Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jugosłowiańskie postscriptum. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 177-188  szczegóły 
2.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Together or apart?. The Warsaw Voice 1991 nr 42 s. 13 (nt. tendencji nacjonalistycznych w literaturze współczesnej Jugosławi...) szczegóły 
3.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
4.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości (Z doświadczeń literatury jugosłowiańskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1989 nr 13 (974) s. 115-122 (dotyczy sporu zwolenników literatury socjalnej z pisarzami awangardowy...) szczegóły 
5.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszczenie referatu...) szczegóły 
6.artykuł: Ćirlić Dorota: Czterdziestolecie czasopisma "Knjizhevne novine" [Belgrad]. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 371-378 (omówienie profilu i historii czasopisma...) szczegóły 
7.artykuł: Ćirlić-Straszyńska Danuta: Z osobna. Świadectwo literatur byłej Jugosławii. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 68-69 (nt. rozwoju literatury w krajach byłej Jugosławii...) szczegóły 
8.artykuł: Ćosić Dobrica: Problem Serbii - problem demokracji. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 151-158 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
9.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: W obliczu Pyrrusowego zwycięstwa.... Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 2, 8, 14 (literatura wobec rozpadu Jugosławii jako państwa i przekształceń polit...) szczegóły 
10.artykuł: Górski Artur: Lot mydlanej bańki (Literatura byłej Jugosławii też padła ofiarą wojny). Polityka 1999 nr 26 s. 43-44 (o sytuacji literatury i literatów w bieżącej rzeczywistości polityczne...) szczegóły 
11.artykuł: Jancar Drago: Karta wstępu do Europy [fragm.]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 163-165 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
12.artykuł: Janjatović Petar, Rossig Ruediger: Rola rock and rolla w wojnie i pokoju w byłej Jugosławii. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 150-155 (z fragmentami tekstów piosenek rockowych...) szczegóły 
13.artykuł: Jaroszewicz Henryk: Socjologiczne podłoże rozwoju języka serbo-chorwackiego w latach 1945-1992. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
14.artykuł: Klin Anna: Modele współczesnej jugosłowiańskiej powieści politycznej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 87-92 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
15.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowy folklor. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 59-60 (rec. ks.: Ivan Cholovijc: Divjla kjnizhevnost. Belgrad 1985...) szczegóły 
16.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Slavia 1991 z. 2 s. 163-167 (dotyczy literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii...) szczegóły 
17.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 65 (dot. literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii; streszcz. re...) szczegóły 
18.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa w kontekście konfliktu kosowskiego. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
19.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 15  szczegóły 
20.artykuł: Lazić Momir: Rzeczywistość 1989 nr 3 s. 10 (wywiad; rozmawia Grzegorz Walczak...) szczegóły 
21.artykuł: Miocinović Mirjana: Małe bagno pełne krokodyli (O niszczeniu połuniowosłowiańskiej tożsamości kulturalnej). Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 105-111 (m.in. nt. literatury i teatru na terenach byłej Jugosławii...) szczegóły 
22.artykuł: Miodyński Lech: Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach literatur jugosłowiańskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 16-28  szczegóły 
23.artykuł: Okuka Miłosz: Żegnaj, serbo-chorwacki! Stare i nowe wiatry, czyli: czy Bosnia jest trójjęzyczna?. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 112-120 (m.in. o oficjalnych jezykach byłych republik Jugosławii; z notą o auto...) szczegóły 
24.artykuł: Pantić Mihajlo: Ani wojna, ani pokój. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 15-20 (m.in. nt. literatury i krytyki literackiej końca istnienia Jugosławii...) szczegóły 
25.artykuł: Petryńska Magdalena: "Skrócona" ojczyzna. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 324-326 (nt. "jugonostalgii"...) szczegóły 
26.artykuł: Rupel Dimitrij: O "bizantynizacji" Słoweńców (Fragment). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 159-162 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
27.artykuł: Szopa Łukasz: Jutro przemówimy (Młoda literatura Bośni i Hercegowiny). Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 4-7  szczegóły 
28.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
29.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
30.artykuł: [Trziszka Zygmunt] Z.T.: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 28-31 (omówienie twórczości pisarzy: M.C. Arnutović, I. Sarajlić, B. Alikadić...) szczegóły 
31.artykuł: Zlobec Ciril: Pożądany poziom (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 166-168 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii) / Życie literackie (Jugosławii)
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: Jarmark Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Druga po Noblu. Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 7 (reminiscencje z imprezy...) szczegóły 
33.impreza: "Kalnik i Petrova Gora s Titom u nama" - spotkania pisarzy SFRJ.  szczegóły 
artykuł: Termer Bożena: Widnokręgi 1989 nr 11 s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
34.impreza: "Poezja a koniec wieku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Macedoński Nobel. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 505-508  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
35.nagroda: Nagroda literacka im. M. Selimovicia. (Milorad Pavić ("Krajobraz malowany przy herbacie") i Dubravka Ugresić ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 2 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 3 s. 41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Apel PEN Clubów Jugosławii. Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 6 (not. nt. apelu wystosowanego na konferencji w Budapeszcie przez zarząd...) szczegóły 
37.artykuł: Bardić Zinka, Separović Sylvija: Radio 101. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 156-158 (nt. działaności "Radia 101" od 1983 roku...) szczegóły 
38.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jedna czy trzy Bośnie?. Więź 1999 nr 12 s. 75-81 (nt. świadomości narodowościowej i religijnej w Bośni i Hercegowinie, m...) szczegóły 
39.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Po stronie życia. Sarajewskie Studio i Krąg 99. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 145-147 (m.in. o działalności radiowego i telewizyjnego "Studia 99" w Sarajewie...) szczegóły 
40.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Kierunki 1989 nr 42 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami jugosłowiańskimi: Bisera Alikadi...) szczegóły 
41.artykuł: Lukić Sveta: Pisarze źle sobie radzą w roli polityków (Przemówienie wygłoszone na zjeździe pisarzy jugosłowiańskich w Gievgieliji, 1988). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 171-176 (z not. s. 191...) szczegóły 
42.artykuł: Miocinović Mirjana: Fikcje kultury. Gazeta Wyborcza 2000 nr 166 s. 10 (wyw. nt. sytuacji w jugosłowiańskiej kulturze; rozm.: Dorota Jovanka Ć...) szczegóły 
43.artykuł: Natanson Jacek: Poeci w Budvie. Słowo Powszechne 1989 nr 153 s. 4 (relacja z imprezy poetyckiej "Trg Pjesnika" org. corocznie w Budvie (C...) szczegóły 
44.artykuł: [Smogorzewski Paweł] (Sm): Spotkanie z pisarzami Jugosławii. Słowo Powszechne 1989 nr 189 s. 6 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami Jugosławii w Klubie Literackim "...) szczegóły 
45.artykuł: Studio "Saga". Krasnogruda 1997 nr 7 s. 147-149 (prezentacja filmów formacji artystycznej, skupiającej filmowców, pisar...) szczegóły 
46.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
47.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
48.artykuł: Trumić Marina: Kultury nigdy za dużo. Gazeta Wyborcza 2000 nr 191 s. 12 (nt. życia kulturalnego w Sarajewie...) szczegóły 
49.artykuł: Zorza 1989 nr 40 s. 14 (nota zapowiadająca przyjazd pisarzy Jugosławii na zaproszenie Stowarzy...) szczegóły