Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (1,1 - 8,56). 2000  szczegóły 
2.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (16, 1 - 24, 53).  szczegóły 
3.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
4.książka: Galizzi Mario: Długa droga Jezusa. Ewangelia według św. Łukasza. 1989  szczegóły 
5.książka: Gooding David: Według Łukasza. Nowe spojrzenie na Trzecią Ewangelię. 1992  szczegóły 
6.książka: Gruen Anselm: Jezus - wizerunek Człowieka. Ewangelia św. Łukasza. 2002  szczegóły 
7.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
8.książka: Kiedzik Mirosław: Słowo Boże (Łk 8,4-21). Studium z teologii św. Łukasza. 1998 (Wstęp. * Rozdz. I. Analiza językowo-syntaktyczna kompozycji Łk 8,4-21....) szczegóły 
9.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Łukasza. Tajemica Chrystusa pośród nas. 1996  szczegóły 
10.książka: Mickiewicz Franciszek: Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasze i ś. Jana. 2003  szczegóły 
11.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
12.książka: Mycielski Ludwik: Ewangelia w Ewangelii. (Łk rozdz. 15). 1991  szczegóły 
13.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
14.książka: Rakocy Waldemar: Paweł - apostoł Żydów i pogan. Łukaszowy obraz powstania i rozwoju Pawłowych wspólnot. 1997  szczegóły 
15.książka: Staniek Edward: Chrystus wobec pokus. Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 3-7. 2003  szczegóły 
16.książka: Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 1989  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 124-127  szczegóły 
17.książka: Włodarczyk Stanisław: Święty Łukasz. Teolog historii zbawienia. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Banaszek Andrzej: Perykopa o skruszonym złoczyńcy (Łk 23,39-43) ne tle sekcji ukrzyzowania Jezusa (Łk 23,33-43) i jej implikacje moralne. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
20.artykuł: Banaszek Andrzej: Przypowieść o zagubionej owcy w świetle teologicznych koncepcji ewangelistów (Mt 18,10-15; Łk 15,3-7). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
21.artykuł: Baraniak Marek: Magowie i gwiazda czy pasterze i anioł?. Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 11-24 (relacja o narodzeniu Jezusa, podobieństwa i różnice w Ewangelii według...) szczegóły 
22.artykuł: Błahut-Kowalczyk Aleksandra: Jezus w relacjach z kobietami - na podstawie Ewangelii Łukasza. Myśl Protestancka 2001 nr 1 s. 40-46  szczegóły 
23.artykuł: Bonhoeffer Dietrich: Pieśń o obalonych tronach. Więź 1989 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
24.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
25.artykuł: Bytner Wojciech: Funkcja aorystów w Łk 1, 46-55. Studia Płockie 2001 t. 29 s. 179-183  szczegóły 
26.artykuł: Carmignac Jean: Theologie du Magnificat. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 13-24  szczegóły 
27.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 220-222 ([rec. ks.:] Jutta Brutscheck: Die Maria - Marta - Erzaehlung. Eine red...) szczegóły 
28.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
29.artykuł: Chrostowski Waldemar: Samaratynanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha (Łk 10, 30-37). O możliwych związkach Samarytan z Qumran. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
30.artykuł: Cisek Gabriel: Droga zmartwychwstałego Pana z uczniami (Łk 24, 13-35). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
31.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
32.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
33.artykuł: Dyk Stanisław: Teologia Ducha Świętego według Dz 2, 1-47. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 76-95  szczegóły 
34.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
35.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
36.artykuł: Gądecki Stanisław: Jezusowa a Łukaszowa wersja przypowieści o zaproszonych na ucztę (Łk 14,16-24). Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 7-58  szczegóły 
37.artykuł: Gładyszewski Ludwik: Proroctwo Symeona o mieczu boleści w interpretacji Symeona. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
38.artykuł: Hałas Stanisław: Dwie wersje przypowieści o zaproszeniu na posiłek (Mt 22, 1-10; Łk 14, 16-24) a dwie koncepcje Królestwa Bożego. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
39.artykuł: Haręzga Stanisław: Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących Słowo Boże (Łk 11, 27-28). Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 185-205  szczegóły 
40.artykuł: Hergesel Tomasz, Kucharczyk Elżbieta: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 136-137 (omów. art.: Christoph Gregor Mueller: Mehr als ein Prophet. Die Charak...) szczegóły 
41.artykuł: Jezierska Ewa J.: Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22,19-20). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 85-94 (na tle pozostałych przekazów ewangelicznych...) szczegóły 
42.artykuł: Kaczmarek Janusz: "Anaideia-chucpa": niezachwiana ufność w ojcowską miłość Boga. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
43.artykuł: Kamykowski Łukasz: Struttura del dialogo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Theologia Bogoslovie 2001 z. 1 s. 35-44  szczegóły 
44.artykuł: Kiedzik Mirosław: Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza - bibliografia publikacji w Polsce za lata 1986(85)-97. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 117-138  szczegóły 
45.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
46.artykuł: Kotwiński Stefan: Posłannictwo Jezusa w świetle wypowiedzi Symeona (Łk 2, 25-35). Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 147-158  szczegóły 
47.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
48.artykuł: Kudasiewicz Józef: Droga Jezusa do Jeruzalem na mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 51-19, 27). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
49.artykuł: Kudasiewicz Józef: Odpowiedź Jezusa na błogosławieństwo ewangelicznej niewiasty (Łk 11, 22) Przyczynek do mariologii św. Łukasza. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 112-117  szczegóły 
50.artykuł: Langkammer Hugolin: Epifanijny charakter starotestamentalnych cytatów w perykopie o kuszeniu Jezusa (Łk 4, 1-11). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
51.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
52.artykuł: Langkammer Hugolin: Łukasz mistrzem w relekturze Marka. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
53.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Język Septuaginty i jego wpływ na autora Trzeciej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 33-47  szczegóły 
54.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
55.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
56.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
57.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Działalność Jezusa w Jerozolimie - mowa w świątyni o zburzeniu miasta i zapowiedź paruzji (Łk 19,29-21,38). Studia Pelplińskie 2002 t. 32 s. 27-40  szczegóły 
58.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Historia królewskiego pretendenta (Łk 19,11-27). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 113-120  szczegóły 
59.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Jezus nauczający w świątyni jerozolimskiej (Łk 18, 47 - 21, 38). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
60.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22,66-71). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 23-30  szczegóły 
61.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: O miejscach i władzy sądzenia w Królestwie (Łk 22,24 - 30). Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 205-213  szczegóły 
62.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Obietnica zbawienia dana łotrowi (Łk 23, 40-43). Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 51-62 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
63.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Od kultu w świątyni jerozolimskiej do wiary w Kościele Jezusa (Łk-Dz). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
64.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świątynia jerozolimska i jej związek z Izraelem w Łk i Dz. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 270-281  szczegóły 
65.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Teoria pochodzenia oraz propozycja interpretacji ŁK 19,1-10. Studia Gnesnensia 2003 t. 17 s. 161-171  szczegóły 
66.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Zacheusz syn Abrahama w spotkaniu z synem człowieczym w Jerycho (Łk 19,1-10). Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 31-42  szczegóły 
67.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Znaczenie świątyni jerozolimskiej w Łk 1-2. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 181-186  szczegóły 
68.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
69.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
70.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
71.artykuł: Paclorek Antoni: "Zobaczcie lilie na polu..." (Mt 6, 28 par.). Jezusowy zakaz troszczenia się o pokarm i odzienie w tradycji synoptycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 133-146 (analiza przekształceń wypowiedzi Jezusa w ewangeliach...) szczegóły 
72.artykuł: Paczos Krzysztof: Teologiczne i katechetyczne znaczenie perykopy o uczniach idących do Emaus. Didaskalos 1999 nr 1 s. 85-94  szczegóły 
73.artykuł: Pietrusiak Paweł: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 176-177 ([rec. ks.:] J.A. Fitzmyer: Luke the theologian. New Jork 1989....) szczegóły 
74.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
75.artykuł: Pindel Roman: Obraz ojca w Przypowieści o synu marnotrawnym. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 261-274  szczegóły 
76.artykuł: Piotrowska Anna: Prawdziwy święty. Newsweek 2001 nr 11 s. 74-75 (nt. badań szczątków św. Łukasza znajdujących sie w Padwie, potwierdzaj...) szczegóły 
77.artykuł: Pokorny Petr: Lukas 1, 1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 271-276  szczegóły 
78.artykuł: Prus Wojciech: Siedemdziesiąty siódmy powrót. W drodze 2003 nr 2 s. 37-50 (nt. przypowieści o synu marnotrawnym...) szczegóły 
79.artykuł: Przybylski Ryszard: Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 (m.in. dot. pism Jana Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
80.artykuł: Rakocy Waldemar: Faryzeusz i celnik w świątyni (Łk 18, 9-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
81.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
82.artykuł: Rakocy Waldemar: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 113-115 ([rec. ks.:] John T. Squires: The plan of God in Luke-acts. Cambridge 1...) szczegóły 
83.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
84.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
85.artykuł: Rosik Mariusz: Funkcja modelu "modlitwa- Duch Święty" w teologii św. Łukasza. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
86.artykuł: Rosik Mariusz: Jezus w synagodze w Nazarecie (Łk 4, 16-30) - zapowiedź misji namaszczonego proroka. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2001 nr 2 s. 141-150 (dot. analizy fragmentu Ewangelii jako jednostki literackiej...) szczegóły 
87.artykuł: Salij Jacek: Przekład bardziej jednoznaczny niż oryginał. Uwagi na marginesie Mt 24, 28 i Łk 17, 37. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
88.artykuł: Sieg Franciszek: Łukasz Ewangelista o zmartwychwstaniu Jezusa. Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 75-96  szczegóły 
89.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in Luke's Gospel and Acts as Compared with the Reign of God and the Lamb in the Relevation of John. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 53-58  szczegóły 
90.artykuł: Siuda Tomasz: Motyw Ducha w Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2). x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
91.artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizcji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
92.artykuł: Szczepińska Bożena: "Błogosławieństw" przekładanie rozmaite (Mt. 5, 1-13; Łk 6, 20-26). Przekłada a interpretacja. Gdańskie Studia Językoznawcze 2003 t. 8 s. 113-133 ("Kazanie na Górze" i "Kazanie na Równinie" w różnych wersjach współcze...) szczegóły 
93.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24, 1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 310-350 (wielopłaszczyznowa interpretacja tekstu ewangelicznego...) szczegóły 
94.artykuł: Toeplitz Karol: Moralno-filozoficzna wykładnia przypowieści o synach marnotrawnych. Rocznik Teologiczny 1998 z. 1/2 s. 213-235 (analiza ewangelijnej "Przypowieści o synu marnotrawnym" w kontekście o...) szczegóły 
95.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
96.artykuł: Tyrol Anton: Lectio divina. Prakticka ukazka prace s textom Lk 5,1-11. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 161-171 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
97.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
98.artykuł: Wójcik Andrzej: Trzej naśladowcy Chrystusa (Łk 9, 57-62). Egzegeza tekstu. Teofil 1999 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
99.artykuł: Zbroja Bogdan: Powszechność zbawienia w trzeciej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 281-289  szczegóły 
100.artykuł: Zbroja Bogdan: Teologia słów "Duc in altum". Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 1-10 (m.in. analiza językowa zwrotu...) szczegóły 
101.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
102.artykuł: Żychlińska Bernadetta: Liczba trzy w tradycji Łukaszowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 295-302  szczegóły