Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nowym portalem Polskiej Bibliografii Literackiej chcielibyśmy bliżej poznać Państwa oczekiwania związane z użytkowaniem naszej bazy.. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zmodernizować stronę.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 19. pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PBL


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura białoruska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura białoruska
1.wiersz: Biczel Danuta: Boże Narodzenie. Lithuania 1999 nr 4 s. 9  szczegóły 
2.wiersz: Biczel Danuta: Do Matki Boskiej Fatimskiej. Lithuania 1999 nr 4 s. 129 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
3.wiersz: Biczel Danuta: Idę sobie do kościoła. Lithuania 1999 nr 4 s. 130-131 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
4.wiersz: Biczel Danuta: Pozrywałam w dolince kaczeńce. Lithuania 1999 nr 4 s. 129 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
5.wiersz: Biczel Danuta: Tu pośród Was. Lithuania 1999 nr 4 s. 130 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
6.wiersz: Biczel Danuta: Zawierzywszy modlitwie. Lithuania 1999 nr 4 s. 130 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Białokozowicz Bazyli: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. 1998  szczegóły 
recenzja: Koniewa Jarosława: Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 405-408  szczegóły 
8.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
9.książka: Głogowska Helena: Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki. 1996 ([M.in. nt. kształtowania się i rozwoju literaturoznawstwa i nowej lit...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 259-260 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
10.książka: Jackiewicz Mieczysław: Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. 1993 ([M.in. biogramy pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy litewskich i ...) szczegóły 
11.książka: Kalubovihch Augen: Krokih gihstor'ihih. Das'ledavan'nih, artykuly, uspamihny. 1993 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Akt 25 Sakavihka jj adradzhehn'ne nacyjanal'na...) szczegóły 
12.książka: Lecka Ksenofont Ih.: Vytokih ih genezihs belaruskaga ramantyzmu XIX stagodzja. Managrafihja. 2003  szczegóły 
13.książka: Mironowicz Eugeniusz: Białorusini w Polsce. 1944-1949. 1993 ([M.in. nt. kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej; także...) szczegóły 
recenzja: Dagilis Waldemar: Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce. Akcent 1994 nr 3/4 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
artykuł: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Oświecenie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 35-47  szczegóły 
14.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
15.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogi. Proza belaruskajj ehmihgrcyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
16.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
17.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
18.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
19.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
20.książka: Turonek Jerzy: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939. 2000 (dot. m.in. książek z zakresu literatury pięknej, literaturoznawstwa i ...) szczegóły 
21.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
24.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
25.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
26.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
27.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
28.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Podróż na Białoruś i do ziemi smoleńskiej. Lithuania 1995 nr 2 s. 209-216  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (inf. w artykule...) szczegóły 
29.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Lembowicz Tadeusz: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 21 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rogowski Wiesław: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Trzeci Międzynarodowy Kongres Białorutenistów w Mińsku. Lithuania 2000 [nr] 2 s. 67-68 (sprawozdanie...) szczegóły 
30.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
31.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
32.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
33.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Pomniki piśmienstva Vialikaha kniastva Litouhskaha. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 15 (nt. literatury w jęz. białoruskim...) szczegóły 
35.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Rolja gavorak u raz'vihc'cih belaruskae lihtaraturnae movy - pracjag. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 24  szczegóły 
36.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
37.artykuł: Barszczewski Aleksander: Losy literatury i kultury narodowej w polemice Uładzimiera Hłybinnego z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 185-191 (dwa typy egzystencji w rosyjskiej i białoruskiej prozie nurtu chłopski...) szczegóły 
38.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pisarze i krytycy białoruscy wobec Aleksandra Puszkina. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 337-346  szczegóły 
39.artykuł: Barśćeuskaja Nina: Rola havorak u raźvićci biełaruskaje litaraturnaje movy u XIX st.. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
40.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
41.artykuł: Białokozowicz Bazyli: U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 39-73 (tekst częściowo w języku białoruskim...) szczegóły 
42.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
43.artykuł: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 191-194 ([rec. ks.:] Jewfimij Karski: Biełaruski narod i jaho mowa. Miensk 1920...) szczegóły 
44.artykuł: Chodubski Andrzej: Położenie ludności polskiej na Białorusi po I wojnie światowej. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 52-59 (m.in. nt. kształtowania się środowiska literackiego, teatralnego, życi...) szczegóły 
45.artykuł: Ciwanowa Halina: Palanihzmy uh tvorakh belaruskajj dramaturgihih XVIII st. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 37-42  szczegóły 
46.artykuł: Dąbkowski Tadeusz: Białoruska literatura i sztuka okresu wojny 1941-1945. Biuletyn Informacyjny [Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN] 1988 nr 2 s. 91-101  szczegóły 
47.artykuł: Dziuban Marta: Polscy ludzie pióra rodem z Białorusi. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 1 s. 33-36 (biogr. twórców: Sokrat Biruszko, Kazimierz Owyniuk, Aleksy Prokopowicz...) szczegóły 
48.artykuł: Engelhardt Eugen von: [Weissruthenien; fragm.]. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 87-114 (m.in. nt. białoruskiej literatury, czasopiśmiennictwa i życia literack...) szczegóły 
49.artykuł: Fihjonihk Darafejj: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 185-187 ([rec. ks.:] Anatol' Cihtouh: Pjachatkyh starazhytnajj Belarusih. Mihns...) szczegóły 
50.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
51.artykuł: Głogowska Helena: Literatura zachodniobiałoruska - literatura Białorusi polskiej. O literaturze białoruskiej w Polsce międzywojennej. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 307-316 (m.in. nt. odrębności literatury zachodniobiałoruskiej; także nt. czaso...) szczegóły 
52.artykuł: Gomółka Krystyna: Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 140-148  szczegóły 
53.artykuł: Gutschmidt Karl: Khto napisau pershuju gramatiku belaruskajj litaraturnajj movy?. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 194-199  szczegóły 
54.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
55.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 14, nr 2 s. 13-14 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
56.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad Bihblihih da belaruskajj lihtaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 25 (nt. wpływu literatur zachodnich na literaturę starobiałoruską, z fragm...) szczegóły 
57.artykuł: Janowicz Sokrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
58.artykuł: Janowicz Sokrat: Naród z narodu: Białorusini. Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 24-28 (nt. kształtowania się języka i literatury białoruskiej m.in.: Adam Mic...) szczegóły 
59.artykuł: Janowicz Sokrat: Pogranicze jest przyszłością. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 13-14 (esej nt. literatury i kategorii pogranicza kulturowego; z not....) szczegóły 
60.artykuł: Klimauh Igar: Pol'ski uhplyuh na starabelaruskuju grafiku (u "Evangelli" V. Cjapinskaga). x 2001 ([w ks. zb.:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studi...) szczegóły 
61.artykuł: Klimowicz Alena: Pol'skamouhny ehlement u zbornihku rehligjjnykh apovescejj kanca XV st.. x 2000 ([w ks.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i ku...) szczegóły 
62.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
63.artykuł: Labyncev Iu., Shchavinskaia L.: La litterature Bielorusse de la Pologne a Moscou Moderne. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 105-114 (z not....) szczegóły 
64.artykuł: Labyncev Iu.: La litterature bielorusse de Podlashie: les sources. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 145-152  szczegóły 
65.artykuł: Lecka Ksienafont: Prablemy belaruskaga ramantyzmu XIX stagoddzja uh kanteksce belaruska-pol'skaga uhzaemadzejannja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 393-400  szczegóły 
66.artykuł: Lecko Ksenofont: Zhanrava-styljovyja asablihvascih lihrykih pol'skamouhnykh paehtauh belarusih XIX stagoddzja. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 107-111  szczegóły 
67.artykuł: Lipatov Aleksandr: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 202-208 ([rec. ks.:] Larisa Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podl...) szczegóły 
68.artykuł: Makarehvihch Ales': Satyrychnyja tvory belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih 30-kh gg. XX st. u kantehksce gumarystychnajj prozy getaga peryjadu. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 87-98  szczegóły 
69.artykuł: Marchel Uładzimir: Białorusko-polski bilingwizm jako oznaka odrodzenia białoruskiej literatury. Universitas 1994 nr 8 s. 64-65 (od w. XIX...) szczegóły 
70.artykuł: Marchel Uładzimir: Kantamihnacyjjhaja bihlihngval'nasc' u belaruskihm lihtaraturnym pracehse. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 323-330 (nt. twórczości poetów białoruskich w języku polskim...) szczegóły 
71.artykuł: Mechkovskaja Nina: Zachem odnomu narodu dve azbuki? (Kirillica i latinka v kollizijakh belorusskogo vozrozhdenija). Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 277-292 (nt. obecności dwóch alfabetów w kulturze i literaturze Białorusi wynik...) szczegóły 
72.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Teharehtychny i metadalagihchny zmest gihstoryka-funkcyjanal'naga lihtaraturaznaustva (na matehryjale belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih XX stagoddzja). Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 403-421  szczegóły 
73.artykuł: Mironowicz Antoni: Wokół genezy nazwy Białoruś. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 211-214 (m.in.w świetle Latopisu Nestora, "Powieści minionych lat" i twórczości...) szczegóły 
74.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI w.. Gryfita 1997 nr 15/16 s. 33-37  szczegóły 
75.artykuł: Moroz Aleksy: Popularyzacja literatury i kultury białoruskiej w publikacjach Leona Wasilewskiego. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 95-97  szczegóły 
76.artykuł: Moroz Małgorzata: Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1937). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 125-147 (z wykazem tematów odczytów wygłoszonych w ramach działalności Instytut...) szczegóły 
77.artykuł: Obrębska-Jabłońska Antonina: Do historii normalizacji białoruskiego języka literackiego. x 1993 ([W ks. zb.:] Śladami żywego języka. Warszawa 1993 s. 389-398...) szczegóły 
78.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Unia brzeska w historycznej relacji "Kroniki barkałabowskiej". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 65-73  szczegóły 
79.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
80.artykuł: Pashkevihch Ales': Proza belorusskojj diaspory XX veka v pols'kom obshhestvenno-kul'turnom kontekste. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
81.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
82.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
83.artykuł: Poźniak Telesfor: Między destrukcją a uniformizacją. (Literatura i kultura białoruska przełomu lat 20. i 30. XX wieku). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 35-46  szczegóły 
84.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
85.artykuł: Poźniak Telesfor: Pseudonimy pisarzy białoruskich. Próba klasyfikacji. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 297-311  szczegóły 
86.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
87.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
88.artykuł: Radzik Ryszard: Between Russia and Poland: National and cultural evolution of the Belarussian society in last two centuries. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 13-32  szczegóły 
89.artykuł: Radzik Ryszard: Idea narodu białoruskiego w drukach narodników grupy petersburskiego pisma "Gomon". Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 399-407  szczegóły 
90.artykuł: Radzik Ryszard: Literackie źródła nowoczesnej białoruskości. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 325-336  szczegóły 
91.artykuł: Radzik Ryszard: Wizja Polski i Rosji w "Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 115-124  szczegóły 
92.artykuł: Randow Norbert: Die Weissruthenische Literatur. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 7-30 (z not. o Norbercie Randow...) szczegóły 
93.artykuł: Seniuch Czesław: Białorusini w Polsce. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 323-325 (m.in. dotyczy lit....) szczegóły 
94.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
95.artykuł: Shakun Leuh: Cerkovnoslavjanskijj jazyk v istorii belorusskojj pis'mennosti. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 211-221  szczegóły 
96.artykuł: Shchavinskaja Larisa: La culture litteraire des Bielorusses de la terre de Belsk XVIII centenaire. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 153-162  szczegóły 
97.artykuł: Shynkarenka Volga: Mindoug utvarenne VKL (Na materiale suchasnaj belaruskajj prozy). Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 46-52  szczegóły 
98.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 133-135 ([rec. ks.:] Narysy pa historyi biełaruska-ruskich litaraturnych suwiaz...) szczegóły 
99.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 71-72 ([rec. ks.:] Nikolajj Ulashhik: Vvedenie v izuchenie belarusko-litovsko...) szczegóły 
100.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 131-133 ([rec. ks.:] Gihstaryja belaruskajj litaratury. Starazhytny peryjad. Mi...) szczegóły 
101.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 379-381 (rec. ks.: Aleksy Kauhka: Tut mojj narod. Francihshak Skaryna i belorus...) szczegóły 
102.artykuł: Sielicki Franciszek: "Ucrainica" w piśmiennictwie starobiałoruskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 132-136  szczegóły 
103.artykuł: Sinkevich Tat'jana: Legendy, mify, predanija v osnovakh nazvanijj ozer Vitebshhiny. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 282-287 (legendy, mity i historia nazw jezior ziemi Witebskiej...) szczegóły 
104.artykuł: Stankiewicz Stanisław: Współczesna poezja białoruska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 113-120 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1936 nr 4...) szczegóły 
105.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
106.artykuł: Traczuk Jerzy: Estetyzm w poezji białoruskiej publikowanej na łamach czasopisma "Rodnyja Honi". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 107-119 (w 1927...) szczegóły 
107.artykuł: Trus Mikoła: Da pytannja razvihccja belaruskajj paehzihih pachatku XX stagoddzjaja uh agul'naslavjanskim litaraturnym kantehksce. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 191-195  szczegóły 
108.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 239-245 (rec. ks.: Mihkola Khauhstovihch: Gihstoryja belaruskajj lihtaratury 30...) szczegóły 
109.artykuł: Twaranowicz Halina: Belaruskaja paehzihja vajennaga chasu (1941-1945): novae prachytanne. Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 551-565 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
110.artykuł: Wasiuczenka Piatro: Kroki w labiryncie (Warunki procesu literackiego na Białorusi). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 3  szczegóły 
111.artykuł: Wiaczorka Wincuk: Zachodniobiałoruski (wileński) wariant białoruskiego języka literackiego. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 306-307  szczegóły 
112.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 105-108 ([rec. ks.:] The five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish tr...) szczegóły 
113.artykuł: Życie białoruskie. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 126-128 (dot. życia literackiego Białorusinów mieszkających w Wilnie; przedr. z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Belaruskihja pihs'mennihkih Pol'shhy. Drugaja palova XX stagoddzja. 2000  szczegóły 
recenzja: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 247 (nota...) szczegóły 
115.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
116.książka: Chykvihn Jan: Belaruskaja lihtaratura Pol'shhy. Bihblihjagrafihchny davednihk 1957-1998. 1998  szczegóły 
117.książka: Chykvihn Jan: Daljokihja ih blihzkihja. Belaruskihja pihs'mennihkih zamezhzha. 1997 (Pradmova. Uzykhodzhanne na vyshynju (Lihryka Maseja Sjadnjova). Mizh V...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Literatura białoruskiej diaspory. Dziś 1999 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Mihshhanchuk Mihkola: Khto splocihc' douhg? (Perachytvajuchy dasledavanne Jana Chykvihna "Daljokihja ih blihzkihja"). Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 193-198  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 491-494  szczegóły 
118.książka: Kto jest kim na Białorusi = Khto josc' khto uh Belarusi. 2000  szczegóły 
119.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogi. Proza belaruskajj ehmihgrcyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
120.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
121.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
122.książka: Zaniewska Teresa: Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce. 1992 ([Dotyczy twórczości autorów:] Nadzieja Artymowicz, Aleksander Barszcze...) szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Zrodzeni na skrzyżowaniu dróg. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Dwie książki o literaturze białoruskiej. Borussia 1994 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
123.książka: Zaniewska Teresa: Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956. 1997 (Wstęp [m.in. nt. polskich przekładów poezji białoruskiej]. Rozdz. 1. B...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Białoruska poezja w Polsce. Dziś 1999 nr 10 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Książka o poetach grupy literackiej "Białowieża". Akcent 1999 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
124.impreza: Sesja białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce poświęcona literaturze (1998).  szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: [Czterdziestolecie] 40-lecie Białowieży. Białoruski parnas literacki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 144 s. 16 (nota spraw., także nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Liter...) szczegóły 
125.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
126.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
127.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
128.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Akudovic Valancin: Nigdzie i nikt. Kresy 2001 nr 45/46 s. 137-141 (rozważania związane z odbudową kultury białoruskiej po odzyskaniu prze...) szczegóły 
130.artykuł: Arkusz Aleś: Kurtyna w górę, ale spektakl jeszcze bez tytułu. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 92-93 (najnowsza literatura białoruska po przemianach politycznych...) szczegóły 
131.artykuł: Arkusz Aleś: Próba manifestu [Towarzystwa Wolnych Literatów]. Borussia 1997 nr 15 s. 20-21 (z not. o Alesiu Arkuszu...) szczegóły 
132.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
133.artykuł: Bednarczuk Tadeusz: Trybuna Opolska 1989 nr 88 s. 3 (m.in. nt. pisarzy białoruskich działających w Białoruskim Towarzystwie...) szczegóły 
134.artykuł: Błędowski Jacek: Wychodzenie z Zamieci. Głos Szczeciński 1989 nr 302 s. 5  szczegóły 
135.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
136.artykuł: Chykvihn Jan: Pryncyp dastatkovajj traihstascih. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 207-208 ([rec. ks.:] Arnold McMillin: Belarusian Literature in the 1950s and 1...) szczegóły 
137.artykuł: Czykwin Jan: Belaruskih lihtaraturny rukh u Pol'shchy. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 215-2...) szczegóły 
138.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
139.artykuł: Darski Józef: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 1988 nr 9 s. 115-117  szczegóły 
140.artykuł: Dąbkowski Tadeusz: Białoruska literatura i sztuka w pierwszych latach powojennych. Biuletyn Informacyjny [Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN] 1989 nr 1 s. 70-78  szczegóły 
141.artykuł: Drawicz Andrzej: Gra Białorusinami (Sąsiadom przydarzyło się nieszczęście i potrzebują pomocy). Trybuna 1997 nr 21 s. 12 (fel.; nt. reakcji twórców literatury i kultury białoruskiej na projekt...) szczegóły 
142.artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
143.artykuł: Dudinskaja Dina: Otobrazhenie dvukh tipov ekzistenciirovanija v russkojj i belorusskojj "derevenskojj" proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 175-183 (dwa typy egzystencji w rosyjskiej i białoruskiej prozie nurtu chłopski...) szczegóły 
144.artykuł: Głogowska Helena: Białorusini w Polsce. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 28-29 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
145.artykuł: Góra Barbara: Białorutenika w lubelskich pismach kulturalno-literackich lat 1990-1994. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 491-501 (zawiera także bibliografię białoruteników...) szczegóły 
146.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
147.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Młoda literacka Białoruś. Borussia 1997 nr 15 s. 16-17 (dotyczy literatury l. dziewięćdziesiątych XX w....) szczegóły 
148.artykuł: Janowicz Sokrat: Białoruś a Białostocczyzna: problemy stosunków. Graffiti 1999 nr 3 s. 124-126 (m.in. nt. problemów literatury białoruskiej mniejszości etnicznej w Po...) szczegóły 
149.artykuł: Janowicz Sokrat: Bycie mniejszością narodową wymaga charakteru. Borussia 1998 nr 16 s. 35-41 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
150.artykuł: Janowicz Sokrat: Literatura białoruska - ginące zjawisko europejskie?. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 4-5  szczegóły 
151.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Belaruskaja litaratura uh poshuku uhlasnykh tradycyji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
152.artykuł: Kawalou Siarhiej: W poszukiwaniu tradycji. Kresy 2001 nr 45/46 s. 142-148 (wyw. nt. współczesnej dramaturgii białoruskiej; rozm. Żana Łaszkiewicz...) szczegóły 
153.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i rękawice bokserskie. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 89-91 (nt. najnowszej literatury białoruskiej, także o braku jej obecności w ...) szczegóły 
154.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i słodkie wiersze (Młoda literatura białoruska). Rzeczpospolita 1996 nr 243 s. 27  szczegóły 
155.artykuł: Lewandowski Wacław: Apel. Kresy 1995 nr 22 s. 254-255 (apel w sprawie finansowego wsparcia dla druków białoruskich wydawanych...) szczegóły 
156.artykuł: Maksihmjuk Jan: Slovy uh golym polih (Ab novykh kaardynatakh belaruskajj lihtaratury). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 32-34  szczegóły 
157.artykuł: Maksymiuk Jan: Imiona umartwionej mowy. Esej o średniomłodej literaturze białoruskiej (niektóre imiona). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 6-8 (m.in. dot. pisarzy: Slawamir Adamowicz, Aleś Arkusz, Ihar Babkou, Adam...) szczegóły 
158.artykuł: Maksymiuk Jan: Słowa w pustym polu (O nowych współrzędnych literatury białoruskiej). Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 46-47  szczegóły 
159.artykuł: Manifest "Tutejszych". Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 12-13 (tekst manifestu Towarzystwa Młodych Literatów "Tutejszyja" z 1987...) szczegóły 
160.artykuł: Mateja Anna: "Spór semantyczny". Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 [właśc. 44] s. 4 (dot. tożsamosci narodowej i problemów mniejszości białoruskiej w Polsc...) szczegóły 
161.artykuł: McMillin Arnold: ...At 60 answering questions from Sakrat Janovic. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 213-217 (nt. własnych kontaktów i zainteresowania literaturą białoruską; z notą...) szczegóły 
162.artykuł: Mjatljuk Anna, Wygonnaja Lihlihja: Suchasni stan belaruskaga litaraturnaga wymauhlennja. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 45-55 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
163.artykuł: Nieuważny Florian: Uwagi o twórczości białowieskich poetów z ugrupowania Białowieża. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 121-131 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
164.artykuł: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 328-330 (rec. ks.: Aljaksandr Barshchehuhski:Tvorcy belaruskaga literaturnaga r...) szczegóły 
165.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Perakladchyckaja dzejjnasc' belavezhcauh. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 159-165 (dot. przekładów prozy białoruskiej na jęz. polski...) szczegóły 
166.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Satyra polityczna w białoruskiej literaturze współczesnej. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
167.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
168.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
169.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
170.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
171.artykuł: Rębacz Marcin: Czołem, niedobitki!. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17-18 (nt. prześladowań ludzi kultury na Białorusi, w tym literatury i filmu...) szczegóły 
172.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
173.artykuł: Rudziewicz Irena: "Białowieżanie" i tradycja Franciszka Bahuszewicza. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 87-96 (nt. przesłania i wpływu poezji Franciszka Bahuszewicza na twórczość po...) szczegóły 
174.artykuł: Sadowski Andrzej: Polscy Białorusini na temat Polaków i kultury polskiej (stan badań). Pogranicze 1997 t. 6 s. 26-51 (m.in. nt. literatury białoruskiej...) szczegóły 
175.artykuł: Sakowicz Anna: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 272-275 (rec. ks.: Vol'ga Shynkarehnka: Z verajj u chalavechnasc': Admetnascih ...) szczegóły 
176.artykuł: Seniuch Czesław: Między obowiązkiem a wolnością - poezja białoruska w XX wieku. Więź 1997 nr 9 s. 107-111  szczegóły 
177.artykuł: Seniuch Czesław: Postmodernizm. Zapis dyskusji. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 260-262 (nt. postmodernizmu lat 90. jako sprzeciw młodej bialoruskiej inteligen...) szczegóły 
178.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
179.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Suchasnaja belaruskaja gihstarychnaja proza: zhanravyja svoeasablihvascih. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 71-85  szczegóły 
180.artykuł: Sjamjonava Al'bihna: Sposab ihsnavannja svjadomascih (Paehzihja "Belavezhy" jak nead'emnaja chastka belaruskajj lihtaratury uh kantehksce zakhodnjajj kul'tury. Postacih. Tehndehncyih. Uzaemauhplyvy). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 88-103 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
181.artykuł: Stochel Włodzimierz: "Białowieżanie" i tradycja Janki Kupały. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 97-100 (nt. wpływu tradycji literatury białoruskiej na twórczość mieszkających...) szczegóły 
182.artykuł: Stral'cova Veranihka: Auhtabihjagrafihchnaja proza. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 180-192  szczegóły 
183.artykuł: Strel'cova Veronika: Tendencija ekspansii avtorskogo "ja" v sovremennojj belorusskojj proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 167-174 (dot. rozwoju tendencji autobiograficznych; nt. literatury lat 80. i 90...) szczegóły 
184.artykuł: Sulima Roch: Kultura białoruska dziś. Sycyna 1998 nr 5 s. 1, 14-15 (dot. także literatury; tekst wygłoszony na inauguracji działalności Ka...) szczegóły 
185.artykuł: Tychyna Mikhas': Metanojjja ih rehstauhracyja nacyjanal'najj svjadomascih: belaruskih kantehkst. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 28-34 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
186.artykuł: Waszczyńska Katarzyna: "Fenomen" poetycki Basławszczyzny. Etnografia Polska 1997 t. 41 z. 1/2 s. 195-203 (nt. niezwykłej popularności uprawiania poezji na terenie Basławszczyzn...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
187.recenzja: Siwek Beata: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 142-143 ([rec. ks.:] Janka Zaprudnik: Dvanaccatka. New York 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
188.impreza: Dni Kultury Białorusi (1997).  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: W poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Młodzi artyści z młodej Republiki. Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Arkusz Aleś: Poszukiwania stałego lądu na trzęsawisku. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 140-141 (nt. zmniejszonych planów wydawniczych, ingerencji cenzury oraz zamykan...) szczegóły 
190.artykuł: Barszczewski Aleksander: Arkadia czy pogranicze w ogniu?. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 35-39 (wyw. z prezesem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; rozm...) szczegóły 
191.artykuł: Głogowska Helena: Aktywność kulturalna Białorusinów na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej (1967-2001). Studia Europejskie 2001 t. 8 s. 275-281  szczegóły 
192.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Impresje białoruskie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 119 s. 17-33 (m.in. o konferencji patriotycznej organizacji "Baćkauszczyzna" (Ojczyz...) szczegóły 
193.artykuł: Janowicz Sokrat: Belaruskih litaraturny rukh u suchasnajj Pol'shhy. x 1995 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 5. Mihnsk 1995 s. 16-22...) szczegóły 
194.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce (Dylematy twórczości). Integracje 1993 nr 29 s. 83-85  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowania i komunikaty. Integracje 1995 nr 30 s. 103 (sprost. błędów w druku...) szczegóły 
195.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Dylematy twórczości. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 165-174  szczegóły 
196.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Pomerania 1994 nr 12 s. 19 -23  szczegóły 
197.artykuł: Janowicz Sokrat: Polska dwu literatur. Nowe Kontrasty 1996 nr 2 s. 32-35 (dot. popularności literatury mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
198.artykuł: Janowicz Sokrat: Villa Sokrates in Poland. Nowe Kontrasty 2000 nr 4 s. 22-23 (dot. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
199.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Le porte orientali della cultura. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 43-47 (z not....) szczegóły 
200.artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - żródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. utworzenia i programu stowarzyszenia...) szczegóły 
201.artykuł: Minskiewicz Sierż: Boom na Białorusi (Z historii ruchu literackiego w latach 90.). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 10-11 (nt. formujących się grup literackich i ruchu literackiego zwanego "Boo...) szczegóły 
202.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: To jest przełom (Rozmowa z Eugeniuszem Mironowiczem). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 145-150 (o powstaniu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i jego działalnośc...) szczegóły 
203.artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9 (o działalności Stowarzyszenia Villa Socrates w Krynkach...) szczegóły 
204.artykuł: Roch Jerzy: Białoruskie przebudzenie. Po prostu 1991 nr 7 s. 14 (m.in. nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Biał...) szczegóły 
205.artykuł: Ryłatko Władimir: W jednej czwartej drogi. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 8 (wyw. z pierwszym zastępcą ministra kultury Bałorusi nt. wspierania i u...) szczegóły 
206.artykuł: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 1999 nr 36 s. 8 (o działalności literackiego Stowarzyszenia Villa Sokrates w Krynkach, ...) szczegóły 
207.artykuł: Suchopar Władimir: Literacki Brześć. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3 s. 60-63 (nt. środowiska literackiego w Brześciu...) szczegóły 
208.artykuł: Szachowicz Michał: Białorusini (Stan posiadania). Kontrasty 1989 nr 7 s. 40-42 (o sytuacji języka i kultury białoruskiej na Białorusi i wśród białorus...) szczegóły 
209.artykuł: Szachowicz Michał: Tyle mówi się o tolerancji. Kontrasty 1989 nr 11 s. 44-45 (nt. sytuacji mniejszości białoruskiej w sferze kultury w Polsce...) szczegóły 
210.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Ex Libris 1991 nr 14 s. 8 (m.in. o wydawanych w Polsce czasopismach (Niva, Czasopis...) szczegóły 
211.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 65 (dot. m.in. almanachu literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
212.artykuł: Szwed Wiktor: Belaruskih lihtaraturny ruch u Narodnajj Pol'shhy (U tryccacihgoddze litab'jadnannja "Belavezha"). Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 187-199  szczegóły 
213.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 219 (not. o rejestracji Stowarzyszenia Villa Sokrates w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
214.artykuł: Zaniewska Teresa: Pamięć i trwanie. Integracje 1993 nr 29 s. 77-79 (o białoruskim ruchu literackim w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
216.artykuł: "Białowieża". Trybuna 1990 nr 42 s. 7 (nota ...) szczegóły 
217.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
218.artykuł: Czykwin Jan: Odnawianie pamięci. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 10 s. 8 (m.in. nt. Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
polemika: Traczuk Jerzy: Odnawianie pamięci Białorusinów?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 16 s. 4  szczegóły 
219.artykuł: (jach): Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha". Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 okł. (nt. działalności...) szczegóły 
220.artykuł: Maksymiuk Jan: Nihva 1989 nr 49 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "B...) szczegóły 
221.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 101 (faksymile listu gratulacyjnego od zespołu redakcyjnego czasopisma N...) szczegóły 
222.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 52 (faksymile listu gratulacyjnego od Zrzeszenia Białorusinów Świata "Baćk...) szczegóły 
223.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 18 (faksymile listu gratulacyjnego od ministra kultury i sztuki Joanny Wnu...) szczegóły 
224.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 17 (faksymile dyplomu ministra kultury i sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej dla ...) szczegóły 
225.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha" uh Pol'shhy: dynamihka razvihccja. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 31-39  szczegóły 
226.artykuł: Życie Warszawy 1990 271 4 (nota o zarejestrowaniu przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku Białoruskieg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'sha 1989 nr 5 s. 14 (wypowiedź; nt. działalności Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kultur...) szczegóły 
228.artykuł: Jaroszewicz Zoja: Działalność Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. Zwrot 1990 nr 4 s. 28-30 (także w zakresie życia literackiego...) szczegóły 
229.artykuł: Karpiuk Aleksander: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 85-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
230.odwołanie: Acta Albaruthenica. x  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i t. 1....) szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i zawartości t. 1 z 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 310-314  szczegóły 
231.odwołanie: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih. x  szczegóły 
artykuł: Brzostowska Tamara: Białoruski "las rzeczy". Nowe Książki 2001 nr 9 s. 8-10 (omówienie zawartości t. 2 z 2001...) szczegóły 
artykuł: J. T.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 369-370 (omów. zawartości t. 1 z 2000, t. 2 z 2001 i t. 3 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: Slova rehdaktara. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 5 (nota nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Janowic Sakrat: Villa Sokrates - the contact with Europe. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 7-10 (nt. profilu pisma oraz działalności jego wydawcy Stowarzyszenia Villa ...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Annus Albaruthenicus 2000 (Kultura białoruska). Aneks Trybuny 2000 nr 98 s. 2 (omów. zawarości t. 1 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Motywy i realia (Kolejny białoruski rocznik). Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. D (omówienie zawartości t. 2 za 2001...) szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. powstania pisma i jego profilu...) szczegóły 
232.odwołanie: Bac'kaushhyna (Monachium, 1947-1966). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewska Nina: Belaruskaja kul'turna-as'vetnihckaja dzejjnas'c' u Pol'shhy na staronkakh chasopihsa "Bac'kauhshhyna". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 75-91 (m.in. nt. literatury białoruskiej w Polsce i działalności kulturalnej ...) szczegóły 
233.odwołanie: Belaruskih Kaljandar. x  szczegóły 
artykuł: Czurak Maria: Folklor w "Kalendarzach Białoruskich" (1957-1986). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 115-120  szczegóły 
234.odwołanie: Czasopis. x  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Józef: "Czasopis". Pomerania 1999 nr 5 s. 65-66 (nt. charakteru czasopisma wydawanego przez Białorusinów w Polsce...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: Wojna z "Czasopisem". Gazeta Wyborcza 1999 nr 233 s. 14  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o 10-leciu istnienia periodyku...) szczegóły 
artykuł: Winnicki Robert: Pismo źle widziane. Gazeta Wyborcza 2000 nr 206 s. 15  szczegóły 
235.odwołanie: Kantakty ih Dyjalogih (Mihnsk, 1996-). x  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 330-331 (omówienie zawartości numerów: 2-12 z 1996; m.in. nt. kontaktów kultura...) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 291-292 (omówienie profilu i zawartości numeru 1. z 1996...) szczegóły 
236.odwołanie: Mega. x  szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 74 (omów. zawartości numeru 1. z 1992...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 72 (omów. zawartości numeru 5. z 1992; nota...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 78 (omówienie zawartości numeru 1. z 1993...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 75 (omówienie zawartości numeru z II 1994...) szczegóły 
artykuł: Litwiński Tadeusz: Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 74 (omówienie zawartości numeru 1. z 1995; nota...) szczegóły 
237.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1906-1915; w jęz. białoruskim). x  szczegóły 
artykuł: Stochel Włodzimierz: "Nasza Niwa" i literatura polska. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 75-79 (nt. prezentacji literatury i kultury polskiej na łamach czasopisma...) szczegóły 
238.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1991-1996). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Wilno - Białorusini z "Naszej Niwy". Krasnogruda 1993 nr 1 s. 154-156 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
239.odwołanie: Nihil (1999). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Nihil. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 254-256 (nt. profilu i powstania pisma...) szczegóły 
240.odwołanie: Szypszyna (Regensburg, New York 1946-1950). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: "Szypszyna" w kontekście białoruskiego piśmiennictwa emigracyjnego. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
241.odwołanie: Termapihly. x  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 367-369 (omówienie zawartości numerów 1 i 2 z lat 1998-1999...) szczegóły 
242.odwołanie: Vol'naja Belarus'. x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'shha na staronkakh "Vol'hajj Belarusi". Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 256-264  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
243.artykuł: Akudowicz Walancin: Archipelag Białoruś. Tygodnik Powszechny 1998 nr 13 s. 7 (sytuacja białoruskich czasopism literacko-kulturalnych od 1990 r....) szczegóły 
244.artykuł: Barszczewska Nina: Pol'ska-belaruskihja mouhnyja suvjazih uh as'vjatlen'nih belaruskihkh ehmihgracyjjnykh chasopisauh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 182-195  szczegóły 
245.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Kontakty i Dialogi. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 20-21 (dot. charakteru publikacji miesięcznika Kantakty ih Dyjalogih w...) szczegóły 
246.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 69-74 (m.in. o czasopiśmie w języku białoruskim Nasza Niwa...) szczegóły 
247.artykuł: Omeljaniuk Nina: Jeszcze o języku i autorstwie "Mużyckiej Praudy" i listów "z-pad szybienicy". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 201-208  szczegóły 
248.artykuł: Omeljaniuk Nina: Wersje językowe gazety "Mużycka Prauda". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 15 s. 101-109  szczegóły 
249.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Białorusini. Chcieli zamknąć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 188 s. 10 (nt. czasopism mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
250.artykuł: Res Publica 1988 nr 9 s. 128-129 (nt. czasopism białoruskich i wydawnictw na emigracji...) szczegóły 
251.artykuł: Traczuk Jerzy: Estetyzm w poezji białoruskiej publikowanej na łamach czasopisma "Rodnyja Honi". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 107-119 (w 1927...) szczegóły 
252.artykuł: Traczuk Jerzy: Język prasy zachodniobiałoruskiej (1918-1939). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 467-474 (m.in. dot. pism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
253.artykuł: Traczuk Jerzy: Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Bibliografia. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 185-373 (adnotowana bibliografia czasopism białoruskich z lat 1918-1939 ukazują...) szczegóły 
254.artykuł: Traczuk Jerzy: "Prawasłaunaja Biełaruś" jako organ Prawosławnego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 543-562 (nt. profilu czasopisma...) szczegóły 
255.artykuł: Traczuk Jerzy: Z dziejów białoruskiej prasy literackiej do traktatu ryskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 163-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Dębowski Jan: Przyroda w literaturze i filozofii Białorusinów. 1999  szczegóły 
257.książka: Zaniewska Teresa: Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956. 1997 (Wstęp [m.in. nt. polskich przekładów poezji białoruskiej]. Rozdz. 1. B...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Białoruska poezja w Polsce. Dziś 1999 nr 10 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Książka o poetach grupy literackiej "Białowieża". Akcent 1999 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Chobat Ales: The Russian stereotype in the eye of a Belarusian (in life and literature). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 93-103 (z notą s. 103...) szczegóły 
259.artykuł: Chykvihn Jan: Matyvy zakhodnjaga svetu uh belaruskajj ehmigracyjjnajj paehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 17  szczegóły 
260.artykuł: Jurkowski Marian: Motyw drogi w poezji Białowieżan. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 133-142 (w twórczości członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Biało...) szczegóły 
261.artykuł: Kotliarczuk Andrej: The image of Swedes in the Belarusian literature (16th-19th Centuries). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 79-91 (z notą s. 92...) szczegóły 
262.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
263.artykuł: Prokopiuk Jan: Folklorystyczny wizerunek Aleksandra Łukaszenki. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 37-47 (we współczesnej literaturze anonimowej i anegdocie...) szczegóły 
264.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
265.artykuł: Sielicki Franciszek: Motywy religijne w poezji białoruskiej w latach 1991-1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 47-56  szczegóły 
266.artykuł: Siwek Beata: Dom i poetycka bezdomność w poezji Białowieżan. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s.97-108 (motyw domu w twórczości członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literack...) szczegóły 
267.artykuł: Siwek Beata: Ojczyzna duża i mała. Wokół poezji "Białowieżan". Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 49-61  szczegóły 
268.artykuł: Zaniewska Teresa: Motyw ognia w twórczości poetów Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża". Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 82-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Wydawnictwa (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
269.książka: Choruży Wiesław: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990. 1994 (Wstęp. I. Białorusini w Polsce w latach 1945-1990. II. Białoruskie pub...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: O Białorusinach w Polsce. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 88-91  szczegóły 
recenzja: Kazanecki Paweł: "Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990". Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Milewski Jan Jerzy: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 357-359  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Łauryk Juraś: Samizdat na Białorusi. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 18-19 (nt. białoruskiego "drugiego obiegu" i jego historii; z notą tłumacza...) szczegóły 
271.artykuł: Turonek Jerzy: Działalność białoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 41-43 (z wykazem wydanych książek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
    wiersze (alfabet tytułów)
272.wiersz: Akademik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 51 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
273.wiersz: Hetta. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 52 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
274.wiersz: Koljabka. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 32  szczegóły 
275.wiersz: Nasza modlitwa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 125 dod. s. 3  szczegóły 
276.wiersz: Pasah. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 50 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
277.wiersz: Szczaście. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 51 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
278.wiersz: Szyzafrenia. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 50 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
279.wiersz: Tovaryshchy!... = Towarzysze!... Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 39  szczegóły 
280.wiersz: Wajna. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 52 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
281.wiersz: Zhurba = Smutek. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 40  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
282.artykuł: Iwanou Jauhien: Pol'ska-belaruskihja parehmihjalagihchnyja paralelih. x 2000 ([w ks.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i ku...) szczegóły 
283.artykuł: Navicki Aleksandr: Współczesny dowcip białoruski. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 130-132  szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
284.utwór: Kronika Bychowca [Khronihka Bykhouhca]. 2002  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: Imiona książąt litewskich w "Kronice Bychowca". Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 105-110  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca". Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 25-39 (dot. rekonstrukcji na podstawie tłumaczenia polskiego z zagubionego or...) szczegóły 
artykuł: Radziwonowicz Beata: Imiona chrześcijańskie w "Kronice Bychowca". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 217-229  szczegóły 
285.utwór: Kronika Bychowca [Khronihka Bykhouhca]. 2002  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: Imiona książąt litewskich w "Kronice Bychowca". Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 105-110  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca". Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 25-39 (dot. rekonstrukcji na podstawie tłumaczenia polskiego z zagubionego or...) szczegóły 
artykuł: Radziwonowicz Beata: Imiona chrześcijańskie w "Kronice Bychowca". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 217-229  szczegóły 
286.utwór: Mag-Małyszok.  szczegóły 
artykuł: Prokhorov Andrejj: Khettskijj mif "O carice Kanesa i 30 ee synov'jakh" i ego belorusskaja parallel'. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 159-165 (paralela pomiędzy mitem i białoruską bajką "Mag-Małyszok"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
287.książka: Chciwy bogacz. Białoruska bajka ludowa. 1988  szczegóły 
288.książka: Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. Red. Michał Federowski.  szczegóły 
artykuł: Filipczyńska Tamara: Postacie demoniczne w "Ludzie białoruskim" Michała Federowskiego. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 129-143  szczegóły 
artykuł: Tichoniuk Bazyli: Imiona osobowe w pieśniach zbioru folklorystycznego Michała Federowskiego "Lud białoruski". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 93-99 (dotyczy t. 5. i 6....) szczegóły 
289.książka: O Janku Poranku, złym Kościeju i pięknej królewnie. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
290.książka: Sielicki Franciszek: Pieśni białoruskie i rosyjskie śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. 1992  szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
291.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
292.książka: Stary koń i lew. Białoruska bajka ludowa. 1988  szczegóły 
293.książka: Syn wdowy. Białoruska bajka ludowa. 1988  szczegóły 
294.książka: Synek Filipek. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
295.książka: Żarna. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
296.wiersz: Addasi mianie tatko maładuju.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
297.wiersz: Begav zajjka. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
298.wiersz: Bodajj zazulju, bodajj seraja... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
299.wiersz: Chtoż heto u lesie.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 221 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
300.wiersz: Ekhalih sokoly. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 22-23 (z nutami...) szczegóły 
301.wiersz: Eu sokola. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 33 (z nutami...) szczegóły 
302.wiersz: Gojjdy, gojjdy... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
303.wiersz: Jak u poli żyto zazelenieło.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 222 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
304.wiersz: Koljadka z lihroju. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
305.wiersz: Konoplih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 23  szczegóły 
306.wiersz: Koteh, koteh... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
307.wiersz: Koteh, koteh, kotochku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
308.wiersz: Kuju, kuju nozhku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
309.wiersz: Ljulih, ljulih... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 29-30 (kołysanka...) szczegóły 
310.wiersz: Mołody mnoju zahardiw.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
311.wiersz: Mołody spaw, oczy zaspaw.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223-224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
312.wiersz: Oj, nasza darahaja.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 218 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
313.wiersz: Paswarylisie i pahadzilisie, ruczki.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 216 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
314.wiersz: Polozhu kladku vehrbovu... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
315.wiersz: Popili piwo, popili kwas.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
316.wiersz: Rozkhihlihehtehsja gusty lozon'kih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 5-6 (z nutami...) szczegóły 
317.wiersz: Soroka vorona. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 31 (kołysanka...) szczegóły 
318.wiersz: Tosih, tosih lapcih. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 31 (kołysanka...) szczegóły 
319.wiersz: Zbornaja subota nastała.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
320.proza: Bel'skih Dubihchy i Voskresen'ska cehrkva. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 29-30 (z nutami...) szczegóły 
321.proza: Kumat i Pogonja. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 13  szczegóły 
322.proza: Legenda pro Vihdovo. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
323.artykuł: Aksamihtauh A.: Ab nekatorykh asablihvascjakh movy belaruskajj vjasel'najj paehzihih. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 81-93 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
324.artykuł: Ljashuk Viktoryja: Belaruskaja i polskaja movy u belaruskikh falklornykh tekstakh. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 208-211  szczegóły 
325.artykuł: Malash Leanihla: Belaruskihja vjasel'hyja sihrockihja pesnih. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 359-369  szczegóły 
326.artykuł: Sielicki Franciszek: Białoruska przypowieść ludowa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 111-114  szczegóły 
327.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruski folklor związany ze śmiercią i pogrzebem we wschodniej Białostocczyźnie. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 95-109 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
328.artykuł: Sielicki Franciszek: Białoruskie ludowe pieśni nabożne w zbiorach Pawła Szejna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 11-32 (od połowy XVII w....) szczegóły 
329.artykuł: Sielicki Franciszek: Folklor białoruski w czasach I Rzeczypospolitej. Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 97-108 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
330.artykuł: Sielicki Franciszek: Jedzenie i odzież w przysłowiach i powiedzeniach białoruskich z terenu b. powiatu wilejskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 131-140 (z tekstami przysłów i powiedzeń...) szczegóły 
331.artykuł: Fryś-Pietraszkowa Ewa: Kultura ludowa Białorusi w pracach współczesnych etnografów mińskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 14-15 (streszcz. ref....) szczegóły 
332.artykuł: Bednarczuk Alicja: Magiczna wymowa niektórych tańców i obchodów na Białorusi. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 349-365 (z fragm. tekstów pieśni i zabaw...) szczegóły 
333.artykuł: Rusiecka Natalia: Nowa książka o mitologii białoruskiej. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 291-295 ([rec. ks.:] Aleksej M. Nenadavec: Za smugojju mifa. Minsk 1999....) szczegóły 
334.artykuł: Piłat Walenty: O specyfice artystycznej folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym (miejscowości Rukojnie i Kosina Wielka). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 409-417 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
335.artykuł: Szymańska Janina: Pieśni wschodniosłowiańskie w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 423-427  szczegóły 
336.artykuł: Aksamihtauh Anatol': Prykazkih ih prymauhkih uh fal'klorna-lihtarayraznauhchym ih lihngvihstychnym aspekce. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 303-318  szczegóły 
337.artykuł: Sielicki Franciszek: Religia w folklorze białoruskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 29-45 (na przykładzie pieśni ludowych; z fragm. pieśni w transliteracji z jęz...) szczegóły 
338.artykuł: Trajjkouhskaja Valjancihna: Sihmvalihchnae vykarystanne tkackajj leksihkih uh belaruskihm vjasel'nym fal'klory. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 433-438  szczegóły 
339.artykuł: Sielicki Franciszek: Wierzenia, obyczaje i poglądy życiowe ludu Wilejszczyzny w jego przysłowiach i powiedzeniach okresu międzywojennego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 87-129 (z tekstami przysłów...) szczegóły 
340.artykuł: Szachowicz Michał: Zagadka ludowa w warunkach polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 141-162 (z Aneksem zagadek w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
341.artykuł: Szachowicz Michał: Zagadka ludowa w warunkach polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 37-55  szczegóły 
342.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
343.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 124-126 ([rec. ks.:] H. Bartashevich: Belaruskaja narodnaja poehzija vesnavoga ...) szczegóły 
344.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1988 nr 3 s. 479-482 ([rec. ks.:] Vjaselle Pesnih jj shascih knihgach. [Wybór:] L. Malash. M...) szczegóły 
345.artykuł: Frasunkiewicz Dorota: Muzyka 1988 nr 2 s. 119-122 ([rec. ks.:] Zinaida Mozhejko: Kal'endarno- pesennaja kul'tura Belrussi...) szczegóły 
346.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 124-125 ([rec. ks.:] Zhanihc'ba cjarehshkih. Mihnsk 1993...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Antologie i zbiory (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
347.książka: Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku. 1993 (Telesfor Pożniak: Wstęp. - [Utwory autorów:] Alhierd Abuchovic, Maksim...) szczegóły 
348.książka: Antologia poezji białoruskiej XX wieku. 1997 ([Autorzy:] Vihncuk Advazhny, Andrehjj Aleksandrovich, Natal'lja Arsen'...) szczegóły 
349.książka: Antologihja dauhnjajj belaruskajj literatury. XI-pershaja palova-XVIII st.. 2003 ([M.in. wiersze autorów:] Jan Białobocki, Marcin Broniewski, Szymon Bud...) szczegóły 
350.książka: Belaruskaja dumka XX stagoddzja. Fihlasofihja, rehlihgihja, kul'tura. (Antalogihja). 1998 ([Zawiera m.in. poglądy pisarzy, literaturoznawców i tłumaczy:] Ales' A...) szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Dumka, czyli myśl. Gazeta Wyborcza 1999 nr 143 s. 14  szczegóły 
351.książka: Buket Belavezhzha. Antalogihja krajaljubnajj paehzihih "Belavezhcauh". 2001 ([Zawiera wiersze autorów:] Agnihja, Maryja Alihfer, Mihkhas' Andrasju...) szczegóły 
352.książka: Cjoplyja vechary...dy kholodnyja rankih... czyli Co śpiewano w Feliksowie. 1992 (Ziemowit Fedecki: Przedmowa. - [Zawiera 72 pieśni ludowe]....) szczegóły 
353.książka: Gościniec. Antologia poezji i prozy grupy literackiej "Białowieża" = Gascinec. 1992  szczegóły 
354.książka: Khram i versh. Pravaslauhnyja svjatynih Uskhodnjaj Pol'shhy i belaruskaja dukhouhnaja paehzihja. 1993 (Mihkola Gajjduk: Ustupnae slova. Predmova. - [Utwory autorów:] Natallj...) szczegóły 
355.książka: Mae pesnih tabe daru. Lihtaraturny al'manakh. ([Wiersze autorów:] Valja Anihshhuk, Jurka Baena, Marylja Bazyljuk, Nih...) szczegóły 
356.książka: Slovy uh labihryntakh. Pljon I Agul'napol'skaga konkursu belaruskajj paehzihih ih prozy. (Wybranyja tvory). 1996  szczegóły 
357.książka: U novaj ajchyne. Shtodzjonnae zhyccjo belarusauh Belastochchyny uh mihzhvaenny peryjad. 2001  szczegóły 
358.książka: U vjanok Adamu Mihckevihchu. 1998 ([Wiersze poświęcone Adamowi Mickiewiczowi; autorzy:] Ehduard Akulihn, ...) szczegóły 
359.książka: Wybór tekstów z literatury białoruskiej. 1989 ([Utwory autorów:] Uladzihmihr Dubouhka, Maksihm Garehckih, Ales' Garun...) szczegóły 
360.książka: Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji bialoruskiej 1987-1997. 1998 ([Wiersze autorów:] Sławomir Adamowicz, Michał Aniempadystau, Aleś Arku...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Królestwo Białoruś. Czas Kultury 1998 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
361.książka: Życiem pisane. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 111-114 ([rec. ks.:] Belaruski fol'klor. Khrestomatija. Minsk 1985...) szczegóły 
363.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 218-219 ([rec. ks.:] Vjaselle. Pesnih u shascih knihgakh. [T.] 6. Mihnsk 1988...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
364.artykuł: Bołtryk Michał: Białoruska ruń. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 36-45 (reportaż o powstaniu tomiku...) szczegóły 
365.artykuł: Bołtryk Michał: Ruń wierszy, czyli narodziny literatury białoruskiej w Polsce. Nowe Kontrasty 1999 nr 8 s. 8-12, 21-23 (zawiera wypowiedzi poetów: Jan Aniserowicz, Jan Czykwin, Mikołaj Hajdu...) szczegóły 
366.utwór: Ruń.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Adamovihch Aljaksandr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
367.książka twórcy: Adamowicz Aleś: Oprawcy. Radość noża czyli żywoty Hiperborejczyków. 1988  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
368.proza: Adamovihch Aljaksandr: Dubler, czyli sny z otwartymi oczami (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 61-113 (z not. s. 277...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
369.artykuł: Springmann Danuta: Rasparadzihcca svaihm ljosam. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 171-179  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
370.zgon: Zmarł Aleś Adamowicz. Tygodnik Solidarność 1994 nr 7 s. 3 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
371.utwór: Oprawcy [Karateli].  szczegóły 
artykuł: Springmann Danuta: Problema moral'nogo vybora i sud'by cheloveka v povesti Alesja Adamovicha "Karateli". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 47-60  szczegóły 
372.utwór: Ostatnia pastorałka.  szczegóły 
artykuł: Kovaleva Nina: Tradicii prosveshhenija v sovremennojj sovetskojj literature (Chelovek i priroda v povesti A. Adamovicha "Poslednjaja pastoral'"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 86-92 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
  Adamovihch Slavamihr
    wiersze (alfabet tytułów)
373.wiersz: Adamowicz Sławamir: Antropomorficzne transformacje z Graalem w przeddzień kobiecego cyklu. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 65  szczegóły 
374.wiersz: Adamowicz Sławamir: Gdy wstaje od organów. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
375.wiersz: Adamowicz Sławamir: Morfologiczna destrukcja głowy w marcu. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
376.wiersz: Adamowicz Sławamir: Na dzień utworzenia organizacji "Prawy Rewanż". Borussia 1997 nr 15 s. 32-33 (z notą s. 37...) szczegóły 
377.wiersz: Adamowicz Sławamir: Na dzień utworzenia organizacji "Prawy Rewanż". Więź 1997 nr 9 s. 102-104  szczegóły 
378.wiersz: Adamowicz Sławamir: Nie odmówię ci.... Borussia 1997 nr 15 s. 35 (z notą s. 37...) szczegóły 
379.wiersz: Adamowicz Sławamir: Nie potrafię, nie chcę... Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 66  szczegóły 
380.wiersz: Adamowicz Sławamir: Poranne kontaminacje z metamorfozą na tle słońca i deszczu. Borussia 1997 nr 15 s. 35-37 (z notą...) szczegóły 
381.wiersz: Adamowicz Sławamir: Poranne kontaminacje z metamorfozą na tle słońca i deszczu. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
382.wiersz: Adamowicz Sławamir: Sentymentalne spotkanie na linii ognia. Borussia 1997 nr 15 s. 34 (z notą s. 37...) szczegóły 
383.wiersz: Adamowicz Sławamir: Wieczorne mary z elementami pogaństwa. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 66  szczegóły 
384.wiersz: Adamowicz Sławamir: Wigilia. Stół z wieczerzą... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
385.wiersz: Adamowicz Sławomir: Zabij Prezydenta. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 8  szczegóły 
386.wiersz: Adamowicz Sławamir: Zabij prezydenta. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 64-65 (z koment.: Poeta poszedł do więzienia, podp. T.S....) szczegóły 
387.wiersz: Adamowicz Sławamir: Zuchwałe fantazje na temat sławy. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
388.proza: Adamowicz Sławomir: Dziennik rewanżysty. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 26-29 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
389.artykuł: Czuryłowicz Jan: Poeta zakneblowany. Życie 1997 nr 203 s. 6 (not. o zaszyciu sobie ust podczas publicznej akcji protestu dziennikar...) szczegóły 
390.artykuł: Głodówka Sławomira Adamowicza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 28 s. 4 (podp. Nasza Niwa; list-apel do redakcji informujący o więzieniu...) szczegóły 
391.artykuł: Goliński Cezary: Głodówka poety. Gazeta Wyborcza 1996 nr 137 s. 7 (o przetrzymywaniu poety w areszcie śledczym...) szczegóły 
392.artykuł: [Piętnaście] 15 lat za jeden wiersz?. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 2  szczegóły 
393.artykuł: Poeta wolny. Gazeta Wyborcza 1997 nr 33 s. 6 (nota o zwolnieniu poety z aresztu...) szczegóły 
394.artykuł: Sokólski Wład: Poeta przed trybunałem. Białoruski prokurator postawił autorowi wiersza "Zabij prezydenta" zarzut o nawoływanie do zabójstwa wysokiego urzędnika. Życie 1996 nr 67 s. 6  szczegóły 
395.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 220-221 (nota o postawieniu poety przed sądem za wiersz "Zabij prezydenta"...) szczegóły 
396.artykuł: Zaszył usta (Protest poety). Trybuna 1997 nr 203 s. 6 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
397.wywiad: Adamovihch Slavamihr: Odpowiedź na wiersz. Rozmowa z białoruskim poetą Sławamirem Adamowiczem. Życie 1999 nr 35 s. 21 (rozmawiał Jan Czuryłowicz...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
398.utwór: Zabij prezydenta.  szczegóły 
artykuł: CEZ: Poeta skazany za napisanie wiersza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 137 s. 7  szczegóły 
399.utwór: Zabij Prezydenta (druk. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293).  szczegóły 
artykuł: Goliński Cezary: Za napisanie wiersza. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 8  szczegóły 
  Aksak Valjancihna
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Aksak Walancina: Safo. Borussia 1997 nr 15 s. 44-45 (z not....) szczegóły 
  Aleksandrov Nikolajj
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Dulcynea. Nawias 2000 nr z IX s. 109 (z not....) szczegóły 
402.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Na pietrze, na piątym... Nawias 2000 nr z IX s. 109-110 (z not....) szczegóły 
403.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Ta myśl, która... Nawias 2000 nr z IX s. 110 (z not....) szczegóły 
  Aleksihevihch Svjatlana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
404.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Krzyk Czarnobyla. 2000  szczegóły 
recenzja: M. Z.: Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Strzałka Jan: Lekcja Czarnobyla. Tygodnik Powszechny 2001 nr 1 s. 10  szczegóły 
recenzja: Żabiński Andrzej: Świadectwo o prawdziwym Czarnobylu. Nowe Kontrasty 2000 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
405.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Urzeczeni śmiercią. 2001 ([Zawiera także szkic o autorce:] Leszek Wołosiuk: Kronikarka wielkiej ...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Czarna dziura. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 54  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
406.proza: Aleksijewicz Swietłana: Ołowiane żołnierzyki [fragm.:] Afgański podpis. Plus Minus 2001 nr 31 s. D5  szczegóły 
407.proza: Alekseevich Svetlana: Ostatni świadkowie (Fragmenty). Literatura Radziecka 1989 nr 3 s. 109-128 (ze wstępem: Od autorki; posłowie Aleś Adamowicz; z not. i fot. Swietła...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: JS: Schwarzenegger kontra Sołżenicyn. Tygodnik Powszechny 1999 nr 32 s. 6 (o udziale pisarki w dyskusji w Radiu Swoboda...) szczegóły 
409.artykuł: Symaniec Virginie: La litterature bielorussienne en France: de Vasil Bykau a Svetlana Alexievitch. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 31-46 (z notą o Virginie Symaniec...) szczegóły 
410.artykuł: Wołosiuk Leszek: Kronikarka. Wysokie Obcasy 2000 nr 23 s. 6-14 (z notą i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
411.utwór: Cynkovye mal'chiki (druk. Druzhba narodov 1990 nr 7).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Struktura językowa "Cynkowych chłopców" Swietłany Aleksijewicz. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 115-123  szczegóły 
412.utwór: U vojny nezhenskoe lico.  szczegóły 
artykuł: Zdol'nikow Wiktor: "Magnitofonnaja" literatura raznovidnost' afabuljarnoj prozy. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 117-124 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Aljakhnovihch Francihshak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
413.książka twórcy: Olechnowicz Franciszek: [Siedem] 7 lat w szponach GPU. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Alachnowicza droga życia ciernista. Na niwie działalności białoruskiej. Znad Wilii 1998 nr 6-8 (sylwetka, z fot....) szczegóły 
415.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Olechnowicz - wydawca, redaktor, publicysta. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 51-64  szczegóły 
nawiązanie: Solak Zbigniew: Uzupełnienie do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Roemera. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 8 s. 149-151 (nt. okoliczności śmierci F. Olechowicza w świetle relacji Michała Roem...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
416.utwór: Siedm lat w szponach GPU [U kipciuroh HPU].  szczegóły 
artykuł: Gondowicz Jan: Obmacywanie trupiej kości. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 76 (por. z książką Mariusza Wilka "Wilczy notes"...) szczegóły 
  Andrasjuk Mihkhas'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
417.książka twórcy: Andrasjuk Mihkhas': Fihrma. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
418.proza: Andrasjuk Mihkhas': Najjlepshy kandydat. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 73-75 (z not. i fot....) szczegóły 
  Anempadystauh Mikhas', Vol'skih Ljavon *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
419.książka twórcy: Aniempadystau Michał, Wolski Lawon: Narodny albom. P'esa = scenariusz. 2000  szczegóły 
recenzja: T.B.: Nowe Książki 2001 nr 9 s. 11 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
420.proza: Aniempadystau Michał, Wolski Lawon: Narodny Albom. Kartki [Białystok] 1999 nr 20 s. 54-62 (tekst dramatyczny, pisany częściowo wierszem; tekst równoległy w język...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
421.utwór: Narodny albom.  szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Białoruś wraca do księstwa. Sąsiedzi. Gazeta. Magazyn 1999 nr 19 s. 26-27 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Anempadystauh Mikhas'
    wywiady (alfabet autorów)
422.wywiad: Maziarski Wojciech: Smak tamtej Białorusi. Gazeta. Magazyn 1999 nr 19 s. 28-31 (obszernie nt. "Narodnego albomu"; z fot....) szczegóły 
  Anihshehuhska Alena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
423.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
  Anihshhik Oleg
    książki twórcy (alfabet tytułów)
424.książka twórcy: Aniszczik Oleg: Gorzki napój. 1996  szczegóły 
  Anoshkihn Ihvan
    proza (alfabet tytułów)
425.proza: Anoshkihn Ihvan: Redukcja etatów (Leśna bajka). Fakty 1988 nr 1 s. 9  szczegóły 
  Antanouhskih Mihkola
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Antanouski Mikoła: Na początku były Kurapaty. Borussia 1997 nr 15 s. 37-38 (z not....) szczegóły 
427.wiersz: Antanouski Mikoła: Z początku były Kurapaty. Lithuania 1995 nr 2 s. 216  szczegóły 
428.wiersz: Antanouski Mikoła: Z początku były Kurapaty. Obóz 1995 nr 29 s. 90-91 (z not....) szczegóły 
  Arkush Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
429.wiersz: Arkush Ales': Brat Ales'. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 52-53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
430.wiersz: Arkush Ales': "Glihnjany Vjales". Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
431.wiersz: Arkusz Aleś: Ikona. Borussia 1997 nr 15 s. 31 (z not. s. 21...) szczegóły 
432.wiersz: Arkusz Aleś: Kolęda (Uładzimirowi Arłowowi). Borussia 1997 nr 15 s. 32 (z not. s. 21...) szczegóły 
433.wiersz: Arkush Ales': Na poshukih Z'meja Narata. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 54-55 (z not. i fot....) szczegóły 
434.wiersz: Arkush Ales': Pa paljancy pa galihncy. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
435.wiersz: Arkush Ales': Stauh, da jakoga vjadze uhtravelaja s'cezhka. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 52 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
436.wiersz: Arkusz Aleś: Trasa nr 2. Czas Kultury 1999 nr 1 s. 87  szczegóły 
437.wiersz: Arkusz Aleś: Ultima thule. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 45 (z not....) szczegóły 
438.wiersz: Arkush Ales': Vershy getak zha.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 51 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
439.wiersz: Arkusz Aleś: Wędrówka. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 45 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
440.proza: Arkusz Aleś: Koniec z nim. Borussia 1997 nr 15 s. 57-59  szczegóły 
441.proza: Arkush Ales': Polackihja zapihsy (Staronkih z' dzjon'ihka). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 17-20 (8 IV -12 V 1999...) szczegóły 
  Arlouh Uladzihmer
    wiersze (alfabet tytułów)
442.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Dwaj. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 52 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
443.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Gontyna. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 51 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim ; z fot....) szczegóły 
444.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Na brzegu innego czasu. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 54 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim; z notą...) szczegóły 
445.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Świątynia. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 53 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
446.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Wędrowcy. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 54 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
447.proza: Arłou Uładzimier: Niepodległość. Gazeta Wyborcza 2001 nr 210 s. 11 (z not. o aut....) szczegóły 
448.proza: Arłou Uładzimier: Niepodległość - to gdy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 9  szczegóły 
449.proza: Arłou Uładzimier: Za co Abin stuknął Kabla. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 22-25 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Pisarz z Białorusi. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 7 (nota nt. spotkania Uładzimira Arłowa ze studentami w Wilnie...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
451.wywiad: Goliński Cezary: Jeszcze nie jestem u siebie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 210 s. 11  szczegóły 
  Arol Mihkola
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
452.utwór: Lihrnihk. Mihnsk 1991.  szczegóły 
artykuł: Petrushkevihch Ala: Cih z-pad Kupalavaga kryla?... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 167-170  szczegóły 
  Arsen'neva Natal'lja
    wiersze (alfabet tytułów)
453.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Gdybyż mogli poeci. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 36 (z not. o aut., z fot. Natalii Arsieńniewy...) szczegóły 
454.wiersz: Arsienniewa Natalla: Modlitwa. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
455.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Modlitwa. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 38  szczegóły 
456.wiersz: Arsienniewa Natalia: Modlitwa = Malitwa. Więź 1997 nr 9 s. 217  szczegóły 
457.wiersz: Arsienniewa Natalla: Modlitwa = Malitwa. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 117 (tekst równoległy polski i w transkrypcji białoruskiej; nota Czesława S...) szczegóły 
458.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Mój skarb. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252  szczegóły 
459.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Nie ostygniemy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
460.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Nocą księżycową. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 27-8  szczegóły 
461.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Poecie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250-251  szczegóły 
462.wiersz: Arsen'neva Natallja: Sypljucca z kljonauh lihsty. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 45 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
463.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Szypszyno moja, Białorusi. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 253-254  szczegóły 
464.wiersz: Arsienniewa Natalia: W gąszczach. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 43  szczegóły 
465.wiersz: Arsieńniewa Natalla: W lesie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
466.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Węgierskie skrzypce. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 35  szczegóły 
467.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczorne misteria. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 251-252  szczegóły 
468.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczór. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
469.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczór w Wilnie. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 38  szczegóły 
470.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wierzba. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 37  szczegóły 
471.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Zamiast mnie. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
472.artykuł: Czykwin Jan: Natallja Arsen'neva - mihzh Vihl'njajj ih Rochehstehram. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 1. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
473.artykuł: Czykwin Jan: Pomiędzy Wilnem i Rochesterem. Twórczość Natalli Arsieńniewej. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 72-82  szczegóły 
474.artykuł: Rasolka Alena: Kolernaja palihtra uh lihrycy Kazihmezha Pshehrvy-Tehtmajjera uh parauhnannih z lihrykajj Maksihma Bagdanovihcha ih Natallih Arsennevajj. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 157-162  szczegóły 
475.artykuł: Traczuk Jerzy: Natalla Arsieńniewa. The most distinguished poet of Western Belarus's aestheticism. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 60-65 (z not. o Jerzym Traczuku...) szczegóły 
476.artykuł: Traczuk Jerzy: "Sacrum" w białorukiej poezji emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Natalii Arsieńniewej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 109-118  szczegóły 
477.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 155 (not. biograficzna...) szczegóły 
478.artykuł: Zvonareva Lola U.: Cvetovaja simvolika v poehzii Zinaidy Gippius i Natal'i Arsen'evojj. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 111-122  szczegóły 
  Artymovihch Nadzeja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
479.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Adplyvae spakojjnae neba. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
480.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Dzvery. Tehkst ih kantehkst. [Wiersze]. 1994 ([Zawiera teksty wierszy Nadziei Artymowicz z komentarzami Alesia Razan...) szczegóły 
recenzja: Laszuk Wiktoria: Pol'skih ehlement uh stylihstycy zbornihka N. Artymovihch ih A. Razanava "Dzvery". Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 99-105  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Test 1995 nr 2 s. 128-131  szczegóły 
omówienie: Zaniewska Teresa: Wielka brama. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 26-27 (z fot....) szczegóły 
481.książka twórcy: Artymowicz Nadzieja: Łagodny czas. 1998  szczegóły 
recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
recenzja: Karabowicz Tadeusz: Zgrzebna samotność "Łagodnego czasu" a pierwsze słowo modlitwy w twórczości Nadziei Artymowicz. Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 152-155 (z fot....) szczegóły 
482.książka twórcy: Artymowicz Nadzieja: Poezja. 1998  szczegóły 
recenzja: Jankowski Piotr: O książce... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
483.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Sezon u belykh pejjzazhakh. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
484.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Am abendlichen Himmel.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 235-236 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
485.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Bezmierne zamyślenie.... Kresy 1991 nr 6 s. 51  szczegóły 
486.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Blut stroemt in den.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 234-235 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
487.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Chas z tabojj ljazhyc''... = Czas w tobie przeciąga się... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202-203 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
488.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ci co upadli... Metafora 2001 nr 47/50 s. 109-110  szczegóły 
489.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Czas w tobie.... Pomerania 1994 nr 12 s. 21 (z not....) szczegóły 
490.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Czas w tobie przeciąga się... Metafora 2001 nr 47/50 s. 110  szczegóły 
491.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Den Fortreisenden. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 227 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
492.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Dichter sterben wenn.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 232 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
493.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Die bunten Kleider.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 233-234 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
494.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Die Oberflaeche meiner Hoffnung.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 230-231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
495.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Dies gibt es.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 229-230 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
496.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Du zernagst mit dem Gehoer.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 228 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
497.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Eine Ahnung ist in den Wolken.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
498.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Er krankte an einer Krankheit.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 230 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
499.wiersz: Artymowicz Nadzieja: I pewne będzie jedynie to... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 154  szczegóły 
500.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Ich wiederspreche nicht.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 234 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
501.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ikona listopadowy śnieg... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 151  szczegóły 
502.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ikona listopadowy śnieg... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
503.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Meiner Stadt Bielsk. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 233 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
504.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Mój sen tęskni... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153-154  szczegóły 
505.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Na horyzoncie... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
506.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Nach jedem Tag.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 229 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
507.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nad antykwariatami wypowiedzianych słów.... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 33  szczegóły 
508.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Nichts spreche ich.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 235 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
509.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieoczekiwanie.... Kresy 1991 nr 6 s. 53 (z not....) szczegóły 
510.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
511.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153  szczegóły 
512.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją moje dni... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
513.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Odwieczna muzyka w Bielsku... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
514.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Paehty pamihrajuc' tady... = Poeci umierają wtedy... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
515.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Paslja kozhnaga dlja pytal'nikhkauh... = Po każdym dniu znaków zapytania... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 203 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
516.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Po każdym dniu.... Kresy 1991 nr 6 s. 52  szczegóły 
517.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Poeci umierają wtedy.... Kresy 1991 nr 6 s. 52  szczegóły 
518.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Przejść zgorzkniałą agonię... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 154  szczegóły 
519.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Rdza twój cień... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
520.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Rdza twój cień jak muzyka... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 153 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
521.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ty. Pomerania 1994 nr 12 s. 21 (z not....) szczegóły 
522.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ty. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 153-154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
523.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Ueber die Ufer.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
524.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
525.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 151  szczegóły 
526.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153  szczegóły 
527.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Wieder breitet sich.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 232 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
528.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Wort wie schwehr.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 228-229 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
529.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Wychodząc z drogi... Metafora 2001 nr 47/50 s. 109  szczegóły 
530.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z nashykh sehrcauh budzem tkac'... = Z naszych serc będziemy tkali... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
531.wiersz: Artymovihch Nadzeja: Z naszych serc... Metafora 2001 nr 47/50 s. 108  szczegóły 
532.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z niebezpieczną lekkością... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
533.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z niebezpieczną lekkością letniej pory... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Rusaczyk Tamara: Białoruski ruch literacki w Polsce. Nadzieja Artymowicz. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 201-203 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
535.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 219 (not. o jubileuszu 30-lecia debiutu poetyckiego, III 2000...) szczegóły 
536.artykuł: Zaniewska Teresa: Znaki niepewności (O twórczości Nadziei Artymowicz). Kresy 1992 nr 9/10 s. 212-216  szczegóły 
  Astrauhcihuh Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Astrauhciuh Sjargejj: Imitacyja. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
  Astravec Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
538.proza: Astravec Sjargejj: Bihzun ih pernihk (Apavjadan'ne-manaljog). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 80-81 (z not. i fot. s. 83...) szczegóły 
539.proza: Astrawiec Siarhiej: Klaustrofobia. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 52-58  szczegóły 
540.proza: Astrawiec Siarhiej: Radziwiłłowskie trumny. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 59-69  szczegóły 
541.proza: Astravec Sjargejj: Stary Novy god (Svjatochnae apavjadan'ne). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 81-83 (z not. i fot....) szczegóły 
  Babkouh Ihgar
    wiersze (alfabet tytułów)
542.wiersz: Babkou Ihar: Produkty niewydojrzałego czasu. Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
543.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Kiedy rude warkocze... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
544.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Nieobecność przyrastająca do... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
545.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Noc, niby kubek zdrady... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
546.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Południe. Oślepiający mrok... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
547.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Wciąż ten sam sen... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
548.wiersz: Babkou Ihar: Wyspa, ratunek rozbitka... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 16 (z not....) szczegóły 
549.wiersz: Babkou Ihar: Za niebokresem Europy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 16 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
550.proza: Babkou Ihar: Dzienniki pana Descartesa [z tego cyklu:] Opera Mińska. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
551.proza: Babkou Ihar: Stary przyjaciel z Zachodu. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 50-51 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Maksymiuk Jan: Rzeczywistości równoległe Ihara Babkowa. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 52-53 (nt. twórczości...) szczegóły 
553.artykuł: Wilkanowicz Stefan: Kultura homogeniczna. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
554.wywiad: Korzeniewska Katarzyna: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Baena Juryjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
555.książka twórcy: Baena Juryjj: Vechar nad svetam. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
  Bagdanovihch Maksihm
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Bahdanovich Maksihm: Apokryf. Twórczość 1991 nr 9 s. 3-4 (proza poetycka...) szczegóły 
557.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Das offene Grab. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 121 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
558.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Der Chronist. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 121-122 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
559.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Juengst kam zur staette.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 118-119 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
560.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Nacht. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 118 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
561.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Pahonia. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 119-120 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
562.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Pogoń. Lithuania 1999 nr 3 s. 88  szczegóły 
563.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Pogoń. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 84  szczegóły 
564.wiersz: Bohdanowicz Maksym: Pogoń. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 42  szczegóły 
565.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romans. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 81-82 (z koment.: Jan Czykwin: "Romans" M. Bohdanowicza w przekładzie na języ...) szczegóły 
566.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romanze (Die Venus erhebt sich...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 120-121 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
567.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romanze (Ich finde keinen Frieden...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 119 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
568.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Sonet (przypisane A. Pogodinowi). Lithuania 2000 [nr] 1 s. 77  szczegóły 
569.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Tercyny. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 77  szczegóły 
570.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Triolet. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 78  szczegóły 
571.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Triolet [II]. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 78  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
572.artykuł: [Fedecki Ziemowit] zf: Maksym Bahdanowicz (1891-1917). Twórczość 1991 nr 9 s. 136  szczegóły 
573.artykuł: Rasolka Alena: Kolernaja palihtra uh lihrycy Kazihmezha Pshehrvy-Tehtmajjera uh parauhnannih z lihrykajj Maksihma Bagdanovihcha ih Natallih Arsennevajj. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 157-162  szczegóły 
574.artykuł: Trus Mikoła: Maksihm Bagdanovihch: vykhavanne talentu na skryzhavannih kul'tur. Linguodidactica 1999 z. 3 s. 231-235  szczegóły 
  Bagushevihch Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
575.artykuł: Karol L.: Franciszak Bahusevic. Kurier Wileński 1995 nr 53 (12584) s. 10  szczegóły 
576.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Franciszak Bahuszewicz i jego związki z Polską. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 83-88  szczegóły 
577.artykuł: Rudziewicz Irena: Atmosfera religijności w poezji Franciszka Bahuszewicza. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 163-176 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
578.artykuł: Rudziewicz Irena: Polska twórczość Franciszka Bahuszewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 89-100  szczegóły 
579.artykuł: Rudziewicz Irena: Przyroda w poezji Franciszka Bahuszewicza. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 259-263  szczegóły 
580.artykuł: Rudziewicz Irena: Współpraca Franciszka Bahuszewicza z petersburskim "Krajem". Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 156-169  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
581.kult: Podmostko Jadwiga: Tablica pamiątkowa w Sawiczunach. Kurier Wileński 2001 nr 227 s. 3 (nota nt. uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci pisarza ...) szczegóły 
  Baradulihn Rygor
    wiersze (alfabet tytułów)
582.wiersz: Baradulin Ryhor: Ciszej niż woda.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155-156 (z not. s. 277...) szczegóły 
583.wiersz: Baradulin Ryhor: Co będą sny.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155 (z not. s. 277...) szczegóły 
584.wiersz: Baradulin Ryhor: Jeszcze osiadać piach.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156-157 (z not. s. 277...) szczegóły 
585.wiersz: Baradulin Ryhor: Kto w swym.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156 (z not. s. 277...) szczegóły 
586.wiersz: Baradulin Ryhor: Niby ruczaj... Pracownia 2000 nr 22 s. 41  szczegóły 
587.wiersz: Baradulin Ryhor: Nie ma narodów małych.... Kamena 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
588.wiersz: Baradulin Ryhor: O jedno proszę.... Borussia 1995 nr 10 s. 255 (z not....) szczegóły 
589.wiersz: Baradulin Ryhor: Rozkwitł każdy ślad twój. Pracownia 2000 nr 22 s. 41  szczegóły 
590.wiersz: Baradulin Ryhor: Sobór fantasmagorii.... Przegląd Kresowy 1992 nr 2 s. 33  szczegóły 
591.wiersz: Baradulin Ryhor: Zielona gwiazdka błyska.... Przegląd Kresowy 1992 nr 2 s. 33  szczegóły 
592.wiersz: Baradulin Ryhor: Zielona gwiazdka błyska.... Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
  Barskih Ales' pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
593.książka twórcy: Barski Aleś: Nostalgie. 1999 ( ...) szczegóły 
recenzja: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 1999 nr 8 s. 34 (not. nt. wieczoru poezji białoruskiej poświęconego promocji tomu wiers...) szczegóły 
recenzja: Rogowski Wiesław: Nostalgie. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 21  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
594.wiersz: Barski Aleś: A niebo w Bondarach.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
595.wiersz: Barski Aleś: Chciałabym o tobie.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
596.wiersz: Barski Aleś: I stworzył ciebie Bóg.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261-262  szczegóły 
597.wiersz: Barski Aleś: Jestem tak blisko.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260-261  szczegóły 
598.wiersz: Barski Aleś: Poeci, wrastajcie w.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261  szczegóły 
599.wiersz: Barski Aleś: Rozchyl serce, niech.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
600.wiersz: Barski Aleś: Schyliły się nad.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258-259  szczegóły 
601.wiersz: Barski Aleś: Siostry moje wysokie... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 259-260  szczegóły 
602.wiersz: Barski Aleś: Twarz twoja była.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260  szczegóły 
603.wiersz: Barski Aleś: Ty - czyje serce.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
604.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 220 (gratulacje z okazji 70. roczn. urodzin od redakcji pisma...) szczegóły 
  Bazyljuk-Sos'njuk Mar'ja
    wiersze (alfabet tytułów)
605.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Jak nieskładne rymy... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
606.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Niosła na rękach... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
607.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Podaj mi rękę... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
608.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Szepczą warkocze brzozy... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
609.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Ty tam ja tu... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
  Bembel' Aleg
    wiersze (alfabet tytułów)
610.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Bratczyki. Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
611.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Całun Święty. Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
612.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Jest w Chrystusowym.... Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
  Bihchehl'-Zagnetava Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Biczel-Zahnietawa Danuta: W Grodnie. Borussia 1995 nr 10 s. 258  szczegóły 
614.wiersz: Biczel-Zahnietawa Danuta: Zbudziła się tylko szczerość. Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
615.artykuł: Pietruszkiewicz Ala: Tvorchasc' D. Bihchehl'-Zagnetavajj i pol'skaja paehzihja. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 159-165  szczegóły 
  Bjadulja Zmihtrak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Mel'nihkava Zosja: "Najjbol'sh nebjaspechna smert' dukhu..." ("Nashanihuhskaja" publihcystyka Zmihtraka Bjadulih). Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 145-153  szczegóły 
617.artykuł: Twaranowicz Halina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 220-222 (rec. ks.: Z.P. Mel'nihkava: "Na gorne dushy...". Tvorchasc' Zmihtraka ...) szczegóły 
  Bondar Taihsa
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Bondar Taisa: Myśli snują nić.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 160 (z not. s. 277...) szczegóły 
619.wiersz: Bondar Taisa: Przyjść, o stulecie.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 158 (z not. s. 277...) szczegóły 
620.wiersz: Bondar Taisa: Wolny wiersz. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 159 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Brouhka Pjatrus'
    wiersze (alfabet tytułów)
621.wiersz: Brouhka Pjatrus': Birke, Birke.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 129-130 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
622.wiersz: Brouka Piotrus': Przysięga serca. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 43  szczegóły 
  Brusehvihch Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
623.wiersz: Brusehvihch Anatol': Balada. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 62 (z not. i fot....) szczegóły 
624.wiersz: Brusehvihch Anatol': Dzen' naradzhehn'nja paehta. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 61-62 (z not. i fot....) szczegóły 
625.wiersz: Brusehvihch Anatol': Jak trehba padac' (Manihfest dekadansu). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 61 (z not. i fot. s. 62...) szczegóły 
626.wiersz: Brusehvihch Anatol': Padaju u neba. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 62 (z not. i fot....) szczegóły 
627.wiersz: Brusiewicz Anatol: Wszystko już było podzielone.... Więź 1997 nr 9 s. 101  szczegóły 
  Bryl' Janka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
628.książka twórcy: Bryl Janka: Wartki Niemen i inne opowiadania. 1989  szczegóły 
recenzja: Kowalska Halina: Wartki Niemen. Słowo Powszechne 1990 nr 77 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
629.proza: Bryl' Janka: Krynihchnae. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 5-12 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
630.proza: Bryl' Janka: Z lihrychnykh zapihsauh. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 7-17 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
631.artykuł: Nieuważny Florian: Janka Bryl a Polska (Zarys problematyki). Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 75-82  szczegóły 
632.artykuł: Seniuch Czesław: Adkryty lihst da Jankih Brylja (vystuplenne uh forme paslannja). x 2002 ([w ks. zb.:] Peraklad zblihzhae narody. Matehryjjaly Mihzhnarodnaga "k...) szczegóły 
633.artykuł: Skibicka Grażyna: Wspomnienie z dzieciństwa. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
634.artykuł: Sokołowska Barbara: "O Białorusi, moja różo dzika!..." - fotografie pejzażu Janko Bryla. Fraza 1996 nr 14 s. 170-172 (nt. twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
635.wywiad: Wiśniewski Grzegorz: Dostojewskiego i Tołstoja zaczynałem czytać po polsku. Nowe Kontrasty 2001 nr 9 s. 3-5 (rozm. Michał Bocian; z not. o pisarzu...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
636.utwór: Zapavetnae. Vybranyja tvory. Mihnsk 1999.  szczegóły 
artykuł: Nihkihfarava Vol'ga: Zapavet novamu stagoddzju. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 199-206 (rec. oryg....) szczegóły 
  Bukchihn Sjamen
    proza (alfabet tytułów)
637.proza: Bukczyn Siemion: Powiśle. Notatki białorusko-polskie. Więź 1999 nr 11 s. 143-156 (z not.; sprost. dot. pominięcia nazwiska tłumaczki, nr 2 s. 141...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
638.wywiad: Niczyporowicz Janusz: Opozycja w butonierce. Plus Minus 1997 nr 2 s. 13 (głównie nt. sytuacji politycznej na Białorusi...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
639.utwór: Zamach na cara.  szczegóły 
artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 126-129  szczegóły 
  Bulak-Balakhovihch Stanihslauh
    wiersze (alfabet tytułów)
640.wiersz: Bulak-Balakhovich Stanislauh: Wezwanie Ojca. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 249 (tekst równoległy w transkrypcji; nazwisko tłumacza błędnie: Czylewin...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Bielacki Aleś: Bandyta czy bohater narodowy?. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 242-249  szczegóły 
  Bykauh Vasihl'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
642.książka twórcy: Bykow Wasyl: Obława. [Pow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 170 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: mała: Ex Libris 1994 nr 53 s. 19  szczegóły 
643.książka twórcy: Bykow Wasyl: Piaskowisko. 1990  szczegóły 
644.książka twórcy: Bykau Wasil: Ściana. 1999  szczegóły 
recenzja: Janowicz Sokrat: Dostojewski Białorusi. Książki. Gazeta 2000 nr 8 s. 1, 2 (z fot. Vasila Bykau...) szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Ściana za ścianą. Rzecz o Książkach 2000 nr 5 s. E5  szczegóły 
recenzja: Maziarski Wojciech: "Ściana". Gazeta Wyborcza 2000 nr 156 s. 2 (not....) szczegóły 
645.książka twórcy: Bykow Wasyl: Zły znak. 1991  szczegóły 
recenzja: Baczewska Anna: Kim jest człowiek?. Życie Warszawy 1991 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Goreniowa Anna: Polityka i poetyka. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Bykau Wasil: Chutorzanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17 (z notą Aleksandra Barszczewskiego nt. opowiadania...) szczegóły 
647.proza: Bykau Wasil: Kotek i myszka. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 50-51 (z not. o aut., z fot. Wasila Bykau...) szczegóły 
648.proza: Bykau Wasil: Na chutorze. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
649.proza: Bykauh Vasihl': Obława. Literatura Radziecka 1990 nr 8 s. 3-59 (z not....) szczegóły 
650.proza: Bykauh Vasihl': Obława (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 16-50 (z not. s. 277-278...) szczegóły 
651.proza: Bykauh Vasihl': Piaskowisko. Kraj Rad 1989 nr 1-8 (cd. z 1988...) szczegóły 
652.proza: Bykau Wasil: Ściana. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 41-44 (z not. i fot....) szczegóły 
653.proza: Bykauh Vasihl': We mgle. Literatura Radziecka 1988 nr 6 s. 3-75  szczegóły 
654.proza: Bykauh Vasihl': We mgle. Kraj Rad 1989 nr 31-40 (z not....) szczegóły 
655.proza: Bykauh Vasihl': We mgle [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 227-243  szczegóły 
656.proza: Bykauh Vasihl': We mgle (Fragmenty). Kamena 1991 nr 1 s. 13-15 (z not. o autorze...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
657.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Iluzje i rzeczywistość. Plus Minus 1996 nr 16 s. 17 (nt. unii Białorusi z Rosją...) szczegóły 
658.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Na placu przy orderach. Gazeta Wyborcza 1995 nr 110 s. 13 (z fot. Wasyla Bykowa i not....) szczegóły 
659.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Silniejszy od losu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 16 (z notą biogr.; podp. CEZ, MAB...) szczegóły 
660.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 1996 nr 268 s. 2 (nt. manifestacji w Mińsku (Białoruś); pytała: Irena Lewandowska...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
661.książka o twórcy: Wielg Tomasz: Poetyka prozy Wasila Bykawa. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
662.artykuł: Białoruski pisarz wyjedzie z kraju. Rzeczpospolita 1998 nr 120 s. 29 (do Finlandii...) szczegóły 
663.artykuł: CEZ: Bykau w samizdacie. Gazeta Wyborcza 1998 nr 60 s. 2 (nt. ks. "Ściana"; z fot....) szczegóły 
664.artykuł: CEZ: Wasil Bykau. Gazeta Wyborcza 2000 nr 31 s. 2 (z fot....) szczegóły 
665.artykuł: Goliński Cezary: Bykau u Havla. Gazeta Wyborcza 2002 nr 293 s. 10 (not. o przyznaniu pisarzowi i jego żonie karty stałego pobytu w Czecha...) szczegóły 
666.artykuł: Goliński Cezary: Czarne proroctwo Wasila Bykaua. Gazeta Wyborcza 1995 nr 113 s. 7 (komentarz pisarza dotyczący wyboru Aleksandra Łukaszenki na prezydenta...) szczegóły 
667.artykuł: Goliński Cezary: Emigracja pisarza?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 2 (nota, z fot....) szczegóły 
668.artykuł: Goliński Cezary: Klasyk prześladowany. Gazeta Wyborcza 2000 nr 31 s. 18 (z fot....) szczegóły 
669.artykuł: Goliński Cezary: Odznaczony z opóźnieniem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 269 s. 16 (not. o odznaczeniu rosyjskim Orderem Przyjaźni...) szczegóły 
670.artykuł: Goliński Cezary: Pisarz, wróg prezydenta. Gazeta Wyborcza 1998 nr 60 s. 8  szczegóły 
671.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 171 (not. o 75-leciu urodzin; 19 VI 1999...) szczegóły 
672.artykuł: Maldzis Adam: Kronika Rzymska 1990 nr 84 s. 20-21  szczegóły 
673.artykuł: Sal'nihkava Julihja: Vasihl' Bykauh: daljokih ih blihzkih. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 114-124  szczegóły 
674.artykuł: Semka Piotr: W hołdzie Wasylowi Bykauowi. Tygodnik Solidarność 2003 nr 27 s. 16 (artykuł ogólny z powodu zgonu...) szczegóły 
675.artykuł: Symaniec Virginie: La litterature bielorussienne en France: de Vasil Bykau a Svetlana Alexievitch. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 31-46 (z notą o Virginie Symaniec...) szczegóły 
676.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 28 s. 7 (wg: Pravda...) szczegóły 
677.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 196 (not. o przeniesieniu się pisarza do Niemiec z powodów politycznych...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
678.wywiad: Gardziejczyk Olga, Maziarski Wojciech: Po pierwsze niepodległość. Gazeta Wyborcza 2000 nr 156 s. 14-15 (z fot. pisarza...) szczegóły 
679.wywiad: Jackiewicz Mieczysław: Młodzież nadzieją Białorusi (Uwagi Wasila Bykawa). Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 86-88  szczegóły 
680.wywiad: Seniuch Czesław: My dopiero zaczynamy. Obóz 1992 nr 23 s. 63-73  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
681.zgon: MAB, CEZ: Zmarł wielki Białorusin. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 2 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
682.zgon: Goliński Cezary: Martwych nie boli. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zmarł: 22 VI 2003; nt. politycznych reakcji na Białorusi po śmierci pi...) szczegóły 
683.zgon: Goliński Cezary: Reakcje reżimu Łukaszenki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17 (zmarł: 22 VI 2003; nt. politycznych reakcji na Białorusi po śmierci pi...) szczegóły 
684.zgon: Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 16 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
685.zgon: Janowicz Sokrat: Reżim już szykuje cokół pod pomnik. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
686.zgon: Kabatc Eugeniusz: Wasil Bykau, pożegnanie. Odra 2003 nr 12 s. 115-116 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
687.zgon: Zmarł Wasyl Bykau. Trybuna 2003 nr 145 s. 13 (zmarł: 22 VI 2003; not....) szczegóły 
688.zgon: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 211 (zmarł: 22 VI 2003; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
689.utwór: Pójść i nie wrócić.  szczegóły 
artykuł: Jankowski Andrzej: Kieleckie Studia Rusycystyczne 1988 t. 3 s. 77-86  szczegóły 
artykuł: Jaskulska Władysława: Formy monologu i dialogu oraz ich rola w opowieści Wasyla Bykowa "Pójść i nie wrócić". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1993 nr 18 s. 75-88  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Jacek: Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 145-146  szczegóły 
690.utwór: Ściana.  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 81 (not. o wydaniu tomu opowiadań pisarza w wydawnictwie niezależnym...) szczegóły 
691.utwór: Zły znak.  szczegóły 
artykuł: Wielg Tomasz: Narrator w powieści Wasila Bykawa "Zły znak". x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
  Celushehckih Janka
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Celusheckijj Jan: Brzózka. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
693.wiersz: Celusheckijj Jan: Halina. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
694.wiersz: Celusheckijj Jan: Po burzy. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
695.wiersz: Celusheckijj Jan: Stara chata. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
696.wiersz: Celusheckijj Jan: Tęsknota. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
697.wiersz: Celusheckijj Jan: Wikta. Najprościej 1992 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
698.wiersz: Celusheckijj Jan: Wiosennieje. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
699.proza: Celusheckijj Jan: Atos. Najprościej 1992 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
700.proza: Celusheckijj Jan: Kiedy śpiewa słowik. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
701.proza: Celusheckijj Jan: Nad rzeką. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
702.proza: Celusheckijj Jan: Pożegnanie. Najprościej 1992 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
703.proza: Celusheckijj Jan: Sierpień. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
704.proza: Celusheckijj Jan: Wspomnienie lata. Najprościej 1992 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Chobat Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Czobat Aleś: Kaprys historii. Tygodnik Powszechny 1996 nr 15 s. 14 (z notą...) szczegóły 
706.wiersz: Czobat Aleś: Kościoły grodzieńskie. Tygodnik Powszechny 1996 nr 15 s. 14 (z notą...) szczegóły 
707.wiersz: Czobat Ales': Kresy naszego losu (Stromizna). Borussia 1997 nr 15 s. 39-40 (z not....) szczegóły 
708.wiersz: Czobat Ales': Maciej Kalenkiewicz - "Kotwicz. Więź 1997 nr 9 s. 105-106  szczegóły 
709.wiersz: Czobat Aleś: Mgła poluje, niczym sen... Okolica Poetów 2002 nr 18 s. 32  szczegóły 
710.wiersz: Czobat Aleś: Noc na futorze. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 45  szczegóły 
711.wiersz: Czobat Ales': Pastorałka. Borussia 1997 nr 15 s. 38-39 (z not....) szczegóły 
712.wiersz: Czobat Aleś: Stromizna. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 42  szczegóły 
713.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Dom. Pracownia 2003 nr 31 s. 7  szczegóły 
714.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Modlitwa. Pracownia 2003 nr 31 s. 12  szczegóły 
715.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Pomnik. Pracownia 2003 nr 31 s. 11  szczegóły 
716.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Stacja Rybnica. Pracownia 2003 nr 31 s. 4  szczegóły 
717.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Sześćdziesiąt worów. Pracownia 2003 nr 31 s. 5  szczegóły 
718.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Świeża krew na śniegu. Pracownia 2003 nr 31 s. 8  szczegóły 
719.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Terra nullius. Pracownia 2003 nr 31 s. 6  szczegóły 
720.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] W cichy czwartek po deszczu. Pracownia 2003 nr 31 s. 9  szczegóły 
721.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Więzienie. Pracownia 2003 nr 31 s. 10  szczegóły 
722.wiersz: Czobat Aleś: [Tysiąc czterysta trzynasty] 1413 rok. Horodło nad Bugiem. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 43  szczegóły 
723.wiersz: Czobat Aleś: [Tysiąc osiemset sześćdziesiąty trzeci] 1863 rok. Pożegnanie Ojczyzny. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 45  szczegóły 
724.wiersz: Czobat Aleś: Wandea. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 44 (z not. o aut., z fot. Alesia Czobata...) szczegóły 
725.wiersz: Czobat Aleś: Wojna Północna. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 44  szczegóły 
726.wiersz: Czobat Aleś: Współczucie Wielkiemu Księciu Witoldowi. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 43  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
727.proza: Czobat Aleś: Ziemia św. Łukasza [fragm.:] Mały skrzypek. Pracownia 2003 nr 31 s. 13-17 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
728.artykuł: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 249 (omówienie twórczości Alesia Czobata druk. w czasopismie Gody (S...) szczegóły 
  Chykvihn Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
729.książka twórcy: Chykvihn Jan: Krehjjdavae kola. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
730.książka twórcy: Chykvihn Jan: Kr'ejjdavae kola. 2002  szczegóły 
731.książka twórcy: Chykvihn Jan: Krugavaja chara. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: "Srebrne nitki naszych godzin". Akcent 1992 nr 2/3 s. 265-268  szczegóły 
732.książka twórcy: Czykwin Jan: Splot słoneczny. 1988 ([Tłumacze:] Elżbieta Feliksiak, Marian Jurkowski, Jan Leończuk, Jerzy ...) szczegóły 
recenzja: Szulski Józef: Słoneczny splot. Najprościej 1989 nr z IX s. [13]-[14]  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Gazeta Współczesna 1989 nr 76 s. 6  szczegóły 
artykuł: Szachowicz Michał: Kontrasty 1989 nr 1 s. 36  szczegóły 
733.książka twórcy: Chykvihn Jan: Svet pershy ih aposhnih. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Ramanchuk Anatol': Chalavek, prastora, chas u zbornihky Jana Chykvihna ("Svet pershy ih aposhnih"). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
734.wiersz: Chykvihn Jan: Adysejj i Nauhzihkaja. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 79  szczegóły 
735.wiersz: Czykwin Jan: Asymetria. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
736.wiersz: Czykwin Jan: Biegnę z podwórza.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
737.wiersz: Czykwin Jan: Czemu tak wcześnie.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53  szczegóły 
738.wiersz: Czykwin Jan: Dawno umarły ojciec.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 55  szczegóły 
739.wiersz: Czykwin Jan: Dawno umarły ojciec.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
740.wiersz: Czykwin Jan: Dzień się starzeje.... Integracje 1993 nr 29 s. 76  szczegóły 
741.wiersz: Czykwin Jan: Dzień się starzeje.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
742.wiersz: Czykwin Jan: Elegia nocy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 54  szczegóły 
743.wiersz: Czykwin Jan: Fenomen dnia. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 46 (z not. o aut., z fot. Jana Czykwina...) szczegóły 
744.wiersz: Czykwin Jan: Fenomen dnia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 55-56  szczegóły 
745.wiersz: Czykwin Jan: Gdzie zagubiono rzeczy.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53-54  szczegóły 
746.wiersz: Czykwin Jan: Kronikarze Białegostoku. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
747.wiersz: Czykwin Jan: Kronikarze Białegostoku. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
748.wiersz: Czykwin Jan: Łódka i wiosła.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53  szczegóły 
749.wiersz: Czykwin Jan: Martwa natura posierpniowa. Biuletyn Literacki 2000 s. 106  szczegóły 
750.wiersz: Czykwin Jan: Modlitwa. Pomerania 1994 nr 12 s. 20 (z not....) szczegóły 
751.wiersz: Czykwin Jan: Myszy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 54-55  szczegóły 
752.wiersz: Czykwin Jan: Niemożność. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
753.wiersz: Czykwin Jan: Nieprzezwyciężenie. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
754.wiersz: Czykwin Jan: Noc przeogromna. W fałdach.... Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 3 (z notą...) szczegóły 
755.wiersz: Czykwin Jan: Odwieczne pytania. Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
756.wiersz: Czykwin Jan: Ostatnia wieczerza. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
757.wiersz: Chykvihn Jan: Pa-za agarodzhaju. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 81  szczegóły 
758.wiersz: Czykwin Jan: Poezja. Trybuna 1990 nr 42 s. 7  szczegóły 
759.wiersz: Czykwin Jan: Szachy. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47 (z not....) szczegóły 
760.wiersz: Czykwin Jan: Ścieżka obecności (Pamięci ojca). Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
761.wiersz: Czykwin Jan: Trwożna alba. Pomerania 1994 nr 12 s. 20  szczegóły 
762.wiersz: Chykvihn Jan: Vita mea. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
763.wiersz: Chykvihn Jan: Vosen' shehraja u Ljubonih. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
764.wiersz: Czykwin Jan: W Londynie. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 3 (z notą...) szczegóły 
765.wiersz: Czykwin Jan: W Londynie. Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
766.wiersz: Czykwin Jan: Wiązie wiekami sławny.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 56-57 (z not. o aut....) szczegóły 
767.wiersz: Czykwin Jan: Wszedłem zapytać o.... Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
768.wiersz: Czykwin Jan: Zielonym płomieniem trawa.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 55  szczegóły 
769.wiersz: Czykwin Jan: Żałość nieodpowiedniości (Skarga drzewa zakochanego w dziewczynie). Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Dubihckih Janka: Trokhkrylyja ptushkih. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 76-87  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
771.książka o twórcy: Ramanchuk Anatol': Garyc' maja svjacha. Tvorchaja ihndyvihdual'nasc' Jana Chykvihna. 2000  szczegóły 
772.książka o twórcy: Sljaza pjakuchaja Ajjchyny. Tvorchy partreht Jana Chykvihna. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
773.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Da prablemy typalagihchnykh sykhodzhannjauh: Afanasihjj Fet ih Jan Chykvihn. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 121-129  szczegóły 
774.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Pesnja daspelaga sonca. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 144-151 (nt. twórczości, z fragmentami tekstów...) szczegóły 
775.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie moja ojczyzna..." (W kręgu poezji Jana Czykwina). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 143-154  szczegóły 
776.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
777.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 68-73  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
778.wywiad: Zaniewska Teresa: Nie wstąpię drugi raz do tej rzeki.... Integracje 1993 nr 29 s. 87-89  szczegóły 
  Dabrynihna Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
779.wiersz: Dabrynina Danuta: Melted snow. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Dran'ko-Majjsjuk Leanihd
    wiersze (alfabet tytułów)
780.wiersz: Dran'ko-Majjsjuk Leanihd: Khvaroba u krasavihku. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
  Dubavec Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
781.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Blues. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
782.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Głowa. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
783.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Jak zapomnicie czas... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
784.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Kiedy się skończy... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
785.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Obrazy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
786.tekst paraliteracki: Dubawiec Siarhiej: Białorusini odchodzą... Białorusini wracają.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 17-22 (z not. o aut. , s. 22...) szczegóły 
  Dubjanecka Galihna
    wiersze (alfabet tytułów)
787.wiersz: Dubianiecka Halina: Patrzysz w smugę... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 53 (z not....) szczegóły 
788.wiersz: Dubianiecka Halina: Ten nierealny świat... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 53 (z not....) szczegóły 
  Dubouhka Uladzihmer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: McMillin Arnold: Aesopic language in Belarusian literature of the 1920s: the poetry of Dubouka and Pusca. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 121-134 (z notą...) szczegóły 
  Dudarauh Aljaksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Zinowiec Mariusz: Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 155-158  szczegóły 
  Dudzihnskaja Dzihna
    wiersze (alfabet tytułów)
791.wiersz: Dudzihnskaja Dzihna: Vos' stanu Belym Vetram. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 23-25 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dvarchanihn Ihgnat
    książki o twórcy (alfabet autorów)
792.książka o twórcy: Barszczewski Aleksander, Bergman Aleksandra, Tomaszewski Jerzy: Ignacy Dworczanin - białoruski polityk i uczony = Ihnat Dwarczanin - biełaruski palityk i wuczony. 1990 (m.in. nt. Ihnata Dwarczanina jako badacza i popularyzatora literatury ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
793.artykuł: Tomaszewski Jerzy: Ihnat Dwarczanin w Pradze (listopad 1921-czerwiec 1926). x 1988 ([W ks. zb.:] Studia polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa 1988 s. 179-...) szczegóły 
  Dvarehckih Mihkola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
794.artykuł: Głogowska Helena: "Ukryła się dusza poety" - rzecz o Mikołaju Dworzeckim. Autograf 2000 nr 6 s. 22-24 (dot. biografii; z fragm. wierszy; z fot....) szczegóły 
  Fihjonihk Jan
    proza (alfabet tytułów)
795.proza: Fihjonihk Jan: Legenda pro Lubkuv mlihn. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
  Gajjduk Mihkalajj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
796.książka twórcy: Gajjduk Mihkola: Legendy Belastochchyny. 1997  szczegóły 
recenzja: (SJA.): "Legendy Belastochchyny". Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 127 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Slukhajuchy poshum vjakouh. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 62-67  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
798.zgon: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 okł. (zmarł: 2 IX 1998; nekrolog...) szczegóły 
  Gajjduk Uladzihmihr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
799.książka twórcy: Gajjduk Uladzihmihr: Blakihtny vyrajj. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
800.książka twórcy: Gajjduk Uladzihmihr: Pakh aernaga khleba. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Zarehmba Ljudmihla: Pra lihryku Uladzihmihra Gajjduka (Na asnove knihgih vershauh "Pakh aernaga khleba"". Belastok, 1997). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 134-143  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
801.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Błękitny wyraj. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 34  szczegóły 
802.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Charouhnaja ruzha. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
803.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Cihkhae - jubihlejjnae. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 5-6 (tekst w jęz. oryg., z fot....) szczegóły 
804.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Pramihnanne. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 3-4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
805.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shhaslihvym budu - kalih.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 3 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
806.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shto mne ptushak.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
807.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Valoshka. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 4-5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
808.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 68-73 (z fot. Uładzimira Gajduka...) szczegóły 
  Gara Gala
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Gara Gala: A potym budze vosen'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
810.wiersz: Gara Gala: Adkul' plyvuc' z'mjarkan'ne.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
811.wiersz: Gara Gala: Adlihga. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
812.wiersz: Gara Gala: Anatolju Brusehvihchu. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 55 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
813.wiersz: Gara Gala: He sumujj bratok.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 58 (z not. i fot....) szczegóły 
814.wiersz: Gara Gala: Ja prachnusja zauhtra.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
815.wiersz: Gara Gala: Kantrapunkt. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
816.wiersz: Gara Gala: Paehzihja (Tehtraptykh). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
817.wiersz: Gara Gala: U kraihne cemry. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 58 (z not. i fot....) szczegóły 
  Gardzihckih Aljaksejj
    proza (alfabet tytułów)
818.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Baby i ludzie. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
819.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Barejkowa ryba. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
820.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Ciocia-wujek. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
821.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Dziadek Miron. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
822.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Kwiaty z Nicei. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
823.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania[ z tego cyklu:] O Wierze Iwanownie i Olesiu. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
824.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Tatusieński malusieński. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
825.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Z wszystkiego zadowolony. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
826.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Zamuś. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
  Garehckih Maksihm
    proza (alfabet tytułów)
827.proza: Harecki Maksim: Stary profesor. Pracownia 2001 nr 27 s. 66-69  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
828.artykuł: Supa Wanda: Literacka spuścizna Maksima Hareckiego. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 7-16  szczegóły 
829.artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki i jego stosunek do Polski. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 111-116  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
830.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki - klasyk literatury białoruskiej. Nowe Kontrasty 1996 nr 9 s. 25-27 (dot. twórczości autora...) szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (V-ja Garehckihja chytannih), Mińsk, 23-24 kwietnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 555-556 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Garun Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Harun Aleś: Dar matczyny. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 82-83  szczegóły 
832.wiersz: Harun Aleś: Drzemka. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 82  szczegóły 
833.wiersz: Harun Aleś: [Kto powiedział...]. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 81  szczegóły 
834.wiersz: Harun Aleś: Pieśń emigrantów. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 83  szczegóły 
835.wiersz: Harun Aleś: Wilkołaki. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 81  szczegóły 
836.wiersz: Harun Aleś: Wilkołaki. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 44  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
837.artykuł: Kontrasty 1988 nr 11 s. 46 (not. o odnalezieniu grobu pisarza...) szczegóły 
838.artykuł: Łatyszonek Oleg: Tygodnik Powszechny 1988 nr 36 s. 6  szczegóły 
839.artykuł: Rahojsza Usiewaład: Paehzihja Alesja Garuna na tle susednihkh lihtaratur pachatku XX stagoddzja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 259-270  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
840.kult: Gajewski Zbigniew: Słowo Powszechne 1988 nr 211 s. 5 (sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia pomnika Alesia Haruna na Cment...) szczegóły 
  Genihjush Jurka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
841.książka twórcy: Genihjush Jurka: Macih ih syn. Da svetu. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
842.książka twórcy: Genihjush Jurka: Z majojj zvanihcy. [Fel.]. 1993  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
843.kult: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o odsłonięciu 9 XII 2001 w Starych Darohach pomnika poetki...) szczegóły 
  Genihjush Larysa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
844.książka twórcy: Genihjush Larysa: Macih ih syn. Sehrca. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
845.wiersz: Heniush Larysa: My native land. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 141-142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
846.wiersz: Heniush Larysa: Na nachleze = In the Night Pasture. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 137-144 (tekst równoległy białoruski i angielski; z koment.: Alena Tabolich: Tr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
847.artykuł: Czykwin Jan: Zastupnihca (Tvorchasc' Larysy Genihjush). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 139-147  szczegóły 
848.artykuł: Poźniak Telesfor: Akcenty praskie w twórczości Larysy Hienijus (Z doświadczeń emigracyjnych literatury białoruskiej XX wieku). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 509-517  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
849.kult: Goliński Cezary: Skazana na niepamięć. Gazeta Wyborcza 2001 nr 288 s. 15 (not. o odsłonięciu pomnika poetki w podgrodzieńskich Starych Darohach...) szczegóły 
  Gljobus Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
850.książka twórcy: Hlobus Adam: Demonokameron. Przekłady z białoruskiego. 1998  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Porno a niepodległość. Fa-Art 1998 nr 3 s. 40-42  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
851.wiersz: Hlobus Adam: [Haiku]. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 36  szczegóły 
852.wiersz: Hlobus Adam: Próba modlitwy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
853.wiersz: Hlobus Adam: Skrzyżowanie. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
854.proza: Hlobus Adam: Grzybiarz. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 664 (z not....) szczegóły 
855.proza: Hlobus Adam: Kaduk. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 63 (z not., s. 64...) szczegóły 
856.proza: Hlobus Adam: Kolega z pracy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 63 (z not....) szczegóły 
857.proza: Hlobus Adam: Ustępnik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 64  szczegóły 
858.proza: Hlobus Adam: Windownik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
859.proza: Hlobus Adam: Wymiotnica. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 62 (z not., s. 64...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
860.wywiad: Dudko Bogdan, Nachiło Jerzy: Najbliższe mi są czasy odrodzenia. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 62-63  szczegóły 
861.wywiad: Szostakowski Józef: Szelmostwa damawików. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8  szczegóły 
  Golub Jurka
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Holub Yurka: Birds of Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Gumjanjuk Jury
    książki twórcy (alfabet tytułów)
863.książka twórcy: Gumjanjuk Jury: Vulihca tygrovykh arkhihdehjau. Vershy 1987-2002. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
864.wiersz: Gumjanjuk Jury: Adchuzhanas'c'. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 79 (z not. i fot....) szczegóły 
865.wiersz: Humianiuk Jury: Apel komsomołki. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
866.wiersz: Gumjanjuk Jury: Aposhnih dozhdzh u lihstapadze. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 79 (z not. i fot....) szczegóły 
867.wiersz: Gumjanjuk Jury: Dy neshta ne chuvac'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
868.wiersz: Humianiuk Jury: Dzień jak tydzień. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
869.wiersz: Humianiuk Jury: Elitarna cud-dziewczyna. Borussia 1997 nr 15 s. 40 (z not. s. 41...) szczegóły 
870.wiersz: Humianiuk Jury: Jokohama. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
871.wiersz: Gumjanjuk Jury: Kol'kih dumaesh- dumajj.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
872.wiersz: Humianiuk Jury: Masochizm. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
873.wiersz: Humianiuk Jury: Twoja Wenecja. Borussia 1997 nr 15 s. 40-41 (z not....) szczegóły 
874.wiersz: Gumjanjuk Jury: Za pljashkajj u Gehrtrudy. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 77-78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
  Ihl'jashehvihch Khvedar
    wiersze (alfabet tytułów)
875.wiersz: Iljaszewicz Chwiedar: Jesienna etiuda. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 255 (z not. s. 257...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Głogowska Helena: Teodor Iljaszewicz. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 11 s. 165-178 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
877.artykuł: Łuckievic Lavon: Chviedar Iliasevic. Kurier Wileński 1995 nr 53 (12584) s. 10  szczegóły 
  Ihpatava Vol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
878.wiersz: Ipatava Vol'ga: Mickiewicz w Tuchanowiczach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 31 s. 6  szczegóły 
879.wiersz: Ipatava Vol'ga: Mickiewicz w Tuhanowiczach. Regiony 1994 nr 4 s. 106  szczegóły 
880.wiersz: Ipatawa Olga: Mickiewicz w Tuhanowiczach. Pracownia 2000 nr 22 s. 39  szczegóły 
  Janchanka Mihkola
    proza (alfabet tytułów)
881.proza: Janczanka Mikoła: Chłopaki i matki Kalisza. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 62  szczegóły 
  Janchuk Mihkalajj
    wiersze (alfabet tytułów)
882.wiersz: Janczuk Mikołaj: Na bezlihttih v Lubhjakh 1911 roku. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 127-128 (tekst w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
883.wiersz: Janczuk Mikołaj: Ostatnie życzenie. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 131 (tekst gwarą kornicko-podlaską...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
884.książka o twórcy: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich. 1996 (Wstęp. - Rozdz. I. Podlasie - "Mała ojczyzna" Mikołaja Janczuka. Rozdz...) szczegóły 
recenzja: Serednicki Antoni: Wybitne osiągnięcie w dziedzinie polskiej komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Człowiek pogranicza. Dziś 1997 nr 8 s. 122-126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Franciszek Skoryna w ujęciu Mikołaja Janczuka. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 313-324  szczegóły 
886.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikola Janchuk pra lihtaraturnuja chynnasc' Francyska Skaryny. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 261-2...) szczegóły 
887.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaski dialog kultur na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim - wczoraj i dziś. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 109-140 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
888.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk i pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 445-455 (rec. ks.: Galina Petrovskaja: Ne pogasla zvezda. Zhiznennyjj i tvorche...) szczegóły 
889.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 59-74  szczegóły 
890.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 67-85  szczegóły 
891.artykuł: Białokozowicz Bazyli: N. Janchuk - issledovatel' pol'sko-vostochnoslavjanskogo pogranich'ja. Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 5 s. 47-59  szczegóły 
  Janovihch Sakrat
    książki twórcy (alfabet tytułów)
892.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih. (1987-95 gg., uryuhkih). 1997  szczegóły 
893.książka twórcy: Janowicz Sokrat: Listowie [=Lihstouhe]. 1995 ([Tłumacze:] Jan Czopik, Tadeusz Dżugaj, Jan Huszcza, Maciej Józef Kono...) szczegóły 
894.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. [Dziennik]. 2002 (Belastok : [Białowieża. Białoruskie Stowarzyszenie Literackie]...) szczegóły 
895.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. 2002  szczegóły 
896.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Zapihsy veku. 1999  szczegóły 
recenzja: Pa dva baki raskolihny. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 214-215 (podp. M.B....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
897.wiersz: Janowicz Sokrat: Tryptyk Supraski. Okolica Poetów 2003 nr 23 s. 20-21  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
898.proza: Janovihch Sakrat: Arysht (P'esa u trokh dzejakh) [tekst dram.]. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 17-36  szczegóły 
899.proza: Janowicz Sokrat: Długa śmierć Krynek. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 46 (z not....) szczegóły 
900.proza: Janowicz Sokrat: Długie umieranie Krynek. Borussia 1997 nr 15 s. 149 (z not. s. 140...) szczegóły 
901.proza: Janowicz Sokrat: Długonoga Łania. Borussia 1997 nr 15 s. 143-147 (z not. s. 140...) szczegóły 
902.proza: Janovihch Sakrat: Dom rodzinny. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 23-24  szczegóły 
903.proza: Janovihch Sakrat: Epizod frontowy. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
904.proza: Janowicz Sokrat: Halaczycha. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 46 (z not....) szczegóły 
905.proza: Janovihch Sakrat: Jak się bosy but obłowił. Więź 1988 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
906.proza: Janovihch Sakrat: Koniec lata. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 24-27  szczegóły 
907.proza: Janovihch Sakrat: Lalik, Szwejka i reszta. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 29  szczegóły 
908.proza: Janowicz Sokrat: Moja przystań. Integracje 1993 nr 29 s. 86  szczegóły 
909.proza: Janovihch Sakrat: Na ganku. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
910.proza: Janowicz Sokrat: Niczego nie żałuję. Regiony 2001 nr 2 s. 40-89  szczegóły 
911.proza: Janowicz Sokrat: Okazja. Borussia 1997 nr 15 s. 140-142 (z not....) szczegóły 
912.proza: Janovihch Sakrat: Pogorzelisko. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
913.proza: Janovihch Sakrat: Reminiscencje. Więź 1988 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
914.proza: Janowicz Sokrat: Ruski rynek. Borussia 1997 nr 15 s. 147-149 (z not. s. 140...) szczegóły 
915.proza: Janowicz Sokrat: Szczęście Wąsatej Mańki. Borussia 1997 nr 15 s. 142-143 (z not. s. 140...) szczegóły 
916.proza: Janovihch Sakrat: Umysł jasny i lekki. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 19  szczegóły 
917.proza: Janovihch Sakrat: Upadek Biadocika. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 30  szczegóły 
918.proza: Janovihch Sakrat: W matczynym sadzie. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
919.proza: Janovihch Sakrat: W miasteczku. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 27-28  szczegóły 
920.proza: Janovihch Sakrat: Zaduma. Więź 1988 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
921.proza: Janowicz Sokrat: Zamyślenie w podróży. Integracje 1993 nr 29 s. 86  szczegóły 
922.proza: Janowicz Sokrat: Zanotowane dla pamięci. Regiony 1995 nr 3 s. 107-113  szczegóły 
923.proza: Janovihch Sakrat: Zapiski pamięci. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 47 (z not., s. 46...) szczegóły 
924.proza: Janovihch Sakrat: Zaułek. Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 28  szczegóły 
925.proza: Janowicz Sokrat: Ziemia nie pamiętanego proroka. Teatr 1994 nr 1 s. 4-7  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
926.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: Białoruś i Polska - małżeństwo z rozsądku. Znak 1989 nr 6 s. 5-17  szczegóły 
927.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 1998 nr 302 s. 2 (nt. skutków podpisania porozumienia w sprawie zjednoczenia Rosji i Bia...) szczegóły 
928.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: [Wypowiedź]. Kurier Podlaski 1989 nr 185 s. 4 (nt. swojej białoruskości; z fot....) szczegóły 
929.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 2001 nr 117 s. 2  szczegóły 
930.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 2001 nr 121 s. 2 (not. LAI...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
931.książka o twórcy: Z krynihc. Zbornihk artykulauh. (Matehryjaly z kanferehncyih prysvechanajj tvorchascih Sakrata Janovihcha, Belastok, 8 chehrvenja 1996 goda). 1996 (Uladzihmihr Gnihlamjodauh: Fenomen tvorchascih Sakrata Janovihcha. - B...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
932.artykuł: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 29 (not. biograficzna...) szczegóły 
933.artykuł: Tychka Galihna: Sakrat Janovihch u kantehksce belaruskajj tradycyih. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
934.wywiad: Chmielewski Jerzy: O pisaniu, Krynkach, Wielkim Księstwie, Rzeczypospolitej i Białorusi. Pracownia 2000 nr 22 s. 17-36  szczegóły 
935.wywiad: Kurzawa Eugeniusz: Siano na asfalcie. Arkusz 1993 nr 23 s. 2 (o własnej twórczości i działalności społecznej...) szczegóły 
936.wywiad: Rosiński Kazimierz: Gazeta Wyborcza 1989 nr 62 s. 3  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
937.utwór: Zamyślenie w podróży (druk. Integracje 1993 nr 29).  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowania i komunikaty. Integracje 1995 nr 30 s. 103 (sprost. błędu w druku...) szczegóły 
  Kalesnihk Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Chykvihn Jan: Na skryzhavannih ehpokh (Da pytannja lihtaraturaznauhchaga ihnstrumentaryja vuchonaga). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 120-122  szczegóły 
  Kananovihch Mihkola
    wiersze (alfabet tytułów)
939.wiersz: Kananovihch Mihkola: Na bac'kavy uhgodkih. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 91-92 (z not. i fot....) szczegóły 
940.wiersz: Kananovihch Mihkola: Na Dzjady. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 91 (z not. i fot. s.92...) szczegóły 
  Kanchehuhskih Ihgnat
    proza (alfabet tytułów)
941.proza: Kanczeuski Ihnat: Odwiecznym szlakiem. Fragment. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 207-210 (z not. o aut. na s. 210...) szczegóły 
942.proza: Abdzirałowicz Ihnat: Odwiecznym szlakiem (Studium światopoglądu białoruskiego) (fragmenty). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 30-32 (z not....) szczegóły 
  Kandracjuk Ganna
    proza (alfabet tytułów)
943.proza: Kondratiuk Hanna: - Ach, legendy, legendy.... Pracownia 2001 nr 27 s. 60  szczegóły 
944.proza: Kondratiuk Hanna: - Ja, syn ojczystej Białostocczyzny.... Pracownia 2001 nr 27 s. 61  szczegóły 
945.proza: Kondratiuk Hanna: - On z tymi swoimi wierszydłami.... Pracownia 2001 nr 27 s. 61  szczegóły 
946.proza: Kondratiuk Hanna: Adam I. wirtualny bohater.... Pracownia 2001 nr 27 s. 62  szczegóły 
947.proza: Kondratiuk-Świerubska Hanna: Błękitny kwadrat. Kartki [Białystok] 2002 nr 27 s. 34-35 (z not....) szczegóły 
948.proza: Kondratiuk-Świerubska Hanna: Miłość 2000. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 54-55 (z not....) szczegóły 
949.proza: Kondratiuk Hanna: Nie przypadkiem do zawiązania.... Pracownia 2001 nr 27 s. 60  szczegóły 
950.proza: Kondratiuk Hanna: Ta rozpusta, ta męska-klęska.... Pracownia 2001 nr 27 s. 60  szczegóły 
951.proza: Kondratiuk Hanna: Teraz kiedy Adama.... Pracownia 2001 nr 27 s. 62  szczegóły 
  Karamazauh Vihktar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
952.artykuł: Dudzihnskaja Dzihna: Struktura tvorchaga pracehsu: pihs'mennihk ih rehchaihsnasc'. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 17-32 (na przykładzie twórczości Wiktora Karamazawa...) szczegóły 
953.artykuł: Dudzihnskaja Dzihna: Vakcyna suprac' khlusnih (Tvorchasc' V. Karamazava uh svjatle lihtaraturnajj tradycyih). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
  Karatkevihch Uladzihmihr
    wiersze (alfabet tytułów)
954.wiersz: Karatkevihch Uhladzihmihr: Starożytny Białorusin. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 106-107 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
955.artykuł: Łatyszonek Oleg: Jawa i pana. Białoruski wojownik w twórczości Włodzimierza Karatkiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 73-74 (streszcz. ref....) szczegóły 
956.artykuł: Mal'dzihs Adam: Uladzihmihr Karatkevihch - pihs'mennihk belaruskih ih euhrapejjskih. x 2000 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 16. Mihnsk 2000 s. 35-3...) szczegóły 
957.artykuł: McMillin Arnold: "Byuh. Josc'. Budu...". Gihstoryja ih kul'tura, jak tehmy paehzihih Uladzihmihra Karatkevihcha. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 104-113 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
958.artykuł: Niedziela Zdzisław: Podróże sentymentalne do Mińska. x 2000 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 16. Mihnsk 2000 s. 83-8...) szczegóły 
959.artykuł: Nieuważny Florian, Snezhko Muza: "Blagoslovenna junost' moja...". x 2000 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 16. Mihnsk 2000 s. 67-8...) szczegóły 
960.artykuł: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 127-129 ([rec. ks.:] A. Varabejj: Zhyvaja povjaz' chasouh. Narys tvorchasci Ula...) szczegóły 
961.artykuł: Rudziewicz Irena: Uładzimir Karatkiewicz w Polsce. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 181-190  szczegóły 
962.artykuł: Rudziewicz Irena: Uładzimir Karatkiewicz w Polsce. x 2000 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 16. Mihnsk 2000 s. 90-9...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
963.utwór: Błękit i złoto dnia.  szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Jedyny temat: Białoruś. x 2000 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 16. Mihnsk 2000 s. 243-...) szczegóły 
964.utwór: Kastus' Kalihnouhskih.  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: W kręgu dziedzictwa literackiego powstania styczniowego na Białorusi. Dwa dramaty o Konstantym Kalinowskim. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 231-238  szczegóły 
965.utwór: Khrystos pryzjamlihuhsja uh Garodnih.  szczegóły 
artykuł: Sakovihch Ganna: Vobraz galouhnaga geroja uh romane Uladzihmihra Karatkevihcha "Khrystos pryzjamlihuhsja uh Garodnih". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 201-206  szczegóły 
  Karpjuk Aljaksejj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
966.książka twórcy: Karpiuk Aleksiej: Raj w Wierszalinie czyli Przypadki Eliasza. [Pow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Marksistowski apokryf. Notatnik Teatralny 1995 nr 9 (1994/1995) s. 130-133  szczegóły 
  Katkovihch Anelja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
967.książka twórcy: Katkovihch Anelja: Uspaminy. 1999  szczegóły 
recenzja: Charytoniuk Grażyna: Białostocczyzna 2000 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
  Katkovihch-Klentak Vehranihka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
968.książka twórcy: Katkovihch-Klentak Veranika: Uspaminy. 1999  szczegóły 
recenzja: Charytoniuk Grażyna: Białostocczyzna 2000 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
  Kavaljouh Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
969.proza: Kawalou Siarhiej: Tristan lub Błazny na oigrzebie, Sztuka w 2 aktach. Kresy 2001 nr 45/46 s. 149-160 (z notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
970.artykuł: Karpiński Cezary: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 139 s. 235 (o uzyskaniu nagrody w Konkursie im. Jerzego Giedroyca ogłoszonym przez...) szczegóły 
  Kavyl' Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
971.wiersz: Kawyl Michaś: Nie ucieknę. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 256 (z not. s. 257...) szczegóły 
  Kihrehenka Kastus'
    wiersze (alfabet tytułów)
972.wiersz: Kirejenka Kastuś: Poleska Polka. Borussia 1995 nr 10 s. 254-255 (z not....) szczegóły 
  Kolas Jakub pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
973.wiersz: Kolas Jakub: Den Weissrussen. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 126 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
974.wiersz: Kolas Jakub: Fruehling. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 127-128 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
975.wiersz: Kołas Jakub: Nowa Ziemia [fragm.]. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 9-10 (tekst równoległy białoruski...) szczegóły 
976.wiersz: Kolas Jakub: Nowa Ziemia [fragm. eposu]. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 69-72 (z not. tłumacza...) szczegóły 
977.wiersz: Kołas Jakub: Nowa Ziemia [fragm.:] Pieśń III (Przy stole). Lithuania 1995 nr 1 s. 156-159 (z koment. tłumacza: Białoruska "Pieśń nad pieśniami" (Poemat "Nowa Zie...) szczegóły 
978.wiersz: Kołas Jakub: Nowa Ziemia [fragm.:] Pieśń IV ([Na pierwszej gospodarce]). Lithuania 1995 nr 3 s. 140-148 (z notą tłumacza: "Nowa Ziemia" Jakuba Kołasa, część IV, s. 139-140...) szczegóły 
979.wiersz: Kołas Jakub: Nowa Ziemia [fragm.:] Pieśń V (Przenosiny). Lithuania 1995 nr 4 s. 55-60 (z not. redakcji...) szczegóły 
980.wiersz: Kolas Jakub: Nowa ziemia [fragm.:] Pieśń XXVI. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 173-197 (z koment. tłumacza: "The New Land" in Polish w przekł. Doroty Kołodzie...) szczegóły 
981.wiersz: Kołas Jakub: Nowa ziemia [fragm.:] Pieśń XXVI (Szukanie ziemi). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 183-197  szczegóły 
982.wiersz: Kolas Jakub: Nowa ziemia [fragm.:] Pieśń XXVIII. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 198-208 (z koment. tłumacza: "The New Land" in Polish w przekł. Doroty Kołodzie...) szczegóły 
983.wiersz: Kołas Jakub: Nowa ziemia [fragm.:] Pieśń XXVIII (Stryjek w Wilnie). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 198-208  szczegóły 
984.wiersz: Kołas Jakub: Nowa Ziemia [fragm.:] VII. Stryj kucharzem. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 18-21 (tekst równoległy w jęz. polskim i białoruskim, z notą od red....) szczegóły 
985.wiersz: Kolas Jakub: Unsere Heimat. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 126-127 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
986.artykuł: Omeljaniuk Nina: O dialektyzmach w języku Jakuba Kołasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1992 t. 21 s. 85-96  szczegóły 
987.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Polskie przekłady prozy Jakuba Kołasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 239-247  szczegóły 
988.artykuł: Seniuch Czesław: Smutna rocznica. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 18 (sylwetka z okazji 40 roczn. śmierci; nota...) szczegóły 
989.artykuł: Timoszuk Mikołaj: O słownictwie Jakuba Kołasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 249-256  szczegóły 
990.artykuł: Timoszuk Mikołaj: Z nazihrannjauh nad leksihkajj tvorauh Jakuba Kolasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 21-30  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
991.utwór: Na rozstajach.  szczegóły 
artykuł: Iwiński Paweł: Trilogija Jakuba Kolasa "Na rosstanjakh" i ehpicheskaja tradicija XX veka. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 223-227  szczegóły 
992.utwór: Nowa ziemia.  szczegóły 
artykuł: Chmieliński Bolesław: Poemat o kraju nad Niemnem. Masovia Mater 2000 nr 2 s. 4  szczegóły 
artykuł: Epos czyli wtajemniczenie w porządek świata. (Uwagi na marginesie trójjęzycznego wydania "Nowaj ziamli" Jakuba Kołasa). Lithuania 2002 nr 1/2 s. 219-222 (rec. ks.: Nowaja ziamla. Minsk 2002...) szczegóły 
artykuł: Kazbiaruk Władzimir: "Novaja zjamlja" Ja. Kolasa ih "Pan Tadehush" A. Mihckevihcha. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 205-214  szczegóły 
artykuł: Nowe Kontrasty 2002 nr 5 s. 33 (nota nt. promocji książki w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie;...) szczegóły 
artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 473-474 (dot. trójjęzycznego wydania "Nowej Ziemi". Minsk 2002...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Białoruś dwóch Mickiewiczów. Przyczynek. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 178-184  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Kraju rodzinny, sercu miły!. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 217-218 (dot. pracy nad przekładem...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: "The New Land" in Polish. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 173-182 (nt. własnego tłumaczenia utworu na język polski; z fragm. utworu w jęz...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Triumf Jakuba Kałasa. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Korchak-Mihkhaleuhskih Serafihm
    wiersze (alfabet tytułów)
993.wiersz: [Korchak-Mikhaleuhskih Serafihn] Serafin K.-M.: Klich. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 2 (6) okł., nr 3 okł. (w jęz. rosyjskim; podpisany Serafin K.-M....) szczegóły 
994.wiersz: Korchak-Mihkhaleuhskih Serafihm: Padljashskihja rehkih. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 okł.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
995.artykuł: Taliercio Donna: The Language Collector (Serafin Korczak-Michalewski). The Warsaw Voice 1996 nr 4 s. 25 (nt. nagrody amerykańskiego Stowarzyszenia Poetów za twórczość poetycką...) szczegóły 
  Krasouhskih Mihkhas'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
996.książka twórcy: Dzjadz'ka Kvas pseud. : Rozdumy na kaljosakh. 1995  szczegóły 
  Kudravec Anatol'
    proza (alfabet tytułów)
997.proza: Kudravec Anatol': Bac'ka (Apavjadanne). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 3-6  szczegóły 
  Kupala Janka
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Kupala Janka: A kto tam idzie.... x (w ks.: Aleksander Barszczewski, Aleksandra Bergman, Jerzy Tomaszewski:...) szczegóły 
999.wiersz: Kupala Janka: A kto tam idzie.... Więź 1991 nr 2 s. 3  szczegóły 
1000.wiersz: Kupała Janka: A kto tam idzie.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 4 s. 7  szczegóły 
1001.wiersz: Kupala Janka: A kto tam idzie?. Kamena 1993 nr 3/4 s. 13  szczegóły 
1002.wiersz: Kupala Janka: Bezimienne (Fragment). Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
1003.wiersz: Kupala Janka: Der Bauer. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 124-125 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1004.wiersz: Kupala Janka: Die verwunschene Bluete. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 123-124 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1005.wiersz: Kupala Janka: Niech wam się już.... Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
1006.wiersz: Kupala Janka: Prorok. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 9 (z not. o Jance Kupale...) szczegóły 
1007.wiersz: Kupala Janka: Wer zieht da einher. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 125 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1008.artykuł: Barszczewski Aleksander: "Baćkauszczyna": dyskusje z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim o pisarstwie Janki Kupały. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
1009.artykuł: CZAR: Z Białej Rusi. Rocznica śmierci Kupały. Gazeta Wyborcza 2002 nr 149 s. 15 (nota biogr....) szczegóły 
1010.artykuł: Janovihch Sakrat: Janka Kupala ih sproba adradzhehnnja belaruskajj nacyih. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 115-119  szczegóły 
1011.artykuł: Janowicz Sokrat: Zabijanie Białorusi: Kupała. Gazeta Wyborcza 2002 nr 175 s. 15 (biogr., z portr., z not. podp. CES...) szczegóły 
1012.artykuł: Nieuważny Florian: Maksim Tank wobec tradycji Janki Kupały. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 215-222  szczegóły 
1013.artykuł: Omeljaniuk Nina: O dialektyzmach w języku Janki Kupały. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 257-265  szczegóły 
1014.artykuł: Rahojsza Wiaczasłau: Między Polską a Rosją. Janka Kupała i białoruskie odrodzenie narodowe w XX wieku. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 363-371  szczegóły 
1015.artykuł: Rychkova Ljudmila: Imena personazhejj dramaturgicheskikh proizvedenijj Janki Kupaly kak centry kul'turno-tematicheskokh polejj teksta. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 250-256  szczegóły 
1016.artykuł: Saczanka Borys: "Śnią mi się sny o Białorusi" (Tajemnica śmierci Janki Kupały). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 130-154 (z not. s. 279...) szczegóły 
1017.artykuł: Skaczkowa Walencina: Uplyuh pol'skajj movy na kupalauhskuju leksihku pameru. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 196-205 (nt. wpływu języka polskiego na twórczość Janki Kupały...) szczegóły 
1018.artykuł: Skibińska-Charyło Zofia: Poezja Janki Kupały w polskich przekładach. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 229-237  szczegóły 
1019.artykuł: Stochel Włodzimierz: Slavia Orientalis 1988 nr 1 s. 149-152 ([rec. ks. zb.:] Janka Kupala. Ehncyklapedychny davednihk. Minsk 1986 ...) szczegóły 
1020.artykuł: Tychka Galihna: Shljakh da belaruskascih (Ad "Białorusina" da "A khto tam ihdze?"). Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 154-166  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1021.utwór: A kto tam idzie.  szczegóły 
artykuł: Skibińska Zofia: O jednym z polskich przekładów "A kto tam idzie" J. Kupały. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 155-157  szczegóły 
1022.utwór: Pauhlihnka.  szczegóły 
artykuł: Pisarek Larysa: Ehtiketnoe rechevoe povedenie geroev komedii Janki Kupaly "Pauhlihnka" kak otrazhenie pol'sko-belorusskogo kul'turnogo vzaimodejjstvija. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 291-300  szczegóły 
artykuł: Pisarek Larysa: O formach białoruskiej etykiety językowej (na przykładzie komedii Janki Kupały "Paulinka"). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 36-41 (streszczenie...) szczegóły 
1023.utwór: Rozburzone gniazdo [Raskihdanae gnjazdo].  szczegóły 
artykuł: Makarehvihch Ales': Svjadomasnae pole lihtaraturnykh vobrazauh "Raskihdanaga gnjazda" uh kantehksce sehnsavykh asablihvascejj spadchyny Jankih Kupaly. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 7-23  szczegóły 
artykuł: Siwek Beata: "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego i "Rozburzone gniazdo" Janka Kupały. Próba analizy porównawczej. Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 395-402  szczegóły 
  Lastouhskih Vaclav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1024.utwór: Labihrynty.  szczegóły 
artykuł: Kulesza Hanna: Leksihka apovescih V. Lastouhskaga "Labihrynty" (1923) jak mastackae uhvasablenne pogljadauh auhtara na belaruska-pol'skihja leksihchnyja uhzaemadachynennih. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 63-68  szczegóły 
  Ljal'ko Khryscihna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 227-228 (nota o pobycie w Gdańsku...) szczegóły 
  Luksha Mihra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1026.książka twórcy: Luksha Mihra: Babskihja gihstoryih. [Pow.]. 2001  szczegóły 
1027.książka twórcy: Luksha Mihra: Dzihkih ptakh verabejj. [Opow.]. 1992  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Piękno ziemi białostockiej w twórczości Miry Łukszy. Borussia 1995 nr 10 s. 297-299  szczegóły 
1028.książka twórcy: Luksha Mihra: Josc'. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
1029.książka twórcy: Luksha Mihra: Vyspa. [Opow.]. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1030.wiersz: Łuksza Mira: Chodzi po mieście.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1031.wiersz: Łuksza Mira: Dom nie chce... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1032.wiersz: Łuksza Mira: Jasny dom... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1033.wiersz: Łuksza Mira: Miasteczko. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1034.wiersz: Łuksza Mira: Powiesili na ścianie... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1035.wiersz: Luksha Mihra: Sadom. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 73-75 (z not. i fot....) szczegóły 
1036.wiersz: Łuksza Mira: Urodzonym w Hajnówce... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
1037.wiersz: Łuksza Mira: Zastukał do drzwi... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 67 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1038.proza: Łuksza Mira: Baśń o białej Lilii i piwie. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 56-57 (z not....) szczegóły 
1039.proza: Luksha Mihra: Noc w Bielsku. Pracownia 2001 nr 27 s. 63-65  szczegóły 
  Macjash Nihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1040.wiersz: Macjash Nina: Ja maju tol'kih.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 13 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1041.wiersz: Macjash Nina: Nedze uhzvazhvaecca nash... (I.Ul. Bajarchuku). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1042.wiersz: Macjash Nina: Pesnja dubovaga pnja (Z kazki "Kraihna Bely Svet"). Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 13-14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1043.wiersz: Macjash Nina: Pry scezhcy garyc'.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 13 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1044.wiersz: Macjash Nina: Prystanak zvecca "shljakh". Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1045.wiersz: Macjash Nina: Ty uhzho ne spjashaeshsja.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 14-15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1046.wiersz: Macjash Nina: Voblaka dushy z ulady.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 16 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1047.wiersz: Macjash Nina: Zvychajjny, bespadzejjny dzen'.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Macjory Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
1048.proza: Maciory Siarhiej: Lenka. Borussia 1997 nr 15 s. 55-56 (z not....) szczegóły 
1049.proza: Maciory Siarhiej: Wujek Michaś. Borussia 1997 nr 15 s. 55 (z not. s. 56...) szczegóły 
  Makacjor Sihdar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1050.książka twórcy: Makacjor Sihdar: Makatrazmy. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Makarehvihch Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
1051.wiersz: Makarevich Vasil: O cierpiętnico, o.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 184-185 (z not. s. 278...) szczegóły 
  Maksihmjuk Aljaksandar
    proza (alfabet tytułów)
1052.proza: Maksihmjuk Aljaksandar: Teharehtyk. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 89-90 (z not. i fot....) szczegóły 
  Maksihmjuk Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1053.artykuł: Niczyporowicz Janusz: Zew Itaki. Graffiti 1999 nr 3 s. 127-129 (nt. działalności przekładowej...) szczegóły 
  Mal'dzihs Adam
    proza (alfabet tytułów)
1054.proza: Maldzis Adam: W Wilnie przed powstaniem [fragm. pow.]. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 52-57  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1055.tekst paraliteracki: Maldzis Adam: The building on an unstable historical ground (An essay). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 35-42 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1056.utwór: Z lihtaraturaznauhchykh vandravannjauh. Narysy, ehseh dzennihkih. Mihnsk 1987.  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1988 nr 4 s. 624-625 (rec. oryg....) szczegóły 
  Malihnouhskih Kosma
    proza (alfabet tytułów)
1057.proza: Malinouhskih Kosma: Kachanie. Kartki [Białystok] 1992 nr 2 s. 20 (w transliteracji z jęz. białoruskiego...) szczegóły 
1058.proza: Malinouhskih Kosma: Pochoron. Kartki [Białystok] 1992 nr 2 s. 20 (w transliteracji z jęz. białoruskiego...) szczegóły 
1059.proza: Malinouhskih Kosma: Wieczar. Kartki [Białystok] 1992 nr 2 s. 20 (w transliteracji z jęz. białoruskiego...) szczegóły 
  Manakhovihch Marihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1060.wiersz: Manakhovihch Maryja: Zhauhranak. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 2 (6) okł., nr 3 okł.  szczegóły 
  Martynjuk Zhehnja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1061.książka twórcy: Martynjuk Zhehnja: Na paroze. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
recenzja: Zhyccju radkamih versha pamagac'. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 217-218 (podp. G.T....) szczegóły 
  Mazgo Uladzihmer
    wiersze (alfabet tytułów)
1062.wiersz: Masgo Uladzimer: I envy the trees.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143-144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Maz'ko Ehdzihk
    wiersze (alfabet tytułów)
1063.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: 9 travenja. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 85 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1064.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Fal'shyvaja Adysehja. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 86-87 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1065.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Fantazihja No 3. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 87 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1066.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Garodnja zasynae. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 88 (z not. i fot....) szczegóły 
1067.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Gronkih kihslaga vihnagradu.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 86 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1068.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Kali trymajuchy u rukakh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 88 (z not. i fot....) szczegóły 
1069.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Pravihncyja. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 84 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1070.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Razvazhan'nih na tehmu manarkhihih (Akhvjaruju novajj khvalih belaruskajj ehmihgracyih). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 84-85 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
1071.wiersz: Maz'ko Ehdzihk: Vanitas vanitati. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 87 (z not. i fot. s. 88...) szczegóły 
  Melezh Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1072.artykuł: Chartanowicz Lilia: Asablivasci vyrazhehnija katehgoryi tryvannja uh belaruskajj move. x 2000 ([w ks. zb.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich ...) szczegóły 
  Mel'nihkauh Andrus'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1073.artykuł: Andrus' Mel'nihkauh. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 30 (nota, z fot....) szczegóły 
  Mihnkihn Aleg
    wiersze (alfabet tytułów)
1074.wiersz: Minkin Aleh: Kraina nocy. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 65 (z not....) szczegóły 
1075.wiersz: Minkin Aleh: Niewolnik. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 65 (z not....) szczegóły 
1076.wiersz: Minkin Aleh: Obcas. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 65 (z not....) szczegóły 
1077.wiersz: Minkin Aleh: Więc sam zostałem... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 65 (z not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1078.wywiad: Werowska Danuta: Zaczęło się od Syrokomli. Kurier Wileński 1993 nr 234 s. 5  szczegóły 
  Mihnskevihch Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1079.wiersz: Minskiewicz Siarhiej: Klęska. Borussia 1997 nr 15 s. 41-42 (z not....) szczegóły 
1080.wiersz: Minskiewicz Siarhiej: Poeta bezdomny na skrzyni.... Borussia 1997 nr 15 s. 42 (z not....) szczegóły 
  Mihrovihch Euhscihgnejj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1081.utwór: Kastus' Kalihnouhskih.  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: W kręgu dziedzictwa literackiego powstania styczniowego na Białorusi. Dwa dramaty o Konstantym Kalinowskim. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 231-238  szczegóły 
  Monakhovihch Marihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1082.wiersz: Onacihk Marihja: Burja na more. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
1083.wiersz: Onacihk Marihja: Ja pastykh. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 27-28  szczegóły 
1084.wiersz: Onacihk Marihja: Nasha priroda. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 27  szczegóły 
1085.wiersz: Onacihk Marihja: Poterjannaja molodost'. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
1086.wiersz: Onacihk Marihja: Stranstvovan'e. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
1087.wiersz: Onacihk Marihja: Tucha. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 29-30  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1088.artykuł: Fionik Doroteusz, Fionik Elżbieta: Wiersze szesnastoletniej Marii z Augustowa. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 26  szczegóły 
  Mort Valzhyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1089.wiersz: Mort Walżyna: Ja cieniuteńka.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 258  szczegóły 
1090.wiersz: Mort Walżyna: Krzywda. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 257  szczegóły 
1091.wiersz: Mort Walżyna: Marsz. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 258  szczegóły 
  Mudrouh Vihncehs'
    proza (alfabet tytułów)
1092.proza: Mudrouh Vihncehs': Kalodzezh. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 36-51 (z not. i fot....) szczegóły 
  Nihkolajuk Nihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Nihkolajuk Nihna: Ojj, ty kalihnon'ko (vehsihel'na). Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
  Njakljaeuh Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1094.artykuł: Belka Anna, Chrząstek Karolina: Portrety białoruskich uchodźców politycznych. Więź 2000 nr 2 s. 127-136 (m.in. nt. przyczyn podjęcia decyzji o opuszczeniu kraju przez poetę; z...) szczegóły 
  Pacjupa Juras'
    wiersze (alfabet tytułów)
1095.wiersz: Paciupa Juraś: Bez słów. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 55 (z not....) szczegóły 
1096.wiersz: Paciupa Juraś: Klasycy rosyjskiej literatury o białoruskich pisarzach narodowych. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 55 (z not....) szczegóły 
  Palujan Sjargejj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1097.utwór: Sjargej Palujan. Lihsty u buduchynju. Proza. Publihcystyka. Krytyka.  szczegóły 
artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1988 nr 2 s. 335-336 (rec. oryg....) szczegóły 
  Panasjuk Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
1098.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Jak pehrehpihvajut... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
1099.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Jak pryekhalih z prydanym... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 25  szczegóły 
1100.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Jak pryekhalih z vihncju... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
1101.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Pehrehd vyezdom... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
1102.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Uh stojancih... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
1103.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] V domih molodehih... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
1104.wiersz: Panasjuk Vera: Vesihelny pesnih z Pleskuuh [z tego cyklu:] Vyshla Anechka... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 24  szczegóły 
  Panihznihk Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1105.wiersz: Pianiznik Siarhiej: Polonez. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 39 (z not. o autorze na s. 40...) szczegóły 
  Pashkevihch Ales'
    proza (alfabet tytułów)
1106.proza: Pashkevihch Ales': Pljac volih. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 79-108 (tekst w jęz. oryg., z not....) szczegóły 
  Pashkouh Genadz'
    wiersze (alfabet tytułów)
1107.wiersz: Pashkouh Genadz': Sny przedziwne mi.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 186-187 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Paz'njak Zjanon
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1108.utwór: Gljoryja Patryja. Vilnius 2000.  szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 248-249 (rec. oryg., nota...) szczegóły 
  Petrashkevihch Ales'
    proza (alfabet tytułów)
1109.proza: Petrashkevihch Ales': Intehrnacyjanal pa-belarusku (Satyrychnaja kamedyja) [tekst dram.]. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 45-78 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Petruchuk Vasil'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1110.książka twórcy: Petruchuk Vasil': Klavunja, gehta ja, tvoj vacja.  szczegóły 
  Pihs'mjankouh Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
1111.wiersz: Pihs'mjankouh Ales': Byłemu romantykowi. Nurt [Poznań] 1988 nr 11 s. 21  szczegóły 
  Pjatkevihch Andrehjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1112.wiersz: Piatkiewicz Andrej: Drzwi były zamknięte... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 54 (z not. i fot....) szczegóły 
1113.wiersz: Piatkiewicz Andrej: Ja piję z oczu Twoich... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 54 (z not. i fot....) szczegóły 
1114.wiersz: Piatkiewicz Andrej: Obojętne czy byliśmy... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 54 (z not. i fot....) szczegóły 
  Prokopovihch Aljaksejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1115.wiersz: Prokopovich Aleksejj: Pieśń Priłucka. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 1 s. 35  szczegóły 
  Ptashnihkauh Ihvan
    proza (alfabet tytułów)
1116.proza: Ptashnikauh Ivan: Nagie lwy. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 161-183 (z not. s. 279...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1117.artykuł: McMillin Arnold: A harsh Lyricism - the War and the Belarusian village in the prose of Ivan Ptashnikauh. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 47-59 (z notą o Arnoldzie McMillin...) szczegóły 
  Pukhihr Lekh
    proza (alfabet tytułów)
1118.proza: Pukhihr Lekh: Pihr na "8-m nebe", al'bo lenskaja shljakhta (Dyjaljogih za kropel'kajj) (Fantastychnaja tragihkamedyja u 2-kh dzejakh). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 40-63 (tekst częściowo wierszem...) szczegóły 
  Pushha Jazep pseud.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1119.artykuł: McMillin Arnold: Aesopic language in Belarusian literature of the 1920s: the poetry of Dubouka and Pusca. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 121-134 (z notą...) szczegóły 
  Razanauh Ales'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1120.książka twórcy: Razanauh Ales': Glihna. Kamen'. Zhaleza. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1121.książka twórcy: Razanau Aleś: Podarunek matki chrzestnej. 1997  szczegóły 
1122.książka twórcy: Razanau Aleś: Zdobywcy. 1997  szczegóły 
recenzja: Or: W oficynie. Odra 1998 nr 2 s. 123-124 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1123.wiersz: Razanau Aleś: Bezmiar. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 39  szczegóły 
1124.wiersz: Razanau Aleś: Błyskawica. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 14 (z not., s. 15...) szczegóły 
1125.wiersz: Razanauh Ales': Do końca. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 59 (z not. s. 279...) szczegóły 
1126.wiersz: Razanauh Ales': Dwa cele, które.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 53 (z not. s. 279...) szczegóły 
1127.wiersz: Razanou Aleś: Gwiazdy. Kartki [Białystok] 1997 nr 2 (15) s. 73 (z not....) szczegóły 
1128.wiersz: Razanau Aleś: Kałuże. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 15 (z not....) szczegóły 
1129.wiersz: Razanou Aleś: Kamienie. Kartki [Białystok] 1997 nr 2 (15) s. 73 (z not....) szczegóły 
1130.wiersz: Razanauh Ales': Laboratorium. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 56 (z not. s. 279...) szczegóły 
1131.wiersz: Razanau Aleś: Leśna droga. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 41  szczegóły 
1132.wiersz: Razanauh Ales': Łańcuch. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 52-53 (z not. s. 279...) szczegóły 
1133.wiersz: Razanauh Ales': Mówię wsłuchując się.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 58 (z not. s. 279...) szczegóły 
1134.wiersz: Razanau Aleś: Mówię wsłuchując się.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 40  szczegóły 
1135.wiersz: Razanauh Ales': Na tej ziemi. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 54 (z not. s. 279...) szczegóły 
1136.wiersz: Razanau Aleś: Na tej ziemi. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 39  szczegóły 
1137.wiersz: Razanau Aleś: Na tej ziemi. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 15 (z not....) szczegóły 
1138.wiersz: Razanauh Ales': Nie mogąc się powstrzymać.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 51 (proza poetycka; z not. s. 279...) szczegóły 
1139.wiersz: Razanauh Ales': Piorun. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 52 (z not. s. 279...) szczegóły 
1140.wiersz: Razanauh Ales': Podarunek matki chrzestnej. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 55 (z not. s. 279...) szczegóły 
1141.wiersz: Razanauh Ales': Powierzchnia. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 57 (z not. s. 279...) szczegóły 
1142.wiersz: Razanauh Ales': Przyjmuję to.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 59-60 (z not. s. 279...) szczegóły 
1143.wiersz: Razanauh Ales': Rzeczy. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 54-55 (z not. s. 279...) szczegóły 
1144.wiersz: Razanau Aleś: Synowie Hioba. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 15 (z not....) szczegóły 
1145.wiersz: Razanau Aleś: Transmutacja. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 14 (z not., s. 15...) szczegóły 
1146.wiersz: Razanau Aleś: W kręgu. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 40 (z not. o aut. , z fot. Alesia Razanau...) szczegóły 
1147.wiersz: Razanau Aleś: Wędrowne miasto. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 14 (z not., s. 15...) szczegóły 
  Rehshac' Jazehp
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1148.artykuł: Choruży Wiesław: Ks. dr Józef (Atanazy) Reszeć (1890-1958). Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 157-166 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Rudkouhskih Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1149.wiersz: Rudkouhskih Mikhas': Wciąż żyje mego.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 185 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Rusihlka Vol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
1150.wiersz: Rusiłka Wolha: Chcecie, żeby wszystko.... Borussia 1997 nr 15 s. 47 (z not....) szczegóły 
1151.wiersz: Rusiłka Wolha: Kolor biały. Borussia 1997 nr 15 s. 47 (z not....) szczegóły 
  Rusko Barys
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1152.książka twórcy: Rusko Barys: Prasejjvanne ihmgly. 2001  szczegóły 
  Sachko Zosja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1153.książka twórcy: Sachko Zosja: Nad dnjom pokhihljana. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
1154.książka twórcy: Sachko Zoja: Paehmy. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1155.książka twórcy: Sachko Zosja: Shheh odna vehsna. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1156.wiersz: Sachko Zoja: Boję się spokoju.... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 32  szczegóły 
1157.wiersz: Sachko Zoja: Niespokojne sny... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 32  szczegóły 
  Sakouhskih Vasihl'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1158.książka twórcy: Sakouhskih Vasihl': Gihstoryja majojj mjascovascih. 1999  szczegóły 
  Saltuk Aleg
    wiersze (alfabet tytułów)
1159.wiersz: Saltuk Aleh: Białorusy. Nadodrze 1989 nr 12 s. 5  szczegóły 
1160.wiersz: Saltuk Aleh: Wspomnienie. Nadodrze 1989 nr 12 s. 5  szczegóły 
  Samojjla Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Zhamojjcihn Jan: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 143-147 ([rec.:] Aljaksandra Bergman: Bihjagrafihja Uladzihmihra Samojjly....) szczegóły 
  Sapach Taccjana
    wiersze (alfabet tytułów)
1162.wiersz: Sapacz Taciana: Idziemy przez ostre.... Borussia 1997 nr 15 s. 48 (z not. s. 49...) szczegóły 
1163.wiersz: Sapacz Taciana: Jestem jesiennym dniem... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not....) szczegóły 
1164.wiersz: Sapacz Taciana: My - dzieci czarnego miasta... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not....) szczegóły 
1165.wiersz: Sapacz Taciana: Nie myśmy stworzyli.... Borussia 1997 nr 15 s. 48-49 (z not....) szczegóły 
1166.wiersz: Sapacz Taciana: O, czasy zwycięskich parad... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not....) szczegóły 
1167.wiersz: Sapacz Tacjana: Sawielijowi. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 285 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Sauhchuk Uladzihmihr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1168.książka twórcy: Sauhchuk Uladzihmihr: Shto uh sehrcy. Vershy. 1998  szczegóły 
  Scjapan Uladzihmihr
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Sciepan Uładzimir: [Haiku]. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 36  szczegóły 
  Semjanchuk Genadz'
    proza (alfabet tytułów)
1170.proza: Semjanchuk Genadz': Pra Maksima Mjadz'veckaga ih skaz' z-pad Harauhkih. Bel'skih Gostihnec' 2001 nr 4 s. 3-7  szczegóły 
  Shajjbak Mihraslauh
    wiersze (alfabet tytułów)
1171.wiersz: Szajbak Mirosław: [Haiku]. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 36  szczegóły 
  Shakhovihch Mihkhas'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1172.książka twórcy: Shakhovihch Mihkhas': Pad suzor'jamih. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
recenzja: Chykvihn Jan: Peraplauhlenae uh paehzihju. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 171-172  szczegóły 
1173.książka twórcy: Shakhovihch Mihkhas': Woda w przetaku. 1990  szczegóły 
recenzja: Bołtryk Michał: Krótkie opowiadania. Kontrasty 1990 nr 8 s. 43  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1174.wiersz: Shakhovihch Mihkhas': I śnisz wciąż.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1175.wiersz: Shakhovihch Mihkhas': Łąki przed grobem.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1176.wiersz: Shakhovihch Mihkhas': Nie błąkaliśmy się.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1177.wiersz: Shakhovihch Mihkhas': Niebo dzisiaj się.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1178.wiersz: Shakhovihch Mihkhas': Zadrżał, zakołysał się.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 48 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1179.proza: Shakhovihch Mihkhas': Napad. Gazeta Współczesna 1989 nr 186 s. 1, 4  szczegóły 
1180.proza: Shakhovihch Mihkhas': Ubili interes. Gazeta Współczesna 1989 nr 188 s. 1, 6  szczegóły 
1181.proza: Shakhovihch Mihkhas': Żniwna narada. Gazeta Współczesna 1989 nr 185 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1182.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 127 (not. inf. o jubileuszu 45. urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1183.zgon: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 221 (zmarł: 5 VI 2000, nekrolog...) szczegóły 
  Shalkevihch Vihktar
    wiersze (alfabet tytułów)
1184.wiersz: Szałkiewicz Wiktar: Szalona. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 49  szczegóły 
1185.wiersz: Szałkiewicz Wiktar: W kajakowym klubie będą tańce. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 49  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1186.wywiad: Dudko Bogdan, Nachiło Jerzy, Wawrzeniuk Mikołaj: Bard Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 48  szczegóły 
1187.wywiad: Sobecka Anna: "Smutny białoruski blues..." (Rozmowa z Wiktorem Szałkiewiczem). Autograf 1997 nr 6 s. 37-38  szczegóły 
  Shatylovihch Dzmihtry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1188.książka twórcy: Satylovihch Dzmihtry: Khvalih chasu. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1189.książka twórcy: Satylovihch Dzmihtry: Majo Padlashsha. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
  Shostak Janihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1190.wiersz: Szostak Janina: Czerwony krąg słońca... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1191.wiersz: Szostak Janina: Jestem cząsteczką narodu... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1192.wiersz: Szostak Janina: Kamień podstawa na której... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1193.wiersz: Szostak Janina: Senny szept liścia... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1194.wiersz: Szostak Janina: Siedzę nad rzeką czasu... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1195.wiersz: Szostak Janina: Słodkie miodowe maliny... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
1196.wiersz: Szostak Janina: Złociste wschodzące zboże... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 33 (z not....) szczegóły 
  Shved Vihktar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1197.książka twórcy: Shved Vihktar: Mae Ajjchyny. 2003  szczegóły 
1198.książka twórcy: Shved Vihktar: Rodny skhouh. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
1199.książka twórcy: Szwed Wiktor: Śmiech nie grzech. 2000  szczegóły 
1200.książka twórcy: Shved Vihktar: Vershy Natal'cy. 1998  szczegóły 
1201.książka twórcy: Shved Vihktar: Vjasjolka. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
recenzja: Panasiuk Nadzieja: Dzihcjachaja paehzihja Vihktara Shveda (Na matehryjale paehtychnaga zbornihka "Vjasjolka"). Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 152-160  szczegóły 
1202.książka twórcy: Shved Vihktar: Vybranyja vershy. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1203.książka twórcy: Szwed Wiktor: Wiersze wybrane. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Drozdowska Józefa: Poeta zauroczeń. Najprościej 1994 nr 3 s. 61 (sprawozdanie ze spotkania z poetą 12 VI 1994 r. w Białymstoku...) szczegóły 
1205.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 219 (not. o obchodach 75. roczn. urodzin w Polsce i na świecie, III 2000...) szczegóły 
1206.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 220 (gratulacje z okazji 75. roczn. urodzin od redakcji pisma...) szczegóły 
  Shydlouhskih Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
1207.proza: Shydlouhskih Sjargejj: Rasa patryjarkhauh. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 58-61 (z not. i fot....) szczegóły 
  Sihdaruhk Ihgar
    wiersze (alfabet tytułów)
1208.wiersz: Sidaruk Ihar: A jeszcze ci opowiem... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 61 (z not....) szczegóły 
1209.wiersz: Sidaruk Ihar: Drel dla ludu. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 61 (z not....) szczegóły 
1210.wiersz: Sidaruk Ihar: Pragnienie wolności. Borussia 1997 nr 15 s. 43 (z not. s. 44...) szczegóły 
1211.wiersz: Sidaruk Ihar: Reklama. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 61 (z not....) szczegóły 
1212.wiersz: Sidaruk Ihar: Reklama. Borussia 1997 nr 15 s. 43-44 (z not....) szczegóły 
1213.wiersz: Sidaruk Ihar: Szanujmy erotykę!. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 61 (z not....) szczegóły 
1214.wiersz: Sidaruk Ihar: Śmierć szalonym okupantom!. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 61 (z not....) szczegóły 
1215.wiersz: Sidaruk Ihar: Wreszcie obojętne czym.... Borussia 1997 nr 15 s. 43 (z not. s. 44...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1216.proza: Sidaruk Ihar: Gwoździe były dobre. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 56  szczegóły 
1217.proza: Sidaruk Ihar: Kawa w środku nocy (Fragmenty). Borussia 1997 nr 15 s. 50-54  szczegóły 
1218.proza: Sihdaruk Ihgar: Ne dazhyc'... (Fantasmagoryjjka). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 63-73 (z not. i fot....) szczegóły 
1219.proza: Sidaruk Ihar: Wrona. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 70-71 (z not. o aut., z fot. Ihara Sidaruka...) szczegóły 
  Sihl'nova Ljudka
    wiersze (alfabet tytułów)
1220.wiersz: Silnowa Ludka: Bursztyn. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
1221.wiersz: Silnowa Ludka: Jaśnieją dnie. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
1222.wiersz: Silnowa Ludka: Nie dość mi słów... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
1223.wiersz: Silnowa Ludka: Syn jabłoni. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
1224.wiersz: Silnowa Ludka: Syn jabłoni. Borussia 1997 nr 15 s. 46 (z not....) szczegóły 
1225.wiersz: Silnowa Ludka: Tej, która lżejsza jest ode mnie. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
1226.wiersz: Silnowa Ludka: Zajrzałam kiedyś od niechcenia... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 48 (z not....) szczegóły 
  Sjadnjouh Masejj
    proza (alfabet tytułów)
1227.proza: Sjadnjouh Masejj: Kljatva perad Taskanam. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
1228.proza: Sjadnjouh Masejj: Njameckih dzjonnihk. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 45-46 (w jęz. białoruskim...) szczegóły 
1229.proza: Sjadnjouh Masejj: Razvihtanne z Kalymojj. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 9-11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1230.artykuł: Czykwin Jan: Proza Maseja Sjadnjova. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 135-143  szczegóły 
1231.artykuł: Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 46 (not. z okazji jubileuszu 85. urodzin...) szczegóły 
1232.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Plach Jaraslauhny" uh kantehksce tvorchascih Maseja Sjadhjova. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 87-100 (nt. wpływu "Słowa o wyprawie Igora" na twórczość Masieja Siadniowa ...) szczegóły 
  Sjamjonava Al'bihna
    proza (alfabet tytułów)
1233.proza: Sjamjonava Al'bihna: Genius saeculi [z tego cyklu:] "Ja kvartu vosenih vyp'ju...". (Ihlzhehapovjad pra anty-Evu)). Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 26-33 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Sjankevihch Mihkola
    proza (alfabet tytułów)
1234.proza: Sjankevihch Mihkola: Mutanty. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 34-38 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Skaryna Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1235.artykuł: Agijewicz Uładzimir: Al'fa i amega zhyccja zjamnoga: Al'fa - Skaryny. Białostocki Przegląd Kresowy 1998 t. 6 s. 5-9  szczegóły 
1236.artykuł: Barszczewski Aleksander: Francihshak Skaryna ih rehnesans. x 1998 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 9. Mihnsk 1998 s. 26-32...) szczegóły 
1237.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Franciszek Skoryna w ujęciu Mikołaja Janczuka. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 313-324  szczegóły 
1238.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikola Janchuk pra lihtaraturnuja chynnasc' Francyska Skaryny. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 261-2...) szczegóły 
1239.artykuł: Bogusz Eugeniusz: Franciszek Skoryna - syn ziemi połockiej. Magazyn Polski 2002 nr 3/4 s. 32-34  szczegóły 
1240.artykuł: Deluga Waldemar: W poszukiwaniu źródeł i inspiracji ilustracji drzeworytniczych do wydań Franciszka Skoryny. x 1998 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 9. Mihnsk 1998 s. 99-10...) szczegóły 
1241.artykuł: Janovihch Alehna: Stylihstyka tehkstauh skaryhnihnskihkh pradmouh. Stylistyka 1993 nr 2 s. 87-99  szczegóły 
1242.artykuł: Kazbiaruk Władzimir: "Ja, Franciszek, syn Skaryny z Płocka". Kamena 1991 nr 1 s. 10-12  szczegóły 
1243.artykuł: Korpys Jan: Rozbiory trwają. Regiony 1990 nr 1 s. 137-139  szczegóły 
1244.artykuł: Kosman Marceli: Cih mog Skaryna byc' pratehstantam?. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 274-2...) szczegóły 
1245.artykuł: Naumow Aleksander: Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 33-41 (dot. przekładania akatystów Franciszka Skoryny...) szczegóły 
1246.artykuł: Naumow Aleksander: Praskie przemyślenia Franciszka Skoryny o słowie i piśmie. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
1247.artykuł: Niedziela Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 252-253 (rec. ks.: Aleg Lojka: Francysk Skaryna, abo Sonca Maladzikoae. Mińsk ...) szczegóły 
1248.artykuł: Shakun Leuh: F. Skaryna uh gistoryih belaruskajj lihtaraturnajj movy. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 17-20  szczegóły 
1249.artykuł: Sielicki Franciszek: Francihshak Skaryna uh pol'skajj navucy. x 1995 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 4. Mihnsk 1995 s. 367-3...) szczegóły 
1250.artykuł: Sielicki Franciszek: Francisk Skorina v pol'skojj nauke. Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 5 s. 27-36  szczegóły 
1251.artykuł: Sielicki Franciszek: Franciszek Skoryna w nauce polskiej. Studia o Książce 1993 t. 19 s. 113-130  szczegóły 
1252.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 446-447 ([rec. ks. zb.:] Francysk Skaryna. Zhccjo ih dzejjnasc'. Pakazal'nihk l...) szczegóły 
1253.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 381-383 (rec. ks.: Spadchyna Skaryny. Zbornihk matehryjalauh pershykh skarynauh...) szczegóły 
1254.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 446-447 ([rec. ks. zb.:] Velikoju laskoju. Francishek Skorina v tradicijakh sla...) szczegóły 
1255.artykuł: Sielicki Franciszek: Studia o Książce 1993 t. 19 s. 186-188 (rec. ks.: Evgenijj Nemirovskijj: Francysk Skorina. Zhizn i dejatel'nos...) szczegóły 
1256.artykuł: Sielicki Franciszek: Studia o Książce 1993 t. 19 s. 185-186 (rec. ks.: Jurijj Labyncauh: Pachatae Skarynam. Belaruskaja drukavanaja...) szczegóły 
1257.artykuł: Sielicki Franciszek: Studia o Książce 1993 t. 19 s. 182-185 (rec. ks.: Skaryna ih jago ehpokha. Mihnsk 1990....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1258.utwór: Tvory. Mihnsk.  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 379 (rec. oryg....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1259.kult: [Baczewska Anna] (bacz): "Rok Skaryny". Życie Warszawy 1990 283 7 (sylwetka pisarza z racji ogłosznia przez UNESCO rok 1990 Rokiem Skaryn...) szczegóły 
  Skobla Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1260.wiersz: Skobla Mikhas: The clouds. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Sokalauh Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1261.wiersz: Sokalauh Sjargejj: Chwaccy to mołojcy.... Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 12  szczegóły 
1262.wiersz: Sokalauh Sjargej: Monolog Franciszka Bohuszewicza. Nowa Koalicja. New Coalition 1988 nr 6 s. 38  szczegóły 
1263.wiersz: Sokalauh Sjargejj: Monolog powstańczego konia. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 12  szczegóły 
1264.wiersz: Sokalauh Sjargejj: Wilno. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 12  szczegóły 
1265.wiersz: Sokalauh Sjargejj: Za plecami etapy.... Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 12  szczegóły 
  Stakhvjuk Vihktar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1266.książka twórcy: Stakhvjuk Vihktar: Bagrovy cen'. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
1267.książka twórcy: Stakhvjuk Vihktar: Bagrovy cen'. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1268.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 127 (not. inf. o jubileuszu 50. urodzin...) szczegóły 
  Stefanovihch Pjatro
    wywiady (alfabet autorów)
1269.wywiad: Nycek Jan B.: Tygodnik Płocki 1989 nr 43 s. 4 (nt. działalności translatorskiej...) szczegóły 
  Stral'couh Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1270.wiersz: Stral'couh Mikhas': Mickiewicz na Białorusi. Warmia i Mazury 1988 nr 7 s. 10  szczegóły 
  Svajak Kazihmihr
    wiersze (alfabet tytułów)
1271.wiersz: Svajak Kazimier: Spaviu mnie serca zal.... Kurier Wileński 1995 nr 33 (12564) s. 10 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1272.artykuł: Dubicki Władysław: Swajak mieszkał też w Podbrodziu. Znad Wilii 1995 6 s. 2 (not....) szczegóły 
1273.artykuł: Łuckievic Lavon: Kazimier Svajak (da 105-ch uchodkau naradzennia). Kurier Wileński 1995 nr 33 (12564) s. 10  szczegóły 
1274.artykuł: Traczuk Jerzy: Religijno-filozoficzna i patriotyczna liryka Kazimira Swajaka. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 247-254 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1275.utwór: Historia mojej myśli, serca i woli.  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Idee służenia Bogu i wartościom chrześcijańskim w "Pamiętniku" białoruskiego księdza - poety Kazimira Swajaka. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 139-145  szczegóły 
  Sys Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
1276.wiersz: Sys Anatol: Białorusi. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 49 (z not....) szczegóły 
1277.wiersz: Sys Anatol: Jak pies. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 49 (z not....) szczegóły 
1278.wiersz: Sys Anatol: Jaskółka. Borussia 1997 nr 15 s. 30 (z not....) szczegóły 
1279.wiersz: Sys Anatol: Los nas karze.... Borussia 1997 nr 15 s. 30-31 (z not....) szczegóły 
1280.wiersz: Sys Anatol: Monolog Tutejszego (Maksymowi Tankowi ). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 66 (z not....) szczegóły 
1281.wiersz: Sys Anatol: Od czego zacznę... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 49 (z not....) szczegóły 
1282.wiersz: Sys Anatol: Paciorki. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 66 (z not....) szczegóły 
1283.wiersz: Sys Anatol: Pieśń o żonie. Twórczość 1998 nr 9 s. 3  szczegóły 
1284.wiersz: Sys Anatol: Pieśń o żonie. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 49 (z not....) szczegóły 
1285.wiersz: Sys Anatol: Przed Bogiem. Więź 1997 nr 9 s. 101-102  szczegóły 
1286.wiersz: Sys Anatol: Wy, co na łożu ziemskim... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 66 (z not....) szczegóły 
  Tank Maksihm
    wiersze (alfabet tytułów)
1287.wiersz: Tank Maksihm: Auf der Bruecke. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 133-134 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1288.wiersz: Tank Maksim: Będę zawsze ciebie kochał.... Zwrot 1991 nr 9 s. 47  szczegóły 
1289.wiersz: Tank Maksihm: Der ferne Schnee. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 135-136 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1290.wiersz: Tank Maksihm: Die Begegnung. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 131-132 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1291.wiersz: Tank Maksihm: Die Dichtung. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 133 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1292.wiersz: Tank Maksihm: Die Mutter schickt.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 136 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1293.wiersz: Tank Maksim: Dobry z wilka muzykant... Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
1294.wiersz: Tank Maksim: Dobry z wilka muzykant... Pracownia 2000 nr 22 s. 40  szczegóły 
1295.wiersz: Tank Maksim: I radość - nie jest.... Zwrot 1991 nr 9 s. 47  szczegóły 
1296.wiersz: Tank Maksym: I radość - nie jest radością.... Metafora 1996 nr 25/26 s. 104 (z notą tł....) szczegóły 
1297.wiersz: Tank Maksihm: Ich liebe dich, Naratsch, die Buchten.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 132-133 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1298.wiersz: Tank Maksihm: Im Blumenladen. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 134 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1299.wiersz: Tank Maksihm: Im Regen. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 132 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1300.wiersz: Tank Maksim: Kosmogonia. Borussia 1995 nr 10 s. 257 (z notą...) szczegóły 
1301.wiersz: Tank Maksim: Moja arka. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 238 (druk. z rękopisu; z koment. aut....) szczegóły 
1302.wiersz: Tank Maksym: Na Nowogródzkiej Górze. Kurier Wileński 1996 nr 250 s. 7  szczegóły 
1303.wiersz: Tank Maksim: Na pewno nie wybaczy.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 6 (z not. s. 280...) szczegóły 
1304.wiersz: Tank Maksym: Normalni przeciętni ludzie. Metafora 1996 nr 25/26 s. 105-106 (z notą tł....) szczegóły 
1305.wiersz: Tank Maksim: Normalni przeciętni ludzie.... Zwrot 1991 nr 9 s. 47  szczegóły 
1306.wiersz: Tank Maksim: Ongi ściszano laską morskich burz porywy... Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
1307.wiersz: Tank Maksim: Pamiętam, że mnie.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 5-6 (z not. s. 280...) szczegóły 
1308.wiersz: Tank Maksim: Po tych poematach.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 3 (z not. s. 280...) szczegóły 
1309.wiersz: Tank Maksim: Pokazy magika. Pracownia 2000 nr 22 s. 40  szczegóły 
1310.wiersz: Tank Maksim: Poznałem człowieka... Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
1311.wiersz: Tank Maksim: Starodawne amfory.... Zwrot 1991 nr 9 s. 47  szczegóły 
1312.wiersz: Tank Maksim: Styks. Akant 2003 nr 3 s. 14  szczegóły 
1313.wiersz: Tank Maksim: W zapomnianej kapliczce.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 5 (z not. s. 280...) szczegóły 
1314.wiersz: Tank Maksim: Warszawskie zaduszki. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 4 (z not. s. 280...) szczegóły 
1315.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Było to tamtej jesieni.... Kresy 1993 nr 13 s. 128  szczegóły 
1316.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Dzisiaj często pytam sam siebie.... Kresy 1993 nr 13 s. 125  szczegóły 
1317.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] I w mojej Pilkowszczyźnie.... Kresy 1993 nr 13 s. 128-129  szczegóły 
1318.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Idzie niewidomy.... Kresy 1993 nr 13 s. 130  szczegóły 
1319.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Jak można było.... Kresy 1993 nr 13 s. 129  szczegóły 
1320.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Może trzeba by było.... Kresy 1993 nr 13 s. 127  szczegóły 
1321.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Na pogrzeb rzeki. Kresy 1993 nr 13 s. 125-126  szczegóły 
1322.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Niegdyś starczyło mi.... Kresy 1993 nr 13 s. 127  szczegóły 
1323.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] O filozofach. Kresy 1993 nr 13 s. 126-127  szczegóły 
1324.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Odlatując na wyraj.... Kresy 1993 nr 13 s. 129  szczegóły 
1325.wiersz: Tank Maksihm: Wiersze starego poety [z tego cyklu:] Tak jakby zadźwięczała piosenka.... Kresy 1993 nr 13 s. 126  szczegóły 
1326.wiersz: Tank Maksim: Wyrył ktoś na płycie granitowej... Akant 2003 nr 3 s. 15  szczegóły 
1327.wiersz: Tank Maksym: Znów jestem na ścieżce.... Metafora 1996 nr 25/26 s. 105 (z notą tł....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1328.artykuł: Hrymuta Sviatlana: At the drafty crossroads of the century.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 219-222 (rec. ks.: Mihkola Mihkulihch: Maksihm Tank. Na skraznjakakh stagoddzja...) szczegóły 
1329.artykuł: Nieuważny Florian: Maksim Tank wobec tradycji Janki Kupały. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 215-222  szczegóły 
1330.artykuł: Nihkihporchyk Ala: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 278-281 (rec. ks.: Mihkola Mihkulihch: Paehzihja rehchaihsnascih. U svece Maksi...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1331.zgon: Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 153  szczegóły 
  Tarashkevihch Branihslauh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1332.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Białoruski tłumacz "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 4 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Tavihch Kanstancihn
    wiersze (alfabet tytułów)
1333.wiersz: Tawicz Konstanty: Hymn białoruski Polaków. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 1 s. 33  szczegóły 
  Trusov Denis
    wiersze (alfabet tytułów)
1334.wiersz: Trusow Denis: Wierszyk. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 121  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1335.proza: Trusow Denis: "Dla tych, którzy nie śpią". Epea Almanach 2002 t. 1 s. 121  szczegóły 
1336.proza: Trusow Denis: Druga próba. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 120  szczegóły 
1337.proza: Trusow Denis: Eklatka, Eklatka!. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 122  szczegóły 
1338.proza: Trusow Denis: "Koszty niskiej samooceny". Epea Almanach 2002 t. 1 s. 123-124  szczegóły 
1339.proza: Trusow Denis: "Kundalini samotnego narciarza" (dla Georgija Iwanowa). Epea Almanach 2002 t. 1 s. 122-123  szczegóły 
1340.proza: Trusow Denis: Sprawdzian. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 120-121  szczegóły 
  Tulupava Nehlih
    wiersze (alfabet tytułów)
1341.wiersz: Tulupava Nehlih: Oczy moje jak motyle. Warmia i Mazury 1988 nr 7 s. 10  szczegóły 
  Tvaranovihch-Seuhruk Galihna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1342.książka twórcy: Twaranowicz Halina: W nieba utulenie. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1343.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Cjabe vedaju, vedaju.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1344.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dusha u abaloncy.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1345.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dvaccac' vos'maga chehrvenja.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 47-48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1346.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dzihvosnyja kolery, vabnyja... (Nine). Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 19 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1347.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dzvery shukac' nebjaspechna.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1348.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Gaspodz' Bog.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1349.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Grabarka. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 18 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1350.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Kryzhy zalatyja - raskryleny.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 47 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1351.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Na vyspe mihzhchasavajj.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1352.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Ne prapuscihcic', ne.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 20-21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1353.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Oda kafljanajj pechy. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1354.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Padaravany mne ihznouh.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1355.wiersz: Twaranowicz Halina: Pieta z Notre Dame. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 26-27  szczegóły 
1356.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Razgornuty ljosy narodauh.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 18-19 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1357.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Sam sabojj spaznany.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 19-20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1358.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Svjaty Sava. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 48-49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1359.wiersz: Twaranowicz Halina: U kresu dróg... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 26  szczegóły 
1360.wiersz: Tvaranovihch Galihna: U zhamchuzhnihcy svetu.... Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1361.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Usled mame. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1362.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Zaproshana byla za.... Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 21-22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1363.utwór: Verasy Daraganava. Mihnsk 2000.  szczegóły 
artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Samota na gradakh zhyccja. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 208-211 (rec. oryg....) szczegóły 
  Valkavyckih Georgihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1364.książka twórcy: Valkavyckih Georgihj: Ashhehpkih. (1998-2000). 2002  szczegóły 
1365.książka twórcy: Valkavyckih Georgihj: Belaja vjaz'. 1998  szczegóły 
1366.książka twórcy: Zubrycki Jurka: Roznagoddze. [Wiersze]. 1989  szczegóły 
1367.książka twórcy: Valkavyckih Georgihj: U kamennym kruze. 2000  szczegóły 
1368.książka twórcy: Valkavyckih Georgihj: Viry. Natatkih rehdaktara. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1369.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termopile] 1998 nr 1 s. 127 (not. o jubileuszu 75 rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Vashko Ljavon
    proza (alfabet tytułów)
1370.proza: Vashko Ljavon: 7-45. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 92-97 (z not. i fot....) szczegóły 
  Verenich Vjacheslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1371.artykuł: Czyżewski Feliks: O potrzebie wyzyskania "Kartoteki gwar kresowych" Wiaczesława Werenicza w dialektologii polskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
1372.artykuł: Smułkowa Elżbieta: Pamięci Wiaczesława Werenicza (1924-1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 15-22 (zmarł: 1999, wspomnienie pośmiertne; z fot. i wykazem wybranych publik...) szczegóły 
  Vihshnjouh Zmihcer
    wiersze (alfabet tytułów)
1373.wiersz: Wiszniou Zmicier: Susełki nie rozumieją padają z nieba bo jesień. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 259  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1374.proza: Wiszniou Zmicier: Szczery człowiek. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 55 (z fot....) szczegóły 
  Vihtka Vasihl' pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1375.książka twórcy: Vihtka Vasihl': Goście. Wiersze. 1988  szczegóły 
  Vjarcihnskih Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
1376.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Adno uhdakladnenne. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 41-42 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1377.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Belaruskih shljakh. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1378.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Chytaju Garehckihkh. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 42-43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1379.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Krok za krokam abo uhrokih ruskajj movy. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 39-41 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1380.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Odnamu tak zvanamu narodnamu pihs'mennihku. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1381.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pros'ba da adnago vjadomaga sacyjolaga. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1382.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pytanne da Radzihmy. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1383.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pytannih. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1384.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Vos' dyk peramozhcy. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1385.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Vos' dyk svjatasc'. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1386.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Z nagody adnojj pihs'mennihckajj zajavy. Tehrmapihly [Termopile] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1387.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Zepsuta płyta (Żart liryczny). Warmia i Mazury 1988 nr 7 s. 10  szczegóły 
  Vol'skih Ljavon
    wiersze (alfabet tytułów)
1388.wiersz: Wolski Lawon: Be!. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 54 (z not....) szczegóły 
1389.wiersz: Wolski Lawon: List do siostry. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 54 (z not....) szczegóły 
1390.wiersz: Wolski Lawon: Odpowiedzi na nienadesłane listy (I-III). Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 54 (z not....) szczegóły 
  Zadzihrysty Pauluk pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1391.wiersz: Zadzirasty Pauluk: Na dziady w niedzielę nadziało się wiele czyli Jak poszedłem na prawdziwą wojnę koło swego domu w Mińsku 30 X 88 (Poemat). Szpilki 1990 nr 25 s. 8-9 (z koment. Czesława Seniucha "Wandea na opak"...) szczegóły 
  Zakonnihkauh Sjargejj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1392.książka twórcy: Zakonnikau Siarhiej: Czarny koń Apokalipsy. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1393.wiersz: Zakonnikau Siarhiej: Fraszka. Biuletyn Literacki 2000 s. 10  szczegóły 
1394.wiersz: Zakonnikau Siarhiej: My. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 53  szczegóły 
  Zjazjulja Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1395.artykuł: Traczuk Jerzy: Poezja "z ojczystych niw" Andreja Ziaziuli (właśc. ks. Alaksandra Astramowicza). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 215-224  szczegóły 
  Zujonak Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
1396.wiersz: Zujonak Vasil: Ab adnym, Bozha.... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 16  szczegóły 
1397.wiersz: Zujonak Vasil: Jak mne khochacca.... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
1398.wiersz: Zujonak Vasil: Kalih "bac'kih lihtaratury".... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 14  szczegóły 
1399.wiersz: Zujonak Vasil: Khamurapih. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
1400.wiersz: Zujonak Vasil: Nad krynihchkajj z zaihmshehlym.... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 12  szczegóły 
1401.wiersz: Zujonak Vasil: Nastane god, nastane.... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
1402.wiersz: Zujonak Vasil: Ne znaju - gehtaga zamala.... Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 16  szczegóły 
1403.wiersz: Zujonak Vasil: Postulat wiary końca XX wieku. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 187-188 (z not. s. 280...) szczegóły 
1404.wiersz: Zujonak Vasil: Sucjashhehnne. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
1405.wiersz: Zujonak Vasil: Svjatyja ih grehshnyja. Tehrmapihly [Termopile] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1406.wywiad: Lewandowska Irena: Skrzyżowanie Europy i Azji. Gazeta Wyborcza 1993 nr 84 s. 9  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1407.wiersz: Die Oberflaeche meiner Hoffnung.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 230-231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły