Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Historia i współczesność w języku rosyjskim i literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 28-30 V 1987 r.. 1989 ([M.in.:] M. Jeżowa: Plusquamperfectum w "Powieści minionych lat". - H....) szczegóły 
2.książka: Kośko Maria Magdalena: Mitologia ludów Syberii. 1990 (Ałtajczyków, Buriatów, Chantów (Ostiaków), Dołganów, Ewenków, Jakutów,...) szczegóły 
3.książka: Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Rusycystów, Opole 16-17 listopada 1987 r.. 1990 (Franciszek Sielicki: Aspekty Wschodu i Zachodu w polskich opiniach mię...) szczegóły 
4.książka: Porębina Gabriela: Od proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego. 1989 (Wstęp. Proletkult - Kuźnica - RAPP (założenia estetyczno-programowe). ...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Próżne nadzieje. Nowe Książki 1991 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Formy psychologizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej" - ogólnopolskie sympozjum rusycystyczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa: Doroczne sympozjum rusycystyczne w Zielonej Górze. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
6.impreza: "Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej" - międzynarodowa konferencja rusycystów (1987).  szczegóły 
artykuł: Laszczak Wanda: Slavia Orientalis 1988 nr 4 s. 631-634 (sprawozdanie...) szczegóły 
7.impreza: "Pisarz i władza (Od Awwakuma do Sołżenicyna)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Główko Olga: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 573-575  szczegóły 
artykuł: S.B.: Pisarz i władza. Kronika [UŁ Łódź] 1994 nr 6 s. 13 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Nowa wizja świata i jej wcielenie w literaturze pięknej. Przegląd Rusycystyczny 1988 r. 11 z. 1 s. 15-33 (po 1917 r....) szczegóły 
9.artykuł: Cyba Ignacy: Misreading. Regiony 1992 nr 3/4 s. 146-148 (refleksje na marginesie książki Andrieja Żdanowa "Przemówienia o liter...) szczegóły 
10.artykuł: Faryno Jerzy: Stal i anatomia. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 247-251 (m.in. nt. różnych kontekstów stosowania w literaturze radzieckiej słow...) szczegóły 
11.artykuł: Gondowicz Jan: Teatr w więzieniu. Reportaż w międzywojennej Polsce szuka prawdy o ZSRR. Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 219-238 (nt. dostępnych w Polsce międzywojennej reportaży i relacji o życiu w R...) szczegóły 
12.artykuł: Jerofiejew Wiktor: Stypa po literaturze radzieckiej. Literatura 1990 nr 11 s. 61 (oprac. wg Literaturnaja Gazeta (Moskwa) (jg) właść. Jan Guranow...) szczegóły 
13.artykuł: Khazan Vladimir: Moskva ili Ierusalim? (Zametki k teme "Evrejjskijj vopros i sovetskaja literatura 20-30-kh gg."). Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 435-448 (ze streszczeniem w jez. polskim...) szczegóły 
14.artykuł: Kiblicki Anatol, Użgorow Anatol: Filozofia i inne formy świadomości społecznej w literaturze radzieckiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1992 nr 15 s. 163-187  szczegóły 
15.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 129-130 ([rec. ks. zb.:] Istorija sovetskojj literatury. Novyjj vzgljad. Po mat...) szczegóły 
16.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Wczesna proza radziecka w kontekście ewolucji realistycznych technik narrcyjnych (Uwagi w sprawie tzw. skomplikowanych form podawczych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1986 nr 9 (721) s. 24-29 (dot. pierwszej połowy lat 20....) szczegóły 
17.artykuł: Lazari Andrzej: Kategoria narodnost' w estetyce radzieckiej (Zarys problemu). Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 119-135  szczegóły 
18.artykuł: Lichański Jakub Z.: Badania radzieckie nad literaturą czasów baroku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 167-171  szczegóły 
19.artykuł: Makiedonow Adrian: Groteska humanistyczna w twórczości rosyjskich poetów radzieckich końca lat dwudziestych i trzydziestych. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 219-238  szczegóły 
20.artykuł: Mucha Wacław: Twórczość Bractwa Serafina w odnowionej rzeczywistości literatury radzieckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 44-58  szczegóły 
21.artykuł: Poręba Stanisław: Programy literackie i substytuty programowe w literaturze radzieckiej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 73-82  szczegóły 
22.artykuł: Porębina Gabriela: Rosyjska literatura radziecka w badaniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 309-313 (z not. s. 390...) szczegóły 
23.artykuł: Rapoport Anna: Traktor v sovetskojj kul'ture 1920-1960-kh godov. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 209-221 (m.in. w literaturze, z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
24.artykuł: Rudziewicz Irena: Przegląd Rusycystyczny 1988 r. 11 z. 2 s. 159-161 ([rec. ks.:] Leonid Ershov, Ivan Kuz'michev: Volshebnyjj kristall. Soci...) szczegóły 
25.artykuł: Schaumann Gerhard: Problemy utopicheskogo v russkojj sovetskojj literature. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 125-131  szczegóły 
26.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 564-565 ([rec. ks.:] V tiskakh ideologii. Antologija literaturno-politicheskikh...) szczegóły 
27.artykuł: Szczerbiak Bożena: Utopijny język utopijnej władzy. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 189-197 (nt. przenikania do literatury pięknej języka ideologii komunistycznej ...) szczegóły 
28.artykuł: Szkołut Tadeusz: Inteligencja twórcza wobec totalitaryzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 203-213  szczegóły 
29.artykuł: Waksberg Arkadij: Dialog [Warszawa] 1988 nr 10 s. 97-107 (o procesach i egzekucjach literatów i ludzi teatru w latach 30-tych XX...) szczegóły 
30.artykuł: Wołodźko Alicja: Literatury ZSRR. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 665-686 (omów. krytyczne publikacji literatur narodów ZSRR w Polsce w roku 1983...) szczegóły 
31.artykuł: Wołodźko Alicja: Literatury ZSRR. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 564-586 (omów. krytyczne publikacji literatur narodów ZSRR w Polsce w roku 1984...) szczegóły 
32.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 69-74 (rec. ks.: Anatolijj Karpov: Russkaja sovetskaja poehma 1917-1941. Mosk...) szczegóły 
33.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Recepcja rosyjskiego poematu radzieckiego w Polsce. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 321-356 (z notą, s. 375...) szczegóły 
34.artykuł: Żyłko Bogusław: Psychoanaliza w ZSRR. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 125-142 (stosunek do teorii Zygmunta Freuda m.in. Michaiła Bachtina i Iwana Jer...) szczegóły