Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Ewangelia wg Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
2.książka: Apokalipsa. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
3.książka: Apokalipsa św. Jana. 1986  szczegóły 
4.książka: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata. 1995 ([Zawiera Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie]...) szczegóły 
5.książka: Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1993  szczegóły 
6.książka: Dwanaście Ewangelii Pasyjnych Wielkiego Piątku. 2000 ([Przekład Ewangelii z Nowego Testamentu - Biblia Poznańska 1999]....) szczegóły 
7.książka: Dzieje Apostolskie. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
8.książka: Dzieje Apostolskie. 2000  szczegóły 
9.książka: Dzieje Apostolskie. Przekład z "Biblii Warszawsko-Praskiej". 1998  szczegóły 
10.książka: Ewangelia Jana. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
11.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa. Rekonstrukcja według zachowanych dokumentów z pierwszego i drugiego wieku n.e.. 1988  szczegóły 
12.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa w przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka. 2002  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
13.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa według przekazu Czterech. 1995  szczegóły 
14.książka: Ewangelia Marka. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
15.książka: Ewangelia Mateusza. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
16.książka: Ewangelia św. Marka. 1997  szczegóły 
17.książka: Ewangelia św. Marka. 2000  szczegóły 
18.książka: Ewangelia św. Marka na 2000-lecie chrześcijaństwa. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dotyczy także "Ewangelii św. Mateusza"...) szczegóły 
19.książka: Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Gmyz Cezary: Biblia XXI wieku. Życie 1997 nr 31 s. 4  szczegóły 
recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
recenzja: (ibn): Dowód ekumenicznej dojrzałości (Prezentacja ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 34 s. 6 (spraw. z prezentacji w Galerii Porczyńskich we Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dot. także "Ewangelii św. Marka"...) szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Ekumeniczny Mateusz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 21 s. 6 (zapowiedź wydania...) szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii wg św. Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 s. 6 (not. o prezentacji przekładu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 7 II...) szczegóły 
20.książka: Ewangelia według Łukasza. 1996  szczegóły 
21.książka: Ewangelia według Łukasza. 2000  szczegóły 
22.książka: Ewangelia według Marka. 1998  szczegóły 
23.książka: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1989  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Poeta - tłumacz Biblii. Słowo Powszechne 1990 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ratajczak Mirosław] mac: Odra 1989 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 331-332  szczegóły 
24.książka: Ewangelia według św. Jana. 2000 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
25.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
26.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
27.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
28.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1997  szczegóły 
29.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
30.książka: Ewangelia według św. Łukasza = Il Vangelo Secondo Luca = Das Evangelium nach Lucas = The Gospel according to Luke = El Evangelio segun San Lucas = Évangile selon Luc = Evangelie ot Luki. Przekład ekumeniczny na język współczesny. 2000  szczegóły 
31.książka: Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. 1997 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Warszawa, Poznań 1977....) szczegóły 
32.książka: Ewangelia według św. Łukasza. Jubileuszowy dar dla rodziny. 1997  szczegóły 
33.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Prywatny przekład ekumeniczny. Więź 1994 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
34.książka: Ewangelia według św. Marka. 1997  szczegóły 
35.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
36.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 157 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
37.książka: Ewangelia według świętego Jana. 1998  szczegóły 
38.książka: Ewangelia według świętego Jana. 2000  szczegóły 
39.książka: Ewangelia według świętego Łukasza. 2000  szczegóły 
40.książka: Ewangelia według świętego Łukasza = The Gospel according to the Luke. 2000  szczegóły 
41.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1997  szczegóły 
42.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1998  szczegóły 
43.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
44.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 2000  szczegóły 
45.książka: Ewangelie. 2002 ([Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottin...) szczegóły 
46.książka: Ewangelie. Dzieje Apostolskie. 1998 (Na podstawie: Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań, Warszawa 1978....) szczegóły 
47.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1995  szczegóły 
48.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1993  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Interlinearny przekład Nowego Testamentu. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Interlinearny przekład Nowego Testamentu i jego znaczenie. Więź 1995 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Nowy przekład Pisma Świętego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 6 (wyw. z tłumaczem; rozm. Ewa Borowik-Dabrowska...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Słowo w słowo. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 126  szczegóły 
49.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1994  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Adam: Słowo. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
50.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1997  szczegóły 
51.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.  szczegóły 
52.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
53.książka: List do Efezjan. 2001  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
54.książka: List do Filemona. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232 (nota...) szczegóły 
55.książka: List do Filipian. 2001  szczegóły 
56.książka: List do Galatów. 1999  szczegóły 
57.książka: List do Galatów. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
recenzja: mok: Wspólny Paweł i inni. Jednota 1995 nr 5 s. 17  szczegóły 
58.książka: List do Hebrajczyków. 1998  szczegóły 
59.książka: List do Kolosan. 2002  szczegóły 
60.książka: List do Rzymian. 1999  szczegóły 
61.książka: List św. Jakuba i List św. Judy. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
62.książka: Listy św. Piotra. Przekład ekumeniczny. 2001  szczegóły 
63.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
64.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty listów apostolskich]....) szczegóły 
65.książka: Nowy Testament. 1997  szczegóły 
66.książka: Nowy Testament. 2000  szczegóły 
67.książka: Nowy Testament. Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra, 1, 2 i 3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana. 2001  szczegóły 
68.książka: Nowy Testament = The New Testament. 1989 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]....) szczegóły 
69.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
70.książka: Nowy Testament [i Psalmy]. Nowy przekład z greckiego. 1989  szczegóły 
71.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z greckiego na współczesny język polski. 1991  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym przekładzie czyli "... kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...". Jednota 1992 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym tłumaczeniu. Ekumeniczny przekład na współczesny język polski. Jednota 1992 nr 4 s. 16 (sprost. błędnie podanego nazwiska tł. (Włodzimierz Nast zamiast Walde...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45-46 (nota; dot. przekł....) szczegóły 
72.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z ilustracjami. 1989  szczegóły 
73.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2001  szczegóły 
74.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Sieg Franciszek: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
75.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2002  szczegóły 
76.książka: Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 1988  szczegóły 
77.książka: Pierwszy i Drugi List do Koryntian. 1998  szczegóły 
78.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu.  szczegóły 
79.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
80.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
81.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
82.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
83.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
84.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
85.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
86.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
87.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
88.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
89.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
90.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
91.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
92.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
93.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
94.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1994 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
95.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
96.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
97.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. 1989 ([Przedr. z wyd. 3:] Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962....) szczegóły 
98.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1991 (Tyt. na okładce: Nowy Testament...) szczegóły 
99.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1995  szczegóły 
100.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1993  szczegóły 
101.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1990  szczegóły 
102.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1988  szczegóły 
103.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. 1995  szczegóły 
104.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. Cz. 2. 1998  szczegóły 
105.książka: Słowa Jezusa. [Wybór tekstów]. 1997 ([Zawiera fragmenty Ewangelii]....) szczegóły 
106.książka: Swięte Pismiona Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Biblia kaszubska. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Pokorniewski Grzegorz: Biblia Tysiąclecia po kaszubsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: O Nowym Testamencie po kaszubsku (Refleksje na groąco). Pomerania 1993 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
nawiązanie: Gołąbek Eugeniusz: Ni ma tego złego.... Pomerania 1993 nr 12 s. 33  szczegóły 
107.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1997  szczegóły 
108.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1999  szczegóły 
109.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1990 ([Tekst równoległy w języku angielskim, polskim i niemieckim]....) szczegóły 
110.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. angielskim, polskim i niemieckim]...) szczegóły 
111.książka: The New Testament. New international version = Nowy Testament. Nowy przekład. 1998  szczegóły 
112.książka: Życie Jezusa Chrystusa. Według czterech ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1988  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Zwiastenk Jezesa. Gdinsko Kleka 2003 nr 25 s. 4 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
114.proza: Ewangelia według Św. Mateusza. Naji Goche 2002 nr 6 s. 42  szczegóły 
115.proza: Ewanielejo wedle swiatego Marka [fragm.:] Maka i smierc Jezesa. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2002 t. 12 s. 135-140  szczegóły 
116.proza: List ap. Pawła do Kolosan. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 147-150  szczegóły 
117.proza: List św. Pawła do Filemona. Tygodnik Powszechny 2002 nr 4 s. 10 (z koment.: Mieczysław Kwiecień: Chrześcijaństwo i niewolnictwo, Jan Tu...) szczegóły 
118.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Błogosławieństwa. Naji Goche 2002 nr 5 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
119.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Chrzcecejon dzeckę widu. Naji Goche 2003 nr 5 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
120.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Dredżi roz w Jeruzalemie ob swięto. Uzdrowienie nad stawe Betesda. Naji Goche 2002 nr 4 s. 25 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
121.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Ewanielejo wedle św. Aukasza. Narodzenie Jezesa. Naji Goche 2003 nr 6 s. 52 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
122.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Ewanielejo wedle św. Aukasza. Pokłon pasturzów. Naji Goche 2003 nr 6 s. 52 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
123.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Jezes a Jan Chrzcecel. Naji Goche 2003 nr 4 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
124.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Mędrzcowie z Porenku. Naji Goche 2002 nr 1 s. 36 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
125.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Miłota nieprzejocelów. Naji Goche 2002 nr 5 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
126.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Niemiłoserny dłeżnik. Naji Goche 2003 nr 1 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
127.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Pierszo zopowiesc męczi i zmatrwichwstanio. Naji Goche 2003 nr 2 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
128.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Pierwszo zopowiesc męczi i zmartwichwstanio. Naji Goche 2002 nr 2 s. 30 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
129.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Podatk na swiątinią. Naji Goche 2002 nr 3 s. 29 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
130.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Zgorszenie. Naji Goche 2003 nr 3 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
131.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Żewe chleba. Cedowne powielenie chleba. Naji Goche 2002 nr 4 s. 25 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły