Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Inglot Mieczysław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 256-263 ([rec. ks.:] Jan Gorak: The making of the modern canon. Genesis and cri...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwagi nad statusem autora i podmiotu autorskiego w tekście literackim (Na marginesie "Tekstów Drugich" pt. "Tropienie podmiotu" (2, 1994). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 99-105  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 215-220  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Inglot Mieczysław: Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznych recepcji dzieł Adama Mickiewicza. 1999 (Słowo wstępne. Polska kultura literacka w edukacji szkolnej okresu rom...) szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Podręcznik ze starej szuflady. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 94-98  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Smak niedosytu. Polonistyka 1996 nr 3 s. 134-139 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Inglot Mieczysław: Emigracyjne przygody literatury polskiej (Analiza porównawcza). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 77-89 (dot. tzw. Wielkiej Emigracji i literatury po 1940...) szczegóły 
8.artykuł: Inglot Mieczysław: Literatura polska w perspektywie europejskiej. Kształty obecności. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 3-16 (istnienie dzieł literatury polskiej w dorobku ogólnoeuropejskim...) szczegóły 
9.artykuł: Inglot Mieczysław: Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX w. Na wybranych przykładach. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 13-21  szczegóły 
10.artykuł: Inglot Mieczysław: Modlitwa o urodzaj uśmiechu. Polonistyka 1995 nr 7 s. 452-457 (humor, radość w literaturze od Ignacego Krasickiego do Konstantego Ild...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Rewia romantycznych dylematów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 344-354  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Inglot Mieczysław: Epoka Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 81-90  szczegóły 
14.artykuł: Inglot Mieczysław: Oblicza poetów (O romantycznym kulcie pisarzy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 17-28  szczegóły 
15.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 9-17  szczegóły 
16.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 100-106 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
17.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwspółcześnianie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Inglot Mieczysław: Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. 1995 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Życie literackie: Sytuacja ogólna. Czasopism...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Polonistyka 1990 nr 8 s. 387-395 (dot. aresztowania w 1940 roku: Juliusza Balickiego, Władysława Broniew...) szczegóły 
20.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 74-75 (streszcz....) szczegóły 
21.artykuł: Inglot Mieczysław: Entuzjastyczne posłuszeństwo. Gazeta Wyborcza 1999 nr 249 s. 18-20 (wyw. nt. sowieckiej okupacji we Lwowie, postawy polskiej inteligencji ...) szczegóły 
22.artykuł: Inglot Mieczysław: The socio-political role of the Polish literary tradition in the cultural life in Lwów. The exemple of Adam Mickiewicz work. x 1991 ([W ks. zb.:] The Soviet takeover of the Polish Eastern provinces 1939-...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Inglot Mieczysław: Sytuacja literatury. Język Polski w Szkole Średniej 1988 1 5-12  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Inglot Mieczysław: O poezji stanu wojennego. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1993 t. 47 (1992) s. 7-9 (streszczenie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Inglot Mieczysław: Hitlerowski model kultury masowej dla Polaków (na przykładzie miesięcznika "Fala"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 213-232 (miesięcznik dla kobiet ukazywał się w Warszawie w latach 1940-1944; m....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Jakich artykułów metodycznych życzyłbym memu pismu?. Polonistyka 1992 nr 6 s. 365-366  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Nad norwidowskim zeszytem szkolnego kwartalnika. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 97-100 (omów. nru 2 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Rzecz o spotkaniu, dialogu i otwarciu. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 93-97 (omówienie nru 190....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Nowa synteza wiedzy o literaturze dziecięcej. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 108-112  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu wrocławskich spotkań naukowych z literaturą popularną. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 s. 22-27  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór i współistnienie obiegów literackich (Z dziejów dyskusji nad literatura popularną). Literatura Ludowa 2002 nr 4/5 s. 95-106  szczegóły 
31.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu wrocławskich spotkań naukowych z literatura popularną. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 22-27 (charakterystyka literatury popularnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Nowa synteza wiedzy o literaturze dziecięcej. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 108-112  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Dynak Władysław, Inglot Mieczysław: Ojczyzna dla wszystkich - Ojczyzna dla każdego. Obraz Polski w świetlicowych, szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 195-231 (dot. 15 zbiorków publikowanych w latach 1945-1982; pełny tekst referat...) szczegóły 
34.artykuł: Inglot Mieczysław: Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 10-11  szczegóły 
35.artykuł: Inglot Mieczysław: Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945. x 1999 ([w ks.:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich da...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Inglot Mieczysław: Wieszcz i pomniki (O "Mickiewiczu" Leopolda Staffa i nie tylko). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 11-17 (Adam Mickiewicz w poezji polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Inglot Mieczysław: Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. 1999 (Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864: Rozważania wstępne. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Inglot Mieczysław: Obraz zagłady Żydów w polskiej prozie lat 1939-1949. x 1994 ([W ks. zb:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Pod r...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Inglot Mieczysław: Metodyka nauczania literatury polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 241-248 (o dorobu naukowym Zakładu Metodyki...) szczegóły 
41.artykuł: Inglot Mieczysław: O polonistyce wrocławskiej w latach 1957-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 255-271 (relacja wspomnieniowo-osobista...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Rekonstrukcja korzeni. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 91-94  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Inglot Mieczysław: O sensie i potrzebie edukacji literackiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
44.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwagi nad przedmiotem "język polski" w kontekście współczesnej sytuacji edukacyjnej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 35-43  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O Okręgowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na jej dwudziestopięciolecie. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
46.artykuł: Inglot Mieczysław, Tarnacki Jerzy: O szkolnych wypracowaniach olimpijczyków. Polonistyka 1994 nr 1 s. 25-33  szczegóły 
47.artykuł: Inglot Mieczysław: Olimpiada jako zadanie i wyzwanie edukacyjne. Polonistyka 2000 nr 6 s. 331-336  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Inglot Mieczysław: "Kordian" Juliusza Słowackiego. 1993  szczegóły 
49.książka: Inglot Mieczysław: Między romantyzmem a współczesnością. Poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej. 1997 (1. Analiza poszczególnych utworów: "Romantyczność" Adama Mickiewicza j...) szczegóły 
50.książka: Inglot Mieczysław: "Zemsta" Aleksandra Fredry. 1995  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Inglot Mieczysław: "Rehabilitacja" Wisławy Szymborskiej i "Święto zmarłych" Stanisława Barańczaka. Interpretacja porównawcza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 5-12  szczegóły 
52.artykuł: Inglot Mieczysław: Rodzice i dzieci w "Ślubach panieńskich" A. Fredry - propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 5-15  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Inglot Mieczysław: Przed reformą. Uwagi nad zarysem koncepcji generalnej zmiany programu kształcenia ogólnego w polskich szkołach autorstwa departamentu kształcenia ogólnego MEN. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 123-130 (m.in. dot. programu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Inglot Mieczysław: Nad miejscem kultury masowej w edukacji szkolnej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 76-78  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: "Zawsze takie Rzeczpospolite będą, jakie ich nauczycieli chowanie". Polonistyka 1992 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Inglot Mieczysław: Dialog czy katecheza (O eseju Jerzego Jarzębskiego "Polonistyka - przepis na przetrwanie"). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 167-171 (z odpowiedzią Jerzego Jarzębskiego: Awantura o garnce sadła. Teksty...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
57.książka: Inglot Mieczysław: Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. 1999 (Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864: Rozważania wstępne. ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
58.artykuł: Inglot Mieczysław: Struktura ekspresji artystycznej w poezji ulotnej stanu wojennego (Na przykładzie wybranych utworów). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 107-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Modlitwa do Bogarodzicy". ("Bogurodzica", "Do Matki Polki", poezja okupacyjna). Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 77-83  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Dialog z tradycją w wierszu Stanisława Barańczaka "Problem nadawcy". Analiza kontekstowa. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 1 s. 95-102  szczegóły 
  Bełza Władysław
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Władysława Bełzy wierszyk o Małym Polaku. Polonistyka 1994 nr 9 s. 517-521  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrząstowska Bożena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Inglot Mieczysław: O jubileuszu Profesor Bożeny Chrząstowskiej. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 1 s. 98-100 (sprawozdanie z uroczystości z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy nauc...) szczegóły 
  Cieślikowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Inglot Mieczysław: Wspomnienie o Jerzym. Jerzy Cieślikowski (2.11.1916 - 9.11.1977). x 2002 ([W ks. zb.:] Księga wspomnień. O zmarłych pracownikach powojennej polo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Floryan Władysław Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Inglot Mieczysław: Moje spotkania z Władysławem Leopoldem Floryanem (16.10.1907 - 02.03.1991). x 2002 ([W ks. zb.:] Księga wspomnień. O zmarłych pracownikach powojennej pol...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
65.zgon: Inglot Mieczysław: Prof. dr Władysław Floryan. 16 X 1907 - 2 III 1991. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 161-164 (zmarł: 2 III 1991; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Inglot Mieczysław: Poetyka i tematyka Fredrowskiej komedii. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 169-188  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Swojskość i cudzoziemszczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry. Polonistyka 1993 nr 6 s. 339-344  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Z Przemyśla do Przeszowy" Aleksandra Fredry na tle lwowskich inscenizacji komediowych o tematyce kolejowej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 387-398  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Swojskość i cudzoziemczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry. Polonistyka 1993 nr 6 s. 339-344  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Ginczanka Zuzanna
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: U źródeł literackich obrazów wielkiej zagłady (O wierszu Zuzanny Ginczanki pt. "Łowy"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 17-23  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczne konteksty "Operetki" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 47-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O wierszu Zbigniewa Herberta "17 IX". Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 48-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Inglot Mieczysław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
73.tekst paraliteracki: Inglot Mieczysław: Otwarty, dialogowy model katolicyzmu. Tygodnik Powszechny 1992 nr 24 s. 6 (list do red....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachowicz Stanisław
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Monografia o Jachowiczu. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 4 s. 71-76  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Inglot Mieczysław: Tomasza Jastruna spotkania z Norwidem. Polonistyka 1993 nr 5 s. 284-289 (nawiązania w twórczości Jastruna do Cypriana Kamila Norwida...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasiński Zygmunt
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 261-266  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu historiozoficznej wyobraźni naszych wieszczów. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 4 s. 105-108  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Zygmunt Krasiński. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 139-145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lenartowicz Teofil
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Tyrteusz" Teofila Lenartowicza i "Tyrtej" Cypriana Norwida na tle powstańczych motywów pieśni patriotycznej okresu zaborów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999-2000) s. 49-68  szczegóły 
  Libera Antoni
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O relacjach między nauczycielem a zdolnym uczniem - w związku z OliPJ [Olimpiadą Języka i Literatury Polskiej] i powieścią "Madame" A. Libery. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 4 s. 48-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Inglot Mieczysław: Wspomnienie o panu Antonim. Antoni Mackiewicz 1933-1996. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 17-18  szczegóły 
  Makuszyński Kornel
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Summa litteraria Kornela Makuszyńskiego (O "Szaleństwach panny Ewy"). x 1999 ([w ks. zb.:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języ...) szczegóły 
  Meissner Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu lotniczych opowieści Janusza Meissnera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 87-129 (nt. elementów tradycji literackiej obecnych w pisarstwie Janusza Meiss...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Miejsce Mickiewicza w szkolnej edukacji literackiej. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 154-158  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu historiozoficznej wyobraźni naszych wieszczów. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 4 s. 105-108  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Przypowieść o Marszałkowiczu. Literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: O "Medalionach" Zofii Nałkowskiej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 323-330  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Nad tomikiem rosyjskich tłumaczeń twórczości Cypriana Norwida. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 5 s. 153-156  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
89.książka o twórcy: Inglot Mieczysław: Cyprian Norwid. 1991 ([Zawiera także wybór tekstów literatów i badaczy, od współcz. poecie ...) szczegóły 
90.książka o twórcy: Inglot Mieczysław: Wyobraźnia poetycka Norwida. 1988  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Dekonstrukcjonizm stosowany na przykładzie książek Wiesława Rzońcy "Norwid - poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła" oraz "Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 5-16  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Dekonstrukcjonizm stosowany na przykładzie książek Wiesława Rzońcy "Norwid -poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła" oraz "Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 5-16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Inglot Mieczysław: Aktualność Norwida. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 17-25  szczegóły 
94.artykuł: Inglot Mieczysław: Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
95.artykuł: Inglot Mieczysław: Norwid w kulturze współczesnej. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 10-11  szczegóły 
96.artykuł: Inglot Mieczysław: Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2001 z. 12 s. 7-18 (dotyczy wpływów Zygmunta Krasińskego, Adama Mickiewicza i Juliusza Sło...) szczegóły 
97.artykuł: Inglot Mieczysław: Norwid wobec powieści jako literatury popularnej swoich czasów (W sto osiemdziesiątą rocznicę urodzin poety). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 7-22  szczegóły 
98.artykuł: Inglot Mieczysław: W stulecie "odkrycia" Cypriana Norwida. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 79-83  szczegóły 
99.artykuł: Inglot Mieczysław: Zjawisko Norwid. W hołdzie Juliuszowi W. Gomulickiemu. Polonistyka 2001 nr 6 s. 361-364 (główne idee twórczości Norwida...) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Inglot Mieczysław: Nie bezradność, lecz sukces. Tygodnik Powszechny 2001 nr 46 s. 4 (list do red....) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski (C.K. Norwid "Kółko" i J. Twardowski "Bliscy i oddaleni"). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 45-51  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu Norwidowskiego "Kółka" (Analiza intertekstualna). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 23-29  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu nawiązań do Norwida ("Moja piosnka (II)" C. Norwida i wiersz bez tytułu Jacka Podsiadły). Polonistyka 1998 nr 10 s. 652-654  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Norwidowska idea okrągłego stołu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 129-136  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Purytanizm" Cypriana Norwida (Analiza - interpretacja - konteksty - kontynuacje i nawiązania). Polonistyka 1988 nr 9 s. 668-676  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Tyrteusz" Teofila Lenartowicza i "Tyrtej" Cypriana Norwida na tle powstańczych motywów pieśni patriotycznej okresu zaborów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 49-69  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Cypriana Norwida "W pamiętniku L.A. Improwizacja" na tle wierszy sztambuchowych okresu romantyzmu. W 180-lecie urodzin poety. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 115-123  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Nad artykułem Cypriana Norwida "Żydy" i mechesy. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 167-178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parnicki Teodor
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O Mickiewiczu na opak (Mickiewicz w ujęciu Teodora Parnickiego i Artura Marii Swinarskiego). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 78-84  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu nawiązań do Norwida ("Moja piosnka (II)" C. Norwida i wiersz bez tytułu Jacka Podsiadły). Polonistyka 1998 nr 10 s. 652-654  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Romanowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Inglot Mieczysław: O Mieczysławie Romanowskim - rocznicowo 1833-2003. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2003 z. 14 s. 99-108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Wanda z gór (Postać Wandy w dramacie polskim I połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Juliusza Słowackiego "Beniowski"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 5-19 (rozszerzony i zmodyfikowany tekst referatu wygłoszonego na konferencji...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Czas i przestrzeń w "Kordianie". Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 26-33  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Dramat wyobraźni (Gawęda o Kordianie). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Kordian" - uwagi o tragizmie postaci bohatera. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 97-105  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Kordian": drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 62-70  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Kordian": oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 19-32  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Polska Winkelriedem narodów... Eksplikacja fragmentu "Kordiana" J. Słowackiego (a. II, ww. 290-299). Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 3-11  szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 190-197  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Dramat wyobraźni w "Rozłączeniu" Juliusza Słowackiego i współczesnych nam tekstach literackich. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 122-128  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Rozłączenie" Juliusza Słowackiego w kontekście literackich obrazów nostalgii poety. Kwartalnik Opolski 2000 nr 1 s. 27-38  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Dramatyzm poetyckiej postawy w wierszu Juliusza Słowackiego "Rzym". Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 5-6 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Rzym" - elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego. Prace Polonistyczne 1997 seria 52 s. 165-177  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Poetyckie testamenty liryczne (Uwagi wokół wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 101-119  szczegóły 
  Steinhaus Hugo
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Nad "Wspomnieniami" Steinhausa. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1995 z. 6 s. 173-178  szczegóły 
  Swinarski Artur Marya
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O Mickiewiczu na opak (Mickiewicz w ujęciu Teodora Parnickiego i Artura Marii Swinarskiego). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 78-84  szczegóły 
  Szymborska Wisława
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Przesłanie Wisławy Szymborskiej. Nad wierszem pt. "Fotografia z 11 września". Kwartalnik Opolski 2002 nr 2/3 s. 3-14  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Jacyś ludzie" Wisławy Szymborskiej. Poetyka wiersza okolicznościowego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 16-23  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Koniec i początek" - interpretacja wiersza. Polonistyka 1997 nr 8 s. 472-475  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski (C.K. Norwid "Kółko" i J. Twardowski "Bliscy i oddaleni"). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 45-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
122.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Inglot Mieczysław: Tygodnik Solidarność 1989 nr 16 s. 11 (list do red....) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Dekonstrukcjonizm stosowany na przykładzie książek Wiesława Rzońcy "Norwid- poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła" oraz "Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 5-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Pushkin Aleksandr
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław, Sielicki Franciszek: Wędrówka pod strzechę (Puszkinowski "List Tatiany do Oniegina" jako źródło młodzieżowej pieśni religijnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 3-12 (fragm. poematu Puszkina w tł. Adama Ważyka jako tekst pieśni oazowej ś...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu polskich XIX-wiecznych inscenizacji komedii o tematyce kolejowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 13-29  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Inglot Mieczysław: Polskie życie teatralne Lwowa lat 1939-1941. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 9 (komunikat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Stanisława Wasylewskiego lwowski scenariusz "Krakowiaków i górali" (1941). Struktura i geneza koniunkturalnej adaptacji. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 189-202 (dot. inscenizacji w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego wystawionej w Te...) szczegóły