Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału:
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Śląsk pod skrzydłami Ikara. Głos Ludu 1996 nr 136 s. 1, 2 (not....) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Poetyckie wzloty. Głos Ludu 1997 nr 129 s. 1  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Ikar w nas. Głos Ludu 2000 nr 135 s. 1 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Nagroda dla W. Przeczka. Głos Ludu 1996 nr 121 s. 1  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Nagroda za animację życia literackiego. Głos Ludu 2003 nr 67 s. 1 (o laureacie...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): W uznaniu zasług (Wysokie odznaczenie dla prof. J. Damborskiego). Głos Ludu 1998 nr 72 s. 1 (sprawozdanie z uroczystości odznaczenia na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: (h), (mro): Koniec fundacji (Aktualne przepisy prawne są nieubłagane). Głos Ludu 1998 nr 153 s. 1-2 (nt. zaprzestania działalności zaolziańskich fundacji wspierających roz...) szczegóły 
8.artykuł: (mro): Czy scena "Piasta" ożyje?. Głos Ludu 1996 nr 88 s. 2 (nt. współpracy kulturalnej na linii Kraków -Zaolzie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: (mro): Wystawy, koncerty.... Głos Ludu 1997 nr 10 s. 1 (nt. obchodów 50-lecia Związku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Dwóch z Zaolzia. Głos Ludu 2001 nr 70 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Polskie prezentacje (Warto było poczekać). Głos Ludu 1998 nr 102 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Kongres Polonistyki Zagranicznej (Pierwszy po drugiej Wojnie Światowej). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: (mro): Ilu studentów na polonistykę?. Głos Ludu 2002 nr 114 s. 2 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Slawistycznym Uniwe...) szczegóły 
14.artykuł: (mro): Język z przyszłością. Głos Ludu 2002 nr 2 s. 1-2 (nt. Dni Otwartych na polonistyce na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
15.artykuł: (mro): Na polonistykę bez egzaminu pisemnego. Głos Ludu 2001 nr 2 s. 1 (dot. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniw...) szczegóły 
16.artykuł: (mro): Nie tylko teoria.... Głos Ludu 2001 nr 8 s. 3 (dot. kondycji polonistyki na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
17.artykuł: (mro): O gwarze cieszyńskiej. Głos Ludu 2002 nr 26 s. 3 (nt. pierwszej obrony pracy habilitacyjnej na polonistyce na Wydziale F...) szczegóły 
18.artykuł: (mro): O Polsce nie tylko po polsku. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie i pedago...) szczegóły 
19.artykuł: (mro): Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
20.artykuł: (mro): Pierwszy doktorat. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 1 (nt. licencji na prowadzenie studiów doktoranckich na Katedrze Polonist...) szczegóły 
21.artykuł: (mro): Różnorodność tematyczna (Plany wydawnicze Katedry Polonistyki). Głos Ludu 1998 nr 152 s. 1-2 (nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostr...) szczegóły 
22.artykuł: (mro): Szturm na Katedrę. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 1 (nt. dużej ilości chętnych na studia na Katedrze Polonistyki i Folklory...) szczegóły 
23.artykuł: (mro): Wybrać jak najlepiej (Dzień otwartych dni na ostrawskiej polonistyce). Głos Ludu 1998 nr 6 s. 1-2 (nt. profilu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Ugruntować prestiż polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: (mro): Wytyczanie kierunków. Głos Ludu 1997 nr 133 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Pradze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: (mro): Ponownie na Plac Wacława. Głos Ludu 2001 nr 39 s. 1 (nt. nowej siedziby Instytutu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Horzyk Piotr
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Książeczka dla dzieci (Nowości Wydawnictwa "Olza"). Głos Ludu 1998 nr 63 s. 2 (nota sprawozdawcza z promocji książki w Karwinie-Frysztacie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Klimsza Janusz
    wywiady (alfabet autorów)
27.wywiad: (mro): Pytanie do Janusza Klimszy. Głos Ludu 1999 nr 17 s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Konopnicka Maria
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    kult (alfabet autorów)
29.kult: (mro): Głos Ludu 1997 nr 148 s. 2 (nt. imprez zorganizowanych w polskiej szkole w Karwinie-Nowym Mieście ...) szczegóły 
30.kult: (mro): Ich dwóch i Mickiewicz (Spektakl poetycki wkrótce na Zaolziu). Głos Ludu 1998 nr 144 s. 2 (omówienie spektaklu - wyboru fragmentów twórczości Adama Mickiewicza w...) szczegóły 
31.kult: (mro): Nauczycielki szlakiem wieszcza (W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 81 s. 2 (nota spraw. z pobytu na Białorusi i wędrówki szlakiem Adama Mickiewicz...) szczegóły 
32.kult: (mro): Popołudnie z wieszczem (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 145 s. 2 (nota sprawozdawcza z obchodów rocznicy w Katedrze Polonistyki i Folklo...) szczegóły 
33.kult: (mro): Wielki poeta, bojownik, rodak (Obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza na świecie). Głos Ludu 1998 nr 143 s. 1-2 (spraw. z przebiegu uroczystości rocznicowych na świecie: na Białorusi,...) szczegóły 
34.kult: (mro): Z wieszczem za pan brat (Rok Mickiewiczowski w Pradze i Ołomuńcu). Głos Ludu 1998 nr 120 s. 1 (program obchodów; zapowiedź...) szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    kult (alfabet autorów)
35.kult: (mro): Morcinek - przyjaciel pradziadka. Głos Ludu 2002 nr 14 s. 5 (nt. wyników konkursu dla czeskich i polskich dzieci "Co wiesz o Gustaw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
37.kult: (mro): Nauczycielki szlakiem wieszcza (W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 81 s. 2 (nota spraw. z pobytu na Białorusi i wędrówki szlakiem Adama Mickiewicz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Dłużej nad Olzą. Głos Ludu 2001 nr 8 s. 2 (nota nt. przesunięcia terminu zamknięcia wystawy...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Noblista po latach. Głos Ludu 2000 nr 137 s. 1 (nota zapowiadajaca sesję...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sikora Adam (1819-1871)
    kult (alfabet autorów)
40.kult: (mro): Gościem u Adama Sikory. Głos Ludu 2002 nr 89 s. 7 (nt. otwarcia dla zwiedzających "Izby Adama Sikory: w Jabłonkowie (Czec...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    kult (alfabet autorów)
41.kult: (mro): Literacki hołd. Głos Ludu 1999 nr 46 s. 2 (nt. występów w Katowicach uczniów szkół noszących imię Juliusza Słowac...) szczegóły 
42.kult: (mro): W Karwinie i Krzemieńcu. Głos Ludu 2002 nr 56 s. 2 (nt. planowanych w Karwinie (Czechy) obchodów 193. rocznicy urodzin Jul...) szczegóły 
43.kult: (mro): Z udziałem Zaolziaków. Głos Ludu 2000 nr 70 s. 2 (nota sprawozdawcza z koncertu kończącego "Rok Słowackiego ponad granic...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Bliżej Szymborskiej. Głos Ludu 2003 nr 141 s. 1-2 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Odznaczenia państwowe i społeczne (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Odznaczeni nie kryli zaskoczenia. Głos Ludu 2001 nr 144 s. 1 (o odznaczonych...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Odznaczeni nie kryli zaskoczenia. Głos Ludu 2001 nr 144 s. 1 (o odznaczonym...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Zaolziańskie dziewczęta wzięły szturmem Białystok. Głos Ludu 1997 nr 142 s. 1 (laureaci...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Rozkochani w pięknie słowa. Głos Ludu 1999 nr 125 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Podwójna laureatka. Głos Ludu 1997 nr 67 s. 1 (not....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Rymowanie i śpiewanie. Głos Ludu 2002 nr 7 s. 6 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Studenci o teatrze. Głos Ludu 2001 nr 35 s. 1 (nota nt. konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: (mro): Dla dorosłych i dla dzieci. Głos Ludu 1997 nr 105 s. 5 (nt. udziału polskich zespołów w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów L...) szczegóły 
53.artykuł: (mro): Wielkie granie. Głos Ludu 1997 nr 112 s. 1 (nt. udziału polskich teatrów lalkowych podczas II Międzynarodowego Fes...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr lalek (część teoretyczna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: (mro): Możliwe polskie tournee? (Blaski i cienie współpracy scen lalkowych?). Głos Ludu 1998 nr 42 s. 2 (nt. współpracy Teatru Lalek w Ostrawie ze scenami lalkowymi w Bielsku-...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Bielsko-Biała: Ośrodek Teatralny "Banialuka" im. J. Zitzmana (do 1997: Teatr Lalek "B."; do 1999: O.T."B.")
    artykuły (alfabet autorów)
55.artykuł: (mro): Laury dla Polaków. Głos Ludu 1997 nr 116 s. 1 (o zdobyciu Grand Prix podczas II Międzynarodowego Festiwalu Teatrów La...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Z udziałem ostrawiaków. Głos Ludu 2000 nr 51 s. 1 (zapowiedź festiwalu z omówieniem wystąpienia ostrawskiego Teatru Lale...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Dzieci dzieciom (Międzynarodowy festiwal teatralny dla was). Głos Ludu 1998 nr 34 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Sztuka nie zna granic. Głos Ludu 1997 nr 117 s. 1  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Publiczność dopisała. Głos Ludu 1999 nr 116 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (mro): Różnorodny jubileusz. Głos Ludu 1999 nr 111 s. 1 (zapow. i program...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą)
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Od bajek po ekologię. Głos Ludu 1996 nr 55 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: (mro): Hity dla dużych i małych (Jubileusz 45-lecia ostrawskiego teatru lalek). Głos Ludu 1998 nr 144 s. 1 (zapowiedź obchodów jubileuszu teatru, 4-8 XII 1998...) szczegóły 
62.artykuł: (mro): Rodakom zza Olzy. Głos Ludu 2000 nr 2 s. 1 (dot. rozpoczęcia od roku 2000 reguralnych występów gościnnych w murach...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) - repertuar
     Czeski Cieszyn: Teatr Lalek "Bajka"
    artykuły (alfabet autorów)
63.artykuł: (mro): Matołek zamiast Puchatka. Głos Ludu 2000 nr 111 s. 1 (o zdjęciu z afisza spektaklu "Kubuś Puchatek"...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Dzieciom, mamom i PZKO. Głos Ludu 2000 nr 62 s. 1 (art. przed premierą...) szczegóły 
     Ostrawa: Studencka Wytwórnia Teatralna "Szczyt"
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Szczyt dobrej zabawy. Głos Ludu 2000 nr 61 s. 1  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): "Chłopcy" na ostrawskiej scenie. Głos Ludu 2000 nr 123 s. 1 (art. przedpremierowy...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): "Miłość na Krymie". Głos Ludu 1999 nr 127 s. 2 (art. przedpremierowy; z fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Festiwale międzynarodowe (teatr współczesny obcy)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): "Spectaculo Interesse" po raz czwarty. Głos Ludu 2001 nr 113 s. 1 (artykuł przed festiwalem...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: (mro): Od koncertów po noblistów (Czesko-polsko-słowacki Klub Kultury). Głos Ludu 1998 nr 138 s. 1 (nt. powołania i planów działalności klubu zajmującego się m.in. popula...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / Za granicą (festiwale, przeglądy filmowe)
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Celuloidowy świat. Głos Ludu 1997 nr 99 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: (mro): Rosnące zainteresowanie. Głos Ludu 1997 nr 103 s. 1, 2  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Ciekawe filmy, plejada twórców (Już za tydzień Cierlickie Lato Filmowe). Głos Ludu 1998 nr 102 s. 1-2 (zapowiedź, program...) szczegóły