Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Jackiewicz Mieczysław: Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku. T. 1. 2003  szczegóły 
2.książka: Jackiewicz Mieczysław: Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku. 1999 (Wstęp. * I. Litewska literatura ludowa w Polsce XIX i XX w.: 1. Dainy ...) szczegóły 
recenzja: Rolska Alwida: Obraz litewskiego dziedzictwa literackiego. Kurier Wileński 2000 nr 103 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 196-197  szczegóły 
3.książka: Jackiewicz Mieczysław: Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. 1993 ([M.in. biogramy pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy litewskich i ...) szczegóły 
4.książka: Kaleda Algis: Dzieje literatury litewskiej 1918-2000. T. 2. 2003  szczegóły 
5.książka: W kręgu kultury litewskiej. 1991 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Andrzej Staniszewski: Twórczość J.I. K...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 137-138  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: Lektury mażwydowskie [Mazvydo skaitymai] - sesja naukowa dla uczczenia 450-lecia ukazania się pierwszej książki drukowanej w języku litewskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Bułhak Henryk: Pierwsza książka w języku litewskim. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 33-35 (z wykazem tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Aleknavicienie Ona: Die Reste des verschollenen Koenigsberger Exemplars des handschriftlichen Lysius-Katechismus. Linguistica Baltica 2001 t. 9 s. 7-28 (nt. niemiecko-litewskiego: Der kleine Catechismus D.M. Lutheri = Mazas...) szczegóły 
8.artykuł: Aleksandravicius Egidijus: U korzeni litewskiej kultury narodowej. Socjodynamika kultury i jej instytucjonalizacja na Litwie w połowie XIX wieku. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 173-184 (m.in. nt. roli pisarzy, towarzystw naukowych i kulturalnych w procesie...) szczegóły 
9.artykuł: Bense Gertrud: Zur Textueberlieferung des lituanischen evangelischen Kirchenlieds. Linguistica Baltica 1994 t. 3 s. 21-34  szczegóły 
10.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Geografia historyczna w "Kodeksie miednickim". Uwagi krytyczne do edycji: "Codex Mednicensis su Samogitiae dioecesis", pars 1 (1416-1609), Collegit Paulus Jatulis, Roma 1984. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 111-184  szczegóły 
11.artykuł: Bokszyski Antoni: Literatura litewska w Wilnie w latach trzydziestych. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 5, nr 22 s. 5 (z fot. pisarzy, z fragm. utworów...) szczegóły 
12.artykuł: Braziuniene Alma: Martynas Mazvydas i początki słowa drukowanego na Litwie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 47-60 (dot. tła i okoliczności wydania w 1547 pierwszej książki w języku lite...) szczegóły 
13.artykuł: C.H.: Kronika litewska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 124-126 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1936 nr 5...) szczegóły 
14.artykuł: Cicenas Jeronimas: Refleksje o współczesnej literaturze litewskiej. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 109-112 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1935 nr 2...) szczegóły 
15.artykuł: Cotticelli-Kurras Paola: "Der himmlische Vater" im Altlitauischen. Linguistica Baltica 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 45-55 (dot. przekładów Nowego Testamentu na język litewski...) szczegóły 
16.artykuł: Dobosz Andrzej: Zaniedbanie. Tygodnik Powszechny 1999 nr 30 s. 6 (fel....) szczegóły 
17.artykuł: Gibavicius Rimtautas Vincentas: Trwa w oczekiwaniu. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 108-119 (wyw.; m.in. nt. sylwetek profesorów i absolwentów Akademii Wileńskiej ...) szczegóły 
18.artykuł: Girdzijauskas Juozapas: The Situation of Lithuanian Literature and Culture in the First Half of the 19th Century. x 2000 ([W ks. zb.:] History, Culture and Language of Lithuania. Proceeding of...) szczegóły 
19.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Adam Mickiewicz i poeci litewscy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 46-55 (dotyczy wpływu utworów Adama Mickiewicza na twórczość poetów litewskic...) szczegóły 
20.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: O budzeniu się świadomości narodowej Litwinów w pierwszej połowie XIX wieku. Kresy Literackie 1994 nr 3/4 s. 56-58  szczegóły 
21.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: O modernizmie w poezji litewskiej. Kresy Literackie 1994 nr 1/2 s. 30-31  szczegóły 
22.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polski wieszcz w literaturze litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 17-19 (wpływy twórczości Adama Mickiewicza na poezję litewską XIX i XX w., sz...) szczegóły 
23.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poznański ośrodek lituanistyczny. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 206-211 (nt. recepcji literatury litewskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim w XI...) szczegóły 
24.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wpływy polskie na twórczość Martynasa Mazvydasa i innych litewskich pisarzy protestanckich XVI i XVII wieku. Znad Wilii 1996 nr 21 s. 8 (głównie nt. zainteresowania poezja Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
25.artykuł: Janaviciene Janina: Poeci i poezja Kłajpedy. Borussia 1994 nr 8 s. 65-67  szczegóły 
26.artykuł: Jankun Rajmund: Słowa o książce. Guliwer 2000 nr 3 s. 64-65 (recenzja książki: Genovaite Raguotiene: Zodziai apie knyga, Vilnius 19...) szczegóły 
27.artykuł: Jurkiewicz Jan: Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 233-238 ([rec. ks.:] Senoji Lietuvos literatura. Kn. 3: Devynioliktan anziun iz...) szczegóły 
28.artykuł: Jurkiewicz Jan: Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 195-197 ([rec. ks.:] Inge Luksaite: Reformacija Lietuvos Didziojoje Kunigaiksty...) szczegóły 
29.artykuł: Kaleda Algis: Konteksty literatury litewskiej. Suplement 1994 nr 31 s. 8, 9  szczegóły 
30.artykuł: Kaleda Algis: W poszukiwaniu wartości - literatura polska na Litwie i literatura litewska w Polsce. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 353-356  szczegóły 
31.artykuł: Kavaliunaite Gina: Die postpositionalen Lokalkasus in Chylinskis' Uebersetzung des Neuen Testaments. Linguistica Baltica 2003 t. 10 (2000) s. 81-97 (dot. "Biblii Litewskiej Chylińskiego" - niedokończonego przekładu Nowe...) szczegóły 
32.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Gdzie był tenwilk?. x 2000 (nt. legendy o powstaniu Wilna; w ks. zb.: Kościół, kultura, społeczeńs...) szczegóły 
33.artykuł: Kirkiene Genute: Korzenie rodu Chodkiewiczów. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 34-56 (także o legendarnych wersjach pochodzenia rodu; m. in. na podstawie te...) szczegóły 
34.artykuł: Krauhcehvihch Aljaksandr: Problema lakalihzacyih sjarehdnjavechnajj Lihtvy. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 8 s. 5-30 (m.in. w świetle średniowiecznych źródeł pisemnych i archeologicznych...) szczegóły 
35.artykuł: Kronika litewska 2002. Lithuania 2003 nr 1 s. 171 (not. nt. przekazania Litwie przez ambasadę Niemiec XVI-wiecznego ręko...) szczegóły 
36.artykuł: Kubilius Vytautas: Literatura litewska - droga do wolności. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 163-165 (od XVI w....) szczegóły 
37.artykuł: Kubilius Vytautas: Początki literatury litewskiej w Prusach. Borussia 1994 nr 8 s. 61-64  szczegóły 
38.artykuł: Kuolys Darius: Sarmatyzm a piśmiennictwo barokowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Barok 1996 nr 2 s. 141-153  szczegóły 
39.artykuł: Kuzborska Alina: Świat codzienny, mityczny i utracony. Sylwetki trzech twórców rodem z małej Litwy: Donelaitis, Vydunas, Simonaityte. x 1999 ([W ks.:] Tematy polsko-litewskie. Historia, literatura, edukacja. Pod ...) szczegóły 
40.artykuł: Lams Ojars: Polish epoch in Livonia: some poetical reflections in latvian literarure of the 20 century. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 212-215  szczegóły 
41.artykuł: Larsson Jenny Helena: Nominal compounds in Old Lithuanian texts: the original distribution of the composition vowel. Linguistica Baltica 2003 t. 10 (2000) s. 105-122 (m.in. dot. "Biblii Litewskiej Chylińskiego" i przekładów Mikołaja Dauk...) szczegóły 
42.artykuł: Lizisowa Maria Teresa: Wielojęzyczność i wielokulturowaść w statutach litewskich. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 26-29  szczegóły 
43.artykuł: Matasović Ranko: Some thoughts on the Old Prussian Epigram. Linguistica Baltica 2001 t. 9 s. 125-131 (nt. tzw. Basel Epigram, odkrytego w 1974...) szczegóły 
44.artykuł: Medisauskiene Zita: Adam Honory Kirkor - między Litwą, Polską a Białorusią. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 23-42 (nt. wydawniczej i naukowej działalności Adama Honory Kirkora poświęcon...) szczegóły 
45.artykuł: Miakishhev Vladimir: Biblejskijj "epigraf" k Litovskomu Statutu 1588 goda. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 31-36  szczegóły 
46.artykuł: Minkevicius Jokubas: Co to jest litewskość?. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 92-103 (m.in. nt. piśmiennictwa, z notą od redakcji...) szczegóły 
47.artykuł: Nagórko Alicja: Języki - narody - kultury (na przykładzie Litwy). Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 194-198 (m.in. nt. literackich i kulturowych relacji w społeczeństwie przemiesz...) szczegóły 
48.artykuł: Niemojewski Marcin: Litewskie almanachy literackie a litewski ruch narodowy i kulturalny. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 142-161 (z not. o Marcinie Niemojewskim i fot....) szczegóły 
49.artykuł: Nikzentaitis Alvydas: Bitwa pod Grunwaldem w ocenie społeczeństwa litewskiego XV i XVI stulecia. Studia Grunwaldzkie 1994 t. 3 s. 7-13 (na podst. kronik litewskiech i żmudzkich...) szczegóły 
50.artykuł: Nilsson Torbjorn K.: The illative in Old Latvian. Text-critical and paleographic study of the available corpus. Linguistica Baltica 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 89-113 (m.in. dot. przekładów Biblii i Katechizmu na język litewski...) szczegóły 
51.artykuł: Paluszkiewicz Felicjan: Jezuici na Litwie. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 199-206 (m.in. nt. dorobku zasłużonych dla kultury i lit. księży jezuitów z Pro...) szczegóły 
52.artykuł: Prasmantaite Aldona: Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku. Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
53.artykuł: Ragauskiene Raimonda: Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść. Biuletyn Historii Pogranicza 2002 nr 3 s. 7-18  szczegóły 
54.artykuł: Salkauskas Julius: Litewska kultura i kultura Litwy. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 82-91 (m.in. nt. roli inteligencji w kształtowaniu się świadomości narodowej ...) szczegóły 
55.artykuł: Sawaniewska-Mochowa Zofia: O polszczyźnie w "Słowniku" Szymona Dowkonta z połowy XIX wieku. Studia nad Polszczyzną Kresową 1995 t. 8 s. 195-200 ([Simonas Daukantas: Didysis lenku-lietuviu kalbu zodynas. T. 1. Vilniu...) szczegóły 
56.artykuł: Sawaniewska-Mochowa Zofia: Polscy miłośnicy języka i folkloru litewskiego w XIX wieku. Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 73-96 (m.in. sylwetki autorów: Jan Czeczot, Jan Karłowicz, Jan Boudain de Cou...) szczegóły 
57.artykuł: Schiller Christiane: "Clavis germanico-Lithvana" - ein Werk von Friedrich Praetorius d. Ae.?. Linguistica Baltica 2003 t. 10 (2000) s. 159-172 (nt. autorstwa słownika niemcko-litewskiego z XVII w....) szczegóły 
58.artykuł: Smoczyński Wojciech: Sullo strumentale plurale in prussiano. Europa Orientalis 1990 t. 9 s. 287-309 (w tekstach z XVI w....) szczegóły 
59.artykuł: Surwiło Jerzy: 1. Natchnieni przez Mickiewicza i Donelaitisa (Twórcy dwujęzyczni). nr s. (o pisarzach tworzacych w języku litewskim i polskim...) szczegóły 
60.artykuł: Velius Norbertas: Religia i mitologia dawnych Litwinów. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 123-132  szczegóły 
61.artykuł: Velius Norbertas: Sztuka profesjonalna a mitologia. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 134-136 (nt. mitologii litewskiej na tle sztuk plastycznych...) szczegóły 
62.artykuł: Venclova Tomas: ABC literatury litewskiej. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 134-144  szczegóły 
63.artykuł: Wojtkowiak Zbysław: Lietuvos filosofine s minties istorijos saltiniai. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 260-263 ([rec. ks.:] Źródła do historii litewskiej myśli filozoficznej, t. 1. W...) szczegóły 
64.artykuł: Zinkevicius Zigmas: Ueber die Sprache der aeltesten lituaischen handschriftlichen Texte. Linguistica Baltica 1995 t. 4 s. 83-91  szczegóły