Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Averincev Sergejj: Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 17 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Bizantyjskie źródła kultury europejskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Zatopione wyspy Bizancjum. Odra 1991 nr 1 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Kopka Krzysztof: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 32 s. 12  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Nowości wydawnicze. Filomata 1990 nr 397 s. 237-239  szczegóły 
2.książka: Browning Robert (ur. 1914): Cesarstwo Bizantyńskie. 1997 ([Zawiera również aneks :] Z literatury bizantyńskiej. Wybór G. Żurek...) szczegóły 
recenzja: Grala Hieronim: Cesarstwo Bizantyńskie. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 94-99  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Cuda Ceramona. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 5  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Nowy obraz Bizancjum. Znak 1998 nr 7 s. 134-138  szczegóły 
3.książka: Ceran Waldemar: Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). 2001  szczegóły 
recenzja: Bralewski Sławomir: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 237-238  szczegóły 
recenzja: Widok Norbert: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2003 t. 23 s. 364-371  szczegóły 
4.książka: Encyklopedia kultury bizantyńskiej. 2002  szczegóły 
5.książka: Evert-Kappesowa Halina: Historie konstantynopolitańskie. 1988  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Filomata 1989 nr 392 s. 368-369  szczegóły 
6.książka: Gajda Janina, Orzechowski Andrzej: Dwa studia z filozofii starożytnej. 1990  szczegóły 
7.książka: Jurewicz Oktawiusz: Historia literatury bizantyńskiej. 1984  szczegóły 
recenzja: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 422  szczegóły 
8.książka: Leszka Mirosław Jerzy: Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyjskich źródłach pisanych. (VIII - pierwsza połowa XII wieku). 2003 ([W dziełach następujących autorów: Jana Zonarasa, Jerzego Mnicha, J...) szczegóły 
9.książka: Milewski Ireneusz: Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma. 1999 (Wstęp. * [Zawiera rozdziały oparte m.in. o analizę pism Jana Chryzosto...) szczegóły 
recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 475-478  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 82  szczegóły 
10.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
11.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
12.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
13.książka: Turlej Stanisław: The Chronicle of Monemvasia. The migration of the Slavs and church conflicts in the Byzantine source from the beginning of the 9th century. 2001  szczegóły 
recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Nauk Historycznych 2003 r. 2 nr 1 s. 234-239  szczegóły 
14.książka: Zakrzewski Kazimierz: Bizancjum i wczesne Średniowiecze. 1997 (Od Wydawcy. - I. "Drugi Rzym" [także o kulturze i literaturze bizantyj...) szczegóły 
15.książka: Zakrzewski Kazimierz: Bizancjum w średniowiczu. 1995 (Od Wydawcy. - I. "Drugi Rzym" [także o kulturze i literaturze bizantyj...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 519-524 (spraw....) szczegóły 
17.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Salamon Maciej: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 247-248 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Brzóstkowska Alina: Eos 1989 t. 77 s. 364-367 ([rec. ks.:] G. Cavallo, H. Maehler: Greek Bookhands of the Early Byzan...) szczegóły 
19.artykuł: Ceran Waldemar: Omówienie stanu badań bizantynologicznych w Polsce oraz perspektywy rozwoju kadry naukowej (1999-2002). Meander 2003 nr 2 s. 171-182 (sprawozdanie; zawiera także dadatki: Lista książek z zakresu bizantyno...) szczegóły 
20.artykuł: Cichocka Helena: A Byzantine Encyclopedic Study of Rhetorical Theory. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
21.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
22.artykuł: Frejlich Andrzej: Jak mnich stawał się aniołem. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 37-48 (nt. m.in. literackiego wizerunku pustelników; szerzej o twórczości Neo...) szczegóły 
23.artykuł: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 402-403 ([rec. ks.:] Fest und Alltag in Byzanz. Red. G. Prinzing, D. Simon. Mue...) szczegóły 
24.artykuł: Jaklewicz Tomasz: W tradycji wschodnich Kościołów. W drodze 2003 nr 1 s. 42-44 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
25.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
26.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Wędrówka po bizantyńskiej bibliotece. Kultura i Życie 1990 nr 7 s. 2 (wywiad nt. literatury bizantyńskiej; także o jej recepcji w Polsce; ro...) szczegóły 
27.artykuł: Kirillov Andrejj A.: K nachalam vizantijjskojj filosofii - dve tendencii odnogo processa. Sofia 2002 nr 2 s. 18-30 (nt. wczesnej filozofii bizantyńskiej opartej na neoplatonizmie i nowej...) szczegóły 
28.artykuł: Koder Johannes: Wznoszenie kościołów, poezja i polityka. Trzy sztuki w procesie przemian w czasach (przed)justyniańskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 15-17 (m.in. dot. twórczości Romana Melodosa; streszcz. referatu...) szczegóły 
29.artykuł: Leszka Mirosław J.: Car Piotr w opinii Bizantyńczyków. Slavia Antiqua 2001 t. 42 s. 97-106 (m.in. w źródłach hagiograficznych, epistolograficznych i kronikach; do...) szczegóły 
30.artykuł: Leszka Mirosław J.: Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 188-191 ([rec. ks.:] Petar Angelov: Balgarija i balgarite v predstavite na viza...) szczegóły 
31.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
32.artykuł: Marasco Gabriele: la fondation et les debuts de Constantinople: eloge et "psogos" dans la tradition contemporaine. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2002 nr 26 (2425) s. 79-96 (nt. założenia Konstantynopola; m.in. w świetle literatury...) szczegóły 
33.artykuł: Marciniak Przemysław: Charakterystyka teatru bizantyńskiego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
34.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
35.artykuł: Paprocki Henryk: Koncepcje świętości według prawosławia. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 57-66 (z odwołaniami do tekstów św. Andrzeja z Krety, św. Jana z Damaszku i ś...) szczegóły 
36.artykuł: Pietras Henryk: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 5-12 (w pismach m.in. św. Cypriana, św. Jana Chryzostoma, św. Atanazego i św...) szczegóły 
37.artykuł: Prostko-Prostyński Jan: A Note on the "Sacrae Litterae" and "Litterae Caelestes" of Byzantine Emperors. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
38.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
39.artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307 ([omów. zawartości:] Corpus Christianorum. Seriae Graeca. Red. Carl Lag...) szczegóły 
40.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad Dolny Dunaj. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły