Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Kadłubek Zbigniew
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorografia
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Nowy Filomata 1997 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Jaki jeszcze ten Śląsk. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 3 (64) s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Mnemozyne i śląskie tkanie. Śląsk 1999 nr 6 s. 48-50 (literatura starośląska jako przykład litertury koncydentialnej...) szczegóły 
5.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Śląsko-wielkopolskie sąsiedztwo literackie w XVII w.. Przyjaciel Ludu 1999 z. 3/4 s. 19-28 (na przykładzie Leszna...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Siedmiolecie ogrodów Minerwy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 4 (60) s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Odczytywanie rękopisów. Śląsk 2001 nr 8 s. 75  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lang Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz: Johann Lang - poeta, grecysta, dyplomata. Szkic biograficzny. Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 9-11  szczegóły 
  Lauban Melchior
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Aktualność retoryki. Kontekst starośląski. Mowa Melchiora Laubana z 1614 roku. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 18-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Tradycje kultury antycznej na Śląsku. Śląsk 2000 nr 2 s. 45 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Głosy z przeszłości. Śląsk 2000 nr 12 s. 75 ([rec. ks.:] Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o starsi l...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aratos z Soloj *
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Niebo "mieszańca". Śląsk 1999 nr 8 s. 73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Paulus Diaconicus *
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Metaliteracka refleksja na temat Muz w wierszu o incipicie "Angustae vitae fugiunt consortia musae [...]". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 9-17 (z tekstem utworu po łacinie i w przekładzie polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Barok na Śląsku. Śląsk 2000 nr 8 s. 67 (nt. niemieckojęzycznej literatury śląskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadłubek Zbigniew: Śląskie znaki. Śląsk 2001 nr 5 s. 76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Acidalius Valens
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: Egestas verborum. Na marginesie tłumaczenia wiersza Acidaliusa "De me ipso" - próba interpretacji. Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 49-54  szczegóły 
  Aleutner Tobias
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Tobias Aleutner (1574-1633) ein metaphysischer Dichter - eine Vorbemerkung. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 141-146 (z fragmentami wierszy w języku niemieckim...) szczegóły 
  Exner Balthasar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Poeta Exner i zmienny bóg Vertumnus. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 6 (73) s. 21  szczegóły 
  Gryphius Andreas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 56-60 (biografia poety; z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Hanke Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Kadłubek Zbigniew: "Homo et tempus" Martina Hankego (1633-1709). Kilka uwag o śląskim historyku i poecie nowołacińskim. Terminus 2002 z. 2 s. 63-71  szczegóły 
  Heermann Johann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Ioannes Heermannus (1585-1647) jako poeta nowołaciński i autor erotyków. Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 65-81 (zawiera fragm. utworów...) szczegóły 
  Muehlpfort Heinrich
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubek Zbigniew: "Confusio culpae". Wspólne z Muehlpfortem rozważania nad grzechem, miłością i przebaczeniem. Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 61-69  szczegóły 
  Scherffer von Scherffenstein Wenzel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Scherffenstein - organista, poeta, tłumacz z Głubczyc. Śląsk 2001 nr 11 s. 67 (sylwetka...) szczegóły