Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Genologia
   - Genologia. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Genologia i konteksty
Osoby współtworzące:  Red. naukowa: Czesław P. Dutka
Wydawnictwo: Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  472 s.
Adnotacje:  Od redaktorów. * Sytuacje gatunków - rozpoznania i diagnozy. Eugeniusz Czaplejewicz: Chaos i genologia. - Tadeusz Rachwał: Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku. - Romuald Cudak: Sytuacja gatunków we współczesnej poezji polskiej a perspektywy genologii. - Janusz Barczyński: Problematyka rodzajowości i literackości u Gerarda Genette'a. - Anna Martuszewska: Parabola czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych gatunków w prozie XX w. - Krzysztof Krasuski: Antecedencje postmodernizmu w literaturze polskiej [rola Gombrowicza, dekonstrukcja Kuśniewicza, gry Michała Choromańskiego]. - Antoni Czyż: Dwa systemy gatunków w polskim baroku: żywioł i norma. - Grażyna Szymczyk: Ten "oksymoroniczny potwór"? O teoriach poematu prozą. - Maria Tarnogórska: "Poezja godna epoki". O niektórych międzywojennych próbach eposu. - Aleksandra Chomiuk: Polska powojenna powieść historyczna. Z problemów formy gatunkowej. - Kazimierz Cysewski: Wokół teorii listu. Bez paradoksów. - Mirosław Lenart: Charakterystyka wypowiedzi modlitewnej na przykładzie "Kantyku Symeona". Dialog i integracja [Ewangelia wg św. Łukasza]. - Jakub Z. Lichański: Literatura "fantasy" jako problem genologiczny (Na przykładzie twórczości C.S. Lewisa, J.R.R. Tolkiena). - Agata Zwolan: Osobliwości genologiczne polskiej literatury syberyjskiej. - Mariusz Kraska: Anatomia rzeczywistości? Rozważania na temat fikcji w powieściach "political fiction". - Magdalena Piekara: Problemy genologiczne powieści socrealistycznej. - Mariusz Zawodniak: Dzieło kolektywne. - Anna Szóstak: Z problematyki gatunków literackich w poezji dziecięcej. * Genologiczne studia nad tekstem. Mieczysław Inglot: Poetyckie testamenty liryczne. Uwagi wokół wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego. - Janusz Skuczyński: "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego wobec misterium romantycznego. - Sławomir Rzepczyński: Czy Norwid pisał powieści? O świadomości gatunkowej Norwida. - Jacek Lyszczyna: Dwa poematy, czyli kryzys romantycznej epiki. "Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego, "Tęsknota" Maurycego Gosławskiego. - Maria Januszewicz: Poemat Wacława Rolicza-Liedera "Gdy dzwonki szwajcarskie..." przykładem "poetyckiej symfonii". - Grzegorz Krajewski: Poetyka poematu prozą na przykładzie twórczości Tadeusza Micińskiego. - Irina Betko: Mihf-ihstorichnijj teatr Kostjantina Kavafisa. - Stefan Melkowski: Wokół powojennych opowiadań Iwaszkiewicza. - Adam Fitas: Uwagi o modelu powieści Józefa Mackiewicza. - Anastazja Seul: "Jezus z Nazarethu" Romana Brandstaettera jako powieść epopeiczna. - Agnieszka Pantuchowicz: Hymn (tren) oda. Haliny Poświatowskiej gry z gatunkami. - Małgorzata Mikołajczak: Architekstualność jako metoda budowania znaczeń w poezji Urszuli Kozioł. - Stanisław Gębala: Formy dramatyczne Sławomira Mrożka. - Dariusz Skórczewski: Historia uobecniona. O eseju historycznym Andrzeja Kijowskiego. - Anna Podemska: Sylwiczność "Kartek wyrwanych z dziennika" Tadeusza Różewicza w kontekście "Przygotowania do wieczoru autorskiego". * Pogranicza i konteksty. Sławomir i Teresa Cieślikowscy: O pewnej "herezji" teoretycznoliterackiej [komparatystyka historyczoliteracka]. - Maria Gołaszewska: Estetyka genologii. - Marian Bugajski: Genologiczne uwarunkowania komunikatu językowego. - Karol Smużniak: Mim i pantomima. Zagadnienie gatunku teatralnego. - Marek Pytasz: Suplement i wstęp w książkach poetyckich wydanych na obczyźnie. - Marcin Wołk: Powieść w pierwszej osobie a narracja w pierwszej osobie. - Marian Wańczowski: Mowa. Wyrażanie tego, co pierwotne i święte. - Maciej Tramer: Kłopoty z pornografią. - Bogdan Pięczka: Między teorią i praktyką komizmu.
Numer zapisu:  553974 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Śniecikowska Beata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 181-187  szczegóły