Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Buchwald-Pelcowa Paulina - szczegóły
Tytuł:  Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem
Wydawnictwo: Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  289 s., il.
Seria wydawnicza:  (Nauka-Dydaktyka-Praktyka, nr 24)
Adnotacje:  Wstęp. I. Edykty i ingerencje królewskie. 1. Edykty Zygmunta I Starego. 2. CzasyZygmunta II Augusta. 3. Stefan Batory. 4. Rola przywilejów królewskich. 5. Dekrety Zygmunta III. 6. Władysław IV, Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. 7. Wettynowie. 8. Stanisław August Poniatowski. II. Sprawy książek na sejmach i sejmikach. 1. Cenzura druków urzędowych. 2. Akceptowanie zbiorów praw. 3. Cenzura dzieł historycznych na sejmach w wieku XVI. 4. Sejmiki a cezura. 5. Sprawa [Wespazjana] Kochowskiego. 6. Sprawa [Jonasza] Szlichtynga. 7. Ograniczanie praw dysydentów. 8. Wolność druku dla prawosławnych. 9. Sprawa [Kazimierza] Łyszczyńskiego. 10. Sejmy i sejmiki XVIII wieku. 11. Projekt "Zbioru praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego. 12. Problem wolności słowa na forum sejmów i sejmików. III. Działania urzędów i urzędnikóww dziedzinie cenzury. Jurysdykcja marszałkowska. 1. Cenzura represyjna. 2. Kompetencje marszałków wielkich. 3. Podstawy prawne działań cenzorskich jurysdykcji marszałkowskiej w drugiej połowie III wieku. 4. Cenzura represyjna jurysdykcji marszałkowskiej. IV. Orzeczenia trybunału w sprawach książek i ich autorów. V. Cenzorskie poczynania władz miejskich. 1. Różne sposoby stosowania cenzury w miastach. 2. Miasta Prus Królewskich. 3. Gdańsk. 4. Toruń. VI. Akademia Krakowska jako instytucja sprawująca cenzurę. 1. Uprawnienia akademii. 2. Spory Akademii z biskupami o prawo do cenzury. 5. Cenzura kalendarzy i innych książek. VII. Kościół katolicki wobec problemów cenzury książek. 1. Wczesne bulle papieskie. 2. Sprawa [Szwajpolta] 3. Bulle papieskie z XVI wieku. 4. Synody polskie pierwszej połowy XVI wieku. 5. Potępienie książek Jakuba z Ilży, Andrzeja Samuela, Jana Seklucjana i Stanisława Orzechowskiego. 6. Synod piotrkowski 1551 i sprawa Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 7. Sobór trydencki. Indeksy ksiąg zakazanych. 8. Polskie synody potrydenckie. 9. Biskup Marcin Szyszkowski. 10. Inne synody XVII wieku. 11. Potępienia i zakazy dotyczące pewnych typów książek i konkretnych dzieł. 12. Unicki synod zamojski i cenzura u bazylianów. 13. Synody XVIII wieku. 14. Listy pasterskie. 15. Publikacje w Polsce bull i dekretów papieskich. 16. Postanowienia dotyczące cenzury w regułach i konstytucjach zakonnych. 17. Druga połowa XVIII wieku. VIII. Nowe kościoły reformowane a problemy cenzury. 1. Ogólne zasady cenzury w zborach. 2. Synody małopolskie. 3. "Korrektura" i aprobowanie. 4. Jednota litewska i cenzura. 5. Bracia czescy. 6. Cenzura u braci polskich zwanych arianami. IX. Księgi nieprawomyślne zabronione przez Kościół prawosławny. 1. Sytuacja prawna i polityczna Kościoła prawosławnego w państwie. 2. Instytucje i organy nadzorujące druk i rozpowszechnianie książek. 5. Potępianie i zwalczanie dzieł niepożądanych. X. Cenzura książek polskich za granicą i ingerencje zewnętrzne w Rzeczypospolitej. 1. Działalność legatów i nuncjuszy. 2. Książka polska w indeksach ksiąg zakazanych. 3. Negatywne opinie o książkach [Stanisława] Hozjusza. 4. Kłopoty [Abrahama] Bzowskiego z cenzurą. 5. Żądania obcych władców zniszczenia książek i ukarania autorów. 6. Cenzura książek autorów polskich drukowanych poza krajem. XI. Próba podsumowania. 1. Książki skazywane na spalenie. 2. Charakterystyka książek potępianych przez różne instytucje. 3. Przejawy autocenzury. 4. Zakaz druku. 5. Książki zatracone. 6. Wpływ cenzury na twórczość niektórych pisarzy. 7. Cenzura prewencyjna. 8. "Oczyszczanie" książek - polski "libri expurgati". 9. Sposoby unikania cenzury i represji. 10. Skutki cenzury.
Numer zapisu:  554819 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bieńkowska Barbara: Historia cenzury w Polsce. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Dzięcioł Alina: Barok 1999 nr 2 s. 232-236  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 258 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: (kami): Cenzura.... Wiadomości Kulturalne 1998 nr 13 s. 11 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 171-179  szczegóły 
recenzja: Malicki Marian: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 254  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 308-310  szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Ignacy: Złe książki. Cenzura w dawnej Polsce. Gazeta Wyborcza 1999 nr 116 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 128-129  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Staropolska cenzura. Przegląd Powszechny 1999 nr 3 s. 362-363  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 87-88 (notka...) szczegóły