Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: A Bibliography of Arabic and Islamic studies in Poland. 1945-1992. 1993  szczegóły 
2.książka: Abbas Adnan: Arabic poetic terminology. 2002 ([Zawiera terminy z zakresu poetyki i literatury arabskiej dawnej i wsp...) szczegóły 
3.książka: Abbas Adnan: Poezja arabska. (Druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku). 2000 ([M.in. nt. poezji arabskiej okresu odrodzenia; tendencji romantycznych...) szczegóły 
4.książka: Abbas Adnan: Studia nad prozodią arabską. Band i muwassaha. 1996 (Wstęp. Wprowadzenie (Zarys opisu prozodycznego). - Band jako nowa form...) szczegóły 
5.książka: Ajami Fouad: Szejkowie, myśliciele, terroryści. 2002 ([Dedykacja:] Dla Tashina Baszira. * Wstęp. 1. Prolog: dziedzictwo. 2. ...) szczegóły 
6.książka: Bielawski Józef: Klasyczna literatura arabska. Zarys. 1995 ([Tytuł wydania 1: Historia literatury arabskiej. Zarys]....) szczegóły 
recenzja: Wronecka Joanna: Recent Polish publications on Islam and the Middle East. Hemispheres 1995 nr 10 s. 174 (not....) szczegóły 
7.książka: Danecki Janusz: Klasyczny język arabski. 1998  szczegóły 
recenzja: Piłaszewicz Stanisław: Africana Bulletin 1999 t. 47 s. 171-172 (nota...) szczegóły 
8.książka: Drozd Andrzej: Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski w XVII w. Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie historycznoliterackie i językowe: I. Gen...) szczegóły 
9.książka: Dziekan Marek M.: Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem. 1993 (nt. przedmuzułmańskich praktyk wróżbiarskich i magicznych na Półwyspie...) szczegóły 
recenzja: Abbas Adnan: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 227-228  szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Tropami wiedzy tajemnej. Literatura Ludowa 1994 nr 1 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Arabia magica. Albo albo 1993 nr 1 s. 174-176  szczegóły 
recenzja: Zagórzak Michał: Marek M. Dziekan: Arabia magica. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 68 (nota...) szczegóły 
10.książka: Kitab Shakir: Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem. 2002 ([O rozwoju koncepcji Boga w dawnej poezji arabskiej, która przeniknęła...) szczegóły 
11.książka: Kościelniak Krzysztof: Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach. 2001  szczegóły 
12.książka: Kowalski Tadeusz: Arabica et islamica. Studia z dziejów islamu i kultury arabskiej = Arabica et islamica. Studies on the history of Islamic and Arabic culture. 1997 ([Zawiera teksty w języku niemieckim i angielskim, m.in.:] O poezji ara...) szczegóły 
13.książka: Maalouf Amin: Wyprawy krzyżowe w oczach Arabów. 2001 ([Na podstawie relacji kronikarzy arabskich, m. in.: Abu al-Fida, Al-M...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Krzyżowcy w oczach swych ofiar. Aneks Trybuny 2001 nr 179 s. E  szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Przyjrzyjcie się Frankom!. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Paryż Marek: Raz jeszcze o krucjatach. Res Publica Nowa 2002 nr 8 s. 91-93  szczegóły 
14.książka: Machut-Mendecka Ewa: Główne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-326  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 181-194  szczegóły 
15.książka: Machut-Mendecka Ewa: Studies in Arabic theatre and literature. 2000 (Introduction. - I. With Old Musical Instruments (Arabic Traditional Th...) szczegóły 
16.książka: Machut-Mendecka Ewa: The art of Arabic drama. A study in typology. 1997 ([Dot. historii teatru arabskiego; zawiera m.in.:] List of Arabic Plays...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-324  szczegóły 
17.książka: Madeyska Danuta: Poetics of the sirah. A study of the Arabic chivalrous romance. 2001 (Introduction. - Part I: Verbal and semantic layer: 1. The language. 2....) szczegóły 
18.książka: Madeyska Danuta: Poetyka siratu. Studium o arabskim romansie rycerskim. 1993  szczegóły 
19.książka: Mez Adam: Renesans islamu. 1994  szczegóły 
20.książka: Miłość niejedno ma imię. Orientalna liryka miłosna. Festiwal Nauki, 21-30 września 2001. 2001 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2001 r. ...) szczegóły 
21.książka: O pięknie i niewierności czyli O przekładach z literatur orientalnych. 2002 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2002 r. ...) szczegóły 
22.książka: Orłowska Elżbieta: Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzłumańskiej (VIII-XIV w.). 2000 ([Zawiera m.in.:] Podróże wyznawców islamu i geograficzna literatura po...) szczegóły 
23.książka: Piwiński Ryszard: Mitologia Arabów. 1989  szczegóły 
recenzja: Dembska Albertyna: Euhemer 1991 nr 2 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Africana Bulletin 1991 t. 38 s. 151-152  szczegóły 
24.książka: Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Poznań, 9-10 czerwca 1997 = From Mecca to Poznań. Proceedings of the 5th Conference of Polish Arabists Poznań, 9-10 June 1997. 1998 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. - Henryk Jankowski: Wstęp. * Adnan Abbas: ...) szczegóły 
25.książka: Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. 1988 (T. 4: Indeksy do tomów 2.1, 2.2, 3....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Arabistyczna sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Andrzeja Czapkiewicza (1991).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: Arabistyczna sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Andrzeja Czapkiewicza. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 162-163 (spraw....) szczegóły 
27.impreza: "Intertextuality in Arabic Literature since 1967" - Międzynarodowa Konferencja Eruopejskiego Zrzeszenia Wykładowców Literatury Arabskiej (EMTAR) (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
28.impreza: "Językoznawstwo w wiekach średnich" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 133-134 (spraw....) szczegóły 
29.impreza: Kolokwium naukowe ku czci profesora Tadeusza Lewickiego w pierwszą rocznicę śmierci (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 115 (nota...) szczegóły 
30.impreza: Konferencja Arabistów Polskich (1988).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 128-129 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 173 (not. spraw....) szczegóły 
31.impreza: Międzynarodowe Kolokwium im. J. W. Fuecka (1987).  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 69-70 (sprawozdanie...) szczegóły 
32.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: The Conference of Polish Arabists. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 1 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrona Barbara: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 242-244  szczegóły 
33.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 43 s. 52 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
34.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
35.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 7-8 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Abbas Adnan: The metrical structure of classical arabic poetry. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2001 t. 3 s. 3-22  szczegóły 
37.artykuł: Abbas Adnan: The relationship between the Iraqi band and free verse. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 13-22  szczegóły 
38.artykuł: Abbas Adnan: Various forms of Arabic poetry during the Interwar-period. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 79-102 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
39.artykuł: Abbas Adnan: W kręgu literatury arabskiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 95-102 (omów. ważniejszych opracowań arabskich poświęconych historii poezji ar...) szczegóły 
40.artykuł: Arabski skarbiec w Paryżu. As-Sadaka 1991 nr 3 s. 22-27 (nt. zbiorów rękopisów orientalnych w Bibliotece Narodowej w Paryżu...) szczegóły 
41.artykuł: Burke Jeffrey C.: Edward E. Lane. A critique of his life and work. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 95-114 (sylwetka tłumacza z jęz. arabskiego...) szczegóły 
42.artykuł: Danecki Janusz: Arabska poezja klasyczna. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 218-235 [publikac...) szczegóły 
43.artykuł: Danecki Janusz: Der ethische Gehalt des "Adab". Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 71-85 (w twórczości m.in. Al-Mubarrada...) szczegóły 
44.artykuł: Danecki Janusz: Jaka jest literatura arabska. Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 24-29  szczegóły 
45.artykuł: Danecki Janusz: Kultura literacka rozwiniętego imperium. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 236-249 [publikac...) szczegóły 
46.artykuł: Danecki Janusz: Kultura popularna. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 250-262 [rozdział...) szczegóły 
47.artykuł: Danecki Janusz: O słownikach klasycznego języka arabskiego. Uwagi na marginesie "Woerterbuch der klassischen arabische Sprache" Manfreda Ulmanna. Semiosis Lexicographica 1999 t. 1 s. 13-21 (wydawanego w Niemczech od 1957 roku i nadal kontynuowanego...) szczegóły 
48.artykuł: Danecki Janusz: Poezja staroarabska. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 77-90 [publikacja...) szczegóły 
49.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 118-119 ([rec. ks.:] Heinz Halm: Das Reich des Mahdi. Der Aufstieg der Fatimide...) szczegóły 
50.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 116-118 ([rec. ks.:] Bernard Levis: Race and Slavery in the Middle East. An His...) szczegóły 
51.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 115-116 ([rec. ks.:] Stefan Sperl: Mannerism in Arabic Poetry. Cambridge 1989...) szczegóły 
52.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 151-152 (omówienie numeru 1. czasopisma The Arabist. Budapest Studies in Ara...) szczegóły 
53.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 159-161 ([rec. ks.:] Josef von Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jah...) szczegóły 
54.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 158-159 ([rec. ks.:] Josef von Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jah...) szczegóły 
55.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 156-159 ([rec. ks.:] D. Frolov: Klassicheskijj arabskijj stikh. Istorija i teor...) szczegóły 
56.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 159-162 ([rec. ks.:] Stefan Leder: Das Korpus al-Haitam ibn 'Adi (st. 207/822)....) szczegóły 
57.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 1 s. 174-177 ([rec. ks. zb.:] The Legacy of Muslim Spein. Leiden 1994; m.in. nt. poe...) szczegóły 
58.artykuł: Danecki Janusz: The category of gender in the Arabic grammatical tradition. Rocznik Orientalistyczny 1993 t. 48 z. 1 s. 57-67  szczegóły 
59.artykuł: Dolinina Galina: Literatura adabowa. As-Sadaka 1990 nr z VII s. 33-35  szczegóły 
60.artykuł: Dziekan Marek M.: Arten der altarabischen Wahrsagerei. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2000 [t.] 8 s. 44-50 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
61.artykuł: Dziekan Marek M.: Forma i znaczenie w tłumaczeniu klasycznej literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 35-44 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
62.artykuł: Dziekan Marek M.: Opis opuszczonego obozowiska a kult przodków w poezji staroarabskiej. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1993 [t.] 1 s. 25-38  szczegóły 
63.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 101-103 ([rec. ks.:] Raif Georges Khoury: Der Islam. Religion, Kultur, Geschich...) szczegóły 
64.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 348-350 ([rec.ks.:] T. Kalinina: Svedenija rannykh uchenykh arabskogo khalifata...) szczegóły 
65.artykuł: Dziekan Marek M.: Pustynna muza. O poezji Arabów przed islamem. Pracownia 1997 nr 19 s. 61-64 (z not. o autorze...) szczegóły 
66.artykuł: Dziekan Marek M.: Searching for the origins of things. On the "'ilm al-awa'il" in the culture of the Arabic Middle Ages. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1996 [t.] 4 s. 13-27  szczegóły 
67.artykuł: Górska Elżbieta: Arabskie systemy leksykograficzne w VIII-XI wieku. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 313-319  szczegóły 
68.artykuł: Halabi al- Ghassan: W Królestwie Jej Majestatu Muzyki. As-Sadaka 1991 nr 4 s. 22-27 (m.in. nt. pieśni arabskich...) szczegóły 
69.artykuł: Ibriszimow Dymitr: Średniowieczni pisarze arabscy o Bułgarii naddunajskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 132-4 (streszcz. ref....) szczegóły 
70.artykuł: Jacobi Renate: Najnowsze tendencje w studiach nad klasyczną poezją arabską. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 197-204  szczegóły 
71.artykuł: Janabi Hatif: Arabic dramatic thought. An inside view. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1993 [t.] 1 s. 55-62  szczegóły 
72.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
73.artykuł: J.K.: Dzieje Islamu (Kultura w okresie rozpadu imperium Abbasydów). Świat Islamu 1997 nr 1 s. 12 (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
74.artykuł: J.S.: Zapiski krytyczne i sprawozdania. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 170 ([rec. ks.:] Hansgerd Goeckenjan, Istvan Zimonyi: Orientalische Bericht...) szczegóły 
75.artykuł: Kalifowie i uczeni. As-Sadaka 1990 nr z VIII s. 50-53  szczegóły 
76.artykuł: Kapała Noemi: Specyficzne zwyczaje i wierzenia arabskie okresu gahiliya. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 47-64 (m.in. nt. roli poezji w okresie przedmuzułmańskim...) szczegóły 
77.artykuł: Kitab Shakir: Mit w poezji arabskiej (1) (Wykorzystanie wątków mitologicznych w historycznym rozwoju poezji arabskiej). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 3 s. 61-71, nr 11 122-137 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
78.artykuł: Klukowski Bogdan: Biblioteka arabska w Jerozolimie. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 s. 21 (m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
79.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie przed Mahometem i jego wpływ na islam. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 329-342  szczegóły 
80.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Dispute about Christ: Christological aspects of the Christian-Islamic polemics from the early ages of Islam based on the correspondence ascribed to Caliph Umar II (720) and Byzantine emperor Leo III (741). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 81-83 (streszczenie referatu...) szczegóły 
81.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Wpływy biblijne na tradycje muzułmańską. Analiza wybranych hadisów ze zbiorów Buhariego, Muslima, Malika ibn Anasa i Tirmidiego. Cz. I. Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 123-134 (z tekstami wybranych hadisów w tłumaczeniu K. Kościelniaka, s. 307-318...) szczegóły 
82.artykuł: Kowalska Maria: A Travel Account in the Works of Medieval Arabic Writers. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 115-121  szczegóły 
83.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
84.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
85.artykuł: Lewicka Paulina B.: When a shared meal is formalized. Observations on Arabic "table manners" manuals of the Middle Ages. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2003 [t.] 11 s. 96-107  szczegóły 
86.artykuł: Lewicka Paulina: Arabic Sources for the Life and Reign of Sultan Al-Mansur Qalawun. Rocznik Orientalistyczny 2000 t. 52 z. 2 s. 57-78 (omówienie egipskich i syryjskich biografii i kronik i ich autorów...) szczegóły 
87.artykuł: Lewicki Tadeusz: Earliest mention about beginnings of Poland in Arab sources. Poland 1989 nr spec. s. 4-5  szczegóły 
88.artykuł: Lewicki Tadeusz: Le manuscrit No 277 de l'ancienne collection ibadite du feu Zygmunt Smogorzewski de Lwów. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 137-146 (nt. rękopisu "Kitab al-Siyar" Abd al Salama al Wisyani (Abu al-Rabi Su...) szczegóły 
89.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Arabic traditional theatre. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 75-95 (dot. okresu klasycznej kultury arabskiej od VI do XIX w....) szczegóły 
90.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Development identity of Arabic drama. Africana Bulletin 1991 t. 39 s. 63-75 (XIX i XX w....) szczegóły 
91.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Haremowe dusze. Albo albo 2000 nr 2 s. 26-34 (m.in. o relacjach między płciami w Koranie...) szczegóły 
92.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Magia w kulturze islamu. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 103-111  szczegóły 
93.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Mekka - miejsce odrodzenia. Albo albo 2000 nr 3 s. 110-119 (m.in. na podstawie Koranu...) szczegóły 
94.artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 274-276 ([rec. ks.:] M.C. Lyons: The Arabian epic. Heroic and oral story-tellin...) szczegóły 
95.artykuł: Majda Tadeusz: Idea piękna w sztuce islamu. Alma Mater 2002 nr 46 s. 20-22 (poglądy uczonych muzułmańskich na temat piękna m.in.: Awicenna, Abd a...) szczegóły 
96.artykuł: Nazmi Ahmed: The Functions of the White Slaves in the Social Life of the Abbasid Caliphate. Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 2 s. 91-103 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
97.artykuł: Ostafin Barbara: Adab influences on Mediaeval geographical Arab literature. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 101-109  szczegóły 
98.artykuł: Ostafin Barbara: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 251-252 ([rec. ks.:] P. Marcel Kurpershoek: Oral poetry and narratives from Cen...) szczegóły 
99.artykuł: Pachniak Katarzyna: Listy kalifów Al-Mahdiego i Al-Mu'izza o genealogii Fatymidów. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 61-82 (z tekstami listów...) szczegóły 
100.artykuł: Pietruschka Ute: Die ersten Muslime in Aksum - fruehe arabische Berichte neu betrachtet. Folia Orientalia 2003 t. 39 s. 35-45  szczegóły 
101.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 162-165 ([rec. ks.:] Dierk Lange: A Sudanic Chronicle: the Borno Expeditions of...) szczegóły 
102.artykuł: Saffarini Husain M.: "Kitab Taqif" or the Agreement between Muhammad and Taqif by wich they surrendered to Islam in 9 A.H.. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 5-14 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
103.artykuł: Saramowicz Andrzej: Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego - Sufizmu. Gnosis 2000 nr 12 s. 89-92 (słownik...) szczegóły 
104.artykuł: Saramowicz Andrzej: Glosariusz terminologii sufickiej. Gnosis 2000 nr 12 s. 80-88 (słownik...) szczegóły 
105.artykuł: Tomal Maciej: Some remarks on Judeo-Arabic grammar on the basis of Karaite manuscript. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
106.artykuł: Waloch Natalia: Dawny teatr arabski i jego natura. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 139-151 (nt. różnych form widowisk teatralnych i tekstów dram....) szczegóły 
107.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 418-423 ([rec. ks.:] Gotthard Strohmaier: Von Demokrit bis Dante. Die Bewahrung...) szczegóły 
108.artykuł: Zagórski Bogusław R.: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 99-103 ([rec. ks. zb.:] Arabic literature of Africa. Vol. 1: The writings of E...) szczegóły 
109.artykuł: Zagórski Bogusław R.: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 103-105 ([rec. ks. zb.:] The legacy of muslim Spain. Vols. 1-2. Leiden, New Yor...) szczegóły 
110.artykuł: Zdanowski Jerzy: The Arabization and Islamization of 'Uman and the "Kitab ansab al-'Arab" by Abu'l-Mndhir Salmah b. Muslim (Musallim?) al-'Awtabi al-Suhari. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
111.artykuł: Żuk Stanisław: Muslim Diplomatic Activity on Iberian Peninsula between 711 A.D. and 1252 A.D. A note on Sources. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 71-90  szczegóły