Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Czerski Janusz
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czerski Janusz: Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 19-43 ([Zawiera omówienie metod:] I. Metoda historyczno-krytyczna: krytyka li...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czerski Janusz: Próba określenia rodzaju literackiego Ewangelii we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 65-73 (ewangelia jako biografia hellenistyczna...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura aramejska / Historia literatury (aramejska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
4.książka o twórcy: Czerski Janusz: Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie proskomodii w litrugii św. Jana Chryzostoma. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 315-327  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Czerski Janusz: Ewangelie synoptyczne. W aspekcie literackim, historycznym i teologicznym. 1996  szczegóły 
7.książka: Czerski Janusz: Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych. 2000  szczegóły 
8.książka: Czerski Janusz: Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne. 2003  szczegóły 
9.książka: Czerski Janusz: Metody interpretacji Nowego Testamentu. 1997 (Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Now...) szczegóły 
10.książka: Czerski Janusz: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 129-131  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 131-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Czerski Janusz: Diachroniczna i synchroniczna analiza opowiadania o chrzcie Chrystusa (Mk 1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 7-24  szczegóły 
14.artykuł: Czerski Janusz: Opowiadania biograficzne o Jezusie jako Synu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 111-140 (w Ewangeliach synoptycznych...) szczegóły 
15.artykuł: Czerski Janusz: Przypowieści Chrystusa jako gatunek literacki. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 209-230  szczegóły 
16.artykuł: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 155-157 ([rec. ks.:] Helga Melzer-Keller: Jesus und die Frauen. Eine Verhaeltni...) szczegóły 
17.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
20.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
22.artykuł: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 194-196 ([rec. ks.:] Fritzleo Lentzen-Deis: Das Markus-Evangelium. Ein Kommenta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
24.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
25.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
26.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Czerski Janusz: Centralne tematy teologiczne Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 155-172  szczegóły 
28.artykuł: Czerski Janusz: List starożytny a listy św. Pawła. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 5-11 (charakterystyka listów św. Pawła na tle listu starożytnego jako gatunk...) szczegóły 
29.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
30.artykuł: Czerski Janusz: Retoryka w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2003 t. 23 s. 133-145  szczegóły