Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
2.książka: Gałązka Wojciech: Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej. 1992 ([Zawiera:] Filozofia dziejów bułgarskich. Mit niewoli w literaturze i ...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 120-121  szczegóły 
3.książka: Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). 1990 (Tadeusz Szymański: Przedmowa. - Julija Baltova: Slovoobrazuvatelni ino...) szczegóły 
4.książka: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. ([Zawiera m. in.:] Małgorzata Skowronek: Cykl o królu Abgarze w bułgars...) szczegóły 
5.książka: [Ósme] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 2001 (Wstęp. * [Zawiera m. in.:] Khristina Toncheva: Redakciite na starobahl...) szczegóły 
6.książka: Sujecka Jolanta: Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925). 1996 ([Dot. biografii i tekstów bułgarskich poetów: Christo Smirnenski, Geo ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 195-197  szczegóły 
7.książka: Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze. 2003  szczegóły 
recenzja: M.Z.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 420-422  szczegóły 
recenzja: Skowronek Małgorzata: Ziemscy aniołowie. Opcje 2003 nr 2 s. 36 ( ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Adamek Dorota: Postać świętego Demetriusza. Rozwój jego kultu w średniowiecznej Bułgarii do końca XVI wieku, z uwzględnieniem źródeł ikonograficznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
9.artykuł: Czajka Henryka: Z bułgarskich utopii literacko-folklorystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 18-25  szczegóły 
10.artykuł: Dąbek Teresa: Balhgarskite neoromantici ot krahga "Misahl" i evropejjskijat modernizahm. x 1990 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1990 nr 5 s. 79-84...) szczegóły 
11.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Dom - miasto - ojczyzna (na przykładzie XIX-wiecznego piśmiennictwa bułgarskiego). x 1999 ([w ks. zb.:] Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19-21 maja 1997...) szczegóły 
12.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Literatura bułgarska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 481-486 (omów. krytyczne. publikacji z literatury bułgarskiej wydanych w Polsce...) szczegóły 
13.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
14.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: XIX-wieczne centra bułgarskie. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 89-97 (nt. procesu kształtowania się bułgarskiej świadomości kulturowej (lite...) szczegóły 
15.artykuł: Dejnowicz Agnieszka: Święty Michał Wojownik z Potuki - przykład kultu czy mitu. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
16.artykuł: Gałązka Wojciech: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 386-389 ([rec. ks.:] Mikhail Nedelchev: Socialni stilove, kriticheski sjuzheti....) szczegóły 
17.artykuł: Gałązka Wojciech: Sto lat bułgarskiej krytyki literackiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 149-157 (przegląd za lata 1885-1985...) szczegóły 
18.artykuł: Gancheva Bistra: Slavjanski elementi v b"lgarskata literatura v nachalogo na XX vek. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
19.artykuł: Georgieva Cvetana: Muzykal'naja tema v literature bolgarskogo avangarda. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 219-228 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Cwietanie Georgiewej s. 526...) szczegóły 
20.artykuł: Georgiewa-Okoń Jordanka: Wprowadzanie turcyzmów do bułgarskich tekstów biblijnych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
21.artykuł: Georgiew Nikoła: Stosowalność i niestosowalność literatury bułgarskiej. Opcje 2003 nr 2 s. 26-30 (dot. rozwoju literatury bułgarskiej...) szczegóły 
22.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
23.artykuł: Jordanow Aleksandyr: Kategorie "swojskości" i "obcości" w bułgarskim modernizmie. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 93-116  szczegóły 
24.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Bułgarskie dziewiętnastowieczne katechizmy unickie. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 21-31  szczegóły 
25.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Święci w XIX-wiecznej bułgarskiej propagandzie unijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
26.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
27.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
28.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
29.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
30.artykuł: Juda Celina: Literackie ucieczki i powroty do Europy w bułgarskim międzywojniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 47-57 (związki międzywojennej literatury bułgarskiej z literatura europejską...) szczegóły 
31.artykuł: Juda Celina: Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury. Sygnatury drugiego/ innego i obcego - nie tylko w literaturze bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 27-37  szczegóły 
32.artykuł: Karabełowa-Panowa Magda: Literatura piękna jako źródło informacji historycznej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 161-170  szczegóły 
33.artykuł: Kenanov D.: Starobahlgarski tekstove i juzhnoslavjanski temi v pechatnija Prolog. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 250-262  szczegóły 
34.artykuł: Lelek Beata: Bułgarska proza fantastyczno-diaboliczna. Życie Literackie 1989 nr 19 s. 6 (omów. nurtu 1920-1930; twórczość autorów: Swetosław Minkow, Władimir P...) szczegóły 
35.artykuł: Miłczakow Jani: "Rodzimość" i "obcość" u początków sylabotonizmu bułgarskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 177-185  szczegóły 
36.artykuł: Mincheva Angelina: Kahm vahprosa za semantikata na zadapostavenite pokazatelni mestoimenija v starobahlgarskite pometnici.. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 45-56  szczegóły 
37.artykuł: Mincheva Angelina: Molitvata "Otche nash" v staroblgarskija p;revod na katekhizite na Kiril Ierusalimski. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
38.artykuł: Molenda Alicja: Helleński model w bułgarskim odrodzeniu narodowym. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 147-160  szczegóły 
39.artykuł: Mrozewicz Leszek: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 118-124 ([rec. ks.:] Boris Gerov: Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae (i...) szczegóły 
40.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Bułgarskie biblizmy z imionami własnymi. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
41.artykuł: Popov Georgi: Starobahlgarskijat triod v svetlinata na najj-novite otkritija. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 29-43  szczegóły 
42.artykuł: Rapacka Joanna: Literatura bułgarska. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 530-537 (omów. krytyczne publikacji z literatury bułgarskiej wyd. w Polsce w ro...) szczegóły 
43.artykuł: Reczek Natalia: Josif Brodaty - damaskiny i ludowa mądrość. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
44.artykuł: Selimski Ljudvig: Kak e vznikval "Abagar" - prvata novoblgarska pechatna kniga. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
45.artykuł: Solak Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 57-58 (rec. ks.: Diana Ivanova: Po sledite na anonimnoto avtorstvo v pechata ...) szczegóły 
46.artykuł: Sujecka Jolanta: Czasoprzestrzeń ekspansji i refleksji (Próba typologii bułgarskich patriotyzmów w okresie 1912-1923). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 39-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
47.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Bułgarscy "Czciciele Całunu" (wokół problemu nadinterpretacji). Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 3-19  szczegóły 
48.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Mag i uzdrowiciel (jak kultura bułgarska uczy odzyskać, zachować i nie stracić zdrowia). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 121-125 (m.in. w literaturze; nota o Grażynie Szwat-Gyłybowej s. 518...) szczegóły 
49.artykuł: [Tzvetkova-Ivanowa Christina] Ch. T.-I.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 282-283 ([rec. ks.:] Vasilka Tapkova-Zaimova, Anisava Miltenova: Istoriko-apoka...) szczegóły 
50.artykuł: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Bułgarska sztuka ikony. x 2002 ([w ks. zb.:] Być Europejczykiem. Red. Aleksander Wojciech Mikołajczak....) szczegóły 
51.artykuł: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Katolicka próba dostosowania alfabetu łacińskiego do potrzeb piśmienniictwa bułgarskiego pod koniec XVIII w.. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 153-165  szczegóły 
52.artykuł: Wierzbicka Katarzyna: Sto lat literatury bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 127-148 (przegląd za lata 1885-1985...) szczegóły 
53.artykuł: Wojtczak Marcin: Sofijscy święci a problem tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
54.artykuł: Życie Warszawy 1988 nr 93 s. 6 (nota sprawozdawcza z wieczoru poświęconego twórczości Christo Botewa, ...) szczegóły