Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Czasopiśmiennictwo
  - Czasopisma współczesne
   - Czasopisma współczesne (W kraju)
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Brulion
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  47675 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Biedrzycki Miłosz, Tekieli Robert: Ja już wiem. Ha!art 2004 nr 19B s. 71-95 (wywiad; dot. działalności czasopisma; rozmawiał Marcin Wieczorek...) szczegóły 
artykuł: Bieńkowski Zbigniew: W trawie piszczy. Nowy Tydzień 1991 nr 40 s. 12  szczegóły 
artykuł: "Brulion" do "Polityki" (Redakcja "Polityki" odmówiła publikacji poniższego listu). Tygodnik Solidarność 1992 nr 26 s. 3 (tekst listu redakcji Brulionu do redakcji Polityki dot. ...) szczegóły 
nawiązanie: Zambrowski Antoni: W tym szaleństwie jest metoda. Tygodnik Solidarność 1992 nr 29 s. 15  szczegóły 
artykuł: Bryk Cezary: Kumpel proboszcza i jego Mieczysławek. Odra 1998 nr 12 s. 146-148 (omów. nrów 1-2 1998...) szczegóły 
artykuł: Bryk Cezary: Kwas i oranżada. Odra 1998 nr 9 s. 145-147 (omów nru 1 1998...) szczegóły 
artykuł: (c): Trzynasty brulion. Gazeta Wyborcza 1990 nr 151 s. 5 (omów. nru 13...) szczegóły 
artykuł: Czapliński Przemysław: Dziedzictwo "bruLionu". Dykcja 1997 nr 6 s. 30-38 (w wymiarze instytucjonalnym, medialnym, programowym i strategicznym...) szczegóły 
artykuł: (D.S.): Od "brulionu" do "bibLioteki" czyli mutacja głosu. Nowy Nurt 1994 nr 16 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dunin Kinga: "brulion", cip, cip... Ex Libris 1994 nr 46 s. 16 (omów. nru 21/22...) szczegóły 
artykuł: Frelik Paweł: Cyberpunk w "Brulionie". Akcent 1995 nr 2 s. 235-237 (omów. nru 27[25] wyd. w 1995...) szczegóły 
artykuł: (g.m.): Wolny głos poezji (Redaktorzy "brulionu"). Tygodnik Solidarność 1994 nr 48 s. 2  szczegóły 
artykuł: Grupiński Rafał: "brulion" czyli kultura jako ogród koncentracyjny. Ex Libris 1992 nr 22 s. 10-11 (rola czasopisma we współcz. życiu literackim...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 75 s. 8 ([nota o linii i hist. pisma; także o współpracownikach]...) szczegóły 
artykuł: Herbert Zbyszek: Najwyższy poziom "Brulionu". Nihil Novi 1996 nr 15 s. 5 (omówienie zawartości numeru 27. z. 2....) szczegóły 
artykuł: Horubała Andrzej: "Brulionu" przygoda z wolnością. Znak 1993 nr 4 s. 51-59 (z not. o Andrzeju Horubale...) szczegóły 
artykuł: Horwath Witold: Poczciwe dzyndzylyndzy. Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 49, 50  szczegóły 
polemika: Kulesza Norbert: Dzyndzylyndzy czyli spiskowa teoria bruLionu. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 67-69  szczegóły 
polemika: Horwath Witold: Nasza Brunia Kochana. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 69, 70  szczegóły 
artykuł: J.D.: Brulion. Rzeczpospolita 1993 nr 303 s. 4 (omów. zawartości nr 21/22 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: J.D.: Brulion. Rzeczpospolita 1995 nr 3 s. 6 (omów. zawartości nru 25 z 1995...) szczegóły 
artykuł: K. Koź: Nekrologi! Nekrologi!. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 12 s. 2 (omów. nr 21/22...) szczegóły 
artykuł: K. Murr: "BruLion" - dla dorosłych. Topos 1995 nr 3/4 s. 71-72 (omów. nr 25 z 1995...) szczegóły 
artykuł: K.Koź.: Prowokacja - ale dobrze!. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 2 (omów. nr 23/24...) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: Brulionizacja?. Ex Libris 1995 nr 70 s. 12 (miejsce czasopisma we współczesnej kulturze...) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: Nowe oczy, nowe usta. Polityka 1992 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Kolbowska Katarzyna: "Brulion" w cieniu arkad. Życie 1998 nr 142 s. 9 (sprawozdanie z uroczystości z okazji 12-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Kosińska Agnieszka: "BruLion" czyli kto uwolni niedźwiedzie. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 2 (omów. numeru 2 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Kot Wiesław: Popołudniówka dla intelektualistów. Wprost 1992 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
artykuł: Ladorucki Jacek: "Brulion" jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku. Zarys problematki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2003 z. 11(2002) s. 47-71  szczegóły 
artykuł: Lubczyński Krzysztof: (Neo)"bruLion" - libido ignorandi czy happening?. Bez dogmatu 1999 nr 42 s. 18-20 (dot. historii pisma i ewolucji światopoglądowej...) szczegóły 
artykuł: Majewski Lech: Czy istniał trzeci obieg?. Format Literacki 1994 nr 0 s. 8  szczegóły 
artykuł: Michajłów Adam, Spychalski Mirosław: Przeciw marudzeniu. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 19 III s. 12, 15 (wyw. z redaktorami czasopisma; rozm. Izabela Filipiak...) szczegóły 
artykuł: MPIAS: Dwunastolecie "BruLionu". Gazeta Wyborcza 1996 nr 198 s. 11 (nota o jubileuszu istnienia...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: "Biblioteka" w kolorze. Gazeta Wyborcza 1994 nr 292 s. 10 (nt. nowej serii białej...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jerzy: Młodzi z "Brulionu". Tygodnik Powszechny 1991 nr 11 s. 10  szczegóły 
artykuł: PLA: "bruLion" o religii. Życie Warszawy 1995 nr 164 s. 7 (omów. zawartości nru 27 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Płaneta Paweł: bruLion (1987-1992). (Próba deklaracji pokoleniowej w sztuce). Zeszyty Prasoznawcze 1994 nr 3/4 s. 41-67  szczegóły 
artykuł: "Polityce" do sztambucha - "brulion". Arka 1992 nr 39/40 s. 202-203 (tekst listu red. Brulionu do red. Polityki, uzasadniając...) szczegóły 
artykuł: (P.S.): 13 numer "Brulionu". Życie Warszawy 1990 nr 165 s. 6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Puławski Mirosław: Pismo nosem. Magazyn Tygodnika Solidarność 1999 nr 4 s. 30-31 (nt. początków pisma i jego rozwoju...) szczegóły 
artykuł: Quasi-programowe wypowiedzi redakcji "Brulionu". Ha!art 2004 nr 19B s. 97-106  szczegóły 
artykuł: Rosłan Jan: "Brulionowe" bazgroły. Krakowskie pisma "Student" i "Tygodnik Powszechny" reklamują, my przestrzegamy. Ład 1991 nr 21 s. 8 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Skoczek Tadeusz: Brulion. Student 1990 nr 8/9 s. 12 (omów. zawartości nru 14/15...) szczegóły 
artykuł: Skowron Mirosław: BruLion jako Prawda. Tygodnik Solidarność 1999 nr 33 s. 18 (omówienie zawartości nr 1 (1999)...) szczegóły 
artykuł: Sola Barbara: Autobus pt. "brulion". Format Literacki 1994 nr 0 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta, Sosnowski Jerzy: Pomidor i pupa. Gazeta Wyborcza 1993 nr 299 s. 11 (omów. zaw. nr 21/22 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Nowa "Chimera". Gazeta Wyborcza 1994 nr 265 s. 9 (omów. nr 23/24 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Spis treści "Brulionu", numery 1-29. Ha!art 2004 nr 19B s. 107-117  szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Bunt w butonierce. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 141-143 (nt. poziomu czas....) szczegóły 
artykuł: Śpiewak Paweł: Fluidy resentymentu. Tygodnik Literacki 1991 nr 10 s. 20 (m.in. nt. tekstów w nrze 16. pisma...) szczegóły 
artykuł: Tekieli Robert: Inteligencja ma za złe. Rzeczpospolita 1993 nr 172 s. 4 (wyw. z red. Brulionu; rozm. Sławomir Młynarczyk...) szczegóły 
artykuł: Tekieli Robert: Komunizm chyba minął. Po prostu 1990 nr 16 s. 8-9 (wyw. z redaktorem, rozm. Piotr Bratkowski...) szczegóły 
artykuł: Tekieli Robert: Pismo nosem. Szkice [Kraków] 1992 nr 3 s. 8-9 (nt. charakteru i specyfiki pisma...) szczegóły 
artykuł: Tekieli Robert: Pod prąd. Tygodnik Solidarność 1992 nr 22 s. 15 (wyw. z red.; rozm. Przemysław Falczyński; z fot. Roberta Tekieli...) szczegóły 
artykuł: Tekieli Robert: Rzecznicy niegówniarzerii. Gazeta Wyborcza 1991 nr 274 s. 12-13 (wyw. z redaktorem pisma; rzom. Jan Gondowicz i Antoni Pawlak...) szczegóły 
artykuł: Tymański Tymon: Kawiarniana miłość. Mit 1996 nr 11 s. 22-23 (m.in. nt. profilu pisma; not. Artur Telwikas...) szczegóły 
artykuł: Varga Krzysztof: Cyberbrulion. Nowy Nurt 1995 nr 2 s. 7 (spraw. z promocji 25. numeru, Warszawa 16 XII 1994...) szczegóły 
artykuł: Varga Krzysztof: Młodsi od "BruLionu". Książki. Gazeta 1996 nr 9 s. 7, 8-9  szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: "brulion". Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 20 s. 11  szczegóły 
artykuł: Wieczorek Marcin: "Brulion" - fenomen skutecznej działalności w kulturze. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 131-153  szczegóły 
artykuł: Wieczorek Marcin: "Brulion". Instrukcja obsługi. Ha!art 2004 nr 19B s. 7-69 (dot. historii działalności czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Wieczorek Marcin: Fenomen skutecznej działalności w kulturze. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 147-156  szczegóły 
artykuł: Winiarski Jakub: "Wystrugane z kości cymbały śpiewają", czyli bruLion 28,8. Studium 1998 nr 13/14 s. 164-172 (rec. nr 1. 1998...) szczegóły 
artykuł: Witan Jan: Poeci "Brulionu". Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 85-86  szczegóły 
artykuł: Wrzesień Agnieszka: Brulion, pismo, które straciło węch. Przekrój 1999 nr 26 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Wrzesień Agnieszka: Byli buntownikami?. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 30 VII s. 14 (nt. przeszłości i bieżącej działalności czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Zaleski Marek: Kto się boi Muńka Staszczyka?. Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 50-52 (nt. czasopisma i "Pokolenia 1986"...) szczegóły 
artykuł: Zarzycki Roman: Tylko pod tym znakiem.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 17 s. 8 (recenzja zawartości numerów 19A i 19B z 1992 r. oraz numeru 21/22 z 19...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Sesje i promocje. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 19 (relacja z promocji najnowszego numeru pisma, Warszawa, 17 IV 1998...) szczegóły 
artykuł: (Zb): Brulion. Kraków - Warszawa. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 17 (historia i profil czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 197 (not. o 12. rocznicy powstania pisma...) szczegóły 
artykuł: Żakiewicz Maciej: Magia chaosu - kilka słów o krakowskim "Brulionie". Przedproża 1993 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
ikonografia: Okładki pisma "Brulion". Ha!art 2004 nr 19B s. [119-141]  szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Jestem wielbłądem. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 21  szczegóły