Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Kłak Tadeusz
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kłak Tadeusz: Kawiarnie, salony, wieczory. Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 245-261 (omów. zjawiska w polskim życiu literackim 1. poł. XX w.; obszerniej o...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Kłak Tadeusz: Ogród świata. Studia i szkice literackie. 1995 (Od. autora. - I. Ogród świata. Proza Marii Kuncewiczowej. Na pogranicz...) szczegóły 
3.książka: Kłak Tadeusz: Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. 1993 (Od autora. - Między Esplanadą a Salą Kopernika. Kawiarnie, salony, wie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: Akcent 1989 nr 4 s. 59-61 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzękowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Kłak Tadeusz: Strategie pisarskie Jana Brzękowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 111-144  szczegóły 
  Brzostowska Janina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Kłak Tadeusz: Pisarze a grupy literackie (na przykładzie Józefa Wittlina i Janiny Brzostowskiej). Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 221-227  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechowicz Józef
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: List do Lektora. Tygodnik Powszechny 1992 nr 49 s. 9 (dot. powojennych przedruków utworu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Kłak Tadeusz: Czechowicz o pięknie, książce i nauczycielu. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 2 s. 6-7 (z portr....) szczegóły 
9.artykuł: Kłak Tadeusz: Nieznany i zapomniane. Trzy wiersze Józefa Czechowicza. Kresy 1993 nr 15 s. 62-71 (analiza wierszy: Warszawska noc, Co spływa ku nam, Piłsudski...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
10.kult: Kłak Tadeusz: Studia i Materiały Lubelskie 1991 t. 13 (1988) s. 163-164 (spraw. z gromadzenia zbiorów przez Muzeum Józefa Czechowicza w Lublini...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grędziński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 1. Stanisław Grędziński (1895-?). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., z tekstami listów S. Grędzińskiego do Wacława Gralewskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłak Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 485-487  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakubik Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Kłak Tadeusz: Homo lubliniensis (O Zbigniewie Jakubiku). Akcent 1989 nr 4 s. 86-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Kłak Tadeusz: Legenda Kazimierza w twórczości M.K.. Akcent 1988 nr 1 s. 80-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Kłak Tadeusz: Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego. Akcent 1989 nr 1 s. 17-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Michalski Bronisław Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 2. Bronisław Ludwik Michalski (1903-1935). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., zawiera teksty listów do matki Jadwigi Michalskiej, siostry Ma...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Netz Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Kłak Tadeusz: Świat w stanie podejrzenia (O poezji F.N.). Integracje 1989 nr 24 s. 53-57  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Peiper Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Kłak Tadeusz: Śląskie sprawy Tadeusza Peipera. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 85-107 (o związkach Tadeusza Peipera ze Śląskiem, obszerniej nt. jego zaintere...) szczegóły 
19.artykuł: Kłak Tadeusz: Tadeusz Peiper i jego odbiorcy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 119-143  szczegóły 
  Piwowar Lech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Kłak Tadeusz: Z Zagłębia do Starobielska droga Lecha Piwowara. 1991  szczegóły 
  Przyboś Julian
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: Wokół "Chamułów poezji" Juliana Przybosia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1990 z. 1 s. 31-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
22.książka o twórcy: Kłak Tadeusz: Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Kłak Tadeusz: Liryka sodalisa. (O juweniliach poetyckich Tadeusza Różewicza). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 199-211 (dot. wierszy drukowanych w l. 1938-1939 na łamach czasopisma Pod Zn...) szczegóły 
24.artykuł: Kłak Tadeusz: Różewicz i stan wojenny. O konferencji, która się nie odbyła. Śląsk 1999 nr 1 s. 16-17 (wspomn. związane z organizacją konferencji z okazji 60-lecia urodzin T...) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: W stronę Acheronu. O dwóch poematach Tadeusza Różewicza. Kresy 1994 nr 20 s. 115-130  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: W stronę Acheronu. O dwóch poematach Tadeusza Różewicza. Kresy 1994 nr 20 s. 115-130  szczegóły 
  Rzeczyca Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 3. Artur Rzeczyca (1910-1941?). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., zawiera teksty listów do Juliana Przybosia i Kazimierza Andrze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szelburg-Zarembina Ewa
    książki o twórcy (alfabet autorów)
28.książka o twórcy: Kłak Tadeusz: Ewa Szelburg-Zarembina 1899-1986. W stulecie urodzin. 1999  szczegóły