Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Cztery dekady. 40-lecie oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (13 X 1961 - 13 X 2001). 2002 (Eugeniusz Kurzawa: 40 lat minęło. - Janusz Koniusz: Archeologia środow...) szczegóły 
2.książka: Markiewicz Czesław: Rozpoznany moment osobności. 2000 (I. Wieczna prologomena młodości (Uwagi ogólne) [życie literackie środo...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
3.odwołanie: Grupa Literacka "Budowa".  szczegóły 
artykuł: Enigma 1989 nr 2 s. 12-13 (o założeniach grupy...) szczegóły 
artykuł: Gromadzki Robert: Grupa Literacka "Budowa". Twórczość Robotników 1989 nr 18 s. 10 (nt. działaln. grupy i założeniu na jej bazie w 1988 Grupy Działań Arty...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9  szczegóły 
4.odwołanie: Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. x  szczegóły 
artykuł: Toczewski Andrzej: Nadodrze 1989 nr 2 s. 3 (wyw. z prezesem; rozm.: Wiesław Nodzyński...) szczegóły 
5.odwołanie: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. x  szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Ciągle szukaliśmy miejsca na ziemi. Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (podsumowanie działalności z okazji 10-lecia istnienia RSTK w Zielonej ...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Nadodrze 1989 nr 10 s. 6 (wyw. z prezesem; rozm. Halina Ańska...) szczegóły 
6.odwołanie: Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. x  szczegóły 
artykuł: Pytel Marciszyn Jolanta: Jeszcze żywi poeci z Zielonej Góry. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 215 (nt. historii i działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Biesiada Słowa" - spotkanie młodych poetów z Zielonej Góry (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2002 nr 1 s. 165 (not.; oprac. Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, Grzegorz Gorzechowski...) szczegóły 
8.impreza: Jesienne Spotkania Kulturalne Autunalia (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 1 s. 130 (not.; oprac. Grzegorz Gorzechowski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bończa Tomasz: Wilnianie w Zielonej Górze. Wojaże pod Pegazem. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 3 (spraw. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
10.artykuł: Buck Andrzej: Literacki ruch młodych w Zielonej Górze (1975-1979). Studia Zielonogórskie 1998 t. 4 s. 113-124 (geneza ruchu literackiego studentów...) szczegóły 
11.artykuł: (e): Kronika kulturalna. Komunikaty 1994 nr 3 s. 6 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
12.artykuł: F.S.: Wilno w Zielonej Górze. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 3 s. 23 (o pobycie w Zielonej Górze i województwie zielonogórskim grupy polskic...) szczegóły 
13.artykuł: Imię dla ulicy. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2 s. 25 (o inicjatywie Zarządu Zielonogórsko-Gorzowskiego Oddziału ZLP nadania ...) szczegóły 
14.artykuł: K.J.R.: Zielona Góra. Własnym głosem 1996 nr 29 s. 2 (nt. działalności w Zielonej Górze Robotniczego Stowarzyszenia Twórców ...) szczegóły 
15.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 239 s. B (nota o 40-leciu Oddziału Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
16.artykuł: [Kurzawa Eugeniusz] E.K.: Okrągły stół pisarzy. Komunikaty 1994 nr 2 s. 2 (spraw. z wieczoru dyskusyjnego poświęconego środowisku literackiemu mi...) szczegóły 
17.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Ostatnia dekada. Trakt 2000 nr 21 s. 48-50 (życie literackie województwa lubuskiego po 1989...) szczegóły 
18.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Wilno nad Odrą. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
19.artykuł: (kurz): Ulice dla twórców. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 18 (o inicjatywie Zielonogórsko-Gorzowskiego Zarządu Oddziału ZLP nadania ...) szczegóły 
20.artykuł: Łukaszewicz Zenon: Ze zmiennym niepokojem, czyli młodzi na Pegazie. Gazeta Lubuska 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
21.artykuł: Markiewicz Czesław: Miasto, którego nie ma. Nadodrze 1989 nr 9 s. 3, 4 (nt. poziomu instytucji kulturalnych...) szczegóły 
polemika: Buzikiewicz Marek: Nadodrze 1989 nr 12 s. 2  szczegóły 
polemika: Hładkiewicz Wiesław: Nadodrze 1989 nr 20 s. 3  szczegóły 
polemika: Nodzyński Tomasz: Nadodrze 1989 nr 12 s. 6  szczegóły 
22.artykuł: Markiewicz Czesław: Młoda poezja zielonogórska - wczoraj i dziś. Studia Zielonogórskie 1998 t. 4 s. 125-133 (nt. czynników kształtującach środowisko poetyckie regionu Zielonej Gór...) szczegóły 
23.artykuł: MG: Studiowanie poezji. Życie 2002 nr 23 s. 11 (not. nt. rozpoczęcia działalności Uniwersytetu Poezji...) szczegóły 
24.artykuł: Musielak Marek: Społeczny ruch kulturalny na Środkowym Nadodrzu w czterdziestoleciu PRL. Rocznik Lubuski 1989 t. 15 s. 87-101 (w latach 1945-1985; dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
25.artykuł: Nowak Gerard: Kultura województwa. Próba oceny. Trakt 2000 nr 21 s. 55-57 (dotyczy m.in. życia literackiego i teatralnego województwa lubuskiego...) szczegóły 
26.artykuł: Nowi członkowie. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 24 (nazwiska nowo przyjętych członków i kandydatów Oddziału ZLP...) szczegóły 
27.artykuł: Nowi. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 19 (nazwiska nowych członków ZLP przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego ...) szczegóły 
28.artykuł: Oddział - marsz. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 19 (lista członków Zielonogórsko-Gorzowskiego Oddziału ZLP...) szczegóły 
29.artykuł: Organizujemy. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2 s. 25 (zaplanowane na rok 1998 przez Oddział Zielonogórsko-Gorzowski ZLP impr...) szczegóły 
30.artykuł: (Q): Otwarcie literatów. Komunikaty 1997 nr 1 s. 15 (nota sprawozdawcza z imprezy z okazji 35-lecia powstania oddziału ZLP ...) szczegóły 
31.artykuł: Rudiak Robert: Organizacje i ugrupowania literackie w Zielonej Górze. Studia Zielonogórskie 2001 t. 7 s. 95-134 (nt. stowarzyszeń i organizacji literackich działających w latach 50.-9...) szczegóły 
32.artykuł: Rudiak Robert: Ruch literacki w Zielonej Górze w latach osiemdziesiątych. Studia Zielonogórskie 2003 t. 9 s. 91-121  szczegóły 
33.artykuł: Siatecki Alfred: Czy w Zielonej Górze jest środowisko literackie?. Komunikaty 1994 nr 2 s. 1-2  szczegóły 
34.artykuł: Sobkowiak Czesław: Klub Literacki w Zielonej Górze. Integracje 1991 nr 27 s. 114 (działalność klubu...) szczegóły 
35.artykuł: Sobkowiak Czesław: Wstyd. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 25 (o braku w Zielonej Górze czasopisma społeczno-kulturalnego...) szczegóły 
36.artykuł: Stan środowiska literackiego gorzowsko-zielonogórskiego związanego z ZLP. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2 s. 25 (nazwiska członków i kandydatów Oddziału Zielonogórsko-Gorzowskiego ZLP...) szczegóły 
37.artykuł: Stroiński Franciszek: Po Walnym. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2 s. 24 (sprawozdanie z Walnego Zebrania Zielonogórsko-Gorzowskiego Oddziału ZL...) szczegóły 
38.artykuł: Trzop Beata: Zielona Góra jako miasto pogranicza - inicjatywy kulturalne polsko-niemieckie. Rocznik Lubuski 1998 t. 24 cz. 2 s. 285-292  szczegóły 
39.artykuł: Turowski Stanisław: Potrzebny tygodnik. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 14 (o konieczności powołania w Zielonej Górze tygodnika społeczno-kultural...) szczegóły 
40.artykuł: Werstler Janusz: W pilnej sprawie... Nadrzecza. Komunikaty 1997 nr 3 s. 5 (apel do wojewody o powołanie czasopisma społeczno-kulturalnego...) szczegóły 
41.artykuł: Wymiana autorów. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 3 s. 23 (o współpracy pomiędzy Klubem Literackim ZLP z Gorzowa Wielkopolskiego ...) szczegóły 
42.artykuł: Z ostatniej chwili. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2 s. 25 (nazwisko nowo przyjetęgo decyzją Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Główn...) szczegóły 
43.artykuł: Związek Literatów Polskich (Gorzów Wlkp. - Zielona Góra). Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 24 (środowiska literackie Gorzowa i Zielonej Góry skupione wokół ZLP...) szczegóły