Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bielecki Stanisław: Chrześcijanin i czas. Według listów św. Pawła. 1999  szczegóły 
2.książka: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Rozprawa habilitacyjna. 1996  szczegóły 
3.książka: Chłąd Stanisław: Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7-16 na tle paralel nowotestamentowych. 2000  szczegóły 
4.książka: Heidegger Martin: Fenomenologia życia religijnego. 2002 ([Zawiera m. in.:] Eksplikacja fenomenologiczna konkretnych fenomenów r...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 170  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 393 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piecuch Joachim: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Znak 2002 nr 4 s. 151 (nota...) szczegóły 
5.książka: Homa Krzysztof: Szaweł z Tarsu. 2003 ([Biografia św. Pawła]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 270 (nota...) szczegóły 
6.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1992  szczegóły 
7.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1995  szczegóły 
8.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do listów św. Pawła. 1998  szczegóły 
9.książka: Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa. 2003 (Arkadiusz Baron: Łacińskie komentarze do Listu do Tytusa (Ambrozjaste...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268 (nota...) szczegóły 
10.książka: Kucharski Jacek: Religijno-semiotyczne tło rzeczownikowych synonimów soteriologicznych listów św. Pawła Apostoła. 1996  szczegóły 
11.książka: Łach Jan: Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych. 1994  szczegóły 
12.książka: Misztal Wojciech: Dans le Christo Jesus seigneur. Les formules du type en Christo chez St. Paul et sa vision de la vie des chretiens comme vie dans le Christ. 1995 ([Rozprawa doktorska]...) szczegóły 
13.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
14.książka: Olyott Stuart: List do Rzymian. Ewangelia jaką jest naprawdę. 1994  szczegóły 
15.książka: Paciorek Antoni: Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian. 1995  szczegóły 
16.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1997  szczegóły 
17.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1995  szczegóły 
18.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 2000  szczegóły 
19.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1997  szczegóły 
20.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1996  szczegóły 
21.książka: Pindel Roman: Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (not....) szczegóły 
22.książka: Pindel Roman: Od ewangelizacji do wspólnoty. Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
23.książka: Pindel Roman: W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 -2, 21. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
24.książka: Posadzy Andrzej: Regno di Cristo - regno di Dio. L'interpretazione di 1 Cor 15, 20-28 nel dibattito teologico del Novecento. 2003  szczegóły 
25.książka: Prime Derek: Przestudiujmy 2. List do Koryntian. 2000  szczegóły 
26.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia nie tylko nad św. Pawłem. 1999 ([Zawiera rozprawy i studia poświęcone głównie egzegezie i teologii pis...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
27.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł, życie i dzieło. 1988  szczegóły 
recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
28.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
29.książka: Romaniuk Kazimierz: Święty Paweł o kobietach. 1995  szczegóły 
30.książka: Staniek Edward: Trzynasty Apostoł. 1996  szczegóły 
31.książka: Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. 1999  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
32.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza. 1991  szczegóły 
33.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Listu do Galacjan. 1991  szczegóły 
34.książka: Szorc Jerzy: Wolność i posłuszeństwo. Studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18. 2000  szczegóły 
35.książka: Wronka Stanisław: La vittoria di Dio e dell'uomo in Paolo. Studio esegetico-teologico su "nekao". 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Adamczewski Bartosz: Duchowa mądrość w Liście do Kolosan. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 37-53  szczegóły 
37.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
38.artykuł: Adamczewski Bartosz: Owoc Ducha - owoc mądrości. Sapiencjalne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 1-10  szczegóły 
39.artykuł: Adamczewski Bartosz: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 135-138 ([rec. ks.:] James G.D. Dunn: The Theology of Paul the Apostle. Edinbur...) szczegóły 
40.artykuł: Bailey K. E.: Odtwarzanie poetyckiej struktury 1 Kor 1, 17-2, 2. Studium tekstu i komentarz. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 5-47  szczegóły 
41.artykuł: Bednarz Michał: Hymn pochwalny na cześć Bożego dzieła zbawienia (Ef 1, 3-14). Tarnowskie Studia Teologiczne 2000 z. 1 s. 97-118 (analiza treści teologicznych...) szczegóły 
42.artykuł: Bielecki Stanisław: Chrześcijanie jako "ti kalorii dollientes" (Rz 12, 11)?. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
43.artykuł: Bielecki Stanisław: Dar usprawiedliwienia i przyjęcie go według [Listu do Rzymian] Rz 3, 21-26. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
44.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
45.artykuł: Bielecki Stanisław: Prawo i Ewangelia w kontekście "nauczających inaczej" według 1 Tm 1, 3b-11. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 57-70  szczegóły 
46.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
47.artykuł: Bielecki Stanisław: Tło polityczne, kulturowe i społeczne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świeckiej (Rz 13,1-10). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 31-51  szczegóły 
48.artykuł: Brejdak Jaromir: Philosophia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 125-152  szczegóły 
49.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
50.artykuł: Chłąd Stanisław: Chrystus i kościół według Ef 4, 7-16. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 7-21  szczegóły 
51.artykuł: Chmiel Jerzy: "Od wiary do wiary" (Rz 1. 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
52.artykuł: Czerski Janusz: Centralne tematy teologiczne Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 155-172  szczegóły 
53.artykuł: Czerski Janusz: List starożytny a listy św. Pawła. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 5-11 (charakterystyka listów św. Pawła na tle listu starożytnego jako gatunk...) szczegóły 
54.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
55.artykuł: Czerski Janusz: Retoryka w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2003 t. 23 s. 133-145  szczegóły 
56.artykuł: Filipic Mirjana: Pros nouthesían hemon - "Ku pouczeniu nas": Pawłowa typologiczna interpretacja eksodusu w 1 Kor 10, 1-11. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 49-68  szczegóły 
57.artykuł: Flasza Anna: Grecka terminologia miłości. Preliminaria do dyskursu o miłości agape w Liście św. Pawła do Rzymian. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
58.artykuł: Geniusz Andrzej: Najstarszy przekaz o Zmartwychwstaniu. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1997 nr 3 s. 73-81 (dot. 1 Kor 15, 1-11 z teologicznego i historycznego punktu widzenia...) szczegóły 
59.artykuł: Gieniusz Andrzej: Cierpienia obecnego czasu nie stanowią zagrożenia dla chwały, która ma się w nas objawić. Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 27-47  szczegóły 
60.artykuł: Gieniusz Andrzej: "Ten aparhen tou pneumatos ehontes" - sens i funkcja metafory w Rz 8, 23-25. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
61.artykuł: Gnilka Joachim: La mission d'apres Paul. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 99-108 (ze streszcz. w języku polskim: Misja według św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
62.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 19-46 (dot. Listu do Efezjan...) szczegóły 
63.artykuł: Gryziec Piotr R.: Specyfika paraklezy w "Listach św. Pawła". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 85-90  szczegóły 
64.artykuł: Gryziec Piotr R.: Tytuły chrystologiczne w Listach Pasterskich. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 5-30  szczegóły 
65.artykuł: Gryziec Piotr R.: "Z uczynków prawa nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia" (Rz 3, 20). Kwestia spójności Pawłowej krytyki prawa.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 16-22  szczegóły 
66.artykuł: Gryziec Piotr: Charyzmat paraklezy (Paweł) 12, 6-8. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 85-98 (dot. Listu do Rzymian...) szczegóły 
67.artykuł: Grzymska Urszula: Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 247-255  szczegóły 
68.artykuł: Homerski Józef: Duch Święty w Listach Pawłowych. Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 7-23  szczegóły 
69.artykuł: Jankowski Augustyn: Modlitwa Apostolska według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 27-32  szczegóły 
70.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według "Listu do Galatów". x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
71.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Postać Abrahama a nauka o usprawiedliwieniu w Liście do Galatów. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 85-98 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
72.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja Kościoła w świecie w świetle listów Pawłowych. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 77-86  szczegóły 
73.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja wspólnoty chrześcijan "dla świata" według Listów Pawłowych. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 231-239  szczegóły 
74.artykuł: Kaczorowski Robert: Św. Pawła troska o wierność wierze chrześcijańskiej na podstawie 2 Kor 6,16. Studium biblijne. Studia Elbląskie 2003 t. 5 s. 213- (m.in. zagadnienia literackie Listów - kompozycja, analiza semantyczna2...) szczegóły 
75.artykuł: Kasiłowski Piotr: Za co dziękować? (1 Tes 1-3). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
76.artykuł: Kic Wiesław: Chronologiczne aspekty misji korynckiej Pawła Apostoła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 180-188 (próba ustalenia historycznego pobytu św. Pawła w Koryncie...) szczegóły 
77.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: W obronie tożsamości chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1, 3-11 (cz. I). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 85-112 (analiza Listu do Kolosan...) szczegóły 
78.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
79.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Dary wywyższonego Chrystusa (Ef 4,11). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 169-177  szczegóły 
80.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Dojrzałość Kościoła w Pełni Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 12-16. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 110-125 (z charakterystyką literacją listu...) szczegóły 
81.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Wezwanie do "zachowania jedności ducha" (Ef 4,1-6). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
82.artykuł: Kowalski Aleksander: Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 605-635  szczegóły 
83.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła. Próba syntezy patroteologii Pawłowej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
84.artykuł: Langkammer Hugolin: Eklezjalne określenia chrześcijan w Listach św. Pawła. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 199-207  szczegóły 
85.artykuł: Langkammer Hugolin: Jezus Chrystus w "Listach św. Pawła". Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 101-104  szczegóły 
86.artykuł: Langkammer Hugolin: Problematyka chronologii absolutnej i chronologii relatywnej życia i działalności św. Pawła Apostoła. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 123-128  szczegóły 
87.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie Listu Św. Pawła do Galatów. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
88.artykuł: Longosz Stanisław: Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 907-924  szczegóły 
89.artykuł: Łach Jan: "Nadzieją radujący" (List do Rzymian 12, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
90.artykuł: Łach Jan: Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
91.artykuł: Łach Jan: "Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1, 4). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
92.artykuł: Łach Jan: "...Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1,4). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
93.artykuł: Łach Jan: Pouczające formuły modlitewne Pawła w listach do Tessaloniczan. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 325-343  szczegóły 
94.artykuł: Łach Jan: Starotestamentowe tło formuły "Narodzony według ciała z nasienia Dawida" [List do Rzymian] Rz 1,3. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
95.artykuł: Łach Jan: Wyznanie wiary zapisane w 1 Kor 15,3-8. Bobolanum 2000 z. 2 s. 385-415  szczegóły 
96.artykuł: Makowski Mariusz: Wybrane elementy apokaliptyczne i ich występowanie w 2 Liście do Tesaloniczan. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 315-319  szczegóły 
97.artykuł: Michalski Tomasz: Asceza negatywna na podstawie katalogów wad zamieszczonych w listach św. Pawła. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 169-177  szczegóły 
98.artykuł: Michalski Tomasz: Duchowość życia rodzinnego na podstawie listów więziennych i pasterskich świętego Pawła Apostoła. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 231-238  szczegóły 
99.artykuł: Michalski Tomasz: "Nowy człowiek" na podstawie "Listu do Kolosan" (3, 10-15). Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 94-104  szczegóły 
100.artykuł: Misztal Wojciech: "De imitatione Patris" u św. Pawła. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 241-267  szczegóły 
101.artykuł: Misztal Wojciech: Eis Christon: życie chrześcijańskie i zbawienie jako coraz pełniejsza koinonia z Chrystusem. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 118-139 (na podstawie listów św. Pawła...) szczegóły 
102.artykuł: Misztal Wojciech: Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5, 22-23. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 311-332  szczegóły 
103.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako zycie w Bogu Ojcu według św. pawła Apostoła. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
104.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako życie w Chrystusie według św. Pawła. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 168-185  szczegóły 
105.artykuł: Muszyński Henryk: Posługa słowa jako powołanie i zadanie na podstawie listów św. Pawła. Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 5-10  szczegóły 
106.artykuł: Nowak Dominik: "Ho eso anthropos" (2 Kor 4,16; Rz 7,22). Przyczynek do antropologii św. Pawła. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 115-132  szczegóły 
107.artykuł: Nowak Jan: Paweł z Tarsu - "sługa Chrystusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz, 1, 1). Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 200-211 (życie i działalność św. Pawła...) szczegóły 
108.artykuł: Ordon Hubert: "Kiedy zaś nadeszła pełnia czasu" (Ga 4, 4). Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 105-119 (analiza kompozycji literackiej i interpretacja teologiczna fragmentu L...) szczegóły 
109.artykuł: Ordon Hubert: Matka Jezusa w Ga 4, 4-5. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 37-46  szczegóły 
110.artykuł: Ordon Hubert: Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 75-83  szczegóły 
111.artykuł: Ormanty Stanisław: "Communio Personarum" życia domowego w Liście do Kolosan 3,18-4,1. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 7-16 (dot. m.in. tematu małżeństwa i niewolnictwa...) szczegóły 
112.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Potrójny wymiar Rekapitulacji według św. Pawła. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 61-76  szczegóły 
113.artykuł: Paciorek Antoni: Poganie "przed Chrystusem" według "Listu do Rzymian 1-2". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 207-228  szczegóły 
114.artykuł: Paciorek Antoni: Wydarzenie pod Damaszkiem w świetle nowotestamentowych wypowiedzi. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
115.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
116.artykuł: Pindel Roman: Charakter narracyjny partii Ga 1, 13 - 2,14. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 269-290  szczegóły 
117.artykuł: Pindel Roman: Gatunek retoryczny i didpositio "Listu do Galatów". Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 183-208  szczegóły 
118.artykuł: Pindel Roman: List do Galatów w świetle niektórych analiz struktury literackiej. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 315-334  szczegóły 
119.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
120.artykuł: Pindel Roman: O model rozwoju idei ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 188-196  szczegóły 
121.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 71-72 (rec. ks.: A. Gieniusz: Romanas 8:18-30 "Suffering does not thwart the ...) szczegóły 
122.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 70-71 (rec. ks.: Ph.H. Kern: Rhetoric and Galatians. Assessing and approach t...) szczegóły 
123.artykuł: Pindel Roman: Retoryka Pawła w świetle Listów do Koryntian. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 69-90  szczegóły 
124.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
125.artykuł: Pisarek Stanisław: Czy św. Paweł zrealizował projekt odbycia podróży apolstolskiej na krańce Zachodu, to jest do Hiszpanii (RZ 15,24.28)?. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2001 t. 34 s. 115-143  szczegóły 
126.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
127.artykuł: Posadzy Andrzej: Duch wolności i wierności prawu Chrystusa według Gal 6, 1-10. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 30-46 (dot. "Listu do Galatów"...) szczegóły 
128.artykuł: Prado Flores Jose: Kerygmat Pawła. W drodze 1996 nr 3 s. 16-26  szczegóły 
129.artykuł: Rafiński Grzegorz: Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
130.artykuł: Rafiński Grzegorz: Problem struktury 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 73-81  szczegóły 
131.artykuł: Rakocy Waldemar: 2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyty w Koryncie i jego realizacja. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z.1 s. 133-143  szczegóły 
132.artykuł: Rakocy Waldemar: 2 Kor 10-13: "List we łzach?". Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z.1 s. 121-132 (analiza argumentów dot. jedności bądź niespójności fragmentu 10-13 z f...) szczegóły 
133.artykuł: Rakocy Waldemar: Antypawłowa opozycja w "Liście do Galatów". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 117-127  szczegóły 
134.artykuł: Rakocy Waldemar: Czas powstania Drugiego Listu do Koryntian. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 33-39  szczegóły 
135.artykuł: Rakocy Waldemar: Data narodzin apostoła Pawła. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
136.artykuł: Rakocy Waldemar: Datacja pierwszej misji Pawła w Koryncie. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 93-110  szczegóły 
137.artykuł: Rakocy Waldemar: Lata wizyt Pawła w Jerozolimie po nawróceniu i rok ucieczki z Damaszku. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 89-98  szczegóły 
138.artykuł: Rakocy Waldemar: Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 31-44  szczegóły 
139.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat powstania 1 Kor na wiosnę. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 111-122  szczegóły 
140.artykuł: Rakocy Waldemar: Pytanie o ofiarność Filipian (interpretacja feministyczna). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 152 (dot. sposobu prezentacji kobiet w Listach...) szczegóły 
141.artykuł: Rakocy Waldemar: Retoryczny schemat argumentacji w 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 231-242  szczegóły 
142.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
143.artykuł: Romaniuk Kazimierz: "Spór Antiocheński" i jego rola w walce Pawła z żydującymi. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 35-48  szczegóły 
144.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Studia Paulina (1 Kor 15,5,7; Ga 2,1 n). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 7-16  szczegóły 
145.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol [Liście do Kolosan] i Ef [Liście do Efezjan]. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 129-138  szczegóły 
146.artykuł: Sionek Andrzej: Agape - Duch przenikający posługę Słowa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 254-280 (analiza i interpretacja tekstu greckiego...) szczegóły 
147.artykuł: Suski Andrzej: "A przyszedłszy zwiastował pokój" (Ef, 2, 17). x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
148.artykuł: Świderkówna Anna: Najstarsze wyznanie wiary. Motywacje 2002 nr 2 s. 6-8 (komentarz do 1 Kor 15, 3-9...) szczegóły 
149.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
150.artykuł: Tołwiński Jan: Szlakiem Apostoła Pawła w Grecji. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 40-45; nr 7/8 s. 38-42  szczegóły 
151.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
152.artykuł: Torbus Sławomir: The Stoical Terminology in the "Letter to the Romans" of Saint Paul. Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 235-243  szczegóły 
153.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64  szczegóły 
154.artykuł: Turko Ryszard: Wątki sportowe w "Listach Apostolskich" św. Pawła. Nad Odrą 1993 nr 6 [właśc. 3] s. 18-19  szczegóły 
155.artykuł: Wojciechowska Kalina: Fragmenty polecające w listach apostoła Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
156.artykuł: Wojciechowska Kalina: Fragmenty polecające w listach apostoła Pawła. Rocznik Teologiczny 2002 z. 2 s. 21-31  szczegóły 
157.artykuł: Wolniewicz Marian: Tej nocy, w której był wydany. Tradycja antiocheńska: św. Paweł. W drodze 1994 nr 6 s. 49-54 (Eucharystia w Nowym Testamencie...) szczegóły 
158.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Paolo. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 281-292 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
159.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 1, 16-17. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 227-239 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
160.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
161.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
162.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
163.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
164.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 239-244 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum Titus...) szczegóły 
165.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 235-239 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum zweit...) szczegóły 
166.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 229-235 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum erste...) szczegóły 
167.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 240-245 ([rec. ks.:] Jean-Noel Aletti: Saint Paul Epitre aux Colosiens. Introdu...) szczegóły 
168.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
169.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
170.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
171.artykuł: Załęski Jan: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 258-261 ([rec. ks.:] Paul-Gerhard Mueller: Der Erste und Zweite Brief an die Th...) szczegóły 
172.artykuł: Załęski Jan: "Znaczenie przyimka "apo" w 2 Tes 1,9. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
173.artykuł: Załęski Jan: Znaczenie terminów "władza" i "aniołowie" w 1 Kor 11,10. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
174.artykuł: Zdziarstek Roman: Chrystonomiczność egzystencji chrześcijańskiej według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
175.artykuł: Żukowski Henryk: Kościół Ciałem Chrystusa wg 1 Kor 12, 12-27. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 11-18 (o motywie użycia obrazu Ciała Chrystusa i jego chrystologiczno-pneumat...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
176.recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły 
177.recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły