Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
2.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
3.książka: Fostowicz-Zahorski Michał: Świat bez prawdy. Poezja jako światopogląd. 2003 ([Eseje nt. filozofii poezji. Zawiera:] Myślenie przeciw sztuce (wprowa...) szczegóły 
4.książka: Michałowski Piotr: Granice poezji i poezja bez granic. 2001 ([dot. skrajnych sytuacji tekstu powstających ze zmagania z rozmaicie p...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Ucieczka Pegaza. Pogranicza 2001 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
5.książka: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. 1999 ( Wstęp. * Miniatura poetycka i gatunki: Aforyzm. Haiku. Inne gatunki. ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Monady, diady... i szarady. Pogranicza 1999 nr 5 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
6.książka: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. 1998  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
7.książka: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. 1985  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 379 (notka...) szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1988 t. 20 s. 99-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 152-154 ( ...) szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 394-401  szczegóły 
8.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Druga strona milczenia. Poeta u krańców mowy. 2003 ([Dot. istoty poezji, w oparciu o literaturę różnych epok, powszechną ...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Lekcja autentyzmu. Powściągliwość i Praca 2003 nr 6 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lekturnik (10). Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 128-133  szczegóły 
9.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
10.książka: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. 1995 ([Skrócona i zmieniona wersja książki, której wyd. 1. ukazało się w 198...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 207 (notka...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Barok 1997 nr 1 s. 187-189  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Przeszłość ożywiona. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Sokolski Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 119-122  szczegóły 
11.książka: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). 2001 (Wprowadzenie. * Część pierwsza. Semantyka wypowiedzi: Rozdział I: O po...) szczegóły 
12.książka: Sławek Tadeusz: Między literami (Szkice o poezji konkretnej). 1989 (Filozofia spójnika i poezja negatywności. Konkret i różnica. Chłodnym ...) szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
13.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
14.książka: Zeler Bogdan: Poezja i... Studia, szkice, interpretacje. 1998 ([Zawiera m.in. intepretacje tekstów poetów:] Stanisław Barańczak, Wojc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Aleksandrowicz Bartłomiej Piotr: Liryka czarnego patriotyzmu. Pogranicza 2000 nr 5 s. 71-76 (szkic...) szczegóły 
16.artykuł: Boniecka Barbara: Funkcje pytań w poezji. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 6 s. 115-150  szczegóły 
17.artykuł: Boniecka Barbara: Strukturalno-kompozycyjna funkcja pytań w poezji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 163-177  szczegóły 
18.artykuł: Calame Claude: La poesie archaique comme genre litteraire. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 29-39  szczegóły 
19.artykuł: Cichobłaziński Leszek: Dobro i poezja. W drodze 1988 nr 3/4 s. 156-158  szczegóły 
20.artykuł: Cloutier Cecile: Maszyna do poezji. x 1988 ([W ks. zb.:] Eidos sztuki. Kraków 1988 s. 113-117 [dot. poezji elektro...) szczegóły 
21.artykuł: Czerniawski Adam: [Czy poeci są potrzebni]. x 1987 ([w czasopiśmie:] The Poetry Review (London) 1987 nr 3 [informac...) szczegóły 
omówienie: [Zieliński Jan] jz: Twórczość 1988 nr 6 s. 125-126  szczegóły 
22.artykuł: Davies Eirlys E.: The role of the title in poetic discourse. Studia Anglica Posnaniensia 1988 t. 20 (1987) s. 217-225  szczegóły 
23.artykuł: Degott Bertrand: Widzieć i wskazywać świat wierszem. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 151-153 (dot. relacji między formą poetycką a myślą i językiem oraz rzeczywisto...) szczegóły 
24.artykuł: Deguy Michel: Argus ścigając Proteusza zmienia się w Argusa ścigającego Proteusza. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 238-245 (esej o poezji; z not. o Michelu Deguy, s. 295...) szczegóły 
25.artykuł: Domin Hilde: Wiersz - nie zużywający się przedmiot codziennego użytku. O doświadczeniach pisania. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 41-46 (zawiera także wiersze Hilde Domin...) szczegóły 
26.artykuł: Domin Hilde: Wiersz - nie zużywający się przedmiot. Arkusz 1998 nr 5 s. 2-3 (uniwersalne wartości poezji...) szczegóły 
27.artykuł: Drajewski Stefan: "Poezjo! Jakie twoje imię?". Życie i Myśl 1990 nr 3/4 s. 34-38 (autotematyzm w twórczości współczesnych księży-poetów...) szczegóły 
28.artykuł: Enzensberger Hans Magnus: Doniesienia ze sfery lirycznej (O poezji i poetach lat osiemdziesiątych: zwyczaje, obyczaje i praktyki pewnego osobliwego klanu) ) (fragmenty). Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2, 15 (esej o socjologii twórczości poetyckiej i odbioru poezji; z karyk. aut...) szczegóły 
29.artykuł: Fieguth Rolf: Zur Konzeption des Lyrischen bei R. Ingarden. x 1988 ([W ks. zb.:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstm...) szczegóły 
30.artykuł: Gawłowski Robert: Poeta - miejsce, czas. Poezja 1988 nr 2 s. 80-87 (na przykładzie twórczości Cz. Miłosza i własnej....) szczegóły 
31.artykuł: GO: Poetów pycha i lament. Życie Warszawy 1994 nr 262 s. 12 (spraw. z wykładu Adama Zagajewskiego pt. "Biedna poezja" poświęconego ...) szczegóły 
32.artykuł: Gronczewski Andrzej: Poezja i życie praktyczne. Miesięcznik Literacki 1988 nr 1 s. 67-73  szczegóły 
33.artykuł: Gruszewska Ludmiła: Poetycki absolut czy sakralizacja słowa. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 127-136  szczegóły 
34.artykuł: Gumilow Nikołaj: Anatomia wiersza. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 59-62  szczegóły 
35.artykuł: Gutorow Jacek: Poezja i tradycja. Kresy 1996 nr 25 s. 140-144 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
36.artykuł: Jaccottet Philippe: Kroniki literackie. Dekada Literacka 1997 nr 5 s. 23 (szkic nt. sensu istnienia poezji i sposobu jej odczytywania...) szczegóły 
37.artykuł: Jonca Magdalena: Funkcje motta w liryce. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 119-132  szczegóły 
38.artykuł: Karasek Krzysztof: Przemiany obrazu poetyckiego. Literatura 1992 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
39.artykuł: Kociuba Grzegorz: Ochraniać własny głos w zgiełku. Fraza 1995 nr 8 s. 99-101 (zadania poezji we współczesnym świecie...) szczegóły 
40.artykuł: Kociuba Grzegorz: Poezja a doświadczenie indywidualne. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 85-92  szczegóły 
41.artykuł: Koryl Janusz: Poezja en face. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 24-29 (próba definicji...) szczegóły 
42.artykuł: Koryl Janusz: W kręgu poetyckich infamii i olśnień. Student 1990 nr 8/9 s. 9 (nt. istoty poezji...) szczegóły 
43.artykuł: Kott Jan: Poezja i grafika. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 II s. 4, 15  szczegóły 
44.artykuł: Kozioł Urszula: Z rozmów o wierszu (Od strony jego sacrum). Odra 1996 nr 3 s. 60-62 (esej...) szczegóły 
45.artykuł: Kozioł Urszula: Z rozmów o wierszu (Od strony jego sacrum). Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 36-40 (esej...) szczegóły 
46.artykuł: Kula Edward: O strukturze i kompozycji utworu literackiego. Polonistyka 2002 nr 5 s. 290-293  szczegóły 
47.artykuł: Kulawik Adam: O potrzebie poezji. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 133-139 (esej; z not. o autorze i fot....) szczegóły 
48.artykuł: Kwiatkowska Alina: Cognitive linguistics and the analysis of poetry. Linguistica Silesiana 1990 t. 11 s. 29-36  szczegóły 
49.artykuł: Lam Andrzej: Kategoria podmiotu w liryce. x 1988 ([W ks.: id.]: Lupus in fabula. Szkice literackie. Kraków 1988, s. 270-...) szczegóły 
50.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Tajemnica poezji. Metafora 1996 nr 25/26 s. 6-12 (esej nt. istoty poezji...) szczegóły 
51.artykuł: Lewinson Jacek: Jak czytać poezję?. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 11 s. 1, 9  szczegóły 
nawiązanie: Koryl Janusz: Jak rozumieć poezję. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 12 s. 1, 2  szczegóły 
52.artykuł: Marjańska Ludmiła: Tysiące anonimowych wierszy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9 s. 12 (uwagi o warunkach poetyckiej wybitności wierszy...) szczegóły 
53.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
54.artykuł: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 116-135  szczegóły 
55.artykuł: Michałowski Piotr: Wiersze coraz mniejsze. Arkusz 1992 nr 7 s. 3 (o współczesnych tendencjach zmierzających do skracania form poetyckich...) szczegóły 
56.artykuł: Miłosz Czesław: Postscriptum. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 163-176 (m.in. o opisie w poezji; obszerniej o wierszach - studiach przedmiotów...) szczegóły 
57.artykuł: Miłosz Czesław: Przeciw poezji niezrozumiałej. Tygodnik Powszechny 1990 nr 21 s. 1, 4-5 (esej o epifanii i opisie świata rzeczywistego w poezji...) szczegóły 
58.artykuł: Miłosz Czesław: Przeciw poezji niezrozumiałej. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 151-162 (m.in. o poetyckiej epifanii...) szczegóły 
59.artykuł: Mol Simon: Poezja - drogą do ludzkości. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 38-42 (rodzaje poezji według Mola - komercyjna, propagandowa i autentyczna...) szczegóły 
60.artykuł: Napiórkowski Jacek: Sprasowane zioła. Arkusz 2002 nr 6 s. 5 (uniwersalne wartości poezji...) szczegóły 
61.artykuł: Navakas Kestutis: O pracy poety. Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (z not. o autorze...) szczegóły 
62.artykuł: Niedzielski Robert: Nowy rozdział. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 108 (charakterystyka gatunków lirycznych centon i centon multimedialny...) szczegóły 
63.artykuł: Niemierowska Renata Maria: Poezja jako transgresja (Przykład redukcji). Format Literacki 1994 nr 0 s. 2-3  szczegóły 
64.artykuł: Nowotna Magdalena: Tożsamość podmiotu w poezji ostatnich dwudziestu lat. Analiza semiolingwistyczna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 44-46 (streszcz. referatu...) szczegóły 
65.artykuł: Oszajca Wacław: Źródła poezji?.... Czas Kultury 1993 nr 3 s. 58-59 (rozważania nt. czym jest poezja...) szczegóły 
66.artykuł: Paz Octavio: Rekapitulacje. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 3 (o istocie wiersza...) szczegóły 
67.artykuł: Paz Octavio: Romantyzm i poezja współczesna. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 179-197  szczegóły 
68.artykuł: Plutowicz Jerzy: Poezja i złudzenie. Kartki [Białystok] 1999 nr 20 s. 16-17 (esej nt. poezji "czystej", poezji intelektualnego wysiłku i poezji bud...) szczegóły 
69.artykuł: Podsiadło Jacek: Paramodlitwy i antymodlitwy w poezji polskiej. Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 88-95  szczegóły 
70.artykuł: Rygielska Małgorzata: Przecie ustaleniom? Kilka uwag o pojęciu wyobraźni. ARTyleria 2003 nr 1 (4) s. 28-30 (esej nt. pojęcia wyobraźni poetyckiej...) szczegóły 
71.artykuł: Sawicki Stefan: Czym jest poezja?. Ethos 1989 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
72.artykuł: Sawicki Stefan: Esej o poezji. Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 1-8  szczegóły 
73.artykuł: Sawicki Stefan: O istocie i istotnych cechach poezji. Ethos 2000 nr 4 s. 36-41 (wykład wygłoszony z okazji otrzymania Nagrody im. ks. Idziego Radzisze...) szczegóły 
74.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Ethos 1997 nr 4 s. 83-89 (dot. transgresji w poezji - wielokierunkowego przekraczania granic w o...) szczegóły 
75.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 18 (dot. przekraczania granic gatunkowych; streszczenie referatu...) szczegóły 
76.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
77.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1988 nr 4 s. 625-626 ([rec. ks:]. V. Ragojsha: Paehtychny slojjnihk. Mihnsk 1987....) szczegóły 
78.artykuł: Snyder Gary: Poezja i świat pierwotny. Notatki o poezji jako technice przetrwania ekologicznego. Brulion 1992 nr 19 A s. 101-104  szczegóły 
79.artykuł: Stabryła Stanisław: Wokół greckiego pojęcia liryki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 10 (streszcz. referatu ...) szczegóły 
80.artykuł: Staniszewski Jacek: Laryngologia Słowa II. Meble 2002 nr 7 s. [50]-[54] (nt. poezji dźwiękowej...) szczegóły 
81.artykuł: Tokarz Bożena: Poezija in pojavi sodobne ikonosfere. x 1988 ([w czasopiśmie:] Obdobja (Ljubljana) 1988 nr 8 s. 113-118 [info...) szczegóły 
82.artykuł: Tryksza Anna: Strategie komunikacyjne a kod wierszowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 157-166 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
83.artykuł: Trzynadlowski Jan: Pochwała literatury. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 153-168  szczegóły 
84.artykuł: Vincenty Tadeusz: Jaka jesteś poezjo?. Gwiazda Polarna 1995 nr 36 s. 9 (fel. nt. rytmu w poezji...) szczegóły 
85.artykuł: Wencel Wojciech: Wygra poezja. Topos 2003 nr 1/3 s. 171 (wywiad nt. wyższości poezji nad popkulturą; rozm. Tadeusz Dąbrowski; z...) szczegóły 
86.artykuł: Wojewoda Piotr: Gazeta Młodych 1989 nr 46 s. 8 (list do redakcji nt. istoty poezji...) szczegóły 
87.artykuł: Zagajewski Adam: Czy poeci umieją interpretować poezję?. Znak 2003 nr 2 s. 107-126 (dot. pisarstwa krytycznoliterackiego poetów rożnych epok; z prowadzoną...) szczegóły 
88.artykuł: Zumthor Paul: Pamięć i wspólnota. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 323-342 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
89.impreza: "Filozofia i poezja" - międzynarodowe kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 149 (not. o udziale w kolokwium twórców polskich Jana Błońskiego, Czesława ...) szczegóły 
90.impreza: "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
91.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły