Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Mapkon według Marka. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
2.książka: Czajkowski Michał: Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1-3,6. 1997  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
3.książka: Gruen Anselm: Jezus - droga do wolności. Ewangelia św. Marka. 2003 ([Jezus jako postać historyczna i jego działalność]....) szczegóły 
4.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Marka. Mały przewodnik egzegetyczno-teologiczny. 1995  szczegóły 
5.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
6.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1996  szczegóły 
7.książka: Maggi Alberto: Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka. 2001  szczegóły 
8.książka: Malina Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. 2002  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
9.książka: Paciorek Antoni: Ewangelie synoptyczne. 3. Ewangelia według św. Marka. 2002  szczegóły 
recenzja: Eckman Augustyn: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 3 s. 634-636  szczegóły 
10.książka: Rosik Mariusz: Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. 2000  szczegóły 
recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
11.książka: Steiner Rudolf: Tajemnice Ewangelii św. Marka. 1998 ([Wykłady wygłoszone od 15.09 do 24.09.1912 r. w Bazylei]...) szczegóły 
12.książka: Stock Klemens: Dobra Nowina Jezus. Orędzie Ewangelii św. Marka. 1994  szczegóły 
13.książka: Wróbel Ryszard: Perykopa o uciszeniu burzy (Mk 4, 35-41) i jej zastosowanie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno-homiletyczne. 1999 ([Zawiera rozdziały:] Pojęcie cudu oraz zagadnienia literacko-egzegetyc...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 62  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
15.artykuł: Bartnicki Roman: Właściwości literackie Ewangelii według św. Marka. x 1998 ([W ks.:] Słowo Boga i drogi człowieka. Pod red. Zbigniewa Machnikowski...) szczegóły 
16.artykuł: Bieniek Henryk: Analiza pragmatyczna perykopy o nierozerwalności małżeństwa Mk 10,1-12. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 115-119  szczegóły 
17.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
18.artykuł: Binek Paweł: Polskie tłumaczenia Ewangelii św. Marka w XX wieku z kręgu tradycji Biblii Wujka (Aspekt zmian leksykalno-stylistycznych). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 61-87  szczegóły 
19.artykuł: Bogacz Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 72-74 (rec. ks.: Jacob Chacko Naluparayil: The identity of Jesus in Mark. An ...) szczegóły 
20.artykuł: Bytner Wojciech: Perykopa o uzdrowieniu opętanego z Kafarnaum (Mk 1, 21-28) w świetle analizy pragmatycznej. Studia Płockie 2000 t. 28 s. 81-91  szczegóły 
21.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
22.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadki rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 182-191  szczegóły 
23.artykuł: Czajkowski Michał: Marek: Pierwszy ewangelista - pierwszy antysemita?. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
24.artykuł: Czajkowski Michał: Spór o wspólnotę stołu. Struktura kerygmatyczna Mk 2, 13-17. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 302-325  szczegóły 
25.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
26.artykuł: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 194-196 ([rec. ks.:] Fritzleo Lentzen-Deis: Das Markus-Evangelium. Ein Kommenta...) szczegóły 
27.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Zagadkowe "chciał ich minąć" (Mk 6, 46). Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 21-33  szczegóły 
28.artykuł: Dormeyer Detlev: Ewangelie Marka jako dawna biografia. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 1 s. 11-30  szczegóły 
29.artykuł: Flis Jan: Myśl eklezjalna w Ewangelii św. Marka. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 151-167  szczegóły 
30.artykuł: Górka Bogusław: Zakończenie Ewangelii Marka (16,8). Kwestia lingwistyczna. Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 47-53  szczegóły 
31.artykuł: Jajdelski Wojciech: Frazeologia w nowszych przekładach Ewangelii według św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2003 t. 29 s. 175-184 (dot. m.in. tłumaczenia Czesława Miłosza...) szczegóły 
32.artykuł: Kapkin David: Rodzina Jezusa. Studium nad Mk 3, 20-21 i 31-35. Communio 2000 nr 6 s. 82-97  szczegóły 
33.artykuł: Kasiłowski Piotr: Modlitwa w Ewangelii św. Marka. Bobolanum 1998 r. 9 [z. ] 2 s. 319-337  szczegóły 
34.artykuł: Kotecki Dariusz: "I chciał ich ominąć" (Mk 6, 48). Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 111-131  szczegóły 
35.artykuł: Kotecki Dariusz: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Nk 1, 15) - fundament życia chrześcijańskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 33-51 (analiza tekstu...) szczegóły 
36.artykuł: Kotecki Dariusz: Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4, 35-41) w świetle wewnętrznych kluczy hermeneutycznych drugiej Ewangelii. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
37.artykuł: Kotecki Dariusz: "Powołanie pierwszych uczniów" (MK 1, 16-20) i "nakaz powiedzenia Piotrowi" (MK 16, 7) jako początek i koniec formacji grupy uczniów Jezusa w Ewangelii według św. Marka. Theologica Thoruniensia 2001 t. 2 s. 29-42  szczegóły 
38.artykuł: Kotecki Dariusz: Rozwój kerygmatu w Ewangelii wg św. Marka. Theologica Thoruniensia 2002 t. 3 s. 41-58  szczegóły 
39.artykuł: Kotecki Dariusz: Znacznie dwóch opisów cudu rozmnożenia chleba w Ewangelii według św. Marka. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
40.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Argumenty za i przeciw pierwszeństwu Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 37-48  szczegóły 
41.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Dlaczego Marek napisał drugą ewangelię?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
42.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
43.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
44.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga" (Mk, 1,1 ). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 89-109  szczegóły 
45.artykuł: Langkammer Hugolin: Pierwsze słowa Jezusa w Markowej Ewangelii (1, 15) oraz ich znaczenie dla nowej ery zbawczej. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 63-80  szczegóły 
46.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
47.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
48.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
49.artykuł: Malina Artur, Misiarczyk Leszek: Fragment Ewangelii Marka w Qumram?. Collegium Polonorum 1994 t. 12 (1993/1994) s. 29-47  szczegóły 
50.artykuł: Malina Artur: Kontekst - klucz do peykop Markowych. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 298-301 ([rec. ks.:] Klemens Stock: Marco. Commento eontestuale al secondo Vang...) szczegóły 
51.artykuł: Malina Artur: "Kto może być zbawionym?" (Mk 10,26). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 105-122  szczegóły 
52.artykuł: Marzec Magdalena: Ewangelia św. Marka w Qumran? Prezentacja badań nad fragmentem 7Q5. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 197-216 (analiza papirusu...) szczegóły 
53.artykuł: Mickiewicz Franciszek: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 1-12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 28-38  szczegóły 
54.artykuł: Oczachowski Andrzej: "Zaparcie się siebie" - jako zasadnicze przykazanie w Ewangelii Marka według Jean Guitton'a. Ocena hermeneutyczna. Studia Paradyskie 2000 t. 10 s. 145-155 (w świetle pracy: Jean Guitton, "O Nowym Testamencie", Kielce 1999...) szczegóły 
55.artykuł: Popielewski Wojciech: "Ponieważ się bały" - Mk 16, 8 - niedokończona Ewangelia?. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
56.artykuł: Rosik Mariusz: Jezus i córka Syrofenicjanki (Mk 7,24-30): wyniesienie do godności dziecka Bożego. Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 2 s. 139-145  szczegóły 
57.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
58.artykuł: Rosik Mariusz: Motyw "kynaria" w dialogu Jezusa z Kananejką-Syrofenicjanką (Mk 7, 24-30; Mt 15, 21-28). W kręgu biblijnej topiki psa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 429-434  szczegóły 
59.artykuł: Rosik Mariusz: Oczyszczenie świątyni (Mk 11,15-18) jako zapowiedź jej zburzenia. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 211-222  szczegóły 
60.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
61.artykuł: Schmatovich Janos: Das Zeichen des Brotes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 6,30-44. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
62.artykuł: Sieg Franciszek: Jezus głosi "Ewangelię Bożą" (Mk 1, 14). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 141-149  szczegóły 
63.artykuł: Sieg Franciszek: "Królestwo Boże przybliżyło się" (Mk 1, 15). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 309-318  szczegóły 
64.artykuł: Sikora Adam R.: Ewanielejo swiatego Marka. Pierwsze tłumaczenie Ewangelii z języka greckiego na język kaszubski. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2002 t. 12 s. 131-134  szczegóły 
65.artykuł: Szymik Stefan: Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
66.artykuł: Witczyk Henryk: "Syn Człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu" (Mk 10, 45b). Czym jest odkupienie?. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 364-385 (interpretacja treści logionu...) szczegóły 
67.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
68.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
69.artykuł: Żukowski Henryk: Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 15-26  szczegóły