Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego. 1988  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 8 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: W.S.: Świat Książki 1989 nr 9 s. 31  szczegóły 
recenzja: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 142  szczegóły 
2.książka: Moszyński Leszek: Język Kodeksu Zografskiego. 1990 (Cz. 2: Imię określające i zastępcze (przymiotnik, liczebnik, zaimek). ...) szczegóły 
3.książka: Żywoty Konstantyna i Metodego. (Obszerne). 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
4.wiersz: A ja jestem Bogiem twym pierwszym... = Az" jesm' Bog" pr'vyj'.... Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 69-71 (zrekonstruowany tekst oryg. i przekład polski...) szczegóły 
5.wiersz: Służba na 14 lutego ku czci św. św. Cyryla i Auksentego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1994 nr 3 (119) s. 71-82 (transkrypcja; z komentarzem: Marzanna Kuczyńska: Polska kopia oficjum ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
6.proza: Cykl o królu Abgarze według wschodniosłowiańskiego rękopisu z XVII wieku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 327-330 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
7.proza: Cykl o królu Abgarze z "Damaskinu daskała Todora Pirdopskiego" z 1840 roku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 334-336 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
8.proza: Cykl o królu Abgarze z "Damaskinu popa Cwiatki" z 1805 roku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 331-334 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
9.proza: Legenda włoska - Legenda Italica. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
10.proza: Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
11.proza: Slovo nadgrobnoje. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 354-364 (w języku starocerkiewnosłowiańskim; ze wstępem: Beata Kotyk: Zabytki z...) szczegóły 
12.proza: Żywot świętego Konstantyna-Cyryla. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
13.proza: Żywot świętego Metodego. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
14.artykuł: Szulc Arleta: O niektórych innowacjach leksykalnych w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 57-72  szczegóły 
15.artykuł: Altbauer Moshe: Perypetie słowiańskich rękopisów synajskich w ciągu ostatnich 150 lat (na przykładzie rękopisów nr 2 i 12). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 5-11  szczegóły 
16.artykuł: Kędelska Elżbieta, Kwilecka Irena: Profesor Mojżesz Altbauer jako badacz słowiańskich przekładów Biblii (Uwagi na marginesie książki The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnus Codex 262) with Introduction and Notes by Moshe Altbauer, Jerusalem 1992. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 35-40  szczegóły 
17.artykuł: Naumow Aleksander: Słowiańska hymnografia w rękopisach cerkiewnych w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszcz. ref....) szczegóły 
18.artykuł: Szulc Arleta: Słownictwo odnoszące się do Boga w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej z XIV-XVI wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1996 z. 5 (296) s. 59-67  szczegóły 
19.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 96-101 ([rec. ks.:] Kujjo M. Kuev: Sahdbata na starobahlgarskata rahkopisna kn...) szczegóły 
20.artykuł: Kwilecka Irena: Neofilolog 1995 nr 10 s. 59-64 (rec. krytycznego wyd. z rękopisu XVI-wiecznego przekładu z jęz. hebraj...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
21.utwór: Akatyst do Wszystkich Świętych.  szczegóły 
artykuł: Wątróbska Halina: Warszawski "Akatyst do Wszystkich Świętych". x ([w ks.:] Wokół struktury słowa. Red. Alicja Patyga. Gdańsk 2003, s. 18...) szczegóły 
22.utwór: Apostoł ze Stumicy.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 138-145 ([rec. ks.:] Strumichki (Makedonski) apostol. Kirilski spomenik od XIII...) szczegóły 
23.utwór: Euchologium treskaweckie.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 146-150 ([rec. ks.:] Vangelijha Despodova, Elka Jhacheva-Ulchar, Jlupcho Mitrev...) szczegóły 
24.utwór: Ewangeliarz Radomira.  szczegóły 
artykuł: Pieniądz w staromacedońskim Ewangeliarzu Radomira a problem inkulturacji leksykalnej scs. przekładu Ewangelii. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 125-139  szczegóły 
25.utwór: Glagolita Clozianus.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Komparatystyka slawistyczna w słowniczku Kopitara zamieszczonym w jego Glagolita Clozianus z r. 1836. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 67-76  szczegóły 
26.utwór: Izbornik.  szczegóły 
artykuł: Wątróbska Halina: Starosłowiański "Izbornik" XIII wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 363-393  szczegóły 
27.utwór: Kodeks supraski.  szczegóły 
artykuł: Hajduk Mikołaj: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 511-536  szczegóły 
artykuł: Keipert H.: Nochmals zur Kontaminationsproblematik in nr. 5 des "Codex suprasiensis". Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 275-280  szczegóły 
artykuł: Mironowicz Antoni: Białostocczyzna 1988 nr 1 s. 1-3  szczegóły 
artykuł: Załęski Wojciech: Dokument i książka... groźna broń. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 7-13 (dotyczy m.in. kodeksu supraskiego...) szczegóły 
książka: Kaszlej Andrzej: Dzieje kodeksu supraskiego. 1997  szczegóły 
28.utwór: Kodeks zografski.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Funkcje złożonej odmiany scs. przymiotnika w Kodeksie Zografskim. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 27-40  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Zografskie i Mariańskie Tetraewangelie jako księgi liturgiczne. x 1985 (Polata Kahnigopis'naja (Nijmegen) 1985 14/15:76-99 [New Content...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
29.utwór: Księga Sawy [Ewangeliarz Sawy].  szczegóły 
artykuł: Sławski Franciszek: Uwagi o słownictwie Księgi Sawy. x 1989 ([W ks.:] Franciszek Sławski: Slavica. Wybrane studia z językoznawstwa ...) szczegóły 
30.utwór: O pismenech [O literach].  szczegóły 
artykuł: Wójtowicz Marian: Starosłowiański alfabet z traktatu mnicha Chrabra. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
31.utwór: Psałterz Synajski [Psalterium Sinaiticum].  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Fragmenty psalmów w staro-cerkiewno-słowiańskich tekstach ewangelijnych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 65-79 (dot. "Psałterza synajskiego"...) szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Staro-cerkiewno-słowiańskie "d'n'" i "nost'" jako naturalne wyznaczniki czasu w "Psałterzu synajskim". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 46 (300) s. 13-21  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Staro-cerkiewno-słowiańskie słownictwo psałterzowe. Przymiotnik. Studia Kieleckie 1996 t. 10 s. 63-69 (na podstawie analizy "Psałterza synajskiego"...) szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat roślinny w psalmach (O nazwach roślin w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 31-46  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat zwierzęcy w psalmach (O nazwach zwierząt w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 31 (192) s. 121-147  szczegóły 
artykuł: Szulc Arleta: Skorynowskie glosy wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego Psałterza synajskiego i cerkiewnołowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 163-177  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Biblijna onomastyka w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 40 (246) s. 3-24  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Biblijny archetyp "dobrego pasterza" w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim (Kilka spostrzeżeń leksykalnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 4 (281) s. 63-68  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 122-131 ([rec. ks.:] Psalterii Sinaitici pars nova (Monasterii s. Catarinae cod...) szczegóły 
32.utwór: Żywoty Konstantyna i Metodego.  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Z zagadnień języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Uwagi o składni w "Żywotach" Konstantyna i Metodego. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 17-26  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Ze słownictwa "Żywotów Konstantyna i Metodego". x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
artykuł: Panic Idzi: Idea państwa i władcy w najstarszych Żywotach świętych Cyryla i Metodego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2002 t. 2 (2056) s. 50-62  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Antologie i zbiory (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Modlimy się słowami prawosławnych Rosjan. 1995  szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości - nadesłane. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 12 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ponomariowa Julia: "Modlimy się słowami prawosławnych Rosjan". Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Camblak Grigorij
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Temchin S.Ju.: Gimnograficheskoe tvorchestvo Grigorija Camblaka: vil'njusskijj spisok sluzhby s zhitiem Ioannu Novomu Sychavskomu, 2 VI. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 143-172 (z tekstem oryginału na s. 173-203...) szczegóły 
  Cyryl święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: ks. Krystian : Lekcja odwagi. Gazeta Niedzielna 1994 nr 7 s. 5 (biogr....) szczegóły 
36.artykuł: Pavlichko Dmitro: "Proglas" Konstantina Fihlosofa. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 30-38  szczegóły 
37.artykuł: Volek Peter: Vernunft und Glaube im Werk Konstantins (Kyrills), dem Lehrer der Slawen. Tarnowskie Studia Teologiczne 2003 t. 22 z. 1 s. 39-50 (relacje między wiarą a rozumem - na podstawie analizy filologicznej dz...) szczegóły 
  Cyryl święty, Metody święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
38.książka o twórcy: Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty = Ciril and Methodius - the Apostles and Teachers of the Slavs. Studies and documents = Kirill i Mefodijj - Slavjanskie Apostoly i Uchitelja. Issledovanija i dokumenty. 1991 (Cz. 1: Studia, 1991, 291 s.
[Zawiera m.in.:] Franciszek Sławski: Ś...)
 szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kosmowski Jan: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 7 s. 155-158  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Olszewski Daniel: Spuścizna historyczna Cyryla i Metodego. Znaki Czasu 1992 nr 25 s. 138-150  szczegóły 
39.książka o twórcy: Górka Leonard: Święci Cyryl i Metody a pojednanie. Słowiańskie dziedzictwo w służbie jedności Kościołów i narodów. 2001 ([Zawiera m.in.:] Słowiański kontekst ekumenizmu [dot. m.in. obecności ...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 182  szczegóły 
40.książka o twórcy: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1991. Slawistyka z. 5: 1988, s. 195 s.. ([Zeszyt zawiera materiały z sesji nauk. zorg. dla uczczenia 1100 roczn...) szczegóły 
41.książka o twórcy: Leśny Jan: Konstantyn i Metody - apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy. 1987  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Krzysztof: Tygodnik Polski 1988 nr 17 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łęcicki Grzegorz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1988 nr 3 s. 144  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Nowe Książki 1988 nr 10 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Swoboda Wincenty: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1990 r. 55/56 (1989/1990) s. 224-227  szczegóły 
recenzja: [Vacek Jindrich] J. Vk.: (Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praga) nr 1 s. 120-121 [ClC]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: AK: O świętych Cyrylu i Metodym. Nasz Dziennik 2001 nr 38 s. 9 (nota o cyklu wykładów nt. przesłania dzieła świętych, w Lublinie w II ...) szczegóły 
43.artykuł: (bag): Cyryl i Metody - twórcze osobistości kultury słowiańskiej. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3  szczegóły 
44.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Kult Cyryla i Metodego na ziemiach polskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
45.artykuł: Czubak Zbigniew: Wiara i jedność (Esej o patronach Europy).. Chrześcijanin a Współczesność 1988 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
46.artykuł: Jaworski Kazimierz: Cyryl i Metody - apostołowie Słowiańszczyzny. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 3  szczegóły 
47.artykuł: Kardyś Piotr: Apostołowie Słowian w podręcznikach do historii. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 3/4 s. 123-130  szczegóły 
48.artykuł: Koczwara Stanisław: Misja świętych Cyryla i Metodego w Polsce pierwotnej w świetle badań zwolenników jej istnienia i oddziaływania. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 4 s. 53-66  szczegóły 
49.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 428-430 ([rec. ks.:] Durković-Jaksić Ljubomir: Kult slovenskih apostola Ćirila ...) szczegóły 
50.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 435-436 ([rec. ks.:] Milas Nikodim: Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istin...) szczegóły 
51.artykuł: Leśny Jan: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 31 s. 72-73 (rec. periodyku: Acta Ecclesiastica Sloveniae (Ljubljana) 1985 t...) szczegóły 
52.artykuł: Lipka Cezary: Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Myśl Polska 1998 nr 33/34 s. 8  szczegóły 
53.artykuł: Moszyński Leszek: Jaki Apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy. x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
54.artykuł: Moszyński Leszek: Konstrukcje bierne (passivum) w Cyrylometodejskim przekładzie Ewngelii. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 198-20...) szczegóły 
55.artykuł: Moszyński Leszek: Osobliwości leksykalne staro-cerkiewno-słowiańskiego parimiejnika. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
56.artykuł: Rusek Jerzy: Rok Metodiański (Próba podsumowania). Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 45-58 (omów. obchodów jubileuszowego, 1985 roku w Polsce i Europie...) szczegóły 
57.artykuł: Schenk Wacław: Le culte liturgique des Saints Cyrille et Methode en Pologne et dans les pays limitrophes.. x 1982 ([W ks. zb.:] The Common Christian Roots of the European Nations. An In...) szczegóły 
58.artykuł: Sławski Franciszek: Eziaht na Metodijj. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 240-6 ...) szczegóły 
59.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Cyryl i Metody - apostołowie Słowian. Życie i Myśl 1996 nr 1 s. 45-58  szczegóły 
60.artykuł: Szemtow Igor: Niezniszczalne dzieło Cyryla i Metodego.. Trybuna Robotnicza 1989 nr 123 s. 5  szczegóły 
61.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Le voyage de Methode a Constantinople et le culte de saint Clement, pape et martyre, a Byzance. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 103-10...) szczegóły 
62.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Slavjanskoe proiskhozhdenie solunskikh brat'ev Konstantina-Kirilla i Mefodija. Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 4 s. 49-59  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
63.impreza: "Dziedzictwo misji słowiańskiej Cyryla i Metodego" - sesja naukowa (1985).  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 132-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
64.impreza: "Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych" - konferencja dla uczczenia 1100. rocznicy śmierci św. Metodego (1985).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1988 nr 1/2 s. 125 (inf....) szczegóły 
65.impreza: "Metody - pierwszy słowiański nauczyciel, jego uczniowie i następcy w Bułgarii" - sympozjum naukowe (1985).  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 129-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
66.impreza: Sesja naukowa poświęcona św. Cyrylowi i Metodemu (1994).  szczegóły 
artykuł: Giedz Teresa, Zienkiewicz Lucyna: Święci Cyryl i Metody - nauczyciele Słowian. Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 25  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
67.kult: Kulmiński Robert: Wielkie święto warszawskiej slawistyki uniwersyteckiej. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 21 (nt. nadania sali audytoryjnej w siedzibie Instytutu Filologii Słowiańs...) szczegóły 
  Eutymiusz Tyrnowski święty *
    proza (alfabet tytułów)
68.proza: Patriarkh Evtimijj : Pokhvalno slovo za svetite Konstantin i Elena. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 217-229 (tekst oryginału z komentarzem: D. Kenanov: Nebesnite znamenija na Ches...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
69.utwór: Zhitie za sv. Petka Epivatska (Tahrnovska).  szczegóły 
artykuł: Kenanov D.: Za tri vilnjuski prepisa na Evtimievoto zhitie za sv. Petka Tahrnovska. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 230-233  szczegóły 
  Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Moszyński Leszek: Problem rytu mszalnego arcybiskupa Metodego. Roczniki Humanistyczne 2002 nr t. 50 z. 7 s. 5-20 (nt. działalności misyjnej Metodego, "Żywota Metodego" oraz tłumaczenia...) szczegóły 
71.artykuł: Rusek Jerzy: Udział Metodego w przekładzie ksiąg liturgicznych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 227-235  szczegóły