Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - S
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Sienkiewicz Henryk - szczegóły
Tytuł:  Ogniem i mieczem
Numer zapisu:  94369 (AW)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Axer Jerzy: Książę Jeremi jako nowy Konrad. Dialog [Warszawa] 1990 nr 12 s. 135-139 (porównanie sceny rachunku sumienia księcia Jeremiego Wiśniowieckiego z...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk-Sołtys Wiesława: Radziwiłłowski diariusz jako potencjalna inspiracja "Ogniem i mieczem".. x 1988 ([W ks. zb.:] Studia z literatury polskiej i obcej. Lublin 1988 s. 225-...) szczegóły 
artykuł: Blacha Anna: Wierzenia ludowe w "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza. Nad Odrą 1996 nr 1 s. 14-17  szczegóły 
artykuł: Bobel Urszula: O wartościowaniu postaci "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza. Białostockie Archiwum Językowe 2003 nr 3 s. 7-27 (nt. charakterystyki bohaterów...) szczegóły 
artykuł: Bohun Tomasz: Iwan Bohun - szkic do portretu. Mówią Wieki 1999 nr 10 s. 27-35 (nt. pierwowzoru Bohuna...) szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: Postać w świecie historii. "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza. Kino 1999 nr 1 s. 30-35 (z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: "Ogniem i mieczem" a prawda historyczna. Wiadomości Historyczne 2002 nr 1 s. 3-11  szczegóły 
artykuł: Cichy Michał: Polska jest Oleńką. Gazeta Wyborcza 1997 nr 62 s. 20  szczegóły 
artykuł: Czego nie zobaczymy w "Ogniem i mieczem"? (Sienkiewicz, Hoffman a historia). Przekrój 1998 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
artykuł: Dla miłośników Trylogii. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 21 VIII s. 2 (relacja z konferencji prasowej zorganizowanej z okazji rozpoczęcia rea...) szczegóły 
artykuł: Drabiński Adek, Stojowski Andrzej, Widacki Jan: Rzeczywistość trochę zmyślona?. Gazeta Wyborcza 1999 nr 36 s. 19 (wywiad, rozm. Szymon Hołownia...) szczegóły 
artykuł: Gronczewski Andrzej: Sny szlacheckie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 6 s. 65-74  szczegóły 
artykuł: Gronek Barbara: Ze Zbaraża widać Rzym..., czyli o kulturowej tożsamości Longinusa Podbipięty. Język Polski w Liceum 2003 nr 3 (2003/2004) s. 15-33 (dot. bohatera powieści "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza, postac...) szczegóły 
artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 147 (not. o prelekcji Lidii Putowskiej dot. cyklu ilustracji Juliusza Kossa...) szczegóły 
artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2002. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 150 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy >>Ju...) szczegóły 
artykuł: Gazeta. Magazyn 1999 nr 5 s. 6-7 (mapa terenu, na którym rozgrywa się akcja powieści...) szczegóły 
nawiązanie: Bogucki Kazimierz: Gazeta. Magazyn 1999 nr 11 s. 68 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Drygas Antoni: Gazeta. Magazyn 1999 nr 9 s. 2 (list do red.; z odpowiedzią redakcji...) szczegóły 
sprostowanie: Oruba Alfred A.: Gazeta. Magazyn 1999 nr 9 s. 2 (list do red.; z odp. redakcji...) szczegóły 
artykuł: HAM: Perswazje i wycinki. Polityka 1997 nr 37 s. 46 (felieton o bohaterach powieści...) szczegóły 
artykuł: Hrycak Jarosław, Sysyn Frank: Ogniem, mieczem, szowinizmem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 114 s. 18-19  szczegóły 
artykuł: Hryniewicka Agnieszka: Znamy ze słyszenia. Życie 1997 nr 62 s. 8 (nt. recepcji powieści w środowisku licealistów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Hugo-Bader Jacek: Śladami Trylogii 1 - 3. Gazeta. Magazyn 1997 nr 39 s. 6-13; nr 40 s. 34-36; nr 41 s. 16-20 (podróż po miejscach związanych z "Ogniem i mieczem", z fot....) szczegóły 
artykuł: Jarczewska Sławomira: Czy to polski western? (Refleksje o "Ogniem i mieczem"). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 116-119  szczegóły 
artykuł: Jelcza Adam: Skrzetuski - bohater spod Zbaraża. Rota 1999 nr 3 s. 63-64 (o Mikołaju Skrzetuskim, pierwowzorze bohatera powieści...) szczegóły 
artykuł: Juran Jolanta: "Ogniem i mieczem" - powieść i film. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 1999 nr 1/2 s. 75-79 (zestawienie bibliograficzne zawierające publikacje o powieści, jej ekr...) szczegóły 
artykuł: (JWS): Tu Sienkiewicz i Chopin natchnienia szukali. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 133 s. 10 (nt. miejscowości Lipkowo, w której umiejscowił autor pojedynek Bohuna ...) szczegóły 
artykuł: Kajewski Piotr: Magiczna "wielość rzeczywistości". Odra 1997 nr 12 s. 122-123  szczegóły 
artykuł: Kałużyński Zygmunt: Żegnajcie, Dzikie Pola. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Kamiński Jan: Kronika Tygodniowa 1988 nr 31 s. 4, 8 (nt. planowanego wydania przekładu na język angielski "Ogniem i mieczem...) szczegóły 
artykuł: Kosman Marceli: Boje o Skrzetuskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 225-236 (pierwowzór bohatera w opiniach Ludwika Kubali, Zygmunta Szweykowskiego...) szczegóły 
artykuł: Kosman Marceli: Nad grobem Skrzetuskiego. Express Poznański 1989 nr 239 s. 1,5 (nt. pierwowzoru bohatera powieści - Mikołaja Skrzetuskiego...) szczegóły 
artykuł: Kosman Marceli: "Ogniem i mieczem" - między historią a artystyczną wizją przeszłości. Życie i Myśl 1999 nr 2 s. 65-76  szczegóły 
artykuł: Krauz Maria: Sposoby wprowadzania postaci w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 159-170  szczegóły 
artykuł: Krawczyk Jarosław: Jeremi Kaligula. Gazeta. Magazyn 1994 nr 48 s. 7  szczegóły 
artykuł: Krawczyk Jarosław: Koszulka Dejaniry. Gazeta. Magazyn 1999 nr 5 s. 9 (z cyklu...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy Roman: Ogniem i mieczem. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 18 X s. 4, 15 (osobiste refleksje nt. powieści...) szczegóły 
artykuł: Książek-Bryłowa Władysława, Lipniacka Barbara: Językowy obraz wroga w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 151-176  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Jarosław Tadeusz: Czy "Ogniem i mieczem" jest powieścią antyukraińską?. Semper Fidelis 2000 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
artykuł: Lolo Radosław: "Ogniem i mieczem" (uwagi nad wykorzystaniem filmu i książki na lekcjach historii w gimnazjum i liceum). Wiadomości Historyczne 2001 nr 3 s. 169-173  szczegóły 
artykuł: Majewski Henryk: O twierdzy i jej Hektorze. Przekrój 1999 nr 23 s. 36 (relacja o obecnym stanie miejsc historycznych w Kamiencu Podolskim, zw...) szczegóły 
artykuł: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 128 (streszcz. art.: Andrzej Gronczewski: Sny szlacheckie. Miesięcznik L...) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: "Ogniem i mieczem". Fakty i mity. Antyukraińskość Sienkiewicza znowu pod lupą. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 21-23  szczegóły 
artykuł: Pachowicz Małgorzata: Funkcje stylistyczne wyrazów obcych w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 103-112  szczegóły 
artykuł: Paczkowski Lech: Skrzetuski był Wielkopolaninem. Nasz Dziennik 2001 nr 187 s. 17 (nt. ustaleń pierwowzoru postaci autorstwa Zygmunta Lasockiego...) szczegóły 
artykuł: Przybysz Piotr Jan: Ogniem czy mieczem? O stereotypach polsko-ukraińskich. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
artykuł: Przybysz Piotr Jan: Stereotypy w polsko-ukraińskiej recepcji "Ogniem i mieczem". x 2001 ([w ks. zb.:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków...) szczegóły 
artykuł: Rupieta Małgorzata: Sztuka narracji w powieści "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 2001 t. 9 s. 441-446  szczegóły 
artykuł: Serczyk Władysław A.: Ukraina (Film, powieść, rzeczywistość). Graffiti 1998 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
artykuł: Sidorski Dionizy: A jednak nie Kozak. Nowe Kontrasty 1996 nr 6 s. 40-42 (dot. faktów historycznych nt. postaci Skrzetuskiego oraz krytyki histo...) szczegóły 
artykuł: Sobczak Jerzy: Bohater trylogii spoczął w Poznaniu. Magazyn Wileński 2000 nr 11 s. 14-16, 33 (nt. pierwowzoru bohatera powieści - Mikołaja Skrzetuskiego...) szczegóły 
artykuł: Sobczak Jerzy: Wielkopolanin bohaterem "Trylogii". Średzki Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1 s. 18-24 (losy prototypu postaci Jana Skrzetuskiego - Mikołaja Skrzetuskiego; z ...) szczegóły 
artykuł: Sobczyk Izabela: Kto by to oglądał?. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 25 IX s. 5 (nt. autentycznych losów osób, które stanowiły pierwowzór bohaterów pow...) szczegóły 
artykuł: Stoff Andrzej: Jaki prosty był Sienkiewicz... (O epilogu "Ogniem i mieczem"). Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 5/6 s. 18  szczegóły 
artykuł: Svihst'ol'nihkova Olena: Koncepcihja Ukrajini ih ukrajincihv[!] u romanih Genrika Senkevicha "Vognem ih mechem" ta odnouhmennomu fihl'mih Jezhi Gofmana. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) 82-87 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Świętosławska Teresa: O stylu językowym Zagłoby w "Ogniem i mieczem" (w 110. rocznicę Sienkiewiczowskiego arcydzieła). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1996 z. 35 s. 29-37  szczegóły 
artykuł: Tazbir Janusz: Chmielnicki na dwa sposoby ("Ogniem i mieczem": Przed Hoffmanem był Sawczenko). Polityka 1997 nr 40 s. 74, 76 (nt. odniesień do powieści w sowieckim filmie pt. Bohdan Chmielnicki, n...) szczegóły 
artykuł: Tazbir Janusz: Pierwsza ekranizacja "Ogniem i mieczem". x 1999 ([w ks.:] Janusz Tazbir: Pożegnanie z XX wiekiem. Warszawa 1999, s. 176...) szczegóły 
artykuł: Terentiew Robert: Prawda przeciw prawdzie. Magazyn Tygodnika Solidarność 1999 nr 7 s. 34-36 (m.in. nt. powieści Natana Rybaka "Rada Perejasławska, która była przec...) szczegóły 
artykuł: Testament Skrzetuskiego. Głos Ludu 1999 nr 19 s. 4 (nt. wystawienia w poznańskim Ratuszu testamentu Mikołaja Skrzetuskiego...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 8 s. 2 (not. o mszy świętej 14 II 1999 w intencji Mikołaja Skrzetuskiego, pier...) szczegóły 
artykuł: Tylicka Barbara: Bohaterowie naszych książek. Bohun. Guliwer 1999 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
artykuł: Tylicka Barbara: Bohaterowie naszych książek. Podbipięta. Guliwer 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
artykuł: Wereszczyński Paweł: Czym dla Malczewskiego i Sienkiewicza był step?. Do zródeł 2004 z. 2 s. 77-86 (porównanie obrazu stepu w "Marii" Antoniego Malczewskiego i "Ogniem i ...) szczegóły 
artykuł: Wiącek Tadeusz: Ogniem i mieczem. O powieści i filmie. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1999 nr 1 s. 144-158  szczegóły 
artykuł: Widacki Jan: Sienkiewicz nie jest Horpyną. Gazeta Lwowska 1997 nr 12 s. 9 (nt. realiów historycznych w powieści i jej recepcji; w związku z ekran...) szczegóły 
artykuł: Widacki Jan: Sienkiewicz nie jest Horpyną. Gazeta Wyborcza 1997 nr 114 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Halina: Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 88-105  szczegóły 
artykuł: Wolny Maja: Hałła! Hałła!. Polityka 1999 nr 1 s. 44 (ocena wydanego komiksu opartego na fabule powieści, autorstwa Pawła Wo...) szczegóły 
artykuł: Żerańska Alina: Sienkiewicz pod ostrzałem. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 27 XI s. 11 (nt. rozdźwięku między fabuła powieści a prawdą historyczną...) szczegóły 
książka o utworze: Epoka "Ogniem i mieczem" we współczesnych badaniach historycznych. Zbiór studiów. 2000 (Wstęp. - Władysław A. Serczyk: Ukraina - film, powieść, rzeczywistość....) szczegóły 
książka o utworze: Kosman Marceli: Ogniem i mieczem - prawda i legenda. 1999  szczegóły 
recenzja: Gawędziarskie "Kto był kto". Głos Ludu 1999 nr 13 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Prawda i zmyślenie. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 46-48  szczegóły 
książka o utworze: Frankowski Jacek: "Ogniem i mieczem" w karykaturze Jacka Frankowskiego. 1999  szczegóły 
książka o utworze: Borzęcki Marek: Słownik postaci "Ogniem i mieczem". 1999  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Prawda i zmyślenie. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 46-48  szczegóły 
polemika: Dryszel Andrzej: Kałużyński kontra Sienkiewicz. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 5 s. 11  szczegóły 
nawiązanie: Rudnicki Witalij: Gazeta. Magazyn 1997 nr 51 s. 68 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Sypek Antoni: Gazeta. Magazyn 1997 nr 45 s. 68 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Wierciński Adam: Gazeta. Magazyn 1997 nr 45 s. 68 (list do red....) szczegóły