Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Bieńkowska Danuta
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: O frazeologizmach biblijnych. Konspekt 2002 nr 11 s. 150-152  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bieńkowska Danuta: O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego. Stylistyka 1993 nr 2 s. 101-109  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Polszczyzna Biblii gdańskiej na tle XVI-wiecznych przekładów biblijnych. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1994 t. 6 s. 7-15  szczegóły 
5.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Warianty sufiksalne w staropolskich i renesansowych przekładach Psałterza. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 41-48  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Krytyczne przedstawienie polskich przekładów literatury rumuńskiej oraz rumuńskich przekładów literatury polskiej. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 327-328  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńkowska Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
7.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Daniel na Saharze. 1988  szczegóły 
8.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Daniel w paszczy lwa. 1989  szczegóły 
9.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Lotem bliżej. [Pow.]. 1989  szczegóły 
10.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Manowce uczuć. [Pow.]. 1991  szczegóły 
11.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: O królewnie co słońca szukała. Baśń oparta na ludowych wątkach rumuńskich. 1988  szczegóły 
12.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Skok w nieskończoność. Powieść. 1991  szczegóły 
13.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Świetny pomysł. [Pow.]. 1989  szczegóły 
14.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Trwaj, chwilo!. 1988  szczegóły 
15.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: [Wesprzyj się na mnie. Lotem bliżej] Regasire. Vacanta la Paris. 1992  szczegóły 
16.książka twórcy: Bieńkowska Danuta: Zwyciężyłam. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
17.proza: Bieńkowska Danuta: Close encounters. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 229-232 (rozważania osobiste nt. Janusza Korczaka...) szczegóły 
18.proza: Bieńkowska Danuta: Piłka. Płomyczek 1991 nr 2 s. 4  szczegóły 
19.proza: Bieńkowska Danuta: Rodzinny dom. Płomyczek 1992 nr 11/12 s. 19 (z notą i fot....) szczegóły 
20.proza: Bieńkowska Danuta: Świetny pomysł [fragm.:] Dziadek Marian. Magazyn Wileński 2003 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
21.proza: Bieńkowska Danuta: Świetny pomysł [fragm.:] Dziadek Marian. Płomyczek 1988 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
22.tekst paraliteracki: Bieńkowska Danuta: Trybuna 1990 nr 36 s. 7 (wypow. w ankiecie "Aplauz i gwizdy"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 368-371  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Bieńkowska Danuta: Lato 1955 roku.... Kresy 1992 nr 12 s. 155-157 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Bieńkowska Danuta: Stylizacja językowa w twórczości Władysława Stanisława Reymonta - analiza i wnioski. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 1988 z. 1 s. 93-102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Bieńkowska Danuta: Dzieła wybrane Sienkiewicza w Rumunii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 251-253 (od początku wieku...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
28.książka o twórcy: Bieńkowska Danuta: Słownictwo i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594). 1999  szczegóły 
29.książka o twórcy: Bieńkowska Danuta: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka. Na materiale czterech Ewangelii. 1992  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Bieńkowska Danuta: Językowy obraz wspólnoty (na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 65-74  szczegóły 
31.artykuł: Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (Różnice między "Postyllą" a Nowym Testamentem). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 5-14  szczegóły 
32.artykuł: Bieńkowska Danuta: Wkład Jakuba Wujka w powstanie polskiego stylu biblijnego. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 99-104  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: O osobliwościach leksykalnych w postyllach ks. J. Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 5-14  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Frazeologia w przekładzie "Psałterza" J. Wujka (1594). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 5-42  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Z filologicznego warsztatu przekładu "Psałterza" Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 5-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Bieńkowska Danuta: Językowy obraz wspólnoty. (Na materiale Nowego Testamentu ks. J. Wujka). Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 9-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Bieńkowska Danuta: Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46) - forma literacka i właściwości stylistyczne. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 90-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 376-377 (z not. red. 377-378...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Bieńkowska Danuta: Określenia bohaterów w polskich przekładach "Pieśni nad Pieśniami". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 5-11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Literatura współczesna (rumuńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bieńkowska Danuta: Nie tylko Ionesco. Życie Warszawy 1990 nr 11 s. 6 (wywiad z tłumaczką m.in. nt. współczesnej literatury rumuńskiej; rozm....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Słuchowiska, literatura piękna w radio (od 1992)
    słuchowiska (alfabet autorów)
44.audycja radiowa: Bieńkowska Danuta: Etatowy przyjaciel.  szczegóły 
45.audycja radiowa: Bieńkowska Danuta: Etatowy przyjaciel.  szczegóły 
46.audycja radiowa: Bieńkowska Danuta: Etatowy przyjaciel.  szczegóły 
47.audycja radiowa: Bieńkowska Danuta: Etatowy przyjaciel.  szczegóły 
48.audycja radiowa: Bieńkowska Danuta: Upragniony telefon.  szczegóły