Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Belaruskihja pihs'mennihkih Pol'shhy. Drugaja palova XX stagoddzja. 2000  szczegóły 
recenzja: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 247 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Ad al'manakha "Run'" da stalihchnajj antalogihih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 264-268  szczegóły 
recenzja: Witryna. Czasopis 2001 nr 10 s. 37 (nota; podp. (sj)...) szczegóły 
2.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
3.książka: Chykvihn Jan: Belaruskaja lihtaratura Pol'shhy. Bihblihjagrafihchny davednihk 1957-1998. 1998  szczegóły 
4.książka: Chykvihn Jan: Daljokihja ih blihzkihja. Belaruskihja pihs'mennihkih zamezhzha. 1997 (Pradmova. Uzykhodzhanne na vyshynju (Lihryka Maseja Sjadnjova). Mizh V...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Literatura białoruskiej diaspory. Dziś 1999 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Mihshhanchuk Mihkola: Khto splocihc' douhg? (Perachytvajuchy dasledavanne Jana Chykvihna "Daljokihja ih blihzkihja"). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 193-198  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 491-494  szczegóły 
5.książka: Kto jest kim na Białorusi = Khto josc' khto uh Belarusi. 2000  szczegóły 
6.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogih. Proza belaruskajj ehmihgracyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
7.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
8.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
9.książka: Zaniewska Teresa: Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce. 1992 ([Dotyczy twórczości autorów:] Nadzieja Artymowicz, Aleksander Barszcze...) szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Zrodzeni na skrzyżowaniu dróg. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Dwie książki o literaturze białoruskiej. Borussia 1994 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
10.książka: Zaniewska Teresa: Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956. 1997 (Wstęp [m.in. nt. polskich przekładów poezji białoruskiej]. Rozdz. 1. B...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Białoruska poezja w Polsce. Dziś 1999 nr 10 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Książka o poetach grupy literackiej "Białowieża". Akcent 1999 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: Sesja białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce poświęcona literaturze (1998).  szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: [Czterdziestolecie] 40-lecie Białowieży. Białoruski parnas literacki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 144 s. 16 (nota spraw., także nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Liter...) szczegóły 
12.impreza: Sesja poświęcona polskim Białousinom w ramach projektu "Mniejszości na co dzień".  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2001 nr 11 s. 9 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
13.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
14.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
15.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
16.impreza: "Trialog Białoruski. Białoruś-Skandynawia-Rosja" - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001). (Temat przewodni: obecność literatury białoruskiej w obszarze kultury S...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Trzy krajobrazy pogranicza. Czasopis 2001 nr 9 s. 18 (m.in. nt. spotkania z Eugeniuszem Kabatcem, z fot....) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wszystkie drogi prowadzą do Krynek. Czasopis 2001 nr 9 s. 16-17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 3 VIII s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Akudovic Valancin: Nigdzie i nikt. Kresy 2001 nr 45/46 s. 137-141 (rozważania związane z odbudową kultury białoruskiej po odzyskaniu prze...) szczegóły 
18.artykuł: Arkusz Aleś: Kurtyna w górę, ale spektakl jeszcze bez tytułu. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 92-93 (najnowsza literatura białoruska po przemianach politycznych...) szczegóły 
19.artykuł: Arkusz Aleś: Próba manifestu [Towarzystwa Wolnych Literatów]. Borussia 1997 nr 15 s. 20-21 (z not. o Alesiu Arkuszu...) szczegóły 
20.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
21.artykuł: Bednarczuk Tadeusz: Trybuna Opolska 1989 nr 88 s. 3 (m.in. nt. pisarzy białoruskich działających w Białoruskim Towarzystwie...) szczegóły 
22.artykuł: Błędowski Jacek: Wychodzenie z Zamieci. Głos Szczeciński 1989 nr 302 s. 5  szczegóły 
23.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
24.artykuł: Chykvihn Jan: Na garyzantaljakh ih vertykaljakh lihtaratury belaruskaga zamezhzha. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 224-226 (rec. ks.: Arnold McMillin: Belorusian literature of the diaspora. Birm...) szczegóły 
25.artykuł: Chykvihn Jan: Pryncyp dastatkovajj traihstascih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 207-208 ([rec. ks.:] Arnold McMillin: Belarusian literature in the 1950s and 19...) szczegóły 
26.artykuł: Czykwin Jan: Belaruskih lihtaraturny rukh u Pol'shchy. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 215-2...) szczegóły 
27.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
28.artykuł: Darski Józef: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 1988 nr 9 s. 115-117  szczegóły 
29.artykuł: Dąbkowski Tadeusz: Białoruska literatura i sztuka w pierwszych latach powojennych. Biuletyn Informacyjny [Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN] 1989 nr 1 s. 70-78  szczegóły 
30.artykuł: Drawicz Andrzej: Gra Białorusinami (Sąsiadom przydarzyło się nieszczęście i potrzebują pomocy). Trybuna 1997 nr 21 s. 12 (fel.; nt. reakcji twórców literatury i kultury białoruskiej na projekt...) szczegóły 
31.artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
32.artykuł: Dudinskaja Dina: Otobrazhenie dvukh tipov ekzistenciirovanija v russkojj i belorusskojj "derevenskojj" proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 175-183  szczegóły 
33.artykuł: Głogowska Helena: Białorusini w Polsce. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 28-29 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
34.artykuł: Góra Barbara: Białorutenika w lubelskich pismach kulturalno-literackich lat 1990-1994. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 491-501 (zawiera także bibliografię białoruteników...) szczegóły 
35.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
36.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Młoda literacka Białoruś. Borussia 1997 nr 15 s. 16-17 (dotyczy literatury l. dziewięćdziesiątych XX w....) szczegóły 
37.artykuł: Janovihch Sakrat: Mihnskihja ihgnaranty. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 54 (nt. stosunku literaturoznawców białoruskich do literatury białoruskiej...) szczegóły 
38.artykuł: Janowic Sakrat (Janovihch Sakrat): From editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 300-301 (rec. ks.: Khto est' khto sjarod Belarusauh svetu. Mihn'sk 2000; nota...) szczegóły 
39.artykuł: Janowic Sakrat (Janovihch Sakrat): From editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 300 (rec. ks.: Arnold McMillin: Belorusian literature of the diaspora. Birm...) szczegóły 
40.artykuł: Janowicz Sokrat: Białoruś a Białostocczyzna: problemy stosunków. Graffiti 1999 nr 3 s. 124-126 (m.in. nt. problemów literatury białoruskiej mniejszości etnicznej w Po...) szczegóły 
41.artykuł: Janowicz Sokrat: Bycie mniejszością narodową wymaga charakteru. Borussia 1998 nr 16 s. 35-41 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
42.artykuł: Janowicz Sokrat: Literatura białoruska - ginące zjawisko europejskie?. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 4-5  szczegóły 
43.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Belaruskaja litaratura uh poshuku uhlasnykh tradycyji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
44.artykuł: Kawalou Siarhiej: W poszukiwaniu tradycji. Kresy 2001 nr 45/46 s. 142-148 (wyw. nt. współczesnej dramaturgii białoruskiej; rozm. Żana Łaszkiewicz...) szczegóły 
45.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i rękawice bokserskie. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 89-91 (nt. najnowszej literatury białoruskiej, także o braku jej obecności w ...) szczegóły 
46.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i słodkie wiersze (Młoda literatura białoruska). Rzeczpospolita 1996 nr 243 s. 27  szczegóły 
47.artykuł: Kivako Helena, Mielnikowa Zoja: Twórczość poetów regionu Brzeskiego w kontekście współczesnej poezji białoruskiej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 315-321  szczegóły 
48.artykuł: Kulerski Wiktor: Khronika (nekotorykh) tekushhikh sobytijj. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 11 (not. nt. sytuacji pisarzy białoruskich żyjących w Polsce...) szczegóły 
49.artykuł: Lewandowski Wacław: Apel. Kresy 1995 nr 22 s. 254-255 (apel w sprawie finansowego wsparcia dla druków białoruskich wydawanych...) szczegóły 
50.artykuł: Maksihmjuk Jan: Slovy uh golym polih (Ab novykh kaardynatakh belaruskajj lihtaratury). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 32-34  szczegóły 
51.artykuł: Maksymiuk Jan: Imiona umartwionej mowy. Esej o średniomłodej literaturze białoruskiej (niektóre imiona). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 6-8 (m.in. dot. pisarzy: Slawamir Adamowicz, Aleś Arkusz, Ihar Babkou, Adam...) szczegóły 
52.artykuł: Maksymiuk Jan: Słowa w pustym polu (O nowych współrzędnych literatury białoruskiej). Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 46-47  szczegóły 
53.artykuł: Manifest "Tutejszych". Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 12-13 (tekst manifestu Towarzystwa Młodych Literatów "Tutejszyja" z 1987...) szczegóły 
54.artykuł: Mateja Anna: "Spór semantyczny". Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 [właśc. 44] s. 4 (dot. tożsamosci narodowej i problemów mniejszości białoruskiej w Polsc...) szczegóły 
55.artykuł: McMillin Arnold: ...At 60 answering questions from Sakrat Janovic. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 213-217 (nt. własnych kontaktów i zainteresowania literaturą białoruską; z notą...) szczegóły 
56.artykuł: McMillin Arnold: Belaruskih sanet u dyjaspary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 204-213 (w twórczości pisarzy białoruskich mieszkających poza Białorusią...) szczegóły 
57.artykuł: Mjatljuk Anna, Wygonnaja Lihlihja: Suchasni stan belaruskaga litaraturnaga wymauhlennja. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 45-55 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
58.artykuł: Nieuważny Florian: Uwagi o twórczości białowieskich poetów z ugrupowania Białowieża. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 121-131 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
59.artykuł: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 328-330 (rec. ks.: Aljaksandr Barshchehuhski:Tvorcy belaruskaga literaturnaga r...) szczegóły 
60.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Perakladchyckaja dzejjnasc' belavezhcauh. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 159-165 (dot. przekładów prozy białoruskiej na jęz. polski...) szczegóły 
61.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Satyra polityczna w białoruskiej literaturze współczesnej. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
62.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
63.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
64.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
65.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
66.artykuł: Rębacz Marcin: Czołem, niedobitki!. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17-18 (nt. prześladowań ludzi kultury na Białorusi, w tym literatury i filmu...) szczegóły 
67.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
68.artykuł: Rudziewicz Irena: "Białowieżanie" i tradycja Franciszka Bahuszewicza. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 87-96 (nt. przesłania i wpływu poezji Franciszka Bahuszewicza na twórczość po...) szczegóły 
69.artykuł: Sadowski Andrzej: Polscy Białorusini na temat Polaków i kultury polskiej (stan badań). Pogranicze 1997 t. 6 s. 26-51 (m.in. nt. literatury białoruskiej...) szczegóły 
70.artykuł: Sakowicz Anna: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 272-275 (rec. ks.: Vol'ga Shynkarehnka: Z verajj u chalavechnasc': Admetnascih ...) szczegóły 
71.artykuł: Seniuch Czesław: Między obowiązkiem a wolnością - poezja białoruska w XX wieku. Więź 1997 nr 9 s. 107-111  szczegóły 
72.artykuł: Seniuch Czesław: Postmodernizm. Zapis dyskusji. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 260-262 (nt. postmodernizmu lat 90. jako sprzeciw młodej bialoruskiej inteligen...) szczegóły 
73.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
74.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Suchasnaja belaruskaja gihstarychnaja proza: zhanravyja svoeasablihvascih. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 71-85  szczegóły 
75.artykuł: Siegień Bazyli: Dyjalektnae slova uh lihtaraturnajj move (da kharaktarystykih tvorchascih "belavezhcauh"). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 137-144  szczegóły 
76.artykuł: Sjamjonava Al'bihna: Sposab ihsnavannja svjadomascih (Paehzihja "Belavezhy" jak nead'emnaja chastka belaruskajj lihtaratury uh kantehksce zakhodnjajj kul'tury. Postacih. Tehndehncyih. Uzaemauhplyvy). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 88-103 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
77.artykuł: Stochel Włodzimierz: "Białowieżanie" i tradycja Janki Kupały. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 97-100 (nt. wpływu tradycji literatury białoruskiej na twórczość mieszkających...) szczegóły 
78.artykuł: Stral'cova Veranihka: Auhtabihjagrafihchnaja proza. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 180-192  szczegóły 
79.artykuł: Strel'cova Veronika: Tendencija ekspansii avtorskogo "ja" v sovremennojj belorusskojj proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 167-174 (dot. rozwoju tendencji autobiograficznych; nt. literatury lat 80. i 90...) szczegóły 
80.artykuł: Sulima Roch: Kultura białoruska dziś. Sycyna 1998 nr 5 s. 1, 14-15 (dot. także literatury; tekst wygłoszony na inauguracji działalności Ka...) szczegóły 
81.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Agul'nyja styljova-ehstehtychnyja asablihvascih belaruskajj lihtaratury uh Pol'shhy. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 91-96  szczegóły 
82.artykuł: Tychyna Mikhas': Metanojjja ih rehstauhracyja nacyjanal'najj svjadomascih: belaruskih kantehkst. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 28-34 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
83.artykuł: Waszczyńska Katarzyna: "Fenomen" poetycki Basławszczyzny. Etnografia Polska 1997 t. 41 z. 1/2 s. 195-203 (nt. niezwykłej popularności uprawiania poezji na terenie Basławszczyzn...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
84.recenzja: Siwek Beata: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 142-143 ([rec. ks.:] Janka Zaprudnik: Dvanaccatka. New York 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
85.impreza: Dni Kultury Białorusi (1997).  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: W poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Młodzi artyści z młodej Republiki. Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Arkusz Aleś: Poszukiwania stałego lądu na trzęsawisku. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 140-141 (nt. zmniejszonych planów wydawniczych, ingerencji cenzury oraz zamykan...) szczegóły 
87.artykuł: Barszczewski Aleksander: Arkadia czy pogranicze w ogniu?. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 35-39 (wyw. z prezesem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; rozm...) szczegóły 
88.artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: Federacja bez Białorusinów. Czasopis 2001 nr 5 s. 38-40 (m.in. apel o powołanie w Polsce ruchu przeciwko łamaniu praw i dyskrym...) szczegóły 
89.artykuł: Głogowska Helena: Aktywność kulturalna Białorusinów na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej (1967-2001). Studia Europejskie (Gdynia) 2001 t. 8 s. 275-281  szczegóły 
90.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Impresje białoruskie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 119 s. 17-33 (m.in. o konferencji patriotycznej organizacji "Baćkauszczyzna" (Ojczyz...) szczegóły 
91.artykuł: Janowicz Sokrat: Belaruskih litaraturny rukh u suchasnajj Pol'shhy. x 1995 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 5. Mihnsk 1995 s. 16-22...) szczegóły 
92.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce (Dylematy twórczości). Integracje 1993 nr 29 s. 83-85  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowania i komunikaty. Integracje 1995 nr 30 s. 103 (sprost. błędów w druku...) szczegóły 
93.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Dylematy twórczości. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 165-174  szczegóły 
94.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Pomerania 1994 nr 12 s. 19 -23  szczegóły 
95.artykuł: Janowicz Sokrat: Polska dwu literatur. Nowe Kontrasty 1996 nr 2 s. 32-35 (dot. popularności literatury mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
96.artykuł: Janowicz Sokrat: Villa Sokrates in Poland. Nowe Kontrasty 2000 nr 4 s. 22-23 (dot. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
97.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Le porte orientali della cultura. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 43-47 (z not....) szczegóły 
98.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242-243 (not. nt. wydarzeń dot. życia literackiego i kulturalnego przedstawicie...) szczegóły 
99.artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - żródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. utworzenia i programu stowarzyszenia...) szczegóły 
100.artykuł: Minskiewicz Sierż: Boom na Białorusi (Z historii ruchu literackiego w latach 90.). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 10-11 (nt. formujących się grup literackich i ruchu literackiego zwanego "Boo...) szczegóły 
101.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: To jest przełom (Rozmowa z Eugeniuszem Mironowiczem). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 145-150 (o powstaniu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i jego działalnośc...) szczegóły 
102.artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9 (o działalności Stowarzyszenia Villa Socrates w Krynkach...) szczegóły 
103.artykuł: Roch Jerzy: Białoruskie przebudzenie. Po prostu 1991 nr 7 s. 14 (m.in. nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Biał...) szczegóły 
104.artykuł: Ryłatko Władimir: W jednej czwartej drogi. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 8 (wyw. z pierwszym zastępcą ministra kultury Bałorusi nt. wspierania i u...) szczegóły 
105.artykuł: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 1999 nr 36 s. 8 (o działalności literackiego Stowarzyszenia Villa Sokrates w Krynkach, ...) szczegóły 
106.artykuł: Suchopar Władimir: Literacki Brześć. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3 s. 60-63 (nt. środowiska literackiego w Brześciu...) szczegóły 
107.artykuł: Szachowicz Michał: Białorusini (Stan posiadania). Kontrasty 1989 nr 7 s. 40-42 (o sytuacji języka i kultury białoruskiej na Białorusi i wśród białorus...) szczegóły 
108.artykuł: Szachowicz Michał: Tyle mówi się o tolerancji. Kontrasty 1989 nr 11 s. 44-45 (nt. sytuacji mniejszości białoruskiej w sferze kultury w Polsce...) szczegóły 
109.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Ex Libris 1991 nr 14 s. 8 (m.in. o wydawanych w Polsce czasopismach (Niva, Czasopis...) szczegóły 
110.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 65 (dot. m.in. almanachu literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
111.artykuł: Szwed Wiktor: Belaruskih lihtaraturny ruch u Narodnajj Pol'shhy (U tryccacihgoddze litab'jadnannja "Belavezha"). Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 187-199  szczegóły 
112.artykuł: Szwed Wiktor: Czasopis 2001 nr 1 s. 48-50 (tekst listu Wiktora Szweda do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre...) szczegóły 
113.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o rejestracji Stowarzyszenia Villa Sokrates w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
114.artykuł: Zaniewska Teresa: Pamięć i trwanie. Integracje 1993 nr 29 s. 77-79 (o białoruskim ruchu literackim w Polsce...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
115.artykuł: Czasopis 2001 nr 4 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
116.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Białoruskiej Poezji i Prozy (2001).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
118.artykuł: "Białowieża". Trybuna 1990 nr 42 s. 7 (nota ...) szczegóły 
119.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
120.artykuł: Czykwin Jan: Odnawianie pamięci. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 10 s. 8 (m.in. nt. Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
polemika: Traczuk Jerzy: Odnawianie pamięci Białorusinów?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 16 s. 4  szczegóły 
121.artykuł: Daragihja Belavezhcy!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 okł. (list gratulacyjny przedstawicieli Związku Pisarzy Białoruskich z okazj...) szczegóły 
122.artykuł: (jach): Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 okł. (nt. działalności...) szczegóły 
123.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o wyborze Jana Czykwina na prezesa stowarzyszenia na następną kad...) szczegóły 
124.artykuł: Maksymiuk Jan: Nihva 1989 nr 49 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "B...) szczegóły 
125.artykuł: Minął miesiąc. W regionie. Czasopis 2001 nr 2 s. 7 (not. o spotkaniu 25 I 2001 poświęconym stowarzyszeniu w ramach "Czwart...) szczegóły 
126.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 6 s. 7 (nota spraw. z cyklicznego seminarium literackiego grupy, kwiecień 2001...) szczegóły 
127.artykuł: Shanouhny spadar Jan Chykvihn! Shanouhnyja "belavezhcy"!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 90 (życzenia dla stowarzyszenia od Światowego Zjednoczenia Białorusinów "B...) szczegóły 
128.artykuł: Spravazdacha z pracy Upravy BLA "Belavezha" za peryjad ad 14.03.1999 da 8.06.2002 gg.. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 244-246 (sprawozdanie z działalności...) szczegóły 
129.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 101 (faksymile listu gratulacyjnego od zespołu redakcyjnego czasopisma N...) szczegóły 
130.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 52 (faksymile listu gratulacyjnego od Zrzeszenia Białorusinów Świata "Baćk...) szczegóły 
131.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 18 (faksymile listu gratulacyjnego od ministra kultury i sztuki Joanny Wnu...) szczegóły 
132.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 88 (nota o przyjęciu, 17 VI 2003, w poczet honorowych członków zagraniczny...) szczegóły 
133.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 17 (faksymile dyplomu ministra kultury i sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej dla ...) szczegóły 
134.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 160 (gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia działalności stowarzyszenia od...) szczegóły 
135.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha" uh Pol'shhy: dynamihka razvihccja. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 31-39  szczegóły 
136.artykuł: Życie Warszawy 1990 271 4 (nota o zarejestrowaniu przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku Białoruskieg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'sha 1989 nr 5 s. 14 (wypowiedź; nt. działalności Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kultur...) szczegóły 
138.artykuł: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. Czasopis 2001 nr 3 s. 26-27 (wspomn....) szczegóły 
139.artykuł: Jaroszewicz Zoja: Działalność Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. Zwrot 1990 nr 4 s. 28-30 (także w zakresie życia literackiego...) szczegóły 
140.artykuł: Karpiuk Aleksander: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 85-111  szczegóły 
141.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 11 s. 7 (nota spraw. z konferencji sprawozdawczo-wyborczej 20 X 2001 w Bielsku ...) szczegóły