Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
1.książka: Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14. 1999 ([Zawiera:] I. Pismo i tradycja. II. Źródła * Wprowadzenie: Rdz 22, 1-1...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s.389-390  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
2.książka: Aforyzmy Greków. 1989 ([Aforyzmy autorów:] Ajschylos, Takis Antoniu, Antyfanes, Arystotele...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 11  szczegóły 
3.książka: Aforyzmy Greków. 1991  szczegóły 
4.książka: Aforyzmy Greków. 1998  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Aforyzmy Greków. Pobocza 1999 nr 4/5 s. 59  szczegóły 
5.książka: [Aforyzmy]. 1990 ([Autorzy:] Homer, Pittakos, Safona, Hezjod, nr 9 s. 27; Pitagoras, Sim...) szczegóły 
6.książka: Antologia filozofii antycznej. Od Talesa do Plotyna. 1998 (Przedmowa. * Cz. I. Okres naturalistyczny. 1. Jońscy filozofowie (Tale...) szczegóły 
7.książka: Antologia palatyńska. Nowy przekład. 1992 ([Epigramy anonimowe oraz autorów:] Adajos, Agathias, Alkaios z Mess...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 4 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Trzy Muzy Zygmunta Kubiaka. Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Żurek Grzegorz: W drewnie i w kamieniu. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 49-50 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
omówienie: Kubiak Zygmunt: Przygody z "Antologią Palatyńską". Twórczość 1995 nr 10 s. 90-92 (nt. pracy translatorskiej nad trzecią edycją "Antologii Palatyńskiej" ...) szczegóły 
8.książka: Antologia Palatyńska. 1978  szczegóły 
9.książka: Antologia tragedii greckiej (Ajschylos, Sofokles, Eurypides). 1989  szczegóły 
10.książka: Antyczna grecka myśl historyczna. ([Zawiera 84 wypisy z dzieł autorów starożytnych, pogrupowane w działy:...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 152 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witek Piotr: Światopoglądy historyczne. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 27  szczegóły 
11.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie i greckie sentencje, przysłowia oraz powiedzenia. 2. 2001  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 12 s. 55 (nota...) szczegóły 
12.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia. 1997 ([Aurea Dicta - zbiór 1300 słynnych łacińskich i greckich aforyzmów, se...) szczegóły 
13.książka: Dzieło lekką stworzone dłonią. Wybór epigramów z Antologii Palatyńskiej. 1994  szczegóły 
14.książka: Epitalamia antyczne czyli Antyczne pieśni weselne. 1999 ([Zawiera hymny i epitalamia greckie oraz łacińskie z tekstem oryginaln...) szczegóły 
15.książka: Filozofia starożytna, wiek V-IV p.n.e. Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. 1992 ([Oznaczono jako cz. 2, cz. 1 pt.: Myśl filozoficzna okresu kszałtowani...) szczegóły 
16.książka: Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności. Filozofia archaiczna. Szkoła jońska, eleaci i pitagorejczycy. Wybór tekstów. 1993  szczegóły 
17.książka: Grecy i Rzymianie o miłości i śmierci. (42 teksty zaklęć, epitafiów, epigramów, inskrypcji nagrobnych i modlit...) szczegóły 
18.książka: Grecy o miłości, szczęściu i życiu. Epigramaty z Antologii Palatyńskiej. 2002  szczegóły 
19.książka: Liryka grecka. T. 1: Jamb i elegia. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty wierszy elegijnych i jambicznych z komenta...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
20.książka: Liryka grecka. T. 2: Melika. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty utworów przeznaczonych do śpiewu z towarzys...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
21.książka: Liryka starożytnej Grecji. 1996 (Wstęp. Grecja okresu archaicznego i klasycznego. Gatunki literackie po...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lengauer Włodzimierz: O poezji u starożytnych (Na marginesie antologii Jerzego Danielewicza). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 402-411  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Neoantologia prapoezji. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 38 s. 20  szczegóły 
22.książka: Liryka starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
23.książka: Miłość Greków. 1998 (Nikos Chadzinikolau: Przez miłość jest światło [wstęp]. * [Wiersze aut...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Miłość przez XXVII wieków. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 50-56  szczegóły 
24.książka: Modlimy się słowami Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
25.książka: Muza chrześcijańska. T. 3: Poezja grecka od II do XV wieku. 1995 ([Zawiera wiersze anonimowe:] 1. Didache [fragm.:] Modlitwy eucharystyc...) szczegóły 
26.książka: Nowele antyczne. Wybór. 1992 (Romuald Turasiewicz: Nowela grecka. - Stanisław Stabryła: Nowela rzyms...) szczegóły 
27.książka: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy. 1993 ([Zawiera teksty autorów:] św. Cyprian, Orygenes, Tertulian. * [Tłumacz...) szczegóły 
recenzja: Kliszewski Wojciech: Odkrywanie modlitwy. Powściągliwość i Praca 1995 nr 5 s. 33  szczegóły 
28.książka: Ojcowie apostolscy. 1990 ([Zawiera tłumaczenia tekstów najstarszych utworów chrześcijańskich. Au...) szczegóły 
29.książka: Philogelos albo Śmieszek. Z facecji Hieroklesa i Philagriosa. 1989  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 125-126  szczegóły 
recenzja: West Stephanie: Antologia Kieroklesa albo dowcipy o intelektualistach. Filomata 1992 nr 409 s. 205-218 (rec. przekł. angielskiego: The Philogeos or Laughter-Lover. Tł. Barry ...) szczegóły 
30.książka: Pierwsze pisma greckie o dziewictwie. 1997 ([Zawiera:] Józef Naumowicz: Wstęp: 1. Wczesnochrześcijańskie teksty o ...) szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 361-363  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 357-358  szczegóły 
31.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
32.książka: Starożytna Grecja. Liryki najpiękniejsze. 2000  szczegóły 
33.książka: W kręgu przedsokratyków: Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras. [Wybór tekstów]. 1992 ([Teksty 6 przedsokratyków]....) szczegóły 
34.książka: Żywoty Pitagorasa. 1993 ([Zawiera:] Porfiriusz: Żywot Pitagorasa; Jamblich: O życiu pitagorejsk...) szczegóły 
recenzja: Kleszcz Leszek: Pitagoras - mędrzec, filozof czy mag?. Odra 1994 nr 9 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Prawda i zmyślenie. Książki. Gazeta 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
35.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1, 3-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; autorz...) szczegóły 
36.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; m.in. ...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
37.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 164-166 ([rec. antologii:] Classical Woman Poets. Tł. i wstęp Josephine Balmer....) szczegóły 
38.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 367-368 ([rec. ks.:] Antologia comentada de textos micenicos. Oprac. Jose L. Me...) szczegóły 
39.artykuł: Wujewski Tomasz: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 129-131 ([rec. antologii:] Il segno e la memoria. Iscrizioni funebri della Grec...) szczegóły