Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Camblak Grigorij
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1.artykuł: Temchin S.Ju.: Gimnograficheskoe tvorchestvo Grigorija Camblaka: vil'njusskijj spisok sluzhby s zhitiem Ioannu Novomu Sychavskomu, 2 VI. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 143-172 (z tekstem oryginału na s. 173-203...) szczegóły 
  Cyryl święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2.artykuł: ks. Krystian : Lekcja odwagi. Gazeta Niedzielna 1994 nr 7 s. 5 (biogr....) szczegóły 
3.artykuł: Pavlichko Dmitro: "Proglas" Konstantina Fihlosofa. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 30-38  szczegóły 
4.artykuł: Volek Peter: Vernunft und Glaube im Werk Konstantins (Kyrills), dem Lehrer der Slawen. Tarnowskie Studia Teologiczne 2003 t. 22 z. 1 s. 39-50 (relacje między wiarą a rozumem - na podstawie analizy filologicznej dz...) szczegóły 
  Cyryl święty, Metody święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
5.książka o twórcy: Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty = Ciril and Methodius - the Apostles and Teachers of the Slavs. Studies and documents = Kirill i Mefodijj - Slavjanskie Apostoly i Uchitelja. Issledovanija i dokumenty. 1991 (Cz. 1: Studia, 1991, 291 s.
[Zawiera m.in.:] Franciszek Sławski: Ś...)
 szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kosmowski Jan: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 7 s. 155-158  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Olszewski Daniel: Spuścizna historyczna Cyryla i Metodego. Znaki Czasu 1992 nr 25 s. 138-150  szczegóły 
6.książka o twórcy: Górka Leonard: Święci Cyryl i Metody a pojednanie. Słowiańskie dziedzictwo w służbie jedności Kościołów i narodów. 2001 ([Zawiera m.in.:] Słowiański kontekst ekumenizmu [dot. m.in. obecności ...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 182  szczegóły 
7.książka o twórcy: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1991. Slawistyka z. 5: 1988, s. 195 s.. ([Zeszyt zawiera materiały z sesji nauk. zorg. dla uczczenia 1100 roczn...) szczegóły 
8.książka o twórcy: Leśny Jan: Konstantyn i Metody - apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy. 1987  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Krzysztof: Tygodnik Polski 1988 nr 17 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łęcicki Grzegorz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1988 nr 3 s. 144  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Nowe Książki 1988 nr 10 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Swoboda Wincenty: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1990 r. 55/56 (1989/1990) s. 224-227  szczegóły 
recenzja: [Vacek Jindrich] J. Vk.: (Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praga) nr 1 s. 120-121 [ClC]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: AK: O świętych Cyrylu i Metodym. Nasz Dziennik 2001 nr 38 s. 9 (nota o cyklu wykładów nt. przesłania dzieła świętych, w Lublinie w II ...) szczegóły 
10.artykuł: (bag): Cyryl i Metody - twórcze osobistości kultury słowiańskiej. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3  szczegóły 
11.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Kult Cyryla i Metodego na ziemiach polskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
12.artykuł: Czubak Zbigniew: Wiara i jedność (Esej o patronach Europy).. Chrześcijanin a Współczesność 1988 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
13.artykuł: Jaworski Kazimierz: Cyryl i Metody - apostołowie Słowiańszczyzny. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 3  szczegóły 
14.artykuł: Kardyś Piotr: Apostołowie Słowian w podręcznikach do historii. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 3/4 s. 123-130  szczegóły 
15.artykuł: Koczwara Stanisław: Misja świętych Cyryla i Metodego w Polsce pierwotnej w świetle badań zwolenników jej istnienia i oddziaływania. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 4 s. 53-66  szczegóły 
16.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 428-430 ([rec. ks.:] Durković-Jaksić Ljubomir: Kult slovenskih apostola Ćirila ...) szczegóły 
17.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 435-436 ([rec. ks.:] Milas Nikodim: Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istin...) szczegóły 
18.artykuł: Leśny Jan: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 31 s. 72-73 (rec. periodyku: Acta Ecclesiastica Sloveniae (Ljubljana) 1985 t...) szczegóły 
19.artykuł: Lipka Cezary: Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Myśl Polska 1998 nr 33/34 s. 8  szczegóły 
20.artykuł: Moszyński Leszek: Jaki Apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy. x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
21.artykuł: Moszyński Leszek: Konstrukcje bierne (passivum) w Cyrylometodejskim przekładzie Ewngelii. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 198-20...) szczegóły 
22.artykuł: Moszyński Leszek: Osobliwości leksykalne staro-cerkiewno-słowiańskiego parimiejnika. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
23.artykuł: Rusek Jerzy: Rok Metodiański (Próba podsumowania). Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 45-58 (omów. obchodów jubileuszowego, 1985 roku w Polsce i Europie...) szczegóły 
24.artykuł: Schenk Wacław: Le culte liturgique des Saints Cyrille et Methode en Pologne et dans les pays limitrophes.. x 1982 ([W ks. zb.:] The Common Christian Roots of the European Nations. An In...) szczegóły 
25.artykuł: Sławski Franciszek: Eziaht na Metodijj. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 240-6 ...) szczegóły 
26.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Cyryl i Metody - apostołowie Słowian. Życie i Myśl 1996 nr 1 s. 45-58  szczegóły 
27.artykuł: Szemtow Igor: Niezniszczalne dzieło Cyryla i Metodego.. Trybuna Robotnicza 1989 nr 123 s. 5  szczegóły 
28.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Le voyage de Methode a Constantinople et le culte de saint Clement, pape et martyre, a Byzance. 1987 ([w ks. zb.:] Kirilo - Metodivski studii. [T.] 4. Sofija 1987 s. 103-10...) szczegóły 
29.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Slavjanskoe proiskhozhdenie solunskikh brat'ev Konstantina-Kirilla i Mefodija. Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 4 s. 49-59  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Dziedzictwo misji słowiańskiej Cyryla i Metodego" - sesja naukowa (1985).  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 132-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
31.impreza: "Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych" - konferencja dla uczczenia 1100. rocznicy śmierci św. Metodego (1985).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1988 nr 1/2 s. 125 (inf....) szczegóły 
32.impreza: "Metody - pierwszy słowiański nauczyciel, jego uczniowie i następcy w Bułgarii" - sympozjum naukowe (1985).  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 129-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
33.impreza: Sesja naukowa poświęcona św. Cyrylowi i Metodemu (1994).  szczegóły 
artykuł: Giedz Teresa, Zienkiewicz Lucyna: Święci Cyryl i Metody - nauczyciele Słowian. Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 25  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
34.kult: Kulmiński Robert: Wielkie święto warszawskiej slawistyki uniwersyteckiej. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 21 (nt. nadania sali audytoryjnej w siedzibie Instytutu Filologii Słowiańs...) szczegóły 
  Eutymiusz Tyrnowski święty *
    proza (alfabet tytułów)
35.proza: Patriarkh Evtimijj : Pokhvalno slovo za svetite Konstantin i Elena. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 217-229 (tekst oryginału z komentarzem: D. Kenanov: Nebesnite znamenija na Ches...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
36.utwór: Zhitie za sv. Petka Epivatska (Tahrnovska).  szczegóły 
artykuł: Kenanov D.: Za tri vilnjuski prepisa na Evtimievoto zhitie za sv. Petka Tahrnovska. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 230-233  szczegóły 
  Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Moszyński Leszek: Problem rytu mszalnego arcybiskupa Metodego. Roczniki Humanistyczne 2002 nr t. 50 z. 7 s. 5-20 (nt. działalności misyjnej Metodego, "Żywota Metodego" oraz tłumaczenia...) szczegóły 
38.artykuł: Rusek Jerzy: Udział Metodego w przekładzie ksiąg liturgicznych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 227-235  szczegóły