Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Gołębiewski Marian: Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne.(Rozprawa habilitacyjna). 1994  szczegóły 
recenzja: Przybyłowski Jan: Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 300-301  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 298-300  szczegóły 
2.książka: Małecki Zdzisław: Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Iz 40-55). 1998  szczegóły 
recenzja: Poniży Bogdan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 1 s. 90 (nota...) szczegóły 
3.książka: Małecki Zdzisław: Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Iz 40-55). 1998  szczegóły 
4.książka: Turkanik Henryk: Na skrzydłach orła. Ekspozycja księgi Izajasza. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Bedyche Małgorzata: Jerozolima w przepowiadaniu Trito-Izajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 170-177 (dot. trzeciej części Księgi Izajasza...) szczegóły 
6.artykuł: Cholewiński Alfred: "Postępujmy w światłości Jahwe" (Iz 2, 5). (Proroctwo o prawdziwym rozbrojeniu - Iz 2, 1-5). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 321-328  szczegóły 
7.artykuł: Ginter Kazimierz: Spór o "Trisagion". Res Historica 2002 z. 14 s. 221-231 (nt. hymnu z księgi Izajasza "Święty,Święty, Święty" używanego w liturg...) szczegóły 
8.artykuł: Gołębiewski Marian: Bóg Stwórca i Odkupiciel u Deutero-Izajasza. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 5-11  szczegóły 
9.artykuł: Gołębiewski Marian: Idea "nowego wyjścia" u Deutero-Izajasza (Na podstawie analizy Iz 55, 12-13). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 234-242  szczegóły 
10.artykuł: Gołębiewski Marian: Kult i sprawiedliwość według Izajasza. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
11.artykuł: Grzybek Stanisław: Bóg Izajasza w świetle jego wizji. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 175-187  szczegóły 
12.artykuł: Hałas Stanisław: Przemiana pustyni przez wodę u Iz 40-55. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 47-60  szczegóły 
13.artykuł: Homerski Józef: Pojednanie z Bogiem (Refleksje egzegetyczno-teologiczne nad wyrocznią Iz 57, 14-19). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 57-68  szczegóły 
14.artykuł: Homerski Józef: Starotestamentalne "Ojcze nasz" (Analiza egzegetyczno-teologiczna Iz 63, 7-64, 11). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 55-68  szczegóły 
15.artykuł: Klimek Piotr: "Rok łaski" i "dzień pomsty" w Iz 61, 2a. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 17-23  szczegóły 
16.artykuł: Klimek Piotr: Teologia Iz 57,3a między Septuagintą a tekstem masoreckim. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 27-32  szczegóły 
17.artykuł: Lemański Janusz: Cierpienie "sługi Boga" typem zbawczej pasji Chrystusa. Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 75-101  szczegóły 
18.artykuł: Lemański Janusz: Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52, 7-10). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 49-64  szczegóły 
19.artykuł: Lemański Janusz: Izajasz wieszczem Chrystusa?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 27-45  szczegóły 
20.artykuł: Małecki Zdzisław: Epilog Księgi Deuteroizajasza. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
21.artykuł: Małecki Zdzisław: Krytyka pogańskich bóstw u Deuteriizajasza 44, 9-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 149-154 (dot. trzeciej części Księgi Izajasza...) szczegóły 
22.artykuł: Małecki Zdzisław: Lud Jahwe w orędziu Deuteroizajasza. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 43-53  szczegóły 
23.artykuł: Małecki Zdzisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 282-283 (rec. ks.: Hans M. Barstad: The Babylonian Captivity of the Book of Isa...) szczegóły 
24.artykuł: Małecki Zdzisław: Soteriologiczne rozumienie dzieła stworzenia w Księdze Deuteroizajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 271-278  szczegóły 
25.artykuł: Małecki Zdzisław: Struktura literacka prologu Księgi Deuteroizajasza (Iz 40, 1-11). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 14-18  szczegóły 
26.artykuł: Małecki Zdzisław: Wezwanie do szukania Jahwe (Iz 55, 6-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
27.artykuł: Michniewicz Wojciech: Nowe imiona Jerozolimy w Księgach Proroków Izajasza i Jeremiasza. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
28.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Proroctwo o Szebnie i Eliakimie (Iz 22, 15-25). Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 153-160  szczegóły 
29.artykuł: Nawrot Janusz: Izajasz i królestwo Judy wobec zagrożenia asyryjskiego (Egzegeza tekstu Iz 30, 1-17). Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 221-241 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
30.artykuł: Ordon Hubert: Eschatologiczne wylanie ducha w Iz 32, 15-20. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 27-34  szczegóły 
31.artykuł: Pełczyński Grzegorz: Teologia pokoju w tekstach Proto-Izajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 183-188  szczegóły 
32.artykuł: Pindur Gabriela: Abraham i Sara jako skała i cystrna. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Iz 51, 1-3. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 212-223  szczegóły 
33.artykuł: Pindur Gabriela: Matki narodu Wybranego, Sara i Rachela, w przepowiadaniu prorockim. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykop Jr 31,15-20 i Iz 51,1-3. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
34.artykuł: Polok Bernard: Izrael w poszukiwaniu własnej tożsamości (Lud Boży w księdze Trito-Izajasza). Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 91-108  szczegóły 
35.artykuł: Rumianek Ryszard: Motyw wiary i ufności u proroka Izajasza (Iz 7,9b). Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 27-35  szczegóły 
36.artykuł: Rumianek Ryszard: Proroctwo mesjańskie o Emmanuelu Iz 7, 14. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 285-292  szczegóły 
37.artykuł: Rumianek Ryszard: Skuteczność słowa Jahwe według Iz 55,10-11. Bobolanum 2000 z. 2 s. 199-206  szczegóły 
38.artykuł: Slawik Jakub: Literacki charakter tekstów warstwy podstawowej w Księdze Deutero-Izajasza (Iz. 40-55). Rocznik Teologiczny 1997 z. 1/2 s. 105-115 (dot. niejednolitości literackiej, przynależności różnych jednostek ksi...) szczegóły 
39.artykuł: Stachowiak Lech: Eschatologiczny los Jerozolimy i jej ludu (Refleksje biblijne nad Iz 66, 6-24). Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 339-346  szczegóły 
40.artykuł: Stachowiak Lech: Geneza Księgi Izajasza 1-39. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 43-53  szczegóły 
41.artykuł: Stachowiak Lech: Książę Pokoju (Iz 8, 23b - 9,6). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 23-35  szczegóły 
42.artykuł: Stachowiak Lech: Myśl religijna i teologiczna Księgi Izajasza. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 21-41  szczegóły 
43.artykuł: Stachowiak Lech: Rzeczy "dawne" i rzeczy "nowe" w wypowiedziach Deuteroizajasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 15-25  szczegóły 
44.artykuł: Stachowiak Lech: Społeczność Boża po powrocie z niewoli. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 5-12  szczegóły 
45.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] żeby nie widział [...] [nie] słyszał [...] i [nie] nawrócił się [...]". Sens wersetu Iz 6, 10b w świetle wypowiedzi synoptyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 39-46  szczegóły 
46.artykuł: Szwarc Urszula: "Kiedy wypełnią się dni..." Analiza egezetyczno-teologiczna 2 Sm 7; Jr 23, 5; Iz 11, 3-4. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 27-36 (analiza fragmentów trzech wyroczni prorockich w kontekście określenia ...) szczegóły 
47.artykuł: Vanoni Gottfried: Zakończenie Księgi Izajasza i inne "straszliwe wersety". Powrót do partykularyzmu?. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
48.artykuł: Warzecha Julian: Wyrażenie "posłać słowo" w IZ 9,7. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 225-234  szczegóły 
49.artykuł: Witaszek Gabriel: Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13, 59). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 105-113  szczegóły 
50.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
51.artykuł: Wittlieb Marian: Wyrocznia Zbawienia: Dt-Iz 41, 8-13 i Stela Zakira. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 31-36 (profetyzm...) szczegóły 
52.artykuł: Wodecki Bernard: Jerusalem - Zion in the Texts of Proto-Isaiah. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 89-107 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
53.artykuł: Wodecki Bernard: Mesjańska uczta narodów na Syjonie (Iz 25, 6-9). Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 2 s. 31-53 (analiza fragm. perykopy...) szczegóły 
54.artykuł: Wodecki Bernard: Szczyty uniwersalizmu religijnego w Iz 19,16-24. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 7-31 (egzegeza perykopy...) szczegóły 
55.artykuł: Ziaja Krystian: Wierność Bogu u Proto-Izajasza i Habakuka. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 23-35  szczegóły