Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Maththaion. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
2.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
3.książka: Gruen Anselm: Jezus - nauczyciel zbawienia. Ewangelia św. Mateusza. 2003  szczegóły 
4.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym. 1998  szczegóły 
5.książka: Hesse Benedykt: Benedictti Hesse lectura super Evangelium Matthaei. 1990 (
(Cap. 17-20). Warszawa 1990, 342 s. (Textus et Studia Historiam Th...)
 szczegóły 
6.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
7.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
8.książka: Kowalczyk Mirosław: Naród w nauce chrześcijańskiej. 2002  szczegóły 
9.książka: Kubski Grzegorz: Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza. 2003  szczegóły 
10.książka: Kuras Boguchwała: W szkole mądrości i miłości. Komentarz do Kazania na Górze (Mt 5, 13-7, 29). 2003  szczegóły 
11.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według św. Mateusza. Księga wypełnionych obietnic bożych. 1995  szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 214-216  szczegóły 
12.książka: Paciorek Antoni: Ewangelie synoptyczne. 2. Ewangelia według św. Mateusza. 2002  szczegóły 
13.książka: Pawłowski Zdzisław: Kazanie na Górze - Osiem Błogosławieństw. 1995  szczegóły 
14.książka: Staniek Edward: Kazanie na Górze.  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Aranda Perez Gonzalo: Autour de la version sahidique du Nouveau Testament: s'agit-il d'une tradition textuelle unique? Etude des manuscrits M 569 et Bodmer XIX. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 21-26...) szczegóły 
17.artykuł: Banaszek Andrzej: Przypowieść o zagubionej owcy w świetle teologicznych koncepcji ewangelistów (Mt 18,10-15; Łk 15,3-7). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
18.artykuł: Banaszek Andrzej: Uniwersalizm opowiadania o kobiecie kananejskiej (Mt 15,21-28). Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 18-57  szczegóły 
19.artykuł: Baraniak Marek: Magowie i gwiazda czy pasterze i anioł?. Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 11-24 (relacja o narodzeniu Jezusa, podobieństwa i różnice w Ewangelii według...) szczegóły 
20.artykuł: Bartnicki Roman: Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza (W świetle świadectw starożytnego Kościoła i współczesnych dyskusji). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 37-50  szczegóły 
21.artykuł: Bartnicki Roman: Eschatologiczne pocieszenie w Ewangelii św. Mateusza 10, 23. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 131-136  szczegóły 
22.artykuł: Bartnicki Roman: Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności (Mt 19,10-12). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
23.artykuł: Bieńkowska Danuta: Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46) - forma literacka i właściwości stylistyczne. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 90-95  szczegóły 
24.artykuł: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 99-111...) szczegóły 
25.artykuł: Carron Julian: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 5, 6). Communio 2000 nr 5 s. 26-47  szczegóły 
26.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
27.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
28.artykuł: Czajkowski Michał: Jezus Mateusza wobec Tory Izraela. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 119-129  szczegóły 
29.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
30.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
31.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
32.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
33.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: 'Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
34.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
35.artykuł: E.Cz.: Biblia nie dzieli, ale łączy. Ukazał się ekumeniczny przekład ewangelii św. Mateusza. Rzeczpospolita 1997 nr 41 s. 2 (nota sprawozdawcza z prezentacji przekładu; Warszawa, 17 II 1997...) szczegóły 
36.artykuł: Edington Beth: From the Bible to Bach: an analysis of the crucifixion narrative and its treatment in the "St. Matthew Passion". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1992 z. 3 (241) s. 53-70  szczegóły 
37.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
38.artykuł: Fortuna Mariola: Hebrajska Ewangelia św. Mateusza ze średniowiecznego traktatu żydowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 241-249  szczegóły 
39.artykuł: Gancarek Jacek: Problematyka teologiczna powołania na podstawie Mt 9, 9-13. Częstochowskie Studia Teologiczne 2000 t. 28 s. 37-47  szczegóły 
40.artykuł: Głuchowski Andrzej: Miasta z perykopy Mt 11, 20-24 w świetle odpłaty. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 96-109  szczegóły 
41.artykuł: Godlewski Zbigniew: Mt 27,51 b - 53 jako jednostka literacka. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 45-62  szczegóły 
42.artykuł: Górski Artur: Come-back świętego Mateusza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
43.artykuł: Hałas Stanisław: Dwie wersje przypowieści o zaproszeniu na posiłek (Mt 22, 1-10; Łk 14, 16-24) a dwie koncepcje Królestwa Bożego. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
44.artykuł: Hergesel Tomasz: Historia zbawienia wg św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 25-36  szczegóły 
45.artykuł: Hergesel Tomasz, Rosik Mariusz: "Posłany, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 146-152 (dot. m.in. literackiego kształtu Ewangelii św. Mateusza, w tym roli po...) szczegóły 
46.artykuł: Hergesel Tomasz: Znaczenie proroctwa Iz 40,3 w Ewangelii św. Mateusza. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
47.artykuł: Jezierska Ewa J.: Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6, 14-15; 18; 35). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
48.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 148-150 ([rec. ks:] F. Neirynck, J. Verheyden, R. Corstjens: The Gospel of Matt...) szczegóły 
49.artykuł: Kasiłowski Piotr: Człowiek według błogosławieństw (Mt 5,3-10). Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 83-94  szczegóły 
50.artykuł: Komornicka Anna M.: Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6. 9-13). Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 143-155 (dot. tekstu Modlitwy Pańskiej...) szczegóły 
51.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
52.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
53.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Cykle typologiczne epizodów w Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 1 s. 31-49  szczegóły 
54.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
55.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
56.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
57.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Przyczyny zwięzłości Mateuszowych opowiadań o cudach. Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 79-98  szczegóły 
58.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 115-153  szczegóły 
59.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
60.artykuł: Kowalczyk Mirosław: Teologiczny sens "ethnos" w Ewangelii św. Mateusza. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 65-74  szczegóły 
61.artykuł: Kowalczyk Stanisław: The Genre of the Gospel of Matthew. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 45-52  szczegóły 
62.artykuł: Koziara Stanisław: "Widzieć źdźbło w oku brata..." Szkic z dziejów polskiego słownictwa i semantyki biblijnej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 125-131  szczegóły 
63.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc" (Mt 21, 43). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 79-84  szczegóły 
64.artykuł: Kudasiewicz Józef: Manifest misyjny Jezusa (Mt 28,26-20). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
65.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie..." (Mt 1, 19). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
66.artykuł: Lourenco Joao: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" (Mt 5, 6) (Biblijne wezwanie do szczęścia). Communio 1990 r. 10 nr 5 s. 3-17  szczegóły 
67.artykuł: Łach Jan: Kazanie na Górze (Mt 5-7) Prawem i Ewangelią wszystkich wierzących. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
68.artykuł: Machinek Marian: "Klauzula Mateuszowa" (Mt 5,32; 19,9) jako problem pastoralny. Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 5-21  szczegóły 
69.artykuł: Machinek Marian: O politycznym potencjale Kazania na Górze. Forum Teologiczne 2001 t. 2 s. 73-84  szczegóły 
70.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
71.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy jako fundamnet wielkich religii, a także i biologii (antropogenezy). Gnosis 2000 nr 12 s. 7-10  szczegóły 
72.artykuł: Mędala Stanisław: Nowe źródło do badań przekazu Ewangelii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
73.artykuł: Michalski Krzysztof: Śmierć Boga. Gazeta Wyborcza 2000 nr 164 s. 20-22 (konfrontacja dwóch wizji człowieka i świata: stoickiej i chrześcijańsk...) szczegóły 
polemika: Legutko Ryszard: Ewangelia według Nietzschego. Życie 2000 nr 169 s. 16 (dot. fragmentu pośw. interpretacji zachowania przed śmiercią Jezusa i ...) szczegóły 
polemika: Lisicki Paweł: Trwoga i bunt. Christianitas 2000 nr 5 s. 85-93  szczegóły 
74.artykuł: Michniewicz Wojciech: "A stało się to wszystko, aby się wypełniły pisma" czyli o tzw. formułach wypełnienia u Mt 26, 47-57. Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 11-38  szczegóły 
75.artykuł: Michniewicz Wojciech: <> czyli o tzw. "formułach wypełnienia" u Mt 26, 47-57. Studia Teologiczne 2001 t. 19 s. 23-40  szczegóły 
76.artykuł: Michniewicz Wojciech: Czy "wypełnienie się Pism" jest właściwym znaczeniem zwrotu "hetaire, ef'ho parei" u Mt 26,50a?. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 51-61  szczegóły 
77.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
78.artykuł: Misiurek Jerzy: "Zgorszenia wprawdzie przyjść muszą" (Mt 18, 7). Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 175-185 (biblijna koncepcja zgorszenia; aspekt teologiczno-moralny; możliwości ...) szczegóły 
79.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
80.artykuł: Nieciecki Adam: Mali - uczniowie Jezusa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 186-199 (interpretacja słowa "Mali"...) szczegóły 
81.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
82.artykuł: Paciorek Antoni: Kilka uwag w sprawie "Nowego komentarza biblijnego" - Ewangelia wg św. Mateusza. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
83.artykuł: Paciorek Antoni: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" (Mt 5, 3-48). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 263-271  szczegóły 
84.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
85.artykuł: Paclorek Antoni: "Zobaczcie lilie na polu..." (Mt 6, 28 par.). Jezusowy zakaz troszczenia się o pokarm i odzienie w tradycji synoptycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 133-146 (analiza przekształceń wypowiedzi Jezusa w ewangeliach...) szczegóły 
86.artykuł: Podeszwa Paweł: Unita testuale e struttura letteraria nella pericope della chiamata di Matteo e del pasto con i peccatori (Mt 9,9-13). x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
87.artykuł: Rafiński Grzegorz: Źródło, treść i adresaci Objawienia (Mt 11,25-30). Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 167-193 (dotyczy także Ewangelii według św. Łukasza...) szczegóły 
88.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
89.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Mateusz Ewangelista. Zorza 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
90.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13). Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 43-48  szczegóły 
91.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
92.artykuł: Salij Jacek: Przekład bardziej jednoznaczny niż oryginał. Uwagi na marginesie Mt 24, 28 i Łk 17, 37. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
93.artykuł: Sieg Franciszek: Ewangelista Mateusz o zmartwychwstaniu Jezusa (Mt 28, 1-10. 16-20). Studia Bobolanum 2002 nr 2/1 s. 5-23  szczegóły 
94.artykuł: Szamocki Grzegorz: Chrześcijańskie wchodzenie do Królestwa Niebieskiego na podstawie Jezusowego wezwania "Wchodźcie przez ciasną bramę!..." (Mt 7,13-14). Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 99-129  szczegóły 
95.artykuł: Szczepińska Bożena: "Błogosławieństw" przekładanie rozmaite (Mt. 5, 1-13; Łk 6, 20-26). Przekłada a interpretacja. Gdańskie Studia Językoznawcze 2003 t. 8 s. 113-133 ("Kazanie na Górze" i "Kazanie na Równinie" w różnych wersjach współcze...) szczegóły 
96.artykuł: Szczepińska Bożena: Problemy przekładu i interpretacji, czyli o Jezusowym: "Kto nie bierze swego krzyża...". x 2001 ([W ks. zb.:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana p...) szczegóły 
97.artykuł: Świderkówna Anna: Cisi. Więź 1999 nr 8 s. 10-11 (nt. błogosławieństwa...) szczegóły 
98.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
99.artykuł: Tronina Antoni: "Ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 57-66...) szczegóły 
100.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
101.artykuł: Wejman Henryk: "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48) - Chrystusowy imperatyw na trzecie tysiąclecie. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 5 s. 145-163  szczegóły 
102.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
103.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Transpozycja rzeczywistości przymierza synajskiego w eklezjologii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 165-173  szczegóły 
104.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
105.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
106.artykuł: Zawadzki Ryszard: Antytezy Kazania na Górze (Mt 5,21-48) we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 23-68  szczegóły 
107.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury Ewangelii św. Mateusza we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 135-144  szczegóły 
108.artykuł: Żukowski Henryk: Refleksje nad treścią perykopy Mt 21, 1-17. Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 3-10  szczegóły 
109.artykuł: Żukowski Henryk: Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 97-105  szczegóły 
110.artykuł: Żywica Zdzisław: Opowiadanie o poczęciu Jezusa - Emmanuela (Mt 1, 8-25). Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 281-287  szczegóły