PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Brzozowski Stanisław - szczegóły
Tytuł:  Eseje i studia o literaturze
Osoby współtworzące:  Wybór, wstęp i oprac. Henryk Markiewicz
Wydawnictwo: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:  1990
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Narodowa, Seria 1; nr 258)
Adnotacje:  T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanisława Brzozowskiego:] Eseje i studia i literaturze: My młodzi. Stanisław Wyspiański jako poeta. I smutek tego wszystkiego... [Henryk Sienkiewicz]. Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej. Współczesne kierunki w literaturze polskiej wobec życia. Sztuka i społeczeństwo [Fragmenty]. Teatr współczesny i jego dążności rozwojowe. Cogitationes morosae [Karol Irzykowski: Pałuba]. O nowej sztuce. O Stefanie Żeromskim [Fragmenty]. - Kultura i życie: Kultura i życie (Witołdowi Klingerowi) [Wybór]. - Zagadnienia sztuki i twórczości: W odpowiedzi na protest. Miriam [właśc. Zenon Przesmycki] [Fragmenty]. Antoni Czechow. Leopold Staff. Koniec legendy. - "Same płaskie koncepty". Filozofia romantyzmu polskiego [Fragment]. Testament Cypriana Norwida. Fryderyk Nietzsche [Fragmenty]. - Współczesna powieść polska (Karolowi Irzykowskiemu): Słowo wstępne. I. Kilka słów z teorii powieści. II. Literatura polska przed r. 1863 i po tej dacie. III. Henryk Sienkiewicz. IV. Bolesław Prus. Eliza Orzeszkowa. Powieść "mieszczańska" i jej fazy u nas. Władysław Reymont. Ignacy Dąbrowski. Wacław Berent. Stanisław Przybyszewski. Karol Irzykowski. Stefan Żeromski. Janusz Korczak. Wacław Sieroszewski. - Współczesna krytyka literacka w Polsce (Jadwidze ze Szczawińskich i Władysławowi Dawidom): Słowo wstępne. I. Zadania krytyki. II. Sprawdziany i metody krytyki. III. Subiektywizm i obiektywizm. IV. Sztuka i krytyka. V. Drogi krytyki, jej typy i odmiany. VI. Zadania współczesnej krytyki literackiej w Polsce. VII. Zadania krytyki wobec literatury istniejącej i tej, która powstaje. VIII. Charakterystyka ogólnej naszej krytyki literackiej starszego pokolenia. IX. Hr. Stanisław Tarnowski. X. Piotr Chmielowski. XI. Włodzimierz Spasowicz. XII. Braki krytyki pozytywistycznej i racjonalistycznej. XIII. Stanisław Witkiewicz. XIV. Ignacy Matuszewski. XV. Stanisław Przybyszewski. XVI. Wilhelm Feldman. XVII. Mitologia estetyczna Miriama [właśc. Zenon Przesmycki]. XVIII. Cezary Jellenta. XIX. Stanisław Lack. - Alternatywa. Koniec romantyzmu. Literatura polska wobec rewolucji. Listy o literaturze II. Galicyjski renesans. Sztuka jako siła historyczna.
T. 2. 1990, S. 700-1224.
Legenda Młodej Polski (Studia o strukturze duszy kulturalnej) [Wybór]. Skarga to straszna (Rzecz o "Róży" Józefa Katerli). - Głosy wśród nocy [Wybór]: O Maurycym Mochnackim. Kryzys w literaturze rosyjskiej. Kilka uwag o stanie ogólnym literatury europejskiej i o zadaniach krytyki literackiej [Fragmenty]. Charles Lamb [Fragmenty].
Numer zapisu:  89214 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły