Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Witaszek Gabriel
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Witaszek Gabriel: Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie. Egipt i Mezopotamia. Universitas Gedanensis 1997 nr 1/2 (16/17) s. 9-24 (dot. tekstów literackich, mądrościowych, religijnych, biograficznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 174  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 147-148  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
7.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1995  szczegóły 
8.książka: Witaszek Gabriel: Myśl społeczna proroków. 1998  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Witaszek Gabriel: Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo?. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
11.artykuł: Witaszek Gabriel: Maryja, Mesjańska Gebirah. Homo Dei 1991 nr 4 s. 35-42 (kobiety - matki królów w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
12.artykuł: Witaszek Gabriel: Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 53-79  szczegóły 
13.artykuł: Witaszek Gabriel: Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 27-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Witaszek Gabriel: Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej. 1996  szczegóły 
15.książka: Witaszek Gabriel: Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Witaszek Gabriel: Amos z Tekoa, prorok przyszłości. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 18-25  szczegóły 
17.artykuł: Witaszek Gabriel: Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
18.artykuł: Witaszek Gabriel: Teologia sądu Boga na Izraelem (Am 2, 6-16). Analiza retoryczna. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 1 s. 17-35 (z tekstem analizowanego fragmentu...) szczegóły 
19.artykuł: Witaszek Gabriel: Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa). Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 29-50 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
20.artykuł: Witaszek Gabriel: Wizje posłaniem Boga do narodu wybranego (Am 7, 1-3. 4-6. 7-9; 8, 1-3; 9, 1-4). Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 37-52 (analiza pięciu wizji zawartych w trzeciej części Księgi Amosa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Witaszek Gabriel: Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 154-164  szczegóły 
22.artykuł: Witaszek Gabriel: Wylanie ducha początkiem zjednoiczenia Izraela (Ez 37, 1-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Witaszek Gabriel: Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13, 59). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 105-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Witaszek Gabriel: Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 93-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Malachiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Witaszek Gabriel: Wykroczenia współnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 1 s. 7-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Witaszek Gabriel: Ozeasz. Prorok relacji między Bogiem a narodem wybranym. Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka 2001 t. 1 s. 362-372  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
27.artykuł: Witaszek Gabriel: Teologia "odpoczynku" w psalmie 95. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 69-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sofoniasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Witaszek Gabriel: Idee społeczne w Księdze Sofoniasza. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 37-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Zachariasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Witaszek Gabriel: Post - sprawiedliwość społeczna - zbawienie (Za 1-8). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 69-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Witaszek Gabriel: Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie. Egipt i Mezopotamia. Universitas Gedanensis 1997 nr 1/2 (16/17) s. 9-24 (dot. tekstów literackich, mądrościowych, religijnych, biograficznych...) szczegóły