Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Ściepuro Marian
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Ściepuro Marian: Współczesny poemat rosyjski. Typologia gatunku. 1993  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 131-132 (omówienie nru 1. z 1994...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 294-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Ściepuro Marian: Wobec stalinizmu. Wiersze Tadeusza Różewicza z lat 1949 -1956. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 33-49  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ściepuro Marian: Literatura Słowian Wschodnich. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 5 s. 20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
artykuł: Ściepuro Marian: Literatura Słowian Wschodnich. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 5 s. 20  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 294-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Ściepuro Marian: Rosyjska poezja radziecka wobec tradycji kulturowej. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 91-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Organizacja nauki o literaturze (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ściepuro Marian: Problemy izuchenija russkojj i sovetskojj literatury pol'skimi studentami-rusistami. Przegląd Rusycystyczny 1991 r. 13 z. 1/4 (1990) s. 91-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galon-Kurkowa Krystyna, Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 117-123  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galon-Kurkowa Krystyna, Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 107-112  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ściepuro Marian: Architematy poezji rosyjskiej dziesięciolecia powojennego. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
17.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 102-104  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 135-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Ściepuro Marian: Jednolita czy różnorodna? (Uwagi o literaturze rosyjskiej okresu radzieckiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 13-16  szczegóły 
23.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
24.artykuł: Ściepuro Marian: Pokolenie "odwilżowe" poetów rosyjskich z perspektywy dnia dzisiejszego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 209-216  szczegóły 
25.artykuł: Ściepuro Marian: Rosyjska poezja radziecka na drodze ku luiterackiej "pieriestrojce". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 74-85 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
26.artykuł: Ściepuro Marian: Stan i tendencje rozwojowe współczesnej poezji rosyjskiej. Komunikat. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1988 t. 41 (1986) s. 20-22  szczegóły 
27.artykuł: Ściepuro Marian: Współczesny poemat rosyjski (Problemy typologii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 55-62  szczegóły 
28.artykuł: Ściepuro Marian: Z zagadnień ewolucji poematu rosyjskiego w czterdziestoleciu powojennym. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 103-111  szczegóły 
29.artykuł: Ściepuro Marian: Z zagadnień ewolucji poezji rosyjskiej ostatniego trzydziestolecia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 53-64  szczegóły 
30.artykuł: Ściepuro Marian: Z zagadnień współczesnej poezji rosyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 37-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 114-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Antokol'skijj Pavel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Ściepuro Marian: Wizja Wielkiej Rewolucji Francuskiej w twórczości Pawła Antokolskiego. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
  Pasternak Boris
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 126-128  szczegóły 
  Voznesenskijj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Ściepuro Marian: Andrzej Wozniesienski - awangardysta czwartego pokolenia poetów radzieckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1992 nr 16 (1289) s. 84-93  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ściepuro Marian: Czym nie jest "O" Andreja Wozniesienskiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 107-115  szczegóły