Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Abu Quarrah Theodore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1.artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 407-408 ([rec. artykułu:] John C. Lamoreaux: An Untitled Tract against the Arme...) szczegóły 
  Akropolites Georgios
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2.artykuł: Rek Stanisław: Georgios Akropolites: Początki kariery dostojnika w Cesarstwie Nicei. Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 27-39 (biogr....) szczegóły 
  Andrzej z Krety święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
3.artykuł: Rączkowski Witold: Św. Andrzej z Krety (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 28 s. 7 (biogr....) szczegóły 
  Anna Komnene *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
4.utwór: Aleksjada [Alexias].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Kanon portretowania w historiografii bizantyńskiej na przykładzie portretu Boemunda w "Aleksjadzie" Anny Komneny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 67 s. 59-73  szczegóły 
  Basileios *
    proza (alfabet tytułów)
5.proza: Bazyli z Seleucji : Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, opisująca także odkrycie jego cennych zwłok. Vox Patrum 1991 t. 17 s. 823-836 (druk. pt.: Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana...) szczegóły 
  Demetrios Kydones *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Komorowska Joanna: Seamanship, sea-travel, and nautical astrology: Demetrius. "Rhetorius" and naval prognostication. Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 245-256  szczegóły 
7.artykuł: Malamut Elisabeth: Les discours de Demetrius Cydones comme temoignage de l'ideologie byzantine vis - a - vis des peuples de l'Europe Orientale dans les annees 1360-1372. Byzantina et Slavica Cracoviensia 2001 t. 3 s. 203-219  szczegóły 
  Dorotheos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
8.książka twórcy: Abba Doroteusz : Żywot i pouczenia. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
9.wiersz: Dorotheos : Do Abrahama. Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 264-265 (z tekstem oryginału, s. 257-258; z przekładem na język włoski pt.: Ad ...) szczegóły 
10.wiersz: Dorotheos : Do Abrahama. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 181 (z komentarzem: Konrad T. Tadejczyk: Hymn Dorotheosa "Do Abrahama": kom...) szczegóły 
11.wiersz: Dorotheos : To Abraham. Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 263-264  szczegóły 
  Focjusz święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
12.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 2: Kodeksy 151-222. 1988  szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 63-64 (dotyczy tomu 2....) szczegóły 
13.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 3: Kodeksy 223-237. 1994 ([Zawiera streszczenia i omówienia pism pisarzy antycznych i bizantyjsk...) szczegóły 
recenzja: (Sm): Użyteczna starożytność. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 20 s. 10 (nota...) szczegóły 
14.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 4: Kodeksy 238-248. 1996  szczegóły 
15.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 5: Kodeksy 249-280. 1999  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Uwaga: Focjusz. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
16.proza: Photios (Focjusz) (Photius I Święty): Homilia X. Znak 1994 nr 3 s. 57-61 (ze wstępem Anny Różyckiej Bryzek...) szczegóły 
17.proza: Focjusz : Igrzyska CLXXVII Olimpiady. Flegonta z Tralles relacjonuje Focjusz. Quo vadis? 2002 nr 1 s. 13 (z not. o Focjuszu...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
18.książka o twórcy: Naumowicz Józef: Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Longosz Stanisław: Vox Patrum 1996 nt. 24/29 (1993/1995) s. 459-460  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
19.utwór: Biblioteka [Bibliotheke]. Tł. Oktawiusz Jurewicz. T. 1-5. Warszawa 1986-1999.  szczegóły 
artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Dzieło nieocenionej wartości. Słowo Powszechne 1990 nr 50 s. 4 (wywiad z tłumaczem nt. polskiej edycji dzieł Focjusza; rozm. Paweł Smo...) szczegóły 
artykuł: Smogorzewski Paweł: Podróż do źródeł. Powściągliwość i Praca 2000 nr 5 s. 28  szczegóły 
  Grzegorz Palamas święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Mantzarides Georgios I.: Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Manikowski Maciej: Synteza myśli bizantyjskiej. Grzegorz Palamas (1296-1359). Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 199-218  szczegóły 
22.artykuł: Meyendorff John: Święty Grzegorz Palamas w tradycji i w teologii Kościoła wschodniego. Ogród 1994 nr 3 s. 252-273 (z notą: Od Tłumacza...) szczegóły 
23.artykuł: Świtkiewicz Agnieszka: Próba rekonstrukcji myśli Grzegorza Palamasa w artykule B. Krivocheine'a pt. "Askenticzeskoje i bogosławskije uczenije sw. Grigorija Palamy". Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 155-166  szczegóły 
24.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 103-115  szczegóły 
25.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa ne tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 3/4 s. 3-15  szczegóły 
26.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Metafizyka światła Grzegorza Palamasa. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 4 s. 53-67  szczegóły 
  Hipatius *
    proza (alfabet tytułów)
27.proza: Hypatiusz z Efezu : O kulcie obrazów [Symmikta dzetemata I 5]. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 432-435 (fragm. dzieła pt.: Różne poszukiwania [Symmikta dzetemata], skierowane...) szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
28.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Dialog "O kapłaństwie". 1992  szczegóły 
recenzja: Solak Adam: Dialog o kapłaństwie (Dokument myśli patrystycznej). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 70 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żurek Antoni: Homo Dei 1993 nr 3 s. 102-103  szczegóły 
29.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilia i kazania wybrane. 1999  szczegóły 
30.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (not....) szczegóły 
31.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
32.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90). 2001  szczegóły 
33.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sancti Joannis Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1998  szczegóły 
34.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sanctis Joanni Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1995  szczegóły 
35.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Katechezy chrzcielne (Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów). 1993  szczegóły 
recenzja: Naumowicz Józef: Starożytne katechezy chrzcielne aktualne dzisiaj. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 38 s. 10  szczegóły 
recenzja: Solak Adam: Homo Dei 1994 nr 2 s. 111  szczegóły 
36.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Myśli św. Jana Chryzostoma. 1996  szczegóły 
37.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. 2002 ([M.in. zawiera:] Józef Naumowicz: Jan Chryzostom - życie i działalność...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
38.wiersz: Jan Chryzostom święty : Wierny przyjaciel. Słowo Powszechne 1992 nr 113 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
39.proza: Jan Chryzostom święty : Bogu poświęcone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami (Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant). Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 435-460 (ze wstępem Stanisława Longosza, s. 433-435...) szczegóły 
40.proza: Jan Chrysostom : Homilia 12 Jana Chryzostoma na List do Kolosan - wprowadzenie i przekład. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 2 s. 41-60 (z wprowadzeniem tłumacza, s. 39-41...) szczegóły 
41.proza: Jan Chryzostom święty : Ku zbawieniu i szczęściu. Nasz Dziennik 2002 nr 256 s. 9  szczegóły 
42.proza: Jan Chryzostom święty : Nie żądam od ciebie zapłaty.... W drodze 1992 nr 8 s. 108 (z not. o autorze...) szczegóły 
43.proza: Jan Chrysostom : Pierwsza mowa przeciwko Żydom. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 53-70 (z komentarzem tłumacza: Jan Chryzostom przeciwko judaizmowi i judaizan...) szczegóły 
44.proza: Jan Chryzostom święty : Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami (Contra eos qui subintrductas habent virgines). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 421-446 (ze wstępem tłumacza, s. 413-420...) szczegóły 
45.proza: Jan Chryzostom święty : Wielki Czwartek. Niedziela 1989 nr 12 s. 4  szczegóły 
46.proza: Jan Chryzostom święty : Wielki Piątek. Niedziela 1989 nr 12 s. 4  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
47.książka o twórcy: Czerski Janusz: Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego. 1998  szczegóły 
48.książka o twórcy: Kelly J.N.D.: Złote usta. Jan Chryzostom - asceta, kaznodzieja, biskup. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 210  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Bugel Walerian: Wersje słowackie liturgii św. Jana Chryzostoma z lat 1976 oraz 1986. Studium krytyczne. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 7 s. 77-91  szczegóły 
50.artykuł: Burczak Krzysztof: Chrześcijański styl życia w 32. homilii ze zbioru 38 homilii "Chrysostomus Latinus". Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 145-153 (nt. homilii zawartej w zbiorze "Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrys...) szczegóły 
51.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
52.artykuł: Ceran Waldemar: Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 3-26  szczegóły 
53.artykuł: Ceran Waldemar: Libanius et Jean Chrysostome - deux attitudes envers la centralisation et la bureaucratisation de l'Empire byzantin au IV siecle. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
54.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie proskomodii w litrugii św. Jana Chryzostoma. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 315-327  szczegóły 
55.artykuł: Deschner Karlheinz: Nauczyciel Kościoła i antysemita Jan Chryzostom. x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
56.artykuł: Dmitruk Marek: Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 263-291 (na podstawie pism twórcy...) szczegóły 
57.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Jan Chryzostom. Nasz Dziennik 2002 nr 218 s. 8  szczegóły 
58.artykuł: Iluk Jan: Jan Chryzostom przeciwko judaizmowi i judaizantom. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 41-53 (z treścią "Pierwszej mowy przeciwko Żydom" w tłumaczeniu Jana Iluka, s...) szczegóły 
59.artykuł: Kania Wojciech: "Caritas" u św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 141-149  szczegóły 
60.artykuł: Kania Wojciech: Godność i wielkość chrześcijańskiego kapłaństwa według św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 121-129  szczegóły 
61.artykuł: Leszka Małgorzata Beata: Cesarzowa Eudoksja i Jan Chryzosyom - z dziejów pewnego konfliktu. Mówią Wieki 2000 nr 9 s. 6-10  szczegóły 
62.artykuł: Longosz Stanisław: Die Rezeption der klassischen Tragoedie in den Schriften des Hl. Johannes Chrysostomus. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
63.artykuł: Milewski Ireneusz: Die "hellenischen" Sitten im taeglichen Leben der Christen im Lichte der Schriften von Johannes Chrysostomus. Ein Betrag zum Kampf der alten Kirche gegen das Heidentum im 4. Jh.. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 167-177  szczegóły 
64.artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 538-540 ([rec. ks.:] Marian Cizmar: Svaty Jan Chryzostom a jeho pohl'ad na knaz...) szczegóły 
65.artykuł: Rusek Jerzy: O języku rękopisu Q. p. I. 56. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 66-67 (dot. rękopisu przekładu kazań na język bułgarski dokonanego w 2. połow...) szczegóły 
66.artykuł: Twardowska Kamilla: Jan i Eudoksja. Nowy Filomata 2000 nr 3 s. 201-206 (nt. sporu między cesarzową Eudoksją a biskupem Konstantynopola Janem ...) szczegóły 
67.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 121-127  szczegóły 
68.artykuł: Wójtowicz Henryk: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 161-163 ([rec. ks.:] Wolfgang Wenk: Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrysostom...) szczegóły 
69.artykuł: Wójtowicz Henryk: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 909-917 ([rec. ks.:] Wolfgang Wenk: Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrysostom...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
70.utwór: Homilia na List do Hebrajczyków.  szczegóły 
artykuł: Żelazny Jan W.: Etapy nawrócenia według Jana Chryzostoma. Studium fragmentów IX "Homilli do Listu do Hebrajczyków". Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 139-143  szczegóły 
71.utwór: Homilie na I List św. Pawła do Koryntian.  szczegóły 
artykuł: Uciecha Andrzej: Grzechy główne i metody walki z nimi w Homiliach św. Jana Chryzostoma na I List św. Pawła do Koryntian. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 247-262  szczegóły 
72.utwór: O kapłaństwie.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Niebezpieczeństwa zagrażające kapłanowi w świetle dialogu "O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 119-132  szczegóły 
artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 529-530 (rec. przekładu na język słowacki Marka Durlaka...) szczegóły 
73.utwór: O wychowaniu dzieci.  szczegóły 
artykuł: Uciecha Jan: Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 65-91  szczegóły 
  Jan Klimak święty *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
74.utwór: Klimaks tu paradejsu [Drabina do raju].  szczegóły 
artykuł: Merton Thomas: "Drabina do raju" (Najpopularniejsze dzieło duchowości Wschodu). Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 10 s. 17-19  szczegóły 
artykuł: Pałucki Jerzy: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 390-393 ([rec. przekładu na jęz. włoski]: Giovanni Climaco: La Scala del Paradi...) szczegóły 
  Jan z Damaszku święty *
    proza (alfabet tytułów)
75.proza: Jan Damasceński : I. Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają świete obrazy [Contra imaginum calumniatores]. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 500-515 (ze wstępem tłumaczki, s. 497-500...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Jan z Damaszku. Nasz Dziennik 2002 nr 294 s. 9 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
77.artykuł: Raczkiewicz Marek: Boża ekonomia zbawienia w ujęciu Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 761-769  szczegóły 
78.artykuł: Raczkiewicz Marek: Kapłan w pismach Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 209-216  szczegóły 
79.artykuł: Staniek Edward: Tajemnica wcielenia w ujęciu Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 333-340  szczegóły 
  Kasja *
    wiersze (alfabet tytułów)
80.wiersz: Kassja : Głupota. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2001 t. 2 z. 2 s. 63 (z komentarzem: Przemysław Marciniak, s. 64...) szczegóły 
  Kedrenos Georgios
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
81.utwór: Synopsis historion.  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Imperial Portraits in George Kedrenos' "Chronicle". x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
  Leontios z Neapolis *
    proza (alfabet tytułów)
82.proza: Leoncjusz z Neapolis : Apologia obrazów. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 92-102 (ze wstępem tłumacza: Leoncjusz z Neapolis i jego apologia chrześcijańs...) szczegóły 
  Maksym Wyznawca święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Maksym Wyznawca. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 6  szczegóły 
84.artykuł: Popowski Remigiusz: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 178-179 ([rec. ks.:] Ps.-Maximus Confessor. Erste kritische Edition einer Redak...) szczegóły 
85.artykuł: Staniek Edward: Tajemnica wcielenia w ujęciu Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 333-340  szczegóły 
86.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 235-236 (nt. publikacji tekstów teologa w serii Corpus Christianorum przez wyda...) szczegóły 
87.artykuł: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 219-223 (omów. publikacji pism Maksyma Wyznawcy w serii "Corpus Christianorum, ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
88.utwór: Mystatogogia [Wyjaśnienie Świętej Liturgii].  szczegóły 
artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Notes about Denys Areopagite's "The ecclesiastical hierarchy" and its influence on St. Maximus the confessor's "Mystagogy". Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 55-70  szczegóły 
  Malalas Joannes
    listy (alfabet tytułów)
89.listy: Jan z Antiochii : [List]. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 153-154 (tekst orginału i przekładu na język polski listu do Cyryla Aleksandryj...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
90.książka o twórcy: Kokoszko Maciej: Descriptions of personal appearance in John Malalas' chronicle. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Bralewski Sławomir: Le retard de l'eveque Jean d'Antioche sur le concile d'Ephese en 431: accident ou choix delibere?. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
92.artykuł: Kokoszko Maciej: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 163-165 ([rec. ks. zb.:] Studies in John Malalas. Red. Elizabeth Jeffreys, Bria...) szczegóły 
93.artykuł: Kokoszko Maciej: Jan Malalas, autor i jego dzieło. Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 3-15 (nt. życia i "Kronik" Jana Malalasa...) szczegóły 
94.artykuł: Kokoszko Maciej: Portret Augusta u Malalasa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 61-70  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
95.utwór: Chronographia [Kroniki].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas' "Chronicle". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 56 s. 75-100 (artykuł w języ. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Szymański Mikołaj: Nagroda literacka dla Parysa. Gazeta. Magazyn 1999 nr 13 s. 70  szczegóły 
  Malchos *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
96.utwór: Byzantiaka [Historia bizantyńska].  szczegóły 
artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Eos 1989 t. 77 s. 361-363 ([rec. wyd.:] Malco di Filadelfia: Frammenti. Testo critico, introduzio...) szczegóły 
  Manasses Konstantinos
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
97.utwór: Przegląd historii [Synopsis historike].  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 131-138 ([rec. ks.:] Ute Shin: Padezhnata sistema v srednobahlgarskija prevod n...) szczegóły 
  Marek Diakon *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
98.książka twórcy: Marek Diakon : Żywot świętego Porfiriusza biskupa Gazy. 2003  szczegóły 
  Meliton z Sardes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Czyżewski Bogdan: Czy Meliton z Sardes był modalistą. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 67-77  szczegóły 
100.artykuł: Stępczak Jacek: Chrzest Chrystusa w pismach Melitona z Sardes. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
101.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (m. in. na podstawie dzieł twórcy...) szczegóły 
  Menandros Protektor *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Przemiany etniczne nad dolnym i środkowym Dunajem w drugiej połowie VI wieku na podstawie zachowanych fragmentów "Historii" Menandra Protektora. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 31-47  szczegóły 
  Nestorios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Karas Marcin: Życie Nestoriusza, patriarchy Konstatynopola (V w.). Nowy Filomata 2001 nr 4 s. 263-271  szczegóły 
104.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (m.in. o zachowanych tekstach Nestoriusza...) szczegóły 
  Nil z Ancyry *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
105.książka twórcy: Nil z Ancyry : Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
106.książka o twórcy: Nieścior Leon: Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry. 2001 (Wprowadzenie. 1. Pojęcie ascezy i filozofii u Nila. 2. Religijny i fil...) szczegóły 
recenzja: Figiel Józef: Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 563-566  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 210-211 (nota...) szczegóły 
  Nonnos z Panopolis *
    wiersze (alfabet tytułów)
107.wiersz: Nonnos : (Dionysiaca XI 370-481) Kalamos i Karpos. Meander 1994 nr 1/2 s. 43-45  szczegóły 
108.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka, XV 169-422) Hymnos I Nikaja (Żyła wśród lasów dzikich...). Meander 1995 nr 9/10 s. 411-417  szczegóły 
109.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka XXIV 240-329) Afrodyta Prządka (Leukos do wtóru formingi...). Meander 1998 nr 2 s. 131-133  szczegóły 
110.wiersz: Nonnos z Panopolis : Parafraza Ewangelii św. Jana (1, 1-45 = J 1, 1-14). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 11-112  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
111.utwór: Dionysiaca [Historia Dionizosa].  szczegóły 
artykuł: Wójtowicz Henryk: Chrystianizacja poematu "Dionysiaka" Nonnosa z Panopolis. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 99-109  szczegóły 
  Paweł z Monembasii *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
112.książka twórcy: Paweł biskup Monembasii : Opowiadania dla duszy pożyteczne o cnotliwych i bogobojnych mężach i niewiastach. 1993  szczegóły 
  Plethon Georgios Gemistos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Dąbrowska Małgorzata: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 206-209 ([rec. ks.:] C.M. Woodhouse: Gemistos Plethon. The last of Hellenes. Ox...) szczegóły 
114.artykuł: Grott Bogumił: Bizantyjski neopoganin Georgios Gemistos Pleton na tle epoki. Nomos 1999 nr 24/25 (1998/1999) s. 37-46  szczegóły 
115.artykuł: Żechowski Cezary: Florencja - przestrzenie duszy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 133-140 (nt. narodzin neoplatonizmu w XV w. i próba rekonstrukcji poglądów Plet...) szczegóły 
  Prokopios Kaisareus *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
116.książka twórcy: Prokopiusz z Cezarei : Historia sekretna. 1998  szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Między pochlebstwem a oszustwem. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 7/8 s. 76 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Nowe stare nieprzestarzałe. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Mularczyk Jerzy: Lico i podszewka. Odra 1999 nr 3 s. 121-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Brodka Dariusz: Menschliche Freiheit und ihre Grenzen. Einige Bemerkungen zu der Spaetantiken Hisorographie (Ammianus Marcellinus und Prokopios von Kaisareia). Electrum 2003 t. 9 s. 231-247  szczegóły 
118.artykuł: Brodka Dariusz: Prokopios von Kaisareia und Justinians Idee "Der Reconquista". Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 243-255  szczegóły 
119.artykuł: Kokoszko Maciej: Nauka antyczna a opisy portretowe w dziełach Prokopiusza z Cezarei. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 255-277  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
120.utwór: Istoria Ton Polemon [Historia wojen].  szczegóły 
artykuł: Signes Codoner Juan: Kaiserkritik in Prokops "Kriegsgeschichte". Electrum 2003 t. 9 s. 215-229  szczegóły 
  Psellos Michael
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
121.utwór: Kronika. Czyli historia jednego stulecia Bizancjum 976-1077 [Chronographia].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Platonic foundations of the portait of emperor Basil II in the "Chronographia" by Michael Psellos. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 159-169  szczegóły 
  Pseudo-Chryzostom *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
122.utwór: Homilie paschalne.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Symbol a prawda w "Homiliach paschalnych" Pseudo-Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 77-102  szczegóły 
  Romanos Melodos święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Rączkowski Witold: Św. Roman Melodos (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 35 s. 7 (biogr....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
124.utwór: Hymnos Akathistos.  szczegóły 
artykuł: Sam na sam ze sobą 1989 nr 8 s. 18 (nota; z fragm. tekstu w przekładzie Mieczysława Bednarza...) szczegóły 
artykuł: Sowa Wojciech: Św. Romanos Melodos - "Hymnos Akathistos". Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 323-342 (z fragmentami hymnu...) szczegóły 
artykuł: Sowa Wojciech: Św. Romanos Melodos - "Hymnos Akathistos". Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 323-342 (z fragmentami utworu...) szczegóły 
  Sofroniusz Jerozolimski święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
125.wiersz: Sofroniusz święty : Pokłon Trzech Mędrców. Hymn Św. Sofroniusza. Tygodnik Powszechny 1994 nr 2 s. 1  szczegóły 
  Symeon święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
126.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 17 [fragm.:] Co jest miłość? (Usłysz, jeśli pragniesz o mocy miłości...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 288-290 (z notą: Od tłumacza, s. 281...) szczegóły 
127.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 56: Że ten, kto Boga pożąda, nienawidzi świata (Cień mnie trzyma w więzach...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 291 (z notą: Od tłumacza s. 281...) szczegóły 
128.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 6: Tego samego autora, czterowiersze wykazujące, czym jest miłość (Jak Ty jesteś źródłem ognia...) [fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 290-291 (z notą: Od tłumacza s. 281...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
129.proza: Symeon Nowy Teolog : Katecheza o zmartwychwstaniu Chrystusa. Didaskalos 2000 nr 3 s. 150-155  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Didaskalos 2000 nr 3 s. 155-156  szczegóły 
131.artykuł: Hryniewicz Wacław: Przyzywanie ducha (Bizantyjska pneumatologia Symeona zwanego Nowym Teologiem). Znak 1994 nr 3 s. 4-15 (z not. o Wacławie Hryniewiczu...) szczegóły 
132.artykuł: Siemieniewski Andrzej: Św. Symeon "Nowy Teolog" - świadek mocy Ducha. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996 nr 2 s. 99-110  szczegóły 
  Teodor z Mopsuestii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Teodor z Mopsuestii. Nasz Dziennik 2003 nr 30 s. 8 (sylwetka...) szczegóły 
134.artykuł: Królikowski Janusz: Zbawcze znacznie wcielenia u Teodora z Mopsuestii. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 247-258  szczegóły 
  Theophanes Homologetes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: [Makseliene Simona] S.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 262-263 ([rec. ks.:] Ioannis D. Polemis: Theophanes of Nicaea. His Life his Wor...) szczegóły 
  Theophylaktos Simokattes *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
136.utwór: Listy obyczajowe, sielskie i miłosne.  szczegóły 
artykuł: Kryczek Czesław: Słowo Polskie 1989 nr 118 s. 4 (z fragmentami tekstów....) szczegóły