Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. 1996 (Wprowadzenie. Część pierwsza: Teoretyczna. Rozdz. 1. Z zagadnień kompa...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
2.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
3.książka: Mayenowa Maria Renata: Studia i rozprawy. 1993 (Teresa Dobrzyńska: Maria Renata Mayenowa [wstęp]. * I. Styl a język po...) szczegóły 
4.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
5.książka: Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana. 1993 ([M.in.:] Jolanta Brach-Czaina: Nota wstępna. - Jadwiga Ciszewska: O po...) szczegóły 
6.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
recenzja: Raskin Victor: Stylistyka 2001 nr 10 s. 515-521  szczegóły 
7.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
8.książka: Ziomek Jerzy: Rzeczy komiczne. 2000 (Janina Abramowska: Jerzy Ziomek - "homo ludens" [wstęp]. - Komizm - sp...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
10.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Rusinek Michał: Między retoryką a retorycznością. ([Dot. statusu i miejsca ponowoczesnej retoryki. Zawiera działy:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
12.książka: Symbole i symbolika. 1990 (Michał Głowiński: Wstęp. - Alfred North Whitehead: Funkcje symbolizmu....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Koehler Krzysztof: Wymierzyć świątynię (Kilka uwag o wzniosłości). Teatr 1997 nr 4 s. 54-57 (szkic...) szczegóły 
14.artykuł: Łotman Jurij: Symbol w systemie kultury. Polska Sztuka Ludowa 1988 nr 3 s. 151-154 (dot. głównie literatury...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
17.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
18.artykuł: Zagórski Zygmunt: Z metodologii badań pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 173-179  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Tiupa Walerij: Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 219-246 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
21.książka: Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. 1990 (I. Nowomowa (Rekonesans). Nowomowa - rekonesansu ciąg dalszy. Peryfraz...) szczegóły 
22.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
23.książka: Językowy obraz świata. 1990 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - Henryk Kardela: Ogdena i Ric...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
24.książka: Kita Małgorzata: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym. Na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych. 1989 ([M.in. na materiale prozy współczesnej]....) szczegóły 
25.książka: Konotacja. 1988 (Od redakcji. - Lidia Jordanskaja, Igor Mielczuk: Konotacja w semantyce...) szczegóły 
26.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
27.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1996  szczegóły 
28.książka: Nauka o języku dla polonistów. 2002  szczegóły 
29.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1999  szczegóły 
30.książka: Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in. zawiera:] Józef Porayski-Pomsta: Komunikacja językowa. 1. Wprow...) szczegóły 
31.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
recenzja: Bondkowska Magdalena: Rozgrywanie światów. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 32-33 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Mieszanie światów. Pogranicza 1995 nr [1] s. 73-76  szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 238-243  szczegóły 
32.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
33.książka: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel. 2002 ([Dedykacja:] Pani prof. dr hab. Teresie Ampel z okazji siedemdziesiąte...) szczegóły 
34.książka: Słowa w różnych kontekstach. 1998 ([Zawiera rozprawy; m.in.:] Dorota Adamiec: Obraz diabła w tekstach i f...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
35.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v drame i khudozhevestvennojj proze. 1998 (Vvedenie. * 1. Dialog v dramaticheskim proizvedenii: Kommunikativnaja ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Chepkina Ehlina V., Majjdanova Ljudmila M., Soboleva Elena G.: Obshhestvennaja koncepcija lichnosti i zhanrovo-stilisticheskie kharakterististiki tekstov v sredstvakh massovojj informacii. Stylistyka 1997 nr 6 s. 213-226  szczegóły 
37.artykuł: Chlebda Wojciech: Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych słów. Stylistyka 1998 nr 7 s. 189-220  szczegóły 
38.artykuł: Chojecki Andrzej: Gdy mówi mowa. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 233-240 (charakterystyka zwrotów używanych w tytułach, podtytułach oraz tekstac...) szczegóły 
39.artykuł: Głowiński Michał: Narracja, nowomowa, forma totalitarna. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 127-133  szczegóły 
40.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
41.artykuł: Kołtunowski Piotr: Transfer als manipulatorisches Propagandamittel bei Goebbels. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 195-226  szczegóły 
42.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
43.artykuł: Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard: Językowy obraz świata - kowencja i kreacja. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 143-158 (m.in. o roli tekstów artystycznych w odtwarzaniu struktury pojęciowej ...) szczegóły 
44.artykuł: Rittel Teodozja: Metafory "światła" modelowane "Biblią" (Z wykorzystaniem wierszowanych tekstów Anastazji Domagały). x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
45.artykuł: Rohrer Tim: The cognitive science of metaphor from philosophy to neuroscience. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 87-103  szczegóły 
46.artykuł: Salimovskijj Vladimir A.: Funkconal'no-smyslovoe i stilistiko-rechevoe var'irovanie nauchnogo teksta. Stylistyka 1997 nr 6 s. 285-300  szczegóły 
47.artykuł: Shtajjn Klara Eh.: Jazyk. Poehticheskijj tekst. Diskurs. Stylistyka 2002 nr 11 s. 61-71  szczegóły 
48.artykuł: Szczepankowska Irena: Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 157-181 (dot. także literaturoznawstwa...) szczegóły 
49.artykuł: Wierzbicka Anna: Język antytotalitarny w Polsce: O pewnych mechanizmach samoobrony językowej. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 5-30 (m.in. o literackich świadectwach użycia słów "ubowcy", "ubecy", "bezpi...) szczegóły 
nawiązanie: Balbus Stanisław: Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 47-56 (z odp. aut., s. 58-59...) szczegóły 
nawiązanie: Bralczyk Jerzy: Antytotalitarny metajęzyk. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 45-47 (z odp. aut., s. 58....) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1991 nr 7 s. 120-123  szczegóły 
nawiązanie: Głowiński Michał: Trzy glosy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 31-34 (z odp. aut., s. 56...) szczegóły 
nawiązanie: Kowalski Sergiusz: Język ideologiczny. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 39-45 (z odp. aut., s. 57-58....) szczegóły 
nawiązanie: Paczkowski Andrzej: Jeszcze o języku antytotalitarnym. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 72-73  szczegóły 
nawiązanie: Tabakowska Elżbieta: Język - niezawodne zwierciadło. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 34-39 (z odp. aut., s. 56-57....) szczegóły 
50.artykuł: Witosz Bożena: Degradacja opisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 132-140 (funkcje tekstu opisowego, na przykładzie dwudziestowiecznej prozy pols...) szczegóły 
51.artykuł: Witosz Bożena: O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnienia struktury językowej tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 7-30 (monolog wewnętrzny i monolog wypowiedziany...) szczegóły 
52.artykuł: Witosz Bożena: Opis w najnowszych francuskich pracach tekstologicznych. Stylistyka 1994 nr 3 s. 183-186  szczegóły 
53.artykuł: Witosz Bożena: Szczegół w opisie. Zagrożenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 125-137  szczegóły 
54.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
57.książka: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. 1993 ([Materiały konferencji teoretycznoliterackiej "Narracje", Toruń, 7-9 X...) szczegóły 
58.książka: Lausberg Heinrich: Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. 2002 ([Encyklopedyczny leksykon i wokabularz starożytnych, średniowiecznych ...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Retoryka dla (bardzo) cierpliwych. Znak 2003 nr 11 s. 145-148 (z not. o autorce art....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Nad polską wersją dzieła Lausberga. Barok 2003 nr 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Rusinek Michał: Pochwała filologii. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Marta: Barok 2003 nr 1 s. 202-206  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
59.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
60.książka: Wróblewski Piotr: Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. 1998 ([na materiale z języka literackiego i potocznego; zawiera:] Wstęp * I....) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Ben-Porat Ziva: Poetyka aluzji literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 314-337 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
63.artykuł: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Mikrotropy, makrotropy, metatropy. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 207-224 (próba uporządkowania terminów retorycznych zależnie od zakresu ich dzi...) szczegóły 
64.artykuł: Dobrzyńska Teresa: "Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
65.artykuł: Lewin Jurij: Struktura narracji jako generator sensu: tekst w tekście u Borgesa. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 204-221 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (III)...) szczegóły 
66.artykuł: Piotrowski Andrzej: Zakorzenienie w historii (teorii) - zakorzenienie w milieu. Analiza dwu odmian narracji. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 127-143 (autobiograficzna narracja jako proces interpretacyjny...) szczegóły 
67.artykuł: Rohrer Tim: The cognitive science of metaphor from philosophy to neuroscience. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 87-103  szczegóły 
68.artykuł: Shtajjn Klara Eh.: Jazyk. Poehticheskijj tekst. Diskurs. Stylistyka 2002 nr 11 s. 61-71  szczegóły 
69.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Aleksandrowicz Tadeusz: Elita władzy a oratorstwo w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Rzymskiej. 1996 ([Omówienie stosunku do oratorstwa i jego funckjach 155 najwybitniejszy...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Polityka i retoryka. Śląsk 1997 nr 5 s. 77  szczegóły 
71.książka: Anafora w strukturze tekstu. 1996 ([Zawiera materiały XXI posiedzenia naukowego Międzynarodowej Komisji B...) szczegóły 
72.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1996 (Część I. Kompetencje intertekstualne (Dyskusje i propozycje): Stylizac...) szczegóły 
73.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1993 (Część I. Kompetencje intertekstualne (Dyskusje i propozycje): Stylizac...) szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Czy erudycja nas duchowo ogranicza?. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 6 (z notą wstępną podp. T.W....) szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Stanisław Balbus, "Między stylami". Próba krytyki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 12-13 (streszcz. referatu...) szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 248-256  szczegóły 
recenzja: Owczarek Bogdan: Stylizacja. Intertekstualność. Historia literatury. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1994 nr 3 s. 232-234  szczegóły 
74.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1999  szczegóły 
75.książka: Bańkowska Edyta, Jagodzińska Joanna, Kozłowska Ewa, Mikołajczuk Agnieszka, Wolańska Ewa, Wolański Adam, Wszeborowska Hanna: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Część I: Praktyczna stylistyka - pod...) szczegóły 
76.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
77.książka: Bartnicka Barbara: Studia nad językiem pisarzy. 1992 ([Zawiera rozprawy:] 1. Funkcje składniowe bezokolicznika w "Rozmyślani...) szczegóły 
78.książka: Bergson Henri: Śmiech. Esej o komizmie. 1995  szczegóły 
recenzja: (az): Principia 1996 t. 15 s. 194-195  szczegóły 
recenzja: Fronczewska Katarzyna: Przegląd Filozoficzny 1997 nr 4 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1996 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
79.książka: Bogołębska Barbara: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna:...) szczegóły 
recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
80.książka: Bogołębska Barbara: Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny. 1996 (I. Założenia: cel, przedmiot, podstawa materiałowa i metody badań. II....) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1997 nr 6 s. 602-605  szczegóły 
81.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 ([M.in. dzieje językowej stylizacji niemieckiej w utworach autorów pols...) szczegóły 
recenzja: Makarski Władysław: Polszczyzna Niemców. Akcent 1990 nr 3 s. 226-229  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Polszczyzny. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
82.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in.:] Szkic dziejów językowej stylizacj...) szczegóły 
83.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Żydów. 1986 (M.in. dzieje językowej stylizacji żydowskiej w utworach autorów polski...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219  szczegóły 
84.książka: Brzezina Maria: Stylizacja huculska. 1992 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in. rozdz.:] Huculi i huculszczyzna w l...) szczegóły 
recenzja: Dubisz Stanisław: Huculszczyzna i literatura. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 153-156  szczegóły 
recenzja: Kurek Halina: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 680-681  szczegóły 
recenzja: Makarski Władysław: Bliżej huculszczyzny. Akcent 1993 nr 4 s. 145-151  szczegóły 
85.książka: Brzezina Maria: Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów. 1997 (Wstęp [praca omawia wyniki analizy ponad stu utworów pisarzy polskich ...) szczegóły 
86.książka: Bystroń Jan Stanisław: Komizm. 1993  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Ratujmy nasz humor. Gazeta Wyborcza 1994 nr 53 s. 10  szczegóły 
87.książka: Ceglińska Anetta: Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II. 2000  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 302-304  szczegóły 
88.książka: Chamot Bolesław: Homofonia i monolog. Retoryka prozy monologowej. 1988 (Uwagi wstępne.- I. Homofoniczny kontekst: Homofonia a polifonia. Przek...) szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 92-93  szczegóły 
89.książka: Cichocka Helena: Teoria retoryki bizantyńskiej. 1994 (Przedmowa. - Bizantyńskie definicje retoryki a tradycja grecka [nt. de...) szczegóły 
90.książka: Cichocka Helena, Lichański Jakub Zdzisław, Volkmann Richard: Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyjskiego. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. 1993 (Uwagi wstępne. - Helena Cichocka, Jakub Z. Lichański: Zarys historii r...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Retoryka. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 19  szczegóły 
91.książka: Cichocka Helena, Lichański Jakub Zdzisław, Volkmann Richard: Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. 1995  szczegóły 
92.książka: Dobrzyńska Teresa: Metafora. 1984  szczegóły 
recenzja: Spychała Izabela: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 135-140  szczegóły 
93.książka: Dobrzyńska Teresa: Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. 1994 (Słowo wstępne. Metafora w tekście: Interpretacja wypowiedzi metaforycz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 1995 nr 4 s. 385-390  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Metafora ograniczona?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 126-132  szczegóły 
recenzja: Tokarzewska Monika: Metafora: Szekspir i wypowiedzi polityków. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 194-200  szczegóły 
94.książka: Dubisz Stanisław: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego. 1992 (Słowo wstępne. - Język - polityka - retoryka. - Część I: Wśród oratoró...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Stylistyka 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Barok 1997 nr 2 s. 195  szczegóły 
95.książka: Dziennikarstwo i świat mediów. 2000 (Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Od redaktorów. * Z teorii i histori...) szczegóły 
recenzja: Peters Lesław: Zawód w pigułce. Konspekt 2000 nr 3 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Wieczorkowski Kazimierz: Kompendium wiedzy o mediach. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 178-180  szczegóły 
96.książka: Encyklopedia języka polskiego. 1994  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1995 z. 4 s. 463-464  szczegóły 
97.książka: Encyklopedia języka polskiego. 1991 ([Wyd. 1 pt.: Encyklopedia wiedzy o języku polskim]....) szczegóły 
recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 348-355  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Igraszki... encyklopedystów. Opole 1991 nr 1/2 s. 46  szczegóły 
98.książka: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. 1995 ([Zawiera m.in. hasła rzeczowe z zakresu stylistyki oraz hasła osobowe ...) szczegóły 
omówienie: Kuratczyk Magdalena: O znaczeniu "Encyklopedii językoznawstwa ogólnego" dla rusycystów. Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 57-66  szczegóły 
99.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
100.książka: Grzenia Jan: Język poetycki jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiej XX wieku. 1999 (Zarysowanie problemu. - Odmiany polifoniczności. Polifonia językowa - ...) szczegóły 
recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 271-277  szczegóły 
101.książka: Grzmil-Tylutki Halina: Metaphore. Jeu de redondances semantiques dans le texte. 1994  szczegóły 
102.książka: Janus-Sitarz Anna: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza. Próba określenia groteskowości w literaturze....) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 124-126  szczegóły 
103.książka: Jędrzejko Ewa: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny. 1993 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Nominalizacje we współczesnej prozie artystycz...) szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 392-394 (nota...) szczegóły 
104.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczakowa Bożena: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 262-267  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1996 nr 5 s. 451-452 (nota...) szczegóły 
105.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
106.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
107.książka: Język zwierciadłem kultury czyli Nasza codzienna polszczyzna. 1988 ([M. in.:] M. Borejszo, H. Zgółkowa: Teksty ulotne, choć pisane [poetyk...) szczegóły 
recenzja: J.K.: Świat Książki 1989 nr 2 s. 17  szczegóły 
108.książka: Językowy obraz świata. 1990 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - Henryk Kardela: Ogdena i Ric...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
109.książka: Johnson Mark, Lakoff George: Metafory w naszym życiu. 1988 ([Studium językoznawcze, zawiera także rozdziały o metonimii i personif...) szczegóły 
recenzja: Goszczyński Andrzej: Polityka 1988 nr 48 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kleszczowa Krystyna: "Metafory..." w badaniach diachronicznych. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 41-48  szczegóły 
recenzja: Koper Anna: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 214-219  szczegóły 
recenzja: Rogalska Janina: Świat Książki 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tokarz Marek: Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa I Johnsona. Nowa Krytyka 2000 nr 11 s. 253-261  szczegóły 
recenzja: Wierzbowski Ludwik: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 1994 nr 17/18 (1993) s. 261-263  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jacek K.: Metafory w naszym życiu. Studia Filozoficzne 1990 nr 1 s. 208-211  szczegóły 
recenzja: Wójcik Maria: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 10  szczegóły 
110.książka: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej. (Ewa Sławkowa: Przedmowa. * I. Ewa Sławkowa: Stylistyka a pragmatyka: U...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 2001 nr 10 s. 542-546  szczegóły 
111.książka: Kawka Maciej: Studia konfrontatywne i tekstologiczne: polski-macedoński. 1994 ([M.in.:] Na tie zboroi... O miejscu i funkcji przyimka w strukt...) szczegóły 
112.książka: Kloch Zbigniew: Spory o język. 1995 ([Studia nad świadomością językową i stylistyczną okresu 1795-1830 m.in...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s.275-277  szczegóły 
recenzja: Maćkowiak Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 171-176  szczegóły 
recenzja: Szary-Matywiecka Ewa: Polskie spory o język. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 81-92  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 37 (nota...) szczegóły 
113.książka: Kopertowska Danuta: Analiza stylistyczno-językowa tekstu. 1992  szczegóły 
114.książka: Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. 1990 (Wprowadzenie. - Podstawowe pojęcia i zasady retoryki. Inwencja. Kompoz...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 429-430  szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: O "Sztuce retoryki" krytycznie. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 230-236  szczegóły 
recenzja: Otwinowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 237-244  szczegóły 
recenzja: Raducha Wojciech: Powrót retoryki. Po prostu 1991 nr 11 s. 9  szczegóły 
recenzja: Sołtysiak Michał: Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 24  szczegóły 
recenzja: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 138-141  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
115.książka: Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. 1998  szczegóły 
recenzja: (mer): Dar perswazji. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 62  szczegóły 
recenzja: M.Rz.: Noty. Polonistyka 1999 nr 6 s. 381  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 35 (not....) szczegóły 
116.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
recenzja: Bąba Stanisław: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 303-306  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Danuta: O frazeologizmach biblijnych. Konspekt 2002 nr 11 s. 150-152  szczegóły 
recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 306-308  szczegóły 
recenzja: Potaś Marta: Frazeologia zakorzeniona w Biblii. Nowa Polszczyzna 2003 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
117.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 453 (nota...) szczegóły 
118.książka: Krokiewicz Adam, Pąkcińska Maria: Praktyczna stylistyka łacińska. 1992  szczegóły 
119.książka: Kurkowska Halina, Skorupka Stanisław: Stylistyka polska. Zarys. 2001 (Stanisław Gajda: "Stylistyka polska" i stylistyka w Polsce [wstęp]. Wy...) szczegóły 
120.książka: Lausberg Heinrich: Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. 2002 ([Encyklopedyczny leksykon i wokabularz starożytnych, średniowiecznych ...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Retoryka dla (bardzo) cierpliwych. Znak 2003 nr 11 s. 145-148 (z not. o autorce art....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Nad polską wersją dzieła Lausberga. Barok 2003 nr 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Rusinek Michał: Pochwała filologii. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Marta: Barok 2003 nr 1 s. 202-206  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
121.książka: Les jeux de l'ironie litteraire. 1994 (Anna Drzewicka: Avant-propos [wstęp]. - Wacław Rapak: La litterarite d...) szczegóły 
122.książka: Leszczyński Zenon: Szkice o tabu językowym. 1988 ([Dot. m.in. eufemizmu i tabu językowego w tekstach literackich]....) szczegóły 
recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 50 ([nota]....) szczegóły 
123.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryka. Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja. 2000 (Wprowadzenie. - Część I. Retoryka w dobie renesansu: 1. Ars artium<...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Spotkania z retoryką. Barok 2001 nr 2 s. 136-140  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
124.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryka. Od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. 1992 (Wprowadzenie. - Jak rozumiano "techne rhetorike"? Przegląd definicji r...) szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Retoryka od antyku do Baroku. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 44-45 (z fot. Jakuba Z. Lichańskiego...) szczegóły 
125.książka: Lichański Jakub: Co to jest retoryka?. 1996 (Wstęp. Po co retoryka? 1. Retoryka: historia i system. 2. Inventio i d...) szczegóły 
126.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
127.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
128.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
129.książka: Nauka o języku dla polonistów. 2002  szczegóły 
130.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1999  szczegóły 
131.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1996  szczegóły 
132.książka: Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in. zawiera:] Józef Porayski-Pomsta: Komunikacja językowa. 1. Wprow...) szczegóły 
133.książka: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. 1993 ([Dedykacja:] Pamięci Bogusławy Kaczyńskiej i Adama Stanowskiego. - [Je...) szczegóły 
134.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Wierszyki dla dzieci, język potoczny i folklorystyka. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
135.książka: Nowotna Magdalena: Le Sujet et son identite. Dans le discours litteraire polonais contemporain. Analyse semio-linguistique. 1993 (La crise du vouloir. La crise du l'identite. Le crise de l'etre. L'esp...) szczegóły 
recenzja: Urbańska Dorota: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 227-229  szczegóły 
136.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
recenzja: Kałkowska Anna: Stylistyka 1996 nr 5 s. 424-430  szczegóły 
137.książka: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. 1993 (Wstęp. - Kanoniczne użycia frazeologizmów. Frazeologizm a kontekst. Mo...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 131-134  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: O frazeologizmach w poezji. Polonistyka 1995 nr 6 s. 438-439  szczegóły 
138.książka: Papiór Jan: Ironie (Diachronische Begriffsentwicklung). 1989 (Einfuerung. Das Wort "Ironie". Die wiessenschaftlichen Bemuehungen um ...) szczegóły 
139.książka: Papla Eulalia: Poetyka. Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej. 1994 (Od autorki. - Część I. Stylistyka: Wprowadzenie do przedmiotu zajęć. F...) szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
140.książka: Piechota Marek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. 1992 (Uwagi wstępne. - Tytuł od nazwy własnej do mikrokosmosu dzieła: Rozpoz...) szczegóły 
recenzja: Piasecka Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 241-245  szczegóły 
141.książka: Piętkowa Romualda: Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne (Na materiale współczesnej poezji polskiej). 1989  szczegóły 
142.książka: Pisarek Walery: Retoryka dziennikarska. 1988  szczegóły 
143.książka: Pisarkowa Krystyna: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in.:] Stanisław Urbańczyk: Profesor Krystyna Pisarkowa w roli jubil...) szczegóły 
recenzja: (wa): Stylistyka 1995 nr 4 s. 398-399  szczegóły 
144.książka: Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku. 1984  szczegóły 
recenzja: Łesiów Michał: Region Lubelski 1991 r. 3 (1988) s. 260-264  szczegóły 
145.książka: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tek...) szczegóły 
146.książka: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych. 2001 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. * Edward Homa: ...) szczegóły 
recenzja: Zdziennicki Tomasz: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 509-513  szczegóły 
147.książka: Przewodnik po stylistyce polskiej. 1995 (Przedmowa. - Stanisław Gajda: Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne. -...) szczegóły 
recenzja: Przymuszała Lidia: Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 71-74  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1997 nr 6 s. 591-602  szczegóły 
148.książka: Puzynina Jadwiga: Język wartości. 1992 (Wstęp. - Cz. 1. Problemy ogólne: "Wartość" w języku polskim i jego sło...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 434-435  szczegóły 
recenzja: Matuszczyk Bożena: Nie ustający spór o wartości. Ethos 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: A może nie jest tak źle?. Ład 1992 nr 21 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wartości i wartościowanie. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 67-68 (z fot. Jadwigi Puzyniny...) szczegóły 
recenzja: Węgrzynek Katarzyna: Aksjologia a badania nad językiem wartości (na marginesie prac J. Puzyniny: Język wartości i J. Lipca: W przestrzeni wartości). Polonica [Kraków] 1995 t. 17 s. 209-213  szczegóły 
recenzja: Wołowik Barbara: Pytania o wartości. Opole 1993 nr 1/2 s. 53-54  szczegóły 
149.książka: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. 1996 (Od redakcji. * Cz. I: Materiały sesji naukowej Polskiego Towarzystwa F...) szczegóły 
150.książka: Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. 1988 (M. Frankowska-Terlecka: Przedmowa. * Część teoretyczno-historyczna: J....) szczegóły 
recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Klimecka Grażyna: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Kraus Jiri: x 1989 ([w czasopiśmie:] Listy Filologicke (Praha) 1989 nr 4 s. 245-246...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Retoryka XV wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 170-174  szczegóły 
151.książka: Rusinek Michał: Między retoryką a retorycznością. ([Dot. statusu i miejsca ponowoczesnej retoryki. Zawiera działy:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
152.książka: Ruszkowski Marek: Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. 1997 (Wstęp: 1. Miejsce stylistyki. 2. Składnia w badaniach stylistycznych. ...) szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Agnieszka: Polonica [Kraków] 1998 t. 19 s. 222-227  szczegóły 
recenzja: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 239-243  szczegóły 
153.książka: Ruszkowski Marek: O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów. 2000 ( Wstęp. * Językoznawcza interpretacja pojęcia "styl". * Zagadnienia og...) szczegóły 
154.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
155.książka: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel. 2002 ([Dedykacja:] Pani prof. dr hab. Teresie Ampel z okazji siedemdziesiąte...) szczegóły 
156.książka: Skubalanka Teresa: O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne. 1995 (Przedmowa. - O pojęciu funkcji w stylistyce. Zagadnienia kompozycji ję...) szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 406 (nota...) szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 359-364  szczegóły 
157.książka: Skubalanka Teresa: Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie. 2001 (Wstęp. - 1. Hermeneutyczne aspekty interpretacji stylistycznej. 2. Str...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2002 z. 3 s. 61-63  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2002 nr 11 s. 557-561  szczegóły 
polemika: Skubalanka Teresa: Kilka uwag w związku z recencją Bożeny Witoszowej (Witosz 2002: 557-561) mojej książki "Podstawy analizy stylistycznej" (Skubalanka 2001). Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 514-516  szczegóły 
158.książka: Skubalanka Teresa: Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. 1991 (Wstęp. - Założenia metodologiczne. Podstawowe pojęcia gramatyki stylis...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1992 nr 1 s. 173-176  szczegóły 
nawiązanie: Skubalanka Teresa: Postscriptum do "Wprowadzenia do gramatyki stylistycznej języka polskiego". Stylistyka 1997 nr 6 s. 513-524  szczegóły 
159.książka: Skudrzykowa Aldona: Język (za) pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej. 1994 (Wstęp. Rozdział pierwszy. Utwór literacki jako fakt socjolingwistyczny...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 1995 z. 5/6 s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 406-407 (nota...) szczegóły 
160.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
161.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
162.książka: Słowa w różnych kontekstach. 1998 ([Zawiera rozprawy; m.in.:] Dorota Adamiec: Obraz diabła w tekstach i f...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
163.książka: Stachurski Edward: Słownictwo w utworach polskich naturalistów (Badania statystyczne). 1989 ([O słownictwie w prozie epickiej Ignacego Dąbrowskiego, Adolfa Dygasiń...) szczegóły 
164.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
recenzja: (is): Odra 1990 nr 2 s. 102  szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 451-453  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 392-396  szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Twórczość 1989 nr 6 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Młodopolski świat metafory. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 165-167  szczegóły 
165.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v drame i khudozhevestvennojj proze. 1998 (Vvedenie. * 1. Dialog v dramaticheskim proizvedenii: Kommunikativnaja ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
166.książka: Stępnik Krzysztof: Filozofia metafory. 1988  szczegóły 
recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1990 nr 9 s. 103  szczegóły 
167.książka: Studia o tropach. 1988 ([T. ] 1. Wrocław 1988, 155 s. (Z dziejów Form Artystycznych w Literatu...) szczegóły 
recenzja: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 342-346  szczegóły 
168.książka: Studia o tropach. 1988 ([T.] 2. Wrocław 1992, 161 s. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literatur...) szczegóły 
169.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
170.książka: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1995 r.. 1996 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Edward Kasperski: Balbus czy Bac...) szczegóły 
171.książka: Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego. 1988 ([Materiały sympozjum pośw. stylistycznej akomodacji systemu gramatyczn...) szczegóły 
172.książka: Stylistyczne konfrontacje. Materiały konferencji naukowej, Opole 23-25.09.1993 r.. 1994 (Mieczysław Balowski: Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej (z...) szczegóły 
173.książka: Stylistyka a pragmatyka. 2001 ([Materiały z konferencji naukowej zorg. w X 2000 w Katowicach. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Ficek Ewa: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 436-443  szczegóły 
174.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 140-142  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 140-142  szczegóły 
175.książka: Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r.. 1992 (Część I: Stanisław Gajda: Dylematy stylistyka. - Margarita N. Kozhina:...) szczegóły 
artykuł: Ohnheiser Ingeborg: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 293-295  szczegóły 
176.książka: Szczerbowski Tadeusz: O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych. 1994 (Wstęp. - Kabaret jako ludus. Problemy klasyfikacji kabaretu. Ch...) szczegóły 
recenzja: Cieniawa Bartosz: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 587-588  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 407-411  szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 287-289  szczegóły 
177.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
178.książka: Szturc Włodzimierz: Osiem szkiców o ironii. 1994 (I. "Król Edyp" Sofoklesa. Ironia tragiczna jako zasada budowy akcji tr...) szczegóły 
179.książka: Szymoniak Krzysztof, Zgółka Tadeusz, Zgółkowa Halina: Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne. 1991  szczegóły 
recenzja: Gladney Frank Y.: Slavic Review 1993 t. 52 nr 4 s. 881-883  szczegóły 
180.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
181.książka: Ślósarska Joanna: Syntagmatyka poetycka. 1995 (Zagadnienia składni w poezji w kontekście teorii składni w gramatykach...) szczegóły 
182.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
recenzja: Raskin Victor: Stylistyka 2001 nr 10 s. 515-521  szczegóły 
183.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
184.książka: Święcicka Małgorzata: Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. 1999 (Wstęp. - I. Rozmowa w literackim zapisie. II. Kreowanie sytuacji komun...) szczegóły 
recenzja: Brus Beata: Stylistyka 2001 nr 10 s. 552-555  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (notka...) szczegóły 
185.książka: Thom Francoise: Drewniany język. 1990 ([Dedykacja:] Dla Alain Besancona. - Wstęp do wydania polskiego. - Wpro...) szczegóły 
recenzja: Awdiejew Aleksy: Uczennica Besancona o języku totalitarnym. Arka 1991 nr 31 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Katarzyna: Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 419-420  szczegóły 
186.książka: Tokarski Ryszard: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. 1995 ([M.in. na materiale polskiej poezji XX w.]...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Barwy i ich semantyczne konotacje. Literatura Ludowa 1998 nr 1 s. 67-71  szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 461-462 (nota...) szczegóły 
187.książka: Tomasik Wojciech: Od Bally'ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o "mowie pozornie zależnej". 1992 (Wprowadzenie. - Trzy słowa i wiele problemów (Doktryna "Le style indir...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 248-253  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: I co dalej? (z mową pozornie zależną). Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 104-108  szczegóły 
188.książka: Turasiewicz Romuald: Problem antycznej ironii = Studia ad ironiae notionem apud antiquos explicandam pertinentia. 1983  szczegóły 
recenzja: Dagilis Monika: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 127-128  szczegóły 
189.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
190.książka: Ulcinaite Eugenija: Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. 1984  szczegóły 
recenzja: Topolska Maria Barbara: Eugenija Ulcinajte, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 284-289  szczegóły 
191.książka: Walczak Bogdan: Zarys dziejów języka polskiego. 1999  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Mała historia języka. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
192.książka: Walczak Bogdan: Zarys dziejów języka polskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1996 nr 5 s. 430-434  szczegóły 
193.książka: Wilkoń Aleksander: Język artystyczny. Studia i szkice. 1999 (Język artystyczny i jego miejsce wśród innych odmian językowych. Język...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 82-83  szczegóły 
recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 2001 nr 10 s. 540-542  szczegóły 
194.książka: Wilkoń Aleksander: Z dziejów języka literatury polskiej. 2001 (Uwagi wstępne. I. Średniowieczny bukiet maryjny: "Kwiatek czysty smutn...) szczegóły 
recenzja: (ak): Śląsk 2002 nr 4 s. 78  szczegóły 
195.książka: Wróblewski Piotr: Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. 1998 ([na materiale z języka literackiego i potocznego; zawiera:] Wstęp * I....) szczegóły 
196.książka: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). 1994 ([Zawiera m.in.:] Aldona Skudrzykowa: Język mówiony w dialogach literac...) szczegóły 
recenzja: Malinowska Ewa: Stylistyka 1995 nr 4 s. 371-374  szczegóły 
197.książka: Wyderka Bogusław: Cechy składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1992 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
198.książka: Z problemów współczesnego języka polskiego. 1993 ([M.in.:] Bożena Witosz: Opis w tekście mówionym. - Jacek Warchala: Pot...) szczegóły 
199.książka: Ziomek Jerzy: Retoryka opisowa. 1990 (Przedmiot i zakres retoryki. Z dziejów retoryki. Genologia - retoryczn...) szczegóły 
recenzja: Kasprzak Barbara: O starej retoryce na nowo. Polonistyka 1991 nr 9 s. 607-608  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Synteza myślenia o sztuce. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Malinowska Ewa: Stylistyka 1992 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Vir bonus dicendi peritus. O "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 98-106  szczegóły 
recenzja: Sitkowa Anna: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 251-256  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
200.książka: Ziomek Jerzy: Retoryka opisowa. 2000  szczegóły 
recenzja: Dąmbska Agata: Historycznie o poezji... Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
201.książka: Ziomek Jerzy: Rzeczy komiczne. 2000 (Janina Abramowska: Jerzy Ziomek - "homo ludens" [wstęp]. - Komizm - sp...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Alimpijeva Roza: Lingvo-psikhologicheskije osnovy semanticheskojj sootnesennosti prilagatel'nykh-cvetoovoznachenijj v khudozhestvennykh tekstakh. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1993 nr 49 s. 147-154  szczegóły 
203.artykuł: Aljakhnovihch Mihkalajj, Prygodzihch Mihkalaji: Z gihstoryih vyvychehnnja stylihstykih belaruskajj movy. Stylistyka 1992 nr 1 s. 153-156  szczegóły 
204.artykuł: Ampel Teresa: Dialogowość w stylu naukowym. Czy Pigoń rozmawia z czytelnikiem?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 7-21  szczegóły 
205.artykuł: Bachorz Witold: Nowy Dar Pomorza. O nowomowie lokalnej klasy politycznej. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 68-73  szczegóły 
206.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii śmiechu. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 235-236 (notatki nt. śmiechu i jego związku z istotą powieści, m. in. w związku...) szczegóły 
207.artykuł: Bagiński Paweł: Smak koloru. Newsweek 2002 nr 24 s. 82-84 (dot. zjawiska synestezji, także w literaturze...) szczegóły 
208.artykuł: Bajerowa Irena: Cytaty obcojęzyczne w tekstach polskich jako ślady przeszłości. Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 412-420  szczegóły 
209.artykuł: Balcerzan Edward: O przesadzie. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 5 V s. 13 (fel. nt. nadmiernego stosowania w języku hiperbol...) szczegóły 
210.artykuł: Balowski Mieczysław: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 84-88 ([rec. ks.:] Anna Debicka: O vystavbe a stylu textu. Stylisticke analyz...) szczegóły 
211.artykuł: Baluch Wojciech: Metafora w ujęciu kognitywnym (Przegląd). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 223-236  szczegóły 
212.artykuł: Banfield Ann: Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 265-312 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
213.artykuł: Banowska Lidia: Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 159-175  szczegóły 
214.artykuł: Barczyński Janusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 159-163 ([rec. przekładu francuskiego książki:] Dorrit Cohn: [Transparent Minds...) szczegóły 
215.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
216.artykuł: Bartmiński Jerzy: Ludowy styl artystyczny. x 1993 s ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
217.artykuł: Bartwicka Halina: Zabieg trawestacji jako środek stylistyczny nagłówków prasowych (na przykładzie języka rosyjskiego). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 16 s. 33-41 (dot. nagłówków będących parafrazami tytułów m.in. książek, przysłów, p...) szczegóły 
218.artykuł: Batorova Maria: Symbolische literarische Figur. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 49-60 (m.in. o posługiwaniu się przez słowackiego pisarza Josefa Hronskiego s...) szczegóły 
219.artykuł: Bauer Zbigniew: Jakbyś mogła słyszeć. Integracje 1995 nr 30 s. 48-49 (esej nt. natury poetyckiego języka m.in. na przykładzie wiersza Paula ...) szczegóły 
220.artykuł: Bazhenova Elena A., Podjukov I.A.: Stylistyka 1995 nr 4 s. 366-370 ([rec. ks.:] L.M. Lapp: Interpretacija nauchnogo teksta v aspekte fakto...) szczegóły 
221.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
222.artykuł: Bel'chikov Julijj: Trudy akademika V.V. Vinogradova po russkojj stilistike i razvitie stilisticheskikh issledovanijj v poslednejj treti XX veka. Stylistyka 1997 nr 6 s. 51-68  szczegóły 
223.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Stereotyp - obraz - symbol (O możliwościach nowego spojrzenia na stereotyp). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1988 z. 24 ( 869) s. 7-35  szczegóły 
224.artykuł: Ben-Porat Ziva: Poetyka aluzji literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 314-337 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
225.artykuł: Bereś Jerzy: O przydatności substytucyjnej i interakcyjnej teorii metafory w analizie metaforycznej wypowiedzi o Bogu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 105-111  szczegóły 
226.artykuł: Bergerova Hana: Zum Lehrprogram Stilistik: Usti nad Labem, Tschechien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 123-124 (m.in. nt. kształcenia w zakresie stylistyki na przykładzie dzieł pisar...) szczegóły 
227.artykuł: Bergmann Christian: Zur Spezifik des Kuenstlerischen Textes. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 79-82 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
228.artykuł: Bertran-Gandullo Milagros: Stilistische Besonderheiten der Darstellung von gestischem Verhalten im literarischen Text. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 97-104  szczegóły 
229.artykuł: Beszterda Ingeborga: A stilisztikai kutatasok fejlodese es helyzete Lengyelorszagban. x 1988 ([w czasopiśmie:] Helikon (Budapest) 1988 nr 3/4 s. 398-413 [za:...) szczegóły 
230.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
231.artykuł: Białostocki Jan: Czy historykowi sztuki wolno być literatem?. Spotkania z Zabytkami 1990 nr 1 s. 2-4 (nt. posługiwania się przez historyków sztuki językiem literatury w pra...) szczegóły 
232.artykuł: Bibliografia do wybranych zagadnień z zakresu stylistyki języka polskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 4 (916) s. 229-255  szczegóły 
233.artykuł: Bieńkowska Danuta: O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego. Stylistyka 1993 nr 2 s. 101-109  szczegóły 
234.artykuł: Bilut Zofia: Einige Bemerkungen zur Textkomposition aus textlingustischer Sicht. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Germańska 1989 z. 5 (70) s. 67-81 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
235.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Wielojęzyczność kłótni - poszukiwanie uniwersalności wzorca gatunkowego (na przykładzie tekstów potocznych, literackich i muzycznych). Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 307-323  szczegóły 
236.artykuł: Biniewicz Jerzy: Wyznaczniki logiczności stylu naukowego. x 1993 ([W ks. zb.:] XVII konferencja młodych językoznawców. Język. Teoria. Dy...) szczegóły 
237.artykuł: Bitner Dariusz: Powinno się. Fa-Art 1996 nr 2 s. 46-52 (o sposobach narracji na przykładzie twórczości mi.in.: Jorge Luis Borg...) szczegóły 
238.artykuł: Bogołębska Barbara: Proces wyodrębniania się teorii stylu na przełomie wieku XIX na XX. Stylistyka 1993 nr 2 s. 163-171  szczegóły 
239.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
240.artykuł: Bogołębska Barbara: Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 197-204  szczegóły 
241.artykuł: Bogołębska Barbara: Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 137-143  szczegóły 
242.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
243.artykuł: Bogołębska Barbara: Zygmunt Łempicki jako badacz stylu. Stylistyka 1998 nr 7 s. 379-385  szczegóły 
244.artykuł: Bogusławski Andrzej: Glosa do księgi aktów mowy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 103-123 ([omów. ks.:] A. Wierzbicka: English speech act verbs. A semantic dict...) szczegóły 
245.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 5-19  szczegóły 
246.artykuł: Bolotnova Nina S.: Stilistika khudozhestvennojj rechi v Rossii: istorija i sovremennoe sostojanie. Stylistyka 1997 nr 6 s. 113-136  szczegóły 
247.artykuł: Boniecka Barbara: Konteksty stylistyczne wypowiedzi pytajnych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 1997 z. 53 s. 133-144 (m. in. na przykładzie tekstów poetyckich...) szczegóły 
248.artykuł: Borek Małgorzata: Zdziwienie niejedno ma imię (na materiale języka rosyjskiego i polskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
249.artykuł: Borges Jorge Luis: Przesądna etyka czytelnika. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 5-8 (szkic, z odwołaniami do "Don Kichota" Miguela Cervantesa....) szczegóły 
250.artykuł: Borges Jorge Luis: Rzemiosło poezji: Wwkład 2: Metafora. Odra 2001 nr 11 s. 44-50  szczegóły 
251.artykuł: Borin G.I.: Stylistyka 1994 nr 3 s. 204-211 ([rec. ks.:] A.G. Baranov: Funkcional'no-pragmaticheskaja koncepcija te...) szczegóły 
252.artykuł: Breś Jerzy: O semantycznej teorii metafory i możliwości jej stosowania w analizie języka religijnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 49-56  szczegóły 
253.artykuł: Brinton Laurel: "Percepcja uobecniona": studium z dziedziny narracji. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 313-335 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
254.artykuł: Brożek Mieczysław: "Skrzydlate słowa" - co to?. Filomata 1991 nr 401 s. 3-7 (epitet epicki, cytaty np. Odejść na łono Abrahama...) szczegóły 
255.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
256.artykuł: Brzezina Maria: Das Polnisch der Deutschen in literarischen Texten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch 1990 t. 4 s. 185-203 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
257.artykuł: Brzezina Maria: Metajęzykowe sposoby wprowadzania ukrainizmów w XIX-wiecznych utworach literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1995 z. 117 (1154) s. 21-33  szczegóły 
258.artykuł: Brzezina Maria: Sytuacja językowa Żydów polskich w świetle utworów literackich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 60-63 (od XIX w. do współczesności; streszcz. referatu...) szczegóły 
259.artykuł: Brzeziński Jerzy, Piątkowski Cezary: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 19-28 (przegląd zagadnień i propozycja własnego stanowiska...) szczegóły 
260.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Folklorowy model tworzenia - teoria kompozycji oralnej. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 123-144 (prezentacja pionierskich dokonań Milmana Parry'ego i Alberta B. Lorda...) szczegóły 
261.artykuł: Budzisz Andrzej: "Decorum" i "aemulatio" - renesansowe normy naśladowania autorów starożytnych. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 161-167  szczegóły 
262.artykuł: Bugajski Marian, Wojciechowska Anna: Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 17-25  szczegóły 
263.artykuł: Bujnicka Maria: Perswazja i retoryczność (O sposobach wartościowania w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 23-41  szczegóły 
264.artykuł: Buttler Danuta: Właściwości polskiej homonimii. Polonistyka 1988 nr 2 s. 136-149  szczegóły 
265.artykuł: Cap Piotr: Metaphor and Manipulation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1997 z. 36 s. 217-224  szczegóły 
266.artykuł: Carkić Milosav Z.: On some Stylistic and Semantic Aspects of the Distortion of Adjectives in Poetic Structures. Stylistyka 1999 nr 8 s. 223-235  szczegóły 
267.artykuł: Carkić Milosav Z.: On the Poetic Function of Language. Stylistyka 1998 nr 7 s. 33-44  szczegóły 
268.artykuł: Carkić Milosav Z.: Phonomotivational synonymic links between words in the poetry of Serbian poets. Stylistyka 1995 nr 4 s. 103-113  szczegóły 
269.artykuł: Carkić Milosav Z., Nikolić Vidan V.: Stylistyka na obszarze serbojęzycznym. Stylistyka 1996 nr 5 s. 369-378  szczegóły 
270.artykuł: Carkić Miloslav: On the Semantic Structure of One Kind of Complex Poetic Signs. Stylistyka 1997 nr 6 s. 421-432  szczegóły 
271.artykuł: Carter Steven: "Charles is an Angel of Goodness": Parody as a Commodity Fetish. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1994 nr 18 s. 29-39  szczegóły 
272.artykuł: Cechova Marie: Heterogennost a homogennost ve stylove sfere. Stylistyka 1999 nr 8 s. 171-178  szczegóły 
273.artykuł: Cechova Marie: Systematizace zakladnich pojmu ceske funkcni stylistiky. Stylistyka 1992 nr 1 s. 116-128  szczegóły 
274.artykuł: Cerquiglini Bernard: Mowa pozornie zależna i nowoczesność. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 337-348 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
275.artykuł: Chlebda Wojciech: Losy frazemów biblijnych w języku polskim i rosyjskim. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcieleni...) szczegóły 
276.artykuł: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1996 nr 5 s. 409-415 ([rec. ks.:] Akleksandr Bierich: Metonimija v sovremennom russkom jazyk...) szczegóły 
277.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Grafomania. Nowy Nurt 1996 nr 8 s. 13 (fel. nt. grafomanii...) szczegóły 
278.artykuł: Choromańska Małgorzata: Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy (cz. 1-2). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 49-61; z. 3 s. 27-37  szczegóły 
279.artykuł: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Mikrotropy, makrotropy, metatropy. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 207-224 (próba uporządkowania terminów retorycznych zależnie od zakresu ich dzi...) szczegóły 
280.artykuł: Cichocka Helena: Bizantyńska definicja retoryki a jej klasyczne wzorce. Meander 1995 nr 11/12 s. 535-547  szczegóły 
281.artykuł: Cichocka Helena: Recepcja traktatu Hermogenesa "De ideis" w Renesansie (Zagadnienia wybrane). Eos 1990 t. 78 s. 225-236  szczegóły 
282.artykuł: Cichocka Helena: Retoryka chrześcijańska a retoryka pogańska. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
283.artykuł: Cirko Lesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 3 s. 334-335 ([rec. ks.:] H. Ortner: Die Ellipse. Ein Problem der Sprachtheorie und ...) szczegóły 
284.artykuł: Cohn Dorrit: Monolog przytaczany. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 195-224  szczegóły 
285.artykuł: Creek Shawl: Informal discourse on poetics and prosody, variation and ellipsis. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1987 t. 29 (1986) z. 1 s. 83-97  szczegóły 
286.artykuł: Cukrowska Krystyna: Komizm - skąd się bierze i w czym wyraża?. Parnasik 1998 nr 2 (1997/1998) s. 2 (nt. komizmu w literaturze...) szczegóły 
287.artykuł: Cukrowska Krystyna: O poezji w maju: "Skrzydlate słowa". Parnasik 2000 nr 3 (1999/2000) s. 1-2 (rola "skrzydlatych słów" w języku codziennym i kulturze literackiej...) szczegóły 
288.artykuł: Cybulski Marek: Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 15 s. 23-35 (na przykładzie tekstów autorów: A. Budzisz, J. Drzeżdżon, A. Majkowsk...) szczegóły 
289.artykuł: Cygan Jan: Jeszcze o starogermańskim wierszu aliteracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1991 nr 13 (1063) s. 51-58  szczegóły 
290.artykuł: Czapiga Zofia: Iz nabljudenijj nad jazykom Biblii. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 155-159  szczegóły 
291.artykuł: Damborsky Jiri: Głos Ludu 1988 nr 152 s. 4  szczegóły 
292.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
293.artykuł: Dąbrowska Anna: Język magii - magia języka (Zarys problematyki). Literatura Ludowa 1995 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
294.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Przeciwstawienie a spójność tekstu (Na materiale polskiej poezji współczesnej). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 407-414  szczegóły 
295.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Style nieartystyczne w artystycznym użyciu. x 1994 ([W ks. zb.:] Kształcenie porozumienia się. Materiały konferencji nauko...) szczegóły 
296.artykuł: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 828-830 (rec. ks.: Philippe Hamon: L'ironie litteraire. Essai sur les formes d...) szczegóły 
297.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: O kilku sposobach manipulowania reklamą na podstawie pism ilustrowanych a nade wszystko własnych doświadczeń. Autograf 2001 nr 5 s. 26-29 (o języku reklamy...) szczegóły 
298.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 1 s. 67-68 ([rec. ks.:] Anne-Marie Perrin-Naffakh: Stylistique. Practique du comme...) szczegóły 
299.artykuł: De Man Paul: "...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...". Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 242-267 (wywiad nt. ironii; rozm. Robert Moynihan...) szczegóły 
300.artykuł: De Man Paul: Epistemologia metafory. Nowa Krytyka 1993 nr 3 (1992) s. 111-132  szczegóły 
301.artykuł: De Man Paul: Liryka i nowoczesność. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 146-169 (esej, z notą s. 424-426...) szczegóły 
302.artykuł: Debus Friedhelm: Funktionen literarischer Namen. Onomastica 2003 r. 48 s. 5-15 (nt. funkcji nazw literackich, dot. głównie imion i nazwisk; ze streszc...) szczegóły 
303.artykuł: Dembska Katarzyna: Krótka charakterystyka zjawiska eufemizacji we współczesnym języku rosyjskim (na przykładzie pola semantycznego seksu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 71-75  szczegóły 
304.artykuł: Dement'ev Vadim V., Panfilov Kirill S.: Mnogojezychne i stil': spornye woprosy stilisticheskojj tipologii. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 7-32 (na materiale literackim...) szczegóły 
305.artykuł: Depta Katarzyna: Struktura narracji mówionej. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 223-230  szczegóły 
306.artykuł: Diec Joachim: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 566-567 ([rec. ks. zb.:] Ehsteticheskijj diskurs. Semio-ehsteticheskie issledov...) szczegóły 
307.artykuł: Djachenko-Lysenko L. N.: Kulturnyjj kod nacii v aspekte antropocentricheskikh refleksijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 59-70 (nt. m.in. semiotycznych opozycji swoje-obce w języku baśni dot. świata...) szczegóły 
308.artykuł: Dmitrovskij Aleksej: Travestija kak liricheskij zhanr. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 267-281 (na przykładzie poezji rosyjskiej...) szczegóły 
309.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki. Stylistyka 1992 nr 1 s. 51-66  szczegóły 
310.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Konotacje nazw w kontaktach międzykulturowych. Stylistyka 2002 nr 11 s. 493-503 (m.in. na przykładach literackich...) szczegóły 
311.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Mowa w życiu publicznym. x 1993 ([W ks. zb.:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach...) szczegóły 
312.artykuł: Dobrzyńska Teresa: "Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
313.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Uwarunkowania kulturowe metafory. x 1988 ([W ks. zb.]: Konotacja. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin 1988, s. 155...) szczegóły 
314.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Vyzkumy struktury textu - novy zdroj inspirace ve stylistice. x 1995 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1995 [nr] 6 s. 572-58...) szczegóły 
315.artykuł: Dolecka Maria: Sprache als Mittel der sozialen und individuellen Charakterisierung literarischer Gestalten. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział JO - Języki Obce 1992 t. 12 (69) s. 47-52  szczegóły 
316.artykuł: Domańska-Gruszka Jolanta: Predicat nominal et adiectival metaphorique - un predicable comme les autres?. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 111-117 (metafora na gruncie paradygmatów lingwistycznych...) szczegóły 
317.artykuł: Domański Juliusz: O dwu znaczeniach metafory pszczoły. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 57-72 (w literaturach starożytnych i wczesnych nowożytnych...) szczegóły 
318.artykuł: Drąg Bronisław: Milczenie. Brulion 1990 nr 13 s. 52-61 (kryzys języka i rola milczenia w języku literatury w XX w....) szczegóły 
319.artykuł: Drebenstedt Marga: Isolierungen (Beobachtungen zur Sprachverwendung im gegenwaertigen Deutsch). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 55-59 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
320.artykuł: Droste Flip G.: De literaire metafoor (Een technische voetnoot). x 1992 ([W ks. zb.:] Studia neerlandica et germanica. Red. Stanisław Prędota....) szczegóły 
321.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizacja w utworze literackim. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 592-599  szczegóły 
322.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy stylizacyjne - literacki obraz przeszłości językowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 133-141  szczegóły 
323.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy w tekście utworu literackiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 255-265  szczegóły 
324.artykuł: Dubisz Stanisław: Formy: funkcje stylizacji gwarowej w ludowym nurcie prozy. Polonistyka 1988 nr 8 s. 610-622  szczegóły 
325.artykuł: Dubisz Stanisław: O stylizacji językowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 11-22  szczegóły 
326.artykuł: Dutka Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 57-59 ([rec. ks.:] Jean-Michel Adam: Les textes: types et prototypes. Recit, ...) szczegóły 
327.artykuł: Dutka Anna: Przeformułowanie w dyskursie. Funkcje i wykładniki. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 128-138  szczegóły 
328.artykuł: Dutka-Mańkowska Anna: Charles Bally - de la stylistique a une theorie de l'enociacion. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
329.artykuł: Dworak Bogdan: Rzeczywistość czy nierzeczywistość. Raptularz Kulturalny 1998 nr 2 s. 92-93 (m.in. nt. stosowania wulgaryzmów w literaturze...) szczegóły 
330.artykuł: Dymara Bronisława: Metafora jako ruch znaczeń. x 1998 ([w ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1. Pod red. Wojciecha ...) szczegóły 
331.artykuł: Dymel Robert: Śmiech zakazany. O wybranych skryptach w polskim humorze politycznym. Akcent 1991 nr 2/3 s. 147-152  szczegóły 
332.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
333.artykuł: Dziamska Gabriela: Sposoby zestrajania frazeologizmów z tłem leksykalnym w tekstach felietonów prasowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 64-74  szczegóły 
334.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
335.artykuł: Enkvist Nils Erik: Style in Stylistic and in text and discourse linguistics. Stylistyka 1995 nr 4 s.24-32  szczegóły 
336.artykuł: Fall Jarosław: Anafora - logiczne metody interpretacji. Studia Semiotyczne 2001 t. 23 s. 65-97  szczegóły 
337.artykuł: Fall Jarosław: Anafora i jej zatarte granice. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 163-191  szczegóły 
338.artykuł: Faryno Jerzy: Paronimija - anagramma - palindrom v poehtike avangarda. Wiener Slawistischer Almanach 1988 t. 21 s. 37-62  szczegóły 
339.artykuł: Fik Marta: Nowomowa na wolności. Dialog [Warszawa] 1993 nr 8 s. 59-65  szczegóły 
340.artykuł: Filipowicz-Rudek Maria: Stylistyka 1996 nr 5 s. 439-443 (omówienie zawartości hiszpańskiego czasopisma Stylistica. Revis...) szczegóły 
341.artykuł: Fontański Henryk: Ob upotreblenii anaforicheskikh prilagatel'nykh v russkom i pol'skom jazykakh. Linguistica Silesiana 1989 t. 10 s. 83-96  szczegóły 
342.artykuł: Frye Northrop: Mythos zimy: ironia i satyra. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988 t. 7 z. 3 s. 9-28 (zasady strukturalne ironii i satyry; z not. o aut., s. 28....) szczegóły 
343.artykuł: Gajda Stanisław: Metafora w nauce - norma czy dewiacja?. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 27-40  szczegóły 
344.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 434-435 (rec. ks.: Milosav Ż. Charkijc: Uvod u stilistiku. Beograd 2002...) szczegóły 
345.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1998 nr 7 s. 423-428 ([rec. ks.:] Jana Hoffmannova: Stylistika a... soucasna situace stylist...) szczegóły 
346.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1998 nr 7 s. 423-428 ([rec. ks.:] Maria Cechova, Jan Chloupek, Marie Krmcmova, Eva Minarova:...) szczegóły 
347.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 275-279 ([rec. ks.:] Josef Becka: Ceska stylistyka. Praha 1992....) szczegóły 
348.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1995 nr 4 s. 355-361 ([rec. ks.:] Ocherki istorii nauchnogo stilja russkogo literaturnogo ja...) szczegóły 
349.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 443-448 (rec. ks.: Hannelore Poethe, Gabriele Yos: Textlinguistik und Stilistik...) szczegóły 
350.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 397-400 (rec. ks.: Stilisticheskijj ehciklopedichieskijj slovar' russkogo jazyk...) szczegóły 
351.artykuł: Gajda Stanisław: Styl indywidualny a współczesna stylistyka. x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
352.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistic today. Stylistyka 1992 nr 1 s. 5-14  szczegóły 
353.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka dziś. Polonistyka 2000 nr 4 s. 208-213  szczegóły 
354.artykuł: Gajda Stanisław: Współczesna stylistyka polska. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 371-385 (omówienie dokonań stylistyki polskiej w latach 90. XX wieku i na począ...) szczegóły 
355.artykuł: Gajda Stanisław: Współczesna stylistyka słowiańska - stan i perspektywy rozwojowe. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
356.artykuł: Galasiński Dariusz: Chwalenie się jako typ wypowiedzi perswazyjnej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 63-67 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
357.artykuł: Gałysz Katarzyna: O pojęciu groteski. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 112-126  szczegóły 
358.artykuł: Gawris Wladimir, Iwanenko Swetlana: Zum Lehrprogram Stilistik: Kiew, Ukraine. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 111-112 (m.in. nt. kształcenia stylu tekstów artystycznych...) szczegóły 
359.artykuł: Gazda Grzegorz: Z kroniki Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 223-228  szczegóły 
360.artykuł: Giezek Urszula: Euphemisms and Euphemization from the Perspective of Cognitive Linguistics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 117-127  szczegóły 
361.artykuł: Głowiński Michał: Literatura wobec nowomowy. ([Nadb. z:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstman...) szczegóły 
362.artykuł: Głowiński Michał: Literatura wobec nowomowy. x 1988 ([W ks. zb.:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstm...) szczegóły 
363.artykuł: Głowiński Michał: Literatura wobec symboliki. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1988 s. 484-497 [s...) szczegóły 
364.artykuł: Głowiński Michał: Marcowe gadanie [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 19-21 (z notą...) szczegóły 
365.artykuł: Głowiński Michał: Marcowe gadanie [fragm.]. Gazeta Wyborcza 1991 nr 87 s. 16  szczegóły 
366.artykuł: Głowiński Michał: Mowa: cytaty i aluzje. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 107-118 (rola cytatów, wyrażeń cudzysłowowych i odwołań do dzieł literackich w ...) szczegóły 
367.artykuł: Głowiński Michał: Mowa w stanie oblężenia (Cz. 1-2). Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 69-72, nr 3 s. 73-77  szczegóły 
368.artykuł: Głowiński Michał: Nowomowa. x 1993 ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
369.artykuł: Głowiński Michał: Peereliada. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 14-15 (nt. języka propagandy komunistycznej z lat 1976-1981...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Losy słów. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. VI  szczegóły 
370.artykuł: Głowiński Michał: Pierwsze miesiące. Konteksty 1992 nr 1 s. 49-60 (o języku propagandy w stanie wojennym...) szczegóły 
371.artykuł: Głowiński Michał: Pożegnanie nowomowy?. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 19 (wywiad, rozm. Monika Kuc; z notą, s. 17....) szczegóły 
372.artykuł: Głowiński Michał: Pożegnanie nowomowy?. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 14 XI s. 2, 15 (wywiad, rozm.: Monika Kuc; przedr. z Kultura i Życie (dod. do <...) szczegóły 
373.artykuł: Głowiński Michał: Prześwity z niedawnych lat. Gazeta Wyborcza 1991 nr 121 s. 12-13  szczegóły 
374.artykuł: Głowiński Michał: Style bycia, style mowy (Notatki z dawnych czasów). Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 83-102 (refleksje o języku propagandy PRL w formie diariuszowych zapisów z lat...) szczegóły 
375.artykuł: Golka Marian: Retoryka reklamy. x 1994 ([W ks.:] Marian Golka: Świat reklamy. Warszawa 1994, s. 82-98....) szczegóły 
376.artykuł: Gorzkowski Albert: Co to jest retoryka? (Stan badań nad retoryką literacką w Polsce). Alma Mater 2000 nr 21 s. 28-30  szczegóły 
377.artykuł: Grabes Herbert: Allegory - a form of literary communication. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
378.artykuł: Grabias Stanisław: Stylistyczne wyznaczniki konstrukcji słowotwórczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 233-247 (m.in. w tekstach literackich...) szczegóły 
379.artykuł: Graf Magdalena: Czas, przestrzeń i nazwy. Nowe ujęcie problemu funkcji lokalizacyjnej nazewnictwa literackiego. Onomastica 2003 r. 48 s. 17-27 (funkcja lokalizacyjna nazw własnych w dziele literackim...) szczegóły 
380.artykuł: Graf Magdalena: "Na przykład Plewa", na przykład tytuł - o tytułach powieści socrealistycznej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 63-73 (dot. formalnej, sementycznej i pragmatycznej strony tytułów...) szczegóły 
381.artykuł: Graf Paweł: W prezbiterium u poetów - w kruchcie u teoretyków. O parentezie - zlekceważonej figurze myśli - słów parę. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 193-204  szczegóły 
382.artykuł: Grochowski Grzegorz: Tropami tropów. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 4-7 (dot. aktualnej pozycji stylistyki w polskim literaturoznawstwie...) szczegóły 
383.artykuł: Gross Gaston: Metaphore et syntaxe. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 11-20  szczegóły 
384.artykuł: Gryglewicz Tomasz: Czy awangarda jest wzniosła?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 163-172 (m.in. dotyczy sztuki...) szczegóły 
385.artykuł: Grzegorek Leopold: Sensoryczność w opisach literackich. Szkic materiałowy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 5-25  szczegóły 
386.artykuł: Grzenia Jan: "Wiersze naukowe" (Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 109-116  szczegóły 
387.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina: Metaphore et baisse de la redondance. x 1992 ([W ks. zb.:] Etudes de linguistique. Romane et slave. Red. Wiesław Ban...) szczegóły 
388.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina, Muryn Teresa: Metonymie ou metaphore?. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 21-24  szczegóły 
389.artykuł: Grzybowski Stanisław: Byję, byjesz, byje - czyli normatywna forma języka. Konspekt 2001 nr 7 s. 49-52 (esej nt. usztywniania kryteriów poprawności językowej i związków różno...) szczegóły 
390.artykuł: Gubaeva Tamara V.: Oficial'no-delovaja rech': stilicheskie issledovanija poslednikh desjatiletijj. Stylistyka 1997 nr 6 s. 173-184 (omówienie wyników badań oficjalnego języka rosyskiego używanego w dzie...) szczegóły 
391.artykuł: Guchinskaja Nina O.: O peterburgskojj shkole stilistiki. Stylistyka 1997 nr 6 s. 69-85  szczegóły 
392.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Pamjati Ljudmily Valer'evny Slavgorodskojj (1938-1997). Stylistyka 1998 nr 7 s. 412-417 (sylwetka uczonej oraz nt. osiągnięć naukowych w dziedzinie stylistyki...) szczegóły 
393.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Sakral'noe i profannoe v tekste. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
394.artykuł: Gundorova Tamara: Artikuljacihja modernihsts'kogo diskursu v poehzihji "molodomuzihvcihv". Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 503-514 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
395.artykuł: Haeussler Reinhard: "Paolo maiora canamus" - zur Genese einer Figur stilistischer "Aveieie". Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 121-132  szczegóły 
396.artykuł: Handke Ryszard: Komunikacyjne nośniki wartości w lekturze dzieła literackiego. Polonistyka 1996 nr 4 s. 201-205  szczegóły 
397.artykuł: Handke Ryszard: Styl artystyczny. 1993 ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
398.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
399.artykuł: Herrnstein-Smith Barbara: Wokół mimesis: Poezja i mowa. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 271-276 (zagadnienia języka poetyckiego...) szczegóły 
400.artykuł: Hładij Hubert: Problem sugestii i środków jej wyrażania w ujęciu teoretyków europejskich i indyjskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 165-170  szczegóły 
401.artykuł: Hoffmanova Jana: Mluvene a psane texty ve vzajemnych citacich (aluzich). Stylistyka 1992 nr 1 s. 67-81  szczegóły 
402.artykuł: Jachimowska Katarzyna: Barokowość współczesnych tekstów telewizyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 19-31  szczegóły 
403.artykuł: Jajte Irena: The structure of the grotesque - an introductory analysis. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 65-81  szczegóły 
404.artykuł: Jaklova Alena: Vyrazove prostredky soucasneho publicistickeho textu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 164-176  szczegóły 
405.artykuł: Janus Elżbieta: Eufemizująca funkcja wyrażeń gradacyjnych. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 119-132  szczegóły 
406.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 258-261 ([rec. ks.:] Jean-Pierre van Noppen, Edith Hols: Metaphor II. A classif...) szczegóły 
407.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1987 z. 4 s. 367-370  szczegóły 
nawiązanie: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 423 (list do redakcji...) szczegóły 
408.artykuł: Japola Józef: Polskie prace o metaforze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 79-116 (dot. przede wszystkim prac o charakterze teoretycznym od okresu starop...) szczegóły 
409.artykuł: Jarzębski Jerzy: Słowo władzy - władza słowa. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 1 (pt. "Słowo władzy - władza słowa") Tekstów Drugich szczegóły 
410.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
411.artykuł: Jaworski Józef: Powtórzenie jako środek językowo-stylistyczny w tekstach propagandowych ostatniej dekady XVIII wieku. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 45-54  szczegóły 
412.artykuł: Jelinek Milan: Concezioni dello stile degli strutturalisti praghesi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 41-49  szczegóły 
413.artykuł: Jelinek Milan: Problematika definice pojmu "styl". Stylistyka 1992 nr 1 s. 15-26  szczegóły 
414.artykuł: Jędrzejko Ewa: Język satyry okupacyjnej. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
415.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
416.artykuł: Jędrzejko Ewa: Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 23-35  szczegóły 
417.artykuł: Jędrzejko Ewa: Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych a przemiany składni stylów funkcjonalnych w słowiańszczyźnie XX wieku: Prolegomena. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
418.artykuł: Jodłowiec Maria: On some linguistic devices that verbal jokes make us of. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1988 z. 87 (861) s. 38-45 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
419.artykuł: Kacprzak Alicja: O mechanizmach metaforyzacji w terminologii porównawczej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 137-145 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
420.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Lingwisyka tekstu. Geneza, rozwój, stan obecny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 105-124  szczegóły 
421.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Starożytna retoryka poprzedniczka lingwistyki tekstu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 13-28  szczegóły 
422.artykuł: Kalandyk Mariusz: Barbarzyńskość w żywiole klasycyzmu. Pamflet liryczny. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 10 s. 229-234 (dot. zagadnienia klasycyzmu i barbarzyńskości w poezji...) szczegóły 
423.artykuł: Kalandyk Mariusz: Miedzy wolnością i kanonem (Pamflet liryczny). Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 279-282 (rola cytatu we współczesnej kulturze...) szczegóły 
424.artykuł: Kalisz Roman: Types of Metaphors: A Cognitive view. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
425.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
426.artykuł: Kamińska Ewa A.: "Polacy nie gęsi..." (?). Spotkania z Zabytkami 1990 nr 1 s. 15-17 (nt. funkcjonowania metafory jako techniki perswazyjnego oddziaływania ...) szczegóły 
427.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 95-128 (m.in. na przykładzie powieści Kazmierza Brandysa "Nierzeczywistość" i ...) szczegóły 
428.artykuł: Karasińska Marta: Gry językowe w polskim dramacie dla dzieci. Studia o Sztuce dla Dziecka 1994 z. 8 s. 44-70  szczegóły 
429.artykuł: Karaś Halina: Stan badań nad rusycyzmami w polszczyźnie. x 1996 ([W ks.:] Halina Karaś: Rusycyzmy językowe w polszczyźnie okresu zaboró...) szczegóły 
430.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Wykorzystanie narracji oralnej (gawęda, hospodska historka) w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze. x 1991 ([w czasopiśmie:] Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Brnenske Unverzi...) szczegóły 
431.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Porównanie jako prze-znaczenie. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 137-142 (dot. istoty porównania jako przekształcenia semantycznego, jego status...) szczegóły 
432.artykuł: Karwala Marek: W świecie metafory. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 41-45  szczegóły 
433.artykuł: Kasperski Edward: Ironia, poetyka, antropologia (W kręgu Kierkegaarda). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 11/12 s. 1-14  szczegóły 
434.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
435.artykuł: Kawka Maciej: Metatekstowe funkcje "jakby". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 112 (nt. nadużywania słowa "jakby"; m.in. na przykładach tekstów następując...) szczegóły 
436.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Dyskurs narracyjny w afazji (na materiale bajek Ezopa). Wybrane zagadnienia. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 123-143  szczegóły 
437.artykuł: Kechichian Patrick: Retoryka spekulatywna Pascala Quignarda. Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 11 ([rec. ks.:] Pascal Quignard: Rhetorique speculative. Petits traites. P...) szczegóły 
438.artykuł: Keipert Helmut: M.V. Lomonsovs "Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke" (1757-1758) als Entwurf eines linguistischen Modells fuer das Schrifttum Russlands im 18. Jahrhundert. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 82-95  szczegóły 
439.artykuł: Keipert Helmut: Sprachprobleme der makkaronischer Dichtung in Polen. Die Welt der Slaven 1988 nr 2 s. 354-388 ( ...) szczegóły 
440.artykuł: Kessler Christine: Probleme des mataphorischen Verstehens. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 61-67 (m.in. w twórczości Guentera Kunerta...) szczegóły 
441.artykuł: Khazagerov Tomas G.: Ehkspressivnaja stilistika: granicy i zadachi. Stylistyka 1997 nr 6 s. 197-212  szczegóły 
442.artykuł: Klemensiewicz Zenon: Związek stylu językowego ze strukturą psychiczną i środowiskiem autora, kierunkiem i rodzajem literackim. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 119-124 (część odczytu zatytułowanego "O językowym odbiciu faktów kulturalnych"...) szczegóły 
443.artykuł: Klinkenberg Jean-Marie: Rhetorique de l'argumentation et rhetorique des figures: soeurs ou ennemies. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 61-86  szczegóły 
444.artykuł: Kniaziuk Ewa: Die Sprache der Politik und sozialistischer Journalismus. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1988 z. 4 (26) s. 133-139  szczegóły 
445.artykuł: Kociuba Maciej: Space circumscribed in metaphors. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 391-392 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
446.artykuł: Kolek Leszek: Semiotyka form prostych: żart i jego ekspansywność w narracjach komediowych. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 233-255  szczegóły 
447.artykuł: Komendziński Tomasz: Znak i metafora, czyli w obliczu światła i tajemnicy. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 4 s. 2-3  szczegóły 
448.artykuł: Korzeniewska-Berczyńska Joanna: O funkcijakh parodijjnykh ehlementov v sovremennom publicisticheskom diskurse. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 113-119 (ze streszczzeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
449.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia. Pamiętnik Literacki 1987 z. 3  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 5 s. 408-410  szczegóły 
450.artykuł: Kosyl Czesław: Aluzyjność nazw własnych w dziele literackim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 39-49  szczegóły 
451.artykuł: Kotarska Jadwiga: "On karbunkułem świetnym i ognistym". W kręgu metaforyki szlachetnych kamieni. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 537-550 (w Biblii i literaturze staropolskiej...) szczegóły 
452.artykuł: Kotarski Edmund: Retoryka dziś. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 13-22  szczegóły 
453.artykuł: Kotjurova Marija P., Kozhina Margarita N.: Izuchenie nauchnogo funkcjonal'nogo stilja vo vtorojj polovine XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 145-171  szczegóły 
454.artykuł: Kott Jan: Tytuły. Teatr 1999 nr 7/9 s. 64-65 (o sztuce nadania utworowi literackiemu odpowiedniego tytułu; sprost. a...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Teatr 1999 nr 10/12 s. 81 (list do red....) szczegóły 
455.artykuł: Kovachevijc Milosh: O stilematichnosti aprosboketonskikh struktura. Stylistyka 1996 nr 5 s. 279-289 (terminy: "aprosdoketon" i "paradoks" oraz ich analiza lingwostylistycz...) szczegóły 
456.artykuł: Kozhevnikova Natalija A.: Polemika s vysokimi slovami v sovetskojj literature vtorojj poloviny 50-kh - nachala 60-kh gg. XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 227-242  szczegóły 
457.artykuł: Kozhevnikova Natal'ja: Slovoupotreblenie v ornamental'nojj proze. Stylistyka 1995 nr 4 s. 114-128  szczegóły 
458.artykuł: Kozhina Margarita N.: Celyjj tekst kak ob''ekt stilistiki teksta. Stylistyka 1995 nr 4 s. 33-53  szczegóły 
459.artykuł: Kozhina Margarita N.: Interpretacija teksta v funkcional'no-stilevom aspekte. Stylistyka 1992 nr 1 s. 39-50  szczegóły 
460.artykuł: Kozhina Margarita N.: Puti razvitija stilistiki russkogo jazyka vo 2-oii polovine XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 9-49  szczegóły 
461.artykuł: Kozhina Margarita N.: Status istoricheskojj stilistiki. Stylistyka 1993 nr 2 s. 15-31  szczegóły 
462.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
463.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stilistika i ritorika v ikh wzaimootnoshenii. Stylistyka 2000 nr 9 s. 389-415 (dot. wzajemnych relacji stylistyki i retoryki...) szczegóły 
464.artykuł: Kozlovs'ka Larisa: Doslihdzhennja z ukrajins'koji stilihstiki (80-90 roki). Stylistyka 1992 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
465.artykuł: Krajewski Lech: Z badań nad porównaniem. Aspekt stylistyczny porównania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 289-300  szczegóły 
466.artykuł: Kraus Jiri: Mezi retorikou a homiletikou. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
467.artykuł: Krawczyk-Klin Irena: Konvergenzen und Divergenzen in Begriffsbestimmungen der Stilfigur "Hyperbel". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1990 z. 5 (29) s. 23-30  szczegóły 
468.artykuł: Krejdlin Grigorij: Gra z tożsamością. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 127-134 (analiza języka totalitarnego i posttotalitarnego języka doby pieriestr...) szczegóły 
469.artykuł: Kristek Michal: Pojeti stylove priznakovosti v soucasne ceske stylistice. Stylistyka 2000 nr 9 s. 181-187  szczegóły 
470.artykuł: Krupianka Aleksandra: O tak zwanych intensiwach prefiksalnych w polszczyźnie północnowschodnich pisarzy XIX wieku. Studia nad Polszczyzną Kresową 1994 t. 7 s. 27-34  szczegóły 
471.artykuł: Kryk-Filar Dorota: Ironia jako działanie pragmatyczno-językowe. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 45-54 (na przykładzie wiersza Czesława Miłosza: Po ziemi naszej...) szczegóły 
472.artykuł: Krylova Ol'ga A., Preobrazhenskijj Sergejj Ju.: Grammatika i stilistika pragmaticheskogo vybora. Stylistyka 1997 nr 6 s. 275-284  szczegóły 
473.artykuł: Krylova Ol'ga A.: Khiazm: Tekstovaja priroda ehkspressivnosti. Stylistyka 1995 nr 4 s. 210-2214  szczegóły 
474.artykuł: Książek-Bryłowa Władysława, Skubalanka Teresa: Warianty w języku pisarzy. x 1992 ([W ks.:] Teresa Skubalanka, Władysława Książek-Bryłowa: Wariantywność ...) szczegóły 
475.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
476.artykuł: Kubicka Dorota: Psychologiczne mechanizmy metafory: podobieństwo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 1991 z. 7 (1005) s. 19-36  szczegóły 
477.artykuł: Kubińska Ola: "Mark the iudgment of God in this; that pen which I was so proud of, hath struck me dead"; a few comments on the function of rhetoric in the Renaissance. Beyond Philology 1999 nr 1 s. 85-99  szczegóły 
478.artykuł: Kucała Marian: Definicje a cytaty w słownikach języka pisarzy. x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
479.artykuł: Kucała Marian: Hiperdialektyzacja. x 1997 ([w ks.:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej. Pod red. Teresy Am...) szczegóły 
480.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
481.artykuł: Kuczyńska Alicja: Odłamki rozbitych luster. Ukryty i jawny sens alegorii w myśli renesansu. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 16-30  szczegóły 
482.artykuł: Kuk Ewa: Cierpienie przetworzone czyli Poeta w obliczu uczuć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 6 (nt. środków niezbędnych do właściwego opisywania uczuć w poezji...) szczegóły 
483.artykuł: Kula Edward: O grotesce. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 31-42  szczegóły 
484.artykuł: Kulawik Adam: O wersecie biblijnym. Ruch Literacki 1999 z. 1 s. 19-30  szczegóły 
485.artykuł: Kurzowa Zofia: O badaniach polsko-rosyjskich kontaktów językowych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 139-147 (wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę, m.in. na przykładzie literatu...) szczegóły 
486.artykuł: Kwiatkowska Alina: Of Sally, ice and things other than nice. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 9 (1989) s. 73-77 (polem. z koncepcją metafory Johna R. Searle zawartą w artykule "Metaph...) szczegóły 
487.artykuł: Kwiatkowska Alina: Some remarks concerning "poetic language". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 27-38  szczegóły 
488.artykuł: Labocha Janina: Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 157-160 ([rec. ks.:] Edvard Lotko: Kapitoly se soucasne retoriky. Olomounc 1997...) szczegóły 
489.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
490.artykuł: Labocha Janina: Właściwości językowo-stylistyczne w narracji ludowej. x ([W ks. zb.:] Kultura wsi podkarpackiej. Kraków 2003, s. 87-93...) szczegóły 
491.artykuł: Lachur Czesław: Drobiazgi składniowe (1). O niektórych konstrukcjach realizujących semantykę dystrybutywności temporalnej. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 215-220 (na przykładach zaczerpniętych z dzieł literackich...) szczegóły 
492.artykuł: Laezer Ruediger: Moeglichkeiten und Grenzen dynamischer Textmodelle bei der Abgrenzung journalistischer Texsorter (Untersucht am Beispiel der Texstorte "politischer Kommentar" in Tageszeitungen der DDR). Skamandros 1989 (1989) s. 196-206  szczegóły 
493.artykuł: Lakoff George: Metafory i wojna: system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 29-47 (dot. metaforyzacji języka wypowiedzi o polityce zagranicznej, m.in. w ...) szczegóły 
494.artykuł: Larczewa Eugenia, Stelmaszuk Anna: Metafora kak osobyjj tip znaka. Linguodidactica 1997 z. 1 s. 65-74  szczegóły 
495.artykuł: Leociak Jacek: Kilka uwag z PRL-em w tle. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 25-26 (m.in. nt. nowomowy...) szczegóły 
496.artykuł: Leociak Jacek: Relacje z getta warszawskiego: między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 83-111 (ukazania sposobu kszałtowania przekazu poprzez analizę dzienników, pam...) szczegóły 
497.artykuł: Leociak Jacek: Słowa i miecze. Res Publica 1989 nr 9/12 s. 80-84 (nt. symboliki słów w tradycji judeo-chrześcijańskiej, militarnej, o za...) szczegóły 
498.artykuł: Leszczyński Zenon: Aluzja czy eufemizm. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 387-388 (dot. aluzyjnych użyć pozornie eufemistycznych omówień w literackich te...) szczegóły 
499.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Conversational narratives and free indirect speech in English. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
500.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Prototypes, stereotypes, and types. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 5-25  szczegóły 
501.artykuł: Lewicka-Strzałecka Anna: Metafora - racjonalność imaginatywna. Przegląd Filozoficzny 1994 nr 1 s. 91-100  szczegóły 
502.artykuł: Lewicki Andrzej: Frazeologia stylu naukowego. Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 1988 t. 5 s. 7-37  szczegóły 
503.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
504.artykuł: Libura Agnieszka: Ograniczenia w zastosowaniu kognitywnej teorii metafory do analizy metafor poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 219-229  szczegóły 
505.artykuł: Lichański Jakub Zdzisław: Historiographie et theorie de la rhetorique de l'antiquite au moyen age. Europa Orientalis 1986 t. 5 s. 21-48  szczegóły 
506.artykuł: Lichański Jakub Z.: Przemilczenie i niedomówienie: technika narracyjna oraz figura myśli. Niejasności teorii retorycznej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 37-46  szczegóły 
507.artykuł: Lichański Jakub Z.: Reklama i retoryka. x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
508.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryczne aspekty reklamy (przykład polski). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 57-64  szczegóły 
509.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka. Historyczne perspektywy współczesnej dyscypliny wiedzy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 133-137 ([rec. ks.:] Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, ...) szczegóły 
510.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 43-65  szczegóły 
511.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka przeciw postmodernizmowi. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 35-42  szczegóły 
512.artykuł: Lichański Jakub Z.: Współczesne kierunki badań retorycznych. Próba charakterystyki. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 49-60  szczegóły 
513.artykuł: Limont Wiesława: Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 3 s. 43-47  szczegóły 
514.artykuł: Lindemann Petra: Einige Probleme bei der Bestimmung einer Textsorte "Alltagsgespraech". Skamandros 1989 (1989) s. 207-214  szczegóły 
515.artykuł: Lizak Jadwiga: Metafora w czasopismach dla dzieci i możliwości jej interpretacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 75-86 (na przykładzie czasopisma Świerszczyk...) szczegóły 
516.artykuł: Loba Mirosław: Metaphore sanglante. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 159-161  szczegóły 
517.artykuł: Loos Tiborne Monika: Zum Lehrfach Stilistik: Nyiregyhaza, Ungarn. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 119-122 (m.in. dot. kształcenia stylu artystycznego...) szczegóły 
518.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki?. x 1999 ([W ks.:] Nowy Śląsk. Materiały III sesji śląskoznawczej Pracowników Na...) szczegóły 
519.artykuł: Lubaś Władysław: Derywaty nowej daty. Twórczość 1992 nr 9 s. 129-132, nr 12 s. 134-137 (nt. nowomowy...) szczegóły 
520.artykuł: Lubaś Władysław: Kultura językowa Polaków. Polonistyka 1989 nr 6 s. 423-433 (dot. języka artystycznego i mówionego (literatury i języka potocznego)...) szczegóły 
521.artykuł: Lubaś Władysław: Słowo o SŁOWACH. Amalgamat 1994 nr 2 s. 23-30 (znaczenie i rola słowa...) szczegóły 
522.artykuł: Lubaś Władysław: Żurnalistyczne ciosy polityczne. Twórczość 1993 nr 3 s. 127-130 (fel. nt. języka polityków...) szczegóły 
523.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Językowe środki perswazji (na materiale polskich i rosyjskich tekstów reklamowych). x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
524.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
525.artykuł: Lutomski Jacek: Rzeczpospolita 1988 nr 293 s. 4 (z wypowiedziami uczestników...) szczegóły 
526.artykuł: Lysakova Irina P.: Stilistika v aspekte prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Stylistyka 1997 nr 6 s. 387-394  szczegóły 
527.artykuł: Łopata Andrzej: Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 43-52  szczegóły 
528.artykuł: Łotman Jurij: Symbol w systemie kultury. Polska Sztuka Ludowa 1988 nr 3 s. 151-154 (dot. głównie literatury...) szczegóły 
529.artykuł: Łozowski Przemysław: Literary Evidence of Panchrony: Synaesthesia, Emotive Overcharge, and "Swiftly"-Adverbs. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
530.artykuł: Machnicka Violetta: Niektóre błędy i usterki leksykalne oraz frazeologiczne w łódzkiej prasie codziennej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 41-51  szczegóły 
531.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Metafora a językowy obraz świata (Na przykładzie metaforyki morskiej). Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 49-58  szczegóły 
532.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 159-169  szczegóły 
533.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Normy leksykalnostylistyczne polszczyzny literackiej epoki oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 113-128  szczegóły 
534.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 338-344  szczegóły 
535.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Styl prosty w retorykach i poetykach polskiego oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 117-126  szczegóły 
536.artykuł: Majkowska Grażyna: Czy neonowomowa? Język dyskursu politycznego w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Polonistyka 1993 nr 2 s. 72-79  szczegóły 
537.artykuł: Majkowska Grażyna, Satkiewicz Halina: Frazeologia stylu publicystycznego. Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 1988 t. 5 s. 39-54  szczegóły 
538.artykuł: Majkowska Grażyna: O funkcji impresywnej języka w prasie (Techniki oddziaływania propagandowego). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 11/12 s. 105-116  szczegóły 
539.artykuł: Malinowska Ewa: Urzędowe makroakty mowy. Stylistyka 1996 nr 5 s. 323-331 (charakterystyka wypowiedzi urzędowej jako makroaktu mowy...) szczegóły 
540.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
541.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
542.artykuł: Markiewicz Henryk: O użyciach i nadużyciach cytatów. Twórczość 2002 nr 11/12 s. 152-171  szczegóły 
543.artykuł: Masłowski Michel: Rytuały polskiej groteski. Akcent 1991 nr 2/3 s. 183-193  szczegóły 
544.artykuł: Matveeva Tamara V.: Stilistika tekstovykh kategorijj. Stylistyka 1997 nr 6 s. 185-195  szczegóły 
545.artykuł: Matyjas Iwona: Haw Does Grammar Construct a Text? The Meaning of Elipsis and Substitution of Verbs and Clauses. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
546.artykuł: Mączyńska Małgorzata: Funkcja perswazyjna tekstów publicystycznych (w artykułach z lat 1990-1993 zamieszczanych w "Niedzieli"). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 33-46  szczegóły 
547.artykuł: Michalski Maciej: Mimezis. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 12, 14  szczegóły 
548.artykuł: Michel Georg: Sprachlicher Superlativismus im Deutschen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 47-53 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
549.artykuł: Miodek Jan: Chwalę gwary. Wiedza i Życie 1994 nr 1 s. 56 (m.in. nt. obecności gwary w literaturze pięknej, zawiera także tekst m...) szczegóły 
550.artykuł: Miodek Jan: Słowo jest w człowieku. Tygodnik Powszechny 2000 nr 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 33-37, 41, 43, 46, 49 (cykl fel. pośw. m.in. językowi literatury...) szczegóły 
551.artykuł: Mironiuk Leontij: Negacionnaja stilistika russkogo jazyka. Studia Rossica Posnaniensia 1998 z. 28 s. 137-145  szczegóły 
552.artykuł: Mironiuk Leontij: Pro-drop parameter v pol'skom i ukrainskom jazykakh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 206-213 (na materiale poetyckim, z fragm. tekstów...) szczegóły 
553.artykuł: Misterski Henryk: Religijna koncepcja metafory. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 157-161  szczegóły 
554.artykuł: Misterski Henryk: Symbol a metafora biblijna. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 59-62  szczegóły 
555.artykuł: Misterski Henryk: Transfer znaczenia metaforycznego. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 29-33  szczegóły 
556.artykuł: Mistrik Jozef: Religiozny styl. Stylistyka 1992 nr 1 s. 82-89  szczegóły 
557.artykuł: Mitosek Zofia: Mimesis krytyczna (Pamięci J. Lalewicza). Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 72-95 (mimesis językowa jako technika artystyczna awangardy...) szczegóły 
558.artykuł: Mityk Iwona: Problemy z groteską. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 23-30 (na przestrzeni historii literatury...) szczegóły 
559.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: "Co mówię?" O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 143-150 (z przykładami zastosowania korekcji (metanoi) we współczesnej literatu...) szczegóły 
560.artykuł: Młodkowska Marta: Pisanie jako forma istnienia - na podstawie dokumentów z getta warszawskiego. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 55-75  szczegóły 
561.artykuł: Mocarz Maria: Upotreblenie slov kategorii sostojanija v konstrukcijakh raznykh stilejj. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 127-136 (dot. stylu literackiego, publicystycznego, naukowego i urzędowego...) szczegóły 
562.artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka, próba oceny normatywnej. Poradnik Językowy 1997 z. 10 s. 1-23  szczegóły 
563.artykuł: Muryn Teresa: A propos de metonymies substantives, adjectives et verbales. x 1992 ([W ks. zb.:] Etudes de linguistique. Romane et slave. Red. Wiesław Ban...) szczegóły 
564.artykuł: Muryn Teresa: Metonymie et publicite. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 163-166  szczegóły 
565.artykuł: Muryn Teresa: Metonymies et synecdoques. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1991 z. 3 (139) s. 193-202 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
566.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
567.artykuł: Naumann Horst: Stilistische Aspekte der Eigennamen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 83-88  szczegóły 
568.artykuł: Neuger Leonard: Upprakningen som dominant och metod vid tolkningen av en poetisk text. Acta Sueco-Polonica 1994 nr 2 s. 139-155 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
569.artykuł: Nikabadze L'iana U.: O nekatorykh novykh tipakh gazetnykh zagolovkov (Na materiale pressy 80-90-kh godov). Stylistyka 1995 nr 4 s. 177-184  szczegóły 
570.artykuł: Nikolić Vidan: Stylistyka 1996 nr 5 s. 400-405 ([rec. ks.:] Miloslav Z. Carkić: Fonostilistika stiha. Beograd 1995....) szczegóły 
571.artykuł: Nowak Andrzej J.: Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 140-142 ([rec. ks.:] Aspects of Metaphor. Red. Jaakko Hintikka. Dordrecht, Bost...) szczegóły 
572.artykuł: Nowakowska Alicja: Porównanie jako jednostka frazeologiczna. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 67-68  szczegóły 
573.artykuł: Nowak-Wolna Krystyna: Antyczny i średniowieczny rodowód sztuki recytatorskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Pedagogika 1995 [z.] 33 s. 43-50 (nt. artystycznego tekstu mówionego i jego związków z literaturą...) szczegóły 
574.artykuł: n: Stylistyka 1993 nr 2 s. 308-309 ([rec. ks.:] Voprosy stilistiki. Tekst i ego komponenty. Saratov 1992....) szczegóły 
575.artykuł: Nycz Magda: La metafora poetica: un hecho de estilo. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 165-177 (metafora poetycka jako wyraz indywidualnego stylu pisarza...) szczegóły 
576.artykuł: Nycz Ryszard: Funkcje wiadomości prasowych w literaturze. Kultura Niezależna 1988 nr 44 s. 32-50 (zagadnienie wprowadzania i przekształcania w tekstach literackich wia...) szczegóły 
577.artykuł: Nycz Ryszard: Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 20-38  szczegóły 
578.artykuł: Obirek Stanisław: Jezuicka ars rhetorica. Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 163-167 ([rec. ks.:] Barbara Bauer: Jesuistische "ars rhetorica" im Zeitalter d...) szczegóły 
579.artykuł: Odalos Pavol: Stylistyka 1999 nr 8 s. 367-373 ([rec. ks.:] Dana Slancova: Prakticka stylistika (Stylisticka prirucka)...) szczegóły 
580.artykuł: Ohnheiser Ingeborg: Stylistyka 1993 nr 2 s. 280-282 ([rec. ks.:] Beitraege zur stiltheorie. Leipzig 1990....) szczegóły 
581.artykuł: Okopień-Sławińska Aleksandra: Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 165-181  szczegóły 
582.artykuł: Olędzki Mirosław: Wokół znaczenia pojęć "napięcie" i "strategia". Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 127-152 (zastosowanie pojęć do zagadnień narracji...) szczegóły 
583.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Literackie głosy w dialogu. x 1995 ([W ks. zb.:] Teologia, kultura, współczesność. Tarnów 1995, s. 114-118...) szczegóły 
584.artykuł: Ong Walter J.: Pismo a struktura świadomości (Nowy świat autonomicznego dyskursu). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 4/5 s. 159-179 (m.in. nt. retoryki, jej funkcji w świecie antycznym i współcześnie...) szczegóły 
585.artykuł: Orłowski Jan: Stylistyczna funkcja polonizmów w rosyjskich utworach literackich o tematyce polskiej. x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
586.artykuł: Osiejuk Emilia: Dyskurs czyli o wielowymiarowej machinie języka. Wiedza i Życie 1988 nr 10 s. 54-56 (dot. narracji...) szczegóły 
587.artykuł: Ostrowski Witold: Titles and Subtitles. Preliminary Notes on Their History and Function. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1999 z. 3 s. 97-116  szczegóły 
588.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
589.artykuł: Owczarek Jan: Etyka a frazeologia. Polonistyka 1994 nr 7 s. 413-415  szczegóły 
590.artykuł: Ożdżyński Jan: Inwariant kulturowy wypowiedzi. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 211-232 (na przykładzie literatury, w której występuje motyw morza i żeglugi...) szczegóły 
591.artykuł: Ożdżyński Jan: Pojęcie "kulturemu" jako podstawowej jednostki derywacji stylistycznej. Stylistyka 1993 nr 2 s. 173-185  szczegóły 
592.artykuł: Ożóg Kazimierz: Kategoria przeszłości (tradycji) w tekstach reklamowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 237-245  szczegóły 
593.artykuł: Pacak-Gamalski Bogumił: Zapis pamięci zmysłowej w wierszu lirycznym. Strumień 2000 nr 2 s. 9-12  szczegóły 
594.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologia w kontekście poetyckim. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 331-340  szczegóły 
595.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizm jako podstawa obrazu poetyckiego. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 267-275  szczegóły 
596.artykuł: Pajdzińska Anna: Językowe granice metafory. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 131-143  szczegóły 
597.artykuł: Pajdzińska Anna: Obraz tęsknoty w polszczyźnie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 7-17 (m.in. na materiale literackim; z not. o autorce art.; ze streszcz. w j...) szczegóły 
598.artykuł: Paszek Jerzy: Kicz i styl. Stylistyka 1994 nr 3 s. 124-134  szczegóły 
599.artykuł: Paszek Jerzy: Polska stylistyka literacka w latach 80.. Stylistyka 1992 nr 1 s. 139-148  szczegóły 
600.artykuł: Paszek Jerzy: Polski kalambur. Śląsk 2000 nr 2 s. 58-59 (przegląd kalamburów w literaturze polskiej od Mikołaja Reja do Witolda...) szczegóły 
601.artykuł: Patras Vladimir: Kriza hovoroveho stylu?. Stylistyka 1996 nr 5 s. 198-209 (nt. kryzysu stylu kolokwialnego i prozy postmodernistycznej...) szczegóły 
602.artykuł: Patras Vladimir: Stylove konfrontacie v nabozensky ladenom rozhlasovom zanri. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
603.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Cudzomowa. Polonistyka 1994 nr 7 s. 407-410  szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: "Mowa ich gładka" (zamiast redakcyjnego przypisu). Polonistyka 1994 nr 7 s. 411-412  szczegóły 
604.artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Makabreska wobec ciężaru i lekkości istnienia. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 96 (na przykładzie twórczości m.in. Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefo...) szczegóły 
605.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 5-17  szczegóły 
606.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele". Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 129-141  szczegóły 
607.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Klęska elit?. Twórczość 1993 nr 3 s. 145-146 (polski język polityczny; fel....) szczegóły 
608.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Ujadanie przymiotników. Twórczość 1992 nr 9 s. 145-146 (fel....) szczegóły 
609.artykuł: Peisert Maria: Literatura tzw. postmodernizmu wobec normy językowej. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 24-28 (na podstawie działalności literackiej "BruLionu", "Twórczości", "Dialo...) szczegóły 
610.artykuł: Peisert Maria: O sposobach emocjonalnej waloryzacji tekstu pisanego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1989 t. 16 s. 97-110 (na przykładzie tekstów poetyckich...) szczegóły 
611.artykuł: Petrishhev Sergejj D., Petrishheva Evgenija F.: Klassifikacija stilisticheski okrashennojj leksiki russkogo jazyka. Stylistyka 1997 nr 6 s. 395-412  szczegóły 
612.artykuł: Piechota Marek: Kryzys retoryki. Śląsk 2001 nr 8 s. 34-36 (m.in. o popularyzacji różnych idei przy użyciu określonych figur retor...) szczegóły 
613.artykuł: Piechota Marek: Motto w dziele literackim. Rekonesans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 104-121  szczegóły 
614.artykuł: Piekarczyk Dorota: Językowy obraz świata w metaforze "świat to teatr". Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 96-104  szczegóły 
nawiązanie: Darasz Wiktor J.: Cały świat to scena. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 308-309  szczegóły 
615.artykuł: Pilinskijj Nikalajj: Stylistyka 1992 nr 1 s. 176-178 ([rec. ks.:] Antonina Grigorash: Frazeologija i stil'. Kijiv 1991....) szczegóły 
616.artykuł: Piotrowicz Anna: O niektórych regionalizmach w prozie współczesnych pisarzy wielkopolskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
617.artykuł: Pisarek Walery: Retoryki dziś w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 112-117  szczegóły 
618.artykuł: Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
619.artykuł: Pluta Nina: Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 597-599 ([rec. ks.:] Graciela Reyes: Polifonia de la narration. La citacion en ...) szczegóły 
620.artykuł: Płóciennik Iwona: Stan badań nad polem wyrazowym w odmianie idiolektalnej języka. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 43-54 (nt. wykorzystywania koncepcji pól wyrazowych do analizy konkretnych te...) szczegóły 
621.artykuł: Podkidacz Waldemar: Militaryzacja języka propagandy marcowej 1968. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 157-161 (na przykładzie tekstów prasowych...) szczegóły 
622.artykuł: Podracki Jerzy: "Hamletyczne rozterki donkiszota", czyli o wpływie literatury na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
623.artykuł: Podracki Jerzy: "Judaszowe srebrniki" i "argusowe oko", czyli o wpływie Biblii i mitologii na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
624.artykuł: Podracki Jerzy: Zapis dialogów w tekście literackim. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
625.artykuł: Poetschke Hans Juergen: Ist das Vorwort eine metakommunikative Textsorte?. Skamandros 1989 (1989) s. 187-195  szczegóły 
626.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Rhetoric and civility. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 144-145 ([rec. ks.:] Harold Barrett: Rhetorik and civility. Human development,...) szczegóły 
627.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
628.artykuł: Prandi Michele: La structure interne des tropes. Une approche grammaticale. Linguistica Silesiana 1992 t. 14 s. 29-42 (wewnętrzna struktura tropów poetyckich na przykładzie poezji francuski...) szczegóły 
629.artykuł: Prandi Michele: La structure interne des tropes: Une approche grammaticale. Linguistica Silesiana 1993 t. 15 s. 39-51  szczegóły 
630.artykuł: Prigodich Nikolajj G.: Pamjati professora L"va Shakuna. Stylistyka 1998 nr 7 s. 418-421 (sylwetka uczonego; także o jego pracach z zakresu stylistyki...) szczegóły 
631.artykuł: Ptashnyk Stefaniya: Empfehlen ode Vorschreiben? Zur Formulierung und Legitimierung der Stilnormen in den praktischen Stilistiken nach 1945. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 77-97 (dot. języka niemieckiego...) szczegóły 
632.artykuł: Puzynina Jadwiga: Człowiek - Język - Sacrum. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
633.artykuł: Puzynina Jadwiga: Konotacje leksykalne w interpretacji tekstu literackiego (Na przykładzie analizy "Purytanizmu" C. Norwida). x 1988 ([W ks. zb.]: Konotacje. Pod red. Jerzy Bartmińskiego. Lublin 1988, s. ...) szczegóły 
634.artykuł: Puzynina Jadwiga: O celach i metodach pracy nad słownikami języka pisarzy. x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
635.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
636.artykuł: Ricoeur Paul: Metafora i symbol. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 233-254 (z not. o aut., s. 452....) szczegóły 
637.artykuł: Ristić Stana: Stylistic Functions of Expressive Words in a Literary Text. Stylistyka 1997 nr 6 s. 433-442  szczegóły 
638.artykuł: Rittel Teodozja: Metafora w lingwistyce edukacyjnej. Inspiracje Polonistyczne 2001 nr 21 s. 3-9  szczegóły 
639.artykuł: Rittel Teodozja: Metafory "światła" modelowane "Biblią" (Z wykorzystaniem wierszowanych tekstów Anastazji Domagały). x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
640.artykuł: Rittel Teodozja: Odsłanianie sensów metaforycznych w dyskursie edukacyjnym. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
641.artykuł: Robotycki Czesław: Historia i tradycja - dwie kategorie opisu przeszłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 15-20  szczegóły 
642.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Polski pidgin. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 72-78 (nt. posługiwania się pseudoangielszczyzną w języku polskim...) szczegóły 
643.artykuł: Ron Moshe: Wokół mimesis: Mowa pozornie zależna, mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 277-305  szczegóły 
644.artykuł: Roscher Wolfgang: Stilkontroversen und Ausdrucksverwandtschaften der Kuenste zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 15 s. 29-48 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
645.artykuł: Roy Friedrich: Zu einigen Problemen bei der Stilanalyse literarischer Texte im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 35-38  szczegóły 
646.artykuł: R.S.: Nowomowa. Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 58-64  szczegóły 
647.artykuł: R.S.: Wulgaryzmy w literaturze. Poradnik Językowy 1997 z. 6 s. 71-77  szczegóły 
648.artykuł: Rurawski Józef: Kalambur (Vademecum słów i znaczeń). Wiedza i Życie 1988 nr 11/12 s. 76-78  szczegóły 
649.artykuł: Rurawski Józef: Wiedza i Życie 1988 nr 10 s. 62-64 (o tytule literackim....) szczegóły 
650.artykuł: Rusecki Marian: O pojęciu znaku religijnego. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 257-281 (m.in. o symbolu religijnym...) szczegóły 
651.artykuł: Rusinek Michał: Czy retoryki można uczyć?. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 28-32  szczegóły 
652.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
653.artykuł: Ruszkowski Marek: Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 185-192  szczegóły 
654.artykuł: Ruszkowski Marek: Liczebność próby w statystyczno-składniowych badaniach stylu. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 174-180 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
655.artykuł: Ruszkowski Marek: O prawidłowości statystycznej Yule'a (uwagi polemiczne). Stylistyka 2002 nr 11 s. 541-547  szczegóły 
656.artykuł: Ruszkowski Marek: Parataksa we współczesnej prozie polskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 179-185  szczegóły 
657.artykuł: Ruszkowski Marek: Prawo Menzeratha w badaniach syntaktycznych. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 187-192 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
658.artykuł: Ruszkowski Marek: Składniowa interpretacja stylu opowiadań A. Brychta, M. Hłaski i M. Nowakowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 27-38  szczegóły 
659.artykuł: Ruszkowski Marek: Stylistyka literaturoznawcza - stylistyka językoznawcza (przegląd stanowisk). Stylistyka 2000 nr 9 s. 417-422  szczegóły 
660.artykuł: Ruszkowski Marek: Wybór jako podstawowy wyróżnik stylu językowego. Stylistyka 1998 nr 7 s. 61-66  szczegóły 
661.artykuł: Rybka Małgorzata: Funkcje stylistyczne nazw własnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 79-101 (stan badań i funkcje onomastyki literackiej...) szczegóły 
662.artykuł: Rybka Małgorzata: "Może być bez tytułu" - o tytułach tekstów poetyckich. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 273-290 (w utworach XX-wiecznych...) szczegóły 
663.artykuł: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 217-220 (rec. ks.: Marie Cechova, Jan Chloupek, Marie Krcmova, Eva Minarova: St...) szczegóły 
664.artykuł: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI/XVII wieku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 102-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
665.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
666.artykuł: Sadowski Witold: Czkawka tkaczki. Życie 1999 nr 141 s. 19 (dot. figury etymologicznej; z fragm. wierszy...) szczegóły 
667.artykuł: Salimovskij Vladimir: Stylistyka 1995 nr 4 s. 362-365 ([rec. ks.:] Sovremennaja russkaja ustnaja nauchnaja rech'. T. 2: Sinta...) szczegóły 
668.artykuł: Sarnowski Michał: Porównanie i metafora: dwa różne sposoby wartościowania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 117-133  szczegóły 
669.artykuł: Sarrazin Bernard: Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. Akcent 1991 nr 2/3 s. 88-94  szczegóły 
670.artykuł: Sasaki Ken-ichi: Głębsza retoryka. Mechanizm propagandy jako perswazji. Estetyka i Krytyka 2003 nr 4 s. 115-134 (m.in. na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
671.artykuł: Schaarschmidt Gunter: Multilingualism and the problem of literary style. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 75-87  szczegóły 
672.artykuł: Schmidt Veronika: Der Stilzug und seine Realisierung durch Stilmittel. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 4 s. 127-138 (analiza fragm. tekstu Bertolta Brechta...) szczegóły 
673.artykuł: Schuerer Juergen: Moeglichkeiten der Stilistik als Ausbildungsfach in der Deutschlehrausbildung (DAF) - curriculare Vorstellungen und praktische Erfahrungen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 39-46  szczegóły 
674.artykuł: Senderska Joanna: Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 61-67 (nt. szyku inwersyjnego w funkcji stylistycznej...) szczegóły 
675.artykuł: Senderska Joanna: Poezja a gramatyka. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 7-10 (wykorzystanie struktur gramatycznych w poezji...) szczegóły 
676.artykuł: Seriot Patrick: Ethnos i demos: dyskursywne konstruowanie zbiorowej tożsamości. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 134-142 (o roli słów i nazw w dyskursie o narodzie i stwarzaniu przez nie grup ...) szczegóły 
677.artykuł: Siatkowska Ewa: Z zagadnień rozwoju języka czeskiego Pragi na podstawie wybranych tekstów literackich. x 1999 ([w ks. zb.:] Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19-21 maja 1997...) szczegóły 
678.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
679.artykuł: Sierszulska Anna: Fikcja wbrew ograniczeniom języka. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 159-176 (przegląd stanowisk badawczych nt. roli fikcji w przekazywaniu treści p...) szczegóły 
680.artykuł: Sirotinina Ol'ga B.: Izuchenie rozgovornojj rechi kak odna iz problem russkojj stilistiki. Stylistyka 1997 nr 6 s. 137-144 (omówienie prac naukowych z zakresu stylistyki i językoznawstwa oraz sł...) szczegóły 
681.artykuł: Sirotinina Ol'ga B.: Razgovornaja rech' v sisteme literaturnogo jazyka i razgovornost' v istorii russkojj khudozhestvennojj rechi. Stylistyka 1995 nr 4 s. 86-102  szczegóły 
682.artykuł: Siuciak Mirosława: Stylizacja wypowiedzi żydowskich w sztukach najpopularniejszych śląskich dramatopisarzy z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 122-135 (w utworach pisarzy: Piotr Kołodziej, Juliusz Ligoń, Karol Miarka....) szczegóły 
683.artykuł: Skoczylas-Krotla Edyta: Funkcje stylistyczne nazw własnych w wybranych podaniach i legendach polskich. x 2001 ([w ks. zb.:] W kręgu literatury, języka i kultury. Pod red. Anety Majk...) szczegóły 
684.artykuł: Skornia Hanna: L'anaphore est-elle un operateur syntaxique?. Linguistica Silesiana 1990 t. 11 s. 21-27 (rola anafory w zdaniu...) szczegóły 
685.artykuł: Skubalanka Teresa: Czy można mówić o istnieniu systemu stylistycznego?. Stylistyka 1992 nr 1 s. 27-38  szczegóły 
686.artykuł: Skubalanka Teresa: Fleksja a język pisarza. x 1989 ([W ks. zb.:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profes...) szczegóły 
687.artykuł: Skubalanka Teresa: O definicjach stylu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 7-23  szczegóły 
688.artykuł: Skubalanka Teresa: O rozwoju stylów językowych. Stylistyka 1993 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
689.artykuł: Skubalanka Teresa: Structure du lexique poetique. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 50-55  szczegóły 
690.artykuł: Skudrzykowa Aldona: Język mówiony w literackim zapisie. Problemy badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 62-69  szczegóły 
691.artykuł: Skvareninova Ol'ga: Gramatika dyadickeho textu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 204-209  szczegóły 
692.artykuł: Skvareninova Ol'ga: Jozef Mistrik. Jubileum zakladatel'a slovenskej stylistyky. Stylistyka 1996 nr 5 s. 384-387  szczegóły 
693.artykuł: Skwara Marek: O Arystotelesowskiej teorii dowodzenia retorycznego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 130-152  szczegóły 
694.artykuł: Skwara Marek: O "miejscach" retorycznych. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 138-155 (teoria toposu od antyku do renesansu...) szczegóły 
695.artykuł: Skwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118  szczegóły 
696.artykuł: Sławkowa Ewa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 210-217  szczegóły 
697.artykuł: Sławkowa Ewa: Szkic do poetyckiego obrazu życia (O potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 163-175  szczegóły 
698.artykuł: Sławkowa Ewa: "Wartość słowa" w tekście artystycznym. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 39-45  szczegóły 
699.artykuł: Sobkiewicz Leszek: Prawda metafor w prozie nowoczesnej: labirynt, ulica, kłącze. x 1998 ([w ks. zb.:] Prawda i twórczość. Pod red. Mateusza Kapustki. Wrocław 1...) szczegóły 
700.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Ironija i ejo rol' v stanovlenijj novogo vremeni. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 47-55  szczegóły 
701.artykuł: Solganik Grigorijj Ja.: Izuchenie gazetno-publicisticheskogo stilja v SSSR (Rossii) v 50-90-e gg. XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 87-111 (omówienie prac naukowych z zakresu stylistyki, językoznawstwa i słown...) szczegóły 
702.artykuł: Spasow Ludmił: Funkcja przymiotnika odczasownikowego w budowie tekstu artystycznego (Wyprzedaż starych metafor). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 32-37 (na przykładzie języka macedońskiego...) szczegóły 
703.artykuł: Spychała Izabela: Współczesne teorie metafory. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 183-189  szczegóły 
704.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
705.artykuł: Stankowska Agata: Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 126-136 (dot. specyfiki elipsy jako figury poetyckiej...) szczegóły 
706.artykuł: Stankowska Agata: Trop w imadle idei. O literaturoznawczej koncepcji symbolu. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 69-81  szczegóły 
707.artykuł: Stefaniak Katarzyna: Sound symbolism in comic strip onomatopoeia. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 9 (1989) s. 129-146 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
708.artykuł: Stelmaszuk Anna: Ironicheskaja tekstovaja dominanta i ejo rol' v organizacii khudozhestvennogo teksta. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 181-191 (na przykładzie prozy rosyjskiej...) szczegóły 
709.artykuł: Stelmaszuk Anna: Semantika i funkcii metafory. Linguodidactica 1998 nr 2 s. 177-183  szczegóły 
710.artykuł: Stich Alexandr: Publicisticky styl v soustave funkcnich stylu. Stylistyka 1992 nr 1 s. 98-106  szczegóły 
711.artykuł: Stoff Andrzej: "Mówić" i "być". Z problemów języka w dramacie współczesnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 93-124  szczegóły 
712.artykuł: Stoianovijc Andrejh: Neodrejdenolichne rechenice u nauchnom stilu ruskog i srpskog jhezika. Stylistyka 1995 nr 4 s. 185-203  szczegóły 
713.artykuł: Stojanovich Andrejj: Problemy sopostavitel'nojj stilistiki Jugoslavii. Stylistyka 1997 nr 6 s. 565-574  szczegóły 
714.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 473 ([rec. ks.:] Kommunikativnye aspekty slova v tekstakh raznoj zhanrovo-s...) szczegóły 
715.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 470-471 ([rec. ks.:] Nina S. Bolotnova: Leksicheskaja struktura khudozhestvenno...) szczegóły 
716.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 470 ([rec. ks.:] Ocherki istorii nauchnogo stilja russkogo literarurnogo ja...) szczegóły 
717.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 468-469 ([rec. ks.:] Lutz von Werder: Lehrbuch des kreativen Schreibens. Berlin...) szczegóły 
718.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 526 (nota nt. czasopism naukowych poświęconych stylistyce: "Stil" (Belgrad)...) szczegóły 
719.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 518 (rec. ks.: Stereotipnost' i tvorchestvo w tekste, mezhvuz. Red. M.P. Ko...) szczegóły 
720.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 521-522 (rec. ks.: N.S. Bolotnova: Filologicheskijj analiz teksta. Ch. 4: Metod...) szczegóły 
721.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 521 (rec. ks. zb.: Dialog s tekstom. Problemy obuchenija styslovojj interpr...) szczegóły 
722.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 471-472 ([rec. ks.:] N.A. Kupina: Totalitarnyj jazyk: Slovar' i rechevye reakci...) szczegóły 
723.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 412 ([rec. ks.:] Khudozhestvennyj tekst. Struktura, jazyk, stil'. Sankt-Pet...) szczegóły 
724.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 411-412 ([rec. ks.:] Raznovidnosti teksta v funkcional'no-stilevom aspekte. Red...) szczegóły 
725.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 401-403 ([rec. ks.:] Svenka Savić: Diskurs analiza. Novi Sad 1993; nota....) szczegóły 
726.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 397-398 ([rec. ks.:] Jozef Mistrik: Recnicke umenie. Bratislava 1994; nota....) szczegóły 
727.artykuł: Styl? Moje dzisiejsze rozumienie stylu. [Ankieta]. Stylistyka 1996 nr 5 s. 332-368 (ankieta redakcji Stylistyki; wypowiedzi: Miloslav Z. Carkic: On...) szczegóły 
728.artykuł: Styl? Moje dzisiejsze rozumienie stylu. [Ankieta]. Stylistyka 1995 nr 4 s. 223-297 (ankieta redakcji Stylistyki; wypowiedzi: Miroslav Cervenka, Inn...) szczegóły 
729.artykuł: Symotiuk Stefan: "Wibracja" jako kontekst literatury. Poezja 1989 nr 8 s. 71-81 (dot. narracji nasyconej rytmem mowy i wibracją werbalną...) szczegóły 
sprostowanie: Poezja 1989 nr 8 s. 111  szczegóły 
730.artykuł: Symotiuk Stefan: "Wibracyjny" status słowa. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 62-72  szczegóły 
731.artykuł: Szaruga Leszek: Życie w języku, język życia. Kresy 1995 nr 21 s. 40-44 (źródła polszczyzny literackiej jako przedmiot zainteresowań pisarzy i ...) szczegóły 
732.artykuł: Szczepankowska Irena: Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 157-181 (dot. także literaturoznawstwa...) szczegóły 
733.artykuł: Szczerbak Jacek: Perswazja a obiektywizm w dziennikarstwie. Przegląd Zachodni 2003 nr 3 s. 169-183  szczegóły 
734.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 477-479 ([rec. ks. zb.:] Russian philology and history. In Honour of Professor ...) szczegóły 
735.artykuł: Szkudlarek Ewa: Środki kohezji w utworach poetyckich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2001 nr 5 s. 9-36 (na przykładach wziętych z powojennej poezji polskiej; głównie twórczoś...) szczegóły 
736.artykuł: Szkudlarek Ewa: Wskaźniki nawiązania międzyzdaniowego w pozycji pierwszego argumentu predykatu (Na materiale współczesnej nowelistyki polskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 57-65  szczegóły 
737.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia i transcendencja. Próba ujęcia istoty ironiczności. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988 t. 7 z. 3 s. 97-112  szczegóły 
738.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - wyznawcy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 95-113 (poglądy m.in. Fryderyka Schlegla, Novalisa, Georga Wilhelma Hegla, Sor...) szczegóły 
739.artykuł: Szturc Włodzimierz: Wśród fabuł ironicznie zawikłanych. Od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 81-90  szczegóły 
740.artykuł: Szumska Dorota: Na tropach tropu. Rozważania o metaforze poetyckiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 35 (streszczenie referatu...) szczegóły 
741.artykuł: Szumska Dorota: Niepokorna natura pleonazmów. Rozważania o redundancji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 64-65 (streszczenie referatu...) szczegóły 
742.artykuł: Szwedek Aleksander: Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2002 nr 1/2 s. 81-96 (przegląd koncepcji teoretycznych...) szczegóły 
743.artykuł: Szwedek Aleksander: "Silk gowns" and "maces" a study of metonymy. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
744.artykuł: Szymański Mikołaj: Hyperbole and atisayokti. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 115-119 (nt. odpowiedników czterech typów przesadni, wyróżnionych w dziele Mamm...) szczegóły 
745.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki abstrakcyjne komponentami poetyckich konstrukcji nominalnych w wierszach od XVI do XX w.. x nr s. ([w ks. zb.:] Rozmaitości językowe. Ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi...) szczegóły 
746.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 37-44  szczegóły 
747.artykuł: Śliwiński Władysław: Somatyzmy jako podstawy poetyckich konstrukcji nominalnych w dawnych i współczesnych utworach wierszowanych. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 251-258  szczegóły 
748.artykuł: Ślósarska Joanna: Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 33-45  szczegóły 
749.artykuł: Ślósarska Joanna: Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 87-96 (prezentacja podstawowych konceptualizacji pola metaforycznego w kontek...) szczegóły 
750.artykuł: Śnieżko Dariusz: Fenomen grafomanii czyli na Hermenegildę Kociubińską paszkwil trzeci. Pogranicza 1997 nr 1 s. 54-62  szczegóły 
751.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Wolność dupce w swej chałupce (Językowe gry przysłowiowe). Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 240-249 (nt. wykorzystania przysłowiowych związków frazeologicznych oraz biblij...) szczegóły 
752.artykuł: Tanasic Sreto: Dekomponovane glagola u knizhevnoumjjetnichkom stilu. Stylistyka 1996 nr 5 s. 305-312 (nt. czasowników stylu artystycznoliterackiego...) szczegóły 
753.artykuł: Tarsa Jadwiga: O definicji skrzydlatych słów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 [z.] 33 (1994) s. 83-88  szczegóły 
754.artykuł: Tatarinov Viktor A.: Formirovanie funkcional'no-stilisticheskogo napravlenija v russkom terminovedenii. Stylistyka 1995 nr 4 s. 332-337  szczegóły 
755.artykuł: Telwikas Artur: A... jak artyzm. Artystyczny tekst literacki, artystyczna literatura. Akapit 2000 nr 2 s. 30  szczegóły 
756.artykuł: Termińska Kamilla: Metafora synestezyjna. Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
757.artykuł: Tkaczewski Dariusz: Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych. x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
758.artykuł: Tokarski Ryszard: Introspekcja i dane językowe w semantycznej analizie tekstu poetyckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 297-305  szczegóły 
759.artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595 (na przykładzie wiersza "Gazela żałobna" Józefa Łobodowskiego...) szczegóły 
760.artykuł: Tokarski Ryszard: Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 117-137  szczegóły 
761.artykuł: Tokarski Ryszard: Wartościowanie człowieka w metaforach językowych. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 144-157  szczegóły 
762.artykuł: Tokarz Bożena: Kilka uwag o redukcji metafory. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 51-58  szczegóły 
763.artykuł: Tomasik Wojciech: Kto mówi? Jeszcze o mowie pozornie zależnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 112-127  szczegóły 
764.artykuł: Tomasik Wojciech: O interpretowaniu literackich aktów mowy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 125-404  szczegóły 
765.artykuł: Toshovich Branko: Struktura glagol'nojj metafory. Stylistyka 1998 nr 7 s. 221-251  szczegóły 
766.artykuł: Tosović Branko: Povtornaja nominacija v "Biblii". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
767.artykuł: Tosović Branko: Znacenjhe kao semanticko-stilisticka kategorija. Stylistyka 1995 nr 4 s. 70-85  szczegóły 
768.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
769.artykuł: Turner Mark: What is the poet to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 74-79 (metafory i metaforyczne analogie jako strategia poznawcza; poezja jako...) szczegóły 
770.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Retoryka - sztuka przekonywania, jej początki i miejsce w literaturze. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 12-20  szczegóły 
771.artykuł: Tutak Kinga: Problemy opisu składniowego współczesnych tekstów literackich i publicystycznych na przykładzie wybranych typów zdań podrzędnie złożonych. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 56-62 (na przykładzie zdań m.in. z prozy Stefana Chwina, Nataszy Goerke, Pawł...) szczegóły 
772.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Z problematyki kształtowania się stylu potocznego. Stylistyka 1993 nr 2 s. 51-59  szczegóły 
773.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Sytuacja języka polskiego w Polsce niepodległej. Polonistyka 1989 nr 6 s. 412-422 (m.in. różnice w zakresie stylu języka literackiego na ziemiach dawnych...) szczegóły 
774.artykuł: Urbańska Dorota: Funkcje metatekstu w wierszu współczesnym. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 150-157 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
775.artykuł: Uzarević Josip: Mat. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 43-58 (nt. roli i funkcji przekleństw, ze streszczeniem w jęz. polskim, not. ...) szczegóły 
776.artykuł: Uździcka Marzanna: Struktura a funkcja tytułu utworu literackiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 237-243  szczegóły 
777.artykuł: Vinokur Tat'jana G.: Aktual'nyje nuzhdy slovarnojj teorii i praktiki v sovremennojj stilistike. Stylistyka 1992 nr 1 s. 107-115  szczegóły 
778.artykuł: Wachowski Jacek: O porównaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 177-191  szczegóły 
779.artykuł: Walczak Bogdan: Skrzydlate słowa trzech wieszczów w polskim języku ogólnym. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 9-18  szczegóły 
780.artykuł: Wałaszewska Ewa: The distinction between novel and non-novel metaphors in experientalism and the Theory of Relevance. Anglica 1997 t. 7 s. 109-123  szczegóły 
781.artykuł: Warchala Jacek: Uczestnicy dialogu w procesie komunikacji językowej. Postscriptum 1992 nr 3 s. 39-45  szczegóły 
782.artykuł: (wa): Stylistyka 1995 nr 4 s. 412-413 ([rec. ks.:] Chelovek, tekst, kul'tura. Ekaterinburg 1994; nota....) szczegóły 
783.artykuł: Weigt Zenon: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 353-355 ([rec. ks.:] Nina Janich: Werbesprache Ein Arbeitsbuch. Tuebingen 1999...) szczegóły 
784.artykuł: Wieczorek Ryszard: "Missa parodia" wobec tradycji retorycznej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 39-42 (nt. związków retoryki i muzyki - "msza-parodia" - renesansowa technika...) szczegóły 
785.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Podróż do kresu metafory. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 46-48 (metafora podróży i formuły językowe stosowane przez pisarzy...) szczegóły 
786.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
787.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
788.artykuł: Wierzbicka Anna: Wschodnioeuropejska kultura żydowska w świetle żydowskiej "etnografii mowy". Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 5-25 (m.in. na przykładach tekstów Starego Testamentu i prozy Szolema Alejch...) szczegóły 
789.artykuł: Wilbur Richard: The fullest possible awareness. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 108 (język poezji i jego zadania...) szczegóły 
790.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
791.artykuł: Wilkoń Aleksander: Metafora i argumenty. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 196-201  szczegóły 
792.artykuł: Wilkoń Aleksander: Styl panegiryczny. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
793.artykuł: Wilkoń Aleksander: Typologia współczesnych stylów literackich. Cz. I: Style poetyckie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 7-21  szczegóły 
794.artykuł: Witkowski Lech: Oblicza i metamorfozy kiczu. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 5 s. 1-5  szczegóły 
795.artykuł: Witkowski Lech: Oblicza i metamorfozy kiczu. x 2000 ([w ks.:] Lech Witkowski: Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humani...) szczegóły 
796.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
797.artykuł: Witosz Bożena: Estetyzm, antyestetyzm, anestetyzm - refleksy pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 47-60  szczegóły 
798.artykuł: Witosz Bożena: Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 197-208  szczegóły 
799.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
800.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
801.artykuł: Wojtak Maria: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu (cz. II) - dramat powojenny. Stylistyka 1997 nr 6 s. 525-540  szczegóły 
802.artykuł: Wojtak Maria: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu (cz. I). Stylistyka 1995 nr 4 s. 298-331  szczegóły 
803.artykuł: Wojtak Maria: Czy można mówić o stylu człowieczej rozmowy z Panem Bogiem?. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
804.artykuł: Wojtak Maria: O początkach stylu religijnego w polszczyźnie. Stylistyka 1992 nr 1 s. 90-97  szczegóły 
805.artykuł: Wojtak Maria: Pojęcie stylizacji jako narzędzia opisu utworów literackich. Stylistyka 1994 nr 3 s. 135-142  szczegóły 
806.artykuł: Wojtak Maria: Przemiany stylowe w obrębie gatunku literackiego (na przykładzie komedii polskiej XVII i XVIII w.). Stylistyka 1993 nr 2 s. 61-69  szczegóły 
807.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka 1992 nr 1 s. 162-170 ([rec. ks.:] Barbara Sandig: Stilistik der deutschen Sprache. Berlin, N...) szczegóły 
808.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyczne ukształtowanie dramatu - założenia analiz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 109-120  szczegóły 
809.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka a pragmatyka - stan i perspektywy w stylistyce polskiej. Stylistyka 1998 nr 7 s. 369-377  szczegóły 
810.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatywnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 299-308  szczegóły 
811.artykuł: Woldan Alois: Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (Na podstawie polskich tekstów literackich). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 183-194 (z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
812.artykuł: Wolińska Olga: Mechanizmy i gramatyczno-leksykalne środki perswazji językowej w tekstach czasu wojny. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
813.artykuł: Wolińska Olga: Nowomowa a język propagandy wojennej. Postscriptum 1992 nr 3 s. 4-9  szczegóły 
814.artykuł: Wolińska Olga: Środki stylistyczne w funkcji perswazyjnej. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
815.artykuł: Worsowicz Monika: Faits divers - inforozrywka w prasie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 253-259  szczegóły 
816.artykuł: Wyderka Bogusław: O niektórych problemach systematyzacji środków stylowych. Stylistyka 1992 nr 1 s. 129-138  szczegóły 
817.artykuł: Wyderka Bogusław: O rodzajach przerzutni. Stylistyka 1998 nr 7 s. 253-278 (na podstawie wierszy Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego,...) szczegóły 
818.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
819.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
820.artykuł: Zagórski Zygmunt: O sposobach badania składni i stylu tekstów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 9-31 (na materiale literackim...) szczegóły 
821.artykuł: Zaremba Charles: O języku francuskiej polityki. Arka 1993 nr 43 s. 56-67 (także paralele z polską nowomową; z not. o Ch. Zarembie...) szczegóły 
822.artykuł: Zarębina Maria: Rola przymiotników w stylu "prozy artystycznej". Polonica [Kraków] 2000 t. 20 s. 289-298  szczegóły 
823.artykuł: Zarębina Maria: Statistical analysis of conjuctions in dialogue - natural language vs. language of artistic drama (On the basis of polish material). x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
824.artykuł: Zaśko-Zielińska Monika: Recenzja i jej norma gatunkowa. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 96-107  szczegóły 
825.artykuł: Zgółka Tadeusz: Aksjologiczne i lingwistyczne wyznaczniki języka poezji. x 1993 ([W ks. zb.:] Humanistyka jako autorefleksja kultury. Poznań 1993 s. 12...) szczegóły 
826.artykuł: Zgółka Tadeusz: O potrzebie retoryki. Polonistyka 1994 nr 7 s. 388-395  szczegóły 
827.artykuł: Zgółkowa Halina: Dlaczego retoryka?. Polonistyka 2001 nr 6 s. 327-332 (postulat przywrócenia retoryki do polskiej szkoły...) szczegóły 
828.artykuł: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 1987 nr z 13 VIII s. 5, 15 ([rec. ks.:] E. Kuryluk: Salome and Judas in the cave of sex. The grote...) szczegóły 
829.artykuł: Ziomek Jerzy: Wprowadzenie do teorii solecyzmu (Preliminaria translatologiczne). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 131-148  szczegóły 
830.artykuł: Zum Lehrprogram Stilistik: Smolensk (Russland). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 113-115 (m.in. nt. kształcenia stylu tekstów artystycznych...) szczegóły 
831.artykuł: Żeberek Teresa: O pewnych typach incipitów literackich tekstów pisanych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 111-117 (chwyty kompozycyjne stosowane przy tworzeniu formuł incipitowych; na p...) szczegóły 
832.artykuł: Żyłko Bogusław: Symbol w ujęciu grupy Tartu-Moskwa. x 1994 ([w ks. zb.:] Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
833.impreza: "Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (językoznawcze studia opisowe i komparatywne" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Wierzbiński Jarosław: Forum slawistów. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 36-37 (sprawozdanie...) szczegóły 
834.impreza: Forum Kultury Słowa.  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 7/8 s. 11 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 5/6 s. 11 (nota zapow....) szczegóły 
835.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Rejter Artur: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Gatunki mowy i ich ewolucja". Poradnik Językowy 2000 z. 6 s. 61-65  szczegóły 
836.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Rejter Artur: Konferencja w Katowicach nt. Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 76-79 (spraw....) szczegóły 
837.impreza: "Humor, komizm w kulturze" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: /hc/: Załatwienie przy okazji... Tarniny 1997 nr 10 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
838.impreza: "Język - Komunikacja - Społeczeństwo" - ogólnopolska studencka konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty: Dowcip językowy w powieściach Jerzego Pilcha. - Style ...) szczegóły 
artykuł: Fil Małgorzata: Sprawozdanie z konferencji "Język - Komunikacja - Społeczeństwo". Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 62-64  szczegóły 
839.impreza: "Język polityki a współczesna kultura polityczna" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Język a kultura" (1993).  szczegóły 
artykuł: Anusiewicz Janusz: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 65-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
840.impreza: "Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej" - międzynarodowa sesja językoznawcza (1989).  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej północno-wschodniej polszczyźnie kresowej (Toruń 24-25 listopada 1988). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 93-96  szczegóły 
artykuł: Nowowiejski Bogusław: Białostocczyzna 1989 nr 2 s. 37-38  szczegóły 
841.impreza: "Język publicznej perswazji" - Forum Kultury Słowa (2001). (m.in.: Julian Kornhauzer: Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dz...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Walery: [Czwarte] IV Forum Kultury Słowa (11-13 października 2001). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 386-387 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Hącia Agata: Sprawozdanie z IV Forum Kultury Słowa. Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 64-68  szczegóły 
artykuł: Bralczyk Jerzy, Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: W reklamie jak w polityce. Gazeta Wyborcza 2001 nr 238 s. 15 (not.: Teresa Kruszona...) szczegóły 
842.impreza: Język religijny dawniej i dziś - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Konferencja naukowa "Język religijny dawniej i dziś". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 264-267 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sramek Rudolf: Na zakończenie konferencji - o naszej konferencji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 268-271  szczegóły 
843.impreza: "Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne" - konferencja naukowa (2001). (m.in. pośw. językowi literatury pięknej...) szczegóły 
artykuł: Kornacka Małgorzata: Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 130-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
844.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
845.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1984).  szczegóły 
artykuł: Pajewska Ewa: Sprawozdanie z Kongresu Kultury Języka Polskiego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 129-134  szczegóły 
846.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Damborsky Jiri: Głos Ludu 1988 nr 152 s. 4  szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Rzeczpospolita 1988 nr 293 s. 4 (z wypowiedziami uczestników...) szczegóły 
artykuł: Socha Ryszarda: Wybrzeże 1989 nr 3 s. 26-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Książczak Zbigniew, Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 6 s. 403-408 (spraw., wraz z tekstem wystąpienia inauguracyjnego Witolda Śmiecha, s....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Klein Edward: Podkarpacie 1989 nr 1 s. 6, 11 (omów....) szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 5 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Grzegorz Maria: Zwrot 1989 nr 2 s. 3-5 (spraw....) szczegóły 
847.impreza: Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (1989).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (Getynga 26-29 VII 1989 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 195-198 (spraw....) szczegóły 
848.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
849.impreza: "Metaphor and Cognition" = "Metafora i poznanie" - międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna (1999).  szczegóły 
artykuł: Komendziński Tomasz: Metafora i poznanie - sprawozdanie z konferencji. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 375-376  szczegóły 
850.impreza: Międzynarodowy Kongres Retoryczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Retoryczny w Edynburgu (18-23 lipca 1995 roku). Barok 1996 nr 1 s. 329-331  szczegóły 
851.impreza: "Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 260-262  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 17 s. 123-126 (spraw....) szczegóły 
852.impreza: "Odmiany polszczyzny XVII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Rybicka Halina: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 126-128 (spraw., program...) szczegóły 
853.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
854.impreza: "Perswazja w kulturze współczesnej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Dabert Dobrochna: O perswazji źle i dobrze. Polonistyka 1993 nr 10 s. 632-633 (spraw....) szczegóły 
855.impreza: "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Ryzza-Woźniak Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" (Zielona Góra, 20-21 marca 1996). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 153-155  szczegóły 
artykuł: Kostowska Ewa: Forum Akademickie 1996 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
856.impreza: "Probleme der Textlinguistik - Textorten und ihre Bestimmung" - kolokwium (1988).  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Zofia: Skamandros 1989 (1989) s. 383-386 (spraw....) szczegóły 
857.impreza: "Retoryka dziś - teoria i praktyka" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Hobot Joanna, Rusinek Michał: Retoryka współczesna - współczesność retoryki. Sprawozdanie z konferencji naukowej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 143-147  szczegóły 
858.impreza: "Stilfragen" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Jarochna: Tagungsbericht: Stilfragen. Institut fuer Deutsche Sprache, Mannheim (15.-17. maerz 1994). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 105-110  szczegóły 
859.impreza: "Style i gatunki dziennikarskie. Nowe tendencje końca wieku" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Mostowicz Igor: Nowe tendencje w dziennikarstwie. Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 3/4 s. 226  szczegóły 
860.impreza: "Stylistyka a pragmatyka" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Loewe Iwona: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Stylistyka a pragmatyka". Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 45-47  szczegóły 
artykuł: Loewe Iwona: "Stylistyka a pragmatyka". Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 3 (82) s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
861.impreza: Teorija teksta - lingvisticheskijj i stilisticheskijj aspekty (1992).  szczegóły 
artykuł: Matveeva Tamara: Teorija teksta - lingvisticheskijj i stilisticheskijj aspekty. Stylistyka 1993 nr 2 s. 272-273  szczegóły 
862.impreza: "Zagadnienia teorii tropów" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Dobrzyńska Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 116-122  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
863.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
864.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
865.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
866.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
867.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
868.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
869.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
870.artykuł: Stasińska Polina: O jazyke aforizmov. x 1996 ([W ks. zb.:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra 19...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
871.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
872.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
873.artykuł: Barker Howard: O języku dramatu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 110-112 (dot. obsceniczności i roli wulgarnego języka w dramacie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Duma
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
874.artykuł: Becenko Tetjana: Postihjjni epihteti - kol'oronazv v ukrajins'kikh dumakh: pripoda, estetika i poetika. Stylistyka 2002 nr 11 s. 269-289  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Facecja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
875.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
876.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
877.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
878.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
879.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Przemiany współczesnej nekrologii. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 20-27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
881.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
882.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
884.artykuł: Kermode Frank: Sekrety i narracyjne sekwencje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 174-192 (na przykładzie powieści Josepha Conrada "W oczach Zachodu"...) szczegóły 
885.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
886.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
887.książka: Dubisz Stanisław: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. 1991 (Na materiale utworów: Wacław Berent "Żywe kamienie", Karol Bunsch "Ojc...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
888.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
889.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
890.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
891.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
892.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
893.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
894.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
895.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
896.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
897.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
898.artykuł: Rejakowa Bożena: Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencjalne i stylistyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 343-351  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
899.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
900.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
901.artykuł: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 343-345 ([rec. ks.:] Andrew Hart: Understanding the media. A practical guide. L...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
902.książka: Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają: Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni. 1996 (O autorach [noty]. - Thomas Clark: Przedmowa. * [Zbiory wskazówek i ra...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
903.książka: Kasperski Edward: Idee, formy i tradycje dialogu. Rozprawa habilitacyjna. 1990 (Od autora [wstęp]. - Ironia. Sokrates i romantyzm (Wstęp do Kierkegaar...) szczegóły 
904.książka: Munera polonica et slavica. 1990 ([Dedykacja:] Riccardo C. Lewański oblata. * Silvano De Fanti, Marialui...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
905.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
906.książka: Wilkoń Aleksander: Z dziejów języka literatury polskiej. 2001 (Uwagi wstępne. I. Średniowieczny bukiet maryjny: "Kwiatek czysty smutn...) szczegóły 
recenzja: (ak): Śląsk 2002 nr 4 s. 78  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
907.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Islamizmy w systemie leksykalno-gramatycznym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 161-184 (dot. m.in. języka utworów Jana Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, p...) szczegóły 
908.artykuł: Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
909.artykuł: Siuciak Mirosława: Elementy języka mówionego w śląskich utworach scenicznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 24-38 (dot. okresu 1864-1922...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
910.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
911.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
912.artykuł: Decyk Wanda: Kto stawia nogi?. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 147-152 (dot. występowania i znaczenia w staropolskich tekstach m.in. literacki...) szczegóły 
913.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
914.artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe i podobne wskaźniki nawiązania w staropolszczyźnie i w gwarach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 99-106  szczegóły 
915.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
916.artykuł: Skubalanka Teresa: O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 145-58 (głównie na podst. tekstów w antologii pieśni religijnych oraz w "Chres...) szczegóły 
917.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
918.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
919.artykuł: Wyderka Bogusław: Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. I. Grupy dwuskładnikowe. Cz. II. Rozbudowane grupy nominalne. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 33-43, z. 2 s. 93-104  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
920.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: O renesansowym przełomie w myśleniu stylistycznym. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 139-148 (dot. refleksji lingwistycznej i wizji literackości w dziełach twórców ...) szczegóły 
921.artykuł: Osiewicz Marek: Właściwości dialektalne polskich listów Radziwiłłów z I połowy XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 175-188  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
922.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
923.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
924.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
925.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
926.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
927.artykuł: Dubisz Stanisław: Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 143-147  szczegóły 
928.artykuł: Kloch Zbigniew: Między zwyczajem a normą. Dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII/XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 95-108  szczegóły 
929.artykuł: Kloch Zbigniew: Polscy uczeni o stylu (1795-1830). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 136-161 (omów. koncepcji stylu zawartych w traktatach autorów: Kazimierz Brodzi...) szczegóły 
930.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Przewodnik słów polskich do prawdy" (O poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 145-162  szczegóły 
931.artykuł: Wojtak Maria: Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 40-48  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
932.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
933.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
934.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
935.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
936.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
937.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
938.książka: Tatarowski Lesław: Ludowość w literaturze Młodej Polski. 1991 (I. Wprowadzenie do analizy tekstów: Perspektywa semantyczno-kulturowa....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
939.artykuł: Nycz Ryszard: Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 205-220  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
940.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
941.artykuł: Walczak Dorota: Międzywojenna wieża Babel. Arkusz 1993 nr 18 s. 1 (język poezji dwudziestolecia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
942.książka: Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. 1992 (Od autora. - Realizm i demagogia [powieść realizmu socjalistycznego a ...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Czy warto pisać o socrealizmie?. Puls 1992 nr 59 s. 87-97  szczegóły 
recenzja: Kaszuba Dorota: Chłodnym okiem. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Literatura na telefon. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 509-511  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Upiór roznegliżowany. Arkusz 1993 nr 18 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Straszny dziadunio socrealizm. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 66-67 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Ubizm. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
943.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
944.książka: Stala Marian: Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. 1991 (W środku rozmowy [wstęp]. - W stronę Lemanu [nt. liryków lozańskich Ad...) szczegóły 
945.książka: Wilkoń Teresa: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. 1992 (Wstęp. - I. Realizm socjalistyczny w Polsce. II. Problematyka konwencj...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 737  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Przy lekturze socrealistycznej poezji. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
946.artykuł: Piekorz Maria: Język prasy we współczesnej poezji. Zagadnienia wybrane. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 92-99  szczegóły 
947.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
948.artykuł: Narębska Małgorzata: Leksyka tekstów nurtu disco polo. Literatura Ludowa 1997 nr 6 s. 33-53  szczegóły 
949.artykuł: Zgółkowa Halina: Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych. Polonistyka 1989 nr 6 s. 441-449  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
950.książka: Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. 1996 (Wprowadzenie. Część pierwsza: Teoretyczna. Rozdz. 1. Z zagadnień kompa...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
951.książka: Ruszkowski Marek: O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów. 2000 ( Wstęp. * Językoznawcza interpretacja pojęcia "styl". * Zagadnienia og...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
952.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
953.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
954.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Składniowe wyznaczniki ramy delimitacyjnej współczesnych powieści (i opowiadań). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 37-56  szczegóły 
955.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
956.artykuł: Miodek Jan: Skrzydlate słowa literatury. Wiedza i Życie 1997 nr 3 s. 49 (dot. funkcjonowania tytułów klasycznych utworów literackich i ich para...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
957.artykuł: Witosz Bożena: Estetyzm, antyestetyzm, anestetyzm - refleksy pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 47-60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
958.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
959.artykuł: Mariak Leonarda: Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 177-191  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
960.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
961.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
962.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Wierszyki dla dzieci, język potoczny i folklorystyka. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
963.książka: Szóstak Anna: Nurt lingwistyczny we współczesnej poezji dziecięcej. 2000 ([O wierszach m. in. Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Jerzego Ficowski...) szczegóły 
964.książka: Święcicka Małgorzata: Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. 1999 (Wstęp. - I. Rozmowa w literackim zapisie. II. Kreowanie sytuacji komun...) szczegóły 
recenzja: Brus Beata: Stylistyka 2001 nr 10 s. 552-555  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (notka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
965.artykuł: Burska-Ratajczak Beata: Magia słowa - neologizmy nazewnicze w utworach artystycznych dla dzieci. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2000 t. 45 s. 5-23 (głównie na podstawie literatury powojennej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    książki (alfabet autorów)
966.książka: Janus-Sitarz Anna: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza. Próba określenia groteskowości w literaturze....) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 124-126  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
967.książka: Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. 1990 (Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie [wstęp]. - I. Język folkloru: ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
968.artykuł: Narębska Małgorzata: Leksyka tekstów nurtu disco polo. Literatura Ludowa 1997 nr 6 s. 33-53  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
969.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy narracji kresowych. x 1996 ([W ks. zb.:] Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa pod redakc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
970.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
971.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
972.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
973.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
974.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
975.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
976.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
977.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
978.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
979.książka: Kida Jan: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
980.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
981.artykuł: Gołaszewska Ewa: Świat na opak, czyli ekscentryczne szaleństwa na polskim. Nowa Polszczyzna 1998 nr 2 s. 24-27 (opracowanie pojęcia groteska...) szczegóły 
982.artykuł: Korulska Ewa: O myśleniu metaforycznym na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 12-21  szczegóły 
983.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z Sienkiewiczem i wokół niego poznajemy wybrane formy wypowiedzi cz. I - retoryka. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 77-89  szczegóły 
984.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy w poezji współczesnej. II. Użycia innowacyjne. Polonistyka 1991 nr 4 s. 227-236 (cd. art. druk.: Polonistyka 1990 nr 10...) szczegóły 
985.artykuł: Pawłowska Regina: Słowo słowu nierówne. Z zagadnień stylistyki szkolnej na przykładzie "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 75-86  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
986.artykuł: Husak-Pikuła Bogumiła, Mańczyk Augustyn: Poetik und Stilistik in der Polonistik. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 125-127  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
987.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
988.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: "Tajemnica moja mnie..." Zagadka nazw własnych w "Kazaniach świętokrzyskich". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 595-597  szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Plankty w "Rozmyślaniach dominiańskich" (Wybrane zagadnienia stylistyczno-językowe). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 41-46 (nt. planktu Matki Bożej (lamentu, żalu) - gatunku liryki średniowieczn...) szczegóły 
990.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Miejsce wydarzenia a determinacja czasu - "stante pede". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 483-487 (dot. znaczenia i funkcji przysłówka "natychmiast" w utworze...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
991.książka: Kamińska-Szmaj Irena: Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw. 2001 ([Zawiera m.in. passim nt. rymowanej publicystyki, poezji strajkowej, d...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńczyk Marek
992.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
993.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
994.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gosk Hanna: Inaczej (O "Szkichach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 43-53  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki o twórcy (alfabet autorów)
995.książka o twórcy: Maćkowiak Krzysztof, Walczak Bogdan: Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego. 2001 (Wstęp. - Bogdan Walczak: Edmunda Bojanowskiego badania nad "prowincjon...) szczegóły 
  Brandys Kazimierz
996.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
997.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dambrowski Samuel
998.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przymuszała Lidia: Właściwości składniowe kazań Dambrowskiego na tle XVI- i XVII-wiecznych tendencji stylistycznych. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 153-167  szczegóły 
  Dmochowski Franciszek Ksawery
    książki twórcy (alfabet tytułów)
999.książka twórcy: Dmochowski Franciszek Ksawery: Sztuka rymotwórcza.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grochowiak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1000.książka o twórcy: Duk Józef: Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka. 1997 ([Dotyczy warstwy językowej twórczości Stanisława Grochowiaka - słownic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1001.artykuł: Walczak Grzegorz: Śmiertelne suknie Zuzanny. (Stylizacyjne zabiegi w poezji Stanisława Grochowiaka). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 69-81  szczegóły 
  Grzesiowski Maciej
1002.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libura Agnieszka: Granice metafory (Kognitywizm wobec poezji). Dykcja 1997 nr 6 s. 189-193 (analiza tekstu...) szczegóły 
  Gwiżdż Feliks
1003.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Stylizacja gwarowa w "Zwyrtałowej bacówce pod Wesołym Wierchem" Feliksa Gwiżdża. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 445-452  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
1004.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miodek Jan: O ciekawych archaizmach w książce Zbigniewa Herberta. Wiedza i Życie 1997 nr 1 s. 52  szczegóły 
  Hłasko Marek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1005.książka o twórcy: Suska Dorota: Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski. 2000 ([Stylizacja w opowiadaniach na język potoczny, żargon szoferski, gwarę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1006.artykuł: Urbańska-Mazuruk Ewa: Nazwy osobowe w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 599-609  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1007.artykuł: Ryszkiewicz Mirosław: Mowa ezopowa w felietonach Kisiela. Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 113-135 (z Aneksem zawierającym zestawienia odpowiadających sobie fragmentów dz...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1008.artykuł: Senderska Joanna: Szyk przestawny a struktura wersu Jana Kochanowskiego. Stylistyka 1996 nr 5 s. 290-304  szczegóły 
1009.artykuł: Sieradzka-Baziur Bożena: Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 131-143  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1010.książka o twórcy: Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. 1992 (Uwagi wstępne. - I. Z zagadnień teorii i historii komizmu: Teorie komi...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1011.korespondencja: Wiśniewska Halina: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 161-176  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1012.artykuł: Dusiło Joanna: Rzeczywistość zaprzeczonych reguł. O poezji Ryszarda Krynickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 63-78  szczegóły 
  Kupiszewski Maciej
1013.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe wskaźniki nawiązania zewnętrznego w opisie pielgrzymki do Rzymu w r. 1900 Macieja Kupiszewskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 313-318  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radtke Emilia: O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana "Postacie". Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 139-165  szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1015.artykuł: Skibski Krzysztof: Niejasność zła według Ewy Lipskiej. Formalno-treściowe paralele wielkiej metafory. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 329-338 (nt. metafory zła...) szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1016.książka o twórcy: Meller Katarzyna: Jakuba Lubelczyka Psałterz Dawida z roku 1558. Sudium filologiczne. 1992 (Wstęp. - I. "W Krakowie drukowano u Matysa Wirzbięty" - analiza typogr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
1017.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595  szczegóły 
  Łubiński Sławomir
1018.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buttler Danuta: Stylizacja frazeologiczna w "Balladzie o Januszku" Sławomira Łubińskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 319-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1019.artykuł: Krajewski Grzegorz: Figura 'hypotyposis' w prozie Tadeusza Micińskiego. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 97-106  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1020.artykuł: Heksel Izabela: Depersonifikacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 75-96  szczegóły 
1021.artykuł: Mariak Leonarda: Parafrazy przysłów i zwrotów przysłowiowych w tekstach A. Mickiewicza (Mechanizmy parafrazowania). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 81-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1022.artykuł: Balowski Mieczysław: K slovniku jazyka C. Norwida a vyzkumu individualniho slohu spisovatele v Polsku. x 1995 ([w czasopiśmie:] Nase Rec (Praha) 1995 nr 2 s. 103-108 [za: ...) szczegóły 
1023.artykuł: Chojak Jolanta: Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 97-108 (dot. występowania słów "komedia", "tragedia" i "dramat" w tekstach lit...) szczegóły 
1024.artykuł: Korpysz Tomasz: Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika "katolik". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 347-354  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
1025.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobak Aleksandra: Tworzywo ludowe w języku artystycznym "Diabłów" Tadeusza Nowaka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1991 z. 1 s. 39-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1026.artykuł: Kobylińska Józefa: Nazwy rodzinne - literackie i gwarowe - w utworach Władysława Orkana. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
1027.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Barwy świata natury w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 339-353  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilot Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1028.artykuł: Kupiszewski Władysław: Funkcje zapożyczeń obcych w wybranych utworach M. Pilota. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 383-386  szczegóły 
  Piramowicz Grzegorz
1029.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czardybon Magda: Nauka w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 109-116  szczegóły 
artykuł: Czardybon Magda: "Prawda" i jej antonimy w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 91-99  szczegóły 
  Potocki Wacław
1030.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książek-Bryłowa Władysława: O potoczności "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 87-97  szczegóły 
  Prus Bolesław
1031.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smółkowa Teresa: Budowa słowotwórcza rzeczowników w "Lalce" Bolesława Prusa. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 567-572  szczegóły 
  Przybora Jeremi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Jędrzejko Ewa: O mechanizmach trawestycyjnych i ich funkcjach (na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 93-109  szczegóły 
1033.artykuł: Kudra Barbara: Czasownik w tekstach Jeremiego Przybory. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 163-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
1034.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Uwagi o stylu Reja w "Źwierciadle". Stylistyka 2002 nr 11 s. 207-224  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Wawrzyniak Kinga: Dialektyzacja składni w wybranych nowelach Władysława Reymonta. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 189-199  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: Kudra Andrzej: Granice porównania (na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 53-62 (z not. o autorze art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
1037.artykuł: Kudra Andrzej: Porównanie w poezji Tadeusza Różewicza (lata 1945-1950). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 313-321  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1038.artykuł: Grzenia Jan: Funkcje aluzji literackiej (na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 79-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1039.książka o twórcy: Wyderka Bogusław: "Przedziwny wszędzie". O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu. 2002 ([Dotyczy problemów wersyfikacji, kompozycji i składni w twórczości poe...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1040.artykuł: Wyderka Bogusław: Przerzutnia w utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1996 [z.] 16 s. 115-122  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1041.artykuł: Damborsky Jiri: Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach H. Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 127-132  szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 88-105  szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sękowska Elżbieta: Stylistyczne wykładniki motywu domu w "Rodzinie Połanieckich" Henryka Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 529-532  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1044.artykuł: Rychter Joanna: Językowy obraz ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 291-316  szczegóły 
  Stateczny Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1045.artykuł: Biliński Krzysztof: Odnaleziony rękopis księdza Statecznego. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 137-138 (nt. odnalezienia w zbiorach Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krako...) szczegóły 
  Straszewicz Czesław
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Czesława Straszewicza język hiszpańsko-polski. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1047.artykuł: Zabierowska Krystyna: Z problemów lingwistycznego opisu prozy artystycznej. Na przykładzie twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 67-76  szczegóły 
  Sztaudynger Jan Izydor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1048.artykuł: Sadłowska Dorota: Homonimiczne gry językowe we fraszkach Jana Sztaudyngera. x 2001 ([w ks. zb.:] Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje lit...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1049.artykuł: Kallas Krystyna: O neologizmach Wisławy Szymborskiej. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 257-264  szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąba Stanisław, Zgrzywa Jan: Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej "Jacyś ludzie". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 43-59  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1051.artykuł: Fliciński Piotr: Frazeologizmy jako środek budowania spójności stylistycznej w powieściach Władysława Terleckiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 55-62  szczegóły 
  Tischner Józef
1052.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospiszyl Anna: Nieosobowe struktury wypowiedziane w opowiastkach filozoficznych Józefa Tischnera. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 107-116  szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Forajter Wacław: Inwersje. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 179-201 (dot. stylizacji językowej, użycia gatunków i motywów śmierci, homoerot...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1054.artykuł: Ciesielska Ewa: Frazeologia potoczna w poezji Jana Twardowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 63-73 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
1055.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokólska Urszula: Językowe środki subiektywizacji świata przedstawionego w "Szczenięcych latach" Melchiora Wańkowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 581-593  szczegóły 
  Wybicki Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1056.artykuł: Hałas Bożena: Stylizacje folklorystyczne w twórczości Józefa Wybickiego (Środki leksykalne i frazeologiczne). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1989 t. 16 s. 89-96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Bartnicka Barbara: Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika "śmiech" w twórczości Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 49-57  szczegóły 
1058.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł: "Aryman mści się" - antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 323-327  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Rafał: Elementy stylizacji biblijnej w "Aryman mści się" Stafana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 329-336  szczegóły 
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kida Jan: Łacińskie słownictwo w "Dziennikach" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 259-266  szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bryja Małgorzata: O języku "Puszczy jodłowej" S. Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 67-73  szczegóły 
1061.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewska Małgorzata Ewa: Porównania w "Urodzie życia" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 425-441  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1062.książka: Liryka starożytna. Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, Karpacz 9-11 marca 1984. 1990 ([Zawiera materiały z sesji:] Sylwester Dworacki: Arion - testimonia i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1063.artykuł: Bogdan Piotr: Teksty klasyczne źródłem zasobów leksyki specjalistycznej subjęzyka medycyny. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 41-46 (na podstawie starożytnych tekstów poświęconych medycynie: arabskich, g...) szczegóły 
1064.artykuł: Djachenko-Lysenko L. N.: Kulturnyjj kod nacii v aspekte antropocentricheskikh refleksijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 59-70 (nt. m.in. semiotycznych opozycji swoje-obce w języku baśni dot. świata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1065.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1066.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1067.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Antologie i zbiory (amerykańska)
    książki (alfabet tytułów)
1068.książka: Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają: Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni. 1996 (O autorach [noty]. - Thomas Clark: Przedmowa. * [Zbiory wskazówek i ra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1069.książka: Madeyska Danuta: Poetics of the sirah. A study of the Arabic chivalrous romance. 2001 (Introduction. - Part I: Verbal and semantic layer: 1. The language. 2....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1070.artykuł: Nekula Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte. Stylistyka 2000 nr 9 s. 217-225 (dot. stylu tekstów pisanych w jęz. czeskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Lalande Francoise
1071.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żebrowski Stanisław K.: Un "Tresor" de cataphores. L'analyse de la chaine thematique d'Arthur Tresor dans le roman "Noir" de Francoise Lalande. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 153-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1072.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1073.artykuł: Tissari Heli: Metaphores we love by: on the cognitive metaphors of love from the 15th century to the present. Studia Anglica Posnaniensia 2001 vol. 36 s. 217-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1074.artykuł: Dell Annette, Diensberg Bernhard: The lexical fields broad/wide/thick analysed and compared with their german counterparts breit/weit/dick. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1990 [t.] 25 s. 103-129 (m.in. na materiale prozy współczesnej...) szczegóły 
1075.artykuł: Tissari Heli: Metaphores we love by: on the cognitive metaphors of love from the 15th century to the present. Studia Anglica Posnaniensia 2001 vol. 36 s. 217-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Austen Jane
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Błaszak Marek: Sailors' register in Jane Austen's writing. Stylistyka 2002 nr 11 s. 181-192 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Joyce James
1077.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Polskie źródła "wielojęzyczności" Joyce'a w "Finnegans Wake". Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 33-45 (dot. charakteru, funkcji i pochodzenia polonizmów; szerzej o polonizma...) szczegóły 
1078.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Funkcje i sposoby stylizacji językowej w XII epizodzie "Ulissesa". Stylistyka 1996 nr 5 s. 245-269  szczegóły 
  Kipling Rudyard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1079.artykuł: Davies Christie, Trivizas Eugene: Comic and serious patterns of speech in Kipling's verse. Stylistyka 2002 nr 11 s. 157-180 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Marryat Frederick
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1080.artykuł: Błaszak Marek: Foreign Language Learning and Capt. Marryat's Sailor-Heroes. Stylistyka 2000 nr 9 s. 353-371 (dot. motywu uczenia się języków obcych przez bohaterów-marynarzy oraz ...) szczegóły 
1081.artykuł: Błaszak Marek: Phonic structure and stylistic organization in captain F. Marryat's sea novels. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 9-17  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
1082.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podhorodecka Joanna: To See You, To Pin You: Some Metaphors in the Image of Sauron as the Personification of Evil in Tolkien's "The Lord of the Rings". Przekładaniec 2000 nr 6 s. 89-100 (z not. o Joannie Podhorodeckiej na s. 191...) szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
1083.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Attardo Salvatore: Stylistic markers of "serious refief" in Wilde's "Lord Arthur Savile's crime". Stylistyka 2001 nr 10 s. 19-31 (analiza fragmentu humorystycznego opowiadania pod kątem stylu tworzące...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1084.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Post-strukturalni mysleni a poetika ceske postmoderni literatury. (Ke stylu proz V. Macury, M. Viewegha a divadelnich inscenaci P. Lebla). Stylistyka 2000 nr 9 s. 49-57 (dot. cech poetyki postmodernistycznej w czeskiej literaturze schyłku X...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1085.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
1086.artykuł: Macura Vladimir: Topika realnego socjalizmu: Stonka ziemniaczana. Fucik. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 109-125 (z notą wstępną Michała Głowińskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
1087.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Davies Christie: The Savage Style of Jaroslav Hasek. "The Good Soldier Svejk" as a Politically Incorrect Comic Masterpiece. Stylistyka 2000 nr 9 s. 301-312 (na podst. streszczenia w jęz. polskim: Dziki styl Jarosława Haszka. "P...) szczegóły 
artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
  Havel Vaclav
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vaclav Havel - mistrz słowa i intelektu. Wiedza i Życie 1997 nr 2 s. 66 (dot. stylu niektórych sformułowań z listów oraz przemówień...) szczegóły 
  Kocova Zuzana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1089.artykuł: Kolarova Ivana: Jazykove prostredky stylizace zazitku z putovani v cestopisech Z. Kocove ("Chvala putovani", "Potize putovani"). Stylistyka 2000 nr 9 s. 73-83 (dot. stylizacji opisu podróży i struktury narracji w prozach autorki...) szczegóły 
  Kubatova Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1090.artykuł: Kolarova Ivana: Funkce cizojazycnych prostredku v knihach Marie Kubatove. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 225-235  szczegóły 
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Mielczarek Joanna: Język polskich przekładów prozy Oty Pavla. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290 (dot. tłumaczeń Andrzeja Piotrowskiego i Józefa Waczkowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Literatura ludowa (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1092.artykuł: Vel'mezova Ekaterina V.: Zametka o performativakh so znacheniem nachala dejjstvija v cheshkikh zagovorakh. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 149-154 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1093.artykuł: Kasperski Edward: Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań nad poetyką teoretyczną i historyczną ironii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 23-46 (szerzej nt. rozprawy "O pojęciu ironii"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Gautier Theophile
1094.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybeł Katarzyna: "Tout ce bagage rouille et poussiereux qu'un siecle qui s'en va laisse a l'autre comme temoin de son passage": "L'Homme Moyen Age" de Theophile Gautier ou du danger de l'exhumation d'une epoque passee. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1095.artykuł: Guertler Sabine: "Dla męskiej istoty..." Problem płciowego oznaczania podmiotu autora w dyskursie filozoficznym na przykładzie myśli Emmanuela Levinasa. Katedra 2001 nr 3 s. 112-145  szczegóły 
  Modiano Patrick
1096.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowotna Magdalena: L'incertitude et la probablilite comme principe organisationnel du discours romanesque (Patrick Mondiano: "Dimanches d'aout"). Stylistyka 1996 nr 5 s. 230-244 (ze streszcz. w języku polskim pt. Niepewność i prawdopodobieństwo jako...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1097.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1098.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
1099.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
1100.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1101.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stefański Witold: Pochwała Arystotelesa. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 37-45  szczegóły 
  Thukydides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1103.artykuł: Turasiewicz Romuald: Le probleme du style de Thucydide. Eos 1990 t. 78 s. 79-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1104.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
1105.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
1106.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1107.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1108.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Baroja y Nessi Pio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1109.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Una tentativa de interpretatacion sintactica del estilo de Pio Baroja. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 137-142  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1110.artykuł: Korpanty Józef: Paronomazje łacińskie. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 193-200 (m.in. w utworach Plauta, Kwintusa Enniusza, Horacego, Lukrecjusza, Cyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1111.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1112.artykuł: Gerber Thomas: Auf dem Wege zur Komparastik - Robert F. Arnold: Tadeusz Kościuszko in der deutschen Literatur. Berlin 1898. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1991 z. 8 (36) s. 89-95  szczegóły 
1113.artykuł: Godglueck Peter: "Lip" und seine Metonymien. Aspekte der Personenreferenz im Mittelhochdeutsch. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 649-678 (na przykładach literackich...) szczegóły 
1114.artykuł: Jeszke Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 63-64 ([rec. ks.:] Anne Betten: Grundzuege der Prosasyntax. Stilpraegende Ent...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1115.artykuł: Dell Annette, Diensberg Bernhard: The lexical fields broad/wide/thick analysed and compared with their german counterparts breit/weit/dick. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1990 [t.] 25 s. 103-129 (m.in. na materiale prozy współczesnej...) szczegóły 
1116.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1117.artykuł: Chabros Eliza: Nominationsfunktion des okkasionellen Wortbildungskonstruktionen in der deutschen Kinderliteratur der Gegenwart. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2002 nr 26 s. 118-126  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1118.artykuł: Gerber Thomas: Auf dem Wege zur Komparastik - Robert F. Arnold: Tadeusz Kościuszko in der deutschen Literatur. Berlin 1898. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1991 z. 8 (36) s. 89-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczarek Mariusz: Die Worte richtig verstehen - Idiome als Sondermittel der Textgestaltung anhand des Romans "Die Blechtrommel" von Guenter Grass. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 117-125  szczegóły 
  Kleist Heinrich von
1120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krieger Klaus: Das Prinzip der Marionette bei Heinrich von Kleist. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 691-703 (dot. znaczenia budowy tekstu i budowy zdań; z not. o autorze tekstu na...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1121.tekst paraliteracki: Nietzsche Fryderyk: Język i retoryka. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 5-24 (wybór fragmentów dzieł Fryderyka Nietschego pośw. zagadnieniom językow...) szczegóły 
1122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieszkowski Marek: Die Metaphorik kirchlicher Symbole in "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 28 s. 35-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1123.książka: Wokół struktury słowa. 2003 ([Dedykacja:] W darze Pani Profesor Janinie Domin - przyjaciele, współp...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1124.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1125.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
1126.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1127.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 477-479 ([rec. ks. zb.:] Russian philology and history. In Honour of Professor ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1128.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1129.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
1130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1997 nr 6 s. 586-590 (omówienie profilu i zawartości pierwszych 4 roczników czasopisma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1131.artykuł: Kosmeda Tat'jana: Transformacija jazykovogo soznanija v aspekte kategorii ocenki: popytka interpretacii koncepta "Peterburg" (na materiale poehticheskikh tekstov). Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 109-117 (próba interpretacji Petersburga jako konceptu na materiale tekstów poe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Babel' Isaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1132.artykuł: Żeberek Teresa: Bablowski dialog jako jeden ze środków stylistycznych ornamentalnej prozy. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 147-152  szczegóły 
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Ulicka Danuta: Niektóre problemy poetyki Bachtina. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 33-58 (dot. stylistyki prac naukowych Bachtina...) szczegóły 
  Belyjj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1134.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 138-159  szczegóły 
1135.artykuł: Mart'janova Irina A.: Kinematografichnost' idiostilja A. Belogo. Stylistyka 1996 nr 5 s. 270-278  szczegóły 
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 139-158  szczegóły 
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1137.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Vezhbin'ski Jaroslav: O khudozhectvennojj rechi A.P. Chekhova. Materialy k slovarju antonimov pisatelja. Stylistyka 2002 nr 11 s. 255-268  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Monolog v dialogicheskojj forme (Rodnoi Raskol'nikov i ego dukhovnyjj dvoinik). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 77-89 (dot. m.in. monologów wewnętrznych Raskolnikowa...) szczegóły 
  Kuprin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1140.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Ostrovskijj Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Ehpichnost' jazyka v dramaturgii A.N. Ostrovskogo. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 243-253  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1142.artykuł: Sidorenko K.P.: Shkala kriptocitatnosti. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 167-174 (dot. frazeologizmów pochodzących z utworów...) szczegóły 
  Saltykov-Shhedrin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1143.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach M. Sałtykowa-S...) szczegóły 
  Sokolov Sasha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1144.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach Michaiła Sałty...) szczegóły 
  Tolstojj Lev
1145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mihaly Peter: K voprosu o t.n. kosvennykh rechevykh aktakh (Na materiale "Anny Kareninoj" L.N. Tolstoho). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 11-25  szczegóły 
  Turgenev Ivan
1146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedzielko Romuald: Uwagi o poetyce "Seniliów" Turgieniewa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 157-164  szczegóły 
  Zoshhenko Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1147.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Komizm a idiolekt artystyczny Michała Zoszczenki. Stylistyka 2001 nr 10 s. 431-442  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1148.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1149.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
1150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpila Grzegorz: Who cooks Rushdie's phraseological geese?. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 149-161 (dot. frazeologizmów w powieści i tłumaczenia Wojsława Brydaka; ze stre...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
1151.książka: Kowzan Tadeusz: Znak i teatr. 1998 (Przedmowa. - I. Prolog. - II. Teorie znaku: 1. Ferdinand de Saussure. ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrzejko Ewa: W chaosie różnych "światów" (Gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 118-130 (na przykładzie cyklu "Idźcie przez zboże..."...) szczegóły