PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Tytuł: wspomn
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
4.artykuł: Sławkowa Ewa: O semantyce inicjalnych wypowiedzi metatekstowych: pamiętnikowe, dziennikowe, wspomnieniowe, autobiograficzne pre-scripta. Postulaty badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 51-59  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Latoszek Marek: Wspomnienie jako wycinek autobiografii w kontekście konfliktu społecznego w tradycyjnym zastosowaniu metody biograficznej. Przegląd Socjologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 201-213 (np. nt. Czerwca 1956, Sierpnia 1980...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: STAŻ: Uroki wspomnień. Ikar 1997 nr 2 s. 34 (m.in.: "Dziennik" Mariana Brandysa, "Mój wiek" Aleksandra Wata, "Dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Kabzińska Iwona: Przestrzeń - pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych kresów wschodnich. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 3-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Maruszewski Tomasz, Ścigała Elżbieta: Fabryka wspomnień. Charaktery 1999 nr 7 s. 31-32 (m.in. o pamięci autobiograficznej...) szczegóły 
10.artykuł: Stanisławiak Ewa: Zapamiętać na zawsze, czyli o specyfice wspomnień fleszowych. Przegląd Psychologiczny 2002 t. 45 nr 3 s. 317-329 (nt. szczególnej właściwości fotograficznego zapamiętywania niektórych ...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Pilawska Ewa: Piszemy wspomnienia. Poradnik. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia polonistyczne Fabre'a (Prezentacja książki na wieczorze wspomnień 4 grudnia 1995 r.). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 171-174  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Kościów Zbigniew: Motywy brodzkie. Wspomnienia, przyczynki historyczne, szkice historyvczne, szkice biograficzne. 1995 ([M. in.:] Szkice biograficzne [m. in. o autorach:] Jan Franciszek Guen...) szczegóły 
14.książka: Krzyżanowski Julian: Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia. 1997 (Portrety. 1. Wielcy poprzednicy. Wilhelm Bruchnalski (1859-1938). Alek...) szczegóły 
15.książka: Lam Andrzej: Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia.  szczegóły 
16.książka: Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia. 1998 (Stanisław A. Łukowski: Zamiast wstępu. - Życie literackie Lubelszczyzn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Banaszczyk Monika: Kaukaz we wspomnieniach polskich zesłańców w XIX wieku. Pro Georgia 1997 [z.] 6 s. 67-72 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
18.artykuł: Bork Bolesław: Moje wspomnienia z podróży. Cz. II. Naji Goche 2003 nr 5 s. 26-27 (dot. polskich śladów w miastach europejskich; m.in. wzmianki nt. nastę...) szczegóły 
19.artykuł: Łodziana Tadeusz: Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych we Lwowie 1937-1943 - wspomnienia (I). Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 33-38 (m.in. nt. pracowników i absolwentów, w tym twórców...) szczegóły 
20.artykuł: Łodziana Tadeusz: Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych we Lwowie 1937-1943. Wspomnienia. Semper Fidelis 2003 nr 1-3, 5-6 s. 33-38 (m.in. nt. pracowników i absolwentów oraz związanych z nimi osób; dot. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Bauer Marcin: Z dziejów batalistyki polskiej. Studia nad pamiętnikami wojennymi z XVII w. [Wspomnienia].  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Jaroszuk Teresa: Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918-1939).  szczegóły 
24.książka: Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. 1984  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koryl Janusz: Księga serdecznych wspomnień. Twórczość 1990 nr 12 s. 120-121  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
27.książka: Weintraub Wiktor: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. 1994 (O sobie: Szkic autobiografii. Siedem odpowiedzi na ankiety [dot. liter...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bednarek Magdalena: Kobiecym piórem o Józefie Piłsudskim (O wspomnieniach Wielopolskiej, Iłłakowiczówny i Piłsudskiej ze Szczerbińskich). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2009 t. 19 s. 13-24  szczegóły 
29.artykuł: Bukowska Irena: Wycieczka literatów polskich do Litwy w 1939 r. (Wspomnienia Ireny z Dowgiłłowiczów Bukowskiej). Kurier Wileński 1997 nr 49, 52-56 (wspomnienia autorki o wizycie grupy polskich pisarzy na Litwie na zapr...) szczegóły 
30.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
31.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Uczucie obcości jako forma świadomości jednostki. Separacja i wykorzenienie w prozie wspomnieniowej dwudziestolecia międzywojennego. Prace Polonistyczne 1995 seria 50 s. 217-229  szczegóły 
32.artykuł: Tworek Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Polsce międzywojennej (w świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 291-298  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Wspomnienia z Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2002 nr 12 s. 27  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Niewiadomski Teodor: Warszawscy "Pomazańcy". Ze wspomnień okupacyjnych. 1988 ([Szkice wspomn.-hist. o wierszach i napisach satyrycznych w okupowanej...) szczegóły 
35.książka: Sołtan Tadeusz: Z rachunków mego pokolenia. [Szkice hist.-wspomn.]. 1988 (Z. Lichniak: Słowo wstępne. - I. Próba bilansu: problemy i ludzie: Kil...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Kossowska Stefania: Galeria przodków. [Szkice wspomn.]. 1991 (Od autorki. - Wajdelota emigracji (Stanisław Baliński). Larum (Jan Bie...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspomnienia Stefanii Kossowskiej. Życie Warszawy 1991 nr 95 s. 7  szczegóły 
37.książka: Lam Andrzej: Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia.  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Wieczór wspomnień. Reżyser 1995 nr 12 s. 8  szczegóły 
39.książka: Nyczaj Stanisław: Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia. 2010  szczegóły 
40.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
41.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat, krytyka, publicystyka, z prasy, wspomnienia, varia, kronika. T. 10. 2004  szczegóły 
42.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
43.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2001  szczegóły 
44.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baster Marek: Wspomnienia serdeczne. Śląsk 2003 nr 6 s. 69  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
47.artykuł: Osęka Andrzej: Wspomnienie. Kresy 1994 nr 19 s. 174-176 (fel. nt. sztuki, m.in. literatury i filmu lat 70....) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: E.S.: Ankieta "Kultury" - małe trzęsienie ziemi (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
49.artykuł: Słabek Henryk: Lata 1944-1945 we wspomnieniach literatów. Dziś 1994 nr 9 s. 46-52 (Kazimierz Brandys, Józef Hen, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki,...) szczegóły 
50.artykuł: Zieliński Jan: Wspomnienia przedśmiertne. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 13 X s. 13 (nt. tekstów wspomnieniowych o twórcach pisanych jeszcze za ich życia,...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Korey-Krzeczowski Jerzy: Powracam tutaj z własnej woli. Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętorzyskiej. 2006 ([dot. m.in. autorów: Zdzisław Antolski, Bolesław Garboś, Stanisław Nic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Sprawdzenia i wspomnienia. Literatura 1998 nr 4 s. 30-31 (o poezji tzw. Nowej Fali w latach 70-tych; z fot. aut....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
54.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
55.artykuł: Natanson Wojciech: Tłum wspomnień. Kierunki 1989 nr 28 s. 1, 10-11 (wspomnienie o pisarzach: J. Iwaszkiewicz, J. Parandowski, J. Szaniawsk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Grzegorczyk Andrzej: Kroniki Lwowskie (Sławni ludzie, piękne miasta, bolesne wspomnienia). Gazeta Lwowska 1997 nr 14 s. 9 (omówienie wydanych ostatnio autorskich książek wspomnieniowych tematyc...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Nyczaj Stanisław: Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Kajtoch Jacek: Zacznę od wspomnień. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 279-280 (uwagi nt. sytuacji literatury...) szczegóły 
59.artykuł: Zieliński Jan: Wspomnienia przedśmiertne. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 13 X s. 13 (nt. tekstów wspomnieniowych o twórcach pisanych jeszcze za ich życia,...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Korey-Krzeczowski Jerzy: Powracam tutaj z własnej woli. Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętorzyskiej. 2006 ([dot. m.in. autorów: Zdzisław Antolski, Bolesław Garboś, Stanisław Nic...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Budzyński Adam: Kaszanka i kawior (Co się podaje podczas promocji dzienników i wspomnień). Trybuna 1998 nr 144 s. 14 (nt. menu podczas promocji książek na przykładzie promocji wspomnień K...) szczegóły 
62.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wspomnienie o liście stu. Odra 1991 nr 11/12 s. 33-36 (nt. tzw. "listu stu" przeciw poprawkom do Konstytucji PRL w 1976, podp...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
63.konkurs: "Codzienność (Lata czterdzieste i pięćdziesiąte na Warmii i Mazurach)" - konkurs na dowolną formę prozatorską, publicystyczną lub wspomnieniową. (termin do 15 V 1998 r....) szczegóły 
64.konkurs: Konkurs Literacki na trzy utwory poetyckie lub jeden prozatorski (opowiadanie, wspomnienie, list, reportaż) (1989).  szczegóły 
65.konkurs: Konkurs literacki na wspomnienia związane z pierwszym lub wieloletnim kontaktem z biblioteką i książką. (nagr.: Elżbieta Broda, Władysław Rosik,...) szczegóły 
66.konkurs: Konkurs literacki o tematyce górniczej na opowiadanie i wspomnienie (2002). (w dziale opowiadań nagr.: Leszek Girtler, Danuta Kurdziel; nagr. specj...) szczegóły 
67.konkurs: Konkurs na esej, szkic, wspomnienie, opowiadanie, humoreskę o wpływie "Zamechu" na życie Elbląga w ciągu minionego 40-lecia (1989).  szczegóły 
68.konkurs: Konkurs na opowiadanie lub wspomnienie erotyczne (1996). (nagr.: I i II nagr. nie przyznano; dwie III nagr.: Lucyna Kogut, Zdzis...) szczegóły 
69.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (1994). (nagr.: Jan Stanisław Pinkosz ("Smycz"), Denis Pukacz ("Szlaban"); wyró...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie - wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-męskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 11 s. 34  szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie - wspomnienie o letniej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-meskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 6 s. 29, nr 7 s. 17  szczegóły 
70.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o letniej przygodzie miłosnej (1995). (nagr.: Ziemowit Ogiński...) szczegóły 
artykuł: Konkurs '95 na opowiadanie - wspomnienie o przygodzie miłosnej (nie tylko męsko-damskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1995 nr 5-8 (ogł....) szczegóły 
71.konkurs: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o zimowej przygodzie miłosnej (1994).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na opowiadanie-wspomnienia o zimowej przygodzie miłosnej (nie tylko damsko-męskiej). Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 12 s. 34  szczegóły 
72.konkurs: Konkurs na wspomnienia jenieckie (1995). (rozstrzygnięcie: 20 IV 1995; nagrodzeni: Stefan Nastarowicz, Józef Fin...) szczegóły 
artykuł: Nowak Edward: Konkurs na wspomnienia jenieckie. Zdarzenia Muzealne 1996 nr 14 s. 32 (nota, nagrodzeni...) szczegóły 
73.konkurs: Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej o nagrodę im. Ben Guriona (1998) (na prace o charakterze wspomnień, dzienników, wywiadów, form literackich, reportaży, felietonów oraz zbiorów dokumentacyjnych). (mi.in.: nagr. główna: Ruth Wermuth-Burak "Spotkałam ludzi..."); trzy r...) szczegóły 
74.konkurs: "Kratą dzielona samotność" - konkurs literacki na prozę, poezję, pamiętnik-wspomnienie (1993). (nagr.: Henryk Ż., Mirosław K., Marek D., Michał Aleksander H....) szczegóły 
75.konkurs: "Kresowe Wspomnienia Podolan" - Konkurs Literacki na opowiadanie, reportaż, zapis z pamiętnika (2005, II edycja).  szczegóły 
artykuł: Regulamin II Konkursu Literackiego "Kresowe Wspomnienia Podolan". Semper Fidelis 2005 nr 2 s. 51 (ogł....) szczegóły 
76.konkurs: "Lato na Kaszubach i Pomorzu" - konkurs na wspomnienie, reportaż, felieton (1997; edycja II). (nagr.: Tadeusz Gicgier, Roman Landowski, Grażyna Stojak, Jerzy Adalber...) szczegóły 
77.konkurs: "Lato na Kaszubach i Pomorzu" - konkurs na wspomnienie, reportaż, szkic, felieton (1998; edycja III). (nagr.: Marian Kominkiewicz, Danuta Sikorska, Urszula Mączka, Łukasz St...) szczegóły 
78.konkurs: "Losy Kurpiów - sukcesy i porażki" - konkurs na pamiętniki, wspomnienia i relacje (1999).  szczegóły 
79.konkurs: "Lwów w mojej pamięci" - konkurs na opowiadanie lub wspomnienie (1994).  szczegóły 
80.konkurs: "Moje związki - moje spotkania z Człuchowem" - konkurs na najlepsze wspomnienia i pamiętniki (2003).  szczegóły 
81.konkurs: "Od komuny do komunii" - konkurs na reportaż i wspomnienie (1991). (termin nadsyłania prac do 31 VIII 1991...) szczegóły 
82.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1992; edycja I). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; w dziedzinie poezji nagr.: W...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski konkurs literacki im. Ks. Jerzego Popiełuszki (W zakresie poezji, prozy i literatury wspomnieniowej). Słowo Powszechne 1992 nr 137 s. 5 (ogł....) szczegóły 
83.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1993; edycja II). (w dziedzinie poezji nagr.: Anna Małgorzata Piskurz, Piotr Fluks, Wojci...) szczegóły 
84.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1994; edycja III). (nagr.: Bogusław Janiszewski, Krzysztof Leski, Ewa Nawój, Anna Piskurz;...) szczegóły 
85.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1996; edycja V).  szczegóły 
86.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (materiały ogólne).  szczegóły 
87.konkurs: Otwarty Konkurs na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Dalekim Wschodzie, Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956 (1989). (nagr.: Jan Prorok, Leonard Perepeczko, Czesław Bazan, Stanisław Dakini...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursu otwartego na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Bliskim Wschodzie, w Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956. Res Publica 1990 nr 6 s. 157  szczegóły 
artykuł: Ruchniewicz Małgorzata: Wspomnienia Sybiraków. Z zasobów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 189-218 (także nt. losów materiałów pokonkursowych, zawiera też: Wspomnienia Sy...) szczegóły 
88.konkurs: "Podziemne słowo" - konkurs na wspomnienia i dokumentację wydawania prasy niezależnej (2000). (wyniki; nagr.: Krystyna Nowińska, Wiesława Grochola, Jerzy Pawlas; wyr...) szczegóły 
89.konkurs: "Polskie przełomy" - konkurs literacki na pamiętnik, dziennik, zbiory listów, wspomnienia, autobiografię, reportaż, powieść, opowiadanie, nowelę (1989). (nagr.: Lucjan Zuzia, Alicja Chruścicka-Waśko; wyróżn.: Aleksander Ambr...) szczegóły 
90.konkurs: "Powódź" - konkurs na fotografię, reportaż, artykuł i wspomnienie (1997). (m.in. nagrody: Jacek Antczak, Leszek Budrewicz, Maciej Siembieda, Robe...) szczegóły 
91.konkurs: "Przystanek - Biblioteka" - wojewódzki konkurs na wspomnienia bibliotekarzy (1996). (termin do 31 X 1996 r....) szczegóły 
92.konkurs: "Radości i dramaty" - Ogólnopolski Konkurs Literacki na opowiadanie, wspomnienie lub zestaw wierszy (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
93.konkurs: "Rok 1956 - 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później" - Konkurs (2005).  szczegóły 
94.konkurs: "Romowie - spotkanie trzeciego stopnia" - konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół średnich na opowiadanie, rozprawkę, wspomnienie związanie z Romami (2000). (m.in. nagr. i wyróżnienia: Katarzyna Brzozowska, Paweł Jachimowicz, Zu...) szczegóły 
95.konkurs: "Szkoła w moich wspomnieniach" - konkurs literacki (1990). (nagr.: Jerzy Liwerski, Jan Szelc, Aleksandra Janicka, Jan Stawiński...) szczegóły 
96.konkurs: "Wspomnienia z dzieciństwa" - Konkurs Literacki o Nagrodę Janusza Korczaka (1996).  szczegóły 
97.konkurs: "Wypędzenie ze Wschodu (1939-1959) - we wspomnieniach Polaków, Niemców i innych wydziedziczonych". (nagr.: Czesław Rajca, Adelheid Nagel, Stanisław Ziemba, Karlheinz Gles...) szczegóły 
artykuł: Wyniki konkursu "Wypędzenie ze Wchodu (1939-1959) - we wspomnieniach Polaków, Niemców i innych wydziedziczonych". Tygodnik Powszechny 1997 nr 25 s. 13  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.R.K.: Europejski salon w Krakowie (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegrzółka Krystyna: Z notatnika wspomnień. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.B.: Wspomnienia z XXVI Jesieni. Biuletyn Literacki 1998 nr 19 s. 2-5  szczegóły 
101.artykuł: Regulamin II Konkursu Literackiego "Kresowe Wspomnienia Podolan". Semper Fidelis 2005 nr 2 s. 51 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowula Grzegorz: Wspomnienia zagłady, niezwykłe zeszyty. Rzeczpospolita 2003 nr 100 s. A2 (laureaci...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
103.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1989). (Adam Bień ("Bóg jest wyżej, dom jest dalej"), Józef Kuropieska ("Niepr...) szczegóły 
104.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1990). (Kazimierz Leski ("Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera ...) szczegóły 
105.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1991). (Ola Watowa ("Wszystko, co najważniejsze")...) szczegóły 
106.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1993). (Agnieszka Osiecka ("Rozmowy w tańcu")...) szczegóły 
107.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1994). (Rita Gombrowicz ("Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-19...) szczegóły 
108.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1997). (nagr.: Janusz Krasiński (za powieść autobiograficzną "Twarzą do ściany...) szczegóły 
109.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (1999). (Joanna Olczak-Roniker ("Piotr")...) szczegóły 
110.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (2004). (Anna Świderkówna za "Chodzić po wodzie"...) szczegóły 
111.nagroda: Nagroda Literacka Marii Ginter za najlepszą książkę wspomnieniową (materiały ogólne).  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowula Grzegorz: Wspomnienia zagłady, niezwykłe zeszyty. Rzeczpospolita 2003 nr 100 s. A2 (laureaci...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Halina: Wspomnienia Erwina Axera (Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej). Słowo Powszechne 1992 nr 42 s. 7 (spraw. z urocz. wręczenia nagr. za XII 1992 Erwinowi Axerowi na ks. " ...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (as): Wspomnienia Ziemilskiego książką września. Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 7 (nota o laureacie IX 2002...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Żeromski Tadeusz: Ze wspomnień T. Żeromskiego - c.d.. Wiadomości ZAiKS 1991 nr 1/2 s. 10-18 (wspomn. z l. 1939-1945 z wykazem członków ZAiKS w 1928 r. i wykazem cz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Walczak Alina: "Punkty mówione" i inne formy działalności środowisk twórczych w ramach duszpasterstwa dominikańskiego w Gdańsku w latach 1982-1988 (Ze wspomnień wspieranych zapiskami). Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 179-188 (dot. także życia literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
117.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Warto wspomnieć. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 36 s. 8 (nt. uroczystych obchodów 40-lecia Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultural...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Śniadowska Irena: Wspomnienie o redaktorach. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 4 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. kontaktów pisarzy Zaolzia z instytucjami literackimi i kulturalnym...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podmostko Jadwiga: Wspomnienia o Sławku. Kurier Wileński 2002 nr 92 s. 3 (sprawozdanie; m.in. dot. części wspomnieniowej o Sławomirze Worotyński...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
122.konkurs: "Wspomnienia żydowskiego Krakowa" - konkurs. (III; nagr. m.in.: Kazimierz Traciewicz ("Jom Kipur"), Sara Rosen-Lande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: Biblioteczne rocznice. Kilka wspomnień z uroczystości jubileuszowych Biblioteki Załuskich i Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 11-16  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: A.KW.: Uratowane wspomnienia. Rzeczpospolita 2002 nr 220 s. A12 (nt. przeniesienia zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa do Ar...) szczegóły 
125.artykuł: s.g.: Dawnych wspomnień czar... Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 109 s. 10 (m.in. nt. zbiorów filmowych i książkowych Biblioteki Instytutu Kultury...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
126.książka: Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy. 1997 (
[M.in. hasła:] Zbigniew Zakrzewski (oprac. Halina Szulce)....)
 szczegóły 
127.książka: Kowalski Witold: Przedwojenni nauczyciele Łodzi. Wspomnienia i refleksje. 2007  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Homola-Skąpska Irena: Wspomnienie o Emanuelu Rostworowskim jako redaktorze "Polskiego słownika biograficznego". Studia Historyczne 1995 z. 2 s. 273-278  szczegóły 
129.książka: Portrety ossolińskie. Antologia wspomnień. 1992 ([M.in. hasła:] Samuel Bogumił Linde (oprac.: Józef A. Kosińsk). - Henr...) szczegóły 
130.książka: Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski. Biogramy i wspomnienia. 2007  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisilowska Małgorzata: Czytajmy i szanujmy wspomnienia. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Żakowa Danuta: Wspomnienia sprzed 60 lat. Filomata 1989 nr 393 s. 409-412  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicka Maria: Wspomnienie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 20 (nt. Barucha Warschauera założyciela warszawskiej filii "Ilustrowanego ...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Przeoczony (Wspomnienie o Jakubie Hoffmanie i "Roczniku Wołyńskim"). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 141-144 (sylwetka założyciela i jedynego redaktora "Rocznika Wołyńskiego - Jaku...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muszkowski Krzysztof: Wspomnienie przyjaźni i współpracy. W trzydziestą rocznicę śmierci. Antoni Borman (1897-1968). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 213-216 (wspomnienie o redaktorze pisma; dot. także Wiadomości Literackich szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Zieliński Jan: Dziennikarze i politycy lwowscy lat trzydziestych XX w. (Wspomnienia). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 24-26 (przegląd czasopism wydawanych we Lwowie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taylor Nina: "Polska Walcząca" i pierwszy obóz WP w Coetquidan (Ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych). Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 109-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gansiniec Radość: Garść wspomnień jubileuszowych. Filomata 1989 nr 393 s. 425-431  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzebiatowski Janusz: Wspomnienie o Andrzeju Pollo. Hybryda 2002 nr 4 s. 39-40 (wspomnienie posmiertne o red. naczelnym pisma; z fot....) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (PIS): Polityka, poezja, wspomnienia i sztuka A. Warhola. Życie Warszawy 1992 nr 234 s. 13 (omów. nru 7/8 z 1992...) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orlicka Anna: Wspomnienia - życzenia. Płomyczek 2007 nr 7/8-9 (2006) s. 5 (nt. historii czasopisma z okazji 90-lecia jego działalności...) szczegóły 
artykuł: Szczepanik Aniela: Ze wspomnień o Płomyczku. Płomyczek 2010 nr 7/9 s. 6 (nt. historii czasopisma...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
142.odwołanie: Pomosty. Pismo piotrkowskiej grupy literackiej. Poezja, proza, publicystyka, wspomnienia, grafika. x  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Greń Zygmunt: Raczej wspomnienie. Życie Literackie 1990 nr 3 s. 5  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garść wspomnień. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 5 II s. 2 (wspomnienia: Jerzego Surdykowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, J...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Krzysztof: Wspomnienie Krzysztofa Kozłowskiego, odpowiedzialnego w "Tygodniku Powszechnym" za kontakty z cenzurą na przełomie lat 1960 i 1970. x 2001 ([wywiad; rozm. Aleksander Pawlicki; w ks.:] Aleksander Pawlicki: Kompl...) szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Krakowskie wspomnienie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 1 s. 10 (nt. kontaktów z Jerzym Turowiczem i redakcją "Tygodnika Powszechnego" ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciach Paweł: Wspomnienia warte. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 1 s. 21 (dot. t. 1...) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciesielski Zenon: Wspomnienie o Norbercie Żabie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 4  szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 221-232 (wyw. redaktorem naczelnym czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Osadczuk Bohdan: Wspomnienie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 145 s. 3-6 (wspomnienie z okazji śmierci Zofii Hertz; dot. m.in. środowiska Kul...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. [T. 2]. 1996  szczegóły 
książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. 1995 (Mirosław A. Supruniuk: Wstęp.- Rafał Habielski: "Wiadomości". Tygodnik...) szczegóły 
artykuł: Goll Edmund: Składałem "Wiadomości" w Brukseli (Ze wspomnień wojennych starego drukarza). Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 30 s. 10  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Skwarnicki Marek: Przyjaciel z Toronto. Wspomnienie o śp. Benedykcie Heydenkornie (1905-1999). Tygodnik Powszechny 2000 nr 8 s. 15 (sylwetka redaktora naczelnego Związkowca...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
149.impreza: "Wspomnienia pisarzy - Wschód i Zachód literackiej Europy" - spotkanie w ramach cyklu spotkań "Litewsko-niemiecko-polskie rozmowy o przyszłości pamięci" (2000). (z udziałem: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tomasza Venclovy, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Bondy Francois: Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża. Gazeta. Magazyn 1993 nr 31 s. 6-9 (wyw. z pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem, red. nacz. pisma literackie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Leszczyński Rafał: Wspomnienia łużyckie profesora Henryka Ułaszyna. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 18-34 (z l. 1899, 1903-1904, 1906 nt. kontaktów z łużyckimi pisarzami i ludźm...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Iwanicka Katarzyna: Sztuka kultury. Wspomnienie o Oldze Siemaszko (1911-2000). Guliwer 2001 nr 1 s. 79-81 (sylwetka ilustratorki; z fot....) szczegóły 
153.artykuł: [Ósmego] października zmarła Olga Siemaszko. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 237 s. 21 (z notą o ilustratorce podp.: CZAR...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bocheński August: Wierny ziemi (Wspomnienie o Franciszku Kotuli). Prace Humanistyczne 1991 nr 30 s. 11-15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowiński Michał: Między analizą socjologiczną a osobistym wspomnieniem. Tygodnik Powszechny 2003 nr 29 s. 17  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
157.artykuł: (BZ): Pamiętniki, wspomnienia refleksje. Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. E (nt. wydawania pamiętników i wspomnień będących pokłosiem konkursów...) szczegóły 
158.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Wspomnienia wołyńskie. Nasz Dziennik 2001 nr 128 s. 10 (dot. książek wspomnieniowych: Leon Karłowicz "Za Dywizję Wołyńską", Jó...) szczegóły 
159.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
160.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
161.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
162.artykuł: Kruszewski Eugeniusz: Świat wspomnień (Zdzisławowi Jagodzińskiemu). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 33 s. 21-28 (literatura pamiętnikarska powstała poza krajem w l. 1940-1990...) szczegóły 
163.artykuł: Nawrot Monika: Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX i początkach XX w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa. Acta Elbingensia 2003 t. 1 s. 51-70  szczegóły 
164.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Warstwa nowej leksyki we wspomnieniach Sybiraków z lat 1939-1945. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 117-124  szczegóły 
165.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
166.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Droga (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Przez Kresy. Motyw drogi w prozie wspomnieniowej o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 25-44 (m.in. dot. prozy autorów: Maria Bańkowska, Maria Dunin-Kozicka, Zofia ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
168.książka: Andrzejewski Marek: "Ta Szwajcaria to raj ziemski" Obraz Szwajcarii w polskiej publicystyce, wspomnieniach i beletrystyce (1870-1918). 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Hul Leokadia: Motywy ukraińskie we wspomnieniach lwowskich. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 93-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: "I zwyciężyło zło". Świat Kresów w prozie wspomnieniowej (1914-1921). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 91-104 (dot. głównie twórczości Marii Dunin-Kozickiej i Zofii Kossak-Szczuckie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
171.impreza: "Leszno - dzieje i ludzie jako przyczynki powieści podróżniczej, historycznej i wspomnień" - sympozjum (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Chłosta Joanna: Lwów 1939-1941 we wspomnieniach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 56 s. 10 (m.in. dot. wspomnień o Lwowie wydanych w Polsce po 1989 roku...) szczegóły 
nawiązanie: Wojdyła Jan: Lwów 1939-1941 we wspomnieniach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 102 s. 10 (list do red....) szczegóły 
173.artykuł: Szewczyk Grażyna: Górny Śląsk w relacjach podróżniczych i wspomnieniach Polaków i Niemców w XIX wieku. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 79-90  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Chrostek Mariusz: Dwa obrazy Syberii w świetle wspomnień dziewiętnastowiecznych zesłańców. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 77-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Tworkowski Tomasz: Ze wspomnień karciarza. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 13-18 (motyw gry w karty m.in.: Jędrzej Kitowicz, Jan Duklan Ochocki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrowie, medycyna, higiena (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
176.książka: Tworek-Wrońska Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku. (W świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). 2007  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Bronsztejn Szyja: Stosunki polsko-żydowskie przed Holocaustem we wspomnieniach okresu międzywojennego. x 1994 ([W ks. zb:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Pod r...) szczegóły 
178.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
179.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Szoa. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. Midrasz 1999 nr 10 s. 36-44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
180.książka: Dunin Janusz: Moja Łódź pełna książek. O kulturze książki ze źródeł i wspomnień. 2002 (Początki kultury książki w Łodzi XIX wieku; m.in. nt. powstania Wydaw...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Rybotycka Irena: Wspomnienie o Rudolfie Wegnerze, zasłużonym polskim wydawcy. Przegląd Wielkopolski 1989 nr 3 s. 22-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
182.dotyczy innego zapisu:
-książka: Libella, Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia. 1998 (Mirosław Adam Supruniuk: Wstęp. - Stefania Kossowska: Akwarela. - Szki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Jelicz Antonina: O "Sodalitas Crocodiliana" wspomnienia słów kilka. Meander 1989 nr 1/2 s. 79-85 (nt. Sodalitas Crocodiliana (Warszawa, 1954) - stowarzyszenie filologów...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorzewski Jerzy: Moje wspomnienia, moje miasto. Teatr 2001 nr 7/8 s. 58 (tekst wystąpienia podaczas uroczystości nadania doktoratu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wspomnienia o początkach działalności Katedry Literatury Polskiej WSP w Opolu. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 23-37  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Stępień Stanisław: Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu i jego listy. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 9-15 (nt. kontaktów instytutu z Jerzym Giedroyciem...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
187.dotyczy innego zapisu:
-książka: Morkowska Łucja: Das Polenmuseum Rapperswil 1973-2005. Erinnerungen und Gedanken. Gewidmet dem Gedenken an Feliks Morkowski. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
książka: Morkowska Łucja: Muzeum Polskie w Rapperswilu 1973-2005. Wspomnienia Łucji Morkowskiej poświęcone pamięci Feliksa Morkowskiego (1901-1939). 2010  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Kantecki Antoni: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 (wspomnienia gorzowskich nauczycieli). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 91-98  szczegóły 
189.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Bula Danuta: Wspomnienia z dzieciństwa, czyli "dziecko Noego" Erica-Emmanuela Schmitta. Język Polski w Gimnazjum 2010 nr 4 (2009/2010) s. 35-40  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Andres Maria: Lilka i jej rodzinna Kossakówka w literaturze wspomnieniowej. Materiały do wykorzystania w wieczorze poświęconym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 3 s. 37-41  szczegóły 
192.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czytać, nie czytać? O wspomnieniach Wandy Kocięckiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 549-552 ("Oddajcie mi świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach W...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
193.książka: 1 września 1939 w dziennikach i wspomnieniach pisarzy. Poezja 1989 nr 9 s. 35-37 ([Aut.:] Stanisław Czernik, Maria Dąbrowska, Karol Irzykowski, Tadeusz ...) szczegóły 
194.książka: 11 Listopada w Grójeckiem we wspomnieniach uczestników. [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2010  szczegóły 
195.książka: 20 lat Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
196.książka: 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Dokumenty i wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
197.książka: 40 lat minęło... Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Zjazd absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
198.książka: 50 lat my z Biologią - 50 lat Biologia z nami 1962-2012. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
199.książka: 50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010). [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
200.książka: 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie 1962-2012. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
201.książka: 60 lat Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Historia we wspomnieniach. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
202.książka: 65 lat Ligi Kobiet Polskich w Łodzi we wspomnieniach jej członkiń 1945-2010. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
203.książka: 95-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 1917-2012. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
204.książka: A najgorzej było jak się jeść chciało. Wspomnienia drelowian. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
205.książka: A nam zawsze szumią spalskie lasy. Wspomnienia wychowanków i pracowników o Domu Wychowawczym im. Michaliny Mościckiej zwanym "Bursą w Spale". 1997 (Słowo wstępne - Od redakcji [wstęp]. - [Teksty 30. wspomnień pióra nie...) szczegóły 
206.książka: A okazało się, że Lubin! 31 sierpnia - 2 września 1982. Pacyfikacja miasta. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
207.książka: A oni szli... do Polski. Wspomnienia Sybiraków. T. 1, Kciuk. 2002  szczegóły 
208.książka: Absolwenci Sekcji Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Wspomnienia rocznika 1951-1954. 2006  szczegóły 
209.książka: Aby przetrwała pamięć... Wspomnienia jeleniogórskich Sybiraków. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
210.książka: "Ach, co to był za ślub" czyli Wspomnienia mieszkańców Radwanic. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
211.książka: Adopcja - temat bez tajemnic. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
212.książka: Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku. [Wspomnienia]. 2007 ([Zawiera m.in.:] Artur Ziontek: Aleksandra Ogińska - życie i legenda l...) szczegóły 
213.książka: Almanach świętokrzyskich eskulapów. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
214.książka: Anegdoty i wspomnienia. T. 1, Anegdoty. 2006  szczegóły 
215.książka: Anegdoty i wspomnienia absolwentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
216.książka: Anegdoty i wspomnienia. T. 2, Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
217.książka: Aniołki z Bracklesham. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
218.książka: Aniołkowe mamy. Historie kobiet, które poroniły, porady ekspertów. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
219.książka: Anna Jantar we wspomnieniach. 1995 (Wstęp. - [Wspomn. m. in. aut.:] Jerzy Dąbrowski, Aleksander Fogiel, Ja...) szczegóły 
220.książka: Antologia wileńska. T. 5, Nad przepaścią. [Antologia, wiersz, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
221.książka: Aut! Relacja spoza boiska. 6 historii. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
222.książka: Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002. 2003  szczegóły 
223.książka: Autyzm pisany miłością. Relacje rodziców i terapeutów. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
224.książka: Autyzm pisany miłością. Relacje rodziców i terapeutów. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
225.książka: Banda gra!!! Wspomnienia o hokeju na lodzie, sporcie łyżwiarskim i życiu mieszkańców Kobióra w latach minionych, lecz niezapomnianych. Grudzień 2002 - marzec 2010. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
226.książka: Barwy służby. Śląski Okręg Wojskowy we wspomnieniach. 2005  szczegóły 
227.książka: Baśnie i legendy drugiej budy (Wspomnienia wybrane). 2003  szczegóły 
228.książka: Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
229.książka: Berlin. Polnische Perspektiven. 19.-21. Jahrhundert. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
230.książka: Berlin. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w stolicy III Rzeszy w latach 1939-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
231.książka: Betania. Droga nadziei. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
232.książka: Bez procesu, bez wyroku... Ludobójstwo katyńskie we wspomnieniach. 2005  szczegóły 
233.książka: Będzie strajk. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
234.książka: Białostoczanie mówią. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
235.książka: Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
236.książka: Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945. 2002  szczegóły 
237.książka: Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów. 2009  szczegóły 
238.książka: Biogramy i wspomnienia sybiraków płockich. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
239.książka: Bjalistokaj kajeroj. Okaze de 11-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, 10-12.12.2010. Nr-o 1. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
240.książka: Bjalistokaj kajeroj. Okaze de 12-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, 9-11.12.2011. No 2. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
241.książka: Bjalistokaj kajeroj. Okaze de la 13-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, 7-9.12.2012. No 3. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
242.książka: Bochnia naszych dziadków i pradziadków w latach 1900-1945. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
243.książka: Bodzanów, moje rodzinne miasteczko. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
244.książka: Bohaterowie bitwy nad Bzurą w naszej pamięci. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
245.książka: Bohaterowie opowieści rodzinnych. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
246.książka: Bojary 2. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
247.książka: Bojary. [Album, antologia, wspomnienia].  szczegóły 
248.książka: Borek. Historia i opowiadania okolicznych mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
249.książka: Borysław w okruchach wspomnień. Antologia. Cz. 2. 2004  szczegóły 
250.książka: Borysław w okruchach wspomnień. Antologia. 2000  szczegóły 
251.książka: Borysław w okruchach wspomnień. Cz. 1. 1999  szczegóły 
252.książka: Bracia Bernasowie. Wspomnienia z lat II wojny światowej. 2000  szczegóły 
253.książka: Bracia zza Buga. Wspomnienia z czasu wojny. 1999  szczegóły 
254.książka: Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców. II Rzeczpospolita, kampania wrześniowa 1939 r., okupacja niemiecka, Powstanie Warszawskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa, dzień dzisiejszy. Praca zbiorowa. T. 1. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
255.książka: Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców. II Rzeczpospolita, kampania wrześniowa 1939 r., okupacja niemiecka, Powstanie Warszawskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa, dzień dzisiejszy. Praca zbiorowa. T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
256.książka: Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
257.książka: Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980-1989. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
258.książka: Być do zgonu dzielnym mężem. Wspomnienia weleckie z trudnych czasów. 2005  szczegóły 
259.książka: Byli chłopcy, byli... Relacje ludzi "Ognia". [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
260.książka: Byli kiedyś wśród nas... Pomnik Sybiraków na Cmentarzu Starym w Kielcach i inne znaki pamięci polskiego Sybiru. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
261.książka: Był sad. Wiersze polskie i ukraińskie w przekładzie, wspomnienia. 2000  szczegóły 
262.książka: Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów). Wspomnienia i relacje z lat 1918-1958. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
263.książka: Była taka szkoła. Wspomnienia uczniów Szkoły Powszechnej Nr 70 na Targówku w Warszawie, w dzielnicy Praga przy ul. Św. Wincentego 80. Praca zbiorowa. 2006  szczegóły 
264.książka: Cena tożsamości. Wspomnienia i opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie. 2002  szczegóły 
265.książka: Chirurgia w okupowanym Krakowie. Wspomnienia. 1993 (Zdzisław Gajda, Andrzej Wysocki: Przedmowa. - [10 wspomn. pióra nielit...) szczegóły 
266.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów AK. [Cz. 1]. 1995 (Janusz Dawidziuk: Przedmowa. - Od Komitetu Redakcyjnego [wstęp]. - [Te...) szczegóły 
267.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. [Cz. 2]. 1997 (Andrzej Szujecki: Przedmowa. - Od Komitetu Redakcyjnego. - [Teksty 45....) szczegóły 
268.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 3. 1998  szczegóły 
269.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 4. 1999  szczegóły 
270.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników - kombatantów. Cz. 5. 2001  szczegóły 
271.książka: Chłopcy z lasu. Wspomnienia leśników-kombatantów. Wydanie jubileuszowe. 2001  szczegóły 
272.książka: Chodorowianie. Korzenie, relacje, wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
273.książka: Ci, o których powinniśmy pamiętać... [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
274.książka: Ci, o których powinniśmy pamiętać... T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
275.książka: Ci, o których powinniśmy pamiętać... T. 3. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
276.książka: Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach. 2004  szczegóły 
277.książka: Cud w medycynie. Na granicy życia i śmierci. Opowieści lekarzy. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
278.książka: Cuda i łaski za przyczyną błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
279.książka: Czas przeszły - ciągle obecny. Powroty. Historia, wspomnienia, dokumenty. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
280.książka: Czas przeszły - ciągle obecny. Tułaczka. Historia, wspomnienia, dokumenty. Praca zbiorowa. 2004  szczegóły 
281.książka: Czas przeszły - ciągle obecny. Z dziejów wysiedleń. Historia, wspomnienia, dokumenty. Praca zbiorowa. 1998  szczegóły 
282.książka: Czas spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
283.książka: Czuwaj Gdynio. Wspomnienia gdyńskich harcerek i harcerzy 1928-2011. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
284.książka: Daleka droga. Wspomnienia członków Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej. 2004  szczegóły 
285.książka: Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
286.książka: "Dar Pomorza". 4. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
287.książka: Dawno temu w Pszczewie. Wspomnienia. 2004  szczegóły 
288.książka: DDA - autoportret. Prawdziwe historie życia osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
289.książka: Diariusz dni grozy w Gorlicach. Na podstwawie[!] pamiętników Jana Benisza, Jana Budackiego, Stanisława Feliksa Grąglowskiego, Władysława Kijowskiego, Jana Sikorskiego, ks. Bronisława Świeykowskiego. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
290.książka: Diariusze z XVI wieku w druku BJ Cim. 8421: Jan Musceniusz, Jan Krzysztoporski, Stanisław Krzysztoporski. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
291.książka: Do grobu po nadzieję. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
292.książka: Do nich przyszła Polska... Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r.. 1993 (Alicja Zawisza: Wstęp. - Edmund Osmańczyk: Do wspomnień wrocławian [pr...) szczegóły 
293.książka: Dom na skale. Listy wolontariuszy Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco z Calki, Limy i Lares w Peru. [Antologia, list, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
294.książka: Dom przy barykadzie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
295.książka: Droga do wolności. Wspomnienia i relacje. 2000  szczegóły 
296.książka: Droga powrotna. Wspomnienia powstańców.  szczegóły 
297.książka: Drogi cichociemnych. [Wspomnienia].  szczegóły 
298.książka: Drogi życia przywiodły nas do Reptowa. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
299.książka: Dwa brzegi. Pokonać uzależnienia. Świadectwa słuchaczy Radia Maryja. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
300.książka: Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia. 2006  szczegóły 
301.książka: [Dwudziesta trzecia] 23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej. We wspomnieniach dowódców i żółnierzy. 2002  szczegóły 
302.książka: Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z Z.S.R.R. i z Iraku. 1941-1943. 1989  szczegóły 
303.książka: Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku. 1941-1943. 1991 ([Teksty 45 niepodpisanych wspomn., niepodpisane teksty wierszy oraz] A...) szczegóły 
304.książka: Dziadkowe opowieści. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
305.książka: Działalność społeczna, wychowawcza i naukowa Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1958-1988. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
306.książka: Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
307.książka: Dzieci Holocaustu mówią... Vol. 1. [Wspomnienia]. 1993  szczegóły 
308.książka: Dzieci Holocaustu mówią... Vol. 3. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
309.książka: Dzieci Holocaustu mówią... Vol. 4. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
recenzja: Majerska Magdalena: Ukazał się czwarty tom wspomnień "Dzieci Holocaustu mówią...". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2012 nr 8 s. 7 (not....) szczegóły 
310.książka: Dzieci Kresów. 1. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
311.książka: Dzieci Kresów. 3. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
312.książka: Dziedzictwo - współczesność. T. 3. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
313.książka: Dzieje Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1892-1992. Wspomnienia seniorów. 1992 ( Krzysztof Baczkowski: Przedmowa. - [M.in. 14 wspomn. pióra nieliterat...) szczegóły 
314.książka: Dzieje kresowej rodziny ziemiańskiej. Powstańcy, sybiracy, akowcy, emigranci. Wspomnienia spisane przez Marię Halinę Dyszlewską. 1996  szczegóły 
315.książka: Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia. 2002  szczegóły 
316.książka: Dzieje Podkarpacia w opowieściach jego mieszkańców. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
317.książka: Dzieło profesora Adama Andrzejewskiego. Wspomnienia wychowanków i współpracowników. 2002  szczegóły 
318.książka: Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989. 2001  szczegóły 
319.książka: Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
320.książka: [Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne]. 1989  szczegóły 
321.książka: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Księga wspomnień. 2003  szczegóły 
322.książka: EGO. (Ełk - Gołdap - Olecko). Wspomnienia lekarzy weterynarii. 2003  szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisilowska Małgorzata: Czytajmy i szanujmy wspomnienia. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
324.książka: Erasmus w 16 smakach, czyli Studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy = Erasmus in 16 flavours, expeditions in search of educational seasoning. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
325.książka: Errettet aus Mauthausen. Berichte ehemaliger Häftlinge des NS-konzentrationslagers Mauthausen-Gusen. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
326.książka: Every day lasts a year. A Jewish family's correspondence from Poland. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
327.książka: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach drugiej wojny światowej. Wspomnienia i relacje. 1997 (Włodzimierz Nast: Słowo wstępne. - Lech Tranda: Słowo wstępne. - Od re...) szczegóły 
328.książka: Exodus Doliny Baryczy. Wypędzenia, przesiedlenia i nowy początek Niemców i Polaków = Exodus des Bartschtals. Vertreibungen, Umsiedlungen und Neuanfang von Deutschen und Polen. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
329.książka: Fabryka inżynierów onegdaj czyli Pierwsze lata Politechniki Łódzkiej w anegdocie i wspomnieniach absolwentów. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
330.książka: Falami pisane. Wspomnienia kapitanów. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
331.książka: Fascynacje profesorów i słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz 2005-2009. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
332.książka: Feliks Rajczak in memoriam. Wiersze, eseje i recenzje, wspomnienia. Praca zbiorowa. 1997 (Wstęp. - [M. in. wiersze poświęcone Feliksowi Rajczakowi, aut.:] Zbign...) szczegóły 
333.książka: Fragmenty stuletniej historii 1899-1999. Relacje, wspomnienia, refleksje. 2000  szczegóły 
334.książka: Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan.  szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Gdańskie wspomnienia. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 52  szczegóły 
336.książka: Gdy myślę Paryż... = Penser Paris... [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
337.książka: Gdy myślę "Solidarność". Wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. XXX rocznica powstania ruchu społecznego "Solidarność".  szczegóły 
338.książka: Gdzie mogił powstańczych kopce... Wspomnienia radomskich weteranów Powstania Styczniowego. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
339.książka: Gdzie są Niemcy z tamtych lat? Wspomnienia łódzkich Niemców = Sag mir, wo die Deutschen sind? Errinerungen der Lodzer Deutschen. [Praca zbiorowa]. 1999  szczegóły 
340.książka: Gehenna zesłania. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
341.książka: Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Wspomnienia wychowawców i wychowanków. 1999  szczegóły 
342.książka: Gliwiccy Kresowianie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
343.książka: Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan. 2006  szczegóły 
344.książka: Głusi mówią. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
345.książka: Godzina dla Adama. Wspomnienia, wiersze, przekłady. 2000  szczegóły 
346.książka: Gorzów w mojej pamięci = Gorzow in meiner Erinnerung. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
347.książka: Górami zauroczeni. Księga wspomnień w pięćdziesięciolecie Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto". 1950-2000 r.. 2000 (Od wydawcy. - Wojciech Święcicki: [Zamiast wstępu]. - [Wspomnienia nie...) szczegóły 
348.książka: Granice Ropczyckie. Historia i teraźniejszość parafii. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
349.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 1. 1999  szczegóły 
350.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 2. 2000 (Zdzisław Szeląg: Zamiast wstępu. - [Wspomnienia aut.:] Maria Lewińska,...) szczegóły 
351.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria 3. 2003  szczegóły 
352.książka: Grójeckie we wspomnieniach. Seria 7. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
353.książka: Grudziądz 1945. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
354.książka: Grzeszni - niezlustrowani. Ciąg dalszy. Wspomnienia absolwentów Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (rocznik 1952-1956). 2003  szczegóły 
355.książka: Grzeszni - niezlustrowani. Wspomnienia absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. (Rocznik 1952-1956). 2000  szczegóły 
356.książka: Habari yako, Kenya? [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
357.książka: Harcerze białostoccy i Jan Paweł II. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
358.książka: Heroizm ludzi i miasta. Wspomnienia powstańców. 2004  szczegóły 
359.książka: Hiobowie XX wieku. Wspomnienia Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). 1998  szczegóły 
360.książka: Historia (nie) jednej miłości. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
361.książka: Historia oczyma mieszkańców Nasielska. [Antologia, wspomnienia]. 2005  szczegóły 
362.książka: Historia pisana historiami... Wspomnienia pracowników Zakładu Energetycznego Toruń SA. Materiały zebrane i opracowane na 80-lecie Zakładu Energetycznego Toruń SA. 2003  szczegóły 
363.książka: Historia szkoły wspomnieniami pisana. 60 lat Liceum Ogólnokształcącego, jubileusz Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie. 2006  szczegóły 
364.książka: Historia WAT na wesoło. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
365.książka: Historie prawdziwe o walce z chorobą opowiedziane przez pacjentów i lekarzy. [Antologia, autobiografia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
366.książka: Historie z przemytu. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
367.książka: Historii wspomnienia. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
368.książka: Historii wspomnienia. Cz. 10. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
369.książka: Historii wspomnienia. Cz. 11. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
370.książka: Historii wspomnienia. Cz. 12. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
371.książka: Historii wspomnienia. Cz. 13. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
372.książka: Historii wspomnienia. Cz. 14. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
373.książka: Historii wspomnienia. Cz. 15. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
374.książka: Historii wspomnienia. Cz. 16. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
375.książka: Historii wspomnienia. Cz. 25. [Antologia, wspomnienia, reportaż]. 2012  szczegóły 
376.książka: Historii wspomnienia. Cz. 26. [Antologia, wspomnienia, reportaż]. 2012  szczegóły 
377.książka: Historii wspomnienia. Cz. 27. [Antologia, wspomnienia, reportaż]. 2012  szczegóły 
378.książka: Historii wspomnienia. Cz. 4. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
379.książka: Historii wspomnienia. Cz. 5. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
380.książka: Historii wspomnienia. Cz. 6. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
381.książka: Historii wspomnienia. Cz. 7. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
382.książka: Historii wspomnienia. Cz. 8. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
383.książka: Historii wspomnienia. Cz. 9. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
384.książka: Hybrydy 50 lat! Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
385.książka: I przyszedł do mnie rak. Amazonki nadzieją chorych na raka. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
386.książka: Ich war eine Nummer.... Geschichten aus Auschwitz. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
387.książka: Ich znakiem był "Rajski Ptak". Wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Obwodu "Rajski Ptak", "Burak" z lat 1939-1956. 2003  szczegóły 
388.książka: II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Korczyny. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
389.książka: Inflanty, Inflanty... Wspomnienia rodzinne. 1991 ( Ryszard Manteuffel-Szoege: Od współautora. - [4 wspomn. pióra nielite...) szczegóły 
390.książka: Internowani w Uhercach II (16 sierpnia - 23 grudnia 1982 r.). [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sielicka Maria: Okruchy wspomnień. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 21 s. 11  szczegóły 
392.książka: Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989). [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
393.książka: "Jeleniowcy". Wspomnienia żołnierzy Pułku AK "Jeleń". 1989 ([23 teksty pióra nieliteratów]....) szczegóły 
394.książka: Jest takie miejsce. Ziemia piska we wspomnieniach i poezji. 1998  szczegóły 
395.książka: "Jestem stąd, czyli z Zagłębia Miedziowego...". [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
396.książka: Jesteśmy, by pamiętać... [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2012  szczegóły 
397.książka: Jesteśmy stąd. Dom na Żuławach. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
398.książka: Jesteśmy z Batorego. Wspomnienia absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, głównie z rocznika maturalnego 1951. [Wspomnienia].  szczegóły 
399.książka: Jezus nie żartował! Dziennik z podróży misyjnej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
400.książka: Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Franciszkanów Konwentualnych. 1960-2010. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
401.książka: Jubileuszowy kopiec wspomnień. Kraków 2007. 2008  szczegóły 
402.książka: Kamienica. Na pograniczu borowiacko-krajeńskim. Miejsce ludzi - ludzie miejsca. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
403.książka: Kargowskie wspomnienia. Historia gminy Kargowa w opowieściach mieszkańców = Kargower Erzählrunden. Geschichte der Gemeinde Kargowa in Berichten deren Einwohner. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
404.książka: Kartuzy 1939. Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
405.książka: "Kasprowicz" we wspomnieniach. 1995 ([14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
406.książka: Katalog zbrodni - ziemia dobrzyńska. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
407.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939. We wspomnieniach swoich pracowników i studentów. 1989 (Zygmunt Zieliński: Przedmowa. - Grażyna Karolewicz: [Wstęp]. - [27 wsp...) szczegóły 
408.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje. 1999 (Jan Ziółek: Wstęp. - [19 wspomn. pióra nieliteratów]...) szczegóły 
409.książka: Katorga i ssylka na Severe Rossii. Sbornik statej. T. 3, Vospominania polakov. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
410.książka: Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka. 1989 ( [M. in. teksty aut.:] Józef Czapski, Ferdynand Goetel, Józef Mackiewi...) szczegóły 
411.książka: Kętrzyn - moja nowa Ojczyzna. Wspomnienia mieszkańców. Praca zbiorowa. 2006  szczegóły 
412.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2000  szczegóły 
413.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2002  szczegóły 
414.książka: Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku. 1992 (Adam Massalski: Wstęp. - [Teksty aut.:] Jan Nepomucen Czarnowski, Zygm...) szczegóły 
415.książka: Kinder über den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1948. Interviewprotokolle der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission in Polen. [Wspomnienia].  szczegóły 
416.książka: Klub Logofagów. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Nieco wspomnień o Logofagach. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 145-150  szczegóły 
417.książka: Kobiety-żołnierze 1. i 2. Armii WP. Biografie i wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
418.książka: Kołyma 1944-1956 we wspomnieniach polskich więźniów. 2000  szczegóły 
419.książka: Kompania B 1 pułku AK "Baszta" (1939-1944). T. 1. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
420.książka: Kompania B1 pułku AK "Baszta" (1939-1944). T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
421.książka: Koniec wojny w Raciborzu i na Raciborszczyźnie. W świetle źródeł historycznych i wspomnień świadków = Das Ende des Krieges in Ratibor und im Ratiborer Land. Nach Quellen und Erinnerungen der Zeitzeugen. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
422.książka: Konkurs na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi trzech pokoleń doradców rolnych pod hasłem "Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi". (Wybór fragmentów prac konkursowych). [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
423.książka: Koń mi robił za kołyskę. Znani o koniach. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
424.książka: Końskie i powiat konecki 1939-1945. Cz. 5, Konspiracja konecka 1939-1945. Struktury terenowe - podobwody i placówki. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
425.książka: Kopalnia wczoraj i dziś. Zarys dziejów Kopalni Soli w Wapnie (1911-1991). [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
426.książka: Korzenie i Wielkie wody. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
427.książka: Koszmar. Wspomnienia, relacje, dokumenty. 2003  szczegóły 
428.książka: Krakowski Jazz - Klub "Helikon". 1956-1969. Wspomnienia, impresje i relacje. 2006 ([Wspomnienia]...) szczegóły 
429.książka: Krasnobród dawnych lat. Opowieści i wspomnienia. 2003  szczegóły 
430.książka: Kresowe dziewczęta deportowane na Sybir 1940-1941. Wspomnienia. 2000  szczegóły 
431.książka: Kresowianie na Śląsku Opolskim. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
432.książka: Kresowianie z krzeszyckich ziem. Opowieści przesiedleńców. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
433.książka: Kresy. Czas zagłady i wygnania. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
434.książka: Kronika Absolwentów "Goraj - 65". [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
435.książka: Kronika lekarskiej przyjaźni. Raptularz lekarski. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
436.książka: Kronika Związku Sybiraków Koła Ziemi Dzierżoniowskiej. [Wspomnienia].  szczegóły 
437.książka: Krzeszowicki pamiętnik gimnazjalny. [Wspomnienia].  szczegóły 
438.książka: Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach. [Antologia, opowiadanie, wspomnienia].  szczegóły 
439.książka: Księga pamiątkowa absolwentów Wydziału Geologii 1952-2007. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
440.książka: Księga wspomnień Dobczyce-Versmold 1994-2009. Niezwykłe świadectwo 15-letniej współpracy miast partnerskich = Erinnerungsbuch Dobczyce-Versmold 1994-2009. Außergewöhnliches Zeugnis der 15-jährigen Zusammenarbeit der Partnerstädte. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
441.książka: "Księga Wspomnień... pięć lat później". Myśli i słowa. Antologia. Twórczość literacka Liceum Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św.. 2008  szczegóły 
442.książka: Którzy bezprawiu mówią nie... "Solidarność" Regionu Podbeskiedzie 1980-1989 w relacjach świadków i uczestników. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
443.książka: Ku chwale bandery. [Marynarskie wspomnienia z lat wojny...]. 1992 ([20 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
444.książka: Ku pamięci. Wspomnienia leśników, pracowników przemysłu drzewnego i leśnego Warmii i Mazur. 2003  szczegóły 
445.książka: Ku wspomnieniom. Wiersze zebrane z okazji benefisu 15-lecia Klubu Literackiego w Siemiatyczach. 2007  szczegóły 
446.książka: Kulig. Jubileuszowe wspomnienia absolwentów LO w Wadowicach roku 1959, klasy XI B. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
447.książka: Kurier Polski. Gazety jak nóż portret własny. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
448.książka: Kurierzy słowa Bożego. Doświadczenie i dar. [Wspomnienia].  szczegóły 
449.książka: Kwidzyn. W niewoli brata mego... Stan wojenny. Wspomnienia, refleksje, oceny. 2005  szczegóły 
450.książka: Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki z okolic Wąbrzeźna. 2009  szczegóły 
451.książka: Legiony to straceńców los! Relacje i wspomnienia z pierwszych bojów Legionów Polskich 1914-1915. 1989 ( Jerzy Kowalczyk: Słowo wstępne. - [Teksty 34 wspomn., w tym aut.:] Ju...) szczegóły 
452.książka: Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1831-1833. Wspomnienia i relacje. 1992 ([Teksty aut.:] Feliks Breański, Dezydery Chłapowski, Franciszek Czarne...) szczegóły 
453.książka: Losy chemików. Wspomnienia studentów Uniwersytetu Warszawskiego - rocznik 1949. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
454.książka: Losy Plaków. Wybór wspomnień z czasów II wojny światowej. 1995 (Wstęp. - [Teksty 23 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
455.książka: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP. Przyjazd na ziemie zachodnie (1944-1945) w zapisach wspomnieniowych 40 lat później. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
456.książka: Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
457.książka: Lubelska Chorągiew Harcerek 1939-1944. Opracowanie na podstawie materiałów zebranych przez Danutę Magierską w latach 1964-1966. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
458.książka: Lubuszanie z Kresów Wschodnich. Wspomnienia i dokonania. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
459.książka: Ludowcy w Londynie. Szkice, wspomnienia, dokumenty (1939-1999). 2000  szczegóły 
460.książka: Ludzie ze stali. Wspomnienia hutników warszawskich. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
461.książka: Lwów i lwowianie. Pamiętniki - wspomnienia - relacje. Cz. 1. 2011  szczegóły 
462.książka: Lwów i lwowianie. Pamiętniki - wspomnienia - relacje. Cz. 2. 2011  szczegóły 
463.książka: Lwów i lwowianie. Pamiętniki - wspomnienia - relacje. Cz. 3. 2011  szczegóły 
464.książka: Łagry dla wyzwolonych. Wspomnienia ofiar stalinizmu Aleksandra Stanisława Czerwińskiego, Bronisława Hahna, Wacława Krajewskiego, Witolda Ignaczewskiego. 1991  szczegóły 
465.książka: Łemkowie. [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2009  szczegóły 
466.książka: Łomżyńskie wspomnienia. 1998  szczegóły 
467.książka: Macierzyństwo bez lukru. Antologia tekstów matek-blogerek. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
468.książka: Magiczne miejsce "Baranówka". Zbiór wspomnień w 40-lecie stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
469.książka: Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
470.książka: Małe ojczyzny. Zbiór wspomnień ogrodników, pszczelarzy i ich sympatyków. Cz. 1, Region siedlecki i sokołowski. 2002  szczegóły 
471.książka: Martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny światowej. T. 1, Zsyłki na Syberię. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
472.książka: Martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny światowej. T. 2, Zsyłki na Syberię. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
473.książka: Martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny światowej. T. 3, Zsyłki na Syberię, powroty. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
474.książka: "Mein Schicksal ist nur eines unter vielen Millionen...". Erinnerungen ehemaliger Bewohner des Kreises Schlawe. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
475.książka: Miedź i medycyna. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
476.książka: Mieszkańcy Warszawy w czasie powstania 1944. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
477.książka: Między pokoleniami. Czerwiec'56. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
478.książka: Miłość jest moją nadzieją. Z listów, wspomnień i pamiętników młodych kobiet z dawnych lat. [Wspomnienia].  szczegóły 
479.książka: Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
480.książka: Młodzież jakiej nie znacie. Praca zbiorowa. Cz. 4, Seria D, W mojej młodości wzrastam w latach, mądrości i łasce. [Antologia, opowiadanie, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
481.książka: Mnemotechniki. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
482.książka: Moja droga do nauki. [6]. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
483.książka: Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
484.książka: Moja Matka Maryja. Almanach. [Antologia, opowiadanie, wspomnienia, wiersz]. 2009  szczegóły 
485.książka: Moja polska rodzina. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
486.książka: Moja Sądecczyzna. Szanujmy wspomnienia - edukacyjny program popularyzacji pamiętnikarstwa wśród starszych mieszkańców Sądecczyzny. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
487.książka: Moja szkoła... Wspomnienia nauczycieli Chełmszczyzny. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
488.książka: Moje Bielany. O pustelniczej gościnności, przekraczaniu furty i niezwykłych przeżyciach. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
489.książka: Moje Kilimandżaro. Losy niepełnosprawnych - wspomnienia. [Wspomnienia].  szczegóły 
490.książka: Moje Olesno. Okruchy wspomnień. 2006  szczegóły 
491.książka: Moje Powstanie. 63 dni po 60 latach we wspomnieniach czytelników "Naszego Dziennika". 2004  szczegóły 
492.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 13. 2004  szczegóły 
493.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 14. 2004  szczegóły 
494.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 15. 2005  szczegóły 
495.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 16. 2005  szczegóły 
496.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 17. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
497.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 18. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
498.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 3. 2000  szczegóły 
499.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 1999  szczegóły 
500.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2001  szczegóły 
501.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2001  szczegóły 
502.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2002  szczegóły 
503.książka: Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. 2003  szczegóły 
504.książka: Mordy - znaki czasu. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
505.książka: Morski Dywizjon Lotniczy. Wspomnienia lotników. 2002  szczegóły 
506.książka: "Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów...". Powiat sławieński w roku 1945. Wspomnienia dawnych mieszkańców. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
507.książka: Mój nowy dom. Wspomnienia słupskich osadników. Prace zgłoszone na konkurs literacki zorganizowany przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku. [Antologia, proza, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
508.książka: Mówią o nim: Dom. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
509.książka: My, absolwenci 1948-1951. Wspomnienia. 2005  szczegóły 
510.książka: My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR. 1989 ( Bogdan Klukowski: Wstęp. - [Fragm. wspomn. aut.:] Józef Czapski, Wacł...) szczegóły 
511.książka: My, emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
512.książka: My i oni. Wrzesień 1939. Relacje i wspomnienia lotników polskich i niemieckich. 1994 ([Aut.:] Benedykt Dąbrowski, Zdzisław Krasnodębski, Witold Łokuciewski,...) szczegóły 
513.książka: My, spadochroniarze z Dziesiątego. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
514.książka: "Na bocznicy czekały na nas bydlęce wagony...". Wspomnienia sybiraków. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
515.książka: Na drodze przygody. 20-lecie "Adventure Club" Uniwersytetu Gdańskiego. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
516.książka: Na przekór losowi. Pamiętniki i wspomnienia osób niepełnosprawnych.  szczegóły 
517.książka: Na przełomie. Wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. 1994  szczegóły 
518.książka: Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze.  szczegóły 
recenzja: K.M.: "Wspomnienia o Franciszku Fiszerze". Plus Minus 2002 nr 42 s. A13 (not. o promocji w ramach akcji "Książka tygodnia"...) szczegóły 
519.książka: Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. 2010  szczegóły 
520.książka: Na Wschód z NKWD. Lwów - Tas-Bułak 1940-1946. Wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
521.książka: Na zjazd rodzinny rodu Wiśniewskich, Tczew, 2 maja 2012. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
522.książka: Nad Niemnem i nad Lebiodą... Wspomnienia nauczycieli i uczniów - żołnierzy AK Obwodu Szczuczyn Nowogródzki kryptonim "Łąka". 1994 (Józef Dieżyc: Wstęp. - [44 teksty pióra nieliteratów]. - [Wiersz:] Zbi...) szczegóły 
523.książka: Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwskie. 1997 (Stefan Pańtak, Jan Kiryjow: Słowo wstępne. - [Wybór najlepszych opowia...) szczegóły 
524.książka: Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwskie. 1998  szczegóły 
525.książka: Napisane życiem. Wspomnienia o Władysławie Droździku. 2002  szczegóły 
526.książka: Narodziny spółdzielczości "Samopomoc Chłopska". Spółdzielczość rolnicza w oczach swoich działaczy. Wybór wspomnień z konkursu ogłoszonego przez Komisję Historyczną Centralnego Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w roku 1984. 1989 (S. Jarecka-Kimlowska: Wstęp. - [Teksty 15 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
527.książka: Nasz czas nieutracony. Ze wspomnień i dokumentów 1945-2010. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
528.książka: Nasz Hufiec jakim go pamiętamy. Wspomnienia instruktorów Hufca ZHP Warszawa Mokotów. 1999  szczegóły 
529.książka: Nasz los jak wiele innych... Wspomnienia więźniów politycznych okresu stalinowskiego. 2005  szczegóły 
530.książka: Nasza Rokitnica. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
531.książka: Nasza słoneczna uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu. 2006  szczegóły 
532.książka: Nasze 53 dni i dwa tygodnie. 4 czerwca' 89. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
533.książka: Nasze drogi do małej ojczyzny. Rodzinne wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
534.książka: Nasze Koprowe lata w stulecie matury. Gimnazjum i Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi 1906-2011. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
535.książka: Nasze życie w PRL-u. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
536.książka: Nauka poszła w las... Wspomnienia o Technikum Leśnym w Mojej Woli 1951-1975. 2006  szczegóły 
537.książka: Nic nie jest milczeniem. Wspomnienia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
538.książka: Nie tylko polskie Termopile. Wizna w latach 1939-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
539.książka: Niebezpieczna praca - silna rodzina. Życie po wypadku w kopalni. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
540.książka: Niechże ich pamięć nasza błogosławi. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
541.książka: Nieopowiedziane historie. Wojenne i powojenne losy mieszkańców powiatu monieckiego. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
542.książka: Nieświeskie wspomnienia. Ciąg dalszy.... 2004  szczegóły 
543.książka: Nieświeskie wspomnienia. 1999  szczegóły 
544.książka: Nieświeskie wspomnienia. 2001  szczegóły 
545.książka: Niewolnica XX wieku w Niemczech. Wspomnienia. 2005  szczegóły 
546.książka: Niewolnicy w Breslau - wolni we Wrocławiu. Wspomnienia Polaków wojennego Wrocławia. 1995 (Anna Kosmulska: Od wydawcy. - [Teksty 32 wspomn. pióra nieliteratów]. ...) szczegóły 
547.książka: Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976-1980. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
548.książka: Niezapomniane wczoraj. 1957-1976. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
549.książka: Niezwykła bateria. Wspomnienia podchorążych 1 baterii 1 Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie. 2005  szczegóły 
550.książka: Nocnych lotów świadectwa. Polskie dywizjony bombowe w latach drugiej wojny światowej we wspomnieniach. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
551.książka: Nowotarskie wspomnienia zatrzymane w kadrze. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
552.książka: Nowotwory. Historie prawdziwe opowiedziane przez pacjentki i lekarzy. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
553.książka: ...o godność i wolność. Po prostu... Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982-1990. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
554.książka: ...o godność i wolność. Po prostu... Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982-1990. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
555.książka: O Poznaniu. Wspomnienia sercem pisane. 1992 (Od redakcji Kroniki Miasta Poznania. - Od redakcji. - [Teksty 2...) szczegóły 
556.książka: O Wolskich z Ziemi Oszmiańskiej. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
557.książka: Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
558.książka: Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
559.książka: Ocalić od zapomnienia - świadkowie mówią. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
560.książka: Ocalić od zapomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
561.książka: ...Ocalić od zapomnienia. Półwiecze Elbląga (1945-1995) w pamiętnikach, notatkach i materiałach wspomnieniowych ludzi Elbląga. 1997 (Od wydawcy [wstęp]. - Ryszard Tomczyk: Ocalić od zapomnienia [przedmow...) szczegóły 
562.książka: Ocalić od zapomnienia. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
563.książka: Ocalić od zapomnienia... Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
564.książka: Ocalić od... zapomnienia. Szaflary i ich mieszkańcy w latach 1918-1945. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
565.książka: Ocalić od... zapomnienia. Szaflary i ich mieszkańcy w latach 1918-1945. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
566.książka: Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia Polaków przesiedlonych na ziemię wołowską po 1945 roku. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
567.książka: Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia sybiraków. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
568.książka: Ocalić Pragę... Wspomnienia i wiersze nadesłane przez mieszkańców i miłośników warszawskiej Starej Pragi na drugi konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Pragi w 1999 r. pt. "Ocalić od zapomnienia". 2001  szczegóły 
569.książka: Ocalić wspomnienia - historie bliskie. Wspomnienia mieszkańców Łukowa. 2005  szczegóły 
570.książka: Ocalić wspomnienia - historie bliskie. Wspomnienia mieszkańców miasta i gminy Łuków. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
571.książka: Ocalmy od zapomnienia. Wspomnienia działaczy ZMW, nadesłane na apel inicjatorów uczczenia 50 rocznicy powstania w 1957 roku organizacji: Zdzisława Dorosińskiego, Jana Mazura oraz Antoniego Baryły, Marka Kwiecińskiego i Jana Łyska. 2006  szczegóły 
572.książka: Ocalone we wspomnieniach. Wspomnienia byłych więźniów politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2011  szczegóły 
573.książka: Od Kreuz do Krzyża. Losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
574.książka: "Odlatują myśli, uciekają wspomnienia..." Konkurs literacki "Kajet '99", Warsztaty Literackie. 1999  szczegóły 
575.książka: Odłamki pamięci. Wojenne wspomnienia góreckich harcerzy = Úlomky paměti. Válečné vzpomínky junáků. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
576.książka: Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
577.książka: Odżyły wspomnienia. Czeski Cieszyn 1950-2003. [Antologia, wspomnienia]. 2003  szczegóły 
artykuł: Jaworski Kazimierz: Odżyły wspomnienia. Zwrot 2004 nr 3 s. 63  szczegóły 
578.książka: Ogniwa czasu - nasza wieś Chociszewo. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
579.książka: "...Ojczyzną był język i mowa...". Wspomnienia nauczycieli tajnej oświaty z lat okupacji 1939-1945. 1992 (Kazimiera Drozdowicz: Wprowadzenie. - [Tekasty 7 wspomn. pióra nielite...) szczegóły 
580.książka: Ojczyzno kochana poszukaj swych dzieci... Wspomnienia i dokumenty. 1996 (Krystyna Marszałek: Zamiast wstępu. - [Wspomnienia, pamiętniki i listy...) szczegóły 
581.książka: Okruchy wspomnień. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
582.książka: Okruchy życia. Wspomnienia słuchaczy UTW [Uniwersytetu Trzeciego Wieku] zebrane z okazji XX-lecia Uniwersytetu trzeciego wieku we Wrocławiu. Praca zbiorowa. 1997 (Wanda Lubczyńska-Kowalska: [Wstęp]. - [Teksty 27. wspomnień pióra niel...) szczegóły 
583.książka: Okupacja niemiecka w Radgoszczy w oczach jej mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
584.książka: Olsztyn akademicki 1945-1950-2010. Praca. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
585.książka: Oni odbudowali tu Polskę. Wspomnienia pionierów Ziemi Międzyrzeckiej. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
586.książka: Opowiedz mi o szkole... Wspomnienia mieszkańców Stolarzowic, Górnik i okolic. Prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu. 2010  szczegóły 
587.książka: Opowiem Ci moją historię... Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej. Materiały pokonkursowe. [Antologia, proza, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
588.książka: Opowieści i wspominki o geodetach i geodezji. T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
589.książka: Opowieści wigilijne. O wieczerzy, kolędach, Herodzie... [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
590.książka: Opowieść dla wnuka. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów.  szczegóły 
591.książka: Opór i walka z faszyzmem w latach 1939-1945. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
592.książka: Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Tadeusz Lustig; Moje wspomnienia o "Orlętach", Józef Półćwiartek; Historia i opis wiezięnia progresywnego w Jaworznie, Henryk Sarna. 1997  szczegóły 
593.książka: Ostmark. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w Austrii w latach 1939-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
594.książka: Ostpreussen. Wspomnienia Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Prus Wschodnich w latach 1939-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
595.książka: Ostródzianie o swoim mieście. [Wspomnienia].  szczegóły 
596.książka: Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
597.książka: Oto jestem. Misjonarze i misjonarki o powołaniu. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
598.książka: Oto jestem. Siostry zakonne o powołaniu. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
599.książka: Pacyfikacja wsi Szczecyn "ku pamięci i przestrodze". Zbiór wspomnień świadków pacyfikacji Sczecyna i Wólki Szczeckiej przeprowadzonej w dniu 2 lutego 1944 roku. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
600.książka: Pamięci bliskich. Cz. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
601.książka: Pamięć. Wspomnienia i wiersze dedykowane przez krakowskich aktorów-poetów pamięci kolegów, którzy zginęli pod Lubniem 14 grudnia 1966 roku. 1997 (Tragedia w Lubniu [wstęp]. - [Wiersze dedykowane zmarłym tragicznie ak...) szczegóły 
602.książka: Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14-16 lipca 1910. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
603.książka: Pamiętniki agroturystyki. 20 lat agroturystyki w Polsce w pamiętnikach, wspomnieniach i wypowiedziach uczestników Konkursu. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
604.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. T. 5. [Wspomnienia].  szczegóły 
605.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. T. 6. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
606.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. T. 7. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
607.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. T. 8. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
608.książka: Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice (Z. 1). 2006  szczegóły 
609.książka: Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice. (Z. 2), Powojenne relacje nauczycieli i absolwentów szkół z terenu gminy. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
610.książka: Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice. (Z. 3), Pionierzy i ich następcy. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
611.książka: Pamiętniki lekarzy - absolwentów (1947-1952) i AM w Krakowie z lat 1947-2005. Wspomnienia absolwentów Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medzycznej [!] w Krakowie (rocznik 1947-1952).  szczegóły 
612.książka: Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej gminy Jerzmanowa. Cz. 1, Okres pionierski 1945-1960. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
613.książka: Pamiętniki wojenne i obozowe. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
614.książka: Pamiętniki żołnierzy baonu AK "Zośka". T. 1, Wola. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
615.książka: Pamiętniki żołnierzy baonu AK "Zośka". T. 2, Starówka. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
616.książka: Pamiętniki żołnierzy baonu AK "Zośka". T. 3, Czerniaków. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
617.książka: Panienki z Saskiej Kępy. Wspomnienia uczennic XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (1930-1964).  szczegóły 
618.książka: Panienki z Saskiej Kępy. Z dziejów Pragi Południe. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (1930-1964). Cz. 2. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
619.książka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. Wspomnienia pracowników (2002-2012). [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
620.książka: Pedagogium. Zawodowe doświadczenia, wspomnienia i refleksje absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego i Liceum Pedagogicznego nr 4 w Toruniu. II zjazd absolwentów PLP i LP nr 4 w Toruniu, Toruń, 13 września 2003 roku. 2003  szczegóły 
621.książka: Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. 2003  szczegóły 
622.książka: Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Rolniczego SGGW. 2002  szczegóły 
623.książka: [Pierwsza] 1 Wileńska Brygada AK "Juranda". Wspomnienia. 2002  szczegóły 
624.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat w zawodzie lekarza. Wspomnienia pierwszych studentów Pomorskiej Akademii Medycznej z lat 1949-1950. 1998  szczegóły 
625.książka: Pionierskie lata Świebodzic. 1945-1950. Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
626.książka: Pionierskie lata Świebodzic. 1945-1955. Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
627.książka: Pionierzy Ziemi Koszalińskiej i ich wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
628.książka: Placy w Nigerii. Praca zbiorowa. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
629.książka: Płock na emigracji. [Album, antologia, wspomnienia, wiersz]. 2010  szczegóły 
630.książka: Płock we wspomnieniach. 2006  szczegóły 
631.książka: Po ogrodach szeleszczą wspomnienia... Albumy poetyckie. Poezje wybrane. 2006  szczegóły 
632.książka: Po ukazu sowieckowo prawitielstwa. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
633.książka: Pociągi szły na wschód. Wspomnienia z wygnania w ZSRR Edwarda Kawczyńskiego, Apolonii Spychalskiej-Wójcik, Felicji Prokop. 1990  szczegóły 
634.książka: Początki pasji bibliofilskich. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
635.książka: "Poczęty" w BUW. Wspomnienia o Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie z lat 1977-1999. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
636.książka: Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952. 1994  szczegóły 
recenzja: Dutkiewicz Marek: Wspomnienia bejrutczyków. Wojskowy Przegląd Historyczny 1995 nr 3/4 s. 238, 239  szczegóły 
637.książka: Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952. 1996  szczegóły 
638.książka: Pod żaglami "Grażyny". Relacje i wspomnienia. 1997  szczegóły 
639.książka: ...Podchorążych Szwadron Jazdy. Wspomnienia absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939. 2001  szczegóły 
640.książka: Pokolenie, które goniło czas. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
641.książka: Polacy i Żydzi w relacjach i anegdotach. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
642.książka: Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
643.książka: Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień. Praca zbiorowa. 2002  szczegóły 
644.książka: Polacy w Nigerii. Wspomnienia. 1998 ([T. 1], 1997
[Nie zawiera materiału z zakresu PBL].
T. 2
 szczegóły 
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Decyk Wanda: Wyrazy rosyjskie we wspomnieniach zakluczonych (na podstawie książki "Polacy w Rosji mówią o sobie"). Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 23-32  szczegóły 
646.książka: Polacy w Sankt Petersburgu. [Antologia, dziennik, wspomnienia].  szczegóły 
647.książka: Polacy z Wehrmachtu... w polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
648.książka: Polesie Kobryńskie. Historia, ludzie, wspomnienia. 2006  szczegóły 
649.książka: Politechnika Warszawska 1939-1945. Wspomnienia pracowników i studentów. T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
650.książka: Politechnika Warszawska, 1939-1945. Wspomnienia pracowników i studentów. 1990 (Zbigniew Kączkowski: Przedmowa. - [79 tekstów wspomnień pióra nieliter...) szczegóły 
651.książka: Politechnika Wrocławska w mojej pamięci. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
652.książka: Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów. Moja droga do Politechniki Wrocławskiej. 1991 (Przedsłowie. - [25 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
653.książka: Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów. 1990 (Przedsłowie. - [Teksty 20 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
654.książka: Polityczni. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
655.książka: Polkowice w mojej pamięci. Materiały międzynarodowego konkursu na pracę wspomnieniowo-historyczną pod honorowym patronatem burmistrza Polkowic Wiesława Wabika. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
656.książka: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 2, Relacje. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
657.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1994 (Słowo wstępne. - [75 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
658.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1995 ([Teksty 57 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
659.książka: Polskie rozstania. Świadectwa słuchaczy Radia Maryja. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
660.książka: Polskie życie po życiu. Relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
661.książka: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
662.książka: Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników "Solidarności" w Łodzi 1980-1981. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
663.książka: Chłapowski Dezydery: Potworowscy. Kronika rodzinna. [Wspomn.]. 2002 ([Zawiera historię rodziny Potworowskich oraz 4 wspomnienia członków ro...) szczegóły 
664.książka: Powróćmy jak za dawnych lat. Ksiega pamiątkowa "Dwójki". [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
665.książka: Powróćmy jak za dawnych lat. Wspomnienia szkolne 1945-1951. Ostródzie miastu naszej młodości. 1997  szczegóły 
666.książka: Powrót do Iraku. Wspomnienia żołnierzy VIII zmiany PKW Irak. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
667.książka: Powstanie na Mokotowie. Relacje dowódców. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
668.książka: Powstanie w Ich pamięci. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
669.książka: Powstanie Warszawskie w dokumentach i wspomnieniach ludowców. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
670.książka: Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy. Opisy, wspomnienia, opracowania. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
671.książka: Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
672.książka: Pozostało nas tak niewielu. Wspomnienia z pewnego sztetla. 2011  szczegóły 
673.książka: Pozwól, aby droga... Świadectwa młodych pielgrzymów z Camino de Santiago. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
674.książka: Pożegnanie ze szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
675.książka: Pół wieku na "Nieprzetartym Szlaku" 1958-2008. Wspomnienia i relacje z pracy instruktorów harcerskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku" przy zakładach specjalnych. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
676.książka: Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945. Wybór wspomnień. 1999 (Stanisław Kasperski: Słowo wstępne. - [B. Bobusia, A. Nowak:] Od Redak...) szczegóły 
677.książka: Prasowcy PKW. Irak, Czad, Afganistan. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
678.książka: Prawdziwe małe historie Niepodległej. Zbiór wspomnień nadesłanych na konkurs "A to polska właśnie" ogłoszony w 80. rocznicę odzyskania niepodległości. 1999  szczegóły 
679.książka: Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
680.książka: Profesor Zygmunt Grodziński we wspomnieniach. 2002  szczegóły 
681.książka: Proszę do tablicy. Wspomnienia ustrońskich nauczycieli i uczniów. 2000 ([Danuta Koenig, Lidia Szkaradnik, Iwona Dzierżewicz-Wikarek, Magdalena...) szczegóły 
682.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
683.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat, krytyka, publicystyka, z prasy, wspomnienia, varia, kronika. T. 10. 2004  szczegóły 
684.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
685.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2001  szczegóły 
686.książka: Przed wrześniem i po wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej. 1998 ([Teksty 11 wspomnień, w tym autorów:] Andrzej Kuśniewicz, Jan Meysztow...) szczegóły 
687.książka: Przekroczyć zwrotnik raka. Opowieści osób, które przeszły chorobę nowotworową. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
688.książka: Przez Sybir na Ziemię Gdańską. Praca zbiorowa. Cz. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
689.książka: Przeznaczeni na zagładę. Wspomnienia polonijnych Sybiraków. 2004  szczegóły 
690.książka: Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK (1945-1949). [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
691.książka: Przy twoim wieńcu kładę moją pieśń. Dedykacje i wspomnienia olimpijskie. [Antologia, wiersz]. 2009  szczegóły 
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Wspomnienia jak chleb powszedni. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
693.książka: Przymusowa podróż w nieznane. Wspomnienia Sybiraków. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
694.książka: Przyszedł wolontariusz do... [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
695.książka: Przyszłość bez jutra. Wojna i banicja chłopców "Białej Fregaty". [Wspomnienia].  szczegóły 
696.książka: Pszczyńscy Sybiracy. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
697.książka: Ptaki Sybiru. Wspomnienia. 2005  szczegóły 
698.książka: Puławianie w misjach pokojowych. Wspomnienia znad Nilu i Eufratu = Pulawians in peace missions. Recollections of places on the Nile and Euphrates. 2006  szczegóły 
699.książka: Pułtuska "Solidarność" 1980-1981. Wspomnienia i dokumenty. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
700.książka: Radio naszej młodości. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
701.książka: Radom - miasto wspomnień. 1996 (Roman Loth: Słowo wstępne. - [Pamiętniki]....) szczegóły 
702.książka: Radomska "Budowlanka". Nasza klasa 5A - Technikum Budowlanego w Radomiu 1956-1961. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
703.książka: Radzymin - cud nad Wisłą 1920. Opis bitwy o miasto, bohaterowie walk, żołnierskie wspomnienia, relacje świadków wydarzeń , rozkazy i meldunki, fragmenty dzieł literackich i utwory poetyckie. 2005  szczegóły 
704.książka: Rankowo czyli Krosnowice. Wspomnienia mieszkańców Krosnowic piórem gimnazjalisty. 2004  szczegóły 
705.książka: Relacje i wspomnienia obywateli polskich z pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz III Rzeszy 1939-1945. 2005  szczegóły 
706.książka: Relacje i wspomnienia osadników rejonu gminy Kotla. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
707.książka: Relacje i wspomnienia osadników rejonu gminy Kotla. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
708.książka: "Rodaki - historia życia babć i dziadków". Wspomnienia. 2004  szczegóły 
709.książka: Rodzina i świat cały. Wspomnienia rodziny Kołodziejskich, Rudzińskich i powinowatych. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
710.książka: Rodzina wielopokoleniowa. Wspomnienia i opowieści zebrane. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
711.książka: Rok 1920. Bitwy i fronty. Relacje i wspomnienia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
712.książka: Rok 1920. Wojna polsko-sowiecka we wspomnieniach i innych dokumentach. 1990 ( [Wiersze i teksty pieśni aut.:] A... Luta, Antoni Bogusławski, Bened...) szczegóły 
713.książka: Rok 1956 - 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później. 2006  szczegóły 
714.książka: Rokiciny trzech pokoleń. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
715.książka: Ruch Komitetów Obywatelskich w osiedlach krakowskich 1989-2009. Przyczynek do historii. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
716.książka: Ruch oporu - wspomnienia, relacje. 1997  szczegóły 
717.książka: Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
718.książka: Rzeczpospolita Iwonicka. Wspomnienia z tamtych dni. 2006  szczegóły 
719.książka: Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
720.książka: Saga o Polesiu. Historia, ludzie, wspomnienia. 2008  szczegóły 
721.książka: Saga Polesia. Historia, ludzie, wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
722.książka: Sanitariuszki. Wspomnienia, informacje biograficzne. 2003  szczegóły 
723.książka: Sądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
724.książka: Serce matki i miłość syna. [Wspomnienia].  szczegóły 
725.książka: Sercem pisane. Suplement. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
726.książka: Sercem pisane. Wspomnienia mieszkańców Trzciela dotyczace [!] lat powojennych. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
727.książka: Sierpień '80 we wspomnieniach. Relacje z wybrzeża. 1991 (Latoszek Marek: Od redaktora. - Jan Szczepański: Przedmowa. - Marek La...) szczegóły 
728.książka: Skarby i tajemnice. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
729.książka: Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
730.książka: "Słoneczniki". Kronika przyjaźni. O Szczepie 3 Warszawskiej Drużyny Harcerek 1957-1967. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
731.książka: Słońca jakby mniej... Wspomnienia o Annie Jantar. 1994 (Mariola Pryzwan: Wstęp. - [Wspomn. m. in. aut.:] Aleksander Fogiel, Ja...) szczegóły 
732.książka: Sobibór. Bunt wobec wyroku. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
733.książka: Sobibór. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pelinko Marta: Spojrzenia dla wspomnienia (Wstęp do poetyckiego almanchu[!] stalowowolskiej "Witryny"). Nadwisłocze 2009 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
735.książka: Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach 1987 - 2007. [Wspomnienia].  szczegóły 
736.książka: Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
737.książka: Spotkaliśmy się w Gdańsku. Wspomnienia absolwentów Politechniki Gdańskiej - rocznik 1960. 1999 (Lech Rościszewski: Zamiast wstępu. - [Teksty wspomnień pióra nielitera...) szczegóły 
738.książka: Spotkanie absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 60 lat po uzyskaniu absolutorium (1951-2011). [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
739.książka: Stan wojenny - jak ty to pamiętasz? Wspomnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
740.książka: Stan wojenny. Wspomnienia i oceny. Praca zbiorowa. 1999 (Jan Kulas: Wprowadzenie. - [M.in.:] Relacje osobiste [56 tekstów pióra...) szczegóły 
recenzja: Bielak Roman: Stan wojenny w rozmowach i wspomnieniach. Pomerania 1999 nr 9 s. 49-50  szczegóły 
741.książka: Stargard - moje miasto. Wspomnienia polskich i niemieckich stargardzian z przełomu 1945 roku = Stargard - meine Stadt. Erinnerungen deutscher und polnischer Stargarder von der Zeit um 1945. 2005  szczegóły 
742.książka: Starosielskie wspomnienia. 1872-2000. 2000  szczegóły 
743.książka: Stowarzyszenie byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem" 1969-2002. Działalność, wspomnienia. 2002  szczegóły 
744.książka: Studencka Agencja Radiowa. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
745.książka: Studia historyczne w Białymstoku wspomnieniami opisane. (1968-2008). [Wspomnienia].  szczegóły 
746.książka: Studnia bez dna. Opowiadania z Kresów II RP. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
747.książka: Suwalszczanie o swojej przeszłości. Wspomnienia i życiorysy. 1. 2007  szczegóły 
748.książka: Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
749.książka: Syberyjski szlak. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
750.książka: Sybirackie losy. Wspomnienia osób deportowanych do ZSRR. Z. 3. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
751.książka: Sybirackie losy. Wspomnienia osób deportowanych do ZSSR [!]. [Z. 2]. 2004  szczegóły 
752.książka: Sybirackie losy. Wspomnienia osób deportowanych do ZSSR [!]. 2002  szczegóły 
753.książka: Sybirackie wspomnienia. 2000  szczegóły 
754.książka: Sybiracy. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
755.książka: Syke - Wąbrzeźno. Wspomnienia na zawsze... = Syke - Wąbrzeźno. Erinnerungen für immer... [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
756.książka: Szaniec Asklepiosa. Wspomnienia żołnierzy, pielęgniarek i opiekunek społecznych Szpitala Ujazdowskiego 1939-1944. 1990 ([Teksty 46 wspomnień pióra nieliteratów]. - [Wiersze aut.:]Tadeusz Bry...) szczegóły 
757.książka: Szczecin '46. "Trzymamy straż nad Odrą". [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
758.książka: Szkice i wspomnienia z dziejów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
759.książka: Szkice z pamięci. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu we wspomnieniach jej założycieli, studentów i pedagogów, lata 1946-1996. Monografia uczelni. 1996  szczegóły 
760.książka: Szkoła - życie moje. Wspomnienia prozą i wierszem. 2006  szczegóły 
761.książka: Szkoła na Wiejskiej. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
762.książka: Szkoła podstawowa nr 1 w Starej Rumi we wspomnieniach jej absolwentów i nauczycieli. 2002  szczegóły 
763.książka: Szkoła wilków morskich wczoraj i dziś. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
764.książka: Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników z lat 1949-1959. 2002  szczegóły 
765.książka: Szliśmy po zwycięstwo. Wspomnienia założycieli Obywatelskiego Komitetu Wyborczego "Solidarność" w Grodzisku Mazowieckim. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
766.książka: Sztafeta pokoleń. Wspomnienia dzieci osadników mieleńskich. Praca zbiorowa. Cz. 4. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
767.książka: Ślad - 5. Wspomnienia o zmarłych pisarzach z Ziemi Słupskiej. Odeszli ale pozostali wśród nas dzięki swojej twórczości i pamięci czytelników, przyjaciół. 2000 ([Wiersze autorów:] Marta Aluchna-Emelianow, Leszek Bakuła, Anatoliusz ...) szczegóły 
768.książka: Śladami ludzkich łez. Doświadczenia świadka historii. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
769.książka: Śladami ostrowskich globtroterów. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
770.książka: Śladami pamięci. Rodzinne wspomnienia ze Strzyżowem w tle. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
771.książka: Ślady na piasku. Listy wolontariuszy Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco z Piura w Peru. [Antologia, list, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
772.książka: Śniadecczycy. Wspomnienia wychowanków z lat 1945-1950. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
773.książka: Świadkowie historii. Materiały Warsztatów Dziennikarskich marzec-czerwiec 2009 r. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
774.książka: Świadkowie historii. Represje niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny światowej. Materiały pomocnicze do nauczania historii. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
775.książka: Świadkowie historii Ziemi Proszowickiej. T. 1, Wspomnienia z II wojny światowej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
776.książka: Świadkowie historii Ziemi Proszowickiej. T. 2, Wspomnienia z II wojny światowej. Cz. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
777.książka: Świadkowie stanu wojennego. Wspomnienia mieszkańców Pomorza. 2006  szczegóły 
778.książka: Świadkowie wojny i okupacji. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
779.książka: Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje = Lighter in der Finsternis. Gerechte unter den Voelkern. Berichte = Lights in the darkness. The Righteous among the Nations. Testimonies. [Antologia, wspomnienia]. 2008  szczegóły 
780.książka: Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
781.książka: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź. 20 lat "Jodły". Cz. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
782.książka: Ta nasza młodość... Wspomnienia absolwentów polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1955 roku. 2008  szczegóły 
783.książka: Tak było.... Sybiracy. 13, Oblicza Syberii. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
784.książka: Tak było... Sybiracy. 14, Deportowani na Wschód. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
785.książka: Tak daleko, a tak blisko. Kresowiacy nad Gwdą i Notecią. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
786.książka: Taka była nasza szkoła. Gimnazjum i Liceum im. Zofii Łabusiewicz. Wspomnienia. Praca zespołowa. 1996  szczegóły 
787.książka: Takie były koleje losu. Wspomnienia mieszkańców Niemczy = So waren die Wege des Schicksals. Erinnerungen der Bürger von Nimptsch. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
788.książka: Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
789.książka: Tamten "Staszic". Wspomnienia wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie z 1955-1959 i inne materiały przygotowane na 50-lecie matury. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
790.książka: Tamten "Staszic". Wspomnienia wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie z lat 1955-1959 i inne materiały przygotowane na 50-lecie matury. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
791.książka: Tarnobrzeskie wspomnienia gimnazjalne. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
792.książka: Tarnopolskie rachunki krzywd. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
793.książka: Te księżyce nad inną już chodzą planetą. Sentymentalna podróż do lat minionych, czyli rzecz o wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
794.książka: Te księżyce nad inną już chodzą planetą. Sentymentalna podróż do lat minionych, czyli rzecz o wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
795.książka: Tempus fugit. Zakroczym 1939-1945. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
796.książka: Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
797.książka: Ten kraj zielonych szkolnych lat... Wspomnienia Małachowiaków. XV Jubileuszowy Zjazd Małachowiaków, Płock, 2-4 czerwca 2000. 2000  szczegóły 
798.książka: Tę historię warto zachować. Wspomnienia mieszkańców gminy Będzino. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
799.książka: The evacuation, liquidation, and liberation of Auschwitz. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
800.książka: To moja młodość. Wspomnienia bliskich. Prace laureatów konkursu historyczno-literackiego z lat 2005-2007. 2008  szczegóły 
801.książka: To wszystko człowiek widział. Wspomnienia wschowskich Kresowian. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
802.książka: Tradycje kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie Gminy Sawin. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
803.książka: Trudne drogi. Wspomnienia młodzieży Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach jako świadectwo postaw religijno-patriotycznych (1964-1994). [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
804.książka: Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej "Radiobudy" (W pamięci jej najstarszych absolwentów). [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
805.książka: Tryptyk kazachstański. Wspomnienia z zesłania - Marian Papiński, rodzina Małchowskich, Lesława Domańska. 1992  szczegóły 
806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejska Jadwiga: Wspomnienia rozpisane na głosy. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
807.książka: Trzebnica w pierwszych latach powojennych. Dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje. 2005  szczegóły 
808.książka: Trzy spotkania i inne utwory. Prace nagrodzone w V, VI i VII Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego. [Antologia, opowiadanie, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
809.książka: Trzydzieści lat minęło... czyli Wspomnienia dyrektorów. Wydawnictwo jubileuszowe Instytutu Ziemniaka Bonin. 1996  szczegóły 
810.książka: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. 1989 ([Teksty wspomn. dot. dnia ogł. w Polsce stanu wojennego w 1980; aut.:]...) szczegóły 
811.książka: Tułacze ślady żołnierza - Sybiraka. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
812.książka: Twierdza przy Czerniakowskiej. Książka wspomnień o Prywatnym Gimnazjum i Liceum sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, na podstawie zbiorów archiwalnych Szkoły, publikacji wydanych, relacji byłych wychowanek. 1994 ([M. in. 14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
813.książka: Twórczość literacka Żeromszczaków. Wiersze, eseje, wspomnienia, reportaże, wywiady, artykuły, dramaty, opowiadania absolwentów, nauczycieli i byłych uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Almanach literacki z okazji jubileuszu 285-lecia szkoły.  szczegóły 
814.książka: U przyjaciół Węgrów. Zdarzenia i wspomnienia z czasów II wojny światowej. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
815.książka: Uczelnia w mojej pamięci. Kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
816.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia absolwentów. Plon drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
817.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia absolwentów. Plon konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
818.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika- wspomnienia pracowników. 1995  szczegóły 
819.książka: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
820.książka: "Uratować pamięć(...)". Wspomnienia repatriantów z Kresów Wschodnich (Wybór). 2004  szczegóły 
821.książka: Urzekł mnie jabłoniowy sad. Wspomnienia ogrodników i pszczelarzy. 1989 ( Ludwik Goraj: Wstęp. - [17 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
822.książka: Urzędowiacy na nieludzkiej ziemi. Wspomnienia. 1992 ([Teksty 2. wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
823.książka: Utrwalony czas. Twórczość i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
824.książka: Uwiodła mnie Solidarność. Między mitem a rzeczywistością. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
825.książka: W cieniu goślińskich lip. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
826.książka: "W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali...". Polska a Rosja 1939-1942. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartnicka Barbara: Zapożyczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 557-563  szczegóły 
828.książka: W górach. Wspomnienia z wypraw i wędrówek w górach świata. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
829.książka: W górach. Wspomnienia z wypraw i wędrówek w górach świata. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
830.książka: "W Jerozolimie doznacie pociechy" Iz 66, 13. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
831.książka: W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Wybór wspomnień. 1993  szczegóły 
832.książka: W przeszłość dla przyszłości. Wspomnienia najstarszych mieszkańców Żuław Gdańskich. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
833.książka: W służbie Kielecczyźnie. Wspomnienia ludowców. 2005  szczegóły 
834.książka: W służbie morza i wybrzeża. 90-lecie administracji morskiej. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
835.książka: W szkołach których nie było - wypiski z kamiennego zeszytu. Wspomnienia uczniów tajnego nauczania. 2004  szczegóły 
836.książka: W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. (t. 2, 1996, 243 s., [5] s.: faks., fot., portr....) szczegóły 
837.książka: W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. 1995 ([Teksty 50 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
838.książka: W ubeckich kazamatach. Wspomnienia ofiar stalinizmu w Polsce Światosława Małysza, Leokadii Marynki, Barbary Mazurkiewicz, Józefa Wiejaka, Bolesława Ducha, Jerzego Marczewskiego. 1990  szczegóły 
839.książka: W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia. 2005  szczegóły 
840.książka: W złowieszczych murach Wronek i Rawicza lat 1945-1956. Wspomnienia więźniów politycznych. 1995 (Od redakcji [wstęp]. - [15 tekstów wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Kijas Artur: Wspomnienia więźniów politycznych PRL-u. Życie i Myśl 1995 nr 3 s. 95-96  szczegóły 
841.książka: Walka i cierpienie. Wspomnienia żołnierzy BCh III Okręgu Kieleckiego z lat wojny i powojennych prześladowań. 1999  szczegóły 
842.książka: Walki w okolicach Łodzi 1914 r. Relacje uczestników i świadków. [Wspomnienia]. 2007 (|00$tJesteś moja /$rLinda Winstead Jones.$tNawiedzona /$rEvelyn Vaughn...) szczegóły 
843.książka: Walterowcy. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
844.książka: Warmińskie pokolenia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
845.książka: Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
846.książka: Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
847.książka: Warszawa w naszych wspomnieniach. Praca zbiorowa.  szczegóły 
848.książka: Warszawska Praga w latach 1939-1945. Fakty i wspomnienia z czasów terroru. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
849.książka: Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, filia w Gorzowie Wielkopolskim. Wspomnienia uczestników. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
850.książka: Wąbrzeskie wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
851.książka: Wehikuł wspomnień. Twórczość uczniów Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie. [Antologia, opowiadanie, wiersz]. 2011  szczegóły 
852.książka: Wiara pomogła mi żyć. Świadectwa dotkniętych chorobą oraz osób im pomagających. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
853.książka: Widziałem Gomorę w Rokitnie. Wkroczenie Armii Czerwonej do Rokitna. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
854.książka: Widziałem Powstanie czerwiec 1956. Wspomnienia uczestników powstania poznańskiego w czerwcu 1956 roku, nadesłane na konkurs "Przewodnika Katolickiego". 2006  szczegóły 
855.książka: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL (1945-1956). 1990 (Danuta Suchorowska: Od autorki [wstęp]. - [Teksty wspomn. pióra nielit...) szczegóły 
856.książka: Wielkopolanie w tajnym nauczaniu 1939-1945. Wspomnienia nauczycieli. 1994 (Ludwik Gomolec: Słowo wstępne. - [Teksty 112 wspomn. pióra nieliterató...) szczegóły 
857.książka: Wieś Krawczyki i jej mieszkańcy (1945-1975). Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
858.książka: Wigilie niewoli i wolności. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
859.książka: Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
860.książka: Wojenne Łomianki. Wspomnienia mieszkańców z lat 1939-1945. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
861.książka: Wojenne wspomnienia Gośliniaków. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
862.książka: Wojna i okupacja we wspomnieniach świętochłowiczan. Ocalić od zapomnienia... [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
863.książka: Wojna, okupacja, ludzie... Moje wspomnienia z lat 1939-1945. 2000  szczegóły 
864.książka: Wolność i prawda. NSZZ "Solidarność" Nowy Targ i NSZZ RI "Solidarność" Podhala, Spisza i Orawy w latach 1980-1981 we wspomnieniach założycieli. 2003 (Tadeusz Juchas: Przedmowa. - Wstęp [od autorek]. - [Lista autorów wspo...) szczegóły 
865.książka: Wołyńska ziemio moja... Gmina Ludwipol powiatu kostopolskiego na Wołyniu we wspomnieniach dawnych mieszkańców. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
866.książka: Wrzesień 1939. Obrona przedmieść Pragi. Wspomnienia obrońców.  szczegóły 
867.książka: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach. 1989 (Wstęp. - [29 tekstów pióra nieliteratów - dowódców i sztabowców]....) szczegóły 
recenzja: Klimecki Michał: Wspomnienia generałów Września. Kierunki 1990 nr 6 s. 9  szczegóły 
recenzja: Maroń Jerzy: Wrzesień 1939 roku - relacje i wspomnienia. Zaranie Śląskie 1990 nr 3/4 s. 322-324  szczegóły 
868.książka: Wrzesień 1939 we wspomnieniach obrońców warszawskiej Woli. 1995 ([M. in.:] Maria Ejchman, Jolanta Wiśniewska: Od Redakcji. - [Wiersze a...) szczegóły 
869.książka: Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
870.książka: Wrzesień 39 w pamięci ofiar NKWD. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
871.książka: Wrześniowe dni klęski, dni chwały. Wspomnienia żołnierzy Armii Poznań i Wielkopolan o wrześniu 1939. 1989 ( Edmund Makowski.: Wstęp. - [18 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
872.książka: Wspomnienia 1900-2004. 2005 ([Wspomnienia żołnierzy]...) szczegóły 
873.książka: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat 1929-1939. 2000  szczegóły 
874.książka: Wspomnienia absolwentów Wydziału Zootechnicznego. Pierwszy rocznik 1951-1955. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
875.książka: Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
876.książka: Wspomnienia. [Cz.] 4. 1997  szczegóły 
877.książka: Wspomnienia harcerzy - uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku. 2002  szczegóły 
recenzja: Nartowski Zbigniew: "Wspomnienia harcerzy - uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku". Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 39  szczegóły 
878.książka: Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem (1867-1969). [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
879.książka: Wspomnienia i opowieści Bukówczan. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
880.książka: Wspomnienia i relacje żołnierzy Sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 1939-1944. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
881.książka: Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej. 1993 (Od wydawcy. - "Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem" [wstęp]. - [53 te...) szczegóły 
882.książka: Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej. 1995 ([Wstęp]. - [45 tekstów piora nieliteratów]....) szczegóły 
883.książka: Wspomnienia (II). 1995 ([Teksty 3 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
884.książka: Wspomnienia kombatantów. 1989 ( Tadeusz Wasąg: Wstęp. - [16 tekstów dot. okresu 1939-1945 pióra nieli...) szczegóły 
885.książka: Wspomnienia księgowych. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Praca zbiorowa. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
886.książka: Wspomnienia mieszkańców Czarnowa. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
887.książka: Wspomnienia mieszkańców gminy Bieżuń. T. 1. 2004  szczegóły 
888.książka: Wspomnienia nagrodzone w konkursie "Pomóżcie nam zachować pamięć" w 2005 roku. 2006  szczegóły 
889.książka: Wspomnienia nie tylko o Pułku K.O.P. "Sarny". Reprinty i przedruki. 2001  szczegóły 
890.książka: Wspomnienia niekontrolowane. Z historii PRL. Cz. 2, Dziennikarze.  szczegóły 
891.książka: Wspomnienia o Annie German. "Największy elf świata". 1999  szczegóły 
892.książka: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. 1995 ([Teksty 8 wspomn. pióra nieliteratów]. - [Noty o aut.]....) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Małgorzata: Kolejny tom wspomnień o Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1995 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
893.książka: Wspomnienia o Dziennikarskiej Spółdzielni Satarycznej [!] czyli DSS.  szczegóły 
894.książka: Wspomnienia o szkołach wileńskich. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
895.książka: Wspomnienia o Technikum Leśnym w Białowieży. "Najlepsza twierdza, gdzie przyjaźń z szacunkiem ludzi kojarzy". [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
896.książka: Wspomnienia o Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie 1952-1961. Cz. 2. 2005  szczegóły 
897.książka: Wspomnienia o Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie 1952-1961. Cz. 3. 2008  szczegóły 
898.książka: Wspomnienia o Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie 1952-1961. 2002  szczegóły 
899.książka: Wspomnienia okupacyjne z tajnego nauczania na Ziemi Szelkowskiej. 2003  szczegóły 
900.książka: Wspomnienia. Ostatni Mohikanie Szkół Podchorążych Lotnictwa przedwojennej Polski. 1994 ([M. in.:] Piotr Skarga: Modlitwa za Ojczyznę. - Jan P. Falkowski: Prze...) szczegóły 
901.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 1. (Andrzej Kozera: Słowo wstępne. - [Wspomnienia poprzedzone notami biogr...) szczegóły 
902.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 2.  szczegóły 
903.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 3.  szczegóły 
904.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 4.  szczegóły 
905.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 5.  szczegóły 
906.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 6.  szczegóły 
907.książka: Wspomnienia pierwszych mieszkańców Szczecinka. 1996  szczegóły 
908.książka: Wspomnienia pisane głodem... Relacje członków Związku Sybiraków w Stargardzie zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
909.książka: Wspomnienia polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939-1945. 1999  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia "węgierskich" Polaków. Trybuna 1999 nr 284 s. 17 (nota...) szczegóły 
910.książka: Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.  szczegóły 
911.książka: Wspomnienia, relacje, listy i rozmowy Witniczan. 1994 (Zbigniew Czarnuch: Wprowadzenie. - [11 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
912.książka: Wspomnienia rodzinne. Cz. 2, Relacje Polaków mieszkających w Mołdawii. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
913.książka: Wspomnienia rodzinne. XI Przegląd twórczości literackiej dzieci i młodzieży. 2003  szczegóły 
914.książka: Wspomnienia sądeckich sybiraków. Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
915.książka: Wspomnienia sieradzkich żołnierzy łącznościowców. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
916.książka: Wspomnienia sierpczan. 1900-1950. 1998  szczegóły 
917.książka: Wspomnienia studentów Politechniki Śląskiej z lat 1945-1950. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
918.książka: Wspomnienia Sybiraków.  szczegóły 
919.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 1]. 1989 ([T.] 1: "Polsza budiet kakda woron zbieliejet". Warszawa 1989, 159 s. ...) szczegóły 
920.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 1-3]. 1990 ([T.] 1: "Polsza budiet kagda woron zbieliejet". Wyd 2, 1990, 159 s. [T...) szczegóły 
921.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 4-5]. 1991 (
[T.] 4: "Popał Stalinu w ruki, nie żdi zmiłowania", 1991, 255 s. [...)
 szczegóły 
922.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 6]. 1992 (
[T.] 6: "Kak nie sidieł w tjur'mie, tak nie grażdanin Sowietskogo ...)
 szczegóły 
923.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 7]. 1993 (
[T.] 7: "Niczego, priwykniesz, nie priwykniesz - pomriosz", 1993, ...)
 szczegóły 
924.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T. 8]. 1994 (
[T.] 8: "My was nauczim kak rodinu lubit", 1994, 243 s.

[...)
 szczegóły 
925.książka: Wspomnienia Sybiraków. [T.] 9, "Tajga - zakon, miedwied" - prokuror". 1997  szczegóły 
926.książka: Wspomnienia Sybiraków z wakacji u Stalina. 2003  szczegóły 
927.książka: Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Cz. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
928.książka: Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
929.książka: Wspomnienia Ustroniaków wydane w związku z realizacją monografii Ustronia. 2001  szczegóły 
930.książka: [Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz] Temois d'Auschwitz. 1998  szczegóły 
931.książka: Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz. 1995 ([18 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
932.książka: [Wspomnienia więźniów obozu w Auschwitz] Erinnerungen Auschwitzer Haeftlinge. 1995  szczegóły 
933.książka: Wspomnienia wojenne 1939-1945 księży diecezji częstochowskiej. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
934.książka: Wspomnienia wojną pisane. Prace konkursowe młodzieży gm. Porąbka na temat wspomnień z okresu okupacji. 2000  szczegóły 
935.książka: Wspomnienia wrocławskich pionierów. 1995 (Włodzimierz Szuleja: Od Wydawcy. - Alfons Holecki: Wstęp. - [Teksty 28...) szczegóły 
936.książka: Wspomnienia wrocławskich pionierów. 2001  szczegóły 
937.książka: Wspomnienia wychowanków Oratorium Św. Jana Bosko w Poznaniu 1926-1960. 1998  szczegóły 
938.książka: Wspomnienia z Kołem związane. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
939.książka: Wspomnienia z lat II wojny światowej i okupacji. 1995 (Halina Szwarc: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Władysława Bieńkowska, Stani...) szczegóły 
940.książka: Wspomnienia z obozu Oberlangen. To już 60 lat..., 12 kwietnia 1945 - 12 kwietnia 2005. 2005  szczegóły 
941.książka: Wspomnienia z Petersburga i Merentähti 1907-1914. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
942.książka: Wspomnienia z początkowych lat Politechniki Krakowskiej. 1998  szczegóły 
943.książka: Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
944.książka: Wspomnienia z Powstań Śląskich. Edward Zielniok, Piotr Korus, Jan Wybraniec. 1994  szczegóły 
945.książka: Wspomnienia z Syberii. 1999  szczegóły 
946.książka: Wspomnienia z Twierdzy Świnoujście. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
947.książka: Wspomnienia z warmińskich pielgrzymek pieszych na Jasną Górę 1984-2003 i do Ostrej Bramy 1991-2003. 2003  szczegóły 
948.książka: Wspomnienia z więzień i obozów (1939-1945). Stanisław Bródka, Halina Hellonowa, Józef Sroczyński. 1997  szczegóły 
949.książka: Wspomnienia z zesłania. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
950.książka: Wspomnienia z zesłania byłych mieszkańców Wilejszczyzny. 1995 (Wstęp. - [Teksty 10 wspomnień i relacji pióra nieliteratów]. - Folklor...) szczegóły 
951.książka: Wspomnienia znaczone łzami. Wysiedlenia ludności polskiej z obszaru rejencji ciechanowskiej 1939-1944. [Antologia, wspomnienia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
952.książka: Wspomnienie o bitwie pod Brwinowem. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
953.książka: Wspomnień(opis). Wspomnienia z lat szkolnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
954.książka: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego. Wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998. 2002  szczegóły 
955.książka: WuKaDe 1927-2002. Wspomnienia, dokumenty, zdjęcia wydane w 75-lecie uruchomienia kolejki EKD/WKD. 2002  szczegóły 
956.książka: Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
957.książka: Wygnańcze szlaki. Relacje uchodźców i emigrantów z Polski do Niemiec. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
958.książka: Wyjątkowe rodzicielstwo. Adopcyjne historie. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
959.książka: Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. 2000  szczegóły 
960.książka: Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. 2001  szczegóły 
recenzja: Surażska Wisła: Wspomnienia wypędzonych. Rzecz o Książkach 2001 nr 5 s. E9  szczegóły 
961.książka: Wypędzenie Polaków z Kresów Wschodnich. Przyjazd na Śląsk (1944-1946) w zapisach wspomnieniowych 40 lat później. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
962.książka: Wyprawa do Polski. Wspomnienia z czasów powstania styczniowego. 1996 ([Teksty 3 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
963.książka: Wysiedlenia ludności polskiej podczas II wojny światowej we wsiach dzisiejszej gminy Radziechowy-Wieprz. W 70 rocznicę Saybusch Aktion dla zachowania w pamięci przyszłych pokoleń. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
964.książka: Wysiedleńczy los. Ze wspomnień dzieci. 2005  szczegóły 
965.książka: Wystąpienie polskich katorżników na trakcie okołobajkalskim. Cztery relacje. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
966.książka: Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
967.książka: Wywołanie ogólne... (Wspomnienia krótkofalowców). [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
968.książka: Wzywam cię w boskiej wspomnienia godzinie. Wiersze miłosne poetów romantyzmu.  szczegóły 
969.książka: XXX lat Akademickiego Klubu Jeździeckiego "Horpluch". [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
970.książka: Z archiwum pamięci. Obraz Kcyni we wspomnieniach mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
971.książka: Z brewiarzem wspomnień. Almanach poetycki. 2006  szczegóły 
972.książka: Z codzienności nauczyciela. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
973.książka: Z daleka... coraz dalej. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
974.książka: Z dalekiego Sybiru. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
975.książka: Z dyplomem KUL w Poskę. Wspomnienia i relacje. 1994 (Słowo wstępne. - Od redakcji. - [29 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Krakowiak Antoni: Wspomnienia absolwentów KUL. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 129 s. 9  szczegóły 
976.książka: Z dziejów 6. Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego. Antologia wspomnień i poezji. [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2012  szczegóły 
977.książka: Z kombatanckich wspomnień i kronik. 1998  szczegóły 
978.książka: Z Kresów przez Afrykę do... Wspomnienia. 2001  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Dobra moda na wspomnienia. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 27 s. 11 (nt. imprezy promującej książkę...) szczegóły 
980.książka: Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. 1992 (Słowo wstępne. - Klemens Rudnicki: Przedmowa. - [127 wspomn. pióra nie...) szczegóły 
recenzja: Mandziuk Józef: Wspomnienia Kresowiaków. Gazeta Niedzielna 1994 nr 1 s. 3, 6  szczegóły 
recenzja: Z Kresów Wschodnich R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. Gazeta Niedzielna 1995 nr 23 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Z kresów wschodnich R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940. Gazeta Niedzielna 1994 nr 30 s. 8 (nota...) szczegóły 
981.książka: Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z osad wojskowych 1921. 1998  szczegóły 
982.książka: Z naszego półwiecza. Wspomnienia absolwentów filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rocznik 1951-1955. 2005  szczegóły 
983.książka: Z naszej przeszłości... Wspomnienia i relacje. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
984.książka: Z niezamkniętych pamięci szuflad. Wspomnienia Polaków z sowieckiej niewoli. 1995 ([50 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
985.książka: Z pamiętnika międzychodzianki. Spotkania. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
986.książka: Z pedagogiką przez życie. Studia i drogi życiowe we wspomnieniach absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego rocznik 1968-1972. Książeczka wydana z okazji III Zjazdu Absolwentów zorganizowanego w 40. rocznicę ukończenia studiów Gdańsk, 15 września 2012. 2012  szczegóły 
987.książka: Z podolskiej Płotyczy na zachód Polski. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
988.książka: Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
989.książka: Z Syberii na Podlasie. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
990.książka: Z tamtych lat. Wspomnienia uczennic Prywatnego Gimnazjum i Liceum Marii Taniewskiej w Warszawie. 2005  szczegóły 
991.książka: "Z tej wywózki wróciłem ostatni...". Mieszkańcy Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-1945. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
992.książka: Z teki folkloru Dionizjusza Czubali. T. 1, Wojenne opowieści wspomnieniowe. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
993.książka: Z teki folkloru Dionizjusza Czubali. T. 2, Wojenne opowieści wspomnieniowe. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
994.książka: Z ziemi kazachskiej do Polski. T. 2, Wspomnienia repatriantów z Kazachstanu, wysiedlonych w latach 30. XX w. w głąb ZSRR. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
995.książka: Za kromkę chleba. Wspomnienia robotników przymusowych z Podlasia 1939-1945. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
996.książka: Zabrze - moje miasto. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
997.książka: Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
998.książka: Zakochani w Polanicy. Wspomnienia pionierów i o pionierach. 1997  szczegóły 
999.książka: Zamek Lubelski - wspomnienia więźniów 1939-1944. 1998  szczegóły 
1000.książka: "Zanim wróciła Polska". Martyrologia ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień. 1994 (Wstęp. - [Teksty 7 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1001.książka: Zapiski irackie. Relacje i wspomnienia uczestników IV zmiany PKW Irak. 2006  szczegóły 
1002.książka: Zaporczycy. Relacje. T. 2. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1003.książka: Zapukali do drzwi... [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1004.książka: Zaraz po wojnie. Zapis pierwszego dwudziestolecia we wspomnieniach osadników w powiecie sławieńskim. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1005.książka: Zatrzymane chwile. [Antologia, dziennik, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1006.książka: Zawołać po imieniu. Księga kobiet - więźniów politycznych 1944-1958. T. 1. [Wspomnienia].  szczegóły 
1007.książka: Zawołać po imieniu. Księga kobiet - więźniów politycznych 1944-1958. T. 2. [Wspomnienia].  szczegóły 
1008.książka: Ząbkowice w dokumentach historycznych i wspomnieniach mieszkańców. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1009.książka: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej w latach 1939-1945. Wspomnienia, pamiętniki i relacje. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1010.książka: Zdążyć przed kalendarzem. Wspomnienia. [Antologia, wspomnienia, wiersz]. 2009  szczegóły 
1011.książka: Zdrowie, miłość, pieniądze. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1012.książka: Ze sportem przez życie. Historia absolwentów rocznika 1987 AWF Warszawa przez nich samych spisana. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1013.książka: Ze wspomnień na ścieżkach życia. 2008  szczegóły 
1014.książka: Ze wspomnień polskich językoznawców. [1]. 2010  szczegóły 
1015.książka: Zesłani. Wspomnienia Sybiraków z regionu słupeckiego. [Antologia, wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1016.książka: Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. 90-lecie szkoły zawodowej, 50-lecie technikum, 40-lecie nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
1017.książka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 2006-2011. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1018.książka: Zeszyt literacko-historyczny pt. "W kręgu naszych wspomnień". 2004  szczegóły 
1019.książka: Zetrzyj z włosów pył bitewny. Wspomnienia żołnierzy warszawskiego batalionu AK "Zaremba-Piorun". 1996  szczegóły 
1020.książka: Zielona twierdza. Wspomnienia leśników z pracy zawodowej i działalności niepodległościowej w okresie II wojny światowej. 1995 (Andrzej Grzelak: Przedmowa. - [Teksty 32 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1021.książka: Zielona wrona. 13 grudnia 1981 roku w Nowym Targu we wspomnieniach internowanych i związanego z nimi środowiska. 2000  szczegóły 
1022.książka: Zielone berety z "koniczynką". Dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905-1948. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1023.książka: Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 5, Losy i wspomnienia popowstaniowe. 1998  szczegóły 
1024.książka: Ziemia wyrzyska - świadkowie tamtych dni. [Antologia, wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1025.książka: Zostawić ślad za sobą. Refleksje i wspomnienia z okazji 60-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku. 2005  szczegóły 
1026.książka: Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty. 1997  szczegóły 
1027.książka: Żmiąca - kraina uśmiechem malowana. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1028.książka: Żoliborski kalejdoskop. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1029.książka: Żołnierskie serca w hołdzie Janowi Pawłowi II. Wiersze i wspomnienia oficerów, podoficerów, żołnierzy, pracowników wojska i rodzin wojskowych.  szczegóły 
1030.książka: "Żubry" na Żoliborzu. Wspomnienia żołnierzy powstania warszawskiego. 1993  szczegóły 
1031.książka: Życie i pamięć. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1032.książka: Życie prywatne esesmanów w Auschwitz. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1033.książka: Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1034.książka: Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1035.książka: Życie wolne i radosne... Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego - "Zeusa" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1957-1962 i jej późniejsze dzieje. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1036.książka: Życie z pompą. Sto lat Warszawskiej Fabryki Pomp we wspomnieniach. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1037.książka: Żydowskie dwory. Wspomniena z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. 1999  szczegóły 
1038.książka: Żyli wśród nas... Wspomnienia Polaków i Żydów nadesłane na Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej o Nagrodę Imienia Dawida Ben Guriona zorganizowany w Płońsku pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśniewskiego. 2001  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
1039.artykuł: Jaworski Kazimierz: Odżyły wspomnienia. Zwrot 2004 nr 3 s. 63  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
1040.wiersz: W dworku pani Grabowskiej w Lipkowie (Wypada wspomnieć o jednym dziedzicu...). Płomyczek 1992 nr 1 s. 26 (z notą Tadeusza Chudego; tyt. od red....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    książki (alfabet autorów)
1041.książka: Polâki v Peterburge v pervoj polovine XIX veka. 2010  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1042.artykuł: Łukowska Maria: Badania nad opowieścią wspomnieniową. Łódzkie Studia Etnograficzne 1991 t. 30 s. 53-62 (nt. opowieści o łódzkich fabrykantach; tematyka, narracja, wątki...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
1043.utwór: Wspomnienia z Gruzji. Z opowiadań osoby, która tam podróż w roku 1830 odbyła. (podp. Paulina K....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
1044.książka: Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
1045.książka: Rocznik 1934. [Wspomnienia].  szczegóły 
1046.książka: "Szuflada II" Lotem wspomnień i myśli. [Wiersze]. 2010  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1047.wiersz: Wspomnienia kochanki. Przedproża 1991 nr 6 s. 16  szczegóły 
1048.wiersz: Wspomnienia (Pamiętasz kolego - towarzyszu broni...). Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1994 nr 51/52 s. 10 (podp. Tobrukczanin...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1049.proza: Mariensztacka Akademia Projektodawców. Subiektywne wspomnienia z festiwalu Manifestacje Poetyckie, który odbył się dwukrotnie - w 2005 i w 2006 roku - na warszawskim Mariensztacie. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 39-45 (częściowo fikcyjna relacja z imprezy w formie tekstu dramatycznego; po...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska)
  Urbaniak Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1050.książka twórcy: Urbaniak Zdzisław: Smak życia. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abakanowicz Magdalena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1051.książka twórcy: Abakanowicz Magdalena: Fate and art. Monologue. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Abrahamowicz Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1052.artykuł: Rogatko Bogdan: Dasza. Wspomnienie o Danucie Abrahamowicz (1937-1995). Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
  Abraham Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1053.książka twórcy: Abraham Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. 1990  szczegóły 
  Abramowicz Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1054.książka twórcy: Abramowicz Andrzej: Koral pamięci. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, notatki i listy archeologa. Cz. 1 Dzieciństwo i młodość. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1055.książka twórcy: Abramowicz Andrzej: Koral pamięci. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, notatki i listy archeologa. Cz. 2 Wiek dojrzały, pod znakiem łopaty. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1056.książka twórcy: Abramowicz Andrzej: Koral pamięci. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, notatki i listy archeologa. [Cz. 3] Wiek dojrzały, pod znakiem łopaty. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Abramowicz Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: Wspomnienie osobiste o profesor Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 548-552  szczegóły 
1058.artykuł: Wójtowicz Henryk: Osobiste wspomnienia o śp. Prof. Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 542-547  szczegóły 
  Abramow-Newerly Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1059.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Lwy mojego podwórka. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1060.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Lwy STS-u. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
1061.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Lwy wyzwolone. [Wspomn.]. 2003 ([Wspomnienia dot. m.in. Teatru Polskiego w Warszawie i Związku Literat...) szczegóły 
1062.książka twórcy: Abramow-Newerly Jarosław: Patent na życie. Niezwykła historia sukcesu Piotra Chomczyńskiego. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1063.tekst paraliteracki: Abramow-Newerly Jarosław: Moja pierwsza odnowa. Wspomnienie o debiutanckiej huśtawce. Po prostu 1991 nr 4 s. 16, 13  szczegóły 
  Acher Małgorzata Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1064.książka twórcy: Acher Małgorzata Maria: Niewłaściwa twarz. Wspomnienia ocalałej z warszawskiego getta. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Adamczewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1065.artykuł: Wasiak Izabela: Wspomnienie o Stanisławie Adamczewskim. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1 s. 16-18 (z okazji 50. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Adamczewski Zenon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1066.książka twórcy: Adamczewski Zenon: Sołtys boguniewski. Gniazdo. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1067.książka twórcy: Adamczewski Zenon: The home. The Sołtys (Mayor) of Boguniewo. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1068.książka twórcy: Adamczewski Zenon: ...W Czermnej i okolicy 1943-1944. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Adamczyk Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1069.książka twórcy: Adamczyk Stanisław, [Eugeniusz Adamczyk] : Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Adamczyk Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1070.książka twórcy: Adamczyk Józef: W życiu szczęście trzeba mieć. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Adamczyk Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1071.książka twórcy: Trzy nogi Pietera Bruegla. Ze wspomnień malarza. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Adamczyk Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1072.książka twórcy: Adamczyk Ryszard: Izbicy dni powszednie. Wojna i okupacja. Pamiętnik pisany po latach. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Adamczyk Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1073.książka twórcy: Adamczyk Stefan: O Polsko moja. Wspomnienia 1939-1984. 1989  szczegóły 
  Adamczyk Wesley
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1074.książka twórcy: Adamczyk Wiesław: Kiedy Bóg odwrócił wzrok. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1075.książka twórcy: Adamczyk Wesley: Kiedy Bóg odwrócił wzrok. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1076.książka twórcy: Adamczyk Wesley: Kiedy Bóg odwrócił wzrok. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1077.książka twórcy: Adamczyk Wesley: When God looked the other way. An odyssey of war, exile and redemption. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1078.książka o twórcy: Adamczyk Wesley: Da Gud sa til den anden side. En odyssé gennem krig, eksil og forlosning. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Adamowicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1079.książka twórcy: Adamowicz Jan: Tułaczym szlakiem. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Adamowicz Lech W.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1080.książka twórcy: Adamowicz Lech W.: A jednak poznałem ciocię z Chicago i inne opowiadania, wspomnienia. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1081.proza: Adamowicz Lech: Na fali wspomnień. Kalisia 1994 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
  Adamowicz Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1082.książka twórcy: Adamowicz Paweł: Gdańsk jako wyzwanie. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Adamski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1083.książka twórcy: Adamski Jerzy: Salon, czyli jak mówić o sobie. [Szkice wspomnieniowe]. 1996  szczegóły 
  Adamski Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1084.książka twórcy: Adamski Józef: Oddalonym lecz bliskim sercu. Wspomnienia z lat 1979-2005. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Adamski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1085.książka twórcy: Adamski Stanisław: Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Adamski Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1086.książka twórcy: Adamski Wiesław: Misja w Iraku. Zapiski oficera wydziału prasowego. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Adrjański Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1087.książka twórcy: Adrjański Zbigniew: Pochody donikąd. Pieśni, wspomnienia, obyczaje. Leksykon nostalgiczno-ironiczny z dziejów PRL. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1088.książka twórcy: Adrjański Zbigniew: Wspomnienia z Polesia oraz inne dziwne opowieści. [Opowiadanie]. 2006  szczegóły 
  Afanasjew Alina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1089.książka twórcy: Afanasjew Alina: Książęta i żebracy. [Szkice i wspomn.]. 2003 ([Dedykacja:] Książkę tę dedykuję mojemu wnukowi Jerzemu Aleksandrowi A...) szczegóły 
1090.książka twórcy: Afanasjew Alina: Uwięziona kolęda. [Wspomn.]. 1991 (Zawiera również: Jerzy Afanasjew: Polski rok 1980...) szczegóły 
  Affeltowicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1091.książka twórcy: Affeltowicz Jerzy: Spełnione nadzieje. Ze wspomnień z Borów Tucholskich i zaborów u schyłku XIX wieku. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Agams Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1092.książka twórcy: Agams Krzysztof: Asfaltowe zamyślenia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Agatowski Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1093.artykuł: Sitarska Maria: Sen o poecie - wspomnienie Tomasza Agatowskiego (1949-2004). Pro Arte 2005 nr 21 s. 54-56  szczegóły 
  Ajewski Eugeniusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1094.książka o twórcy: Ajewski "Kotwa" Eugeniusz Morski Andrzej: Polska Walcząca. Na moim podwórku. Pamiętnik z lat 1939-1947. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
  Al right pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1095.książka twórcy: Al right : Nie mówcie nikomu, że uciekłem z. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Albin Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1096.książka twórcy: Albin Kazimierz: [List gończy. Historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji] Steckbrieflich Gesucht. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1097.książka o twórcy: Albin Kazimierz: Mandato di cattura. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1098.książka o twórcy: Albin Kazimierz: Steckbrieflich Gesucht. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Aleksandrowicz Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1099.książka twórcy: Aleksandrowicz Julian, Stawowy Ewa: Tyle wart człowiek... [Wspomn.]. 1992 (Zapis rozmów przeprowadzonych przez Ewę Stawowy...) szczegóły 
  Aleksandrowicz Mirosława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1100.książka twórcy: Aleksandrowicz Mirosława: Ocalone z niepamięci. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Aleksandrzak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1101.artykuł: Marjańska Ludmiła: Przyjaciel autorów (Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci). Guliwer 1995 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
  Aleksiewicz Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1102.wiersz: Aleksiewicz Henryk: Wspomnienia. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 15 s. 14  szczegóły 
  Al-Koni Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1103.wiersz: Al-Koni Janina: Wspomnienie o Warszawie. Gazeta Lwowska 1997 nr 5/6 s. 10  szczegóły 
  Allerhand Maurycy, Allerhand Leszek *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1104.książka twórcy: Allerhand Leszek, Allerhand Maurycy: Zapiski z tamtego świata. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1105.książka twórcy: Allerhand Leszek, Allerhand Maurycy: Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku profesora i wspomnieniach jego wnuka. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Alvarado-Łagunionok Roma
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1106.książka o twórcy: Alvarado-Łagunionok Roma: Tak wędrując. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Amber Ludwika
    proza (alfabet tytułów)
1107.proza: Amber Ludwika: Teresa (Wspomnienie osobiste). Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 109 s. 21-22 (wspomnienie o Teresie Haremzie, zawiera wiersze; z fot....) szczegóły 
  Ambroziewicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1108.książka twórcy: Ambroziewicz Jerzy: Znam was wszystkich. [Wspomn.]. 1993 ([Wspomn. dot. m.in.: Marka Hłaski, Włodzimierza Sokorskiego, papieża J...) szczegóły 
  Amiradżibi-Stawińska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1109.książka twórcy: Amiradżibi Helena: Książka antykucharska. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1110.książka twórcy: Amiradżibi Helena: Moja filmowa Moskwa. Białym pociągiem dookoła wódki... i nie tylko. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Anastaziuk Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1111.książka twórcy: Anastaziuk Adam: Tak się żyło w Ciechanowcu. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Anczarski Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1112.książka twórcy: Anczarski Józef: Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej. 1939-1946. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Anczyc Władysław Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1113.książka twórcy: Anczyc Władysław Ludwik: Wspomnienie z Tatr. 1992  szczegóły 
  Anderman Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1114.książka twórcy: Anderman Janusz: Fotografie. [Szkice wspomn.]. 2002 ([Wspomn. m.in. nt. znanych postaci świata kultury; teksty druk. w G...) szczegóły 
  Anders-Nowakowska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1115.książka twórcy: Anders-Nowakowska Anna: Mój ojciec generał Anders. [Wspomnienia].  szczegóły 
1116.książka twórcy: Anders-Nowakowska Anna: Mój ojciec generał Anders. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Anders Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1117.książka twórcy: Anders Władysław: An army in exile. The story of the Second Polish corps. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1118.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. [Wspomnienia].  szczegóły 
1119.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1120.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1989  szczegóły 
1121.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału (Wspomnienia z lat 1939-1946). 1989  szczegóły 
1122.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału (Wspomnienia z lat 1939-1946). 1989  szczegóły 
1123.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1992  szczegóły 
recenzja: K.M.: Współczesność dopisuje nowy rozdział (Edycja wspomnień gen. Andersa). Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 4 (relacja z wieczoru promocyjnego książki; Warszawa, Klub Księgarza 14 X...) szczegóły 
1124.książka twórcy: Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. 1995  szczegóły 
  Andruszkiewicz-Nowak Maria, Nowak Jerzy *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1125.książka twórcy: Andruszkiewicz-Nowak Maria, Nowak Jerzy: Książka o miłości. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Andrycz Nina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1126.książka twórcy: Andrycz Nina: Bez początku, bez końca. [Wspomn.].  szczegóły 
1127.książka twórcy: Andrycz Nina: Patrzę i wspominam. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Andryszczak Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1128.książka twórcy: Andryszczak Wiesław: Chory z Ujazdu. (Wspomnienia z dzieciństwa). [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Andrzejewska-Heinrich Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1129.książka twórcy: Andrzejewska-Heinrich Anna: Młodość, której nie było. Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946. 1993  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1130.zgon: Grata Zbigniew: Wspomnienia o Annie Marii Andrzejewskiej-Heinrich. Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 61-62 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1131.artykuł: Bujnowski Józef: Jak spotkałem Bogumiła Andrzejewskiego w lasach Thetfordskich. Wspomnienie. Gazeta Niedzielna 1995 nr 19 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1132.zgon: Mantel-Niećko Joanna: Wspomnienie. Afryka 1994 nr 1 s. 50-52 (zmarł: 2 XII 1994...) szczegóły 
  Andrzejewski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1133.książka twórcy: Andrzejewski Jan: Szli na zachód. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1134.artykuł: Matuszewski Ryszard: Garść wspomnień o Jerzym Andrzejewskim. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 4 s. 108-114  szczegóły 
1135.artykuł: Myszkowski Krzysztof: Jerzy Andrzejewski wspomnienie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 14 s. 6 (wspomn. z okazji 10. rocznicy śmierci pisarza...) szczegóły 
  Andrzejewski Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1136.książka twórcy: Andrzejewski Ludwik: Nieoceniony skarb. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Andrzejewski Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1137.książka twórcy: Andrzejewski Roman: Zapiski myszołapa. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Andrzejewski Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1138.książka o twórcy: Andrzejewski Tadeusz: Urodzony w stajni. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Angielska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1139.wiersz: Angielska Krystyna: Chopin - wspomnienie. Magazyn Wileński 1994 nr 11/12 s. 24  szczegóły 
1140.wiersz: Angielska Krystyna: Ptaki wspomnień. Magazyn Wileński 1994 nr 11/12 s. 24  szczegóły 
1141.wiersz: Angielska Krystyna: Wspomnienie o Chopinie. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 14 (z notą...) szczegóły 
  Anioł Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1142.książka twórcy: Anioł Józef: Do tajgi na zatracenie. Wspomnienia deportowanego Wołyniaka. 2000  szczegóły 
recenzja: (mir): Wspomnienie ze zsyłki. Przegląd 2001 nr 19 s. 29  szczegóły 
  Aniszczyk Aleksy
    wiersze (alfabet tytułów)
1143.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Z Pieczorłagu (Ze wspomnień więźnia politycznego). Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
  Ankiewicz Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1144.książka twórcy: Ankiewicz Henryk: W Obrze jest dobrze.[Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Antczak Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1145.książka twórcy: Antczak Jerzy: Noce i dnie mojego życia. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Antecki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1146.książka twórcy: Wspomnienia konińskiego adwokata. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Antkowiak Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1147.książka twórcy: Antkowiak Włodzimierz: Vamos, peregrino! Droga do Santiago de Compostela. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
  Antochewicz Bernard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1148.książka twórcy: Antochewicz Bernard: Witraż (Zapiski ściganego). [Wspomn.]. Poetycki epilog. Jeszcze są drzewa, wieje wiatr... [Wiersze]. 1995 ([Zawiera także:] Borys Pasternak: Listy do gruzińskich przyjaciół. Fra...) szczegóły 
  Antosiewicz Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1149.książka twórcy: Antosiewicz Marian: Moje wspomnienia. Cz. 1 ...z lat wczesnego dzieciństwa, 1928-1940.  szczegóły 
1150.książka twórcy: Antosiewicz Marian: Moje wspomnienia. Cz. 4 ...z Czarnego Lądu, 1943-1948.  szczegóły 
  Anusiewicz Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1151.artykuł: Dąbrowska Anna: Wspomnienie o Januszu Anusiewiczu. x 2000 ([w ks. zb.:] Językowy obraz świata i kultura. Pod red. Janusza Anisewi...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1152.zgon: Wolny Maja: Wspomnienie o profesorze Januszu Anusiewiczu. Poradnik Językowy 2001 z. 2 s. 3 (zmarł: 26 XII 2000...) szczegóły 
  Anusz Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1153.książka twórcy: Anusz Andrzej: Osobista historia PC. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Anysz Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1154.książka twórcy: Anysz Marian: Czterdzieści dwa lata w Wojsku Polskim. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Arciszewska Zofia
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1155.utwór: Po obu stronach oceanu. Wspomnienia.  szczegóły 
  Argasińska Lidia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1156.książka twórcy: Argasińska Lidia: Szara opowieść (wspomnienia z sześcioletniego pobytu na zesłaniu w Północnym Kazachstanie w latach 1940-1946). [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Arkuszyński Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1157.książka twórcy: Arkuszyński ps. "Maj" Aleksander: Przeciw dwóm wrogom. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
1158.książka twórcy: Arkuszyński Aleksander: Przeciw dwóm wrogom. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Arkuszyński Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1159.książka twórcy: Arkuszyński Zdzisław: Prawo do życia. (Świadectwa świadka zagłady w KL Auschwitz, który stał się obrońcą życia). [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
  Arlt Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1160.książka twórcy: Arlt Ryszard: Jest taka miłość. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Armata Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1161.książka twórcy: Armata Jerzy: I otrze Bóg wszelką łzę. O dzieciach chorych na białaczkę i inne opowiadania. [Opow., wspomn.]. 1997  szczegóły 
1162.książka twórcy: Armata Jerzy: Opowiadania i wspominki lekarza pedriatry. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Arter Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1163.książka twórcy: Arter Halina: Wędrówka przez życie. Wspomnienia spisane poza Ojczyzną 1932-2002. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Artzi Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1164.książka twórcy: Artzi Zygmunt: Erdreich, Wenasok, Artzi - to ja. [Wspomn. z l. 1939-1966]. 1989  szczegóły 
  Arundati pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1165.książka twórcy: Arundati : Terapia narodu za pomocą seksu grupowego. Zapiski kobiety spełnionej. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1166.książka twórcy: Arundati : Terapia narodu za pomocą seksu grupowego. Zapiski kobiety spełnionej. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Aschenbrenner Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1167.książka twórcy: Aschenbrenner Tomasz: Wieś, która była i nigdy nie wróci. Bieżanów z moich lat młodzieńczych. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Askanas Kazimierz Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1168.proza: Askanas Kazimierz: Fragmenty wspomnień z dzieciństwa. Gościniec Sztuki 1997 nr 1 s. 54-64  szczegóły 
  Astar J.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1169.książka twórcy: Astar J.: Mechanizm wspomnień. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Aszkenazy-Engelhard Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1170.książka twórcy: Aszkenazy-Engelhard Halina: Dzień, noc, dzień. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Aszyk Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1171.książka twórcy: Aszyk Kazimierz: Fruwający dzik i inne opowieści leśniczego z Borów Tucholskich. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Atlas Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1172.książka twórcy: Atlas Janusz: Atlas erotyczny - wszystko o kobietach. [Wspomn.]. 1993 ([Dot. m.in. środowisk artystycznych]....) szczegóły 
1173.książka twórcy: Atlas Janusz: Atlas towarzyski. [Wspomn.]. 1991 (Nt. świata artystycznego i dziennikarskiego w Polsce w l. 70. i 80.; m...) szczegóły 
  Auerbach Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1174.książka twórcy: Auerbach Jerzy: Zwierzenia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Augustyniak Tomasz Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
1175.wiersz: Augustyniak Tomasz K.: Wspomnienia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 131 s. 5  szczegóły 
  Augustyn-Puziewicz Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1176.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów - wspomnienie lat szczęśliwych. 1994  szczegóły 
1177.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów - wspomnienie lat wojennych. 1999  szczegóły 
1178.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Moja medycyna. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1179.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Z Gorlic na "Dziki Zachód". [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Auleytner Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1180.książka twórcy: Auleytner Wacław: Spotkania i rozstania. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Awgulowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1181.książka twórcy: Awgulowa Janina: Wileńskie wspominki i nie tylko. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Axer Erwin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1182.książka twórcy: Axer Erwin: Czwarte ćwiczenia pamięci. [Art., fel. i szkice wspomn.]. ([Teksty z lat 1998-2003 druk. gł. w czas.: Dialog, Zeszyty L...) szczegóły 
1183.książka twórcy: Axer Erwin: Ćwiczenia pamięci. Seria druga. [Art., fel. i szkice wspomn.]. 1991 ([Teksty druk. gł. w czas.: Dialog (1983-1990), Pamiętnik Tea...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Halina: Wspomnienia Erwina Axera (Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej). Słowo Powszechne 1992 nr 42 s. 7  szczegóły 
1184.książka twórcy: Axer Erwin: Ćwiczenia pamięci. Seria trzecia. [Szkice wspomn.]. 1998 ([Teksty druk. głównie w czas.: Dialog (1992-1997), także w R...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1185.książka o twórcy: Axer Erwin: Z pamięci. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Młynarska-Ahrens Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1186.książka twórcy: Ahrens Barbara: Zielnik rodzinny. [Wspomn. i wiersze]. 1998 ([Wspomn. pośw. rodzinie Młynarskich, m.in. nt. Wojciecha Młynarskiego;...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baake Bolesław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1187.utwór: Konrad Krzyżanowski (Wspomnienie).  szczegóły 
  Babiak Roberta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1188.książka twórcy: Babiak Roberta: W oceanie miłości i miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej. Autobiografia i Dziennik duchowy. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Babiarczyk Beata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1189.książka twórcy: Babiarczyk Beata: Pamiętnik norweski. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Babicki Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1190.książka twórcy: Babicki Jan: "Odkąd moja pamięć sięga" Moje wspomnienia.... [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Babiel Feliks
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1191.książka twórcy: Babiel Feliks: Garnuszek nadziei. Wspomnienia Sybiraka. 2003  szczegóły 
  Babinicz Waldemar
1192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (WT): Wspomnienie o "chrzestnym". Ikar 1997 nr 2 s. 32  szczegóły 
  Babiński Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1193.książka twórcy: Babiński Andrzej: Zygzakiem pękanie lodu. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Babiński Teodor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1194.książka twórcy: Babiński Teodor: W blasku słońca i cieniu sykomory. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Bacciarelli Cezary
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1195.książka twórcy: Bacciarelli Cezary: Garść wspomnień. [Pam.]. 1990  szczegóły 
  Bachleda-Wala Patrycja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1196.książka twórcy: Bachleda-Wala Patrycja: Wspomnienie. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
  Bachorz Les Celestyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1197.książka twórcy: Bachorz Les Celestyn: Pięć narodzin i requiem. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Baczewski Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1198.utwór: Wspomnienie Warmiaka.  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
    wiersze (alfabet tytułów)
1199.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Wspomnienia z konspiry, Kraków 1994. Na dziko 1997 nr 9 s. 2 (z not....) szczegóły 
  Badaczewski Artur
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1200.książka twórcy: Badaczewski Artur: Pomocne dłonie. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Badeni Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1201.książka twórcy: Badeni Stefan: A stranger to hell. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1988  szczegóły 
  Badmajew Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1202.książka twórcy: Badmajew Piotr: Historia żoliborskiego powstańca. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Badowska-Muszyńska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1203.książka twórcy: Badowska Jadwiga: Miedzioryty. Wiersze i wspomnienia o Leonie Kosmulskim. 2003  szczegóły 
1204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zabacka Anna: Sięganie do wspomnień. Najprościej 1993 nr 2 s. 36  szczegóły 
  Badowski Michał (1916-2003)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1205.książka twórcy: Badowski Michał: Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Badowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1206.książka twórcy: Badowski Stanisław: Momenty życia - wojna '39. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Badurski Jerzy Dzierżykraj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1207.książka twórcy: Badurski Jerzy Dzierżykraj: Grodzisk Wielkopolski mojego dzieciństwa. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Badziąg Kazimierz Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1208.książka twórcy: Badziąg Kazimierz Antoni: Był taki czas. Wspomnienia pomorskiego harcerza. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1209.książka twórcy: Badziąg Kazimierz Antoni: Zanim powstał Uniwersytet Gdański. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Bagieński Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1210.książka twórcy: Bagieński Franciszek: Wspomnienia starego wołyniaka [z l. 1848-1859]. 1987  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1211.utwór: Wspomnienia starego Wołyniaka.  szczegóły 
  Bagiński Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1212.książka twórcy: Bagiński Mieczysław: Wypisy postrzępionej pamięci. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Baka Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1213.książka twórcy: Baka Władysław: Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bakierowska Alicja
    proza (alfabet tytułów)
1214.proza: Bakierowska Alicja: Wspomnienia z okruchów szkła. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 37-45  szczegóły 
  Bakuła Leszek
    proza (alfabet tytułów)
1215.proza: Bakuła Leszek: Ze wspomnień ostrołęckich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 210-217  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1216.zgon: Pajka Stanisław: Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 316-318 (zmarł: 22 III 1997...) szczegóły 
  Bakuniak Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1217.książka twórcy: Bakuniak Edmund: "Osnowa". Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Od Lasów Wołyńskich do Puszczy Solskiej. Wspomnienia uczestnika walk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i 9. Pułku Piechoty Legionów AK. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1218.książka twórcy: Bakuniak Edmund: Rodziny kresowe Armii Krajowej. Rodzina Bakuniaków. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Balcerowicz Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1219.książka twórcy: Balcerowicz Piotr: Afganistan. Historia, ludzie, polityka. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Baliński Ignacy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1220.utwór: Wspomnienia o Warszawie.  szczegóły 
  Baliński Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1221.książka twórcy: Baliński Józef: Dwa życia, jedna noc. Wspomnienia. [Wspomnienia, wiersz]. 2010  szczegóły 
  Baliński Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1222.wiersz: Baliński Stanisław: Wspomnijmy Nowogródek. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 4  szczegóły 
1223.wiersz: Baliński Stanisław: Wspomnijmy Nowogródek. Rota 2000 nr 1/2 s. 45 (z notą o aut., s. 51...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1224.artykuł: Bobka Lesław: Czwartkowe spotkania (Wspomnienie bardzo osobiste). Przekrój 1999 nr 37 s. 32-33  szczegóły 
  Balwierz Józef Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1225.książka twórcy: Balwierz Józef Jan: Między biegunami. Podróże, rozważania, krajobrazy. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
1226.książka twórcy: Balwierz Józef Jan: Od Krakowa do Brazylii. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
  Balwierz Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1227.książka twórcy: Balwierz Stefan: Ucieczka przed śmiercią. Prawdziwe życie "kapitana Klossa". [Wspomnienia].  szczegóły 
1228.książka twórcy: Balwierz Stefan: Związek Orła Białego. Konspiracja w Dąbrowie Górniczej. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bałkowiec Waldemar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1229.książka twórcy: Bałkowiec Waldemar: Przeżyłem peerelowskie zbrodnie i gwałty. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Bałuk Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1230.książka twórcy: Bałuk Stefan: Byłem cichociemnym... [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Banach Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1231.książka twórcy: Banach Edward: Nad Wołgą i Donem. Wspomnienia tułacza po ziemiach ZSRR w latach 1941-1944. 1998  szczegóły 
  Banach Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1232.książka twórcy: Banach Franciszek: Życie jeńców polskich w obozie Woldenberg 1940-1945. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Banach Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1233.wiersz: Banach Marta: Wspomnienie. Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1997 nr 12 s. 40  szczegóły 
  Banasiak Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1234.książka twórcy: Banasiak Marian: Wspomnienia Sybiraka. 1996  szczegóły 
  Banasikowski Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1235.książka twórcy: [Banasikowski Edmund] Jeż: Na zew Ziemi Wileńskiej. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Banaszak Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1236.książka twórcy: Banaszak Antoni: Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1982. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1237.książka twórcy: Banaszak Antoni: Wspomnienia z pobytu w obozach koncentracyjnych Dachau-Gusen 1940-1945. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Banaszak Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1238.książka twórcy: Banaszak Józef: Czas nie przeszedł obok. Wspomnienia przyrodnika. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1239.książka twórcy: Banaszak Józef: Wybrałem Bydgoszcz. Dzienniki 1989-2009. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Banaś Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1240.książka twórcy: Banaś Franciszek: Moje wspomnienia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Banaś Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1241.książka twórcy: Banaś Józef: Z Żywiecczyzny na Śląsk. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
  Baniewski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1242.książka twórcy: Baniewski Krzysztof: Z Polski do Polski. Życiorys emigranta. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bankiewicz Robert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1243.książka twórcy: Bankiewicz Robert: Od rondówki do laptopa. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bańczerowski Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1244.książka twórcy: Bańczerowski Leon: Wspomnienia i refleksje. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bańkowska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1245.książka twórcy: Bańkowska Barbara: Urbanistyka i ja. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bańkowski Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1246.książka twórcy: Bańkowski Roman: Wspomnienia. 2000  szczegóły 
  Baran Augustyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1247.artykuł: Fiala Adam: Głowa wroga wspomnienie o Augustynie Baranie. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 4 s. 99  szczegóły 
  Baran Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1248.wiersz: Baran Bartosz: W podmuchu wspomnień. Aspiracje 2007 nr 7 s. 44  szczegóły 
1249.wiersz: Baran Bartosz: W polsklejanych wspomnieniach.... Aspiracje 2007 nr 7 s. 43  szczegóły 
  Baraniecki Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1250.książka twórcy: Baraniecki Bolesław: Opowieści leskie. Z pamięci i z fotografii. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Baran Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1251.książka twórcy: Baran Józef: Koncert dla nosorożca. Dziennik poety z przełomu wieków. [Wspomnienia, wiersze].  szczegóły 
1252.książka twórcy: Baran Józef: Podróże z tej i nie z tej ziemi. Migawki z sześciu kontynentów: Europy, obu Ameryk, Australii, Azji i Afryki. [Wiersze, wspomnienia].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1253.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie. Strony 1994 nr 2 s. 63-64  szczegóły 
1254.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
1255.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 3 s. 98 (z notą o aut....) szczegóły 
1256.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 11  szczegóły 
1257.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Magazyn Literacki 2000 nr 8/9 s. 28 (z fot....) szczegóły 
1258.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej burzy. Hybryda 2000 nr 2 s. 6 (z notą i fot. na s. 3...) szczegóły 
1259.wiersz: Baran Józef: Wspomnienie wieczornej letniej nocy. Twórczość 2000 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
  Baranowska-Gil Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1260.książka twórcy: Baranowska-Gil Zofia: Witamy w Kanadzie. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Baranowska Julia
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1261.książka o twórcy: Baranowska Julia: Ścieżki przez życie. Wspomnienia. [Wspomnienia]. (Zawiera: "Notatki" Julii Baranowskiej...) szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1262.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji. [Wspomn.]. 1999 ([Osobiste refleksje nt. poezji głównie współczesnej]....) szczegóły 
1263.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1264.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1265.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
  Baranowski Edmund, Kulesza Juliusz *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1266.książka twórcy: Baranowski Edmund, Kulesza Juliusz: Warszawskie gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Baranowski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1267.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Drugi raz dookoła świata. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1268.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Samotny żeglarz. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
1269.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Szkoła pod żaglami. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1270.książka twórcy: Baranowski Krzysztof: Zapiski najemnego żeglarza. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Barański Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1271.książka twórcy: Barański Marek: Nogi Pana Boga. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1272.książka twórcy: Barański Marek: Tajemnice DT [Dziennika telewizyjnego]. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Barański Mirosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
1273.wiersz: Barański Mirosław J.: Droga do Grasse (wspomnienie). Aleje 3 1997 nr 8 s. 12  szczegóły 
  Barański Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1274.książka twórcy: Barański Wiesław: Obok sedna. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Stańczyk: Wspomnienia dziennikarza. Ikar 2002 nr 1 s. 18  szczegóły 
  Barącz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1275.artykuł: Barącz Andrzej: Wspomnienia. Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 31-35, nr 3 s. 33-35 (m.in. nt. Stanisława Barącza...) szczegóły 
  Barbacka Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
1276.wiersz: Barbacka Helena: Boli wspomnienie dobrych chwil.... Almanach Sądecki 1998 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Barcikowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1277.książka twórcy: Barcikowski Kazimierz: U szczytów władzy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1278.książka twórcy: Barcikowski Kazimierz: Z mazowieckiej wsi na szczyty władzy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Tejchma Józef: Wspomnienia społecznika. Dziś 1999 nr 2 s. 94-98  szczegóły 
  Barcikowski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1279.książka twórcy: Barcikowski Władysław: Szpital grecki na wyspie Wolin. [Wspomn. z l. 1949-51]. 1989  szczegóły 
  Barczyk Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1280.książka twórcy: Barczyk Wiesław: Cicer cum caule czyli Okruchy wspomnień 1927-2009. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Barczyk Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1281.książka twórcy: Barczyk Zygmunt: Dojrzewać na polu bawełny. Adolfa Szutkiewcza opowieść o zesłaniu. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Matulewicz Tadeusz: Wspomnienia z Kazachstanu. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 182-183  szczegóły 
1282.książka twórcy: Barczyk Zygmunt: Dojrzewać na polu bawełny. Opowieść Adolfa Szutkiewicza. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bardach Janusz, Gleeson Kathleen *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1283.książka twórcy: Bardach Janusz, Gleeson Kathleen: El hombre, un lobo para el hombre. Sobrevivir al Gulag. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Wspomnienia z wilczego czasu. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 42  szczegóły 
1285.książka twórcy: Bardach Janusz, Gleeson Kathleen: Man is wolf to man. Surviving the gulag. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Bardecki Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1286.książka twórcy: Bardecki Andrzej: Zawsze jest inaczej. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Bardecki Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1287.książka twórcy: Bardecki Marian: Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Barna Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1288.książka twórcy: Barna Adam: Z pamiętnika wysiedleńca. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Baron Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1289.książka twórcy: Baron Józef: Opolskie korzenie. [Wspomn. obejmujące okres od l. 80. XIX w. do 1988]. 1989  szczegóły 
  Barszczak Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1290.książka twórcy: Barszczak Tadeusz: Z gospodarstwa w świat. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Barszcz Karina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1291.książka twórcy: Barszcz Karina: Bałagan in Pandora's âšik. Wspamiętnik. [Wspomnienia, wiersz]. 2010  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
1292.wiersz: Bartczak Kacper: Wachlarz wspomnień. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 68  szczegóły 
  Bartelski Lesław Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1293.książka twórcy: Bartelski Lesław M.: Ale zabaffa! [Wspomnienia].  szczegóły 
1294.książka twórcy: Bartelski Lesław M.: W znaku "Baszty" Wspomnienia i refleksje lipiec 1944 - styczeń 1945. 1997  szczegóły 
  Bartnik Czesław Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1295.książka twórcy: Bartnik Czesław Stanisław: Mistyka wsi. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1296.książka twórcy: Bartnik Czesław Stanisław: Pamiętnik duchowy z lat 1950-1958. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bartosiewicz Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1297.książka twórcy: Bartosiewicz Stanisława: Okruchy życia. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bartos Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1298.książka twórcy: Bartos Jan: Misyjne drogi wśród rodaków na Wschodzie. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bartoszewski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1299.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981-19.04.1982. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1300.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: Gazeta z bożej łaski. Wywiad z byłym dziennikarzem "Gazety Ludowej". [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1301.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: I hjärtat av Europa. Polen - minnen och tankar. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1302.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: O Niemcach i Polakach. Wspomnienia, prognozy, nadzieje. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1303.książka o twórcy: Bartoszewski Władysław: Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
  Bartoszewski-Wnukowski Narcyz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1304.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Cierpiące dusze i ciała. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1305.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Czas przemijania. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1306.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Drogi życia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1307.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Moje lekarskie wspomnienia. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1308.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Opowiadania. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1309.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Przymusowa emigracja. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1310.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Samo życie. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1311.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Tak jak w życiu. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1312.książka twórcy: Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Zapisane w czasie. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bartosz Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1313.książka twórcy: Bartosz Julian: Ostatnie zapiski zgryźliwego dogmatyka. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bartuszek Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1314.książka twórcy: Bartuszek Anna: Bestia ujarzmiona. Moja walka z chorobą. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Basiaga Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1315.wiersz: Basiaga Tadeusz: wolę wspomnienia... Almanach Sądecki 2012 nr 1/2 s. 76 (z fot. i not. o autorze na s. 75...) szczegóły 
  Bater Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1316.książka twórcy: Bater Wiktor: Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Batko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1317.książka twórcy: Batko Zbigniew: Łaskawe oceany. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bator Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1318.książka twórcy: Bator Joanna: Japoński wachlarz. Powroty. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1319.książka twórcy: Bator Joanna: Japoński wachlarz. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1320.książka twórcy: Bator Joanna: Japoński wachlarz. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bator Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1321.książka twórcy: Bator Wacław: Trudne życie. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Batory Aleksander Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1322.książka twórcy: Batory Aleksander Leszek: Z ziemi polskiej do ziemi włoskiej. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Batóg Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1323.książka twórcy: Batóg Jan: Wspomnienia robotnika i żołnierza. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Bauer Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1324.książka twórcy: Bauer Jerzy: My z ósmej kompanii. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bau Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1325.książka twórcy: Bau Józef: Czas zbezczeszczenia. Wspomnienia z czasów drugiej wojny światowej. [Wspomnienia].  szczegóły 
1326.książka twórcy: Bau Józef: Czas zbezczeszczenia. Wspomnienia z drugiej wojny światowej. 1990  szczegóły 
  Bauman Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1327.książka twórcy: Bauman Janina: A raparigo do Gueto. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1328.książka twórcy: Bauman Janina: Nigdzie na ziemi. Powroty. Opowiadania. [Opowiadania, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1329.książka twórcy: Bauman Janina: Nigdzie na ziemi. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1330.książka twórcy: Bauman Janina: [Winter in the morning] Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta. [Wspomn.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Frydryczak Beata: Szczeliny wspomnień. Kresy 1996 nr 25 s. 255-257  szczegóły 
1331.książka twórcy: Bauman Janina: Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bauman Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1332.książka twórcy: Bauman Zygmunt: To nie jest dziennik. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Baziak Jolanta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1333.książka twórcy: Baziak Jolanta: Ziemia początku. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bazielich Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1334.książka twórcy: Bazielich Barbara: Przypadki etnografa z przypadku. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bazyli Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
1335.wiersz: Bazyli Genowefa: Wspomnienia. Spojrzenie 2001 nr 16 s. 15  szczegóły 
  Bąblewski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1336.książka twórcy: Bąblewski Tadeusz: U progu niepodległości. Wspomnienia z lat 1915-1921. 1996  szczegóły 
  Bąbol-Czerwińska Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
1337.wiersz: Bąbol-Czerwińska Zofia: Wspomnienie. Własnym głosem 2001 nr 49 s. 6  szczegóły 
  Bądkowski Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1338.artykuł: Kotlica Jacek: Cena odwagi i cena rozwagi. Wspomnienie o Lechu Bądkowskim. Kociewski Magazyn Regionalny 2004 nr 4 s. 5-6  szczegóły 
1339.artykuł: Samp Jerzy: Wspomnienie o Lechu. Pomerania 1996 nr 1/2 s. 26-28 (z okazji 15. rocznicy śmierci; z fot. Lecha Bądkowskiego...) szczegóły 
  Bąkowicz Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1340.książka twórcy: Bąkowicz Stanisław: Mój uniwersytet. Wspomnienia byłego studenta. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bąk Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1341.książka twórcy: Bąk Tomasz: Jak pułkownik z porucznikiem. Zapiski, reportaże, wywiady, zdjęcia. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bąk Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1342.artykuł: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Odległe i bliskie (Wspomnienie z "morałem"). Egeria 2006 nr 1 s. 12-13 (także o Kazimierze Iłłakowiczównie i Irenie Sławińskiej...) szczegóły 
  Beciński Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1343.książka twórcy: Beciński Franciszek: Pochód czarnego krzyża. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bederski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1344.książka twórcy: Bederski Eugeniusz: Ze światłem przez dżunglę i busz Afryki. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bedlicki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1345.wiersz: Bedlicki Marcin: Przyroda - jasnoniebieskie wspomnienie.... Być razem 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Bednarczuk Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1346.książka twórcy: Bednarczuk Tadeusz: Był taki czas. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bednarczyk Adam (1920-1999)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1347.książka twórcy: Bednarczyk Adam: Moja działalność w Iłży. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bednarczyk Adam (ur. 1965)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1348.książka twórcy: Bednarczyk Adam: Dobij mnie Europo... Wspomnienia z wojny bałkańskiej. 1997  szczegóły 
  Bednarczyk Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1349.wiersz: Bednarczyk Andrzej: Są wspomnienia które.... Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1350.książka twórcy: Bednarczyk Czesław: W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny. 2003  szczegóły 
1351.książka twórcy: Bednarczyk Czesław: W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy. 1988 ([Dot. pisarzy, życia literackiego i ruchu wydawniczego w Londynie w l....) szczegóły 
  Bednarek Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1352.książka twórcy: Bednarek Władysław: Gdzie jesteś ojczyzno? Opowiadania zesłańca. [Wspomn. z l. 1939-42]. 1989  szczegóły 
  Bednarski Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1353.książka twórcy: Bednarski Mieczysław: W szponach gestapo. Wspomnienia więźnia Pawiaka i Oświęcimia. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Bednarski Tadeusz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1354.książka twórcy: Bednarski Tadeusz Zygmunt: Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Bednaruk Waldemar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1355.książka twórcy: Bednaruk Waldemar: Reasumpcja Trybunału Koronnego. Wspomnienia Jakuba Sobieszczańskiego z wydarzeń w 1752 roku. [Tekst dramatyczny].  szczegóły 
  Bednorz Zbyszko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1356.książka twórcy: Bednorz Zbyszko: Gniazdo wędrujące. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1357.książka twórcy: Bednorz Zbyszko: Lata krecie i orłowe. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
1358.książka twórcy: Bednorz Zbyszko: Pielgrzymowanie nasze niepojęte. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bejger Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1359.książka twórcy: Bejger Aleksander: Pełnym głosem o Afryce. Z dziennika misjonarza. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bełkowski Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1360.książka twórcy: Bełkowski Czesław: Wspominki. Wspomnienia absolwenta Politechniki Warszawskiej. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bembiński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1361.książka twórcy: Bembiński "Harnaś" Stefan: Te pokolenia z bohaterstwa znane. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1362.książka twórcy: Beniowski Maurycy August: Mémoires et voyages. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Benisz Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1363.książka twórcy: Benisz Anna: Nie przegrałam życia. Pamiętnik Ślązaczki. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Berenda-Czajkowski Stanisław
1364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Adam: Wspomnienia z Pokucia. Antena 2001 nr 168 s. E  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1365.książka twórcy: Berenda-Czajkowski Stanisław: Miłość i okrucieństwo. Opowieść druga, z dawnych polskich Kresów. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Berent Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1366.książka twórcy: Berent Jerzy: Piechotą z Krakowa. Sam o sobie. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Berestyński Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1367.książka twórcy: Berestyński Adam: Babie lato. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bereśniewicz Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1368.książka twórcy: Bereśniewicz Irena: Hands across the precipice encounters in Siberia and Asia, 1940-1942. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bereśniewicz-Rajca Olga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1369.książka twórcy: Bereśniewicz-Rajca Olga: Wspomnienia baranowickie. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1370.książka twórcy: Bereś Stanisław: Okruchy Atlantydy. Wrocławski riff. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bereza Zbigniew Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1371.książka twórcy: Bereza Zbigniew Wacław: Wspomnienia z kraju kamiennych brył. [Pam.]. 1994  szczegóły 
  Berezowska Iwona
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1372.książka twórcy: Berezowska Iwona: W cieniu tyrana. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
  Berger Mosze
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1373.książka twórcy: Berger Mosze: W tajgach Sybiru. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Berger Rafał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1374.książka twórcy: Berger Rafał: Hassan Konopacki - Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Berger Wiesław Adam
    proza (alfabet tytułów)
1375.proza: Berger Wiesław Adam: Śląskie kartki (Reportaże ze wspomnień). Głos Ludu 1994 nr12, 13, 15-22, 24-31 (z 17 III), 33-35  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1376.artykuł: (H.L.): Wieczór wspomnień. Głos Ludu 1999 nr 6 s. 2 (nota o wieczorze wspomnień pośw. Wiesławowi Adamowi Bergerowi, Karwina...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1377.kult: C.R.: Wieczór wspomnień. Zwrot 1999 nr 3 s. 69 (sprawozdanie z wieczoru wspomnieniowego poświęconego pisarzowi w Karwi...) szczegóły 
1378.kult: (kor): Wspomnienie o W.A. Bergerze (W Kawiarni Literackiej "Avion"). Głos Ludu 1998 nr 66 s. 2 (zapowiedź i program spotkania poświęconego pamięci Wiesława Adama Berg...) szczegóły 
1379.kult: Wieczór wspomnień W.A. Bergera. Głos Ludu 1999 nr 10 s. 3 (not. i fot....) szczegóły 
  Berkowicz Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1380.artykuł: Żarów Stefan: Widoczne Słowo - wspomnienie pośmiertne. Nadwisłocze 2012 nr 4 s. 37 (o tomiku poezji Mariana Berkowicza "Widoczne Słowo" i o wieczorze auto...) szczegóły 
  Berland Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1381.książka twórcy: Berland Marian: Dni długie jak wieki. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Wspomnienia z piekła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 2 s. 19  szczegóły 
  Berling Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1382.książka twórcy: Berling Zygmunt: Wspomnienia. 1990 (T. 1: Z łagrów do Andersa. 311 s....) szczegóły 
recenzja: Jaczyński Stanisław: Wspomnienia gen. Berlinga. Wojskowy Przegląd Historyczny 1991 nr 2 s. 220-223  szczegóły 
1383.książka twórcy: Berling Zygmunt: Wspomnienia. 1990 (T. 2: Przeciw 17 republice. 1991, 424 s. T. 3: Wolność na przetarg. 19...) szczegóły 
recenzja: Jaczyński Stanisław: Gen. Berlinga wspomnień ciąg dalszy. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 2 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Jędrychowski Stefan: Na marginesie wspomnień Zygmunta Berlinga. Dziś 1992 nr 6 s. 117-124 (dot. t. 1-3; polem.: Eleonora Syzdek: Nie tylko o pamiętnikach Zygmunt...) szczegóły 
recenzja: J.Wł.: "Wspomnienia" generała Berlinga. Rzeczpospolita 1991 nr 106 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kmieciński Zdzisław: Wspomnienia generała. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 10  szczegóły 
  Berlin Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1384.książka twórcy: Berlin Harry: Nie sposób zapomnieć. Wspomnienia. 1991  szczegóły 
  Bernacki Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1385.książka twórcy: Bernacki Eugeniusz: Reportaż z powrotnej drogi. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Bernaś Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1386.książka twórcy: Bernaś Jan: Powołanie z przeszkodami. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1387.książka twórcy: Bernaś Jan: Powołanie z przeszkodami. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Berndsen Emilia
    wiersze (alfabet tytułów)
1388.wiersz: Berndsen Emilia: Wspomnienie o matce. Karta Groni 2005 nr 24 s. 294-295  szczegóły 
  Berner Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1389.książka twórcy: Berner Jan: Byłem prezydentem. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bernhardt Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1390.książka twórcy: Bernhardt Maciej: Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego. Cz. 2. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1391.książka twórcy: Bernhardt Maciej: Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Berny Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1392.książka twórcy: Berny Maria: Wieża radości. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bernyś Mariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1393.książka twórcy: Bernyś Mariusz: Szpital na Banacha. Dzienniczek o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Berowska Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1394.wiersz: Berowska Marta: Konstantego Laszczki wspomnienie z Paryża. Biuletyn Literacki 2000 s. 97 (z not., s. 98...) szczegóły 
1395.wiersz: Berowska Marta: Konstantego Laszczki wspomnienie z Paryża. Biuletyn Literacki 1993 nr 5 s. 1  szczegóły 
  Beski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1396.książka twórcy: Beski Jerzy: Moje Podole. 1930-1945. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Beszta-Borowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1397.książka twórcy: Beszta Borowski Jan: Pół wieku zarazy. Moje zapiski faktów i refleksji. [Wspomn.].  szczegóły 
  Betański Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1398.książka twórcy: Betański Zygmunt: Obraz XX wieku we wspomnieniach. [Wspomn.].  szczegóły 
  Betlej Bronisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1399.książka twórcy: Betlej Bronisława: Na kanwie wspomnień. [Wiersz]. 2010  szczegóły 
  Betto Maria Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1400.wiersz: Betto Maria D.: Wspomnienie IV. Akant 1999 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Beynar-Czeczott Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1401.książka twórcy: Beynar-Czeczott Ewa: Mój ojciec Paweł Jasienica. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Będkowska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1402.książka twórcy: Będkowska Helena: Z pionierskich dni w Złotowie. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Będkowski Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1403.książka twórcy: Będkowski Leon: Nieśmiertelni. Wspomnienia służby ułańskiej. 1997  szczegóły 
  Bialski Eliasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1404.książka twórcy: Bialski Eliasz: Patrząc prosto w oczy. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1405.książka twórcy: Bialski Eliasz: Patrząc prosto w oczy. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Białecki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1406.książka twórcy: Białecki Tadeusz: Szczecin - przystanek na całe życie. Cz. 1 Wspomnienia z lat 1933-1958. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1407.książka twórcy: Białecki Tadeusz: Szczecin. Przystanek na całe życie. Cz. 2 (Wspomnienia z lat 1958-1975). [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Białkowski Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
1408.zgon: Heppen Irena: Oswajanie tajemnicy (Wspomnienie o profesorze G.B.). Tygodnik Polski 1989 nr 30 s. 13 (zmarł: VI 1989; z fot....) szczegóły 
  Białoń Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1409.książka twórcy: Verkana Jana: Nie jesteś moim dziadkiem. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1410.książka twórcy: Białoszewski Miron: Chamowo. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1411.książka twórcy: Białoszewski Miron: Diario del levantamiento de Varsovia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1412.książka twórcy: Białoszewski Miron: Spominska knjiga iz varšavske vstaje. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1413.książka twórcy: Białoszewski Miron: Tajny dziennik. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1414.książka o twórcy: Miron - wspomnienia o poecie. 1996 (Hanna Kirchner: Człowiek - Miron. Zamiast wstępu. - Kazimiera Białosze...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: "Miron. Wspomnienia o poecie". Plus Minus 1996 nr 31 s. 19  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1415.artykuł: Kopciński Jacek: Niby-ja, niby-on, czyli zbiorowe ustalanie persony Mirona Białoszewskiego (na podstawie wspomnień o poecie). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 229-238  szczegóły 
  Białous Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1416.książka twórcy: Białous "Jerzy" Ryszard: Walka w pożodze. Batalion Armii Krajowej "Zośka" w Powstaniu Warszawskim. [Wspomn.].  szczegóły 
1417.książka twórcy: Białous Ryszard: Walka w pożodze. Harcerski batalion Armii Krajowej "Zośka" w Powstaniu Warszawskim. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Białowąs Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1418.książka twórcy: Białowąs Jan: Krwawa podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bibel Philip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1419.książka twórcy: Bibel Philip: Szebreszin. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
recenzja: Smoter-Grzeszkiewicz Regina: Wspomnienia Philipa Bibela o przedwojennym Szczebrzeszynie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 3 s. 115-116  szczegóły 
  Biedrzycki Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1420.książka twórcy: Biedrzycki Wojciech: Jak wartki potok... (Wspomnienia z lat dawnych i bliskich). [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1421.książka twórcy: Biedrzycki Wojciech: Kot deroči potok.... [Wspomnienia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Biegaj Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1422.książka twórcy: Biegaj Stanisław: 50 lat kapłaństwa. Ks. Stanisław Biegaj 1960-2010. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Biegalski Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1423.książka twórcy: Biegalski Marek: Bardzo rzadkie nieporozumienie. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Biegun Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1424.książka twórcy: Biegun Antoni: Moje życie, mój los. Wspomnienia okupacyjne i więzienne. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Biela Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
1425.wiersz: Biela Emil: Ciepłe wspomnienie zimy. Mały Gość Niedzielny 1989 nr 1 s. 15  szczegóły 
1426.wiersz: Biela Emil: Dom wspomnień. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
1427.wiersz: Biela Emil: Krynickie wiersze [z tego cyklu:] Już wspomnienie. Almanach Sądecki 1996 nr 2 s. 59  szczegóły 
  Bielański Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Bielański Bogdan: Rysowane wspomnienia z Nowej Huty. Ha!art 2003 nr 2 s. 42-44 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Bielański Ryszard
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1429.książka o twórcy: Bielański Ryszard: Prawie życiorys 1939-1956 r. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bielatowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1430.artykuł: Śliwa Stanisław: Wspomnienie o Janie Bielatowiczu. Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 46 s. 4  szczegóły 
  Bielawa Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1431.książka twórcy: Bielawa Jerzy: Mój ojciec Józef Bielawa. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bielawska Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
1432.wiersz: Bielawska Jolanta: minuty we wspomnieniach.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 8 s. 13  szczegóły 
  Bielec Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1433.książka twórcy: Bielec Czesław: Wdzięczny Bogu i ludziom. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bielecka Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
1434.wiersz: Bielecka Zofia: Wspomnienia czają się.... Najprościej 1991 nr 3 s. 12  szczegóły 
  Bielecki Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1435.książka twórcy: Bielecki Jerzy: Kto ratuje jedno życie... Opowieść o miłości i ucieczce z Obozu Zagłady. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bieleszowa Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1436.książka twórcy: Bieleszowa z Grudzielskich Jadwiga: Wędrówka. Osimdziesiąt lat dookoła życia. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bielicka Hanka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1437.książka twórcy: Bielicka Hanka: Uśmiech w kapeluszu. [Wspomn.]. 2000 ([Wspomnienia m.in. nt.pracy w Teatrze "Syrena" w Warszawie i pracy est...) szczegóły 
recenzja: Bobka Lesław: Wspomnienia Hanki Bielickiej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 19 s. 11 (z fot....) szczegóły 
  Bielicki Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1438.książka twórcy: Bielicki Andrzej: Moje spotkania z "Czarnymi". [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Biel Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1439.książka twórcy: Biel Kazimierz: Czy mogłem postąpić inaczej? [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Biel-Ziółek Katarzyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1440.książka twórcy: Biel-Ziółek Katarzyna: Ciernista droga nadziei. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bieniecki Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1441.artykuł: Pilot Marian: O Jerzym Bienieckim (Wspomnienie). Regiony 1999 nr 1/4 s. 221-222  szczegóły 
  Bieniewski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1442.książka twórcy: Bieniewski Henryk: Z deszczu pod rynnę. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Bień Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1443.książka twórcy: Bień Adam: Bóg wyżej - dom dalej. 1939-1949. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
1444.książka twórcy: Bień Adam: Więźniowie Moskwy. [Wspomn.]. 1987  szczegóły 
1445.książka twórcy: Bień Adam: Wyprawa moskiewska. Fragmenty wspomnień. 1989  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1446.artykuł: Rykfa Władysław: O wspomnieniach Adama Bienia - w 100-lecie Jego urodzin. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 195-197  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1447.zgon: Burak Krzysztof: Zachowajmy wspomnienie pogrzebu. Goniec Staszowski 1998 nr 5 s. 6 (zmarł: 4 III 1998; list do redakcji nt. pogrzebu...) szczegóły 
  Bień-Bielska Hanna, Bielski Stanisław *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1448.książka twórcy: Bielski Stanisław, Bień-Bielska Hanna: Jestem dopóki pamiętam... [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1449.książka twórcy: Bielski Stanisław, Bień-Bielska Hanna: Transformacja i my. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bień-Bielska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1450.książka twórcy: Bień-Bielska Hanna: Rodzinny pejzaż z Łubianką w tle. [Wspomn.]. 1999 ([Dot. m.in. Adama Bienia]....) szczegóły 
  Bieńkowska Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1451.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Zwyciężyłam. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bieńkowska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1452.książka twórcy: Bieńkowska Ewa: Dom na Rozdrożu. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bieńkowska-Kopczyńska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1453.książka twórcy: Bieńkowska-Kopczyńska Maria: Zwabiona ateistka. Bóg odzyskał swoją własność. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bieńkowski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1454.książka twórcy: Bieńkowski Władysław: Spór o Morskie Oko. Wspomnienia. 2002  szczegóły 
  Biernacka-Pokowa Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1455.książka twórcy: Biernacka-Pokowa Anna: Wołynia czar... Wspomnienia wołynianki. 2000  szczegóły 
  Biernat Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1456.książka twórcy: Biernat Edward: 50 lat pracy w mleczarstwie. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Biernat Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1457.książka twórcy: Biernat Marian: Wspomnienia misjonarza z Mandamy. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bierzanek Remigiusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1458.książka twórcy: Bierzanek Remigiusz: Przez wiek XX. Wspomnienia i refleksje. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bigaj Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1459.książka twórcy: Bigaj Zbigniew: Po drogach wspomnień. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
  Bigos Justyna, Mozer Beata *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1460.książka twórcy: Bigos Justyna, Mozer Beata: Dziecko z chmur. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bilewicz Marian Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1461.książka twórcy: Bilewicz Marian Marek: Wyszedłem z mroku. [Wspomn. z l. 1941-48]. 1989  szczegóły 
1462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: ECK: Wspomnienia z łagrów. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 33-34  szczegóły 
  Bilińska Karolina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1463.książka twórcy: Bilińska Karolina: Dzienniczek Karolinki. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1464.książka twórcy: Bilińska Karolina: Karolinka w Pitsfordzie. 1947-1949. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Biliński Bronisław
    zgon (alfabet autorów)
1465.zgon: Łanowski Jerzy: Wspomnienie o Bronisławie Bilińskim. Meander 1998 nr 3 s. 303-314 (zmarł: 23 IV 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Biliński Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1466.książka twórcy: Biliński Karol: Tropem wspomnień. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Bilski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1467.książka twórcy: Bilski Ryszard: Muzyka ze starego czajnika. Historia syna krawca ze Skarżyska pełna nieuporządkowanych, ale najprawdziwszych dygresji. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1468.książka twórcy: Bilski Ryszard: O czym Jagiełło śnił w Bliżynie? Reportaże, rozmowy, wspomnienia. [Reportaż]. 2010  szczegóły 
  Biłek Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1469.książka twórcy: Biłek Stanisław: Najmilsze wspomnienia. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
  Bimer Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1470.książka twórcy: Bimer Witold: Wspomnienia z czasu wojny. Zagnańsk 1939-1945. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Binder-Sokołowski Dominik Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1471.książka twórcy: Binder-Sokołowski Dominik Michał: Wspomnienia majora AK Dominika Michała Binder-Sokołowskiego ps. "Donian". Sybir-Ural 18 I 1945-1 XI 1947. 2001  szczegóły 
  Binek Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1472.książka twórcy: Binek Tadeusz: Śląsk, wojna, kresy, Wrocław, Nowa Huta. Wspomnienia 1930-1960. 1997  szczegóły 
  Biolik Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1473.wiersz: Biolik Ewa: Wspomnienie. Parnasik 2000 nr 5 s. 18 (z not....) szczegóły 
  Birenbaum Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1474.książka twórcy: Birenbaum Halina: Każdy odzyskany dzień. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
1475.książka twórcy: Birenbaum Halina: Naděje umirá poslední. Očité svědectví holocaustu. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1476.książka twórcy: Birenbaum Halina: Powrót do ziemi praojców. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
1477.książka twórcy: Birenbaum Halina: Wciąż pytają.... [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1478.książka o twórcy: Birenbaum Halina: Hope is the last to die. A personal documentation of Nazi terror. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1479.książka o twórcy: Birenbaum Halina: L'espoir est le dernier a mourir. Une jeune adolescence sous la terreur des nazis. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bisping Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1480.książka twórcy: Bisping Adam: Nasze Massalany. Wspomnienia. 1992  szczegóły 
  Bistulas Fanis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1481.książka twórcy: Bistulas Fanis: Z Grecji do Polski. Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Bittel-Dobrzyńska Nadzieja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1482.książka twórcy: Bittel-Dobrzyńska Nadzieja: Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Bizan Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1483.książka twórcy: Bizan Marian: Ziemia Święta. Zapiski z podróży 1988-1998. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bizewski Brunon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1484.książka twórcy: Bizewski Brunon: Prosta droga jak... Z opowiadania Brunona Bizewskiego.[Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bizoń Marta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1485.książka twórcy: Bizoń Marta: Zapiski artystki. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bizuń Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1486.książka twórcy: Bizuń Stanisław: Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945. 1993  szczegóły 
1487.książka twórcy: Bizuń Stanisław: Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945. 1994  szczegóły 
  Blachnicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1488.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Godziny taboru. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1489.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: On przywrócił mi wzrok. [Wspomnienia].  szczegóły 
1490.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: On przywrócił mi wzrok. [Wspomnienia].  szczegóły 
1491.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Rekolekcje więzienne. Notatki z "rekolekcji zamkniętych" odprawianych w Centralnym Więzieniu w Katowicach, w czasie od 15 marca do 19 lipca 1961 r. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1492.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Rekolekcje więzienne. Notatki z "rekolekcji zamkniętych" odprawianych w Centralnym Więzieniu w Katowicach w czasie od 15 marca do 19 lipca 1961 r. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1493.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Trzy nawrócenia. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1494.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Trzy nawrócenia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1495.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Trzy nawrócenia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1496.książka twórcy: Blachnicki Franciszek: Życie swoje oddałem za Kościół. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
  Bladowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1497.książka twórcy: Bladowska Zofia: A gdy zabrakło Mamy... Z Kresów przez tajgę i stepy Kazachstanu do Lęborka 1940-1946. Dzieje nie tylko jednej rodziny do roku 2007. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bladowski Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1498.książka twórcy: Bladowski Bogdan: W todze i bez togi. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Blady-Szwajger Adina
1499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boniecki Adam: "Nie sądźcie..." O wspomnieniach doktor Adiny Blady-Szwajger. Tygodnik Powszechny 1994 nr 38 s. 12  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1500.książka twórcy: Blady-Szwajger Adina: Wspomnienia lekarki. Szpital w getcie. Łączniczka Ż.O.B. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1989  szczegóły 
1501.książka twórcy: Blady-Szwajger Adina: Wspomnienia lekarki. Szpital w getcie, łączniczka ŻOB. 1989  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1502.książka o twórcy: Blady-Szwajger Adina: I więcej nic nie pamiętam. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Blicharska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1503.książka twórcy: Blicharska Barbara: Nim zakwitły kasztany. Dziennik maturzystki 1958/59. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Blichewicz Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1504.książka twórcy: Szczerba-Blichewicz Zbigniew: Ostatnie dni Katedry św. Jana. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Blimel Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1505.książka twórcy: Blimel Henryk: Okupacyjne harce. Szare Szeregi w Buku w okresie okupacji. 1939-1945. [Wspomn.]. 1991 (Wspomnienia; z. 3)...) szczegóły 
1506.książka twórcy: Blimel Henryk: Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945-1957. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bliziński Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1507.książka twórcy: Bliziński Wacław: Przyszedłem wam przychylić nieba i chleba. Listy, rękopisy, wystąpienia. [Wspomnienia, listy]. 2005  szczegóły 
1508.książka twórcy: Bliziński Wacław: Wspomnienia z mego życia i pracy. 2003  szczegóły 
  Błaszczyka Urszula Edyta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1509.książka twórcy: Błaszczyk Urszula Edyta: Ja to pamiętam. Prawdziwe historie. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Błażejczyk Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1510.książka twórcy: Błażejczyk Marian: Od Žagubici - do Berlina. 1942-1945. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Błażejewicz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1511.książka twórcy: Błażejewicz Zygmunt: W walce z wrogami Rzeczypospolitej. Partyzanckie wspomnienia z Wileńszczyzny i Podlasia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Błoński Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1512.książka twórcy: Błoński Jan: Błoński przekorny. Dziennik, wywiady. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bobek Władysław Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1513.książka twórcy: Bobek Władysław Tadeusz: Moje koło historii. Prawdy jak kromki chleba. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Bobeł Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1514.książka twórcy: Bobeł Franciszek: Spojrzenie wstecz. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bobiński Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1515.książka twórcy: Bobiński Janusz: Moja Puszcza Kampinoska. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1516.książka twórcy: Bobkowski Andrzej: Vijna i spokij. Francuz'kij sodennik 1940-1944. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1517.proza: Bobkowski Andrzej: Fragmenty wspomnień. Odra 1992 nr 6 s. 24-27 (przygot. do druku Krzysztof Ćwikliński...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1518.utwór: Fragmenty wspomnień.  szczegóły 
artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
1519.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
  Bobotek Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1520.książka twórcy: Bobotek Krystyna: Moja najdłuższa podróż. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bobowska-Szostak Dorota
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1521.książka twórcy: Bobowska-Szostak Dorota: Zupełnie inne życie. Wspomnienia z Czerwonej Wyspy. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bobran Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1522.książka twórcy: Bobran Marian: Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bobrownicki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1523.książka twórcy: Bobrownicki Aleksander: Bilet do świata żywych. Wojna oczami dziecka. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bobrowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1524.książka twórcy: Bobrowski Stanisław: W służbie Rzeczpospolitej. Moje wspomnienia. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bobrowski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1525.książka twórcy: Bobrowski Tadeusz: A memoir of my life. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1526.książka twórcy: Bobrowski Tadeusz: A memoir of my life. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bobrzyński Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1527.książka twórcy: Bobrzyński Michał: Z moich pamiętników. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bocheński Józef Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1528.książka twórcy: Bocheński Józef: Wspomnienia. 1993  szczegóły 
1529.książka twórcy: Bocheński Józef: Wspomnienia. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1530.artykuł: Petruk Elżbieta: Wspomnienie o ojcu Bocheńskim. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 161-166 (wspomn. z okazji setnej rocznicy urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1531.zgon: Kłoczowski Jan Andrzej: Ojciec Bocheński - wspomnienia osobiste. Przegląd Filozoficzny 1995 nr 2 s. 9-14 (zmarł: 1995...) szczegóły 
1532.zgon: Krajewski Władysław: Spotkanie z Ojcem Bocheńskim. Wspomnienie pośmiertne. Przegląd Filozoficzny 1995 nr 2 s. 15-16 (zmarł: 1995...) szczegóły 
  Bocian Marianna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1533.artykuł: Degler Ewa: Marianna Bocian (26.04.1942-5.04.2003). Wspomnienie. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 155-156 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1534.zgon: Kresowaty Zbigniew: Moje obcowanie z Ikoną Podlasia - wspomnienie o Mariannie Bocian - poetce, eseistce.... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 21-24 (zmarła: 5 IV 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1535.zgon: Kresowaty Zbigniew: Z czasu natury, jedna - wspomnienie o Mariannie Bocian. Akant 2003 nr 5 s. 41-42 (zmarła: 2003; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Bockenheim Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1536.książka twórcy: Bockenheim Stanisław: Kaczy zbuk w Chondurasie. Silva rerum. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1537.proza: Bockenheim Stanisław: Wspomnienie o Chyrowie. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 221-237 (z fot....) szczegóły 
  Boczarska Bożena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1538.książka twórcy: Boczarska Bożena: Mój Włocławek - moje życie. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1539.książka twórcy: Boczarska Bożena: Włocławska ballada. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Boczoń Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1540.książka twórcy: Boczoń Władysław: Nad Neckarem i Renem. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bodek Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1541.książka twórcy: Bodek Helena: Jak tropione zwierzęta. Wspomnienia. 1993  szczegóły 
  Bodnar Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1542.książka twórcy: Bodnar Tadeusz: Znad Niemna przez Sybir do II [Drugiego] Korpusu. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bodnicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1543.artykuł: Petecki Lesław: Wspomnienie o Władysławie Bodnickim. Życie Literackie 1990 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Boerner Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1544.książka twórcy: Boerner Ignacy: Pamiętnik z lat 1904-1905. (wraz z załącznikami). [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bogart Alina Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1545.książka twórcy: Bogart Alina Maria: Przeżyłam życie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Bogatyńska Svava
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1546.książka twórcy: Bogatyńska Svava: Spojrzenie na życie. Wprowadzenie w obszary twórczości pisarskiej. [Wspomnienia, wiersz]. 2010  szczegóły 
  Bogdan Jan
    proza (alfabet tytułów)
1547.proza: Bogdan Jan: W Suchożebrach - wspomnienia obozowe. Rocznik Bialskopodlaski 1995 t. 3 s. 157-167 (wspomn. z lat 1939-1945...) szczegóły 
  Bogdanowicz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1548.książka o twórcy: Bogdanowicz Stanisław: I nie powrócili do swych gniazd. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bogolubow Jozafata, Józefowicz Aniela *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1549.książka twórcy: Bogolubow Jozafata, Józefowicz Aniela: Chrześcijańska szkoła radości. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bogucka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1550.książka twórcy: Bogucka Maria: Ludzie z Kresów. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1551.książka twórcy: Bogucka Maria: Ludzie z Kresów. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bogucka Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1552.książka twórcy: Bogucka Teresa: Cienie w ogrodzie. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Bogucki Dariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1553.książka twórcy: Bogucki Dariusz: Śladami życia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bogusławski Andrzej (1919-2006)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1554.książka twórcy: Bogusławski Andrzej: Pod Gwiazdą Polarną. Polacy w Finlandii 1939-1941. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bogusławski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1555.książka twórcy: Bogusławski Franciszek: Z kazachskich stepów do Sejmu RP. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bogusławski Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1556.książka twórcy: [Dr Stefan ] Bogusławski Stefan: 1914-1915 - wojna w Polsce. Relacje świadka, lekarza "Czerwonego Krzyża". [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bogusz-Dzierżkowa Józefa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1557.książka twórcy: Bogusz-Dzierżkowa Józefa: Smak ziemi, smak życia. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1558.książka twórcy: Bogusz-Dzierżkowa Józefa: Szerokie pola - ludzkie drogi. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Boguszewski Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1559.książka twórcy: Boguszewski Wacław: Wspomnienia prof. dr. Wacława Boguszewskiego z więzień, łagrów i zsyłek w Rosji i Związku Radzieckim. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bojakowski August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1560.książka twórcy: Bojakowski August: Kwiatki z jasnogórskiego ogrodu. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bojanowska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1561.książka twórcy: Bojanowska Anna: Nie przegrać życia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1562.książka twórcy: Edmund Bojanowski : Dziennik. T. 1 1853-1855. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1563.książka twórcy: Edmund Bojanowski : Dziennik. T. 2 1856-1860. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1564.książka twórcy: Edmund Bojanowski : Dziennik. T. 3 1861-1866. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1565.książka twórcy: Edmund Bojanowski : Dziennik. T. 4 1867-1871. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bojanowski Jan (ur. 1925)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1566.książka twórcy: Bojanowski Jan: Przeminęło i nie wróci. Wspomnienia z lat wojny 1939-1945. Sandomierz, Klimontów, Włostów. 1997  szczegóły 
  Bojarska Anna, Bojarska Maria *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1567.książka twórcy: Bojarska Anna, Bojarska Maria: Siostry B. [Wspomn.]. 1996 ([W formie dialogu]....) szczegóły 
  Bojarska Katarzyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1568.książka twórcy: Bojarska Katarzyna: Ksiądz Arczewski. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bojarska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1569.książka twórcy: Bojarska Maria: Król Lear nie żyje. [Wspomn.]. 1994 ([Dot. głównie Tadeusza Łomnickiego]....) szczegóły 
polemika: Bojarska Maria: Wdowie wspomnienia. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 30 s. 24 (list do red....) szczegóły 
  Bojko Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1570.książka twórcy: Bojko Mieczysław: Wspomnienia wytrawnego poszukiwacza skarbów i tajemnic. Cz. 1 Tajemnice i sekrety minionych lat. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bokota Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1571.książka twórcy: Bokota Józef: Ułańskie drogi. Wspomnienia oficera kawalerii i Armii Krajowej. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bolczyk Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1572.książka twórcy: Bolczyk Henryk: Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje duszpasterza. [Wspomn.].  szczegóły 
  Bolek Zdzisław Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1573.artykuł: Jerzyna Zbigniew: Wspomnienie. Enigma 1990 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Bolewski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1574.książka twórcy: Bolewski Andrzej: Moje życie - moja praca. [Wspomnienia]. 1996  szczegóły 
1575.książka twórcy: Bolewski Andrzej: Wspomnienia Starej Strzechy o Akademii Górniczej. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1576.książka twórcy: Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Bologna Carlotta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1577.książka twórcy: Bologna Carlotta: Błyski z życia. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bołądź Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1578.książka twórcy: Bołądź Julian: Cudu nie będzie. Opowieść wspomnieniowa. 2000  szczegóły 
  Bona Bernard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1579.książka twórcy: Bona Bernard: Garść ryżu. Wspomnienia misjonarza. 1981  szczegóły 
  Bonczyk Norbert
1580.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lyszczyna Jacek: "Lat dziecinnych, szczęśliwych przebłogie wspomnienia". O problemach genologicznych "Starego kościoła miechowskiego" Norberta Bonczyka. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 63-78  szczegóły 
  Boniakowska Janina
1581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żuk Monika: "Uzdrawianie wspomnieniami" - o tomiku poetyckim Janiny Boniakowskiej "Kruszą się dni". Twórczość Ludowa 1997 nr 2 s. 43-44  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1582.wiersz: Boniakowska Janina: Opinogóra we wspomnieniach. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
1583.wiersz: Boniakowska Janina: Wspomnienie. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
  Boniecki Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1584.książka twórcy: Boniecki Adam: Notes rzymski. [Szkice wspomn., rep.]. 1988 (T. 2: 13 grudnia 1983 - 13 kwietnia 1986. 1989, 277 s....) szczegóły 
1585.książka twórcy: Boniecki Adam: Notes rzymski. [Szkice wspomn., rep.]. 1988 (T. 3: Lata 1986-1988. 1990, 200 s....) szczegóły 
  Boniecki Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1586.książka twórcy: Boniecki Jan: Księga pamięci. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Boniszewska Wanda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1587.książka twórcy: Boniszewska Wanda: Nieznaną jestem... taką umrzeć pragnę. Wspomnienia s. Wandy Boniszewskiej (1907-2003). 2009  szczegóły 
  Bońkowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1588.książka twórcy: Bońkowski Jan: Nad Narvej, Nevoj i Nemaonm = Nad Narwią, Newą i Niemnem. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1589.książka twórcy: Bońkowski Jan: Nad Narwią, Newą i Niemnem. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1590.książka twórcy: Bońkowski Jan: Polskie wierszowanie. [Wspomnienia, wiersz]. 2009  szczegóły 
1591.książka twórcy: Bońkowski Jan: Spotkałem Ojca Honorata. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Boratyński Adolf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1592.książka twórcy: Boratyński Adolf: Moje Stróże. Zapiski i wspomnienia czasu wojny i okupacji 1939-1945. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Borchardt Karol Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1593.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Kolebka nawigatorów. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1594.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Kolebka nawigatorów. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
1595.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Krążownik spod Somosierry. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1596.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Krążownik spod Somosierry. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
1597.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Pod czerwoną różą. [Wspomn.]. 1991 ([Zawiera także:] Ewa Ostrowska: Pod białą różą. Wspomnienie o K.O. Bor...) szczegóły 
1598.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Potem, potem... Ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów. [Szkice wspomn.]. 1992 (Słońce zaszło dziś nieprawidłowo. 4L = SDSL. Dziadek Bielski. Potem, p...) szczegóły 
1599.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy Kapitan. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1600.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy Kapitan. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1601.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy kapitan. [Wspomnienie]. 2005  szczegóły 
1602.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy kapitan. [Wspomnienie]. 2006  szczegóły 
1603.książka twórcy: Borchardt Karol Olgierd: Znaczy równik na rumbie. Ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów. [Szkice wspomn.]. 1992 (Józef Miłobędzki: Przedmowa. * Narodziny "Kolebki". Siedmiu królów, dw...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: Ostrowska Ewa (Wanda): Pod białą różą. Wspomnienia osobistej sekretarki Karola Olgierda Borchardta. Wybrzeże 1989 nr 10-13  szczegóły 
1605.artykuł: Tylicka Barbara: Człowiek morza. Wspomnienie. Guliwer 1997 nr 3 s. 11-14  szczegóły 
  Borek Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1606.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Wspomnienie o Henryku Borku (Tekst wygłoszony na sesji poświęconej pamięci profesora Henryka Borka - Opole 30 listopada 1987 r.). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 51-52  szczegóły 
  Borgieł Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1607.książka twórcy: Borgieł Krystyna: Całuski dla wspomnień. [Wiersze].  szczegóły 
  Bork Bolesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1608.książka twórcy: Bork Bolesław: Lesoccze powiostczi e jine dokoze. [Opow., wiersze, wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Borkowska Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Borkowska Teresa: Pieszczę dusze wspomnieniem.... Pegaz Lubuski 2007 nr 5 s. 14  szczegóły 
  Borkowska-Uzdowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1610.artykuł: Woźniak Krystyna: Wspomnienie o Zofii Borkowskiej-Uzdańskiej. Własnym głosem 2009 nr 75 s. 8  szczegóły 
  Borkowski Alfred
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1611.książka twórcy: Borkowski Alfred: Moje wspomnienia szkolne. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1612.książka twórcy: Borkowski Alfred: Tak pamiętają to ludzie. [Wspomnienie]. 2004  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1613.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienia dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 15-16 (z not. o autorze...) szczegóły 
1614.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienie dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 17 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1615.proza: Borkowski Alfred: Wspomnienie dzieciństwa. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 16-18  szczegóły 
  Borkowski Zenon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1616.książka twórcy: Borkowski Zenon: Pismacy czyli Zwierzenia intymne. [Wspomn.]. 1993 ([Dot. środowiska dziennikarskiego Śląska]....) szczegóły 
  Bornstein Izyk Mendel, Piśkiewicz Agnieszka *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1617.książka twórcy: Bornstein Izyk Mendel, Piśkiewicz Agnieszka: B-94. Siła ocalałego. Opowieść prawdziwa. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Borodyński Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1618.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1619.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1620.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1621.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1995  szczegóły 
1622.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1996  szczegóły 
1623.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1996  szczegóły 
1624.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 1997  szczegóły 
1625.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 2000  szczegóły 
1626.książka twórcy: Borodyński Piotr: Ucieczki i inne wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Boroń Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1627.książka twórcy: Boroń Barbara: Kaktus na dłoni. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Boroń Rajmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1628.książka twórcy: Boroń Rajmund: Prokocim XX wieku. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Boroński Aleksander Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1629.książka twórcy: Boroński Aleksander Roman: Skok w nieznane. Z wypraw do Madziarów. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Borowczyk Walerian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1630.książka twórcy: Borowczyk Walerian: Moje polskie lata. Dzieje grzechu 2000. [Wspomn.].  szczegóły 
  Borowik Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1631.książka twórcy: Borowik Bogdan: Dotyk syberyjskiej śmierci. Wspomnienia z głębi tajgi. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1632.książka twórcy: Borowik Bogdan: Dotyk syberyjskiej śmierci. Wspomnienia z głębi tajgi. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Borowska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1633.książka twórcy: Borowska Ewa: Niebieskie liście. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Borowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1634.książka twórcy: Borowski Jerzy: Z wiatrem i pod wiatr. Opowiadania. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1635.książka twórcy: Borowski Jerzy: Z wiatrem i pod wiatr. Opowiadania. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1636.książka twórcy: Borowski Jerzy: Z wiatrem i pod wiatr. Opowiadania. Cz. 2. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1637.książka twórcy: Borowski Jerzy: Z wiatrem i pod wiatr. Opowiadania. Cz. 3. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Borowski Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1638.książka twórcy: Borowski Michał: Wspomnienia. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1639.książka o twórcy: Borowski Tadeusz: Kotimme Auschwitz. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Borowy Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1640.książka twórcy: Borowy Wacław: Wspomnienia. 1996  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1641.impreza: Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Wacławowi Borowemu (1990).  szczegóły 
  Borszewicz Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1642.książka twórcy: Borszewicz Jarosław: Jak ładnie pachniesz Łaseczkiem. T. 1. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bortnowski Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1643.książka twórcy: Bortnowski Roman: Z archipelagu pamięci. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Boruń Krzysztof
    zgon (alfabet autorów)
1644.zgon: Dworak T. Zbigniew: Wspomnienie o Krzysztofie Boruniu (1923-2000). Fenix 2000 nr 7/8 s. 107-108 (zmarł: 2000...) szczegóły 
  Borwicz Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
1645.impreza: Wieczór wspomnień poświęcony Michałowi Borwiczowi.  szczegóły 
1646.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrowolski Andrzej: "Inżynierowie dusz". Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 144 s. 3-18 (dot. okoliczności publikacji wspomnień; zawiera uwagi autorstwa Tadeus...) szczegóły 
  Boryca Edmund Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1647.książka twórcy: Boryca Edmund Andrzej: Madonna z hebanu. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Borysewicz Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1648.książka twórcy: Borysewicz Bogusław: Ze Szczecina za srebrnymi Ławicami. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Boryta Franciszka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1649.książka twórcy: Boryta Franciszka: Baśnie, wspomnienia, opowieści. 1996  szczegóły 
recenzja: Żuk Monika: "Nierzeczywistość rzeczywista". O świecie baśni, wspomnień, opowieści Franciszki Boryty. Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Boryta-Nowakowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1650.książka twórcy: [Boryta-Nowakowska Jadwiga] (Iwa-Joanna): A chciałam być tylko aktorką... [Wspomn.]. 1995 ([Wspomn. z l. 1939-1947, dot. m.in. środowiska aktorskiego]....) szczegóły 
  Bosak Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1651.książka twórcy: Bosak Maciej: Udana ucieczka. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Bosiacki Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1652.książka twórcy: Bosiacki Tadeusz: Moje rodzinne strony na Kresach Wschodnich. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1653.książka twórcy: Żeleński Tadeusz: Znaszli ten kraj?... Cyganeria krakowska. [Wspomnienia].  szczegóły 
1654.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wituska Ewa: Biografie, monografie, wspomnienia. Przegląd 2001 nr 32 s. 65  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1655.artykuł: Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa Anna: Przyczynek do "sprawy Boya" (Wspomnienia studentki lwowskiej romanistyki z lat 1939-41). Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 15  szczegóły 
  Bożyk Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1656.książka twórcy: Bożyk Paweł: Hanka, miłość, polityka. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Brahmer Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
1657.proza: Brahmer Mieczysław: Wspomnienie o tajnym nauczaniu w latach okupacji. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 224-226  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1658.zgon: Gałecki Zygmunt: O profesorze Tadeuszu Brajerskim wspomnienie. Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 1-7 (zmarł: 24 VII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1659.książka twórcy: Brakoniecki Kazimierz: Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste. [Wspomnienia].  szczegóły 
1660.książka twórcy: Brakoniecki Kazimierz: Światowanie. [Wiersze, szkice wspomnieniowe]. 1999  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1661.książka o twórcy: Góra Jan: Gość wiecznego domu. O Romanie Brandstaetterze. [Wspomnienia]. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1662.artykuł: Korczak Jerzy: Pan Roman. Wspomnienie o Romanie Brandstaetterze (1906-1987). Tygodnik Powszechny 1999 nr 33 s. 15 (z fot....) szczegóły 
  Brandt Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1663.książka twórcy: Brandt Bronisław: Moja saga wojenna 1939-1947. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Brandt Jadwiga von
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1664.książka twórcy: Brandt Jadwiga von: Jakby wczoraj. Wspomnienia z Wojsławic i Chełma. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Brandwajn-Ziemian Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1665.książka twórcy: Brandwajn-Ziemian Janina: Młodość w cieniu śmierci. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1666.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Co nie jest prawdą. Notatki z lektur i życia. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1667.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości. 1991  szczegóły 
1668.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości. 1999  szczegóły 
1669.książka twórcy: Brandys Kazimierz: Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości. 1994  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1670.utwór: Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości. Letters to Mrs Z. Tł. Morris Edelson. Highland Park 1987.  szczegóły 
1671.utwór: Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości.  szczegóły 
1672.utwór: Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości.  szczegóły 
  Brandys Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1673.książka twórcy: Brandys Marian: Moje przygody z wojskiem. [Wspomn.]. 1992 ([M.in. o Edmundzie Osmańczyku]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1674.artykuł: Firlej Tadeusz: Wspomnienie o Marianie Brandysie. Przegląd Wschodnio-Łużycki 1998 nr 2 (1998/1999) s. 6  szczegóły 
1675.artykuł: Markuszewski Jerzy: Wspomnienie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 271 s. 2 (w pierwsza rocznię zgonu...) szczegóły 
  Branicka-Wolska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1676.książka twórcy: Branicka-Wolska Anna: Listy niewysłane. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Braniecki Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1677.książka twórcy: Braniecki Włodzimierz: Ze Skrzydlatym po Poznaniu i gdzie indziej. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Brasse Wilhelm
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1678.książka twórcy: Brasse Wilhelm: Wilhelm Brasse fotograf 3444. Auschwitz 1940-1945. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
1679.książka twórcy: Brasse Wilhelm: Wilhelm Brasse photographer 3444. Auschwitz 1940-1945. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bratek-Kozłowski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1680.książka twórcy: Bratek-Kozłowski Franciszek: Życie z bagnetem i lancetem. Wspomnienia - refleksje [z l. 1912-1987]. 1989 ([M.in. wspomn. o W. Hulewiczu i S. Żeromskim]...) szczegóły 
  Bratkowski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1681.książka twórcy: Bratkowski Andrzej: Bezbronne braterstwo. Kraków - Budapeszt 1956. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Braun Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1682.artykuł: Braun Kazimierz: Wspomnienie o Jerzym Braunie (1901-1975). Nasza Rodzina = Notre Famille 1993 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
1683.artykuł: Braun Kazimierz: Wspomnienie o Jerzym Braunie (1901-1975). Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 18 X s. 2, 15  szczegóły 
  Braun Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
1684.proza: Braun Kazimierz: Poza marginesem (Wspomnienia z lat 1948-58). Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 3-20  szczegóły 
  Brejnak Elżbieta, Brejnak Małgorzata *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1685.książka twórcy: Brejnak Elżbieta, Brejnak Małgorzata: Nadodbiór. Dziennik. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bremer Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1686.książka twórcy: Bremer Józef: Santiago de Compostela. Pielgrzymim krokiem. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Breowicz Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1687.książka twórcy: Breowicz Wojciech: Trzy etapy. Pamiętniki Wojciecha Breowicza. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
1688.wiersz: Broda Marzena: Wspomnienie. Więź 1991 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
  Brodowska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1689.książka twórcy: Brodowska Helena: Uroki Mazur. Wspomnienia i refleksje. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
  Brodowska-Kubicz Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1690.książka twórcy: Brodowska-Kubicz Helena: Z chłopskiej łąki. Wspomnienia. 1994  szczegóły 
  Brodzicki Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1691.książka twórcy: Brodzicki Czesław: Moja łomżyńska "Solidarność". [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Bromke Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1692.książka twórcy: Bromke Adam: Polak w świecie. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
recenzja: Opara Stefan: Wspomnień czar. Dziś 1996 nr 12 s. 137-138  szczegóły 
  Broncel Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1693.artykuł: Mieszkowska Anna: Dawnych wspomnień ból. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 52 s. 10 (art. wspomnieniowy...) szczegóły 
  Broniarek Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1694.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Biały Dom i jego prezydenci. [Wspomn.]. 1992 ([M.in. nt. Niny Andrycz i Ryszarda Kapuścińskiego]...) szczegóły 
1695.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Broniarek o sobie inni o Broniarku. Księga jubileuszowa wraz z autorską "Autobiografią samokrytyczną" oraz świadectwami. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1696.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Okiem światowca... lekko przymrużonym. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1697.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Sekrety korespondenta zagranicznego. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1698.książka twórcy: Broniarek Zygmunt: Wesoła spowiedź. [Wspomn.]. 1993 ([Zawiera listy Juliana Tuwima do Franciszka Guzala (3 z l. 1942-43)]....) szczegóły 
  Broniek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1699.książka twórcy: Broniek Jan: Gra bez asów. (Zapiski z lat 1950-1990). [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Broniewski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1700.książka twórcy: Broniewski "Orsza" Stanisław: To nie takie proste. Moje życie. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1701.książka twórcy: Broniewski Stanisław: Trójka. Zapiski o ludziach i wydarzeniach z dziejów 3 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Xięcia Józefa Poniatowskiego. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1702.książka o twórcy: "Ja jestem kamień". Wspomnienia o Władysławie Broniewskim. 2002 (Mariola Pryzwan: Wstęp. * Maria Broniewska-Pijanowska: Nie było z nim ...) szczegóły 
1703.książka o twórcy: W słowach jestem wszędzie... Wspomnienia o Władysławie Broniewskim. 2011  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1704.artykuł: Międzyrzecki Artur: Ostatni toast (Wspomnienie o Władysławie Broniewskim). Plus Minus 1997 nr 51 s. 14  szczegóły 
1705.artykuł: Przypkowski Piotr Maciej: Suplement do wspomnienia o Broniewskim. Ikar 1995 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
1706.artykuł: Przypkowski Piotr Maciej: Wspomnienie o Władysławie Broniewskim. Ikar 1995 nr 2 s. 30-33 (z fot. Władysława Broniewskiego...) szczegóły 
  Bronisławski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1707.książka twórcy: Bronisławski Jerzy: ...I kontrwywiad (Wspomnienia oficera operacyjnego). 1997  szczegóły 
1708.książka twórcy: Bronisławski Jerzy: Smak żółci. Wspomnienia oficera kontrwywiadu. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bron Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1709.książka twórcy: Bron Michał: Początek, i ciąg dalszy. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Bronner Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1710.książka twórcy: Bronner Irena: Cykady nad Wisłą i Jordanem. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Bronowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1711.książka twórcy: Bronowski Aleksander: Było ich tak mało. [Wspomn. z l. 1939-45]. 1989  szczegóły 
  Brończyk Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1712.artykuł: Broś Bolesław: Wspomnienie o dr. md. Stanisławie Krzaklewskim. Semper Fidelis 2002 nr 5 s. 54-55 (m.in. nt. pobytu w łagrze w Krasnodonie...) szczegóły 
  Brońska Joanna Bronisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1713.książka twórcy: Brońska Joanna Bronisława: Szczęście w nieszczęściu. Wspomnienia. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Broński Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1714.książka twórcy: Broński "Uskok" Zdzisław: Pamiętnik (1941 - maj 1949). [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Bross Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1715.książka twórcy: Bross Krzysztof: Burza nad Sanną. [Wspomnienia]. 1998  szczegóły 
recenzja: Burgardt Andrzej: Bieszczady w beletrystyce i wspomnieniach. Wierchy 1998 r. 63 (1997) s. 330-332  szczegóły 
  Broszkowska Izabela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1716.książka twórcy: Broszkowska Izabela: Trudne lata. Żółtowscy z Godurowa 1939-1956. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Browarski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1717.książka twórcy: Browarski Andrzej: Marynarskie drogi. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Brożek Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
1718.zgon: Rychlewska Ludwika: Z karty wspomnień. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 95-99 (wspomienie pośmiertne...) szczegóły 
1719.zgon: Turasiewicz Romuald: Łacina z Doktorem Mieczysławem Brożkiem (Ze wspomnień ucznia). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 9-13 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brożko Natalia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1720.książka twórcy: Brożko Natalia: Azja moimi oczyma. Wspomnienia z podróży. [Reportaż]. 2012  szczegóły 
  Brudzińska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1721.książka twórcy: Brudzińska Zofia: Zaślubiona Wschodowi. Wspomnienia. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bruszewski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1722.książka twórcy: Bruszewski Tadeusz: Nie sądź mnie źle... Sierpień 1944 w pamiętniku, wierszach i listach Tadeusza Bruszewskiego "Sztubaka". [List, wspomnienia, wiersz]. 2009  szczegóły 
  Brych Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1723.książka twórcy: Brych Ryszard: Wspomnienia starszego pana. T. 1: Wspomnienia. T. 2: Próba charakterystyki okresu, w którym żyłem-lata 1919-2011. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Brydak Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1724.książka twórcy: Brydak Edward: Wojskowy ruch oporu na Rzeszowszczyźnie. Wspomnienia kap. rez. mgr Edwarda Brydaka "Andrzeja", żołnierza Armii Krajowej. Rzeszów, kwiecień 1978 rok. [Wspomn. z. l. 1939-44]. 1989  szczegóły 
  Brylewska-Matacz Antonina Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1725.książka twórcy: Brylewska-Matacz Antonina Teresa: Przeżyłam dwie okupacje. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bryła Filip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1726.książka twórcy: Bryła Filip: Spowiedź narkomana. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bryła Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1727.książka twórcy: Bryła Józef: Moje życie psie i rajskie. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bryła Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1728.książka twórcy: Bryła Zbigniew: Harcerstwo w Szczekocinach 1916-2000. Szkice i wspomnienia. 2003  szczegóły 
  Bryłka Marcin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1729.książka twórcy: Bryłka Marcin: Marcinowy pamiętnik. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Bryndza Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1730.książka twórcy: Bryndza Andrzej: Śladami zdarzeń sprzed pół wieku. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Bryś Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1731.książka twórcy: Bryś Karol: Znalazłem drachmę. Świadectwo misjonarza. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Brzeszczyński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1732.książka twórcy: Brzeszczyński Stefan: Dzika Dywizja. Wspomnienia z lat 1918-1922. 1996  szczegóły 
  Brzezińska Bożena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1733.książka twórcy: Brzezińska Bożena: Od zakrystii. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Brzezińska Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1734.książka twórcy: Brzezińska Halina: Tęczowe wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Brzezińska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1735.książka twórcy: Brzezińska Zofia: Żółte tulipany. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Brzeziński Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1736.książka twórcy: Brzeziński Marek: Kulisy kulinarnej akademii. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Brzeziński Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1737.książka twórcy: Brzeziński Władysław: O ojców mowę. [Wspomn.]. 2003 ([Zawiera także wspomnienia przyjaciół i znajomych o autorze]...) szczegóły 
1738.książka twórcy: Brzeziński Władysław: O ojców mowę. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Brzeziński Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1739.książka twórcy: Brzeziński Włodzimierz: Dzieci z Puszczy Wkrzańskiej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Brzęk Gabriel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1740.książka twórcy: Brzęk Gabriel: Z Błażowej ku źródłom wiedzy. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Brzęk-Osiński Michał Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1741.książka twórcy: Brzęk-Osiński Michał Tadeusz: Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905-1939.  szczegóły 
  Brzostowska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1742.książka twórcy: Brzostowska Helena: Lecące liście. Wybór eseji [!], opowiadań, felietonów i wspomnień. 1994  szczegóły 
  Brzozowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1743.książka twórcy: Brzozowska Zofia: Impresje czombrowskie. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Brzozowski-Belina Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1744.książka twórcy: Brzozowski-Belina Antoni: Kozłówka w moich wspomnieniach 1924-1942. 1998  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1745.książka twórcy: Brzozowski Stanisław: Histoire d'une intelligence. Journal 1910-1911. [Wspomnienia].  szczegóły 
1746.książka twórcy: Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Brzozowski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1747.zgon: Nowacka Ewa: Wspomnienie o Zbigniewie Brzozowskim. Guliwer 1993 nr 3 s. 61-62 (zmarł: 12 III 1992...) szczegóły 
  Brzuszkiewicz Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1748.książka twórcy: Brzuszkiewicz Kazimierz: Ci z pierwszej linii. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Bubak Józef
    zgon (alfabet autorów)
1749.zgon: Cieślikowa Aleksandra: Wspomnienie o śp. Józefie Bubaku (22 I 1934 - 9 III 1999). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 1-2 (zmarł: 9 III 1999...) szczegóły 
  Buchta Justyna Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1750.książka twórcy: Buchta Justyna Anna: Wspomnienia opuszczonego ogrodu. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
  Buchwald Bernard Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1751.książka twórcy: Buchwald Bernard Karol: Od Wrony do Spitfire'a. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
1752.książka twórcy: Buchwald Bernard Karol: [Trzysta szesnasty] 316 Warszawski Dywizjon Myśliwski. [Wspomn. z l. 1941-45]. 1989  szczegóły 
  Buczek Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1753.książka twórcy: Buczek Kazimierz: Z Podola przez Syberię i Donbas. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
1754.książka twórcy: Buczek Kazimierz: Z Podola przez Syberię i Donbas. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Buczkowski Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1755.książka twórcy: Buczkowski Janusz: Przygody z fotografią. Wspomnienia nestora kieleckich fotografików (trochę na poważnie, trochę na wesoło). [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
1756.książka twórcy: Buczkowski Janusz: Wspomnienia z tamtych lat 1939-2012. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1757.książka o twórcy: Buczkowski Leopold: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. 2005  szczegóły 
  Buczma Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1758.książka twórcy: Buczma Józef: Przez Sybir do Polski. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Buczyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1759.artykuł: Sitkowski Władysław: Wspomnienie o Stanisławie Buczyńskim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 40  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1760.kult: Sitkowski Władysław: Wspomnienie o Stanisławie Buczyńskim w 15. rocznicę śmierci. Twórczość Ludowa 1997 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Budka Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1761.książka twórcy: Budka Aniela: Pamiętnik Anielki. [Wiersze i wspomn.]. 2001  szczegóły 
1762.książka twórcy: Budka Aniela: Pamiętnik Anielki. [Wspomnienia, wiersz]. 2011  szczegóły 
  Budny Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1763.książka twórcy: Budny Edward: Droga do Lahti 1978. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Budrewicz Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1764.książka twórcy: Budrewicz Leszek: Z PRL do Polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989). [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Budrewicz Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1765.książka twórcy: Budrewicz Olgierd: Byłem wszędzie. [Wspomn.].  szczegóły 
1766.książka twórcy: Budrewicz Olgierd: Kto chce, niech wierzy. Wspomnienia reportera. [Reportaż]. 2011  szczegóły 
  Budziak Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1767.książka twórcy: Budziak Tadeusz: Niezapomniane lata. Słowa pamięci z dni Polski Walczącej. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Budziaszek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1768.książka twórcy: Budziaszek Jan: Dzienniczek perkusisty. 2. 1994-1997. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1769.książka twórcy: Budziaszek Jan: Dzienniczek perkusisty. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Budziszewska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1770.artykuł: Siatkowska Ewa: Wspomnienie o śp. doc. dr hab. Wandzie Budziszewskiej. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 13] t. 13 nr 1 s. 13 (z okazji zgonu...) szczegóły 
  Budzyńska Agata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1771.książka twórcy: Budzyńska Agata: "Rozpalcie nowe słońca...". Agata Budzyńska w piosenkach, listach, wywiadach, wspomnieniach. 1997 (Ewa Bis, Andrzej Trąbka: Przedmowa. * Piosenki [wiersze Agaty Budzyńsk...) szczegóły 
  Budzyńska Celina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1772.książka twórcy: Budzyńska Celina: Strzępy rodzinnej sagi. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Budzyński Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1773.książka twórcy: Budzyński Wiesław: Życie na czerwono. Opowieści tułacze. Na kanwie wspomnień Igora Pietkiewicza. [Pow.]. 1996  szczegóły 
recenzja: Tumiłowicz Bronisław: Wspomnienia sybiraka: czysty interes?. Nowe Kontrasty 1997 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
  Budzyński Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1774.książka twórcy: Budzyński Wiktor: Notatki rodzinne Wiktora Budzyńskiego. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bugajska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1775.książka twórcy: Bugajska Zofia: Zawoja. Moja mała ojczyzna. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Bujalska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1776.książka twórcy: Bujalska Irena: Tak było. (Wojenne przeżycia zwykłej kresowej rodziny). [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1777.książka twórcy: Bujalska Irena: Tak było. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Bukowiecki Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1778.książka twórcy: Bukowiecki Leon: Wspomnienia kinomana. [Wspomn.]. 1997 ([M.in. wspomn. dot. życia filmowego w Polsce po 1945]....) szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Greta Garbo, jego miłość ("Wspomnienia kinomana" Leona Bukowieckiego). Rzeczpospolita 1997 nr 175 s. 25  szczegóły 
  Bukowiński Władysław (1905-1974)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1779.książka twórcy: Bukowiński Władysław: Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
1780.książka twórcy: Władysław Bukowiński : Wspomnienia z Kazachstanu. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1781.książka twórcy: Bukowiński Władysław: Wybór wspomnień i informacji dla moich przyjaciół. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1782.proza: Bukowiński Władysław: Wspomnienia z Kazachstanu [fragm.]. Niedziela 1989 nr 5 s. 5-6  szczegóły 
  Bukowska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1783.książka twórcy: Bukowska Anna: U zbiegu Rodanu i Wisły. [Wspomn.]. 1991 ([Współwyd.: Anna Bonhote: Au confluent du Rhon et de la Vistule]...) szczegóły 
  Bukowska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1784.książka twórcy: Bukowska Barbara: Niezapominajka. [Wspomnienia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Bukowska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1785.wiersz: Bukowska Ewa: Tylko wspomnienie. Naji Goche 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
  Bukowska Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1786.wiersz: Bukowska Lucyna: I znowu wspomnienia.... Najprościej 1992 nr 2 s. 37 (z notą Rafała Orlewskiego ns. 36...) szczegóły 
  Bukowski Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1787.książka twórcy: Bukowski Jakub: [Opowieść o życiu] Fortaelling om livet. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1788.książka twórcy: Bukowski Jakub: Uratowany przez kata (oficera SS). [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Bukowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1789.wiersz: Bukowski Paweł: Wspomnienie. Po prostu 1990 nr 33 s. 9  szczegóły 
  Bukowski Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1790.książka twórcy: Bukowski Zygmunt: Zielony kuferek. T. 3, Autobiografia 1978-2007. [Wiersze, wspomnienia]. 2008  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1791.wiersz: Bukowski Zygmunt: Wigilijne wspomnienie. Kociewski Magazyn Regionalny 2008 nr 4 s. 45  szczegóły 
  Bulik Jerzy Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1792.książka twórcy: Bulik Jerzy Edmund: Kolejką Marecką do... Wspomnienia i przeżycia. 2001  szczegóły 
  Bułhak Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1793.książka twórcy: Bułhak Jan: Kraj dzicâčyh gadou. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1794.książka twórcy: Bułhak Jan: Kraj lat dziecinnych. [Wspomn.].  szczegóły 
1795.książka twórcy: Bułhak Jan: Vaikystes metu kraštas. [Wspomnienia i opowiadania]. 2008 ([Zawiera utwory:] Kraj lat dziecinnych; Dom [zbiór opowiadań]...) szczegóły 
  Bułhak Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1796.książka twórcy: Bułhak Kazimierz: Historia jest nauczycielką życia. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Bułka Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1797.książka twórcy: Bułka Jan: Wspominam dawne lata. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Burakowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1798.książka twórcy: Burakowski Jan: Bardzo stare lustro. Wspomnienia z lat 1939-1952. 1997  szczegóły 
1799.książka twórcy: Burakowski Jan: Przypadek ze skutkiem dożywotnim. Wspomnienia bibliotekarza z lat 1956-2002. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
1800.książka twórcy: Burakowski Jan: Ślady naszych stóp. Opowieść z lat 1956-1969. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Burczak-Abramowicz Józef Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1801.książka twórcy: Burczak-Abramowicz Józef Maria: Nad Jamcem i Wilią. Wspomnienia z Ukrainy, Wileńszczyzny, służby wojskowej i pracy artystycznej. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Burdowicz-Nowicka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1802.książka twórcy: Burdowicz-Nowicka Maria: Dzienniczek 1944/45. Po wygnaniu z Warszawy. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Burek Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1803.wiersz: Burek Maria: U ujścia rzeki wspomnień. Zwrot 2004 nr 8 s. 50-51  szczegóły 
  Burno Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1804.książka twórcy: Burno Roman: Gdzie diabeł mówi dobranoc. Wspomnienia od Monasterzysk przez Kazachstan i Ukrainę do Wrocławia. (Świadomość dziecka opisana z punktu widzenia świadomości dorosłego). [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Bursa Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1805.artykuł: Bursa Michał: Wspomnienie o ojcu. Integracje 1993 nr 29 s. 19-20  szczegóły 
  Bury-Burzyński Zdzisław
    proza (alfabet tytułów)
1806.proza: Bury Zdzisław: Moja opowieść wspomnieniowa. Magazyn Wileński 2001 nr 1-3 (cd. z 2000...) szczegóły 
1807.proza: Bury Zdzisław: Moja opowieść wspomnieniowa. Magazyn Wileński 2000 nr 4-12 (cd. w 2001...) szczegóły 
1808.proza: Bury Zdzisław: Wcześniej niz powrócić (Moja opowieść wspomnieniowa). Magazyn Wileński 2000 nr 4-6 (z notą w nrze 4....) szczegóły 
  Burza-Karliński Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1809.książka twórcy: Burza-Karliński Stanisław: W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-1945. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
  Burzyński Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1810.książka twórcy: Burzyński "Burza" Czesław: Zgodnie z naszym prawem. Autentyczne fakty historyczne i przeżycia autora w latach 1939-1957. Z Armii Krajowej do łagrów Workuty. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Burzyński Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1811.książka twórcy: Burzyński Tadeusz: Cisza! Niech się Burza (?) uspokoi. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Busse Andrzej Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1812.książka twórcy: Busse Andrzej Edward: Taborecik. "Solidarność" zielonogórska 1980-1983. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Butnicki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1813.książka twórcy: Butnicki Stanisław: Wspomnienia Polaka z Łotwy. 1999  szczegóły 
  Buzek Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1814.książka twórcy: Buzek Andrzej: Z Ziemi Piastowskiej. Wspomnienia pastora. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Buziński Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1815.książka twórcy: Buziński Bogusław: Nie tylko moje wspomnienia myśliwskie. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Byk68 pseud. *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1816.książka twórcy: Byk68 *: Blog@ nie ma! [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bylińska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1817.książka twórcy: Bylińska Ewa: Oswoić świat. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Bystrzycka Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1818.książka twórcy: Bystrzycka Zofia: Karnawał w mateczniku. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Bystrzycki Przemysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1819.książka twórcy: Bystrzycki Przemysław: Nad Sanem, nad zielonookim. 1923-1939. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Gromadzińska Małgorzata: Wspomnienia znad Sanu. Życie i Myśl 1998 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
1820.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Siemaszko Zbigniew S.: Wspomnienia czy powieść. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siemaszko Zbigniew S.: Wspomnienia czy powieść. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
1821.książka twórcy: Bystrzycki Przemysław: Wiatr Kuszmurunu. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1822.książka twórcy: Bystrzycki Przemysław: Znak cichociemnych. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1823.artykuł: [Bekas Janusz] (bej): Wspomnienia pisarskie. Głos Wielkopolski 1989 nr 285 s. 8 (spraw. z "Czwartku literackiego", Poznań 7 XII 1989...) szczegóły 
  Byszewski Władysław, Wierusz-Kowalski Michał *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1824.książka twórcy: Byszewski Władysław, Wierusz-Kowalski Michał: Besson i Demona. Zapiski koniarza. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Bytnar Zdzisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1825.książka twórcy: Bytnar Zdzisława: Materiały do biogramu harcmistrza Jana Bytnara. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Bzdęga Andrzej Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
1826.zgon: Darski Józef: Wspomnienie o profesorze Andrzeju Bzdędze (1927-2003). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 11 s. 6 (zmarł: 27 IX 2003; wspomnienie pośmiertne; z not. o żałobnym posiedzen...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1827.książka: Bibro Anna: Na "stałce". [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Calvasino Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1828.książka twórcy: Calvasino Krystyna: Wspomnienia Warszawianki 1921-1947. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Całka Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1829.książka twórcy: Całka Stanisław: Pamiętnik - kronika. (Zapiski jednego życia). [Wspomnienia].  szczegóły 
  Całko-Patyrak Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1830.książka twórcy: Całko-Patyrak Ewa: Sercem pisane. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Ceberek Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1831.książka twórcy: Ceberek Stanisław: Dzieje mojej Ziemi Kurpiowskiej i ludu kurpiowskiego. (Historia). [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Cedro Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1832.książka twórcy: Cedro Andrzej: Znak maski chirurgicznej. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Cedrowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1833.książka o twórcy: Cedrowski Jan: Dwa pamiętniki z XVII wieku. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Cegielska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1834.książka twórcy: Cegielska Maria: Podróż do Brazylii. Wspomnienia córki galicyjskiego naftowca. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Cegielska Paulina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1835.książka twórcy: Cegielska Paulina: Przechadzki po mieście. Z moich wspomnień. 1997  szczegóły 
  Cegiełła Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1836.książka twórcy: Cegiełła Janusz: Muzyka, miłość i mitomani. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Cehak Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1837.książka twórcy: Cehak Władysław: Bez retuszu. Więzień czerwonego terroru. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Cejrowski Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1838.książka twórcy: Cejrowski Wojciech: Gringo wśród dzikich plemion. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
1839.książka twórcy: Cejrowski Wojciech: Gringo wśród dzikich plemion. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1840.książka twórcy: Cejrowski Wojciech: Podróżnik WC. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1841.książka o twórcy: Cejrowski Wojciech: Gringo wśród dzikich plemion. [Wspomn.].  szczegóły 
  Celakówna Rozalia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1842.książka twórcy: Celakówna Rozalia: Pisma. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1843.książka twórcy: Celakówna Rozalia: Wyznania z przeżyć wewnętrznych. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Celichowski Zygmunt Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1844.książka twórcy: Celichowski Zygmunt: Diariusz z podróży delegata MON do Armii Polskiej na Wschodzie w 1943 roku. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
  Celt Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1845.książka twórcy: Celt Marek: Biali kurierzy. [Wspomnienia]. 2005  szczegóły 
1846.książka twórcy: Celt Marek: Koncert. Opowiadanie cichociemnego. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
1847.książka twórcy: Celt Marek: Raport z Podziemia - 1942. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1848.książka o twórcy: Celt Marek: Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Ceremużyński Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1849.książka twórcy: Ceremużyński Leszek: Medycyna, świat, ludzie. [Wspomn.].  szczegóły 
  Cerski Lucjan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1850.książka twórcy: Cerski Lucjan: U kresu drogi. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Cesarz Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1851.książka twórcy: Cesarz Stanisława: Historia Stasi. Dwa lata w sowieckim obozie pracy 1940-1942. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Ceypek Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1852.książka twórcy: Ceypek Tadeusz: Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Chady Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1853.książka twórcy: Chady Józef: Przesłanie rodzinne. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
1854.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Wspomnienie. Okolica Poetów 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Chałubińska Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1855.książka twórcy: Chałubińska Aniela: Kartki z autobiografii. Cz. 2. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1856.książka twórcy: Chałubińska Aniela: Kartki z autobiografii. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Chałupka Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1857.książka twórcy: Chałupka Jan: Z Bogiem przez życie. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Chamski Tadeusz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1858.książka twórcy: Chamski Tadeusz Józef: Opis krótki lat upłynionych. [Wspomn. z l. 1800-37]. 1989  szczegóły 
  Chari Anatol, Braatz Timothy *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1859.książka twórcy: Braatz Timothy, Chari Anatol: Podczłowiek. Wspomnienia członka Sonderkommanda. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Charszla Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1860.książka twórcy: Charszla Mieczysław: Wspomnienia i refleksje nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Charytański Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1861.książka twórcy: Charytański Jan: Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1862.książka o twórcy: Charytański Jan: Trudna droga wychowawcy. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
  Chazbijewicz Selim
    wiersze (alfabet tytułów)
1863.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień. Pomerania 1994 nr 4 s. 15 (z not....) szczegóły 
1864.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień. Akcent 1990 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
1865.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
1866.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 59  szczegóły 
1867.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (IV). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
  Chądzyńska-Fiszerowa Czesława
    wiersze (alfabet tytułów)
1868.wiersz: Chądzyńska-Fiszerowa Czesława: Cóż zostało prócz wspomnienia.... Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1992 nr 2 s. 16  szczegóły 
1869.wiersz: Chądzyńska-Fiszerowa Czesława: Cóż zostało prócz wspomnienia.... x 1993 ([W ks.:] Frycie Stanisław: Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice liter...) szczegóły 
  Chądzyńska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1870.książka twórcy: Chądzyńska Zofia: Co mi zostało z tych lat... [Wspomn.]. 1997 ([M.in. nt. Witolda Gombrowicza, Julio Cortazara i Jorge Luisa Borgesa]...) szczegóły 
recenzja: Kalicki Rajmund: "Co mi zostało z tych lat..." (Wokół wspomnień Zofii Chądzyńskiej). Twórczość 1998 nr 1 s. 123-125  szczegóły 
  Chciuk Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1871.książka twórcy: Chciuk Andrzej: Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomn.]. 2002 ([Dot. m.in. Brunona Schulza]....) szczegóły 
1872.książka twórcy: Chciuk Andrzej: Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
  Chełchowski Wincenty Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1873.książka twórcy: Chełchowski Wincenty Władysław: Z ogrodu wspomnień. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
  Chełchowski Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1874.książka twórcy: Chełchowski Włodzimierz: Niedyskrecje antarktyczne. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chełmońska-Szczepankowska Michalina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1875.artykuł: Michalina Chełmońska-Szczepankowska we wspomnieniach współczesnych i w opiniach potomnych. Rocznik Mińsko-Mazowiecki 2002 z. 9 s. 79-80 (autorzy wspomnień: Maria Buyno-Arctowa, Tadeusz Chróścielewski, Józef ...) szczegóły 
  Chełstowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1876.książka twórcy: Chełstowski Aleksander: Garść wspomnień z życia żołnierza - włóczęgi. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Chęcińska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1877.książka twórcy: Chęcińska Basia: Powstańcze wspomnienia Warszawa 1944. 1995  szczegóły 
  Chęciński Michał Mosze
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1878.książka twórcy: Chęciński Michał: Jedenaste przykazanie: nie zapomnij. [Wspomnienia].  szczegóły 
1879.książka twórcy: Chęciński Michał Mosze: Odinnadcataâ zapoved'. Ne zabyvaj. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1880.książka twórcy: Chęciński Michał Mosze: Zegarek mojego ojca. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Chętnik Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1881.artykuł: Chętnik Teresa: We wspomnieniach córki. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 74-77  szczegóły 
1882.artykuł: Czyż Leszek: W 30-tą rocznicę śmierci Adama Chętnika - refleksje i wspomnienia. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1997 r. 11 s. 5-10  szczegóły 
  Chętnikowa Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1883.książka twórcy: Chętnikowa Jadwiga: Z Bogiem dla Polski. Wspomnienia. 1998 ([Wspomn. o mężu Adamie Chętniku; zawiera także wiersz Tadeusza Gicgier...) szczegóły 
  Chiger Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1884.książka twórcy: Chiger Ignacy: Świat w mroku. Pamiętnik ojca dziewczynki w zielonym sweterku. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Chlebicka-Jeż Adelheid
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1885.książka twórcy: Chlebicka-Jeż Adelheid: Galicjoki. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Chlebowski Cezary
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1886.książka twórcy: Chlebowski Cezary: Bez pokory. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
1887.książka twórcy: Chlebowski Cezary: W armii Państwa Podziemnego. [Cz. 1]. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
1888.książka twórcy: Chlebowski Cezary: W armii Państwa Podziemnego. [Cz. 2]. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
  Chlebowski Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1889.książka twórcy: Chlebowski Zbigniew: Oni wam tego nie powiedzą.... [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
  Chludzińska-Świątecka Jadwiga
    zgon (alfabet autorów)
1890.zgon: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Wspomnienie o Jagodzie Chludzińskiej-Świąteckiej. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 1-3 (zmarła: 30 VI 2000; z fot....) szczegóły 
  Chłędowski Kazimierz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1891.książka o twórcy: Chłędowski Kazimierz: Pamiętniki. Galicja (1843-1880). [Wspomnienia].  szczegóły 
1892.książka o twórcy: Chłędowski Kazimierz: Pamiętniki. Wiedeń (1881-1901). [Wspomnienia].  szczegóły 
  Chmiel Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1893.książka twórcy: Chmiel Anna: Suknia z zielonej portiery czyli Moja biografia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Chmielewska Barbara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1894.artykuł: Bochen Celina: Wspomnienie i pożegnanie Barbary Chmielewskiej. Raptularz Kulturalny 1999 nr 4 s. 89-90 (sylwetka poetki; art. z okazji zgonu, z fragm. wierszy...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1895.zgon: Bochen Celina: Wspomnienie i pożegnanie Barbary Chmielewskiej (Będzin 21.10.1999 r.). Werwa 1999 nr 3 s. 10-11 (zmarła: 21 X 1999; artykuł z okazji śmierci, z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Chmielewska Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1896.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Avtobiografiâ. T. 7. Čudise užasnoe. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
1897.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Avtobiografija. Staraja perechnica [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1898.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Avtobiografija. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
1899.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Druga młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1900.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Druga młodość. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1901.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Dzieciństwo. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
1902.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Dzieciństwo. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1903.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Okropności. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1904.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Pierwsza młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1905.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Pierwsza młodość. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
1906.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Pierwsza młodość. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1907.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Stare próchno. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1908.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Trzecia młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1909.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Trzecia młodość. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
1910.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Vot ja reshila sostarit'sja (avtobiografija). [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
1911.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Wieczna młodość. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
1912.książka twórcy: Chmielewska Joanna: Wtórna młodość. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Chmielewski Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1913.książka twórcy: Chmielewski Bogdan: Poezja, którą da się czytać i rzecz o zapomnianych uczuciach czyli Podaj mi dłoń. Cz. 1. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
1914.książka twórcy: Chmielewski Bogdan: Poezja, którą da się czytać i rzecz o zapomnianych uczuciach czyli Podaj mi dłoń. Cz. 2. [Wspomnienia]. 2010  szczegóły 
  Chmielewski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1915.książka twórcy: Chmielewski Franciszek: "Kwadrans" na Rakowieckiej. 1948-1956. [Wspomn.]. 1992  szczegóły 
  Chmielewski Stanisław (1908-1997)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1916.książka twórcy: Chmielewski Stanisław: Wspomnienia kapelana. (1939-1948). 1992  szczegóły 
  Chmielewski Stanisław (1914-1988)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1917.książka twórcy: Chmielewski Stanisław (1914-1988): Zapiski niebohaterskich przeżyć. [Wspomn.]. 200