Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nowym portalem Polskiej Bibliografii Literackiej chcielibyśmy bliżej poznać Państwa oczekiwania związane z użytkowaniem naszej bazy.. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zmodernizować stronę.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 19. pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PBL


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
Możesz zmienić zakres lat: do

Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Bart-Kozłowski Maksymilian
    wiersze (alfabet tytułów)
1.wiersz: Kozłowski Maksymilian: Przemijają pokolenia i.... Słowem i kształtem 2002 nr 2 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
2.proza: Kozłowski Maksymilian: Zaślubiny ptaków. Słowem i kształtem 1999 nr 3 s. 2-3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
3.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 281 (not. o wieczorze autorskim w Bydgoszczy, 18 IV 1996...) szczegóły 
  Beylin Marek
    proza (alfabet tytułów)
4.proza: Beylin Marek: Próby korekcyjne. Dialog [Warszawa] 2000 nr 2, 5, 10 (cykl fel....) szczegóły 
  Bogucka-Krenz Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
5.wiersz: Krenz Katarzyna: Błękit milori. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
6.wiersz: Krenz Katarzyna: Czerwienie Marsa. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
7.wiersz: Krenz Katarzyna: I.F.. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
8.wiersz: Krenz Katarzyna: In memoriam. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
9.wiersz: Krenz Katarzyna: Kleinmeister. Autograf 1990 nr 1 s. 39  szczegóły 
10.wiersz: Krenz Katarzyna: Latarnia morska. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
11.wiersz: Krenz Katarzyna: Pożegnanie. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
12.wiersz: Krenz Katarzyna: Proust. Autograf 1990 nr 1 s. 38  szczegóły 
13.wiersz: Krenz Katarzyna: Wielki piątek. Autograf 1990 nr 1 s. 39  szczegóły 
14.wiersz: Krenz Katarzyna: Wolność wyboru. Autograf 1990 nr 1 s. 38  szczegóły 
15.wiersz: Krenz Katarzyna: Życie jest jak małą fuga. Autograf 2000 nr 3 s. 26  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
16.wywiad: Paszkowski Przemysław: Zobaczyć kolor poezji. Autograf 2000 nr 3 s. 25  szczegóły 
  Faustyna Kowalska święta *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
17.książka twórcy: Kowalska Maria Faustyna: Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. 2003  szczegóły 
  Gall Anonim
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
18.utwór: Kronika.  szczegóły 
artykuł: Banaszkiewicz Jacek: Na początku była uczta. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 3-5 (wyw.; rozm. Halina Minkowska...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Stefan: Przygoda z Gallem. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 74 (wypowiedź nt. fascynacji "Kroniką polską" Galla Anonima i kierunkach w...) szczegóły 
artykuł: Breeze Andrew: The Crowland "Planctus de morte Lanfranci" and Polish "Galli Anonymi Cronica". x 2000 ([w czasopiśmie:] Revue Benedictine (Belgia) 1994 nr 104, s. 419...) szczegóły 
artykuł: Dalewski Zbigniew: Polityka, rytuał i tekst. nr s. ([w ks.:] Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławo...) szczegóły 
artykuł: Dunin-Wąsowicz Teresa: Święty Idzi i "cudowne narodziny" Bolesława Krzywoustego. Zeszyty Sandomierskie 1998 nr 8 s. 8-11 (m.in. nt. fragmentu Kroniki odnoszącego się do okoliczności narodzin B...) szczegóły 
artykuł: Gromadzki Grzegorz: "Imago feminae" w "Kronice" Galla Anonima. Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 55-57  szczegóły 
artykuł: Kras Robert Jan: Dzieła Sallustiusza w wartsztacie Anonima zw. Gallem. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 2 s. 5-33 (nt. recepcji dzieł Sallustiusza w "Kronice"...) szczegóły 
artykuł: Labuda Gerard: Rzekome drugie imię Mieszka I w "Kronice" Anonima Galla. x 1988 ([W ks. zb.:] Munera philologica et historica Plezia oblata. Wrocław 19...) szczegóły 
artykuł: Labuda Gerard: Zjazd gnieżnieński w roku 1000. Synteza dwu odmiennych przekazów źródłowych. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 127-136 (w świetle kronik Galla Anonima i biskupa merseburskiego Thietmara...) szczegóły 
artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
artykuł: Miśkiewicz Maria: [Tysiąc] 1000 lat temu. Wiedza i Życie 2000 nr 2 s. 44-47 (opis przybycia cesarza Ottona III do Gniezna w utworze...) szczegóły 
artykuł: Piłat Zbigniew: Druga metropolia czasów Bolesława Chrobrego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 59-68  szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Czas w najstarszej polskiej kronice. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 47-72  szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Uwagi w sprawie rocznikarskiego źródła "Kroniki" Galla Anonima. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 447-460 (nt. wykorzystania przez Galla Anonima roczników "Annales regni Polon...) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 210-211  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Res Historica 1998 z. 3 s. 63-72  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego. x 1999 ([W ks. zb.:] Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe. Pod red...) szczegóły 
artykuł: Sklenarova Magdalena: Obraz Cecha v "Kronice Galla-Anonyma". x 1997 ([W ks. zb.:] Język, kultura i literatura Słowian Zachodnich. Materiały...) szczegóły 
artykuł: Smółko Zbigniew: Dwa polskie spotkania z morzem (wyprawa pod Kołobrzeg - 1103 r. i zdobycie Gdańska w 1433 r). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 53-58 (opis wydarzeń w "Ktonice polskiej" Galla Anonima i "Rocznikach" Jana D...) szczegóły 
artykuł: Swoboda Wincenty: Druga metropolia w Polsce czasów Chrobrego. Rzeczywistość czy wymysł Galla Anonima?. Roczniki Historyczne = Historical Annals 1997 r. 63 s. 7-15 (dotyczy hipotez historyków nt. istnienia drugiej metropolii kościelnej...) szczegóły 
artykuł: Świdziński Jerzy: Kultura muzyczna w Polsce i na Rusi w świetle kronik Galla i Nestora. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcieleni...) szczegóły 
artykuł: Wiesiołowski Jacek: Okulista Mieszka I. Kronika Miasta Poznania 2001 nr 1 s. 7-8 (nt. pierwszej na ziemiach polskich kuracji lekarskiej ukazanej w utwor...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Leszek: Podstęp w kronikach Anonima Galla i Mistrza Wincentego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 29-43  szczegóły 
artykuł: Żmudzki Paweł: Początki państwa polskiego w świetle "Legendy piastowskiej" Galla Anonima. Problemy z interpretacją tekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 92-105 ...) szczegóły 
artykuł: Żukowska Kazimiera: Chanson de gestes Bolesława Krzywoustego. Literatura 1998 nr 3 s. 50-51  szczegóły 
  Giełdon Grażyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
19.książka twórcy: Krużycka-Giełdon Grażyna: Naprzeciw miłości. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
  Kabac Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
20.książka twórcy: Kabac Halina: Leśne drogi. [Wiersze]. 1988 (Smukły i śmigły... Tobie jestem najwierniejsza... Teraz - na dnie... W...) szczegóły 
21.książka twórcy: Kabac Halina: Treny. Pamięci Ludy Prosowskiej. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
22.wiersz: Kabac Halina: Drobna ręka... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 20  szczegóły 
23.wiersz: Kabac Halina: Kuba. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 20-21  szczegóły 
24.wiersz: Kabac Halina: Zły sen. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 21  szczegóły 
  Kabakow Aleksandr, Najmrodzki Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
25.proza: Kabakow Aleksandr, Najmrodzki Andrzej: Niepowracający. Słuchowisko radiowe. Dialog [Warszawa] 1991 nr 4 s. 49-67  szczegóły 
  Kabała Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
26.książka twórcy: Kabała Maria: Lampa nadziei. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
27.wiersz: Kabała-Bromma Maria: Maryneczka. Medyk 1996 nr 10 s. 23  szczegóły 
28.wiersz: Kabała Maria: Wbrew pozorom. List Oceaniczny 1998 nr 56 s. 3 (z not. o autorze...) szczegóły 
29.wiersz: Kabała Maria: Wędrówka. List Oceaniczny 1998 nr 56 s. 3  szczegóły 
  Kabata Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
30.książka twórcy: Kabata Zbigniew: Byłaś radością i dumą. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Pamięcią pisane. Tygodnik Solidarność 2000 nr 50 s. 19  szczegóły 
31.książka twórcy: Kabata Zbigniew: W pieśni powrócim znów.... 1988  szczegóły 
32.książka twórcy: Bobo : Wiersze. 1993  szczegóły 
recenzja: Polecamy książki. Goniec Staszowski 1997 nr 3 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rutkowska Małgorzata: Wiersze Zbigniewa Kabaty ps. "Bobo". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 112 s. 8  szczegóły 
33.książka twórcy: Kabata Zbigniew: Żniwa na głębinie.  szczegóły 
recenzja: Bobka Lesław: Pasja morza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 41 s. 4  szczegóły 
34.książka twórcy: Kabata Zbigniew: Żniwa na głębinie. [Pam.]. 1993  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Trójwymiar według "Boba". Tygodnik Solidarność 1994 nr 35 s. 15  szczegóły 
recenzja: Polecamy książki. Goniec Staszowski 1997 nr 3 s. 6 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
35.wiersz: [Kabata Zbigniew] Bobo: Armia Krajowa. Raptularz Kulturalny 2002 nr 8 s. 23  szczegóły 
36.wiersz: Kabata Zbigniew: Armia Krajowa. Tydzień 2002 nr 40 s. 10 (podp. Zbigniew Kabat...) szczegóły 
37.wiersz: Kabata Zbigniew: Grób swój chcę mieć w Warszawie.... Przekrój 1996 nr 7 s. 27  szczegóły 
38.wiersz: Kabata Zbigniew: Sztafeta. Radostowa 1998 nr 6 s. 22  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: (dąb): Partyzanckie sanktuarium. Radostowa 1997 nr 1 s. 14-16 (nt. partyzanckich i powojennych losów poety...) szczegóły 
  Kabatc Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
40.książka twórcy: Kabatc Eugeniusz: Pogoda burzy nad Palermo. 1999 (Powieść biograficzna o Jarosławie Iwaszkiewiczu...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Portret Iwaszkiewicza. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Opowieść o starym pisarzu. Twórczość 2000 nr 2 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Spotkanie dwóch pisarzy. Trybuna 1999 nr 56 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisowski Jerzy: Pogoda burzy nad Palermo. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 8 s. 17  szczegóły 
recenzja: Patkowski Maciej: Złoty rok Eugeniusza Kabatca. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 18 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Próba odczytania tajemnicy. Akant 2000 nr 6 s. 30  szczegóły 
omówienie: Jankowska Maria: Rzecz o przemijaniu. Regiony 2000 nr 1 s. 101-102  szczegóły 
41.książka twórcy: Kabatc Eugeniusz: Tajemnice ojca Pio. 1999  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Opowieść bez końca. Twórczość 2001 nr 4 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kabatc i Pio, czyli Omacek i Nienacek. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 47 s. 15  szczegóły 
recenzja: Patkowski Maciej: Złoty rok Eugeniusza Kabatca. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 18 VIII s. 12  szczegóły 
42.książka twórcy: Kabatc Eugeniusz: Vinum sacrum et profanum. Wino w kulturze, wino w naturze, wino na naszym stole. [Szkice]. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
43.proza: Kabatc Eugeniusz: Apulijska wiosna. Aneks Trybuny 2001 nr 151 s. F  szczegóły 
44.proza: Kabatc Eugeniusz: Dom Ulgi w Cierpieniu. Największy cud ojca Pio. Aneks Trybuny 2002 nr 207 s. A, G  szczegóły 
45.proza: Kabatc Eugeniusz: Karnawał w Viareggio. Kultura i Życie 1988 nr 3 s. 1, 4  szczegóły 
46.proza: Kabatc Eugeniusz: Kronika czarnoruska. Miesięcznik Literacki 1988 nr 11 s. 4-18  szczegóły 
47.proza: Kabatc Eugeniusz: Na południe od Monte Rosa. Aneks Trybuny 2002 nr 196 s. A, F-G  szczegóły 
48.proza: Kabatc Eugeniusz: Nagi dąb. Regiony 1997 nr 3 s. 144-146  szczegóły 
49.proza: Kabatc Eugeniusz: Pogoda burzy nad Palermo. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 18 VIII s. 13  szczegóły 
50.proza: Kabatc Eugeniusz: Pogoda burzy nad Palermo [pow., fragm.:] Mondello. Autograf 1989 nr 10 s. 3-13  szczegóły 
51.proza: Kabatc Eugeniusz: Pogoda burzy nad Palermo [pow., fragm.:] Stary pisarz w Palermo. Odra 1988 nr 12 s. 52-61  szczegóły 
52.proza: Kabatc Eugeniusz: Powrót patriarchy. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 12 (z not. o aut....) szczegóły 
53.proza: Kabatc Eugeniusz: Procida z widokiem na Capri. Plus Minus 1994 nr 13 s. 26 (z not. o aut....) szczegóły 
54.proza: Kabatc Eugeniusz: Sen nad Arnem. Literatura 1991 nr 11 s. 30-32  szczegóły 
55.proza: Kabatc Eugeniusz: Strefa ciszy. Kobieta i Życie 1989 nr 3, 5, 10, 14, 18, 23, 27, 28, 38, 43, 47 (cykl felietonów...) szczegóły 
56.proza: Kabatc Eugeniusz: Światła Wenecji. Laguna. Aneks Trybuny 2002 nr 223 s. C  szczegóły 
57.proza: Kabatc Eugeniusz: Vinum sacrum et profanum. Aneks Trybuny 2002 nr 235 s. C  szczegóły 
58.proza: Kabatc Eugeniusz: W poszukiwaniu istoty herezji. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 3-13  szczegóły 
59.proza: Kabatc Eugeniusz: Wołkowysk centralny i miasto (Stacja). Odra 2002 nr 5 s. 75-79  szczegóły 
60.proza: Kabatc Eugeniusz: Z Wołkowyska do puszczy i z powrotem. Trybuna 1997 nr 299 s. 12  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
61.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Alassio-Rzym-Wenecja: trójkąt otwarty. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 369-371  szczegóły 
62.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Il tempio, ovvero il triplice paesaggio del territorio di confine. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 223-228 (z not....) szczegóły 
63.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: In vino lux. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 16 s. 12  szczegóły 
64.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Kapituła win (Toast noworoczny). Trybuna 1997 nr 303/304 s. 16  szczegóły 
65.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: List z Warszawy. Literatura Radziecka 1990 nr 1 s. 179-184 (do red....) szczegóły 
66.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Najwyższa odpowiedzialność. Trybuna 1997 nr 204 s. 11  szczegóły 
67.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: On the Spirituality of Art. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 71-74 (nt. związków między wiarą, nadzieją a sztuką; zawiera również komentar...) szczegóły 
68.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Pamiątka z przeszłości. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1 s. 24  szczegóły 
69.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Polska tolerancja w Brukseli. Aneks Trybuny 2003 nr 236 s. A  szczegóły 
70.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Skąd tyle nienawiści?. Aneks Trybuny 2002 nr 202 s. A, D  szczegóły 
71.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Winszuję wielorako. Aneks Trybuny 2002 nr 201 s. B (gratulacje dla redakcji Aneksu Trybuny z okazji 200. nru tygodn...) szczegóły 
72.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Wspomnienie o Janie Strzeleckim. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 32 s. 13  szczegóły 
73.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: [Wypowiedzi]. Polityka 1990 nr 11 s. 14; nr 18 s. 15; nr 29 s. 15 (w ankiecie red. nt. programu TV...) szczegóły 
74.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: [Wypowiedź]. Kontrasty 1988 nr 6 s. 13-15 (w ankiecie red. "Jak żyć?"...) szczegóły 
75.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: [Wypowiedź]. Kontrasty 1989 nr 5 s. 21 (w ankiecie "Czy jesteśmy przeklęci?"...) szczegóły 
76.tekst paraliteracki: Polityka 1989 nr 29 s. 15 ([nt. bieżącego progr. TV]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 59 (not. o spotkaniu autorskim w ramach Salonu Pisarzy Biblioteki Narodowe...) szczegóły 
78.artykuł: Reicher Ewa: Uroki włoskiej ziemi. Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 39 (spraw. z jubileuszowego spotkania z okazji 50-lecia pracy literackiej ...) szczegóły 
79.artykuł: Samsel Roman: Rzeczpospolita 1988 nr 247 s. 7; nr 253 s. 7  szczegóły 
nawiązanie: [Groński Ryszard Marek] (X): Szpilki 1988 nr 48 s. 4  szczegóły 
80.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 2 (inf. o 65-leciu ur....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
81.wywiad: Jurkowski Eugeniusz: Polska jest kulą pękniętą. Trybuna 1997 nr 271 s. 14 (nt. kultury narodowej...) szczegóły 
82.wywiad: Jurkowski Stefan: Piękno jest kształtem dobra. Trybuna 2000 nr 12 s. 13 (z fot. pisarza...) szczegóły 
  Kabat Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
83.książka twórcy: Kabat Edward: Bogurodzico Matko moja ukochana. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
84.książka twórcy: Kabat Edward: Kochać i służyć. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
85.książka twórcy: Kabat Edward: Kochani otrzyjcie moje łzy. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
86.książka twórcy: Kabat Edward: Miłosierdzie racz mi okazać. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
87.książka twórcy: Kabat Edward: Miłością leczyć. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
88.książka twórcy: Kabat Edward: Miłość - najważniejsze przesłanie życia. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
89.książka twórcy: Kabat Edward: Miłość Jego mnie zachwyciła. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
90.książka twórcy: Kabat Edward: Miłość nieść z serca do serc. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
91.książka twórcy: Kabat Edward: Miłość zwycięża. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
92.książka twórcy: Kabat Edward: Na skalnym wzgórzu wyrosła róża. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
93.książka twórcy: Kabat Edward: Nie zapomnę o Tobie. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
94.książka twórcy: Kabat Edward: Podaruję ci serce i miłość. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
95.książka twórcy: Kabat Edward: Pozbierać skarby i perły. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
96.książka twórcy: Kabat Edward: Radość i szczęście daje Ci. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
97.książka twórcy: Kabat Edward: Tajemnica szczęścia. Reguła życia. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
98.książka twórcy: Kabat Edward: W kolejce po szczęście. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
99.książka twórcy: Kabat Edward: Walczyć o godziwe życie. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
100.książka twórcy: Kabat Edward: Wierny przyjaciel pies. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
101.książka twórcy: Kabat Edward: Wierzę - być jak chleb. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
102.książka twórcy: Kabat Edward: Wzgórze dobroci. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
103.książka twórcy: Kabat Edward: Życie jest służbą Bogu. Kartki z mojego kalendarza. [Pam.]. 2003  szczegóły 
104.książka twórcy: Kabat Edward: Życie to wymiana miłości. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
105.wiersz: Kabat Edward: Firmament nieba. Tarniny 1996 nr 1/2 s. 23 (z notą autobiograficzną...) szczegóły 
106.wiersz: Kabat Edward: Miłość nie zawodzi... Nowy Piast 2002 nr 23/24 s. 8  szczegóły 
107.wiersz: Kabat Edward: W ciasnej uliczce. Tarniny 1996 nr 1/2 s. 23  szczegóły 
108.wiersz: Kabat Edward: Wśród mroków. Tarniny 1996 nr 1/2 s. 23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Miłość nie zawodzi (Przesłanie poety w sutannie). Nowy Piast 2002 nr 23/24 s. 8 (nt. życia i twórczości; z fot....) szczegóły 
  Kabat Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
110.wiersz: Kabat Maria: Don Kichot. Arkusze Literackie 1998 nr 5 s. 28 (z notą: Marek Dziekan: Poetycka lista obecności s. 52-57...) szczegóły 
111.wiersz: Kabat Maria: Miłość. Arkusze Literackie 1998 nr 5 s. 36 (z notą: Marek Dziekan: Poetycka lista obecności s. 52-57...) szczegóły 
112.wiersz: Kabat Maria: Narodziny. Arkusze Literackie 1998 nr 5 s. 36 (z notą: Marek Dziekan: Poetycka lista obecności s. 52-57...) szczegóły 
113.wiersz: Kabat Maria: Nieczułość. Arkusze Literackie 1998 nr 5 s. 36 (z notą: Marek Dziekan: Poetycka lista obecności s. 52-57...) szczegóły 
114.wiersz: Kabat Maria: Pocztówka. Arkusze Literackie 1998 nr 5 s. 36 (z notą: Marek Dziekan: Poetycka lista obecności s. 52-57...) szczegóły 
  Kabeta Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
115.wiersz: Kabeta Zbigniew: nas nie stanie.... Verbum Nobile 1994 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Kabziński Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
116.wiersz: Kabziński Jerzy: Fałszywe rozdanie. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 206  szczegóły 
117.wiersz: Kabziński Jerzy: Nazywanie rzeczy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 206  szczegóły 
118.wiersz: Kabziński Jerzy: Pejzaż świąteczny. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 205  szczegóły 
119.wiersz: Kabziński Jerzy: Piosenka kontestująca. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 205  szczegóły 
120.wiersz: Kabziński Jerzy: Przyjacielu.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 206  szczegóły 
121.wiersz: Kabziński Jerzy: Rozmyślania filozoficzne. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 9  szczegóły 
122.wiersz: Kabziński Jerzy: Rozmyślania filozoficzne. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 206  szczegóły 
123.wiersz: Kabziński Jerzy: Sztuka nieomal czysta. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 205  szczegóły 
124.wiersz: Kabziński Jerzy: Śmierć... (Rafałowi Wojaczkowi). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 206  szczegóły 
125.wiersz: Kabziński Jerzy: Zatrzymany przez nieznane.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 205  szczegóły 
  Kabziński Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
126.książka twórcy: Kabziński Stefan: Fraszki i limeryki. 2001  szczegóły 
  Kaca Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
127.książka twórcy: Kaca Ewa: Bez skargi i pieśni. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
recenzja: Or: W oficynie. Odra 2000 nr 3 s. 132-133 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
128.wiersz: Kaca Ewa: Cztery strony świata. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1999 nr 3/4 s. 100-101  szczegóły 
129.wiersz: Kaca Ewa: W napełnionej światłem. Temat Śląski 1998 nr 7/8 s. 27  szczegóły 
130.wiersz: Kaca Ewa: Życzenia. Parnasik 2000 nr 4 s. 14  szczegóły 
  Kac Albin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
131.książka twórcy: Kac Albin: Nowy Sącz. Miasto mojej młodości. [Opow.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Samsonowicz Krystyna: Rocznik Sądecki 1998 t. 26 s. 234-235  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 3 s. 16  szczegóły 
132.książka twórcy: Kac Tobiasz Albin: [Nowy Sącz miasto mojej młodości] Ort meiner jungen Jahre. Ein Israeli erinnert sich. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
133.proza: Kac Albin: O doktorze Reisie - dobroczyńcy Żydów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 28  szczegóły 
  Kac Daniel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
134.książka twórcy: Kac Daniel: Koncert grany żywym = Concert played for alives. [Opow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Achsania. Midrasz 1998 nr 9 s. 51  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Koncert dla żyjących. Aneks Trybuny 1998 nr z 13/14 VI s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Korzenie pojone goryczą. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: (pd): Wszystkich mam przed oczami... Przegląd Tygodniowy 1998 nr 44 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Wyrzeźbione w pamięci. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 2 s. 16-17 (z fot. Daniela Kaca...) szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Świat wskrzeszony z pamięci. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 5 s. 24  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
135.proza: Kac Daniel: Dokąd?. Literatura 1999 nr 4 s. 14-16, nr 5 s. 48-50  szczegóły 
136.proza: Kac Daniel: Kol nidre. Almanach Żydowski 1998 (1997/1998) s. 79-86  szczegóły 
137.proza: Kac Daniel: Kol Nidre [fragm.]. Literatura 1997 nr 4 s. 34-36  szczegóły 
138.proza: Kac Daniel: Miasteczko. Literatura 1998 nr 2 s. 48-51  szczegóły 
139.proza: Kac Daniel: W górach Słowacji, w winnicach Italii, wśród ruin Berlina [z tego cyklu:] Zwiadowca Sydney Maks. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 9 s. 10-11  szczegóły 
140.proza: Kac Daniel: Żydzi na Syberii (fragment z notatek "Po drodze"). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 14 s. 10-11, 15  szczegóły 
  Kacewicz-Sygidus Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: A kiedy już wyrośniesz.... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 5  szczegóły 
142.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: A są jeszcze we mnie.... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 5  szczegóły 
143.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Blizna. Okolice 1989 nr 2 s. 45  szczegóły 
144.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Cisza. Życie Literackie 1988 nr 10 s. 3  szczegóły 
145.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Dziedzictwo. Okolice 1989 nr 2 s. 47  szczegóły 
146.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Jak mi się kurczą... Okolice 1989 nr 2 s. 43  szczegóły 
147.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Jak mi się kurczą.... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 4  szczegóły 
148.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Jestem chwilą. Życie Literackie 1988 nr 10 s. 3  szczegóły 
149.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Kiedy znieruchomieje w nas... Okolice 1989 nr 2 s. 44  szczegóły 
150.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Koniec zimy, początek wiosny. Nowy Medyk 1989 nr 11 s. 7  szczegóły 
151.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: List do Marii Kuncewiczowej. Okolice 1989 nr 2 s. 43-44  szczegóły 
152.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: List do Marii Kuncewiczowej. Poezja 1989 nr 2 s. 108 ([druk. pod nazw. Kacewicz]...) szczegóły 
153.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Nie odchodź jeszcze. Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 5  szczegóły 
154.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Nie umiem jej tłumaczyć... Okolice 1989 nr 2 s. 42  szczegóły 
155.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Obieg. Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 4-5  szczegóły 
156.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Obieg. Okolice 1989 nr 2 s. 47  szczegóły 
157.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Ostatnia samotność. Okolice 1989 nr 2 s. 45  szczegóły 
158.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Po życie dzwoniące we krwi. Okolice 1989 nr 2 s. 41-42  szczegóły 
159.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Ta ostatnia samotność.... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 4  szczegóły 
160.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Tego roku umarła.... Nurt [Poznań] 1988 nr 4 s. 13  szczegóły 
161.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: To słowo jeszcze.... Gazeta Poznańska 1989 nr 11 s. 10  szczegóły 
162.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: W listopadową noc. Okolice 1989 nr 2 s. 46  szczegóły 
163.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Wejdź chociaż ciasno.... Nurt [Poznań] 1988 nr 4 s. 13 (z not. i fot....) szczegóły 
164.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Z mroku nagle.... Gazeta Poznańska 1989 nr 111 s. 11  szczegóły 
165.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Za długo byłeś sam... Okolice 1989 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
166.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Za długo byłeś sam..... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 5  szczegóły 
167.wiersz: Kacewicz-Sygidus Hanna: Zapis (T. Śliwiakowi). Okolice 1989 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
168.utwór: Ostry dyżur ciszy.  szczegóły 
artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 18  szczegóły 
artykuł: Pustkowski Henryk: Odgłosy 1989 nr 28 s. 8  szczegóły 
artykuł: Szymoniak Krzysztof: Głos Wielkopolski 1989 nr 18 (z 21/22 I) s. 5  szczegóły 
artykuł: (T.B.) : Poezja 1989 nr 3 s. 29  szczegóły 
  Kacik Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
169.wiersz: Kacik Małgorzata: Boże, jak Ty się musisz lać.... Brulion 1990 nr 13 s. 35 (z not....) szczegóły 
170.wiersz: Kacik Małgorzata: To co najważniejszego wydarzyło się... Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 170-171 (z zestawu wierszy nadesłanych na książkowy "Debiut Poetycki 2003 Roku"...) szczegóły 
  Kacnelson Dora
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Sułek-Kowalska Barbara: Piękna Pani z Drohobycza. Tygodnik Solidarność 2003 nr 31 s. 44 (artykuł ogólny z powodu zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
172.zgon: CZAR: Gazeta Wyborcza 2003 nr 157 s. 11 (zmarła: 1 VII 2003; not....) szczegóły 
173.zgon: Dora Kacnelson nie żyje. Dziennik Kijowski 2003 nr 16 s. 6 (zmarła: 1 VII 2003; nota o zgonie...) szczegóły 
174.zgon: Gazeta Wyborcza 2003 nr 160 s. 9 (zmarła: 1 VII 2003; nekrolog...) szczegóły 
175.zgon: J.B.-S.: Wierna powstańcon i Schulzowi. Rzeczpospolita 2003 nr 154 s. A14 (zmarła: 1 VII 2003; nota o zgonie...) szczegóły 
176.zgon: Luszczyński Maciej: Do końca wierna polskiej i żydowskiej kulturze. Dziennik Kijowski 2003 nr 16 s. 6 (zmarła: 1 VII 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
177.zgon: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 212 (zmarła: 1 VII 2003; not....) szczegóły 
  Kacperska Wiesława Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
178.wiersz: Kacperska Wiesława Maria: Przewrotność. Akant 2003 nr 9 s. 28  szczegóły 
  Kacprowicz Malina
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Kacprowicz Malina: Banan towarzyszki Konowej. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 28 I s. 10  szczegóły 
180.proza: Kacprowicz Malina: Druciane okulary Anny. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 30 V s. 10-11  szczegóły 
181.proza: Kacprowicz Malina: Nowy. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 23 III s. 10-1  szczegóły 
182.proza: Kacprowicz Malina: Pierwszy walc pana Kranca. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 21 III s. 10-11 (tekst podp. Michalina Kacprowicz...) szczegóły 
183.proza: Kacprowicz Malina: Spotkania. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 22 III s. 10-1  szczegóły 
184.proza: Kacprowicz Malina: Spotkanie. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 II s. 10-1  szczegóły 
185.proza: Kacprowicz Malina: Umowa. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 23 IV s. 10-11  szczegóły 
186.proza: Kacprowicz Malina: Yeti. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 13 VII s. 10  szczegóły 
  Kacprzak Anna
    proza (alfabet tytułów)
187.proza: Kacprzak Anna: Białą nocą na skraju wsi. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1995 nr 5 s. 12  szczegóły 
188.proza: Kacprzak Anna: Dziadek. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1995 nr 2 s. 6, 7  szczegóły 
  Kacprzak Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Kacprzak Jacek: Poza światem. Akcent 2001 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
190.wiersz: Kacprzak Jacek: Włamanie. Akcent 2001 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
  Kacprzyńska Wioletta
    wiersze (alfabet tytułów)
191.wiersz: Kacprzyńska Wioletta: Ślepiec. Witraże 1994 nr 2 s. 30  szczegóły 
192.wiersz: Kacprzyńska Wioletta: Zamykając klatkę. Witraże 1994 nr 2 s. 30, 31  szczegóły 
193.wiersz: Kacprzyńska Wioletta: Zasiałeś ponownie.... Witraże 1994 nr 2 s. 31  szczegóły 
  Kacynel Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Kacynel Antoni: Anioł Stróż. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 69  szczegóły 
195.wiersz: Kacynel Antoni: Moja modlitwa. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 69  szczegóły 
196.wiersz: Kacynel Antoni: Polakom żywym od zaginionych. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 67 (z fot. aut....) szczegóły 
197.wiersz: Kacynel Antoni: Refleksje. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 62  szczegóły 
198.wiersz: Kacynel Antoni: Ziemio!. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 69  szczegóły 
  Kacynel Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
199.wiersz: Kacynel Ryszard: Bohaterom Monte Cassino. Rota 1994 nr 1/2 s. 114  szczegóły 
200.wiersz: Kacynel Ryszard: Na 600-lecie Fary Witoldowej w Grodnie (Pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zburzonej w 1961 r.). Rota 1993 nr 2/3 s. 128  szczegóły 
201.wiersz: Kacynel Ryszard: Pieśń o Grodnie. Rota 1993 nr 2/3 s. 126 (z nut....) szczegóły 
202.wiersz: Kacynel Ryszard: Rodzinny mój dom. Rota 1993 nr 2/3 s. 127  szczegóły 
  Kaczanowski Adam F.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
203.książka twórcy: Kaczanowski Adam: Powieka. [Opow., wiersze]. 1998  szczegóły 
recenzja: J.Or.: W oficynie. Odra 1999 nr 5 s. 126-127  szczegóły 
204.książka twórcy: Kaczanowski Adam: Życie przed śmiercią. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
205.wiersz: Kaczanowski Adam F.: 5.06.1995. Kresy 1996 nr 26 s. 155 (proza poet....) szczegóły 
206.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Amber. Opcje 1996 nr 3 s. 82 (z not....) szczegóły 
207.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Benon Klawiter. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 68-74 (tekst częściowo prozą...) szczegóły 
208.wiersz: Kaczanowski Adam: Bordeaux. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
209.wiersz: Kaczanowski Adam: Calle Juan Alvarez Mendiazabal. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
210.wiersz: Kaczanowski Adam F.: [Czternastego] 14.11.1994. Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
211.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dla pań. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
212.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dom do którego mnie wpuściłaś.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 83  szczegóły 
213.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Duch tańca na lodzie. Opcje 1996 nr 3 s. 82 (z not....) szczegóły 
214.wiersz: Kaczanowski Adam F.: [Dziesięć] ...(10). Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 6 (z not....) szczegóły 
215.wiersz: Kaczanowski Adam: Ezop by sie uśmiał/. Czas Kultury 2003 nr 6 s. 93 (z not. na s. 153...) szczegóły 
216.wiersz: Kaczanowski Adam: Gra w marynarza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
217.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Haiku 35-40 ranek-Junikowo. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 11 (z not....) szczegóły 
218.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Haiku 52-54 nocą w tramwaju. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 11 (z not....) szczegóły 
219.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Haiku (Nad Wełną, okolice Rożnowa). Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 11 (z not....) szczegóły 
220.wiersz: Kaczanowski Adam: Ktoś opowiada dowcip.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
221.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Łańcuch pokarmowy. Pro Arte 1998 nr 9 s. 28  szczegóły 
222.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Moja ucieczka do Pragi. Kresy 1996 nr 26 s. 156  szczegóły 
223.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Nie piję pepsi.... Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
224.wiersz: Kaczanowski Adam: Nowe guru mojej matki/. Czas Kultury 2003 nr 6 s. 92 (z not. na s. 153...) szczegóły 
225.wiersz: Kaczanowski Adam: Nowy model tostera.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
226.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Odleciały wszystkie ptaki 4. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 11 (z not....) szczegóły 
227.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Orfeusz się nudzi. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
228.wiersz: Kaczanowski Adam F.: [Pięć] ...(5). Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 6 (z not....) szczegóły 
229.wiersz: Kaczanowski Adam: Po południu... Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
230.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Pod silnym wpływem. Kresy 1996 nr 26 s. 157  szczegóły 
231.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Powieka remix. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 44-45  szczegóły 
232.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Przesłyszenie. Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 6 (z not....) szczegóły 
233.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Reklamy [z tego cyklu:] Trzynastu facetów siedzi... Brulion 1996 nr 28 s. 244  szczegóły 
234.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Reklamy [z tego cyklu:] Wiersz. Brulion 1996 nr 28 s. 245  szczegóły 
235.wiersz: Kaczanowski Adam: Szybko/. Czas Kultury 2003 nr 6 s. 92 (z not. na s. 153...) szczegóły 
236.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Środki komunikacji. Opcje 1996 nr 3 s. 82 (z not....) szczegóły 
237.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uciekający przed tramwajem. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
238.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uwaga kolesie.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
239.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Warszawa. Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 6 (z not....) szczegóły 
240.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz dla kobiety z którą minąłem się wzrokiem w tramwaju linii 1 w drugim wagonie o drugiej trzydzieści, ponieważ jest piękna. Fa-Art 1995 nr 1 s. 20  szczegóły 
241.wiersz: Kaczanowski Adam: Wiersz o miłości.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 114  szczegóły 
242.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz o sensie sztuki. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
243.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz pod tytułem dwie kobiety trzy psy. Brulion 1998 nr 1 s. 242-245  szczegóły 
244.wiersz: Kaczanowski Adam: Wrestling. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
245.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wszyscy mają gorsze dni. Pro Arte 1998 nr 9 s. 28  szczegóły 
246.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyglądamy jak z bajki.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
247.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyspy kanaryjskie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
248.wiersz: Kaczanowski Adam: Z dnia na dzień. Pro Arte 2003 nr 18 s. 5  szczegóły 
249.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Zapowiedziane (Żółte suki). Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 6 (z not....) szczegóły 
250.wiersz: Kaczanowski Adam: ZOO. Pro Arte 2003 nr 18 s. 5  szczegóły 
251.wiersz: Kaczanowski Adam: Zostawiłem ją w łóżku.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
252.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Życie przed śmiercią. Nowy Nurt 1996 nr 13 s. 9 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
253.proza: Kaczanowski Adam F.: Bartek K.. Twórczość 1998 nr 9 s. 21-40  szczegóły 
254.proza: Kaczanowski Adam F.: Filipińscy uzdrowiciele. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 80-84  szczegóły 
255.proza: Kaczanowski Adam F.: Meksykańska bazylika. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 121-126 (z not. o aut., s. 126...) szczegóły 
256.proza: Kaczanowski Adam: Podwójny człowiek i śmierć. Studium 1999 nr 5 s. 31-36 (z not. na s. 205...) szczegóły 
257.proza: Kaczanowski Adam F.: Stanisław Z.. Twórczość 1998 nr 9 s. 5-21  szczegóły 
258.proza: Kaczanowski Adam: Termonuklearne południe. "Ostatnia plaża" J.G. Ballarda. Studium 2000 nr 4 s. 113-125 (z not. na s. 215...) szczegóły 
259.proza: Kaczanowski Adam: Wycieczka. Twórczość 2001 nr 7 s. 7-64  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
260.utwór: Dla pań (druk. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1996 nr 1 s. 95 (sprostowanie dotyczące zniekształcenia wiersza, z poprawną wersją teks...) szczegóły 
  Kaczanowski Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
261.książka twórcy: Kaczanowski Krzysztof: ...jak anioł na śniegu. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Kaczanowski Roch Jacek
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
262.utwór: Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816).  szczegóły 
artykuł: Borowski Eugeniusz: Autor pamiętnika mieszczanina bielskiego"Łyki i Kołtuny". Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 275-291 (próba ustalenia autorstwa wyd. w 1911 przez Kazimierza Bartosiewicza p...) szczegóły 
  Kaczka Maciej pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
263.wiersz: Kaczka Maciej: Lirnik na festiwalu "Cracow 2000". Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 109  szczegóły 
  Kaczkowska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
264.wiersz: Kaczkowska Agnieszka: Chciałabym być twoją.... Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 20 VIII s. 12  szczegóły 
  Kaczkowski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
265.wiersz: Kaczkowski Stanisław: Odpowiedź na "Wiersz do dam warszawskich podczas sądu sejmowego tańcujących 1828" od dam warszawskich tańcujących. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 60-61 (z materiałów Romana Kalety oprac. i przygot. do druku Elżbieta Aleksan...) szczegóły 
  Kaczkowski Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
266.książka twórcy: Kaczkowski Zygmunt: Murdelio. 1989  szczegóły 
recenzja: Nowiny 1989 nr 48 s. 5 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
267.artykuł: Bystrzyca Adam: Życie jak powieść. W stulecie śmierci Zygmunta Kaczkowskiego. Forum Polonijne 1996 nr 3 s. 10  szczegóły 
268.artykuł: Fras Zbigniew: Pisarz, konfident i finansista. x 1995 ([W ks.:] Fras Zbigniew, Suleja Włodzimierz: Poczet agentów polskich. W...) szczegóły 
269.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Od Kaliforni do Bóbrki. Nasz Dziennik 2001 nr 104 s. 10-11 (dot. relacji z Henrykem Sienkiewiczem...) szczegóły 
270.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Od Kalifornii do Bóbrki. Tydzień 2001 nr 37 s. 16-17 (nt. biografii Zygmunta Kaczkowskiego; także o relacji z Henrykiem Sien...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
271.utwór: Olbrachtowi rycerze.  szczegóły 
artykuł: Novaja Pol'sha 2001 nr 9 s. 51 (omówienie, nota...) szczegóły 
  Kaczmarczyk Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
272.książka twórcy: Kaczmarczyk Barbara: Skłonnośco. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
273.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Chłód. Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 127 (z not. o aut....) szczegóły 
274.wiersz: Kaczmarczyk Barbara, Kaczmarczyk Barbara: Gdzieś.... Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 44  szczegóły 
275.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Gdzieś.... Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 44  szczegóły 
276.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Który jesteś mistrzem.... Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 125  szczegóły 
277.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Moja próżność krzywi przed lustrem twarz.... Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 126  szczegóły 
278.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Nieufność. Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 45  szczegóły 
279.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Póty dzban.... Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
280.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Pukanie. Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 46  szczegóły 
281.wiersz: Kaczmarczyk Barbara: Sen...?. Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 127  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Słońska Ewa: Gra w słowa. O poezji Barbary Kaczmarczyk. Almanach Kęcki 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
  Kaczmarczyk-Hudzik Jagoda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
283.książka twórcy: Kaczmarczyk-Hudzik Jagoda: Muchomorek. [Opowiadanie]. 2001  szczegóły 
  Kaczmarczyk Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
284.książka twórcy: Kaczmarczyk Irena: Srebrne niepokoje. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
285.wiersz: Kaczmarczyk Irena: Boże Narodzenie. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 12 s. 26  szczegóły 
286.wiersz: Kaczmarczyk Irena: Koniec lata. Suplement 2000 nr 2/3 s. 20  szczegóły 
287.wiersz: Kaczmarczyk Irena: Między nami tak.... Suplement 2000 nr 2/3 s. 20  szczegóły 
  Kaczmarczyk Ireneusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
288.książka twórcy: Kaczmarczyk Ireneusz: Cisza stroiła się sama. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
289.książka twórcy: Kaczmarczyk Ireneusz: Dwa światy. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Topos 1996 nr 4 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Or: W oficynie. Odra 1997 nr 2 s. 133-134 (not....) szczegóły 
290.książka twórcy: Kaczmarczyk Ireneusz: Najbliżej do światła. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1996 nr 12 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
291.książka twórcy: Kaczmarczyk Ireneusz: Prosto w życie. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
recenzja: Orlewski Rafał: Dwoje z serii. Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 3/4 s. 86-93  szczegóły 
recenzja: Ziółkowska-Sobecka Marta: W życie... zygzakiem. Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 83-84  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
292.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Chwilowo mieszkam w głowie.... Siódma Prowincja 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
293.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: [Haiku]. Siódma Prowincja 1996 nr 4 s. 31  szczegóły 
294.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Nie napiszę już żadnego wiersza... Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 70 (z notą o aut., s. 68...) szczegóły 
295.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Nie poruszaj się.... Sycyna 1996 nr 4 s. 12  szczegóły 
296.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Strach nie podlega tarczy zegara... Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 68-69 (z notą o aut., s. 68...) szczegóły 
297.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: To była długa noc.... Siódma Prowincja 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
298.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: To nie czas.... Siódma Prowincja 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
299.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Twoja wrażliwość jest nimfomanką... Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 69 (z notą o aut., s. 68...) szczegóły 
300.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Wiersz o umieraniu.... Odgłosy 1988 nr 27 s. 8  szczegóły 
301.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Wiersz o umieraniu.... Słowo Powszechne 1988 nr 10 s. 6  szczegóły 
302.wiersz: Kaczmarczyk Ireneusz: Więc za co ta kara... Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 69 (z notą o aut., s. 68...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Dawidowicz Bożena: One są mądrzejsze ode mnie. Siódma Prowincja 1995 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
304.artykuł: Gola Stanisław: Naga prawda na drodze do Buska. (O poezji Ireneusza Kaczmarczyka). Siódma Prowincja 1996 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
305.artykuł: Pieczyńska-Gąsior Zdzisława: Haiku Ireneusza Kaczmarczyka - zaproszenie do milczenia. Siódma Prowincja 1997 nr 1 s. 27-29 (nt. twórczości poetyckiej...) szczegóły 
306.artykuł: Pieczyńska-Gąsior Zdzisława: Haiku Ireneusza Kaczmarczyka. Zbliżenia Piotrkowskie 1997 nr 1/4 s. 96-101  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
307.utwór: Przystanki.  szczegóły 
recenzja: Orlewski Rafał: Dwoje z serii. Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 3/4 s. 86-93  szczegóły 
  Kaczmarczyk Jan Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
308.książka twórcy: Kaczmarczyk Jan Andrzej: Doskonały fachowiec. [Pow.]. 1988  szczegóły 
309.książka twórcy: Kaczmarczyk Jan Andrzej: Kompromis. [Pow.]. 1988  szczegóły 
310.książka twórcy: Kaczmarczyk Jan Andrzej: [Koneser] Znalec. 1989  szczegóły 
  Kaczmarczyk Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
311.wiersz: Kaczmarczyk Magdalena: "Brama Doliny". Przedproża 1990 nr 2 s. 8  szczegóły 
312.wiersz: Kaczmarczyk Magdalena: Powrót Piosenki Motyla. Przedproża 1990 nr 5 s. 7 (z notą Piotra W. Lorkowskiego...) szczegóły 
  Kaczmarczyk Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
313.wiersz: Kaczmarczyk Małgorzata: Rozmowa z Peiperem. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 126  szczegóły 
  Kaczmarczyk Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
314.wiersz: Kaczmarczyk Marzena: Do drzwi zapukała.... Parnasik 1996 nr 5 (1995/1996) s. 7  szczegóły 
315.wiersz: Kaczmarczyk Marzena: Śnieg puszysty śnieg.... Parnasik 1995 nr 2 (1994/1995) s. 5  szczegóły 
  Kaczmarczyk Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
316.książka twórcy: Kaczmarczyk Teresa: Szept przebudzonej duszy. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
  Kaczmarek Bartek
    wiersze (alfabet tytułów)
317.wiersz: Kaczmarek Bartek: Przeznaczenie. Kwartalnik Wrzesiński 1999 nr 5 s. 13 (tekst piosenki...) szczegóły 
  Kaczmarek Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
318.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Honoratus. [Pow.]. 2000  szczegóły 
recenzja: Klimińska Małgorzata: Honoratus. Akant 2001 nr 1 s. 29  szczegóły 
319.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Magister. [Pow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Borkowska Ewa: "Mistrz" w pierwszym pokoleniu. Akant 2000 nr 7 s. 33  szczegóły 
320.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Maturitas. [Pow.]. 1996  szczegóły 
321.książka twórcy: Kaczmarek Edward: O gadaczach, słuchaczach i głupocie. [Proza satyryczna]. 1997  szczegóły 
322.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Rozmowy myslących osiołków. [Pow.]. 2000  szczegóły 
323.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Sąd bogów. Opowiadania. 1988 (Próba szczęścia: Godziny złudzeń. Głos w środku nocy. Kamyk na pięciol...) szczegóły 
recenzja: Głogowski Paweł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 53  szczegóły 
324.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Władca strychu. 1999  szczegóły 
325.książka twórcy: Kaczmarek Edward: Zadumanie. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
326.wiersz: Kaczmarek Edward: Człowiek w drodze. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 238-240  szczegóły 
327.wiersz: Kaczmarek Edward: Dotyk wieczności. Literacki Głos Nauczycielski 1989 nr 1 s. 3  szczegóły 
328.wiersz: Kaczmarek Edward: Modlitwa sceptyka. Gazeta Wyborcza 1994 nr 304 s. 21  szczegóły 
329.wiersz: Kaczmarek Edward: Muzeum historii. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 241  szczegóły 
  Kaczmarek Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
330.wiersz: Kaczmarek Ewa: Ja prowincja z trawiastym pierścionkiem... Okolice 1989 nr 7/8 s. 38  szczegóły 
331.wiersz: Kaczmarek Ewa: Matki jak dziewczyny... Okolice 1989 nr 7/8 s. 36-37  szczegóły 
332.wiersz: Kaczmarek Ewa: Matko pluszowa Matko.... Nurt [Poznań] 1988 nr 4 s. 13  szczegóły 
333.wiersz: Kaczmarek Ewa: Między skałami żmijami.... Nurt [Poznań] 1988 nr 4 s. 13  szczegóły 
334.wiersz: Kaczmarek Ewa: Nigdy nie jest.... Nurt [Poznań] 1988 nr 4 s. 13 (z not. i fot....) szczegóły 
335.wiersz: Kaczmarek Ewa: Nigdy nie jest.... Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 7  szczegóły 
336.wiersz: Kaczmarek Ewa: Poród. Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 7  szczegóły 
337.wiersz: Kaczmarek Ewa: Przepłynęłam nad kobietami... Okolice 1989 nr 7/8 s. 36  szczegóły 
338.wiersz: Kaczmarek Ewa: Przylistność. Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 7  szczegóły 
339.wiersz: Kaczmarek Ewa: Samobójczyni. Tytuł [Poznań] 1988 nr 1 s. 7  szczegóły 
340.wiersz: Kaczmarek Ewa: Siostry moje wyrzucone przez morze... Okolice 1989 nr 7/8 s. 37-38  szczegóły 
  Kaczmarek Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
341.proza: Kaczmarek Franciszek: Polska Barbórka. Karta 2000 nr 30 s. 106-112 (wspomn.; z notą Dawida Jóźwickiego o aut....) szczegóły 
  Kaczmarek-Goryl Anita
    książki twórcy (alfabet tytułów)
342.książka twórcy: Kaczmarek-Goryl Anita: W szeptach duszy. Wiersze. 2002  szczegóły 
  Kaczmarek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
343.książka twórcy: Kaczmarek Jan: Elita. Moje życie, moja przygoda. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Przygoda z kabaretem Elita. Aneks Trybuny 2002 nr 185 s. E  szczegóły 
recenzja: Chełminiak Wiesław: Wprost 2002 nr 3 s. 101 (nota...) szczegóły 
recenzja: Daukszewicz Krzysztof: Przeżyj to sam. Twój Styl 2002 nr 4 s. 155 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Wpływ przystanku tramwajowego na życie "Elity". Życie 2002 nr 23 s. 12  szczegóły 
recenzja: Karpińska Hanna M.: Kuracja śmiechem czyli od rymu do rymu. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki. Magazyn literacki 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Trzy chwyty na gitarę. Rzeczpospolita 2002 nr 3 s. A10 (nota...) szczegóły 
344.książka twórcy: Kaczmarek Jan: Kurna chata... Wiersze, piosenki, piosneczki. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
345.wiersz: Kaczmarek Jan: A w Sulejówku. Pet 1990 nr 3 s. 07  szczegóły 
346.wiersz: Kaczmarek Jan: Album. Student 1992 s. 28  szczegóły 
347.wiersz: Kaczmarek Jan: Album rodzinny. Scena 1989 nr 7/8 s. 40  szczegóły 
348.wiersz: Kaczmarek Jan: Analogia. Szpilki 1992 nr 1 s. 12  szczegóły 
349.wiersz: Kaczmarek Jan: Co nam dasz jutro. Pet 1990 nr 0 s. 12  szczegóły 
350.wiersz: Kaczmarek Jan: Co nam dasz jutro?. Szpilki 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
351.wiersz: Kaczmarek Jan: Co nam dasz, jutro? (Piosenka finałowa z kabaretu EUROPA'90). Ład 1990 nr 33 s. 8  szczegóły 
352.wiersz: Kaczmarek Jan: Co za czasy! (Piosenka). Szpilki 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
353.wiersz: Kaczmarek Jan: Coś się zżera w jeziorze. Pod Tytułem 1998 nr 6 s. 152-153  szczegóły 
354.wiersz: Kaczmarek Jan: Czego się boisz głupia. Pod Tytułem 1998 nr 6 s. 150-151  szczegóły 
355.wiersz: Kaczmarek Jan: Czy dla nas ta Europa?. Pet 1990 nr 0 s. 12  szczegóły 
356.wiersz: Kaczmarek Jan: Czy dla nas ta Europa?. Szpilki 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
357.wiersz: Kaczmarek Jan: Herbaciany walc. Student 1992 s. 47  szczegóły 
358.wiersz: Kaczmarek Jan: Historia lubi się powtarzać. Szpilki 1995 nr 6 s. 28  szczegóły 
359.wiersz: Kaczmarek Jan: Ile jeszcze?. Szpilki 1995 nr 3 s. 28  szczegóły 
360.wiersz: Kaczmarek Jan: Kryśka i dyskdżokej. Pod Tytułem 1998 nr 6 s. 151-152  szczegóły 
361.wiersz: Kaczmarek Jan: Kuplety rozwodowe. Szpilki 1991 nr 23 s. 4  szczegóły 
362.wiersz: Kaczmarek Jan: Kurna chata. Pod Tytułem 1998 nr 6 s. 149-150  szczegóły 
363.wiersz: Kaczmarek Jan: Nasza Europa. Szpilki 1994 nr 52 s. 28  szczegóły 
364.wiersz: Kaczmarek Jan: Oda do głupoty. Szpilki 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
365.wiersz: Kaczmarek Jan: Strajk na poczcie (Lament byłych funkcjonariuszy). Ład 1990 nr 33 s. 8  szczegóły 
366.wiersz: Kaczmarek Jan: Strajk na poczcie (Lament starych funkcjonariuszy). Pet 1990 nr 0 s. 21  szczegóły 
367.wiersz: Kaczmarek Jan: Sulejówek (Piosenka z maja 1990 roku). Ład 1990 nr 32 s. 8  szczegóły 
368.wiersz: Kaczmarek Jan: Szok przyszłości. Szpilki 1991 nr 13 s. 5  szczegóły 
369.wiersz: Kaczmarek Jan: Ta paranoja. Przekrój 1999 nr 31 s. 28 (z not. o autorze...) szczegóły 
370.wiersz: Kaczmarek Jan: Ta paranoja!. Szpilki 1995 nr 7 s. 28  szczegóły 
371.wiersz: Kaczmarek Jan: Treser i lew (1.-4.). Szpilki 1995 nr 1 s. 28  szczegóły 
372.wiersz: Kaczmarek Jan: Warto było czekać (Pieśń masowa z Jesieni Ludów 1989). Ład 1990 nr 15 s. 12  szczegóły 
373.wiersz: Kaczmarek Jan: Warto było czekać (Taka stanu naszego jest racja...). Szpilki 1994 nr 51 s. 28 (wersja tekstu z r. 1994...) szczegóły 
374.wiersz: Kaczmarek Jan: Warto było czekać (To się stało zupełnie znienacka...). Szpilki 1994 nr 51 s. 28 (wersja tekstu z r. 1989...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
375.proza: Kaczmarek Jan: [Felietony]. Szpilki 1995 nr 2, 4-6, 8-22  szczegóły 
376.proza: Kaczmarek Jan: Korona. Pet 1990 nr 2 s. 02  szczegóły 
377.proza: Kaczmarek Jan: Słynne Polki. Szpilki 1991 nr 12, 19 s. 12, 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
378.tekst paraliteracki: Kaczmarek Jan: Co łapie w Chicago?. Szpilki 1995 nr 15 s. 6 (dialog z Januszem Rewińskim...) szczegóły 
379.tekst paraliteracki: Kaczmarek Jan: Druga Kanada. Szpilki 1995 nr 9 s. 9  szczegóły 
380.tekst paraliteracki: Kaczmarek Jan: Druga Kanada. Szpilki 1995 nr 9 s. 9 (dialog z Januszem Rewińskim...) szczegóły 
381.tekst paraliteracki: Kaczmarek Jan: Życiorys na zamówienie. Scena 1989 nr 7/8 s. 13 (o swej drodze artystycznej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
382.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 8 s. 14  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
383.wywiad: Florczyk Jerzy: Fakty 1989 nr 5 s. 8-9  szczegóły 
384.wywiad: Gawłowski Robert: "Hajda na koń". Pod Tytułem 1998 nr 6 s. 146-148 (z fot....) szczegóły 
385.wywiad: Gil-Kołakowska Ewa: Sklejanki satyryka. Przegląd 2000 nr 50 s. 17  szczegóły 
386.wywiad: Kabaret zamiast bojówki. Pet 1990 nr 3 s. 06-07  szczegóły 
  Kaczmarek Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Kaczmarek Jarosław: Europa po burzy.... Krzywe Koło Literatury 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
  Kaczmarek Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
388.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Chwila. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 9  szczegóły 
389.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Jak gdyby. Signum 1988 nr 1 s. 15  szczegóły 
390.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Niebo jak z obrazów Friedricha. Akant 2001 nr 8 s. 23  szczegóły 
391.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Odchodzenie.... Obserwator Wielkopolski 1990 nr 15 s. 12  szczegóły 
392.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Oddycham w ciemności.... Signum 1988 nr 1 s. 15  szczegóły 
393.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Późna godzina chyli się.... Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 9  szczegóły 
394.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Taki był nasz dom.... Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 9  szczegóły 
395.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Tymczasem przechodzimy na.... Signum 1988 nr 1 s. 15  szczegóły 
396.wiersz: Kaczmarek Jerzy: Z czego składa się człowiek?. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 9  szczegóły 
  Kaczmarek Jerzy Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Bez ciebie. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 4  szczegóły 
398.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Brudna woda.... Pracownia 1996 nr 17/18 s. 68  szczegóły 
399.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Czas naszego umierania. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 69  szczegóły 
400.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Czerwone oko tajemnicy. Sztuka Osobowa 2002 nr 94 s. 2 (z notą o autorze na s. 4...) szczegóły 
401.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Dzwony biją. Sztuka Osobowa 1999 nr 65 s. 5  szczegóły 
402.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Granica. Pracownia 1993 nr 11 s. 61 (z not. o aut., s. 62...) szczegóły 
403.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Haft tan. Sztuka Osobowa 1992 nr 10 s. 10  szczegóły 
404.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: I minęły wieki. Sztuka Osobowa 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
405.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [ z tego cyklu:] Szaleniec. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 2  szczegóły 
406.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [z tego cyklu:] Bunt. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 3  szczegóły 
407.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [z tego cyklu:] Grzech. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 2  szczegóły 
408.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [z tego cyklu:] Jutrznia. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 2  szczegóły 
409.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [z tego cyklu:] Ojciec Tomasz. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 3  szczegóły 
410.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Impresje średniowieczne [z tego cyklu:] W podróży. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 12 s. 3  szczegóły 
411.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Jest cisza. Sztuka Osobowa 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
412.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Jestem bitewnym polem.... Sztuka Osobowa 1994 nr 23 s. 7  szczegóły 
413.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Jestem z Tobą. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
414.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Jestem z tobą. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 5/6 s. 8  szczegóły 
415.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Kamienica. Sztuka Osobowa 1993 nr 15 s. 16-19  szczegóły 
416.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Który nie uwierzyłem. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 13  szczegóły 
417.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Las. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 28 (proza poet....) szczegóły 
418.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Lato '94. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 68  szczegóły 
419.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Miasta południa. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
420.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Miłość staśka do wegetarianki. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 12 s. 3  szczegóły 
421.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Okno. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
422.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Oko miłości. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
423.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Opatrzność. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 14  szczegóły 
424.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Ostry dzień rozkwita na szybie... Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
425.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Płaskorzeźba śmierci. Autograf 2000 nr 6 s. 9 (podp. mylnie Jerzy E. Kaczmarek...) szczegóły 
426.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Pocztówki rozrzucone na podłodze. Sztuka Osobowa 1994 nr 23 s. 8  szczegóły 
427.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Poezja potrzebuje spokoju... Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
428.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Popiół. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 14  szczegóły 
429.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Róża. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 27 (proza poet....) szczegóły 
430.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Skąd odchodzimy - odejść nie możemy. Borussia 1993 nr 7 s. 198 (z not. o aut....) szczegóły 
431.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Soredamor. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 5/6 s. 8  szczegóły 
432.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Soredamor. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 13  szczegóły 
433.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Stasiek i lornetka. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 12 s. 3  szczegóły 
434.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Śmierć to pogodny wieczór... Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
435.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Teraz. Borussia 1993 nr 7 s. 198-199 (z not. o aut....) szczegóły 
436.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Teraz już jestem spokojny.... Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 4  szczegóły 
437.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Tęcza. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 27 (proza poet....) szczegóły 
438.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Wakacje na końcu świata. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 69  szczegóły 
439.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Wiatr. Sztuka Osobowa 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
440.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Wiersz przeciwko reinkarnacji. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 68  szczegóły 
441.wiersz: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Z kręgu dnia i nocy (I-XVI). Sztuka Osobowa 1996 nr 45 s. 9-20  szczegóły 
442.wiersz: Kaczmarek Jerzy Ł.: Żywot Sebastiana. Sztuka Osobowa 1993 nr 15 s. 11-15  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
443.proza: Kaczmarek Jerzy Ł.: Absurdy chwil minionych. Już Jest Jutro 1991 nr 1 s. 27-32 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
444.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Codzienne walki. Dramat w dwóch aktach. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 3 (tekst dram....) szczegóły 
445.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Czas. Pracownia 1993 nr 11 s. 60 (z not. o aut., s. 62...) szczegóły 
446.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Deszcz. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 2 s. 4  szczegóły 
447.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Droga. Pracownia 1993 nr 11 s. 61 (z not. o aut., s. 62...) szczegóły 
448.proza: Kaczmarek Jerzy Ł.: Droga. Sztuka Osobowa 1993 nr 18 s. 14-17  szczegóły 
449.proza: Kaczmarek Jerzy Ł.: Mieszkańcy doliny. Sztuka Osobowa 1993 nr 18 s. 18-19  szczegóły 
450.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Miłość Staśka do wegetarianki. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 23  szczegóły 
451.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Przedmioty i słowa, czyli codzienne deja vu. Sztuka w trzech aktach. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 3 (tekst dram....) szczegóły 
452.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Stasiek i lornetka. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 23  szczegóły 
453.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Stefan. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 2 s. 4  szczegóły 
454.proza: Kaczmarek Jerzy Ł.: Stefan. Pro Arte 1998 nr 9 s. 20  szczegóły 
455.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Z listów, które mogłem pisać ja. Już Jest Jutro 1991 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
456.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Z listów, które mogły być pisane do mnie. Już Jest Jutro 1991 nr 1 s. 17  szczegóły 
457.proza: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Żółwie. Pracownia 1993 nr 11 s. 60-61 (z not. o aut., s. 62...) szczegóły 
  Kaczmarek Lech
    wiersze (alfabet tytułów)
458.wiersz: Kaczmarek Lech: "Na tamtym brzegu". Myśl Polska 1998 nr 24/25 s. 19 (z notą Ireneusza Kasprzysiaka...) szczegóły 
  Kaczmarek Lechosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
459.książka twórcy: Kaczmarek Lechosław: Uprawianie wyobraźni. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
recenzja: Budzińska Bożena: Dwadzieścia lat później. Akant 2002 nr 1 s. 27  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włostowski Stanisław: Wypadki na Placu Zrozumienia. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 99-100  szczegóły 
  Kaczmarek Leon
    zgon (alfabet autorów)
460.zgon: Tydzień w kraju. Polityka 1996 nr 45 s. 12 (zmarł: 1996; not....) szczegóły 
  Kaczmarek Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
461.wiersz: Kaczmarek Łukasz: Czas ognia. Sztuka Osobowa 2001 nr 87 s. 6 (z not. biogr. na s. 22...) szczegóły 
462.wiersz: Kaczmarek Łukasz: Czerwone oko tajemnicy. Sztuka Osobowa 2001 nr 87 s. 4 (z not. biogr. na s. 22...) szczegóły 
463.wiersz: Kaczmarek Łukasz: Dwudziesta czwarta niedziela zwykła.... Sztuka Osobowa 2001 nr 87 s. 7 (z not. biogr. na s. 22...) szczegóły 
464.wiersz: Kaczmarek Łukasz: Na śmierć św. Teresy z Lisieux. Sztuka Osobowa 2001 nr 87 s. 6 (z not. biogr. na s. 22...) szczegóły 
465.wiersz: Kaczmarek Łukasz: Sonet na kres widzenia. Sztuka Osobowa 2001 nr 87 s. 5 (z not. biogr. na s. 22...) szczegóły 
  Kaczmarek Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
466.książka twórcy: Kaczmarek Marek: Wytchnienie. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
  Kaczmarek Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Neuberg Jan: Profesor Marian Kaczmarek (Portret bez retuszu). Strony 1994 nr 2 s. 5-6  szczegóły 
468.artykuł: Okoń Jan: Marian Kaczmarek (1934-1994). Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 97-100  szczegóły 
469.artykuł: Piasecki Zdzisław: Profesor Marian Kaczmarek (1934-1994). Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 133-135 (wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
470.zgon: Piasecki Zdzisław: Marian Bogdan Kaczmarek (1934-1994). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 169-172 (zmarł: 12 XI 1994; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Kaczmarek Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
471.książka twórcy: Kaczmarek Tadeusz: Wyznania zdeklarowanego komucha. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Gorzki rozrachunek. Aneks Trybuny 2003 nr 263 s. C  szczegóły 
recenzja: Passent Daniel: en passaent [z tego cyklu:] Kto wysłucha komucha. Polityka 2003 nr 37 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: (pd): Wyznania wiceministra. Przegląd 2003 nr 48 s. 47 (nota...) szczegóły 
  Kaczmarek Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Kaczmarek Urszula: Ostatnia wola. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 37 (z not....) szczegóły 
473.wiersz: Kaczmarek Urszula: Usychanie liści. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 37  szczegóły 
474.wiersz: Kaczmarek Urszula: Wżyciewstąpienie. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 37  szczegóły 
  Kaczmarek Urszula (1948-2003)
    zgon (alfabet autorów)
475.zgon: Bednarski Jacek, Szyfer Anna: Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek (1948-2003). Lud 2003 t. 87 s. 413 (zmarła: 19 III 2003; wspomnienie...) szczegóły 
476.zgon: Czamańska Ilona: Urszula Kaczmarek 1948-2003. Balcanica Posnaniensia 2003 t. 13 s. 279 (zmarła: 29 III 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kaczmarek Zdzisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
477.książka twórcy: Kaczmarek Zdzisława: Gwiazd spadających nie liczę. Poezja. 1990  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Mieczysław: Gwiazd spadających nie liczę. Najprościej 1991 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
478.książka twórcy: Kaczmarek Zdzisława: Jak najdalej od siebie. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: Daleko od siebie i blisko. Najprościej 1992 nr 3 s. 49-50  szczegóły 
479.książka twórcy: Kaczmarek Zdzisława: Najwierniejszy z nieprzyjaciół. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
480.książka twórcy: Kaczmarek Zdzisława: W ciszy horyzontu. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: W ciszy horyzontu. Najprościej 1998 nr 4 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: W ciszy horyzontu. Spojrzenie 1999 nr 11 s. 4  szczegóły 
481.książka twórcy: Kaczmarek Zdzisława: Wyjęta z granic cienia. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: Poza cieniem. Najprościej 1994 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: Poza cieniem. Spojrzenie 1994 nr 2 s. [4]  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
482.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Bez kolorów.... Spojrzenie 2002 nr 18 s. 11  szczegóły 
483.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Cezanne. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 13  szczegóły 
484.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Drewno i cierpienie (Ryszardowi Krawcowi). Spojrzenie 1993 [nr 1] [s. 6]  szczegóły 
485.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Fotografie spłowiałe szare.... Twórczość Ludowa 1988 nr 4 s. 45  szczegóły 
486.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Goczariela. Spojrzenie 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
487.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Ja - przlotny ptak. Najprościej 1990 nr z IX s. [2]  szczegóły 
488.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Jestem mrówką... Spojrzenie 1994 nr 2 s. [4]  szczegóły 
489.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Karmię ptaki.... Spojrzenie 2003 nr 20 (2003/2004) s. 12  szczegóły 
490.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Krajobraz z jarzębiną. Spojrzenie 1995 nr 4 s. 10  szczegóły 
491.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Krótka modlitwa do chleba. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 15 (z fot.; not. s. 124...) szczegóły 
492.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Krótkie opisanie zimy. Spojrzenie 1994 nr 3 s. 5  szczegóły 
493.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Krzątam się jeszcze po ziemi niebo może poczekać.... Pomosty [Piotrków] 2002 nr 1 s. 7  szczegóły 
494.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Listopady. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 15 (z fot.; not. s. 124...) szczegóły 
495.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Mikrokrajobraz. Spojrzenie 1999 nr 11 s. 2  szczegóły 
496.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Nie jestem drzewem.... Spojrzenie 1998 nr 10 s. 8  szczegóły 
497.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Nie lękaj się bólu.... Spojrzenie 1994 nr 2 s. 1  szczegóły 
498.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Pejzaż. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 42 s. 13  szczegóły 
499.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Pejzaż. Spojrzenie 1995 nr 4 s. 11  szczegóły 
500.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Przykazanie XII (Nie pytaj...). Spojrzenie 1994 nr 2 s. [4]  szczegóły 
501.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Roślina. Spojrzenie 1996 nr 6 s. 5 (z not....) szczegóły 
502.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Rozkwitały w cieple dłoni. Spojrzenie 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
503.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Słowo. Spojrzenie 1993 [nr 1] [s. 6]  szczegóły 
504.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Spotkanie w drodze. Spojrzenie 2003 nr 19 s. 5  szczegóły 
505.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Starość. Twórczość Ludowa 1988 nr 4 s. 45  szczegóły 
506.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Ucichły we mnie wiersze.... Pomosty [Piotrków] 2002 nr 1 s. 7  szczegóły 
507.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: W pejzażu moich wspomnień.... Twórczość Ludowa 1988 nr 4 s. 45 (z not....) szczegóły 
508.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Wieczór. Spojrzenie 1997 nr 8 s. 7 (z not....) szczegóły 
509.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Wiesław - poeta do kowala Grzegorza. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 15 (z fot.; not. s. 124...) szczegóły 
510.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Wśród chorych drzew.... Literacki Głos Nauczycielski 1989 nr 3 s. 1  szczegóły 
511.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Z dziennika Ewy. Spojrzenie 2002 nr 18 s. 11  szczegóły 
512.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Zamiast fotografii. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 39 s. 10  szczegóły 
513.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Zbyt rzadko zaglądam w siebie.... Pomosty [Piotrków] 2002 nr 1 s. 7  szczegóły 
514.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Zmierzch. Spojrzenie 1997 nr 8 s. 7 (z not....) szczegóły 
515.wiersz: Kaczmarek Zdzisława: Zmierzch. Spojrzenie 1996 nr 6 s. 5 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
516.utwór: Poznaj gościnę przydrożnego kamienia.  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: Ukryta za palisadą słów. Najprościej 1991 nr 2 s. 15-16  szczegóły 
  Kaczmarkowski Michał
    zgon (alfabet autorów)
517.zgon: Zmarli. Więź 2003 nr 10 s. 165 (zmarł: 26 III 2003; not....) szczegóły 
  Kaczmar Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
518.wiersz: Kaczmar Krzysztof: Czas zabiera Cię gdzieś.... Lamus 1993 nr 1 s. 60  szczegóły 
519.wiersz: Kaczmar Krzysztof: Nie podnoszę nie patrzę.... Nad Odrą 1993 nr 5 s. 12  szczegóły 
520.wiersz: Kaczmar Krzysztof: Przepełnia się kielich.... Nad Odrą 1993 nr 5 s. 12  szczegóły 
521.wiersz: Kaczmar Krzysztof: Stoję już zamknięta.... Nad Odrą 1993 nr 5 s. 12  szczegóły 
522.wiersz: Kaczmar Krzysztof: Z Jonasza K.... Nad Odrą 1993 nr 5 s. 12  szczegóły 
  Kaczmarska Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
523.wiersz: Kaczmarska Alina: Idzie Rok, Nowy Rok.... Głos Polski [Toronto] 1991 nr 1 s. 13  szczegóły 
524.wiersz: Kaczmarska Alina: Kłótnia. Gwiazda Polarna 1994 nr 22 s. 15  szczegóły 
525.wiersz: Kaczmarska Alina: Listopad. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 47 s. 13  szczegóły 
526.wiersz: Kaczmarska Alina: Nowy Rok. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 310 s. 4  szczegóły 
527.wiersz: Kaczmarska Alina: Powój. Razem Młodzi Przyjaciele 1989 nr z IX/X s. 19  szczegóły 
528.wiersz: Kaczmarska Alina: Ptaszek. Razem Młodzi Przyjaciele 1989 nr z IX/X s. 41  szczegóły 
529.wiersz: Kaczmarska Alina: Słońce i Księżyc. Gwiazda Polarna 1994 nr 26 s. 13  szczegóły 
530.wiersz: Kaczmarska Alina: Szkoda czasu i atłasu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 63 s. 2  szczegóły 
531.wiersz: Kaczmarska Alina: Wełna. Razem Młodzi Przyjaciele 1989 nr z IX/X s. 47  szczegóły 
532.wiersz: Kaczmarska Alina: Zmartwychwstanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 88 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
533.proza: Kaczmarska Alina: Wielkanocna wyprawa po skarby. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 92 s. 4-5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
534.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 250 s. 7  szczegóły 
  Kaczmarska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
535.wiersz: Kaczmarska Anna: Nasza mała Wiosna. Głos Ludu 1994 nr 57 s. 4  szczegóły 
  Kaczmarska Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Kaczmarska Danuta: Nowy Rok (Idzie Rok, Nowy Rok...). Węzełek 1994 nr 193 s. 16  szczegóły 
  Kaczmarska-Michalak Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Kaczmarska-Michalak Jadwiga: Będę szczęśliwa kiedy... Własnym głosem 1996 nr 32 s. 11  szczegóły 
  Kaczmarski Jacek, Volny Patrycja *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
538.książka twórcy: Kaczmarski Jacek, Volny Patrycja: Życie do góry nogami. [Dziec.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Kojąca Australia. Nowa książka Jacka Kaczmarskiego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 113 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Kaczmarski dla dzieci. Guliwer 1997 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
  Kaczmarski Issachar Ireneusz
    wiersze (alfabet tytułów)
539.wiersz: Kaczmarski Issachar Ireneusz: Włóczędzy. Biuletyn Literacki 1995 nr 11 s. 13  szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
540.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: A śpiewak także był sam. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
recenzja: Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Encore!. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 28 s. 1  szczegóły 
541.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Ale źródło wciąż bije... [Wiersze]. 2002  szczegóły 
recenzja: K.M.: Na pograniczu. Rzeczpospolita 2002 nr 270 s. A9  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Aneta: Topos 2002 nr 6 s. 184-185 (sprawozdanie z promocji książki; Gdańsk, 14 XI 2002; z notą o autorce ...) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Bard do czytania. Gazeta Wyborcza 2002 nr 189 s. 2 (nota...) szczegóły 
542.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Alicja w Krainie Czarów. [Opow.]. 1996  szczegóły 
543.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Autoportret z kanalią. [Pow.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Bielas Katarzyna: Autoportet z kluczem. Powieściowa autobiografia Jacka Kaczmarskiego. Gazeta Wyborcza 1994 nr 137 s. 11  szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: Obrona kanalii. Ex Libris 1994 nr 62 s. 10  szczegóły 
recenzja: Herich Marcin: Kaczmar w lustrze. Fa-Art 1994 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Bard prozą. Życie Warszawy 1994 nr 133 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Kempny Paweł: Autoportret Samsona w rozbitych okularach. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Polak wieczny ślizgacz. Wprost 1994 nr 28 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: W oczach Kaczmara. Twórczość 1995 nr 3 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Stukonis Monika: Autoportret bez legendy. Twój Styl 1995 nr 3 s. 105  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Od nieprawdy do nieprawdy. Arkusz 1995 nr 3 s. 10  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Autoportret prześmiewczy. Polityka - Kultura 1994 nr 7 s. V  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Polskie wcielenie Doriana Graya. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 9 s. 21  szczegóły 
544.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Encore, jeszcze raz encore... [Wiersze]. 1996  szczegóły 
545.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski II. [Wiersze]. 1989 (Trolle. Wiosną lody ruszyły. Piętnastoletni kapitanowie. po klęsce nie...) szczegóły 
546.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski. [Wiersze]. 1989 (Źródło. Przejście Polaków przez Morze Czerwone. Pieśń o śnie. Przyjaci...) szczegóły 
547.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
548.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Kubuś Puchatek. [Opow.]. 1996  szczegóły 
549.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Napój Ananków. [Pow.]. 2000  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 41 (nota...) szczegóły 
550.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: O aniołach innym razem. Ballada łotrzykowska. [Pow.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Kryminał bez aniołów. Twój Styl 2000 nr 1 s. 102 (not. oprac.: Agata Jankowska...) szczegóły 
551.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Pejzaż z szubienicą. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
552.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Piotruś Pan. [Opow.]. 1996  szczegóły 
553.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Plaża dla psów. [Pow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Kopeć Małgorzata: Emigracja Jacek. Śląsk 1999 nr 10 s. 73  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Encore!. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 28 s. 1  szczegóły 
recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: AntyKaczmarski. Twórczość 1999 nr 7 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Czytadło Kaczmarskiego. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaremba Małgorzata: Lektura na plażę. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 177-178  szczegóły 
554.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Pochwała łotrostwa. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
555.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-88. 1988 (Przejście Polaków przez Morze Czerwone (Prolog). - I Kosmopolak: Bajka...) szczegóły 
recenzja: Siemion Piotr: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 16 XI s. 6  szczegóły 
556.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Szukamy stajenki. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
557.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Śpiewał, że blisko już świt... Piosenki Jacka Kaczmarskiego. 1990  szczegóły 
558.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Utwory Jacka Kaczmarskiego. Poezja śpiewana. 1990  szczegóły 
559.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki. 1988  szczegóły 
560.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Wojna postu z karnawałem. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
561.książka twórcy: Kaczmarski Jacek: Zakochany kundel. [Opowiadanie]. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
562.wiersz: Kaczmarski Jacek: A my nie chcemy stąd uciekać. Tygodnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
563.wiersz: Kaczmarski Jacek: Alegoria malarstwa (Vermeer). Plus Minus 2003 nr 16 s. A9  szczegóły 
564.wiersz: Kaczmarski Jacek: Aleksander Wat. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 7  szczegóły 
565.wiersz: Kaczmarski Jacek: Aleksander Wat. Student 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
566.wiersz: Kaczmarski Jacek: Alternatywa. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
567.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ambasadorowie (Obraz H. Holbeina Mł.). Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 7  szczegóły 
568.wiersz: Kaczmarski Jacek: Axolotl. Topos 2003 nr 4/5 s. 148-149 (z notą o autorze, s. 260...) szczegóły 
569.wiersz: Kaczmarski Jacek: Bajka średniowieczna. Życie Warszawy 1992 nr 259 s. 13  szczegóły 
570.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ballada o drapieżnej bestii. Itd 1989 nr 51 s. 6  szczegóły 
571.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ballada o przedszkolu. Płomyk 1990 nr 7 wkł.  szczegóły 
572.wiersz: Kaczmarski Jacek: Birkenau (Krawczyk). Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 I s. 9  szczegóły 
573.wiersz: Kaczmarski Jacek: Co się stało z naszą klasą?. Tygodnik Solidarność 1990 nr 18 s. 8  szczegóły 
574.wiersz: Kaczmarski Jacek: Cromwell. Po prostu 1990 nr 39 s. 9  szczegóły 
575.wiersz: Kaczmarski Jacek: Duch czasu (Parafraza wiersza Cz. Miłosza "Który skrzywdziłeś..."). Kontakt 1989 nr 3 s. 98-99  szczegóły 
576.wiersz: Kaczmarski Jacek: Dylan. Kontakt 1989 nr 3 s. 94  szczegóły 
577.wiersz: Kaczmarski Jacek: Epitafium dla Brunona Jasieńskiego. Antena 1990 25 16  szczegóły 
578.wiersz: Kaczmarski Jacek: Epitafium dla Brunona Jasieńskiego. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 30  szczegóły 
579.wiersz: Kaczmarski Jacek: Epitafium dla Brunona Jasieńskiego [fragm.]. Karta 1993 nr 11 s. 58  szczegóły 
580.wiersz: Kaczmarski Jacek: Fajnie (Piosenka sylwestrowa). Kontakt 1989 nr 1/2 s. 200  szczegóły 
581.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ilu nas w ciszy. Suplement 1999 nr 12 s. 56 (z notą...) szczegóły 
582.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ilu nas w ciszy. Rzeczpospolita 1996 nr 299 s. 27  szczegóły 
583.wiersz: Kaczmarski Jacek: Jak długo grać będą.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
584.wiersz: Kaczmarski Jacek: Jałta (Jak nowa, rezydencja carów...). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 2000 nr 6 s. 139 (druk bez tytułu...) szczegóły 
585.wiersz: Kaczmarski Jacek: Kara Barabasza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 96-97  szczegóły 
586.wiersz: Kaczmarski Jacek: Kariera Nikodema Dyzmy (T. Dołęga-Mostowicz). Po prostu 1990 nr 39 s. 1  szczegóły 
587.wiersz: Kaczmarski Jacek: Katyń. Tygodnik Solidarność 1993 nr 3 s. 12  szczegóły 
588.wiersz: Kaczmarski Jacek: Katyń [fragm.]. Tygodnik Solidarność 1994 nr 17 s. 1  szczegóły 
589.wiersz: Kaczmarski Jacek: Kobieta trzymająca wagę wagę (Vermeer), ok. 1664. Topos 2003 nr 4/5 s. 149 (z notą o autorze, s. 260...) szczegóły 
590.wiersz: Kaczmarski Jacek: Konfesjonał. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 1  szczegóły 
591.wiersz: Kaczmarski Jacek: Koń wyścigowy. Płomyk 1990 nr 7 wkł.  szczegóły 
592.wiersz: Kaczmarski Jacek: Krajobraz po uczcie. Forum Humanistów 2001 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
593.wiersz: Kaczmarski Jacek: Krzyk. Płomyk 1990 nr 7 wkł.  szczegóły 
594.wiersz: Kaczmarski Jacek: Lalka, czyli polski pozytywizm. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
595.wiersz: Kaczmarski Jacek: Litania. Płomyk 1990 nr 7 wkł.  szczegóły 
596.wiersz: Kaczmarski Jacek: Litania. Student 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
597.wiersz: Kaczmarski Jacek: Lot Ikara. Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 11 (z fot....) szczegóły 
598.wiersz: Kaczmarski Jacek: Luter. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 43-44  szczegóły 
599.wiersz: Kaczmarski Jacek: Mój syn. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
600.wiersz: Kaczmarski Jacek: Mury. Student 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
601.wiersz: Kaczmarski Jacek: Mury. Płomyk 1990 nr 7 wkł. (z not....) szczegóły 
602.wiersz: Kaczmarski Jacek: Mury. Tygodnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
603.wiersz: Kaczmarski Jacek: Mury 87 (Podwórka). Tygodnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
604.wiersz: Kaczmarski Jacek: Nasza klasa. Obserwator Wielkopolski 1990 nr 12 s. 9  szczegóły 
605.wiersz: Kaczmarski Jacek: Nasza klasa. Przegląd Techniczny 1989 nr 51/52 s. 64  szczegóły 
606.wiersz: Kaczmarski Jacek: Obława. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 wkł. s. 10-11  szczegóły 
607.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ocean Indyjski I. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
608.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ocean Indyjski II. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
609.wiersz: Kaczmarski Jacek: Oddział chorych na raka a la Polonaise A.D. 2002. Plus Minus 2003 nr 26 s. A13  szczegóły 
610.wiersz: Kaczmarski Jacek: Odnosimy się... (P. Szczepanikowi). Kontakt 1989 nr 3 s. 96-97  szczegóły 
611.wiersz: Kaczmarski Jacek: Ofiara (Wg. filmu A. Tarkowskiego). Kontakt 1989 nr 3 . 97-98  szczegóły 
612.wiersz: Kaczmarski Jacek: Okładający się kijami (według Francisco Goyi). Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 15 (z fot....) szczegóły 
613.wiersz: Kaczmarski Jacek: Oni. Student 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
614.wiersz: Kaczmarski Jacek: Paryż I (Z Europy do Europy...). Kontakt 1989 nr 3 s. 99-100  szczegóły 
615.wiersz: Kaczmarski Jacek: Paryż II (Demonstracja pod Ambasadą). Kontakt 1989 nr 3 s. 100-101 (z not. i fot....) szczegóły 
616.wiersz: Kaczmarski Jacek: Pięć sonetów o umieraniu komunizmu (I-V). Puls 1989 nr 40 (1988/1989) s. 21-23  szczegóły 
617.wiersz: Kaczmarski Jacek: Piosenka napisana mimochodem. Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 11 (z fot....) szczegóły 
618.wiersz: Kaczmarski Jacek: Pochwała. Rzeczpospolita 1990 nr 168 s. 4  szczegóły 
619.wiersz: Kaczmarski Jacek: Podwórko - Mury '87. Promieniści 1988 nr 16 (1987/1988) s. 1  szczegóły 
620.wiersz: Kaczmarski Jacek: Postmodernizm. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 28 s. 1  szczegóły 
621.wiersz: Kaczmarski Jacek: Powrót? [fragm.]. Most 1988 nr 19/20 s. 51  szczegóły 
622.wiersz: Kaczmarski Jacek: Powrót sentymentalnej panny S.. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
623.wiersz: Kaczmarski Jacek: Program. Po prostu 1990 nr 39 s. 9  szczegóły 
624.wiersz: Kaczmarski Jacek: Prośba. Promieniści 1988 nr 16 (1987/1988) s. 2.  szczegóły 
625.wiersz: Kaczmarski Jacek: Przeczucie. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 7  szczegóły 
626.wiersz: Kaczmarski Jacek: Przeczucie (Cztery pory niepokoju). Promieniści 1988 nr 16 (1987/1988) s. 1.  szczegóły 
627.wiersz: Kaczmarski Jacek: Przepaść. Obserwator Wielkopolski 1990 nr 12 s. 9  szczegóły 
628.wiersz: Kaczmarski Jacek: Pusty raj. Itd 1989 nr 51 s. 7  szczegóły 
629.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rehabilitacja komunistów = Rehabilitierung der Kommunisten. Wir 1996 nr 3 s. 230-231 (tekst równoległy w języku polskim i niemieckim, not. o aut., s. 407...) szczegóły 
630.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rejtan, czyli raport ambasadora. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 42  szczegóły 
631.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rejtan, czyli raport ambasadora. Ojczyzna Polszczyzna 1991 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
632.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rejtan, czyli raport ambasadora (Matejko). Forum Humanistów 2001 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
633.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rejtan czyli raport ambasadora (Matejko). Magazyn Wileński 1993 nr 7 s. 15  szczegóły 
634.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 7  szczegóły 
635.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Student 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
636.wiersz: Kaczmarski Jacek: Samosierra (Michałowski). Forum Humanistów 2001 nr 2 s. 56  szczegóły 
637.wiersz: Kaczmarski Jacek: Siedem grzechów głównych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 73  szczegóły 
638.wiersz: Kaczmarski Jacek: Siedemnasty września. Tygodnik Solidarność 1994 nr 38 s. 1 (rec. ks....) szczegóły 
639.wiersz: Kaczmarski Jacek: Siedzą przy okrągłym stole... Fronda 1999 nr 17/18 s. 376  szczegóły 
640.wiersz: Kaczmarski Jacek: Słowo. Gazeta Wyborcza 1995 nr 138 s. 2  szczegóły 
641.wiersz: Kaczmarski Jacek: Słowo (Księdzu [Henrykowi] Jankowskiemu...). Nasza Gazetka 1995 nr 5 s. 5  szczegóły 
642.wiersz: Kaczmarski Jacek: Somosierra (Michałowski). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 7 (z nut., s. 6...) szczegóły 
643.wiersz: Kaczmarski Jacek: Stalker (Na motywach filmu A. Tarkowskiego). Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 7  szczegóły 
644.wiersz: Kaczmarski Jacek: Stalker (Na motywach filmu A. Tarkowskiego). Kontakt 1989 nr 3 s. 95-96  szczegóły 
645.wiersz: Kaczmarski Jacek: Starość Owidiusza. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
646.wiersz: Kaczmarski Jacek: Sublokator (Ulotka wyborcza). Tydzień 1989 nr 24 s. 5  szczegóły 
647.wiersz: Kaczmarski Jacek: Tęsknota. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
648.wiersz: Kaczmarski Jacek: Tren spadkobierców. Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 17 (z fot....) szczegóły 
649.wiersz: Kaczmarski Jacek: Tunel. Plus Minus 2003 nr 16 s. A9  szczegóły 
650.wiersz: Kaczmarski Jacek: Upadek Ikara (Breughel). Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 17 (z fot....) szczegóły 
651.wiersz: Kaczmarski Jacek: W dwadzieścia lat później (według Aleksandra Dumasa ojca). Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 15 (z fot....) szczegóły 
652.wiersz: Kaczmarski Jacek: W Kołysce Ziemi Obecanej. Tygodnik Powszechny 1994 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
653.wiersz: Kaczmarski Jacek: Walls. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 28 s. 6  szczegóły 
654.wiersz: Kaczmarski Jacek: Walls. The Warsaw Voice 1990 nr 24 s. 7  szczegóły 
655.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wczasy na zaproszenie ministra Urbana. Tydzień Polski 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
656.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wigilia na Syberii (J. Malczewski). Student 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
657.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wigilia na Syberii (Według Jacka Malczewskiego). Rota 2003 nr 3/4 s. 44  szczegóły 
658.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wizyta krewnej z zagranicy. Po prostu 1990 nr 39 s. 8  szczegóły 
659.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wojna Postu z Karnawałem (wg obrazu P. Bruegla St.). Polonistyka 2003 nr 5 s. 266  szczegóły 
660.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zbroja. Tygodnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
661.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zbroja II. Gazeta Wyborcza 1990 113 4  szczegóły 
662.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zesłanie studentów (J. Malczewski). Student 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
663.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zesłanie studentów (Malczewski). Przekrój 1990 nr 2328 s. 9  szczegóły 
664.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zesłanie studentów (Malczewski). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 7 (z nut., s. 6...) szczegóły 
665.wiersz: Kaczmarski Jacek: Zmartwychwstanie Mandelsztama. Powściągliwość i Praca 1988 nr 12 s. 6 (z fot....) szczegóły 
666.wiersz: Kaczmarski Jacek: Żółw w Katedrze (Antkowi Pawlakowi). Migotania, Przejaśnienia 2003 nr 2 s. 3 (z fot.; z not., s. 24...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
667.proza: Kaczmarski Jacek: Autoportret z kanalią [pow.; fragm.:] Komuna runie w proch, jak mury bibliijnego Jerycha. Życie Warszawy 1994 nr 135 dod. s. 6-7  szczegóły 
668.proza: Kaczmarski Jacek: Bumerang. Rzecz o Książkach 2001 nr 2-11 (cykl felietonów...) szczegóły 
669.proza: Kaczmarski Jacek: Bumerang. Rzecz o Książkach 2000 nr 5, 6, 11, 12 (cykl fel....) szczegóły 
670.proza: Kaczmarski Jacek: Mury runęły. Wprost 1995 nr 51 s. 96-98 (z fot. Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
671.proza: Kaczmarski Jacek: Napój Ananków [pow., fragm.:] Tutaj nikt ich nie podsłucha. Plus Minus 2000 nr 21 s. D3  szczegóły 
672.proza: Kaczmarski Jacek: Perth: Miasto światła. Polityka 1997 nr 35 s. 28-30 (reportaż...) szczegóły 
673.proza: Kaczmarski Jacek: Plaża dla psów [fragm.]. Pod Tytułem 1998 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
674.proza: Kaczmarski Jacek: Plaża dla psów (Fragment nowej powieści Jacka Kaczmarskiego). Gazeta Wyborcza 1998 nr 97 s. 22 (z not....) szczegóły 
675.proza: Kaczmarski Jacek: Ruch i trwanie (Moje barokowe asocjacje). Znak 1995 nr 7 s. 111-113 (z not....) szczegóły 
676.proza: Kaczmarski Jacek: Syndrom manny. Gazeta Wyborcza 1998 nr 2 s. 14 (z fot....) szczegóły 
677.proza: Kaczmarski Jacek: Śmierć pisarza. Głos Polski [Toronto] 1989 nr 46 s. 11  szczegóły 
678.proza: Żak Tomasz A.: Tędy!. Intuicje Przydrożne 2001 jesień s. 62-64 (omówienie koncertu w Tarnowie w X 2001...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
679.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Australijskie wstydy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 250 s. 15  szczegóły 
680.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Im jest potrzebny najbardziej. Znak 1997 nr 5 s. 154-155 (wypowiedź w ankiecie redakcyjnej "Powroty: do jakiej Polski przyjedzie...) szczegóły 
681.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski: dziękuję. Gazeta Wyborcza 2002 nr 115 s. 2 (podziękowanie Jacka Kaczmarskiego dla tych, którzy pomagali poecie w w...) szczegóły 
682.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Muza z pianą na pysku. Gazeta Wyborcza 1997 nr 272 s. 18-19  szczegóły 
683.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Nasze autentyzmy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 185 s. 15  szczegóły 
684.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: O wolność i demokrację. Christianitas 2001 nr 8 s. 34 (wypowiedź nt. otrzymania medalu od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskieg...) szczegóły 
685.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Pech czy fart?. Gazeta Wyborcza 1997 nr 131 s. 16 (z fot....) szczegóły 
686.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Tytani i potwory. Gazeta Wyborcza 1997 nr 299 s. 25  szczegóły 
687.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: W naczyniu wędrownym. Gazeta Wyborcza 1997 nr 102 s. 14  szczegóły 
688.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: [Wypowiedź]. Rzeczpospolita 1997 nr 79 s. 24 (nt. podjętej przez Zbigniew Preisnera decyzji o wyjeździe z Polski...) szczegóły 
689.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: [Wypowiedź]. Wprost 2002 nr 29 s. 81 (nt. życia osobistego...) szczegóły 
690.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Z wyroku niebios?. Gazeta Wyborcza 1997 nr 167 s. 15  szczegóły 
691.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Źródło i stos. Gazeta Wyborcza 1995 nr 118 s. 16 (spraw. z dyskusji nt. ks. Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego "Między...) szczegóły 
692.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Żabie gęby i węże śmierci. Gazeta Wyborcza 1997 nr 238 s. 12  szczegóły 
693.tekst paraliteracki: Kaczmarski Jacek: Plus Minus 2002 nr 20 s. A5 (podziękowania dla czytelników za pomoc w walce z chorobą...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
694.książka o twórcy: Preder Grażyna: Pożegnanie barda. 1996 ([Wywiad rzeka]...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Kontra: Miłość obnażona (Pożegnanie barda). Rzeczpospolita 1996 nr 2 s. 27  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pro: W poszukiwaniu ziemi szczęśliwej (Pożegnanie barda). Rzeczpospolita 1996 nr 2 s. 27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
695.artykuł: AB: Na hasło "Jacek". Życie 2002 nr 118 s. 11 (nt. koncertów charytatywnych na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
696.artykuł: AB: Na hasło "Jacek". Życie 2002 nr 92 s. 13 (zapowiedź koncertów charytatywnych na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
697.artykuł: Akcja na rzecz barda. Kurier Wileński 2002 nr 135 s. 6 (dot. akcji charytatywnych na rzecz artysty; m.in. nt. otrzymania od pr...) szczegóły 
698.artykuł: AS: Dla Jacka Kaczmarskiego. Życie 2002 nr 140 s. 18 (not. nt. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego w Warsza...) szczegóły 
699.artykuł: Atlas Janusz: Atlas towarzyski: Trzy rzeczy jakie o nich wiem. Wprost 1990 nr 24 s. 31 (fel. nt. przyjazdu do Polski Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
polemika: Prusiński Zygmunt Jan: Orzeł Biały 1990 nr 1459 s. 66 (list do red....) szczegóły 
700.artykuł: Baczyński Marcin: Z dala od wszystkich. Gazeta Wyborcza 1997 nr 28 s. 15 (rec. koncertu Jacka Kaczmarskiego, Warszawa 31 I 1997; z fot....) szczegóły 
701.artykuł: Bernat Anna: Na hasło "Jacek". Życie 2002 nr 91 s. 11 (zapowiedź koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
702.artykuł: Bernat Anna: Solidarni z Jackiem. Życie 2002 nr 100 s. 7 (sprawozdanie z koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
703.artykuł: Bierezin Jacek: Fenomen: Jacek Kaczmarski. Obserwator Wielkopolski 1990 nr 12 s. 8-9  szczegóły 
704.artykuł: Bodnar Izabella: Zbliżenia. Przekrój 1997 nr 50 s. 14-16  szczegóły 
705.artykuł: Bratkowski Piotr: Czasy Kaczmarskiego. Po prostu 1990 nr 39 s. 8  szczegóły 
706.artykuł: Bratkowski Piotr: Idol mimo woli. Tygodnik Powszechny 1990 nr 42 s. 7  szczegóły 
polemika: [Groński Ryszard Marek] (X): Idol. Szpilki 1990 nr 46 s. 2 (not. sat....) szczegóły 
707.artykuł: Bugajczyk Robert: Szczęście i fatum Kaczmarskiego. Trybuna 1992 nr 15 s. 5  szczegóły 
708.artykuł: Ciesielski Adam: Kaczmarski rusza w kraj. Życie Warszawy 1990 nr 115 s. 1-2 (nota spraw. z recitalu w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krako...) szczegóły 
709.artykuł: Ciesielski Adam: Powrót barda (Kaczmarski w hali "Wisły"). Życie Warszawy 1990 nr 114 s. 1-2 (nota o udziale w XXVI Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie...) szczegóły 
710.artykuł: Cieślak Jacek: Kaczmarski w smokingu. Nowy Świat 1992 nr 21 s. 12 (o wykonaniu piosenek Kaczmarskiego na koncercie w filharmonii w Warsza...) szczegóły 
711.artykuł: Cwajda Dariusz: Kosmopolita, kosmopolak, kosma. Katolik 1990 nr 24 s. 9 (nt. powrotu do Polski...) szczegóły 
712.artykuł: Cyran Aleksandra: Kaczmarski, ps. Luter. Życie 1998 nr 139 s. 4 (o aktywności społecznej...) szczegóły 
713.artykuł: Czapliński Przemysław: Pieśniarze dwóch pokoleń. Kresy 1992 nr 9/10 s. 253-254 (spraw. z koncertu 14 XI 1991 w Poznaniu...) szczegóły 
714.artykuł: Danton Jerzy: Jacek Kaczmarski - odwaga i potęga woli. Przegląd 2002 nr 44 s. 74 (cechy osobowości twórcy określone na podstawie charakteru pisma...) szczegóły 
715.artykuł: Deszkiewicz Tadeusz: Jacek Kaczmarski = Jacek Kaczmarski. Polish Culture 1998 nr 2 s. 57 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z fot....) szczegóły 
716.artykuł: Dla Jacka. Tygodnik Solidarność 2002 nr 16 s. (apel o wpłacanie pieniędzy na operację Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
717.artykuł: Dolińska Katarzyna: Powrót. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 30  szczegóły 
718.artykuł: Dolińska Katarzyna: Wróg numer 1. Itd 1989 nr 51 s. 6-7 (o twórczości...) szczegóły 
719.artykuł: DS: Jacek Kaczmarski emigruje. Gazeta Wyborcza 1995 nr 196 s. 8 (not. o emigracji do Australii...) szczegóły 
720.artykuł: Faber Mira: Z Australii do Krakowa. Przekrój 1996 nr 51/52 s. 59 (not. o wizycie w Krakowie...) szczegóły 
721.artykuł: Feusette Krzysztof: Spojrzenie na Ikara. Rzeczpospolita 2002 nr 124 s. A10 (dot. wydania płyty pisarza pt. "Mimochodem"...) szczegóły 
722.artykuł: Gajda Krzysztof: Między piosenką a arcydziełem. Polonistyka 2003 nr 5 s. 260-265 (dot. malarskich inspiracji w piosenkach Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
nawiązanie: [W.W.]: Jak wykorzystać Kaczmarskiego?. Polonistyka 2003 nr 5 s. 267-269 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
723.artykuł: (gal): Bard z "Wolnej Europy". Antena 1990 25 16 (nt. twórcz....) szczegóły 
724.artykuł: Giedrojć Ryszard: Kultura 1990 nr 5 s. 7 (rec. płyty i kasety magnetofonowej "Krzyk"...) szczegóły 
725.artykuł: Grabowska Alina: Poeta w objeździe. Po prostu 1990 nr 22 s. 3 (spraw. z tournee w latach 80-tych...) szczegóły 
726.artykuł: Groński Ryszard Marek: Uciec przed demonami. Polityka 1996 nr 6 s. 83 (fel....) szczegóły 
727.artykuł: Grzywacz Piotr: Skandal?. Przedproża 1990 nr 1 s. 8 (spraw. z wieczoru autorskiego w Gdańsku, 1 VI 1990...) szczegóły 
728.artykuł: Hałaś Marcin: Do nieba jest najbliżej z Polski.... Katolik 1990 nr 38 s. 6  szczegóły 
729.artykuł: Hłond Jerzy: Bard "Solidarności". Akant 2003 nr 5 s. 16 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
730.artykuł: Iwicki Piotr: Bard jak wino. Nowa płyta. Gazeta Wyborcza 2002 nr 129 s. 2 (nota o wydaniu nowej płyty Jacka kaczmarskiego "Mimochodem"...) szczegóły 
731.artykuł: Iwicki Piotr: Ćwierćwiecze barda. Gazeta Wyborcza 2001 nr 126 s. 13 (rec. płyty z piosenkami Jacka Kaczmarskiego: "Dwadzieścia(5) lat późni...) szczegóły 
732.artykuł: Jacek Kachmarskijj. Pol'sha 1990 nr 11 s. 27 (biogr.; z not....) szczegóły 
733.artykuł: Jacek Kaczmarski na Studenckim Festiwalu Piosenki. Życie Warszawy 1990 nr 105 s. 1 (w Krakowie, 16-19 V 1990...) szczegóły 
734.artykuł: Jacek Kaczmarski. Rzeczpospolita 2000 nr 238 s. D10 (nota biograficzna; z fot....) szczegóły 
735.artykuł: J.B.-S.: Koncert dla Kaczmarskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 83 s. A9 (dot. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
736.artykuł: J.B.-S.: Nikt nie pozostał obojętny. Rzeczpospolita 2002 nr 119 s. A1, A12 (nota nt. zorganizowania koncertu poświęconego pisarzowi w warszawskiej...) szczegóły 
737.artykuł: J.B.-S.: [Sto dwadzieścia] 120 tysięcy dla Jacka Kaczmarskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 120 s. A11 (not. nt. wpływów z biletów na koncert dla Jacka Kaczmarskiego zorganiz...) szczegóły 
738.artykuł: J.B.-S.: Z pomocą Jackowi Kaczmarskiemu. Rzeczpospolita 2002 nr 85 s. A11 (nt. pomocy medycznej dla twórcy organizowanej przez ministra zdrowia M...) szczegóły 
739.artykuł: Jedlicki Jerzy: Ku przerażeniu serc. Gazeta. Magazyn 1994 nr 13 s. 17 (o nowym cyklu songów "Sarmacja"...) szczegóły 
740.artykuł: JULL: Przyjaciele Kaczmarskiemu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 92 s. 2 (nota o cyklu imprez na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
741.artykuł: Kaczmarski nieświadomy. Życie 1998 nr 142 s. 1 (dot. działalności społecznej...) szczegóły 
742.artykuł: Kapłon Katarzyna: Bez tytułu. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 23-24  szczegóły 
743.artykuł: Karpiński Marek: Bard (Rzeczywistość przemienia w poezję). Tygodnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
744.artykuł: Karpiński Marek: Jacek Kaczmarski - aneks do wniosku o awans. Puls 1993 nr 5/6 (64/65) s. 81-91 (szerzej nt. piosenek z cyklu "Sarmatia"; z fragm. wierszy...) szczegóły 
745.artykuł: K.FEU.: Koncert dla Jacka Kaczmarskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 90 s. A10 (nt. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego; not....) szczegóły 
746.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o wieczorze Jacka Kaczmarskiego w Instytucie Polskim w Paryżu; 8 ...) szczegóły 
747.artykuł: Koncert Kaczmarskiego. Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 36 (nota o koncercie w Australii, 1997...) szczegóły 
748.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Źródło wciąż bije. Rzeczpospolita 1996 nr 290 s. 24 (sprawozdanie z koncertu z okazji 20-lecia działalności artystycznej; W...) szczegóły 
749.artykuł: Kowalski Jakub: Trzymaj się, Jacek. Rzeczpospolita 2002 nr 96 s. A2 (m.in. nt. charytatywnych koncertów na rzecz Jacka Kaczmarskiego; nota...) szczegóły 
750.artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2002 nr 2 s. 128 (m.in. not. nt. spektaklu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego z...) szczegóły 
751.artykuł: KS: Jacek Kaczmarski. Życie 1999 nr 216 s. 2 (not. biogr....) szczegóły 
752.artykuł: KS: Jubileusz trzech bardów. Życie 1999 nr 213 s. 7 (nt. koncertu Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa...) szczegóły 
753.artykuł: (ks): Ostatnie takie trio. Gazeta Wyborcza 1991 nr 247 s. 3 (nt. wspólnej z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim trasy k...) szczegóły 
754.artykuł: Łopieńska Barbara N.: Jacek Kaczmarski. Pożegnanie barda. Twój Styl 1995 nr 11 s. 94-100 (z fot....) szczegóły 
755.artykuł: Majewska Barbara: Prosto w oczy. Życie 1998 nr 131 s. 7 (recenzja z koncertu poety; Warszawa 2 VI 1998...) szczegóły 
756.artykuł: Malinowska Agnieszka: Kaczmarski dzieciom. Gazeta Wyborcza 1990 nr 134 s. 4 (nota spraw. z koncertu, 6 VI...) szczegóły 
757.artykuł: Marczyk Krystyna: Australijska tęsknota "zagładologa". Magazyn Wileński 1995 nr 7/8 s. 28-29  szczegóły 
758.artykuł: Marczyk Krystyna: Australijska tęsknota "zagładologa". Magazyn Wileński 1995 nr 17 s. 28-29 (o twórcz....) szczegóły 
759.artykuł: Masłoń Krzysztof: A śpiewak nie może być sam. Rzeczpospolita 2002 nr 119 s. A12 (artykuł o twórczości i działalności pisarza w związku z poświęconym mu...) szczegóły 
760.artykuł: Masłoń Krzysztof: Jedyne takie trio. Rzeczpospolita 1991 nr 256 dod. s. 7  szczegóły 
761.artykuł: Masłoń Krzysztof: Staropanieństwo panny S.. Rzeczpospolita 1997 nr 28 s. 27 (recenzja koncertu Poety pt. "Pochwała łotrostwa"...) szczegóły 
762.artykuł: Masłoń Krzysztof: Uparty gość. Rzeczpospolita 2000 nr 242 s. A10 (recenzja albumu Jacka Kaczmarskiego: Dwie skały. Warszawa: Polskie Rad...) szczegóły 
763.artykuł: Menhard A.: Jacek Kaczmarski w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 145 s. 6 (nt. występów w Krakowie po dziewięciu latach nieobecności w Polsce...) szczegóły 
764.artykuł: Miącz Karol: Historia według Jacka Kaczmarskiego. Ponadto 1997 nr 1 s. 27-32 (nt. poezji śpiewanej Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
765.artykuł: Niecewicz Maciej: Powróćmy jak za dawnych lat?. Poznański Przegląd Teatralny 1991 nr 8 s. 58-61 (spraw. z występów w Poznaniu z progr. "Mury w Muzeum Raju"...) szczegóły 
766.artykuł: Opcje 1994 nr 3 s. 144 (not. o recitalu w Zabrzu, 14 VI 1994...) szczegóły 
767.artykuł: Pawlak Beata: Encore, jeszcze raz... Gazeta Wyborcza 1997 nr 68 s. 22-23 (z fot....) szczegóły 
768.artykuł: Podmostko Jadwiga: Umieściłabym go między W. Wysockim a B. Okudżawą. Kurier Wileński 1995 nr 56 (12587) s. 3 (nt. występów w Wilnie...) szczegóły 
769.artykuł: Poezja ulgi i wzmocnienia. Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 102 s. 31 (nota o decyzji zamieszkania w Australii...) szczegóły 
770.artykuł: Pomoc dla Jacka Kaczmarskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 90 [właśc. 91] s. 5 (not....) szczegóły 
771.artykuł: Pomoc na pół gwizdka. Przegląd 2003 nr 48 s. 7 (nota nt. zbiórki pieniędzy na leczenie pisarza...) szczegóły 
772.artykuł: Poppek Anna: Encore, jeszcze raz. Tygodnik Solidarność 1998 nr 24 s. 15  szczegóły 
773.artykuł: Poprawa Jan: Kaczmarski. Przekrój 1990 nr 2328 s. 9  szczegóły 
774.artykuł: Rawik Joanna: Za kratami wolności. Dziś 1996 nr 7 s. 60-63 (m.in.dot. biografii poety...) szczegóły 
775.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 288 (not. o recitalu w Bydgoszczy, 6 I 1997...) szczegóły 
776.artykuł: RLES: Za zdrowie Kaczmarskiego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 90 s. 14 (apel o pomoc finansową na leczenie poety...) szczegóły 
777.artykuł: Semer Bohdan: Wyrwij murom zęby krat!. Tydzień 2002 nr 16 s. 8 (z fot....) szczegóły 
778.artykuł: Sochocka Anna: Dla Jacka Kaczmarskiego. Życie 2002 nr 137 s. 13 (nt. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego "A śpiewak ni...) szczegóły 
779.artykuł: Solidarni z Jackiej. Wprost 2002 nr 18 s. 100 (sprawozdanie z koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego; n...) szczegóły 
780.artykuł: Solidarni z Jackiem. Wprost 2002 nr 26 s. 61 (nota dot. stron internetowych www.jk.prv.pl i www.kaczmarski.z.pl pośw...) szczegóły 
781.artykuł: Stabro Stanisław: Pasje Jacka Kaczmarskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 238-245 (dot. twórcz. poetyckiej J. Kaczmarskiego...) szczegóły 
782.artykuł: Stanisławski Piotr: Odcinanie kuponów. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 18  szczegóły 
783.artykuł: Stremecka Marta, Żbikowski Zbigniew: Przyjaźń postu z karnawałem. Życie 1999 nr 213 s. 14-16 (m.in. nt. koncertu Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Zbi...) szczegóły 
784.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Lot dojrzały, dokolny ("Dwie Skały" - inne oblicze Jacka Kaczmarskiego). Trybuna 2000 nr 247 s. 14 (rec. autorskiej płyty z pieśniami pt. "Dwie Skały" wydanej przez Polsk...) szczegóły 
785.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Zaledwie 20 lat później. Trybuna 2001 nr 151 dod. s. 14 (nt. płyty Jacka Kaczmarskiego: Dwadzieścia(5) lat później. Polskie Rad...) szczegóły 
786.artykuł: (SZUB): Jacek Kaczmarski. Trybuna 2002 nr 86 s. 2 (sylwetka, m.in. o chorobie pieśniarza...) szczegóły 
787.artykuł: Szymańska Elżbieta: Spowiedź barda. Przegląd 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
788.artykuł: Urbaniak Maciej: Zupełnie inny Kaczmarski. Rzeczpospolita 1990 nr 168 s. 4 (rec. kasety magnetofonowej "Dzieci Hioba"...) szczegóły 
789.artykuł: Woksal X.: Promieniści 1988 nr 16 (1987/1988) s. 1-2  szczegóły 
790.artykuł: WO: Pomóżmy Kaczmarskiemu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 85 s. 2 (apel o pomoc finansową na leczenie poety; z fot....) szczegóły 
791.artykuł: Wróblewski Jacek: Bard buntu. Rzecz o Jacku Kaczmarskim. Enigma 1992 nr 16/17 (1991/1992) s. 13  szczegóły 
792.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 26 IV s. 3, 11 (m.in. not. nt. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego zo...) szczegóły 
793.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 31 V s. 3 (m.in. not. nt. koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego zo...) szczegóły 
794.artykuł: Zabieglik Jan: Jacek Kaczmarski. Życie Warszawy 1993 nr 97 s. 2 (sylwetka...) szczegóły 
795.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 154 (not. o pierwszym po 9 latach koncercie w kraju, 25 V 1990 w Warszawie...) szczegóły 
796.artykuł: Życie 1999 nr 215 s. 2 (m.in. nt. koncertu Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Zbi...) szczegóły 
797.artykuł: Życie 2002 nr 98 s. 13 (zapowiedź koncertu charytatywnego na rzecz Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
798.ikonografia: Suplement 2001 nr 5 s. 58 (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
799.wywiad: Bilska Anna: Sztuka bez haseł. Polityka 1990 nr 21 s. 8  szczegóły 
800.wywiad: Bilska Anna: The class has dispersed. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 28 s. 6  szczegóły 
801.wywiad: Bilska Anna: The class has dispersed. The Warsaw Voice 1990 nr 24 s. 7 (z fot....) szczegóły 
802.wywiad: Blimel Maria: Jestem bardem samego siebie... Obserwator Wielkopolski 1990 rn 13 s. 6  szczegóły 
803.wywiad: Blimel Maria, Wasilewska Wanda: Wszystko, co piękne, jest tutaj. Duży Format 2003 nr 8 s. 34-36 (z fot....) szczegóły 
804.wywiad: Bończa-Szabłowski Jan: Jestem pełen dobrych myśli. Rzeczpospolita 2002 nr 137 s. A10 (nt. własnej kuracji i piłkarskich mistrzostw świata; z not. nt. najbli...) szczegóły 
805.wywiad: Buethner-Zawadzka Małgorzata: Przeciwstawiam się ksenofobii. Życie Warszawy 1994 nr 12 dod. s. 6 (m.in. nt. własnej twórcz. lit....) szczegóły 
806.wywiad: Cieślak Jacek: Mury demokratury. Rzeczpospolita 1999 nr 290 s. 9 (wspólnie z Przemysławem Gintrowskim...) szczegóły 
807.wywiad: Gelberg Andrzej: Między nami.... Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 2 s. 12-14 (z fot. Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
polemika: Poppek Anna: Pijany poeta.... Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 2 s. 11  szczegóły 
808.wywiad: Godlewska Joanna: Nauczyłem się pokory i tolerancji. Gazeta Wyborcza 1991 nr 253 s. 17 (z fot....) szczegóły 
809.wywiad: Gruszczyński Piotr, Królak Jacek, Łobodziński Filip: Zniszczyć mit. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim. Res Publica 1990 nr 11 s. 121-124  szczegóły 
810.wywiad: Hałaś Marcin: Dwie skały Polaka. Śląsk 2000 nr 4 s. 41 (z fot....) szczegóły 
811.wywiad: Jaranowski Michał: Nietolerancja jest dzieckiem słabości. Życie Warszawy 1990 nr 8 s. 6  szczegóły 
812.wywiad: Kowalewska Katarzyna: Bunt mam zakodowany w sobie. Życie 1998 nr 101 s. 8  szczegóły 
813.wywiad: Kożuchowska Anna: Czułem się oszukiwany, czułem się kłamcą. Życie 1996 nr 41 s. 11-12 (z fot....) szczegóły 
814.wywiad: Likowska Ewa: Artysta zawsze jest dzieckiem. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 19 s. 15 (z fot....) szczegóły 
815.wywiad: Likowska Ewa: Czas herosów i miernot. Przegląd 2001 nr 26 s. 39-41  szczegóły 
816.wywiad: Łupak Sebastian: Piszę notatnik satyryczny. Gazeta Wyborcza 2002 nr 170 s. 2 (z fot....) szczegóły 
817.wywiad: Masłoń Krzysztof: Powrót do Edenu. Rzeczpospolita 1996 nr 286 s. 29 (głównie nt. własnego życia...) szczegóły 
818.wywiad: Masłoń Krzysztof: Spowiedź dziecięcia wieku. Plus Minus 1994 nr 27 s. 14 (dot. własnej ks. "Autoportret z kanalią"; z karyk., rys. Iwona Rossoch...) szczegóły 
819.wywiad: Maszenda Waldemar: Chcę konfrontacji (Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim. Słowiańska histeria i polski romantyzm). Tygodnik Solidarność 1990 nr 18 s. 8  szczegóły 
820.wywiad: Misiak Elżbieta: Ład 1989 nr 24 s. 16, 15  szczegóły 
821.wywiad: Moszkowicz Zygmunt: Wracam! Rozmowa telefoniczna z Jackiem Kaczmarskim. Student 1990 nr 4/5 s. 3  szczegóły 
822.wywiad: Pawlak Antoni: Śpiewy historyczne. Gazeta. Magazyn 1994 nr 13 s. 16-17 (z notą i fot....) szczegóły 
823.wywiad: Piątek Jolanta: Za dużo czerwonego (2-4). Odra 2002 nr 1-3 (cd. z 2001...) szczegóły 
824.wywiad: Piątek Jolanta: Za dużo czerwonego. Odra 2001 nr 12 s. 26-32 (cd. w 2002...) szczegóły 
825.wywiad: Przybyłowska Roma: Jak to lirnik. Gazeta Wyborcza 1990 nr 113 s. 4-5  szczegóły 
826.wywiad: Roguska Agnieszka: "Powtarzają stare zaklęcia ludzkości...". Guliwer 1994 nr 3 s. 48-50  szczegóły 
827.wywiad: Spychalski Mirosław: Głos Polski [Toronto] 1989 nr 46 s. 12-13  szczegóły 
828.wywiad: Szczerbowska Katarzyna: Powrót pana z Piosenkariatu. Życie 1999 nr 210 s. 8 (nt. koncertu jubileuszego "Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński razem po l...) szczegóły 
829.wywiad: Szostkiewicz Adam: Kangur skrzydlasty. Polityka 1999 nr 43 s. 52-53  szczegóły 
830.wywiad: Szubartowicz Przemysław: Ja to Żyd, mason i Unia Wolności (Z Jackiem Kaczmarskim rozmawia Przemysław Szubartowicz). Aneks Trybuny 2000 nr 125 s. A, C-D (z fot. i biogramem...) szczegóły 
831.wywiad: Tchorzewska Anna: Z perspektywy prowincji. Miesięcznik Prowincjonalny 1999 nr 11/12 s. 4-7 (z fot....) szczegóły 
832.wywiad: Witoszek Artur J.: Portret zbiorowy w zabytkowym wnętrzu. Wprost 1993 nr 18 s. 78-79  szczegóły 
833.wywiad: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Przestałem być psem politycznym. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 33 s. 14  szczegóły 
834.wywiad: Zabieglik Jan: Do wierzby akurat nie tęsknię. Życie Warszawy 1992 nr 94 s. 3  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
835.utwór: Oddział chorych na raka a la Polonaise A.D. 2002 (druk. Plus Minus 2003 nr 26).  szczegóły 
artykuł: Zambrowski Antoni: Spluń za siebie. Tygodnik Solidarność 2003 nr 29 s. 33 (polemika z tekstem wiersza...) szczegóły 
836.utwór: Przejście Polaków przez Morze Czerwone.  szczegóły 
artykuł: Nałkowska Beata: Nurt 1988 nr 9 s. 16-19  szczegóły 
  Kaczmarzyk Magdalena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
837.książka twórcy: Kaczmarzyk Magdalena: Myślałeś o mnie... Wybrane wiersze religijne. 1988 ([Ded.] Mojemu najlepszemu Ojcu duchownemu śp. ks. Z. Kuzakowi SDB, któ...) szczegóły 
838.książka twórcy: Kaczmarzyk Magdalena: Myślałeś o mnie... Wybrane wiersze religijne. 1989  szczegóły 
839.książka twórcy: Kaczmarzyk Magdalena: Myślałeś o mnie... Wybrane wiersze religijne. 1990  szczegóły 
840.książka twórcy: Kaczmarzyk Magdalena: Myślałeś o mnie... Wybrane wiersze religijne. 1998  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
841.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Ej, Miły, Mocny Boże!. Hale i Dziedziny 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
842.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Film. Hale i Dziedziny 1996 nr 4/5 s. 9  szczegóły 
843.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Gasidło. Gwiazda Polarna 1989 nr 49 s. 7  szczegóły 
844.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Na Boże Narodzenie. Hale i Dziedziny 1990 nr 4 s. 1  szczegóły 
845.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Najpiękniejsze słowo. Hale i Dziedziny 1994 nr 11/12 s. 4  szczegóły 
846.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Tęsknica. Hale i Dziedziny 1993 nr 9/10 s. 14  szczegóły 
847.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: Tęsknota. Hale i Dziedziny 1993 nr 1 s. 14  szczegóły 
848.wiersz: Kaczmarzyk Magdalena: W Tatrach. Hale i Dziedziny 1991 nr 2 s. 16  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
849.proza: Kaczmarzyk Magdalena: O człowieku dobrym jak chleb. Hale i Dziedziny 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Kaczmarzyk Marek M.
    wiersze (alfabet tytułów)
850.wiersz: Kaczmarzyk M.: Nietolerancja. Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
851.wiersz: Kaczmarzyk M.: Obłoki są najbardziej niezależne.... Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
852.proza: Kaczmarzyk Marek M.: Adam. Plama 1999 nr 1/2 s. 42-49  szczegóły 
853.proza: Kaczmarzyk Marek M.: Fajansowe czasy. Plama 1998 nr 4/5 s. 37-42  szczegóły 
854.proza: Kaczmarzyk Marek M.: Sezon (krótka historia kryminalna z epilogiem). Plama 1997 nr 2 s. 12-17 (cd. w nr 3...) szczegóły 
855.proza: Kaczmarzyk Marek M.: Sezon (krótka historia kryminalna z epilogiem). Plama 1997 nr 3 s. 25-31 (cd. z numeru 2...) szczegóły 
  Kaczor Henryk, Kaczor Jan, Kaczor Stanisław *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
856.książka twórcy: Kaczor Henryk, Kaczor Jan, Kaczor Stanisław: "Dla swej ziemi macierzystej...". [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Kaczor Jan
    zgon (alfabet autorów)
857.zgon: Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 212 (zmarł: 1988; not....) szczegóły 
  Kaczor Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
858.proza: Kaczor Katarzyna: Bajka. Szuflada Literacka 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
  Kaczor Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
859.tekst paraliteracki: Kaczor Kazimierz: Kazimierz Kaczor. Życie 1999 nr 225 s. 21 (wypowiedź nt. wakacyjnych lektur aktora; podpisano: ceg; nota...) szczegóły 
  Kaczorowska Anna
    proza (alfabet tytułów)
860.proza: Kaczorowska Anna: Rycerz. Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 47 (miniatura...) szczegóły 
  Kaczorowska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Kaczorowska Magdalena: Najbiżej, najdalej... Fraza 2003 nr 3 s. 113 (z not., s. 265...) szczegóły 
862.wiersz: Kaczorowska Magdalena: Niekłamaną starość spotkałam... Fraza 2003 nr 3 s. 114 (z not., s. 265...) szczegóły 
863.wiersz: Kaczorowska Magdalena: Rodzinne opowieści. Fraza 2003 nr 3 s. 113 (z not., s. 265...) szczegóły 
864.wiersz: Kaczorowska Magdalena: Spokój. Fraza 2003 nr 3 s. 112-113 (z not., s. 265...) szczegóły 
865.wiersz: Kaczorowska Magdalena: Świadomość. Fraza 2003 nr 3 s. 112 (z not., s. 265...) szczegóły 
  Kaczorowska Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
866.książka twórcy: Kaczorowska Teresa: Dotyk prawdy. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
867.książka twórcy: Kaczorowska Teresa: Nie odpłyną rzeki snu. [Reportaże]. 1998  szczegóły 
868.książka twórcy: Kaczorowska Teresa: W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską. [Rep.]. 2000  szczegóły 
869.książka twórcy: Kaczorowska Teresa: Wyrwani z gniazd. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
870.wiersz: Kaczorowska Teresa: Do Cypriana. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 39  szczegóły 
871.wiersz: Kaczorowska Teresa: I znów.... Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 41  szczegóły 
872.wiersz: Kaczorowska Teresa: Królowa Korony Polskiej. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
873.wiersz: Kaczorowska Teresa: Martwa księga. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 39  szczegóły 
874.wiersz: Kaczorowska Teresa: Ostatniemu ordynatowi. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2002 nr 4 s. 69-70 (z not. o aut....) szczegóły 
875.wiersz: Kaczorowska Teresa: Prawda za drzwiami. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 38  szczegóły 
876.wiersz: Kaczorowska Teresa: Tej nocy... (Stanisławowi Gostkowskiemu). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 123-124  szczegóły 
877.wiersz: Kaczorowska Teresa: W fortecy narodzenia. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 39-40  szczegóły 
878.wiersz: Kaczorowska Teresa: Zegar. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
879.proza: Kaczorowska Teresa: Miłośnik ziemi rodzinnej. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2002 nr 4 s. 51-70 (reportaż; z not. o aut....) szczegóły 
880.proza: Kaczorowska Teresa: Panowie na zagrodach. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 29-38 (reportaż...) szczegóły 
881.proza: Kaczorowska Teresa: Wszystko zaczęło się od Heńka. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 70-77 (reportaż...) szczegóły 
882.proza: Kaczorowska Teresa: Życie bez kanarka. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 22-29 (reportaż...) szczegóły 
  Kaczorowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
883.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Coctail nad Zalewem. [Pow.]. 1988  szczegóły 
884.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Gość z Singapuru. [Pow.]. 1989  szczegóły 
885.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Podzwonne dla blondynek. [Pow.]. 1990  szczegóły 
886.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Przesyłka do Lizbony. [Pow.]. 1989  szczegóły 
887.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Strzał na Mokotowskiej. [Pow.]. 1988  szczegóły 
888.książka twórcy: Kaczorowska Zofia: Szalona noc w Paryżu. [Pow.]. 1988  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
889.utwór: Zbrodnia wśród róż.  szczegóły 
artykuł: Kowalski Marek Arpad: Nowe Książki 1988 nr 6 s. 95-96  szczegóły 
  Kaczorowski Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
890.proza: Kaczorowski Aleksander: Ballady na sznurku [z tego cyklu:] Ballada o kapciach. Gazeta Wyborcza 2000 nr 84 s. 24  szczegóły 
891.proza: Kaczorowski Aleksander: Ballady na sznurku [z tego cyklu:] Ballada spod krzesła. Gazeta Wyborcza 2000 nr 84 s. 24-25  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
892.artykuł: Tomaszewska Katarzyna: Aleksander Kaczorowski. Kalisia Nowa 2002 nr 6 s. 19  szczegóły 
  Kaczorowski Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
893.wiersz: Kaczorowski Janusz: Gdyby uchylił się.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 157  szczegóły 
894.wiersz: Kaczorowski Janusz: Jego gwiazda.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 159  szczegóły 
895.wiersz: Kaczorowski Janusz: O prawo do zepsutego oddechu.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 158  szczegóły 
896.wiersz: Kaczorowski Janusz: Pod ranę słońca.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 158  szczegóły 
897.wiersz: Kaczorowski Janusz: Stu bogów.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 157  szczegóły 
898.wiersz: Kaczorowski Janusz: Śpiewaj brzydka kobieto.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 159  szczegóły 
899.wiersz: Kaczorowski Janusz: Zegarek po Nim.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 159  szczegóły 
900.wiersz: Kaczorowski Janusz: Żywe chore mięso.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 6 s. 158 ([z autoportr., s. 143]....) szczegóły 
  Kaczorowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
901.wiersz: Kaczorowski Paweł Iwo: Próba przejścia. Autograf 2001 nr 4 s. 20  szczegóły 
902.wiersz: Kaczorowski Paweł Iwo: Requiem po raz ostatni. Autograf 2001 nr 4 s. 20  szczegóły 
903.wiersz: Kaczorowski Paweł: Spadło dziś na mnie szczęście.... Enigma 1989 nr 3 s. 13  szczegóły 
904.wiersz: Kaczorowski Paweł Iwo: Stos. Autograf 2001 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Kaczor Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
905.książka twórcy: Kaczor Stanisław: Dryfując po morzu wspomnień. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
906.książka twórcy: Kaczor Stanislaw: Powinność pokolenia. Wspomnienia czasu wojny 1939-1944. 1996  szczegóły 
907.książka twórcy: Kaczor Stanisław: Pragnę powiedzieć. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
908.książka twórcy: Kaczor Stanisław: Słucham tętna życia. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
909.książka twórcy: Kaczor Stanislaw: Zaduma nad losem. Wiersze z różnych lat. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
910.wiersz: Kaczor Stanisław: Narysowałem serce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 63  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
911.artykuł: Dwaj z Dzierążni. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 62-63 (sylwetka...) szczegóły 
  Kaczyńska Alicja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
912.książka twórcy: Kaczyńska Alicja: Anna Frank. Powieść biograficzna. 1997  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Życie po życiu (Powieść biograficzna o Annie Frank). Rzeczpospolita 1997 nr 183 s. 21  szczegóły 
913.książka twórcy: Kaczyńska Alicja: Helena Keller. Powieść biograficzna. 1998  szczegóły 
recenzja: J.R.K.: Literacki portret Heleny Keller. Rzeczpospolita 1998 nr 1 s. 21 (nota...) szczegóły 
914.książka twórcy: Kaczyńska Alicja: Madame Tussaud. [Pow.]. 1997  szczegóły 
915.książka twórcy: Kaczyńska Alicja: Obok piekła. Wspomnienia z okupacji niemieckiej w Warszawie. 1993  szczegóły 
recenzja: E.B.: Topos 1993 nr 6 s. 29  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Nowe świadectwo zagłady getta warszawskiego. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
916.utwór: Madame Tussaud.  szczegóły 
artykuł: Krysztofiak Maria: Literarische Biographie und historische Rekonstruktion. Eine vergleichende Studie am Beispiel der Romane "Marie" (1983) von Dorrit Willumsen und "Madame Tussaud" (1997) von Alicja Kaczyńska. Orbis Linguarum 2002 t. 20 s. 5-14  szczegóły 
  Kaczyńska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
917.książka twórcy: Kaczyńska Basia: Planeta koni. [Opow.]. 2003  szczegóły 
  Kaczyńska-Ciosk Dorota
    książki twórcy (alfabet tytułów)
918.książka twórcy: Kaczyńska-Ciosk Dorota: Sekret Olsteriona. [Pow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Różowa Lula: Trzy razy krew się poleje i spełni się przeznaczenie. Fenix 1999 nr 4 s. 173-176  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Nieodkryty sekret. Nowa Fantastyka 1999 nr 10 s. 72 (nota...) szczegóły 
  Kaczyńska Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
919.wiersz: Kaczyńska Karolina: Czas napełniania. Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
920.wiersz: Kaczyńska Karolina: Lipy. Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
921.wiersz: Kaczyńska Karolina: Odwaga. Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
922.wiersz: Kaczyńska Karolina: Powoli zamykam oczy... Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
923.wiersz: Kaczyńska Karolina: Sen. Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
924.wiersz: Kaczyńska Karolina: Tandetna gwiazdka. Parnasik 2001 nr 6 s. 5  szczegóły 
  Kaczyńska Krystyna Dorota
    książki twórcy (alfabet tytułów)
925.książka twórcy: Kaczyńska Krystyna Dorota: Posypały się perły. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
926.książka twórcy: Kaczyńska Krystyna Dorota: Zauroczenie. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
  Kaczyńska-Ślusarczyk Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
927.książka twórcy: Kaczyńska-Ślusarczyk Krystyna: Siuda baba. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
928.książka twórcy: Kaczyńska-Ślusarczyk Krystyna: Wieliczka. Rymowany miniprzewodnik. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Kaczyński Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
929.książka twórcy: Kaczyński Bogusław: Kretowisko. [Pam.]. 1991  szczegóły 
recenzja: Lenarciński Michał: Paw na kretowisku. Odgłosy 1991 nr 26 s. 8  szczegóły 
recenzja: Marczyński Jacek: Kret w operze. Rzeczpospolita 1991 nr 215 s. 7  szczegóły 
recenzja: Szwarcman Dorota: "Kretowisko" przed sądem. Gazeta Wyborcza 1991 nr 282 s. 16  szczegóły 
recenzja: Świezych wspomnień żar. Tygodnik Solidarność 1991 nr 44 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tchórzewski Andrzej: I tak nie zostaniecie dyrektorami. Trybuna 1991 nr 192 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Kolaż Kaczyńskiego. Życie Warszawy 1991 nr 225 s. 7  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Jontek o duszy Otella. Literatura 1992 nr 2 s. 61  szczegóły 
  Kaczyński Franciszek Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
930.książka twórcy: Kaczyński Franciszek Andrzej: Kilof i łopata zamiast karabinu czyli Wspomnienia i refleksje byłego zołnierza-górnika. Wybór wierszy. 2001  szczegóły 
  Kaczyński Jerzy Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
931.książka twórcy: Kaczyński Jerzy Roman: Barbarzyńcy. [Opow.]. 1993 (Pensjonat. Kurort. Przedmioty. Wakacje. Ferdynand Gregorovius. Barbarz...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Barbarzyńca nad wodą. Życie Warszawy 1994 nr 5 dod. s. 5  szczegóły 
  Kaczyński Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
932.proza: Kaczyński Krzysztof: Życzenie. Fantazja 1992 nr 7 s. 11  szczegóły 
  Kaczyński Maciej
    proza (alfabet tytułów)
933.proza: Kaczyński Maciej: Przywarowanie. Metafora 1995 nr 18/19 s. 153-156  szczegóły 
  Kaczyński Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
934.książka twórcy: Kaczyński Michał: Warszawa płonie. Wiersze wybrane. 2002  szczegóły 
recenzja: (AN): Topos 2003 nr 1/3 s. 276  szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: "Wydzieliny wrażliwości". Czas Kultury 2003 nr 2/3 s. 165-169 (z not. o Jerzym Gizelli na s. 199...) szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Młodzi i starsi w natarciu. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D2  szczegóły 
935.książka twórcy: Kaczyński Michał: Wiek szkolny. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 12 (not....) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr Wiktor: Sny wśród anten, czyli piękno potoczne. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: Naumowicz Iwona: Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 173-174  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
936.wiersz: Kaczyński Michał: Abraham bosse: melancholia. Kresy 1998 nr 36 s. 121-122  szczegóły 
937.wiersz: Kaczyński Michał: Aleja p. czyli list do ani w sprawie tajnego planu okolic ulicy koszykowej. Studium 1999 nr 3/4 s. 113-114 (z not. na s. 263...) szczegóły 
938.wiersz: Kaczyński Michał: Aproksymacja padego. Topos 2003 nr 1/3 s. 118 (z fot., s. 118 oraz z notą o autorze i fragm. wypowiedzi o jego poezji...) szczegóły 
939.wiersz: Kaczyński Michał: Bielizna Ewy. Lampa i Iskra Boża 2000 nr 16 s. 117  szczegóły 
940.wiersz: Kaczyński Michał: Biesiada. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 75 (z not., s. 76...) szczegóły 
941.wiersz: Kaczyński Michał: Blondie: underground girl. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 3  szczegóły 
942.wiersz: Kaczyński Michał: (Brzydka pani, brzydki pan). Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
943.wiersz: Kaczyński Michał: Chłopak z naprzeciwka. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
944.wiersz: Kaczyński Michał: Chora. Studium 1999 nr 3/4 s. 113 (z not. na s. 263...) szczegóły 
945.wiersz: Kaczyński Michał: Christian schad: zwei maedchen. Kresy 1998 nr 36 s. 120-121  szczegóły 
946.wiersz: Kaczyński Michał: Cisza. Pracownia 1997 nr 19 s. 23 (z notą, s. 25...) szczegóły 
947.wiersz: Kaczyński Michał: Crackity jones. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 76 (z not....) szczegóły 
948.wiersz: Kaczyński Michał: Czy kochasz przygodę, wolność i silne emocje. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 75 (z not., s. 76...) szczegóły 
949.wiersz: Kaczyński Michał: Druga albo trzecia klasa gimnazjum. Studium 1999 nr 3/4 s. 119 (z not. na s. 263...) szczegóły 
950.wiersz: Kaczyński Michał: Dwudzieste urodziny. Pracownia 1997 nr 19 s. 23 (z notą, s. 25...) szczegóły 
951.wiersz: Kaczyński Michał: Dystans /z 19 wiosen/. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 116  szczegóły 
952.wiersz: Kaczyński Michał: Estelle. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 75 (z not., s. 76...) szczegóły 
953.wiersz: Kaczyński Michał: (Higiena). Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
954.wiersz: Kaczyński Michał: Ich mag einfach nicht mehr so. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 76 (z not....) szczegóły 
955.wiersz: Kaczyński Michał: Jądro jasności. Kresy 1998 nr 36 s. 118-119  szczegóły 
956.wiersz: Kaczyński Michał: Jesteśmy tacy. Lampa i Iskra Boża 1996 nr 10 s. 59  szczegóły 
957.wiersz: Kaczyński Michał: Keep'm separated. Lampa i Iskra Boża 1996 nr 10 s. 59  szczegóły 
958.wiersz: Kaczyński Michał: Konstrukcja (Znaczenie Magdy III). Pracownia 1997 nr 19 s. 24 (z notą, s. 25...) szczegóły 
959.wiersz: Kaczyński Michał: Kraj. Topos 2003 nr 1/3 s. 119 (z fot., s. 118 oraz z notą o autorze i fragm. wypowiedzi o jego poezji...) szczegóły 
960.wiersz: Kaczyński Michał: Lepkość. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
961.wiersz: Kaczyński Michał: Lędźwie. Kresy 1998 nr 36 s. 118  szczegóły 
962.wiersz: Kaczyński Michał: Łódzka opowieść legalizacyjna. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 2  szczegóły 
963.wiersz: Kaczyński Michał: Mam 13 lat, zostałem punkiem, kupiłem piewszą płytę. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 2  szczegóły 
964.wiersz: Kaczyński Michał: Między nami. Lampa i Iskra Boża 2000 nr 16 s. 117  szczegóły 
965.wiersz: Kaczyński Michał: Miłosz Jaworowski. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6 (z not....) szczegóły 
966.wiersz: Kaczyński Michał: Moja venus przyobleka się kształtem najsłodszym. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
967.wiersz: Kaczyński Michał: Mozart. Studium 1999 nr 3/4 s. 116-117 (z not. na s. 263...) szczegóły 
968.wiersz: Kaczyński Michał: Nel (Piosenka dla Ka). Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6 (z not....) szczegóły 
969.wiersz: Kaczyński Michał: Nic się nie zmienia. Studium 1997 nr 9 s. 81 (z not. na s. 223...) szczegóły 
970.wiersz: Kaczyński Michał: Nienawidzę nienawidzę. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
971.wiersz: Kaczyński Michał: No queen blues. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 76 (z not....) szczegóły 
972.wiersz: Kaczyński Michał: Obiad z Broniewskim. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
973.wiersz: Kaczyński Michał: Osnowa. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 3  szczegóły 
974.wiersz: Kaczyński Michał: Ostateczny. Studium 1999 nr 3/4 s. 118 (z not. na s. 263...) szczegóły 
975.wiersz: Kaczyński Michał: Październikowy weekend. Topos 2003 nr 1/3 s. 118-119 (z fot., s. 118 oraz z notą o autorze i fragm. wypowiedzi o jego poezji...) szczegóły 
976.wiersz: Kaczyński Michał: Piosenka żołnierska. Topos 2003 nr 1/3 s. 119-120 (z fot., s. 118 oraz z notą o autorze i fragm. wypowiedzi o jego poezji...) szczegóły 
977.wiersz: Kaczyński Michał: Polpstryk. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 20 s. 58  szczegóły 
978.wiersz: Kaczyński Michał: Powrót z samotnej podróży I. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 74 (z not., s. 76...) szczegóły 
979.wiersz: Kaczyński Michał: Powrót z samotnej podróży II. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 74 (z not., s. 76...) szczegóły 
980.wiersz: Kaczyński Michał: Pozostań (24h). Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
981.wiersz: Kaczyński Michał: Przyjeżdżam do ciebie. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 76 (z not....) szczegóły 
982.wiersz: Kaczyński Michał: Raj możliwy. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 3  szczegóły 
983.wiersz: Samopodobieństwo (Witkowi Waglewskiemu). Pracownia 1997 nr 19 s. 25 (z notą...) szczegóły 
984.wiersz: Kaczyński Michał: Samotny w państwie. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
985.wiersz: Kaczyński Michał: Sanitariuszki. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 75 (z not., s. 76...) szczegóły 
986.wiersz: Kaczyński Michał: Służew nad dolinką. Studium 1999 nr 3/4 s. 116 (z not. na s. 263...) szczegóły 
987.wiersz: Kaczyński Michał: Sosny, dęby, brzozy. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
988.wiersz: Kaczyński Michał: [Sto czterdzieści osiem] 148 MASP (Wybrane zagadnienia z zakresu ikonografii nowej rzeczywistości). Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6 (z not....) szczegóły 
989.wiersz: Kaczyński Michał: Susie and Jeffrey. Historia miłosna /z blondie/. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 2  szczegóły 
990.wiersz: Kaczyński Michał: Sweet Jane. Lampa i Iskra Boża 1996 nr 10 s. 59  szczegóły 
991.wiersz: Kaczyński Michał: Sweet Jane (full-lenght version). Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 116  szczegóły 
992.wiersz: Kaczyński Michał: Sweet Jane /z velvet/. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 3  szczegóły 
993.wiersz: Kaczyński Michał: Sweet Jane /z velvet/ wersja któraśtam. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 116  szczegóły 
994.wiersz: Kaczyński Michał: Sylwia. Topos 2003 nr 1/3 s. 120 (z fot., s. 118 oraz z notą o autorze i fragm. wypowiedzi o jego poezji...) szczegóły 
995.wiersz: Kaczyński Michał: Szesnastoletni partyzanci. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
996.wiersz: Kaczyński Michał: Szyny. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
997.wiersz: Kaczyński Michał: Ursus. Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
998.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów grudzień 1995 (Ewie Kępie i Stachowi Szabłowskiemu). KurWar 1996 nr 2 s. 7 (z notą...) szczegóły 
999.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów luty 1995 (Dla Marty). Studium 1997 nr 9 s. 82 (z not. na s. 223...) szczegóły 
1000.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów marzec 1995. Studium 1997 nr 9 s. 82 (z not. na s. 223...) szczegóły 
1001.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów wrzesień 1995. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
1002.wiersz: Kaczyński Michał: Warszawa płonie. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 20 s. 58  szczegóły 
1003.wiersz: Kaczyński Michał: Warszawskie. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6 (z not....) szczegóły 
1004.wiersz: Kaczyński Michał: Where did you sleep last night /z Nirwany/. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 3  szczegóły 
1005.wiersz: Kaczyński Michał: Wieczorem jestem. Kresy 1998 nr 36 s. 119-120  szczegóły 
1006.wiersz: Kaczyński Michał: Wilanów, ogląd i Rewolucja. Studium 1999 nr 3/4 s. 114-116 (z not. na s. 263...) szczegóły 
1007.wiersz: Kaczyński Michał: Wracam, odchodzę, przeglądam korespondencję. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 116  szczegóły 
1008.wiersz: Kaczyński Michał: XXX. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 19 s. 91  szczegóły 
1009.wiersz: Kaczyński Michał: Zaimek. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 6 (z not....) szczegóły 
1010.wiersz: Kaczyński Michał: Zawiesiste spojrzenie i znowu mówię coś nie na temat. Kartki [Białystok] 1998 nr 17 s. 75 (z not., s. 76...) szczegóły 
  Kaczyński P.
    wiersze (alfabet tytułów)
1011.wiersz: Kaczyński P.: Kubizm. Hydra 1993 nr 8 s. 12  szczegóły 
1012.wiersz: Kaczyński P.: Lubię inaczej. Hydra 1993 nr 8 s. 12  szczegóły 
1013.wiersz: Kaczyński P.: Zapach naftaliny. Hydra 1993 nr 8 s. 12  szczegóły 
  Kaczyński Teodor
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1014.utwór: Z żółtym kuferkiem.  szczegóły 
artykuł: Pawłowska Wanda: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
  Kadary Anna
    proza (alfabet tytułów)
1015.proza: Kadary Anna: Ćma. Akcenty 1990 nr 1 s. 64-71 (z not. biogr., s. 128...) szczegóły 
1016.proza: Kadary Anna: Fuga szachowa. Tumult 1991 nr 9 s. 53-56  szczegóły 
1017.proza: Kadary Anna: Próba generalna. Akcenty 1993 nr 3 s. 42-49  szczegóły 
  Kaden Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1018.wiersz: Kaden Adam: Pium desiderium. Przekrój 1990 nr 2339 s. 24  szczegóły 
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1019.książka twórcy: Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz. 1996  szczegóły 
1020.książka twórcy: Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz. 1997  szczegóły 
1021.książka twórcy: Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy. 1990  szczegóły 
1022.książka twórcy: Kaden-Bandrowski Juliusz: Przymierze serc. 1991  szczegóły 
1023.książka twórcy: Kaden-Bandrowski Juliusz: Trzy wyprawy. Wyprawa do Polski, wyprawa wileńska, wyprawa na Kijów. 1991  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1024.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz [fragm.]. Słowo Powszechne 1988 nr 182 s. 3, 11  szczegóły 
1025.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: Kamień Kościuszki. Nike 1989 nr 7 s. 9  szczegóły 
1026.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: Mogiły. Nike 1989 nr 7 s. 9  szczegóły 
1027.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy [fragm.:] Kolumna. Nike 1989 nr 7 s. 8  szczegóły 
1028.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: Świat jest wielki. Płomyk 1990 nr 13 s. 4-6  szczegóły 
1029.proza: Kaden-Bandrowski Juliusz: W cieniu zapomnianej Olszyny [fragm.:] Mickiewicz wraca do kraju. Głos Nauczyciela 1992 nr 2/3 s. 38-39  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1030.tekst paraliteracki: Kaden-Bandrowski Juliusz: Z historii legionów - ukochany oficer wodza. Mimoza 2002 nr 1 s. 13-15  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1031.książka o twórcy: Kiełtyk Izabela: Juliusz Kaden-Bandrowski. 2001  szczegóły 
recenzja: Kiełtyk-Zaborowska Izabela, Witczak Ewa: Bliżej lektur dziecięcych. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 11 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Ożóg Zofia: "Podróże w głąb dzieciństwa" Juliusza Kadena-Bandrowskiego. O książce Izabeli Kiełtyk "Juliusz Kaden-Bandrowski". Guliwer 2003 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Almanach Polonii 1989 (1990) s. 11 (not. o 105. roczn. ur....) szczegóły 
1033.artykuł: Budrewicz Zofia: Kaden Bandrowski w "starej" i "nowej" szkole. Polonistyka 2003 nr 4 s. 217-220  szczegóły 
1034.artykuł: Dobrowolska Danuta: Juliusz Kaden-Bandrowski - pisarz awangardy. Polonistyka 1988 nr 3 s. 198-207 (z portr. na okł.; rys. Leopold Gottlieb...) szczegóły 
1035.artykuł: Dymek Stanisław: Kapitan Kaden-Bandrowski awansuje. Nike 1989 nr 7 s. 8-9 (biogr., z portretem...) szczegóły 
1036.artykuł: Kazimierczyk Barbara: Kulturalna "Polska Zbrojna". Aneks Trybuny 2001 nr 178 s. D (m.in. nt. współpracy pisarza z pismem Polska Zbrojna...) szczegóły 
1037.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Enfant terrible sanacji (8 sierpnia zmarł Juliusz Kaden-Bandrowski). Aneks Trybuny 1999 nr 60 s. 4 (z fot....) szczegóły 
1038.artykuł: Madejska Janina: Juliusz Kaden-Bandrowski (1885-1944). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 9 s. 22-26  szczegóły 
1039.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Na odzyskanym śmietniku. Gazeta Wyborcza 2001 nr 263 s. 20-22 (nt. powieści politycznych napisanych po odzyskaniu niepodległości w 19...) szczegóły 
polemika: Sieradzki Jacek: Rozróżniajmy chamów. Polityka 2001 nr 47 s. 46  szczegóły 
1040.artykuł: Pomian Andrzej: Autorzy a wydawcy (Teksty Mickiewicza, Kadena i Berenta). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 101-106 (nt. zabiegów cenzury przy wydawaniu dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
1041.artykuł: Ptak Katarzyna: Heroizm i ofiary. W kręgu nowelistyki Juliusza Kadena-Bandrowskiego z okresu Wielkiej Wojny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 257-280  szczegóły 
1042.artykuł: Sawicka Elżbieta: Gwiazda Witkacy. Rzeczpospolita 1991 nr 262 dod. s. 6 (porównanie losów twórców urodzonych tego samego dnia, 24 II 1885...) szczegóły 
1043.artykuł: Wiśniewska Barbara: Juliusz Kaden-Bandrowski. Płomyk 1990 nr 113 s. 6-7  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1044.ikonografia: Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 9 wkł.  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1045.utwór: Generał Barcz.  szczegóły 
artykuł: Jakóbczyk Jan: Powieść, państwo i konfidencja. O "Generale Barczu" Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 9-18  szczegóły 
artykuł: Kłosiński Kazimierz: Czytane po latach: "Grają z człowiekiem w Państwo". Śląsk 1996 nr 3 s. 68  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Ta, co nie zinęła... 11 listopada - Święto Niepodległości Polski. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 10 XI s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Merta Tomasz: Niepodległość bez złudzeń. Życie 1999 nr 266 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Mossakowska Barbara: Polonistyka 1988 nr 3 s. 189-197  szczegóły 
artykuł: Sienkiewicz Barbara: "Generał Barcz". Wokół mitu państwa odrodzonego. Arkusz 1991 nr 2 s. 3  szczegóły 
artykuł: Zaworska Helena: Grają człowiekiem w Państwo. Gazeta Wyborcza 1995 nr 48 s. 11 (z fot....) szczegóły 
1046.utwór: Łuk.  szczegóły 
artykuł: Zalewska Agata: Juliusza Kadena-Bandrowskiego refleksja nad wielką wojną. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 29-36  szczegóły 
  Kaden Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1047.książka twórcy: Kaden Stefan: Dziennik wspomnień 1927-1945. 1995  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: W Krakowie i Paryżu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
1048.książka twórcy: Kaden Stefan: Kadencje. 1991  szczegóły 
1049.książka twórcy: Kaden Stefan: Okruchy i poszukiwania. [Eseje]. 2001  szczegóły 
  Kadłubek Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1050.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Chronica Polonorum] Kronika Polska. 1992  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 217-222  szczegóły 
1051.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1991  szczegóły 
1052.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1996  szczegóły 
1053.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1999  szczegóły 
1054.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 2003  szczegóły 
1055.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska. 1994  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 146 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 184 (notka w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kuerbis Brygida: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Peters Lesław: Z Kadłubkiem do Europy?. Sycyna 1996 nr 13 s. 7 (z fot. Mariana Plezi...) szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 275-276  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1056.wiersz: Kadłubek Wincenty: Kronika Polska [fragm. 4. 20, 2-10:] Żale nagrobne po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 110-112 (przekład prozą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1057.proza: Kadłubek Wincenty: O ptakach zwanych uranidami. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1058.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 2002  szczegóły 
1059.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 1998  szczegóły 
artykuł: Żmudzki Paweł: Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących "Początku" Polski (Na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły). Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 451-471  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 248-249 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: [Korczak Lidia] (L.K.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 330-331 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzelczyk Jerzy: Kadłubkowe fascynacje. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 59-61  szczegóły 
1060.książka o twórcy: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej, Kraków 10 marca 2000. 2001 (Krzysztof R. Prokop: Przedmowa. - Franciszek Macharski: Słowo Metropol...) szczegóły 
1061.książka o twórcy: Plezia Marian: Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek. 2001  szczegóły 
1062.książka o twórcy: Płatek Janina: Bł. [Błogosławiony] Wincenty Kadłubek. 1993 ([Biografia]....) szczegóły 
1063.książka o twórcy: Świżek Klemens: Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie - kult - modlitwy. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1064.artykuł: Cetwiński Marek: Kadłubek i Pitagoras. Recepcja filozofii Zachodu w polskich kronikach średniowiecznych. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
1065.artykuł: Chmielewska Katarzyna: Wincenty Kadłubek a dziedzictwo antycznej teorii literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 79-101  szczegóły 
1066.artykuł: Chyła Roman: Urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Notatnik Sandomierski 1994 nr 6 s. 16-18  szczegóły 
1067.artykuł: Czekoński Marek: Mistrz Wincenty. Sandomierzanin 2001 nr 1 s. 10-11 (sylwetka...) szczegóły 
1068.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Kadłubek (cz. I). Hydra 1995 nr 9 s. 20-21 (nt. socjologicznych aspektów kultu Wincentego Kadłubka...) szczegóły 
1069.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884). Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 96 s. 601-616 (dot. trzech portretów...) szczegóły 
1070.artykuł: Gromadzki Grzegorz: O sposobie myślenia mstrza Wincentego słów kilka. Kwartalnik Historyczny 1992 nr 2 s. 95-102  szczegóły 
1071.artykuł: Grzesik Ryszard: Źródła erudycji Kadłubka. Roczniki Historyczne = Historical Annals 1994 t. 60 s. 163-172  szczegóły 
1072.artykuł: Kuerbis Brygida: Maitre Vincent dit Kadłubek, disciple des humanistes francais du XIIe siecle. x 1998 ([W ks.:] Gli umanesimi medievali. [Red.] Claudio Leonardi. Tavarnuzze ...) szczegóły 
1073.artykuł: Lewandowski Ignacy: Maitre Vincent, premier chroniqueur polonais, et Justin, epitomateur de Pompee Trogue. x 1998 ([W ks.:] Gli umanesimi medievali. [Red.] Claudio Leonardi. Tavarnuzze ...) szczegóły 
1074.artykuł: Marzec Andrzej: Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle trzech kompendiów średniowiecznej wiedzy ("Etymologiarum sive originum libri XX" Izydora z Sewilli, "De Universo" Rabana Maura, "De bestis et aliis rebus" Hugona od św. Wiktora). Historia 1993 nr 1 s. 9-38 (symbolika zwierzęca u Wincentego Kadłubka i w literaturze średniowiecz...) szczegóły 
1075.artykuł: Mazurek Sławomir: Wincenty Kadłubek - jego życie i dzieło. Notatnik Sandomierski 1997 nr 10 s. 4-19  szczegóły 
1076.artykuł: Mały Gość Niedzielny 1989 nr 11/12 s. 15  szczegóły 
1077.artykuł: Mizera Stefan: Z badań nad przywilejem Iwona Odrowąża z roku 1220. Częstochowskie Studia Teologiczne 1998 t. 25 (1997) s. 121-173 (m.in. nt. działalności Wincentego Kadłubka w ramach sprawowania urzędu...) szczegóły 
1078.artykuł: Plezia Marian: Dwa bratanki. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 15-20 (porównanie twórcz. Wincentego Kadłubka z węgierskim dziejopisem Anonim...) szczegóły 
1079.artykuł: Plezia Marian: Jak Kadłubek uczył się łaciny?. Meander 1994 nr 5/6 s. 259-271  szczegóły 
1080.artykuł: Plezia Marian: Wincenty Kadłubek - kronikarz krakowski. Rocznik Krakowski 1995 t. 61 s. 5-10  szczegóły 
1081.artykuł: Starnawski Jerzy: Ueber die Literatur der polnischen Renaissance des 13. Jahrhunderts. x 1998 ([W ks.:] Gli umanesimi medievali. [Red.] Claudio Leonardi. Tavarnuzze ...) szczegóły 
1082.artykuł: Szpakowska-Mądzik Irena: Vincentius Magister. Ikar 1996 nr 7/8 s. 38-39 (z portr....) szczegóły 
1083.artykuł: Trześniowska Alicja: Mistrz Wincenty Kadłubek. Nasz Dziennik 2003 nr 56 s. 3 (sylwetka; art. z okazji 780. rocznicy śmierci...) szczegóły 
1084.artykuł: Wyszyński Stefan: Wychowawca Narodu polskiego. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 2 s. 47  szczegóły 
1085.artykuł: Zabłocki Stefan: Uwagi o recepcji błogosławionego Wincentego Kadłubka w XVIII w. w Polsce. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 28 (streszcz. ref....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1086.impreza: "Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Interdyscyplinarna sesja naukowa "Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło". Alma Mater 2000 nr 18 s. 40 (program sesji...) szczegóły 
artykuł: (mit): Dzieło mistrza Wincentego. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Prokop Krzysztof R.: "Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło" - sesja naukowa (Kraków, 10 III 2000). Studia Historyczne 2000 z. 3 s. 547-548 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Prokop Krzysztof R.: Winceny Kadłubek - człowiek i dziełs (Interdyscyplinarna sesja naukowa). Alma Mater 2000 nr 20 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1087.utwór: Chronica Polonorum.  szczegóły 
artykuł: Cetwiński Marek: Podstępem czy siłą? "Działania specjalne" i ich moralna ocena w kronikach śląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2002 t. 2 (2056) s. 115-137 (porównanie epizodu opisanego przez Wincentego Kadłubka z "Dialogiem o ...) szczegóły 
artykuł: Chmielewska Katarzyna: Recepcja Wergiliusza w Polsce na przykładzie "Kroniki polskiej" mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2003 z. 7 s. 25-29  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła. Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 71-86  szczegóły 
artykuł: Jamroziak Emilia: Język, obraz, model - analiza struktury społeczeństwa polskiego XI oraz XII wieku na podstawie III i IV księgi "Kroniki Polskiej" Mistrza Wincentego oraz koncepcji historiograficznych XIX i XX wieku. Nasze Historie 1994 t. 1 s. 35-64  szczegóły 
artykuł: Malinowska Jolanta: Wizerunek kobiety w kronice Mistrza Kadłubka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1999 z. 64 s. 5-25  szczegóły 
artykuł: Mossakowski Stanisław: Drzwi Gnieźnieńskie a "Kronika polska" Mistrza Wincentego. x 1997 ([w ks.:] Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Warsz...) szczegóły 
artykuł: Nieznanowski Stefan: Mistrz Wincenty. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 73-74 (z biogr., z portr....) szczegóły 
artykuł: Osmala Grzegorz: Obraz swiata zwierzęcego w "Chronica Polonorum" Wincentego Kadłubka. Sendomiria 2000 nr 2 s. 17-28  szczegóły 
artykuł: Piechowski Jerzy: Cenniejszy niż klejnoty. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 85 s. 21 (dot. dziejów tzw. "rękopisu Eugeniuszowskiego" - najlepszego ze znany...) szczegóły 
artykuł: Plezia Marian: Autoreferat z przygotowywanego przez siebie wydania kroniki Kadłubka. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1990 t. 54 (1989/1990) s. 3-5 (streszcz....) szczegóły 
artykuł: Plezia Marian: Najstarsze echo lektury Arystotelesa w piśmiennictwie polskim. Meander 1992 nr 5/6 s. 329-331  szczegóły 
artykuł: Plezia Marian: Wiersze w "Kronice" Kadłubka. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 101-112 (z aneksem zawierającym przekład wierszy "Żale nagrobne po śmierci Kazi...) szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Dialog w "Kronice Mistrza Wincentego". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 129-141  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Res Historica 1998 z. 3 s. 63-72  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego. x 1999 ([W ks. zb.:] Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe. Pod red...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Leszek: Podstęp w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 29-43  szczegóły 
książka o utworze: Chmielewska Katarzyna: Rola wątków i motywów antycznych w "Kronice polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. 2003  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1088.kult: Olszewski Daniel: Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie (Zarys historii). x 1990 ([W ks. zb.:] Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejow...) szczegóły 
1089.kult: Powściągliwość i Praca 2000 nr 2 s. 22 (fot. przedstawiającej kronikarza płaskorzeźby z kościoła cystersów w J...) szczegóły 
1090.kult: Powściągliwość i Praca 2000 nr 2 s. 22 (fot. ołtarza z relikwiami kronikarza w kościele cystersów w Jędrzejowi...) szczegóły 
  Kadłubiec Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Marcol Katarzyna: Złoty Laur Cieszynianki. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 4 s. 26 (not. o przyznaniu statuetki "Złotej Cieszynianki"...) szczegóły 
  Kadłub Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1092.wiersz: Kadłub Maria: Dom w którym oddychasz.... Plama 2001 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
1093.wiersz: Kadłub Maria: Kiedy przyjdziesz zahaczę.... Plama 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
1094.wiersz: Kadłub Maria: Piłeś kawę a ja.... Plama 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
  Kadłub Marta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1095.książka twórcy: Kadłub Marta: Z kawałka dłoni. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1096.wiersz: Kadłub Marta: Drugą stroną Brzegu (cz. 1-4) (Łukaszowi Bagińskiemu). ARTyleria 2001 nr 0 (1) s. 8-10  szczegóły 
  Kadłubowski Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
1097.wiersz: Kadłubowski Feliks: Kiedy strapiony Polak.... Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr 9 s. 172  szczegóły 
  Kado Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1098.wiersz: Kado Katarzyna: Bluszcz. W drodze 1996 nr 10 s. 70  szczegóły 
1099.wiersz: Kado Katarzyna: Dałaś mi naparstek.... Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
1100.wiersz: Kado Katarzyna: Do gwiazdki. Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
1101.wiersz: Kado Katarzyna: Do gwiazdki. Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
1102.wiersz: Kado Katarzyna: Exodus [z tego cyklu:] Co Ty wiesz o Życiu... Arkusz 1996 nr 1 s. 12  szczegóły 
1103.wiersz: Kado Katarzyna: Exodus [z tego cyklu:] Moje wiersze źdźbła trawy... Arkusz 1996 nr 1 s. 12  szczegóły 
1104.wiersz: Kado Katarzyna: Exodus [z tego cyklu:] Może jestem ze stada... Arkusz 1996 nr 1 s. 12  szczegóły 
1105.wiersz: Kado Katarzyna: Exodus [z tego cyklu:] Nagle po spotkaniu z Tobą.. (Witkowi Różańskiemu). Arkusz 1996 nr 1 s. 12  szczegóły 
1106.wiersz: Kado Katarzyna: Exodus [z tego cyklu:] Z kroplami deszczu... W drodze 1996 nr 10 s. 70  szczegóły 
1107.wiersz: Kado Katarzyna: Exultate [z tego cyklu:] Jestem Twoją pieśnią.... W drodze 1991 nr 10 s. 71  szczegóły 
1108.wiersz: Kado Katarzyna: Jak ślepiec stale zbaczał... (Pamięci Vincenta van Gogha). Arkusz 1999 nr 8 s. 13  szczegóły 
1109.wiersz: Kado Katarzyna: Lepiej nie iść na ulice... Akant 1999 nr 8 s. 19  szczegóły 
1110.wiersz: Kado Katarzyna: Na progu wielkiego domu... Akant 1999 nr 8 s. 19  szczegóły 
1111.wiersz: Kado Katarzyna: Przytulam się do popękanej.... Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
1112.wiersz: Kado Katarzyna: W tej klatce mieszkają ludzie... Arkusz 1999 nr 8 s. 13  szczegóły 
1113.wiersz: Kado Katarzyna: Wchodzę przez duże białe drzwi... Arkusz 1999 nr 8 s. 13  szczegóły 
1114.wiersz: Kado Katarzyna: Wielki Post a ty.... Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
1115.wiersz: Kado Katarzyna: Wielokropek pytań otwiera.... Arkusz 2001 nr 8 s. 10  szczegóły 
  Kadukowska Anna
    proza (alfabet tytułów)
1116.proza: Kadukowska Anna: Milczenie. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 21-22 (z not....) szczegóły 
1117.proza: Kadukowska Anna: Wiersz, noc i kartka papieru. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 3/4 s. 50-51  szczegóły 
  Kain pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1118.książka twórcy: Kain : Kwaśne deszcze. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
1119.książka twórcy: Kain : Przyszłość zaczyna się dzisiaj. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Kaiper Aleksandra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1120.książka twórcy: Kaiper Aleksandra: Wiedźma. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Kajak Olgierd
    proza (alfabet tytułów)
1121.proza: Kajak Olgierd: Pleśń. Dialog [Warszawa] 1999 nr 6 s. 22-43 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
  Kajdański Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1122.książka twórcy: Kajdański Edward: Perłowy trójkąt. 1987  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Kultura 1989 nr 2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Daszewicz Roman: Kontrasty 1988 nr 7 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Głąbiński Stanisław: Świat Książki 1989 nr 1 s. 13  szczegóły 
recenzja: Łubczyk Grzegorz: Życie Warszawy 1988 nr 72 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zieliński Stanisław: Nowe Książki 1988 nr 10 s. 91-92  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1123.proza: Kajdański Edward: Powrót do "Perłowego trójkąta". Kontrasty 1989 nr 1-3  szczegóły 
  Kajdański Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1124.wiersz: Kajdański Jarosław: Skąd wzięłaś się wyspo.... Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 61  szczegóły 
1125.wiersz: Kajdański Jarosław: Zgódźże się na ten świat.... Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 18 XII s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1126.proza: Kajdański Jarosław: Maruda polska. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 140-142 (fel....) szczegóły 
  Kajec Marcin W.
    proza (alfabet tytułów)
1127.proza: Kajec Marcin W.: Życzenie. Fantazja 1991 nr 4 s. 23  szczegóły 
  Kajetanowicz Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1128.artykuł: Donigiewicz Stanisław: Wiadomości z życia śp. Ks. Infułata Dionizego Kajetanowicza. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 1998 nr 11 s. 6-11 (sylwetka...) szczegóły 
  Kajewski Krystian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1129.książka twórcy: Kajewski Krystian: Ladacznica. [Pow.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Franczak Jerzy: Papierowe demony. Akant 2002 nr 10 s. 37  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1130.proza: Kajewski Krystian: Zaratrustra albo predestynacja. Megalopolis 2002 nr 2/3 s. [86]  szczegóły 
  Kajewski Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1131.książka twórcy: Kajewski Piotr: Wiersz w toku. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Współmówienie języków. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Poeta brulionowy. Odra 1999 nr 6 s. 131-132  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Substancja czasu. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 207-208  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: "Jak się wiersz ma do dnia?". Arkusz 1999 nr 12 s. 10  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1132.wiersz: Kajewski Piotr: Czy sen wymknął ci się... Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 123  szczegóły 
1133.wiersz: Kajewski Piotr: Dopaść po prostu (Jackowi Łukasiewiczowi). Odra 1996 nr 6 s. 96  szczegóły 
1134.wiersz: Kajewski Piotr: Jak długo trwa (portret)?. Arkusz 1999 nr 12 s. 10  szczegóły 
1135.wiersz: Kajewski Piotr: Miejsce wiersza. Arkusz 1999 nr 12 s. 9  szczegóły 
1136.wiersz: Kajewski Piotr: Począć nie wiadomo co (1-2. Urszuli Kozioł, autorce "Żalnika", w tym wiersza "W nieprzezroczystym świetle"). Odra 1996 nr 6 s. 96  szczegóły 
1137.wiersz: Kajewski Piotr: Sposób istnienia. Arkusz 1999 nr 12 s. 10  szczegóły 
1138.wiersz: Kajewski Piotr: Transfer. Arkusz 1999 nr 12 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1139.proza: Kajewski Piotr: Czarodziejskie góry i jeziora. Odra 1994 nr 1 s. 92-93 (fel....) szczegóły 
1140.proza: Kajewski Piotr: "Człowiek o rozmarzonych rękach...". Odra 1995 nr 3 s. 88-89 (fel....) szczegóły 
1141.proza: Kajewski Piotr: Czy warto i jak?. Odra 2001 nr 11 s. 100-101  szczegóły 
1142.proza: Kajewski Piotr: Fazy przetrwania. Odra 1989 nr 11 s. 91-92 ([fel.]...) szczegóły 
1143.proza: Kajewski Piotr: [Felietony]. Odra 1988 nr 9, 11, 12  szczegóły 
1144.proza: Kajewski Piotr: Gardło lewiatana. Odra 1996 nr 9 s. 114-115 (fel....) szczegóły 
1145.proza: Kajewski Piotr: Gęsto tłumacząc (się). Odra 2002 nr 5 s. 96-97 (fel....) szczegóły 
1146.proza: Kajewski Piotr: Korol. Odra 1990 nr 7/8 s. 88-89  szczegóły 
1147.proza: Kajewski Piotr: Kuropatwy na zesłaniu. Odra 1998 nr 6 s. 103-104 (fel....) szczegóły 
1148.proza: Kajewski Piotr: Litwo, moja "mała" ojczyzno!?. Odra 1995 nr 6 s. 100-101 (fel....) szczegóły 
1149.proza: Kajewski Piotr: "Łebski" kosmos. Odra 1997 nr 2 s. 109-110 (fel....) szczegóły 
1150.proza: Kajewski Piotr: Multi, multi. Odra 2002 nr 2 s. 106-107 (fel....) szczegóły 
1151.proza: Kajewski Piotr: Niby daleko, ale bardzo blisko.... Odra 1995 nr 2 s. 92-93 (fel....) szczegóły 
1152.proza: Kajewski Piotr: Nienagle (1939-1989). Odra 1989 nr 9 s. 90  szczegóły 
1153.proza: Kajewski Piotr: Odpryski nadmiaru. Odra 1997 nr 9 s. 6 (fel....) szczegóły 
1154.proza: Kajewski Piotr: Ogłaszam konkurs. Odra 1999 nr 2 s. 95-96 (fel. literacki...) szczegóły 
1155.proza: Kajewski Piotr: Pisanie na literę. Odra 2002 nr 1 s. 103-104 (fel....) szczegóły 
1156.proza: Kajewski Piotr: Przepełnienie po drugiej stronie rampy. Odra 1991 nr 5 s. 87-88 (fel....) szczegóły 
1157.proza: Kajewski Piotr: Przęsła. Odra 1989 nr 1 s. 91-92  szczegóły 
1158.proza: Kajewski Piotr: Tyły. Odra 2000 nr 9 s. 102-103  szczegóły 
1159.proza: Kajewski Piotr: Wątek muru. Odra 1994 nr 6 s. 93-94 (fel....) szczegóły 
1160.proza: Kajewski Piotr: Wielośladowość bruku. Odra 1998 nr 12 s. 109-110 (fel....) szczegóły 
1161.proza: Kajewski Piotr: Wyskok w urok. Odra 1993 nr 3 s. 88-89 (fel....) szczegóły 
1162.proza: Kajewski Piotr: Z korytarza. Odra 2003 nr 11 s. 83-84 (fel....) szczegóły 
1163.proza: Kajewski Piotr: Za białym murem. Odra 1997 nr 1 s. 106-107 (fel....) szczegóły 
1164.proza: Kajewski Piotr: Ze smoczkiem w buzi. Odra 1990 nr 5 s. 94  szczegóły 
1165.proza: Kajewski Piotr: Zero siły stylu. Odra 2000 nr 6 s. 95-96 (fel....) szczegóły 
  Kajfosz Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1166.wiersz: Kajfosz Agata: Do widzenia moja szkoło.... Głos Ludu 1998 nr 82 s. 4  szczegóły 
1167.wiersz: Kajfosz Agata: Wiosna już tu!. Głos Ludu 2000 nr 54 s. 4  szczegóły 
  Kajka Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1168.książka twórcy: Kajka Michał: Treny mazurskie. 2003  szczegóły 
1169.książka twórcy: Kajka Michał: [Wybór wierszy] Gedichte. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1170.wiersz: Kajka Michał: Domek rodzinny. Pomerania 1995 nr 10 s. 9  szczegóły 
1171.wiersz: Kajka Michał: Mazury (Fragment). Nowiny 1989 nr 196 s. 6  szczegóły 
1172.wiersz: Kajka Michał: Mój ojczysty mazurski las. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 46  szczegóły 
1173.wiersz: Kajka Michał: Mój ojczysty mazurski las. Pomerania 1995 nr 10 s. 9  szczegóły 
1174.wiersz: Kajka Michał: Na Gody. Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 45  szczegóły 
1175.wiersz: Kajka Michał: Tereny mazurskie. Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 45  szczegóły 
1176.wiersz: Kajka Michał: Tęskność za ojczystą mową. Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 44  szczegóły 
1177.wiersz: Kajka Michał: Tęskność za ojczystą mową. Głos Nauczyciela 1990 nr 4 s. 3  szczegóły 
1178.wiersz: Kajka Michał: Z duchowej mej niwy. Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1179.proza: Kajka Michał: Bóg się narodził w ludzkim ciele. Warmia i Mazury 2001 nr 8/9 s. 1  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1180.listy: Kajka Michał: [List]. Warmia i Mazury 1988 nr 13 s. 9 (z 1936 do redakcji Mazura; oprac. Jan Chłosta; z fot....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1181.książka o twórcy: Chojnowski Zbigniew: Michał Kajka. Poeta mazurski. 1992  szczegóły 
recenzja: Chłosta Jan: Monografia o Michale Kajce. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 17 s. 11  szczegóły 
recenzja: Jasiński Grzegorz: Czy Kajka straszy?. Borussia 1993 nr 6 s. 177-178  szczegóły 
1182.książka o twórcy: Jasiński Janusz: Michał Kajka 1858-1940. Droga do Polski. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1183.artykuł: Bojar-Fijałkowska Anna: Szkice do nazewnictwa koszalińskich ulic. Koszalińskie Studia i Materiały 1989 nr 3/4 s. 203 (biogram...) szczegóły 
1184.artykuł: Chłosta Jan: Kierunki 1988 nr 39 s. 13  szczegóły 
1185.artykuł: Chłosta Jan: O poecie, który wiersze na deskach pisał.... Słowo Powszechne 1990 nr 185/186 s. 11  szczegóły 
1186.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Obserwator spod Ełku. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 46-48  szczegóły 
1187.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Świat Książki 1989 nr 11 s. 39 (nt. księgozbioru Michała Kajki znajdującym się w Ośrodku Badań Nauk. i...) szczegóły 
1188.artykuł: Czerwiński Michał: Katolik 1988 nr 6 s. 8  szczegóły 
1189.artykuł: Drozdowska Józefa: "Nasze harfy, nasze lutnie..." (Marzenie Kowalskiej). Najprościej 1995 nr 2 s. 24-26  szczegóły 
1190.artykuł: (JA): Z klasyki literatury chłopskiej (Michał Kajka). Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 44  szczegóły 
1191.artykuł: Kachel Paweł: Michał Kajka. Katolik 1992 nr 5 s. 13  szczegóły 
1192.artykuł: Kozak Joanna: Tam gdzie szumi wieczny las... O poezji Michała Kajki. Test 1995 nr 2 s. 118-125  szczegóły 
1193.artykuł: Kruk Erwin: Poezja religijna Michała Kajki - jej geneza. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 212-224  szczegóły 
1194.artykuł: Kruk Erwin: Z mazurskiego brulionu [z tego cyklu:] Treny Michała Kajki. Myśl Protestancka 2001 nr 2 s. 68-72  szczegóły 
1195.artykuł: Pospiszylowa Anna: Zdania przydawkowe w utworach poetyckich Michała Kajki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze 1997 z. 1 s. 47-55  szczegóły 
1196.artykuł: Zieliński Tadeusz Jacek: Interpelacja nr 5415 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ochrony spuścizny poety mazurskiego Michała Kajki. Myśl Protestancka 2001 nr 1 s. 92 (z dnia 22 XII 2000; podpisał Poseł Tadeusz Jacek Zieliński...) szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Sylwester: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia ministra - na interpeleację nr 5415 w sprawie ochrony spuścizny poety mazurskiego Michała Kajki. Myśl Protestancka 2001 nr 1 s. 92 (z dnia 22 I 2001; podpisał Sekretarz stanu: Sylwester Zieliński...) szczegóły 
1197.artykuł: Zieliński Tadeusz J.: "Pniem się do góry na radosne chóry". O teologiczno-ewangelickich wątkach liryki Michała Kajki przy okazji 60. rocznicy śmierci poety. Myśl Protestancka 2000 nr 4 s. 61-80 (z obszernymi fragmentami wierszy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1198.impreza: Sympozjum Ekumeniczne poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego (1984).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 193-194 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 193-194 (spraw....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1199.kult: Zieliński Tadeusz Jacek: Michał Kajka w Sejmie - interpelacja nr 5415 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ochrony spuścizny poety mazurskiego Michała Kajki. Warmia i Mazury 2001 nr 5 s. 36  szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Sylwester: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia ministra - interpelację nr 5415 w sprawie ochrony spuścizny poety mazurskiego Michała Kajki. Warmia i Mazury 2001 nr 5 s. 36  szczegóły 
  Kajkowska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1200.książka twórcy: Kajkowska Irena: Wiersze wybrane. Ścieżką uczuć i myśli moich. 1992  szczegóły 
1201.książka twórcy: Kajkowska Irena: Wspomnienia, sylwetki i trochę filozofii życiowej. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1202.wiersz: Kajkowska Irena: Babcia i jej bajki. Gwiazda Polarna 1993 nr 23 s. 13  szczegóły 
1203.wiersz: Kajkowska Irena: Budzi się kraj. Gwiazda Polarna 1990 nr 46 s. 13  szczegóły 
1204.wiersz: Kajkowska Irena: Do matki Polki. Gwiazda Polarna 1991 nr 2 s. 13  szczegóły 
1205.wiersz: Kajkowska Irena: Kołysanka. Gwiazda Polarna 1994 nr 36 s. 13  szczegóły 
1206.wiersz: Kajkowska Irena: Moja Warszawa. Gwiazda Polarna 1991 nr 34 s. 13  szczegóły 
1207.wiersz: Kajkowska Irena: Trzeba budować dom. Gwiazda Polarna 1991 nr 6 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1208.artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 15 s. 7 (o przekazaniu egz. "Wierszy dla maluchów i przedszkolaków" dla dzieci ...) szczegóły 
  Kajsiewicz Józef Hieronim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1209.książka twórcy: Kajsiewicz Hieronim: Ksiądz a polityka. 2000  szczegóły 
1210.książka twórcy: Kajsiewicz Hieronim: Tryptyk wielkanocny. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1211.wiersz: Kajsiewicz Hieronim: Tyś mi! ty zawsze jeden.... Twórczość 1993 nr 9 s. 49  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1212.książka o twórcy: Guzdek Józef: Idea narodu i jego wolności w kazaniach księdza Hieronima Kajsiewicza CR (1812-1873). 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1213.artykuł: Pałosz Przemysław: Wokół cyklu sonetów wojennych J.H. Kajsiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1996 z. 37 s. 34-42  szczegóły 
1214.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Niedokończony poemat Hieronima Kajsiewicza. Akt II książki "Stos dla Adama albo kacerze i kapłani. Studium dramatyczne w trzech aktach z przygotowaniem i prologiem". Twórczość 1993 nr 9 s. 43-69, nr 10 s. 65-91 (biogr., dot. relacji Adama Mickiewicza z H. Kajsiewiczem; z fragm. wie...) szczegóły 
1215.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Niedokończony poemat Hieronima Kajsiewicza. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 141-152  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1216.utwór: Listy ze Wschodu.  szczegóły 
artykuł: Jóźwiak Wojciech: Bułgaria oczyma XIX-wiecznego polskiego misjonarza. x ([w ks.:] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Red. nauk. Mar...) szczegóły 
  Kajszczak Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
1217.wiersz: Kajszczak Teresa: Konformizm. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 110  szczegóły 
  Kajtek Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Kajtek Tadeusz: Powódź. Goniec Staszowski 1997 nr 9 s. 2  szczegóły 
  Kajtoch Jacek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1219.tekst paraliteracki: Kajtoch Jacek: Plus 1989 nr 5 s. 4 (w ankiecie red. "Pisarze odpowiadają"...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1220.artykuł: Komarewicz Józef: Jacek Kajtoch: Ruch KKMP ma zasługi w historii literatury powojennej. Okolice 1988 nr 3 s. 127-128  szczegóły 
  Kajtochowa Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1221.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Bezdrożem ścierniska. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
recenzja: bgz: Śląsk 2003 nr 10 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pastuszewski Stefan: Starsza pani mówi... Akant 2003 nr 8 s. 53  szczegóły 
1222.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Cień Ozyrysa. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: "Anna Kajtochowa atakuje!". Magdalenka Literacka 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
1223.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Krzyk lelka. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Wiersze dla mężczyzn. Magdalenka Literacka 1995 nr 13/14 s. 7  szczegóły 
1224.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Nie jestem biegła w tajemnicach duchów. [Wiersze i aforyzmy]. 2000  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Treny i elegie. Akant 2000 nr 5 s. 24  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Biegła w tajemnicach duchów. Aneks Trybuny 2000 nr 88 s. 5  szczegóły 
1225.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Ogród ostów. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
1226.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Stygnąca kipiel. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Wiersze dla mężczyzn. Magdalenka Literacka 1995 nr 14/14 s. 7  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Wiersze dla mężczyzn. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 41 s. 21  szczegóły 
1227.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Sytuacje II. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: S.D.: Nowe Książki 1992 nr 6 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Świat w okruchach. Słowo Powszechne 1992 nr 132 s. 6  szczegóły 
1228.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Tabliczka dawno roztrzaskanej prawdy. Wybór wierszy. 1998  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Matka krakowskich poetów. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Radecki Maurycy: Warto sięgnąć po te tomiki. Koniec Wieku 1998 nr 11 s. 69 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Między krzykiem lelka a urodą tarniny. Aneks Trybuny 1998 nr z 11/12 VII s. 7  szczegóły 
1229.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Tamten brzeg. [Pow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: A.C.: O dzieciństwie w niedzisiejszym stylu. Guliwer 1994 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Jędrzejczyk Olgierd: Na tamtym brzegu. Lektura 1993 nr 11-12 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Historia traktowana uczciwie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 18 s. 20  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Tamten brzeg wspomnienia. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Stępień Ewa: Powrót do pierwszej strony życia. Akcent 1995 nr 2 s. 158, 159  szczegóły 
1230.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Uroda tarniny. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
1231.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Usiłowałam być człowiekiem. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
recenzja: Mostowicz Igor: Człowiek według kobiety. Magdalenka Literacka 1994 nr 1 s. 3  szczegóły 
1232.książka twórcy: Kajtochowa Anna: Żyję snem? [Wiersze]. 2002  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Wiersze pełne miłości i przyjaźni. Okolica Poetów 2002 nr 18 s. 45-46  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1233.wiersz: Kajtochowa Anna: A Miriam pośród jaskółek... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 33  szczegóły 
1234.wiersz: Kajtochowa Anna: Bezsenność. Lektura 1993 nr 4-10 s. 10  szczegóły 
1235.wiersz: Kajtochowa Anna: Biegłaś przez ciernie... (Pamięci Danieli Nowak). Galeria 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
1236.wiersz: Kajtochowa Anna: Biegnę przez życie.... Poezja 1988 nr 3 s. 53  szczegóły 
1237.wiersz: Kajtochowa Anna: Chciałabym oprawić bursztyny... Lektura 1993 nr 4-10 s. 10  szczegóły 
1238.wiersz: Kajtochowa Anna: Chciałabym oprawić bursztyny.... Oksymoron 1990 s. 165  szczegóły 
1239.wiersz: Kajtochowa Anna: Czarny prostokąt granitu... Pieśń Skrzydlata 1996 nr 2 s. 36 (z not.: W rocznicę bolszewickiej napaści na Polskę...) szczegóły 
1240.wiersz: Kajtochowa Anna: Człowiek opada z sił.... Poezja 1988 nr 3 s. 53  szczegóły 
1241.wiersz: Kajtochowa Anna: Dlatego nie rzucaj... Magdalenka Literacka 1996 nr 18/20 s. [2]  szczegóły 
1242.wiersz: Kajtochowa Anna: "Gdy rozum śpi..." (Oglądając grafiki Goi). Lektura 1993 nr 4-10 s. 10  szczegóły 
1243.wiersz: Kajtochowa Anna: Ileż to już razy... Lektura 1992 nr 3-6 s. 2  szczegóły 
1244.wiersz: Kajtochowa Anna: Jak Cię pożegnać... x 1999 ([W ks.:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje...) szczegóły 
1245.wiersz: Kajtochowa Anna: Jak długo bułgarska dziewczyno.... Poezja 1988 nr 3 s. 54  szczegóły 
1246.wiersz: Kajtochowa Anna: Jam z rodu Nomadów... Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
1247.wiersz: Kajtochowa Anna: Jeden jedyny liść.... Metafora 1997 nr 29/30 s. 76  szczegóły 
1248.wiersz: Kajtochowa Anna: Jeszcze dłonie... x 1999 ([W ks.:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje...) szczegóły 
1249.wiersz: Kajtochowa Anna: Jeśli nie możesz... Magdalenka Literacka 1996 nr 18/20 s. [2]  szczegóły 
1250.wiersz: Kajtochowa Anna: Kończysz swój bieg... x 1999 ([W ks.:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje...) szczegóły 
1251.wiersz: Kajtochowa Anna: Kończysz swój bieg... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19  szczegóły 
1252.wiersz: Kajtochowa Anna: Krawędzią wody i nieba.... Poezja 1988 nr 3 s. 53  szczegóły 
1253.wiersz: Kajtochowa Anna: Lawina. Płomyczek 1989 nr 3 s. 17  szczegóły 
1254.wiersz: Kajtochowa Anna: Lubię wnętrze świątyni.... Magdalenka Literacka 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
1255.wiersz: Kajtochowa Anna: Łowię świt uchem.... Poezja 1988 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
1256.wiersz: Kajtochowa Anna: Męstwo. Akant 2003 nr 13 s. 19  szczegóły 
1257.wiersz: Kajtochowa Anna: Najpiękniej modlić się.... Metafora 1997 nr 29/30 s. 75-76  szczegóły 
1258.wiersz: Kajtochowa Anna: Ojczyzna. Magdalenka Literacka 1994 nr 1 s. 3  szczegóły 
1259.wiersz: Kajtochowa Anna: Oswajanie ciszy. Lektura 1992 nr 3-6 s. 2  szczegóły 
1260.wiersz: Kajtochowa Anna: Pasjans. Lektura 1993 nr 4-10 s. 10  szczegóły 
1261.wiersz: Kajtochowa Anna: Pasjans. Lektura 1992 nr 3-6 s. 2  szczegóły 
1262.wiersz: Kajtochowa Anna: Pożegnanie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 20  szczegóły 
1263.wiersz: Kajtochowa Anna: Próba defiicji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 33  szczegóły 
1264.wiersz: Kajtochowa Anna: Przygoda polityczna. Oksymoron 1990 s. 166  szczegóły 
1265.wiersz: Kajtochowa Anna: Rzeczywistość nie jest tworem... Lektura 1992 nr 3-6 s. 2  szczegóły 
1266.wiersz: Kajtochowa Anna: Słychać śmierć w ciszy... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19-20  szczegóły 
1267.wiersz: Kajtochowa Anna: Spływa wieczór gwiazdą... Lektura 1992 nr 3-6 s. 2  szczegóły 
1268.wiersz: Kajtochowa Anna: Sytuacja X. Metafora 1997 nr 29/30 s. 76  szczegóły 
1269.wiersz: Kajtochowa Anna: Sytuacje II [z tego cyklu:] LV: Im mocniej starość.... Życie Literackie 1990 nr 5 s. 4  szczegóły 
1270.wiersz: Kajtochowa Anna: Szelest pamięci. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19  szczegóły 
1271.wiersz: Kajtochowa Anna: Sztuka powodzenia: włożyć.... Oksymoron 1990 s. 166  szczegóły 
1272.wiersz: Kajtochowa Anna: Szukam swego.... Życie Literackie 1990 nr 5 s. 4  szczegóły 
1273.wiersz: Kajtochowa Anna: Tak głęboko krył... (Pamięci Bogusława Sławomira Kundy). Magdalenka Literacka 1995 nr 10/12 s. 5  szczegóły 
1274.wiersz: Kajtochowa Anna: Taniec pośród cieni... (Pamięci Celiny Niedźwieckiej Babci w "Tangu" Sławomira Mrożka). Lektura 1993 nr 4-10 s. 10  szczegóły 
1275.wiersz: Kajtochowa Anna: Tatarskie prośby o świcie (O boski wichrze...). Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 28-30  szczegóły 
1276.wiersz: Kajtochowa Anna: Wędrówka współczesnego badacza.... Oksymoron 1990 s. 165  szczegóły 
1277.wiersz: Kajtochowa Anna: Wiosenne nastroje. Metafora 1997 nr 29/30 s. 75  szczegóły 
1278.wiersz: Kajtochowa Anna: Witraż na niebiesko... x 1999 ([W ks.:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje...) szczegóły 
1279.wiersz: Kajtochowa Anna: Włożyłam jarzmo.... Oksymoron 1990 s. 165  szczegóły 
1280.wiersz: Kajtochowa Anna: Wszystko ma swój sens... Lektura 1993 nr 4-10 s. 10 (z fot....) szczegóły 
1281.wiersz: Kajtochowa Anna: Z Leningradu (B. Bartnikowskiemu). Poezja 1988 nr 3 s. 52  szczegóły 
1282.wiersz: Kajtochowa Anna: Z pielgrzymki Jana Pawła II po Ziemi Świętej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 32  szczegóły 
1283.wiersz: Kajtochowa Anna: Zielonym tatarakiem... x 1999 ([W ks.:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje...) szczegóły 
1284.wiersz: Kajtochowa Anna: Złota Matko Częstochowska.... Galeria 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1285.proza: Kajtochowa Anna: Tamten brzeg [pow., fragm.:] Pończochy. Oksymoron 1990 s. 80-9  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1286.książka o twórcy: Ostrowski Eryk: Wędrówki o świcie. Opowieść o Annie Kajtochowej. 1997  szczegóły 
recenzja: A.C.: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 41 (nota...) szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Portret poetki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 39 s. 20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Konopacki Maciej Musa: Siostra z plemienia. Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 23-30 (biogr., zawiera także teksty utworów...) szczegóły 
1288.artykuł: Ostrowski Eryk: Bezimienne potoki mówią. O noych wierszach Anny Kajtochowej. Suplement 2002 nr 9/10 s. 15-18  szczegóły 
1289.artykuł: Ostrowski Eryk: Jaka jest uroda tarniny. O poezji Anny Kajtochowej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 159-162  szczegóły 
1290.artykuł: Ostrowski Eryk: Jaka jest uroda tarniny. Koniec Wieku 2000 nr 16 s. 51-54  szczegóły 
1291.artykuł: Stanuch Stanisław: "Chciałam ubrać siebie w niebo..." (O poezji Anny Kajtochowej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 21-22  szczegóły 
  Kajtoch Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1292.książka twórcy: Kajtoch Wojciech: Doba. Wiersze i proza. 2003  szczegóły 
recenzja: Pastuszewski Stefan: Nie ma potrzeby kapitulować. Akant 2003 nr 13 s. 45  szczegóły 
1293.książka twórcy: Kajtoch Wojciech: Rozstrzelane kukły. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Trzy debiuty. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 48  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Świat w okruchach. Słowo Powszechne 1992 nr 132 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Kajtoch Wojciech: Ballada o kości ludzkiej do nikogo nie należącej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34-35  szczegóły 
1295.wiersz: Kajtoch Wojciech: Ballada o kości ludzkiej do nikogo nie należącej (Naśladownictwo). Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
1296.wiersz: Kajtoch Wojciech: Jeremiasz. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 174-175 (z not., s. 177...) szczegóły 
1297.wiersz: Kajtoch Wojciech: Komplement. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34  szczegóły 
1298.wiersz: Kajtoch Wojciech: Leśmian. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 177 (z not....) szczegóły 
1299.wiersz: Kajtoch Wojciech: Miłość. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1300.wiersz: Kajtoch Wojciech: Na śmierć sąsiada, murarza. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1301.wiersz: Kajtoch Wojciech: Nowy Pascal. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34  szczegóły 
1302.wiersz: Kajtoch Wojciech: Poeta w sklepie obuwniczym. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1303.wiersz: Kajtoch Wojciech: Poezja. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1304.wiersz: Kajtoch Wojciech: Salon (Czesławowi Miłoszowi i Zbigniewowi Herbertowi każdemu z innego powodu). Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1305.wiersz: Kajtoch Wojciech: Samotny i niepewny. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 175 (z not., s. 177...) szczegóły 
1306.wiersz: Kajtoch Wojciech: Świeca. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci-dziennikarze....) szczegóły 
1307.wiersz: Kajtoch Wojciech: Uczennica. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż): Poeci dziennikarze....) szczegóły 
1308.wiersz: Kajtoch Wojciech: Umarłe miłości. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 175-176 (z not., s. 177...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1309.proza: Kajtoch Wojciech: Kąpiel wojskowa. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
1310.proza: Kajtoch Wojciech: Kolejny dzień. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
1311.proza: Kajtoch Wojciech: Miłość II. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
1312.proza: Kajtoch Wojciech: Przestroga tankietce. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
1313.proza: Kajtoch Wojciech: Wieczorne picie herbaty (Dla Justyny Dury). Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
1314.proza: Kajtoch Wojciech: "...z popielnika iskiereczka mruga...". Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
  Kajzar Helmut
    wiersze (alfabet tytułów)
1315.wiersz: Kajzar Helmut: Pastor Jan Lasota. Myśl Protestancka 1997 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1316.proza: Kajzar Helmut: Wspominki przy koniaku jajecznym. Zwrot 1991 nr 1 s. 47-49 (z koment.: Kazimierz Kaszper...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1317.tekst paraliteracki: Kajzar Helmut: Jak zaczynałem? (Z rękopisów). Notatnik Teatralny 1993 nr 6 vol. I s. 163-164  szczegóły 
1318.tekst paraliteracki: Kajzar Helmut: Manifest. Rita Baum 2003 nr 6 s. 30  szczegóły 
1319.tekst paraliteracki: Kajzar Helmut: Manifest teatru metacodziennego. Teatr 1997 nr 7/8 s. 45  szczegóły 
1320.tekst paraliteracki: Kajzar Helmut: Z rękopisów 1982. Notatnik Teatralny 1993 nr 6 vol. I s. 192-193 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1321.artykuł: Burzyńska Anna R.: Do zapadni! Śmierć w teatrze świata Helmuta Kajzara. Rita Baum 2003 nr 6 s. 27-29 (nt. toposu wanitatywnego w pisarstwie twórcy...) szczegóły 
1322.artykuł: Górska Irena: Granice epiki - granice dramatu. Arkusz 2000 nr 4 s. 4-5 (dot. granicy między prozą a dramatem w prozie Mirona Białoszewskiego i...) szczegóły 
1323.artykuł: Lachmann Piotr: Dlaczego AKT-ORKA?. Notatnik Teatralny 1993 nr 6 vol. I s. 183-187  szczegóły 
1324.artykuł: Stachurska-Czaja Urszula: W poszukiwaniu tożsamości. Bohater dramatów Helmuta Kajzara. Ruch Literacki 2000 z. 4 s. 459-475  szczegóły 
1325.artykuł: Wąchocka Ewa: Teatr Kajzara. Śląsk 2002 nr 10 s. 46-48 (dot. twórczości dramaturgicznej autora...) szczegóły 
1326.artykuł: Zeler Bogdan: Helmut Kajzar. Myśl Protestancka 1997 nr 4 s. 55  szczegóły 
  Kajzerek Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1327.książka twórcy: Kajzerek Antoni: Adiós Padre! Z życia misjonarza. [Wspomn. z l. 70-tych i 80-tych XX w.]. 1989  szczegóły 
1328.książka twórcy: Kajzerek Antoni: Vivi, Pepe i Paco. Powieść dla dzieci. 1995  szczegóły 
  Kajzer Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
1329.proza: Kajzer Franciszek: Kolumb a Czesi. Zwrot 2000 nr 8 s. 75-76  szczegóły 
1330.proza: Kajzer Franciszek: Pisz w urzyńdzie. Zwrot 2000 nr 8 s. 75  szczegóły 
  Kajzer Karol
    proza (alfabet tytułów)
1331.proza: Kajzer Karol: Czary na krowy. Zwrot 2000 nr 8 s. 76  szczegóły 
1332.proza: Kajzer Karol: Dobrze tatulkowi. Zwrot 2001 nr 2 s. 76  szczegóły 
1333.proza: Kajzer Karol: JAk baba chłopu wrożyła. Zwrot 2003 nr 8 s. 73-74  szczegóły 
1334.proza: Kajzer Karol: Krótko i węzłowato. Zwrot 2001 nr 12 s. 70-71  szczegóły 
1335.proza: Kajzer Karol: Meter słómy. Kalendarz Cieszyński 1989 s. 166 (na podstawie opowowiadania Józefa Janika...) szczegóły 
1336.proza: Kajzer Karol: Sakramyncki hóncwóty. Zwrot 2001 nr 2 s. 75  szczegóły 
1337.proza: Kajzer Karol: Straszydło spod kościoła. Zwrot 2003 nr 8 s. 72-73  szczegóły 
1338.proza: Kajzer Karol: Utopiec gro w karty. Zwrot 2001 nr 2 s. 75-76  szczegóły 
1339.proza: Kajzer Karol: W wigilijną noc. Zwrot 2003 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
1340.proza: Kajzer Karol: Wigilijne przygody. Zwrot 2000 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
  Kakareko Waldemar
    proza (alfabet tytułów)
1341.proza: Kakareko Waldemar: To się moż zdarzyć. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
1342.proza: Kakareko Waldemar: Wesele. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
  Kakiet Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1343.książka twórcy: Kakiet Andrzej: Tory donikąd. [Pow.]. 1989  szczegóły 
  Kakietek Sławek
    wiersze (alfabet tytułów)
1344.wiersz: Kakietek Sławek: Egoi lub Sta. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 121  szczegóły 
  Kak Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1345.wiersz: Kak Marta: Byłabym Julią gdyby.... Incipit 1997 nr 9/10 s. 44  szczegóły 
1346.wiersz: Kak Marta: Czy widziałeś kiedyś... Kartki [Katowice] 1997 nr 1 s. 12  szczegóły 
1347.wiersz: Kak Marta: Moje piersi... Kartki [Katowice] 1997 nr 1 s. 14  szczegóły 
1348.wiersz: Kak Marta: Pojawiasz się co dzień... Kartki [Katowice] 1997 nr 1 s. 13  szczegóły 
1349.wiersz: Kak Marta: Pomalowałam usta czerwoną.... Incipit 1997 nr 7/8 s. 10  szczegóły 
  Kakowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1350.książka twórcy: Kakowski Aleksander: Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki. 2000  szczegóły 
recenzja: Kołodziejczyk Arkadiusz: Niepodległość i Pamięć 2002 nr 1 s. 311-316  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1351.artykuł: Gajownik Michał: Abp Aleksander Kakowski wobec niepodległości Polski (1914-1918). x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
  Kalandyk Mariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1352.książka twórcy: Kalandyk Mariusz: Powrót Atanaryka. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Barbarzyńca i klerk. Akcent 1997 nr 3 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Rozbita mozaika. Twórczość 1998 nr 5 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Or: Poza oficyną. Odra 1998 nr 7/8 s. 132-133 (not....) szczegóły 
recenzja: Or.: W oficynie. Odra 2002 nr 5 s. 114 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pustowski Henryk: Sylwy rzeszowskie. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 168  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: W oficynie. Odra 1998 nr 1 s. 119  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: "Tyś jest Itaka". Studium 1997 nr 7/8 s. 196-199 (z not. o Janie Wolskim na s. 274...) szczegóły 
1353.książka twórcy: Kalandyk Mariusz: Timbuktu. Fuga. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (50). Twórczość 2002 nr 4 s. 113-115 (także rec. "Było minęło" Juliana Kornhausera i "Już znikąd nicości" Mi...) szczegóły 
recenzja: (JD): Książki. Magazyn literacki 2001 nr 12 s. 44-45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Fuga czyli o potrzebie ładu. Pracownia 2002 nr 29 s. 61-64  szczegóły 
recenzja: Or.: W oficynie. Odra 2002 nr 5 s. 114 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Nowe Książki 2002 nr 2 s. 34  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1354.wiersz: Kalandyk Mariusz: Atanaryk. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 193-194  szczegóły 
1355.wiersz: Kalandyk Mariusz: Atanaryk. Fraza 1991 nr 1 s. 16 (z not. o aut., s. 13...) szczegóły 
1356.wiersz: Kalandyk Mariusz: Atanaryk (Wykład sztuki wojennej). Fraza 1995 nr 8 s. 103  szczegóły 
1357.wiersz: Kalandyk Mariusz: Elegia. Fraza 1991 nr 1 s. 13-16 (z not. o aut., s. 13...) szczegóły 
1358.wiersz: Kalandyk Mariusz: Elegia dla A. Ginsberga. Fraza 1997 nr 16 s. 160  szczegóły 
1359.wiersz: Kalandyk Mariusz: Emaus. Arkusz 1997 nr 12 s. 11  szczegóły 
1360.wiersz: Kalandyk Mariusz: Mnich opowiada (Miasto). Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 84 (z not. o autorze na s. 211...) szczegóły 
1361.wiersz: Kalandyk Mariusz: Orfeusz. Fraza 1995 nr 7 s. 42  szczegóły 
1362.wiersz: Kalandyk Mariusz: Prowadź mnie rytmie.... Topos 1996 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
1363.wiersz: Kalandyk Mariusz: Przyjaciołom - żyjącym poetom. Fraza 1997 nr 17 s. 261  szczegóły 
1364.wiersz: Kalandyk Mariusz: Tren. Arkusz 1997 nr 12 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1365.proza: Kalandyk Mariusz: A jeżeli nihilizm?. Fraza 1994 nr 5/6 s. 114-117 (esej...) szczegóły 
1366.proza: Kalandyk Mariusz: Ból i słodycz samotności. Fraza 1997 nr 17 s. 186-188  szczegóły 
1367.proza: Kalandyk Mariusz: Chłopskość. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 116-117 (fel....) szczegóły 
1368.proza: Kalandyk Mariusz: Dzienniczek. Pamflet liryczny. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 192-198 (z not. o autorze na s. 211...) szczegóły 
1369.proza: Kalandyk Mariusz: Felietonowe remanenty. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 223-225  szczegóły 
1370.proza: Przy-Datnik. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 8 s. 247-253 (z notą o aut., s. 272...) szczegóły 
1371.proza: Kalandyk Mariusz: przy-Datnik. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 7 s. 228-233 (dziennik...) szczegóły 
1372.proza: Kalandyk Mariusz: Wziemiowstąpienie. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 180-183  szczegóły 
  Kalańska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1373.wiersz: Kalańska Elżbieta: Nie polecę w Kosmos.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 113  szczegóły 
  Kalata Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1374.wiersz: Kalata Ania: Dwa słowa. Kartki [Katowice] 1998 [dodatek do] nru 7/8 s. 14 (z not., s. 14-15...) szczegóły 
1375.wiersz: Kalata Anna: Nie potrafię jej odnaleźć... Przekaz 2000 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Kalbarczyk Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1376.książka twórcy: Kalbarczyk Adam: Obrazki. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Absolutna bariera. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 8  szczegóły 
recenzja: Urbański J.F.: Herbertowską miarą. O "Obrazkach" Adama Kalbarczyka. Akcent 1994 nr 1 s. 148-150  szczegóły 
1377.książka twórcy: Kalbarczyk Adam: Strusiowisko. [Miniatury prozą]. 1988 (Narodziny. Sztuka biegania. Przywileje bogów. Błędy definici. Leci now...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1378.wiersz: Kalbarczyk Adam: Kamień. Akcent 1988 nr 4 s. 120  szczegóły 
1379.wiersz: Kalbarczyk Adam: Ma petite fleur. Akcent 1988 nr 4 s. 120  szczegóły 
1380.wiersz: Kalbarczyk Adam: Obrazki Samuela Buduef. Akcent 1988 nr 4 s. 118  szczegóły 
1381.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef mówi o swych wątpliwościach. Akcent 1988 nr 4 s. 119  szczegóły 
1382.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef objaśnia nazwę "obrazek". Akcent 1988 nr 4 s. 118-119  szczegóły 
1383.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef objaśnia technikę swych obrazków. Akcent 1988 nr 4 s. 119  szczegóły 
1384.wiersz: Kalbarczyk Adam: Teoria fragmentu Samuela Buduef. Akcent 1988 nr 4 s. 118  szczegóły 
  Kalbarczyk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1385.wiersz: Kalbarczyk Anna: Codzienność. Przemiany 1989 nr 5 s. 5  szczegóły 
1386.wiersz: Kalbarczyk Anna: Dziwię się. Przemiany 1989 nr 10 s. 7  szczegóły 
1387.wiersz: Kalbarczyk Anna: Jesienią zjawiają się zmory. Przemiany 1989 nr 10 s. 7  szczegóły 
1388.wiersz: Kalbarczyk Anna: Kamień. Przemiany 1989 nr 5 s. 5  szczegóły 
1389.wiersz: Kalbarczyk Anna: Kobieta której nikt nie kocha. Przemiany 1989 nr 2 s. 13  szczegóły 
1390.wiersz: Kalbarczyk Anna: Lalka mieszkająca we mnie. Przemiany 1989 nr 10 s. 7  szczegóły 
1391.wiersz: Kalbarczyk Anna: Nawet.... Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 94 s. 12  szczegóły 
1392.wiersz: Kalbarczyk Anna: Obraz kobiety ciężarnej. Przemiany 1989 nr 10 s. 7  szczegóły 
1393.wiersz: Kalbarczyk Anna: Wiek XX się kończy. Przemiany 1989 nr 2 s. 13  szczegóły 
1394.wiersz: Kalbarczyk Anna: Złość. Przemiany 1989 nr 2 s. 13  szczegóły 
  Kalbarczyk Paweł
    proza (alfabet tytułów)
1395.proza: Kalbarczyk Paweł: Niezwykły sen. Nowe Twarze 1999 nr 3/4 s. 14  szczegóły 
  Kalemba Karina
    wiersze (alfabet tytułów)
1396.wiersz: Kalemba Karina: Kilogramy. Cudne Manowce 2003 nr 10 s. 2  szczegóły 
  Kalemba Krystyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1397.książka twórcy: Kalemba Krystyna: Aforyzmy. 1998  szczegóły 
1398.książka twórcy: Kalemba Krystyna: Już nie nakrecam zegarów. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1399.książka twórcy: Kalemba Krystyna: Nie ma urwanych zdarzeń. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1400.wiersz: Kalemba Krystyna: Mój las. Karta Groni 2003 nr 22 s. 184  szczegóły 
1401.wiersz: Kalemba Krystyna: W fotelu rozbujanym... Karta Groni 2003 nr 22 s. 184  szczegóły 
  Kalembkiewicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1402.książka twórcy: Kalembkiewicz Jan: Wspomnienia z Afryki z pracy misyjnej w Zambii w latach 1972-1979. 2003  szczegóły 
  Kalenik Anna Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
1403.proza: Kalenik Anna: Dyskretny urok dekadencji. Topos 1999 nr 1 s. 47 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1404.proza: Kalenik Anna: Ecce homo. Topos 1999 nr 1 s. 46 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1405.proza: Kalenik Anna: List gończy. Topos 1999 nr 1 s. 46 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1406.proza: Kalenik Anna: Mona Lisa. Topos 1999 nr 1 s. 47 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1407.proza: Kalenik Anna: Piękno i bestie. Topos 1999 nr 1 s. 45-46 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1408.proza: Kalenik Anna: Rewolta artystyczna. Topos 1999 nr 1 s. 45 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1409.proza: Kalenik Anna Katarzyna: Serwis końca wieku. Arkusz 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
1410.proza: Kalenik Anna: Van Gogh. Topos 1999 nr 1 s. 46 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1411.proza: Kalenik Anna: Wenus z wystawy. Topos 1999 nr 1 s. 46 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
1412.proza: Kalenik Anna: Wieża Babel. Topos 1999 nr 1 s. 45 (z notą Jana Trzykropka na s. 43...) szczegóły 
  Kaleniuk Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
1413.wiersz: Kaleniuk Aneta: Bóg. Więź 2001 nr 4 s. 71  szczegóły 
1414.wiersz: Kaleniuk Aneta: Wielki Piątek. Więź 2001 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
  Kaleta Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1415.wiersz: Kaleta Henryk: Powrót. Biuletyn Literacki 2000 s. 107  szczegóły 
1416.wiersz: Kaleta Henryk: Powrót. Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 13  szczegóły 
  Kaleta Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1417.wiersz: Kaleta Krystyna: Moja mamusia. Głos Ludu 1994 nr 78 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Kaleta Roman
    zgon (alfabet autorów)
1418.zgon: Aleksandrowska Elżbieta: Roman Kaleta (9 II 1924 - 16 VII 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 129-133  szczegóły 
1419.zgon: EGK: Gazeta Robotnicza 1989 nr 169 s. 5 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
1420.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 140 s. 2  szczegóły 
1421.zgon: Kultura 1989 nr 31 s. 2  szczegóły 
1422.zgon: Klimowicz Mieczysław: Roman Kaleta (9 lutego 1924 - 16 lipca 1989). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 353-357 (1989...) szczegóły 
1423.zgon: Literatura 1989 nr 11/12 s. 83 (zmarł: 16 VII 1989; not....) szczegóły 
1424.zgon: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 110  szczegóły 
1425.zgon: Odrodzenie 1989 nr 30 s. 12  szczegóły 
1426.zgon: Przekrój 1989 nr 2303 s. 3 (zmarł: 16 VII 1989; not....) szczegóły 
1427.zgon: Polityka 1989 nr 30 s. 2 (zmarł: 16 VII 1989; not....) szczegóły 
1428.zgon: Pol'sha 1989 nr 10 s. 5 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
1429.zgon: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 31 s. 12  szczegóły 
1430.zgon: Słowo Polskie 1989 nr 167 s. 2 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
1431.zgon: Sprawy i Ludzie 1989 nr 29 s. 2  szczegóły 
1432.zgon: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 44 s. 4  szczegóły 
1433.zgon: Wieczór Wrocławia 1989 nr 140 s. 1, 2  szczegóły 
1434.zgon: Więź 1989 nr 11/12 s. 205 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
1435.zgon: Żbikowski Piotr: O Romanie Kalecie wspomnienie. x 1992 ([W ks. zb.:] Od Koźmiana do Czernika. Studia i szkice o literaturze po...) szczegóły 
1436.zgon: Życie Literackie 1989 nr 32 s. 15 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
1437.zgon: Życie Warszawy 1989 nr 168 s. 2; nr 169 s. 16; nr 170 s. 8 (zmarł: 16 VII 1989...) szczegóły 
  Kaleta Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
1438.wiersz: Kaleta Wacław: Ja, cytat z utworów Joanny. Fraza 2001 nr 1/2 s. 130-131  szczegóły 
1439.wiersz: Kaleta Wacław: Leśna pani. Fraza 2001 nr 1/2 s. 130  szczegóły 
1440.wiersz: Kaleta Wacław: Pejzaże dzieciństwa. Fraza 2001 nr 1/2 s. 129  szczegóły 
1441.wiersz: Kaleta Wacław: Pewnie już nigdy... Fraza 2001 nr 1/2 s. 129  szczegóły 
1442.wiersz: Kaleta Wacław: Pożegnanie z Bułatem. Fraza 1999 nr 1 s. 18-19 (wiersz poświęcony Bułatowi Okudżawie...) szczegóły 
1443.wiersz: Kaleta Wacław: Spada gwiazda, spada... Fraza 2001 nr 1/2 s. 130-131  szczegóły 
  Kaletowa Stanisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1444.książka twórcy: Kaletowa Stanisława: By ocalić. Wiersze wybrane. 1998  szczegóły 
  Kalewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1445.wiersz: Kalewska Anna: Opolskie anioły (Panu Profesorowi Antoniemu Czyżowi). Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 23  szczegóły 
1446.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Pożegnanie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 351-355  szczegóły 
1447.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Renuntiatio. Ogród 1992 nr 3/4 s. 349-350  szczegóły 
1448.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Z ustami pełnymi trawy. Ogród 1992 nr 3/4 s. 346-348  szczegóły 
  Kalęba Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1449.wiersz: Kalęba Anka: Kim jestem?. Suplement 2000 nr 4 s. 56  szczegóły 
  Kalicka Felicja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1450.książka twórcy: Kalicka Felicja: Dwa czterdziestolecia mojego życia. Wspomnienia 1904-1984. 1989  szczegóły 
  Kalicka Manula
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1451.książka twórcy: Kalicka Manula: Tata, one i ja. [Pow.]. 2002  szczegóły 
1452.książka twórcy: Kalicka Manula: Tata, one i ja. [Pow.]. 2002  szczegóły 
recenzja: Torańska Teresa: Tata, one i ja. Wysokie Obcasy 2003 nr 6 s. 34  szczegóły 
  Kalicki Rajmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1453.książka twórcy: Kalicki Rajmund: Dziennik tajemny. [Szkice literackie]. 2000  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: We władzy wyjątków i pomyłek. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E4  szczegóły 
recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mendruń Renek: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Zaproszenie do wspólnego myślenia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 55  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Lekcja tanga. Twórczość 2001 nr 8 s. 121-124  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1454.proza: Kalicki Rajmund: Abece. Twórczość 2002 nr 10 s. 121-123 (felieton...) szczegóły 
1455.proza: Kalicki Rajmund: Animalia. Twórczość 1997 nr 6 s. 124-125  szczegóły 
1456.proza: Kalicki Rajmund: Argentyna. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 254-255  szczegóły 
1457.proza: Kalicki Rajmund: Byczo jest. Twórczość 1999 nr 9 s. 151-152  szczegóły 
1458.proza: Kalicki Rajmund: Cienie w lustrze (Jerzemu Pankowi). Twórczość 1992 nr 12 s. 130-134 (szkic...) szczegóły 
1459.proza: Kalicki Rajmund: Deszcz i parę słów. Twórczość 1997 nr 3 s. 141-142  szczegóły 
1460.proza: Kalicki Rajmund: Dziennik tajemny. Twórczość 1992 nr 12 s. 85-96 (esej...) szczegóły 
1461.proza: Kalicki Rajmund: Dziennik trzygodzinny. Twórczość 1997 nr 7 s. 127-128  szczegóły 
1462.proza: Kalicki Rajmund: Głupie pytania. Twórczość 2003 nr 10 s. 144-145 (felieton...) szczegóły 
1463.proza: Kalicki Rajmund: Jak się wzbogacić?. Twórczość 1999 nr 8 s. 150-151  szczegóły 
1464.proza: Kalicki Rajmund: Labirynt. Twórczość 2000 nr 7 s. 144-145  szczegóły 
1465.proza: Kalicki Rajmund: Lata sześćdziesiąte. Twórczość 1998 nr 2 s. 137-139  szczegóły 
1466.proza: Kalicki Rajmund: List otwarty do Juana Carlosa Gomeza w Buenos Aires. Twórczość 1998 nr 10 s. 141  szczegóły 
1467.proza: Kalicki Rajmund: Na rubieżach. Twórczość 1995 nr 7/8 s. 253-259  szczegóły 
1468.proza: Kalicki Rajmund: Nad Jaspersem. Twórczość 1996 nr 5 s. 172-173  szczegóły 
1469.proza: Kalicki Rajmund: Nędza felietonu. Debata 1993 nr 1 s. 133-134 (fel....) szczegóły 
1470.proza: Kalicki Rajmund: Nic. Twórczość 2003 nr 9 s. 119-122  szczegóły 
1471.proza: Kalicki Rajmund: "Nic nie grałem...". Twórczość 1997 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
1472.proza: Kalicki Rajmund: Niebo gwiaździste. Twórczość 2000 nr 8 s. 157-158  szczegóły 
1473.proza: Kalicki Rajmund: Po obejrzeniu malowanego zwierzyńca Pawła Lasika. Twórczość 1996 nr 1 s. 140  szczegóły 
1474.proza: Kalicki Rajmund: Poniewczasie. Twórczość 2003 nr 7/8 s. 208-210 (felieton...) szczegóły 
1475.proza: Kalicki Rajmund: Publicystyka. Twórczość 2000 nr 4 s. 151-152  szczegóły 
1476.proza: Kalicki Rajmund: Reguła Canettiego (o masie). Twórczość 1996 nr 10 s. 128-129  szczegóły 
1477.proza: Kalicki Rajmund: Straszne czasy. Twórczość 2003 nr 5 s. 130-133 (felieton...) szczegóły 
1478.proza: Kalicki Rajmund: W drodze. Twórczość 2002 nr 9 s. 124-127  szczegóły 
1479.proza: Kalicki Rajmund: W pułapce. Twórczość 2003 nr 6 s. 125-128 (felieton...) szczegóły 
1480.proza: Kalicki Rajmund: Wielki atraktor. Twórczość 2003 nr 12 s. 138-141 (felieton...) szczegóły 
1481.proza: Kalicki Rajmund: Wielkie łowy. Twórczość 2000 nr 10 s. 124-126  szczegóły 
1482.proza: Kalicki Rajmund: Wyprzedaż. Twórczość 1996 nr 9 s. 145-146  szczegóły 
1483.proza: Kalicki Rajmund: Za horyzontem. Twórczość 2000 nr 9 s. 140-142  szczegóły 
1484.proza: Kalicki Rajmund: Zapiecek. Twórczość 1997 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
1485.proza: Kalicki Rajmund: Zapiski porzucone. Twórczość 1994 nr 7 s. 56-68  szczegóły 
1486.proza: Kalicki Rajmund: Złoty podział. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 214-215 (felieton...) szczegóły 
1487.proza: Kalicki Rajmund: Zmysł szósty. Twórczość 1996 nr 7 s. 143-144  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1488.tekst paraliteracki: Kalicki Rajmund: Śmierć guru. Twórczość 1996 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
  Kalicki Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1489.książka twórcy: Kalicki Włodzimierz: Inaczej. [Rep.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Udany debiut albo jak uniknąć zagłaskania na śmierć. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Markowski Michał: Kultura 1989 nr 27 s. 4  szczegóły 
1490.książka twórcy: Kalicki Włodzimierz: Panowie na zabytkach. [Rep.]. 1991  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Reportaż po polsku. Nowe Książki 1992 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: (W): Szlachcic na zagrodzie.... Gazeta Wyborcza 1991 nr 123 s. 17  szczegóły 
1491.książka twórcy: Kalicki Włodzimierz: Powrót do Sulejówka. Opowieść o dworku marszałka Piłsudskiego. 2001  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Milusin j jego mieszkańcy. Aneks Trybuny 2001 nr 181 s. D  szczegóły 
recenzja: Domosławski Artur: Herosi schodzą z cokołów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 275 s. 19  szczegóły 
recenzja: Jaraczewski Krzysztof: Śledztwo w sprawie biurka. Gazeta. Magazyn 2001 nr 51 s. 32-33 (wyw. z wnukiem Józefa Piłsudskiego; rozm.: Włodzimierz Kalicki; z fot....) szczegóły 
recenzja: Król Eugeniusz Cezary: Podróż w przeszłość z happy endem. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki. Magazyn literacki 2002 nr 5 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Torańska Teresa: Powrót do Sulejówka. Gazeta Wyborcza 2001 nr 266 s. 2 (not....) szczegóły 
1492.książka twórcy: Kalicki Włodzimierz: W domu smoka. [Reportaże]. 1999  szczegóły 
recenzja: Giełżyński Wojciech: Nie taki Smok straszny?.... Nowe Książki 1999 nr 9 s. 9-10  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Anna i dom smoka. Gazeta. Magazyn 1999 nr 23 s. 28  szczegóły 
recenzja: Isz.: Magazyn Literacki 1999 nr 10 s. 67  szczegóły 
recenzja: Morawski Jerzy: Długonosy w domu smoka. Życie 1999 nr 122 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kronika ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w bibliotekach publicznych w Płocku w 2000 r.. Bibliotekarz Płocki 2001 nr 2 s. 61-62 (not. o promocji książki, 30 III 2000...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1493.proza: Kalicki Włodzimierz: Pocztówka z Wenecji. Gazeta. Magazyn 1993 nr 9 s. 4  szczegóły 
1494.proza: Kalicki Włodzimierz: Się napisało. Gazeta Wyborcza 1996 nr 10 s. 14-16 (rep....) szczegóły 
1495.proza: Kalicki Włodzimierz: Ukraść kruka. Duży Format 2003 nr 23 s. 4-11 (reportaż...) szczegóły 
1496.proza: Kalicki Włodzimierz: Ukraść kruka 2. Duży Format 2003 nr 24 s. 36-39 (reportaż...) szczegóły 
1497.proza: Kalicki Włodzimierz: Zdarzyło się dzisiaj. Duży Format 2003 nr 1-27 (cykl fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1498.artykuł: Włodzimierz Kalicki. Nowe Książki 1999 nr 9 okł. (nota biogr.; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1499.wywiad: Wielopolska Anna: Bardzo nie lubię złodziei. I bardzo lubię książki (Włodzimierz Kalicki, dziennikarz "Gazety Wyborczej", laureat Nagrody imienia Dariusza Fikusa w roku 1999). Rzeczpospolita 2000 nr 41 s. A4-A5 (z okazji przyznania nagrody; z not. i listem gratulacyjnym premiera Je...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1500.utwór: Się napisało (druk. Gazeta Wyborcza 1996 nr 10).  szczegóły 
artykuł: Tomalska Anna: Gazeta Wyborcza 1996 nr 25 s. 13 (list do red....) szczegóły 
  Kalina Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1501.artykuł: Borawski Stanisław: Wspomnienie o Antonim Kalinie w dziewięćdziesięciolecie śmierci. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 5-8  szczegóły 
  Kaliniak Maria
    proza (alfabet tytułów)
1502.proza: Kaliniak Maria: Jasnowidz. Twórczość Ludowa 1999 nr 1 s. 22  szczegóły 
  Kalinin Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1503.książka twórcy: Kalinin Andrzej: I Bóg o nas zapomniał... [Pow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: A.S.: Więź 1994 nr 7 s. 190  szczegóły 
recenzja: Czajkowska Agnieszka: "I Bóg o nas zapomniał..." Andrzeja Kalinina gawęda o innym świecie. Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 663-671  szczegóły 
recenzja: Koss Agata: Życie silniejsze od wszystkiego złego.... Kresy 1994 nr 18 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Niespieszny debiut. Gazeta Wyborcza 1994 nr 71 s. 10  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: "I Bóg o nas zapomniał". Kurier Wileński 1995 nr 80 (12611) s. 8  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: "I Bóg o nas zapomniał". Tygodnik Powszechny 1994 nr 16 s. 6  szczegóły 
1504.książka twórcy: Kalinin Andrzej: I Bóg o nas zapomniał.... 1994  szczegóły 
recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Czas ponurych obrazów. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 135-137  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Samotność zesłańca. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Niezwykła lektura - nie przeoczyć! O debiucie Andrzeja Kalinina. Polonistyka 1994 nr 9 s. 526-531  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Ludzie nie zapomnieli. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 15  szczegóły 
1505.książka twórcy: Kalinin Andrzej: I Bóg o nas zapomniał.... 1997  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Kalinin w szkole. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 26  szczegóły 
1506.książka twórcy: Kalinin Andrzej: Las wokół. Opowiadania. 1995 (Koncert. Film. Gazda....) szczegóły 
recenzja: (g): Aleje 3 1996 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Sztuka gawędy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 82 s. 8  szczegóły 
1507.książka twórcy: Kalinin Andrzej: W cieniu złych drzew. [Pow.]. 2000  szczegóły 
recenzja: P. KIT.: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piwowarski Krystian: Literatura i telewizor. Aleje 3 2001 nr 31 s. 24-25  szczegóły 
polemika: SB: Rzemiosło i artyzm. Aleje 3 2001 nr 32 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Sularz Joanna: Trujące korzenie PRL. Arcana 2001 nr 5 s. 183-184  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1508.proza: Kalinin Andrzej: Artysta z sercem do sztuki. Galeria 2002 nr 3 s. 30-32  szczegóły 
1509.proza: Kalinin Andrzej: Film. Arcana 1995 nr 2 s. 14-38 (z not....) szczegóły 
1510.proza: Kalinin Andrzej: Gazda. Arka 1992 nr 37/38 s. 46-66 (z not. o aut....) szczegóły 
1511.proza: Kalinin Andrzej: Grzech życia. Aleje 3 2001 nr 32 s. 12-13  szczegóły 
1512.proza: Kalinin Andrzej: Herod zwany królem. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 1, 16  szczegóły 
1513.proza: Kalinin Andrzej: I Bóg o nas zapomniał [pow., frgm.:] Konie. Kurier Wileński 1996 nr 164 s. 10  szczegóły 
1514.proza: Kalinin Andrzej: "Jak on, szelma, zawziął się na niego...". Polonistyka 1994 nr 9 s. 531-532  szczegóły 
1515.proza: Kalinin Andrzej: Nagła depesza. Aleje 3 1997 nr 8 s. 17-18  szczegóły 
1516.proza: Kalinin Andrzej: Notki z podróży do Lwowa. Aleje 3 2000 nr 30 s. 10-13  szczegóły 
1517.proza: Kalinin Andrzej: Obrazki ze starych klisz [fragm.]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 57-84  szczegóły 
1518.proza: Kalinin Andrzej: Tam, gdzie biją słoneczne zegary. Aleje 3 2001 nr 36 s. 19-21 (reportaż...) szczegóły 
1519.proza: Kalinin Andrzej: W cieniu złych drzew [pow.; fragm.:] Walerka. Aleje 3 2000 nr 27/28 s. 18-25  szczegóły 
1520.proza: Kalinin Andrzej: Wigilia białych niedźwiedzi.... Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 3-16  szczegóły 
1521.proza: Kalinin Andrzej: Ze sztambucha starego komucha. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 10-12  szczegóły 
1522.proza: Kalinin Andrzej: Zlot młodych przodowników. Śląsk 2001 nr 8 s. 38-41 (fragmenty przygotowywanej do druku książki "Ze sztambucha starego komu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1523.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego (wybrane imprezy). Bibliotekarz Bydgoski 1997 nr 2 s. 64-75 (m.in. nt. spotkania autorskiego, które odbyło się w Rejonowej Bibliote...) szczegóły 
1524.artykuł: Gulla Jacek: Zachować godność. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 14 IV s. 14 (nt. twórczości...) szczegóły 
1525.artykuł: Kot Elżbieta: Jubileusz pisarza. Śląsk 2003 nr 10 s. 85 (dot. obchodów 70. urodzin pisarza i 20-lecia jego pracy literackiej w ...) szczegóły 
1526.artykuł: Kot Elżbieta: Ostatni raz w Ratuszu. Śląsk 2003 nr 3 s. 85 (dot. spotkań ze znanymi osobami, związanymi z regionem, prowadzonych p...) szczegóły 
1527.artykuł: Sularz Joanna: Andrzej Kalinin - powiernik syberyjskich wspomnień. Aleje 3 2001 nr 32 s. 18-20 (nt. martyrologii Polaków na Syberii w twórczości pisarza i przygotowyw...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1528.wywiad: Piwowarski Krystian: W Kusiętach. Aleje 3 1999 nr 22 s. 12-15  szczegóły 
  Kalinka Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
1529.wiersz: Kalinka Bartłomiej: Był raz pewien rycerz... Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
1530.wiersz: Kalinka Bartłomiej: Idę do pracy... Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 30-31  szczegóły 
1531.wiersz: Kalinka Bartłomiej: Skoro wstaję co dnia... Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 29  szczegóły 
1532.wiersz: Kalinka Bartłomiej: Wiatr jesienny... Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 26  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1533.proza: Kalinka Bartłomiej: Korale wdowy B.. Lampa i Iskra Boża 1997 nr 12 s. 25-32  szczegóły 
  Kalinka Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1534.książka twórcy: Kalinka Jan: Musiało boleć. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
1535.książka twórcy: Kalinka Jan: Widok pielgrzymkowy. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1536.wiersz: Kalinka Jan: Czy to retoryka?. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
1537.wiersz: Kalinka Jan: [Dziewiętnaście] 19 słów. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (w rubryce: Hyde Park Czytelników; z not....) szczegóły 
1538.wiersz: Kalinka Jan: Między - między. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 12  szczegóły 
1539.wiersz: Kalinka Jan: Nie umierać. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 197 s. 9  szczegóły 
1540.wiersz: Kalinka Jan: Norwida pamięci. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 18  szczegóły 
1541.wiersz: Kalinka Jan: Pani N. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 20  szczegóły 
1542.wiersz: Kalinka Jan: Patronowi życia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 48 dod. s. 2  szczegóły 
1543.wiersz: Kalinka Jan: Prawie kudłata myśl. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
1544.wiersz: Kalinka Jan: Szept, gwar. Fraza 1997 nr 17 s. 178-179  szczegóły 
1545.wiersz: Kalinka Jan: Ścięte drzewko. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
1546.wiersz: Kalinka Jan: Światło z Wólki. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 16  szczegóły 
1547.wiersz: Kalinka Jan: W cztery oczy. Gazeta Lwowska 1994 nr 3 s. 3  szczegóły 
1548.wiersz: Kalinka Jan: W Zakopanem i wszędzie (P. Jerzemu Lisowskiemu). Fraza 1993 nr 3/4 s. 38  szczegóły 
1549.wiersz: Kalinka Jan: Wspominam ojca. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 14  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1550.artykuł: Kwiatkowski Jaromir: Jan na Wólce. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 48 dod. s. 2  szczegóły 
1551.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Pielgrzymowanie ks. Jana Kalinki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 190 s. 5 (twórcz....) szczegóły 
1552.artykuł: (R.Sz.): Lwowskie spotkanie z poezją ks. Jana Kalinki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 77 s. 10 (nota o spotk. w siedzibie Towarzystwa Kultury Lwowskiej we Lwowie...) szczegóły 
  Kalinkowski Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
1553.wywiad: Smogorzewski Paweł: "Kto z nas zdoła przeczytać tyle, ile on napisał?". Słowo Powszechne 1990 nr 101 s. 11 (nt. własnych prac translatorskich, gł. dot. tł. dzieł Orygenesa...) szczegóły 
  Kalinowska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1554.wiersz: Kalinowska Alicja: Szecherezada. Kartki [Białystok] 1992 nr 1 s. 14 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kalinowska Ania
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1555.książka twórcy: Kalinowska Ania: Krótka smycz. [Pow.]. 1990  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Nieznośna lekkość dobrobytu!. Literatura 1990 nr 5 s. 60  szczegóły 
  Kalinowska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1556.książka twórcy: Kalinowska Anna: "Boże Narodzenie". Scenariusz dla szkolnego teatru religijnego. 1998  szczegóły 
1557.książka twórcy: Kalinowska Anna: Lato nad Narwią. Zapiski w zeszycie z ekologicznego papieru. [Pow.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ostatni nerw Ziemi (Ekologiczno - awanturnicza powieść dla nastolatków). Życie 1997 nr 199 [dod.] s. 3  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Narwani nad Narwią. Guliwer 1998 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: (red.): Lato nad Narwią. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 2 s. 29  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1558.wywiad: Kulik Maria: Wytrwajmy nad Narwią!. Guliwer 1999 nr 4 s. 15-17 (głównie nt. własnej książki "Lato nad Narwią"...) szczegóły 
  Kalinowska-Bouvy Agata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1559.książka twórcy: Kalinowska-Bouvy Agata: Asy i Burasy = Toutous et Minous. [Dziec.]. 2000  szczegóły 
  Kalinowska Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1560.książka twórcy: Kalinowska Danuta: To cóż, że jesień... [Wiersze]. 1998  szczegóły 
  Kalinowska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1561.wiersz: Kalinowska Monika: Babcia. Świerszczyk 1999 nr 12 s. 3  szczegóły 
1562.wiersz: Kalinowska Monika: Zmartwienie brzozy. Płomyczek 2002 nr 9 s. 9  szczegóły 
  Kalinowska Zuzanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1563.książka twórcy: Kalinowska Zuzia: Sen róż. [Wiersze].  szczegóły 
  Kalinowski Andrzej, Kotas Margarita *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1564.książka twórcy: Kalinowski Andrzej, Kotas Margarita: Przyjaźń słabością pisana. [Pam.]. 2000  szczegóły 
  Kalinowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1565.wiersz: Kalinowski Andrzej: Kamień. Magdalenka Literacka 1994 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
1566.wiersz: Kalinowski Andrzej: Krowa. Magdalenka Literacka 1994 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
  Kalinowski Andrzej L.
    wiersze (alfabet tytułów)
1567.wiersz: Kalinowski Andrzej L.: Dżokej. Lektura 1992 nr 7-10 s. 7  szczegóły 
1568.wiersz: Kalinowski Andrzej L.: Toast. Lektura 1992 nr 7-10 s. 7  szczegóły 
  Kalinowski Daniel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1569.książka twórcy: Kalinowski Daniel: Epoka Wodnika. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
1570.książka twórcy: Kalinowski Daniel: Wiersze. 1992  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1571.wiersz: Kalinowski Daniel: Adam i Ewa. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 175 (z not....) szczegóły 
1572.wiersz: Kalinowski Daniel: Androgyne. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 5  szczegóły 
1573.wiersz: Kalinowski Daniel: Barman. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 111  szczegóły 
1574.wiersz: Kalinowski Daniel: Boa. Autograf 1998 nr 2 s. 30  szczegóły 
1575.wiersz: Kalinowski Daniel: Bracia syjamscy. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 6  szczegóły 
1576.wiersz: Kalinowski Daniel: Bułka. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
1577.wiersz: Kalinowski Daniel: Chórzyści. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 113  szczegóły 
1578.wiersz: Kalinowski Daniel: Egzegeta. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 112  szczegóły 
1579.wiersz: Kalinowski Daniel: Globtroter. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 113  szczegóły 
1580.wiersz: Kalinowski Daniel: Jętka. Autograf 1998 nr 2 s. 30  szczegóły 
1581.wiersz: Kalinowski Daniel: Kołatka. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
1582.wiersz: Kalinowski Daniel: Koń. Autograf 1998 nr 2 s. 29  szczegóły 
1583.wiersz: Kalinowski Daniel: Kret. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 4 (z not....) szczegóły 
1584.wiersz: Kalinowski Daniel: Niewidomy. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 114  szczegóły 
1585.wiersz: Kalinowski Daniel: Noc. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
1586.wiersz: Kalinowski Daniel: Nożownik. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 7  szczegóły 
1587.wiersz: Kalinowski Daniel: Odyseusz i Penelopa. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 176 (z not....) szczegóły 
1588.wiersz: Kalinowski Daniel: Oko. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 110  szczegóły 
1589.wiersz: Kalinowski Daniel: Pieniądze. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 112  szczegóły 
1590.wiersz: Kalinowski Daniel: Pieśń. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
1591.wiersz: Kalinowski Daniel: Pustelnik. Lewą nogą 1997 nr 9 s. 111  szczegóły 
1592.wiersz: Kalinowski Daniel: Syrena. Autograf 1998 nr 2 s. 29  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1593.proza: Kalinowski Daniel: Curiosa. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 8-15 (tekst dram....) szczegóły 
  Kalinowski Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
1594.proza: Kalinowski Grzegorz: Koncert na flet i orkiestrę. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 3 s. 22-23 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kalinowski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1595.wiersz: Kalinowski Jacek: Polski mundial. Scena 1990 nr 9/10 s. 27  szczegóły 
1596.wiersz: Kalinowski Jacek: Trzydziestoletni. Poezja 1989 nr 2 s. 102  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1597.proza: Kalinowski Jacek: Dostawa. Nowy Medyk 1989 nr 7 s. 7  szczegóły 
  Kalinowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1598.książka twórcy: Kalinowski Jerzy: Poszerzone serca. Wspomnienia. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1599.artykuł: Krąpiec Mieczysław: Jerzy Kalinowski (4 VIII 1916 - 21 X 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 201-202 (sylwetka z powodu zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1600.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 5 (zmarł: 21 X 2000; not....) szczegóły 
1601.zgon: Więź 2001 nr 1 s. 201-202 (zmarł: 21 X 2000; nota...) szczegóły 
  Kalinowski Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1602.książka twórcy: Kalinowski Marian: Wspomnienia wieloletniego nauczyciela. 1997  szczegóły 
  Kalinowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1603.wiersz: Kalinowski Piotr: Inicjacja. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 181  szczegóły 
1604.wiersz: Kalinowski Piotr: Wiersz. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 180  szczegóły 
  Kalinowski-Staropolski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1605.książka twórcy: Kalinowski-Staropolski Ryszard: W cieniu jabłoni. Wiersze i nie tylko. 1997  szczegóły 
  Kalinowski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1606.książka twórcy: Kalinowski Tadeusz: Białystok - moje miasto. Wspomnienia. 1998  szczegóły 
  Kalińska Anna
    proza (alfabet tytułów)
1607.proza: Kalińska Anna: Niewolnik z kraju Maurów. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1996 nr 7 s. 8-9  szczegóły 
1608.proza: Kalińska Anna: Sukcesja. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1996 nr 11 s. 28-29  szczegóły 
  Kalińska Beata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1609.książka twórcy: Kalińska Beata: Sennik kobiecy... [Wiersze]. 1990  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1610.wiersz: Kalińska Beata: Na Henryczka! (Ochotniczka)... Najprościej 2002 nr 3 s. 54 (oprac. Henryk Morawski...) szczegóły 
  Kalińska Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
1611.wiersz: Kalińska Urszula: Życie. Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 dod. s. [2] (proza poetycka...) szczegóły 
  Kalińska Wanda Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1612.książka twórcy: s. Alma : Nade mną Twoja miłość. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
1613.książka twórcy: Kalińska Wanda Małgorzata: Zamiast. [Wiersze]. 1988 (Spadkobiercy Kaina naznaczeni...Na wpół obecna... Z ziemi czarnej... C...) szczegóły 
recenzja: Gulczyński Janusz: Gazeta Młodych 1989 nr 52 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Jamroziak Wojciech: Przegląd Koniński 1989 nr 21 s. 9  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1614.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: Chodź za mną (Tryptyk. H. Koźmińskiemu). Gazeta Niedzielna 1988 nr 42 s. 5 (tutaj: druk. bez dedykacji...) szczegóły 
1615.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: Gdybyśmy mogli... (Marii Grabarczykowej). Integracje 1991 nr 27 s. 116  szczegóły 
1616.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: Istniejesz - rozpięty ponad czasem.... Powściągliwość i Praca 1992 nr 10 s. 3  szczegóły 
1617.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: Leśna Madonna. Powściągliwość i Praca 1992 nr 10 s. 3 (z not. i fot....) szczegóły 
1618.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: panie Zielonooki.... Gazeta Niedzielna 1988 nr 33 s. 5  szczegóły 
1619.wiersz: Kalińska Wanda Małgorzata: Rzeczywistość ukształtowana kruchością.... Powściągliwość i Praca 1992 nr 10 s. 3 (z not. i fot....) szczegóły 
  Kaliński Jan Damascen
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1620.utwór: Viennis.  szczegóły 
książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Maria: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 401-402  szczegóły 
  Kaliński Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1621.książka twórcy: Kaliński Jerzy: Wiersze i piosenki. 1995  szczegóły 
1622.książka twórcy: Kaliński Jerzy: Żyć marzeniami. Wiersze wybrane. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1623.wiersz: Kaliński Jerzy: Ojcze Święty. Nasz Dziennik 2000 nr 245 s. 9  szczegóły 
  Kaliński Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1624.książka twórcy: Kaliński Piotr: W krainie trzech słońc. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
  Kaliński Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1625.książka twórcy: Kaliński Witold: Markiza wyszła o piątej. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1626.wywiad: Szugiero Marzena: Człowiek prowincjonalny. Alter Ego. Magazyn artystyczny i naukowy 2002 nr 2 s. 41-53 (dot. m.in. własnej twórczości, poglądów nt. stanu współczesnej literat...) szczegóły 
  Kalisiak Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Kalisiak Małgorzata: Chemiczny wiersz. Arkusze Literackie 1997 nr 4 s. 32 (z not. koment. Zbigniewa Jerzyny s. 47...) szczegóły 
1628.wiersz: Kalisiak Małgorzata: Kartka z pamiętnika. Arkusze Literackie 1997 nr 4 s. 33 (z not. koment. Zbigniewa Jerzyny s. 47...) szczegóły 
1629.wiersz: Kalisiak Małgorzata: Wigilijny stół. Arkusze Literackie 1997 nr 4 s. 33 (z not. koment. Zbigniewa Jerzyny s. 47...) szczegóły 
  Kaliszewska Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1630.książka twórcy: Kaliszewska Małgorzata (ur. 1955): Kłopoty żółwików. [Wiersz]. 1988  szczegóły 
1631.książka twórcy: Kaliszewska Małgorzata (ur. 1955): Kocia olimpiada. [Wiersz]. 1995  szczegóły 
1632.książka twórcy: Kaliszewska Małgorzata (ur. 1955): Żabie drogi. [Wiersz]. 1991  szczegóły 
recenzja: Bolek Irena: "Misski" i myszki. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 73-75  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1633.proza: Kaliszewska Małgorzata (ur. 1955): Na targu. Płomyczek 1988 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
1634.proza: Kaliszewska Małgorzata (ur. 1955): Na targu. Magazyn Wileński 1992 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
  Kaliszewski Julian, Przyborowski Walery *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1635.książka twórcy: Kaliszewski Julian, Przyborowski Walery: Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: W mieście ohydnie plotkarskim. Trybuna 1999 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mazan Bogdan: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 208-218  szczegóły 
recenzja: Mąkosa Katarzyna: Grosz od wiersza. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 46  szczegóły 
recenzja: Waluś Józef: Stara i młoda prasa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 163-164  szczegóły 
  Kaliszewski Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1636.książka twórcy: Kaliszewski Andrzej: Herezja i inne wiersze. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Misterium codzienności. Twórczość 1995 nr 12 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: O historii, miłości i śmierci. Metafora 1996 nr 22/23 (1995/1996) s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Herezja znaczy dociekliwość. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Wiara i herezja. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 24 s. 21  szczegóły 
1637.książka twórcy: Kaliszewski Andrzej: Wiersze wybrane. 1976-1995. 1995  szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy S.: Poeta i historia. Magdalenka Literacka 1996 nr 18/20 s. [7] (nota...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Pochwała klasycyzmu. Rzeczpospolita 1995 nr 297 s. 27  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1638.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Aleja. Autograf 1989 nr 5 s. 45  szczegóły 
1639.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Angielska muzyka młodzieżowa. Metafora 1990 nr 1/2/ (1989/1990) s. 192-193  szczegóły 
1640.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Czytelnictwo. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 10  szczegóły 
1641.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Epitof. x 1989 ([w czasopiśmie:] Romboid (Bratislava) 1989 nr 2 s. 114 [informa...) szczegóły 
1642.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Grób Jesienina. Poezja 1988 nr 9 s. 19-20  szczegóły 
1643.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Herezja. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 10  szczegóły 
1644.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Herezja. Metafora 1991 nr 6/8 s. 101-102  szczegóły 
1645.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Historia. Akant 2002 nr 7 s. 14  szczegóły 
1646.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Jak dziwne i delikatne kwiaty.... Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 193-194  szczegóły 
1647.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Jak pies. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 10  szczegóły 
1648.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Jak poezja, jak smierć. Poezja 1988 nr 9 s. 19  szczegóły 
1649.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Klasztor Nowodziewiczy - Cmentarz Zasłużonych. Poezja 1988 nr 9 s. 21  szczegóły 
1650.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Msza wielkopostna. Student 1992 s. 24  szczegóły 
1651.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Nahrobny napis III. x 1989 ([w czasopiśmie:] Romboid (Bratislava) 1989 nr 2 s. 114-115 [inf...) szczegóły 
1652.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Najmniejsza emigracja. Kierunki 1989 nr 23 s. 11  szczegóły 
1653.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Pochwała marudera. Magdalenka Literacka 1996 nr 18/20 s. [7]  szczegóły 
1654.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Popołudnie fauna w bloku średniej wielkości. Poezja 1988 nr 9 s. 20  szczegóły 
1655.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Rublow - klasztor andronikowski. Nurt [Poznań] 1988 nr 5 s. 23  szczegóły 
1656.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Rzemieślnicy słów, artyści przedmiotów. Metafora 1991 nr 6/8 s. 100-101  szczegóły 
1657.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Stare listy. Nurt [Poznań] 1988 nr 5 s. 23  szczegóły 
1658.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Szkoła katów. Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 193  szczegóły 
1659.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Szkoła katów. Suplement 1990 nr 6/7 s. 9  szczegóły 
1660.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Troicka Cerkiew. Akant 2002 nr 7 s. 15  szczegóły 
1661.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Twierdza. Autograf 1989 nr 5 s. 45  szczegóły 
1662.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Zagorsk - refektarz. Nurt [Poznań] 1988 nr 5 s. 23  szczegóły 
1663.wiersz: Kaliszewski Andrzej: Znak. Magdalenka Literacka 1996 nr 18/20 s. [7]  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1664.artykuł: Koryl Janusz: Poeta spraw ostatecznych. Kierunki 1989 nr 23 s. 11 ([art. nt. twórcz.]...) szczegóły 
1665.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Popiół i ekstaza (O liryce Andrzeja Kaliszewskiego). Życie Literackie 1989 nr 24 s. 4, 6 (z fot....) szczegóły 
1666.artykuł: Obarski Marek: Nurt [Poznań] 1988 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1667.wywiad: Bury Maciej: Patrzę na to zbyt racjonalnie... Akant 2002 nr 7 s. 14-15 (nt. twórczości...) szczegóły 
sprostowanie: Waśkiewicz Andrzej K.: Akant 2002 nr 8 s. 64  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1668.utwór: Paszcza.  szczegóły 
artykuł: Kajtoch Jacek: Okolice 1988 nr 3 s. 54-56  szczegóły 
  Kaliszewski Jakub
    proza (alfabet tytułów)
1669.proza: Kaliszewski Jakub: Lalka. Nowy Świat 1991 nr 12 s. 9  szczegóły 
  Kaliszewski Julian
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1670.utwór: Szkice.  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Dopiski Klina do ocenzurowanego wydania "Szkiców". Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 381-382 (nt. wpisanych przez autora do egzemplarza II części "Szkiców" resustyc...) szczegóły 
  Kaliszewski Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1671.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Cień. Potop 1991 nr 5 s. 7  szczegóły 
1672.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Do przyszłego historyka. Więź 1991 nr 7/8 s. 75  szczegóły 
1673.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Dykta i gazeta.... Więź 1991 nr 7/8 s. 75  szczegóły 
1674.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Kiedy do brzegów morza.... Więź 1989 nr 3 s. 98  szczegóły 
1675.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Kto wie może.... Potop 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
1676.wiersz: Kaliszewski Wojciech: List. Więź 1989 nr 3 s. 98  szczegóły 
1677.wiersz: Kaliszewski Wojciech: Sabaudia zielony mieczyk.... Res Publica 1990 nr 10 s. 66 (z not....) szczegóły 
  Kalisz Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1678.wiersz: Kalisz Krzysztof: Kolektywizacja raju. Słowo Powszechne 1988 nr 123 s. 6  szczegóły 
1679.wiersz: Kalisz Krzysztof: Ludzie z miasta N.. Przekrój 1989 nr 2314 s. 12 ([z not.]...) szczegóły 
1680.wiersz: Kalisz Krzysztof: Polska pasja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 37 s. 14  szczegóły 
1681.wiersz: Kalisz Krzysztof: Polska pasja. Kierunki 1988 nr 26 s. 11  szczegóły 
1682.wiersz: Kalisz Krzysztof: Skulony drżeniem świtu... Magazyn Literacki 1996 nr 1 s. 116  szczegóły 
  Kalisz Robert
    proza (alfabet tytułów)
1683.proza: Kalisz Robert: Tancerka. Szafa 2000 nr 4 s. 52-54  szczegóły 
  Kaliściak Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1684.książka twórcy: Kaliściak Tomasz: Drwala rwanie zapisane. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1685.wiersz: Kaliściak T.: Wypady szklarza. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 3(92) s. 26  szczegóły 
  Kalita Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1686.książka twórcy: Kalita Danuta: Na kontrakcie. [Pow.]. 1996  szczegóły 
  Kalita Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1687.książka twórcy: Kalita Wiktor: Nihilistyczny reportaż z rzeczywistości. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
recenzja: Or: Poza oficyną. Odra 1991 nr 6 s. 106 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1688.wiersz: Kalita Wiktor: Adres do chleba. Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 30  szczegóły 
1689.wiersz: Kalita Wiktor: Cyrk erotyczny. Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 31  szczegóły 
1690.wiersz: Kalita Wiktor: Wigilia panteisty. Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 30  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1691.proza: Kalita Wiktor: Spotkanie Drugie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 31-36  szczegóły 
  Kalitczuk Zuzanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1692.książka twórcy: Kalitczuk Zuzanna: Przelotna wdowa. [Pow.]. 2003  szczegóły 
  Kalitka Lidia
    wiersze (alfabet tytułów)
1693.wiersz: Kalitka Lidia: Aniołowie. Cudne Manowce 2003 nr 9 s. 3  szczegóły 
  Kalitowski Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1694.książka twórcy: Kalitowski Michał: Bajki dla Agnieszki. 1998  szczegóły 
recenzja: Krasoń Katarzyna: Bajki dla Agnieszki. Guliwer 1999 nr 1 s. 26-27  szczegóły 
  Kaliwoda Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1695.wiersz: Kaliwoda Barbara: Błądząc. Radostowa 1998 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
1696.wiersz: Kaliwoda Barbara: Ja i Bóg. Radostowa 1998 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
  Kallenbach Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1697.tekst paraliteracki: Kallenbach Józef: Nieznane listy Józefa Kallenbacha do ks. Jana Gajkowskiego. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 31-33 (1 list z 1902, 1 list z 1918; ogł. Stanisław Bastrzyk...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1698.artykuł: Kleiner Juliusz: Józef Kallenbach (1861-1929). x 1998 ([w ks. zb.:] Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portrety i życior...) szczegóły 
1699.artykuł: Majkowska Rita: Z dziejów związków Polskiej Akademii Umiejętności z nauką szwajcarską. Uczeni szwajcarscy - członkowie Polskiej Akademii Umiejętności. Krakowski Rocznik Archiwalny 2001 t. 7 s. 116-129 (m.in. nt. działaln. Józefa Kallenbacha jako członka zagranicznego Pols...) szczegóły 
1700.artykuł: Nowakowski Jan: Przypomnienie Józefa Kallenbacha. Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 59-68 (biogr....) szczegóły 
1701.artykuł: Woźnowski Wacław: Józef Kallenbach (1861-1929). x 2000 ([w ks. zb.:] Złota księga Wydziału Filologicznego. Red. Jan Michalik i...) szczegóły 
  Kallenbach Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
1702.zgon: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 4 s. 6 (zmarł: 1988...) szczegóły 
  Kallimach Filip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1703.książka twórcy: Kallimach Filip: Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1704.wiersz: Kallimach Filip: Dla Jana Ostroroga. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 278-279  szczegóły 
1705.wiersz: Kallimach Filip: Epitafium Macieja z Bnina. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 279-280  szczegóły 
1706.wiersz: Kallimach Filip: Epitafium Mikołaja, podstolego królewskiego, podagryka. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 280  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1707.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Rady Kallimacha. x 1989 ([w ks.:] Krzysztof Baczkowski: Rady Kallimacha. Kraków 1989, s. 26-32...) szczegóły 
1708.artykuł: Dubel Lech: Kallimach - włoski realizm polityczny w Polsce. Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2002 z. 4 s. 13-26  szczegóły 
1709.artykuł: Gorzkowski Albert: Kalli-machos, czyli "dzielnie walczący". O renesansowych pseudonimach raz jeszcze. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 583-587  szczegóły 
1710.artykuł: Gorzkowski Albert: Ścigany przez los (Filip Buonaccorsi-Kallimach - renesansowy humanista w szacie Odysa). Znak 1997 nr 5 s. 84-95 (z not. o aut....) szczegóły 
1711.artykuł: Mazurczak Małgorzata Urszula: Zur Problematik des Motivs des "Gelehrten im Atelier" am Beispiel des Portraets von Filippo Buonaccorsi auf dem Epitaphium in der Krakauer Dominikanerkirche. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 139-166 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1712.artykuł: Mazurczak Urszula: Philippus Callimachus experiens - vir doctissimus. W poszukiwaniu genezy portretu z epitafium Filippo Buonaccorsiego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 67-94  szczegóły 
1713.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Przełom humanistyczny w Polsce i jego sprawca. W pięćsetlecie zgonu Filipa Kallimacha. Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 159-171  szczegóły 
1714.artykuł: Wiesiołowski Jacek: Dom Kallimacha i tajemnicza córka gliniarza. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 264-277 (kulisy wejścia w posiadanie przez pisarza kamienicy w Poznaniu przy ob...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1715.utwór: Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi.  szczegóły 
artykuł: Nikodem Jarosław: Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 145-165  szczegóły 
artykuł: Stegagno Picchio Luciana: Quadri per una esposiozione luso-polacca, ovvero Vladislao III Varnense nell'isola Madera. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 299-309 (m.in. nt. dzieła Kallimacha...) szczegóły 
1716.utwór: Żywot Grzegorza z Sanoka [De vita et moribus Gregorii Sanocensis].  szczegóły 
artykuł: Gorzkowski Albert: "Inexplicabili inflammatus ingenio". Model portretu atopicznego w "Żywocie Grzegorza z Sanoka" Filipa Kallimacha. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 41-50  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1717.kult: Kokoszka Monika: Ikonografia bordiury płyty nagrobnej Kallimacha i treści ideowe tego dzieła. Rocznik Krakowski 2002 t. 68 s. 75-101  szczegóły 
  Kalmus Marek
    proza (alfabet tytułów)
1718.proza: Kalmus Marek: Rozmyślania o drodze. Tumult 1994 nr 11 s. 37-39  szczegóły 
  Kalota-Szymańska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1719.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Album toruńskie. Czternaście wierszy o Toruniu Marii Kaloty Szymańskiej. 1994  szczegóły 
1720.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Białe przeciągi. [Wiersze]. 1988 (W białych przeciągach... Dalej szybciej jeszcze... To miejsce i czas.....) szczegóły 
1721.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Odchodzenie. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
1722.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Pielgrzymka w ciemnościach. [Wiersze]. 1989  szczegóły 
1723.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Poemat o narodzinach. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
1724.książka twórcy: Kalota-Szymańska Maria: Tatrzańskie postscriptum. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: "Stara ciupaga" i "Tatrzańskie postscriptum". Hale i Dziedziny 1995 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1725.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Aż nadto. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
1726.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Cenzura. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 133 (z not. i fot., s. 132...) szczegóły 
1727.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Droga na talerz. Odra 1998 nr 10 s. 102  szczegóły 
1728.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Kopanie dołków. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 125  szczegóły 
1729.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Limeryk. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 6 s. 18  szczegóły 
1730.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Mistrz i ja (Henrykowi Elzenbergowi). Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 1/2 s. 18  szczegóły 
1731.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Moc słońca. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 133 (z not. i fot., s. 132...) szczegóły 
1732.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Nacjonalistom pod rozwagę. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 132 (z not. i fot....) szczegóły 
1733.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Nuda tykających maszyn... Odra 1998 nr 10 s. 102  szczegóły 
1734.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Dąb i lipa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 6  szczegóły 
1735.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Pobożność alla polacca. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 6  szczegóły 
1736.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Posłanka. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 6  szczegóły 
1737.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Prawdziwy Polak. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 6  szczegóły 
1738.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Słówko "współ". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 6  szczegóły 
1739.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Poetycka glossa do naszej współczesności [z tego cyklu:] Spotkanie z Tereską. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 7  szczegóły 
1740.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Porządki. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
1741.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Akt strzelisty. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 98  szczegóły 
1742.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Biwak w wysokich górach. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 92  szczegóły 
1743.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Czarny Staw. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 92  szczegóły 
1744.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Dolina Jaworzynki. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 97  szczegóły 
1745.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Dura lex. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 95  szczegóły 
1746.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Hak. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 93-94  szczegóły 
1747.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Kosodrzewina. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 97  szczegóły 
1748.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Lina. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 93  szczegóły 
1749.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Mgła. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 1  szczegóły 
1750.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Moment przed burzą. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 90  szczegóły 
1751.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Na Hińczowej tuż przed zachodem słońca. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 95-96  szczegóły 
1752.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Obłok i góra. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 91  szczegóły 
1753.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Widok ze szczytu. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 89  szczegóły 
1754.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Powidoki [z tego cyklu:] Wszystko jest możliwe. Wierchy 1988 r. 54 (1985) s. 94 (ze wstępem, s. 87-88; podp. Redakcja...) szczegóły 
1755.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Prawda? Nieprawda?... Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 132 (z not. i fot....) szczegóły 
1756.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Przesłanie. Gazeta Lwowska 1997 nr 10 s. 9 (z not. o autorce: "Przedstawiamy autora"...) szczegóły 
1757.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Przypisana historii. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 125  szczegóły 
1758.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Rymowanki o biednej duszy (Inspirowane przez tekst Anonima z XV wieku). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 194-195  szczegóły 
1759.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Rytuał. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
1760.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Stare mury. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9 s. 1  szczegóły 
1761.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Tanecznica. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 125  szczegóły 
1762.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpuncji [z tego cyklu:] Wykrzyknik. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
1763.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Cudzysłów. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1764.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Kropka. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1765.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Myślnik. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1766.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Nawias. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1767.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Nawias po polsku. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1768.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Przecinki. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
1769.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Średnik. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
1770.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Wielokropek. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1771.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Wykropkowanie. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 9  szczegóły 
1772.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wariacje na temat interpunkcji [z tego cyklu:] Znaki zapytania. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
1773.wiersz: Kalota-Szymańska Maria: Wątpliwość. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1774.proza: Kalota-Szymańska Maria: Niepokoje przedwiośnia (fragment powieści). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 169-173  szczegóły 
1775.proza: Kalota-Szymańska Maria: O nienapisanej powieści (Czyli tajemnice pisarskiej alkowy). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 161-169  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1776.tekst paraliteracki: Kalota-Szymańska Maria: Przypisek odautorski. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 10 s. 8 (nt. własnej twórcz.; z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1777.artykuł: Friedelówna Teresa: W przymierzu z naturą. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9 s. 15-16 (słowo wstępne wygłoszone na "Spotkaniu z poezją" Marii Kaloty-Szymańsk...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1778.wywiad: Stetkiewicz Lucyna: O drodze pisarza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 6 s. 3-9, nr 7/9 s. 15-22 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1779.utwór: Białe przeciągi.  szczegóły 
artykuł: (As): Poezja 1990 nr 7/9 s. 63  szczegóły 
  Kal Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1780.wiersz: Kal Roman: Gdy zaleje nas śmieszność... Autograf 2000 nr 4 s. 38  szczegóły 
1781.wiersz: Kal Roman: Gramy słowami w chowanego... Autograf 2000 nr 4 s. 38  szczegóły 
1782.wiersz: Kal Roman: Miasto jakich wiele... Autograf 2000 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Kaltenbergh Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1783.książka twórcy: Kaltenbergh Hanna: Nie do wiary. [Opow.]. 1989 (Stańcie na uszach! Eulalia z zamku Kar Toffel. Postrach mórz. Nie odch...) szczegóły 
recenzja: Wachowiak Regina: Jank, Teofil, Synoptycy i inni. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 34-37  szczegóły 
  Kaltenbergh Lew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1784.książka twórcy: Kaltenbergh Lew: Studnia miłości. 1989  szczegóły 
recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 52/53 s. 10 (nota...) szczegóły 
1785.książka twórcy: Kaltenbergh Lew: Ułamki stłuczonego lustra. Dzieciństwo na Kresach. Tamten Lwów. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Kresy, ojczyzno moja. Nowe Książki 1992 nr 1 s. 20-21 (z fot. Lwa Kaltenbergha...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 47 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Lwowa czar. Życie Warszawy 1991 nr 165 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1786.artykuł: Kuncewicz Piotr: Fanatycy historii. Przegląd Tygodniowy 1988 nr 20 s. 13  szczegóły 
1787.artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 21 s. 15 (o wiecz. pośw. L.K. w Warszawie, 8 V 1989...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1788.zgon: Csaplaros Istvan: x 1989 ([w czasopiśmie:] Elet es Irodalom (Budapest) 1989 nr 28 s. 12 ...) szczegóły 
1789.zgon: Dziennik Ludowy 1989 nr 59 s. 4 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1790.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 49 s. 2 (zmarł w 1989; not....) szczegóły 
1791.zgon: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 40 s. 9 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
1792.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 201 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
1793.zgon: Kronika Warszawy 1989 nr 4 s. 280 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
1794.zgon: Literatura 1989 nr 6 s. 75 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
1795.zgon: Lwów i Kresy 1989 nr 59 s. 73 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
1796.zgon: Odrodzenie 1989 nr 11 s. 8 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
1797.zgon: Przekrój 1989 nr 2284 s. 3 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
1798.zgon: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 95  szczegóły 
1799.zgon: Polityka 1989 nr 11 s. 2 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
1800.zgon: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 105 (zmarł: 5 mIII 1989; not....) szczegóły 
1801.zgon: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 87 (zmarł: 5 III 1989; nota...) szczegóły 
1802.zgon: Roy T.S.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 82 s. 6 (zmarł: III 1989...) szczegóły 
1803.zgon: Sołtan Tadeusz: Słowo Powszechne 1989 nr 64 s. 6 (zmarł: 1989...) szczegóły 
1804.zgon: Stolica 1989 nr 21 s. 16 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1805.zgon: Świat Książki 1989 nr 11 s. 40 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1806.zgon: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 13 s. 13  szczegóły 
1807.zgon: Tygodnik Powszechny 1989 nr 11 s. 4 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1808.zgon: Trybuna Ludu 1989 58 2  szczegóły 
1809.zgon: Więź 1989 nr 9 s. 149 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1810.zgon: Życie Literackie 1989 nr 11 s. 15 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1811.zgon: Życie Warszawy 1989 nr 58 s. 6 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
1812.zgon: Życie Warszawy 1989 nr 57 s. 16; nr 59 s. 12; nr 60 s. 8 (zmarł: 5 III 1989...) szczegóły 
  Kaltowicz Jan Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
1813.proza: Kaltowicz Jan Tadeusz: Tustoris. Przekaźnik 1999 nr 3 s. 9  szczegóły 
1814.proza: Kaltowicz Jan Tadeusz: Załóżmy, że to była Ania. Przekaźnik 1999 nr 5 s. 6  szczegóły 
  Kalwas Piotr Ibrahim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1815.książka twórcy: Kalwas Piotr Ibrahim: Salam. [Pow.]. 2003  szczegóły 
recenzja: Podgórska Joanna: Z punkowca muzułmanin. Polityka 2003 nr 39 s. 59  szczegóły 
  Kalwat Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1816.wiersz: Kalwat Tomasz: Eteryczny zapach potu.... Szuflada Literacka 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Kałabun Wiesław Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1817.wiersz: Kałabun Wiesław Aleksander: Orły wyginęły donosi Jalu Kurek po raz pierwszy. Okolice 1991 nr 4/12 s. 33-34  szczegóły 
  Kałamacki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1818.książka twórcy: Kałamacki Stanisław: Humor i dowcip spod Tatr. [Anegdoty]. 1995  szczegóły 
  Kałasa Bożena Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1819.książka twórcy: Kałasa Bożena Anna: Piąta pora roku. [Wiersze].  szczegóły 
  Kałas Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1820.wiersz: Kałas Wojciech: Serducho. Incipit 1997 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
  Kałdon Stanisław Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1821.książka twórcy: Kałdon Stanisław Maria: Modlitwa dziecka Maryi. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
1822.książka twórcy: Kałdon Stanisław Maria: Rodzinne sioło. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
  Kałdowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1823.wiersz: Kałdowski Jerzy: Duch Bernarda. ([W ks.: id.]: Legenda o duchu Bernarda. Chełmno 1985, s. 6-7...) szczegóły 
  Kałędkiewicz Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1824.książka twórcy: Kałędkiewicz Tadeusz: [Dwa] 2% żołnierskiego poematu i inne wiersze. 2000  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: "Dnie bez marzeń". Śląsk 2001 nr 2 s. 77  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Poeta dni prozaicznych. Autograf 2000 nr 6 s. 32 (z rys. poety...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1825.wiersz: Kałędkiewicz Tadeusz: Już nie zagra radio... Autograf 1999 nr 4/5 s. 22  szczegóły 
1826.wiersz: Kałędkiewicz Tadeusz: Na manewrach. Autograf 1999 nr 4/5 s. 22  szczegóły 
1827.wiersz: Kałędkiewicz Tadeusz: W areszcie. Autograf 1999 nr 4/5 s. 22  szczegóły 
1828.wiersz: Kałędkiewicz Tadeusz: W sobotę. Autograf 1999 nr 4/5 s. 22  szczegóły 
1829.wiersz: Kałędkiewicz Tadeusz: Wiersz. Autograf 1999 nr 4/5 s. 22  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1830.artykuł: akw: Autograf 1999 nr 4/5 s. 21 (z portr. Tadeusza Kałędkiewicza, rys. Zdzisław Kałędkiewicz...) szczegóły 
  Kałędkiewicz Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1831.książka twórcy: Kałędkiewicz Zdzisław: Ecce homo. Dystychy ewangeliczne. 1998  szczegóły 
1832.książka twórcy: Kałędkiewicz Zdzisław: Mrok i cud widzenia. Szkice o sztuce z rysunkami autora. 2002  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Artyści i fakirzy. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. E  szczegóły 
recenzja: Kotlica Jacek: Jasne widzenie mroku - czyn artystyczny Zdzisława Kałędkiewicza. Autograf 2002 nr 5 s. 39  szczegóły 
1833.książka twórcy: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje 1960-1986. [Aforyzmy]. 1991  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Myśli uczesane. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 30-31  szczegóły 
1834.książka twórcy: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. 777 aforyzmów. 1998  szczegóły 
recenzja: Kurowicki Jan: Perełki spospolitowanego gatunku. Autograf 1999 nr 2 s. 31  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1835.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: [Aforyzmy]. Autograf 1995 nr 1 s. 18  szczegóły 
1836.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: [Aforyzmy]. Autograf 1996 nr 3 s. 26, nr 4 s. 28  szczegóły 
1837.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Autograf 1999 nr 6 s. 35  szczegóły 
1838.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Autograf 2000 nr 1 s. 32 (fel....) szczegóły 
1839.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Kurier Polski 1989 nr 227, 232, 237  szczegóły 
1840.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Autograf 1999 nr 4/5 s. 21  szczegóły 
1841.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Autograf 1999 nr 2 s. 31 (z rys. autora...) szczegóły 
1842.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje. Autograf 1998 nr 5 s. 21 (aforyzmy...) szczegóły 
1843.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje [aforyzmy]. Autograf 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
1844.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Paradoksy i deliberacje [fragm.]. Autograf 1997 nr 6 s. 31  szczegóły 
1845.proza: Kałędkiewicz Zdzisław: Zapiski i deliberacje [fragm.:] Cud widzenia. Autograf 1997 nr 5 s. 9-11 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1846.artykuł: Autograf 1999 nr 1 s. 2 (biogram, z fot. Zdzisława Kałędkiewicza...) szczegóły 
1847.artykuł: Kal Elżbieta: Malarstwo (i nie tylko) Zdzisława Kałędkiewicza. Autograf 2001 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
1848.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kohelet znad małego zimnego morza. Autograf 1998 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1849.wywiad: Stępkowska Elżbieta: Kurier Polski 1989 nr 227 s. 5  szczegóły 
  Kałkusiński Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1850.wiersz: Kałkusiński Czesław: Jędrusiowa dola (Idzie wojsko poprzez wieś...). Rota 2002 nr 3 s. 91 (aut.: Czesław Kałkusiński pseud. Czechura; z nut.; z art.: Ryszard Dan...) szczegóły 
1851.wiersz: Kałkusiński Czesław: Malusieńki Jezusik.... Ład 1990 nr 1 s. 10  szczegóły 
1852.wiersz: Kałkusiński Czesław: Na śmierć generała Sikorskiego. Życie Literackie 1988 nr 28 s. 5 (z notą Zbigniewa Zielińskiego...) szczegóły 
1853.wiersz: Kałkusiński Czesław: Pieśń Szarych Szeregów. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 61 s. 3  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1854.książka o twórcy: Zieliński Zbigniew: Jędrusiowa dola. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1855.artykuł: T.B.: Straty literatury polskiej z czasów wojny.. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 16 II s. 2  szczegóły 
1856.artykuł: Zieliński Zbigniew: Bard "Jędrusiowej" doli. Kierunki 1988 nr 14 s. 8  szczegóły 
1857.artykuł: Zieliński Zbigniew: Partyzancka kolęda. Ład 1990 nr 1 s. 10  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1858.zgon: Więź 1988 nr 11/12 s. 243-244 (zmarł: 25 VII 1988...) szczegóły 
1859.zgon: Zieliński Zbigniew: Kierunki 1988 nr 36 s. 12  szczegóły 
  Kałkus Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1860.wiersz: Brzezina Kałkus Stanisław: Czekanie. Aleje 3 2000 nr 26 s. 19  szczegóły 
  Kałowska Sabina Rachel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1861.książka twórcy: Kałowska Sabina Rachel: Uciekać, aby żyć. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
recenzja: Kacnelson Dora: Pokolenia w cieniu Zagłady. Midrasz 2000 nr 11 s. 41  szczegóły 
recenzja: Mendocha Karolina: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 138-141  szczegóły 
recenzja: Turnau Jan: Wysokie Obcasy 2000 nr 36 s. 41  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Lekcja dzielnego i godnego życia. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 10 s. 17, 23  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Głosy ocalonych. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 2 s. 16, 26  szczegóły 
  Kałucki Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1862.książka twórcy: Kałucki Antoni: W kręgu słowa. [Pow.]. 2002  szczegóły 
  Kałucki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1863.książka twórcy: Kałucki Stanisław: Krajobraz w słońcu. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
recenzja: Mąka Bożena: Krajobrazy w wierszach S. Kałuckiego. Parnasik 2001 nr 6 s. 17-18  szczegóły 
1864.książka twórcy: Kałucki Stanisław: Zwyczajna podróż. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1865.wiersz: Kałucki Stanisław: A krzyż będzie stał. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1866.wiersz: Kałucki Stanisław: Coraz mniej rozumiem. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 80  szczegóły 
1867.wiersz: Kałucki Stanisław: Czarny dąb. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 33-34 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1868.wiersz: Kałucki Stanisław: Dlaczego o rzeźni i o rzeźnikach. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1869.wiersz: Kałucki Stanisław: Dom na wzgórzu... Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1870.wiersz: Kałucki Stanisław: Fraszki. Zielony Sztandar 1989 nr 14 s. 12  szczegóły 
1871.wiersz: Kałucki Stanisław: Fraszki.. Tygodnik Ostrołęcki 1989 nr 45 s. 24  szczegóły 
1872.wiersz: Kałucki Stanisław: Kilka mniejszych i większych rzeczy. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1873.wiersz: Kałucki Stanisław: Koń. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1874.wiersz: Kałucki Stanisław: Krew niepokoju. Pracownia 1990 nr 3 s. 43  szczegóły 
1875.wiersz: Kałucki Stanisław: Lato. Parnasik 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7  szczegóły 
1876.wiersz: Kałucki Stanisław: List do matki. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1877.wiersz: Kałucki Stanisław: Mój świat z tych.... Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 19 s. 12 (z not....) szczegóły 
1878.wiersz: Kałucki Stanisław: Mój świat z tych.... Zielony Sztandar 1989 nr 37 s. 12  szczegóły 
1879.wiersz: Kałucki Stanisław: Mój świat z tych uniesień.... Pracownia 1990 nr 3 s. 42 (z not....) szczegóły 
1880.wiersz: Kałucki Stanisław: My.... Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1881.wiersz: Kałucki Stanisław: Na zwierzęcej krwi się pośliźniesz. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1882.wiersz: Kałucki Stanisław: Nie można nas oderwać. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1883.wiersz: Kałucki Stanisław: Nikt z Żyjących nie dojrzy. Pracownia 1990 nr 3 s. 43  szczegóły 
1884.wiersz: Kałucki Stanisław: Nim ziarno niesprawiedliwości. Parnasik 2000 nr 5 s. 8  szczegóły 
1885.wiersz: Kałucki Stanisław: Nim ziarno niesprawiedliwości. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 32-33 (z not. o autorze...) szczegóły 
1886.wiersz: Kałucki Stanisław: Niosę w sobie. Parnasik 2000 nr 5 s. 8  szczegóły 
1887.wiersz: Kałucki Stanisław: Obumieranie życia. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1888.wiersz: Kałucki Stanisław: Oda do rzeki. Parnasik 2000 nr 5 s. 7 (z fot....) szczegóły 
1889.wiersz: Kałucki Stanisław: Odmiana. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1890.wiersz: Kałucki Stanisław: Odpoczynek starej kobiety. Zielony Sztandar 1989 nr 37 s. 12  szczegóły 
1891.wiersz: Kałucki Stanisław: Pole lodowe. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 32 (z not. o autorze...) szczegóły 
1892.wiersz: Kałucki Stanisław: Powroty. Parnasik 2000 nr 5 s. 7 (z fot....) szczegóły 
1893.wiersz: Kałucki Stanisław: Przerwa. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1894.wiersz: Kałucki Stanisław: Pytania. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1895.wiersz: Kałucki Stanisław: Słońce zsuwa się poza zieleń... Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1896.wiersz: Kałucki Stanisław: Spójrz kolorowa wiosna... Parnasik 2000 nr 5 s. 8  szczegóły 
1897.wiersz: Kałucki Stanisław: Spójrz na świat... Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1898.wiersz: Kałucki Stanisław: Śmierć niczego nie obiecuje. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1899.wiersz: Kałucki Stanisław: Śmierć niczego nie obiecuje. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1900.wiersz: Kałucki Stanisław: Śmierć parzystokopytnej. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1901.wiersz: Kałucki Stanisław: Śniardwy. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1902.wiersz: Kałucki Stanisław: Taki zawód. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1903.wiersz: Kałucki Stanisław: Ten olbrzymi wieprz. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1904.wiersz: Kałucki Stanisław: Tu czas zaznacza się wyraźniej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 34-35 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1905.wiersz: Kałucki Stanisław: Typowa to chwila. Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
1906.wiersz: Kałucki Stanisław: Umiłowanie. Parnasik 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7  szczegóły 
1907.wiersz: Kałucki Stanisław: W mgle wieczności. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 79  szczegóły 
1908.wiersz: Kałucki Stanisław: W światłocieniach. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 5 (z fot....) szczegóły 
1909.wiersz: Kałucki Stanisław: W świetle gwiazdy betlejemskiej. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 38  szczegóły 
1910.wiersz: Kałucki Stanisław: Wciąż maszeruję. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 5 (z not....) szczegóły 
1911.wiersz: Kałucki Stanisław: Wiersz polny. Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 22 s. 14  szczegóły 
1912.wiersz: Kałucki Stanisław: Z miejsca na którym żyję... Parnasik 2000 nr 5 s. 7 (z fot....) szczegóły 
1913.wiersz: Kałucki Stanisław: Z opowiadań matki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 35-36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1914.wiersz: Kałucki Stanisław: Ziemia i życie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 33 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
1915.wiersz: Kałucki Stanisław: Ziemia i życie. Parnasik 2000 nr 5 s. 8  szczegóły 
1916.wiersz: Kałucki Stanisław: Złudna materia. Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 80  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1917.utwór: Trakt zwierzęcych łez.  szczegóły 
artykuł: Żmuda Andrzej: Okolice 1988 nr 10 s. 122-124  szczegóły 
1918.utwór: Zorza krwi.  szczegóły 
artykuł: Biszewski Władysław: Okolice 1988 nr 8 s. 93-94 (polem. z rec. Krzysztofa Szymoniaka, Okolice 1987 nr 11...) szczegóły 
polemika: Szymoniak Krzysztof: Okolice 1988 nr 8 s. 94-95  szczegóły 
  Kałuska Loda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1919.książka twórcy: Kałuska-Hołuj Loda: "Kto ma drugi klucz. Opowiadania. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1920.wiersz: Kałuska Loda: Mieszkanie bezdomnego (Tomaszowi Hołujowi). Lektura 1993 nr 11-12 s. 25  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1921.proza: Kałuska Loda: Około siedemnastego września 1939 we wsi Cyców. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 10  szczegóły 
1922.proza: Kałuska Loda: Pisać i czytać. Życie Literackie 1988 nr 36 s. 6  szczegóły 
  Kałuszewska Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1923.książka twórcy: Kałuszewska Teresa: Święta Rodzina. [Pow.]. 2003  szczegóły 
  Kałuszko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1924.wiersz: Kałuszko Krzysztof: Familia Dulskich. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 10 s. 15 (tekst dram....) szczegóły 
1925.wiersz: Kałuszko Krzysztof: [Fraszka]. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1994 nr 3 s. 36  szczegóły 
  Kałuża Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1926.książka twórcy: Kałuża Henryk: Bo wiele umiłowała... [Wiersze]. 2002  szczegóły 
1927.książka twórcy: Kałuża Henryk: Nasa Ślonskoł dusa. [Wiersze]. 2003  szczegóły 
1928.książka twórcy: Kałuża Henryk: Poszukiwania. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
1929.książka twórcy: Kałuża Henryk: Rozpłomieniona miłością. Poezje o Matce Marii Merkert. 1995  szczegóły 
1930.książka twórcy: Kałuża Henryk: Tajemnica małego serca. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
1931.książka twórcy: Kałuża Henryk: Zmagania. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1932.wiersz: Kałuża Henryk: List do synka. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1998 nr 1/4 s. 104-105  szczegóły 
1933.wiersz: Kałuża Henryk: Skąd mądrość?.... Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 2 s. 19  szczegóły 
1934.wiersz: Kałuża Henryk: Zobaczyć człowieka. Gazeta Niedzielna 1993 nr 6 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1935.artykuł: Kozołub Ludwik: Poeta i misjonasz. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1998 nr 1/4 s. 100-104  szczegóły 
  Kałuża Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1936.wiersz: Kałuża Marian: W chłodny poranek... Głos Ludu 1997 nr 40 s. 4  szczegóły 
  Kałuża Robert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1937.książka twórcy: Kałuża Robert: O tym kto z kim poszedł na jęczmień. Utwory wybrane. 1991  szczegóły 
  Kałużna Rusłana
    wiersze (alfabet tytułów)
1938.wiersz: Kałużna Rusłana: Oj, maluśki, maluśki (Scenariusz na Boże Narodzenie z Sądowej Wiszni na Ukrainie). Rota 1999 nr 4 s. 84-86  szczegóły 
  Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1939.książka twórcy: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa? Rozmowy o filmach lat dziewięćdziesiątych. 1992 ([Dot. m.in. filmów: "Europa, Europa" w reż. Agnieszki Holland, "Ferdyd...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1940.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Niepodległość charakterów. Twój Styl 1998 nr 3 s. 134-136, 138  szczegóły 
1941.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1993 nr 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43,47,49,51 (cykl rozmów nt. filmu...) szczegóły 
1942.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1994 nr1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 (cykl rozmów nt. filmu...) szczegóły 
1943.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1995 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, (43, 45, 47, 49, 51 [cykl rozmów nt. filmu]....) szczegóły 
1944.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1996 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, (43, 45, 47, 49, 51; cykl rozmów. nt. filmów...) szczegóły 
1945.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 2000 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, (41, 43, 45, 47, 49, 51; cykl rozmów nt. filmów...) szczegóły 
1946.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 2002 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 , 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (43, 45, 47, 49; cykl rozmów nt. filmów...) szczegóły 
1947.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1997 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, (41, 43, 45, 47, 49, 51; cykl rozmów. nt. filmów...) szczegóły 
1948.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1998 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, (41, 43, 45, 47, 49, 51; cykl rozmów nt. filmów...) szczegóły 
1949.tekst paraliteracki: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa?. Wprost 1999 nr 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, (45, 47, 49, 51; cykl rozmów nt. filmów...) szczegóły