Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Czasopiśmiennictwo (włoska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali. x  szczegóły 
artykuł: Juśkiewicz Lucyna: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 217-219 (omówienie czasopisma za lata 1995-1999...) szczegóły 
2.odwołanie: Capoverso. x  szczegóły 
artykuł: Krupka Paweł: "Capoverso" (Zaprzyjaźnione czasopismo literackie z Cosenzy (Kalabria)). Quo vadis? 2003 nr 1/4 s. 85-86  szczegóły 
artykuł: Krupka Paweł: Włochy. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 207-208 (omówienie profilu czasopisma oraz jednego z numerów...) szczegóły 
3.odwołanie: Il Caffe. x  szczegóły 
artykuł: Ugniewska Joanna: Wizja społeczeństwa i kultury w programach mediolańskiej "Il Caffe". Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 81-93 (w okresie oświecenia...) szczegóły 
4.odwołanie: L'Indice. x  szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 8 s. 146-148 (omówienie zawartości nru z marca 1999...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 7 s. 154-156 (nt. charakteru i zawartości czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 9 s. 146-149 (omówienie zawatości nru z VI 1999...) szczegóły 
5.odwołanie: Micromega. x  szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 2 s. 132-134 (omówienie nr 3 z 1998 poświęconego piłce nożnej - także w ujęciu liter...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 8 s. 146-148 (omówienie zawartości nru 1 z 1999...) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 9 s. 146-149 (omówienie zawartości nru 2 z 1999...) szczegóły 
6.odwołanie: Russica Romana. x  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 298-300 (omówienie zawartości numeru 1 z 1994...) szczegóły 
7.odwołanie: Tempo Presente (Roma 1956-1968). x  szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Przeszłość, która dzieli. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 102-105, 107-108 (wywiad z pisarzem na temat jego współpracy z czasopismem Tempo Pres...) szczegóły 
artykuł: Jeleński Konstanty Aleksander: Dziesięć lat "Tempo Presente". Kresy 1993 nr 13 s. 84-85 (nt. profilu czasopisma Tempo Presente. Informazione e discussio...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Drob Janusz: Prasa włoska XVII wieku jako źródło do badania obiegu i wymiany informacji. Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 55-67  szczegóły 
9.artykuł: Gromadzki Juliusz: "AION-Slavistica". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 247-249 (omówienie t.2: 1994 czsopisma...) szczegóły 
10.artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1998 nr 12 s. 138-140 (przegląd zawartości czasopism literackich, m.in. "Micromega", "Avanqua...) szczegóły 
11.artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1996 nr 8 s. 144-146 (przegląd włoskich czasopism kulturalnych...) szczegóły 
12.artykuł: Pelc Janusz: Barok w "Ricerche Slavistiche". Barok 1995 nr 2 s. 209-213 (omów. zawartości czasopisma od 1952...) szczegóły 
13.artykuł: Rodziewicz Joanna: "LG Argomenti". Guliwer 1996 nr 3 s. 56-57 (omówienie nru 2 z 1995 czasopisma poświęconego literaturze dziecięcej ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento. 2002 (Agata Machura-Kyrcz: Introduzione alle conzezioni del mito e dell'arch...) szczegóły 
15.książka: L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. 2000  szczegóły 
16.książka: Ożóg-Winiarska Zofia: Wędrówki po tematach włoskich. 2003 ([Szkice dot. literatury i sztuki włoskiej; m.in.:] Śpiew Franczeski w ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Europa Środkowowschodnia w oczach włoskich historyków i pamiętnikarzy II połowy XV wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 111-125 (m.in.: Eneasza Sylwiusza Piccolominiego...) szczegóły 
18.artykuł: Bełkot Jan: "Nie opuszczajcie Polski!" Pośród głosów poetów włoskich o powstaniu styczniowym. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 1992 t. 2 s. 37-57 (dotyczy twórczości poetów: Giuseppe Abba, Arrigo Boito, Giosue Carducc...) szczegóły 
19.artykuł: Biernacka-Licznar Katarzyna: L'immagine dell'emigrante italiano nelle opere degli autori italo-americani. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 109-128 (m.in. dot. twórczości autorów: Pascal D'Angelo, Pietro Di Dinato, Anto...) szczegóły 
20.artykuł: Collisani Giuseppe: "Hic sunt leones": animali e musica nella Sicilia nel Cinque e Seicento. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 51-68 (nt. fauny w tekstach pieśni sycylijskich w XVI i XVII w....) szczegóły 
21.artykuł: Dygul Jolanta: Labirinto: componente costitutiva del "neobarocco". Acta Philologica 2003 nr 29 s. 119-130  szczegóły 
22.artykuł: Gruening Hans-Georg: Zum Deutschlandbild in Italien und in der italienischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 65-93  szczegóły 
23.artykuł: Lombello Donatella: Tematy literackie i modele wychowawcze w literaturze dla dzieci i młodzieży we Włoszech. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 38-47  szczegóły 
24.artykuł: Martinelli Anna Maria: La natura nella letteratura italiana dei secoli XIII e XIV. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 5-25 (dot. m.in. twórczości autorów: Giovanni Boccaccio, Guido Calvalcanti, ...) szczegóły 
25.artykuł: Peisert Maria: Dom, rodzina, sąsiedzi i obcy w przysłowiach włoskich. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1995 t. 21 s. 59-71 (z tekstami przysłów...) szczegóły 
26.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Znaczenie prestiżowe Bony i świadectwa włoskie okresu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 7-18 (tematyka ślubu i koronacji Bony w ówczesnej literaturze włoskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Wydawnictwa (włoska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
27.odwołanie: Mondadori. x  szczegóły 
artykuł: Pałasiński Jacek: Koniec "wojny o Mondadori". Rzeczpospolita 1991 nr 101 s. 6 (nt. sytuacji wydawnictwa w kontekście polit....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: "Odszedł Vanni... Została Alina". Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 199-202 (dot. działalności oficyn Libri Scheiwiller i Pesce d'Oro po śmierci ic...) szczegóły 
29.artykuł: Marchesani Pietro: Edytor-poeta. Vanni Scheiwiller in memoriam. Tygodnik Powszechny 1999 nr 49 s. 10 (art. o zmarłym w 1999 wydawcy Vannim Scheiwillerze oraz jego zasługach...) szczegóły