Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
2.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
3.książka: Steiner George: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. 2000 ( Przedmowa do trzeciego wydania angielskiego. Przedmowa do drugiego wy...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Metafizyka przekładu. Znak 2001 nr 10 s. 129-135 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 401-433  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Mejbaum Wacław: Rzecz o ironii i literaturze. Studia Semiotyczne 1998 t. 21/22 s. 61-68 (nt. wspólnej wiedzy autora i odbiorcy - presupozycje językowe; dot. ta...) szczegóły 
5.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Materiały krytyczne do polsko-rosyjskiego słownika literaturoznawczego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 25 s. 107-116  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Malcuzynski M.-Pierrette: Entonacion, canon, ritmo: (Socio)critica de la razon antologica. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 174-189  szczegóły 
7.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
8.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Historia i kultura pod soczewką: kluczowe pojęcia polskiej kultury jako wyzwanie dla tłumacza. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
9.artykuł: Schultze Brigitte: Trakty, boczne drogi i ślepe uliczki tłumaczenia dramatów: historyczne i systematyczne apekty kulturowego transferu. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
10.artykuł: Stolze Radegundis: The hermeneutic approach in translation. Studia Anglica Posnaniensia 2002 t. 37 s. 279-291  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Franczak Jerzy: "To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią". Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 30-32 (m.in. o językowym obrazie świata...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. 1992 (Janusz Sławiński: Słowo na wstępie. * Cz. I: Ryszard Nycz: Intertekstu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Kucharska Anna: Przekład metafory. Na przykładzie esejów Roberta Musila. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 109-125  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
17.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
18.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
22.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
23.książka: Siedlecki Franciszek (1906-1942): Pisma. 1989 (S. Żółkiewski: O F. Siedleckim. - M.R. Mayenowa: Wersologia F. Siedlec...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
recenzja: Pławski Maciej: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 366-368  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Chantry Xavier: Emplois de l'onomatopee dans la bande dessinee francaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 25-48 (onomatopeja w komiksie francuskim; m.in. na przykładzie komiksów autor...) szczegóły 
28.artykuł: Chantry Xavier, Polańska Justyna: Traduire les onompatopees en bande dessinee: exemple des traductions polonaise et espagnole d'"Asterix en Hispanie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 9-18 (nt. przekładu onomatopei na język polski i hiszpański w komiksie franc...) szczegóły 
29.artykuł: Krieger Jolanta: Paraverbale Ausdruecke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung under kommunikativ-pragmatischem Aspekt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 101-134  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Libretto
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Koziński Lech: "Istna wiązanka rozkosznych kwiatów" czyli o librettach. Ruch Muzyczny 1993 nr 9 s. 1, 6 (dot. polskich przekładów librett operowych wyd. w Polsce na przełomie ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Psalm
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Materiały z konferencji przekładoznawczej. 2000 ([Zawiera m.in.:] Piotr Fast: Redaktor w przekładzie i jego rola wewnąt...) szczegóły 
35.książka: Balcerzan Edward: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. 1998 (Wstępne zeznanie autorskie. - Dwujęzyczność jako przedmiot badań lingw...) szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Po translatorskich ścieżkach. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Przechadzki w ogrodzie translatologa. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 296-304  szczegóły 
recenzja: Ward Jean: Konfrontacja z postmodernizmem. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 167-173 (z not. o Jean Ward na s. 191...) szczegóły 
36.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. 1992 ([Stanisław Barańczak] St.B.: Od Autora. - Część I: Mały, lecz maksymal...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Barańczak jako tłumacz czyli pochwała lenistwa. Akcent 1995 nr 2 s. 181-187  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Przekład poezji i poezja przekładu. NaGłos 1993 nr 11 s. 32-47  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Znaleźć dla niej nową mowę. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 1, 3-4  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: O przekładach nie tylko Stanisława Barańczaka. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Żar i migot. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 20-21 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
recenzja: Carls Alice-Catherine: World Literature Today 1993 t. 67 nr 4 s. 856  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Kopcińska Klara: Tłumaczyć bez kompromisów. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 64  szczegóły 
recenzja: Kreisberg A.: x 1995 ([w czasopiśmie:] Russica Romana (Roma) 1995 t. 2 s. 399-400 [za...) szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Obrażone w tłumaczeniu. Gazeta Wyborcza 1992 nr 266 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Przekład od kuchni. Życie Warszawy 1992 nr 273 s. 13  szczegóły 
recenzja: T.S.: Więź 1993 nr 3 s. 151  szczegóły 
37.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. 1994  szczegóły 
38.książka: Bednarczyk Anna: Kulturowe aspekty przekładu literackiego. 2002 (Wstęp. Uwagi o historii zagadnienia. - Część I. Niektóre kulturowe asp...) szczegóły 
recenzja: Romanowska Agnieszka: Układanki dla dużych dzieci. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 118-127 (z not. o autorce art. na s. 136...) szczegóły 
39.książka: Bednarczyk Anna: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. 1999 ([na przykładzie tłumaczeń z języka polskiego i rosyjskiego] Wstęp. - I...) szczegóły 
recenzja: Kubaszczyk Joanna: Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 146-147  szczegóły 
40.książka: Berezowski Leszek: Dialect in translation. 1997 (Preface. * 1. Dialect. 2. A framework for the study of translation. 3....) szczegóły 
recenzja: Bogucki Łukasz: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 2001 z. 3 s. 175-176 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
41.książka: Biograficzne konteksty przekładu. 2002 ( Bożena Tokarz: Osoba w przekładzie. - Tadeusz Szczerbowski: Interpret...) szczegóły 
42.książka: Burhanov Igor: Translation. Theoretical prerequisites. 2003 ([Dot. m.in. przekładu literackiego]...) szczegóły 
43.książka: Cultura e traduzione. Atti del Convegno dei polonisti italiani svoltosi all'Accademia Polacca di Roma il 9 dicembre 1994. 1995 (Giovanna Brogi Bercoff: Osservazioni sulla traduzione russa delle "Roz...) szczegóły 
44.książka: Czy istnieje teoria przekładu?. 1995 (Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec: Uwagi wstępne. - Urs...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1996 z. 5/6 s. 71 (nota...) szczegóły 
45.książka: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?. 1997 (Franciszek Ziejka: O przyjaciołach i wrogach literatury polskiej [dot....) szczegóły 
46.książka: Dąmbska-Prokop Urszula: Śladami tłumacza. Szkice. 1997 (Wstęp. - Część I. Typologia śladów Georgesa Luedi [ślady tłumacza w pr...) szczegóły 
47.książka: Dedecius Karl: Die Kunst der Uebersetzung = Sztuka tłumaczenia. 2001 ([tekst odczytu wygłoszonego 6 XI 1999 na konferencji CE-ATL w Weimarze...) szczegóły 
48.książka: Dedecius Karl: Notatnik tłumacza. 1988  szczegóły 
recenzja: Kuc Monika: Dodatek Literacki 1989 nr z 16 IV s. 2  szczegóły 
recenzja: Świerkocki Maciej: Sztuka pojednania. Odgłosy 1990 nr 13 s. 9  szczegóły 
49.książka: Dedecius Karl: Poetik der Polen. Frankfurter Vorlesungen. 1992 ([Refleksje tłumacza literatury polskiej]. - Die Jahrhundertwende - "Ju...) szczegóły 
50.książka: Forum. Studies in comparative literature and translation. 1998 (Cz 1: Comparative Studies. Edward Możejko: Poetry as Thing and the Art...) szczegóły 
51.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
52.książka: Gaszyńska-Magiera Małgorzata: Granice przekładalności, Subjuntivo i jego polskie ekwiwalenty w tłumaczeniach prozy latynoamerykańskiej. 1997 (Wstęp. - Rozdz. I. Zagadnienia teoretyczne. 1. Tryb jako morfologiczny...) szczegóły 
53.książka: Germanistik als interkultureller und interdisziplinaerer Brueckenschlag. 2000 ([Materiały konferencyjne z Dni Młodych Germanistów w Rzeszowie, XII 19...) szczegóły 
54.książka: Gramatyki translacyjne. 1996 ([Zawiera rozdziały:] 1. Anna Szczęsny: O typach gramatycznego opisu ję...) szczegóły 
recenzja: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 235-238  szczegóły 
55.książka: Neofilolog1997 nr 14: Przekład ustny. 1997 ([Numer specjalny pt.: Przekład ustny; zawiera artykuły:] Od Redakcji. ...) szczegóły 
56.książka: Tytuł 2000 nr 4. 2000 (Numer zawiera materiały z VI Sesji Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałty...) szczegóły 
57.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
58.książka: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji, Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce - przekład i dydaktyka. 2002 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki i Grzegorz Szpil...) szczegóły 
59.książka: Kielar Barbara Z.: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. 1988  szczegóły 
60.książka: Klasyczność i awangardowość w przekładzie. 1995 (Refleksje praktyków: Stanisław Barańczak: "Wygładzić" może znaczyć "zg...) szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 193 (nota...) szczegóły 
61.książka: Komizm a przekład. 1997 (Piotr Fast: Przedmowa. * Wojciech Kalaga: Komizm a przekładalność. - B...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 378 (not....) szczegóły 
62.książka: Komparatystyka literacka a przekład. 2000 ( Bożena Tokarz: Światło między językami, czyli o potrzebie komparatyst...) szczegóły 
63.książka: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Przekład JEST = La traduction ES. 2003 ([Dot. płaszczyzn istnienia i funkcjonowania przekładu literackiego; na...) szczegóły 
64.książka: Korzeniowska Aniela: Explorations in Polish-English mistranslation problems. 1998  szczegóły 
65.książka: Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful Polish-English translation. Trick of the trade. 1994 ([Dot. m.in. tłumaczenia literatury pięknej na język angielski]....) szczegóły 
66.książka: Koziara Stanisław: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza. 1993 (Na podstawie przekładów Psałterza autorstwa Jana Kochanowskiego, Jakub...) szczegóły 
recenzja: Karwala Marek: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 840-841  szczegóły 
recenzja: M.B.: Arcyksięga w przekładach. Arka 1994 nr 50 s. 199  szczegóły 
recenzja: Sieradzka Bożena: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 377-379  szczegóły 
67.książka: Kozłowska Zofia: O przekładzie tekstu naukowego. (Na materiale tekstów językoznawczych). 1995 ([Zagadnienia przekładu tekstów naukowych głównie z języka angielskiego...) szczegóły 
68.książka: Kraszewski Charles S.: Four translation strategies determined by the particular needs of the receptor. Translation theory backwards. 1998  szczegóły 
69.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki a translatologia. 1999 ([Wyd 1 pt.: Przekład literacki we współczesnej translatoryce (1996)]....) szczegóły 
recenzja: Król Anna: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 195-199  szczegóły 
70.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki we współczesnej translatoryce. 1996 (Wstęp. I. Miejsce przekładu literackiego we współczesnej translatoryce...) szczegóły 
recenzja: Gaińska Monika: Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 130-131  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Książka o przekładzie. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 140-149  szczegóły 
71.książka: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. 1999 (Zygmunt Grosbart: Cóż to jest przekład? Pytanie prawie mistyczne. - Ed...) szczegóły 
72.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
recenzja: Pławski Maciej: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 366-368  szczegóły 
73.książka: Kwieciński Piotr: Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry. 2001  szczegóły 
recenzja: Polańska Irena: Linguistica Silesiana 2003 t. 24 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Co niepokoi w obcości?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 3/4 s. 105-107  szczegóły 
74.książka: Lebiedziński Henryk: Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. 1989 ([Dot. m.in. przekładu artystycznego]....) szczegóły 
75.książka: Legeżyńska Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie (Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka). 1986  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 366-373  szczegóły 
76.książka: Legeżyńska Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. 1999  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Sztuka translatorska, sztuka translatologiczna. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Mossór Magdalena: Tłumacz: naśladowca, współtwórca czy autor?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 159-165 (z not. o Magdalenie Mossór na s. 175...) szczegóły 
77.książka: Lewicki Roman: Konotacja obcości w przekładzie. 1993 (Wstęp. O badaniu tekstu tłumaczonego. - Istota i przejawy konotacji ob...) szczegóły 
78.książka: Lewicki Roman: Obcość w odbiorze przekładu. 2000 (Wstęp. Dwa wymiary i dwa odniesienia przekładu. * 1. Odbiór przekładu ...) szczegóły 
recenzja: Jasiołek Ewa: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 126-128  szczegóły 
79.książka: Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza. 2000 ([Poradnik tłumaczenia m.in. tekstów literackich, z przykładami]...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Przemysław: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 302  szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 63 (notka...) szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Ewelina: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
80.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
81.książka: Maciąg Marian: Von der Uebersetzbarkeit literarischer Texte. 2003 (1. Einfuehrung. 2. Der Uebersetzungsprozess. 3. Die Uebersetzerische E...) szczegóły 
82.książka: Mała encyklopedia przekładoznawstwa. 2000 ([Zawiera hasła problemowe dot. m.in. przekładu literackiego. Autorzy h...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowska Monika: Niezbędnik translatologiczny. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 105-111 (z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
recenzja: Kapera Marta: Za mała encyklopedia. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 181-183  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Mała encyklopedia i duże problemy. Polonistyka 2002 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
recenzja: Pleciński J.: Glottodidactica 2002 t. 28 (2000) s. 199-201  szczegóły 
83.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
84.książka: Mędelska Jolanta, Wawrzyńczyk Jan: Między oryginałem a przekładem. Rzecz o słownikach dwujęzycznych. 1992  szczegóły 
85.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
86.książka: Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. ([M.in.:] Wstęp. * Cz. I: W stronę teorii: Teoretyczna myśl o gatunku r...) szczegóły 
87.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
88.książka: Obyczajowość a przekład. 1996 (Bożena Tokarz: Tłumacz a norma językowa, forma genologiczna i wyznaczn...) szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 193 (nota...) szczegóły 
89.książka: Ojcewicz Grzegorz: Podstawy translatoryki. 1991 (Wprowadzenie. - Wstęp. Przeszłość i teraźniejszość przekładu literacki...) szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 567-568  szczegóły 
90.książka: Oriental languages in translation = Języki orientalne w przekładzie. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji zorg. przez Instytut Filologii Orient...) szczegóły 
91.książka: Pieńkos Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. 2003 ([Dot. również przekładu literackiego. Zawiera:] I. Lingwistyczne aspek...) szczegóły 
92.książka: Pieńkos Jerzy: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. 1993 (Wstęp. - Część I. Lingwistyczne aspekty przekładu: Zagadnienia ogólne....) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Przekład i / czy tłumacz. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 33  szczegóły 
93.książka: Pisarkowa Krystyna: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. 1998 (Rozdz. I: Wieloznaczność świata: 1. Wielojęzyczność: 1. Wielojęzycznoś...) szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Wejść do wieży Babel. Przekładaniec 1999 nr 5 s. 156-163  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Krzywe równoległe. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 305-312  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 42-43 (not....) szczegóły 
94.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Pawelec Andrzej: Odrobina teorii. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 177-180  szczegóły 
95.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1996  szczegóły 
recenzja: Pleciński Jacek: Studia Romanica et Linguistica Thorunensia 2001 t. 3 s. 147-150  szczegóły 
96.książka: Polityka a przekład. 1996 (Wojciech Kalaga: Jaźń - interpretacja - przekład. - Bożena Tokarz: Po...) szczegóły 
97.książka: Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. 1988 ( ...) szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Jakie tłumaczenia należą się dzieciom. Twórczość 1990 nr 10 s. 104-106  szczegóły 
98.książka: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. 1998 (Tadeusz Rachwał: Błaganie o początek, czyli teoria pewnej nicości tran...) szczegóły 
99.książka: Przekład artystyczny. T. 1: Problemy teorii i krytyki. 1991 (Tadeusz Sławek: Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia [teoria ...) szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Anna, Dzika Urszula: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 295-296  szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 517-518 (dot. t. 2...) szczegóły 
100.książka: Przekład artystyczny. T. 2: Zagadnienia serii translatorskich. 1991 (I: Józef Zarek: Seria jako zbiór tłumaczeń [o zjawisku wielokrotnych p...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
101.książka: Przekład artystyczny. T. 3: Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. 1992 (I.: Grażyna Szewczyk: Szczypiorski po niemiecku. - Józef Zarek: Przekł...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
102.książka: Przekład artystyczny. T. 5: Strategie translatorskie. 1993 (Tadeusz Sławek: ORT/WORT. Nomadyzm jako strategia translacji (Jak tłum...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 315-316  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 117 (nota...) szczegóły 
103.książka: Przekład jako promocja literatury. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Tłumacz jako łącznik między literat...) szczegóły 
104.książka: Przekład, jego tworzenie się i wpływ. 1996 (Uwagi wstępne. * Część I. "Historyczno-opisowa": Elżbieta Belcarzowa: ...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Sztuka przekładu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
105.książka: Przekład, język, kultura. 2002 ([Zawiera m.in.:] Roman Lewicki: Od redaktora. * I. Koncepcje i obszary...) szczegóły 
106.książka: Przekład literacki a przekład użytkowy. Teoria i praktyka. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Traduktologicznej, Częstochowa 3 czerwca 1998 r.. 1999 ([Zawiera m.in.:] Urszula Dąmbska-Prokop: Typologia tekstów i tłumaczen...) szczegóły 
107.książka: Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. 1997 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w stulecie u...) szczegóły 
recenzja: Sulikowski Piotr: Literarische und literaturorientierte Uebersetzung. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2000 nr 9 (267) s. 339-342  szczegóły 
108.książka: Przekład w historii literatury. 2002 (Tadeusz Szczerbowski: Przekład jako początek historii literatury. - Zy...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 314-320  szczegóły 
109.książka: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk - Elbląg. 2000 (Podziękowania. - Ola i Wojciech Kubińscy: Wstęp. * Wykład inauguracyjn...) szczegóły 
110.książka: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Radość z tłumaczenia: o wzbogacaniu...) szczegóły 
111.książka: Rzepnikowska Iwona: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (Na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej). 1997 (Wstęp. * Rozdz. I. Formuły rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Za górami, za lasami żył sobie tłumacz... Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 463-464  szczegóły 
112.książka: Sadkowski Wacław: Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. 2002 ([Obejmuje okres od średniowiecza do końca XX wieku; również nt. teorii...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Sztuka przekładu. Akcent 2003 nr 4 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Znaczenie wkładu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 388-395  szczegóły 
polemika: Pióro Tadeusz: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421 (list do red....) szczegóły 
polemika: Balcerzan Edward: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Co się nie zmieściło w "Camerze"?. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 124-125  szczegóły 
113.książka: Skibińska Elżbieta: Les equivalents des prepositions temporelles françaises dans la traduction polonaise. 1991  szczegóły 
114.książka: Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej = Didactic dictionary of translatoric terminology = Dictionnaire didactique de translatorique terminologie = Didaktisches Woerterbuch von translatorische Terminologie = Uchebnyjj slovar' perevodcheskojj terminologii. 1991  szczegóły 
recenzja: Nosowicz Jan Franciszek, Szerszunowicz Wacław: Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 211-215  szczegóły 
115.książka: Słowo, tekst, czas. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin 8-9 czerwca 2000 r.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Michaił Aleksiejenko: Od redaktora. - Mieczysław Basa...) szczegóły 
116.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
117.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
118.książka: Soliński Wojciech: Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka. 1987 (Wstęp. - Rozdział I. Swoboda tłumacza jako uświadomiona konieczność: S...) szczegóły 
119.książka: Soliński Wojciech: [Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka] Traduzione artistica e cultura letteraria. Comunicazione e metacomunicazione letteraria. 1992  szczegóły 
120.książka: Stawnicka Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 2002 ([Dot. przekładu czasowników; na materiale współczesnej prozy rosyjskie...) szczegóły 
121.książka: Steiner George: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. 2000 ( Przedmowa do trzeciego wydania angielskiego. Przedmowa do drugiego wy...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Metafizyka przekładu. Znak 2001 nr 10 s. 129-135 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 401-433  szczegóły 
122.książka: Stereotyp a przekład. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa...) szczegóły 
123.książka: Studien zur kontrastiven Linguistik und literarischen Uebersetzung. 1989 ([Zawiera m.in. rozprawy dot. teorii przekładu literackiego:] Z. Bilut:...) szczegóły 
recenzja: Cirko Lesław: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1995 nr 107 (1604) s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Rechtsiegel Eugenie: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 3 s. 478-479  szczegóły 
recenzja: Schatte Christoph: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 299-302  szczegóły 
124.książka: Szeflińska Magdalena: Sources et formes d'amplification dans le traduction litteraires du francais en polonais. 2003 ([Dot. kategorii amplifikacji i mających na nią wpływ elementów składow...) szczegóły 
125.książka: Sztuka tłumaczenia tekstów literackich. Materiały z polsko-niemieckich warsztatów GFPS e.V., Zwardoń 1999 = Die Kunst der Übersetzung literarischer Texte. Materialien aus dem deutsch-polnischen Uebersetzer-Workshop der GFPS e.V. in Zwardoń, 1999. 1999  szczegóły 
126.książka: Tabakowska Elżbieta: Cognitive linguistics and poetics of translation. 1993  szczegóły 
recenzja: Gibińska Marta: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 786-788  szczegóły 
127.książka: Tabakowska Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. 2001 (Wstęp. - Rozdział 1. Językoznawstwo a poetyka: 1.1 Strukturalizm w jęz...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 22  szczegóły 
128.książka: Tabakowska Elżbieta: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa. 1999 (Wstęp. 1. Truskawki bez śmietany [ogólna charakterystyka pracy tłumacz...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Przekłady, przekłady.... Nowe Książki 1999 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Historia z ludzką twarzą. Gazeta Wyborcza 1999 nr 243 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kubińska Ola, Kubiński Wojciech: Dobre owoce irytacji. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 179-183 (z not. o Oli i Wojciechu Kubińskim na s. 190...) szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 23 (sprostowania błędnych informacji zawartych w książce...) szczegóły 
recenzja: Szerszunowicz Joanna: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 222-223  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Kwestia rzetelności. Przekrój 1999 nr 24 s. 38  szczegóły 
129.książka: Tabakowska Elżbieta: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa. 2003  szczegóły 
130.książka: Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji translatorycznej zorg. przez ...) szczegóły 
131.książka: Tezaurus terminologii translatorycznej. 1993  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 1998 nr 4 okł. (notka...) szczegóły 
recenzja: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Korybska Monika: Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 302  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 568-571  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Anna: Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
132.książka: [Third] 3rd International Maastricht-Łódź Colloquium on "Translation and Meaning" Łódź, Poland 22-24 September 2000. Abstracts. 2000 ([Zawiera streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim refe...) szczegóły 
133.książka: Tłumaczenie - rzemiosło i sztuka. Praca zbiorowa. 1996 ([Materiały konferencji naukowej, Warszawa 22-23 II 1995, org. Węgiersk...) szczegóły 
134.książka: Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. 1998 (Wstęp. - Intersubiektywność i intertekstualność przekładu. Przekłady p...) szczegóły 
135.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Les Operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. 1993  szczegóły 
136.książka: Topika erotyczna w przekładzie. 1994 (Piotr Fast: Przedmowa. - Wojciech Kalaga: Nasycona żądza, stracone sza...) szczegóły 
137.książka: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face a l'Alterite. 2001 (Elżbieta Skibińska: Avant-propos. * Ryszard Waksmund: La litterature p...) szczegóły 
138.książka: Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana. 1998 (Krystyna Wojtynek: Premessa. - Wiesława Antończyk, Anna Panasiuk: Trad...) szczegóły 
139.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
140.książka: Training of Translators and Interpreters. 1998 ([M.in. zawiera materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatoryc...) szczegóły 
141.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
142.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
143.książka: Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch. T. 1. 1993 ([M.in. zawiera rozprawy:] Karl Dedecius: Uebersetzen, verstehen, Bruec...) szczegóły 
144.książka: Waczków Józef: O sztuce przekładu. 1998 (Od Wydawcy. * Zamiast wstępu [przekłady polskie wierszy Borysa Pastern...) szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Problemy przekładu. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 37  szczegóły 
recenzja: Zubiński Tadeusz: Można jednak pięknie i wiernie. Akant 1998 nr 3 s. 16  szczegóły 
145.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 1.. 2001 ([Materiały z Warsztatów Translatorskich; Lublin, V 1999. Zawiera:] Ann...) szczegóły 
146.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 2. ([Materiały z dwu kolejnych Warsztatów Translatorskich z VI 2000 i VI 2...) szczegóły 
147.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 3. ([Zawiera m.in.:] Intruduction = Wprowadzenie. [Podp.: Redaktorzy tomu]...) szczegóły 
148.książka: Wawrzyniak Zdzisław: Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. 1991 (Słowo wstępne. - Aspekt językowy. Aspekt tekstowy. Świat przedstawiony...) szczegóły 
recenzja: Szczęsny Anna: Przegląd Glottodydaktyczny 1994 t. 13 s. 80-86  szczegóły 
149.książka: Wawrzyńczyk Jan: Rosyjsko-polskie relacje przekładowe w praktyce leksykograficznej i w dziełach tłumaczy. 1997  szczegóły 
150.książka: Wawrzyńczyk Jan: Wkład tłumaczy literatury pięknej do leksykografii rosyjsko-polskiej. Materiały sondażowe. 1995  szczegóły 
recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 549-551  szczegóły 
recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: W poszukiwaniu optymalnych odpowiedników przekładowych (Po lekturze pracy Jana Wawrzyńczyka). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 216-220  szczegóły 
151.książka: Wille Lucyna: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. 2002 (Wstęp. - Część I. Filozoficzne i lingwistyczne źródła refleksji nad pr...) szczegóły 
152.książka: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Piotr Fast: Strategia [Josifa] Brodskiego jako tłumac...) szczegóły 
153.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Abdullabekova G.: K voprosu peredachi nacional'no-kul'turnojj specifiki proizvedenija pri perevode. Poehma S. Vurguna "Farkhad i Shirin" na pol'skom jazyke. x 1988 (Izvestija Akademii Nauk Azerbajdzhanskojj SSR. Serija Literatury, J...) szczegóły 
155.artykuł: Aćin Jovica: Tłumacz przy pracy (O nietłumaczeniu nietekstu). Tygodnik Powszechny 1992 nr 17 s. 5 (esej o pracy Arseniusza Tarkowskiego nad przekładami młodzieńczych wie...) szczegóły 
156.artykuł: Al-Gahiz : Kitab al-hayawan [fragm.]. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 46-49 (dot. teorii przekładu, z koment. tłumacza s. 43-45...) szczegóły 
157.artykuł: Alimpijewa Roza: Rol' ehtnokul'turnogo komponenta v semantike slova i teksta pri khudozhestvennom perevode. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 157-165  szczegóły 
158.artykuł: Awedyk Sława: On translanting titles of literary works. Folia Scandinavica Posnaniensia 1992 t. 1 s. 59-63 (nt. tłumaczenia na język polski powieści norweskich...) szczegóły 
159.artykuł: Babienko Natalia: Problema stilisticheskojj adekvatnosti perevoda (Na materiale perevodov poehticheskikh tekstov L. Staffa, Ju. Tuvima, O. Mandel'shtama). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 157-165  szczegóły 
160.artykuł: Babuchowski Andrzej: Hrabala spotkałem w Pradze. Śląsk 2002 nr 7 s. 52-53 (wyw. nt. przekładów tekstów współczesnych pisarzy czeskich, m.in.: Boh...) szczegóły 
161.artykuł: Bajerowa Irena: Z hitorii przekładu: Struktura zdania złożonego we francusko-polskich tekstach z początku XIX wiehu. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
162.artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Krótki esej o tłumaczeniu (Tym, co nie wierzą w sztukę przekładu... archaizującego). Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 61-62  szczegóły 
163.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
164.artykuł: Barańczak Stanisław: E.E., przybysz z innego świata. NaGłos 1990 nr 1 s. 41-50 (z fot. aut....) szczegóły 
165.artykuł: Barańczak Stanisław: K. Dedecius jako tłumacz aforyzmów J.S. Leca. Więź 1989 nr 3 s. 87-95  szczegóły 
166.artykuł: Barańczak Stanisław: Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 7-66  szczegóły 
nawiązanie: Majeran Tomasz J.: [List]. Za pozwoleniem 1991 nr 7 s. 31 (do Ryszarda Nycza, red. Tekstów Drugich...) szczegóły 
nawiązanie: Pisarkowa Krystyna: O "jajcach" w "Manifeście" Stanisława Barańczaka. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 146-148 (polem. z zawartą w artykule oceną przekładu Jerzego Sity "Sonetu X" Jo...) szczegóły 
167.artykuł: Barańczak Stanisław: [O pisaniu w obcym języku (Notatki po ośmiu latach)] Tonque-tied eloquence (Notes on language, exile and writing). x 1990 ([W ks. zb.:] Four decades of Polish essays. Red. Jan Kott. Evanston 19...) szczegóły 
168.artykuł: Barańczak Stanisław: O pisaniu w obcym języku (Notatki po ośmiu latach). Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 63-74  szczegóły 
169.artykuł: Barańczak Stanisław: Pomieszanie języków. Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 123-129 ([rec. ks.:] Eva Hoffman: Lost in translation (A life in a new language...) szczegóły 
170.artykuł: Barańczak Stanisław: Przekładanie nieprzekładalnego (2-3). Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 120-122, nr 46 s. 102-113 (cd. z 1993; z not. o Stanisławie Barańczaku w nrze 45 na s. 156, w nrz...) szczegóły 
171.artykuł: Barańczak Stanisław: Przekładanie nieprzekładalnego. Zeszyty Literackie 1993 nr 43 s. 109-114 (z not. o autorze na s. 158...) szczegóły 
172.artykuł: Barańczak Stanisław: The confusion of tongues. x 1989 ([w czasopiśmie:] The New Leader (New York) 1989 nr 3 [rec. ks.:...) szczegóły 
173.artykuł: Barańczak Stanisław: Z "Małej antologii przekładów - problemów". Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 5 (nt. zagadnienia przekładu poetyckiego na przykładzie utworu św. Jana o...) szczegóły 
174.artykuł: Barańczak Stanisław: Z "Małej antologii przekładów-problemów" [fragm.]. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 32-59 (specyfika przekładu literackiego, własne doświadczenia autora z tłumac...) szczegóły 
175.artykuł: Barańczak Stanisław: Z Małej antologii przekładów-problemów. Ogród 1991 nr 3 s. 37-54 (nt. przekładów na język polski poezji angielskiej i amerykańskiej; z p...) szczegóły 
176.artykuł: Barcikowska Halina: Kulturelle Interferenz und kultureller Transfer im Fremdsprachenunterrichts. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 148-159 (m.in. nt. wpływu znajomości obcej kultury na jakość przekładu literack...) szczegóły 
177.artykuł: Barszcz Agnieszka: Co się dzieje z oczami / okiem stęsknionego kochanka: sonet 113 [Williama Shakespeare'a] w tłumaczeniu Mariana Hemara, Jerzego S. Sity, Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1996 nr 2 s. 50-53  szczegóły 
178.artykuł: Bartoszewska Irena: O niektórych aspektach tłumaczenia literackiego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 141-153 (przegląds poglądów na przekład literacki; m.in. o działalności przekła...) szczegóły 
179.artykuł: Bastian Sabine: "Stilistische" Probleme beim Uebersetzen ins Deutsche als Mutter- und Fremdsprache. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 69-78 (dot. przekładów tekstów literackich...) szczegóły 
180.artykuł: Bednarczyk Anna: Eksperyment translatoryczny. (Zderzenie teorii i próba osiągnięcia kompromisu).. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 127-141 (dot. przekładoznawczej teorii polisystemowej i koncepcji związanych z ...) szczegóły 
181.artykuł: Bednarczyk Anna: Elementy lingworealioznawcze w przekładzie poezji śpiewanej (Na przykładzie piosenek Włodzimierza Wysockiego). x 1992 ([W ks. zb.:] Język, kultura - kompetencja kulturowa. Pod red. Francisz...) szczegóły 
182.artykuł: Bednarczyk Anna: Humour; contexts and translation. Stylistyka 2001 nr 10 s. 283-293  szczegóły 
183.artykuł: Bednarczyk Anna: Jumor podlinnika i jumor perevoda (Na materiale pol'skikh perevodov pesen Vladimira Vysockogo). Studia Rossica 1994 t. 2 s. 13-22  szczegóły 
184.artykuł: Bednarczyk Anna: Slova, teksty i konteksty - perevod kak al'ternativ. x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
185.artykuł: Bednarczyk Anna: Tyger, tygrys i tigr - o dzikim zwierzu i jego twórcach-stwórcach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 2000 z. 2 s. 117-128 (nt. przekładu Stanisława Barańczaka wiersza "The Tyger" Williama Blake...) szczegóły 
186.artykuł: Behrmann Alfred: Einige Bemerkungen zur Zweisprachigkeit. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 359-365 (dot. m.in. przetłumaczalności literatury...) szczegóły 
187.artykuł: Beljanin Al'bert: Ehkvivalentnost' jazykovykh edinic v teorii perevoda i sopostavitel'nogo izuchenija jazykov. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 23-32 (nt. ekwiwalencji jednostek językowych w teorii przekładu i konfrontaty...) szczegóły 
188.artykuł: Berdychowska Zofia: Das translatorische Referenzspiel. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 57-64 (nt. procesu intersemiotycznego tłumaczenia...) szczegóły 
189.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
190.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
191.artykuł: Biaduń-Grabarek Hanna: Translatorik als studienerweiterndes Fach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 137-143 (omówienie przebiegu kształcenia w zakresie przekładów m.in. tekstów li...) szczegóły 
192.artykuł: Biardzka Elżbieta: Les moyens de traduire en polonais les syntagmes francais regis par "sauf". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 7-16 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
193.artykuł: Biardzka Elżbieta: Les syntagmes francais regis par "hors (de)" exprimant l'exeption dans la traduction en polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 25-35 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
194.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
195.artykuł: Bochnakowa Anna: Traces du traducteur sur les chemins de vacances. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
196.artykuł: Bocquet Claude: La notion de modele de discours appliquee a la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 21-27  szczegóły 
197.artykuł: Bogucki Łukasz: Toward Understanding Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 233-253 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
198.artykuł: Bogusławska-Tafelska Marta: Frame Structures in the Translation Process. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 5-11  szczegóły 
199.artykuł: Bogusławska-Tafelska Marta: Psycholinguistic Mechanisms in Translation. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 1-24  szczegóły 
200.artykuł: Bogusławski Andrzej: The place of translational confrontative studies in linguistics. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
201.artykuł: Bogusławski Andrzej: Zdrajcy czy ofiary? Uwagi o wyrażalności i przekładalności. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 47-60 (nt. niemożności dosłownego przekładu z jednego języka na drugi...) szczegóły 
202.artykuł: Borges Jorge Luis: Homeryckie wersje. Odra 1996 nr 6 s. 49-53 (z fot....) szczegóły 
203.artykuł: Borowski Jacek: Horror przekładów. Wprost 2001 nr 28 s. 98-99 (dot. jakości tłumaczeń książek wydawanych w Polsce...) szczegóły 
nawiązanie: Wiszniewska Anna M.: Horror przekładów. Wprost 2001 nr 30 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
204.artykuł: Bralewski Dariusz: Traducteur face a la repetitivite. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 24-40 (dot. problematyki przekładu z jęz. francuskiego na jęz. polski; omówie...) szczegóły 
205.artykuł: Bray Barbara: Dola tłumacza. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 10-19 (dot. własnych doświadczeń translatorskich literackich i teatralnych; s...) szczegóły 
206.artykuł: Brożek Mieczysław: O tłumaczu i tłumaczeniu myśli wybranych. Meander 1996 nr 7/8 s. 397-400 (dot. tłumaczeń tekstów antycznych...) szczegóły 
207.artykuł: Brzozowski Jerzy: Czytelnik projektowany w przekładzie: problem paratekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
208.artykuł: Bukowski Piotr: Rajski język i grzech pierworodny. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 100-104 (rec. ks. zb. pośw. poglądom Waltera Benjamina na sztukę przekładu pt.:...) szczegóły 
209.artykuł: Cavanagh Clare: Sztuka tracenia. Poezja polska i przekład. Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 123-132 (z not. o aut. na s. 186 i o tł. na s. 187...) szczegóły 
210.artykuł: Cegieła Marek: Amatorszczyzna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 270-278 (nt. czynników wpływających na jakość przekładu literackiego...) szczegóły 
211.artykuł: Cegieła Marek: Amatorszczyzna. Notes Wydawniczy 1993 nr 3/4 s. 16-21 (krytyka wydawców za niski poziom tłumaczeń wydawanych utworów literack...) szczegóły 
212.artykuł: Cervenka Miroslav: Polymetrie Fausta v polskych a ceskych prekladech. Slavia 1991 z. 1 s. 87-101  szczegóły 
213.artykuł: Cetera Anna: Lear w "reżyserii" Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 115-128 (nt. przekładu "Króla Leara" Williama Szekspira...) szczegóły 
214.artykuł: Chęcińska Elżbieta: "Psałterz Kingi" i "Biblia królowej Zofii". Gazeta Olsztyńska 1989 nr 220 s. 5 (nt. polskich przekładów Biblii...) szczegóły 
215.artykuł: Chlebda Wojciech: Jazykovye pokazateli mirovozzrenija pisatelja v tekste i khudozhestvennyjj perevod. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1992 z. 29 s. 13-19 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
216.artykuł: Chlebda Wojciech: Problem tzw. jednostek języka i praktyka przekładu na język obcy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 [z.] 33 (1994) s. 41-48  szczegóły 
217.artykuł: Chmiel Jerzy: Modele przekładu Biblii. Zarys hermeneutyczny. x 2003 ([w ks. zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
218.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: O przekładach poezji obcej - nie tylko przy okazji przekładu wiersza Bułata Okudżawy. Akant 2002 nr 13 s. 27-28  szczegóły 
219.artykuł: Chruściel Ewa: W poszukiwaniu straconych metafor. Polskie przekłady sonetu 31 [Williama Shakespeare'a]. Przekładaniec 1996 nr 2 s. 54-58  szczegóły 
220.artykuł: Chrzanowska Anna: O przekładach na przykładach. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 s. 13-14 (dot. znaczenia jakości przekładu z perspektywy czytelnika i biblioteka...) szczegóły 
221.artykuł: Cichawa Paweł: O nieprzekładalności poezji (na podstawie twórczości Roberta Burnsa). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
222.artykuł: Ciesielska Anna, Gibson Monika: Cours de polonais pour adultes, seminaires de traduction. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 179-184 (opis seminarium w Centre de Civilisation Polonaise, Univeriste Paris S...) szczegóły 
223.artykuł: Correspondence between three Slavic translators of "Ulysses": Maciej Słomczyński, Aloys Skoumal, and Viktor Khinkis. Slavic Review 1990 t. 49 nr 4 s. 625-633 (korespondencja z lat 1971-1977...) szczegóły 
sprostowanie: Khoruzhii Sergei: To the editor. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1073  szczegóły 
polemika: Tall Emily: Professor Tall responces. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1073-1074  szczegóły 
224.artykuł: Czech Jerzy: Nowy wspaniały przekład?. Twórczość 1997 nr 4 s. 83-88 (nt. niskiego poziomu nowych tłumaczeń na język polski arcydzieł litera...) szczegóły 
225.artykuł: Czerniawski Adam: Pułapki autoprzekładu. Akcent 2003 nr 1/2 s. 123-126  szczegóły 
226.artykuł: Czerniawski Adam: Translation of poetry: Theory and practice. The Polish Review 1994 t. 39 nr 1 s. 3-19  szczegóły 
227.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
228.artykuł: Czos Dorota: Translation and Culture: Venuti's and Seguinot's Accounts of Unavoidable Manipulation. Folio 2000 nr 7/8 s. 177-182 (nt. teorii tłumaczenia L. Venutiego i C. Se guinot...) szczegóły 
229.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Gramatyka kontrastywna a przekład. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
230.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Processus, modeles, produis - comment des etudiants polonais traduisent Flaubert. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 23-30  szczegóły 
231.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Ślady tłumacza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 8-10 (typy śladów tłumacza pozostawionych w trakcie operacji przekładowych...) szczegóły 
232.artykuł: Dedecius Karl: Das grundsaetzliche und das besondere beim Uebersetzen der polnischen "schoenen Literatur". (Gutenberg-Jahrbuch (Mainz) s. 297-? [IBZ]...) szczegóły 
233.artykuł: Dedecius Karl: Karl Dedecius - refleksje tłumacza = Karl Dedecius - Ueberlegungen eines Uebersetzers. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1998 nr 20 s. 56-79 (wybór rozważań i refleksji nad istotą, sensem i znaczeniem sztuki tłum...) szczegóły 
234.artykuł: Dedecius Karl: Notatnika tłumacza [fragm.]. Śląsk 2000 nr 10 s. 36-38 (z fot. K. Dedeciusa...) szczegóły 
235.artykuł: Dedecius Karl: Przyswajanie obcości w przekładzie. Odra 1993 nr 5 s. 34-40 (z fot....) szczegóły 
236.artykuł: Dedecius Karl: Wieland, Horacy i my (Czesławowi Hernasowi). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 3-9 (uwagi o wzorach przekładu...) szczegóły 
237.artykuł: Dedecius Karl: Zasady. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 1 (10 zasad tłumacza; [fragm. ks.:] K. Dedecius: Notatnik tłumacza. Tł. J...) szczegóły 
238.artykuł: Denton John: Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 229-232 ([rec. ks.:] Carmela Nocera Avila: Studi sulla traduzione nell'Inghilte...) szczegóły 
239.artykuł: Dereń Bożena: Nazwy własne a współczesne słowniki przekładowe. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
240.artykuł: Diomidova Alla: Ehtnolingvisticheskie problemy poehticheskogo perevoda. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 31-42 (nt. problemów etonlingwistycznych przekładu poetyckiego; dotyczy m.in....) szczegóły 
241.artykuł: Doherty Monika: Verstaendigung trotz allem. Probleme aus und mit der Wissenschaft vom Uebersetzen. Convivium 1996 s. 43-56  szczegóły 
242.artykuł: Domański Juliusz: Przekład jako praca twórcza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 21-29 (na przykładzie m. in. poglądów Marka Tuliusza Cycerona, Euzebiusza i H...) szczegóły 
243.artykuł: Dreschel Ulrich: Kilka uwag dotyczących tłumaczenia na język niemiecki polskich konstrukcji eliptycznych w dziełach literackich. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 349-352  szczegóły 
244.artykuł: Drzewicka Anna: De l'ancien francais au francais moderne. Reflexion sur la traduction intralinguale. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
245.artykuł: Dunin Janusz: W oryginale i w tłumaczeniu. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 70-71 (nt. odbioru przekładów literatury pięknej przez czytelników...) szczegóły 
246.artykuł: Dyoniziak Jolanta: Connotations culturelles dans la perspective humboldienne. Etude comparative des unites phraseologiques du francais et du polonais. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 23-33 (nt. przekładu francuskich idiomów na język polski i polskich na język ...) szczegóły 
247.artykuł: Dziekan Marek: O tłumaczeniu literatury arabskiej uwag kilka (Na marginesie "Manifestu translatologicznego" Stanisława Barańczaka). Ogród 1994 nr 3 s. 142-151 (z not. i fot. aut....) szczegóły 
248.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
249.artykuł: Dzika Urszula: Przekład a problemy teologiczne. Znaczenie w języku polskim i rosyjskim hebrajskich formuł ufnościowych zawierających pochodne od rdzenia "bth". Studia Rossica 1994 t. 2 s. 163-166  szczegóły 
250.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
251.artykuł: Fast Piotr: Przekład na drugim planie. Śląsk 2002 nr 5 s. 59-61 (wyw. nt. pracy translatorskiej; dot. m.in. literatury rosyjskiej; z no...) szczegóły 
252.artykuł: Faulstich Gisela: Nazwy znaczące w przekładzie artystycznym z polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 353-361  szczegóły 
253.artykuł: Feder Marcin: Polish-English Terminological Equivalence in the Language of Polotics. Folia Scandinavica Posnaniensia 1999 t. 5 s. 139-144 (z aneksem: Sample Polish-English Glossary of Political Terms, s. 145-1...) szczegóły 
254.artykuł: Filipowicz-Rudek Maria: "Entre el original y la traduccion" en Cracovia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 221-224 (omówienie sympozjów naukowych, poświęconych przekładom, organizowanych...) szczegóły 
255.artykuł: Filippova T.: Foneticheskaja soderzhatel'nost' v poehticheskikh perevodakh s russkogo na pol'skijj jazyk. Język Rosyjski 1989 nr 3 s. 135-141 (na przykładzie wiersza Michała Lermontowa "Utes" i Włodzimierza Majako...) szczegóły 
256.artykuł: Florczak Jacek: Comment (re)connaitre et traduire la signification des mots d'une language etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 35-55 (nt. przekładu znaczeń obcych słów...) szczegóły 
257.artykuł: Fordoński Krzysztof: Polski przekład literacki w warunkach wolnego rynku. Spojrzenie nieobiektywne, prowokacyjne i stronnicze. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 131-148 (z not. o autorze na s. 175...) szczegóły 
258.artykuł: Franczak Jerzy: "To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią". Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 30-32 (m.in. o językowym obrazie świata...) szczegóły 
259.artykuł: Gadomski Piotr: Sprachenpaarbezogene Uebersetzunstheorien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 135-151  szczegóły 
260.artykuł: Gambier Yves: Traduction et analyses de discours: typologie croisee. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 97-108 (nt. relacji między językoznawstwem a translatologią...) szczegóły 
261.artykuł: Garcarz Michał: Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 103-115 (nt. przekładu żargonu żołnierskiego...) szczegóły 
262.artykuł: Garewicz Jan: Uebersetzungfehler und seine Folgen. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
263.artykuł: Garewicz Jan: Z warsztatu tłumacza: o przekładaniu tytułów literackich. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 236-247  szczegóły 
264.artykuł: Gicala Agnieszka: Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 51-63 (dot. przekładów anonimowego traktatu z XIV wieku "Obłok niewiedzy" na ...) szczegóły 
265.artykuł: Gierczyńska Danuta: Teoreticheskie i pragmaticheskie aspekty "neperevodimogo v perevode" v slavjanskojj i nemeckojj nauchnojj literature. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
266.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
267.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: La traduction en polonais des textes d'ancien francais: une competence specifique. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 73-81  szczegóły 
268.artykuł: Ginter Anna: Obrazowanie a przekład. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 2003 z. 1 s. 7-14  szczegóły 
269.artykuł: Glaeser Rosemarie: The translation aspect of phraseological units in English and German. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Topics in Phraseology 1998 nr 1 (1701) s. 9-21 (problematyka przekładu frazeologizmów, m.in. w tłumaczeniach tekstów l...) szczegóły 
270.artykuł: Glinka Beata, Kostera Monika: Przełożyć przekład. Fa-Art 1998 nr 3 s. 25-29  szczegóły 
271.artykuł: Gos Elżbieta: Kalki, hybrydy, fałszywi przyjaciele tłumacza - z badań nad polską i rosyjską terminologią logiczną. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 68-72  szczegóły 
272.artykuł: Górski Tomasz P.: Przekład i jego funkcja w kulturze języka docelowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 117-127 (m.in. o funkcjonowniu w kulturze nowych przekładów utworów klasyków na...) szczegóły 
273.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
274.artykuł: Grosbart Zygmunt: Jednostka przekładu a jego adekwatność. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 37-45 (na przykładach z literatury...) szczegóły 
275.artykuł: Grosbart Zygmunt: Stan i perspektywy translatoryki polskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 157-162 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
276.artykuł: Grosbart Zygmunt: Z problematyki wielojęzyczności na ziemiach polskich i ukraińskich w XIX-XX w.. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 219-226 (na przykładzie literatury, z fragm. tekstów...) szczegóły 
277.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Perception av skonlitterara texter via oversattningar (Presentation av ett forskningsprojekt pa grundval av oversattningar av H. Sienkiewicz' verk till svenska). Acta Sueco-Polonica 1994 nr 3 s. 73-93 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
278.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Swedish translations of some Polish emotionally loaded derivatives. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 19-36  szczegóły 
279.artykuł: Grzegorczyk Alicja: Przekład w dydaktyce szkolnej. Studenckie Prace Naukowe 2001 z. 11 s. 19-30 (problematyka twórczości przekładowej jako temat lekcji języka polskieg...) szczegóły 
280.artykuł: Gumilow Nikołaj: O przekładaniu wierszy. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 54-58  szczegóły 
281.artykuł: Gumkowski Marek: Jeszcze o przekładach. Notes Wydawniczy 1992 nr 8 s. 48-49 (fel....) szczegóły 
282.artykuł: Gumkowski Marek: Przekłady w kolorowych okładkach (Kilka uwag o tłumaczeniach literatury popularnej). Ex Libris 1993 nr 35 wkł. s. 2  szczegóły 
283.artykuł: Gumkowski Marek: Przekłady w kolorowych okładkach (Kilka uwag o tłumaczeniach literatury popularnej). Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 285-290  szczegóły 
284.artykuł: Guttmann Max Ruben: O przekładaniu słów kilka = Noch mehr von Uebersetzen. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1999 nr 24 s. 40-51 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
285.artykuł: Hanus Anna: Zwischen Subjektivitaet und Objektivitaet - Zwiespaelte eines Nachdichters. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 123-137 (dot. przekładów tekstów poetyckich...) szczegóły 
286.artykuł: Hejno Eugeniusz: Les subbordonnees en "si" et le subjonctif dans la relative. Examen contrastif Franco-Anglo-Polonais. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 67-117 (na podstawie przekładów z oryginałów powieści współczesnych i ich tłum...) szczegóły 
287.artykuł: Hersch Jeanne: O przekładach. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 60-64 (wywiad, rozm. Gabrielle Dufour-Kowalska; z not. o Jeanne Hersch, s. 15...) szczegóły 
288.artykuł: Hertz Paweł: Lekcja Burckhardta. Res Publica 1990 nr 6 s. 100-103 (wypowiedź nt. sztuki przekładu na marginesie tłumaczenia utworu Jacoba...) szczegóły 
289.artykuł: Hiż Henryk: Tłumaczyć i wytłumaczyć (Na marginesie dyskusji o przekładach). [Dwa] 2 B = Two B 1995 nr 7/8 s. 126  szczegóły 
290.artykuł: Horodecka-Cross Ewa, Kaweski Marusia, Osadnik Wacław: Russian formalism and the polysystem theory: Links between their thoughts on translation and the notion of untranslatability. x 1995 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Welligton) 1995 ...) szczegóły 
291.artykuł: Horodecka Ewa, Osadnik Wacław: Remarks on the translation of proverbs from English into Polish. x 1991 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Wellington) 1991...) szczegóły 
292.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
293.artykuł: Jaeger Gert: Ekwiwalentność w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 363-374  szczegóły 
294.artykuł: Jajdelski Wojciech: Czy jest możliwa historia przekładu?. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 97-101 (rec. ks.: Anthony Pym: Method in translation history. Manchester 1998...) szczegóły 
295.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: O lepszej robocie tłumacza niż naukowca i o kobiecej intuicji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 241-252  szczegóły 
296.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitanje poetike prevoda srpskih narodnih lirskih pesama u Poljskojj u doba romantizma. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
297.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
298.artykuł: Janecka Joanna: The power of sound ? translating Polish poetry into English. Anglica 2002 t. 12 s. 111-124 (dot. przekładu poezji Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida...) szczegóły 
299.artykuł: Janowski Michał: Using Computerised Corpora in Computer-Aided Human Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 277-301 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
300.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Co Anglicy lubią najbardziej? Czyli poezja polska w Wielkiej Brytanii. NaGłos 1993 nr 12 s. 114-128  szczegóły 
301.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kto tak pięknie gra, czyli stereotyp poetyckości w polskich przekładach anglojęzycznej poezji współczesnj. Literatura na Świecie 2001 nr 7 s. 211-224 (z licznymi przykładami...) szczegóły 
302.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Tłumacz jako teórca kanonu. Res Publica Nowa 2001 nr 7 s. 83-88 (m.in. o roli tłumacza w stosunku do przekładanej literatury i kategori...) szczegóły 
303.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Tytuł w przekładzie (czyli o tłumaczeniu tytułów tekstów literackich). Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 245-254 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji "Translating the Untranslat...) szczegóły 
304.artykuł: Jarosz Natalia: Model świata przedstawionego w przekładzie poetyckim. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2002 nr 26 s. 30-48 (na przykładzie tłumaczeń wiersza Bułata Okudżawy "Polnochnyjj trollejj...) szczegóły 
305.artykuł: Jeleń Krzysztof: Quelques remarques sur la traduction des textes poetiques. Orbis Linguarum 1994 t. 1 s. 39-50 (na przykładzie wierszy Charlesa Baudelaire'a...) szczegóły 
306.artykuł: Jęczmyk Lech: Przekładaniec. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 68-69 (fel....) szczegóły 
307.artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der populaeren deutschen buergerlichen Dramen fuer die polnischen Buehnen im 18. und 19. Jahrhundert. Convivium 1996 s. 11-24  szczegóły 
308.artykuł: Jurewicz Magdalena: Ein Paar Bemerkungen zur Didaktik des Faches (Grundlagen der Translatorik). Glottodidactica 1998 t. 25 (1997) s. 49-62  szczegóły 
309.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Dialekt jako metafora (Z warsztatu tłumacza). Akant 2001 nr 11 s. 10 (nt. tłumaczenia z dialektów włoskich na przykładzie poezji Albino Pier...) szczegóły 
310.artykuł: Kabatc Eugeniusz: O wolności słowa, informacji i dezinformacji. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 279-284  szczegóły 
311.artykuł: Karpińska Hanna: Pozostać tłumaczką.... Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 23 (dot. własnych przekładów literatury bułgarskiej...) szczegóły 
312.artykuł: Karwowska Katarzyna, Koźbiał Jan: Parafraza w tłumaczeniu (Z badań kwantytatywnych nad przekładem pisemnym). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 471-490 (na materiale literackim...) szczegóły 
313.artykuł: Kasprzyk Krystyna: Tropami dawnego tłumacza. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
314.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Uebersetzungsanthologien als Medientraeger im internationalen Kulturtransfer. x 1993 ([W ks. zb.:] Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenscha...) szczegóły 
315.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Vom Uebersetzen der Weltbilder. Essay ueber die Rolle der literarischen Uebersetzer im Europaeischen Gedankenaustausch. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 7-17  szczegóły 
316.artykuł: Kaufman Stefan: De quelques traductions "obliques" du gerondif francais en polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 5-21 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
317.artykuł: Kaufman Stefan: Kilka uwag na temat zastosowania przekładu w badaniach konfrontatywnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1991 nr 14 (1200) s. 101-111  szczegóły 
318.artykuł: Kester-Koma Zoja: Substanbartnye osobennosti vostochnoslavjanskikh jazykov v perevodakh V. Shukshina (Urovnevyjj analiz). Stylistyka 1996 nr 5 s. 86-112  szczegóły 
319.artykuł: Khadanovitch Andrey: La chasse aux classiques (Des notes marginales aux traductions de Baudelaire, Mallarme, Yeats). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 143-153 (z fragm. tekstów, z notą...) szczegóły 
320.artykuł: Khairoulline Vladimin: The categorisation of time in English vs. Russian. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2000 [t.] 36 s. 111-122 (kategoria czasu w językach angielskim i rosyjskim na przykładzie rosyj...) szczegóły 
321.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
322.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 1 s. 47-49 ([rec. ks.:] Ernst-August Gutt: Translation and relevance. Cognition an...) szczegóły 
323.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 1 s. 85-87 ([rec. ks.:] Gisela Thiel, Gisela Thome: Resolutionen. Ein entwickelter...) szczegóły 
324.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 289-292 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Neu...) szczegóły 
325.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1992 t. 39 z. 1 s. 55-57 ([rec. ks.:] Wolfgang Loerscher: Translation performance, translation p...) szczegóły 
326.artykuł: Kielar Barbara Z.: O wzorach kulturowych i tekstowych w tłumaczeniu i w dydaktyce translacyjnej. x 1992 ([W ks. zb.:] Język, kultura - kompetencja kulturowa. Pod red. Francisz...) szczegóły 
327.artykuł: Kielar Barbara Zofia: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 3 s. 227-229 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. Tu...) szczegóły 
328.artykuł: Kita Jadwiga: Walter Benjamin: Von Sprache und Ueberstzung. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 645-664  szczegóły 
329.artykuł: Kleberg Lars: Zauważmy tłumacza. Akcent 2001 nr 3 s. 90-99 (wstęp do: Med andra ord. Red. Lars Kleberg. Stockholm 1998...) szczegóły 
330.artykuł: Kniaziuk Ewa: Stilistische Aspekte der Diminutivformen des Deutschen und Polnischen in Bezug auf die Uebersetzungspraxis. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 153-163  szczegóły 
331.artykuł: Kokot Joanna: Przekład literacki. Teksty i konteksty. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
332.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Szybkość światła jest szybka. Fenix 1992 nr 1 s. 130-132 (humorystyczny poradnik dla tłumaczy literatury SF...) szczegóły 
333.artykuł: Kołyszko Anna: Trzeba patrzeć słowom na ręce. O sztuce przekładu. Editor 1989 t. 2 s. 94-103  szczegóły 
334.artykuł: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Autonomia przekładu. 1: Przekład jako dialog. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 89-95 (zagadnienie tekstu literackiego tłumaczonego i tekstu literackiego ory...) szczegóły 
335.artykuł: Kopacki Andrzej: Pidgin-Hitler. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 332-334 (krytyka przekładu Magdaleny Jakóbczyk-Rakowskiej; dot. książki history...) szczegóły 
336.artykuł: Kopytowska Monika: The Pragmatic Perspective in Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 2002 z. 4 s. 161-179 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
337.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Nieprzekładalność" poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 559-573 (dot. wiersza "Sto dzerkal..." (Sto luster...)...) szczegóły 
338.artykuł: Korzeb Małgorzata: Karl Dedecius als Uebersetzer der modernen polnischen Poesie. Zur Passion des Uebersetzens. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 220-233 (szerzej o przekładach wierszy polskich Karla Dedeciusa: Anna Kamieńska...) szczegóły 
339.artykuł: Korzeniowska Aniela: Bilingualism and Biculturalism in Reference to Translation. Anglica 1998 t. 8 s. 69-74  szczegóły 
340.artykuł: Kovar Jaroslav: Literarisches Uebersetzen Deutsch-Tschechisch-Deutsch als Ergaenzung der germanistischen Deutschlehrerausbildung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 129-135 (omówienie przebiegu kształcenia w zakresie przekładu literackiego podc...) szczegóły 
341.artykuł: Kowalska Adriana: Quelques demarches et strategies dans une approche traductologique du discours (L'exemple d'une implication didactique du discours de Jacques Derrida). Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 193-198  szczegóły 
342.artykuł: Kozak Jolanta: Lawrence Venuti, czyli o przekładach oswojonych i wyobcowanych. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 43-53 (zestawienie poglądów Lawrence'a Venutiego w kwestiach, m.in. etycznych...) szczegóły 
343.artykuł: Kozak Jolanta: Recykling: przekład wobec faktury tekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
344.artykuł: Kozak Jolanta: The hermeneutic code in translation. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 383-404  szczegóły 
345.artykuł: Kozak Jolanta: The spirit of the letter. Standards of textuality and the semic codes in translemic analyses. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 457-476 (m.in. na przykładzie polskich przekładów utworu A.A. Milne'a "Winnie-t...) szczegóły 
346.artykuł: Kozanecka Magdalena: Translation Strategies at Word Level in Literary Texts. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 255-276 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
347.artykuł: Koziara Stanisław: "Miłować" i jego synonimy w polskich przekładach Psałterza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 265-271  szczegóły 
348.artykuł: Koziara Stanisław: Przestrzeń i wartościowanie w strukturze językowej "Psałterza" (Na materiale wybranych przekładów polskich). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 95-106 (fragm. rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
349.artykuł: Koziara Stanisław: Z zagadnień współczesnego przekładu biblijnego - uwagi językoznawcze. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
350.artykuł: Kozłowska Ewa: Etienne de la Boetie theoricien de la traduction?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 26 s. 143-149 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
351.artykuł: Kozłowska Zofia, Rauch Christa: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 96-98 ([rec. ks. zb.:] Handbuch Translation 2. Red. Hans G. Hoenig, Mary Snel...) szczegóły 
352.artykuł: Koźbiał Jan: Kilka słów o krytyce tłumaczenia. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 47-55  szczegóły 
353.artykuł: Koźbiał Jan: O tłumaczeniu literackim. (Próba uporządkowania pojęć). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 679-689  szczegóły 
354.artykuł: Koźbiał Jan: Słowo o metodologicznych implikacjach interkulturowości w nauce o tłumaczeniu. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 593-599  szczegóły 
355.artykuł: Koźbiał Jan: Stosunek długości przekładu do oryginału. Z metodologii badań kwantytatywnych nad przekładem pisemnym. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 403-419 (na materiale prozy artystycznej...) szczegóły 
356.artykuł: Koźbiał Jan: Ueberlegungen zur literarischen Uebersetzungskritik. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 209-216  szczegóły 
357.artykuł: Koźmin Piotr: Kontrastive Phaenomene im Deutschen und Polnischen und ihr Einfluss auf die Translation. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 309-326  szczegóły 
358.artykuł: Kraszewski Charles S.: [Thomas Stearns] Eliot by zrozumiał. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 11 VII s. 8-9 (wywiad z Charlesem S. Kraszewskim, tłumaczem literatury polskiej, czes...) szczegóły 
nawiązanie: Gromada Tadeusz: Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 18 VII s. 10 (list do redakcji; z odpowiedzią Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm...) szczegóły 
359.artykuł: Krieger Jolanta: Paraverbale Ausdruecke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung under kommunikativ-pragmatischem Aspekt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 101-134  szczegóły 
360.artykuł: Krokiewicz Adam: Gramatyka i literatura. Meander 1994 nr 3/4 s. 137-143 (nt. znajomości oryginałów tekstów literatury starożytnej wśród filolog...) szczegóły 
361.artykuł: Krysztofiak Maria: Convivium 1996 s. 379-382 (rec. ks.: Radegundis Stolze: "Uebersetzungstheorien. Eine Einfuerung"....) szczegóły 
362.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
363.artykuł: Ksenicz Andrzej: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 299-301 (rec. ks.: Oldrich Richterek: Dialog kultur v umeleckem prekladu. Prisp...) szczegóły 
364.artykuł: Księżyk Rafał: Z naszego na polski. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 6  szczegóły 
365.artykuł: Kubaszczyk Joanna: Kognition und Uebersetzen. Ueber das Uebersetzen von Konzepten. Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 77-89  szczegóły 
366.artykuł: Kubaszczyk Joanna: Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny. Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 95-113  szczegóły 
367.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 2-3 (wywiad z tłumaczem nt. sztuki przekładu; rozm. Z. Podgórzec...) szczegóły 
368.artykuł: Kucharska Anna: Przekład metafory. Na przykładzie esejów Roberta Musila. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 109-125  szczegóły 
369.artykuł: Kucharska Anna: Translatorische Strategien im Prozess der literarischen Uebersetzung. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 253-265  szczegóły 
370.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
371.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Rocznik Orientalistyczny 2001 t. 53 z. 1 s. 155-160 (rec. ks.: V. Alleton, M. Lackner: De l'un au multiple. Traductions du ...) szczegóły 
372.artykuł: Kulmowa Joanna: Medea i ja. Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 149-182 (nt. własnej metody i praktyki warsztatowej przekładu libretta operoweg...) szczegóły 
373.artykuł: Kundera Milan: O przekładzie. Odra 1996 nr 6 s. 54-55 (z fot....) szczegóły 
374.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
375.artykuł: Laurent Maryla: L'acte de traduire, une promesse d'envisager le genie des langues sans legitimer les dominations politiques, culturelles ou linguistiques. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 64-75 (dot. problematyki francuskiego przekładu...) szczegóły 
376.artykuł: Legeżyńska Anna: Translatologia z perspektywy końca (wieku). Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 119-136 (omówienie najważniejszych problemów związanych z kondycją translatolog...) szczegóły 
377.artykuł: Leszczyński Zenon: Polemika tłumacza z autorem. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 1994 nr 17/18 (1993) s. 145-151 (dot. przekładu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego na jęz. rosyjski i s...) szczegóły 
378.artykuł: Lewicki Roman: Ehkzotizacija v perevode kak vopros perevodcheskojj strategii. Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 401-407  szczegóły 
379.artykuł: Lewicki Roman: Eksperymentalne badanie tekstu tłumaczonego (Problem konotacji obcości). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 7-21  szczegóły 
380.artykuł: Lewicki Roman: Przekaz zjawisk podstandardowych w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 95-97 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
381.artykuł: Lewicki Roman: Z badań nad normą przekładu z języka rosyjskiego na polski. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 57-65 (w zakresie imion własnych oraz sposobów zwracania się na przykładzie u...) szczegóły 
382.artykuł: Likowska Ewa: Tłumacz nie ma czasu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 4 (nt. przyczyn pogorszenia się jakości tłumaczeń...) szczegóły 
383.artykuł: Lipczuk Ryszard: "Falsche Freunde des Uebersetzers" als Gegenstand der linguistischen Forschung und der lexikographischen Praxis. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 14 (208) s. 95-102  szczegóły 
384.artykuł: Lipiński Krzysztof: Sieben Mythen der Uebersetzungswissenschaft. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 39-57 (z przykładami tłumaczeń polskich utworów na jęz. niemiecki...) szczegóły 
385.artykuł: Lisowska Grażyna: Aspekt pragmatyczny tłumaczenia na język polski poezji rosyjskojęzycznej. Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 15 a s. 167-175  szczegóły 
386.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Główne trudności, z jakimi styka się w Polsce tłumacz różnych gatunków literatury ludowej. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 331-336  szczegóły 
387.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Problemy przekładu z literatury ukraińskiej. Z warsztatu tłumacza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 201-204  szczegóły 
388.artykuł: Lubaś Władysław: Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
389.artykuł: Łabno Ewa: Literarisches Uebersetzen - Textverarbereitung unter widrigen Umstaenden. x 1990 ([W ks. zb.:] Studien zum Deutschen aus kontrastiver Sicht. Red. Andrze...) szczegóły 
390.artykuł: Łazarczyk Bohdan: Jaka translatoryka? Uwagi i propozycje dotyczące profilu zajęć przekładoznawczych na Filologii Wschodniosłowiańskich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 91-96 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski, tł. Roman Lewicki...) szczegóły 
391.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
392.artykuł: Łukaszuk Irena: Słów kilka o herbacie, kawie i coca-coli na gruncie języka rosyjskiego. Neofilolog 1997 nr 15 s. 88-93 (dot. przekładów z języka rosyjskiego...) szczegóły 
393.artykuł: Łużny Ryszard: Jak przekładać rosyjską ludową prozę legendowo-podaniową? (Z doświadczeń wartsztatowych tłumacza "Bajek religijnych"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 43-54 (dot. prac translatorskich nad bajkami zgromadzonymi w połowie XIX w. p...) szczegóły 
394.artykuł: Łużny Ryszard: Z doświadczeń, przemyśleń oraz możliwości i zamiarów tłumaczy słowiańskich tekstów religijnych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 125-129  szczegóły 
395.artykuł: Maksymiuk Jan: Wszystko przez "Ulissesa". Kartki [Białystok] 2003 nr 31 s. 4-7 (wywiad z Janem Maksymiukiem nt. pracy translatorskiej; rozm. Bogdan Du...) szczegóły 
396.artykuł: Maliszewski Julian: Zum Problem der Unuebersetzlichkeit in der literarischen Translation. Zeszyt Naukowy [Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Wydział Filologiczny] 1999 nr 1 s. 31-39  szczegóły 
397.artykuł: Małgorzewicz Anna: Strategische Sprachverarbeitung im Dolmetschpeozess. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2003 nr 22 (2552) s. 39-53 (z analizą strategii przekładu...) szczegóły 
398.artykuł: Mansberger Amoros Roberto: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 133-136 ([rec. ks.:] Oldrich Belic: Verso espanol y verso europeo. Introduccion...) szczegóły 
399.artykuł: Matuschek Herbert, Schultze Brigitte: Asymetrie między językiem polskim i niemieckim jako wyzwanie dla tłumaczy. Na przykładzie tłumaczeń polskich dramatów współczesnych. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
400.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Adekwatność przekładu a swoboda tłumaczenia. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 169-177  szczegóły 
401.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Niektóre zagadnienia przekładu w procesie nauczania języka rosyjskiego. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 289-296  szczegóły 
402.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki polsko-rosyjskiego przekładu literackiego. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 149-155 (dotyczy problemów studentów filologii rosyjskiej przekładających tekst...) szczegóły 
403.artykuł: Michalska Katarzyna: Przekładać czy interpretować. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 174-175  szczegóły 
404.artykuł: Michułka Dorota, Pajunen Małgorzata: Badaczka Ritta Oittinen. Guliwer 2002 nr 4 s. 71 (rec. ks.: Ritta Oittinen: Translating for children. New York 2000...) szczegóły 
405.artykuł: Mikołajczyk Beata: Glottodidactica 1998 t. 25 (1997) s. 151-153 ([rec. ks.:] Dirk Siepmann: Uebersetzungslehrbuecher. Perspektiven fuer...) szczegóły 
406.artykuł: Miłobędzki Józef: O przekładach terminów morskich z języka angielskiego (rozterki tłumaczy i konsultantów). Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1988 t. 14 (1987) s. 150-151 (streszcz. referatu...) szczegóły 
407.artykuł: Miszalska Jadwiga: Il paratesto in alcuni romanzi barocchi italiani e nelle loro traduzioni polacche. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 55-62  szczegóły 
408.artykuł: Mocarz Maria: Poziomy ekwiwalencji w przekładzie predykatywów leksykalnych. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 93-109 (dot. języków polskiego i rosyjskiego, także przekładów literackich...) szczegóły 
409.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
410.artykuł: Moser Michael: Seltene Nebensatztypen in polnisch-russischen Uebersetzungen aus dem 17. Jahrhundert - die "Povest' ob astrologe Mustaeddyne". x 2000 ([w czasopiśmie:] Studia Russica (Budapesht) 2000 t. 18 s. 186-1...) szczegóły 
411.artykuł: Moszyński Leszek: Hebr. [Adam]: nomen appellativum - nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka. Slavia 1992 z. 4 s. 503-508  szczegóły 
412.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
413.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
414.artykuł: Moszyński Leszek: Uwagi nad słownictwem dotyczącym sprzętów codziennego użytku w różnych redakcjach cerkiewnosłowiańskiego przekładu Ewangelii. x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
415.artykuł: Mrzigod Janusz: Translatio erratica chaotica. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 67 (nt. wątpliwej jakości przekładów powieści pisarzy SF na język polski; ...) szczegóły 
416.artykuł: Mueller Dietrich: O roli przesłanek rozumieniowych w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 375-383  szczegóły 
417.artykuł: Mueller-Ott Dorothea: Kilka problemów transferu kulturowego. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 87-93 (dot. znaczenia wiedzy o danym kraju w dokonywaniu przekładów literacki...) szczegóły 
418.artykuł: Murska Izabela: Z zagadnień przekazu konotacji ekspresywnej, emocjonalnej i oceniającej w procesie przekładu tekstów [literackich] z języka polskiego na rosyjski. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 s. 105-111  szczegóły 
419.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
420.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Historia i kultura pod soczewką: kluczowe pojęcia polskiej kultury jako wyzwanie dla tłumacza. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
421.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
422.artykuł: Naumow Aleksander: O przekładaniu starych tekstów cerkiewnych na język polski. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 195-201  szczegóły 
423.artykuł: Neuger Leonard: Ona czy on? (Rozważania nad kategorią rodzaju w kontekście przekładów poezji z języka szwedzkiego). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 267-273  szczegóły 
424.artykuł: Nikołajewa Natalia: O nekotorykh leksicheskikh sootvetstvijakh drevnerusskogo i pol'skogo perevodov "Svjashhennogo Pisanija". Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 297-302  szczegóły 
425.artykuł: O czujności wobec języka. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 91-94 (dyskusja dot. specyfiki tłumaczeń literackich; wypow..: Zdzisław Jasku...) szczegóły 
426.artykuł: O języku pisarzy emigrantów. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 157-161 (dyskusja; wypow.:rozmówcy: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kiermeier, Piotr L...) szczegóły 
427.artykuł: O znaczeniach nieprzetłumaczalnych. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 117-122 (dyskusja o tłumaczeniach literackich między językami polskim i niemiec...) szczegóły 
428.artykuł: Od Redakcji. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 9 (art. wprowadzjący do numeru pośw. przekładowi dyskursu humanistycznego...) szczegóły 
429.artykuł: Ojcewicz Grzegorz: O przekładalności-nieprzekładalności tekstu artystycznego uwag parę. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 163-172  szczegóły 
430.artykuł: Olejniczak Przemysław: Phrasal verbs as idioms. A case in point-translation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Topics in Phraseology 1998 nr 1 (1701) s. 52-89 (na przykładzie powieści amerykańskich tłumaczonych na język polski; ze...) szczegóły 
431.artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
432.artykuł: Orłowski Hubert: Polnische Dichter als Uebersetzer aus dem Deutschen. x 1986 ([W ks. zb.:] Suche die Meinung. Wiesbaden 1986 s. 103-115...) szczegóły 
433.artykuł: Panasiuk Nadzieja: O przekładzie frazeologizmów w polskich tłumaczeniach współczesnej literatury białoruskiej. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 177-191  szczegóły 
434.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Peradacha frazealagihzmauh u pol'skihkh perakladakh belaruskajj lihtaratury. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 119-1...) szczegóły 
435.artykuł: Pancikova Marta: Slavica Slovaca 1989 r. 24 nr 3 s. 292-293 ([rec. ks.:] Edward Lotko: Cestina a polstina v prekladatelske a tlumoc...) szczegóły 
436.artykuł: Papierz Maryla: Ćwiczenia przekładowe - teoria i praktyka przekładu. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
437.artykuł: Paprocka Natalia: L'erreur en traduction dans la reflexion traductologique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 43-64 (m.in. lista typowych błędów tłumaczy...) szczegóły 
438.artykuł: Paszek Jerzy: Blady blask. Plagiat i antyplagiat filologów. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
439.artykuł: Paul Fritz, Schultze Brigitte: Cytat, aluzja i inne odniesienia w przekładach dramatów. Na przykładzie współczesnych tłumaczeń polsko-niemieckich i polsko-angielskich. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
440.artykuł: Perek-Chrobak Marzena: De la mondialisation des couleurs des banquettes de voitures ou des couleurs en traduction. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
441.artykuł: Perek Marzena: Des anciennes traduction polonaises des titres des romans francais du XVIII siecle. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
442.artykuł: Perek Marzena: Literacki przekład nazw własnych (Część I. Antroponimy w dawnych przekładach polskich prozy francuskiej XVIII wieku). Onomastica 1997 r. 42 s. 215-237  szczegóły 
443.artykuł: Peretz Maya: Zachowując piękno słów. Przegląd Polski = Polish Review 1991 nr z 28 II s. 12 (wywiad z tłumaczką literatury polskiej na język angielski; rozm. Halin...) szczegóły 
444.artykuł: Piechnik Iwona: Role des filtres dans la traduction. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 145-150  szczegóły 
445.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
446.artykuł: Piela Marek: Gramatyka tekstu a przekład biblijny - reguły niepowtarzania składników. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 1-25  szczegóły 
447.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Pragmatyczny podręcznik przekładu. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 184-201 (rec. ks.: Ulrich Kautz: Handbuch - Didaktik des Uebersetzens und Dolme...) szczegóły 
448.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Vorsicht: das Weibliche im polnischen Gedicht. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
449.artykuł: Pisarska Alicja: Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 121-127  szczegóły 
450.artykuł: Pisarska Alicja: Some myths in contemporary Translation Studies. x 2000 ([w ks. zb.:] Multis vocibus de lingua. W czterdziestolecie pracy nauk...) szczegóły 
451.artykuł: Pisarska Alicja: Sztuka transformacji: o alchemii i przekładzie. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2001 t. 3 s. 101-107 (o podobieństwach między alchemią a przekładem...) szczegóły 
452.artykuł: Płaczkowska Barbara: Uebersetzungen und Uebersetzungsuebungen im Fremdsprachenunterricht. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1992 t. 6 s. 191-197  szczegóły 
453.artykuł: Pławski Maciej: Uebersetzen als Analyse sprachlicher und kulturbedingter Phaenomene - zu einigen Problemen der Uebersetzbarkeit und Translation. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 805-817 (na przykładzie fragmentów prozy Guentera Grassa; z not. o autorze teks...) szczegóły 
454.artykuł: Płusa Paweł: Niektóre tendencje traduktologiczne a systemy kształcenia tłumaczy. x 2000 ([w ks.:] Paweł Płusa: Kształcenie tłumaczy. Częstochowa 2000, s. 12-19...) szczegóły 
455.artykuł: Płusa Paweł: Polskie a propos francuskojęzycznej oceny tłumaczenia literackiego w ujęciu komparatystycznym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2000 nr 1 s. 127-130 (uwagi na temat referatu dotyczącego tłumaczenia przez Bena Stolzfusa ...) szczegóły 
456.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
457.artykuł: Podgórzec Zbigniew: Tłumaczenie to rozmowa. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 9-10  szczegóły 
458.artykuł: Polewka Jan: Pułapka niewierności czyli paradoksy przekładów i kostiumografii. Teatr 2001 nr 10 s. 40-41 (fel. nt. tendencji do uwspółcześniania języka dawnych pisarzy w twórc...) szczegóły 
459.artykuł: Polonskijj A.V.: Kategorija adresatnosti v pol'skom jazyke v aspekte perevoda na russkijj. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slavjanskaja Filologija (Sankt-Peterburg) 1993...) szczegóły 
460.artykuł: Pop-Atanasov Gorgi: Makedonskiot prevod na "Biblujama" (So ogled na podgotovkata na novogo korigirano izdanie). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
461.artykuł: Potępa Maciej: Kilka refleksji o przekładzie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 31-39 (nt. istoty sztuki translatorskiej...) szczegóły 
462.artykuł: Potok-Nycz Magda, Sypnicki Józef: L'intraculturel et la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 249-260 (nt. obecności różnic kulturowych i narodowych w języku...) szczegóły 
463.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
464.artykuł: Prokop Izabela: Convivium 1994 s. 267-270 ([rec. ks.:] Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaf...) szczegóły 
465.artykuł: Prokop Izabela: Kulturbedingtheit des Translationprozesses. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
466.artykuł: Przybylak Feliks: Wymiar tłumaczenia. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 143-151 (esej...) szczegóły 
467.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Semantic interplay in translation. x 1990 ([W ks. zb.:] Semantic analysis of literary texts. Amsterdam, New York,...) szczegóły 
468.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
469.artykuł: Pszczołowska Lucylla: W poszukiwaniu ekwiwalentu wierszowego (Na materiale polskich przekładów serbskich pieśni epickich). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
470.artykuł: Ptak Aleksander: Najłatwiejsze - teksty techniczne. Kurier Wileński 2002 nr 146 s. 9 (wywiad z tłumaczem nt. specyfiki pracy translatorskiej; rozm. Julitta ...) szczegóły 
471.artykuł: Puzynina Jadwiga: Język - przekład - interpretacja (Na materiale "Vade-mecum" Norwida przełożonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 118-119 (streszcz. referatu...) szczegóły 
472.artykuł: Rajnik Eugeniusz: Formelle og semantiske differenser i polsk-danske tautonyme personbetegnelser. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 65-75  szczegóły 
473.artykuł: Rajnik Eugeniusz: Formgleiche Wortverkuerzungen im Daenischen und Polnischen. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 77-87  szczegóły 
474.artykuł: Rejakowa Bożena: Derywacja frazeologiczna a mechanizmy przekładu. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 203-211 (dot. przekł. literackich z jęz. polskiego na słowacki i jęz. słowackie...) szczegóły 
475.artykuł: Rejakowa Bożena: Frazemy a vol'ne slovne spojenia v jazyku politickej propagandy - problem prekladatel'a. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
476.artykuł: Rejakowa Bożena: Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencjalne i stylistyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 343-351  szczegóły 
477.artykuł: Rittel Teodozja: Historyczne "wyrazy przyrodnicze": gryka, dzięcielina, świerzop i ich słowiańskie synonimy przekładowe. Stylistyka 1999 nr 8 s. 257-270 (m.in. nt. komunikacji międzykulturowej poprzez tekst przekładowy z wyk...) szczegóły 
478.artykuł: Ritz German: Krytyka przekładu a historia recepcji. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 219-231 (z notą o Germanie Ritzu s. 352...) szczegóły 
479.artykuł: Rojewska-Olejarczuk Ewa: Piętno angielszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 68 (nt. błędów w przekładach z języka angielskiego...) szczegóły 
480.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
481.artykuł: Ruberova Irina: Hermeneutika a preklad. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 117-124 (nt. podstawowych kryteriów hermeneutycznych i punktów wyjścia w tłumac...) szczegóły 
482.artykuł: Ruberova Irina: Ke stavu ceskeho mysleni o prekladu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 211-215 (przegląd czeskich dokonań z zakresu translatologii...) szczegóły 
483.artykuł: Rudolph Jolanta: Socjolingwistyczne aspekty przekładu artystycznego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 385-392  szczegóły 
484.artykuł: Rutkowski Paweł: Jak wiele można przetłumaczyć?. Wiedza i Życie 2001 luty s. 42-44 (czy literatura piękna jest przekładalna, uzależnienie postrzegania świ...) szczegóły 
485.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrota pt. Confusion. Gościniec Sztuki 1999 nr 37-45 s.  szczegóły 
486.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
487.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
488.artykuł: Rycielska Beata: Współczesne tendencje translatorskie - egzotyzacja przekladu. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
489.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskich ludowych bajek społeczno-obyczajowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 3 (267) s. 25-37 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
490.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 19-32  szczegóły 
491.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Z problemów przekładu tradycyjnych epitetów rosyjskiej bajki magicznej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 20-29  szczegóły 
492.artykuł: Sadziński Roman: Interpretacja jako wyznacznik przekładu literackiego. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 389-396 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
493.artykuł: Sakowska Anna: Les eqivalents francais de la preposition polonaise "za" + accusatif au sens causal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 33-46 (z przykładami przekładów francuskich z literatury polskiej...) szczegóły 
494.artykuł: Sakowska Anna: Les equivalents francais de la preposition polonaise "od" (+genitif) au sens causal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 23-38 (z przykładami przekładów francuskich z literatury polskiej...) szczegóły 
495.artykuł: Salmeri Riccardo: A propos du niveau des traductions polonaises des oeuvres litteraires italiennes. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 283-287  szczegóły 
496.artykuł: Salmeri Riccardo: A propos du niveau des traductions polonaises des oeuvres litteraires italiennes. Neofilolog 1993 nr 6 s. 59-62 (tekst referatu wygł. na VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neofilolog...) szczegóły 
497.artykuł: Sauerland Karol: Probleme der Uebersetzung polnischer Avantgarde-Dramen ins Deutsche. Convivium 1994 s. 103-114 (dot. dramatów Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Stanisława Ignace...) szczegóły 
498.artykuł: Savenec' Andrihjj: Germenevtichnijj kontekst perekladoznavstva. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 50-57 (nt. wpływu hermeneutyki ontologicznej na rozwój wiedzy o przekładzie w...) szczegóły 
499.artykuł: Scholz Jacek: Przekład jako medium kontaktu kultur. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 83-97  szczegóły 
500.artykuł: Schultze Brigitte: Die Artikellosigkeit slavischer Sprachen als Uebersetzungsproblem. Dargestelt an polnisch-deutschen Dramenuebersetzungen und -bearbeitungen. x 1989 ([w czasopiśmie:] Slavica Helvetica (Bern) 1989 t. 33 s. 531-542...) szczegóły 
501.artykuł: Schultze Brigitte: Kulturpoetik als Verstehensproblem und als Herausforderung fuer Uebersetzer: das Beispiel "zgoda". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 95-103 (dot. możliwości przekładu na jęz. niemiecki słowa "zgoda" występująceg...) szczegóły 
502.artykuł: Schultze Brigitte: Polnische Schluesselbegriffe - als Verstehensproblem, als Aufgabe fuer Uebersetzer. Convivium 1994 s. 115-136 (miejsce haseł-kluczy w przekładach dramatów m.in. Aleksandra Fredry, Z...) szczegóły 
503.artykuł: Schultze Brigitte: Przekład dramatu i przekład teatru (Rozważania nad problemami tłumaczenia sztuk teatralnych). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 137-149 (na przykładzie przekładów dramaturgii polskiej na jęz. niemiecki...) szczegóły 
504.artykuł: Schultze Brigitte: Przekład dramatu i przekład teatru. Rozważania nad problemami tłumaczenia sztuk teatralnych. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
505.artykuł: Schultze Brigitte, Tabakowska Elżbieta: Rhe case of "sobie" on poetics of gramar. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 119-142 (nt. tłumaczenia konstrukcji zaimka w celowniku na języki angielski, ni...) szczegóły 
506.artykuł: Schultze Brigitte: Russisch-deutsche und polnisch-deutsche Dramenuebersetzung: Historische und systematische Aspekte des Kulturtransfers. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 4 s. 515-538  szczegóły 
507.artykuł: Schultze Brigitte: Trakty, boczne drogi i ślepe uliczki tłumaczenia dramatów: historyczne i systematyczne apekty kulturowego transferu. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
508.artykuł: Siatkowska Ewa: Dzieło chwali mistrza. Przekład Biblii J.B. Fryca (1796). Zeszyty Łużyckie 1993 nr 7 s. 45-55  szczegóły 
509.artykuł: Siatkowska Ewa: Fonetyka J.B. Fryca nas przykładzie jego tłumaczenia "Księgi Genezis" (1976) w porównaniu ze współczesną normą literacką. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 179-192  szczegóły 
510.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
511.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
512.artykuł: Sidjachenko Natalja: Problemi perekladu suchasnoij pol's'koij poeziij ukraijns'koju movoju. Stylistyka 1996 nr 5 s. 379-383  szczegóły 
513.artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście artystycznym z języka niemieckie...) szczegóły 
514.artykuł: Sieroszewski Andrzej: Myśli o tłumaczu. Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 271-274  szczegóły 
515.artykuł: Sikora Stefan: The Role of Translator: a Mirror or an Intermediary? Information Structure in Translating Culturally-rooted Functional Documents. Anglica 1998 t. 8 s. 75-81  szczegóły 
516.artykuł: Sikorska Liliana: Feministyczna poprawność polityczna: Utopia językowa czy podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Neofilolog 1997 nr 15 s. 32-39 (dot. form językowych, używanych w stosunku do grup nieuprzywilejowanyc...) szczegóły 
517.artykuł: Sikorska Liliana: Lost in the labyrinth: Some aspects of difference and translation. Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 179-187  szczegóły 
518.artykuł: Sikorski Janusz: Das Sprachzeichen Zahl im Dolmetschprozess. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 191-212  szczegóły 
519.artykuł: Sikorski Janusz: Die offizielle Staatsbezeichnung als Translationsproblem (Deutschsprachige Laender). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 311-324  szczegóły 
520.artykuł: Skibińska Elżbieta: "Il y a" w polskiej praktyce przekładowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 47-78 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
521.artykuł: Skibińska Elżbieta: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 295-297 ([rec. ks.:] Translating Sensitive Texts. Linguistics Aspects. Red. Kar...) szczegóły 
522.artykuł: Skibińska Elżbieta: Un equivalent polonais de on + verbe: V-no/-to. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 39-49 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
523.artykuł: Skwara Ewa: Arcymęski tytuł czyli o przekładzie dzieł antycznych. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 375-389 (na przykładzie tłumaczeń tytułów komedii Plauta...) szczegóły 
524.artykuł: Slaska Ewa Maria: O bezsensie wszelkich dobrych poczynań ludzkich (tłumaczenia polsko-niemieckie). Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 77-90 (dot. tłumaczeń współczesnej poezji polskiej na język niemiecki i poezj...) szczegóły 
525.artykuł: Sławek Tadeusz: Metamorphosis: Translation and Philosophy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 111-124  szczegóły 
526.artykuł: Sobierajska Barbara: Pragmatics and contrastive linguistics. The French cleft structure 'c'est qui... que' and some of its Polish equivalents. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1993 [t.] 28 s. 191-199 (m.in. na materiale zwrotów z prozy współczesnej francuskiej (Andre Gid...) szczegóły 
527.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Spory o pasternakovskom perevode "Gamleta" v sovetskojj kritike. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 24 s. 19-25  szczegóły 
528.artykuł: Soliński Wojciech: Przekłady literatury pięknej jako źródło wiedzy o innej kulturze (Wprowadzenie). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 9-13  szczegóły 
529.artykuł: Stachowski Jan: Kazdodennost je zazracna i u nas. x 1989 ([w czasopiśmie:] Zemedelske Noviny (Praha) 1989 z 17 V s. 2 [wy...) szczegóły 
530.artykuł: Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 229-232 ([rec. ks.:] Carmela Nocera Avila: Tradurre il Cortegiano. The courtyer...) szczegóły 
531.artykuł: Stawnicka Jadwiga: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 627-630 ([rec. ks. zb.:] Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezif...) szczegóły 
532.artykuł: Steiner George: Ur-Sprache. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 5-18 (dot. filozofii tłumaczenia literatury...) szczegóły 
533.artykuł: Stolze Radegundis: The hermeneutic approach in translation. Studia Anglica Posnaniensia 2002 t. 37 s. 279-291  szczegóły 
534.artykuł: Stolze Radegundis: Wandlungen im uebersetzerischen Selbstbild als Reflex der Strategie. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 59-77 (dot. również przekładu literackiego...) szczegóły 
535.artykuł: Stratonovitch Andre: A propos des oppositions theme/rheme, connu/nouveau, defini/indefini dans l'etude de la perspective fonctionelle de la proposition. Confrontation du russe et du francais. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1991 z. 3 (139) s. 177-192 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
536.artykuł: Suwara Bogumiła: Głos w sprawie tłumczenia psalmów. x 2001 ([w czasopiśmie:] Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho...) szczegóły 
537.artykuł: Suzanne Helene: Epistemologie de la traduction. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 27-33 (dot. zagadnień teoretycznych przekładu...) szczegóły 
538.artykuł: Suzanne Helene: Touring the translator's jail. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2001 [nr] 2 s. 161-165 (dot. przekładu w świetle teorii m.in. Michela Foucault, Martina Heideg...) szczegóły 
539.artykuł: Sykurska Magdalena: Absolutna wolność, całkowite zniewolenie. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 12 s. 8-9 (problem wierności przekładu...) szczegóły 
540.artykuł: Sykurska Magdalena: O przekładzie mechanicznym. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 1/2 s. 2-3 (argumenty przeciwko tłumaczeniom mechanicznym...) szczegóły 
541.artykuł: Sykurska Magdalena: Przekazanie zawartości oryginału obcemu czytelnikowi. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 8/9 s. 11  szczegóły 
542.artykuł: Sykurska Magdalena: Przekład jako rekonstrukcja. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 10 s. 1, 9  szczegóły 
543.artykuł: Sykurska Magdalena: Tłumaczowi nie wolno być dwuznacznym. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 11 s. 1, 8  szczegóły 
544.artykuł: Symomrja Mykoła: Ausgangspunkte und Zusammenhaenge der Rezeption. Słupskie Prace Humanistyczne 1995 nr 13a s. 39-48 (przekład jako najwyższy stopień recepcji; na przykładzie tłumaczeń lit...) szczegóły 
545.artykuł: Szaruga Leszek: Tyle słów. Pogranicza 1996 nr 4 s. 13-15 (nt. problemów w tłumaczeniu obcej poezji...) szczegóły 
546.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
547.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: "Sacrum" i "profanum" w przekładach "Ulissesa" [Jamesa Joyce'a] (na podstawie I epizodu). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
548.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur la place de la traduction en classe de langue etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 179-185  szczegóły 
549.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur l'amplification du text source pendant la traduction du francais vers polonais. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 118-123  szczegóły 
550.artykuł: Szerszunowicz Joanna: Funkcja motywacji znaczeniowej frazeologizmu w przekładzie. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 183-191 (dot. m.in. przekładów literackich...) szczegóły 
551.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Fascynacje i zaniedbania (O tradycji przekładu literatury niemieckojęzycznej w Polsce). Śląsk 2000 nr 10 s. 30-33  szczegóły 
552.artykuł: Sztuka tłumaczeń wzajemnych. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 138-147 (dyskusja nt. roli tłumacza sztuk teatralnych; wypow.: Łukasz Drewniak,...) szczegóły 
553.artykuł: Szymula Robert: Problema ustranenija mnogoznachnosti pri mashinnom perevode. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 191-199  szczegóły 
554.artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem. Nowe Kontrasty 2002 nr 9 s. 3-5 (wyw. z tłumaczem m.in. nt. jego przekładów literatury polskiej na języ...) szczegóły 
555.artykuł: Świerkocki Maciej: Sztuka przekładu czyli przekład sztuki. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
556.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 97-114  szczegóły 
557.artykuł: Tabakowska Elżbieta: On a Drop of Dew: Translating an Image. x 1995 ([W ks. zb.:] Studies in English and American Literature and Language. ...) szczegóły 
558.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Przekład i obrazowanie. Arka 1991 nr 34 s. 52-60 (dot. aspektu "twórczości" tłumacza w przekładanym dziele...) szczegóły 
559.artykuł: Tęcza Zygmunt: Zur Problematik der Festlegung von stilistisch relevanten Uebersetzungseinheiten. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 213-217  szczegóły 
560.artykuł: Toeplitz Karol: O niektórych osobliwościach przekładu tekstów filozoficzno-religijnych. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1993 nr 33 s. 81-91 (refleksje tłumacza dzieł Sorena Kierkegaarda, nawiązujące do refleksji...) szczegóły 
561.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
562.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Theorie des modeles de textes appliquee a la traductologie. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 163-172 (nt. związków translatologii z tekstologią kontrastywną...) szczegóły 
563.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Traduction dans les mass-medias. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
564.artykuł: Torr Guy Russell: The Semantic Effect of "The Bible" in its "New" English Versions. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
565.artykuł: Tryuk Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 35-37 ([rec. ks.:] Daniel Gile: Regards sur la recherche en interpretation de...) szczegóły 
566.artykuł: Tubielewicz Mattsson Dorota: Przekraczanie granic obyczajowości. Na przykładzie tekstów prozy dla dzieci opracowanych przez studentów kursu tłumaczeniowego. Pogranicza 2002 nr 3 s. 129-131  szczegóły 
567.artykuł: Turkiewicz Halina: Nowe przekłady literatury polskiej na litewski. Literatura Radziecka 1989 nr 4 s. 150-152  szczegóły 
568.artykuł: Ucherek Witold: "Au bout de" dans la traduction polonaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 79-94 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
569.artykuł: Ucherek Witold: La traduction en polonais de quelques locutions prepositives francaises construites avec "bout ". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 61-74 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
570.artykuł: Ucherek Witold: La traduction en polonais des locutions prepositives "a la suite de et par suite de ". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 51-59 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
571.artykuł: Urbanek Dorota: Problemy peredachi igry slov v perevode. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 317-325 (w literaturze...) szczegóły 
572.artykuł: Urbanek Dorota: Wyraz jako jednostka przekładu. Język Rosyjski 1990 nr 2/3 s. 87-90  szczegóły 
573.artykuł: Usakiewicz Wojciech: Prozaiczne kłopoty esperantystów. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 297-313 (nt. przekładów na jęz. esperanto...) szczegóły 
574.artykuł: Valcerova Anna: Ueber die Kreativitaet bei der Uebersetzung von Gedichten. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 51-56 (ze streszcz. w języu polskim pt. " O kreatywności języka poetyckiego"...) szczegóły 
575.artykuł: Valenzuela Fernando de: Uwagi tłumacza. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
576.artykuł: Venuti Lawrence: Przekład, wspólnota, utopia. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 9-42 (dot. kwestii szacunku dla obcości (nieswojskości) w przekładzie, na pr...) szczegóły 
577.artykuł: Vermeer Hans J.: Die sieben Grade einer Translationstheorie. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 19-35  szczegóły 
578.artykuł: Wachowski Jacek: Pocztówka z Macondo - czyli kilka uwag o pamięci i performatywności przekładu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 129-143 (nt. tłumaczeń Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
579.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
580.artykuł: Wasilewska-Chmura Magdalena: Czy to co niewyrażalne jest przekładalne? Kilka uwag o tłumaczeniu metafory w poezji szwedzkiej. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 76-83  szczegóły 
581.artykuł: Wat Aleksander: O przetłumaczalności utworów poetyckich. x 1988 ([W ks.:] Aleksander Wat: Ucieczka Lotha. London 1988, s. 178-87 [z not...) szczegóły 
582.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Unterschiedliche Uebersetzungen desselben Originals. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 123-128 (z porównaniem różnych przekładów fragmentu "Fausta" Johanna von Goethe...) szczegóły 
583.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 39-46 (dot. aspektów rozumienia w tłumaczeniu literackim...) szczegóły 
584.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Rosyjsko-polskie relacje leksykalne, syntaktyczne i pragmatyczne w praktyce przekładowej tłumaczy i leksykografów. Opuscula Polonica et Russica 1996 [t.] 4 s. 85-97  szczegóły 
585.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Wkład tłumaczy literatury pięknej do leksykografii rosyjsko-polskiej (Zarys problemu badawczego, materiały próbne). Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 123-131 (nt. projektu opracowania słownika rosyjsko-polskiego nowego typu opart...) szczegóły 
586.artykuł: Weicht Elke: O przekładzie niektórych modyfikacji związków frazeologicznych języka polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 405-409  szczegóły 
587.artykuł: Wernik Romuald: Otworzyć okno. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 1 (nt. braku dobrych tłumaczy i trudności w przebiciu się literatury pol...) szczegóły 
nawiązanie: Łabno-Falęcka Ewa: Nowy Nurt 1994 nr 14 s. 11 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Wernik Romuald: Nowy Nurt 1994 nr 17 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
588.artykuł: Wichowa Maria: Uwagi o teorii i praktyce tłumaczenia z łaciny w literaturze polskiej wieku XVI i XVII. Filomata 1991 nr 401 s. s. 12-32  szczegóły 
589.artykuł: Wiewiórka Marcin: The Manipulation School and its View on Translation and Translations. Folio 1999 nr 3/4 s. 129-134  szczegóły 
590.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: O sztuce tłumaczenia. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 55 (sprawozdanie z wykładu Tomasza Rajewicza pt. "O przekładach wierszy ks...) szczegóły 
591.artykuł: Wolf Michaela: Uebersetzer/innen - Verfangen im sozialen Netzwerk? Zu gesellschaftlichen Implikationen des Uebersetzens. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 105-119 (m.in. na przykładzie tłumaczenia powieści Ady Negri "Stella Mattutina"...) szczegóły 
592.artykuł: Woźniak Monika: Przyjemności i pożytki tłumaczenia dawnej poezji włoskiej. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 9-29 (dot. poezji XIII wieku, autorów: Giacomo da Lentini, Guido Guinizzelli...) szczegóły 
593.artykuł: Wójcik-Leese Elżbieta: Literary Translation in the Web. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 184-189 (przewodnik po stronach internetowych poświęconym tłumaczeniom literack...) szczegóły 
594.artykuł: Wuhlick Arkadiusz: Traduire les routines. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 135-145  szczegóły 
595.artykuł: Zamlewski Waldemar A.: Uwagi o wyborze i interpretacji przekładów literackich. Łabuź 2001 nr 39 s. 21-24  szczegóły 
596.artykuł: Zarębina Maria: O przekładach "Pana Tadeusza" na języki słowiańskie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 67-92  szczegóły 
597.artykuł: Zarębina Maria: Wakacyjne lektury. Uwagi o języku współczesnych przekładów. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 225-234  szczegóły 
598.artykuł: Zarębina Maria: Z warsztatu tłumacza (O przekładach Karla Dedeciusa). Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 176-187 (na przykładzie wierszy: Bolesław Leśmian "Topielec", Wisława Szymborsk...) szczegóły 
599.artykuł: Zazula Piotr: Między żargonem a bełkotem. Utrapienia tłumacza filozofii. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 41-50 (dot. m.in. przekładów tekstów pośw. filozofii Martina Heideggera i ich...) szczegóły 
600.artykuł: Zbierski Henryk: Some notes on Polish translations of Shakespeare's plays: Past and present. Studia Anglica Posnaniensia 1994 t. 28 s. 209-217  szczegóły 
601.artykuł: Zhalezka Yuras: The experience of the Belarusian translations from the Anglo-American literature (An essay). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 115-120 (z notą...) szczegóły 
602.artykuł: Zielińska Dorota: Tekst naukowy, który się łatwo tłumaczy. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 204-207 (dotyczy wstępnie przetłumaczonych tekstów naukowych przez autorów i po...) szczegóły 
603.artykuł: Zięba Małgorzata: Wybrane zagadnienia przekładu poetyckiego. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 257-271  szczegóły 
604.artykuł: Ziętarska Jadwiga: Tłumacz jako krytyk (O komentarzach do dawnych przekładów). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 61-71 (dot. tłumaczy XVI-XVIII w....) szczegóły 
605.artykuł: Żmudzki Jerzy: Disparitaet von Attribuierungen in polnischen und deutschen Adjektiv-Substantiv-Kollokationen als Translationsproblem. Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 107-119  szczegóły 
606.artykuł: Żmudzki Jerzy: Komunikacyjno-pragmatyczna koncepcja równoważności translacyjnej. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1994 nr 18 s. 111-118  szczegóły 
607.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: Mistrz i Gospodarz, czyli sztuka współkompozycji poetyckiej (Cz. 2). Japonica 2001 [nr] 14 s. 57-93 (przekład, analiza i interpretacja skomponowanego przez sześciu poetów ...) szczegóły 
608.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: Mistrz i Gospodarz, czyli sztuka współkompozycji poetyckiej. Japonica 1999 [nr] 10 s. 29-47 (dot. eksperymentu przeprowadzonego przez studentów Zakładu Japonistyki...) szczegóły 
609.artykuł: Żurek Grzegorz: Horacy, Katullus, Propercjusz? (Uwagi rzemieślnika). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 12-26 (nt. przekładów poezji rzymskiej...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: Dlaczego klasycy?. Znak 1997 nr 7 s. 176-181  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
610.impreza: Concours de traduction litteraire (2000). (nagr.: Anna Wodniecka-Masson, Marie Grocholska, Dorota Ben Ghorbal...) szczegóły 
artykuł: Cocours de treduction. Extrait du regelement. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 145-147 (z wynikami...) szczegóły 
611.impreza: "Convengo sulla traduzione" - międzynarodowa konferencja tłumaczy (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o uczestnictwie w konferencji Urszuli Kozioł i Feliksa Przybylaka...) szczegóły 
612.impreza: "Czy potrafimy tłumaczyć? O zagadnieniach przekładów i ich wpływie na twórczość rodzimą" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Lipka Krzysztof: Tłumacz to brzmi dumnie!. Nowa Fantastyka 1995 nr 8 s. 65 (fot. s. 64...) szczegóły 
613.impreza: Europejskie Spotkanie Tłumaczy (1991).  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Żyć i tłumaczyć. Europejskie Spotkanie Tłumaczy w Berlinie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 198 s. 17  szczegóły 
614.impreza: "Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Andrzejewski Bolesław: Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen. Lingua ac Communitas 1992 nr 1 s. 141-143  szczegóły 
615.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
616.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
617.impreza: "Język trzeciego tysiąclecia II" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Lech: "Język trzeciego tysiąclecia II" - Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 921-924  szczegóły 
618.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
619.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT (1993).  szczegóły 
artykuł: Nagrody dla tłumaczy. Życie Warszawy 1993 nr 198 dod. s. 4 (nota...) szczegóły 
620.impreza: "La traduction dans les periodiques entre 1750-1830" - kolokwium (1984).  szczegóły 
artykuł: Ziętarska Jadwiga: Komparatyści o tłumaczeniach w periodykach z lat 1750-1830. Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 199-202 (sprawozdanie...) szczegóły 
621.impreza: "Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik" - Nachwuchskonferenz (2001).  szczegóły 
artykuł: Chojnowski Przemysław, Szczerba Joanna: "Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik" - 4. Nachwuchskonferenz des "Goerlitzer Kreises" in Słubice, 16. - 20. 10. 2001. Convivium 2002 s. 436-438  szczegóły 
artykuł: Kromp Ilona: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 211-212 (sprawozdanie...) szczegóły 
622.impreza: "Literatura polska w przekładzie" - Międzynarodowa Konferencja Przekładowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Dwa spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 131- (spraw....) szczegóły 
623.impreza: Międzynarodowa konferencja nt. problemów przekładów literatury marynistycznej (1987).  szczegóły 
artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 284  szczegóły 
624.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona sztuce przekładu (1999).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 155 (not....) szczegóły 
625.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Warsztaty Translatorskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
626.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Warsztaty Translatorskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 13 (zapowiedź, uczestnicy...) szczegóły 
627.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Grabias Magdalena: Trzecie Warsztaty Translatorskie (Lublin, 4-9 czerwca 2001). Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 288-290  szczegóły 
628.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
artykuł: Klimkowski Konrad: Czwarte Warsztaty Translatorskie (Lublin, 9-13 grudnia 2002). Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 290-294  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 38 (not....) szczegóły 
artykuł: Klimkowski Konrad: Odkryć poezję polską. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 15  szczegóły 
artykuł: Warsztaty Translatorskie. Forum Akademickie 2003 nr 1 s. 9 (nota sprawozdawcza; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
629.impreza: "Polityka wydawnicza, jakość przekładów literackich, sytuacja tłumacza" - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zdaniem tłumaczy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 259 s. 10  szczegóły 
630.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
artykuł: Młodzi tłumacze z Niemiec i Polski w Gnieźnie. Akant 2003 nr 6 s. 43 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: (gg): Warsztaty translatorskie "W.I.R.", przełom sierpnia i września, Berlin. Undergrunt 2003 nr 10/11 s. 165-167 (fel....) szczegóły 
631.impreza: "Problemy przekładu współczesnej poezji polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Marinelli Luigi: Tłumaczenie poezji. Polonia Włoska 1998 nr 2 s. 24 (nota...) szczegóły 
632.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Wróblewska Sławka: Konferencja na temat topiki erotycznej w przekładzie. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 111 (nota...) szczegóły 
633.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Lebek Grzegorz: Translatorzy podglądnięci - w Ustroniu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 25 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kozak Anna: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 145 (nota...) szczegóły 
634.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Hańska Katarzyna: Konferencja naukowa "Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich" Katowice, 26-27.01.1990. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 219-221  szczegóły 
635.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienie polityki w przekładzie" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 189-190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
636.impreza: "Przetłumaczyć Europę" - międzynarodowe spotkanie tłumaczy (1992).  szczegóły 
artykuł: Komendant Tadeusz: Europa. Centrum i peryferie. Potop 1992 nr 1 s. 2  szczegóły 
637.impreza: Rola przekładów literackich w kształtowaniu obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Jak przekładać?. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 4 (not....) szczegóły 
638.impreza: "Rola tłumacza i przekładu w procesie przyswajania literatur orientalnych w Europie" - seminarium z cyklu "Translating Worlds" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240-241 (nota spraw....) szczegóły 
639.impreza: "Rozmowy o przekładzie" - cykl spotkań (1994).  szczegóły 
artykuł: O przekładzie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 22 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Kozak Anna: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 143-144  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 4 (not....) szczegóły 
640.impreza: Seminarium poświęcone problematyce najnowszej literatury rosyjskiej i przekładu (1996).  szczegóły 
artykuł: Księżyk Justyna, Wawrzyńczok Tomasz: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
641.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
642.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
643.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (1998).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Rola tłumacza w historii. Gazeta Wyborcza 1998 nr 277 s. 17  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 1 s. 141 (nota spraw....) szczegóły 
644.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
645.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
646.impreza: Spotkanie na temat stanu przekładów w zakresie tzw. literatury popularnej (1993). (w Domu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Służba ośmieszania partaczy przekładowych. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 268-269  szczegóły 
647.impreza: Spotkanie tłumaczy (1997).  szczegóły 
artykuł: Cichoń Tomasz: Warszawskie spotkanie tłumaczy. List Oceaniczny 1997 nr 44 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
648.impreza: Spotkanie tłumaczy literatury polskiej z ośmiu krajów (1998).  szczegóły 
artykuł: (rob): Spotkanie tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (spraw....) szczegóły 
649.impreza: Spotkanie tłumaczy z Europy Środkowej (2000).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Jeszcze Europa Środkowa nie zginęła. Tygodnik Powszechny 2000 nr 31 s. 19 (spraw., także o powołaniu podczas zjazdu Stowarzyszenia Tłumaczy Środ...) szczegóły 
650.impreza: "Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 111-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Zastosowanie metod kontrastywnej analizy funkcjonalnej do badań nad językiem arabskim. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 109-113  szczegóły 
651.impreza: "Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej" - konferencja międzynarodowa (1985).  szczegóły 
artykuł: x 1987 ([W ks. zb.:] Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilo...) szczegóły 
652.impreza: "Tłumacze - pośrednicy czy przemytnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 208 (not....) szczegóły 
653.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
654.impreza: Warsztaty dla młodych tłumaczy (do lat 30) z języków białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego oraz ukraińskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 223 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Studium 1998 nr 11/12 s. 261 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 322 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 3 s. 120 (zapow. oraz inf. o terminie nadsyłania próbek przekładów...) szczegóły 
655.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze jesiennym (2003).  szczegóły 
artykuł: (PD): Warsztaty dla tłumaczy. Książki 2002 nr 11 s. 10 (ogł....) szczegóły 
656.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze wiosennym (2001).  szczegóły 
artykuł: Kruszyński Zbigniew: Warsztaty w Sztokholmie. Plus Minus 2000 nr 23 s. D8 (ogł....) szczegóły 
657.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze wiosennym (2003).  szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla tłumaczy szwedzkiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 4 (ogł. warsztatów dla początkujących tłumaczy literatury szwedzkiej...) szczegóły 
658.impreza: Warsztaty przekładu tekstów czeskich (2003).  szczegóły 
artykuł: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
659.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
660.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
661.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
662.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
663.książka: Barańczak Stanisław: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. 1990 (I. Tłumacząc własny wiersz: "Zemsta ręki śmiertelnej" [o wierszu Stani...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Krowa. Wokanda 1991 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Od N.N. do E.E.. Literatura 1990 nr 9 s. 54  szczegóły 
recenzja: Buski Tadeusz: On jest. Tygodnik Solidarność 1991 nr 11 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kozarynowa Zofia: Tydzień 1990 nr 33 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Stanisława Barańczaka "Kościół wzniesiony ze słów". Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Przeciw nicości. Odra 1991 nr 11/12 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Niemiec Maciej: Asymetria pamięci. Kontakt 1990 nr 6 s. 106-113  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: "Poezja i dobroć - i więcej nic". NaGłos 1991 nr 4 s. 237-240  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Ocalone w tłumaczeniu. Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 118-126 (z not. o Tadeuszu Nyczku, s. 158...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Książka koncept. Twórczość 1990 nr 8 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Ratajewska Elżbieta: Po co i dlaczego się pisze?. Akcent 1991 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: On Jest. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 16  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pogląd 1990 nr 5 s. 58  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między lingwistyką a metafizyką. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: AS. Gazeta Wyborcza 1990 nr 91 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Na przekór Nieistnieniu albo: Pojazd krytycznoliteracki. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 103-105  szczegóły 
polemika: Wasz doktor C.: Gabinet doktora Caligari. Czas Kultury 1990 nr 21 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Pojazd krytycznoliteracki. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 19 IV 9  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 112-3  szczegóły 
664.książka: Davie Donald: Slavic excursions. Essays on Russian and Polish literature. 1990 ([M.in.:] "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] in English verse. Polish Ba...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 371  szczegóły 
recenzja: Smith Walter Fred: Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 1 s. 100-101  szczegóły 
665.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
666.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
667.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
668.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
669.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
670.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
671.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Islamizmy w systemie leksykalno-gramatycznym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 161-184 (dot. m.in. języka utworów Jana Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, p...) szczegóły 
672.artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem. Nowe Kontrasty 2002 nr 9 s. 3-5 (wyw. z tłumaczem m.in. nt. jego przekładów literatury polskiej na języ...) szczegóły 
673.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
674.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1990 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
675.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
676.artykuł: Gawłowska Wanda: Polskie przekłady powieści o Aleksandrze Wielkim w XVI wieku. Studia Źródłoznawcze 1990 t. 32/33 s. 143-152 (dot. przekł. Leonarda z Bończy z 1510 i anonimowego przekł. z 1550...) szczegóły 
677.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
678.artykuł: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320 (rec. zbiorcza 6 tomów przekładów Biblii na jęz. polski w serii "Biblia...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
679.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
680.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
681.książka: Snopek Jerzy: Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750-1815. 1992 (Słowo wstępne. Wprowadzenie. * Część I: I. Zaplecze instytucjonalno-sp...) szczegóły 
recenzja: Aleksandrowska Elżbieta: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 209-221  szczegóły 
polemika: Snopek Jerzy: List otwarty do profesora Zdzisława Libery. Odpowiedź na recenzję Elżbiety Aleksandrowskiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 223-231  szczegóły 
polemika: Aleksandrowska Elżbieta: List otwarty. Redaktor naczelny "Wieku Oświecenia", Pan Profesor Zdzisław Libera. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: Hombek Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 224-231  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Kultura literacka prowincji. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
682.artykuł: Łossowska Irena: Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (Wstępne rozpoznanie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 125-130  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
683.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
684.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
685.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
686.książka: Sprachen und Kulturen. Vortraege zur Woche der polnischen Kultur und Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland 25. September bis 2. Oktober 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Vorwort. * Roman Taborski: Zweisprachige polnisch-deu...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
687.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
688.artykuł: Brzozowski Jerzy: Le genie de la langue: ce qu'en disent les poetes (Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Henri Meschonnic). Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 41-50 (dot. pracy oraz koncepcji translatorskich Czesława Miłosza, Aleksandra...) szczegóły 
689.artykuł: "Literatura jest tłumaczeniem". NaGłos 1993 nr 11 s. 13-27 (dyskusja; wypow.: Ryszard Krynicki, Bronisław Maj, Czesław Miłosz, Pio...) szczegóły 
690.artykuł: Skuza Barbara: Translatorski chaos. Rzeczpospolita 1997 nr 65 s. 27 (sytuacja w środowisku tłumaczy, także literatury pięknej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
691.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
692.książka: Łukosz Jerzy: Języki prozy. 1989 (Wcielenie [język współczesnej prozy polskiej]. Literatura chłopów. Pun...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Przerzucanie mostów?. Twórczość 1991 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Lejman Jacek: Literatura i Lebenswelt. Akcent 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: "Alchemia słowa tłumaczonego". Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 292-295 (dot. szkiców pośw. translacji i komparatystyce lit....) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Orski i Łukosz o prozie. Że 1990 nr 4/5 s. 19-24  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    imprezy (alfabet tytułów)
693.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
694.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
695.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
696.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czym zastąpimy Zespół Literacki?. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 79 (ogłoszenie Zespołu Literackiego o programie wsparcia wydawniczego dla ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
697.konkurs: Konkurs dla tłumaczy na przekład wiersza Henri Michaux "Repos dans le mahleur" (1996).  szczegóły 
artykuł: Pauza 1996 nr 1 s. 9 (ogł....) szczegóły 
698.konkurs: Konkurs translatorski poezji Seamusa Heaneya (2001). (nagr.: Piotr Madej, Ewa Krzesimowska, Mirosław Chmiel...) szczegóły 
699.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Translatorski Poezji Philipa Arthura Larkina (2003). (termin nadsyłania przekładów: 15 VI 2003; rozstrzygn. konkursu: 20 IX ...) szczegóły 
artykuł: Przekładaniec 2003 nr 10 s. 144 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
700.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
701.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
702.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
703.artykuł: Wieczerska Janina: Propozycja alternatywna dla tłumacza literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 196-202 (list najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia czytelnika zagranicznego,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
704.książka: Polsko-ceske sousedstvi v rozvoji jazyka a literatury. 1997 (Teresa Zofia Orłoś: Przedmowa. * [Referaty wygłoszone na konferencji "...) szczegóły 
recenzja: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
705.artykuł: Skibińska Elżbieta: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 137-151 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
706.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
707.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
708.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
709.książka: Nikolaev S. I.: Pol'skaja poehzija v russkich perevodakh. Vtoraja polovina XVII - pervaja tret' XVIII veka. 1989 (Vvedenie. - 1. Puti proniknovenija pol'skoj poehzii v Rossiju. 2. Poeh...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
710.artykuł: Pawłyczko Dmytro: Droga do Europy. Nowe Kontrasty 1999 nr 5 s. 3-6 (wyw. m.in. nt. przekładów na jęz. ukraiński polskiej poezji oraz konta...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
711.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
712.artykuł: Kowalski Janusz: Kaszubi - największa grupa etniczna. Naji Goche 2003 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. literatury tworzonej w języku kaszubskim i twórców pochodząc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
713.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
714.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żywioły - ogień, powietrze, woda, ziemia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
715.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    książki (alfabet autorów)
716.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
717.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słoweńska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
718.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
719.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty. 1996 (Wstęp. - Wobec tekstu literackiego: Technika - mass media - kultura - ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
720.artykuł: Nyczek Tadeusz: Wtóra śmierć Antygony. Książki. Gazeta 1998 nr 10 s. 12 (nt. roli dobrego przekładu w przypadku lektur szkolnych...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
721.artykuł: Barciś Zofia: Język poezji w przekładzie i oryginale. ("Don't ask for poems", "Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi..."). Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 46-50 (porównywanie przekładu z oryginałem wiersza Juliusza Słowackiego "W pa...) szczegóły 
722.artykuł: Grzegorczyk Alicja: Przekład w dydaktyce szkolnej. Studenckie Prace Naukowe 2001 z. 11 s. 19-30 (problematyka twórczości przekładowej jako temat lekcji języka polskieg...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
723.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
724.książka: Na łęczyckim trzeci... (Wiersze-dedykacje). 1993 (Henryk Pustkowski: ...raz jeszcze... [wstęp]. - [Wiersze dedykowane W...) szczegóły 
725.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arlt Judith: "Boli mnie głowa". Zapiski na marginesie polsko-niemieckiego porozumienia. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 123-138 (dot. konsultacji przy pracach nad tłumaczeniami do antologii, z omówie...) szczegóły 
nawiązanie: O tym, jak nie należy mówić. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 139-141 (dyskusja; wypow.: Judith Arlt, Urszula Kiermeier, Renate Schmidgall, T...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
726.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwilecka Irena: Biblia Leopolity i Biblia Brzeska. Tradycja a nowoczesność przekładu. x ([W ks. zb.:] Biblie staropolskie. Red. nauk. Irena Kwilecka. Poznań 20...) szczegóły 
artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
729.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Niemieckie XIX-wieczne tłumaczenie "Bogurodzicy". Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 171-176 (dot. tłumaczenia Franza Hiplera...) szczegóły 
730.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Psalmy 114. i 115. z "Toruńskiego kancjonału" na tle wybranych staropolskich przekładów psałterza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 73-84 (analiza tekstów z "Toruńskiego kancjonału" zredagowanego przez Piotra ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Balcerzan Edward
    wywiady (alfabet autorów)
731.wywiad: Ambrasas Kazimieras Jouzas: Przeżycie wielojęzyczności. Kresy 1994 nr 17 s. 156-159 (nt. twórczości translatorskiej...) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
732.artykuł: Dziadek Adam: Strategia przekładu literackiego. Opcje 1995 nr 1/2 s. 116-118 (opis strategii przekładowej Stanisława Barańczaka na przykładzie jego ...) szczegóły 
733.artykuł: (K.Sz.): Czy S. Barańczak wielkim tłumaczem jest?. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 1  szczegóły 
734.artykuł: Słomianowski Andrzej: Tłumacz czy imitator?. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 9 (nt. przekładów poezji anglojęzycznej Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
735.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kazimierz Brodziński jako tłumacz "Cierpień młodego Wertera". Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 5-18 (dot. okoliczności, jakości i recepcji tłumaczenia w kontekście epoki...) szczegóły 
  Brydak Wojsław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
736.artykuł: Czechowska-Derkacz Beata: Żałuję, że nie tłumaczyłem "Szatańskich wersetów". Przegląd 2003 nr 14 s. 40-42 (dot. pracy translatorskiej...) szczegóły 
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
737.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chróścielewski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
739.wywiad: Włodkowski Lucjusz: Pozostałem już sam... Nowe Kontrasty 2000 nr 8 s. 23-24 (nt. własnej pracy translatorskiej oraz literatury białoruskiej wydawan...) szczegóły 
  Chwin Stefan
740.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grudzińska Joanna: "Hanemann" i "Weiser Dawidek" w przekładach. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 93-117  szczegóły 
  Czerniawski Adam
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
741.tekst paraliteracki: Czerniawski Adam: Kłopoty tłumacza. Fraza 2002 nr 1/2 s. 254-256 (nt. propozycji złożonej przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie dot. t...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danecki Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
742.tekst paraliteracki: Danecki Ryszard: Niewolnik czy rywal? (Z doświadczeń tłumacza). Akant 2002 nr 3 s. 20-21 (wypowiedź nt. własnych prac przekładowych...) szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): "Dusza nie jest podróżniczką i (...) wszędzie jest u siebie w domu". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 147-153 (dot. przekładu "Myśli" Ralpha Waldo Emersona i wypływu treści utworu n...) szczegóły 
  Dębowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
744.artykuł: Wichowa Maria: Andrzej Dębowski jako tłumacz mitów - fragmentów "Metamorfoz" Owidiusza. Meander 1990 nr 7/9 s. 177-185  szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Ciemne strony pośrednictwa w translacji. Czyli - nie bój się wroga, bój się przyjaciela. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fac Bolesław Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
746.artykuł: Oksiuta-Borowska Aleksandra: Muzycznie o poecie, czyli... Faca czterdziestolecie. Pomerania 2000 nr 2 s. 69 (nt. uroczystości z organizowanej w Gdańsku przez gdański oddział Stowa...) szczegóły 
  Faleński Felicjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
747.książka o twórcy: Kowalczuk Urszula: Felicjan Faleński. Twórczość i obecność. 2002 ([Monografia życia i twórczości literackiej i przekładowej; dot. w szcz...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
748.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka-Kulasa Małgorzata: Zu Kulturreferenzen in der literarischen Uebersetzung am Beispiel der Komoedie "Zemsta" [Die rache] von Aleksander Graf Fredro. Convivium 2001 s. 217-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
749.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hammerschmid Beata: Inszenierte Kultur: Mahlzeiten in Gombrowiczs "Ferdydurke" - polnisch und deutsch. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 147-178 (problemy literackiego przekładu powieści na język niemiecki...) szczegóły 
  Goślicki Wawrzyniec
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Terminowość i terminologia. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 149-158 (dot. przekładu Tadeusza Bieńkowskiego; z not. o Teresie Bałuk-Ulewiczo...) szczegóły 
  Górnicki Łukasz
751.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Górnicki: Self-Evaluation and Programme Definition in Pioneering Conditions: the Classic Apology for Adaptation in Translation. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
752.książka o twórcy: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). 2001 (Elżbieta Feliksiak: Przedmowa. - Hana Voisine-Jechova: Perspektywa cza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
753.artykuł: Carpenter Bogdana: Zbigniew Herbert in English: From the Translator's Workshop. The Polish Review 2002 t. 47 nr 1 s. 27-34  szczegóły 
754.artykuł: Krasoń Katarzyna: Baśń w przekładzie. (O nawiązaniach do mitu, bajki, baśni i legendy w wybranych lirykach Zbigniewa Herberta, przełożonych przez Karla Dedeciusa). x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
  Huelle Paweł
755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grudzińska Joanna: "Hanemann" i "Weiser Dawidek" w przekładach. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 93-117 (dot. tłumaczenia nazw własnych, nazw geograficznych, imion i nazwisk, ...) szczegóły 
  Hulewicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
756.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
757.artykuł: Żeberek Teresa: Przekład a struktura Iwaszkiewiczowskiego akapitu. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalski Mariusz: W poszukiwaniu straconej młodości. "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Paula Cazina. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 161-177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
759.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Kochanowski czyli to, co mamy najpiękniejszego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 20 IV s. 1, 2 (wyw. z tłumaczką poezji Jana Kochanowskiego; rozm.: Anna Szczucka...) szczegóły 
nawiązanie: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Dla Jean Ward w podziękowaniu za uwagi o Kochanowskim. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 212-213  szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: "Treny" Kochanowskiego. Tydzień 1996 nr 36 s. 12 (recenzja przekładu; także nt. tłumaczeń dokonanych przez Stanisława Ba...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
761.artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Udostępnianie Kochanowskiego w języku "seaward monarchy". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 28-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
762.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Keane Barry: "Emanating exquisite emptiness": Translating Jan Lechoń'sa "The Silver and the Black". Beyond Philology 2002 nr 2 s. 215-220  szczegóły 
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
763.artykuł: Liro Joseph: Stanisław Lem in translation: A linguistic commentary. The Polish Review 1992 t. 37 nr 1 s. 45-72 (opowiadania science fiction Stanisława Lema w przekładzie na jęz. rosy...) szczegóły 
  Leopolita Jan
764.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwilecka Irena: Biblia Leopolity i Biblia Brzeska. Tradycja a nowoczesność przekładu. x ([W ks. zb.:] Biblie staropolskie. Red. nauk. Irena Kwilecka. Poznań 20...) szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
765.książka o twórcy: Meller Katarzyna: Jakuba Lubelczyka Psałterz Dawida z roku 1558. Sudium filologiczne. 1992 (Wstęp. - I. "W Krakowie drukowano u Matysa Wirzbięty" - analiza typogr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malecki Hieronim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
766.artykuł: Makarczyk Irena: Pastor ełcki Hieronim Malecki (+1583) - drukarz i tłumacz pism ewangelickich w księstwie pruskim i jego dorobek translatorski. Ełckie Studia Teologiczne 2001 t. 2 s. 147-172 (dot. działalności i przekładów m.in. pism Marcina Lutra...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
767.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lukas Katarzyna: Wie Reales zum Irrealen wird: deutsche Uebersetzungen des Sonetts "Bajdary" von Adam Mickiewicz. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 153-175 (dot. przekładów na jęz. niemiecki autorstwa: Gustav Schwab, Carl von B...) szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pszczołowska Lucylla: Potęga metrum. O Puszkinowskim przekładzie "Czat". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 171-177  szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Danziger Lachs oder Wódka Gdańska. Eine kurze Uebersicht der kulinarischen Realiabegriffe in "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 53-64 (dot. nazw polskich potraw w sześciu przekładach "Pana Tadeusza" na jęz...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Mariusz: O metodzie translatorskiej Paula Cazina w przekładzie prozą "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 179-195  szczegóły 
artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 63-74  szczegóły 
artykuł: Lukas Katarzyna: "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 358-362 (analiza porównawcza przekładów inwokacji autorstwa Waltera Panitza i H...) szczegóły 
artykuł: Rittel Teodozja: Metafora pejzażowa Mickiewicza (w kontekście słowiańskich przekładów "Pana Tadeusza"). Stylistyka 1998 nr 7 s. 121-133  szczegóły 
artykuł: Russkich Anastazja, Wołyniec Tatiana: Lakuny v tekste russkojazychnogo perevoda poehmy A. Mickevicha "Pan Tadeush". Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 239-245  szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "bulettes" zrazy. O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 157-192 (dot. przekładów "Pana Tadeusza" na język francuski tłumaczy: Krystyn O...) szczegóły 
artykuł: Sławkowa Ewa: Z zagadnień etnoretoryki tekstu. "Pan Tadeusz" w przekładach na język francuski. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 31-44  szczegóły 
770.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowski Wiesław: O małoruskim małżonku pani Twardowskiej. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
771.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gumenjuk Vihktor: "Kryms'kih soneti" v ukrajins'kihjj ihnterpretacihji Borisa Tena. Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 65-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakóbczyk Stanisław: O lepszej robocie tłumacza niż naukowca i o kobiecej intuicji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 241-252  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
773.artykuł: Woźniak Ewa: Od "Psałterza puławskiego" do "Księgi psalmów" Miłosza (Refleksje o języku polskich przekładów biblijnych). x 1999 ([w ks. zb.:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z ok...) szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaykowski Bogdan: O "Guciu zaczarowanym" czyli O asymetrii przyjaźni. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 269-288 (nt. tłumaczenia w 1973 r. przez Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszę...) szczegóły 
775.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heydel Magda: "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu (nie)przekładalności. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 152-165 (z not. o autorce art. na s. 178...) szczegóły 
  Młodożeniec Stanisław
776.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtal Renata: Tłumacz wobec poezji futurystów. O niemieckim przekładzie wiersza Stanisława Młodożeńca "W drodze". Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 93-98 (dot. przekładu Karola Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Wojtal Renata: Tłumacz wśród poezji futurystów. O niemieckim przekładzie wiersza Stanisława Młodożeńca "W drodze". Języki Obce w Szkole 2002 nr 1 s. 4-7 (analiza przekładu autorstwa Karla Dedeciusa...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
777.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lappo Irina: Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji. Relacja między przekładem a recepcją teatralną. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 61-73 (analiza przekładu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Chitimia Ion C.: Gh. Asachi si Adam Naruszewicz in intilnirea lor ou Anacreon. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 5-10 (porównanie przekładów wiersza Anakreona "Kupidyn zraniony" w tłumaczen...) szczegóły 
  Netz Feliks
    wywiady (alfabet autorów)
779.wywiad: Kisiel Marian: Lorelei, pomidor i diewuszka. Śląsk 2002 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
780.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
781.artykuł: Bazilewskij Andriej: Dlaczego jest nieodzowne nowe rosyjskie wydanie Norwida. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 226-230 (dot. dotychczasowej recepcji i przekładów...) szczegóły 
782.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golędzinowska-Góral Hanna: Wiersze "Klaskaniem mając obrzękłe prawice.." i "Źródło" Cypriana Kamila Norwida w przekładach Hryhorija Koczura. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 171-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piwowarczyk Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
783.artykuł: Opałka Czesław: Prof. Stanisław Piwowarczyk (1879-1939). Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 33 (sylwetka; dot. m.in. faktu przełożenia przez Piwowarczyka tekstu "Mazu...) szczegóły 
  Pomianowski Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
784.wywiad: Holender Małgorzata: Sześć tysięcy stron Sołżenicyna. Gazeta Wyborcza 1990 nr 227 s. 5 (gł. o tł. utworów A. Sołżenicyna...) szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: Peretz Maya: Mój barbarzyński język. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 32-35 (dot. lektury z perspektywy amerykańskiej i prac nad tłumaczeniem na ję...) szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
786.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karwen Bernd: Wybrane problemy w tłumaczeniu "Kazinkowego grania" Wilhelma Przeczka. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 109-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
787.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matoni Juergen, Zybura Marek: Zur Mitarbeit Carl Haupmanns an der Uebersetzung der "Bauern" von Władysław Stanisław Reymont. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 113-124  szczegóły 
788.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostrzyńska-Walczak Maria: Reymont w tłumaczeniach Paula Cazin (na przykładzie nowel "Legenda wigilijna" i "Skazaniec nr 437"). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 187-192  szczegóły 
789.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostrzyńska-Walczak Maria: Reymont w tłumaczeniach Paula Cazin (Na przykładzie nowel "Legenda wigilijna" i "Skazaniec nr 437"). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 187-192  szczegóły 
  Riabinin Sergiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Różańska-Kokszarowa Eleonora: Z doświadczeń i rozterek tłumacza tekstów religijnych z języka polskiego na rosyjski i ukraiński. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 109-120 (nt. tłumaczenia na jęz. rosyjski i ukraiński wierszy Sergiusza Riabini...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
791.książka o twórcy: Przekład artystyczny. T. 4: Różewicz tłumaczony na języki obce. 1992 (Tadeusz Sławek: Tadeusz Różewicz: "Drzwi" do tłumaczenia. - Tadeusz Ra...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Segal Kalman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
792.artykuł: Ruta Magdalena: Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
793.artykuł: Tabaczyński Michał: Niezaspokojone głody (metafizyczne). Undergrunt 2002 nr 7 s. 203-207 (dot. sonetów Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w przekładzie Anity Jones Dęb...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
794.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesniewska Justyna: The American Edition of Henryk Sienkiewicz's Trilogy: Startegies of Target-oriented Translation. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
artykuł: Mikoś Michael J.: Sienkiewicz's "Trilogy" according to Jeremiah Curtin. Materials from the Millwaukee County Historical Society. The Polish Review 1991 t. 36 nr 4 s. 421-434 (Jeremiah Curtin (1835-1906) - pierwszym tłumacz utworów H. Sienkiewicz...) szczegóły 
  Słomczyński Maciej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
795.artykuł: Bazarnik Katarzyna: List od Macieja Słomczyńskiego. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 4-6 (Maciej Słomczyński jako tłumacz Jamesa Joyce'a, obszernie nt. przekład...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
796.wywiad: Gibińska Marta, Jarocki Jerzy: Goście Starego Teatru. Teatr 1993 nr 7/8 s. 4--9 (zapis rozmowy, która odbyła się 21 III 1993 w Starym Teatrze w Krakowi...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: Kononenko Vihtalihjj: Movostil' ukrajins'kikh perekladihv poezihji Julihusha Slovac'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 121-141  szczegóły 
  Sośnicki Dariusz
798.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobkiewicz Leszek: Osad, czyli zdanie. Szkic o tłumaczeniu jednego wiersza. Akcent 2001 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
  Stefanides Melchior
799.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Adriana Wieszczyckiego, w kontekście recepcji ...) szczegóły 
  Stiller Robert
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
800.tekst paraliteracki: Stiller Robert: Ile pan zna języków?. Wiedza i Życie 1993 nr 9 nr 32-35  szczegóły 
  Szuba Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
801.wywiad: Szczawiński Maciej M.: Ja, czyli jest nas wielu. Śląsk 2003 nr 3 s. 44-45 (nt. pracy translatorskiej; z notą o pisarzu...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    książki o twórcy (alfabet autorów)
802.książka o twórcy: Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ 2003 nr 1 (10): Wisława Szymborska. 2003 ([Numer monograficzny zawierający wiersze i ich przekłady wraz z artyku...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
803.artykuł: Barańczak Stanisław: Amerykanizacja Wisławy albo: O tym jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem "Głos w sprawie pornografii". High Park 1996 nr 5 s. 8-13 (z fragm. wierszy Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
804.artykuł: Bibliografia przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 204-208  szczegóły 
805.artykuł: Bodegard Anders: Wisława - wirówka?. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 163-169 (dot. przekładów na jęz. szwedzki, m.in. własnych ze s. 171 i 173; z no...) szczegóły 
806.artykuł: Carlin Vuyelwa: Kilka uwag o przekładzie poezji. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 42-47 (szerzej o przekładach "Widoku z ziarnkiem piasku" i "Milczenia roślin"...) szczegóły 
807.artykuł: Cavanagh Clare: Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 10-17 (z not. o autorce na s. 209...) szczegóły 
808.artykuł: Geambasu Constantin: Wisława Szymborska w przekładach rumuńskich. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 85-103 (z fragm. przekładów; z not. o autorzena s. 209...) szczegóły 
809.artykuł: Goertschacher Wolfgang: Wisława Szymborska w przekładach na język niemiecki. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 132-136 (dot. recepcji w Niemczech; z not. o autorze na s. 209...) szczegóły 
810.artykuł: Grzemny Dariusz: Aspekt stylistyczny amerykańskich przekładów poezji Wisławy Szymborskiej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 151-160  szczegóły 
811.artykuł: Heydel Magda: Od redakcji. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 7-8 (dot. tłumaczeń wierszy poetki; art. wprowadzający do numeru...) szczegóły 
812.artykuł: Kania Ireneusz: Perypetie czerwonego jabłuszka i pięściowego tłuka, czyli garść uwag o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 6-9 (porównanie trzech tomów poezji Wisławy Szymborskiej w wersji dwujęzycz...) szczegóły 
813.artykuł: Macor-Filarska Isabelle: "Nareszcie zrozumiała poezja!". Życie Uniwersyteckie 1997 nr 1/6 (45-50) s. 33 (wywiad z tłumaczką wierszy poetki na jęz. francuski, z fot. tłumaczki;...) szczegóły 
814.artykuł: Smeets Rene: Zwodnicza prostota: Refleksje na temat holenderskich przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 144-155 (z not. o autorze na s. 210...) szczegóły 
815.artykuł: Trzeciak Joanna: W zatrzęsieniu nagłych skrzydeł; o tłumaczeniu Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 27-29 (nt. własnych przekładów na jęz. angielski na s. 31-41; z not. o autorc...) szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorzewska Małgorzata, Korzeniowska Aniela: A Translation Experience with an Onion. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 117-130 (dot. tłumaczenia na język polski; z tekstem przekładu; z not. o Małgor...) szczegóły 
817.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: Tekst oryginału a tekst przekładu. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 1991 z. 46 s. 41-49 (analiza przekładów Karla Dedeciusa, Magnusa J. Krynskiego i Roberta A....) szczegóły 
818.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neuger Leonard: Mówi się... "W zatrzęsieniu" Wisławy Szymborskiej - "Vimmelkantig" Andersa Bodegarda. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 175-179 (z tekstem przekładu na s. 181-183; z not. o autorze, s. 10...) szczegóły 
819.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Monika: "Wieczór autorski" na wiele głosów. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 60-74 (dot. także przekładów utworu na s. 76-84; z not. o autorce na s. 210...) szczegóły 
820.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyevre Laurence: Od wypadku do chaosu: o francuskich przekładach wiersza "Wszelki wypadek" Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 105-121 (dot. także przekładów ze s. 123 i 124; z not. o autorze na s. 209...) szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: "Wszelki wypadek" między wersami. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 125-131 (dot. różnych przekładów wiersza na jęz. niemiecki i angielski; z not. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomsia Teresa
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stanaszek Maciej: Na marginesie przekładów poezji Teresy Tomsi. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 141-149  szczegóły 
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
822.artykuł: Rozner Krzysztof: Łacina na lato - wg "prof." Tuwima. Sprawy Nauki 2002 nr 7 s. 22 (nt. własnej teorii przekładu Juliana Tuwima...) szczegóły 
823.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Szlachetne opętanie Juliana Tuwima. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 170-176 (dot. fascynacji twórczością Aleksandra Puszkina oraz jej przekładów au...) szczegóły 
824.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipiński Krzysztof: "Po szynach - ospale..." O tłumaczeniach "Lokomotywy" Juliana Tuwima na język niemiecki. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 69-86 (porównanie tłumaczeń Jamesa Kruessa, Helene Lahr, Wilhelma Tkaczyka i ...) szczegóły 
825.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Anna: "Wiersze dla dzieci" Juliana Tuwima po rosyjsku. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 86-100 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
826.artykuł: Rajewicz Tomasz: Uebersetzung als interkutureller Transfer. Gedichte von Jan Twardowski und ihre deutschen Uebertragungen. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 267-275  szczegóły 
827.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: O sztuce tłumaczenia. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 55 (sprawozdanie z wykładu Tomasza Rajewicza pt. "O przekładach wierszy ks...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieszczycki J. Adrian
828.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Melchiora Stefanidesa, w kontekście recepcji p...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
829.artykuł: Lesman Karol: Moja miłość do Witkacego. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 9 (art. holenderskiego tłumacza twórczości Witkacego...) szczegóły 
830.artykuł: Lindepuu Hendrik: Witkiewicz w Estonii. Pogranicza 1999 nr 4 s. 34 (nt. przekładów dramatów S.I. Witkiewicza na język estoński...) szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesman Karol: Tłumaczenie "Nienasycenia" i wynikające stąd niebezpieczeństwa. Pogranicza 1999 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
  Wojtyła Karol
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: "Hiob" Karola Wojtyły na Krymie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 121-123 (nt. własnego tłumaczenia dramatu na język ukraiński...) szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzikowska Katarzyna: Im Schatten Luthers? Probleme der Uebersetzung religioeser Dichtung am Beispiel der Betrachtung "Matka" von Karol Wojtyła in der deutschen Uebertragung von Karl Dedecius'. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 129-142  szczegóły 
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
834.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
835.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
836.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
837.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Le genie de la langue au service du genie du traducteur: Franciszek Zabłocki entre le francais et le polonais. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 76-86 (dot. dzieł pisarza będących literacką adaptacją literatury francuskiej...) szczegóły 
  Zadura Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
838.proza: Zadura Bohdan: Daj mu tam, gdzie go nie ma - czyli języki obce poezji. Twórczość 1989 nr 10 s. 69-75 ([esej pośw. poezji i sztuce przekł. poezji]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
839.artykuł: Adamczyk Danuta: Problemy z przekładamii polskiej literatury na język rosyjski w świetle listów Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego i Eugeniusza Zahorskiego z lat 1911-1914. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2001 t. 14 s. 9-23  szczegóły 
840.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michow Elżbieta: Transpozycje nazw własnych w przekładzie opowiadania "Tabu" Stefana Żeromskiego na język rosyjski. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 151-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
841.książka: Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. 1. 1990 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Lublin...) szczegóły 
842.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
843.książka: Języki i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja:] Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę...) szczegóły 
recenzja: Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Języki i tradycje Słowian. Masovia Mater 2003 nr 16 s. 5  szczegóły 
844.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
845.książka: Oriental languages in translation = Języki orientalne w przekładzie. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji zorg. przez Instytut Filologii Orient...) szczegóły 
846.książka: PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. 2003 ([Zawiera m.in.:] Plenary lectures: - Helmut Bonheim: A sociological mo...) szczegóły 
847.książka: Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki = Transfert des cultures par le biais des traduction litteraires. 1999 ( Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja Nasr: The Possibilities and Li...) szczegóły 
848.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
849.książka: Stereotyp a przekład. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa...) szczegóły 
850.książka: [Third] 3rd International Maastricht-Łódź Colloquium on "Translation and Meaning" Łódź, Poland 22-24 September 2000. Abstracts. 2000 ([Zawiera streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim refe...) szczegóły 
851.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku. 1995 (Albert Bartoszewicz: Przedmowa. * Rumiana Pawłowa: Kievskaja Rus' i Bo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
852.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
853.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
854.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
855.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
856.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
857.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Fascynacje i zaniedbania (O tradycji przekładu literatury niemieckojęzycznej w Polsce). Śląsk 2000 nr 10 s. 30-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
858.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
859.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
860.artykuł: Ignatowski Andrzej: Linearna dziura. Walka Młodych 1989 nr 6 s. 7 (nt. opóźnień i braku polskich tłumaczeń osiągnięć literatury światowej...) szczegóły 
861.artykuł: O języku pisarzy emigrantów. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 157-161 (dyskusja; wypow.:rozmówcy: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kiermeier, Piotr L...) szczegóły 
862.artykuł: Świerkocki Maciej: Sztuka przekładu czyli przekład sztuki. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
863.artykuł: Braiter Paulina: Granice możliwości. Fenix 1994 nr 5 s. 125-128 (fel. nt. przekładów literatury SF na jęz. polski....) szczegóły 
864.artykuł: Mrzigod Janusz: Translatio erratica chaotica. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 67 (nt. wątpliwej jakości przekładów powieści pisarzy SF na język polski; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
865.książka: Oracki Tadeusz: Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000. 2003 (Część I: - Literacka Nagroda Nobla 1901-2000: Wykaz laureatów literack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
866.książka: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face a l'Alterite. 2001 (Elżbieta Skibińska: Avant-propos. * Ryszard Waksmund: La litterature p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
867.artykuł: Michułka Dorota, Pajunen Małgorzata: Badaczka Ritta Oittinen. Guliwer 2002 nr 4 s. 71 (rec. ks.: Ritta Oittinen: Translating for children. New York 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
868.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
869.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
870.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
871.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
872.artykuł: Malcuzynski M.-Pierrette: Entonacion, canon, ritmo: (Socio)critica de la razon antologica. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 174-189  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
873.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: O nowych przekładach poezji amerykańskiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 177-185 (dot. przekładów poezji amerykańskiej autorstwa Adama Szypra i uwarunko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Cooper James Fenimore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Sinko Zofia: Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 209-242  szczegóły 
  Emerson Ralph Waldo
875.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): "Dusza nie jest podróżniczką i (...) wszędzie jest u siebie w domu". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 147-153 (dot. znaczeń utworu w przekładzie Marii Dąbrowskiej...) szczegóły 
  Frost Robert Lee
    wiersze (alfabet tytułów)
876.wiersz: Frost Robert: Wszystko, co jest złote, minie. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 16-17 (z koment. Ewy Elżbiety Skibińskiej; porównanie przekładu własnego z pr...) szczegóły 
  James Henry
877.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Politics of Translation: Henry James's "The turn of the screw" and Witold Pospieszałas "W kleszczach lęku". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2002 z. 11 s. 161-169 (dot. przekładu...) szczegóły 
  Rexroth Kenneth
878.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrota pt. Confusion. Gościniec Sztuki 1999 nr 1/3 s. 37-45 (z tekstem oryginału i pięcioma wersjami przekładu autorstwa studentów ...) szczegóły 
artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
  Schenker Alexander M.
    wywiady (alfabet autorów)
879.wywiad: Szepieniec Jolanta: Mody na słowiańszczyznę. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 27 IV s. 1,2 (z fot. Aleksandra Schenkera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
880.książka: O pięknie i niewierności czyli O przekładach z literatur orientalnych. 2002 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2002 r. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
881.artykuł: Dziekan Marek M.: Forma i znaczenie w tłumaczeniu klasycznej literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 35-44 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
882.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Górska Elżbieta: Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. 2000 (dot. twórczości pisarzy: Ahmad Rida Huhu, Jusuf Idris, Ghassan Kananaf...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    książki (alfabet autorów)
884.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
885.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kon'chak Izabela: Analiz sposobov obrazovanija ehtnonimov arabskogo proiskhozhdenija v russkom jazyke (na materiale chetytekh perevodov Korana). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 185-191 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kon'chak Izabela: Sposoby peredachi lichnykh imen v chetyrekh russkikh perevodekh Korana. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 193-199 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Historia literatury (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
886.artykuł: Szokalski Jerzy: Poezja ormiańska w polskich przekładach. Nowe Kontrasty 2002 nr 10 s. 22-23 (nt. polskich przekładów tekstów ormiańskich oraz opracowań dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Literatura współczesna (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
887.artykuł: Szokalski Jerzy: Poezja ormiańska w polskich przekładach. Nowe Kontrasty 2002 nr 10 s. 22-23 (nt. polskich przekładów tekstów ormiańskich oraz opracowań dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
888.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buras Jacek Stanisław: Śmiech Thomasa Bernharda. Teatr 1990 nr 8 s. 34-35 (nt. pracy nad przekładem sztuki; z fot. Th. Bernharda...) szczegóły 
  Brod Max
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
889.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
890.artykuł: Tawada Yoko: Brama tłumacza, czyli Celan czyta po japońsku. Fraza 2002 nr 3 s. 40-46 (nt. tłumaczenia poezji Paula Celana na język japoński...) szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
891.artykuł: Chlewiński Artur: Czy potrzebne są nowe przekłady Rilkego?. Akcent 1994 nr 1 s. 81-96  szczegóły 
892.artykuł: Pierzchała Jan: Żarliwe poddanie się przedmiotowi. Śląsk 2002 nr 3 s. 52-55 (art. nt. polskich wydań dzieł autora; dot. działalności translatorskie...) szczegóły 
893.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: O jednym wierszu Rainera Marii Rilkego w ośmiu polskich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 353-357 (analiza porównawcza, z tekstami oryginału wiersza i kolejnych tłumacze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Citko Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca". Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 25-39 (dot. rekonstrukcji na podstawie tłumaczenia polskiego z zagubionego or...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Dabrynihna Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
895.wiersz: Dabrynina Danuta: Melted snow. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Genihjush Larysa
    wiersze (alfabet tytułów)
896.wiersz: Heniush Larysa: My native land. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 141-142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
897.wiersz: Heniush Larysa: Na nachleze = In the Night Pasture. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 137-144 (tekst równoległy białoruski i angielski; z koment.: Alena Tabolich: Tr...) szczegóły 
  Golub Juryjj
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Holub Yurka: Birds of Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Kolas Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
899.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Polskie przekłady prozy Jakuba Kołasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 239-247  szczegóły 
  Kupala Janka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
900.artykuł: Skibińska-Charyło Zofia: Poezja Janki Kupały w polskich przekładach. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 229-237  szczegóły 
  Mazgo Uladzihmer
    wiersze (alfabet tytułów)
901.wiersz: Masgo Uladzimer: I envy the trees.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143-144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Skobla Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Skobla Mikhas: The clouds. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    artykuły (alfabet tytułów)
903.artykuł: Gicala Agnieszka: Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 51-63 (dot. przekładów anonimowego traktatu z XIV wieku "Obłok niewiedzy" na ...) szczegóły 
904.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Darasz Wiktor J.: Perła po polsku, czyli próba przekładu pewnej poetyki. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 306-308 (m.in. nt. przekładu fragmentu poematu pióra M. Słomczyńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Armitage Simon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
905.artykuł: Gutorow Jacek: Simon Armitage: kłopoty tłumacza. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 96-101 (dot. specyfiki tłumaczenia; szerzej o wierszu "In our tenth year"; z n...) szczegóły 
  Barker Clive
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Przekłady. Notes Wydawniczy 1992 nr 3/4 s. 40-41 (rec. przekładu...) szczegóły 
  Bronte Emily Jane
907.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Kinowska Aleksandra: Konceptualizacja miłości i nienawiści w powieści Wichrowe Wzórza Emily Bronte i jej dwóch polskich przekładach.  szczegóły 
  Burns Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
908.artykuł: Cichawa Paweł: O nieprzekładalności poezji (na podstawie twórczości Roberta Burnsa). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
  Carroll Lewis
909.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Jolanta: Alicja pod podszewką języka. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 167-178 (porównanie przekładów na język polski kilku kluczowych fraz utworu...) szczegóły 
artykuł: Kozak Jolanta: Kot bez uśmiechu czy(li) uśmiech bez kota?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 9-27 (dot. przekładów na jęz. polski; z not. o autorce na s. 175...) szczegóły 
  Christie Agatha
910.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Przekłady. Notes Wydawniczy 1992 nr 3/4 s. 40-41 (rec. przekładu...) szczegóły 
  Clark Noel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
911.artykuł: Kostecka Alicja: Romantyczny polonofil. Rzeczpospolita 1995 nr 148 s. 28 (nt. prac translatorskich...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
912.artykuł: Ludwig Stanisław: Starania o poprawienie słownictwa morskiego w przekładach Conrada. Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1988 t. 14 (1987) s. 148-150 (streszcz. referatu...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Barbara: Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada. Na podstawie przekładu "Heart of darkness". Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 179-194 (dot. przekładów na jęz. polski...) szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
914.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kallaus Agnieszka: Oblicza przekładu: W świetle analizy porównawczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 193-202 (dot. przekładów Władysława Dulęby i Michała Sprusińskiego...) szczegóły 
  Heaney Seamus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
915.artykuł: Gutorow Jacek: Nieumówione spotkanie albo jak czytałem Heaneya po polsku. Dziennik Portowy 2001 nr 2 s. 16-21 (nt. przekładów poezji Seamusa Heaneya na język polski dokonanych przez...) szczegóły 
  Herbert George
916.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tesznar Tomasz: Konsekwencja tłumacza - "Wiersze wybrane" George'a Herberta w przekładzie Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 92-113 (dot. realizowania przez tłumacza wyboru jego własnych założeń programo...) szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Hopkins in Translation. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1999 nr 23 s. 19-27 (z fragm. wierszy w przekładach: J.S. Sito, Z. Ilińskiej, T. Rossa, J. ...) szczegóły 
918.artykuł: Kędzierska Aleksandra: "Saved in Translation": The Polish reception of Gerard Manley Hopkins's Poetry. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2000 nr 24 s. 7-28 (z bibliografią przekładów na jęz. polski: Hopkins's works in translati...) szczegóły 
919.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędzierska Aleksandra: The diamond turned ash: some remarks on [Stanisław] Barańczak's translation of G.M. Hopkins's "As kingfishers catch fire". Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 27-39  szczegóły 
  Hughes Ted
920.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hołobut Agata, Mierzwa Piotr, Prostak Andrzej: Tłumacząc przekładalne. Kilka uwag początkujących tłumaczy o tłumaczeniu "Fulbright Scholars" Teda Hughesa. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 96-101 (dot. przekładu utworu na jęz. polski; z tekstami przekładów na s. 111-...) szczegóły 
  Joyce James
921.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: Przekład w toku. Wokół ostatniej stronicy "Finnegans Wake". Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 155-180 (dot. przekładu dokonanego przez Macieja Słomczyńskiego...) szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kilka uwag o języku w polskim przekładzie "Ulissesa" Joyce'a (Na podstawie VII epizodu). Stylistyka 1995 nr 4 s. 137-151 (dot. przekładu Macieja Słomczyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Stylistyka 2002 nr 11 s. 576-579 (rec. ks.: Jin Di: Shamrock & chopsticks. James Joyce in China. A tale ...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Z problemów krytyki przekładu: "Ulisses" Jamesa Joyce'a. Poradnik Językowy 1995 z. 9/10 s. 64-72  szczegóły 
  Maxwell Glyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
923.artykuł: Marcinkiewicz Paweł: Tłumacząc Glyna Maxwella na polski. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 88-91 (z not. o autorze art. na s. 135...) szczegóły 
  Milne Alan Alexander
924.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Fredzia, której nie było czyli Penelopa w pułapce. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 12 (dot. przekładu Moniki Adamczyk-Garbowskiej...) szczegóły 
  Montagu Henry
925.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koropeckyj Roman: Polskie tłumaczenie "Manchester al mondo" Henry Montagu. Przyczynek do kontaktów literackich z Anglią. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 137-149 (dot. tłumaczenia autorstwa Victorinusa Euthanaziusa...) szczegóły 
  Reid Christopher
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
926.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Poezja jako przekład (O wschodnioeuropejskich wierszach Christophera Reida). Literatura na Świecie 1992 nr 4 s. 254-259  szczegóły 
  Roome Annette
927.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Jan: Nie zawsze musi być Nobel. Słowo Powszechne 1992 nr 55 s. 4 (dot. przekładu na język polski Marii Duch...) szczegóły 
  Sayers Dorothy Leighs
928.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Notes Wydawniczy 1993 nr 11 s. 57 (recenzja przekładu na język polski...) szczegóły 
  Scott Walter
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kimbell Lucy: Ivanpig and the class struggle (Translating the classics). The Warsaw Voice 1992 nr 14 s. 16 (nt. polskiego przekładu powieści z 1959 r. opartego na tłumaczeniu ory...) szczegóły 
  Shakespeare William
930.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Jarosław: "Z radością w jednym, a łzą w drugim oku...". Teatr 1990 nr 12 s. 19-20 (ocena przekładu S. Barańczaka...) szczegóły 
polemika: Barańczak Stanisław: O tłumaczeniu Szekspira. Teatr 1991 nr 4 s. 20-22  szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cetera Anna: Lear w "reżyserii" Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 115-128  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
932.artykuł: Barańczak Stanisław: Jak tłumaczyć humor Shakespeare'a?. Dialog [Warszawa] 1991 nr 9 s. 63-81  szczegóły 
933.artykuł: Barańczak Stanisław: Od Shakespeare'a do Szekspira. Teatr 1990 nr 11 s. 11-16; nr 12 s. 13-17 (nt. pracy nad przekładem dramatów Szekspira...) szczegóły 
polemika: Kilka uwag starego filologa. Teatr 1991 nr 3 s. 43 (uwagi dot. przekładu "Hamleta"; podp.: Czytelnik ze starszego pokoleni...) szczegóły 
934.artykuł: Barańczak Stanisław: Stanisław Barańczak mówi o tłumaczeniach Shakespeare'a. Goniec Teatralny 1990 nr 9 s. 4-5 (zapisała Maria Prussak...) szczegóły 
935.artykuł: Komorowski Jarosław: Polskie Szekspiriana: Shakespeare księdza Kefalińskiego. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 11-17 (nt. pierwszego tłumacza dramatów Szekspira z oryginału przez Ignacego ...) szczegóły 
936.artykuł: Komorowski Jarosław: Szekspir księdza Kefalińskiego. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 150-153 (dot. przekładu w wydaniu: Dzieła Williama Shakespeara. Przekł. Ignacy ...) szczegóły 
937.artykuł: O przekładach Barańczaka. Teatr 1990 nr 12 s. 18 (wypowiedzi nt. przekładu S. Barańczaka: Krzysztof Globisz (not. Włodzi...) szczegóły 
938.artykuł: Pasternak Borys: Uwagi do tłumaczeń z Szekspira (Fragment). Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 16-20  szczegóły 
939.artykuł: Prussak Maria: "Niech baśń się odwraca". Gazeta Wyborcza 1992 nr 150 s. 19 (dramaty Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
940.artykuł: Szewczyk Katarzyna: Jak przekłada się komizm?. Polonistyka 2000 nr 6 s. 363-369 (trudności związane z przekładem komicznych fragmentów dzieł Szekspira...) szczegóły 
941.artykuł: Zbierski Henryk: Some notes on Polish translations of Shakespeare's plays: Past and present. Studia Anglica Posnaniensia 1994 t. 28 s. 209-217  szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Broda Regina: Scena na cmentarzu z aktu piątego "Hamleta" w przekładzie Witolda Chwalewika. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 108-109 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Cetera Anna: The two-ways mirror. Hamlet's advice to the players vs. the here-and-now of the theatrical reception. Approaches to Literature 2001 [nr 1] s. 39-51 (dot. wymowy wybranych scen w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego i St...) szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Rozmowa Hamleta z Klaudiuszem z trzeciej sceny czwartego aktu w przekładzie Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 110-113 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Marta: Sense and hierarchy in Paszkowski's translation of Hamlet's monologue in act 3, scene 4, v. 53-88. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 114-118 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Szekspirowskie "nothing". Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 117-118 (nt. różnego sposobu tłumaczenia słowa "nothing" w dramacie....) szczegóły 
artykuł: Łoś, jeleń, daniel i inny zwierz. Teatr 1992 nr 9 s. 12 (zestawienie 15 polskich przekładów czterowiersza: "Niech ryczy z bólu ...) szczegóły 
artykuł: Małocha Mirosława: Kalambury v tragedii Shekspira "Gamlet" i ikh perevod na pol'skijj i russkijj. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1994 t. 6 s. 143-149 (dot. przekładów M. Łozińskiego, B. Pasternaka, Józefa Paszkowskiego i ...) szczegóły 
artykuł: Ostrowski Witold: Od "Hamleta" do Lajkonika. Esej o pewnym powiedzeniu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 143-152  szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: Pułapka w "Miłości na Krymie". Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 374-378 (porównanie fragmentu "Hamleta" zamieszczonego w dramacie Sławomira Mro...) szczegóły 
artykuł: Skucińska Anna: Monolog Hamleta z drugiej sceny aktu pierwszego w przekładzie Romana Brandstaettera i Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 119-123 (analiza porównawcza...) szczegóły 
artykuł: Taborski Roman: Z refleksji nad polskimi przekładami "Hamleta". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 135-143  szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słota Małgorzata: Tragedia króla Leara. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 116-128 (dot. przekładów monologu króla Leara autorstwa Stanisława Barańczaka i...) szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanowska Agnieszka: Translating Shakespeare: Poetic Language in the Theater. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 101-115 (analiza przekładów fragmentów dramatu na jęz. polski; z not. o Agniesz...) szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czechowska Anna: Problem tłumaczenia form adresatywnych w dwóch polskich przekładach "Romea i Julii" Williama Szekspira. Studenckie Prace Naukowe 1998 z. 6 s. 28-41 (na przykładzie tłumaczeń Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczak...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kott Jan: Bottom. Teatr 1990 nr 11 s. 21 (fel. nt. trudności związanych z polskim przekładem imienia Bottom - Sp...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: O przekładzie "Snu nocy letniej" Stanisława Barańczaka. Teatr 1992 nr 9 s. 16  szczegóły 
  Smith Guy Newman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
947.artykuł: [Rak Piotr] Raku: Włos się jeży. Nowa Fantastyka 1992 nr 5 s. 71 (nota nt. skandalicznego tłumaczenia książek Guya N. Smitha wyd. przez ...) szczegóły 
  Swift Jonathan
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczak Justyna: Nazwy własne i ich tłumaczenie w "Podróżach Guliwera". x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
  Thackeray William Makepeace
949.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ronikier Michał: Przygoda w Paflagonii. Przekrój 1990 nr 2365 s. 18-19 (wywiad nt. pracy translatorskiej, rozm. Barbara Lovell....) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
950.artykuł: Mirosławska-Olszewska Anna: "Familiar but not too familiar, strange but not too strange": The Concept of Elves and Dwarves in the Works of J.R.R. Tolkien and the Difficulty of Rendering their names into Polish. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 56-68 (z not. o Annie Mirosławskiej-Olszewskiej na s. 190...) szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czernik Maciej: Tolkieniana. Nowa Fantastyka 1994 nr 12 s. 2 (dot. jakości przekładu...) szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: TZZ: Drużyna tłumaczy. Życie 2002 nr 40 s. 12 (dot. różnych przekładów utworu: Maria Skibniewska, Jerzy Łoziński, Mar...) szczegóły 
  Woolf Virginia
953.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Juszczak Wiesław: Trema. o "Pani Dalloway" Virginii Woolf i "Godzinach" Stephena Daldry'ego. Tygodnik Powszechny 2003 nr 18 s. 8-9 (analiza utworu, także nt. błędów w polskim przekładzie książki w tłuma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
954.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Historia literatury (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
955.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Literatura ludowa (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
956.artykuł: Xu Xianming : Basic Rules of Translation of Hani Proverbs into English. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 187-194  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
957.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
958.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
959.artykuł: Babuchowski Andrzej: Hrabala spotkałem w Pradze. Śląsk 2002 nr 7 s. 52-53 (wyw. nt. przekładów tekstów współczesnych pisarzy czeskich, m.in.: Boh...) szczegóły 
960.artykuł: Karwat Krzysztof: Trzy w jednym. Śląsk 2003 nr 5 s. 35-37 (wywiad z tłumaczem literatury czeskiej nt. własnej pracy, współczesnej...) szczegóły 
961.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Jungmann Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
962.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksyka słowiańska w przekładach Josefa Jungmanna. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260 (dot. przekładów z literatur obcych na język czeski; także literatury p...) szczegóły 
  Olbracht Ivan
963.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria, Posingerova Katerina: "Golet v udoli" Ivana Olbrachta i jego polskie tłumaczenie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 279-293 (porównanie tekstu oryginału z polskim przekładem Zdzisława Hierowskieg...) szczegóły 
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
964.artykuł: Mielczarek Joanna: Język polskich przekładów prozy Oty Pavla. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290 (dot. tłumaczeń Andrzeja Piotrowskiego i Józefa Waczkowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Andersen Hans Christian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
965.artykuł: Chęcińska Urszula: Hans Christian Andersen in Poland and Szczecin. Pogranicza 2001 nr 6 s. 123-130 (nt. przekładów utworów Hansa Christiana Andersena w Polsce; w jęz. ang...) szczegóły 
966.artykuł: Krysztofiak Maria: Oversaetelsesstrategier med henblik pa H.C. Andersens eventyr i polsk oversaettelse. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 5-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
967.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
968.artykuł: Perek Marzena: Des anciennes traduction polonaises des titres des romans francais du XVIII siecle. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
969.artykuł: Brzozowski Jerzy: Le genie de la langue: ce qu'en disent les poetes (Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Henri Meschonnic). Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 41-50 (dot. pracy oraz koncepcji translatorskich Czesława Miłosza, Aleksandra...) szczegóły 
970.artykuł: Chantry Xavier: Emplois de l'onomatopee dans la bande dessinee francaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 25-48 (onomatopeja w komiksie francuskim; m.in. na przykładzie komiksów autor...) szczegóły 
971.artykuł: Chantry Xavier, Polańska Justyna: Traduire les onompatopees en bande dessinee: exemple des traductions polonaise et espagnole d'"Asterix en Hispanie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 9-18 (nt. przekładu onomatopei na język polski i hiszpański w komiksie franc...) szczegóły 
972.artykuł: Sobierajska Barbara: Pragmatics and contrastive linguistics. The French cleft structure 'c'est qui... que' and some of its Polish equivalents. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1993 [t.] 28 s. 191-199 (m.in. na materiale zwrotów z prozy współczesnej francuskiej (Andre Gid...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Alain de Lille *
973.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: "Sermo de contemptu mundi" Alana z Lille. Problematyka tekstu i przekład na język polski. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 143-154  szczegóły 
  Apollinaire Guillaume
974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Don Juan czyli potrzeba inwencji. Twórczość 1995 nr 9 s. 141-142 (dot. przekładu powieści...) szczegóły 
  Baudelaire Charles Pierre
975.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jerzy: Pierwsi tłumacze "Kwiatów zła". Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 211-250 (dot. przekładów polskich od 1876 r....) szczegóły 
  Beaumarchais Pierre Augustin Caron de
976.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Judkowiak Barbara, Nowicka Elżbieta: "W operze słowo jest także ważne": Barańczakowe "Wesele Figara". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 157-170 (nt. przekładu Stanisława Barańczaka i wystawienia "Wesela Figara" prze...) szczegóły 
  Beckett Samuel
977.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Antoni: "Niewysławialny dom". Wokół "Neither" Samuela Becketta. NaGłos 1993 nr 11 s. 124-135  szczegóły 
  Celine Louis-Ferdinand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
978.artykuł: Hedemann Oskar: Doktor Destouches i Pan Celine?. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 10-11 (wyw. z tłumaczem twórczości Celine'a; rozm. Marcin Baran; z fot. O. He...) szczegóły 
  Descartes Rene
979.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mukoid Ewa: Literacki aspekt "Rozprawy o metodzie" w przekładach polskich. Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 211-224  szczegóły 
  La Fontaine Jean de
980.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogacki Krzysztof: La traduction et les limites de la fidelite. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 29-40 (granice wierności tłumaczenia na przykładzie "Bajek" La Fontaine'a w p...) szczegóły 
  Mallarme Stephane
981.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karasek Krzysztof: Rzut kości nie zniweczy poezji. Literatura 1992 nr 7 s. 29, 61  szczegóły 
  Proust Marcel
982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berstein Richard: W stronę Howarda. Przedproża 1990 nr 5 s. 3 (problemy związane z tłumaczeniem powieści, porównanie kilku przekładów...) szczegóły 
artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] W poszukiwaniu innego Prousta. Ład 1995 nr 49 s. 7 (nt. powieści oraz przekładu dokonanego przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego...) szczegóły 
  Racine Jean Baptiste
983.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosień Barbara: Racine francuski, Racine polski, czyli o pułapkach przekładu tragedii klasycznej: Lektura "Bereniki". Prace Komisji Neofilologicznej 2001 t. 2 s. 39-57 (dot. tłumaczenia Kazimierza Brończyka w wydaniu: Jean Baptiste Racine:...) szczegóły 
  Sarrazin Albertine
984.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zemełko Urszula: Quelques reflexions sur la traduction de l'argot: comment Cz. et M. Żuławski ont-ils rendu la langue verte de "L'Astragale" d'Albertine Sarrazin en polonais. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 235-248  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
985.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: O słownictwie scs przekładu "Pochwały 40 Męczenników" św. Bazylego. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
986.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 277-279 ([rec. przekładu włoskiego:] Gregorio Nazianzeno: Sulla virtu. Carme gi...) szczegóły 
  Heliodoros *
987.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baliński Józef: Heliodorus Latinus, die humanistischen Studien ueber die "Aithiopika". Politianus, Warszewicki, Guillonius, Laubanus. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 273-289 (nt. łacińskich tłumaczeń utworu i opracowań autorów: Angelo Poliziano,...) szczegóły 
  Homeros *
988.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Andrzej: O polskich przekładach "Iliady". Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 265-271 (dot. przekładu Jana Kochanowskiego "Monomachia Parisowa z Menelausem" ...) szczegóły 
artykuł: Jankowski Andrzej: O polskich przekładach "Iliady". Meander 1992 nr 5/6 s. 251-264 (głównie o tłumaczeniu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borges Jorge Luis: Homeryckie wersje. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 9-14 (porównanie kilku wersji różnych przekładów fragmentów "Odysei"....) szczegóły 
  Platon *
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
991.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Uczta, biesiada czy balanga?. Regiony 1995 nr 2 s. 122-125 (rec. przekładu dokonanego przez Edwarda Zwolskiego...) szczegóły 
  Sophokles *
992.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mitzner Piotr: Biała dzieweczka i czarny charakter czyli Polska gra "Antygonę". Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 6-20 (recepcja utworu w Polsce: omówienie przekładów od XVI w. do współczesn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
993.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
995.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
996.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
997.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
998.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
999.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
1000.artykuł: Gieparda Eugeniusz: Z problematyki tłumaczenia nowotestamentowych nazw botanicznych. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 111-132  szczegóły 
1001.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
1002.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1003.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1004.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1005.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
1006.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
1007.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1008.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
1009.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1010.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1011.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
1012.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1013.artykuł: Morta Krzysztof: Biblijny re'em. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 145-151 (dotyczy trudności w tłumaczeniu zoonimu "re'em"...) szczegóły 
1014.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
1015.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piela Marek: Nowy przekład "Księgi Rodzaju". Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 173-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1016.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
1017.książka: Piela Marek: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu.  szczegóły 
1018.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1019.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1020.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1021.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1022.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1023.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1024.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
1025.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
1026.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1027.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1028.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
1029.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1030.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1031.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1032.artykuł: Alvarez Lugris Alberto: Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim. Studia Iberystyczne 2003 nr 2 s. 67-81 (dot. rozwoju literatury w jęz. galicyjskim...) szczegóły 
1033.artykuł: Zybura Marek: Ludwig Tieck als Vermittler der spanischen Dichtung in Deutschland. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 177-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Literatura współczesna (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1034.artykuł: Alvarez Lugris Alberto: Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim. Studia Iberystyczne 2003 nr 2 s. 67-81 (dot. rozwoju literatury w jęz. galicyjskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Antologie i zbiory (hiszpańska)
1035.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Czy recenzja jest przekładem? Promocja z Long Island. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Castelao Alfonso
1036.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobiela Marta: "Okruchy galicyjskie" - kryptobiografia Alfonso Castelao, jego pokolenia i kraju. x 2002 ([w ks. zb.:] Biograficzne konteksty przekładu pod red. Piotra Fasta i ...) szczegóły 
  Cervantes Saavedra Miguel de
1037.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Oryginał wzbogacony o przekład = El orginal enriquecido por la traduccion. 2002 ([Studium utworu z perspektywy jego przekładu na język polski; zawiera ...) szczegóły 
  Gracian y Morales Baltasar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1038.książka o twórcy: Eminowicz-Jaśkowska Teresa: Baltasar Gracian. Hiszpański pisarz i moralista barokowy. 2003 (Wstęp. * Pełnia hiszpańskiego baroku. Niespokojne życie [nt. życia Gra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
1039.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1040.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Refleksje tłumacza literatury japońskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 13-20 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Montgomery Lucy Maud
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1041.artykuł: Zarzycka Justyna: Igraszki z tłumaczeniami. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 9 (dot. poziomu polskich przekładów ks. L.M. Montgomery...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Literatura współczesna (kubańska)
    książki (alfabet autorów)
1042.książka: Stawicka-Pirecka Barbara: Exilio del discurso, discurso desde el exilio. Tres voces de la diaspora cubana: Sarduy, Casey, Arenas. 2003 ([Dot. m.in. pisarzy: Severo Sarduy, Calvert Casey, Reinaldo Arenas; za...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1043.książka twórcy: Venclova Tomas: Kształty nadziei. [Eseje]. 1995 (Wstęp: Adam Michnik: Intrumenty dobrych duchów. - I.: Dialog o Wilnie ...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Przeciw schematom. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1044.artykuł: Prasmantaite Aldona: Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku. Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska) / Nagrody (litewska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
1045.nagroda: "Krzesło tłumacza roku" - nagroda za najlepiej przetłumaczoną książkę w zakresie prozy, poezji, dramaturgii lub eseistyki literackiej (2001). (wyniki: 23 II 2002...) szczegóły 
artykuł: A.P.: Krzesło tłumacza roku. Kurier Wileński 2001 nr 238 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Catullus Caius Valerius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1046.artykuł: Pobiedzińska Ewa: Katullus w programie szkolnym?. Języki Obce w Szkole 2002 nr 5 s. 104-112 (dot. analizy i przekładu wierszy miłosnych na lekcjach; z fragmentami ...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
1047.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skwara Ewa: Plaut w polskich przekładach. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 335-343 (ukazanie pracy translatorskiej tłumaczy komedii Plauta "Miles gloriosu...) szczegóły 
  Vergilius *
1048.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Napis 2002 seria 8 s. 107-139 (dot. historii tłumaczeń poematu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1049.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Nowak-Njechorński Mercin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1050.artykuł: Leszczyński Rafał: O przekładach Mercina Nowaka-Njechorńskiego z literatury polskiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 104-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Chingo Zhivko
1051.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawka Maciej: Proklet da bidam w polskiej przekładzie "Wielkiej wody" Zivka Cinga. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1052.książka: Germanistik als interkultureller und interdisziplinaerer Brueckenschlag. 2000 ([Materiały konferencyjne z Dni Młodych Germanistów w Rzeszowie, XII 19...) szczegóły 
1053.książka: Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch. T. 1. 1993 ([M.in. zawiera rozprawy:] Karl Dedecius: Uebersetzen, verstehen, Bruec...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1054.artykuł: Jurczyk Ewa: Zur Typologie des Figurenensembles und der Figurenkonstellation des deutschen buergerlichen Dramas - Vergleich mit der polnischen Uebersetzung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 7-17 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1055.artykuł: Orłowski Hubert: Polnische Dichter als Uebersetzer aus dem Deutschen. x 1986 ([W ks. zb.:] Suche die Meinung. Wiesbaden 1986 s. 103-115...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1056.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Tłumaczenie zapoznanego Śląska. O przekładzie książek Horsta Bienka i Tiny Stroheker. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 95-108  szczegóły 
  Braun Volker
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Olschowsky Heinrich: Uebersetzung als Interpretation. Gedichte Volker Braun's in polnischer Sprache. x 1988 ([W ks. zb.:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstm...) szczegóły 
  Brecht Bertolt
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gaińska Monika: Intertekstualitaet bei Bertold Brecht und in der polnischen Uebersetzung seines Lehrstuecks "Die Mutter". Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 121-129  szczegóły 
  Buechner Georg
1060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście komedii z języka niemieckiego na...) szczegóły 
  Dedecius Karl
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1061.książka o twórcy: Karl Dedecius - ambasador kultury polskiej w Niemczech. 2000 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji "Karl Dedecius - ambasador ...) szczegóły 
recenzja: Chylewska Aleksandra: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Jarosz-Sienkiewicz Ewa: Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 251-255  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1062.artykuł: Grad Robert: Posłannictwo tłumacza. Tygodnik Solidarność 1990 nr 34 s. 15 (z fot....) szczegóły 
1063.artykuł: Rola Zygmunt: Ars poetica - ars amandi. Aneks Trybuny 2002 nr 231 s. A (nt. biografii i warsztatu przekładowego oraz archiwaliów twórcy...) szczegóły 
  Drawert Kurt
1064.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurpanik-Malinowska Gizela: Na początku był Mrożek. O przekładzie współczesnego dramatu niemieckiego na język polski. x 1999 ([w ks. zb.:] Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Materiały z kon...) szczegóły 
1065.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matusz Sławomir: Dlaczego "Wiersz bez początku"?. Kartki [Białystok] 2000 nr 23 s. 68-70 (porównanie własnego przekładu wiersza z tłumaczeniem Feliksa Netza...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1066.artykuł: Wróblewska Sławomira: Kategoria ludowości w rosyjskich przekładach lirycznych ballad ludowych J.W. Goethego. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 21-31  szczegóły 
1067.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzeciakowski Wiesław: "Król olch", czyli "Król elfów", czyli między nami tłumaczami. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 19-23 (m.in. dot. przekładów Wł. Lewika, Wiesława Trzeciakowskiego i Wisławy ...) szczegóły 
1068.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadziński Roman: Przekład literacki a interpretacja. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 213-223 (na przykładzie tłumaczenia Hanny Januszewskiej; z tekstem oryginału i ...) szczegóły 
  Grass Guenter
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1069.książka o twórcy: Majkiewicz Anna: Proza Guentera Grassa. Interpretacja a przekład. 2002 ([Dotyczy tłumaczeń utworów pisarza na język polski. Zawiera rozdziały:...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1070.artykuł: Figiel Joanna: Guenter Grass' Prosa in polnischer Uebersetzung - einige Ueberlegungen zur Problematik des kulturellen und sprachlichen Transfers. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 269-279  szczegóły 
  Hauptmann Carl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1071.artykuł: Matoni Juergen, Zybura Marek: Zur Mitarbeit Carl Haupmanns an der Uebersetzung der "Bauern" von Władysław Stanisław Reymont. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 113-124  szczegóły 
  Heidegger Martin
1072.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żychliński Arkadiusz: Ein selten begangener Feldweg. Eine Fallstudie zur Uebersetzung dichterischer Philosophie. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 28 s. 83-114 (studium przekładów utworu na jęz. polski autorstwa Mirosława Żelaznego...) szczegóły 
  Kleist Heinrich von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1073.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Wortspiele in konfrontativer Sicht. Einige Bemerkungen zur Uebertragung der Wortspiele anhand der Komoedie "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist und deren Uebersetzung ins Polnische. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 160-182 (gra słów jako środek stylistyczny w utworach literackich oraz kłopoty ...) szczegóły 
  Klemperer Victor
1075.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Slaska Ewa Maria: O bezsensie wszelkich dobrych poczynań ludzkich (tłumaczenia polsko-niemieckie). Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 77-90 (m.in. omówienie utworu...) szczegóły 
  Kotzebue August von
1076.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der deutschen Dramen des 18. Jahrhunderts fuer die polnischen Buehnen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 83-91 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Kunze Reiner
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1077.książka o twórcy: "Mit dem Wort am Leben haengen..." Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. 1998 (Geleitwort. * Tabula gratulatoria. * Marian Nakitsch: Reiner Kunze [wi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1078.artykuł: O przekładaniu poezji Kunzego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 174-177 (dyskusja; wypow.: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kieremeier, Piotr Lorkowski...) szczegóły 
  Mann Thomas
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1079.książka o twórcy: Pieciul Eliza: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation: eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewaehlten Prosawerken von Thomas Mann. 2003 (dot. nazw osobowych w tłumaczeniach dzieł twórcy na język polski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1080.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
1081.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieciul Eliza: Wiedergabe von literarischen Vornamen in deutsch-polnischer Uebersetzung. (Am Beispiel des Romans "Buddenbrooks" von Thomas Mann). Glottodidactica 2002 t. 28 (2000) s. 141-159  szczegóły 
  Meinhold Wilhelm
1082.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Półrola Małgorzata: Uebersetzische Lekuereerfahrungen mit Wilhelm Meinholds Roman "Maria Schweidler. Die Bernsteinhexe. Der interessanteste aller bisheriger Hexenprozesse, nach einer defekten Handschrift ihres Vaters, des Pfarrers Abraham Schweidler in Coserow auf Usedom" (1843). x 2002 ([w ks. zb.:] Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik u...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
1083.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaskuła Zdzisław, Lisiecka Sława: Między filologią a filozofią. O tłumaczeniu "Zaratustry" Nietzschego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 54-69  szczegóły 
nawiązanie: O "czytaniu" Nietzschego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 70-76 (dyskusja inspirowana artykułem; wypow.: Zdzisław Jaskuła, Bernd Karwen...) szczegóły 
artykuł: Lewicka Olga: "Also sprach Zarathustra" uebertragen von Wacław Berent - eine jungpolnische Fassung der nietzscheanischen Dichtung oder ein selbstaendiges literarisches Werk? Versuch einer Uebersetzungsanalyse. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1997 nr 119 (1887) s. 95-105  szczegóły 
artykuł: Rajewicz Tomasz: Dzieło i przekład w czasie. O języku polskich przekładów dzieła Fryderyka Nietzschego "Also sprach Zarathustra". Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 127-140 (dot. przekładów autorstwa Wacława Berenta ("Tako rzecze Zaratustra") i...) szczegóły 
artykuł: Rajewicz Tomasz: Nietzsches Philosophie in polnischen Uebersetzungen. Am Beispiel von Zarathustras Rede "Von den drei Verwandlungen". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 143-151 (porównanie przekładu Sławy Lisieckiej i Zdzisława Jaskuły oraz przekła...) szczegóły 
  Schiller Friedrich
1084.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrączka Piotr: Zabawa Schillerowską "Rękojmią". x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
  Staemmler Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1085.artykuł: Papiór Jan: Von der verstummten Feder eines modernen deutschen Uebersetzers. In Memoriam Klaus Staemmler (1921-1999) (mit Werk- und Personal Biographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 341-368  szczegóły 
1086.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Uwagi o sztuce przekładu. (Zwierzenia pisarza). Biblioteka 2000 nr 4 s. 47-56 (dot. twórczości translatorskiej ogólnie oraz tłumaczeń prozy Andrzeja ...) szczegóły 
  Stroheker Tina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1087.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Tłumaczenie zapoznanego Śląska. O przekładzie książek Horsta Bienka i Tiny Stroheker. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 95-108  szczegóły 
  Weiss Peter
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sauerland Karol: Was eine Uebersetzung politisch vermag. Zur Uebertragung des Marat von P. Weiss ins Polnische. x 1990 ([W ks. zb.:] Literatur und Theater. Traditionen und Konventionen als P...) szczegóły 
  Wigand von Marburg *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1089.książka o twórcy: Zonenberg Sławomir: Kronika Wiganda z Marburga. 1994 (Wstęp = Contents. * Część 1.: Sytuacja społeczno-polityczna w państwie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1090.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Sa'di Abu-'Abdillah Muszarifuddin
1091.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1092.impreza: "Literatura zawsze najłatwiej i najlepiej zapoznaje ze sobą narody" - Międzynarodowe Spotkanie Tłumaczy Literatury Radzieckiej (1988).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1093.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1094.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
1095.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1096.książka: Stawnicka Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 2002 ([Dot. przekładu czasowników; na materiale współczesnej prozy rosyjskie...) szczegóły 
1097.książka: Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską. 1990 (Walenty Piłat: Wstęp. - [M. in.:] Literaturoznawstwo: Pavel Glinkin: R...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1098.impreza: "Książka pomostem przyjaźni narodów" - ogólnopolska konferencja wydawców i tłumaczy literatury rosyjskiej (1987).  szczegóły 
1099.impreza: Seminarium poświęcone problematyce najnowszej literatury rosyjskiej i przekładu (1996).  szczegóły 
artykuł: Księżyk Justyna, Wawrzyńczok Tomasz: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1100.artykuł: Lewicki Roman: Przekaz zjawisk podstandardowych w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 95-97 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
1101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicki Franciszek: Z praktyki tłumaczeniowej ze staroruszczyzny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 83-93 (dot. własnej pracy nad przekładem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1103.książka: Rzepnikowska Iwona: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (Na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej). 1997 (Wstęp. * Rozdz. I. Formuły rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Za górami, za lasami żył sobie tłumacz... Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 463-464  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 153-155  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1104.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskich ludowych bajek społeczno-obyczajowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 3 (267) s. 25-37 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1105.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 19-32  szczegóły 
1106.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Z problemów przekładu tradycyjnych epitetów rosyjskiej bajki magicznej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 20-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
1107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Semczuk-Jurska Małgorzata: Przekład - interpretacja czy praca rzemieślnicza? O dwóch tłumaczeniach "Requiem" Anny Achmatowej. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 57-68 (porównanie przekładów Giny Gieysztor i Eugenii Siemaszkiewicz i Sewery...) szczegóły 
  Bazilevskijj Andrejj
    wywiady (alfabet autorów)
1108.wywiad: Konieczna Elżbieta: Echo Krakowa 1989 nr 234 s. 3-4 (nt. tłumaczenia utworów S.I. Witkiewicza...) szczegóły 
  Belov Vasilijj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1109.książka o twórcy: Gierczyńska Danuta: Problemy perevoda prozy Vasilija Belova i Valentina Rasputina na pol'skijj jazyk = Z problematyki przekładu prozy Wasilija Biełowa i Walentyna Rasputina na język polski. 2001  szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1110.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Przekład jako lekcja interpretacji. Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 37-50 (na podstawie przekładów Katarzyny Krzyżewskiej wierszy Josifa Brodskie...) szczegóły 
1111.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Rzecz o wierności, czyli widzieć słowo. Opuscula Polonica et Russica 1999 [t.] 6 s. 68-78 (nt. przekładów poezji Josifa Brodskiego...) szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
1112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mossór Magdalena: Czy Rosjanin może "pisać na Berdyczów"? Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 249-264  szczegóły 
artykuł: Urbanek Dorota: Eshhjo raz "Master i Margarita". Perevodchik ili soavtor. Problemy stilja. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 225-234  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1113.artykuł: Kuczerski Jerzy: Zjawiska rosyjskiej kultury społecznej okresu przedrewolucyjnego jako zagadnienia translatorskie (na przykładach wybranych utworów F. Dostojewskiego i L. Tołstoja). Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 135-144 (dot. przekładów na jęz. polski fragmentów utworów "Bracia Karamazow", ...) szczegóły 
  Ehrdman Nikolajj
1114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pilarczyk Ewelina: Między konotacją a denotacją. Polskie warianty nazw osobowych bohaterów dramatu Nikołaja Erdmana "Samobójca. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 267-284  szczegóły 
  Erofeev Venedikt
1115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzeszotalska Magdalena: Intertekstualność w przekładzie (na podstawie polskich tłumaczeń powieści Wieniedikta Jerofiejewa "Moskwa - Pietuszki"). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 61-69  szczegóły 
  Evtushenko Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1116.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Być na topie. Nowe Kontrasty 1996 nr 6 s. 24-26 (dot. okoliczności pierwszego wydania wierszy poety w Polsce; nt. twórc...) szczegóły 
  Jarancev Boris
1117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślińska Wiesława: Borys Jarancev "W drodze do raju" (frazeologia w oryginale i w przekładzie). x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1118.artykuł: Książek Elżbieta: Cechy futuryzmu w kontekście przekładu (na materiale listów Włodzimierza Majakowskiego do Lili Brik). x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Anna: Świece trzykrotnie wypalone. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 159-173 (nt. trzech przekładów wiersza w tłumaczeniu Wojciecha Paszkowicza, Wac...) szczegóły 
  Mandel'shtam Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1120.artykuł: Apanowicz Franciszek: Skąd się wzięły ślady kopyt? (O polskich przekładach wiersza Osipa Mandelsztama). Autograf 2001 nr 2 s. 6-9  szczegóły 
1121.artykuł: Skompska Lucyna: Od róż do liter. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 73-74 (nt. twórczości o polskich przekładów...) szczegóły 
1122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Anna: Kilka strof o pszczołach Persefony i dzikim naszyjniku darowanym w miłosnym porywie. O akceptowalności asocjacyjnych alternatyw. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 146-166 (dot. przekładów na jęz. polski; z tekstem oryginału i pięcioma przekła...) szczegóły 
  Mark Grigorijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1123.artykuł: Kates Jim: Mastery and ownership. A translator's correspondence. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 81-88 (dot. tłumaczenia wierszy autora na jęz. angielski na użytek antologii ...) szczegóły 
  Men' Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1124.artykuł: Borucki Tadeusz, Skowrońska-Płaczynta Grażyna: O języku kazań o. Aleksandra Mienia (na podstawie tekstów rosyjskich i ich przekładów na język polski). 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Nevjakin Evgenijj
    wywiady (alfabet autorów)
1125.wywiad: Konopielko Teresa: Eugeniusz Niewiakin - jubileusz 65-lecia. Gazeta Petersburska 2001 nr 10 s. 12-13 (m.in. nt. pracy translatorskiej...) szczegóły 
  Pasternak Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1126.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Jerzy Kamil Weintraub - tłumacz poezji Borysa Pasternaka. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 327-335  szczegóły 
  Platonov Andrejj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1127.książka o twórcy: Szczerbiak-Walicka Bożena: Płatonow po polsku. (Z problematyki przekładu literackiego). 2001  szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbiak Bożena: Problematyka przekładu zbioru baśni "Czarodziejski pierścień" na język polski. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 147-157  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
1129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychlewski Marcin: Tuwim kontra Ważyk, czyli "Oniegin" w służbie socjalizmu. Polonistyka 2000 nr 6 s. 347-353 (nt. polemiki o polskie tłumaczenie "Eugeniusza Oniegina" i sporu międz...) szczegóły 
  Rasputin Valentin
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1130.książka o twórcy: Gierczyńska Danuta: Problemy perevoda prozy Vasilija Belova i Valentina Rasputina na pol'skijj jazyk = Z problematyki przekładu prozy Wasilija Biełowa i Walentyna Rasputina na język polski. 2001  szczegóły 
  Shipenko Aleksejj
1131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mięsowska Lidia: "Reality show", czyli podglądanie życiowych sztuczek Aleksieja Szypienki. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 116-124  szczegóły 
  Shukshin Vasilijj
1132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machaliński Romuald, Zymomrya Mykoła: Problematyka normatywnego charakteru recepcji oryginału w przekładzie literackim. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 33-35 (dot. niemieckojęzycznego przekładu utworu dokonanego przez Ekdara Tile...) szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Kuczerski Jerzy: Zjawiska rosyjskiej kultury społecznej okresu przedrewolucyjnego jako zagadnienia translatorskie (na przykładach wybranych utworów F. Dostojewskiego i L. Tołstoja). Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 135-144 (dot. przekładów na jęz. polski fragmentów utworów "Anna Karenina", "Zm...) szczegóły 
  Turgenev Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1134.artykuł: Papaj Iwona: Elementy języka kobiecego w polskich przekładach utworów Iwana Turgieniewa. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Vysockijj Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1135.wiersz: Vysockijj Vladimir: [Wiersze]. x 1999 ([w czasopiśmie:] Mir Vysockogo (Moskva) 1999 wyd. 3 t. 1 s. 387...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1136.książka o twórcy: Bednarczyk Anna: Wysocki po polsku. Problematyka przekładu poezji śpiewanej. 1995  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Jnegosh Petar
1137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i obyczajowego oryginału (Polskie przekłady "Górskiego wieńca"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 81-87  szczegóły 
1138.recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
1139.recenzja: Gromadzki Juliusz: W chaosie świata. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 30-31  szczegóły 
1140.książka twórcy: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
1141.recenzja: Varga Krzysztof: Homo liber. Gazeta Wyborcza 1999 nr 38 s. 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
1142.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku. 1995 (Albert Bartoszewicz: Przedmowa. * Rumiana Pawłowa: Kievskaja Rus' i Bo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Cohen Albert
1143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiak Małgorzata: De l'incoherence de la ponctuation dans la traduction polonaise de "Belle du Seigneur" d' Albert Cohen. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 87-97  szczegóły 
artykuł: Misiak Małgorzata: L'edition polonaise de Belle du seigneur d'Albert Cohen ou des perturbations du style dans la traduction. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 193-206 (dot. interpunkcji i jej przełożenia w tłumaczeniu Andrzeja Sochy; ze s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1144.artykuł: Barshhehuhskih Lavon: Skandinavische Literaturwerke in den belarussischen Uebersetzungen (1986-2001). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 45-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1145.impreza: Spotkanie lektorów i tłumaczy języka szwedzkiego (1995).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Moja konferencja na temat konieczności opowieści. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 202-205 (dot. wystąpienia Bo G. Janssona...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1146.artykuł: Barshhehuhskih Lavon: Skandinavische Literaturwerke in den belarussischen Uebersetzungen (1986-2001). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 45-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lagerlof Selma
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Die Rolle der Illustration bei der Interpretation uebersetzter Kinder- und Jugendliteratur. Am Bespiel der polnischen Uebersetzungen von Selma Lagerlofs "Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgaensen". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 177-191 (dot. historii powstania utworu, recepcji w Polsce z uwzględnieniem ilu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1148.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1149.artykuł: Sawicka Jadwiga: Przekład jako wybór (O przekładach z poezji ukraińskiej Czechowicza i Łobodowskiego i o paru innych sprawach). Kresy 1994 nr 19 s. 116-123 (dot. przekładów literatury dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Djachenko Bogdan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1150.tekst paraliteracki: Diaczenko Bogdan: Od autora (Avtors'kijj komentar) (Z ciklu Vihdtvorennja). Dziennik Kijowski 1994 nr 12 s. 3 (koment. dotyczący przekładów własnej poezji; z wypow. tłumaczy i kryty...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
1151.książka: Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. ([M.in.:] Wstęp. * Cz. I: W stronę teorii: Teoretyczna myśl o gatunku r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1152.artykuł: Miszalska Jadwiga: Il paratesto in alcuni romanzi barocchi italiani e nelle loro traduzioni polacche. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 55-62  szczegóły 
1153.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
1154.artykuł: Woźniak Monika: Przyjemności i pożytki tłumaczenia dawnej poezji włoskiej. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 9-29 (dot. poezji XIII wieku, autorów: Giacomo da Lentini, Guido Guinizzelli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
1155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwiński Norbert M.: Teologia Kazania o Aniołach (Sermo IV de Angelis) świętego Bonawentury. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 95-125 (dot. również tłumaczenia kazania na język polski...) szczegóły 
  Botero Giovanni
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk Wanda: Wschodniosłowiańskie toponimy w "Relacjach powszechnych" Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 113-120  szczegóły 
  Burgundio de Pisa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1157.artykuł: Judycka Joanna: Burgundio z Pizy tłumaczem Arystotelesa. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 31-51 (biografia i twórczość Burgundia z Pizy oraz nt. metod badania autorstw...) szczegóły 
  Dante Alighieri *
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dante po polsku. Fragmenty dyskusji, która odbyła się w redakcji "Literatury na Świecie". Gazeta. Magazyn 1995 nr 34 s. 16 (wypow. tłumaczy: Jarosław Mikołajewski, Stanisław Barańczak, Zygmunt K...) szczegóły 
1159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszalska Jadwiga: Jak tłumaczyć Dantejski sonet XV ("Tanto gentile e tanto onesta pare")?. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 30-43  szczegóły 
  Leopardi Giacomo
1160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasprzysiak Stanisław: Przypisy do nieistniejącego polskiego przekładu "Canti" Giacomo Leopardiego. Kresy 1998 nr 36 s. 148-155 (trudności przełożenia wierszy Leopardiego na język polski, m.in. na pr...) szczegóły 
artykuł: Ricci Elena: Les problemes de la traduction poetique: le cas de "L'Infini" de Giacomo Leopardi en langue francaise. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1997 z. 5 (188) s. 81-93  szczegóły 
  Petrarca Francesco
1161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszalska Jadwiga: Jeszcze o przekładzie "Sonetu I" Petrarki. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 80-88 (dot. odpowiedniości form jedenasto- i trzynastozgłoskowca w przekładzi...) szczegóły 
1162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszalska Jadwiga: Jeszcze o przekładzie "Sonetu I" Petrarki. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 80-88 (dot. odpowiedniości form jedenasto- i trzynastozgłoskowca w przekładzi...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Monika: "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" Francesca Petrarki: Jak przełożyć sonet - słowo wstępne do "Canzoniere"?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 69-79 (dot. okoliczności i skutków pominięcia utworu w tomie przekładów "Canz...) szczegóły 
  Pozzi Antonia
1163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Płaszczewska Olga: "Listopad" Antonii Pozzi - translatorskie wyzwanie?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 89-99 (z tekstem oryginału i przekładu; z not. o Antonii Pozzi i o Oldze Płas...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1164.artykuł: Tomaszewski Jerzy: Polish Translations of Yiddish Literature Published in Wrocław. Polin 2002 t. 15 s. 475-478 (dot. m.in. serii "Biblioteka Pisarzy Żydowskich" Wydawnictwa Dolnośląs...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
1165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzikowska Elżbieta: "Nowe myślenie" jako wyzwanie dla tłumacza. O próbach przełożenia "Ich und Du" Martina Bubera na język polski. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 95-107  szczegóły 
  Goldfaden Abraham
1166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krysiak Eugenia: Midrasz 2000 nr 7/8 s. 3 (dot. jednego słowa w dokonanym przez Roberta Stillera przekładzie pios...) szczegóły 
artykuł: Stiller Robert: Midrasz 2000 nr 9 s. 4 (dot. przekładu jednego słowa piosenki; odpowiedź na list do red. autor...) szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Sm): Sąd, a nie dwór!. Słowo Powszechne 1991 nr 140 s. 4 (nt. źle przetłumaczonego tytułu utworu "We dworze mojego ojca"...) szczegóły 
1168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Jan: Głuchy telefon (O przekładzie "Niewolnika" Izaaka B. Singera). Słowo Powszechne 1992 nr 20 z 15/17 V s. 6 (dot. przekładu Ireny Wyrzykowskiej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1169.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Kapusta z kremem. Ex Libris 1993 nr spec. z V s. 7-8 (nt. niskiego poziomu przekładów powieści pisarza na język polski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Umaru Alhaji
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1170.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Uroki i meandry prac tekstologicznych nad rękopisami hausa. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 3-12 (na materiale rękopisów Alhadżiego Umaru i rękopisów mu przypisywanych;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1171.artykuł: Walter Elżbieta: Przekład - sztuka czy rzemiosło (Z problemów nad przekładem bengalskiej prozy). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 27-33 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Jayadeva *
1172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowska Barbara: Perypetie z sanskrycką konwencją poetycką. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 21-25 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
  Rushdie Salman
1173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpila Grzegorz: Who cooks Rushdie's phraseological geese?. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 149-161 (dot. frazeologizmów w powieści i tłumaczenia Wojsława Brydaka; ze stre...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Część ogólna (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
1174.impreza: "Rola tłumacza i przekładu w procesie przyswajania literatur orientalnych w Europie" - seminarium z cyklu "Translating Worlds" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240-241 (nota spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1175.artykuł: Polewka Jan: Pułapka niewierności czyli paradoksy przekładów i kostiumografii. Teatr 2001 nr 10 s. 40-41 (fel. nt. tendencji do uwspółcześniania języka dawnych pisarzy w twórc...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
1176.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1177.artykuł: Kurek Krzysztof: Romntyczny "Hamlet" Jana Nepomucena Kamińskiego. x 1999 (o przekładzie "Hamleta" Williama Szekspira przez Jana Nepomucena Kamiń...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
    książki (alfabet autorów)
1178.książka: Jurczyk Ewa: Das deutsche buergerliche Drama auf den polnischen Buehnen um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. 2002 ([Dot. wystawień niemieckiego dramatu mieszczańskiego w Teatrze Narodow...) szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-książka: Teatr Calderona. Tradycja i współczesność. 2002 ([Zawiera m. in.:] Beata Baczyńska: Przekład w teatrze. Kilka obserwac...) szczegóły 
1180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubikowski Tomasz: Shakespeare w przekładach Józefa Paszkowksiego. Egzemplarze teatralne z lat 1861-1939: Józef Paszkowski i jego dzieło. Uwagi o egzemplarzach. Spis egzemplarzy teatralnych (1861-1939). Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 18-72 (Szekspir w przekładach J. Paszkowskiego na scenach polskich; z portr. ...) szczegóły 
artykuł: Kurek Krzysztof: "Geniusz, ten możny pan, gustu jest hołdownikiem...". Wokół polskiej prapremiery "Hamleta". x 1999 (o polskiej prapremierze "Hamleta" w 1798 we Lwowie, w przekładzie na p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1181.artykuł: Aszyk Urszula: Kilka uwag o recepcji hiszpańskiego teatru w Polsce. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 5-8 (nt. recepcji dramatu hiszpańskiego w Polsce - głównie scenicznego, tak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sztuka przekładu: Molier. Teatr 2002 nr 10/11 s. 60-62 (wypow. uczestników spotkania w ramach cyklu "Teatr jest światem" pośw...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1183.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Les Operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. 1993  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1184.audycja radiowa: Witryna sztuk wszelkich Friedmanowe posłanie - o sztuce przekładu.  szczegóły 
1185.audycja radiowa: Witryna sztuk wszelkich O sztuce przekładu.  szczegóły 
1186.audycja radiowa: Witryna sztuk wszelkich O sztuce przekładu mówi Andres Bodegard.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1187.audycja radiowa: Przełożyć słowo - tłumaczenia literackie, filmowe i symultaniczne.  szczegóły 
1188.audycja radiowa: Sztuka tłumaczenia.  szczegóły