Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej. 1988  szczegóły 
2.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
3.książka: Filipek Małgorzata: Literatura serbska w Polsce międzywojennej. 2003 (Wstęp. * Zainteresowanie Serbią. Literatura serbska na tle pozostałych...) szczegóły 
4.książka: Gil Dorota: Serbska hymnografia narodowa. 1995 (Wprowadzenie. - I. Pierwszy drukowany "Srbljak" (1761) a rękopiśmienna...) szczegóły 
recenzja: Tomin Svetlana: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 286-289  szczegóły 
5.książka: Kornhauser Julian: Signalizam srpska neoavangarda. 1998  szczegóły 
6.książka: Kornhauser Julian: Strategie liryczne serbskiej awangardy. (Szkice o poezji). 1991 ([Zawiera:] Uwagi wstępne. Cz. I. Indywidualiści. 1. Na uboczu (Momcilo...) szczegóły 
recenzja: A.K.: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Jan: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 160-161  szczegóły 
7.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
8.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
9.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
10.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
11.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
12.książka: Zieliński Bogusław: Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. 1998 (Wstęp. * Część 1. W kręgu genezy i kanonu serbskiej tradycji historycz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Koch Magdalena: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 179-184  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Charkijc Miloslav: Neki elementi "Pletenija sloves" u staroj srpskoj crkvenoj poeziji. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
14.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości. Z doświadczeń literatury serbskiej XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 44-45 (streszcz. ref....) szczegóły 
15.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
16.artykuł: Dyras Magdalena: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
17.artykuł: Filipek Małgorzata: Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 63-72 (m.in. o przekładach i polskiej recepcji powieści Borisava Stankovicia...) szczegóły 
18.artykuł: Gagowa Nina: Południowosłowiańskie klasztory jako centra piśmiennicze: Odnowa Biblioteki Deczańskiej w 90-tych latach XIV wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
19.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
20.artykuł: Gil Dorota: Literatura staroserbska w służbie ideologii narodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 43-47  szczegóły 
21.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Slavia 1991 z. 2 s. 177-182  szczegóły 
22.artykuł: Gil Dorota: Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej (zarys problematyki). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 5-26  szczegóły 
23.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Aspekte der Uebertragung serbischer Volksdichtung ins Polnische in der Romantik. Zeitschrift fuer Slawistik 1988 t. 33 nr 5 s. 670-680  szczegóły 
24.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitajne poetike prevoda srpskikh narodnikh lirskikh pesama u Pojlskojh u doba romantizma. x 1988 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
25.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 59-69  szczegóły 
26.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). x 1997 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Slavistiku (Novi Sad)...) szczegóły 
27.artykuł: J.L.: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 158 ([rec. ks.:] Dmitrij Bogdanović: Stara spiska knizhevnost. Istorija spi...) szczegóły 
28.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
29.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
30.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersz fonetyczny (O serbskim dadaizmie). Autograf 1990 nr 7/8 s. 140-142  szczegóły 
31.artykuł: Kostić Stanislava: Emancypacja - niekończąca się opowieść. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 163-167 (nt. feministyczna twórczości literackiej i tematyki kobiecej w literat...) szczegóły 
32.artykuł: Kostijc-Golubichijc Mirjana: O jednom prevodu dveju narodnih pesama iz Vukova vremena na poljski. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
33.artykuł: Kot Włodzimierz: Barok serbski w kontekście polsko-ukraińskim. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988 t. 25 s. 181-191  szczegóły 
34.artykuł: Lis Izabela: Święta "loża" Nemanjiciów - specyficzny kontekst serbskiego średniowiecza. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
35.artykuł: Martinović Duszan J.: Drukarnia Crnojevicia (Obodska) 1493-1496. Zarys dziejów i refleksje w przededniu jubileuszu 500-lecia. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 33-44  szczegóły 
36.artykuł: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 275-280 ([rec. ks.:] Jovan Deretijc: Istorijha srpske knjizhevnosti. Beograd 19...) szczegóły 
37.artykuł: Mladenović Aleksandar: Nekoliko napomena o slavenosrpskom knizhevnom jaziku. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
38.artykuł: Mladenović Aleksandar: Z problematyki kształtowania sią serbskiego języka literackiego w epoce przedvukowskiej i vukowskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 117-124  szczegóły 
39.artykuł: Nadazdin Dragija: Serbowie i Albańczycy. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 171-173 ([rec. ks.:] Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz vekove. Belgrad 2000...) szczegóły 
40.artykuł: Naumow Aleksander: Ispravka jhedne netachnosti u istorijhi stare srpske kjnizhevnosti. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
41.artykuł: Nawrocki Witold: Mity i stereotypy etniczne jako kulturowa motywacja agresji i odwetu. Serbski przypadek kulturowy. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 9-20  szczegóły 
42.artykuł: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
43.artykuł: Oczkowa Barbara: Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 314-317  szczegóły 
44.artykuł: Prunitsch Christian: Wuwiće serbskeje lyriki w 20. letstotku. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
45.artykuł: Vlahović Petar: Epic poem and its importance in the national being of Serbians. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 63-72 (tradycja pieśni epickiej w życiu Serbów; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły