Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Tytuł: wspomn
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Latoszek Marek: Wspomnienie jako wycinek autobiografii w kontekście konfliktu społecznego w tradycyjnym zastosowaniu metody biograficznej. Przegląd Socjologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 201-213 (np. nt. Czerwca 1956, Sierpnia 1980...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: STAŻ: Uroki wspomnień. Ikar 1997 nr 2 s. 34 (m.in.: "Dziennik" Mariana Brandysa, "Mój wiek" Aleksandra Wata, "Dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kabzińska Iwona: Przestrzeń - pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych kresów wschodnich. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 3-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Maruszewski Tomasz, Ścigała Elżbieta: Fabryka wspomnień. Charaktery 1999 nr 7 s. 31-32 (m.in. o pamięci autobiograficznej...) szczegóły 
9.artykuł: Stanisławiak Ewa: Zapamiętać na zawsze, czyli o specyfice wspomnień fleszowych. Przegląd Psychologiczny 2002 t. 45 nr 3 s. 317-329 (nt. szczególnej właściwości fotograficznego zapamiętywania niektórych ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia polonistyczne Fabre'a (Prezentacja książki na wieczorze wspomnień 4 grudnia 1995 r.). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 171-174  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Kościów Zbigniew: Motywy brodzkie. Wspomnienia, przyczynki historyczne, szkice historyvczne, szkice biograficzne. 1995 ([M. in.:] Szkice biograficzne [m. in. o autorach:] Jan Franciszek Guen...) szczegóły 
12.książka: Krzyżanowski Julian: Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia. 1997 (Portrety. 1. Wielcy poprzednicy. Wilhelm Bruchnalski (1859-1938). Alek...) szczegóły 
13.książka: Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia. 1998 (Stanisław A. Łukowski: Zamiast wstępu. - Życie literackie Lubelszczyzn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Banaszczyk Monika: Kaukaz we wspomnieniach polskich zesłańców w XIX wieku. Pro Georgia 1997 [z.] 6 s. 67-72 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
15.artykuł: Bork Bolesław: Moje wspomnienia z podróży. Cz. II. Naji Goche 2003 nr 5 s. 26-27 (dot. polskich śladów w miastach europejskich; m.in. wzmianki nt. nastę...) szczegóły 
16.artykuł: Łodziana Tadeusz: Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych we Lwowie 1937-1943 - wspomnienia (I). Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 33-38 (m.in. nt. pracowników i absolwentów, w tym twórców...) szczegóły 
17.artykuł: Łodziana Tadeusz: Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych we Lwowie 1937-1943. Wspomnienia. Semper Fidelis 2003 nr 1-3, 5-6 s. 33-38 (m.in. nt. pracowników i absolwentów oraz związanych z nimi osób; dot. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. 1984  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koryl Janusz: Księga serdecznych wspomnień. Twórczość 1990 nr 12 s. 120-121  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
22.książka: Weintraub Wiktor: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. 1994 (O sobie: Szkic autobiografii. Siedem odpowiedzi na ankiety [dot. liter...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bukowska Irena: Wycieczka literatów polskich do Litwy w 1939 r. (Wspomnienia Ireny z Dowgiłłowiczów Bukowskiej). Kurier Wileński 1997 nr 49, 52-56 (wspomnienia autorki o wizycie grupy polskich pisarzy na Litwie na zapr...) szczegóły 
24.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
25.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Uczucie obcości jako forma świadomości jednostki. Separacja i wykorzenienie w prozie wspomnieniowej dwudziestolecia międzywojennego. Prace Polonistyczne 1995 seria 50 s. 217-229  szczegóły 
26.artykuł: Tworek Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Polsce międzywojennej (w świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 291-298  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Wspomnienia z Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2002 nr 12 s. 27  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Niewiadomski Teodor: Warszawscy "Pomazańcy". Ze wspomnień okupacyjnych. 1988 ([Szkice wspomn.-hist. o wierszach i napisach satyrycznych w okupowanej...) szczegóły 
29.książka: Sołtan Tadeusz: Z rachunków mego pokolenia. [Szkice hist.-wspomn.]. 1988 (Z. Lichniak: Słowo wstępne. - I. Próba bilansu: problemy i ludzie: Kil...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Kossowska Stefania: Galeria przodków. [Szkice wspomn.]. 1991 (Od autorki. - Wajdelota emigracji (Stanisław Baliński). Larum (Jan Bie...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspomnienia Stefanii Kossowskiej. Życie Warszawy 1991 nr 95 s. 7  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Wieczór wspomnień. Reżyser 1995 nr 12 s. 8  szczegóły 
32.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
33.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
34.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2001  szczegóły 
35.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baster Marek: Wspomnienia serdeczne. Śląsk 2003 nr 6 s. 69  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
38.artykuł: Osęka Andrzej: Wspomnienie. Kresy 1994 nr 19 s. 174-176 (fel. nt. sztuki, m.in. literatury i filmu lat 70....) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: E.S.: Ankieta "Kultury" - małe trzęsienie ziemi (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
40.artykuł: Słabek Henryk: Lata 1944-1945 we wspomnieniach literatów. Dziś 1994 nr 9 s. 46-52 (Kazimierz Brandys, Józef Hen, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki,...) szczegóły 
41.artykuł: Zieliński Jan: Wspomnienia przedśmiertne. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 13 X s. 13 (nt. tekstów wspomnieniowych o twórcach pisanych jeszcze za ich życia,...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Sprawdzenia i wspomnienia. Literatura 1998 nr 4 s. 30-31 (o poezji tzw. Nowej Fali w latach 70-tych; z fot. aut....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
44.artykuł: Natanson Wojciech: Tłum wspomnień. Kierunki 1989 nr 28 s. 1, 10-11 (wspomnienie o pisarzach: J. Iwaszkiewicz, J. Parandowski, J. Szaniawsk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Grzegorczyk Andrzej: Kroniki Lwowskie (Sławni ludzie, piękne miasta, bolesne wspomnienia). Gazeta Lwowska 1997 nr 14 s. 9 (omówienie wydanych ostatnio autorskich książek wspomnieniowych tematyc...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Kajtoch Jacek: Zacznę od wspomnień. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 279-280 (uwagi nt. sytuacji literatury...) szczegóły 
47.artykuł: Zieliński Jan: Wspomnienia przedśmiertne. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 13 X s. 13 (nt. tekstów wspomnieniowych o twórcach pisanych jeszcze za ich życia,...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Budzyński Adam: Kaszanka i kawior (Co się podaje podczas promocji dzienników i wspomnień). Trybuna 1998 nr 144 s. 14 (nt. menu podczas promocji książek na przykładzie promocji wspomnień K...) szczegóły 
49.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wspomnienie o liście stu. Odra 1991 nr 11/12 s. 33-36 (nt. tzw. "listu stu" przeciw poprawkom do Konstytucji PRL w 1976, podp...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
50.konkurs: "Codzienność (Lata czterdzieste i pięćdziesiąte na Warmii i Mazurach)" - konkurs na dowolną formę prozatorską, publicystyczną lub wspomnieniową. (termin do 15 V 1998 r....) szczegóły 
51.konkurs: Konkurs Literacki im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno na zestaw lub cykl wierszy, esej, szkic historycznoliteracki, opowiadanie, wspomnienie (1988; edycja VI). (nagrody P. Piotrowski, W. I. Strugała, K. Furman; wyróżnienia: K. Kobi...) szczegóły 
52.konkurs: Konkurs Literacki na trzy utwory poetyckie lub jeden prozatorski (opowiadanie, wspomnienie, list, reportaż) (1989).  szczegóły 
53.konkurs: Konkurs literacki o tematyce górniczej na opowiadanie i wspomnienie (2002). (w dziale opowiadań nagr.: Leszek Girtler, Danuta Kurdziel; nagr. specj...) szczegóły 
54.konkurs: Konkurs na esej, szkic, wspomnienie, opowiadanie, humoreskę o wpływie "Zamechu" na życie Elbląga w ciągu minionego 40-lecia (1989).  szczegóły 
55.konkurs: Konkurs na opowiadanie lub wspomnienie erotyczne (1996). (nagr.: I i II nagr. nie przyznano; dwie III nagr.: Lucyna Kogut, Zdzis...) szczegóły 
56.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (1994). (nagr.: Jan Stanisław Pinkosz ("Smycz"), Denis Pukacz ("Szlaban"); wyró...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie - wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-męskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 11 s. 34  szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie - wspomnienie o letniej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-meskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 6 s. 29, nr 7 s. 17  szczegóły 
57.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (1995). (nagr.: Ziemowit Ogiński...) szczegóły 
artykuł: Konkurs '95 na opowiadanie - wspomnienie o przygodzie miłosnej (nie tylko męsko-damskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1995 nr 5-8 (ogł....) szczegóły 
58.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o zimowej przygodzie miłosnej (1994).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o zimowej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-męskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 12 s. 34  szczegóły 
59.konkurs: Konkurs na wspomnienia jenieckie (1995). (rozstrzygnięcie: 20 IV 1995; nagrodzeni: Stefan Nastarowicz, Józef Fin...) szczegóły 
artykuł: Nowak Edward: Konkurs na wspomnienia jenieckie. Zdarzenia Muzealne 1996 nr 14 s. 32 (nota, nagrodzeni...) szczegóły 
60.konkurs: Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej o nagrodę im. Ben Guriona (1998) (na prace o charakterze wspomnień, dzienników, wywiadów, form literackich, reportaży, felietonów oraz zbiorów dokumentacyjnych). (mi.in.: nagr. główna: Ruth Wermuth-Burak "Spotkałam ludzi..."); trzy r...) szczegóły 
61.konkurs: "Kratą dzielona samotność" - konkurs literacki na prozę, poezję, pamiętnik-wspomnienie (1993). (nagr.: Henryk Ż., Mirosław K., Marek D., Michał Aleksander H....) szczegóły 
62.konkurs: "Lato na Kaszubach i Pomorzu" - konkurs na wspomnienie, reportaż, felieton (1997; edycja II). (nagr.: Tadeusz Gicgier, Roman Landowski, Grażyna Stojak, Jerzy Adalber...) szczegóły 
63.konkurs: "Lato na Kaszubach i Pomorzu" - konkurs na wspomnienie, reportaż, szkic, felieton (1998; edycja III). (nagr.: Marian Kominkiewicz, Danuta Sikorska, Urszula Mączka, Łukasz St...) szczegóły 
64.konkurs: "Losy Kurpiów - sukcesy i porażki" - konkurs na pamiętniki, wspomnienia i relacje (1999).  szczegóły 
65.konkurs: "Lwów w mojej pamięci" - konkurs na opowiadanie lub wspomnienie (1994).  szczegóły 
66.konkurs: "Moje związki - moje spotkania z Człuchowem" - konkurs na najlepsze wspomnienia i pamiętniki (2003).  szczegóły 
67.konkurs: "Od komuny do komunii" - konkurs na reportaż i wspomnienie (1991). (termin nadsyłania prac do 31 VIII 1991...) szczegóły 
68.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1992; edycja I). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; w dziedzinie poezji nagr.: W...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski konkurs literacki im. Ks. Jerzego Popiełuszki (W zakresie poezji, prozy i literatury wspomnieniowej). Słowo Powszechne 1992 nr 137 s. 5 (ogł....) szczegóły 
69.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1993; edycja II). (w dziedzinie poezji nagr.: Anna Małgorzata Piskurz, Piotr Fluks, Wojci...) szczegóły 
70.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1994; edycja III). (nagr.: Bogusław Janiszewski, Krzysztof Leski, Ewa Nawój, Anna Piskurz;...) szczegóły 
71.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1996; edycja V).  szczegóły 
72.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (materiały ogólne).  szczegóły 
73.konkurs: Otwarty Konkurs na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Dalekim Wschodzie, Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956 (1989). (nagr.: Jan Prorok, Leonard Perepeczko, Czesław Bazan, Stanisław Dakini...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursu otwartego na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Bliskim Wschodzie, w Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956. Res Publica 1990 nr 6 s. 157  szczegóły 
artykuł: Ruchniewicz Małgorzata: Wspomnienia Sybiraków. Z zasobów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 189-218 (także nt. losów materiałów pokonkursowych, zawiera też: Wspomnienia Sy...) szczegóły 
74.konkurs: "Podziemne słowo" - konkurs na wspomnienia i dokumentację wydawania prasy niezależnej (2000). (wyniki; nagr.: Krystyna Nowińska, Wiesława Grochola, Jerzy Pawlas; wyr...) szczegóły 
75.konkurs: "Polskie przełomy" - konkurs literacki na pamiętnik, dziennik, zbiory listów, wspomnienia, autobiografię, reportaż, powieść, opowiadanie, nowelę (1989). (nagr.: Lucjan Zuzia, Alicja Chruścicka-Waśko; wyróżn.: Aleksander Ambr...) szczegóły 
76.konkurs: "Powódź" - konkurs na fotografię, reportaż, artykuł i wspomnienie (1997). (m.in. nagrody: Jacek Antczak, Leszek Budrewicz, Maciej Siembieda, Robe...) szczegóły 
77.konkurs: "Przystanek - Biblioteka" - wojewódzki konkurs na wspomnienia bibliotekarzy (1996). (termin do 31 X 1996 r....) szczegóły 
78.konkurs: "Radości i dramaty" - Ogólnopolski Konkurs Literacki na opowiadanie, wspomnienie lub zestaw wierszy (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
79.konkurs: "Romowie - spotkanie trzeciego stopnia" - konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół średnich na opowiadanie, rozprawkę, wspomnienie związanie z Romami (2000). (m.in. nagr. i wyróżnienia: Katarzyna Brzozowska, Paweł Jachimowicz, Zu...) szczegóły 
80.konkurs: "Szkoła w moich wspomnieniach" - konkurs literacki (1990). (nagr.: Jerzy Liwerski, Jan Szelc, Aleksandra Janicka, Jan Stawiński...) szczegóły 
81.konkurs: "Wspomnienia z dzieciństwa" - Konkurs Literacki o Nagrodę Janusza Korczaka (1996).  szczegóły 
82.konkurs: "Wypędzenie ze Wschodu (1939-1959) - we wspomnieniach Polaków, Niemców i innych wydziedziczonych". (nagr.: Czesław Rajca, Adelheid Nagel, Stanisław Ziemba, Karlheinz Gles...) szczegóły 
artykuł: Wyniki konkursu "Wypędzenie ze Wchodu (1939-1959) - we wspomnieniach Polaków, Niemców i innych wydziedziczonych". Tygodnik Powszechny 1997 nr 25 s. 13  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.R.K.: Europejski salon w Krakowie (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegrzółka Krystyna: Z notatnika wspomnień. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.B.: Wspomnienia z XXVI Jesieni. Biuletyn Literacki 1998 nr 19 s. 2-5  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowula Grzegorz: Wspomnienia zagłady, niezwykłe zeszyty. Rzeczpospolita 2003 nr 100 s. A2 (laureaci...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
87.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1989). (Adam Bień ("Bóg jest wyżej, dom jest dalej"), Józef Kuropieska ("Niepr...) szczegóły 
88.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1990). (Kazimierz Leski ("Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera ...) szczegóły 
89.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1991). (Ola Watowa ("Wszystko, co najważniejsze")...) szczegóły 
90.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1993). (Agnieszka Osiecka ("Rozmowy w tańcu")...) szczegóły 
91.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1994). (Rita Gombrowicz ("Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-19...) szczegóły 
92.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1997). (nagr.: Janusz Krasiński (za powieść autobiograficzną "Twarzą do ściany...) szczegóły 
93.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1999). (Joanna Olczak-Roniker ("Piotr")...) szczegóły 
94.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (materiały ogólne).  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowula Grzegorz: Wspomnienia zagłady, niezwykłe zeszyty. Rzeczpospolita 2003 nr 100 s. A2 (laureaci...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Halina: Wspomnienia Erwina Axera (Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej). Słowo Powszechne 1992 nr 42 s. 7 (spraw. z urocz. wręczenia nagr. za XII 1992 Erwinowi Axerowi na ks. " ...) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (as): Wspomnienia Ziemilskiego książką września. Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 7 (nota o laureacie IX 2002...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Żeromski Tadeusz: Ze wspomnień T. Żeromskiego - c.d.. Wiadomości ZAiKS 1991 nr 1/2 s. 10-18 (wspomn. z l. 1939-1945 z wykazem członków ZAiKS w 1928 r. i wykazem cz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Walczak Alina: "Punkty mówione" i inne formy działalności środowisk twórczych w ramach duszpasterstwa dominikańskiego w Gdańsku w latach 1982-1988 (Ze wspomnień wspieranych zapiskami). Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 179-188 (dot. także życia literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Śniadowska Irena: Wspomnienie o redaktorach. Tydzień 1992 nr 4 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. kontaktów pisarzy Zaolzia z instytucjami literackimi i kulturalnym...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podmostko Jadwiga: Wspomnienia o Sławku. Kurier Wileński 2002 nr 92 s. 3 (sprawozdanie; m.in. dot. części wspomnieniowej o Sławomirze Worotyński...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
104.konkurs: "Wspomnienia żydowskiego Krakowa" - konkurs. (III; nagr. m.in.: Kazimierz Traciewicz ("Jom Kipur"), Sara Rosen-Lande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: Biblioteczne rocznice. Kilka wspomnień z uroczystości jubileuszowych Biblioteki Załuskich i Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 11-16  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: A.KW.: Uratowane wspomnienia. Rzeczpospolita 2002 nr 220 s. A12 (nt. przeniesienia zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa do Ar...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
107.książka: Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy. 1997 (
[M.in. hasła:] Zbigniew Zakrzewski (oprac. Halina Szulce)....)
 szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Homola-Skąpska Irena: Wspomnienie o Emanuelu Rostworowskim jako redaktorze "Polskiego słownika biograficznego". Studia Historyczne 1995 z. 2 s. 273-278  szczegóły 
109.książka: Portrety ossolińskie. Antologia wspomnień. 1992 ([M.in. hasła:] Samuel Bogumił Linde (oprac.: Józef A. Kosińsk). - Henr...) szczegóły 
110.książka: Rogalski Leon, Szymanowski Wojciech: Dykcyonarz biograficzno-historyczny czyli Krótkie wspomnienia żywotów ludzi wsławionych cnotą, nauką, przemysłem, męstwem, wynalazkami, błędami. Od początku świata do najnowszych czasów. 1988 ([Przedruk fotooffs., oryg.: Wwa 1844]...) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisilowska Małgorzata: Czytajmy i szanujmy wspomnienia. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Michałowski Roman: Fragmenty wspomnień młodzieżowego redaktora. 1988 ([Dot. studenckich czas. medycznych wydawanych w latach 1918-1939]....) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Żakowa Danuta: Wspomnienia sprzed 60 lat. Filomata 1989 nr 393 s. 409-412  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicka Maria: Wspomnienie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 20 (nt. Barucha Warschauera założyciela warszawskiej filii "Ilustrowanego ...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Przeoczony (Wspomnienie o Jakubie Hoffmanie i "Roczniku Wołyńskim"). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 141-144 (sylwetka założyciela i jedynego redaktora "Rocznika Wołyńskiego - Jaku...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muszkowski Krzysztof: Wspomnienie przyjaźni i współpracy. W trzydziestą rocznicę śmierci. Antoni Borman (1897-1968). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 213-216 (wspomnienie o redaktorze pisma; dot. także Wiadomości Literackich szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Zieliński Jan: Dziennikarze i politycy lwowscy lat trzydziestych XX w. (Wspomnienia). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 24-26 (przegląd czasopism wydawanych we Lwowie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
118.książka: Karpiński Janusz: Z dziejów konspiracyjnej prasy Szarych Szeregów w Łowiczu (1940-1941). Wspomnienia. 1988  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taylor Nina: "Polska Walcząca" i pierwszy obóz WP w Coetquidan (Ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych). Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 109-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gansiniec Radość: Garść wspomnień jubileuszowych. Filomata 1989 nr 393 s. 425-431  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzebiatowski Janusz: Wspomnienie o Andrzeju Pollo. Hybryda 2002 nr 4 s. 39-40 (wspomnienie posmiertne o red. naczelnym pisma; z fot....) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (PIS): Polityka, poezja, wspomnienia i sztuka A. Warhola. Życie Warszawy 1992 nr 234 s. 13 (omów. nru 7/8 z 1992...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
123.odwołanie: Pomosty. Pismo piotrkowskiej grupy literackiej. Poezja, proza, publicystyka, wspomnienia, grafika. x  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Greń Zygmunt: Raczej wspomnienie. Życie Literackie 1990 nr 3 s. 5  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garść wspomnień. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 5 II s. 2 (wspomnienia: Jerzego Surdykowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, J...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Krzysztof: Wspomnienie Krzysztofa Kozłowskiego, odpowiedzialnego w "Tygodniku Powszechnym" za kontakty z cenzurą na przełomie lat 1960 i 1970. x 2001 ([wywiad; rozm. Aleksander Pawlicki; w ks.:] Aleksander Pawlicki: Kompl...) szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Krakowskie wspomnienie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 1 s. 10 (nt. kontaktów z Jerzym Turowiczem i redakcją "Tygodnika Powszechnego" ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciach Paweł: Wspomnienia warte. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 1 s. 21 (dot. t. 1...) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-książka: O "Kulturze". Wspomnienia i opinie. 1987  szczegóły 
artykuł: Ciesielski Zenon: Wspomnienie o Norbercie Żabie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 4  szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 221-232 (wyw. redaktorem naczelnym czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Osadczuk Bohdan: Wspomnienie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 145 s. 3-6 (wspomnienie z okazji śmierci Zofii Hertz; dot. m.in. środowiska Kul...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. [T. 2]. 1996  szczegóły 
książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. 1995 (Mirosław A. Supruniuk: Wstęp.- Rafał Habielski: "Wiadomości". Tygodnik...) szczegóły 
artykuł: Goll Edmund: Składałem "Wiadomości" w Brukseli (Ze wspomnień wojennych starego drukarza). Tydzień 1991 nr 30 s. 10  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Skwarnicki Marek: Przyjaciel z Toronto. Wspomnienie o śp. Benedykcie Heydenkornie (1905-1999). Tygodnik Powszechny 2000 nr 8 s. 15 (sylwetka redaktora naczelnego Związkowca...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
130.impreza: "Wspomnienia pisarzy - Wschód i Zachód literackiej Europy" - spotkanie w ramach cyklu spotkań "Litewsko-niemiecko-polskie rozmowy o przyszłości pamięci" (2000). (z udziałem: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tomasza Venclovy, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Bondy Francois: Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża. Gazeta. Magazyn 1993 nr 31 s. 6-9 (wyw. z pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem, red. nacz. pisma literackie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Leszczyński Rafał: Wspomnienia łużyckie profesora Henryka Ułaszyna. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 18-34 (z l. 1899, 1903-1904, 1906 nt. kontaktów z łużyckimi pisarzami i ludźm...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Iwanicka Katarzyna: Sztuka kultury. Wspomnienie o Oldze Siemaszko (1911-2000). Guliwer 2001 nr 1 s. 79-81 (sylwetka ilustratorki; z fot....) szczegóły 
134.artykuł: [Ósmego] października zmarła Olga Siemaszko. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 237 s. 21 (z notą o ilustratorce podp.: CZAR...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bocheński August: Wierny ziemi (Wspomnienie o Franciszku Kotuli). Prace Humanistyczne 1991 nr 30 s. 11-15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowiński Michał: Między analizą socjologiczną a osobistym wspomnieniem. Tygodnik Powszechny 2003 nr 29 s. 17  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
138.artykuł: (BZ): Pamiętniki, wspomnienia refleksje. Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. E (nt. wydawania pamiętników i wspomnień będących pokłosiem konkursów...) szczegóły 
139.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Wspomnienia wołyńskie. Nasz Dziennik 2001 nr 128 s. 10 (dot. książek wspomnieniowych: Leon Karłowicz "Za Dywizję Wołyńską", Jó...) szczegóły 
140.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
141.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
142.artykuł: Nawrot Monika: Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX i początkach XX w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa. Acta Elbingensia 2003 t. 1 s. 51-70  szczegóły 
143.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Warstwa nowej leksyki we wspomnieniach Sybiraków z lat 1939-1945. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 117-124  szczegóły 
144.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
145.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Droga (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Przez Kresy. Motyw drogi w prozie wspomnieniowej o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 25-44 (m.in. dot. prozy autorów: Maria Bańkowska, Maria Dunin-Kozicka, Zofia ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Hul Leokadia: Motywy ukraińskie we wspomnieniach lwowskich. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 93-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: "I zwyciężyło zło". Świat Kresów w prozie wspomnieniowej (1914-1921). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 91-104 (dot. głównie twórczości Marii Dunin-Kozickiej i Zofii Kossak-Szczuckie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
149.impreza: "Leszno - dzieje i ludzie jako przyczynki powieści podróżniczej, historycznej i wspomnień" - sympozjum (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Chłosta Joanna: Lwów 1939-1941 we wspomnieniach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 56 s. 10 (m.in. dot. wspomnień o Lwowie wydanych w Polsce po 1989 roku...) szczegóły 
nawiązanie: Wojdyła Jan: Lwów 1939-1941 we wspomnieniach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 102 s. 10 (list do red....) szczegóły 
151.artykuł: Szewczyk Grażyna: Górny Śląsk w relacjach podróżniczych i wspomnieniach Polaków i Niemców w XIX wieku. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 79-90  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Tworkowski Tomasz: Ze wspomnień karciarza. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 13-18 (motyw gry w karty m.in.: Jędrzej Kitowicz, Jan Duklan Ochocki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Bronsztejn Szyja: Stosunki polsko-żydowskie przed Holocaustem we wspomnieniach okresu międzywojennego. x 1994 ([W ks. zb:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Pod r...) szczegóły 
154.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
155.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Szoa. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. Midrasz 1999 nr 10 s. 36-44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
156.książka: Dunin Janusz: Moja Łódź pełna książek. O kulturze książki ze źródeł i wspomnień. 2002 (Początki kultury książki w Łodzi XIX wieku; m.in. nt. powstania Wydaw...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Rybotycka Irena: Wspomnienie o Rudolfie Wegnerze, zasłużonym polskim wydawcy. Przegląd Wielkopolski 1989 nr 3 s. 22-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
158.dotyczy innego zapisu:
-książka: Libella, Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia. 1998 (Mirosław Adam Supruniuk: Wstęp. - Stefania Kossowska: Akwarela. - Szki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Jelicz Antonina: O "Sodalitas Crocodiliana" wspomnienia słów kilka. Meander 1989 nr 1/2 s. 79-85 (nt. Sodalitas Crocodiliana (Warszawa, 1954) - stowarzyszenie filologów...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorzewski Jerzy: Moje wspomnienia, moje miasto. Teatr 2001 nr 7/8 s. 58 (tekst wystąpienia podaczas uroczystości nadania doktoratu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wspomnienia o początkach działalności Katedry Literatury Polskiej WSP w Opolu. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 23-37  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Stępień Stanisław: Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu i jego listy. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 9-15 (nt. kontaktów instytutu z Jerzym Giedroyciem...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Kantecki Antoni: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 (wspomnienia gorzowskich nauczycieli). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 91-98  szczegóły 
164.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Andres Maria: Lilka i jej rodzinna Kossakówka w literaturze wspomnieniowej. Materiały do wykorzystania w wieczorze poświęconym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 3 s. 37-41  szczegóły 
166.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czytać, nie czytać? O wspomnieniach Wandy Kocięckiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 549-552 ("Oddajcie mi świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach W...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
167.książka: 1 września 1939 w dziennikach i wspomnieniach pisarzy. Poezja 1989 nr 9 s. 35-37 ([Aut.:] Stanisław Czernik, Maria Dąbrowska, Karol Irzykowski, Tadeusz ...) szczegóły 
168.książka: A nam zawsze szumią spalskie lasy. Wspomnienia wychowanków i pracowników o Domu Wychowawczym im. Michaliny Mościckiej zwanym "Bursą w Spale". 1997 (Słowo wstępne - Od redakcji [wstęp]. - [Teksty 30. wspomnień pióra nie...) szczegóły 
169.książka: A oni szli... do Polski. Wspomnienia Sybiraków. T. 1, Kciuk. 2002  szczegóły 
170.książka: Anna Jantar we wspomnieniach. 1995 (Wstęp. - [Wspomn. m. in. aut.:] Jerzy Dąbrowski, Aleksander Fogiel, Ja...) szczegóły 
171.książka: Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002. 2003  szczegóły 
172.książka: Baśnie i legendy drugiej budy (Wspomnienia wybrane). 2003  szczegóły 
173.książka: Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945. 2002  szczegóły 
174.książka: Borysław w okruchach wspomnień. Antologia. 2000  szczegóły 
175.książka: Borysław w okruchach wspomnień. Cz. 1. 1999  szczegóły 
176.książka: Bracia Bernasowie. Wspomnienia z lat II wojny światowej. 2000  szczegóły 
177.książka: Bracia zza Buga. Wspomnienia z czasu wojny. 1999  szczegóły 
178.książka: Burzliwe lata Polonii Amerykańskiej. Wspomnienia i listy misjonarzy jezuickich 1864-1913. 1983  szczegóły 
179.książka: Był sad. Wiersze polskie i ukraińskie w przekładzie, wspomnienia. 2000  szczegóły 
180.książka: Cena tożsamości. Wspomnienia i opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie. 2002  szczegóły 
181.książka: Chirurgia w okupowanym Krakowie. Wspomnienia. 1993 (Zdzisław Gajda, Andrzej Wysocki: Przedmowa. - [10 wspomn. pióra nielit...) szczegóły 
182.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów AK. [Cz. 1]. 1995 (Janusz Dawidziuk: Przedmowa. - Od Komitetu Redakcyjnego [wstęp]. - [Te...) szczegóły 
183.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. [Cz. 2]. 1997 (Andrzej Szujecki: Przedmowa. - Od Komitetu Redakcyjnego. - [Teksty 45....) szczegóły 
184.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 3. 1998  szczegóły 
185.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 4. 1999  szczegóły 
186.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 5. 2001  szczegóły 
187.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników-kombatantów. Wydanie jubileuszowe. 2001  szczegóły 
188.książka: Czas przeszły - ciągle obecny. Z dziejów wysiedleń. Historia, wspomnienia, dokumenty. Praca zbiorowa. 1998  szczegóły 
189.książka: Do nich przyszła Polska... Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r.. 1993 (Alicja Zawisza: Wstęp. - Edmund Osmańczyk: Do wspomnień wrocławian [pr...) szczegóły 
190.książka: Droga do wolności. Wspomnienia i relacje. 2000  szczegóły 
191.książka: [Dwudziesta trzecia] 23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej. We wspomnieniach dowódców i żółnierzy. 2002  szczegóły 
192.książka: Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z Z.S.R.R. i z Iraku. 1941-1943. 1989  szczegóły 
193.książka: Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku. 1941-1943. 1991 ([Teksty 45 niepodpisanych wspomn., niepodpisane teksty wierszy oraz] A...) szczegóły 
194.książka: Dzieje Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1892-1992. Wspomnienia seniorów. 1992 ( Krzysztof Baczkowski: Przedmowa. - [M.in. 14 wspomn. pióra nieliterat...) szczegóły 
195.książka: Dzieje kresowej rodziny ziemiańskiej. Powstańcy, sybiracy, akowcy, emigranci. Wspomnienia spisane przez Marię Halinę Dyszlewską. 1996  szczegóły 
196.książka: Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia. 2002  szczegóły 
197.książka: Dzieło profesora Adama Andrzejewskiego. Wspomnienia wychowanków i współpracowników. 2002  szczegóły 
198.książka: Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989. 2001  szczegóły 
199.książka: Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne. 1986  szczegóły 
200.książka: [Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne]. 1989  szczegóły 
201.książka: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Księga wspomnień. 2003  szczegóły 
202.książka: EGO. (Ełk - Gołdap - Olecko). Wspomnienia lekarzy weterynarii. 2003  szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisilowska Małgorzata: Czytajmy i szanujmy wspomnienia. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
204.książka: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach drugiej wojny światowej. Wspomnienia i relacje. 1997 (Włodzimierz Nast: Słowo wstępne. - Lech Tranda: Słowo wstępne. - Od re...) szczegóły 
205.książka: Feliks Rajczak in memoriam. Wiersze, eseje i recenzje, wspomnienia. Praca zbiorowa. 1997 (Wstęp. - [M. in. wiersze poświęcone Feliksowi Rajczakowi, aut.:] Zbign...) szczegóły 
206.książka: Fragmenty stuletniej historii 1899-1999. Relacje, wspomnienia, refleksje. 2000  szczegóły 
207.książka: Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan.  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Gdańskie wspomnienia. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 52  szczegóły 
209.książka: Gdzie są Niemcy z tamtych lat? Wspomnienia łódzkich Niemców = Sag mir, wo die Deutschen sind? Errinerungen der Lodzer Deutschen. [Praca zbiorowa]. 1999  szczegóły 
210.książka: Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Wspomnienia wychowawców i wychowanków. 1999  szczegóły 
211.książka: Godzina dla Adama. Wspomnienia, wiersze, przekłady. 2000  szczegóły 
212.książka: Górami zauroczeni. Księga wspomnień w pięćdziesięciolecie Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto". 1950-2000 r.. 2000 (Od wydawcy. - Wojciech Święcicki: [Zamiast wstępu]. - [Wspomnienia nie...) szczegóły 
213.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 1. 1999  szczegóły 
214.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 2. 2000 (Zdzisław Szeląg: Zamiast wstępu. - [Wspomnienia aut.:] Maria Lewińska,...) szczegóły 
215.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 3. 2003  szczegóły 
216.książka: Grzeszni - niezlustrowani. Ciąg dalszy. Wspomnienia absolwentów Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (rocznik 1952-1956). 2003  szczegóły 
217.książka: Grzeszni - niezlustrowani. Wspomnienia absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. (Rocznik 1952-1956). 2000  szczegóły 
218.książka: Hiobowie XX wieku. Wspomnienia Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). 1998  szczegóły 
219.książka: Historia pisana historiami... Wspomnienia pracowników Zakładu Energetycznego Toruń SA. Materiały zebrane i opracowane na 80-lecie Zakładu Energetycznego Toruń SA. 2003  szczegóły 
220.książka: Ich znakiem był "Rajski Ptak". Wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Obwodu "Rajski Ptak", "Burak" z lat 1939-1956. 2003  szczegóły 
221.książka: Inflanty, Inflanty... Wspomnienia rodzinne. 1991 ( Ryszard Manteuffel-Szoege: Od współautora. - [4 wspomn. pióra nielite...) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sielicka Maria: Okruchy wspomnień. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 21 s. 11  szczegóły 
223.książka: "Jeleniowcy". Wspomnienia żołnierzy Pułku AK "Jeleń". 1989 ([23 teksty pióra nieliteratów]....) szczegóły 
224.książka: Jest takie miejsce. Ziemia piska we wspomnieniach i poezji. 1998  szczegóły 
225.książka: "Kasprowicz" we wspomnieniach. 1995 ([14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
226.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939. We wspomnieniach swoich pracowników i studentów. 1989 (Zygmunt Zieliński: Przedmowa. - Grażyna Karolewicz: [Wstęp]. - [27 wsp...) szczegóły 
227.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje. 1999 (Jan Ziółek: Wstęp. - [19 wspomn. pióra nieliteratów]...) szczegóły 
228.książka: Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka. 1989 ( [M. in. teksty aut.:] Józef Czapski, Ferdynand Goetel, Józef Mackiewi...) szczegóły 
229.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2000  szczegóły 
230.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2002  szczegóły 
231.książka: Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku. 1992 (Adam Massalski: Wstęp. - [Teksty aut.:] Jan Nepomucen Czarnowski, Zygm...) szczegóły 
232.książka: Klub Logofagów. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Nieco wspomnień o Logofagach. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 145-150  szczegóły 
233.książka: Kołyma 1944-1956 we wspomnieniach polskich więźniów. 2000  szczegóły 
234.książka: Koszmar. Wspomnienia, relacje, dokumenty. 2003  szczegóły 
235.książka: Krasnobród dawnych lat. Opowieści i wspomnienia. 2003  szczegóły 
236.książka: Kresowe dziewczęta deportowane na Sybir 1940-1941. Wspomnienia. 2000  szczegóły 
237.książka: Ku chwale bandery. [Marynarskie wspomnienia z lat wojny...]. 1992 ([20 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
238.książka: Ku pamięci. Wspomnienia leśników, pracowników przemysłu drzewnego i leśnego Warmii i Mazur. 2003  szczegóły 
239.książka: Legiony to straceńców los! Relacje i wspomnienia z pierwszych bojów Legionów Polskich 1914-1915. 1989 ( Jerzy Kowalczyk: Słowo wstępne. - [Teksty 34 wspomn., w tym aut.:] Ju...) szczegóły 
240.książka: Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach. 1988 ([53 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
241.książka: Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1831-1833. Wspomnienia i relacje. 1992 ([Teksty aut.:] Feliks Breański, Dezydery Chłapowski, Franciszek Czarne...) szczegóły 
242.książka: Losy Plaków. Wybór wspomnień z czasów II wojny światowej. 1995 (Wstęp. - [Teksty 23 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
243.książka: Ludowcy w Londynie. Szkice, wspomnienia, dokumenty (1939-1999). 2000  szczegóły 
244.książka: Łagry dla wyzwolonych. Wspomnienia ofiar stalinizmu Aleksandra Stanisława Czerwińskiego, Bronisława Hahna, Wacława Krajewskiego, Witolda Ignaczewskiego. 1991  szczegóły 
245.książka: Łomżyńskie wspomnienia. 1998  szczegóły 
246.książka: Małe ojczyzny. Zbiór wspomnień ogrodników, pszczelarzy i ich sympatyków. Cz. 1, Region siedlecki i sokołowski. 2002  szczegóły 
247.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 3. 2000  szczegóły 
248.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 1999  szczegóły 
249.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2001  szczegóły 
250.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2001  szczegóły 
251.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2002  szczegóły 
252.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2003  szczegóły 
253.książka: Morski Dywizjon Lotniczy. Wspomnienia lotników. 2002  szczegóły 
254.książka: Mój dom nad Odrą. Ze wspomnień mieszkańców Ziemi Lubuskiej. 1988 ([14 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
255.książka: My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR. 1989 ( Bogdan Klukowski: Wstęp. - [Fragm. wspomn. aut.:] Józef Czapski, Wacł...) szczegóły 
256.książka: My i oni. Wrzesień 1939. Relacje i wspomnienia lotników polskich i niemieckich. 1994 ([Aut.:] Benedykt Dąbrowski, Zdzisław Krasnodębski, Witold Łokuciewski,...) szczegóły 
257.książka: My z Majdanka. Wspomnienia byłych więźniarek. 1988 (Krystyna Tarasiewicz: Słowo wstępne. - [Zawiera 16 tekstów pióra nieli...) szczegóły 
258.książka: Na przekór losowi. Pamiętniki i wspomnienia osób niepełnosprawnych.  szczegóły 
259.książka: Na przełomie. Wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. 1994  szczegóły 
260.książka: Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze.  szczegóły 
recenzja: K.M.: "Wspomnienia o Franciszku Fiszerze". Plus Minus 2002 nr 42 s. A13 (not. o promocji w ramach akcji "Książka tygodnia"...) szczegóły 
261.książka: Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. 1985  szczegóły 
262.książka: Nad Niemnem i nad Lebiodą... Wspomnienia nauczycieli i uczniów - żołnierzy AK Obwodu Szczuczyn Nowogródzki kryptonim "Łąka". 1994 (Józef Dieżyc: Wstęp. - [44 teksty pióra nieliteratów]. - [Wiersz:] Zbi...) szczegóły 
263.książka: Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwskie. 1997 (Stefan Pańtak, Jan Kiryjow: Słowo wstępne. - [Wybór najlepszych opowia...) szczegóły 
264.książka: Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwskie. 1998  szczegóły 
265.książka: Napisane życiem. Wspomnienia o Władysławie Droździku. 2002  szczegóły 
266.książka: Narodziny spółdzielczości "Samopomoc Chłopska". Spółdzielczość rolnicza w oczach swoich działaczy. Wybór wspomnień z konkursu ogłoszonego przez Komisję Historyczną Centralnego Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w roku 1984. 1989 (S. Jarecka-Kimlowska: Wstęp. - [Teksty 15 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
267.książka: Nasz Hufiec jakim go pamiętamy. Wspomnienia instruktorów Hufca ZHP Warszawa Mokotów. 1999  szczegóły 
268.książka: Nasza ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego. 1982  szczegóły 
269.książka: Nieświeskie wspomnienia. 1999  szczegóły 
270.książka: Nieświeskie wspomnienia. 2001  szczegóły 
271.książka: Niewolnicy w Breslau - wolni we Wrocławiu. Wspomnienia Polaków wojennego Wrocławia. 1995 (Anna Kosmulska: Od wydawcy. - [Teksty 32 wspomn. pióra nieliteratów]. ...) szczegóły 
272.książka: O Poznaniu. Wspomnienia sercem pisane. 1992 (Od redakcji Kroniki Miasta Poznania. - Od redakcji. - [Teksty 2...) szczegóły 
273.książka: ...Ocalić od zapomnienia. Półwiecze Elbląga (1945-1995) w pamiętnikach, notatkach i materiałach wspomnieniowych ludzi Elbląga. 1997 (Od wydawcy [wstęp]. - Ryszard Tomczyk: Ocalić od zapomnienia [przedmow...) szczegóły 
274.książka: Ocalić Pragę... Wspomnienia i wiersze nadesłane przez mieszkańców i miłośników warszawskiej Starej Pragi na drugi konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Pragi w 1999 r. pt. "Ocalić od zapomnienia". 2001  szczegóły 
275.książka: "Odlatują myśli, uciekają wspomnienia..." Konkurs literacki "Kajet '99", Warsztaty Literackie. 1999  szczegóły 
276.książka: "...Ojczyzną był język i mowa...". Wspomnienia nauczycieli tajnej oświaty z lat okupacji 1939-1945. 1992 (Kazimiera Drozdowicz: Wprowadzenie. - [Tekasty 7 wspomn. pióra nielite...) szczegóły 
277.książka: Ojczyzno kochana poszukaj swych dzieci... Wspomnienia i dokumenty. 1996 (Krystyna Marszałek: Zamiast wstępu. - [Wspomnienia, pamiętniki i listy...) szczegóły 
278.książka: Okruchy wspomnień. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
279.książka: Okruchy życia. Wspomnienia słuchaczy UTW [Uniwersytetu Trzeciego Wieku] zebrane z okazji XX-lecia Uniwersytetu trzeciego wieku we Wrocławiu. Praca zbiorowa. 1997 (Wanda Lubczyńska-Kowalska: [Wstęp]. - [Teksty 27. wspomnień pióra niel...) szczegóły 
280.książka: Opowieść dla wnuka. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów.  szczegóły 
281.książka: Opowieść o piosence. Wspomnienia o piosence czasów wojny. 1986  szczegóły 
282.książka: Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Tadeusz Lustig; Moje wspomnienia o "Orlętach", Józef Półćwiartek; Historia i opis wiezięnia progresywnego w Jaworznie, Henryk Sarna. 1997  szczegóły 
283.książka: "Osiemnastacy" w walce. Wspomnienia. 1988 (Słowo wstępne. - [26 tekstów relacji i wspomn. pióra nieliteratów]. - ...) szczegóły 
284.książka: Pamięć. Wspomnienia i wiersze dedykowane przez krakowskich aktorów-poetów pamięci kolegów, którzy zginęli pod Lubniem 14 grudnia 1966 roku. 1997 (Tragedia w Lubniu [wstęp]. - [Wiersze dedykowane zmarłym tragicznie ak...) szczegóły 
285.książka: Pawiak był etapem. Wspomnienia z lat 1939-1944. 1987  szczegóły 
286.książka: Pedagogium. Zawodowe doświadczenia, wspomnienia i refleksje absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego i Liceum Pedagogicznego nr 4 w Toruniu. II zjazd absolwentów PLP i LP nr 4 w Toruniu, Toruń, 13 września 2003 roku. 2003  szczegóły 
287.książka: Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. 2003  szczegóły 
288.książka: Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Rolniczego SGGW. 2002  szczegóły 
289.książka: [Pierwsza] 1 Wileńska Brygada AK "Juranda". Wspomnienia. 2002  szczegóły 
290.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat w zawodzie lekarza. Wspomnienia pierwszych studentów Pomorskiej Akademii Medycznej z lat 1949-1950. 1998  szczegóły 
291.książka: Placy w Nigerii. Praca zbiorowa. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
292.książka: Pociągi szły na wschód. Wspomnienia z wygnania w ZSRR Edwarda Kawczyńskiego, Apolonii Spychalskiej-Wójcik, Felicji Prokop. 1990  szczegóły 
293.książka: Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952. 1994  szczegóły 
recenzja: Dutkiewicz Marek: Wspomnienia bejrutczyków. Wojskowy Przegląd Historyczny 1995 nr 3/4 s. 238, 239  szczegóły 
294.książka: Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952. 1996  szczegóły 
295.książka: Pod żaglami "Grażyny". Relacje i wspomnienia. 1997  szczegóły 
296.książka: ...Podchorążych Szwadron Jazdy. Wspomnienia absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939. 2001  szczegóły 
297.książka: Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
298.książka: Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień. Praca zbiorowa. 2002  szczegóły 
299.książka: Polacy w Nigerii. Wspomnienia. 1998 ([T. 1], 1997
[Nie zawiera materiału z zakresu PBL].
T. 2
 szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Decyk Wanda: Wyrazy rosyjskie we wspomnieniach zakluczonych (na podstawie książki "Polacy w Rosji mówią o sobie"). Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 23-32  szczegóły 
301.książka: Politechnika Warszawska, 1939-1945. Wspomnienia pracowników i studentów. 1990 (Zbigniew Kączkowski: Przedmowa. - [79 tekstów wspomnień pióra nieliter...) szczegóły 
302.książka: Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów. Moja droga do Politechniki Wrocławskiej. 1991 (Przedsłowie. - [25 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
303.książka: Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów. 1990 (Przedsłowie. - [Teksty 20 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
304.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1994 (Słowo wstępne. - [75 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
305.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1995 ([Teksty 57 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
306.książka: Chłapowski Dezydery: Potworowscy. Kronika rodzinna. [Wspomn.]. 2002 ([Zawiera historię rodziny Potworowskich oraz 4 wspomnienia członków ro...) szczegóły 
307.książka: Powróćmy jak za dawnych lat. Wspomnienia szkolne 1945-1951. Ostródzie miastu naszej młodości. 1997  szczegóły 
308.książka: P.P.S. [Polska Partia Socjalistyczna]. Wspomnienia z lat 1918-1939. 1987  szczegóły 
309.książka: Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945. Wybór wspomnień. 1999 (Stanisław Kasperski: Słowo wstępne. - [B. Bobusia, A. Nowak:] Od Redak...) szczegóły 
310.książka: Prawdziwe małe historie Niepodległej. Zbiór wspomnień nadesłanych na konkurs "A to polska właśnie" ogłoszony w 80. rocznicę odzyskania niepodległości. 1999  szczegóły 
311.książka: Profesor Zygmunt Grodziński we wspomnieniach. 2002  szczegóły 
312.książka: Proszę do tablicy. Wspomnienia ustrońskich nauczycieli i uczniów. 2000 ([Danuta Koenig, Lidia Szkaradnik, Iwona Dzierżewicz-Wikarek, Magdalena...) szczegóły 
313.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
314.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
315.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2001  szczegóły 
316.książka: Przed wrześniem i po wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej. 1998 ([Teksty 11 wspomnień, w tym autorów:] Andrzej Kuśniewicz, Jan Meysztow...) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Wspomnienia jak chleb powszedni. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
318.książka: Radom - miasto wspomnień. 1996 (Roman Loth: Słowo wstępne. - [Pamiętniki]....) szczegóły 
319.książka: Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych. 1987  szczegóły 
320.książka: Rok 1920. Wojna polsko-sowiecka we wspomnieniach i innych dokumentach. 1990 ( [Wiersze i teksty pieśni aut.:] A... Luta, Antoni Bogusławski, Bened...) szczegóły 
321.książka: Ruch oporu - wspomnienia, relacje. 1997  szczegóły 
322.książka: Sanitariuszki. Wspomnienia, informacje biograficzne. 2003  szczegóły 
323.książka: Sierpień '80 we wspomnieniach. Relacje z wybrzeża. 1991 (Latoszek Marek: Od redaktora. - Jan Szczepański: Przedmowa. - Marek La...) szczegóły 
324.książka: Słońca jakby mniej... Wspomnienia o Annie Jantar. 1994 (Mariola Pryzwan: Wstęp. - [Wspomn. m. in. aut.:] Aleksander Fogiel, Ja...) szczegóły 
325.książka: Spotkaliśmy się w Gdańsku. Wspomnienia absolwentów Politechniki Gdańskiej - rocznik 1960. 1999 (Lech Rościszewski: Zamiast wstępu. - [Teksty wspomnień pióra nielitera...) szczegóły 
326.książka: Stan wojenny. Wspomnienia i oceny. Praca zbiorowa. 1999 (Jan Kulas: Wprowadzenie. - [M.in.:] Relacje osobiste [56 tekstów pióra...) szczegóły 
recenzja: Bielak Roman: Stan wojenny w rozmowach i wspomnieniach. Pomerania 1999 nr 9 s. 49-50  szczegóły 
327.książka: Starosielskie wspomnienia. 1872-2000. 2000  szczegóły 
328.książka: Stowarzyszenie byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem" 1969-2002. Działalność, wspomnienia. 2002  szczegóły 
329.książka: Studencka Agencja Radiowa. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
330.książka: Sybirackie losy. Wspomnienia osób deportowanych do ZSSR [!]. 2002  szczegóły 
331.książka: Sybirackie wspomnienia. 2000  szczegóły 
332.książka: Szaniec Asklepiosa. Wspomnienia żołnierzy, pielęgniarek i opiekunek społecznych Szpitala Ujazdowskiego 1939-1944. 1990 ([Teksty 46 wspomnień pióra nieliteratów]. - [Wiersze aut.:]Tadeusz Bry...) szczegóły 
333.książka: Szkice z pamięci. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu we wspomnieniach jej założycieli, studentów i pedagogów, lata 1946-1996. Monografia uczelni. 1996  szczegóły 
334.książka: Szkoła podstawowa nr 1 w Starej Rumi we wspomnieniach jej absolwentów i nauczycieli. 2002  szczegóły 
335.książka: Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników z lat 1949-1959. 2002  szczegóły 
336.książka: Ślad - 5. Wspomnienia o zmarłych pisarzach z Ziemi Słupskiej. Odeszli ale pozostali wśród nas dzięki swojej twórczości i pamięci czytelników, przyjaciół. 2000 ([Wiersze autorów:] Marta Aluchna-Emelianow, Leszek Bakuła, Anatoliusz ...) szczegóły 
337.książka: Taka była nasza szkoła. Gimnazjum i Liceum im. Zofii Łabusiewicz. Wspomnienia. Praca zespołowa. 1996  szczegóły 
338.książka: Ten kraj zielonych szkolnych lat... Wspomnienia Małachowiaków. XV Jubileuszowy Zjazd Małachowiaków, Płock, 2-4 czerwca 2000. 2000  szczegóły 
339.książka: Tryptyk kazachstański. Wspomnienia z zesłania - Marian Papiński, rodzina Małchowskich, Lesława Domańska. 1992  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejska Jadwiga: Wspomnienia rozpisane na głosy. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
341.książka: Trzydzieści lat minęło... czyli Wspomnienia dyrektorów. Wydawnictwo jubileuszowe Instytutu Ziemniaka Bonin. 1996  szczegóły 
342.książka: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. 1989 ([Teksty wspomn. dot. dnia ogł. w Polsce stanu wojennego w 1980; aut.:]...) szczegóły 
343.książka: Twierdza przy Czerniakowskiej. Książka wspomnień o Prywatnym Gimnazjum i Liceum sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, na podstawie zbiorów archiwalnych Szkoły, publikacji wydanych, relacji byłych wychowanek. 1994 ([M. in. 14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
344.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika- wspomnienia pracowników. 1995  szczegóły 
345.książka: Urzekł mnie jabłoniowy sad. Wspomnienia ogrodników i pszczelarzy. 1989 ( Ludwik Goraj: Wstęp. - [17 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
346.książka: Urzędowiacy na nieludzkiej ziemi. Wspomnienia. 1992 ([Teksty 2. wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartnicka Barbara: Zapożyczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 557-563  szczegóły 
348.książka: W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Wybór wspomnień. 1993  szczegóły 
349.książka: W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. (t. 2, 1996, 243 s., [5] s.: faks., fot., portr....) szczegóły 
350.książka: W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. 1995 ([Teksty 50 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
351.książka: W ubeckich kazamatach. Wspomnienia ofiar stalinizmu w Polsce Światosława Małysza, Leokadii Marynki, Barbary Mazurkiewicz, Józefa Wiejaka, Bolesława Ducha, Jerzego Marczewskiego. 1990  szczegóły 
352.książka: W złowieszczych murach Wronek i Rawicza lat 1945-1956. Wspomnienia więźniów politycznych. 1995 (Od redakcji [wstęp]. - [15 tekstów wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Kijas Artur: Wspomnienia więźniów politycznych PRL-u. Życie i Myśl 1995 nr 3 s. 95-96  szczegóły 
353.książka: Walczyliśmy o wolność Ojczyzny. Wspomnienia nauczycieli. 1988 ( Bogdan Suchodolski: Słowo wstępne. - Jan Zaciura: Do czytelników. - ...) szczegóły 
354.książka: Walka i cierpienie. Wspomnienia żołnierzy BCh III Okręgu Kieleckiego z lat wojny i powojennych prześladowań. 1999  szczegóły 
355.książka: Warszawa w naszych wspomnieniach. Praca zbiorowa.  szczegóły 
356.książka: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL (1945-1956). 1990 (Danuta Suchorowska: Od autorki [wstęp]. - [Teksty wspomn. pióra nielit...) szczegóły 
357.książka: Wielkopolanie w tajnym nauczaniu 1939-1945. Wspomnienia nauczycieli. 1994 (Ludwik Gomolec: Słowo wstępne. - [Teksty 112 wspomn. pióra nieliterató...) szczegóły 
358.książka: Wiosna na rumowisku i inne wspomnienia pionierów. 1987  szczegóły 
359.książka: Wojna, okupacja, ludzie... Moje wspomnienia z lat 1939-1945. 2000  szczegóły 
360.książka: Wolność i prawda. NSZZ "Solidarność" Nowy Targ i NSZZ RI "Solidarność" Podhala, Spisza i Orawy w latach 1980-1981 we wspomnieniach założycieli. 2003 (Tadeusz Juchas: Przedmowa. - Wstęp [od autorek]. - [Lista autorów wspo...) szczegóły 
361.książka: Wrzesień 1939. Obrona przedmieść Pragi. Wspomnienia obrońców.  szczegóły 
362.książka: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach. 1989 (Wstęp. - [29 tekstów pióra nieliteratów - dowódców i sztabowców]....) szczegóły 
recenzja: Klimecki Michał: Wspomnienia generałów Września. Kierunki 1990 nr 6 s. 9  szczegóły 
recenzja: Maroń Jerzy: Wrzesień 1939 roku - relacje i wspomnienia. Zaranie Śląskie 1990 nr 3/4 s. 322-324  szczegóły 
363.książka: Wrzesień 1939 we wspomnieniach obrońców warszawskiej Woli. 1995 ([M. in.:] Maria Ejchman, Jolanta Wiśniewska: Od Redakcji. - [Wiersze a...) szczegóły 
364.książka: Wrześniowe dni klęski, dni chwały. Wspomnienia żołnierzy Armii Poznań i Wielkopolan o wrześniu 1939. 1989 ( Edmund Makowski.: Wstęp. - [18 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
365.książka: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat 1929-1939. 2000  szczegóły 
366.książka: Wspomnienia. [Cz.] 4. 1997  szczegóły 
367.książka: Wspomnienia harcerzy - uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku. 2002  szczegóły 
recenzja: Nartowski Zbigniew: "Wspomnienia harcerzy - uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku". Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 39  szczegóły 
368.książka: Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej. 1993 (Od wydawcy. - "Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem" [wstęp]. - [53 te...) szczegóły 
369.książka: Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej. 1995 ([Wstęp]. - [45 tekstów piora nieliteratów]....) szczegóły 
370.książka: Wspomnienia (II). 1995 ([Teksty 3 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
371.książka: Wspomnienia kombatantów. 1989 ( Tadeusz Wasąg: Wstęp. - [16 tekstów dot. okresu 1939-1945 pióra nieli...) szczegóły 
372.książka: Wspomnienia nie tylko o Pułku K.O.P. "Sarny". Reprinty i przedruki. 2001  szczegóły 
373.książka: Wspomnienia o Annie German. "Największy elf świata". 1999  szczegóły 
374.książka: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. 1995 ([Teksty 8 wspomn. pióra nieliteratów]. - [Noty o aut.]....) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Małgorzata: Kolejny tom wspomnień o Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1995 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
375.książka: Wspomnienia o Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie 1952-1961. 2002  szczegóły 
376.książka: Wspomnienia okupacyjne z tajnego nauczania na Ziemi Szelkowskiej. 2003  szczegóły 
377.książka: Wspomnienia. Ostatni Mohikanie Szkół Podchorążych Lotnictwa przedwojennej Polski. 1994 ([M. in.:] Piotr Skarga: Modlitwa za Ojczyznę. - Jan P. Falkowski: Prze...) szczegóły 
378.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 1. (Andrzej Kozera: Słowo wstępne. - [Wspomnienia poprzedzone notami biogr...) szczegóły 
379.książka: Wspomnienia pierwszych mieszkańców Szczecinka. 1996  szczegóły 
380.książka: Wspomnienia polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939-1945. 1999  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia "węgierskich" Polaków. Trybuna 1999 nr 284 s. 17 (nota...) szczegóły 
381.książka: Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.  szczegóły 
382.książka: Wspomnienia, relacje, listy i rozmowy Witniczan. 1994 (Zbigniew Czarnuch: Wprowadzenie. - [11 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
383.książka: Wspomnienia rodzinne. XI Przegląd twórczości literackiej dzieci i młodzieży. 2003  szczegóły 
384.książka: Wspomnienia sierpczan. 1900-1950. 1998  szczegóły 
385.książka: Wspomnienia Sybiraków.  szczegóły 
386.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 1]. 1989 ([T.] 1: "Polsza budiet kakda woron zbieliejet". Warszawa 1989, 159 s. ...) szczegóły 
387.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 1-3]. 1990 ([T.] 1: "Polsza budiet kagda woron zbieliejet". Wyd 2, 1990, 159 s. [T...) szczegóły 
388.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 4-5]. 1991 (
[T.] 4: "Popał Stalinu w ruki, nie żdi zmiłowania", 1991, 255 s. [...)
 szczegóły 
389.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 6]. 1992 (
[T.] 6: "Kak nie sidieł w tjur'mie, tak nie grażdanin Sowietskogo ...)
 szczegóły 
390.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 7]. 1993 (
[T.] 7: "Niczego, priwykniesz, nie priwykniesz - pomriosz", 1993, ...)
 szczegóły 
391.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 8]. 1994 (
[T.] 8: "My was nauczim kak rodinu lubit", 1994, 243 s.

[...)
 szczegóły 
392.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T.] 9, "Tajga - zakon, miedwied" - prokuror". 1997  szczegóły 
393.książka: Wspomnienia Sybiraków z wakacji u Stalina. 2003  szczegóły 
394.książka: Wspomnienia Ustroniaków wydane w związku z realizacją monografii Ustronia. 2001  szczegóły 
395.książka: [Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz] Temois d'Auschwitz. 1998  szczegóły 
396.książka: Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz. 1995 ([18 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
397.książka: [Wspomnienia więźniów obozu w Auschwitz] Erinnerungen Auschwitzer Haeftlinge. 1995  szczegóły 
398.książka: Wspomnienia wojną pisane. Prace konkursowe młodzieży gm. Porąbka na temat wspomnień z okresu okupacji. 2000  szczegóły 
399.książka: Wspomnienia wrocławskich pionierów. 1995 (Włodzimierz Szuleja: Od Wydawcy. - Alfons Holecki: Wstęp. - [Teksty 28...) szczegóły 
400.książka: Wspomnienia wrocławskich pionierów. 2001  szczegóły 
401.książka: Wspomnienia wychowanków Oratorium Św. Jana Bosko w Poznaniu 1926-1960. 1998  szczegóły 
402.książka: Wspomnienia z lat II wojny światowej i okupacji. 1995 (Halina Szwarc: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Władysława Bieńkowska, Stani...) szczegóły 
403.książka: Wspomnienia z początkowych lat Politechniki Krakowskiej. 1998  szczegóły 
404.książka: Wspomnienia z Powstań Śląskich. Edward Zielniok, Piotr Korus, Jan Wybraniec. 1994  szczegóły 
405.książka: Wspomnienia z Syberii. 1999  szczegóły 
406.książka: Wspomnienia z warmińskich pielgrzymek pieszych na Jasną Górę 1984-2003 i do Ostrej Bramy 1991-2003. 2003  szczegóły 
407.książka: Wspomnienia z więzień i obozów (1939-1945). Stanisław Bródka, Halina Hellonowa, Józef Sroczyński. 1997  szczegóły 
408.książka: Wspomnienia z zesłania byłych mieszkańców Wilejszczyzny. 1995 (Wstęp. - [Teksty 10 wspomnień i relacji pióra nieliteratów]. - Folklor...) szczegóły 
409.książka: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego. Wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998. 2002  szczegóły 
410.książka: WuKaDe 1927-2002. Wspomnienia, dokumenty, zdjęcia wydane w 75-lecie uruchomienia kolejki EKD/WKD. 2002  szczegóły 
411.książka: Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. 2000  szczegóły 
412.książka: Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. 2001  szczegóły 
recenzja: Surażska Wisła: Wspomnienia wypędzonych. Rzecz o Książkach 2001 nr 5 s. E9  szczegóły 
413.książka: Wyprawa do Polski. Wspomnienia z czasów powstania styczniowego. 1996 ([Teksty 3 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
414.książka: Z dyplomem KUL w Poskę. Wspomnienia i relacje. 1994 (Słowo wstępne. - Od redakcji. - [29 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Krakowiak Antoni: Wspomnienia absolwentów KUL. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 129 s. 9  szczegóły 
415.książka: Z kombatanckich wspomnień i kronik. 1998  szczegóły 
416.książka: Z Kresów przez Afrykę do... Wspomnienia. 2001  szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Dobra moda na wspomnienia. Tydzień 1997 nr 27 s. 11 (nt. imprezy promującej książkę...) szczegóły 
418.książka: Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. 1992 (Słowo wstępne. - Klemens Rudnicki: Przedmowa. - [127 wspomn. pióra nie...) szczegóły 
recenzja: Mandziuk Józef: Wspomnienia Kresowiaków. Gazeta Niedzielna 1994 nr 1 s. 3, 6  szczegóły 
recenzja: Z Kresów Wschodnich R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. Gazeta Niedzielna 1995 nr 23 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Z kresów wschodnich R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. Gazeta Niedzielna 1994 nr 30 s. 8 (nota...) szczegóły 
419.książka: Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z osad wojskowych 1921. 1998  szczegóły 
420.książka: Z niezamkniętych pamięci szuflad. Wspomnienia Polaków z sowieckiej niewoli. 1995 ([50 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
421.książka: Z Syberii na Podlasie. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
422.książka: Zabrze - moje miasto. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
423.książka: Zakochani w Polanicy. Wspomnienia pionierów i o pionierach. 1997  szczegóły 
424.książka: Zamek Lubelski - wspomnienia więźniów 1939-1944. 1998  szczegóły 
425.książka: "Zanim wróciła Polska". Martyrologia ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień. 1994 (Wstęp. - [Teksty 7 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
426.książka: Ze wspomnień żołnierzy AK [Armii Krajowej] Okręgu Nowogródek. 1988 ( Mieczysław Juchniewiczk: Wprowadzenie. - Eugeniusz Wawrzyniak: Przedm...) szczegóły 
427.książka: Zetrzyj z włosów pył bitewny. Wspomnienia żołnierzy warszawskiego batalionu AK "Zaremba-Piorun". 1996  szczegóły 
428.książka: Zielona twierdza. Wspomnienia leśników z pracy zawodowej i działalności niepodległościowej w okresie II wojny światowej. 1995 (Andrzej Grzelak: Przedmowa. - [Teksty 32 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
429.książka: Zielona wrona. 13 grudnia 1981 roku w Nowym Targu we wspomnieniach internowanych i związanego z nimi środowiska. 2000  szczegóły 
430.książka: Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 5, Losy i wspomnienia popowstaniowe. 1998  szczegóły 
431.książka: Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty. 1997  szczegóły 
432.książka: Żołnierze żelaznych szlaków. Wspomnienia polskich kolejarzy 1939-1945. 1988 ([80 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
433.książka: "Żubry" na Żoliborzu. Wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego. 1993  szczegóły 
434.książka: Żydowskie dwory. Wspomniena z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. 1999  szczegóły 
435.książka: Żyli wśród nas... Wspomnienia Polaków i Żydów nadesłane na Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej o Nagrodę Imienia Dawida Ben Guriona zorganizowany w Płońsku pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśniewskiego. 2001  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
436.wiersz: W dworku pani Grabowskiej w Lipkowie (Wypada wspomnieć o jednym dziedzicu...). Płomyczek 1992 nr 1 s. 26 (z notą Tadeusza Chudego; tyt. od red....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
437.artykuł: Łukowska Maria: Badania nad opowieścią wspomnieniową. Łódzkie Studia Etnograficzne 1991 t. 30 s. 53-62 (nt. opowieści o łódzkich fabrykantach; tematyka, narracja, wątki...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
438.utwór: Wspomnienia z Gruzji. Z opowiadań osoby, która tam podróż w roku 1830 odbyła. (podp. Paulina K....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Wspomnienia kochanki. Przedproża 1991 nr 6 s. 16  szczegóły 
440.wiersz: Wspomnienia (Pamiętasz kolego - towarzyszu broni...). Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1994 nr 51/52 s. 10 (podp. Tobrukczanin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abrahamowicz Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: Rogatko Bogdan: Dasza. Wspomnienie o Danucie Abrahamowicz (1937-1995). Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
  Abraham Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
442.książka twórcy: Abraham Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. 1990  szczegóły 
  Abramowicz Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: Wspomnienie osobiste o profesor Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 548-552  szczegóły 
444.artykuł: Wójtowicz Henryk: Osobiste wspomnienia o śp. Prof. Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 542-547  szczegóły 
  Abramow-Newerly Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
445.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Lwy mojego podwórka. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
446.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Lwy wyzwolone. [Wspomn.]. 2003 ([Wspomnienia dot. m.in. Teatru Polskiego w Warszawie i Związku Literat...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
447.tekst paraliteracki: Abramow-Newerly Jarosław: Moja pierwsza odnowa. Wspomnienie o debiutanckiej huśtawce. Po prostu 1991 nr 4 s. 16, 13  szczegóły 
  Acher Małgorzata Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
448.książka twórcy: Acher Małgorzata Maria: Niewłaściwa twarz. Wspomnienia ocalałej z warszawskiego getta. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Adamczewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Wasiak Izabela: Wspomnienie o Stanisławie Adamczewskim. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1 s. 16-18 (z okazji 50. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Adamczewski Zenon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
450.książka twórcy: Adamczewski Zenon: ...W Czermnej i okolicy 1943-1944. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Adamczyk Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
451.książka twórcy: Adamczyk Stefan: O Polsko moja. Wspomnienia 1939-1984. 1989  szczegóły 
  Adamowicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
452.książka twórcy: Adamowicz Jan: Tułaczym szlakiem. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Adamowicz Lech W.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
453.książka twórcy: Adamowicz Lech W.: A jednak poznałem ciocię z Chicago i inne opowiadania, wspomnienia. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
454.proza: Adamowicz Lech: Na fali wspomnień. Kalisia 1994 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
  Adamski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
455.książka twórcy: Adamski Jerzy: Salon, czyli jak mówić o sobie. [Szkice wspomnieniowe]. 1996  szczegóły 
  Adamski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
456.książka twórcy: Adamski Stanisław: Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Afanasjew Alina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
457.książka twórcy: Afanasjew Alina: Książęta i żebracy. [Szkice i wspomn.]. 2003 ([Dedykacja:] Książkę tę dedykuję mojemu wnukowi Jerzemu Aleksandrowi A...) szczegóły 
458.książka twórcy: Afanasjew Alina: Uwięziona kolęda. [Wspomn.]. 1991 (Zawiera również: Jerzy Afanasjew: Polski rok 1980...) szczegóły 
  Agams Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
459.książka twórcy: Agams Krzysztof: Asfaltowe zamyślenia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Albin Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
460.książka twórcy: Albin Kazimierz: [List gończy. Historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji] Steckbrieflich Gesucht. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Aleksandrowicz Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
461.książka twórcy: Aleksandrowicz Julian, Stawowy Ewa: Tyle wart człowiek... [Wspomn.]. 1992 (Zapis rozmów przeprowadzonych przez Ewę Stawowy...) szczegóły 
  Aleksandrzak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Marjańska Ludmiła: Przyjaciel autorów (Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci). Guliwer 1995 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
  Aleksiewicz Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
463.wiersz: Aleksiewicz Henryk: Wspomnienia. Tydzień 2001 nr 15 s. 14  szczegóły 
  Al-Koni Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
464.wiersz: Al-Koni Janina: Wspomnienie o Warszawie. Gazeta Lwowska 1997 nr 5/6 s. 10  szczegóły 
  Allerhand Maurycy, Allerhand Leszek *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
465.książka twórcy: Allerhand Leszek, Allerhand Maurycy: Zapiski z tamtego świata. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Amber Ludwika
    proza (alfabet tytułów)
466.proza: Amber Ludwika: Teresa (Wspomnienie osobiste). Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 109 s. 21-22 (wspomnienie o Teresie Haremzie, zawiera wiersze; z fot....) szczegóły 
  Ambroziewicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
467.książka twórcy: Ambroziewicz Jerzy: Znam was wszystkich. [Wspomn.]. 1993 ([Wspomn. dot. m.in.: Marka Hłaski, Włodzimierza Sokorskiego, papieża J...) szczegóły 
  Anczarski Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
468.książka twórcy: Anczarski Józef: Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej. 1939-1946. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Anczyc Władysław Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
469.książka twórcy: Anczyc Władysław Ludwik: Wspomnienie z Tatr. 1992  szczegóły 
  Anderman Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
470.książka twórcy: Anderman Janusz: Fotografie. [Szkice wspomn.]. 2002 ([Wspomn. m.in. nt. znanych postaci świata kultury; teksty druk. w G...) szczegóły 
  Anders Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
471.książka twórcy: Anders Władysław: [Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946] An army in exile. The story of the Second Polish Corps. 1988  szczegóły 
472.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1989  szczegóły 
473.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału (Wspomnienia z lat 1939-1946). 1989  szczegóły 
474.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału (Wspomnienia z lat 1939-1946). 1989  szczegóły 
475.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1992  szczegóły 
recenzja: K.M.: Współczesność dopisuje nowy rozdział (Edycja wspomnień gen. Andersa). Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 4 (relacja z wieczoru promocyjnego książki; Warszawa, Klub Księgarza 14 X...) szczegóły 
476.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1995  szczegóły 
  Andrycz Nina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
477.książka twórcy: Andrycz Nina: Bez początku, bez końca. [Wspomn.].  szczegóły 
  Andrzejewska-Heinrich Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
478.książka twórcy: Andrzejewska-Heinrich Anna: Młodość, której nie było. Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946. 1993  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
479.zgon: Grata Zbigniew: Wspomnienia o Annie Marii Andrzejewskiej-Heinrich. Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 61-62 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Bujnowski Józef: Jak spotkałem Bogumiła Andrzejewskiego w lasach Thetfordskich. Wspomnienie. Gazeta Niedzielna 1995 nr 19 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
481.zgon: Mantel-Niećko Joanna: Wspomnienie. Afryka 1994 nr 1 s. 50-52 (zmarł: 2 XII 1994...) szczegóły 
  Andrzejewski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
482.książka twórcy: Andrzejewski Jan: Szli na zachód. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Matuszewski Ryszard: Garść wspomnień o Jerzym Andrzejewskim. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 4 s. 108-114  szczegóły 
484.artykuł: Myszkowski Krzysztof: Jerzy Andrzejewski wspomnienie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 14 s. 6 (wspomn. z okazji 10. rocznicy śmierci pisarza...) szczegóły 
  Angielska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
485.wiersz: Angielska Krystyna: Chopin - wspomnienie. Magazyn Wileński 1994 nr 11/12 s. 24  szczegóły 
486.wiersz: Angielska Krystyna: Ptaki wspomnień. Magazyn Wileński 1994 nr 11/12 s. 24  szczegóły 
487.wiersz: Angielska Krystyna: Wspomnienie o Chopinie. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 14 (z notą...) szczegóły 
  Anioł Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
488.książka twórcy: Anioł Józef: Do tajgi na zatracenie. Wspomnienia deportowanego Wołyniaka. 2000  szczegóły 
recenzja: (mir): Wspomnienie ze zsyłki. Przegląd 2001 nr 19 s. 29  szczegóły 
  Aniszczyk Aleksy
    wiersze (alfabet tytułów)
489.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Z Pieczorłagu (Ze wspomnień więźnia politycznego). Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
  Ankiewicz Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
490.książka twórcy: Ankiewicz Henryk: W Obrze jest dobrze.[Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Antochewicz Bernard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
491.książka twórcy: Antochewicz Bernard: Witraż (Zapiski ściganego). [Wspomn.]. Poetycki epilog. Jeszcze są drzewa, wieje wiatr... [Wiersze]. 1995 ([Zawiera także:] Borys Pasternak: Listy do gruzińskich przyjaciół. Fra...) szczegóły 
  Anusiewicz Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
492.artykuł: Dąbrowska Anna: Wspomnienie o Januszu Anusiewiczu. x 2000 ([w ks. zb.:] Językowy obraz świata i kultura. Pod red. Janusza Anisewi...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
493.zgon: Wolny Maja: Wspomnienie o profesorze Januszu Anusiewiczu. Poradnik Językowy 2001 z. 2 s. 3 (zmarł: 26 XII 2000...) szczegóły 
  Arciszewska Zofia
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
494.utwór: Po obu stronach oceanu. Wspomnienia.  szczegóły 
  Arkuszyński Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
495.książka twórcy: Arkuszyński ps. "Maj" Aleksander: Przeciw dwóm wrogom. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Armata Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
496.książka twórcy: Armata Jerzy: I otrze Bóg wszelką łzę. O dzieciach chorych na białaczkę i inne opowiadania. [Opow., wspomn.]. 1997  szczegóły 
497.książka twórcy: Armata Jerzy: Opowiadania i wspominki lekarza pedriatry. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Artzi Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
498.książka twórcy: Artzi Zygmunt: Erdreich, Wenasok, Artzi - to ja. [Wspomn. z l. 1939-1966]. 1989  szczegóły 
  Aschenbrenner Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
499.książka twórcy: Aschenbrenner Tomasz: Wieś, która była i nigdy nie wróci. Bieżanów z moich lat młodzieńczych. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Askanas Kazimierz Stefan
    proza (alfabet tytułów)
500.proza: Askanas Kazimierz: Fragmenty wspomnień z dzieciństwa. Gościniec Sztuki 1997 nr 1 s. 54-64  szczegóły 
  Atlas Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
501.książka twórcy: Atlas Janusz: Atlas erotyczny - wszystko o kobietach. [Wspomn.]. 1993 ([Dot. m.in. środowisk artystycznych]....) szczegóły 
502.książka twórcy: Atlas Janusz: Atlas towarzyski. [Wspomn.]. 1991 (Nt. świata artystycznego i dziennikarskiego w Polsce w l. 70. i 80.; m...) szczegóły 
  Augustyniak Tomasz Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
503.wiersz: Augustyniak Tomasz K.: Wspomnienia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 131 s. 5  szczegóły 
  Augustyn-Puziewicz Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
504.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów - wspomnienie lat szczęśliwych. 1994  szczegóły 
505.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów - wspomnienie lat wojennych. 1999  szczegóły 
506.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Moja medycyna. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
507.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Z Gorlic na "Dziki Zachód". [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Auleytner Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
508.książka twórcy: Auleytner Wacław: Spotkania i rozstania. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Awgulowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
509.książka twórcy: Awgulowa Janina: Wileńskie wspominki i nie tylko. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Axer Erwin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
510.książka twórcy: Axer Erwin: Czwarte ćwiczenia pamięci. [Art., fel. i szkice wspomn.]. ([Teksty z lat 1998-2003 druk. gł. w czas.: Dialog, Zeszyty L...) szczegóły 
511.książka twórcy: Axer Erwin: Ćwiczenia pamięci. Seria druga. [Art., fel. i szkice wspomn.]. 1991 ([Teksty druk. gł. w czas.: Dialog (1983-1990), Pamiętnik Tea...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Halina: Wspomnienia Erwina Axera (Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej). Słowo Powszechne 1992 nr 42 s. 7  szczegóły 
512.książka twórcy: Axer Erwin: Ćwiczenia pamięci. Seria trzecia. [Szkice wspomn.]. 1998 ([Teksty druk. głównie w czas.: Dialog (1992-1997), także w R...) szczegóły 
  Młynarska-Ahrens Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
513.książka twórcy: Ahrens Barbara: Zielnik rodzinny. [Wspomn. i wiersze]. 1998 ([Wspomn. pośw. rodzinie Młynarskich, m.in. nt. Wojciecha Młynarskiego;...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baake Bolesław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
514.utwór: Konrad Krzyżanowski (Wspomnienie).  szczegóły 
  Babiel Feliks
    książki twórcy (alfabet tytułów)
515.książka twórcy: Babiel Feliks: Garnuszek nadziei. Wspomnienia Sybiraka. 2003  szczegóły 
  Babinicz Waldemar
516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (WT): Wspomnienie o "chrzestnym". Ikar 1997 nr 2 s. 32  szczegóły 
  Bacciarelli Cezary
    książki twórcy (alfabet tytułów)
517.książka twórcy: Bacciarelli Cezary: Garść wspomnień. [Pam.]. 1990  szczegóły 
  Baczewski Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
518.utwór: Wspomnienie Warmiaka.  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Wspomnienia z konspiry, Kraków 1994. Na dziko 1997 nr 9 s. 2 (z not....) szczegóły 
  Badeni Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
520.książka twórcy: Badeni Stefan: A stranger to hell. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1988  szczegóły 
  Badowska-Muszyńska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
521.książka twórcy: Badowska Jadwiga: Miedzioryty. Wiersze i wspomnienia o Leonie Kosmulskim. 2003  szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zabacka Anna: Sięganie do wspomnień. Najprościej 1993 nr 2 s. 36  szczegóły 
  Badowski Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
523.książka twórcy: Badowski Michał: Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Badowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
524.książka twórcy: Badowski Stanisław: Momenty życia - wojna '39. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Badurski Jerzy Dzierżykraj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
525.książka twórcy: Badurski Jerzy Dzierżykraj: Grodzisk Wielkopolski mojego dzieciństwa. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Bagieński Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
526.książka twórcy: Bagieński Franciszek: Wspomnienia starego wołyniaka [z l. 1848-1859]. 1987  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
527.utwór: Wspomnienia starego Wołyniaka.  szczegóły 
  Bakierowska Alicja
    proza (alfabet tytułów)
528.proza: Bakierowska Alicja: Wspomnienia z okruchów szkła. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 37-45  szczegóły 
  Bakuła Leszek
    proza (alfabet tytułów)
529.proza: Bakuła Leszek: Ze wspomnień ostrołęckich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 210-217  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
530.zgon: Pajka Stanisław: Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 316-318 (zmarł: 22 III 1997...) szczegóły 
  Balcerowicz Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
531.książka twórcy: Balcerowicz Piotr: Afganistan. Historia, ludzie, polityka. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Baliński Ignacy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
532.utwór: Wspomnienia o Warszawie.  szczegóły 
  Baliński Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Baliński Stanisław: Wspomnijmy Nowogródek. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 4  szczegóły 
534.wiersz: Baliński Stanisław: Wspomnijmy Nowogródek. Rota 2000 nr 1/2 s. 45 (z notą o aut., s. 51...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: Bobka Lesław: Czwartkowe spotkania (Wspomnienie bardzo osobiste). Przekrój 1999 nr 37 s. 32-33  szczegóły 
  Balwierz Józef Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
536.książka twórcy: Balwierz Józef Jan: Między biegunami. Podróże, rozważania, krajobrazy. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
537.książka twórcy: Balwierz Józef Jan: Od Krakowa do Brazylii. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
  Balwierz Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
538.książka twórcy: Balwierz Stefan: Ucieczka przed śmiercią. Prawdziwe życie "kapitana Klossa". [Wspomnienia].  szczegóły 
539.książka twórcy: Balwierz Stefan: Związek Orła Białego. Konspiracja w Dąbrowie Górniczej. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bałkowiec Waldemar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
540.książka twórcy: Bałkowiec Waldemar: Przeżyłem peerelowskie zbrodnie i gwałty. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Banach Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
541.książka twórcy: Banach Edward: Nad Wołgą i Donem. Wspomnienia tułacza po ziemiach ZSRR w latach 1941-1944. 1998  szczegóły 
  Banach Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
542.książka twórcy: Banach Franciszek: Życie jeńców polskich w obozie Woldenberg 1940-1945. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Banach Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
543.wiersz: Banach Marta: Wspomnienie. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1997 nr 12 s. 40  szczegóły 
  Banasiak Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
544.książka twórcy: Banasiak Marian: Wspomnienia Sybiraka. 1996  szczegóły 
  Banasikowski Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
545.książka twórcy: Banasikowski Edmund: Na zew ziemi wileńskiej. [Wspomn. z l. 1943-46]. 1988  szczegóły 
546.książka twórcy: [Banasikowski Edmund] Jeż: Na zew Ziemi Wileńskiej. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Banaś Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
547.książka twórcy: Banaś Józef: Z Żywiecczyzny na Śląsk. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
  Bańkowski Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
548.książka twórcy: Bańkowski Roman: Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Baran Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
549.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie. Strony 1994 nr 2 s. 63-64  szczegóły 
550.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
551.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 11  szczegóły 
552.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 3 s. 98 (z notą o aut....) szczegóły 
553.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Magazyn Literacki 2000 nr 8/9 s. 28 (z fot....) szczegóły 
554.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Hybryda 2000 nr 2 s. 6 (z notą i fot. na s. 3...) szczegóły 
555.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej nocy. Twórczość 2000 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
  Baranowska-Gil Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
556.książka twórcy: Baranowska-Gil Zofia: Witamy w Kanadzie. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
557.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji. [Wspomn.]. 1999 ([Osobiste refleksje nt. poezji głównie współczesnej]....) szczegóły 
558.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Baranowski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
559.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Drugi raz dookoła świata. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
560.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Samotny żeglarz. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Barański Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
561.książka twórcy: Barański Marek: Tajemnice DT [Dziennika telewizyjnego]. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Barański Mirosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
562.wiersz: Barański Mirosław J.: Droga do Grasse (wspomnienie). Aleje 3 1997 nr 8 s. 12  szczegóły 
  Barański Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
563.książka twórcy: Barański Wiesław: Obok sedna. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Stańczyk: Wspomnienia dziennikarza. Ikar 2002 nr 1 s. 18  szczegóły 
  Barącz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
564.artykuł: Barącz Andrzej: Wspomnienia. Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 31-35, nr 3 s. 33-35 (m.in. nt. Stanisława Barącza...) szczegóły 
  Barbacka Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Barbacka Helena: Boli wspomnienie dobrych chwil... Almanach Sądecki 1998 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Barcikowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
566.książka twórcy: Barcikowski Kazimierz: U szczytów władzy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
567.książka twórcy: Barcikowski Kazimierz: Z mazowieckiej wsi na szczyty władzy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Tejchma Józef: Wspomnienia społecznika. Dziś 1999 nr 2 s. 94-98  szczegóły 
  Barcikowski Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
568.książka twórcy: Barcikowski Wacław: W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia 1919-1956. 1988 ([Dot. m.in. Zofii Nałkowskiej i Andrzeja Struga]....) szczegóły 
  Barcikowski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
569.książka twórcy: Barcikowski Władysław: Szpital grecki na wyspie Wolin. [Wspomn. z l. 1949-51]. 1989  szczegóły 
  Barczyk Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
570.książka twórcy: Barczyk Zygmunt: Dojrzewać na polu bawełny. Adolfa Szutkiewcza opowieść o zesłaniu. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Matulewicz Tadeusz: Wspomnienia z Kazachstanu. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 182-183  szczegóły 
  Bardach Janusz, Gleeson Kathleen *
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Wspomnienia z wilczego czasu. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 42  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
572.książka twórcy: Bardach Janusz, Gleeson Kathleen: Man is wolf to man. Surviving the gulag. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Bardecki Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
573.książka twórcy: Bardecki Andrzej: Zawsze jest inaczej. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Baron Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
574.książka twórcy: Baron Józef: Opolskie korzenie. [Wspomn. obejmujące okres od l. 80. XIX w. do 1988]. 1989  szczegóły 
575.książka twórcy: Baron Józef: Śląska droga mnie wiodła... Wspomnienia [z l. ok. 1920-86]. 1988  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Bartczak Kacper: Wachlarz wspomnień. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 68  szczegóły 
  Bartelski Lesław Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
577.książka twórcy: Bartelski Lesław M.: W znaku "Baszty" Wspomnienia i refleksje lipiec 1944 - styczeń 1945. 1997  szczegóły 
  Bartnik Czesław Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
578.książka twórcy: Bartnik Czesław Stanisław: Mistyka wsi. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Bartos Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
579.książka twórcy: Bartos Jan: Misyjne drogi wśród rodaków na Wschodzie. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Batko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
580.książka twórcy: Batko Zbigniew: Łaskawe oceany. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Batory Aleksander Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
581.książka twórcy: Batory Aleksander Leszek: Z ziemi polskiej do ziemi włoskiej. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Bau Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
582.książka twórcy: Bau Józef: Czas zbezczeszczenia. Wspomnienia z drugiej wojny światowej. 1990  szczegóły 
  Bauman Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
583.książka twórcy: Bauman Janina: Nigdzie na ziemi. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
584.książka twórcy: Bauman Janina: [Winter in the morning] Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta. [Wspomn.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Frydryczak Beata: Szczeliny wspomnień. Kresy 1996 nr 25 s. 255-257  szczegóły 
  Baziak Jolanta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
585.książka twórcy: Baziak Jolanta: Ziemia początku. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bazyli Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
586.wiersz: Bazyli Genowefa: Wspomnienia. Spojrzenie 2001 nr 16 s. 15  szczegóły 
  Bąblewski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
587.książka twórcy: Bąblewski Tadeusz: U progu niepodległości. Wspomnienia z lat 1915-1921. 1996  szczegóły 
  Bąbol-Czerwińska Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
588.wiersz: Bąbol-Czerwińska Zofia: Wspomnienie. Własnym głosem 2001 nr 49 s. 6  szczegóły 
  Bądkowski Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
589.artykuł: Samp Jerzy: Wspomnienie o Lechu. Pomerania 1996 nr 1/2 s. 26-28 (z okazji 15. rocznicy śmierci; z fot. Lecha Bądkowskiego...) szczegóły 
  Bederski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
590.książka twórcy: Bederski Eugeniusz: Ze światłem przez dżunglę i busz Afryki. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bedlicki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
591.wiersz: Bedlicki Marcin: Przyroda - jasnoniebieskie wspomnienie... Być razem 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Bednarczuk Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
592.książka twórcy: Bednarczuk Tadeusz: Był taki czas. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bednarczyk Adam (1920-1999)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
593.książka twórcy: Bednarczyk Adam: Moja działalność w Iłży. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bednarczyk Adam (ur. 1965)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
594.książka twórcy: Bednarczyk Adam: Dobij mnie Europo... Wspomnienia z wojny bałkańskiej. 1997  szczegóły 
  Bednarczyk Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
595.wiersz: Bednarczyk Andrzej: Są wspomnienia które.... Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
596.książka twórcy: Bednarczyk Czesław: W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny. 2003  szczegóły 
597.książka twórcy: Bednarczyk Czesław: W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy. 1988 ([Dot. pisarzy, życia literackiego i ruchu wydawniczego w Londynie w l....) szczegóły 
  Bednarek Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
598.książka twórcy: Bednarek Władysław: Gdzie jesteś ojczyzno? Opowiadania zesłańca. [Wspomn. z l. 1939-42]. 1989  szczegóły 
  Bednorz Zbyszko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
599.książka twórcy: Bednorz Zbyszko: Gniazdo wędrujące. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
600.książka twórcy: Bednorz Zbyszko: Lata krecie i orłowe. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
  Bejger Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
601.książka twórcy: Bejger Aleksander: Pełnym głosem o Afryce. Z dziennika misjonarza. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bembiński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
602.książka twórcy: Bembiński "Harnaś" Stefan: Te pokolenia z bohaterstwa znane. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Berenda-Czajkowski Stanisław
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia z Pokucia. Antena 2001 nr 168 s. E  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
604.książka twórcy: Berenda-Czajkowski Stanisław: Miłość i okrucieństwo. Opowieść druga, z dawnych polskich Kresów. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Berent Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
605.książka twórcy: Berent Jerzy: Piechotą z Krakowa. Sam o sobie. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Berestyński Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
606.książka twórcy: Berestyński Adam: Babie lato. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bereśniewicz-Rajca Olga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
607.książka twórcy: Bereśniewicz-Rajca Olga: Wspomnienia baranowickie. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Bereza Zbigniew Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
608.książka twórcy: Bereza Zbigniew Wacław: Wspomnienia z kraju kamiennych brył. [Pam.]. 1994  szczegóły 
  Berger Wiesław Adam
    proza (alfabet tytułów)
609.proza: Berger Wiesław Adam: Śląskie kartki (Reportaże ze wspomnień). Głos Ludu 1994 nr12, 13, 15-22, 24-31 (z 17 III), 33-35  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
610.artykuł: (H.L.): Wieczór wspomnień. Głos Ludu 1999 nr 6 s. 2 (nota o wieczorze wspomnień pośw. Wiesławowi Adamowi Bergerowi, Karwina...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
611.kult: C.R.: Wieczór wspomnień. Zwrot 1999 nr 3 s. 69 (sprawozdanie z wieczoru wspomnieniowego poświęconego pisarzowi w Karwi...) szczegóły 
612.kult: (kor): Wspomnienie o W.A. Bergerze (W Kawiarni Literackiej "Avion"). Głos Ludu 1998 nr 66 s. 2 (zapowiedź i program spotkania poświęconego pamięci Wiesława Adama Berg...) szczegóły 
613.kult: Wieczór wspomnień W.A. Bergera. Głos Ludu 1999 nr 10 s. 3 (not. i fot....) szczegóły 
  Berland Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
614.książka twórcy: Berland Marian: Dni długie jak wieki. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Wspomnienia z piekła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 2 s. 19  szczegóły 
  Berling Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
615.książka twórcy: Berling Zygmunt: Wspomnienia. 1990 (T. 2: Przeciw 17 republice. 1991, 424 s. T. 3: Wolność na przetarg. 19...) szczegóły 
recenzja: Jaczyński Stanisław: Gen. Berlinga wspomnień ciąg dalszy. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 2 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Jędrychowski Stefan: Na marginesie wspomnień Zygmunta Berlinga. Dziś 1992 nr 6 s. 117-124 (dot. t. 1-3; polem.: Eleonora Syzdek: Nie tylko o pamiętnikach Zygmunt...) szczegóły 
recenzja: J.Wł.: "Wspomnienia" generała Berlinga. Rzeczpospolita 1991 nr 106 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kmieciński Zdzisław: Wspomnienia generała. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 10  szczegóły 
616.książka twórcy: Berling Zygmunt: Wspomnienia. 1990 (T. 1: Z łagrów do Andersa. 311 s....) szczegóły 
recenzja: Jaczyński Stanisław: Wspomnienia gen. Berlinga. Wojskowy Przegląd Historyczny 1991 nr 2 s. 220-223  szczegóły 
  Berlin Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
617.książka twórcy: Berlin Harry: Nie sposób zapomnieć. Wspomnienia. 1991  szczegóły 
  Bernacki Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
618.książka twórcy: Bernacki Eugeniusz: Reportaż z powrotnej drogi. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Berowska Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
619.wiersz: Berowska Marta: Konstantego Laszczki wspomnienie z Paryża. Biuletyn Literacki 1993 nr 5 s. 1  szczegóły 
620.wiersz: Berowska Marta: Konstantego Laszczki wspomnienie z Paryża. Biuletyn Literacki 2000 s. 97 (z not., s. 98...) szczegóły 
  Beszta-Borowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
621.książka twórcy: Beszta Borowski Jan: Pół wieku zarazy. Moje zapiski faktów i refleksji. [Wspomn.].  szczegóły 
  Betański Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
622.książka twórcy: Betański Zygmunt: Obraz XX wieku we wspomnieniach. [Wspomn.].  szczegóły 
  Betto Maria Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
623.wiersz: Betto Maria D.: Wspomnienie IV. Akant 1999 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Będkowski Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
624.książka twórcy: Będkowski Leon: Nieśmiertelni. Wspomnienia służby ułańskiej. 1997  szczegóły 
  Bialski Eliasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
625.książka twórcy: Bialski Eliasz: Patrząc prosto w oczy. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Białkowski Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
626.zgon: Heppen Irena: Oswajanie tajemnicy (Wspomnienie o profesorze G.B.). Tygodnik Polski 1989 nr 30 s. 13 (zmarł: VI 1989; z fot....) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki o twórcy (alfabet autorów)
627.książka o twórcy: Miron - wspomnienia o poecie. 1996 (Hanna Kirchner: Człowiek - Miron. Zamiast wstępu. - Kazimiera Białosze...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: "Miron. Wspomnienia o poecie". Plus Minus 1996 nr 31 s. 19  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
628.artykuł: Kopciński Jacek: Niby-ja, niby-on, czyli zbiorowe ustalanie persony Mirona Białoszewskiego (na podstawie wspomnień o poecie). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 229-238  szczegóły 
  Białous Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
629.książka twórcy: Białous "Jerzy" Ryszard: Walka w pożodze. Batalion Armii Krajowej "Zośka" w Powstaniu Warszawskim. [Wspomn.].  szczegóły 
  Biela Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
630.wiersz: Biela Emil: Ciepłe wspomnienie zimy. Mały Gość Niedzielny 1989 nr 1 s. 15  szczegóły 
631.wiersz: Biela Emil: Dom wspomnień. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
632.wiersz: Biela Emil: Krynickie wiersze [z tego cyklu:] Już wspomnienie. Almanach Sądecki 1996 nr 2 s. 59  szczegóły 
  Bielański Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
633.proza: Bielański Bogdan: Rysowane wspomnienia z Nowej Huty. Ha!art 2003 nr 2 s. 42-44 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Bielatowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
634.artykuł: Śliwa Stanisław: Wspomnienie o Janie Bielatowiczu. Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 46 s. 4  szczegóły 
  Bielecka Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
635.wiersz: Bielecka Zofia: Wspomnienia czają się.... Najprościej 1991 nr 3 s. 12  szczegóły 
  Bieleszowa Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
636.książka twórcy: Bieleszowa z Grudzielskich Jadwiga: Wędrówka. Osimdziesiąt lat dookoła życia. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bielicka Hanka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
637.książka twórcy: Bielicka Hanka: Uśmiech w kapeluszu. [Wspomn.]. 2000 ([Wspomnienia m.in. nt.pracy w Teatrze "Syrena" w Warszawie i pracy est...) szczegóły 
  Biel-Ziółek Katarzyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
638.książka twórcy: Biel-Ziółek Katarzyna: Ciernista droga nadziei. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bieniecki Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
639.artykuł: Pilot Marian: O Jerzym Bienieckim (Wspomnienie). Regiony 1999 nr 1/4 s. 221-222  szczegóły 
  Bieniewski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
640.książka twórcy: Bieniewski Henryk: Z deszczu pod rynnę. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Bień Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
641.książka twórcy: Bień Adam: Bóg wyżej - dom dalej. 1939-1949. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
642.książka twórcy: Bień Adam: Więźniowie Moskwy. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
643.książka twórcy: Bień Adam: Wyprawa moskiewska. Fragmenty wspomnień. 1989  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
644.artykuł: Rykfa Władysław: O wspomnieniach Adama Bienia - w 100-lecie Jego urodzin. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 195-197  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
645.zgon: Burak Krzysztof: Zachowajmy wspomnienie pogrzebu. Goniec Staszowski 1998 nr 5 s. 6 (zmarł: 4 III 1998; list do redakcji nt. pogrzebu...) szczegóły 
  Bień-Bielska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
646.książka twórcy: Bień-Bielska Hanna: Rodzinny pejzaż z Łubianką w tle. [Wspomn.]. 1999 ([Dot. m.in. Adama Bienia]....) szczegóły 
  Bieńkowska Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
647.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Zwyciężyłam. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bieńkowski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
648.książka twórcy: Bieńkowski Władysław: Spór o Morskie Oko. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
  Biernacka-Pokowa Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
649.książka twórcy: Biernacka-Pokowa Anna: Wołynia czar... Wspomnienia wołynianki. 2000  szczegóły 
  Biernat Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
650.książka twórcy: Biernat Edward: 50 lat pracy w mleczarstwie. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Bilewicz Marian Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
651.książka twórcy: Bilewicz Marian Marek: Wyszedłem z mroku. [Wspomn. z l. 1941-48]. 1989  szczegóły 
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: ECK: Wspomnienia z łagrów. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 33-34  szczegóły 
  Bilińska Karolina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
653.książka twórcy: Bilińska Karolina: Dzienniczek Karolinki. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
654.książka twórcy: Bilińska Karolina: Karolinka w Pitsfordzie. 1947-1949. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Biliński Bronisław
    zgon (alfabet autorów)
655.zgon: Łanowski Jerzy: Wspomnienie o Bronisławie Bilińskim. Meander 1998 nr 3 s. 303-314 (zmarł: 23 IV 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Biliński Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
656.książka twórcy: Biliński Karol: Tropem wspomnień. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Binder-Sokołowski Dominik Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
657.książka twórcy: Binder-Sokołowski Dominik Michał: Wspomnienia majora AK Dominika Michała Binder-Sokołowskiego ps. "Donian". Sybir-Ural 18 I 1945-1 XI 1947. 2001  szczegóły 
  Binek Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
658.książka twórcy: Binek Tadeusz: Śląsk, wojna, kresy, Wrocław, Nowa Huta. Wspomnienia 1930-1960. 1997  szczegóły 
  Biolik Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
659.wiersz: Biolik Ewa: Wspomnienie. Parnasik 2000 nr 5 s. 18 (z not....) szczegóły 
  Birenbaum Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
660.książka twórcy: Birenbaum Halina: Każdy odzyskany dzień. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
661.książka twórcy: Birenbaum Halina: Powrót do ziemi praojców. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Bisping Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
662.książka twórcy: Bisping Adam: Nasze Massalany. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
  Bittel-Dobrzyńska Nadzieja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
663.książka twórcy: Bittel-Dobrzyńska Nadzieja: Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Bizan Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
664.książka twórcy: Bizan Marian: Ziemia Święta. Zapiski z podróży 1988-1998. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bizewski Brunon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
665.książka twórcy: Bizewski Brunon: Prosta droga jak... Z opowiadania Brunona Bizewskiego.[Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bizuń Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
666.książka twórcy: Bizuń Stanisław: Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945. 1993  szczegóły 
667.książka twórcy: Bizuń Stanisław: Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945. 1994  szczegóły 
  Blachnicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
668.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Rekolekcje więzienne. Notatki z "rekolekcji zamkniętych" odprawianych w Centralnym Więzieniu w Katowicach, w czasie od 15 marca do 19 lipca 1961 r. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
669.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Trzy nawrócenia. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Blady-Szwajger Adina
670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boniecki Adam: "Nie sądźcie..." O wspomnieniach doktor Adiny Blady-Szwajger. Tygodnik Powszechny 1994 nr 38 s. 12  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
671.książka twórcy: Blady-Szwajger Adina: Wspomnienia lekarki. Szpital w getcie. Łączniczka Ż.O.B. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1989  szczegóły 
672.książka twórcy: Blady-Szwajger Adina: Wspomnienia lekarki. Szpital w getcie, łączniczka ŻOB. 1989  szczegóły 
  Blimel Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
673.książka twórcy: Blimel Henryk: Okupacyjne harce. Szare Szeregi w Buku w okresie okupacji. 1939-1945. [Wspomn.]. 1991 (Wspomnienia; z. 3)...) szczegóły 
674.książka twórcy: Blimel Henryk: Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945-1957. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bliziński Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
675.książka twórcy: Bliziński Wacław: Wspomnienia z mego życia i pracy. 2003  szczegóły 
  Błażejewicz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
676.książka twórcy: Błażejewicz Zygmunt: W walce z wrogami Rzeczypospolitej. Partyzanckie wspomnienia z Wileńszczyzny i Podlasia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
677.proza: Bobkowski Andrzej: Fragmenty wspomnień. Odra 1992 nr 6 s. 24-27 (przygot. do druku Krzysztof Ćwikliński...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
678.utwór: Fragmenty wspomnień.  szczegóły 
artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
  Bocheński Józef Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
680.książka twórcy: Bocheński Józef: Wspomnienia. 1993  szczegóły 
681.książka twórcy: Bocheński Józef: Wspomnienia. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
682.artykuł: Petruk Elżbieta: Wspomnienie o ojcu Bocheńskim. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 161-166 (wspomn. z okazji setnej rocznicy urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
683.zgon: Kłoczowski Jan Andrzej: Ojciec Bocheński - wspomnienia osobiste. Przegląd Filozoficzny 1995 nr 2 s. 9-14 (zmarł: 1995...) szczegóły 
684.zgon: Krajewski Władysław: Spotkanie z Ojcem Bocheńskim. Wspomnienie pośmiertne. Przegląd Filozoficzny 1995 nr 2 s. 15-16 (zmarł: 1995...) szczegóły 
  Bocian Marianna
    zgon (alfabet autorów)
685.zgon: Kresowaty Zbigniew: Moje obcowanie z Ikoną Podlasia - wspomnienie o Mariannie Bocian - poetce, eseistce... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 21-24 (zmarła: 5 IV 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
686.zgon: Kresowaty Zbigniew: Z czasu natury, jedna - wspomnienie o Mariannie Bocian. Akant 2003 nr 5 s. 41-42 (zmarła: 2003; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Bockenheim Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
687.proza: Bockenheim Stanisław: Wspomnienie o Chyrowie. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 221-237 (z fot....) szczegóły 
  Boczarska Bożena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
688.książka twórcy: Boczarska Bożena: Włocławska ballada. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Boczoń Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
689.książka twórcy: Boczoń Władysław: Nad Neckarem i Renem. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bodek Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
690.książka twórcy: Bodek Helena: Jak tropione zwierzęta. Wspomnienia. 1993  szczegóły 
  Bodnar Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
691.książka twórcy: Bodnar Tadeusz: Znad Niemna przez Sybir do II [Drugiego] Korpusu. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bodnicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
692.artykuł: Petecki Lesław: Wspomnienie o Władysławie Bodnickim. Życie Literackie 1990 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Bogart Alina Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
693.książka twórcy: Bogart Alina Maria: Przeżyłam życie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Bogdan Jan
    proza (alfabet tytułów)
694.proza: Bogdan Jan: W Suchożebrach - wspomnienia obozowe. Rocznik Bialskopodlaski 1995 t. 3 s. 157-167 (wspomn. z lat 1939-1945...) szczegóły 
  Bogucka Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
695.książka twórcy: Bogucka Teresa: Cienie w ogrodzie. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bogusławski Andrzej (1919-2006)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
696.książka twórcy: Bogusławski Andrzej: Pod Gwiazdą Polarną. Polacy w Finlandii 1939-1941. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bogusz-Dzierżkowa Józefa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
697.książka twórcy: Bogusz-Dzierżkowa Józefa: Smak ziemi, smak życia. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Bohun-Dąbrowski Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
698.książka twórcy: Bohun-Dąbrowski Antoni: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej. Wspomnienia dowódcy Brygady Świętokrzyskiej. 1988  szczegóły 
  Bojanowski Jan (ur. 1925)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
699.książka twórcy: Bojanowski Jan: Przeminęło i nie wróci. Wspomnienia z lat wojny 1939-1945. Sandomierz, Klimontów, Włostów. 1997  szczegóły 
  Bojarska Anna, Bojarska Maria *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
700.książka twórcy: Bojarska Anna, Bojarska Maria: Siostry B. [Wspomn.]. 1996 ([W formie dialogu]....) szczegóły 
  Bojarska Katarzyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
701.książka twórcy: Bojarska Katarzyna: Ksiądz Arczewski. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bojarska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
702.książka twórcy: Bojarska Maria: Król Lear nie żyje. [Wspomn.]. 1994 ([Dot. głównie Tadeusza Łomnickiego]....) szczegóły 
polemika: Bojarska Maria: Wdowie wspomnienia. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 30 s. 24 (list do red....) szczegóły 
  Bolczyk Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
703.książka twórcy: Bolczyk Henryk: Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje duszpasterza. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bolek Zdzisław Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
704.artykuł: Jerzyna Zbigniew: Wspomnienie. Enigma 1990 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Bolewski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
705.książka twórcy: Bolewski Andrzej: Moje życie - moja praca. [Wspomnienia]. 1996  szczegóły 
706.książka twórcy: Bolewski Andrzej: Wspomnienia Starej Strzechy o Akademii Górniczej. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bołądź Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
707.książka twórcy: Bołądź Julian: Cudu nie będzie. Opowieść wspomnieniowa. 2000  szczegóły 
  Bona Bernard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
708.książka twórcy: Bona Bernard: Garść ryżu. Wspomnienia misjonarza. 1981  szczegóły 
  Bonczyk Norbert
709.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lyszczyna Jacek: "Lat dziecinnych, szczęśliwych przebłogie wspomnienia". O problemach genologicznych "Starego kościoła miechowskiego" Norberta Bonczyka. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 63-78  szczegóły 
  Boniakowska Janina
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żuk Monika: "Uzdrawianie wspomnieniami" - o tomiku poetyckim Janiny Boniakowskiej "Kruszą się dni". Twórczość Ludowa 1997 nr 2 s. 43-44  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
711.wiersz: Boniakowska Janina: Opinogóra we wspomnieniach. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
712.wiersz: Boniakowska Janina: Wspomnienie. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
  Boniecki Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
713.książka twórcy: Boniecki Adam: Notes rzymski. [Szkice wspomn., rep.]. 1988 (T. 3: Lata 1986-1988. 1990, 200 s....) szczegóły 
714.książka twórcy: Boniecki Adam: Notes rzymski. [Szkice wspomn., rep.]. 1988 (T. 2: 13 grudnia 1983 - 13 kwietnia 1986. 1989, 277 s....) szczegóły 
715.książka twórcy: Boniecki Adam: Notes rzymski. [Szkice wspomn., rep.]. 1988 (T. 1: Listopad 1979 - listopad 1981. 1988, 292 s....) szczegóły 
  Borchardt Karol Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
716.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Kolebka nawigatorów. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
717.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Pod czerwoną różą. [Wspomn.]. 1991 ([Zawiera także:] Ewa Ostrowska: Pod białą różą. Wspomnienie o K.O. Bor...) szczegóły 
718.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Potem, potem... Ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów. [Szkice wspomn.]. 1992 (Słońce zaszło dziś nieprawidłowo. 4L = SDSL. Dziadek Bielski. Potem, p...) szczegóły 
719.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy równik na rumbie. Ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów. [Szkice wspomn.]. 1992 (Józef Miłobędzki: Przedmowa. * Narodziny "Kolebki". Siedmiu królów, dw...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
720.artykuł: Ostrowska Ewa (Wanda): Pod białą różą. Wspomnienia osobistej sekretarki Karola Olgierda Borchardta. Wybrzeże 1989 nr 10-13  szczegóły 
721.artykuł: Tylicka Barbara: Człowiek morza. Wspomnienie. Guliwer 1997 nr 3 s. 11-14  szczegóły 
  Borek Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
722.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Wspomnienie o Henryku Borku (Tekst wygłoszony na sesji poświęconej pamięci profesora Henryka Borka - Opole 30 listopada 1987 r.). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 51-52  szczegóły 
  Bork Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
723.książka twórcy: Bork Bolesław: Lesoccze powiostczi e jine dokoze. [Opow., wiersze, wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Borkowski Alfred
    książki twórcy (alfabet tytułów)
724.książka twórcy: Borkowski Alfred: Moje wspomnienia szkolne. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
725.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienia dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 15-16 (z not. o autorze...) szczegóły 
726.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienie dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 17 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
727.proza: Borkowski Alfred: Wspomnienie dzieciństwa. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 16-18  szczegóły 
  Borkowski Zenon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
728.książka twórcy: Borkowski Zenon: Pismacy czyli Zwierzenia intymne. [Wspomn.]. 1993 ([Dot. środowiska dziennikarskiego Śląska]....) szczegóły 
  Born-Bornstein Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
729.książka twórcy: Born-Bornstein Roman: Powstanie Warszawskie. Wspomnienia. 1988  szczegóły 
  Borodyński Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
730.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1995  szczegóły 
731.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1996  szczegóły 
732.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1996  szczegóły 
733.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1997  szczegóły 
734.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 2000  szczegóły 
735.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Borowczyk Walerian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
736.książka twórcy: Borowczyk Walerian: Moje polskie lata. Dzieje grzechu 2000. [Wspomn.].  szczegóły 
  Borowy Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
737.książka twórcy: Borowy Wacław: Wspomnienia. 1996  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
738.impreza: Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Wacławowi Borowemu (1990).  szczegóły 
  Bortnowski Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
739.książka twórcy: Bortnowski Roman: Z archipelagu pamięci. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Boruń Krzysztof
    zgon (alfabet autorów)
740.zgon: Dworak T. Zbigniew: Wspomnienie o Krzysztofie Boruniu (1923-2000). Fenix 2000 nr 7/8 s. 107-108 (zmarł: 2000...) szczegóły 
  Borwicz Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
741.impreza: Wieczór wspomnień poświęcony Michałowi Borwiczowi.  szczegóły 
742.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrowolski Andrzej: "Inżynierowie dusz". Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 144 s. 3-18 (dot. okoliczności publikacji wspomnień; zawiera uwagi autorstwa Tadeus...) szczegóły 
  Borysewicz Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
743.książka twórcy: Borysewicz Bogusław: Ze Szczecina za srebrnymi Ławicami. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Boryta Franciszka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
744.książka twórcy: Boryta Franciszka: Baśnie, wspomnienia, opowieści. 1996  szczegóły 
recenzja: Żuk Monika: "Nierzeczywistość rzeczywista". O świecie baśni, wspomnień, opowieści Franciszki Boryty. Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Boryta-Nowakowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
745.książka twórcy: [Boryta-Nowakowska Jadwiga] (Iwa-Joanna): A chciałam być tylko aktorką... [Wspomn.]. 1995 ([Wspomn. z l. 1939-1947, dot. m.in. środowiska aktorskiego]....) szczegóły 
  Bosak Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
746.książka twórcy: Bosak Maciej: Udana ucieczka. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wituska Ewa: Biografie, monografie, wspomnienia. Przegląd 2001 nr 32 s. 65  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
748.artykuł: Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa Anna: Przyczynek do "sprawy Boya" (Wspomnienia studentki lwowskiej romanistyki z lat 1939-41). Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 15  szczegóły 
  Brahmer Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
749.proza: Brahmer Mieczysław: Wspomnienie o tajnym nauczaniu w latach okupacji. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 224-226  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
750.zgon: Gałecki Zygmunt: O profesorze Tadeuszu Brajerskim wspomnienie. Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 1-7 (zmarł: 24 VII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
751.książka twórcy: Brakoniecki Kazimierz: Światowanie. [Wiersze, szkice wspomnieniowe]. 1999  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    książki o twórcy (alfabet autorów)
752.książka o twórcy: Góra Jan: Gość wiecznego domu. O Romanie Brandstaetterze. [Wspomnienia]. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
753.artykuł: Korczak Jerzy: Pan Roman. Wspomnienie o Romanie Brandstaetterze (1906-1987). Tygodnik Powszechny 1999 nr 33 s. 15 (z fot....) szczegóły 
  Brandt Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
754.książka twórcy: Brandt Bronisław: Moja saga wojenna 1939-1947. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Brandwajn-Ziemian Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
755.książka twórcy: Brandwajn-Ziemian Janina: Młodość w cieniu śmierci. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
756.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Co nie jest prawdą. Notatki z lektur i życia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
757.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości. 1991  szczegóły 
758.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości. 1999  szczegóły 
759.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości. 1994  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
760.utwór: Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości. Letters to Mrs Z. Tł. Morris Edelson. Highland Park 1987.  szczegóły 
761.utwór: Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości.  szczegóły 
762.utwór: Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości.  szczegóły 
  Brandys Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
763.książka twórcy: Brandys Marian: Moje przygody z wojskiem. [Wspomn.]. 1992 ([M.in. o Edmundzie Osmańczyku]...) szczegóły 
764.książka twórcy: Brandys Marian: Od dzwonka do dzwonka. [Wspomn. z l. 70. i 80.]. 1988  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
765.artykuł: Firlej Tadeusz: Wspomnienie o Marianie Brandysie. Przegląd Wschodnio-Łużycki 1998 nr 2 (1998/1999) s. 6  szczegóły 
766.artykuł: Markuszewski Jerzy: Wspomnienie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 271 s. 2 (w pierwsza rocznię zgonu...) szczegóły 
  Bratek-Kozłowski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
767.książka twórcy: Bratek-Kozłowski Franciszek: Życie z bagnetem i lancetem. Wspomnienia - refleksje [z l. 1912-1987]. 1989 ([M.in. wspomn. o W. Hulewiczu i S. Żeromskim]...) szczegóły 
  Braun Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
768.artykuł: Braun Kazimierz: Wspomnienie o Jerzym Braunie (1901-1975). Nasza Rodzina = Notre Famille 1993 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
769.artykuł: Braun Kazimierz: Wspomnienie o Jerzym Braunie (1901-1975). Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 18 X s. 2, 15  szczegóły 
  Braun Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Braun Kazimierz: Poza marginesem (Wspomnienia z lat 1948-58). Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 3-20  szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
771.wiersz: Broda Marzena: Wspomnienie. Więź 1991 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
  Brodowska-Kubicz Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
772.książka twórcy: Brodowska-Kubicz Helena: Z chłopskiej łąki. Wspomnienia. 1994  szczegóły 
  Brodzicki Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
773.książka twórcy: Brodzicki Czesław: Moja łomżyńska "Solidarność". [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Bromke Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
774.książka twórcy: Bromke Adam: Polak w świecie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
recenzja: Opara Stefan: Wspomnień czar. Dziś 1996 nr 12 s. 137-138  szczegóły 
  Broncel Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
775.artykuł: Mieszkowska Anna: Dawnych wspomnień ból. Tydzień 1996 nr 52 s. 10 (art. wspomnieniowy...) szczegóły 
  Broniarek Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
776.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Biały Dom i jego prezydenci. [Wspomn.]. 1992 ([M.in. nt. Niny Andrycz i Ryszarda Kapuścińskiego]...) szczegóły 
777.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Okiem światowca... lekko przymrużonym. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
778.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Sekrety korespondenta zagranicznego. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
779.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Wesoła spowiedź. [Wspomn.]. 1993 ([Zawiera listy Juliana Tuwima do Franciszka Guzala (3 z l. 1942-43)]....) szczegóły 
  Broniek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
780.książka twórcy: Broniek Jan: Gra bez asów. (Zapiski z lat 1950-1990). [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Broniewicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
781.książka twórcy: Broniewicz Jerzy: Nie każda kula celna. [Wspomn. z l. 1939-1945]. 1987  szczegóły 
  Broniewski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
782.książka twórcy: Broniewski "Orsza" Stanisław: To nie takie proste. Moje życie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
783.książka o twórcy: "Ja jestem kamień". Wspomnienia o Władysławie Broniewskim. 2002 (Mariola Pryzwan: Wstęp. * Maria Broniewska-Pijanowska: Nie było z nim ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
784.artykuł: Międzyrzecki Artur: Ostatni toast (Wspomnienie o Władysławie Broniewskim). Plus Minus 1997 nr 51 s. 14  szczegóły 
785.artykuł: Przypkowski Piotr Maciej: Suplement do wspomnienia o Broniewskim. Ikar 1995 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
786.artykuł: Przypkowski Piotr Maciej: Wspomnienie o Władysławie Broniewskim. Ikar 1995 nr 2 s. 30-33 (z fot. Władysława Broniewskiego...) szczegóły 
  Bronisławski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
787.książka twórcy: Bronisławski Jerzy: ...I kontrwywiad (Wspomnienia oficera operacyjnego). 1997  szczegóły 
  Bron Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
788.książka twórcy: Bron Michał: Początek, i ciąg dalszy. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Bronowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
789.książka twórcy: Bronowski Aleksander: Było ich tak mało. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1989  szczegóły 
  Brończyk Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Broś Bolesław: Wspomnienie o dr. md. Stanisławie Krzaklewskim. Semper Fidelis 2002 nr 5 s. 54-55 (m.in. nt. pobytu w łagrze w Krasnodonie...) szczegóły 
  Brońska Joanna Bronisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
791.książka twórcy: Brońska Joanna Bronisława: Szczęście w nieszczęściu. Wspomnienia. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Bross Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
792.książka twórcy: Bross Krzysztof: Burza nad Sanną. [Wspomnienia]. 1998  szczegóły 
recenzja: Burgardt Andrzej: Bieszczady w beletrystyce i wspomnieniach. Wierchy 1998 r. 63 (1997) s. 330-332  szczegóły 
  Browarski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
793.książka twórcy: Browarski Andrzej: Marynarskie drogi. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Brożek Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
794.zgon: Rychlewska Ludwika: Z karty wspomnień. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 95-99 (wspomienie pośmiertne...) szczegóły 
795.zgon: Turasiewicz Romuald: Łacina z Doktorem Mieczysławem Brożkiem (Ze wspomnień ucznia). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 9-13 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brydak Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
796.książka twórcy: Brydak Edward: Wojskowy ruch oporu na Rzeszowszczyźnie. Wspomnienia kap. rez. mgr Edwarda Brydaka "Andrzeja", żołnierza Armii Krajowej. Rzeszów, kwiecień 1978 rok. [Wspomn. z. l. 1939-44]. 1989  szczegóły 
  Brygier Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
797.książka twórcy: Brygier Jan: Tak było w moim życiu. [Wspomnienia z l. 1910-37]. 1988  szczegóły 
  Bryła Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
798.książka twórcy: Bryła Józef: Moje życie psie i rajskie. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bryła Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
799.książka twórcy: Bryła Zbigniew: Harcerstwo w Szczekocinach 1916-2000. Szkice i wspomnienia. 2003  szczegóły 
  Brzeszczyński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
800.książka twórcy: Brzeszczyński Stefan: Dzika Dywizja. Wspomnienia z lat 1918-1922. 1996  szczegóły 
  Brzezińska Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
801.książka twórcy: Brzezińska Halina: Tęczowe wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Brzezińska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
802.książka twórcy: Brzezińska Zofia: Żółte tulipany. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Brzeziński Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
803.książka twórcy: Brzeziński Władysław: O ojców mowę. [Wspomn.]. 2003 ([Zawiera także wspomnienia przyjaciół i znajomych o autorze]...) szczegóły 
  Brzeziński Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
804.książka twórcy: Brzeziński Włodzimierz: Dzieci z Puszczy Wkrzańskiej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Brzęk Gabriel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
805.książka twórcy: Brzęk Gabriel: Z Błażowej ku źródłom wiedzy. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Brzęk-Osiński Michał Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
806.książka twórcy: Brzęk-Osiński Michał Tadeusz: Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905-1939.  szczegóły 
  Brzostowska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
807.książka twórcy: Brzostowska Helena: Lecące liście. Wybór eseji [!], opowiadań, felietonów i wspomnień. 1994  szczegóły 
  Brzozowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
808.książka twórcy: Brzozowska Zofia: Impresje czombrowskie. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Brzozowski-Belina Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
809.książka twórcy: Brzozowski-Belina Antoni: Kozłówka w moich wspomnieniach 1924-1942. 1998  szczegóły 
  Brzozowski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
810.zgon: Nowacka Ewa: Wspomnienie o Zbigniewie Brzozowskim. Guliwer 1993 nr 3 s. 61-62 (zmarł: 12 III 1992...) szczegóły 
  Bubak Józef
    zgon (alfabet autorów)
811.zgon: Cieślikowa Aleksandra: Wspomnienie o śp. Józefie Bubaku (22 I 1934 - 9 III 1999). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 1-2 (zmarł: 9 III 1999...) szczegóły 
  Buchta Justyna Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
812.książka twórcy: Buchta Justyna Anna: Wspomnienia opuszczonego ogrodu. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
  Buchwald Bernard Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
813.książka twórcy: Buchwald Bernard Karol: Od Wrony do Spitfire'a. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
814.książka twórcy: Buchwald Bernard Karol: [Trzysta szesnasty] 316 Warszawski Dywizjon Myśliwski. [Wspomn. z l. 1941-45]. 1989  szczegóły 
  Buczek Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
815.książka twórcy: Buczek Kazimierz: Z Podola przez Syberię i Donbas. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Buczyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
816.artykuł: Sitkowski Władysław: Wspomnienie o Stanisławie Buczyńskim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 40  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
817.kult: Sitkowski Władysław: Wspomnienie o Stanisławie Buczyńskim w 15. rocznicę śmierci. Twórczość Ludowa 1997 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Budka Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
818.książka twórcy: Budka Aniela: Pamiętnik Anielki. [Wiersze i wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Budny Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
819.książka twórcy: Budny Edward: Droga do Lahti 1978. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Budrewicz Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
820.książka twórcy: Budrewicz Olgierd: Byłem wszędzie. [Wspomn.].  szczegóły 
  Budziaszek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
821.książka twórcy: Budziaszek Jan: Dzienniczek perkusisty. 2. 1994-1997. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
822.książka twórcy: Budziaszek Jan: Dzienniczek perkusisty. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Budziszewska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
823.artykuł: Siatkowska Ewa: Wspomnienie o śp. doc. dr hab. Wandzie Budziszewskiej. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 13] t. 13 nr 1 s. 13 (z okazji zgonu...) szczegóły 
  Budzyńska Agata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
824.książka twórcy: Budzyńska Agata: "Rozpalcie nowe słońca...". Agata Budzyńska w piosenkach, listach, wywiadach, wspomnieniach. 1997 (Ewa Bis, Andrzej Trąbka: Przedmowa. * Piosenki [wiersze Agaty Budzyńsk...) szczegóły 
  Budzyńska Celina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
825.książka twórcy: Budzyńska Celina: Strzępy rodzinnej sagi. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Budzyński Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
826.książka twórcy: Budzyński Wiesław: Życie na czerwono. Opowieści tułacze. Na kanwie wspomnień Igora Pietkiewicza. [Pow.]. 1996  szczegóły 
recenzja: Tumiłowicz Bronisław: Wspomnienia sybiraka: czysty interes?. Nowe Kontrasty 1997 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
  Bukowiecki Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
827.książka twórcy: Bukowiecki Leon: Wspomnienia kinomana. [Wspomn.]. 1997 ([M.in. wspomn. dot. życia filmowego w Polsce po 1945]....) szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Greta Garbo, jego miłość ("Wspomnienia kinomana" Leona Bukowieckiego). Rzeczpospolita 1997 nr 175 s. 25  szczegóły 
  Bukowiński Władysław (1905-1974)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
828.książka twórcy: Bukowiński Władysław: Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
829.proza: Bukowiński Władysław: Wspomnienia z Kazachstanu [fragm.]. Niedziela 1989 nr 5 s. 5-6  szczegóły 
  Bukowska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
830.książka twórcy: Bukowska Anna: U zbiegu Rodanu i Wisły. [Wspomn.]. 1991 ([Współwyd.: Anna Bonhote: Au confluent du Rhon et de la Vistule]...) szczegóły 
  Bukowska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Bukowska Ewa: Tylko wspomnienie. Naji Goche 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
  Bukowska Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
832.wiersz: Bukowska Lucyna: I znowu wspomnienia.... Najprościej 1992 nr 2 s. 37 (z notą Rafała Orlewskiego ns. 36...) szczegóły 
  Bukowski Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
833.książka twórcy: Bukowski Jakub: [Opowieść o życiu] Fortaelling om livet. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
834.książka twórcy: Bukowski Jakub: Uratowany przez kata (oficera SS). [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Bukowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
835.wiersz: Bukowski Paweł: Wspomnienie. Po prostu 1990 nr 33 s. 9  szczegóły 
  Bulik Jerzy Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
836.książka twórcy: Bulik Jerzy Edmund: Kolejką Marecką do... Wspomnienia i przeżycia. 2001  szczegóły 
  Bułhak Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
837.książka twórcy: Bułhak Jan: Kraj lat dziecinnych. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bułhak Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
838.książka twórcy: Bułhak Kazimierz: Historia jest nauczycielką życia. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Burakowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
839.książka twórcy: Burakowski Jan: Bardzo stare lustro. Wspomnienia z lat 1939-1952. 1997  szczegóły 
840.książka twórcy: Burakowski Jan: Ślady naszych stóp. Opowieść z lat 1956-1969. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Bursa Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
841.artykuł: Bursa Michał: Wspomnienie o ojcu. Integracje 1993 nr 29 s. 19-20  szczegóły 
  Bury-Burzyński Zdzisław
    proza (alfabet tytułów)
842.proza: Bury Zdzisław: Moja opowieść wspomnieniowa. Magazyn Wileński 2000 nr 4-12 (cd. w 2001...) szczegóły 
843.proza: Bury Zdzisław: Moja opowieść wspomnieniowa. Magazyn Wileński 2001 nr 1-3 (cd. z 2000...) szczegóły 
844.proza: Bury Zdzisław: Wcześniej niz powrócić (Moja opowieść wspomnieniowa). Magazyn Wileński 2000 nr 4-6 (z notą w nrze 4....) szczegóły 
  Burzyński Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
845.książka twórcy: Burzyński "Burza" Czesław: Zgodnie z naszym prawem. Autentyczne fakty historyczne i przeżycia autora w latach 1939-1957. Z Armii Krajowej do łagrów Workuty. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Butnicki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
846.książka twórcy: Butnicki Stanisław: Wspomnienia Polaka z Łotwy. 1999  szczegóły 
  Bylińska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
847.książka twórcy: Bylińska Ewa: Oswoić świat. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Bystrzycka Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
848.książka twórcy: Bystrzycka Zofia: Karnawał w mateczniku. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bystrzycki Przemysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
849.książka twórcy: Bystrzycki Przemysław: Nad Sanem, nad zielonookim. 1923-1939. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Gromadzińska Małgorzata: Wspomnienia znad Sanu. Życie i Myśl 1998 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
850.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Siemaszko Zbigniew S.: Wspomnienia czy powieść. Tydzień 2001 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siemaszko Zbigniew S.: Wspomnienia czy powieść. Tydzień 2001 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
851.artykuł: [Bekas Janusz] (bej): Wspomnienia pisarskie. Głos Wielkopolski 1989 nr 285 s. 8 (spraw. z "Czwartku literackiego", Poznań 7 XII 1989...) szczegóły 
  Bytnar Zdzisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
852.książka twórcy: Bytnar Zdzisława: Materiały do biogramu harcmistrza Jana Bytnara. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bzdęga Andrzej Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
853.zgon: Darski Józef: Wspomnienie o profesorze Andrzeju Bzdędze (1927-2003). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 11 s. 6 (zmarł: 27 IX 2003; wspomnienie pośmiertne; z not. o żałobnym posiedzen...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Całko-Patyrak Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
854.książka twórcy: Całko-Patyrak Ewa: Sercem pisane. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Ceberek Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
855.książka twórcy: Ceberek Stanisław: Dzieje mojej Ziemi Kurpiowskiej i ludu kurpiowskiego. (Historia). [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Cedro Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
856.książka twórcy: Cedro Andrzej: Znak maski chirurgicznej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Cegielska Paulina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
857.książka twórcy: Cegielska Paulina: Przechadzki po mieście. Z moich wspomnień. 1997  szczegóły 
  Cejrowski Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
858.książka twórcy: Cejrowski Wojciech: Gringo wśród dzikich plemion. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
859.książka twórcy: Cejrowski Wojciech: Podróżnik WC. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Celt Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
860.książka twórcy: Celt Marek: Koncert. Opowiadanie cichociemnego. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
861.książka twórcy: Celt Marek: Raport z Podziemia - 1942. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
  Chady Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
862.książka twórcy: Chady Józef: Przesłanie rodzinne. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
863.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Wspomnienie. Okolica Poetów 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Chałubińska Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
864.książka twórcy: Chałubińska Aniela: Kartki z autobiografii. Cz. 2. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
865.książka twórcy: Chałubińska Aniela: Kartki z autobiografii. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Chamski Tadeusz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
866.książka twórcy: Chamski Tadeusz Józef: Opis krótki lat upłynionych. [Wspomn. z l. 1800-37]. 1989  szczegóły 
  Charytański Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
867.książka twórcy: Charytański Jan: Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Chaskielewicz Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
868.książka twórcy: Chaskielewicz Stefan: Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 - styczeń 1945. [Wspomn.]. 1988  szczegóły 
  Chazbijewicz Selim
    wiersze (alfabet tytułów)
869.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień. Akcent 1990 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
870.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień. Pomerania 1994 nr 4 s. 15 (z not....) szczegóły 
871.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
872.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 59  szczegóły 
873.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (IV). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
  Chądzyńska-Fiszerowa Czesława
    wiersze (alfabet tytułów)
874.wiersz: Chądzyńska-Fiszerowa Czesława: Cóż zostało prócz wspomnienia... x 1993 ([W ks.:] Frycie Stanisław: Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice liter...) szczegóły 
875.wiersz: Chądzyńska-Fiszerowa Czesława: Cóż zostało prócz wspomnienia.... Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1992 nr 2 s. 16  szczegóły 
  Chądzyńska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
876.książka twórcy: Chądzyńska Zofia: Co mi zostało z tych lat... [Wspomn.]. 1997 ([M.in. nt. Witolda Gombrowicza, Julio Cortazara i Jorge Luisa Borgesa]...) szczegóły 
recenzja: Kalicki Rajmund: "Co mi zostało z tych lat..." (Wokół wspomnień Zofii Chądzyńskiej). Twórczość 1998 nr 1 s. 123-125  szczegóły 
  Chciuk Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
877.książka twórcy: Chciuk Andrzej: Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomn.]. 2002 ([Dot. m.in. Brunona Schulza]....) szczegóły 
878.książka twórcy: Chciuk Andrzej: Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Chełchowski Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
879.książka twórcy: Chełchowski Włodzimierz: Niedyskrecje antarktyczne. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chełmońska-Szczepankowska Michalina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
880.artykuł: Michalina Chełmońska-Szczepankowska we wspomnieniach współczesnych i w opiniach potomnych. Rocznik Mińsko-Mazowiecki 2002 z. 9 s. 79-80 (autorzy wspomnień: Maria Buyno-Arctowa, Tadeusz Chróścielewski, Józef ...) szczegóły 
  Chęcińska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
881.książka twórcy: Chęcińska Basia: Powstańcze wspomnienia Warszawa 1944. 1995  szczegóły 
  Chęciński Michał Mosze
    książki twórcy (alfabet tytułów)
882.książka twórcy: Chęciński Michał Mosze: Zegarek mojego ojca. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Chętnik Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Chętnik Teresa: We wspomnieniach córki. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 74-77  szczegóły 
884.artykuł: Czyż Leszek: W 30-tą rocznicę śmierci Adama Chętnika - refleksje i wspomnienia. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1997 r. 11 s. 5-10  szczegóły 
  Chętnikowa Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
885.książka twórcy: Chętnikowa Jadwiga: Z Bogiem dla Polski. Wspomnienia. 1998 ([Wspomn. o mężu Adamie Chętniku; zawiera także wiersz Tadeusza Gicgier...) szczegóły 
  Chlebicka-Jeż Adelheid
    książki twórcy (alfabet tytułów)
886.książka twórcy: Chlebicka-Jeż Adelheid: Galicjoki. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chlebowski Cezary
    książki twórcy (alfabet tytułów)
887.książka twórcy: Chlebowski Cezary: Bez pokory. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Chludzińska-Świątecka Jadwiga
    zgon (alfabet autorów)
888.zgon: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Wspomnienie o Jagodzie Chludzińskiej-Świąteckiej. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 1-3 (zmarła: 30 VI 2000; z fot....) szczegóły 
  Chmielewska Barbara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
889.artykuł: Bochen Celina: Wspomnienie i pożegnanie Barbary Chmielewskiej. Raptularz Kulturalny 1999 nr 4 s. 89-90 (sylwetka poetki; art. z okazji zgonu, z fragm. wierszy...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
890.zgon: Bochen Celina: Wspomnienie i pożegnanie Barbary Chmielewskiej (Będzin 21.10.1999 r.). Werwa 1999 nr 3 s. 10-11 (zmarła: 21 X 1999; artykuł z okazji śmierci, z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Chmielewska Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
891.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Druga młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
892.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Dzieciństwo. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
893.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Pierwsza młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
894.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Pierwsza młodość. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
895.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Trzecia młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
896.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Wieczna młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Chmielewski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
897.książka twórcy: Chmielewski Franciszek: "Kwadrans" na Rakowieckiej. 1948-1956. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Chmielewski Stanisław (1908-1997)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
898.książka twórcy: Chmielewski Stanisław: Wspomnienia kapelana. (1939-1948). 1992  szczegóły 
  Chmielewski Stanisław (1914-1988)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
899.książka twórcy: Chmielewski Stanisław (1914-1988): Zapiski niebohaterskich przeżyć. [Wspomn.]. 2002 ([Zawiera również:] Antoni Kuczyński: Od redakcji....) szczegóły 
  Chmielewski Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
900.książka twórcy: Chmielewski Zygmunt: W sowieckiej niewoli. [Wspomn.]. 2002 ([Dedykacja:] Moje wspomnienia poświęcam pamięci Leona Ungera - oficera...) szczegóły 
  Chmiel Marzena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
901.książka twórcy: Chmiel Marzena: Za szybą wspomnień. Impresje poetyckie. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
  Chmielowiec Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
902.książka twórcy: Chmielowiec Bolesław: Wspomnienia straconych (?) dni. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Chodorowska-Gorzelniaska Anna Beata
    zgon (alfabet autorów)
903.zgon: Grabowski Tadeusz Zwilnian: Anna Beata Chodorowska - bibliotekarka, poetka, animatorka kultury (Wspomnienie). Bibliotekarz Zachodniopomorski 1995 nr 3 s. 46-49 (zmarła: 22 VIII 1995; z fot....) szczegóły 
  Chodyniecki Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
904.wiersz: Chodyniecki Mariusz: Wspomnienie. Rocznik Świdnicki 1992 (1990/1991) s. 237  szczegóły 
  Chojecki Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
905.zgon: Chojnacki Hieronim: Wspomnienie o Andrzeju Chojeckim. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 236-245 (zmarł: 27 I 2001; wspomnienie pośmiertne; z fot. na s. 235, 246-248 (z...) szczegóły 
  Chojnacki Paweł, Kurzyniec Marek *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
906.książka twórcy: Chojnacki Paweł, Kurzyniec Marek: Porwani w Czeczenii. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Chojnacki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
907.książka twórcy: Chojnacki Mieczysław: Opowiadanie "Młodzika". [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chojnacki Norbert
    wiersze (alfabet tytułów)
908.wiersz: Chojnacki Norbert: W. wspomnienie.. Lampa i Iskra Boża 2001 nr 18 s. 118  szczegóły 
  Chojnowski Stefan
909.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicka Marta: Motyckie wspomnienia Czesława Maja. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 46  szczegóły 
  Cholewa-Selo Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
910.książka twórcy: Cholewa-Selo Anna: Oswoić los. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chomiak Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
911.książka twórcy: Chomiak Roman: Nasz łemkowski los. 1995  szczegóły 
  Choynowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
912.artykuł: Hiż Henryk: Moje wspomnienie o przyjacielu. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 1 s. 241-243  szczegóły 
913.artykuł: Lem Stanisław: Wspomnienie o Mieczysławie Choynowskim. Tygodnik Powszechny 2001 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Chraścina Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
914.wiersz: Chraścina Maria: Na przystanku wspomnień. Zwrot 1997 nr 6 s. 41  szczegóły 
  Christa Olgierd
915.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Partyzanckie wspomnienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 55 s. 5  szczegóły 
  Chróścicki Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
916.książka twórcy: Chróścicki Antoni: Matka tysiąca dzieci. Wspomnienia o Emilii Paderewskiej-Chróścickiej.  szczegóły 
  Chróścielewski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
917.książka twórcy: Chróścielewski Tadeusz: Dzisiaj się rozejdziemy. [Wspomn.]. 1999 ([Wspomn. m.in. o Adolfie Nowaczyńskim, Czesławie Miłoszu, Krzysztofie ...) szczegóły 
918.książka twórcy: Chróścielewski Tadeusz: Okruchy z długiego życia. [Wspomn.]. 2001 ([W rozdziałach m.in. wspomnienia dot. imprez poetyckich w różnych regi...) szczegóły 
919.książka twórcy: Chróścielewski Tadeusz: To i owo, a już historia. Wspomnienia łodzianina. 1997  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
920.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Wspomnienie sprzed paru lat. Okolica Poetów 2001 nr 11 s. 61  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
921.proza: Chróścielewski Tadeusz: Dawnych wspomnień czar, czyli niegdysiejsze odprawy w departamencie wydawnictw. Szpilki 1990 nr 33 s. 6-7  szczegóły 
922.proza: Chróścielewski Tadeusz: Dzisiaj się rozstaniemy... (fragment wspomnień). Słowo Powszechne 1989 nr 160 s. 3, 11  szczegóły 
923.proza: Chróścielewski Tadeusz: Dzisiaj się rozstaniemy [wspomn., fragm.:] Skradziony rower. Akcent 1999 nr 3/4 s. 128-132  szczegóły 
924.proza: Chróścielewski Tadeusz: Okruchy z długiego życia [ks. wspomn., fragm.:] Z okruchów wspomnień (O Wydziale Kultury, współpracy z plastykami i szalonych krowach Kondka oraz dzieciach piszącego te słowa). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 23-27  szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
925.proza: Chrzanowski Tadeusz: Wspomnienie o Edwardzie Chrzanowskim i jego bibliotece. Bibliotekarz Lubelski 2003 r. 46 s. 141-148 (wspomnienie autobiograficzne; równeż o dziadku Edwardzie Chrzanowskim...) szczegóły 
  Chudy Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
926.zgon: Kobryńczuk Franciszek: Wspomnienie o Tadeuszu Chudym. Test 1997 nr 3 s. 145-147 (zmarł: 30 VIII 1997; z fot. Tadeusza Chudego...) szczegóły 
927.zgon: Sułkowska-Mijal Jadwiga: Wspomnienie o Tadeuszu Chudym. Własnym głosem 1997 nr 36 s. 11 (zmarł: 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Chuwis-Thau Lili
    książki twórcy (alfabet tytułów)
928.książka twórcy: Chuwis-Thau Lili: A jeśli Cię zapomnę. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Chwastowska-Bystram Wanda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
929.książka twórcy: Chwastowska-Bystram Wanda: W czepku urodzona. AK, więzienie, łagry Uralu. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Chyczewska Alina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
930.książka twórcy: Chyczewska Alina: Reflektorem punktowym. Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Chytkowski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
931.książka twórcy: Chytkowski Andrzej: Lotnicy z Prokocimia. [Wspomn.].  szczegóły 
  Cich Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
932.wiersz: Cich Mateusz: Wakacyjne wspomnienie. Płomyczek 2003 nr 10 s. 10  szczegóły 
  Cichowski Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
933.książka twórcy: Cichowski Bogdan: Wspomnienia i wierszydła emeryta - krawca warszawskiego z Greenpointu. [Wiersze, wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Ciechanowicz-Krzyżanowska Wiktoria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
934.książka twórcy: Ciechanowicz-Krzyżanowska ps. AK "Kalina" Wiktoria: Śladami wspomnień. Wilno, Świr, Baranowicze, Ziemie Odzyskane. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Śladami wspomnień. Przewodnik Weekend 2002 nr 3 s. 13 (nota...) szczegóły 
  Ciechanowska Jadwiga, Czarnowski Adam *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
935.książka twórcy: Ciechanowska Jadwiga, Czarnowski Adam: Tatrzańskie lata (Z wędrówek po górach i Zakopanem XIX-XX w.). [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Ciecierski Faustyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
936.książka twórcy: Ciecierski Faustyn: Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Ciecierski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
937.książka twórcy: Ciecierski Jan: Zwyczajne życie aktora. [Wspomn.]. 1989 ([Wspomn. z l. ok. 1900-44, m.in. nt. życia teatralnego w okresie mię...) szczegóły 
artykuł: Koprowski Jan: Wspomnienia aktora. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 36-37 (z fot. J. Ciecierskiego...) szczegóły 
  Ciećkowski Zbigniew Ambroży
    książki twórcy (alfabet tytułów)
938.książka twórcy: Ciećkowski Zbigniew Ambroży: Od zimnej wojny do NATO. Wspomnienia i refleksje oficera Wojska Polskiego.  szczegóły 
  Cielecka Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
939.książka twórcy: Cielecka Anna: Niespokojna Afryka. Wspomnienia z Egiptu, Etiopii, Nigerii, Beninu, Togo. 1996  szczegóły 
  Ciemiński Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
940.książka twórcy: Ciemiński Ryszard: Album Kartuski. [Szkice wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Cienciała Maciej Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
941.artykuł: (F.B.): Wspomnienia o Macieju. Głos Ludu 1994 nr 141 s. 1 (nt. imprezy zorg. w Jabłonkowie z okazji 10. roczn. śmierci autora...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
942.kult: (ES): Wieczór wspomnień ku czci Ludwika Cienciały - Macieja. Zwrot 1995 nr 1 s. 55-56 (spraw. z wieczoru w 10. roczn. śmierci; Jabłonkowo, org. ZG PZKO...) szczegóły 
  Ciepiela Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
943.książka twórcy: Ciepiela Paweł: Wygrałem Amerykę. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Cierliński Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
944.książka twórcy: Cierliński Zygmunt: Na wygnaniu w skierniewickiem. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Cieślikowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
945.artykuł: Inglot Mieczysław: Wspomnienie o Jerzym. Jerzy Cieślikowski (2.11.1916 - 9.11.1977). x 2002 ([W ks. zb.:] Księga wspomnień. O zmarłych pracownikach powojennej polo...) szczegóły 
  Cieślińska-Brzeska Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
946.książka twórcy: Cieślińska-Brzeska Halina: Wspomnienia Don Kichota. Cz. 1. Korzenie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
947.książka twórcy: Cieślińska-Brzeska Halina: Wspomnienia Don Kichota. Cz. 2. Donkichotowe boje o sztukę polską. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Cimoszko Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
948.książka twórcy: Cimoszko Kazimierz: [Rodzina z Sosnowca. Przed II wojną światową, pod niemiecką i sowiecką okupacją oraz poza granicami] A family from Sosnowiec. Before World War II, under German and Soviet occupation, and outside Poland's borders. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Cioczek Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
949.książka twórcy: Cioczek Henryk: Stażysta Bellevue Hospital - New York. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Ciołkoszowa Lidia
950.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Palmer Maria A. W.: Wspomnienie Lidii Ciołkoszowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 146 [właśc. 147] s. 4 (list do red....) szczegóły 
  Ciosińska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
951.książka twórcy: Ciosińska Irena: Po prostu miałam szczęście. [Wspomn. z l. 1944-45]. 1989  szczegóły 
  Cisek Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
952.książka twórcy: Cisek Andrzej: Beztroskie lata 1946-1956. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
953.książka twórcy: Cisek Andrzej: Nieludzka ziemia w oczach dziecka. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Cisło Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
954.książka twórcy: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka. [Wiersze, szkice, fel., wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Colonna-Czosnowski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
955.książka twórcy: Colonna-Czosnowski Karol: Beyond the taiga. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Cunge Emanuela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
956.książka twórcy: Cunge Emanuela: Uciec przed Holocaustem. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Curyło Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
957.książka twórcy: Curyło Jan: Album wspomnień. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
  Cybulska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
958.książka twórcy: Cybulska Maria: Znad Niemna nad Wisłę. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Cybulski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
959.książka twórcy: Cybulski Kazimierz: Przerwany bieg życia. Syberyjskie wspomnienia nastolatka. 1999  szczegóły 
960.książka twórcy: Cybulski Kazimierz: Przerwany bieg życia. Syberyjskie wspomnienia nastolatka. 2000  szczegóły 
961.książka twórcy: Cybulski Kazimierz: Przerwany bieg życia. Syberyjskie wspomnienia nastolatka. 2002  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
962.proza: Cybulski Kazimierz: Z nieludzkiej ziemi wspomnienia. Ostatni etap. Gwiazda Polarna 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Cypara-Skeczkowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
963.książka twórcy: Cypara-Skeczkowska ps. "Bożena" Zofia, Skeczkowski Roman: "A myśmy to przeżyli". [Wspomn.]. 2003 ([Zawiera wspomn. Zofii Cypary-Skeczkowskiej oraz:] Roman Skeczkowski: ...) szczegóły 
  Cyranowicz Maria
964.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Inne wspomnienie. Życie 1997 nr 145 s. 8  szczegóły 
  Cyruliczek Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
965.książka twórcy: Cyruliczek Wojciech: Wroniecki "Pitawal". Wspomnienia sędziego. 2001  szczegóły 
  Cytryn-Bialer Lucie
    książki twórcy (alfabet tytułów)
966.książka twórcy: Cytryn-Bialer Lucie: Dla Ciebie Nelly. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Cywińska Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
967.książka twórcy: Cywińska Janina: W okupowanym Wilnie. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Cywiński Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
968.książka twórcy: Cywiński Władysław: Góral z Wilna. Tatry, seks, polityka. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Czajka Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
969.książka twórcy: Czajka Stanisław: Nauczycielskie potyczki. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Czajko Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
970.książka twórcy: Czajko Edward: Tak oto biegnę. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Czajkowski-Dębczyński Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
971.książka twórcy: Czajkowski-Dębczyński Zbigniew: Dziennik powstańca. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Czajkowski Jerzy Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
972.proza: Czajkowski Jerzy Stanisław: Wspomnienie o staroście "Burzy". Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2003 nr 5 s. 87-92 (z not. o aut....) szczegóły 
  Czajkowski Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
973.książka twórcy: Czajkowski Marian: Przestępca zostawia ślad. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Czajkowski Mieczysław
974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szulski Józef: Wiersze wspomnień i nadziei. Najprościej 1992 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Czapiewski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
975.książka twórcy: Czapiewski Stanisław: Ciosanie osobowości. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
976.książka twórcy: Czapiewski Stanisław: Na przełęczy. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Czaplicki Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
977.książka twórcy: Czaplicki Czesław vel Chodkowski vel Rylski: Poszukiwany listem gończym. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Czaplicki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
978.książka twórcy: Czaplicki Tadeusz: Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Czaplińska Ruta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
979.książka twórcy: Czaplińska Ruta: Z archiwum pamięci... 3653 więzienne dni. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Czapska Maria, Czapski Józef *
    proza (alfabet tytułów)
980.proza: Czapska Maria, Czapski Józef: Dwugłos wspomnień. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 94-96, 99-102, 104-108,110-114, 116- 120, 122-126, 128-132, 134-138, 141, 142  szczegóły 
  Czapski Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
981.książka twórcy: Czapski Józef: Wspomnienia starobielskie. W 50-tą rocznicę Katynia. 1990  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
982.proza: Czapski Józef: Wspomnienia Starobielskie [fragm.]. Tydzień 2002 nr 52 s. 13  szczegóły 
983.proza: Czapski Józef: Wspomnienia starobielskie [fragm.]. Perspektywy 1989 nr 39 s. 32, 31; nr 40 s. 32, 31 (rep....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
984.artykuł: Jurek Marcin A.: "Nie wybiegać poza wspomnienie." O funkcjonalności retrospekcji w szkicach Józefa Czapskiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 91-102  szczegóły 
985.artykuł: Marlewska Jadwiga: Wspomnienie o Czapskim. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 1 s. 50 (dot. twórczości malarskiej...) szczegóły 
986.artykuł: Nowicki Witold: Józef Czapski (1896-1993). Wspomnienie o człowieku-artyście. Nad Odrą 1993 nr 2 s. 21  szczegóły 
987.artykuł: Racięski Zbigniew: Józef Czapski - wspomnienie osobiste. Orzeł Biały 1993 nr 1488 s. 48-52  szczegóły 
988.artykuł: Skrut Jarema: Żołnierz, poeta i malarz (Wspomnienie). Myśl Polska 1996 nr 33 s. 9 (z okazji 100. rocznicy urodzin...) szczegóły 
989.artykuł: Szałek Piotr: Józef Czapski (1886-1993). Wspomnienie świadka XX wieku. Scriptores Scholarum 1999 nr 4 s. 29-30  szczegóły 
990.artykuł: Szczepanik Edward: Wspomnienie pośmiertne o Józefie Czapskim. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 15-16  szczegóły 
991.artykuł: Woźniakowski Jacek: Wspomnienie o Józefie Czapskim. Kresy 1993 nr 14 s. 209-210  szczegóły 
992.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mg.S.: Czapski - wielki nieznany (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
993.utwór: Wspomnienia starobielskie. Souvenirs de Starobielsk. Tł. aut. Montricher 1987.  szczegóły 
994.utwór: Dzienniki, wspomnienia, relacje.  szczegóły 
995.utwór: Wspomnienia starobielskie.  szczegóły 
  Czarkowski Robert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
996.książka twórcy: Czarkowski Robert: Wróciłem z piekła. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Czarkowski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
997.książka twórcy: Czarkowski Ryszard: Cieniom Treblinki. [Wspomn. z 1941]. 1989  szczegóły 
  Czarnecki Benedykt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
998.książka twórcy: Czarnecki Benedykt: Opowieści z dawnego Zazamcza. Byłej wsi, przedmieścia, obecnie dużej dzielnicy Włocławka. Opowiadania dawnych mieszkańców Zazamcza dotyczące okresu od 1794 do 1926 r. i osobiste wspomnienia z lat 1926-1945. 1997  szczegóły 
  Czarnecki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
999.książka twórcy: Czarnecki Tadeusz: Jag är frisk och mar bra. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Czarnecki Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1000.książka twórcy: Czarnecki Witold: Kresowe losy. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Czarniawski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1001.książka twórcy: Czarniawski Henryk: O wartość pracy człowieka. Kronika Ośrodka Psychologii i Socjologii Pracy Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych (1967-1982). [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1002.książka twórcy: Czarniawski Henryk: Wilno - czas wojny i "repatriacji". (Wspomnienia z lat 1938-1947). 2000  szczegóły 
  Czarnocki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1003.książka twórcy: Czarnocki Mieczysław: Szkice do wspomnień. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Czarny Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1004.książka twórcy: Czarny Kazimierz: Relacja. Wspomnienia byłego więźnia więzień i łagrów stalinowskich m.in. obozu w Satrobielsku. 1990  szczegóły 
  Czebatul Marta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1005.książka twórcy: Czebatul Marta: Opowieść Marty z Szułcików. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Czech-Walczakowa Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1006.książka twórcy: Czech-Walczakowa Stanisława: Dziennik z rejsu. Wspomnienia o Bronisławie Czechu. 1992  szczegóły 
  Czeczot-Gawrak Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1007.książka twórcy: Czeczot-Gawrak Zbigniew: Ze wspomnień dyplomatycznych, żołnierskich i innych. [Wspomn.]. 1999 ([M.in. nt. powstania i działalności Instytutu Sztuki w Warszawie, szer...) szczegóły 
  Czekaj Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
1008.wiersz: Czekaj Teresa: Pocztówki pamięci [z tego cyklu:] Kilometry wspomnień. Galeria 2002 nr 3 s. 52  szczegóły 
  Czerkawski Tadeusz Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1009.książka twórcy: Czerkawski Tadeusz Mieczysław: Byłem żołnierzem generała Andersa. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Czermański Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1010.książka twórcy: Czermański Zdzisław: Kolorowi ludzie. [Wspomn.]. 1992 (M.in.o życiu lit. i pisarzach dwudziestolecia międzywojennego; osobny ...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1011.książka twórcy: Czerniawski Adam: Fragmenty niespokojnego dzieciństwa. [Wspomn.]. 1995 ([Ze wstępem Ryszarda Kapuścińskiego]....) szczegóły 
1012.książka twórcy: Czerniawski Adam: Scenes from a disturbed childhood. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Czerniawski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1013.książka twórcy: Czerniawski Tadeusz: Obrazki z Litwy. Wspomnienia. 1999  szczegóły 
  Czerwiecka Marianna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1014.książka twórcy: Czerwiecka (Czerniecka) Marianna: Moje wspomnienia. 1992 ([Na s. tyt. forma nazw. autorki: Marianna Czerwiecka (Marianna Czernie...) szczegóły 
  Czerwieńska-Kossakiewicz Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1015.książka twórcy: Czerwieńska-Kossakiewicz Zofia: Piekło gorejące. Wspomnienia z obozu zagłady. 1995  szczegóły 
  Czerwińska Anna (ur. 1949)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1016.książka twórcy: Czerwińska Anna (1949): Korona Ziemi. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Czop Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1017.wiersz: Czop Robert: Wspomnienie po zatopionej Solinie. Fraza 2003 nr 3 s. 159-160 (z not., s. 264...) szczegóły 
  Czosnowska Bogusława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1018.książka twórcy: Czosnowska Bogusława: Ostatni gong. [Wspomn.]. 2000 ([Wspomn. aktorki teatralnej]....) szczegóły 
  Czuba Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1019.książka twórcy: Czuba Julian: Z Syberii pieszo do Polski. Wspomnienia płk. Juliana Czuby, komendanta Szkoły Podchorążych BCh na Podlasiu, z okresu działalności konspiracyjnej na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, zesłania w głąb Związku Radzieckiego oraz ucieczki z obozu i pieszej wędrówki do kraju. 1995  szczegóły 
  Czubasiewicz Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1020.książka twórcy: Czubasiewicz Bogdan: Spowiedź reportera. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Czuperska-Śliwicka Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1021.książka twórcy: Czuperska-Śliwicka Anna: Cztery lata ostrego dyżuru. Wspomnienia z Pawiaka 1940-1944. 1989  szczegóły 
  Czychowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1022.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Za zboczem życia (Wspomnienie o Mieczysławie Czychowskim). Topos 1996 nr 2 s. 24-27  szczegóły 
  Czyżewski Romuald
    proza (alfabet tytułów)
1023.proza: Czyżewski Romuald: Obóz pracy "Dora" [fragm. wspomn.]. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 120 s. 125-158 (z notą wstępną o autorze...) szczegóły 
  Czyżewski Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1024.książka twórcy: Czyżewski "Im" Wacław: Barwy życia i walki. Wspomnienia. Cz. 1. 2000  szczegóły 
  Czyż Henryk (1923-2003)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1025.książka twórcy: Czyż Henryk: Niewczesne żarty. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
1026.książka twórcy: Czyż Henryk: Pamiętam jak dziś... [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
1027.książka twórcy: Czyż Henryk: Zaczarowana szkatułka. Listy i opowieści przeważnie prawdziwe. [Szkice wspomn. i korespondencja]. 1998 ([Zawiera m.in. listy Henryka Czyża: do Tadeusza Szantruczka (b.d.), do...) szczegóły 
  Czyżniewski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1028.książka twórcy: Czyżniewski Kazimierz: Moją drogę znaczyła ręka Bożej Opatrzności. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Daab Adolf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1029.książka twórcy: Daab Adolf: W Warszawie i na Krymie. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
recenzja: Szturc Jan: Ze wspomnień warszawskiego ewangelika. Myśl Protestancka 1998 nr 1 s. 72-73  szczegóły 
  Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1030.książka twórcy: Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga: Miejsce na Ziemi. Lwów 1941-1942. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1031.książka twórcy: Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga: W Polsce i na Litwie. Szalone lato 1939. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Dakiniewicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1032.książka twórcy: Dakiniewicz Stanisław: Więzień P 303. Wspomnienia łagiernika 1944-1955. 1992  szczegóły 
  Dalecki Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1033.książka twórcy: Dalecki Józef: Moje 1159 dni dzieciństwa za kolczastym drutem. W 57 rocznicę wyzwolenia obozu w Potulicach w hołdzie byłym więźniom. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Daleki Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1034.książka twórcy: Daleki Jakub: Wspomnienia mojego ojca żołnierza dziewiątego Pułku Księstwa Warszawskiego. Według ustnego opowiadania spisane przez Ks. J. Dalekiego. 1991  szczegóły 
  Damsz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1035.książka twórcy: Damsz Jerzy: Lwowskie puchacze. Wspomnienia lotnika. 1990  szczegóły 
  Danek Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: Furmanik Jerzy: Wspomnienie o dyrektorze dr Wincentym Danku. x 1995 ([W ks. zb.:] "Przypominam, wszystkiego przypomnieć nie zdołam..." 50-l...) szczegóły 
  Danek Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1037.artykuł: Anioł Justyna: A kiedy mnie już nie będzie, wspomnijcie o mnie czasem... Goniec Staszowski 1999 nr 5 s. 5 (dot. życia i twórczości; zawiera omówienie wybranych wierszy...) szczegóły 
  Danielkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1038.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wspomnienie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
  Daniewicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1039.książka twórcy: Daniewicz Stanisław: Na kontrakcie. Wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Danilewicz Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1040.książka twórcy: Danilewicz Anna: Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu. W okresie międzywojennym i nieco wcześniej. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Danilewicz-Zielińska Maria
1041.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graczyk Radosława: Pejzaż wspomnień. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 81-83  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1042.książka twórcy: Danilewicz-Zielińska Maria: Posłanie do torunian. Głos na wieczorze toruńskim w marcu 1995 r. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
1043.książka twórcy: Danilewicz-Zielińska Maria: Przygoda bibliofilska. [Szkic wspomn.]. 1995 ([Nt. zainteresowań działaln. Karola Sienkiewicza i związanych z jego o...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1044.proza: Danilewicz Zielińska Maria: Pół wieku w Portugalii (Wspomnienia o mężu śp. Adamie Kazimierzu Zielińskim). Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 144-150  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1045.tekst paraliteracki: Danilewicz-Zielińska Maria: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie. ([W ks.:] Biblioteka Narodowa - wspomnienia. 1928-1944. Wwa, s. 11-75...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1046.zgon: Dunin Janusz: Wspomnienie o Marii Danilewicz Zielińskiej (29 V 1907-22 V 2003). Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 296-300 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1047.zgon: Lewandowski Wacław: Wspomnienie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 126 s. 4 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Daszkowski Eugeniusz Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1048.książka twórcy: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Mój Wyszków. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
1049.książka twórcy: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Szkoła Wilków Morskich. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1050.książka twórcy: Daszkowski Eugeniusz A.: W pogoni za żywym srebrem. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
1051.książka twórcy: Daszkowski Eugeniusz A.: Wyszkowskie wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Dawidowiczowa Alina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1052.książka twórcy: Dawidowiczowa Alina: "Zeschnięte liście i kwiat...". [Wspomn. z l. ok. 1900-1962]. 1988 ([Dot. m.in. Leona Chwistka i środowiska literckiego dwudziestolecia mi...) szczegóły 
  Dąbrowska Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
1053.wiersz: Dąbrowska Dorota: Topię się w morzu wspomnień. Powściągliwość i Praca 1997 nr 7/8 s. 2 (z notą i fot....) szczegóły 
  Dąbrowska Maria
1054.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zapert Tomasz: Literacka konfrontacja wspomnień. Życie 2000 nr 53 s. 8  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1055.proza: Dąbrowska Maria: Wspomnienia moje syberyjskie. Pomerania 1990 nr 1, 2, 5/6, 7/8, 9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1056.artykuł: Kelch Danuta: Maria Dąbrowska - pisarka (6 X 1889-19 V 1965). Wspomnienia siostrzenicy. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2000 nr 2/3 s. 15-25 (z fot....) szczegóły 
1057.artykuł: Kelch Danuta: Maria Dąbrowska we wspomnieniach siostrzenicy. Akcent 2001 nr 3 s. 139-146 (z fot....) szczegóły 
1058.artykuł: Lorentz Stanisław: Wspomnienia o Marii Dąbrowskiej (Na marginesie "Rzeczy russowskiej"). Polityka 1991 nr 34 s. 8 (z koment. Tadeusza Drewnowskiego...) szczegóły 
1059.artykuł: Musiałówna Anna: Los pani Melanii (Wspomnienia wieloletniej gospodyni Marii Dąbrowskiej). Życie 1997 nr 202 s. 14-15 (wspomnienia o pisarce i pracy w jej domu...) szczegóły 
  Dąbrowski Antoni
1060.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwozdek Zdzisław: O wspomnieniach "Zająca" raz jeszcze.... Rubieże 1993 nr 4/5 s. 117-123  szczegóły 
  Dąbrowski Eugeniusz
    zgon (alfabet autorów)
1061.zgon: Korczak Mieczysław: Wspomnienie o Geńku. Goniec Staszowski 1997 nr 1/2 s. 5 (zmarł: 24 XI 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Dąbrowski Henryk
    proza (alfabet tytułów)
1062.proza: Dąbrowski Henryk: Rozogi we wspomnieniach nauczyciela. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1997 r. 11 s. 177-187  szczegóły 
  Dąbrowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1063.książka twórcy: Dąbrowski Jan: Etapy. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1064.książka twórcy: Dąbrowski Jan: Szeherezada. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Dąbrowski Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1065.książka twórcy: Dąbrowski Mirosław: Moje muzyczne przygody. Wspomnienia. 1993  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1920)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1066.książka twórcy: Dąbrowski Tadeusz (ur. 1920): Żółte kaczeńce czerwone jak maki. Wspomnienia.  szczegóły 
  Dąbrowski Zbigniew Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1067.książka twórcy: Dąbrowski Zbigniew Jan: Wspomnienia, które zawsze wracają. Pamięci tych wszystkich, którzy na zawsze pozostali pod Czerwonym Słupem. 1997  szczegóły 
  Dąmbska-Gedroyć Józefa Renata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1068.książka twórcy: Dąmbska-Gedroyć Józefa Renata: Tajemnice Bieszczad. Placówka AK Żubracze. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Dec Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1069.książka twórcy: Dec Ignacy: Czytając "Piątą Ewangelię". (Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej). [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Deczkowski Juliusz Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1070.książka twórcy: Deczkowski "Laudański" Juliusz Bogdan: "Wróbel" z "Kamieni na szaniec". Wspomnienie o przyjacielu. 1992  szczegóły 
1071.książka twórcy: Deczkowski "Laudański" Juliusz Bogdan: Wspomnienia żołnierza z baonu AK "Zośka". 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1072.proza: Deczkowski Juliusz Bogdan: Wspomnienie o "Rudym". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 47 s. 10  szczegóły 
1073.proza: Deczkowski Juliusz Bogdan: Ze Śródmieścia na Czerniaków (Wspomnienie). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 185 s. 12  szczegóły 
  Dejer Kazimierz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1074.wiersz: Dejer Kazimierz Jan: Wspomnienie Unii. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1995 nr 1/2 s. 58  szczegóły 
  Derecki Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1075.książka twórcy: Derecki Mirosław: Na studenckim szlaku. [Wspomn.]. 1995 ([Dot. m.in. życia uniwersyteckiego Lublina w l. 50., także o początkac...) szczegóły 
  Derkowski Kazimierz Maksymilian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1076.książka twórcy: Derkowski Kazimierz Maksymilian: Kultura to moje życie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Derlacz Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1077.książka twórcy: Derlacz Leszek: W 300 dni dookoła świata. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Deskur Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1078.książka twórcy: Deskur Stanisława: I stał się cud... Wspomnienia z lat 1917-1920. 1999  szczegóły 
  Dewitz Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1079.książka twórcy: Dewitz Olgierd: Życiorys z rysą. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Dębicka-Kowalczyk Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1080.książka twórcy: Dębicka-Kowalczyk Maria: Mieć cały świat w oczach. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Dębicka Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1081.książka twórcy: Dębicka Stanisława: W starym gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów. [Wspomn.]. 1989 ([Dot. m.in. O. Kolberga i S. Brzozowskiego]...) szczegóły 
  Dębicki Zdzisław Klemens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1082.artykuł: Górski Piotr: Inteligent czasu przełomu. Drogi życia Zdzisława Dębickiego w świetle wspomnień i publicystyki. Universitas 2003 nr 27/28 s. 106-117  szczegóły 
  Dilys Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1083.książka twórcy: Dilys Antoni: Życie to wielka tajemnica. Wspomnienia Antoniego Dilysa. 2003  szczegóły 
  Dimant Ita
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1084.książka twórcy: Dimant Ita: Moja cząstka życia. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Długołęcki Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1085.książka twórcy: Długołęcki Marian: Ostatni raport. Wspomnienia byłego oficera polskiego wywiadu we Wrocławiu. Przebieg ważniejszych wydarzeń od 1 lipca do 1 września 1939. 1988  szczegóły 
1086.książka twórcy: Długołęcki Marian: Ostatni raport. Wspomnienia byłego oficera polskiego wywiadu we Wrocławiu. 1995  szczegóły 
  Długosz Jan (1929-1962)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1087.książka twórcy: Długosz Jan: Flirt z Czarną Panią. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1088.książka twórcy: Długosz Jan: Wywiad z Yeti. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Długosz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1089.książka twórcy: Długosz Stanisław: Dyplomacja Merkurego. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1090.książka twórcy: Długosz Stanisław: Trzeba pieczętować krwią. [Wiersze i wspomn.]. 1989 ( J. Paschalska-Kulak: Wstęp. - [Wiersze:] Dojść musimy... Straceńcy. N...) szczegóły 
  Dłuska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Sawicki Stefan: Uczona i człowiek (Wspomnienie o prof. Marii Dłuskiej). Więź 1992 nr 6 s. 81-83  szczegóły 
  Dmochowski Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1092.książka twórcy: Dmochowski Piotr: Zmagania o Beksińskiego. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Dmowski Les
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1093.książka twórcy: Dmowski Les: Zły duch Zatoki Jamesa. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Dobkowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1094.książka twórcy: Dobkowski Jan: My, łomżyńskie dzieci. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
  Dobraczyński Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1095.tekst paraliteracki: Dobraczyński Jan: Garść wspomnień (Sługa Boży August Hlond). Słowo Powszechne 1992 nr 7 z 14/16 II s. 9  szczegóły 
1096.tekst paraliteracki: Dobraczyński Jan: Wspomnienie. Słowo Powszechne 1988 nr 251 s. 3 (pośw. Bohdanowi Piaseckiemu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1097.artykuł: Stanik Stanisław: Wspomnienie o Janie Dobraczyńskim. Myśl Polska z Książką 1994 nr 4 s. 2, 3  szczegóły 
  Dobrecki Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1098.książka twórcy: Dobrecki Krzysztof: Listy z mojego miasta. [Szkice wspomn.]. 1998 ([Dot. Konina]....) szczegóły 
  Dobrowolska-Łuszczyńska Wiesława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1099.książka twórcy: Dobrowolska-Łuszczyńska Wiesława: Czas powrotu. Prowincjałki urzędowskie. [Dziennik i szkice wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Dobrowolski Stanisław Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1100.książka twórcy: Dobrowolski Stanisław W.: Memuary pacyfisty. [Wspomn. z l. ok. 1920-45]. 1989  szczegóły 
  Dobrowolski Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1101.książka twórcy: Dobrowolski Wiesław: Pięć lat na muszce. Wspomnienia więźnia Majdanka. 1994  szczegóły 
  Dobrowolski Witold Maria Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1102.książka twórcy: Dobrowolski Witold Maria Maciej ps. "Witek": Saga warszawska (młodość). Śladami "tamtych dni". [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Dobrucka Halina Wiesława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1103.książka twórcy: Dobrucka Halina Wiesława: Piwo dla Posejdona. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Dobrucki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1104.książka twórcy: Dobrucki Aleksander: Czar minionych lat. Wspomnienia Aleksandra Dobruckiego. 1990  szczegóły 
  Dobrucki Władysław Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1105.książka twórcy: Dobrucki Władysław Karol: Powszednie dni 1939-1989. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Doerffer Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1106.książka twórcy: Doerffer Antoni: Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Doerffer Jerzy Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1107.książka twórcy: Doerffer Jerzy Wojciech: Życie i pasje. Wspomnienia. 2002 (T. 1: Lata młodzieńcze 1918-1952. 2002, 275 s., il....) szczegóły 
  Dojlido Stanisław Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1108.książka twórcy: Dojlido Stanisław Zbigniew: Jeniec wojenny 32440. [Wspomn.].  szczegóły 
  Dolecka Stanisława, Dolecki Andrzej *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1109.książka twórcy: Dolecka Stanisława, Dolecki Andrzej: Wspomnienia żuławskie [z l. 1939-46]. 1989  szczegóły 
  Domanowska Aleksandra L.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1110.książka twórcy: Domanowska Aleksandra L.: Moje okupacyjne dzieciństwo. Niechciane wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Domański Ludwik B.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1111.książka twórcy: Domański Ludwik B.: Moje loty do wolności. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Dominiak Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1112.artykuł: Giannelli Angela: Wspomnienie o Zbigniewie Dominiaku. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s.140-141  szczegóły 
  Domrazek Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1113.książka twórcy: Domrazek Krzysztof: Impresje spod cumulusa. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Domżał Teofan Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1114.książka twórcy: Domżał Teofan Maria: Na tle nerwowym. [Wspomn.].  szczegóły 
  Donimirska-Szyrmerowa Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1115.książka twórcy: Donimirska-Szyrmerowa Halina: Był taki świat... Mój wiek XX. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Dotzauer Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1116.książka twórcy: Dotzauer Adam: Lwowskie wczesne dojrzewanie. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Dowbór-Muśnicki Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1117.książka twórcy: Dowbór-Muśnicki Józef: Moje wspomnienia. 1996  szczegóły 
1118.książka twórcy: Dowbór-Muśnicki Józef: Wspomnienia. 2003  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia antagonisty Piłsudskiego. Aneks Trybuny 2003 nr 271 s. C  szczegóły 
recenzja: Wspomnienia generała. Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 62 (not....) szczegóły 
  Dowgielewiczowa Irena
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1119.książka o twórcy: Tu moja "najbliższa ojczyzna". Wspomnienia o Irenie Dowgielewicz. 1998 (Od wydawcy. (ika): Irena Dowgielewicz pisarka (Fragmenty). - Henryk An...) szczegóły 
  Downarowicz Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1120.książka twórcy: Downarowicz Hanna: Zapiski z pamięci. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Drabienko Edward
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1121.utwór: Jedno życie. Wspomnienia z lat 1942-1951.  szczegóły 
  Dramowicz Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1122.książka twórcy: Dramowicz Witold: Kampania Wrześniowa i lata okupacji 1939-43 na ziemi nowogródzko-wileńskiej. Wspomnienia.  szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1123.książka twórcy: Drawicz Andrzej: Pocałunek na mrozie. [Szkice wspomn. pośw. rosyjskiemu życiu literackiemu i literaturze rosyjskiej]. 1989 (Od autora. Jak do tego wszystkiego doszło. Pierwsze nauki na miejscu. ...) szczegóły 
1124.książka twórcy: Drawicz Andrzej: Wczasy pod lufą. [Wspomn.]. 1997 ([M.in. o Studenckim Teatrze Satyryków STS w Warszawie]....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1125.zgon: Przebinda Grzegorz: Pielgrzym urzeczony (Andrzej Drawicz - wspomnienie z lat 80.). Tygodnik Powszechny 1997 nr 31 s. 14 (zmarł: 1997; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Drewnowski Jerzy (1918-1996)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1126.książka twórcy: Drewnowski Jerzy (1918-1996): Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944. 1989  szczegóły 
artykuł: ECK: Wspomnienia z łagrów. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 33-34  szczegóły 
  Drobek-Bukowska Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1127.wiersz: Drobek-Bukowska Grażyna: Wspomnienie jesieni (Prezydentowi Miasta Racibórz Andrzejowi Markowiakowi). Horyzonty 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
  Drogosz Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1128.książka twórcy: Drogosz Leszek: Czarodziej ringu. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Dronicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1129.książka twórcy: Dronicz Stanisław: Wojsko nieocenzurowane. Od Lenino do Drawska. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Drozdowska Józefa
    wiersze (alfabet tytułów)
1130.wiersz: Drozdowska Józefa: Wspomnienia rodzinnego domu. Najprościej 1996 nr 1 s. 19  szczegóły 
  Drozdowska Michalina
    wiersze (alfabet tytułów)
1131.wiersz: Drozdowska Michalina: Podziękowanie i wspomnienia. Ścieżki Literackie 1999 nr 20 s. 4  szczegóły 
  Drygas Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1132.książka twórcy: Drygas Ignacy: Wspomnienia chłopa - powstańca. 1992  szczegóły 
  Drzewiecki Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Pauszer-Klonowska Gabriela: Wspomnienie o H. Drzewieckim. Argumenty 1988 nr 43 s. 9  szczegóły 
  Drzewieniecki Włodzimierz M.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1134.książka twórcy: Drzewieniecki Włodzimierz Marian: Angielski szlif. Wspomnienie oficera sztabu 2. korpusu. 2001  szczegóły 
1135.książka twórcy: Drzewieniecki Włodzimierz M.: Przez Bałkany do Brygady Karpackiej. [Wspomnienia]. 1990  szczegóły 
  Drzeżdżon Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: Jentys Maria: Wspomnienie o Janie Drzeżdżonie (1937-1992). Twórczość 1994 nr 8 s. 47  szczegóły 
  Drzyzga Bernard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1137.książka twórcy: [Drzyzga Bernard] "Kazimierz": Drogi do wolności. Ucieczki z Oflagu II C Woldenberg do AK. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
1138.książka twórcy: Drzyzga Bernard: Kedyw Okręgu AK. Wspomnienia Zastępcy Dowódcy "Kedywu" Okręgu Łódź "Kazimierza 60", późniejszego dowódcy 60 p.p. AK w Tomaszowie Mazowieckim. 1988  szczegóły 
  Dubiel Artur Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1139.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: Dawnych chwil czar. Miniatury literackie [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1140.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: Donata nad Bałtykiem i za Atlantykiem. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
1141.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: Nad chmurnym Bałtykiem. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
1142.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: Tarnowianie na ziemi Waszyngtona. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
1143.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: W barwach Podkarpacia. Miniatury literackie pisane w Europie i USA. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
1144.książka twórcy: Dubiel Artur Stanisław: Z myślą o tobie. Miniatury literackie pisane w USA i Polsce. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Duda Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1145.książka twórcy: Duda Włodzimierz: Fedrowanie pod palmami. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Dudek Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1146.książka twórcy: Dudek Henryk: Meandry żołnierskiego szlaku. Wspomnienia żołnierskiego szlaku. Wspomnienia oficera z lat 1939-1947. 1994  szczegóły 
  Dudziak Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1147.książka twórcy: Dudziak Władysław: [Wspomnienia mrągowskiego proboszcza z lat 1945-1946] Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 1945-1957. 1993  szczegóły 
  Dudziński Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1148.wiersz: Dudziński Dariusz: Wspomnienia trudne i proste. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 66 (piosenka z repertuaru zespołu "Przyzwoitość"...) szczegóły 
  Dukalski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1149.książka twórcy: Dukalski Władysław: Cygan - król dzikarzy. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Dulemba Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1150.wiersz: Dulemba Tadeusz: Gorycz wspomnień. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
  Dulian Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
1151.wiersz: Dulian Renata: Wspomnienie radłowskie. Tarniny 1996 nr 3/4 s. 15  szczegóły 
  Duma Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1152.książka twórcy: Duma "Kresowiak" Andrzej: Mistyfikacja pod osłoną niemieckiego patrolu. Kartki z Powstania Warszawskiego. [Wspomn.].  szczegóły 
  Dumała Zuzanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1153.książka twórcy: Dumała Zuzanna: Tyczkowy groszek. Wspomnienia. 1997  szczegóły 
  Dumański Józef Emil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1154.książka twórcy: Dumański Józef Emil: Opowieści dziadka Jo-Jo czyli/or Tales from granpa Yo-Yo's life. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Dunin-Horkawicz Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1155.książka twórcy: Dunin-Horkawicz Janusz: Co było a nie jest... czyli Kilka lat młodości mojej w Wilnie. Wspomnienia z Wilna z lat wojny. 1992  szczegóły 
  Dunin-Kozicka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1156.książka twórcy: Dunin-Kozicka Maria: Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918-1920). 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1157.utwór: Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918-1920).  szczegóły 
  Duninówna Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1158.artykuł: Sztaudynger-Kaliszewicz Anna: "Na wieczór swego zycia przyjdź z własną lampą". Wspomnienie o Helenie Duninównie (1888-1971). Kronika Miasta Łodzi 1997 z. 1/2 s. 109-117 (z fot....) szczegóły 
  Dunin-Wąsowiczowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1159.książka twórcy: Dunin-Wąsowiczowa Janina: Wspomnienia. 1995  szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Ręce naszych przodków (O "Wspomnieniach" Janiny Dunin-Wąsowiczowej). Czas Kultury 1996 nr 2 s. 32-33 (z fot....) szczegóły 
  Dunwill William
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1160.książka twórcy: Dunwill William (Duniłłowicz Witold): Trzy kolory mojego życia. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Duńska-Krzesińska Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1161.książka twórcy: Duńska-Krzesińska Elżbieta: Zamiatanie warkoczem. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Durek Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1162.książka twórcy: Durek Józef: Drogi życia, lat swobody i ucisku. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Dutkiewicz Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1163.książka twórcy: Dutkiewicz "Danowicz" Halina: Nieśmiertelne jest życie motyla. Wspomnienia ujęte w powieść. 2002  szczegóły 
  Dutkiewicz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1164.książka twórcy: Dutkiewicz Zygmunt: Lotnicze trawersy. Wspomnienia ze służby w Dęblińskiej Szkole Lotniczej w latach 1950-1990. 1998  szczegóły 
  Dużyk Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1165.artykuł: Bologna Carlotta, Dużyk-Wypich Dorota: O Józefie Dużyku wspomnienie na dwa głosy. Suplement 2000 nr 6 s. 16-18  szczegóły 
  Dworak Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1166.książka twórcy: Dworak Bogdan: Korzenie czy ksenofobia. Moje Zawiercie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Dygat Magdalena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1167.książka twórcy: Dygat Magda: Rozstania. [Wspomn.]. 2001 ([M.in. obszernie nt. Stanisława Dygata i Kaliny Jędrusik; z fragm. kor...) szczegóły 
  Dylnicki Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1168.wiersz: Dylnicki Stanisław: W płaszczu ze wspomnień... Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 81  szczegóły 
  Dymowski Eligiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Dymowski Eligiusz: Wspomnienie matki. Akant 2002 nr 5 s. 29  szczegóły 
  Dzieduszycki Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1170.książka twórcy: Dzieduszycki Jan: Trzy lata wykreślone z życiorysu. [Wspomn. z l. 1944-47]. 1989  szczegóły 
artykuł: ECK: Wspomnienia z łagrów. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 33-34  szczegóły 
  Dziedzic Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1171.książka twórcy: Dziedzic Irena: Teraz ja... 99 pytań do mistrzyni telewizyjnego wywiadu. [Wspomn.]. 1992 ([Głównie nt. pracy w Telewizji Polskiej, zawiera także fragm. pośw. lu...) szczegóły 
  Dziekoński Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1172.książka twórcy: [Dziekoński Mirosław] Korab Mirosław: Stało się inaczej. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Dzierżek Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1173.książka twórcy: Dzierżek Stefan: Gdy odwaga kosztowała. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Dziewanowski Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1174.zgon: Wspomnienia o Kazimierzy Dziewanowskim. Rzeczpospolita 1998 nr 202 s. 4 (autorzy wspomnień: Zbigniew Brzeziński, John R. Davies...) szczegóły 
  Dziewanowski Marian Kamil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1175.książka twórcy: Dziewanowski Marian Kamil: Jedno życie to za mało. Kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Dziewoński Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1176.książka twórcy: Dziewoński Edward: W życiu jak w teatrze. [Wspomn. dot. m.in. ludzi teatru i teatru po 1945, gł. kabaretu Dudek]. 1989  szczegóły 
artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Dziewulska-Łosiowa Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1177.książka twórcy: Dziewulska-Łosiowa Aniela: Mówią, o Panie żeś nas upokorzył... [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Dzięgiel Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1178.książka twórcy: Dzięgiel Leszek: Lwów nie każdemu zdrów. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
1179.książka twórcy: Dzięgiel Leszek: Swoboda na smyczy. Wspomnienia 1946-1956. 1996  szczegóły 
  Dziubecki Zdzisław Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1180.wiersz: Dziubecki Zdzisław J.: Wspomnienie chałupy. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 14  szczegóły 
1181.wiersz: Dziubecki Zdzisław Józef: Wspomnienie chałupy. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
  Dziurzyński Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1182.książka twórcy: Dziurzyński Stanisław: Mroczne dni. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Dzwonek Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1183.książka twórcy: Dzwonek Józef: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Egiptu. (Opisy, wspomnienia, refleksje, wnioski). [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1184.książka twórcy: Dzwonek Józef: Wspomnienia z tamtych dni. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eckert Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Mrozek Zdzisław: Została nostalgia (Wspomnienie o Bolesławie Eckercie). Kociewski Magazyn Regionalny 1997 nr 2 s. 48  szczegóły 
  Edelman Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1186.książka twórcy: Edelman Marek: Il guardiano. Marek Edelman racconta. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Eichler Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1187.książka twórcy: Eichler Krystyna: Śladami Odysei. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Einhorn Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1188.książka twórcy: Einhorn Jerzy: Utvald att leva. Minnen. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1189.książka twórcy: Einhorn Jerzy: Wspomnienia z końca epoki. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Ejbich Bohdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1190.książka twórcy: Ejbich Bohdan: Gdzie niebo się kończy. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
1191.książka twórcy: Ejbich Bohdan: Wiatr od Lwowa. [Wspomn.]. 1989  szczegóły 
  Ejma Vasanta pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1192.książka twórcy: Ejma Vasanta: Obudź się Bogini Światła. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Eleonora pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1193.książka twórcy: Eleonora : Z pamiętnika jasnowidzącej. Tajemnice kamiennych kręgów. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Engel Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1194.książka twórcy: Engel Witold: Czołgi płonęły nad Bzurą. Wspomnienia z 1939 r.. 1992  szczegóły 
1195.książka twórcy: Engel Witold: Nieboszczyk idzie na randkę... Wspomnienia podchorążego AK. 1991  szczegóły 
  Ernest Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1196.książka twórcy: Ernest Stefan: O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy. 1939-1943. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Estreicher Karol (1906-1984)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1197.artykuł: Rożek Michał: Mój mistrz (Wspomnienie o prof. Karolu Estreicherze). Alma Mater 1997 nr 6 s. 36-39  szczegóły 
  Eysymontt Barbara
    zgon (alfabet autorów)
1198.zgon: Eysymontt-Zdanowicz Ewa: Twórczość była jej powołaniem. Wspomnienie o Barbarze Eysymontt (13.01.1939-5.03.1996). Guliwer 1996 nr 5 s. 48-49 (zmarła: 5 III 1996; wspomnienie pośmiertne; spisała Zofia Beszczyńska...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fabiański Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1199.książka twórcy: Fabiański Tadeusz: Marszanielka. Róża babci Pauliny. Ze wspomnień bolechowskich, borysławskich, lwowskich i z Rosji. 1997  szczegóły 
  Fac Bolesław Antoni
    zgon (alfabet autorów)
1200.zgon: Kupper Eugeniusz: Bolesław Fac - wspomnienie. Akant 2000 nr 5 s. 5 (zmarł: 12 I 2000; z fot....) szczegóły 
  Falco-Dąsal Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1201.książka twórcy: Falco-Dąsal Mirosław: Każdemu jego Everest. Książka wydana w piątą rocznicę największej polskiej tragedii himalajskiej. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1202.książka twórcy: Falco-Dąsal Mirosław: Mniej-więcej niż Dhaulagiri. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
  Falińska Barbara (ur. 1931)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1203.artykuł: Żegalska Elżbieta: Wspomnienie z uroczystości pięćdziesięciolecia pracy naukowej profesor Barbary Falińskiej. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 295-296  szczegóły 
  Falkowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1204.książka twórcy: Falkowski Stanisław: Tak Ojcze. 50 lat kapłaństwa w czasach niełatwych (1940-1990). Wspomnienia. 1995  szczegóły 
  Faron Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1205.książka twórcy: Faron Bolesław: Korzenie. [Wspomn.]. 1997 ([M.in. wspomn. o Stanisławie Pigoniu; zawiera także bibliografię prac ...) szczegóły 
1206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowska Urszula: Wspomnienia Bolesława Farona. Konspekt 2000 nr 3 s. 158-159  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1207.proza: Faron Bolesław: O sądeckich polonistach. Wspomnienie. Rocznik Sądecki 1993 t. 21 s. 225-228  szczegóły 
  Fedorowicz Jacek
    proza (alfabet tytułów)
1208.proza: Fedorowicz Jacek: Ze wspomnień bikiniarza. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 2 IX s. 16  szczegóły 
1209.proza: Fedorowicz Jacek: Ze wspomnień tajniaka. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 1 X s. 13, 15, nr z 8 X s. 13, 15  szczegóły 
  Fedorowicz Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1210.książka twórcy: Fedorowicz Tadeusz: Drogi opatrzności. [Wspomnienia z l. 1940-1944]. 1991 (Józef Glemp: Słowo wstępne. - Roman Dzwonkowski: Wprowadzenie do serii...) szczegóły 
  Fedus Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1211.książka twórcy: Fedus Zbigniew: Syberia wryta w pamięć dziecka. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Felińska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1212.artykuł: Roćko Agata: Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów. Napis 2003 seria 9 s. 185-194 (dot. pamiętnikarskiej twórczości pisarki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1213.utwór: Felińska Ewa: Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie spisane.  szczegóły 
artykuł: Gambin Marta: Ewa Felińska i jej "Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie spisane". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 25-35 (streszczenie pracy magisterskiej...) szczegóły 
  Fereniec Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1214.książka twórcy: Fereniec Jan: Jak zostałem żołnierzem. Wspomnienia Kościuszkowca. 1995  szczegóły 
  Fiałkowska-Pyzowska Marzanna
1215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Toporek Marian: W jakimś raju, w jakichś wspomnieniach.... Magdalenka Literacka 1999 nr 1 s. 3  szczegóły 
  Fic-Łukasiewicz Tamara
    proza (alfabet tytułów)
1216.proza: Fic Tamara: Wspomnienie z Kobylanki. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 63  szczegóły 
  Fiedler Arkady
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1217.książka twórcy: Fiedler Arkady: Kobiety mej młodości. Rzeczy wybrane. [Wspomn. z l. 1911-39]. 1989  szczegóły 
  Fiedorczuk Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1218.książka twórcy: Fiedorczuk Stanisław: Kartki z mojego życia. Wspomnienia z lat 1918-1976. 2001  szczegóły 
  Fijałkowski Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1219.książka twórcy: Fijałkowski Włodzimierz: Moja droga do Prawdy. [Wspomnienia]. 1991  szczegóły 
  Fikus Dariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1220.książka twórcy: Fikus Dariusz: Pseudonim "Łupaszka". [Wspomn. z lat 1939-1945]. 1989 ([M.in. dotyczy Pawła Jasienicy]....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1221.wywiad: Znajdziłowska Barbara: Weryfikacja wspomnień. Kurier Wileński 1993 nr 126 s. 6  szczegóły 
  Filipczak-Puchalska Alicja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1222.książka twórcy: Filipczak-Puchalska Alicja: Moje tułacze wspomnienia. Syberia, Iran, Afryka 1941-1946.  szczegóły 
  Filipkowa Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1223.artykuł: Sikora Władysław: Wspomnienie o Annie Filipkowej. Głos Ludu 2000 nr 88 s. 3 (sylwetka poetki...) szczegóły 
  Filipowicz Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1224.książka twórcy: Filipowicz Jakub: Nawrócenie grzesznika. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Filipowicz Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1225.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Wspomnienie o Kornelu. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
1226.artykuł: Filipowicz Aleksander: Czy warto mieć sławnych rodziców? Wspomnienie o wycieczkach kajakowych po Wiśle. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 10-11 (z fot., z faks. listów Kornela Filipowicza i Marii Jaremy...) szczegóły 
1227.artykuł: Różewicz Jan: Kornel Filipowicz (Wspomnienie o chrzestnym Ojcu). Odra 1990 nr 7/8 s. 62-64 (z fot....) szczegóły 
  Filler Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1228.książka twórcy: Filler Witold: Dolce vita. [Wspomn.]. 1999 ([Wspomn. dot. m.in. pracy w redakcjach czasopism Teatr i Szp...) szczegóły 
1229.książka twórcy: Filler Witold: Teatr Syrena. Gwiazdy, premiery, kulisy. [Wspomn. ]. 1991 ([Dot. Teatru "Syrena" w Warszawie oraz związanych z nim aktorów: Adolf...) szczegóły 
  Filmanowicz Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
1230.wiersz: Filmanowicz Jadwiga: Czy wspomnisz, Bracie.... Magazyn Wileński 1994 nr 23/24 s. 22 (z fot....) szczegóły 
  Firewicz Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1231.książka twórcy: Firewicz Andrzej: Litwa po raz drugi. [Wspomn.].  szczegóły 
  Fiszer Józef, Fiszer Wanda *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1232.książka twórcy: Fiszer Józef, Fiszer Wanda: Nasze korzenie i my. Saga rodzinna. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Fiszman-Sznajdman Róża
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1233.książka twórcy: Fiszman-Sznajdman Róża: Mój Lublin. [Wspomn. z l. 1913-39]. 1989  szczegóły 
  Florkowski Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1234.książka twórcy: Florkowski Tomasz: Witaj Hiszpanio. Impresje architekta. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Fołta Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1235.książka twórcy: Fołta Stanisław: Życie z własnego nadania. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
  Fołtyn Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1236.książka twórcy: Fołtyn Maria: Żyłam sztuką, żyłam miłością... [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Fornalczyk Feliks
    proza (alfabet tytułów)
1237.proza: Fornalczyk Feliks: Ze wspomnień radiowców. Pogranicza 1995 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
  Fornal Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1238.książka twórcy: Fornal Stanisław: Harce na hercach w radiowych Kielcach. [Wspomn.]. 2002 ([Wspomnienia dot. Polskiego Radia Kielce wydane z okazji 50-lecia stac...) szczegóły 
  Fox Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1239.wiersz: Fox Marta: Wspomnienie. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 105  szczegóły 
  Frajlich Anna
    proza (alfabet tytułów)
1240.proza: Frajlich Anna: Rozczarowanie (wspomnienie). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1987 nr z 18 II (Inf. od autorki...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1241.tekst paraliteracki: Frajlich Anna: Wspomnienie o Halinie Wittlin. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 25 VIII s. 4 ([Inf. od aut.]...) szczegóły 
  Franek Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1242.książka twórcy: Franek Józef: Z Azji do Europy przez Afrykę i Amerykę. Z niedokończonego pamiętnika kombatanta. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Frankiewicz Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1243.książka twórcy: Frankiewicz Anna: Tajga i ja. Wspomnienia ze zsyłki do Jakuckiej ASRR. 1993  szczegóły 
  Frankowski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1244.książka twórcy: Frankowski Karol: Na ścieżkach Podlasia. Wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji i pierwszych lat powojennych. 1995  szczegóły 
  Frąckiewicz-Blank Salomea Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1245.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: Dotyk głębi serca ludzkiego. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1246.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: Kalejdoskop zdarzeń, przeżyć, wrażeń, refleksji... [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1247.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: Naga prawda. [Wspomn.].. 1994  szczegóły 
1248.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: Opowieść o Edmundzie Polaku. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1249.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: "Plamy na śniegu". [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
1250.książka twórcy: Frąckiewicz-Blank Salomea Maria: Radość z nuyką melancholii. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Frączak Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1251.książka twórcy: Frączak Józef: Polityka znaczy odpowiedzialność. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
1252.proza: Fredro Aleksander: Wspomnienia o Kampanii Węgierskiej z roku 1848-1849 Jana, Aleksandra Fredra Porucznika 2-go Pułku Ułanów Legionu Polskiego. Akcent 1989 nr 3 s. 179-86 ([oprac. i wstęp: I. Kovacs: Wspomnienia J.A.F., s. 178-86]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1253.artykuł: Marszalska Jolanta M.: "Żebyś pamiętała całe życie, żeś widziała Mickiewicza". Fredro i Mickiewicz w relacjach pamiętnikarskich epoki i wspomnieniach Waładysława Sanguszki. Tarniny 1998 nr 1 s. 27  szczegóły 
1254.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Wspomnienia córki Fredry. Tygodnik Powszechny 1991 nr 24 s. 10 (nota o przygotowaniach do wyd. wspomnień Zofii z Fredrów Szeptyckiej...) szczegóły 
  Friedman Ester
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1255.książka twórcy: Friedman Ester: Daleka droga do domu. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Froehlich Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1256.książka twórcy: Froehlich Joanna: Zmienionych dni Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie. (Wspomnienia z lat wojny i okupacji). 1988  szczegóły 
  Frydrysiak Bernard Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1257.książka twórcy: Frydrysiak Bernard Tadeusz: Wspomnienia. Życie i twórczość, Warszawa - New York 1908-1970. [Wiersze i proza wspomn.]. 1992 ([Proza wspomn.:] Powstanie Warszawskie (1944 rok). Podróż na "Batorym"...) szczegóły 
  Fujciakowa Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1258.książka twórcy: Fujciakowa Helena: "Tak lata leciały...". Z zapisków zebrzydowianki. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Fukier Henryk Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1259.książka twórcy: Fukier Henryk Maria: Wspomnienia staromiejskie. 1996  szczegóły 
  Furman Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1260.wiersz: Furman Kazimierz: Boję się takich wspomnień.... Nadodrze 1989 nr 23 s. 3  szczegóły 
1261.wiersz: Furman Kazimierz: Mich schreckt das Erinnern... = Boję się takich wspomnień.... Die Faehre = Prom 1992 nr 1 s. 20, 54 (z not. o aut. i o tł....) szczegóły 
  Fydrych Waldemar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1262.książka twórcy: Fydrych Waldemar "Major": Żywoty Mężów Pomarańczowych. [Wspomn.]. 2002 ([Wspomn. związane z historią Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabrel Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1263.książka twórcy: Gabrel Antoni: Igraszki podpsalmów suwalskich. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1264.książka twórcy: Gabrel Antoni: Mąka młynarza ze Zgierza. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1265.książka twórcy: Gabrel Antoni: Na jaćwieskiej przyzbie. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1266.książka twórcy: Gabrel Antoni: Przez zielony las. Katechizm starszego pana. [Wiersze i wspomn.]. 1999  szczegóły 
1267.książka twórcy: Gabrel Antoni: Wołanie zahoryzontów. Pamiętnik księdza. [Wiersze, wspomn., rozmyślania religijne]. 1999  szczegóły 
  Gabrysiewicz-Krzysztofikowa Teresa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1268.artykuł: Kałuża Krystyna: Wspomnienia o przyjaciółce. Odeszła z mojego życia!.... x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
  Gadecki Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1269.książka twórcy: Gadecki Zbigniew: Placówka nr 2. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Gadowski Walenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1270.książka twórcy: Gadowski Walenty: Wspomnienia katechety.  szczegóły 
  Gagajek Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1271.książka twórcy: Gagajek Czesław: Moja droga do Gniazda Orląt czyli... Jak odrodził się Dęblin. [Wspomnienia]. 1998  szczegóły 
  Gajdus Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1272.książka twórcy: Gajdus Wojciech: Nr 20998 opowiada. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Galicki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1273.książka twórcy: Galicki Mieczysław: Wspomnienia z 318 Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego "Gdańskiego". 1996  szczegóły 
  Gałczyńska Kira
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1274.książka twórcy: Gałczyńska Kira: Byłam szefową. [Wspomn. 1982-84]. 1988  szczegóły 
1275.książka twórcy: Gałczyńska Kira: Jak się te lata mylą... [Wspomn. z l. 1953-56]. 1989  szczegóły 
1276.książka twórcy: Gałczyńska Kira: Splątało się, zmierzchło. Wspomnienia. 1995  szczegóły 
recenzja: Wspomnienia Gałczyńskiej. Życie Warszawy 1995 nr 52 s. 11 (nota spraw. z wieczoru promocyjnego, Warszawa, II 1995...) szczegóły 
1277.książka twórcy: Gałczyńska Kira: W zgiełku wieku... [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1278.książka o twórcy: Nagrabiecki Jan: Czary-mary sztukmistrza Ildefonsa. Wspomnieniowy esej o poecie wesołym, przekornym, sentymentalnym i paradoksalnym.  szczegóły 
  Gałkowa Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1279.książka twórcy: Gałkowa Danuta: Byłam Warszawskim Robinsonem. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Gamulczak Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1280.książka twórcy: Gamulczak Franciszek: Wyznania autobiograficzne. Wspomnienia i refleksje z lat 1914-2000. 2000  szczegóły 
  Gan-Ganowicz Rafał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1281.książka twórcy: Gan-Ganowicz Rafał: Kondotierzy. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Garbaczewska-Pawlikowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1282.książka twórcy: Garbaczewska-Pawlikowska Zofia: Krajobraz życia. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Garbal Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1283.wiersz: Garbal Łukasz: Nowogrodzkie wspomnienia. Scriptores Scholarum 1993 nr 1 s. 77  szczegóły 
1284.wiersz: Garbal Łukasz: Wspomnienia grodzieńskei (i niemeńskie). Scriptores Scholarum 1993 nr 1 s. 76  szczegóły 
  Garbowski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1285.książka twórcy: Garbowski Henryk: Polesie Wołyńskie pod okupacją niemiecką. [Wspomn.]. 2003 ([Tytuł wydruk. z błędem.: Wołńskie]....) szczegóły 
1286.książka twórcy: Garbowski Henryk: Urok Wołynia i czar Polesia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1287.książka twórcy: Garbowski Henryk: W zaułkach frontu pod Budziszynem. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1288.książka twórcy: Garbowski Henryk: Zanim doszło do akcji "Wisła". [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Garczyński Anastazy Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1289.książka twórcy: Garczyński Anastazy Ryszard (Łaskarzewski Mieczysław): Wołyń naszą ojczyzną. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Garlicki Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1290.książka twórcy: Garlicki Marian: Profesor Marian Garlicki. Z medycyną od Lwowa do Warszawy. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Garliński Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1291.książka twórcy: Garliński Józef: Świat mojej pamięci. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
recenzja: Molenda Piotr: Wspomnienia w Londynie spisane. Kalisia 1994 nr 4/5 (1993/1994) s. 29  szczegóły 
1292.książka twórcy: Garliński Józef: Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi. Londyn. 1998  szczegóły 
recenzja: Czyżowski Andrzej: Londyn - drugi tom wspomnień. Tydzień 1999 nr 6 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1293.proza: Garliński Józef: List z Zachodu [z tego cyklu:] Wspomnienie o Wandzie Gawryłow-Jankowskiej. Plus Minus 1995 nr 15 s. 4  szczegóły 
1294.proza: Garliński Józef: Świat mojej pamięci [wspomnienia; fragm.:] Londyńskie początki. Plus Minus 1996 nr 47 s. 13-16  szczegóły 
1295.proza: Garliński Józef: Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi. Londyn [fragm.:] Anzac Day. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 80-83  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1296.artykuł: Kunert Andrzej Krzysztof: Reprezentant bezkompromisowego pokolenia (Promocja wspomnień Józefa Garlińskiego). Rzeczpospolita 1993 nr 206 s. 4 (nota ze spotkania promocyjnego dwóch nowych książek - "Świat mojej pam...) szczegóły 
1297.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Na Parnasie spomnienia, wspomnienia. Tydzień 1994 nr 8 s. 8 (omów. wieczoru autorskiego zorganizowanego w Londynie 6 I 1994 r....) szczegóły 
  Gaszyński Konstanty
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1298.utwór: Wspomnienie miejsc rodzinnych.  szczegóły 
  Gaudasiński Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1299.książka twórcy: Gaudasiński Zygmunt: Mimo wszystko z uśmiechem. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Gaudyn Janusz
    kult (alfabet autorów)
1300.kult: MSH: Wspomnienie o Januszu Gaudynie. Zwrot 1990 nr 6 s. 70 (spraw. ze spotkania "Wspomnienie o Januszu Gaudynie"; Karwina, 27 IV 1...) szczegóły 
1301.kult: (PH): Wieczór wspomnień w PTM. Głos Ludu 1994 nr 56 s. 5 (nota spraw. ze spotkania pośw. Januszowi Gaudynowi w Polskim Towarzyst...) szczegóły 
  Gawłowicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1302.książka twórcy: Gawłowicz Józef: Biała fregata. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1303.książka twórcy: Gawłowicz Józef: Byłem kurierem Giedroycia. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Gawron Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1304.książka twórcy: Gawron Kazimierz: Tamte lata. Wspomnienia nawigatora lotnictwa marynarki wojennej 1950-56. 1996  szczegóły 
  Gawroński Andrzej (1885-1927)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1305.artykuł: Sarkady Antoni: Nieznany przemyślanin. Wspomnienie o prof. Andrzeju Gawrońskim w 115 rocznicę urodzin. Galicja 2001 nr 1/2 s. 239-252 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Gawroński Andrzej (1916-1997)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1306.książka twórcy: Gawroński Andrzej (ur. 1916): Zapiski z dwóch światów. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Nieukończone wspomnienia.... Nowe Książki 2002 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
  Gawroński Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1307.książka twórcy: Gawroński Jan: Drogi prowadzą do Rzymu. Wspomnienia i refleksje. 2000  szczegóły 
  Gaziński Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1308.książka twórcy: Gaziński Wacław: Wróg. Pięć lata i jeden dzień w Dachau i Gusen. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Gądek Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1309.książka twórcy: Gądek Julian: Wśród ludów Bantu. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Gdowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1310.książka twórcy: Gdowski Jan: Powrócić daj. Wspomnienia i refleksje obozowe z Ostaszkowa. 1944-1946. 1995  szczegóły 
1311.książka twórcy: Gdowski Jan: Powrócić daj. Wspomnienia i refleksje obozowe z Ostaszkowa 1944-1947. 2003  szczegóły 
  Gelo Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1312.książka twórcy: Gelo Stanisław: Moja szkoła. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Geniusz Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1313.zgon: Dzierżanowski Andrzej Maria: Tadeusz Geniusz - wspomnienie. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 163-164 (zmarł: 10 XI 1999...) szczegóły 
  Geresz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1314.książka twórcy: Geresz Jerzy: Zaczęło się od happeningu... [Wspomn.]. 1988  szczegóły 
  Gerlach Rodrycjusz Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1315.książka twórcy: Gerlach Rodrycjusz Bolesław: Wspomnienia z wywózki i pobytu na Syberii w latach 1940-1946. Spisane w latach 1989-1990, uzupełnione w 1998 roku. 1999  szczegóły 
  Gerung Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1316.książka twórcy: Gerung Juliusz: Czy tylko trzy lata? [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Gębik Władysław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1317.książka o twórcy: Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku. 1995 (Maria Anielska-Kołpa: Moje kontakty z Doktorem Władysławem Gębikiem. -...) szczegóły 
  Gicgier Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1318.książka twórcy: Gicgier Tadeusz: Wędrując z mikrofonem. Dzielnice Łodzi. [Wspomn. i anegdoty]. 1994  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1319.proza: Gicgier Tadeusz: Duży entuzjazm (Wspomnienie z dalszej i bliższej przyszłości). Szpilki 1989 nr 37 s. 7  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1320.książka twórcy: Giedroyc Jerzy: Autobiografia na cztery ręce. [Wspomnienia]. 1994 ([Dot. m.in. czas. Bunt Młodych, powstania i działaln. Instytutu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1321.artykuł: Szczęsna Joanna: Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu. Gazeta Wyborcza 2001 nr 215 s. 33  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1322.zgon: Jamróz Adam: Wspomnienie o Redaktorze. Biuletyn Historii Pogranicza 2001 nr 2 s. 11-12 (zmarł: [14 IX 2000]...) szczegóły 
1323.zgon: Wspomnienia o Jerzym Giedroyciu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 218 s. 17-18 (zmarł: 14 IX 2000; wspominają: Ewa Bieńkowska, Irena Grudzińska-Gross,...) szczegóły 
  Gierczak Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1324.książka twórcy: Gierczak "Szarak" - "Miłosz" Tadeusz: W podobwodzie "C" Armii Krajowej. [Wspomn.].  szczegóły 
  Giergielewicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1325.książka twórcy: Giergielewicz Jerzy: Nicht jede Traene. [Wspomn.].  szczegóły 
  Giermański Lesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1326.książka twórcy: Giermański Lesław: ...Kraj, gdzie cytryna dojrzewa. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Gierszewska-Dubik Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1327.książka twórcy: Gierszewska-Dubik Krystyna: Kukułcze gniazda. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Giertych Jędrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1328.książka twórcy: Giertych Jędrzej: Sprawa "Marii" czyli Dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-48. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Gierymski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1329.wiersz: Gierymski Tadeusz: Dionizos i wspomnienie (Profesorowi Janowi Sadowskiemu, mojemu nauczycielowi greki). Aleje 3 2003 nr 42 s. 37  szczegóły 
  Gieysztor Jakub Kazimierz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1330.utwór: Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865 poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami..  szczegóły 
  Giller Agaton
    proza (alfabet tytułów)
1331.proza: Giller Agaton: Ksiądz Benwenuty. Wspomnienie. Ogród 1991 nr 1 s. 8-33 (sylwetka bernardyna Walentego Mańki - księdza Benwenutego; podał do dr...) szczegóły 
  Gill Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1332.książka twórcy: Gill Janusz: Weterynaria we wspomnieniach i anegdocie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Ginczanka Zuzanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1333.artykuł: Kiec Izolda: Trochę wierszy, trochę fotografii, wspomnienia kilku przyjaciół. Czas Kultury 1990 nr 16 s. 106-112  szczegóły 
  Ginko Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1334.książka twórcy: Ginko Tadeusz: Wspomnienia z Kaługi 1944-1946. 1993  szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: Wspomnienia z Kaługi. Tygodnik Powszechny 1994 nr 17 (z 24 IV) s. 10  szczegóły 
  Ginter Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1335.książka twórcy: Ginter Maria: Pół wieku wspomnień. 1999  szczegóły 
recenzja: Rajcher Ewa: "Pół wieku wspomnień" Marii Ginter. Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 20 (nt. prezentacji książki w Sali Balowej na Zamku Królewskim...) szczegóły 
  Gizak Dariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1336.książka twórcy: Gizak Dariusz: By(i)łem w ZOMO. Tajemnice oddziałów specjalnych milicji. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
1337.książka twórcy: Gizak Dariusz: By(i)łem w ZOMO. Tajemnice oddziałów specjalnych milicji. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Giza-Podgórska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1338.książka twórcy: Giza-Podgórska Maria: Z Sącza rodem. Wspomnienia córki generała Józefa Gizy. 1993  szczegóły 
  Giziewicz Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1339.książka twórcy: Giziewicz Tadeusz: Wróciłem mimo wszystko. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Glama Jan
    proza (alfabet tytułów)
1340.proza: Glama Jan: Zapisane wspomnienia z wyzwolenia w 1945 (Jana Glamy syberyjskie). Aneks Trybuny 2000 nr 80 s. 4-5 (z not. a autorze...) szczegóły 
  Gleichgewicht Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1341.książka twórcy: Gleichgewicht Bolesław: Widziane z oddali. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1342.proza: Gleichgewicht Bolesław: Wspomnienia 1939-1942 (1-2) [fragm.:] Sowieci w pańskiej Polsce. Narada. Odra 1990 nr 10 s. 76-82, nr 11 s. 82-86  szczegóły 
  Glinkowski Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1343.książka twórcy: Glinkowski Czesław: Życie Tczewem pisane. Refleksje długoletniego prezydenta miasta. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Gliński Bohdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1344.książka twórcy: Gliński Bohdan: Niezwykły raport żołnierza kresowego. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Gliwa Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1345.książka twórcy: Gliwa Stanisław: Stanisław Gliwa o własnej oficynie wędrownej. Z siedmioma linorytami autora. [Wspomn. 1937-63]. 1989  szczegóły 
  Głaz Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1346.książka twórcy: Głaz Kazimierz: Mistrz Andrzej z Lublina. Sensybilistyczny zapis z podróży do Polski w 1995 = Maitre Andrei de Lublin. Une ecriture sensibilistique d'un voyage en Pologne, 1995 = Master Andrei of Lublin. Sensibilistic notes from a trip to Poland in 1995. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
1347.książka twórcy: Głaz Kazimierz: Przygody sensybilistyczne drugiej polowy[!] XX w. Pisma zebrane na zasadzie brulionu. [Wspomn.]. 1998 ([Dot. m.in. Witolda Gombrowicza; zawiera również: Octavio Paz: O poezj...) szczegóły 
  Głąbiński Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1348.książka twórcy: Głąbiński Stanisław: W cieniu ojca. [Wspomn.].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1349.proza: Głąbiński Stanisław: Milczenie i wrzawa (Wspomnienie). Trybuna 2000 nr 90 s. 3 (nt. Katynia...) szczegóły 
  Głąb Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1350.książka twórcy: Głąb Zygmunt: Z Polski do Polski przez Ural i Apeniny. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Głogowski Paweł
    proza (alfabet tytułów)
1351.proza: Głogowski Paweł: Archiwum. Ze wspomnień Komitetu ds. Radia i Telewizji. Potop 1991 nr 8/9 s. 7 (miniatura...) szczegóły 
  Głombiowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
1352.proza: Głombiowski Krzysztof: Dzień w Olimpii (Fragmenty wspomnień). Studia Classica et Neolatina 1995 t. 2 s. 77-95 (fragm. opowieści o podróży do Grecji klasycznym szlakiem...) szczegóły 
  Głoskowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
1353.proza: Głoskowski Jerzy: Wspomnienia z Tatr. Gościniec Sztuki 2002 nr 1/6 s. 81-87 (z not. o aut., s. 110...) szczegóły 
  Głowacka Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1354.książka twórcy: Głowacka Irena: Moje Maroko [wspomn., rep.]. 1997  szczegóły 
1355.książka twórcy: Głowacka Irena: Rozstania i powroty. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Głowiński Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1356.książka twórcy: Głowiński Michał: Czarne sezony. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1357.książka twórcy: Głowiński Michał: Magdalenka z razowego chleba. [Szkice wspomn.]. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1358.wiersz: Głowiński Michał: Wspomnienie o Z.. Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 4 s. 192-193  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1359.artykuł: Kurkiewicz Juliusz: Punkty pamięci. Lektura miesiąca: o prozie wspomnieniowej Michała Głowińskiego. Tygodnik Powszechny 2003 nr 23 s. 11 (nt. ks. wspomn. Michała Głowińskiego: "Czarne sezony", "Magdalenka z r...) szczegóły 
  Głuchowski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1360.książka twórcy: Głuchowski Krzysztof: Śladami pradziadów. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1361.książka twórcy: Głuchowski Krzysztof: W polskim Londynie 1947-1970. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Głuszek Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1362.książka twórcy: Głuszek Zygmunt: "Hej, chłopcy...". Harcerze Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim. Cz. 2. Powstanie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Gmurkowska Dorota
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1363.książka twórcy: Gmurkowska Dorota: Historia niespełnionej miłości. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Gnoiński Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1364.proza: Gnoiński Stanisław: Wyzwolenie (Wspomnienia - lipiec 1944 - wrzesień 1945 r.). Rocznik Mińsko-Mazowiecki 1998 z. 4 (1997/1998) s. 142-217 (z biogramem; oprac. Janusz Kuligowski, s. 218; z fot....) szczegóły 
  Godlewska-Młynarska Adrianna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1365.książka twórcy: Godlewska-Młynarska Adrianna: Jestem, po prostu jestem. [Wspomn.].  szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1366.książka twórcy: Goetel Ferdynand: Patrząc wstecz. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Latarnia wspomnień. Przekrój 1998 nr 35 s. 36  szczegóły 
  Gogola Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1367.książka twórcy: Gogola Zdzisław: W peruwiańskie Andy z pokojem i dobrem. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Gogolewski Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1368.książka twórcy: Gogolewski Ignacy: Wszyscy jesteśmy aktorami. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Gojawiczyńska Pola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1369.artykuł: Gojawiczyńska-Nadzinowa Wanda: Ze wspomnień Wandy Gojawiczyńskiej-Nadzinowej. List Oceaniczny 1996 nr 35 s. 4-5 (opracował i podał do druku Krzysztof Lisowski...) szczegóły 
  Gola Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1370.książka twórcy: Gola Stanisław: Kalendarium niepokoju. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Golczewska Dominika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1371.książka twórcy: Golczewska Dominika: Polesko-syberyjskie wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Gołaś-Furgalska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1372.książka twórcy: Gołaś-Furgalska Anna: Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939-1945. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Gołębiowski Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1373.proza: Gołębiowski Stefan: Wizerunek osobowy [fragm. wspomn.]. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1997 nr 11 s. 35-92  szczegóły 
1374.proza: Gołębiowski Stefan: Wizerunek osobowy. Osoba druga [fragm. wspomn.]. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1997 nr 12 s. 63-112  szczegóły 
1375.proza: Gołębiowski Stefan: Wspomnienia odmilkłe [fragm. wspomn.:] Trzecia zapowiedź. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1996 nr 10 s. 36-66 (z notą: Od redakcji, s. 36; z fot. S. Gołębiowskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1376.artykuł: Epstein Hadassa: Wspomnienie o zagładzie i moim Profesorze Stefanie Gołębiowskim. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1997 nr 11 s. 105-108  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1377.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Polnische Erinnerungen. 1998  szczegóły 
1378.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Souvenirs de Pologne. 1990  szczegóły 
1379.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Souvenirs de Pologne. 1995  szczegóły 
1380.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Souvenirs de Pologne. 2002  szczegóły 
1381.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Souvenirs de Pologne. 2003  szczegóły 
1382.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Una giovinezza in Polonia. 1998  szczegóły 
1383.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie] Vzpominky na Polsko. 2001  szczegóły 
1384.książka twórcy: Gombrowicz Witold: [Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie] Peregrinations argentines. 1993  szczegóły 
1385.książka twórcy: Gombrowicz Witold: Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. 1990  szczegóły 
1386.książka twórcy: Gombrowicz Witold: Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. 1999  szczegóły 
1387.książka twórcy: Gombrowicz Witold: Wspomnienia polskie. 2002  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1388.książka o twórcy: Głaz Kazimierz: Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia. 1989 ([Zawiera m.in.:] Gombrowicz w Vence [wspomn.]. - Gombrowicz: Ostatni w...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1389.utwór: Wspomnienia polskie.  szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1390.książka twórcy: Gomulicki Juliusz Wiktor: Aleje czarów. Spacery, sylwety, zagadki i zwierzenie literackie. [Wspomn. i szkice literackie]. 2000 ([Zawiera m.in.:] Oczami dziecka. Warszawskie wspomnienia teatralne z ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1391.proza: Gomulicki Juliusz Wiktor: Litewska - ulica mego dzieciństwa (Wspomnienia z lat 1915-1919). Kronika Warszawy 1999 nr 3/4 s. 31-77 (z fot....) szczegóły 
1392.proza: Gomulicki Juliusz Wiktor: Mariensztat mego dzieciństwa (Wspomnienia z lat 1909-1915). Kronika Warszawy 1989 nr 4 s. 11  szczegóły 
1393.proza: Gomulicki Juliusz Wiktor: Moja Mazowiecka [wspomn., fragm.:] Ulica. Łacina. "Czytelnia Powszechna". U Tuwima. W "Ziemiańskiej" u Mortkowicza. U Miriama . Nowe Książki 1989 nr 9 s. 1-4  szczegóły 
  Gomulicki Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1394.książka twórcy: Gomulicki Wiktor: Wspomnienia niebieskiego mundurka. 1996  szczegóły 
1395.książka twórcy: Gomulicki Wiktor: Wspomnienia niebieskiego mundurka. 1998  szczegóły 
1396.książka twórcy: Gomulicki Wiktor: Wspomnienia niebieskiego mundurka. 2000  szczegóły 
1397.książka twórcy: Gomulicki Wiktor: Wspomnienia niebieskiego mundurka. 2001  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1398.utwór: Wspomnienia niebieskiego mundurka.  szczegóły 
artykuł: Wspomnienia niebieskiego mundurka - Wiktor Gomulicki. Gazeta Niedzielna 1991 nr 36 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Gomułka Władysław
1399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.S.: Wspomnienia Władysława Gomułki. Rzeczpospolita 1994 nr 95 s. 4  szczegóły 
  Gontarczyk Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1400.książka twórcy: Gontarczyk Tadeusz: Moje wspomnienia z lat minionych.  szczegóły 
  Gontarz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1401.książka twórcy: Gontarz Jan: Wspomnienia. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Gorajowa Melania
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1402.książka twórcy: Gorajowa Melania: Wspomnienia gospodyni wiejskiej z drugiej wojny światowej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Gordon Barbara
    proza (alfabet tytułów)
1403.proza: Zajączkowska-Mitznerowa Larysa: Bez żalu wejdę tam... [wspomn., fragm.:] U Meinla. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1999 nr 1 s. 16  szczegóły 
1404.proza: Gordon Barbara: Niedokończone wspomnienia (Fragmenty). Kronika Warszawy 1988 nr 3/4 s. 286-291 (na podst. zapisu magnetofonowego; do druku podał Piotr Mitzner...) szczegóły 
  Gordon Stanisław Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1405.książka twórcy: Gordon Stanisław Ryszard: Los mi sprzyjał. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Gorecka Maria
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1406.utwór: Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu przez....  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Mickiewiczowskie dziedzictwo językowe we "Wspomnieniach..." Marii Goreckiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 29-37  szczegóły 
  Gotowicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1407.książka twórcy: Gotowicz Stanisław: Bittersweet bread. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1408.książka twórcy: Gotowicz Stanisław: Przydeptany cień. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Goździkiewicz Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1409.artykuł: Sałuda Bronisław: Wspomnienie o Panu Teodorze Goździkiewiczu. Siódma Prowincja 2003 nr 1/2 s. 2-4 (z fot....) szczegóły 
  Góra Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1410.książka twórcy: Góra Jan: Idź albo zdechnij. O starych plebanach i bezpowrotnie odeszłych czasach. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1411.książka twórcy: Góra Jan: Mój świat. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1412.książka twórcy: Góra Jan: Pijani Bogiem. [Wspomn. i rozważania religijne]. 1994 ([Zawiera wspomn. dot. m.in. papieża Jana Pawła II oraz Romana Brands...) szczegóły 
  Górecki Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1413.książka twórcy: Górecki Bronisław: Krzyż nad lasem. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Górnicki Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1414.książka twórcy: Górnicki Wiesław: Teraz już można. Ze wspomnień kulawego szerpy. 1994  szczegóły 
  Górski Aleksander Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1415.książka twórcy: Ballady o miłości. Wybór wierszy, sagi, wspomnienia. 1997  szczegóły 
  Górski Jerzy W.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1416.książka twórcy: Górski Jerzy W.: Głodne stepy. [Wspomn. 1939-1943]. 1989  szczegóły 
1417.książka twórcy: Górski Jerzy W.: Głodne stepy. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
  Górski Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1418.książka twórcy: Górski Józef: Wspomnienia z minionych lat. 2000  szczegóły 
  Górski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1419.książka twórcy: Górski Karol: Autobiografia naukowa. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Górski Konrad
    proza (alfabet tytułów)
1420.proza: Górski Konrad: Fragment wspomnień. Życie Literackie 1988 nr 46 s. 1  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1421.artykuł: Frey Danuta: Wspomnienia zamówili, a nie wydali ("Czytelnik" ma zapłacić honorarium). Rzeczpospolita 1996 nr 64 s. 15 (nt. decyzji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wezwania Wydawnictwa "Czyte...) szczegóły 
1422.artykuł: Natanson Wojciech: Wspomnienie o prof. Górskim. Twórczość 1990 nr 7 s. 132  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1423.zgon: Kadziński Roman: Uczony i romantyk. Wspomnienie o prof. Konradzie Górskim. Słowo Powszechne 1990 nr 86 s. 6 (zmarł: 1990...) szczegóły 
  Górski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1424.książka twórcy: Górski Władysław: W mundurku i mundurze przez świat. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1425.książka twórcy: Górski Władysław: Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Górzański Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1426.książka twórcy: Górzański Jerzy: Pimperle. [Wspomn.]. 2003 ([Stanowi kontynuację tomu: Wybłagane prezenty]....) szczegóły 
1427.książka twórcy: Górzański Jerzy: Wybłagane prezenty. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Górzański Jerzy Zbigniew: Wspomnienie lata. Literatura 1992 nr 12 s. 35  szczegóły 
  Grabiński Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1429.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Wspomnienie o Stefanie Grabińskim. Semper Fidelis 1996 6 s. 25-26  szczegóły 
  Grabowiecki Jacenty
    proza (alfabet tytułów)
1430.proza: Grabowiecki Jacenty: Moje wspomnienia w emigracji od roku 1831 do 1854 spisane w Marsylii [fragm.]. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
  Grabowski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1431.książka twórcy: Grabowski Henryk: Szlaki bez drogowskazów. Z Wołynia przez Polesie w Lubelskie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Grabowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1432.książka twórcy: Grabowski Kazimierz: Czas życia. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
  Grabowski Stanisław (1911-1993)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1433.książka twórcy: Grabowski Stanisław (1911-1993): Pójdź za mną. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Grabowski Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1434.książka twórcy: Grabowski Zdzisław: Nachyl się durniu czyli Dziękuję Ci, Profesorze. Praca wspomnieniowa na 50-lecie Liceum Pedagogicznego w Morzysławiu. [Wspomn.]. 1997 ([Wspomnienia o Aleksandrze Piskorze]....) szczegóły 
  Grabski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1435.książka twórcy: Grabski Władysław: Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925). [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Gradowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1436.wiersz: Gradowski Krzysztof: Album wspomnień. Płomyczek 1994 nr 3 s. 14 (z nut....) szczegóły 
  Grala Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1437.książka twórcy: Grala Janina: Kwiaty miłości. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Grala Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1438.wiersz: Grala Robert: Wspomnienie. Okolice [Warszawa] 1988 nr 7 s. 121-122  szczegóły 
  Gralewski Mateusz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1439.utwór: Kaukaz. Wspomnienia dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju. Ludność. Zwyczaje i obyczaje.  szczegóły 
  Gralewski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1440.artykuł: Rogalski Aleksander: Wspomnienie o Wacławie Gralewskim 1900-1972. Akcent 1994 nr 2 s. 49-57  szczegóły 
  Gral Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1441.wiersz: Gral Joanna: Wspomnienia o panu Kazimierzu Stępkowskim. Ścieżki Literackie 2002 nr 30 s. [4]  szczegóły 
  Grasewicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1442.książka twórcy: Grasewicz Józef: Wspomnienia, baśnie. 1999  szczegóły 
  Grętkiewicz Ewa
1443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orski Mieczysław: Wspomnienia z PRL-u. Przegląd Powszechny 2003 nr 4 s. 144-146  szczegóły 
  Grochocki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1444.książka twórcy: Grochocki Tadeusz: Słońce Algierii. Wspomnienia lekarza pracującego w Afryce. 1994  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1445.artykuł: Boharewicz-Richter Anna: Panicznie bał się cmentarzy (Anna Boharewicz-Richter wspomnina Stanisława Grochowiaka). Fraza 1999 nr 4 s. 288-289 (oprac. Jerzy Sikora; z notą...) szczegóły 
1446.artykuł: Skawiński Jakub: W czas Grochowiaka (Wspomnienie). Myśl Polska 1996 nr 38 s. 8 (sylwetka w 20. rocznicę śmierci; z fot....) szczegóły 
  Grochowski Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1447.książka twórcy: Grochowski Wiesław: W życiu, w lesie, w nauce. Ze wspomnień długoletniego pracownika Instytutu Badawczego Leśnictwa. 1995  szczegóły 
  Grodzicka Aleksandra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1448.książka twórcy: Grodzicka Aleksandra: Postrzępione palmy, postrzępione dusze. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Grodzicka Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1449.książka twórcy: Grodzicka Joanna: W promieniach miłosierdzia. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Grodzicka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1450.książka twórcy: Grodzicka Maria: Wsród polskich pól przed laty. Wspomnienia. 2000  szczegóły 
1451.książka twórcy: Grodzicka Maria: Wśród polskich pól przed laty. Wspomnienia. 1999  szczegóły 
recenzja: [Pietrzak Jan] (Sieradz): Wspomnienia dziedziczki Wrzącej. Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 47  szczegóły 
  Grodzicki Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1452.książka twórcy: Grodzicki Janusz: Pod szczęśliwą gwiazdą. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Grodzieńska Stefania
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1453.książka twórcy: Grodzieńska Stefania: Już nic nie muszę. [Wspomn.]. ([Zawiera wspomn. rodzinne (szerzej nt. Jerzego Jurandota) oraz dot. pr...) szczegóły 
1454.książka twórcy: Grodzieńska Stefania: Wspomnienia chałturzystki. Uzupełnione prologiem, słowem przedwstępnym, słowem wstępnym do antysława wstępnego i antysłowem wstępnym. 1999  szczegóły 
  Grosbart Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
1455.zgon: Bednarczyk Anna: Kiedy odchodzi mistrz - wspomnienie o Zygmuncie Grosbarcie (6.06.1923 - 6.02.2002). Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 214-216 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1456.zgon: Bednarczyk Anna: Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Grosbarcie (W kręgu arcytrudnej sztuki tłumaczenia). Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 100-102 (zmarł: 6 II 2002; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Gross Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1457.książka twórcy: Gross Edward: Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Groswirt-Szechter Genia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1458.książka twórcy: Groswirt-Szechter Genia: Stracona młodość. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Grotowa Otylia
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1459.książka o twórcy: I do Warmii przylgnęła, przyrosła. Wspomnienia o Otylii Grotowej. 1999 ([Wspomnienia o Otylii Grotowej; aut.:] Augustyn Bania: Druhna Otylia. ...) szczegóły 
  Gruber Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1460.książka twórcy: Gruber Henryk: Wspomnienia i uwagi. 1892-1942. 1968  szczegóły 
  Gruber-Zychowa Romana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1461.artykuł: Augustyn-Puziewicz Janina: Wspomnienie o Romie Gruber-Zychowej. Semper Fidelis 2000 nr 3 s. 52  szczegóły 
  Grubiński Wacław
1462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wegner Jacek: Ufryzowane wspomnienia. Rzeczpospolita 1991 nr 28 s. 6  szczegóły 
  Grudzień Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1463.książka twórcy: Grudzień Zdzisław: W kulisach i na scenie. [Wspomn.]. ([Dot. m.in. pracy w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielon...) szczegóły 
  Grundboeck Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1464.książka twórcy: Grundboeck Marian: Szlakiem wspomnień 1925-1999. Dębica, Rawicz, Wrocław, Puławy, Paryż, USA, Moskwa, Hawana i Kazimierz nad Wisłą. 2000  szczegóły 
  Gruszczyńska Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1465.książka twórcy: Gruszczyńska Danuta: W Wadowicach wszystko się zaczęło... [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Gruszczyński Krzysztof
    zgon (alfabet autorów)
1466.zgon: Braun Andrzej: Wspomnienie o Krzysztofie Gruszczyńskim. Gazeta Wyborcza 1992 nr 12 s. 17  szczegóły 
  Gruszka Janina
    proza (alfabet tytułów)
1467.proza: Gruszka Janina: Wspomnienia z Wołynia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24-27  szczegóły 
  Gruszka Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1468.książka twórcy: Gruszka Stanisław: Wspomnienia z lat młodości w Markowicach i w Sosnowcu 1908-1939. 1998  szczegóły 
1469.książka twórcy: Gruszka Stanisław: Wspomnienia ze Szlarskiej Poręby i Markowic (1945-1998). 1999  szczegóły 
  Gruza Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1470.książka twórcy: Gruza Jerzy: Człowiek z wieszakiem. Życie zawodowe i towarzyskie. [Wspomn.]. 2003 ([Humorystyczne szkice wspomn. i fel. dot. środowiska aktorskiego]....) szczegóły 
1471.książka twórcy: Gruza Jerzy: [Czterdzieści] 40 lat minęło jak jeden dzień. [Wspomn.]. 1998 ([Anegdotyczne wspomn. dot. polskich ludzi filmu i teatru oraz życia fi...) szczegóły 
1472.książka twórcy: Gruza Jerzy: Telewizyjny alfabet wspomnień w porządku niealfabetycznym. [Wspomn.]. 2000 ([Wspomnienia i anegdoty dot. m.in. pracy w telewizji oraz nt. środowis...) szczegóły 
  Grycner Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1473.książka twórcy: Grycner Włodzimierz: Życie marynarskie. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1474.proza: Grycner Włodzimierz: Życie marynarskie [wspomn.; fragm.:] Marynarska pomoc. Tydzień 2003 nr 32 s. 19  szczegóły 
1475.proza: Grycner Włodzimierz: Życie marynarskie [wspomn.; fragm.:] Monika. Tydzień 2003 nr 30 s. 21  szczegóły 
  Gryczan Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1476.książka twórcy: Gryczan Tadeusz: Osiemdziesiąt lat mojego życia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Gryczka Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1477.książka twórcy: Gryczka Zbigniew: Ocalić od zapomnienia... Fakty, wspomnienia, pomniki. 1999  szczegóły 
  Grynberg Henryk, Kostański Jan *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1478.książka twórcy: Grynberg Henryk, Kostański Jan: Szmuglerzy. [Wspomn.]. 2001 ([Wspomnienia Jana Kostańskiego w opracowaniu Henryka Grynberga na pods...) szczegóły 
recenzja: Szmugler wspomnień. Newsweek 2001 nr 7 s. 108 (z fot....) szczegóły 
  Grynberg Henryk
1479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brach-Czaina Jolanta: Księga żydowskich wspomnień. Midrasz 2000 nr 12 s. 46-47  szczegóły 
  Grynberg Michał
    zgon (alfabet autorów)
1480.zgon: Sacharewicz Janina: Wspomnienie o dr. Michale Grynbergu 15 X 1909 r. - 20 IV 2000 r. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 32-33 (zmarł: 20 IV 2000; z fot....) szczegóły 
  Grząska Oktawia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1481.książka twórcy: Grząska Oktawia: Byłam więźniarką NKWD. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Grzegorzek Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1482.książka twórcy: [Grzegorzek Teresa] Gil Tekla: Wspomnienia jak legendy z Sądeckiej Ziemi. W 50 rocznicę tajnego nauczania, działalności "Szeregów podziemnych AK" oraz 700-lecia powstania Nowego Sącza. [Poemat]. 1993  szczegóły 
  Grzegorzewski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1483.artykuł: Zborowski Juliusz: Historia pewnej książki. Wspomnienie o Janie Grzegorzewskim. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 75-80  szczegóły 
  Grzesik Józef Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1484.książka twórcy: Grzesik Józef Tadeusz: Listy stamtąd. Wspomnienia smutne i inne ministranta, marynarza, sędziego i nie tylko.... 2002  szczegóły 
  Grzeszczuk Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
1485.zgon: Godyń Jan: Wspomnienie o Stanisławie Grzeszczuku (11 XI 1934-20 X 1999). Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 275-276  szczegóły 
  Grześkowiak Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1486.artykuł: (ar): Chłop żywemu nie przepuści (Wspomnienie o Kazimierzu Grześkowiaku). Antena 1999 nr 8 s. 49  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1487.kult: (pt): Wspomnienie o Grześkowiaku. Antena 2000 nr 8 s. 53 (nt. koncertu poświęconego Kazimierzowi Grześkowiakowi w Programie III ...) szczegóły 
  Grzędzielska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1488.książka twórcy: Grzędzielska Maria: Wojna i po wojnie. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Grzybowski Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1489.książka twórcy: Grzybowski Ludwik: Komasacja Zwolenia i inne wspomnienia.  szczegóły 
  Grzybowski Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1490.książka twórcy: Grzybowski Stefan: Wspomnienia. 1999  szczegóły 
recenzja: Graboń Agnieszka: Nowy Sącz i okolice we "Wspomnieniach" Stefana Grzybowskiego. Rocznik Sądecki 2001 t. 29 s. 153-156  szczegóły 
recenzja: Grodziski Stanisław: Sto lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspomnieniach. Studia Historyczne 2001 z. 2 s. 289-300  szczegóły 
  Grzyb Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1491.książka twórcy: Grzyb Stanisław: Wspomnienia legionisty. 2001  szczegóły 
  Grzymała-Siedlecki Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1492.książka twórcy: Grzymała-Siedlecki Adam: Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1493.utwór: Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego.  szczegóły 
artykuł: Bryła Wit: Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego. Mimoza 2003 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
  Grzywaczewski Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1494.książka twórcy: Grzywaczewski Zbigniew: Strażackie lata. Wspomnienia strażaków uczestników Powstania Warszawskiego. 1992  szczegóły 
  Gucwa Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1495.książka twórcy: Gucwa Stanisław: Od "Wici" do marszałka sejmu. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Gujski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1496.książka twórcy: Gujski Stanisław: Mój szlak żołnierski i tułaczy. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Gumkowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1497.książka twórcy: Gumkowski Kazimierz: "Reduta". [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Gurtman Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1498.książka twórcy: [Gurtman Czesław] "Mocny": Armia Krajowa walczy w Częstochowie i w okolicy. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
  Gurycka Antonina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1499.książka twórcy: Gurycka Antonina: Nigdy nie wiadomo... [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Guściowa Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1500.książka twórcy: Guściowa Halina: Z nieludzkiej ziemi do Polski. Do Polski przez tajgę i lasostepy Ałtaju. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Gutorow Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1501.wiersz: Gutorow Jacek: Thomas Merton: wspomnienie. Opcje 1996 nr 1 s. 105 (z not....) szczegóły 
1502.wiersz: Gutorow Jacek: Wspomnienie z cmentarza św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Fraza 1997 nr 16 s. 52  szczegóły 
  Guttakowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1503.książka twórcy: Guttakowska Jadwiga: Wspomnienia. 1990  szczegóły 
  Gutt-Mostowy Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1504.książka twórcy: Gutt-Mostowy Jan: Hej! Mostowi, Mostowi... Rodzinne wspomnienia i opowiadania. 1996  szczegóły 
recenzja: Tomczak Andrzej: Jan Gutt-Mostowy, "Hej! Moctowi, Mostowi... Rodzinne wspomnienia i opowiadania. Wierchy 1998 r. 63 (1997) s. 336-338  szczegóły 
  Guz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1505.wiersz: Guz Jacek: Wspomnienie jutra. Akant 2000 nr 5 s. 20  szczegóły 
  Guzowski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1506.książka twórcy: Guzowski Andrzej: Przez pryzmat peryskopu. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Guzowski Ernest
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1507.książka twórcy: Guzowski Ernest: Wspomnienia z północnego Kazachstanu 1940-1945. 2002  szczegóły 
  Guzy Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1508.książka twórcy: Guzy Czesław: Wspomnienia z Bytkowa. O familokach, biedaszybach, szmuglowaniu i dawnym Bytkowie. 2002  szczegóły 
  Guździoł Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1509.książka twórcy: Guździoł Mieczysław: Moje życie. Wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Gwiazda Zdzisława
    proza (alfabet tytułów)
1510.proza: Gwiazda Zdzisława: Wspomnienia i rzeczywistość. Raptularz Kulturalny 1998 nr 3 s. 46-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hadrowicz Pelagia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1511.książka twórcy: Hadrowicz Pelagia: Akordy wspomnień. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
  Hadyna Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
1512.zgon: Pyszko Jan: Odszedł na zawsze (Wspomnienie o Stanisławie Hadynie). Głos Ludu 1999 nr 3 s. 2 (zmarł: 1 I 1999...) szczegóły 
  Hajduk Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1513.książka twórcy: Hajduk Czesław: W szponach bezpieki. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
1514.książka twórcy: Hajduk Czesław: W zaczynach antysowieckiej konspiracji. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1515.książka twórcy: Hajduk Czesław: Z podciętymi skrzydłami. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Hajdukiewicz Jerzy
1516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolankowski Jerzy: Górskie wspomniemnia Jerzego Hajdukiewicza. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 392-393  szczegóły 
  Hajduk Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1517.książka twórcy: Hajduk Tadeusz: Ewa i Tadeusz. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Hajzer Artur
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1518.książka twórcy: Hajzer Artur: Atak rozpaczy. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Haliński Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1519.książka twórcy: Haliński Andrzej: [Dziesięć tysięcy] 10 000 dni filmowej podróży. Od "Sanatorium Pod Klepsydrą" do "Starej baśni". [Wspomnienia]. 2002 (M.in. dot. realizacji filmów: "C.K. Dezerterzy", "Królowa Bona", "Niec...) szczegóły 
  Halpern Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1520.książka twórcy: Halpern Eugeniusz: Z burzliwego wieku. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Hałko Lech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1521.książka twórcy: Hałko Lech: Kotwica herbem wybranym. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Hałoń Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1522.książka twórcy: Hałoń Edward: W cieniu Auschwitz. Wspomnienia z konspiracji przyobozowej. 2003  szczegóły 
  Hałoń Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1523.książka twórcy: Hałoń Kazimierz: W pracy i walce. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
  Hamerszmit Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1524.książka twórcy: Hamerszmit Kazimierz: Na kapłańskiej drodze. 2. Ks. Kazimierz Hamerszmit - numer obozowy w Dachau 22575. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
  Handke Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1525.książka twórcy: Handke Karol: W kepi i hełmie. Wspomnienia ucznia Gimnazjum im. Piotra Skargi w Pułtusku. 1995  szczegóły 
  Hanke Rajmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1526.książka twórcy: Hanke Rajmund: Historia pieśnią pisana. Publikacja wydana na pamiątkę 80-lecia Chóru Mieszanego "Ogniwo". [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Hanuszkiewicz Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1527.książka twórcy: Hanuszkiewicz Adam: Psy, hondy i drabina. [Wspomn.]. 1991 (wspomn. dot. własnej pracy aktorskiej i reż., m.in. w Teatrze Narodowy...) szczegóły 
1528.książka twórcy: Hanuszkiewicz Adam: Zbyt duża różnica płci... [Wspomn.].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1529.proza: Hanuszkiewicz Adam: Psy, hondy i drabina [wspomnienia; fragm.:] ...Balladyna i hondy. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 2 s. 43-44 (osobiste wspomnienia związane z wyreżyserowanym przez siebie w Teatrze...) szczegóły 
1530.proza: Hanuszkiewicz Adam: Psy, hondy i drabina [wspomnienia; fragm.:] Sen Srebrny Salomei... Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 2 s. 44-47 (osobiste wspomnienia związane z wyreżyserowanym przez siebie w Teatrze...) szczegóły 
  Harasymowicz Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Harasymowicz Jerzy: 22 VI 1941. Wspomnienie z wojny. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 14  szczegóły 
1532.wiersz: Harasymowicz Jerzy: Płacz rybitwy. Wspomnienie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 14  szczegóły 
1533.wiersz: Harasymowicz Jerzy: Stare wspomnienie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 14  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1534.zgon: Sebesta Antonina: Wspomnienie o Jerzym Harasymowiczu (24.7.1933 - 21.8.1999). Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1999 t. 8 s. 201-202 (biogr....) szczegóły 
  Harsdorf-Bromowiczowa Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1535.książka twórcy: Harsdorf-Bromowiczowa Teresa: Przyjaźń z kosodrzewiną. Na szlakach górskich wspomnień 1947-1979. [Opow. i wiersze]. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1536.proza: Harsdorf-Bromowiczowa Teresa: Trzy wspomnienia obozowe: 1. Na Montelupich; 2. Mikołaj Rej w Ravensbrueck (tajne nauczanie w obozie); 3. Obrączka. Almanach Sądecki 2001 nr 2 s. 29-42 (z biogramem autorki...) szczegóły 
  Hartglas Apolinary
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1537.książka twórcy: Hartglas Apolinary: Na pograniczu dwóch światów. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Hartman Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1538.książka twórcy: Hartman Stanisław: Wspomnienia. Lwowskie i inne. 1994 ([Zawiera także wiersze Stanisława Hartmana]....) szczegóły 
  Hartwig Julia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1539.książka twórcy: Hartwig Julia: Zawsze powroty. Dzienniki podróży. [Wspomn.]. 2001 ([Dot. m.in. Artura Międzyrzeckiego oraz emigracyjnego życia literackie...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1540.wiersz: Hartwig Julia: Idzie za mną to wspomnienie. Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 12-13 (z not. na s. 181...) szczegóły 
1541.wiersz: Hartwig Julia: Idzie za mną to wspomnienie. Przekrój 1997 nr 40 s. 33  szczegóły 
  Hasik Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1542.książka twórcy: Hasik Jan: Rawicz moja miłość. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
recenzja: Łuczak Czesław: Wspomnienia z Rawicza. Kronika Wielkopolski 1994 nr 3 s. 132-133  szczegóły 
  Haw Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1543.książka twórcy: Haw Irena: Na szlaku Praojców. Sowieckie wspomnienia z lat 1940-1942. 1995  szczegóły 
  Heczko Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1544.książka twórcy: Heczko Bogusław: Rozmyślania w cieniu lipy. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Heda Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1545.książka twórcy: Heda Antoni: Wspomnienia "Szarego". 1991  szczegóły 
1546.książka twórcy: Heda Antoni: Wspomnienia "Szarego". 1992  szczegóły 
  Hejduk Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1547.książka twórcy: Hejduk Bolesław: Ze wspomnień nauczyciela. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Hemar Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1548.książka twórcy: Hemar Marian: Awantury w rodzinie. Książki, książki, książki. Autorzy. Aktorzy. Przedstawienia w teatrze. Przemówienia. Zagajenia. Pożegnania z przyjaciółmi. Wspomnienia. Notatki. Kable z Ameryki. Świstki z podróży. Kłótnie. Dąsy. Spory. Pretensje. Przeprosiny przez 25 lat. 1994 ([Wybór art., fel., rec. i wspomn. publikowanych w l. 1942-1967]....) szczegóły 
1549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałązka Ewa: Wspomnij mnie. Biografia Hemara. Gazeta Wyborcza 2001 nr 161 s. 11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1550.artykuł: Bogdańska-Anders Renata: Moje wspomnienia o Hemarze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 6 (wyw. z artystką i wykonawczynią piosenek Mariana Hemara; rozm. Stefan ...) szczegóły 
1551.artykuł: Gondowicz Jan: Piękna rzeźba ze śniegu (Wspomnienie o Marianie Hemarze (4 IV 1901 - 11 III 1972)). Przekrój 2002 nr 12 s. 45 (z fot....) szczegóły 
1552.artykuł: Masłoń Krzysztof: Wspomnij mnie. Rzeczpospolita 2002 nr 35 s. A2 (o twórczości Hemara w 30. rocznicę śmierci; nota...) szczegóły 
  Hen Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1553.książka twórcy: Hen Józef: Najpiękniejsze lata. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
1554.książka twórcy: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy... Z księgi drugiej. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
1555.książka twórcy: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy... Z księgi trzeciej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1556.książka twórcy: Hen Józef: Nowolipie. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
recenzja: Baczewska Anna: Wspomnienia. Życie Warszawy 1991 nr 169 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1557.proza: Hen Józef: Mieszańcy (Fragmenty wspomnień). Odra 1994 nr 9 s. 32-37  szczegóły 
1558.proza: Hen Józef: Najpiękniejsze lata. [Wspomnienia; fragm.:] Kuszenie świętego Antoniego. Plus Minus 1996 nr 44 s. 4-5  szczegóły 
1559.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy... [fragm.:] Nic się tak nie zmienia jak wspomnienia. Przekrój 2000 nr 17 s. 40-41  szczegóły 
1560.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy [wspomnienia; fragm.:] Inny, inny świat. Dziś 1992 nr 5 s. 110-118  szczegóły 
  Hensel Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Majda Tadeusz: Dr Wojciech Hensel (1943-1998). Wspomnienie w piątą rocznicę śmierci. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1562.książka o twórcy: Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. 2000 (Andrzej Biernacki: "Cierpliwe odróżnienie prawdy od kłamstwa". - Lesze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1563.artykuł: Baran Józef: Dwa wspomnienia krakowian o poecie. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 5 III s. 5-6 (Herbert we wspomnieniach Józefa Barana i Jana Adamskiego; z fot. Zbign...) szczegóły 
1564.artykuł: Najder Zdzisław: Pierwsze wspomnienie. Życie 1998 nr 179 s. 7-9 (wywiad o przyjaźni z poetą; rozm. Wawrzyniec Rymkiewicz, Jan Wróbel...) szczegóły 
1565.artykuł: Opacka-Walasek Danuta: Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 14-15  szczegóły 
1566.artykuł: Śmieja Florian: "Umrzeć przed obrazem Goi" (Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie). Odra 1999 nr 3 s. 88-89  szczegóły 
1567.artykuł: Tatarowski Konrad W.: Praca magisterska. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 5-7  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1568.zgon: Adamus Andrzej: Wspomnienie wydawcy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 32 s. 10 (wspomnienie pośmiertne; zmarł: 28 VII 1998...) szczegóły 
1569.zgon: Fleming Thomas: Wspomnienie o Herbercie. Tygodnik Solidarność 1998 nr 42 s. 9 (zmarł: 1998...) szczegóły 
1570.zgon: Najder Zdzisław: Wspomnienie o Zbyszku. Barok 1999 nr 1 s. 287-292 (zmarł: 28 VIII 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1571.zgon: Opacka-Walasek Danuta: Poetyckie wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 5 (61) s. 14-15 (zmarł: 28 VII 1998...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1572.książka twórcy: Herling-Grudziński Gustaw: Najkrótszy przewodnik po sobie samym. [Wspomn., eseje]. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1573.proza: Herling-Grudziński Gustaw: "Cieszyłem się Warszawą, która była wtedy uroczym miastem" (Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1-2)). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 4-5, nr 284 s. 4 (fragm. wspomn.; z notą, podp. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1574.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Warszawa, Lwów, Grodno (1937-1040). Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 2002 nr 50 s. 184-195 (wspomn. okresu studiów w przedwojennej Warszawie oraz początków wojny...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1575.zgon: Uczucie osamotnienia (Wspomnienia o Gustawie Herlingu-Grudzińskim). Rzeczpospolita 2000 nr 156 s. A7-A8 (zmarł: 4 VII 2000; wypowiedzi autorów: Władysław Bartoszewski, Jerzy G...) szczegóły 
  Hermaszewski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1576.książka twórcy: Hermaszewski Władysław: Echa Wołynia. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Hertz Aleksander
1577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawistowska Władysława: Aleksander Hertz we wspomnieniach Czesława Miłosza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 5/6 s. 16  szczegóły 
  Hertz Benedykt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1578.książka twórcy: Hertz Benedykt: Ze wspomnień samowara. [Dziec.]. 1996  szczegóły 
1579.książka twórcy: Hertz Benedykt: Ze wspomnień Samowara. 1992  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Ze wspomnień pyknika. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 63  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1580.książka o twórcy: Arska Magdalena: Wilki dobre i niedobre. Wspomnienia o Benedykcie Hertzu. 1988  szczegóły 
  Hertz Paweł
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1581.tekst paraliteracki: Hertz Paweł: Wspomnienia z domu umarłych. Przegląd Polityczny 2001 nr 52/53 s. 87-91 (fragm. książki zatrzymanej przez cenzurę w 1957 pt. "Rachunek pamięci"...) szczegóły 
  Hertz Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
1582.proza: Hertz Włodzimierz: Dorpat 1892-1897. Fragmenty wspomnień. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1994 t. 57 z. 4 s. 512-519 (z rękopisu oprac. Włodzimierz Okniński...) szczegóły 
  Herzog Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1583.książka twórcy: Herzog Józef: Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach. 1994  szczegóły 
1584.książka twórcy: Herzog Józef: Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach. 2001  szczegóły 
  Hewelt Henryk
    zgon (alfabet autorów)
1585.zgon: Zieliński Edmund: Wspomnienie o Henryku Hewelcie. Twórczość Ludowa 1995 nr 2/3 s. 46 (zmarł: 7 VII 1995...) szczegóły 
  Hillar Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1586.wiersz: Hillar Małgorzata: Wspomnienie twoich rąk. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 27 VII s. 6  szczegóły 
1587.wiersz: Hillar Małgorzata: Wspomnienie twoich rąk. Nowy Świat 1991 nr 3 s. 9  szczegóły 
1588.wiersz: Hillar Małgorzata: Wspomnienie twoich rąk. Twój Styl 1994 nr 2 s. 30  szczegóły 
  Himilsbach Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1589.książka twórcy: Himilsbach Jan: Zatopione skały i inne monidła. [Opow., wspomn., wiersze]. 2002  szczegóły 
  Hirnle Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1590.książka twórcy: Hirnle Zbigniew: Łabędzi śpiew. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Hirschberg Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1591.książka twórcy: Hirschberg Aleksander: Hiszpania. Wspomnienia z podróży. 2003  szczegóły 
  Hlib Emil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1592.książka twórcy: Hlib Emil: Moje chodzenie po Lwowie. (Do 1945 r.). [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1593.proza: Hlib Emil: Moje chodzenie po Lwowie. (Do 1945 r.) [fragm.:] Wspomnienia Wielkanocne. Gazeta Lwowska 2000 nr 7 s. 2  szczegóły 
  Hładowski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1594.książka twórcy: Hładowski Władysław: Souvenirs. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1595.książka twórcy: Hładowski Władysław: Wspomnienia. 1997  szczegóły 
1596.książka twórcy: Hładowski Władysław: Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Hłasko Marek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1597.książka o twórcy: Ziemann Sonja: Byłam żoną Marka Hłaski. 2001 ([Wspomn. nt. związku z Markiem Hłaską]....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1598.artykuł: Sikora Władysław: Wspomnienie Marka Hłaski. Głos Ludu 1999 nr 86 s. 3  szczegóły 
  Hoffman Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1599.książka twórcy: Hoffman Henryk: Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Hoff Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1600.książka twórcy: Hoff Tadeusz: Wspomnienia Sybiraka. 1999  szczegóły 
  Hohenberger-Gorzkowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1601.książka twórcy: Hohenberger-Gorzkowska Jadwiga: Afrykańskie reminiscencje. Moja dziecięca odyseja. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Hojnacki Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1602.książka twórcy: Hojnacki Bogusław: Blaski i cienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Holerek Grzegorz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1603.książka twórcy: Holerek Grzegorz: Pieszo do Rzymu. Górska Pielgrzmka Wadowice - Rzym 2000. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Holewiński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1604.książka twórcy: Holewiński Stefan: Stefana Holewińskiego wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Hollenberg Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1605.książka twórcy: Hollenberg Juliusz: "A nie przywykniesz - zdechniesz". [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Holoubek Gustaw
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1606.książka twórcy: Holoubek Gustaw: Wspomnienia z niepamięci. 1999 ([M.in. nt. studiów w szkole teatralnej w Krakowie, szerzej o Juliuszu ...) szczegóły 
recenzja: (J.H.): Wspomnienia z niepamięci. Film 2000 nr 6 s. 139  szczegóły 
recenzja: RPD: Wspomnienia Aktora. Gazeta Wyborcza 1999 nr 273 s. 2 (notka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1607.proza: Holoubek Gustaw: Wspomnienia z niepamięci [fragm.]. Życie 1999 nr 290 s. 23  szczegóły 
1608.proza: Holoubek Gustaw: Wspomnienia z niepamięci [fragm.]. Gazeta Wyborcza 2000 nr 99 s. 10  szczegóły 
  Holoubek Gustaw*
    proza (alfabet tytułów)
1609.proza: Holoubek Gustaw: Wspomnnienia z niepamięci [fragm.]. Plus Minus 1999 nr 32 s. D3  szczegóły 
  Hołownia Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1610.książka twórcy: Czarny Hołownia Marian: Bezimienni. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1611.książka twórcy: Hołownia Marian: Białe gniazdo. [Wspomn.]. 1988  szczegóły 
  Hołub Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1612.książka twórcy: Hołub Czesław: Wśród bagien, trzęsawisk i mgły. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Hołyńska Paulina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1613.książka twórcy: Hołyńska Paulina: Wspomnienia nauczycielki z kresów 1939-1942. 1990  szczegóły 
  Hołyński Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1614.książka twórcy: Hołyński Marek: E-mailem z Doliny Krzemowej. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Hoppen-Zawadzka Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1615.książka twórcy: Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Czas grozy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1616.książka twórcy: Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Łagierniczki. Dziesięć lat w polarnym kraju. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
1617.książka twórcy: Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Na zesłaniu. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1618.książka twórcy: Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Wileńskie reminiscencje. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Hordt Henryk Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1619.książka twórcy: Hordt Henryk Stanisław: Piękno utraconej ziemi. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Hordyński Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1620.książka twórcy: Hordyński Jerzy: [Sto] 100 wierszy Jerzego Hordyńskiego wybranych przez Antoniego Kraus-a w piątą rocznicę śmierci poety, wraz ze wspomnieniami oraz biografią, ilustrowane fotografiami. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1621.wiersz: Hordyński Jerzy: Wspomnienie. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
1622.wiersz: Hordyński Jerzy: Wspomnienie. Cracovia Leopolis 1998 nr 3 s. 27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1623.artykuł: Kraus Antoni M.: Informacje biograficzne i wspomnienia o poecie i publicyście Jerzym Hordyńskim (1919-1998). Rocznik 2002 t. 14 (2000/2002) s. 136-147  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1624.zgon: Paprowicz-Michno Danuta: Wspomnienie. Przekrój 1998 nr 30 s. 38 (zmarł: 1998; list do redakcji...) szczegóły 
1625.zgon: Prządka Ewa: Wspomnienie o Jerzym Hordyńskim. Polonia Włoska 1998 nr 3 s. 15-16 (zmarł: 14 VI 1998...) szczegóły 
  Horodecka Izabella
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1626.książka twórcy: Horodecka Izabella: Ocalone od niepamięci. Wspomnienia z lat 1939-1945. 1992  szczegóły 
  Horodniczy Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1627.książka twórcy: Horodniczy Janusz: Młodsi od swoich wyroków. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1628.książka twórcy: Horodniczy Janusz: Zapiski komedianta. [Wspomn.]. 1999 ([Wspomnienia dot. życia estradowego, teatralnego i kabaretowego w Pols...) szczegóły 
  Horodyska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1629.książka twórcy: Horodyska Maria: Doczekać świtu. [Wspomn. z l. 1944-1946]. 1989  szczegóły 
  Horst Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1630.książka twórcy: Horst Antoni: Wspomnienia i refleksje. 1995  szczegóły 
  Hrybacz Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1631.książka twórcy: Hrybacz "Zawisza" Janusz: Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1632.wiersz: Hrynacz Tomasz: Wspomnienie przesłane z Plattsmouth. Fronda 1997 nr 9/10 s. 211  szczegóły 
  Hryniewicz-Bakierowski Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1633.książka twórcy: Hryniewicz-Bakierowski Wacław: Wspomnienia myśliwskie. 1997  szczegóły 
  Hryniewiecki Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1634.książka twórcy: Hryniewiecki Jerzy: Turysta Sikorskiego i powojenne przygody w Peerelu. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Hryniewska-Maśny Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1635.książka twórcy: Hryniewska-Maśny Janina: Bajangoł. Wspomnienia z lat 1939-1946. 2003  szczegóły 
  Hubert-Budzyńska Julia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1636.książka twórcy: Hubert-Budzyńska Julia: Syberyjska dziatwa. Wojenne losy kresowiaków. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Huelle Paweł
1637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Różycka Dorota: Ceglany pył wspomnień. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 228-230  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Szlifierz wspomnień. Gazeta Wyborcza 1996 nr 275 s. 15  szczegóły 
  Hukałowicz Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
1638.wiersz: Hukałowicz Antoni: Wywoływanie wspomnień. Najprościej 1993 nr 1 s. 10  szczegóły 
  Hulewicz-Feillowa Agnieszka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1639.książka twórcy: Hulewicz-Feillowa Agnieszka: Rodem z Kościanek. [Wspomn. 1866-1945]. 1988  szczegóły 
  Hulka-Laskowski Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1640.książka twórcy: Hulka-Laskowski Paweł: Księżyc nad Cieszynem. (Wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia). 1998  szczegóły 
  Huntingdon Eugenia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1641.książka twórcy: Huntingdon Eugenia: Nie wyrównany rachunek. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
1642.książka twórcy: Huntingdon Eugenia: Nie wyrównany rachunek. Wspomnienia. 1994  szczegóły 
  Hupałowski Roman Hubert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1643.książka twórcy: Hupałowski Roman Hubert: Porzuciłem bite drogi. Wspomnienia myśliwego. 1991  szczegóły 
  Hurwic Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1644.książka twórcy: Hurwic Józef: Wspomnienia i refleksje. Szkic autobiograficzny. 1996  szczegóły 
1645.książka twórcy: Hurwic Józef: Wspomnienia i refleksje. Szkic autobiograficzny. 2001  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1646.artykuł: Bielański Adam: O twórczości i działalności profesora Józefa Hurwica - z okazji wydania jego książki "Wspomnienia i refleksje". Nauka 2001 nr 3 s. 224-231 (tekst wykładu wygłoszonego z okazji 90. rocznicy urodzin pisarza w Par...) szczegóły 
  Hussak Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1647.książka twórcy: Hussak Tadeusz: Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy... [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Kondek Stanisław: Wspomnień czar. Na marginesie książki Tadeusza Hussaka. Notes Wydawniczy 2000 nr 2 s. 26-28  szczegóły 
  Hussarzewski Józef
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1648.utwór: Wspomnienia z naszej podróży na Wschodzie.  szczegóły 
  Huta Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1649.książka twórcy: Huta Julian: Beskidzkie łowy. Wspomnienia myśliwskie. 1993  szczegóły 
  Hypś Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1650.książka twórcy: Hypś Jan: Bóg Ojciec objawił się. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ihnatowicz-Suszyńska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1651.książka twórcy: Ihnatowicz-Suszyńska Jadwiga: Z korzeniami wyrwiemy was z ziemi. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Iliński Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1652.książka twórcy: Iliński Paweł: Przeszłość nie mija bez echa. Wspomnienia 1903-1990. 1995  szczegóły 
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1653.książka twórcy: Iłłakowiczówna Kazimiera: Wspomnienia i reportaże. 1997 ([Zawiera teksty rozproszone:] Serce poety w "Panu Tadeuszu" [Adama Mic...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1654.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Wspomnienia o Bożym Narodzeniu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 357  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1655.proza: Iłłakowiczówna Kazimiera: Moje wczasy w Anglii w roku 1957 (Z Księgi wspomnień). Tygodnik Powszechny 1991 nr 33 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1656.artykuł: Turkiewicz Halina: "Ty mię, o Litwo, racz wspomnieć choć krzyżem". Magazyn Wileński 2002 nr 8 s. 14-17 (z fot....) szczegóły 
1657.artykuł: Zan-Czerwijowska Barbara: Kazimierzy Iłłakowiczówny lata dzieciństwa i młodości (1-5) (Wspomnienia). W drodze 1991 nr 2-6 (ze wstępem: Józef Ratajczak: "Wspomnienia" Barbary Czerwijowskiej, nr ...) szczegóły 
  Imielita Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Imielita z Mickiewiczów Wanda: Wspomnienia. Nasz Dziennik 2003 nr 166 s. 15 (z koment. autorki...) szczegóły 
  Ingarden Roman
    proza (alfabet tytułów)
1659.proza: Ingarden Roman: Sprawozdanie z działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim i wspomnienia z tego czasu. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 216-228  szczegóły 
1660.proza: Ingarden Roman: Wspomnienia z Getyngi. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 11-18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1661.artykuł: Ingarden Roman Stanisław: Moje wspomnienia o Ojcu. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
1662.artykuł: Ingarden Roman Stanisław: O Romanie Ingardenie wspomnienia syna (Z okazji stulecia urodzin 1893-1993). Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 215-222  szczegóły 
1663.artykuł: Makota Janina: Roman Ingarden we wspomnieniach. Estetyka i Krytyka 2003 nr 4 s. 9-12  szczegóły 
1664.artykuł: Woleński Jan: Roman Ingarden we wspomnieniach. Estetyka i Krytyka 2003 nr 4 s. 13-24  szczegóły 
  Iranek-Osmecki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1665.książka twórcy: Iranek-Osmecki Kazimierz: Powołanie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK 1940-1944. 1998  szczegóły 
  Isakiewicz Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1666.książka twórcy: Isakiewicz Elżbieta: Przyszli po nasze głowy. [Wspomn.]. 1993 ([Dot. m.in. czasopisma Nowy Świat]....) szczegóły 
  Iwanicki Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1667.książka twórcy: Iwanicki Eugeniusz: Wróg towarzysza Stalina. Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946. 1990  szczegóły 
recenzja: ECK: Wspomnienia z łagrów. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 33-34  szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
    zgon (alfabet autorów)
1668.zgon: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Śmierć poety (Wspomnienie o Wacławie Iwaniuku (1915-2001)). Tydzień 2001 nr 5 s. 15 (zmarł: 4 I 2001; z fot....) szczegóły 
  Iwankiewicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1669.książka twórcy: Iwankiewicz Stanisław: A było to tak... Wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Iwanowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1670.książka twórcy: Iwanowski Jan: Hejlowo. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Iwanowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1671.książka twórcy: Iwanowski Jerzy: Czasy mojego życia. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Iwanowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1672.książka twórcy: Iwanowski Kazimierz: Niedaleko Holszan. Wspomnienia z kresowej młodości (II). 2001 ([Stanowi kontynuację ks.: Wspomnienia z kresowej młodości]....) szczegóły 
1673.książka twórcy: Iwanowski Kazimierz: Wspomnienia z kresowej młodości. 1995  szczegóły 
  Iwanowski Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1674.książka twórcy: Iwanowski Wiktor: Wilno, Ojczyzno moja... Wspomnienia. 1994  szczegóły 
  Iwan Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1675.książka twórcy: Iwan Stanisław: Świętokrzyskie dni i noce. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Iwańska Alicja
    proza (alfabet tytułów)
1676.proza: Iwańska Alicja: Potyczki i przymierza [wspomn.; fragm.:] Spotkamy się w ruinach Berlina, a może już w Paryżu. Życie Warszawy 1993 nr 207 dod. s. 6-7  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1677.zgon: Hiż Danuta: Wspomnienie o Alicji Iwańskiej. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 111-115 (zmarła: 26 IX 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1678.książka twórcy: Iwaszkiewicz Jarosław: Książka moich wspomnień. 1994  szczegóły 
1679.książka twórcy: Iwaszkiewicz Jarosław: Marginalia. [Fel. i wspomn.]. 1993 (Marginalia [pwdr. Twórczość 1991 nr 2]. - Noty [wybór tekstów z...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Wspomnieniowe marginalia. Lektura 1993 nr 4-10 s. 30-31  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1680.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Książka moich wspomnień [fragm.]. x ([w ks.:] Karol Szymanowski. Korespondencja. T. 2: 1920-1926. Kraków 19...) szczegóły 
1681.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Książka moich wspomnień [fragm.].. Res Publica 1990 nr 1 s. 43-47  szczegóły 
1682.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Książki moich wspomnień [fragm.:] Śmierć matki. Sycyna 1994 nr 1/2 (nr 2/3) s. 9  szczegóły 
1683.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Ze wspomnień. Regiony 1989 nr 2 s. 73-85  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1684.artykuł: Abe: Wspomnienie sprzed piętnastu lat. Twórczość 1991 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
1685.artykuł: Matuszewski Ryszard: Ostatni z "pięknej Plejady". Wspomnienie o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Twórczość 1997 nr 2 s. 66-87  szczegóły 
1686.artykuł: Żukrowski Wojciech: Migotanie znicza. Wspomnienie o Iwaszkiewiczu. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 61-74  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1687.książka twórcy: Iwaszkiewicz Maria: Luźne wspomnienia. [Wspomn.]. 1998 ([Wspomn. związane ze Podkową Leśną i Stawiskiem, pośw. m.in. Krzysztof...) szczegóły 
recenzja: O Podkowie trochę inaczej - "Luźne wspomnienia" Marii Iwaszkiewicz. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1998 nr 4 s. 45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1688.proza: Iwaszkiewicz Maria: Wspomnienie o księdzu Kolasińskim. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 4 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1689.książka twórcy: Iwaszkiewiczowa Anna: Dzienniki i wspomnienia. 2000  szczegóły 
1690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JUST: Dawnych wspomnień czar w Stawiskach. Życie Warszawy 1993 nr 97 dod. s. 2 (nota spraw. z wieczoru promocyjnego...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1691.utwór: Szkice i wspomnienia.  szczegóły 
  Izdebska-Pietrzykowska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1692.książka twórcy: Izdebska-Pietrzykowska Irena z Zalewskich: O mojej rodzinie. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabczyńska Józefa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1693.książka twórcy: Jabczyńska Józefa: Opowiadanie z za [!] kraty. [Wspomn.].  szczegóły 
  Jabłońska-Erdmanowa Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
1694.wiersz: Jabłońska-Erdmanowa Zofia: Wspomnienie. Wierchy 1990 r. 55 (1986) s. 104  szczegóły 
  Jabłońska Renata
    proza (alfabet tytułów)
1695.proza: Jabłońska Renata: Sen na cztery ręce = Dream for four hands [z tego cyklu:] Ucieczka i wspomnienia = Escape and recollections. Language Bridges 1989 nr 4 s. 18-21 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
1696.proza: Jabłońska Renata: Sen na cztery ręce = Dream for four hands [z tego cyklu:] Wspomnienie i przeczucie = Recollection and presentiment. Language Bridges 1989 nr 4 s. 222-23 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
  Jabłoński Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1697.książka twórcy: Jabłoński Eugeniusz: Po upadku gwiazdy czyli Konsul w akcji. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Jacewicz Alfons
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1698.książka twórcy: Jacewicz Alfons: Santa Rosa. Osiedle polskich dzieci tułaczy w Meksyku (1942-1946). [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Jachowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
1699.proza: Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Lata 1949-1953. Kronika Wielkopolski 1995 nr 2 s. 87-101  szczegóły 
  Jackowska Olga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1700.książka twórcy: Jackowska Olga: Kora i Maanam. Podwójna linia życia. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1701.książka twórcy: Jackowska Olga: Podwójna linia życia. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Jackowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1702.książka twórcy: Jackowski Aleksander: Na skróty. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Jagielski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1703.książka twórcy: Jagielski Krzysztof: Za burtą legendy. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Jagodziński Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1704.artykuł: Jankowski Bogdan: Wspomnienia o dr. Zdzisławie Jagodzińskim. Biesiada Krzemieniecka 2003 z. 4 s. 133-134  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1705.zgon: Danilewicz-Zielińska Maria: Wspomnienie o Zdzisławie Jagodzińskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 86 s. 4 (zmarł: 2001...) szczegóły 
  Jagur Orna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1706.książka twórcy: Jagur Orna: Bunkier "Krysia". [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Jakiel Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1707.książka twórcy: Jakiel Stanisław: Wrzesień zwiadowców 58 Pułku Piechoty Wlkp. [Wielkopolskiej]. [Wspomn. z 1939]. 1989  szczegóły 
recenzja: Rezler Marek: Wspomnienia dowódcy kompanii zwiadowców 58 pp. Wojskowy Przegląd Historyczny 1991 nr 2 s. 216-219  szczegóły 
  Jakóbiec Marian
    zgon (alfabet autorów)
1708.zgon: Poźniak Telesfor: Marian Jakóbiec (8 IX 1910 - 27 IV 1998). Wspomnienie pośmiertne. Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 165-169 (zmarł: 27 IV 1998...) szczegóły 
  Jakubowska Aleksandra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1709.książka twórcy: Jakubowska Aleksandra: Telewizja naga. Prezenterka. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Jakubowska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
1710.wiersz: Jakubowska Jadwiga: Wspomnienie o Polsce. Rota 1994 nr 1/2 s. 114  szczegóły 
  Jakubowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1711.artykuł: Datta-Jakubowska Alicja: O Marianie Jakubowskim trochę wspomnień. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 1998 z. 7 s. 23-32  szczegóły 
  Jakubowski Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1712.książka twórcy: Jakubowski Mieczysław: Uratowane dzieciństwo. Lwowskie wspomnienia. 1995  szczegóły 
  Jakubowski Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1713.książka twórcy: Jakubowski Wincenty: Wspomnij na Polskę. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
  Jałowiecki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1714.książka twórcy: Jałowiecki Mieczysław: Na skraju imperium. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1715.książka twórcy: Jałowiecki Mieczysław: Na skraju Imperium. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Kresowe wspomnienia. Aneks Trybuny 2001 nr 138 s. E  szczegóły 
1716.książka twórcy: Jałowiecki Mieczysław: Requiem dla ziemiaństwa. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1717.książka twórcy: Jałowiecki Mieczysław: Wolne Miasto. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia świadka narodzin II RP. Aneks Trybuny 2002 nr 197 s. E  szczegóły 
1718.książka twórcy: Jałowiecki Mieczysław: Wspomnienia, raporty i sprawozdania z Gdańska (1919-1920). 1995  szczegóły 
  Jamka Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1719.książka twórcy: Jamka Jakub: Pamiętniki bieżanowskiego organisty. [Wspomn.]. 2001  szczegóły