Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nowym portalem Polskiej Bibliografii Literackiej chcielibyśmy bliżej poznać Państwa oczekiwania związane z użytkowaniem naszej bazy.. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zmodernizować stronę.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 19. pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PBL


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
2.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
3.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
4.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Otwartość tekstu biblijnego? Uwagi i refleksje na marginesie książki U. Eco "Dzieło otwarte". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Sławek Tadeusz, Wesling Donald: Literary voice. The calling of Jonah. 1995 (1. Toward a philosophy of literary voice. Person as voice: thinking of...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Czerski Janusz: Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 19-43 ([Zawiera omówienie metod:] I. Metoda historyczno-krytyczna: krytyka li...) szczegóły 
8.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
9.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
10.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 135-148  szczegóły 
11.artykuł: Rakocy Waldemar: Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
12.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
13.artykuł: Swinburne Richard: Treść zdań objawienia. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 77-84 (hermeneutyczne rozważania dotyczące sposobu interpretacji Biblii...) szczegóły 
14.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Powrót do zasad teorii synktabasis we współczesnej egzegezie katolickiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 113-118 (dot. sposobu interpretacji Biblii jako komunikatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
16.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Klimek Piotr: Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świetego. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (998) s. 109-116 (nt. izraelskiej koncepcji świata i języka przekazu w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
21.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
22.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
23.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Sakral'noe i profannoe v tekste. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
25.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
26.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele". Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 129-141  szczegóły 
27.artykuł: Podracki Jerzy: "Judaszowe srebrniki" i "argusowe oko", czyli o wpływie Biblii i mitologii na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
28.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
29.artykuł: Tosović Branko: Povtornaja nominacija v "Biblii". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
30.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Czerski Janusz: Próba określenia rodzaju literackiego Ewangelii we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 65-73 (ewangelia jako biografia hellenistyczna...) szczegóły 
33.artykuł: Denis Albert-Marie: Les genres litteraires des pseudepigraphes de L'Ancien Testament. Essai de classification. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 78-79 (streszcz. ref....) szczegóły 
34.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
36.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Borejszo Maria: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. 1996 (Drodzy Czytelnicy [wstęp]. * Narodziny Jezusa w przekazach ewngelistów...) szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Polonistyka 1997 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Czubaj Mariusz: Pop Apokalipsa. Polityka 2003 nr 16 s. 74, 76-77 (nt. motywów biblijnych w komiksach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Witalisz Władysław: Biblical narrative and dramatic form: a study of medieval Corpus Christi plays. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 7-24 (materiał biblijny i jego adaptacja w średniowiecznych misteriach; ze s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 32-37 (nt. tekstów euchologijnych będących liturgicznymi formułami chrześcija...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Rau Anna: Pozytywny i negatywny stereotyp mężczyzny w Biblii a współczesny obraz Polaka. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 1999 z. 1 s. 78-88  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Obirek Stanisław: Od literatury do teologii. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 52-55 (odpowiedź na pytanie redakcji Dekady Literackiej, w jakiej mier...) szczegóły 
46.artykuł: Tokarczyk Anna: Wysokie Obcasy 2001 nr 26 s. 5 (list czytelniczki nt. akcji "Cała Polska czyta dzieciom"...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Koziara Stanisław: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza. 1993 (Na podstawie przekładów Psałterza autorstwa Jana Kochanowskiego, Jakub...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
49.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
50.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
51.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
52.artykuł: Koziara Stanisław: Z zagadnień współczesnego przekładu biblijnego - uwagi językoznawcze. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
53.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
54.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
55.artykuł: Moszyński Leszek: Hebr. [Adam]: nomen appellativum - nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka. Slavia 1992 z. 4 s. 503-508  szczegóły 
56.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
57.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
58.artykuł: Moszyński Leszek: Uwagi nad słownictwem dotyczącym sprzętów codziennego użytku w różnych redakcjach cerkiewnosłowiańskiego przekładu Ewangelii. x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
59.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
60.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
61.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
62.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Apokalipsa koszalińska. 1996 ([Album obrazów poświęconych tematyce biblijnej]....) szczegóły 
64.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
65.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
66.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
68.artykuł: Gołębniak Antoni: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1-3/4 (cykl grafik inspirowanych Biblią, z koment. autora...) szczegóły 
69.artykuł: Jakubowska Bogna: Motywy z księgi "Genesis" na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu. Rocznik Historii Sztuki 1990 t. 18 s. 5-30  szczegóły 
70.artykuł: Przerembska Violetta: Korelacje między tekstem biblijnym a jego wielogłosowym opracowaniem w muzyce dawnej. Łódzkie Studia Teologiczne 1999 t. 8 s. 343-363  szczegóły 
71.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
72.artykuł: Trzciński Andrzej: Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbol w kulturze. Pod red. Gerarda Głuchowskiego. Lublin...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
73.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
74.impreza: "Obrazy do Ksiąg Genezis" - wystawa prac malarskich Jana Lebensteina (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
76.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
77.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
78.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
79.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Bińczyk Ewa: "Biblia" jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 59-78 (nt. refleksji nad poznaniem, zawartej w Biblii; zawiera także rozważan...) szczegóły 
81.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
82.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
83.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Jerozolima sprzed trzech tysięcy lat. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 179-188 (w świetle Biblii i odkryć archeologicznych...) szczegóły 
84.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
85.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
86.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
87.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
88.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
90.artykuł: Hałas Stanisław: Komputerowy program "Bible Works" - użyteczne narzędzie do badań biblijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 239  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
92.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
93.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
94.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
95.książka: Onomastyka literacka. 1993 ([Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej zorganizowa...) szczegóły 
96.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Koziara Stanisław: O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia. Język Polski 1997 r. 77 nr 2/3 s. 89-96  szczegóły 
98.artykuł: Tazbir Janusz: Szlachetny, co branki nie zniewolił. Plus Minus 2002 nr 19 s. A11 (dot. ludzkiej moralności na przestrzeni wieków m.in. w Starym Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Deptuchowa Ewa: Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich. 1985  szczegóły 
recenzja: Krążyńska Zdzisława: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 144-146  szczegóły 
100.książka: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. 1990 ([Zawiera m.in.:] Leszek Moszyński: Greckie konstrukcje typu "pater emo...) szczegóły 
recenzja: Garzaniti Marcello: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 2 s. 337-339  szczegóły 
101.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
102.książka: Matuszczyk Bożena: Regionalizmy polszczyzny literackiej drugiej połowy XVI wieku w świetle języka przekładów Biblii. Zagadnienie normy językowej. 1992 (Na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii: Biblii Leopolity, Biblii...) szczegóły 
103.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1995 (Od autora. Wstęp. - Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wiek...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Odkrywanie średniowiecza. Tydzień 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197-198 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wędrówki przez stulecia. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 235-236 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Waldemar: O "Średniowieczu" Teresy Michałowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Dusza z ciała wyleciała. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 187-198  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Michałowska Teresa: Materia i konstrukacja. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 12 (wyw. z autorką; rozm. Magdalena Bajer...) szczegóły 
recenzja: Potkowski Edward: Kwartalnik Historyczny 1997 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Pysiak Jerzy: Średniowiecze literackie. Sycyna 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 44  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Średniowiecze uporządkowane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 180 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Wielka historia literatury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
104.książka: Studia historycznojęzykowe. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zdzisława Krążyńska, Marian Kucała: Słowo wstępne. - ...) szczegóły 
105.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
106.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim. 1991 (Wstęp. - Średniowieczne tłumaczenia na język polski tekstów biblijnych...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
107.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
108.książka: Wilczek Piotr: Spory o Biblię w literaturze Renesansu i Reformacji. Wybrane problemy. 1995 (Wstęp. - Biblia i Reformacja: "Tylko ": Reformacja. Biblistyczn...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Polszczyzna Biblii gdańskiej na tle XVI-wiecznych przekładów biblijnych. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1994 t. 6 s. 7-15  szczegóły 
110.artykuł: Bukowski Kazimierz: Niekatolickie przekłady Biblii na język polski. Universitas Gedanensis 1992 nr 8 s. 45-53 (m.in. nt. Biblii brzeskiej, Biblii arian...) szczegóły 
111.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie przekłady Księgi Rut jako przykład tłumaczenia Biblii. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 323-338 (dot. Biblii Brzeskiej, Biblii Gdańskiej, Biblii królowej Zofii, Biblii...) szczegóły 
112.artykuł: Klimkowski Ireneusz: Polskie przekłady "Psałterza". Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 5-41 (XIV-XX w....) szczegóły 
113.artykuł: Kwilecka Irena: Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
114.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
115.artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie XVI-wiecznej normy polskiego języka literackiego na przykładzie kontynuantów grupy źr'. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1991) z. 6 s. 31-41 (głównie na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii...) szczegóły 
116.artykuł: Wilczek Piotr: "Święta filologia" w oczach świeckiego filologa. Ogród 1993 nr 1/4 s. 321-324 (omów. art. Davida A. Fricka nt. polskich przekładów Biblii doby starop...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
118.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Patalon Mirosław: O trudnych początkach Biblii Gdańskiej. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 21-47 (o pracy nad przekładem...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
121.książka: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. 1995 ([Wstęp]. - Marian Maciejewski: Biblie romantyków [Biblia jako źródło i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
124.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
125.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
126.książka: Sochoń Jan: U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii. 1995 ([Zawiera m.in.:] U drzwi Godot (Zamiast wstępu). * I: Tajemnica i niep...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 65 s. 6  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
127.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1999). (Janusz Frankowski (opracowanie Biblii Jakuba Wujka)...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
128.książka: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. (wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum, Toruń 13-27. 10. 1995). 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Kaczanowska Wanda: Najstarsze drukowane Biblie w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP (XV - XVIII w.). Notatki Płockie 1992 nr 3 s. 8-14  szczegóły 
130.artykuł: Radwan Łukasz: Gutenberg współczesny. Wprost 2002 nr 48 s. 122 (dot. wykonania faksymile egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Godyń Jan: Mały słownik biblizmów języka polskiego. Od Adama i Ewy zaczynać. 1995  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
133.książka: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. 2002 (Od Redakcji [Wstęp]. [Zawiera m.in.:] * I. Literaturoznawstwo. Problem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Leszczyński Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan. 2000 (Łużycki spór o datowanie "Przysięgi budziszyńskiej" z polskiej perspek...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2001 t. 27 cz. 2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Siatkowska Ewa: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Szpila Grzegorz: O nich i o nas. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 116-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Leszczyński Rafał: Współpraca łużycko-polska w dziedzinie teatru i dramatu. x 1996 ([w czasopiśmie:] Letopis. Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuzisk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
136.książka: Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1999 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. * Zofia Mocarska-Tycowa: Motywy biblij...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 143-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblioteka, książka, czytelnictwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Rząsa Monika: Książka w Piśmie świętym i tekstach pisarzy kościelnych. x 1994 ([W ks. zb.:] Prace młodych bibliotekoznawców. Kraków 1994 s. 28-37...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Chwin Stefan: Wyobraźnia i ból pod koniec wieku. Tygodnik Powszechny 1998 nr 16 s. 8-9 (motyw bólu w Księdze Hioba, kulturze XX w. oraz biografii i twórczości...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Nowik Andrzej Marek: Przeciw negującym istnienie piekła. Christianitas 2001 nr 8 s. 35-56 (m.in. na podstawie twórczości Dantego Alighieri, Tomasza z Akwinu oraz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
140.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Katastroficzna tematyka, koniec świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
142.książka: Magia, słowo i obraz. Sesja naukowa pracowników naukowych i uczniów II Liceum Ogólnokształcą cego w Zabrzu. 1998 (Adam Regiewicz: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Dariusz Gołek: Modli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
143.książka: Zagożdzon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
144.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
145.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
146.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Witek Halina: Podróż a zadomowienie. Śląsk 2002 nr 8 s. 30-32 (dot. motywu wędrówki i domu w tekstach Nowego Testamentu i "Odysei" Ho...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
148.książka: Oczywisty urok biesiadowania. 1998 (Piotr Kowalski: O przyjemnościach rozmawiania o jedzeniu. Wstęp. * [Za...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Smakowity temat. Guliwer 2000 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kontrapunkt 1998 nr 12 s. 4  szczegóły 
sprostowanie: Jonca Magdalena: Przesoliliśmy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 15 (list do redakcji prostujący nieścisłości w artykule...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
149.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Jelonek Tomasz: Starość w Biblii. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 125-131 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
151.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
152.książka: Opozycja homo - animal w języku i kulturze. 2003 ([Materiały z konwersatorium zorganizowanego przez Instytut Filologii P...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
154.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Kolarzowa Romana: Po obu stronach muru getta. Przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 115-138 (dot. m.in. motywu getta, stereotypu Żyda w kulturze europejskiej oraz ...) szczegóły 
156.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Polin 2002 t. 15 s. 59-64 (z notą o autorze na s. 530...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
158.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
160.artykuł: Skoczylas Kazimierz: Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 264-273  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
161.książka: Linke Waldemar: Apokalipsa - fresk czy poemat? O czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego. 1997 (Słowo wstępne. * 1. Historia i kontekst kulturowy. 2. Gatunek i/a perc...) szczegóły 
162.książka: Mrowcewicz Krzysztof: Świat Biblii i kultura antyku. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów. 1998  szczegóły 
163.książka: Pieńkosz Konstanty: Biblia - Stary Testament. 1991  szczegóły 
164.książka: Solecki Wiesław: Biblia - Nowy Testament. 1991  szczegóły 
165.książka: Wybrane zagadnienia z literatury. 1996 (Cz. 1: Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, 120 s.

Miecz...)
 szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Barszcz Leszek: U bram absurdu. Polonistyka 1994 nr 10 s. 598-604 (lekcja pośw. Biblii (Księga Hioba)...) szczegóły 
167.artykuł: Flaczyńska Dorota: Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 65-70 (Biblia na lekcjach języka polskiego w liceum ogólnokształcącym...) szczegóły 
168.artykuł: Guzik Barbara: Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 286-289 (na lekcji w liceum...) szczegóły 
169.artykuł: Jabłoński Romuald: Przypowieści na lekcjach języka polskiego w gimnazjum ("Siewca" i "Talenty"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 77-86  szczegóły 
170.artykuł: Łojek Mieczysław: Przypowieści ewangeliczne w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 17-29  szczegóły 
171.artykuł: Łojek Mieczysław: Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 50-63  szczegóły 
172.artykuł: Pawłowska Regina: Czytanie "Biblii" na lekcjach języka polskiego (cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 32-37, z. 3 (1996/ 1997) s. 48-55 (w szkole średniej...) szczegóły 
173.artykuł: Stempka Anna: Związki współczesnej frazeologii z językiem Biblii (Propozycje dla szkoły podstawowej). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
174.artykuł: Stróżyński Klemens: Gimnazjalny paternoster, czyli od klepania do czytania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 19-24 (ćwiczenia na tekście modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
175.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1997 nr 4 s. 212-218  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
176.książka: Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkół. 1999  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
177.książka: Kaszebsko Biblejo. Nowi Testament - IV Ewanjelje. 1992  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Biblia po kaszubsku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Ewangelie po kaszubsku. Pomerania 1993 nr 2 s. 30-34  szczegóły 
polemika: Jabłoński Artur, Pryczkowski Eugeniusz: Gorzko wobec recenzji prof. Brezy. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 47-49  szczegóły 
polemika: Jeliński Marian: Recenzent nie szczędził krytycznych uwag. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 301-324  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Kaszebsko Biblejo - IV ewanjelje. Pomerania 1992 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Oczekuję dowodów. Pomerania 2001 nr 2 s. 4-6 (dot. recepcji i kontrowersji wokół przekładu, ew. potrzeby wznowienia...) szczegóły 
recenzja: Hinze Friedhelm: Zur neuen Uebersetzung der vier Evangelien ins Kaschubische. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 3 s. 401-403  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 2 (1992) s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Pomerania 1992 nr 6 s. 4-6 (sylwetka tłumacza Biblii - Franciszka Gruczy...) szczegóły 
polemika: Breza Edward: Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę (Odpowiedź panom Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, Arturowi Jabłońskiemu i dr. Marianowi Jelińskiemu). Pomerania 1993 nr 10 s. 27-30  szczegóły 
polemika: Majewicz Alfred F.: Kaszubska Biblia. Pomerania 1993 nr 11 s. 31  szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: O słowniczku i uwagach, o wymowie i pisowni w tłumaczeniu Ewangelii ks. F. Gruczy. Pomerania 1993 nr 11 s. 32  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
178.książka: Psałterz albo Kościelne śpiewanie króla Dawida (tzw. Psałterz krakowski). 1999  szczegóły 
recenzja: Sławski Franciszek: Wielka radość dla miłośników Psałterza. Język Polski 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 21 s. 53 (nota...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
179.artykuł: Cybulski Marek: O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 17-31 (na przykładzie Psałterza floriańskiego i Psałterza puławskiego...) szczegóły 
180.artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Słownictwo pieśni pasyjnej w Kancjonale Toruńskim na tle polskich przekładów Nowego Testamentu w XVI wieku. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1998 t. 8 s. 21-30  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: Słownictwo dotyczące intymności człowieka w "Księdze Powtórzonego Prawa" Biblii królowej Zofii. x 1994 ([W ks.:] Studia z historii języka polskiego. Warszawa 1994, s. 113-121...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
184.utwór: Psałterz floriański.  szczegóły 
książka o utworze: Tiefenbach Heinrich: Lateinisch-deutscher Index zum Florianer Psalter. Mit einem deustsch-lateinischen Register. 2000  szczegóły 
artykuł: Balowski Mieczysław: O języku Psałterza Królowej Małgorzaty [wariant tytułu] z chrestomatii F.L. Celakovskiego. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 45-62  szczegóły 
artykuł: Bilska Grażyna: Skryptorium w Kłodzku. Książka i Czytelnik 2000 nr 1/2 s. 30-35 (m.in. nt. hipotezy powstania "Psałterza floriańskiego" w Kłodzku...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Analiza statystyczna słownictwa piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 19-34  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy a dialektyzmy w świetle językowej analizy piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". x 1992 ([W ks. zb.:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy leksykalne w piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 51-64  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Z badań nad słowotwórstwem "Psałterza floriańskiego". Zagadnienie wpływów czeskich. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 35-40  szczegóły 
artykuł: Janowska Beata: Jak kupowano "Psałterz floriański".... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 18-21  szczegóły 
artykuł: Jarmińska Danuta, Woźniak Maria: "Psałterz floriański" w pracowni konserwatorów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 31-35  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: Charakterystyka ilościowa słownictwa w I części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 45-56  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między "Psałterzem floriańskim" a "Psałterzem puławskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 153-167  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: O zmianach wyrazów mających znaczenie symboliczne i metaforyczne w "Psałterzu puławskim" w porównaniu z"Psałterzem floriańskim". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 99-115  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: Staropolski "gospodzin" jako synonim leksemów "Bóg" i "pan". Na podstawie badań I części "Psałterza floriańskiego" i "Psałterza puławskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 59-73  szczegóły 
artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Wokół "Psałterza floriańskiego". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Głos historyka sztuki w sprawie powstania Psałterza floriańskiego. Język Polski 1990 r. 70 nr 5 s. 166-174  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Psałterz floriański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref. będącego omów. pracy monogr....) szczegóły 
artykuł: Krążyńska Zdzisława: Przyimki w staropolskich tekstach tłumaczonych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 119-126 (na przykładzie "Psałterza floriańskiego"...) szczegóły 
185.utwór: Psałterz krakowski.  szczegóły 
książka o utworze: Woźniak Ewa: Słownictwo i frazeologia "Psałterza krakowskiego" (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych. 2002 (I. Wstęp. - 1. Informacje o zabytku. 2. "Psałterz krakowski" jako prze...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Fleksja nazw własnych w "Psałterzu krakowskim" (Na tle innych staropolskich przekładów "Księgi Psalmów"). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 109-146  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Cechy charakterystyczne polskiego tłumaczenia "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 77-96  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Charakterystyka ilościowa słownictwa "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 229-250  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
186.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1994  szczegóły 
187.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1996  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
188.proza: Brandstaetter Roman: Ewangelia wg św. Mateusza [fragm.:] Osiem Błogosławieństw. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
  Budny Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
189.książka twórcy: Budny Szymon: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. 1994 (T. 1: Księgi Starego Przymierza. [6], 1206 s.: faks.
T. 2: Księgi ...)
 szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
191.artykuł: Kamieniecki Jan: Z historii filologii biblijnej - przekłady Szymona Budnego. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 92-96 (dotyczy: "Nowy Testament i Apokryfy" (1570), tzw. "Biblia nieświeska" ...) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Technika przekładu najstarszego polskiego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego. (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 64-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jagieła Jarosław: "Książęta" i "Żaby" polskiej szkoły. Plus Minus 2001 nr 32 s. D5 (nawiązanie...) szczegóły 
  Cieszkowski August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
194.książka o twórcy: Kubski Grzegorz: Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski = Quomodo romantici notionen de Regno Dei interpretaverint. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. 1995 ([Dot. dzieł "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego i "Wykładu Pisma Święt...) szczegóły 
  Cylkow Izaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Burdziej Bogdan: Izaak Cylkow - tłumacz Starego Testamentu, poprzednik Miłosza (Pamięci A. Kamieńskiej). Znak 1988 nr 5/6 s. 17-34  szczegóły 
  Czapiewski Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
196.książka twórcy: Czapiewski Tomasz: Twarze. [Wiersze]. 2002 ([Zawiera również:] Miejsca biblijne [fragmenty Biblii]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Duda Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
197.książka twórcy: Duda Harry: Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii. [Poemat]. 1999  szczegóły 
198.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór I (1-25). 1992  szczegóły 
199.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór II (26-50). 1992  szczegóły 
200.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór III (51-75). 1992  szczegóły 
201.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór IV (76-100). 1992  szczegóły 
202.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór V (101-125). 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falba Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Falba Tomasz: Otwieraj często Biblię... Fraza 2000 nr 3 s. 206 (z not., s. 314...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołąbek Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Zdolny elektryk. Gazeta Wyborcza 1993 nr 293 s. 11 (not. o przetłumaczeniu na jęz. kaszubski Nowego Testamentu przez Eugen...) szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Obremski Krzysztof: Z archiwum Konrada Górskiego. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 30-31 (nt. przechowywanego w jednej z teczek archiwum Konrada Górskiego egze...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: "I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli..." ("Książka nad książkami" Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu). Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 423-429  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
208.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 6. 1990 (Studia: Stefan Kołaczkowski: Twórczość Jana Kasprowicza. - Maria Barti...) szczegóły 
  Kędziora Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
209.książka twórcy: Kędziora Juliusz: Wąż Bhuta szeptając. Fantazja na temat "Księgi Genesis". 1989  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
210.utwór: Psałterz Dawidów.  szczegóły 
artykuł: Dabert Dobrochna: Koncepcja Boga w "Psałterzu Dawidów" J. Kochanowskiego oraz "Księdze Psalmów" Cz. Miłosza. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 49-61  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Psalmy Jana Kochanowskiego w religijnej poezji litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 5 (przekłady psalmów na język litewski od XVII w. do współczesności...) szczegóły 
artykuł: Mayenowa Maria Renata: Psalm 129 "Saepe expugnaverunt me a iuventute mea". x 2003 ([w ks. zb.:] Okna pamięci. Maria Renata Mayenowa (1910-1988). Red. Boż...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
211.książka o twórcy: Obremski Krzysztof: Psalmodia polska. Trzy studia nad poematem. 1995 (Stan badań i postulaty badawcze (Wstęp). - "Psalmodia na tle barokowej...) szczegóły 
  Komendant Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
212.książka twórcy: Komendant Tadeusz: Upadły czas. Sześć esejów. 1996 (Zamiast wstępu. - Księga Powtórzonego Prawa [dot. m.in. Biblii]. Dom m...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
213.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
214.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1992/1992) s. 128-144  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
215.książka o twórcy: Świat Biblii Leopolity z 1561 roku = The World of the Leopolita Bible of 1561. 1997 ([Zawiera reprodukcje 26 drzeworytów i tekstu Biblii]....) szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
217.utwór: Psałterz Dawida.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29 (porównanie do przekładu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciej z Łabiszyna *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
218.utwór: Collecta super Evangelium secundum Ioannem.  szczegóły 
  Mikołejko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
219.książka twórcy: Mikołejko Zbigniew: Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma. [Eseje]. 1998 ([Dot. przede wszystkim tekstów biblijnych]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemojewski Andrzej
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (obszernie nt. tekstów krytycznych pośw. ks. "Bóg Jezus..." (m.in. nt. ...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
221.książka o twórcy: Heintsch Paweł: Klucz do Norwida. 1991 (Biblia u Norwida. Psychologiczna analiza postawy religijnej Norwida....) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
222.książka o twórcy: Dąbrowski Stanisław: Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. Studia i szkice. 1993 (Od autora. - Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oszajca Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
223.książka twórcy: Oszajca Wacław: Biblia na każdy dzień. 1991  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
224.utwór: Psałterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszytkiego pisma krześcijańskiego.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29  szczegóły 
  Rogalski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
225.książka twórcy: Rogalski Aleksander: Między fascynacją a krytycyzmem. Z notatnika lektur. [Szkice]. 1988 (Aby brzemię przeszłości nie obezwładniło nas. - I to też miara dokonan...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    proza (alfabet tytułów)
226.proza: Rymkiewicz Jarosław Marek: Przez zwierciadło. Twórczość 1993 nr 8 s. 56-84 (dot. Nowego Testmentu; szkic...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Serwatowski Walerian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
227.książka o twórcy: Kubski Grzegorz: Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski = Quomodo romantici notionen de Regno Dei interpretaverint. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. 1995 ([Dot. dzieł "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego i "Wykładu Pisma Święt...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Noetzel Olga Bożena: Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 55-86 (z koment.: Od Redakcji, s. 55...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świderkówna Anna
    wywiady (alfabet autorów)
229.wywiad: Kozacki Paweł: "Tak mało Biblii...". W drodze 1996 nr 3 s. 4-13 (o własnych zainteresowanich Biblią...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Biblia w utworach literackich Karola Wojtyły. Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 1 s. 105-15  szczegóły 
  Wujek Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
231.książka o twórcy: Bieńkowska Danuta: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka. Na materiale czterech Ewangelii. 1992  szczegóły 
232.książka o twórcy: Duda Henryk: "...Każdą razą Biblią odmieniać". Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku. 1998 ([Dot. przedruków Nowego Testamentu: krakowskiego z 1647, wrocławskieg...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (Różnice między "Postyllą" a Nowym Testamentem). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 5-14  szczegóły 
234.artykuł: Bieńkowska Danuta: Wkład Jakuba Wujka w powstanie polskiego stylu biblijnego. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 99-104  szczegóły 
235.artykuł: Duda Henryk: Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 31-60  szczegóły 
236.artykuł: Frankowski Janusz: Święte słowa. Biblia Wujka ma 400 lat. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 8-9 (historia powstania i język przekładu Jakuba Wujka...) szczegóły 
237.artykuł: Koziara Stanisław: Jubileusz pierwszego wydania Nowego Testamentu i Psałterza w przekładzie ks. Jakuba Wujka. Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 15-19  szczegóły 
238.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
239.impreza: "Ks. Jan Jakub Wujek - tłumacz Biblii na język polski" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizacji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
artykuł: Frick David A.: Anglo-Polonica. The Rheims New Testament of 1582 and the making of the Polish catholic bible. The Polish Review 1991 t. 36 nr 1 s. 47-67 (dot. przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez Jakuba Wujka: Nowy T...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Kilka uwag o języku Nowego Testamentu (1593) w tłumaczeniu Jakuba Wujka. Język Polski 1993 r. 73 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
artykuł: Wcisło Zofia: Nowy Testament w przekładzie Jakuba Wujka w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Kronika Rzymska 1990 nr 82 s. 13-14  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii. Ethos 1999 nr 4 s. 105-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
243.książka twórcy: Żuławski Jerzy: Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. 1993 ([Zawiera poetyckie przekłady tekstów Starego Testamentu:] Widzenia Jec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
244.książka: Altaner Berthold, Stuiber Alfred: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. 1990 (Wprowadzenie. - Cz. I: Literatura chrześcijańska od końca I w. do pocz...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Po co nam Ojcowie Kościoła?. Więź 1991 nr 11/12 s. 253-258  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej Ojców Kościoła. Życie Katolickie 1990 nr 9/10 s. 115-117  szczegóły 
245.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
246.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
247.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
248.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
249.książka: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w.. 1988 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Franciszek Drączkowski: Chrześcijanie wobec ...) szczegóły 
recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
250.książka: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jej konsekwencje w kulturze Europy. 1988 ([Zawiera m.in. rozdziały:] B.J. Bałyk: Problem słowiańskiej liturgii ś...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Tysiąclecie Chrztu Rusi w najnowszych badaniach polskich. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 183-196  szczegóły 
recenzja: Bieniak Janusz: Życie Katolickie 1989 nr 10 s. 90-98  szczegóły 
recenzja: Paprocki Henryk: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Skrunda Wiktor: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 87-88  szczegóły 
251.książka: Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. [T. 1:] Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. 1988 ([Zawiera rozdziały:] I. Na początku... Magiczno-religijne zachowania l...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 52/53 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Marcin: Opus magnum Eliadego. Nowe Książki 1988 nr 12 s. 32-33 (z fot. M. Eliade'go...) szczegóły 
recenzja: Datko Andrzej: Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 131-137  szczegóły 
recenzja: Karaś Hanna: Życie Katolickie 1989 nr 4 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Kosiewicz Jerzy: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Zorza 1989 nr 6 s. 14  szczegóły 
252.książka: Język i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja: Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę ...) szczegóły 
253.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
254.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
255.książka: Płużański Tadeusz: Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu oświecenia. 1989 ([Zawiera:] Wstęp: Przedmiot i zakres wykładu. - I. Chrześcijaństwo jak...) szczegóły 
256.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
257.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
258.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
259.książka: Słomka Jan: Ojcowie dzisiaj czytani. 1995 ([Poglądy Ojców Kościoła w świetle ich pism:] św. Antoni Pusltelnik, św...) szczegóły 
260.książka: Studia orientalia Thaddaeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17-18 listopada 1993. 1994 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Marek M. Dziekan: Śmierć w kontekście honoru...) szczegóły 
recenzja: Pomorska Marzanna: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 243-244  szczegóły 
recenzja: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 115 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
261.impreza: "Biblia - geneza i znaczenie dla kultury europejskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Jachym Jan: Pierwsze Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 441-442 (sprawozdanie...) szczegóły 
262.impreza: "Biblia a kultura Europy" - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek, Kasiłowski Piotr: W kręgu księgi ksiąg. Przegląd Powszechny 1992 nr 10 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: (j.woj.): Biblia a kultura Europy (Międzynarodowa konferencja w Łodzi). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (omów....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Biblia a kultura Europy. Gazeta Niedzielna 1992 nr 28 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Sympozjum "Biblia a kultura Europy" (Łódź 1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 103-104 (omów....) szczegóły 
263.impreza: "Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy (988-1988)" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 5 s. 9  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267-268 (not....) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matras Tadeusz: XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich - Lublin 1989. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
265.impreza: Międzynarodowy Kongres poświęcony tysiącleciu chrześcijaństwa Rusi Kijowskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 272-273 ([tyt. angielski:] International Congress Commemorating the Millenium o...) szczegóły 
266.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature w Krakowie 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 234-236 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 217-223 (omówienie referatów wygłoszonych na sesji druk. Folia Orientalia szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: SBL in Cracow (The Sixteenth International Meeting of the Society of Biblical Literature, Ceacow, July 18-22, 1998. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 9-16 (spraw....) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 172-173 (not....) szczegóły 
268.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Gliściński Jan: Kierunki współczesnych badań patrystycznych. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 97-102 ([rec. ks.:] A. Quacquarelli: Complementi interdisciplinari di patrolog...) szczegóły 
270.artykuł: Gliściński Jan: Pierwsze drukowane wydania dzieł Ojców Kościoła (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
271.artykuł: Gliściński Jan: Wydania dzieł Ojców Kościoła w języku włoskim (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 148-153  szczegóły 
272.artykuł: Haszczyński Jerzy: Wiara i samobójstwo. Przegląd Filozoficzny 1993 nr 1 s. 5-24 (m.in. w Starym i Nowym Testamencie, a także poglądy św. Augustyna, św....) szczegóły 
273.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 194-200 (rec. numeru specjalnego czasopisma Concilium. Revue internatio...) szczegóły 
274.artykuł: Jocz Artur: Gnoza "prawdziwa" i "fałszywa" - rozważania wokół istoty sporu prowadzonego przez Ojców Kościoła z gnostykami. Zeszyty Filozoficzne 1993 z. 2 s. 5-26 (dot. okresu wczesnego chrześcijaństwa w II i III w.; gnostycy - Cerdon...) szczegóły 
275.artykuł: Kondratowicz Marek: Co stanowi istotę bóstwa? - Z dyskusji literackich wieku I i II po Chrystusie. Filomata 1990 nr 398 s. 284-292  szczegóły 
276.artykuł: Longosz Stanisław: Ojcowie Kościoła (Semantyczny rozwój pojęcia). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 61-109 (od kultury pogańskiej do czasów współczesnych...) szczegóły 
277.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simvolika v poehzii XX veka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 151-161 (dot. twórców: Bohdan Ihor Antonycz, Marina Cwietajewa, Iwan Franko, Al...) szczegóły 
278.artykuł: Nadolski Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 367-368 ([rec. ks. zb.:] Gottes Weisheit im Misterium. Vergessene Wege christli...) szczegóły 
279.artykuł: Pisula Robert: Rozróżnienie obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku u niektórych Ojców Kościoła jako podstawa antropologii teologicznej - przyczynek do tematu. Kaliskie Studia Teologiczne 2003 [t.] 2 s. 191-197 (nt. interpretacji relacji terminów "obraz" i "podobieństwo" w Księdze ...) szczegóły 
280.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
281.artykuł: Schneider Manfred: Zaburzona samosurrealizacja. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 142-153 (esej nt. władzy, terroru i ich związków z literaturą; na podstawie i w...) szczegóły 
282.artykuł: Siatkowska Ewa: Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 111-118 (m.in. nt. roli piśmiennictwa religijnego i przekładów Biblii jako czy...) szczegóły 
283.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 93-94 (nt. serii wydawniczej Uniwesytetu w Leuven pośw. pismom pisarzy pochal...) szczegóły 
284.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 121-123 (nt. serii wydawniczej Uniwersytetu w Leuven poświeconej pismom pisarzy...) szczegóły 
285.artykuł: Starowieyski Marek: Nowe tomy "Biblioteca Patristica". Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 119-121 (nt. serii wydawnicta Nardini Editore, Centro Interazionale del libro w...) szczegóły 
286.artykuł: Stępnik Andrzej: Czy Boga można usprawiedliwić?. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 237-253 (m.in. nt. problemu teodycei w przypowieści o Hiobie oraz w twórczości ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
287.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
288.książka: Gibbard Mark: Ludzie modlitwy XX wieku. 1989 ([Zbiór esejów biograficznych dot. m.in. autorów:] Dietrich Bonhoeffer,...) szczegóły 
289.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
290.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
291.książka: Budzisz Andrzej: Biblia i tradycja antyczna. Motywy analogiczne w łacińskiej poezji biblijnej renesansu (Polska, Niemcy, Niderlandy, Wyspy Brytyjskie). Rozprawa habilitacyjna. 1995 (Uwagi wstępne. - I. Materia dignior [utworów literackich związanych z ...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Maria: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 185-187  szczegóły 
292.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
293.książka: Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. 1996 ([Zawiera rozdziały ilustrowane fragmentami utworów literackich:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Nie było średniowiecza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 48 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pościg za rajem. Książki. Gazeta 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Marzenie o Raju i jego degrengolada. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Skrut Jarema: Raj, który istniał. Myśl Polska 1996 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Marzenia o raju. Tarniny 1996 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
294.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
295.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
296.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
297.książka: Kowalski Józef: Starożytni o sensie życia. [Eseje]. 1988 ("Sens życia " w ujęciu Starego Testamentu, w myśli starożytnej Grecji ...) szczegóły 
recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 8 s. 10  szczegóły 
298.książka: Księga o aniołach. 2002 ([Zawiera m. in.:] H.O.: Od redakcji [Wstęp]. * Pismo Święte: [Wykaz fr...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: M.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
299.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
300.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
301.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
302.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
303.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
304.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
305.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
306.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
307.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
308.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w religiach świata. 1990 ([Przedstawienie życia rodzinnego, obyczajowości i stosunków erotycznyc...) szczegóły 
309.książka: Zagożdzon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
311.artykuł: Baziak Jolanta: Antychryst a profetyzm. Akant 2003 nr 4 s. 37-39 (postać Antychrysta i koncepcje końca świata w Starym Testamencie i pis...) szczegóły 
312.artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. Litteraria 1999 nr 30 s. 5-14 (m.in. na podstawie Starego Testamentu...) szczegóły 
313.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
314.artykuł: Deremble Colette: Średniowieczne obrazy udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 28-34 (m.in. w "Księdze modlitw" Hildegardy z Bingen, rzeźbie i malarstwie ro...) szczegóły 
315.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
316.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
317.artykuł: Grabowska Maria: Abigal. O przyjaźni w małżeństwie. Teofil 2002 nr 1 s. 26-31 (dot. m.in. motywów przyjaźni i małżeństwa w wybranych utworach literac...) szczegóły 
318.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
319.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
320.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
321.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
322.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
323.artykuł: Mazurczak Urszula Małgorzata: Interpretacja motywu inspiracji w Biblii, literaturze patrystycznej i średniowiecznej. x 1992 ([W ks.:] Urszula Małgorzata Mazurczak: Motywy inspiracji w średniowiec...) szczegóły 
324.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
325.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
326.artykuł: Niedałtowski Krzysztof: Żywioł morza w religiach świata. Universitas Gedanensis 1995 nr 13 s. 56-60 (w Biblii oraz mitologiach...) szczegóły 
327.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
328.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
329.artykuł: Speyer Wolfgang: Pisarze chrześcijańscy a Żydzi. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 88-96 (w świetle autorów Ewangelii, św. Pawła, Filona z Aleksandrii i in....) szczegóły 
330.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
331.artykuł: Starowieyski Marek: Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II-IV a Biblia. Bobolanum 1993 r. 4 s.146-159 (motyw pielgrzymki w utworach: "Intinerarium" tzw. anonima z Bordeaux, ...) szczegóły 
332.artykuł: Surdykowski Jerzy: Śmiech. Plus Minus 2002 nr 30 s. A12-A13 (fel. m.in. nt. motywu śmiechu w historii literatury i tekstach Biblii;...) szczegóły 
333.artykuł: Tilliette Xavier: Tryptyk udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 20-27 (motyw cierpienia Niobe, Racheli i Maryi - matki Chrystusa m.in. w Bibl...) szczegóły 
334.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
335.artykuł: Urbanowicz Andrzej: Korzenie namiętności. Wyrazy 1996 nr 2 s. 104-110 (postać Lilith w Starym Testamencie, mitach Sumerów, księgach kabalisty...) szczegóły 
336.artykuł: Woodward Kenneth L.: Na początku była księga. Newsweek 2002 nr 7 s. 60-64 (dot. m.in. wpływu interpretacji Biblii i Koranu na konflikty religijne...) szczegóły 
337.artykuł: Wyporska Wanda: Wiedźmy znad Warty. Wprost 2001 nr 35 s. 68-69 (m.in. dot. opisów czarownic w Starym Testamencie, "Młocie na czarownic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
338.książka: Antologia mistyków franciszkańskich. [T. 5]. 1990 (T. 5: Wiek XIV. Kraków: Prowincjałat Ojców Kapucynów 1990, 288 s. [Zaw...) szczegóły 
339.książka: Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie. 1988 ([Zawiera tłumaczenia psalmów, przekłady starej poezji religijnej syryj...) szczegóły 
recenzja: Bibliofil: Za i przeciw 1989 nr 16 s. 18  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Do źródeł". Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 6  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 40  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 2 s. 111  szczegóły 
341.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok A. 2001  szczegóły 
342.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok B. 1999  szczegóły 
343.książka: Męczennicy. 1991 ([Zawiera teksty:] Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego M...) szczegóły 
recenzja: Masny Marcin: Tęsknota za śmiercią, tęsknota za życiem. Powściągliwość i Praca 1992 nr 1 s. 15  szczegóły 
344.książka: Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna. 1991 (Wprowadzenie. - Wstęp. * [Teksty autorów wraz z notami biogr.:] święty...) szczegóły 
345.książka: Sentencje Kościoła Wschodniego. 1990 ([Zawiera zbiór katen - powiedzeń Ojców Kościoła i wybitnych pisarzy na...) szczegóły 
346.książka: Wieczerza Mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. 1988 ([Zawiera tłumaczenia z języków greckiego, syryjskiego, łacińskiego, fr...) szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Wallace Lewis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
347.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza...) szczegóły 
348.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza; fotosy pochodzą z filmu "Ben-Hur" Freda Niblo z 1926 r....) szczegóły 
  White Ellen Gould
    książki twórcy (alfabet tytułów)
349.książka twórcy: White Ellen G.: Myśli Ducha Proroctwa do Księgi Daniela. Zbiór artykułów i cytatów E.G. White. 1990  szczegóły 
350.książka twórcy: White Ellen G.: Wielki bój. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
351.książka: Kościelniak Krzysztof: Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Biblii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomkowski Jan: Dalsze przygody Hioba. Akant 2000 nr 1 s. 12-13 (nt. powieści w kontekście Księgi Hioba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
354.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Joyce James
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyż Zbigniew: Biblical elements in James Joyce's works. An analysis based on "Finnegans Wake". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1998 [z.] 9 s. 153-165 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwińska Teresa: Harry i psychika maluchów. Rzeczpospolita 2002 nr 42 s. A7 (dot. odbioru powieści i jej ekranizacji przez dzieci, w tym wpływu med...) szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
358.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Classical sources of the concept of female character's in Shakespeare's works. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 173-184  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
359.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
360.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
361.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
363.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Orten Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Balowski Mieczysław: Frazeologia biblijna w poezji Jerzego Ortena. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Slawistyka 1997 [z.] 2 s. 59-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Hasła szczegółowe (etiopska) / Utwory anonimowe (etiopska)
    artykuły (alfabet tytułów)
366.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
367.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Jaskóła Piotr: Duch Święty w ziemskim życiu Jezusa w biblijnej myśli Jana Kalwina. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 97-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
369.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Bazyli z Seleucji *
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Bazyli z Seleucji : Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, opisująca także odkrycie jego cennych zwłok. Vox Patrum 1991 t. 17 s. 823-836 (druk. pt.: Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana...) szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
372.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (not....) szczegóły 
373.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90). 2001  szczegóły 
374.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sanctis Joanni Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1995  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 121-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
376.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
377.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
378.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
379.artykuł: Domański Juliusz: Europa. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 18-39 [...) szczegóły 
380.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
381.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
382.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
383.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. OŚKA 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
384.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
385.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
386.książka: Ojcowie apostolscy. 1990 ([Zawiera tłumaczenia tekstów najstarszych utworów chrześcijańskich. Au...) szczegóły 
387.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Dionysios z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
388.książka o twórcy: Pietras Henryk: Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego. 1990  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 357-361  szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
389.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
390.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
  Justyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
392.książka o twórcy: Grzywaczewski Józef: O modlitwie. 1990 (rozważania na temat modlitwy na podstawie zachowanych dzieł Klemensa A...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Rzodkiewicz Leopold: Portret Jezusa Chrystusa według Klemensa Aleksandryjskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 1 s. 61-69  szczegóły 
  Origenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
394.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Jana. 2003  szczegóły 
395.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian. 1994  szczegóły 
recenzja: Orygenes. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 17 s. 23  szczegóły 
396.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do "Pieśni nad Pieśniami". Homilie o "Pieśni nad Pieśniami". 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
397.artykuł: Paciorek Antoni: Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 29-42 (m.in. w pismach Orygynesa...) szczegóły 
398.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
399.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 179-195  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
400.utwór: Homilie do Księgi Jozuego.  szczegóły 
artykuł: Spyra Marek: Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do "Księgi Jozuego". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 41-63  szczegóły 
  Philon ho Aleksandreus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: Kloskowski Kazimierz: Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 313-350  szczegóły 
  Sokrates Scholastikos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
402.książka twórcy: Sokrates Scholastikos : Historia Kościoła. 1986  szczegóły 
omówienie: Salamon Maciej: Eos 1990 t. 78 s. 415-417  szczegóły 
  Theodoretus *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
403.książka twórcy: Teodoret z Cyru : Komentarz do Listów św. Pawła do Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan. 1999 ([Zawiera:] Efezjan - analiza i interpretacja [Ermeneia tes pros Efesio...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 82-83 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
404.artykuł: Żelazny Jan W.: Pneumatologia Teodoreta z Cyru w komentarzu do 1. i 2. Listu do Koryntian. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 233-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
405.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
406.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
407.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
408.książka: Ewangelia wg Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
409.książka: Apokalipsa. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
410.książka: Apokalipsa św. Jana. 1986  szczegóły 
411.książka: Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1993  szczegóły 
412.książka: Dwanaście Ewangelii Pasyjnych Wielkiego Piątku. 2000 ([Przekład Ewangelii z Nowego Testamentu - Biblia Poznańska 1999]....) szczegóły 
413.książka: Dzieje Apostolskie. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
414.książka: Dzieje Apostolskie. 2000  szczegóły 
415.książka: Dzieje Apostolskie. Przekład z "Biblii Warszawsko-Praskiej". 1998  szczegóły 
416.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa. Rekonstrukcja według zachowanych dokumentów z pierwszego i drugiego wieku n.e.. 1988  szczegóły 
417.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa według przekazu Czterech. 1995  szczegóły 
418.książka: Ewangelia Marka. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
419.książka: Ewangelia św. Marka. 1997  szczegóły 
420.książka: Ewangelia św. Marka. 2000  szczegóły 
421.książka: Ewangelia św. Marka na 2000-lecie chrześcijaństwa. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dotyczy także "Ewangelii św. Mateusza"...) szczegóły 
422.książka: Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Gmyz Cezary: Biblia XXI wieku. Życie 1997 nr 31 s. 4  szczegóły 
recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
recenzja: (ibn): Dowód ekumenicznej dojrzałości (Prezentacja ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 34 s. 6 (spraw. z prezentacji w Galerii Porczyńskich we Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dot. także "Ewangelii św. Marka"...) szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Ekumeniczny Mateusz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 21 s. 6 (zapowiedź wydania...) szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii wg św. Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 s. 6 (not. o prezentacji przekładu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 7 II...) szczegóły 
423.książka: Ewangelia według Łukasza. 1996  szczegóły 
424.książka: Ewangelia według Łukasza. 2000  szczegóły 
425.książka: Ewangelia według Marka. 1998  szczegóły 
426.książka: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1989  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Poeta - tłumacz Biblii. Słowo Powszechne 1990 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ratajczak Mirosław] mac: Odra 1989 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 331-332  szczegóły 
427.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1997  szczegóły 
428.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
429.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
430.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
431.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
432.książka: Ewangelia według św. Łukasza = Il Vangelo Secondo Luca = Das Evangelium nach Lucas = The Gospel according to Luke = El Evangelio segun San Lucas = Évangile selon Luc = Evangelie ot Luki. Przekład ekumeniczny na język współczesny. 2000  szczegóły 
433.książka: Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. 1997 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Warszawa, Poznań 1977....) szczegóły 
434.książka: Ewangelia według św. Łukasza. Jubileuszowy dar dla rodziny. 1997  szczegóły 
435.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Prywatny przekład ekumeniczny. Więź 1994 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
436.książka: Ewangelia według św. Marka. 1997  szczegóły 
437.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
438.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 157 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-256  szczegóły 
439.książka: Ewangelia według świętego Jana. 1998  szczegóły 
440.książka: Ewangelia według świętego Jana. 2000  szczegóły 
441.książka: Ewangelia według świętego Łukasza. 2000  szczegóły 
442.książka: Ewangelia według świętego Łukasza = The Gospel according to the Luke. 2000  szczegóły 
443.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1998  szczegóły 
444.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1997  szczegóły 
445.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 2000  szczegóły 
446.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
447.książka: Ewangelie. Dzieje Apostolskie. 1998 (Na podstawie: Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań, Warszawa 1978....) szczegóły 
448.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1994  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Adam: Słowo. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
449.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1993  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Interlinearny przekład Nowego Testamentu. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Interlinearny przekład Nowego Testamentu i jego znaczenie. Więź 1995 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Nowy przekład Pisma Świętego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 6 (wyw. z tłumaczem; rozm. Ewa Borowik-Dabrowska...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Słowo w słowo. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 126  szczegóły 
450.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.  szczegóły 
451.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1997  szczegóły 
452.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1995  szczegóły 
453.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
454.książka: List do Efezjan. 2001  szczegóły 
455.książka: List do Filemona. 2003  szczegóły 
456.książka: List do Galatów. 1999  szczegóły 
457.książka: List do Galatów. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
recenzja: mok: Wspólny Paweł i inni. Jednota 1995 nr 5 s. 17  szczegóły 
458.książka: List do Hebrajczyków. 1998  szczegóły 
459.książka: List do Rzymian. 1999  szczegóły 
460.książka: List św. Jakuba i List św. Judy. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
461.książka: Listy św. Piotra. Przekład ekumeniczny. 2001  szczegóły 
462.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty listów apostolskich]....) szczegóły 
463.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
464.książka: Nowy Testament. 1997  szczegóły 
465.książka: Nowy Testament. 2000  szczegóły 
466.książka: Nowy Testament. Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra, 1, 2 i 3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana. 2001  szczegóły 
467.książka: Nowy Testament = The New Testament. 1989 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]....) szczegóły 
468.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
469.książka: Nowy Testament [i Psalmy]. Nowy przekład z greckiego. 1989  szczegóły 
470.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z greckiego na współczesny język polski. 1991  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym przekładzie czyli "... kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...". Jednota 1992 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym tłumaczeniu. Ekumeniczny przekład na współczesny język polski. Jednota 1992 nr 4 s. 16 (sprost. błędnie podanego nazwiska tł. (Włodzimierz Nast zamiast Walde...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45-46 (nota; dot. przekł....) szczegóły 
471.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z ilustracjami. 1989  szczegóły 
472.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Sieg Franciszek: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
473.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2002  szczegóły 
474.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2001  szczegóły 
475.książka: Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 1988  szczegóły 
476.książka: Pierwszy i Drugi List do Koryntian. 1998  szczegóły 
477.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
478.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
479.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
480.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
481.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
482.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
483.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
484.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
485.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
486.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
487.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
488.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
489.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
490.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1994 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
491.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
492.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
493.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
494.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. 1989 ([Przedr. z wyd. 3:] Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962....) szczegóły 
495.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1991 (Tyt. na okładce: Nowy Testament...) szczegóły 
496.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1997  szczegóły 
497.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1995  szczegóły 
498.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1993  szczegóły 
499.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1988  szczegóły 
500.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1990  szczegóły 
501.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. 1995  szczegóły 
502.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. Cz. 2. 1998  szczegóły 
503.książka: Swięte Pismiona Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Biblia kaszubska. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Pokorniewski Grzegorz: Biblia Tysiąclecia po kaszubsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: O Nowym Testamencie po kaszubsku (Refleksje na groąco). Pomerania 1993 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
nawiązanie: Gołąbek Eugeniusz: Ni ma tego złego.... Pomerania 1993 nr 12 s. 33  szczegóły 
504.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1997  szczegóły 
505.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1999  szczegóły 
506.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. angielskim, polskim i niemieckim]...) szczegóły 
507.książka: The New Testament. New international version = Nowy Testament. Nowy przekład. 1998  szczegóły 
508.książka: Życie Jezusa Chrystusa. Według czterech ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
509.książka: Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4,...) szczegóły 
510.książka: Alexander T. Desmond: Król sługa. Biblijny portret Mesjasza. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 155 (nota...) szczegóły 
511.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
512.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
513.książka: Banaszek Andrzej: Kościoły Janowe. Ewangelia św. Jana, Listy Janowe, Apokalipsa. 2003  szczegóły 
514.książka: Bardski Krzysztof: He koini' dialektos. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik. 2000  szczegóły 
515.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1993 (Wstęp. - Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji staroż...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 111-113  szczegóły 
516.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 2003  szczegóły 
517.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1996  szczegóły 
recenzja: (Gut): Ewangelie synoptyczne. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 76 s. 16 (nota...) szczegóły 
518.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej. 1992  szczegóły 
519.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1996  szczegóły 
recenzja: Żychlińska Bernadetta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 297-298 (nota...) szczegóły 
520.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne.  szczegóły 
521.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1999  szczegóły 
522.książka: Benton John: Fałszywi nauczyciele. List Judy. 2000 ([List św. Judy Apostoła - analiza i interpretacja]...) szczegóły 
523.książka: Bessiere Gerard: Jezus nie oczekiwany [!] Bóg. 1995  szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Biografia Chrystusowa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 30  szczegóły 
524.książka: Biblia o rodzinie. 1995 (Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Hugolin Langkammer: "Kościoły domow...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
525.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
526.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik-konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
527.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik-konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
528.książka: Bosak Pius Czesław: [Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja] Personen im Neuen Testament. Lexikon und Konkordanz. 1993  szczegóły 
529.książka: Bosak Pius Czesław: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu. 1991 ([Indeks]...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11 (not....) szczegóły 
530.książka: Brownrigg Ronald: Wszystkie postacie Nowego Testamentu. 2003 ([Encyklopedia]....) szczegóły 
531.książka: Bruce F.F.: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
532.książka: Bruce Frederick Fyvie: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 1991  szczegóły 
533.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
534.książka: Crossan John Dominic: Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał. 1997  szczegóły 
535.książka: Crossan John Dominic: Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Cztery mity. Gazeta Wyborcza 1998 nr 132 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Śmierć Chrystusa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Kto winien śmierci Jezusa Chrystusa?. Res Humana 1998 nr 6 s. 24-25, 29-31  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Krzyż i przemoc. Aneks Trybuny 1998 nr 24 s. 1, 7  szczegóły 
536.książka: Czerski Janusz: Ewangelie synoptyczne. W aspekcie literackim, historycznym i teologicznym. 1996  szczegóły 
artykuł: Ziaja Krystian: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 374-379  szczegóły 
537.książka: Czerski Janusz: Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych. 2000  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
538.książka: Czerski Janusz: Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne. 2003  szczegóły 
539.książka: Czerski Janusz: Metody interpretacji Nowego Testamentu. 1997 (Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Now...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 152-155  szczegóły 
540.książka: Czerski Janusz: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
541.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
542.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
543.książka: Drozd Jan: Błogosławieństwa ewangelijne (Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26). 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Struktura literacka błogosławieństw i ic...) szczegóły 
544.książka: Duquesne Jacques: Jezus. 1996 (I. Dziecię i uczeni w Piśmie. II. Narodziny. III. Świadkowie Narodzin....) szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 109-112 (rec. oryginału: Paris 1994...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Jan: Jezus sprzed Wielkiejnocy. Gryfita 1999 nr 19 s. 87-89  szczegóły 
545.książka: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. 1997 (T. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa 1997, 607 s. [Zawi...) szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
546.książka: Ehrlich Emilia: Portret Jezusa i jego Apostoła. 1988 ([Dot. św. Pawła z Tarsu]....) szczegóły 
547.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
548.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
549.książka: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. 1992 (T. 10: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. Warszawa 1992...) szczegóły 
550.książka: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156-157  szczegóły 
551.książka: Flis Jan: Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu. Rozprawa doktorska. 1990 (Wstęp. - I. Antydemoniczne praktyki starożytnego Bliskiego Wschodu: 1....) szczegóły 
552.książka: Flis Jan: Modele Kościoła w pismach narracyjnych Nowego Testamentu. 1999 ([Dot. Ewangelii]...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
553.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
554.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1992  szczegóły 
555.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (not....) szczegóły 
556.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1996  szczegóły 
557.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1991 ([dot. Ewangelii według św. Jana, Apokalipsy oraz Listów św. Jana]...) szczegóły 
558.książka: Gnilka Joachim: Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek. 2001 ([M.in. obraz św. Pawła w Dziejach Apostolskich i listach deutero-Pawło...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
559.książka: Gnilka Joachim: Teologia Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Do czytania poleca. Więź 2003 nr 12 s. 165-168  szczegóły 
560.książka: Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. Cz. 1: A-Ó. Cz. 2: P-Ż. 1987  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 80  szczegóły 
561.książka: Guitton Jean: O Nowym Testamencie. 1999  szczegóły 
562.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
563.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
564.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. 1994  szczegóły 
565.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. 1999  szczegóły 
566.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. 1999  szczegóły 
567.książka: Jankowski Augustyn: Królestwo Boże w przypowieściach. 1992  szczegóły 
568.książka: Jasiński Tomasz: Vdelygma tis erimo'seos. Ueber Anfaenge des Neuen Testaments. 1998  szczegóły 
569.książka: Jelonek Tomasz: Przed lekturą Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
570.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
571.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
572.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
573.książka: Keener Craig S.: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. 2000 ([M.in. zawiera:] Wstęp: Komentarz historyczno-kulturowy. Jak należy ko...) szczegóły 
574.książka: Klinkowski Jan: Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Studium egzegetyczne tekstów w ewangeliach synoptycznych. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
575.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
576.książka: Kozyra Józef: Jak powstawały Ewangelie?. 1992  szczegóły 
577.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki. Magazyn literacki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
578.książka: Kucharski Jacek: Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu. 1998  szczegóły 
579.książka: Kudasiewicz Józef: Teologia Nowego Testamentu. [T. 1:] Teologia ewangelii synoptycznych. 1986 (T. 1. Józef Kudasiewicz: Teologia ewangelii synoptycznych. 1986, 119 s...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
580.książka: Kułakowska Krystyna, Susskin Marian: Królestwo Mistrza. Nauka społeczna Jezusa Chrystusa. 1992  szczegóły 
581.książka: Langkammer Hugolin: Ewangelie synoptyczne. Wstęp - komentarze. 1994  szczegóły 
582.książka: Langkammer Hugolin: Maryja w Nowym Testamencie. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 323-325  szczegóły 
583.książka: Langkammer Hugolin: Metodologia Nowego Testamentu. 1991 (Alfons Nossol: Przedmowa. - Wstęp. I. Historia interpretacji Nowego Te...) szczegóły 
recenzja: Szewciw Andrzej: Studia Paradyskie 1993 t. 3 s. 191-193  szczegóły 
584.książka: Langkammer Hugolin: Nowy Testament o Kościele. 1995  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
585.książka: Langkammer Hugolin: Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. 1994  szczegóły 
586.książka: Langkammer Hugolin: Pneumatologia biblijna (Ruach - pneuma). 1998  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
587.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 1:] Ewangelie. Dzieje Apostolskie. Listy Katolickie. Apokalipsa. 1985  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
588.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2:] Paweł. List do Hebrajczyków. 1984  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
589.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2]. Teologia św. Pawła. 1992 (T. 2. Hugolin Langkammer: Teologia świętego Pawła. 1992, 107 s....) szczegóły 
590.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. Zarys. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
591.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
592.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
593.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
594.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 2002 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
595.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 1991 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
596.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
597.książka: Leon-Dufour Xavier: Słownik Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
598.książka: Long Max Freedom: Nauka ukryta w Ewangeliach. 1997  szczegóły 
599.książka: Łuczkiewicz Sławomir: Słowniczek form podstawowych wszystkich słów oryginału greckiego ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z odnośnikami numerowymi od greckich słów tekstowych (Dla poszukiwań w słownikach). 1995  szczegóły 
600.książka: McHugh John: Maryja w Nowym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartosik Grzegorz: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 203-207  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Więź 2000 nr 2 s. 184-185  szczegóły 
601.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
602.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.. 1995 (Krzysztof Bielawski: Wprowadzenie. - [Zawiera teksty anonimowe i tekst...) szczegóły 
603.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze Ojców Kościoła IV-V w.. 1994  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Modlitwa Pańska. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
604.książka: Mourlon-Beernaert Pierre: Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii. 1997 (Godfried Kardynał Daneels: Przedmowa. * Wstęp. Część I. Kobieta w czas...) szczegóły 
605.książka: Mróz Heronim: Jezus... Fakty i legendy. 1998  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Jezus - fakty i legendy. Res Humana 1999 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
606.książka: Muggeridge Malcolm: Jezus, Człowiek, który żyje. 1990 (Cz. I: Jezus przychodzi na świat. Cz. II: Co Jezus przyszedł powiedzie...) szczegóły 
607.książka: Murawski Roman: Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. 1990 ([Zawiera rozdziały:] I. Terminy określające głoszenie Orędzia Bożego [...) szczegóły 
608.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
609.książka: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy. 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki. 2001 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
recenzja: Mazurski Krzysztof R.: Łużyce i ewangelicyzm. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Szczepankiewicz-Battek Joanna: Ważna rocznica w historii Łużyc. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 115-116  szczegóły 
610.książka: Nycz Anna: Sąd eschatologiczny - rzeczywistość nieznana. Obecność tekstów biblijnych i ich interpretacja w polskiej literaturze kerygmatycznej XX wieku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Występowanie tekstów biblijnych o sądzie i ich...) szczegóły 
611.książka: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych. 2003 ([Zbiór art. z zakresu archeologii biblijnej nt. odkrycia napisu odnosz...) szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 2 s. 234-237  szczegóły 
612.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies 1945-1999. [T. 1-2]. 2002  szczegóły 
613.książka: Paciorek Antoni: Q - Ewangelia Galilejska. 2001 ([Stan badań, analiza literacka oraz przekład hipotetycznego dokumentu ...) szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 195-199  szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
614.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
615.książka: Pietras Henryk: By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła. 1991 (Wprowadzenie. Rozdział wstępny. 1. Ojcowie Apostolscy. 2. Pierwsi apol...) szczegóły 
616.książka: Pisarek Stanisław: Cierpliwa wytrwałość: "hypomone" "hypomenein" w Nowym Testamencie. 1992  szczegóły 
recenzja: C.R.: Cierpliwa wytrwałość. Katolik 1992 nr 26 s. 5  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 192-193  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 103-104  szczegóły 
617.książka: Po śladach Męki Pańskiej. 1993  szczegóły 
618.książka: Podstawowy słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Według częstotliwości występowania słów greckich. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
619.książka: Popowski Remigiusz: Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
620.książka: Popowski Remigiusz: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. 1995  szczegóły 
621.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy w Biblii?. 1998  szczegóły 
622.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1994  szczegóły 
623.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 2003  szczegóły 
624.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1990  szczegóły 
recenzja: Petrowa-Wasilewicz Alina: Powściągliwość i Praca 1991 nr 5 s. 15  szczegóły 
625.książka: Pronzato Alessandro: Żywot Jezusa. 1991  szczegóły 
626.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
627.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
628.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
629.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
630.książka: Romaniuk Kazimierz: "Adelfos". Idea braterstwa w Biblii. 1992  szczegóły 
631.książka: Romaniuk Kazimierz: Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1988 (T. 1: A-O. Warszawa 1988, 334 s. T. 2: P-Ż. Warszawa 1988, 408 s....) szczegóły 
632.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
633.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
634.książka: Romaniuk Kazimierz: Sprawa Jezusa z Nazaretu. 1988  szczegóły 
635.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia biblijno-teologiczne. 2001  szczegóły 
636.książka: Romaniuk Kazimierz: Synopsa polska czterech Ewangelii. 1991  szczegóły 
637.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
638.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1990  szczegóły 
639.książka: Romaniuk Kazimierz: Uczniowie i współpracownicy Pawła. 1993  szczegóły 
recenzja: Luboiński Tomasz: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 339-340  szczegóły 
640.książka: Romaniuk Kazimierz: Wokół Ewangelii i Listów świętego Pawła. 2002  szczegóły 
641.książka: Roux Jean-Paul: Jezus. 1995  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 65-66 (rec. wyd. francuskiego pt. Jesus. Paris. 1989...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Opowieść o Jezusie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wyzwanie Jezusa. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Jezus dla wszystkich. Ex Libris 1995 nr 88 s. 6-9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Symboliczny język Jezusa. Plus Minus 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
642.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
643.książka: Staniek Edward: Ewangeliczne uczty. 1999  szczegóły 
644.książka: Stępczak Jacek: Chrzest Jezusa w Jordanie. Pismo a Tradycja w pierwszych trzech wiekach Kościoła. 1998  szczegóły 
645.książka: Szamocki Grzegorz: Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej. 2001 ([nt. roli bramy w świecie biblijnym, zakrezu znaczenia terminu "brama"...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
646.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
647.książka: Szymanek Edward: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
648.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Ewangelii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Polski klucz do Biblii. Więź 2000 nr 3 s. 191-196  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Do Biblii przez... Biblię. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia dla wierzących i niewierzących. Znak 2000 nr 11 s. 119-127  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: W świetle zmartwychwstania. Plus Minus 2000 nr 16 s. D6 (wyw. z autorką nt. książki; rozm. Anna Jarmusiewicz...) szczegóły 
649.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
650.książka: Świderkówna Anna: Zmartwychwstanie. 1999  szczegóły 
651.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
652.książka: Uglorz Manfred: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. 1. 1994  szczegóły 
653.książka: Vermes Geza: Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka. 2003  szczegóły 
654.książka: Welburn Andrew: Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja. 1998  szczegóły 
recenzja: Maurin Krzysztof: Ezoteryczny wymiar chrześcijaństwa. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 62  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Robert: Historia i teozofia. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
655.książka: Wierzbicka Anna: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. 2002 ([Analiza przypowieści ewangelicznych z wykorzystaniem najnowszych osią...) szczegóły 
656.książka: Witkam Jeroen: Ojcze nasz. Modlitwa i wtajemniczenie. 1995  szczegóły 
657.książka: Wolniewicz Marian: Ci, którzy byli najbliżej. Bliscy Jezusa w Ewangelii. 1999 ([Pochodzenie i otoczenie Jezusa z Nazaretu w świetle czterech Ewangeli...) szczegóły 
658.książka: Żychiewicz Tadeusz: Credo. Prawdy wiary w nauczaniu Biblii. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
659.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Surowiec Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
660.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
661.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
662.impreza: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie. Konferencja w Erfurcie 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 269-270 (spraw....) szczegóły 
663.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Pięćdziesiąty pierwszy kongres Studiorum Novi Testamenti Societas (STNS). Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
664.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1998).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sprawozdanie z kongresu biblistów Nowego Testamentu w Kopenhadze. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 201-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
665.impreza: Międzynarodowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) (2000).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści u Żydów i Arabów w Roku Jubileuszowym. 55 Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 241-251 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty piąty] 55. kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tel Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 199-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
666.impreza: "Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej - konferencja naukowa w Zielonej Górze. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
667.impreza: "Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach" - Dni Augistiańskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000 roku). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 753-756 (program i omówienie sesji...) szczegóły 
668.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
669.impreza: "Tradycja oraz formy i sposoby jej przekazywania" - sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 25 s. 3 (nt. spotkania uczonych zajmujących się starożytnością chrześcijańską...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
670.artykuł: Adamiak Elżbieta: Maryja niejedno ma imię... OŚKA 1998 nr 3 s. 44 (interpretacja postaci Maryi w świetle teologii feministycznej i na tle...) szczegóły 
671.artykuł: Aland Barbara: "Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku"): przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 283-288 (nt. historii międzywyznaniowej pracy nad greckim tekstem Nowego Testam...) szczegóły 
672.artykuł: Altman Neil: Język Dobrej Nowiny. Czy Chrystus nauczał po hebrajsku?. Wprost 2002 nr 13 s. 74-77 (dot. języka nowotestamentowych ewangelii; z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
673.artykuł: Banaszek A.: Rozwój opowiadania o błogosłwieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków. x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
674.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfueru...) szczegóły 
675.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 181-182 ([rec. ks.:] Samuel Tobias Lachs: A Rabbinic Commentary on the New Test...) szczegóły 
676.artykuł: Bartnicki Roman: Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 28-41  szczegóły 
677.artykuł: Bartnicki Roman: Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernarda Orcharda. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
678.artykuł: Bartnicki Roman: Problem synoptyczny dawniej i dziś. Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 1 s. 15-73  szczegóły 
679.artykuł: Bartnicki Roman: Strukturalizm i semiotyka w badaniach nad Ewangeliami. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 6-20  szczegóły 
680.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
681.artykuł: Bertrand Dominique: Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię. Meander 1996 nr 5/6 s. 277-285 (nt. nowego odczytania komentarzy do Biblii Ojców Kościoła...) szczegóły 
682.artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
683.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
684.artykuł: Bielecki Stanisław: Nowotestamentalne ujęcie terminu "kairos". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 57-65  szczegóły 
685.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
686.artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
687.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Filomata 1996 nr 433/434 s. 14-22  szczegóły 
688.artykuł: Budzik Stanisław: Czy Chrystus był "kozłem ofiarnym"? Rene Girard i jego interpretacja ofiary. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 49-70  szczegóły 
689.artykuł: Carmignac Jean: Nowy Testament w świetle dokumentów znad Morza Martwego. Przegląd Powszechny 1989 nr 1 s. 50-67 (dot. dokumentów qumrańskich...) szczegóły 
690.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
691.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 317 (rec. ks.: Peter J. Tomson: "If this be from Heaven...". Jesus and the ...) szczegóły 
692.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175-176 ([rec. ks.:] Leon Vaganay: Initiation a la critique textuelle du Nouvea...) szczegóły 
693.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 183-185 ([rec. ks. zb.:] Text and testimony. Essays on New Testament and apocry...) szczegóły 
694.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
695.artykuł: Cipriani Settimio: Postać Piotra w Nowym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 6 s. 18-33  szczegóły 
696.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
697.artykuł: Czerski Janusz: Diachroniczna i synchroniczna analiza opowiadania o chrzcie Chrystusa (Mk 1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 7-24  szczegóły 
698.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
699.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
700.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Post w życiu Jezusa Chrystusa. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
701.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Onomastyka "Nowego Testamentu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 71-88  szczegóły 
702.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Ojcostwo Boga w duchowości biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
703.artykuł: Eliade Mircea: Chrześcijaństwo a mitologia. W drodze 1990 nr 5 s. 40-46 (myśl mityczna a prawda historyczna zawarta w Ewangeliach...) szczegóły 
704.artykuł: Flis Jan: Jak opracować konkordancję biblijną?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 54-60  szczegóły 
705.artykuł: Gądecki Stanisław: Mysterium incarnationis według pism Janowych. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 31-49 (Dot. Ewangelii, Listów i Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
706.artykuł: Górzyński Józef: Praktyki chrzcielne w czasach Jezusa a chrzest pierwotnego Kościoła. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 95-115 (w świetle mandeizmu, mitraizmu i tekstów rabinistycznych...) szczegóły 
707.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Ewangeliach synoptycznych. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 3-46 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców...) szczegóły 
708.artykuł: Haręzga Stanisław: Znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43  szczegóły 
709.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
710.artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (począwszy od pism polemizujących z książką Andrzeja Niemojewskiego "B...) szczegóły 
711.artykuł: Homerski Józef: Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 59-68  szczegóły 
712.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
713.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chreścijańskiej. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 393-400 (z fot....) szczegóły 
714.artykuł: Jankowski Augustyn: Eskalacja udziału aniołów w przygotowaniu paruzji Chrystusa. Od danych tradycji synoptycznej do Janowej Apokalipsy. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
715.artykuł: Jankowski Augustyn: Mysterium incarnationis jako poprawna i operatywna kategoria biblijna - jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 5-15  szczegóły 
716.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
717.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
718.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
719.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "Aion" w Nowym Testamencie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 79-99  szczegóły 
720.artykuł: Jelonek Tomasz: "Biblia pauperum" katechezą średniowiecza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 16-21 (m.in. historia ksiąg typu "Biblia pauperum"...) szczegóły 
721.artykuł: (js): Ewangelie i apokryfy. W drodze 1990 nr 5 s. 108-112 (nt. istnienia jedynie czterech ewangelii, na podstawie "Adversus haere...) szczegóły 
722.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
723.artykuł: Kania Ireneusz: Nowy Testament a kabała. Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii. Znak 1991 nr 3 s. 62-70  szczegóły 
724.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
725.artykuł: Kłodkowski Piotr: Chrystus a hinduizm. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 53-72 (recepcja postaci Chrystusa w tradycji hinduizmu...) szczegóły 
726.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
727.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 19-24  szczegóły 
728.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
729.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Kamieniem Węgielnym albo Głowicą Węgła oraz Głową w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 77-103  szczegóły 
730.artykuł: Kozyra Józef: Nowe Przymierze - "Kaine Diatheke". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 17-39 (nt. tekstów biblijnych relacjonujących ustanowienie Nowego Przymierza ...) szczegóły 
731.artykuł: Królikowski Janusz: Biblijne miejsce józefologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 42-48 (postać Józefa w Ewangeliach jako "dziedzictwo" Izraela, "sprawiedliwy"...) szczegóły 
732.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
733.artykuł: Langkammer Hugolin: "Przyjdź królestwo Twoje". Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 75-83 (nt. modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
734.artykuł: Langkammer Hugolin: Świadomość Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 3 s. 406-426 (w świetle Ewangelii...) szczegóły 
735.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie i rola kobiety w pierwotnym kościele. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 45-53 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
736.artykuł: Leclerq Michel: Forum 1989 nr 34 s. 20-21 (wywiad nt. nowych odczytań postaci Chrystusa w tekstach Ewangelii; roz...) szczegóły 
737.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
738.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
739.artykuł: Marczewski Marek: Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu (Kościół domowy). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 575-583  szczegóły 
740.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
741.artykuł: Mazurczak Urszula: Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 401-411 (z fot....) szczegóły 
742.artykuł: Mędala Stanisław: Tradycja Janowa w świetle współczesnych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
743.artykuł: Mierzejewski Zdzisław: Geneza i znaczenie Wulgaty Nowego Testamentu w badaniach nad kierunkiem rozwoju języka łacińskiego. x 1988 ([W ks. zb.:] Voces Miscellanea Patristica. Warszawa 1988 (Studia Antiq...) szczegóły 
744.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
745.artykuł: Muszyński Henryk: Tradycje rodzinne i mała ojczyzna w świetle Pisma Świętego. Pomerania 1994 nr 12 s. 10-13  szczegóły 
746.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
747.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 208-211 ([rec. ks.:] Mater Fideli et Fidelium. Collected essays to honor Theodo...) szczegóły 
748.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty kardynalne i teologalne w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 63-89 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
749.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 21-44 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
750.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Biblijne women's studies. Od/baśnia/nie [!] kilku kobiecych postaci Nowego Testamentu. Propozycja pracy z tekstem. Katedra 2001 nr 1 s. 212-241  szczegóły 
751.artykuł: Ołów Antoni Jan: Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 7-14  szczegóły 
752.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Prolog "Glossa ordinaria" w berlińsko-krakowskim fragmecie staroczeskiego rękopisu "Nowego Testamentu". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 403-407  szczegóły 
753.artykuł: Ormaty Stanisław: Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 41-53  szczegóły 
754.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
755.artykuł: Ostański Piotr: Pytania retoryczne w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
756.artykuł: Pankiewicz Ryszard: Ceny, płace i pieniądze w Kościele Apostolskim. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 585-601 (na przykładzie Nowego Testamentu...) szczegóły 
757.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
758.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
759.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
760.artykuł: Pilch John J.: Poczucie humoru w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 255-261  szczegóły 
761.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
762.artykuł: Piotrowski Stanisław: Misterium śmierci Chrystusa. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 77-83  szczegóły 
763.artykuł: Pisarek Stanisław: Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w oryginalnym języku greckim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 291-195 (omówienie wydawnictw zagranicznych...) szczegóły 
764.artykuł: Polok Bernard: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 111-114 (rec. przekładu niemieckiego książki: Bruce M. Metzger: The Canon of th...) szczegóły 
765.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
766.artykuł: Rafiński Grzegorz: Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna 1 Kor 2,6-3,4 w 1 Kor 1-4. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 48-77  szczegóły 
767.artykuł: Rakocy Waldemar: Dzień i rok Ostatniej Wieczerzy i śmierci Jezusa. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
768.artykuł: Ranke-Heinemann Uta: Bajka o zdrajcy Judaszu. Wprost 1994 nr 29 s. 80-82  szczegóły 
769.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 311-312 ([rec. ks. zb.:] The four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck. Leu...) szczegóły 
770.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Pozycja kobiety w świetle Ewangelii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 55-64 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
771.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
772.artykuł: Rymuza Marek W.: Chrystologiczno-eklezjologiczne motywacje wiarygodności chrześcijaństwa w pismach apologetów greckich II wieku. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 123-155 (m.in. u św. Justyna i jego uczniów, Atenagorasa i Teofila z Antiochii...) szczegóły 
773.artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Jezus i muzułmanie. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 40-52 (m.in. postać Jezusa w "Koranie"...) szczegóły 
774.artykuł: Salij Jacek: Falsyfikaty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (m.in. o fałszerstwach Ewangelii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa...) szczegóły 
775.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
776.artykuł: Seweryniak Henryk: Problematyka cudu w wykładzie seminaryjnym. Studia Płockie 1994 t. 22 s. 133-149 (m.in. nt. cudów dokonywnych przez Jezusa...) szczegóły 
777.artykuł: Seweryniak Henryk: Świadectwa Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Homo Dei 1989 nr 1 s. 20-31  szczegóły 
778.artykuł: Siemieniec-Gołaś Ewa: Forgotten Turkish translation of the New Testament. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 145-146 (dot. tłumaczenia (z jęz. łacińskiego na turecki) Williama Seamana z 16...) szczegóły 
779.artykuł: Skierkowski Marek: Ewangelie jako starożytne biografie. Studia Teologiczne 1999 t. 17 s. 67-76  szczegóły 
780.artykuł: Skierkowski Marek: Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna. Communio 2002 nr 4 s. 96-114 (założenia fundamentalistycznej interpretacji Nowego Testamentu...) szczegóły 
781.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
782.artykuł: Słomski Wojciech: Ekumenizm w Nowym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43 (dot. listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich...) szczegóły 
783.artykuł: Słupczyński Jacek: Żołnierze w opisie autorów natchnionych Nowego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
784.artykuł: Starowieyski Marek: "Perikatharma et peripsema". Przyczynek do egzegezy patrystycznej. Eos 1990 t. 78 s. 281-295 (hapaxlegomena w Biblii i literaturze greckiej...) szczegóły 
785.artykuł: Stawarz Dominik: Maryja w dziele zbawczym Jezusa i w jego urzeczywistnieniu w nas. Homo Dei 1995 nr 4 s. 76-95 (postać i rola Maryi w tekstach przepowiedni Starego Testamentu oraz w ...) szczegóły 
786.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
787.artykuł: Szlaga Jan: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 131-132 ([rec. ks.:] R. Le Deaut: The message of the New Testament and the Ara...) szczegóły 
788.artykuł: Szwarc Urszula: Jezus a judaizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
789.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny (10-12). Znak 1999 nr 1, 6, 10 (cd. z 1998...) szczegóły 
790.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Nowego Testamentu...) szczegóły 
791.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
792.artykuł: Świderkówna Anna: Być z Bogiem. Więź 1994 nr 10 s. 128-135  szczegóły 
793.artykuł: Tomczak Ryszard: Godność mesjańska Jezusa na podstawie perykopy poselstwa Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6 i Łk 7,18-23). Analiza historyczno-literacka. Studia Paradyskie 1995 t. 5 s. 151-180  szczegóły 
794.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
795.artykuł: Tronina Antoni: Jeszcze o imieniu Maria(m). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 127-130  szczegóły 
796.artykuł: Trzcińska Izabela: Geneza i znaczenie hezychastycznej Modlitwy Jezusowej. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 89-95 (w greckiej kulturze bizantyjskiej...) szczegóły 
797.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 135-137 ([rec. ks.:] M. O'Connor: Hebrew Verse Structure. Winona Lake, Indiana:...) szczegóły 
798.artykuł: Vanhoye Albert: Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 4-18 (w świetle Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
799.artykuł: Vanhoye Albert: Krew przymierza w Nowym Testamencie. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 11-27  szczegóły 
800.artykuł: Verweyen Hansjuergen: Sens i rzeczywistość cudów Jezusa. Communio 1989 r. 9 nr 6 s. 74-81  szczegóły 
801.artykuł: Vidman Ladislav: "Ratio nominum" in Neuen Testament. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1993 nr 18 (1435) s. 215-221  szczegóły 
802.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 144-148 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfuehr...) szczegóły 
803.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
804.artykuł: Warzecha Julian: Wysłannicy kościoła w tekstach Nowego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1992 nr 1 s. 9-25  szczegóły 
805.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
806.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
807.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 177-180 ([rec. ks.:] David E. Aude: The New Testament in its literary environme...) szczegóły 
808.artykuł: Wojciechowski Michał: Ewangelie jako biografie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 168-180 (ewangelie jako gatunek, aspekt biograficzny...) szczegóły 
809.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 209-211 ([rec. ks.:] Graham N. Stanton: The Gospels and Jesus. Oxford, New York...) szczegóły 
810.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 207-209 ([rec. ks.:] Schuyler Brown: The Origins of Christianity. A Historical ...) szczegóły 
811.artykuł: Wolicka Elżbieta: Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak 1989 nr 4 s. 34-45 (przeżywanie czasu przez człowieka w oparciu o Nowy Testament...) szczegóły 
812.artykuł: Wolski Jan: "Brama" i "droga" we wskazaniach parenetycznych Nowego Testamentu. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 137-155  szczegóły 
813.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 79-80 ([rec. ks. zb.:] Der Prozess gegen Jesus. Historische Rueckfrage und th...) szczegóły 
814.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
815.artykuł: Wysocki Andrzej: Czy Jezus przyjaźnil się z Janem?. Teofil 2002 nr 1 s. 107-120 (dot. zapisów ewengelicznych oraz listów św. Jana; not. o autorze art....) szczegóły 
816.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 211-214 ([rec. ks.:] Walter E. Pilgrim: Uneasy Neighbours. Church and state in ...) szczegóły 
817.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
818.artykuł: Ziaja Krystian: Terminologia i symbolika Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 37-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    książki (alfabet autorów)
819.książka: Bodson Gerard: Tajemnice Apokalipsy. 1999 ([Zawiera także tekst Apokalipsy św. Jana]...) szczegóły 
820.książka: Ehrlich Emilia: Apokalipsa. Księga pocieszenia. 1996  szczegóły 
821.książka: Godek Antoni: Apokalipsa. 1990  szczegóły 
822.książka: Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. 1992 ([Błogosławieństwo biblijne - jego forma literacka, pochodzenie i znacz...) szczegóły 
823.książka: Hughes Philip E.: Objawienie św. Jana. Komentarz. 1995  szczegóły 
824.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (1). 2000  szczegóły 
825.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
826.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
827.książka: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz. 2000  szczegóły 
828.książka: Polok Władysław: Czterej jeźdźcy Apokalipsy. 1990  szczegóły 
829.książka: Szamot Maria: Apokalipsa czytana dzisiaj. 2000  szczegóły 
830.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
831.książka: Tkacz Roman: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1 - 3, 22). Studium historyczno-egzegetyczne. 2003  szczegóły 
832.książka: Tronina Antoni: Apokalipsa. Orędzie nadziei. 1996  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 159-160  szczegóły 
833.książka: Widła Bogusław: Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej. 1996  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz-Bakierowski Wacław: Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 7 s. 147-152  szczegóły 
834.książka: Witkowski Stanisław (saletyn): Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21,1-22,5) jako opis niebiańskiego Kościoła. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157-158 (nota...) szczegóły 
835.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii. 2000  szczegóły 
artykuł: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
836.artykuł: Czaja Dariusz: Lekcje ciemności. Dwa spojrzenia na Apokalipsę. Konteksty 1999 nr 4 s. 80-86 (nt. współczesnych kulturowych odczytań Apokalipsy; dot. także "Idioty"...) szczegóły 
837.artykuł: Czajkowski Michał: Główne problemy Apokalipsy Janowej. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 41-59  szczegóły 
838.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Teksty eschatologiczne w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3). Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 19-30  szczegóły 
839.artykuł: Dąbrowa Wiesław: Chiastyczna struktura Apokalipsy św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
840.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
841.artykuł: Giedyk-Karwowska Marzena: Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana. Fraza 1997 nr 16 s. 203-210  szczegóły 
842.artykuł: Jankowski Augustyn: Transcendencja Chrystusa według Apokalipsy Janowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 82-95  szczegóły 
843.artykuł: (js): Apokalipsa czytana po gnostycku. W drodze 1995 nr 1 s. 105-110 (także odniesienia do literatury...) szczegóły 
844.artykuł: Kaczmarek Janusz: Trinitologia "Apokalipsy". Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. 1 s. 71-84  szczegóły 
845.artykuł: Kiejza Andrzej: Charakter obecności Chrystusa w Kościele według Ap 1, 12-20. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 21-37  szczegóły 
846.artykuł: Kiejza Andrzej: Sytuacja ludu Bożego według Apokalipsy. Studium rzeczownika "laos". x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
847.artykuł: Księga nadziei. Katolik 1989 nr 18 s. 4  szczegóły 
848.artykuł: Księga tryumfu. Katolik 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
849.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
850.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w "Apokalipsie" Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
851.artykuł: Lempa Henryk: Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła. Interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1994 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
852.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and Blood: Some New Approaches to the Apocalypse of John. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 85-92  szczegóły 
853.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and blood: some new approaches to the "Apocalypse of John". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 40-41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
854.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1-22, 5. Communio 2000 nr 4 s. 20-39  szczegóły 
855.artykuł: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz (Fragmenty). W drodze 1996 nr 3 s. 27-33  szczegóły 
856.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 164-166 ([rec. ks.:] Hubert Ritt: Die Offenbarung des Johannes. Würzburg 1988 (...) szczegóły 
857.artykuł: Nowak Dariusz: Los potępionych w Apokalipsie św. Jana. Częstochowskie Studia Teologiczne 1991 t. 17/18 (1989/1990) s. 23-42  szczegóły 
858.artykuł: Podziomek Piotr: Apokalipsa dziś. Ład 1994 nr 44 s. 8  szczegóły 
859.artykuł: Polaszek Edmund: Ślady greckiej tradycji w XII rozdziale Apokalipsy św. Jana. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 252-257  szczegóły 
860.artykuł: Popielewski Wojciech: Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 55-72 (dot. liturgicznego charakteru Apokalipsy...) szczegóły 
861.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
862.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 149-160  szczegóły 
863.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
864.artykuł: Sikora Adam R.: Miejsce realizacji kapłaństwa chrześcijan wg Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 161-184  szczegóły 
865.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Jerozolima w Apokalipsie św. Jana. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
866.artykuł: Sikora Ryszard Adam: "Diatheke" w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
867.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
868.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 17 s. 4 (symbolika bestii i smoka...) szczegóły 
869.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 15 s. 4 (dot. rozdz. od IV-VII...) szczegóły 
870.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 16 s. 4  szczegóły 
871.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biały kamyk, imię ukryte (Apokalipsa czytana prywatnie). Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
872.artykuł: Zbroja Bogdan: "Klucze" Apokalipsy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 285-293 (dot. słowa "klucz" w Apokalipsie i całej Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
873.książka: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 2001  szczegóły 
874.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
875.książka: Egzegeza Ewangelii Św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne. 1992 (Feliks Gryglewicz: Przedmowa. - Hugolin Langkammer: Pieśń o Logosie. -...) szczegóły 
876.książka: Górka Bogusław: "Ma życie wieczne i nie idzie na sąd" (J 5,24). Zbawienie egzystencjalne i eschatyczne (Studium J 5,1-30). 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
877.książka: Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. 2002  szczegóły 
878.książka: Mędala Stanisław: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 1993  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
879.książka: Paciorek Antoni: Ewangelia umiłowanego ucznia. 2000  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 592 (not....) szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
880.książka: Świerzawski Wacław: Pierwszy umiłował. Mystagogia świętego Jana Ewangelisty. 2003  szczegóły 
881.książka: Unglorz Manfred: Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana. 1988  szczegóły 
recenzja: Zuzga Włodzimierz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 129-132  szczegóły 
882.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych w Ewangelii św. Jana dla całej teologii. 2002 (1. Terminy własne "Apokalipsy" wraz z ich lokalizacją: Słownikowe prze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
883.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 171-172 ([rec. ks.:] Miguel Rodrigez Ruiz: Der Missionsgedanke des Johannesevan...) szczegóły 
884.artykuł: Dąbek Tomasz M.: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 76-77 ([rec. ks.:] A. Marchadour: Lazare. Histoire d'un recit. Recits d'un h...) szczegóły 
885.artykuł: Drygas Janusz: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,9). Bóg w Ewangelii Janowej. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
886.artykuł: Górka Bogusław: Narodziny z wody i Ducha (J 3,5). Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 29-39  szczegóły 
887.artykuł: Hergesel Tomasz: Proroctwo Izajasza w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
888.artykuł: Kaestli Jean-Daniel: Egzegeza walentyniańska czwartej Ewangelii. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 4 s. 175-197 (dot. sposobu czytania czwartej Ewangelii w gnostyckiej szkole Walentyn...) szczegóły 
889.artykuł: Kempiak Ryszard: Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem (J 10,1-30). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
890.artykuł: Kochel Jan: Tomasz Didymos - "od rozdwojenia do dojrzałości". W drodze 1994 nr 9 s. 27-35  szczegóły 
891.artykuł: Konach W.: Problem autorstwa Czwartej Ewangelii w świetle wybranych fragmentów literatury patrystycznej. Rocznik Teologiczny 1994 r. 36 z. 1/2 s. 123-141  szczegóły 
892.artykuł: Kudasiewicz Józef: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27 b). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
893.artykuł: Kudasiewicz Józef: Testament Jezusa (J 19, 25-27). Nowe trendy interpretacyjne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 49-61  szczegóły 
894.artykuł: Kuśmierek Anna: Funkcja teologiczna danych topograficznych w czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 342-348  szczegóły 
895.artykuł: Kuśmirek Anna: Terminologia posłania w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
896.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Janowej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
897.artykuł: Langkammer Hugolin: Z zagadnień etyki Ewangelii według św. Jana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
898.artykuł: Luzarraga Jesus: Życie wieczne w pismach św. Jana. Communio 1992 r. 12 nr 1 s. 24-33  szczegóły 
899.artykuł: Machnij Stanisław: Trwanie słowa Bożego w człowieku na podstawie mowy o winnym krzewie (J. 15, 7 i 5)y. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 115-150 (nt. rozumienia słowa "trwanie", także w Starym Testamencie...) szczegóły 
900.artykuł: Mędala Stanisław: Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 79-101  szczegóły 
901.artykuł: Mędala Stanisław: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 225-230 ([rec. ks.:] The Johannine Literature. With an Introduction by R. Alan ...) szczegóły 
902.artykuł: Mędala Stanisław: Problem struktury literackiej czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
903.artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
904.artykuł: Paciorek Antoni: Starotestamentalne cytaty w Janowych przemówieniach Jezusa. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
905.artykuł: Pisarek Stanisław: Immanencja w perykopie (J 15,1-17). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
906.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Bogami jesteście. Gnosis 2000 nr 12 s. 2-6 (próba wytłumaczenia fragmentu ewangelii...) szczegóły 
907.artykuł: Rabiej Stanisław: "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 183-192  szczegóły 
908.artykuł: Rafiński Grzegorz: Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i 1J). Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 25-47  szczegóły 
909.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11). Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 5-14  szczegóły 
910.artykuł: Rouiller Gregoire: Życie w Jego Imieniu (Św. Jan i jego teologia Imienia). Communio 1994 nr 1 s. 59-66  szczegóły 
911.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
912.artykuł: Sławiński Henryk: Krzyż drogą do chwały - Janowa teologia krzyża. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 113-126  szczegóły 
913.artykuł: Suski Andrzej: Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 91-102  szczegóły 
914.artykuł: Szamocki Grzegorz: Struktura literacka perykopy o bramie i dobrym pasterzu (J 10, 1-18). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
915.artykuł: Szamocki Józef: Lithostrotos jako miejsce sądu Chrystusa przed Piłatem. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 57-95  szczegóły 
916.artykuł: Szymik Stefan: Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
917.artykuł: Tomasz z Akwinu święty : [Komentarz do Ewangelii św. Jana]. Teofil 1994 nr 1 s. 20-25 (ze wstępem: Jacek Salij: Wstęp do "Komentarza do Ewangelii św. Jana", ...) szczegóły 
918.artykuł: Waldstein Michael: Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej. Communio 1990 r. 10 nr 4 s. 3-23  szczegóły 
919.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
920.artykuł: Witczyk Henryk: "Pokój Wam!" (J 20, 19, 21). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
921.artykuł: Witczyk Henryk: Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
922.artykuł: Wojciechowski Michał: Umycie nóg uczniom (J 13,1-20). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 136-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    książki (alfabet autorów)
923.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (1,1 - 8,56). 2000  szczegóły 
924.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (16, 1 - 24, 53).  szczegóły 
925.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
926.książka: Galizzi Mario: Długa droga Jezusa. Ewangelia według św. Łukasza. 1989  szczegóły 
927.książka: Gooding David: Według Łukasza. Nowe spojrzenie na Trzecią Ewangelię. 1992  szczegóły 
928.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
929.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
930.książka: Mycielski Ludwik: Ewangelia w Ewangelii. (Łk rozdz. 15). 1991  szczegóły 
931.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
932.książka: Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 1989  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 124-127  szczegóły 
933.książka: Włodarczyk Stanisław: Święty Łukasz. Teolog historii zbawienia. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
934.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
935.artykuł: Banaszek Andrzej: Perykopa o skruszonym złoczyńcy (Łk 23,39-43) ne tle sekcji ukrzyzowania Jezusa (Łk 23,33-43) i jej implikacje moralne. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
936.artykuł: Bonhoeffer Dietrich: Pieśń o obalonych tronach. Więź 1989 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
937.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
938.artykuł: Carmignac Jean: Theologie du Magnificat. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 13-24  szczegóły 
939.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 220-222 ([rec. ks.:] Jutta Brutscheck: Die Maria - Marta - Erzaehlung. Eine red...) szczegóły 
940.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
941.artykuł: Chrostowski Waldemar: Samaratynanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha (Łk 10, 30-37). O możliwych związkach Samarytan z Qumran. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
942.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
943.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
944.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
945.artykuł: Haręzga Stanisław: Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących Słowo Boże (Łk 11, 27-28). Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 185-205  szczegóły 
946.artykuł: Jezierska Ewa J.: Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22,19-20). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 85-94 (na tle pozostałych przekazów ewangelicznych...) szczegóły 
947.artykuł: Kamykowski Łukasz: Struttura del dialogo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Theologia Bogoslovie 2001 z. 1 s. 35-44  szczegóły 
948.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
949.artykuł: Kotwiński Stefan: Posłannictwo Jezusa w świetle wypowiedzi Symeona (Łk 2, 25-35). Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 147-158  szczegóły 
950.artykuł: Kudasiewicz Józef: Droga Jezusa do Jeruzalem na mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 51-19, 27). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
951.artykuł: Langkammer Hugolin: Epifanijny charakter starotestamentalnych cytatów w perykopie o kuszeniu Jezusa (Łk 4, 1-11). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
952.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
953.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
954.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
955.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
956.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
957.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
958.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
959.artykuł: Pietrusiak Paweł: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 176-177 ([rec. ks.:] J.A. Fitzmyer: Luke the theologian. New Jork 1989....) szczegóły 
960.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
961.artykuł: Pokorny Petr: Lukas 1, 1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 271-276  szczegóły 
962.artykuł: Prus Wojciech: Siedemdziesiąty siódmy powrót. W drodze 2003 nr 2 s. 37-50 (rozm. nt. przypowieści o synu marnotrawnym...) szczegóły 
963.artykuł: Przybylski Ryszard: Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 (m.in. dot. pism Jana Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
964.artykuł: Rakocy Waldemar: Faryzeusz i celnik w świątyni (Łk 18, 9-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
965.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
966.artykuł: Rakocy Waldemar: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 113-115 ([rec. ks.:] John T. Squires: The plan of God in Luke-acts. Cambridge 1...) szczegóły 
967.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
968.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
969.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in Luke's Gospel and Acts as Compared with the Reign of God and the Lamb in the Relevation of John. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 53-58  szczegóły 
970.artykuł: Siuda Tomasz: Motyw Ducha w Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2). x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
971.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
972.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
973.artykuł: Wójcik Andrzej: Trzej naśladowcy Chrystusa (Łk 9, 57-62). Egzegeza tekstu. Teofil 1999 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
974.artykuł: Zbroja Bogdan: Powszechność zbawienia w trzeciej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 281-289  szczegóły 
975.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    książki (alfabet autorów)
976.książka: Czajkowski Michał: Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1-3,6. 1997  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
977.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Marka. Mały przewodnik egzegetyczno-teologiczny. 1995  szczegóły 
978.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1996  szczegóły 
979.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
980.książka: Maggi Alberto: Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka. 2001  szczegóły 
981.książka: Malina Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. 2002  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
982.książka: Rosik Mariusz: Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. 2000  szczegóły 
recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
983.książka: Steiner Rudolf: Tajemnice Ewangelii św. Marka. 1998 ([Wykłady wygłoszone od 15.09 do 24.09.1912 r. w Bazylei]...) szczegóły 
984.książka: Stock Klemens: Dobra Nowina Jezus. Orędzie Ewangelii św. Marka. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
985.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
986.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
987.artykuł: Binek Paweł: Polskie tłumaczenia Ewangelii św. Marka w XX wieku z kręgu tradycji Biblii Wujka (Aspekt zmian leksykalno-stylistycznych). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 61-87  szczegóły 
988.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadki rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 182-191  szczegóły 
989.artykuł: Czajkowski Michał: Marek: Pierwszy ewangelista - pierwszy antysemita?. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
990.artykuł: Czajkowski Michał: Spór o wspólnotę stołu. Struktura kerygmatyczna Mk 2, 13-17. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 302-325  szczegóły 
991.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
992.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Zagadkowe "chciał ich minąć" (Mk 6, 46). Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 21-33  szczegóły 
993.artykuł: Flis Jan: Myśl eklezjalna w Ewangelii św. Marka. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 151-167  szczegóły 
994.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Dlaczego Marek napisał drugą ewangelię?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
995.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
996.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
997.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga" (Mk, 1,1 ). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 89-109  szczegóły 
998.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
999.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
1000.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
1001.artykuł: Malina Artur, Misiarczyk Leszek: Fragment Ewangelii Marka w Qumram?. Collegium Polonorum 1994 t. 12 (1993/1994) s. 29-47  szczegóły 
1002.artykuł: Mickiewicz Franciszek: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 1-12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 28-38  szczegóły 
1003.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
1004.artykuł: Schmatovich Janos: Das Zeichen des Brotes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 6,30-44. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1005.artykuł: Sieg Franciszek: Jezus głosi "Ewangelię Bożą" (Mk 1, 14). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 141-149  szczegóły 
1006.artykuł: Sieg Franciszek: "Królestwo Boże przybliżyło się" (Mk 1, 15). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 309-318  szczegóły 
1007.artykuł: Szymik Stefan: Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
1008.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1009.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
1010.artykuł: Żukowski Henryk: Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
1011.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Maththaion. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
1012.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
1013.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym. 1998  szczegóły 
1014.książka: Hesse Benedykt: Benedictti Hesse lectura super Evangelium Matthaei. 1990 (
(Cap. 17-20). Warszawa 1990, 342 s. (Textus et Studia Historiam Th...)
 szczegóły 
1015.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
1016.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
1017.książka: Kowalczyk Mirosław: Naród w nauce chrześcijańskiej. 2002  szczegóły 
1018.książka: Kubski Grzegorz: Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza. 2003  szczegóły 
1019.książka: Kuras Boguchwała: W szkole mądrości i miłości. Komentarz do Kazania na Górze (Mt 5, 13-7, 29). 2003  szczegóły 
1020.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według św. Mateusza. Księga wypełnionych obietnic bożych. 1995  szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 214-216  szczegóły 
1021.książka: Pawłowski Zdzisław: Kazanie na Górze - Osiem Błogosławieństw. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1022.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1023.artykuł: Aranda Perez Gonzalo: Autour de la version sahidique du Nouveau Testament: s'agit-il d'une tradition textuelle unique? Etude des manuscrits M 569 et Bodmer XIX. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 21-26...) szczegóły 
1024.artykuł: Bartnicki Roman: Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza (W świetle świadectw starożytnego Kościoła i współczesnych dyskusji). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 37-50  szczegóły 
1025.artykuł: Bartnicki Roman: Eschatologiczne pocieszenie w Ewangelii św. Mateusza 10, 23. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 131-136  szczegóły 
1026.artykuł: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 99-111...) szczegóły 
1027.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
1028.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
1029.artykuł: Czajkowski Michał: Jezus Mateusza wobec Tory Izraela. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 119-129  szczegóły 
1030.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
1031.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
1032.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1033.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1034.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: 'Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1035.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1036.artykuł: Fortuna Mariola: Hebrajska Ewangelia św. Mateusza ze średniowiecznego traktatu żydowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 241-249  szczegóły 
1037.artykuł: Godlewski Zbigniew: Mt 27,51 b - 53 jako jednostka literacka. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 45-62  szczegóły 
1038.artykuł: Górski Artur: Come-back świętego Mateusza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
1039.artykuł: Hergesel Tomasz: Historia zbawienia wg św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 25-36  szczegóły 
1040.artykuł: Hergesel Tomasz, Rosik Mariusz: "Posłany, aby zaświadczyń o światłości" (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 146-152 (dot. m.in. literackiego kształtu Ewangelii św. Mateusza, w tym roli po...) szczegóły 
1041.artykuł: Hergesel Tomasz: Znaczenie proroctwa Iz 40,3 w Ewangelii św. Mateusza. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1042.artykuł: Jezierska Ewa J.: Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6, 14-15; 18; 35). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1043.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 148-150 ([rec. ks:] F. Neirynck, J. Verheyden, R. Corstjens: The Gospel of Matt...) szczegóły 
1044.artykuł: Komornicka Anna M.: Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6. 9-13). Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 143-155 (dot. tekstu Modlitwy Pańskiej...) szczegóły 
1045.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
1046.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
1047.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
1048.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
1049.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 115-153  szczegóły 
1050.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
1051.artykuł: Kowalczyk Mirosław: Teologiczny sens "ethnos" w Ewangelii św. Mateusza. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 65-74  szczegóły 
1052.artykuł: Kowalczyk Stanisław: The Genre of the Gospel of Matthew. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 45-52  szczegóły 
1053.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc" (Mt 21, 43). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 79-84  szczegóły 
1054.artykuł: Kudasiewicz Józef: Manifest misyjny Jezusa (Mt 28,26-20). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1055.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie..." (Mt 1, 19). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1056.artykuł: Łach Jan: Kazanie na Górze (Mt 5-7) Prawem i Ewangelią wszystkich wierzących. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1057.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
1058.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy jako fundamnet wielkich religii, a także i biologii (antropogenezy). Gnosis 2000 nr 12 s. 7-10  szczegóły 
1059.artykuł: Mędala Stanisław: Nowe źródło do badań przekazu Ewangelii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
1060.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
1061.artykuł: Misiurek Jerzy: "Zgorszenia wprawdzie przyjść muszą" (Mt 18, 7). Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 175-185 (biblijna koncepcja zgorszenia; aspekt teologiczno-moralny; możliwości ...) szczegóły 
1062.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
1063.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
1064.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
1065.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
1066.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Mateusz Ewangelista. Zorza 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
1067.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13). Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 43-48  szczegóły 
1068.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1069.artykuł: Tronina Antoni: "Ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 57-66...) szczegóły 
1070.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1071.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
1072.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1073.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
1074.artykuł: Żukowski Henryk: Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 97-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    książki (alfabet autorów)
1075.książka: Bogacz Roman: Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1-5, 10. 1997  szczegóły 
1076.książka: Gooding David: Niewzruszone Królestwo. List do Hebrajczyków dzisiaj. 1994  szczegóły 
1077.książka: Kasiłowski Piotr: Solidarność w Liście do Hebrajczyków. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 219-225  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
1078.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1079.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
1080.artykuł: Horak Tomasz: O nowy przekład "Listu do Hebrajczyków". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 83-86 (z propozycją przekładu tekstu w tł. Tomasza Horaka...) szczegóły 
1081.artykuł: Kasiłowski Piotr: Mojżesz i Chrystus w Liście do Hebrajczyków. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1082.artykuł: Kasiłowski Piotr: Przezwyciężanie kryzysu (Hbr 5,11-6,12). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1083.artykuł: Lewandowski Andrzej: Dynamizm słowa Bożego wg Hbr 4, 12. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 97-109  szczegóły 
1084.artykuł: Szlaga Jan: Die Eschatologie des Briefes an die Hebraeer. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 73-85  szczegóły 
1085.artykuł: Szlaga Jan: Nawrócenie i pokuta w "Liście do Hebrajczyków". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 65-77  szczegóły 
1086.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Jana
    książki (alfabet autorów)
1087.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 2000  szczegóły 
1088.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 1997  szczegóły 
1089.książka: Jackman David: Listy Jana Apostoła. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1090.artykuł: Kasiłowski Piotr: How to be Wealthy? The Letter of james and the Problem of Wealth. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 35-44  szczegóły 
1091.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Listach św. Jana. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 79-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
1092.książka: Bielecki Stanisław: Chrześcijanin i czas. Według listów św. Pawła. 1999  szczegóły 
1093.książka: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Rozprawa habilitacyjna. 1996  szczegóły 
1094.książka: Chłąd Stanisław: Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7-16 na tle paralel nowotestamentowych. 2000  szczegóły 
1095.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1992  szczegóły 
1096.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1995  szczegóły 
1097.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do listów św. Pawła. 1998  szczegóły 
1098.książka: Kucharski Jacek: Religijno-semiotyczne tło rzeczownikowych synonimów soteriologicznych listów św. Pawła Apostoła. 1996  szczegóły 
1099.książka: Łach Jan: Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych. 1994  szczegóły 
1100.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
1101.książka: Olyott Stuart: List do Rzymian. Ewangelia jaką jest naprawdę. 1994  szczegóły 
1102.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1997  szczegóły 
1103.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 2000  szczegóły 
1104.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1995  szczegóły 
1105.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1996  szczegóły 
1106.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1997  szczegóły 
1107.książka: Pindel Roman: Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (not....) szczegóły 
1108.książka: Pindel Roman: Od ewangelizacji do wspólnoty. Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
1109.książka: Pindel Roman: W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 -2, 21. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
1110.książka: Prime Derek: Przestudiujmy 2. List do Koryntian. 2000  szczegóły 
1111.książka: Rakocy Waldemar: Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism. 2003 ([Losy św. Pawła w świetle dokumentów historycznych]....) szczegóły 
1112.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł, życie i dzieło. 1988  szczegóły 
recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
1113.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
1114.książka: Romaniuk Kazimierz: Święty Paweł o kobietach. 1995  szczegóły 
1115.książka: Staniek Edward: Trzynasty Apostoł. 1996  szczegóły 
1116.książka: Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. 1999  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
1117.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza. 1991  szczegóły 
1118.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Listu do Galacjan. 1991  szczegóły 
1119.książka: Szorc Jerzy: Wolność i posłuszeństwo. Studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1120.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
1121.artykuł: Bielecki Stanisław: Dar usprawiedliwienia i przyjęcie go według [Listu do Rzymian] Rz 3, 21-26. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1122.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
1123.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
1124.artykuł: Brejdak Jaromir: Philosophia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 125-152  szczegóły 
1125.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
1126.artykuł: Chłąd Stanisław: Chrystus i kościół według Ef 4, 7-16. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 7-21  szczegóły 
1127.artykuł: Chmiel Jerzy: "Od wiary do wiary" (Rz 1. 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1128.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
1129.artykuł: Geniusz Andrzej: Najstarszy przekaz o Zmartwychwstaniu. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1997 nr 3 s. 73-81 (dot. 1 Kor 15, 1-11 z teologicznego i historycznego punktu widzenia...) szczegóły 
1130.artykuł: Gieniusz Andrzej: "Ten aparhen tou pneumatos ehontes" - sens i funkcja metafory w Rz 8, 23-25. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1131.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 19-46 (dot. Listu do Efezjan...) szczegóły 
1132.artykuł: Gryziec Piotr R.: "Z uczynków prawa nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia" (Rz 3, 20). Kwestia spójności Pawłowej krytyki prawa.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 16-22  szczegóły 
1133.artykuł: Gryziec Piotr: Charyzmat paraklezy (Paweł) 12, 6-8. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 85-98 (dot. Listu do Rzymian...) szczegóły 
1134.artykuł: Grzymska Urszula: Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 247-255  szczegóły 
1135.artykuł: Homerski Józef: Duch Święty w Listach Pawłowych. Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 7-23  szczegóły 
1136.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według "Listu do Galatów". x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1137.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja wspólnoty chrześcijan "dla świata" według Listów Pawłowych. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 231-239  szczegóły 
1138.artykuł: Kasiłowski Piotr: Za co dziękować? (1 Tes 1-3). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1139.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
1140.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Wezwanie do "zachowania jedności ducha" (Ef 4,1-6). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1141.artykuł: Kowalski Aleksander: Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 605-635  szczegóły 
1142.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła. Próba syntezy patroteologii Pawłowej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1143.artykuł: Langkammer Hugolin: Eklezjalne określenia chrześcijan w Listach św. Pawła. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 199-207  szczegóły 
1144.artykuł: Langkammer Hugolin: Jezus Chrystus w "Listach św. Pawła". Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 101-104  szczegóły 
1145.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie Listu Św. Pawła do Galatów. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1146.artykuł: Longosz Stanisław: Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 907-924  szczegóły 
1147.artykuł: Łach Jan: "Nadzieją radujący" (List do Rzymian 12, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1148.artykuł: Łach Jan: Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1149.artykuł: Łach Jan: "...Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1,4). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1150.artykuł: Łach Jan: Starotestamentowe tło formuły "Narodzony według ciała z nasienia Dawida" [List do Rzymian] Rz 1,3. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1151.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako zycie w Bogu Ojcu według św. pawła Apostoła. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1152.artykuł: Ordon Hubert: Matka Jezusa w Ga 4, 4-5. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 37-46  szczegóły 
1153.artykuł: Ordon Hubert: Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 75-83  szczegóły 
1154.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Potrójny wymiar Rekapitulacji według św. Pawła. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 61-76  szczegóły 
1155.artykuł: Paciorek Antoni: Poganie "przed Chrystusem" według "Listu do Rzymian 1-2". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 207-228  szczegóły 
1156.artykuł: Paciorek Antoni: Wydarzenie pod Damaszkiem w świetle nowotestamentowych wypowiedzi. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1157.artykuł: Pindel Roman: Gatunek retoryczny i didpositio "Listu do Galatów". Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 183-208  szczegóły 
1158.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
1159.artykuł: Pindel Roman: O model rozwoju idei ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 188-196  szczegóły 
1160.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
1161.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
1162.artykuł: Posadzy Andrzej: Duch wolności i wierności prawu Chrystusa według Gal 6, 1-10. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 30-46 (dot. "Listu do Galatów"...) szczegóły 
1163.artykuł: Prado Flores Jose: Kerygmat Pawła. W drodze 1996 nr 3 s. 16-26  szczegóły 
1164.artykuł: Rafiński Grzegorz: Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1165.artykuł: Rafiński Grzegorz: Problem struktury 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 73-81  szczegóły 
1166.artykuł: Rakocy Waldemar: Antypawłowa opozycja w "Liście do Galatów". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 117-127  szczegóły 
1167.artykuł: Rakocy Waldemar: Pytanie o ofiarność Filipian (interpretacja feministyczna). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 152 (dot. sposobu prezentacji kobiet w Listach...) szczegóły 
1168.artykuł: Rakocy Waldemar: Retoryczny schemat argumentacji w 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 231-242  szczegóły 
1169.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
1170.artykuł: Romaniuk Kazimierz: "Spór Antiocheński" i jego rola w walce Pawła z żydującymi. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 35-48  szczegóły 
1171.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Studia Paulina (1 Kor 15,5,7; Ga 2,1 n). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 7-16  szczegóły 
1172.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol [Liście do Kolosan] i Ef [Liście do Efezjan]. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 129-138  szczegóły 
1173.artykuł: Świderkówna Anna: Najstarsze wyznanie wiary. Motywacje 2002 nr 2 s. 6-8 (komentarz do 1 Kor 15, 3-9...) szczegóły 
1174.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
1175.artykuł: Tołwiński Jan: Szlakiem Apostoła Pawła w Grecji. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 40-45; nr 7/8 s. 38-42  szczegóły 
1176.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
1177.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64  szczegóły 
1178.artykuł: Turko Ryszard: Wątki sportowe w "Listach Apostolskich" św. Pawła. Nad Odrą 1993 nr 6 [właśc. 3] s. 18-19  szczegóły 
1179.artykuł: Wolniewicz Marian: Tej nocy, w której był wydany. Tradycja antiocheńska: św. Paweł. W drodze 1994 nr 6 s. 49-54 (Eucharystia w Nowym Testamencie...) szczegóły 
1180.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Paolo. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 281-292 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1181.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 1, 16-17. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 227-239 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1182.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1183.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1184.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
1185.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
1186.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
1187.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
1188.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
1189.artykuł: Załęski Jan: Znaczenie terminów "władza" i "aniołowie" w 1 Kor 11,10. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1190.artykuł: Zdziarstek Roman: Chrystonomiczność egzystencji chrześcijańskiej według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Piotra
    książki (alfabet autorów)
1191.książka: Alicki Wiesław: Duch Chrystusa (1P 1, 11). Pneumatologia chrystocentryczna w Pierwszym Liście św. Piotra. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1192.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne modele w interpretacji misterium paschalnego (Analiza treści 1 P [pierwszego listu św. Piotra]). Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 129-139  szczegóły 
1193.artykuł: Tronina Antoni: Struktura literacka Pierwszego Listu Piotra. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    książki (alfabet autorów)
1194.książka: George J.: Piąta ewangelia. Klucz do Biblii gnozy. 1992  szczegóły 
1195.książka: Izydorczyk Zbigniew: Manuscripts of the Evangelium Nicodemi. A census. 1993  szczegóły 
1196.książka: Kretschmer Ryszard: Raport Poncjusza Piłata - rzeczywistość i legenda. 1999  szczegóły 
1197.książka: Langkammer Hugolin: Apokryfy Nowego Testamentu. 1989 ([Klasyfikacja i omówienie apokryfów Nowego Testamentu z II-IV w. n.e.:...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 939-940 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jolanta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 178-179  szczegóły 
1198.książka: Starowieyski Marek: Barwny świat apokryfów. 1998  szczegóły 
recenzja: Bardski Krzysztof: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 323-324  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1199.impreza: Międzynarodowe kolokwium poświęcone apokryficznej literaturze chrześcijańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 5. Międzynarodowe Kolokwium na temat literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 266-267 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1200.artykuł: Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 219-230 (z tekstem apokryfu, s. 231-240...) szczegóły 
1201.artykuł: Gijsel J.: The Pseudo-Matthew Gospel. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 901-906 (nt. łacińskiej wersji greckiego apokryfu: De nativitate beatae Mariae,...) szczegóły 
1202.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Die apokryphen Quellen der Darstellungen aus dem Marienleben und Kindheit Jesu. x 1992 ([W ks.:] Elżbieta Jastrzębowska: Bild und Wort. Das Marienleben und di...) szczegóły 
1203.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w.. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 589-597 (w świetle apokryfów, tekstów liturgicznych i homilii...) szczegóły 
1204.artykuł: Saxer Victor: Marie Madeleine dans les apocryphes du Nouveau Testament. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 115-124  szczegóły 
1205.artykuł: Starowieyski Franciszek: Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 39-69 (tekst referatu wygł. na seminarium "Pielgrzymki do Composteli i kult ś...) szczegóły 
1206.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
1207.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
1208.artykuł: Starowieyski Marek: Datowanie Aktów św. Barnaby (BHG 225; ClAp 385) i Panegiryku św. Barnaby (BHG 226; CPG 7400, ClAp 286). Meander 1993 nr 7/8 s. 319-323  szczegóły 
1209.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 5...) szczegóły 
1210.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 2. Seria "Apocryphes". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263-264 (omów. serii "Apocryphes" wydawnictwa Brepols w Turnhout; z wykazem tyt...) szczegóły 
1211.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 3. Zbiór artykułów prof. Francois Bovon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 264-265 ([rec. ks.:] Francois Bovon: Revelations et ecritures. Nouveau Testamen...) szczegóły 
1212.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 4. Wstęp do literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 265-266 ([rec. ks. zb.:] Le mystere apocryphe. Introduction a une litterature m...) szczegóły 
1213.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
1214.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Łacińskie Ewangelie dzieciństwa. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 333-334 ([omów.wydania:] Libri de Nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei Evangelium...) szczegóły 
1215.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Monografia "Transitus Mariae". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 339-340 ([rec. ks.:] S.C. Mimouni: Dormition et Assumption de Marie. Histoire d...) szczegóły 
1216.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe teksty apokryficzne o św. Szczepanie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 338-339 (nt. publikacji trzech rękopisów greckich opracowanych przez Andrzeja S...) szczegóły 
1217.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe tomy czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 331-333 (omów. czasopisma Apocrypha (Revue Internationale de Litterature...) szczegóły 
1218.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe wydanie muzułmańskiej ewangelii Barnaby (Clavis Apocr 46). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Il Vangelo di Barnaba. Un Vangelo per i musulmani. Oprac. ...) szczegóły 
1219.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1220.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 2. Nowy tekst o Piłacie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307-308 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1221.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Pismo poświęcone apokryfom. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 (omów. czasopisma Apocrypha. Le champ des apocryphes. Turhout (B...) szczegóły 
1222.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Wydanie Ewangelii Arabskiej (Clavis Apocr 44). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Vangelo Arabo Apocrifo dell'Apostolo Giovanni. Oprac. Luig...) szczegóły 
1223.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Meander 1994 nr 5/6 s. 309-312 (m.in. omów. zawartości czasopisma: Apocrypha. Revue internationale ...) szczegóły 
1224.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (3): Teksty o świętym Andrzeju Apostole. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 125-152 (z tekstem przekładu apokryfów; tłumaczył na język polski Marek Starowi...) szczegóły 
1225.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Grzegorz z Tours: Dzieje św. Andrzeja (BHL 430. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 49-73 (z tekstem przekładu apokryfu "Księga o cudach błogosławionego Andrzeja...) szczegóły 
1226.artykuł: Starowieyski Marek: Problem apokryfów u pisarzy IV w.. Meander 1991 nr 11/12 s. 495-501  szczegóły 
1227.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 452 ([rec. ks.:] Aurelio de Santos Otero: Los evangelios apocryfos. Edicion...) szczegóły 
1228.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 457-458 ([rec. ks. zb.:] Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Uebersetzung...) szczegóły 
1229.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 455-457 ([rec. ks. zb.:] Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt. [Cz.] 2. ...) szczegóły 
1230.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
1231.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [3:] Listy i apokalipsy chrześcijańskie. 2001  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Klimaty apokryfów. W drodze 2002 nr 1 s. 119  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książkami 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książką Katolicką 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Święta poczta i koniec świata. Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 78 (fel....) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Z biblijnego gabinetu cieni. Tygodnik Powszechny 2001 nr 45 s. 2  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 139  szczegóły 
1232.książka: Dzieje świętego Tomasza Apostoła. 2002 ([Tłumaczenie na podst. wydania: M. Bonnet: Acta apostolorum apocrypha....) szczegóły 
1233.książka: Ewangelia Tomasza. 1992  szczegóły 
1234.książka: Ewangelia życia doskonałego. Nieznane oblicze Jezusa. Prawda jest znakiem a czyste serce pozna go. 1993  szczegóły 
recenzja: Mickiewicz Franciszek: Kto sfałszował Ewangelię?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 50 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sapkowski Krzysztof: V Ewangelia. Tygiel Kultury 1996 nr 10 s. 125-127  szczegóły 
1235.książka: Ewangelie apokryficzne. 2003 (Cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa.
Cz. 2: ...)
 szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 272-273  szczegóły 
1236.książka: Tryptyk Paschalny. (Apokryfy o Męce i Zmartwychwstaniu). 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1237.wiersz: Hymn Chrystusa tańczącego (Chwała Tobie, Słowo! Chwała Tobie, Łasko...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 282-285 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1238.proza: Apokalipsa Piotra. x 1995 ([W ks.:] Jacek Sokolski: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowie...) szczegóły 
1239.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Acta Petri et Pauli 82 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385-386 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1240.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Martyrium Petri et Pauli 6 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1241.proza: Dzieje Andrzeja i Macieja w mieście ludożerców. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 128-142 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1242.proza: Dzieje Pawła [fragm.:] Dzieje Pawła i Tekli. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 nr 4/6 s. 119-126 (fragm. apokryfu Nowego Testamentu z ok. 160/170 r.; ze wstępem tłumacz...) szczegóły 
1243.proza: Dzieje Piotra Apostoła i Szymona (Vercellańskie) (Spór między Piotrem a Szymonem Magiem). Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 117-140 (ze wstępem: Zbigniew Izydorczyk: "Dzieje Piotra Apostoła i Szymona", s...) szczegóły 
1244.proza: Dzieje świętych Apostołów Piotra i Andrzeja. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 142-147 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1245.proza: Greckie akta świętego Jakuba (Czyny i śmierć świętego Apostoła Jakuba, brata świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa). Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 78-82  szczegóły 
1246.proza: Księga Jana Ewangelisty. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 4 wkł. s. 10-20 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: Ewangelia rozdwojonego świata, s. 2-10...) szczegóły 
1247.proza: Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 50-73 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1248.proza: Męczeństwo Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka w Aleksandrii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1249.proza: Męka Andrzeja Apostoła (List kapłanów i diakonów z Achai). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 147-152 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1250.proza: Świadectwo, czyli narodzenie i ścięcie świętego Jana, poprzednika i chrzciciela. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 588-594 (żywot grecki św. Jana Chrzciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    książki (alfabet autorów)
1251.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
1252.książka: Rakocy Waldemar: "A słowo Boże rozszerzało się i rosło". Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi. Rozprawa habilitacyjna. 1995  szczegóły 
1253.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
1254.książka: Seremet Bogusław: Dzieje Apostolskie i listy katolickie. 2001 ([Zawiera także teksty listów katolickich]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1255.artykuł: Cieślik Paweł: Pareneza kazań misyjnych w świetle Dz 10, 43. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 53-58  szczegóły 
1256.artykuł: Cyran Włodzimierz: Główne tematy mowy Piotra w Dz 10, 34-43. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 23-36  szczegóły 
1257.artykuł: Cyran Włodzimierz: Rola Ducha Świętego w dziele ewangelizacji (Na podstawie Dz 10, 44-48). Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 15-35  szczegóły 
1258.artykuł: Dziamka Kazimierz: Fanatyzm Pawła. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 27 (dot. koncepcji religijnej...) szczegóły 
1259.artykuł: Kapliński Piotr: Czy w Dziejach Apostolskich istnieje terminologia wskazująca na pasterski autorytet św. Piotra?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 368-372  szczegóły 
1260.artykuł: Karłowicz Dariusz: Detronizacja filozofii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 117-130 (analiza fragmentu - mowy św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
1261.artykuł: Kempiak Ryszard: "Będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Kompozycja Dziejów Apostolskich. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 75-88  szczegóły 
1262.artykuł: Kempiak Ryszard: Duch Święty w "Dziejach Apostolskich". Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 61-80  szczegóły 
1263.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
1264.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Otwarta krytyka i odłączenie się grupy wspólnoty chrześcijańskiej od Świątyni Jerozolimskiej w Dziejach Apostolskich. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 39-58  szczegóły 
1265.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świadectwo Jezusa w świątyni jerozolimskiej wobec sprzeciwu starszych (Dz 4-6). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1266.artykuł: Ordon Hubert: Cezarejska katecheza Piotra (Dz 10, 34-43). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 101-115  szczegóły 
1267.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
1268.artykuł: Pindel Roman: Początek pierwszej wyprawy Apostoła Pawła. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 208-226  szczegóły 
1269.artykuł: Pisarek Stanisław: Idea "trwania" (proskarteresis) w "Dziejach Apostolskich". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 211-223 (semantyczna analiza tekstu...) szczegóły 
1270.artykuł: Poniży Bogdan: Paweł z Tarsu w Atenach. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1271.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji "Dziejów Apostolskich". Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 103-110  szczegóły 
1272.artykuł: Rakocy Waldemar: Struktura literacka Dz Ap 12, 1-19. Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 39-45  szczegóły 
1273.artykuł: Rakocy Waldemar: Studium gatunku literackiego opowiadania o uwolnieniu Piotra z więzienia (Dz 12, 7-10). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 85-97  szczegóły 
1274.artykuł: Rakocy Waldemar: Tradycja i redakcja przekazu o pośpiechu Pawła na święto Pięćdziesiątnicy (Dz 20,16). Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 149-169  szczegóły 
1275.artykuł: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 154-156 ([rec. ks.:] John T. Lentz: Luke's portrait of Paul. Cambridge 1994...) szczegóły 
1276.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1277.artykuł: Styra Waldemar: Analiza lingwistyczna tekstu biblijnego na przykładzie [Dziejów Apostolskich] Dz 1, 15-26. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 89-100  szczegóły 
1278.artykuł: Szymik Stefan: Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
1279.artykuł: Szymik Stefan: Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 101-116  szczegóły 
1280.artykuł: Włodarczyk Stanisław: "Skąd zna on pisma, skoro się nie uczył?" (J 7, 15). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. m.in. zagadnienia piśmienności i mądrości Jezusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1281.książka: Bocquet Władysław: Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Cz. 1. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 2001  szczegóły 
1282.książka: Bright John: Historia Izraela. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Antecendencje i początki: okres poatriarchów [...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Starożytny Izrael: między. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 285-288  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
1283.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucze do przeszłości biblijnej i chrześcijańskiej. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Łopata i Biblia. Trybuna 1995 nr 154 s. 15  szczegóły 
1284.książka: Chrostowski Waldemar: Biblijny Izrael - dzieje i religia. 1998  szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 183-184  szczegóły 
1285.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
1286.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
1287.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
1288.książka: Language - religion - culture. In memory of professor Witold Tyloch. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Andre Caquot: Etudes hebraiques et histoire ...) szczegóły 
1289.książka: Meleze Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 2000  szczegóły 
recenzja: Bejda Wojciech: Świt i zmierzch egipskiej diaspory. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 500-502  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 295-297  szczegóły 
1290.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1990 (przedruk faks. oryginału: Warszawa: Drukarnia S. Orgelbrandta i Synów ...) szczegóły 
1291.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
1292.książka: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. 1994 (Hershel Shanks: Wstęp do wydania polskiego. * [Autorzy:] Joseph A. Cal...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Starożytny Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
1293.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1994 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 304 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Wielobarwna panorama judaizmu. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rysińska Ewa: Agada znaczy opowieść. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
1294.książka: Unterman Alan: Żydzi - wiara i życie. 1989 ([M.in. zawiera rozdziały:] Biblia i objawienie. Geneza i rozwój myśli...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Kamiński Wojciech: Więź 1990 nr 7/8 s. 209-210  szczegóły 
1295.książka: Zaderecki Tadeusz: Tajemnice alfabetu hebrajskiego. 1994 ([Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego - Talmudu oraz Kabały opartych...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1296.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
1297.impreza: Międzynarodowe kolokwium nt. pochodzenia zwojów z Qumran = The first colloquium on the Dead Sea Scrolls (1987).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
1298.impreza: "Pochodzenie rękopisów znad Morza Martwego i identyfikacja gminy z Qumran" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 59  szczegóły 
1299.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
1300.impreza: "The texts of Qumran and the history of the community" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Groningen Conference. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 291-293  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1301.artykuł: Fromm Erich: Halacha. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
1302.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
1303.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
1304.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1305.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
1306.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Gwałt: dawna droga miłości i wojny. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 21-28 (dot. motywu gwałtu w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
1307.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. OŚKA 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1308.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1309.książka: Księga Jecirah. Klucz do kabały. 1994 (Wprowadzenie: Mistyczna tradycja Izraela. Księga Jecirah w rozwoju mis...) szczegóły 
1310.książka: Opowieści Zoharu. Wybór. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Księga Blasku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 26 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Księga kabalistyczna. Życie Warszawy 1994 nr 167 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Pierwsze czytanie. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 349-353  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
recenzja: Gretkowska Manuela: Ex Libris 1994 nr 55 s. 20  szczegóły 
1311.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1312.artykuł: Parchem Marek: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel and its Reception in Qumran Writings and Jewish Apocalyptic Literature. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 241-247 (streszczenie pracy doktorskiej: Pojęcie Królestwa Bożego w księdze Dan...) szczegóły 
1313.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
1314.utwór: Pisma qumrańskie [The Dead Sea Scrolls].  szczegóły 
książka o utworze: Baigent Michael, Leigh Richard: Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: W naukowym przebraniu. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 243  szczegóły 
książka o utworze: Barbara Thiering and recent research on Jesus. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1994 (Zdzisław Jan Kapera: Wprowadzenie do wydania polskiego. - Otto Betz, R...) szczegóły 
recenzja: Cinal Stanisław: Jezus, Qumran i Watykan. Nomos 1995 nr 10 s. 111-115  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1996  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 77  szczegóły 
książka o utworze: Burgmann Hans: Der "Sitz im Leben" in den Josuafluch-Texten, in 4 Q 379 22 II und 4 Q Testimonia. 1990 (analiza fragmentu tekstu z Qumran...) szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 1999  szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 2001  szczegóły 
recenzja: (ŁG): Książki. Magazyn literacki 2001 nr 6 s. 62 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Ideological and socio-structural developments of the Qumran association as suggested by internal evidence of Dead Sea Scrolls. [Cz. 1]. 1994 ([Cz. 1:] Major texts mainly of Qumran cave 1, CD and 4QMMT. 1994, 183 ...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Wieder sie hellenisierung juedischer Religion. Die Qumran-Assoziation nach dem "Manual of Discipline" (QS). [Cz. I-II]. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Donceel Robert: Synthese des observations faites en fouillant les tombes des necropoles de Khirbet Qumran et des environs = The Khirbet Qumran cemeteries. A synthesis of the archaeological data. 2002  szczegóły 
książka o utworze: Fitzmyer Joseph A.: [Sto jeden] 101 pytań o Qumran. 1997 ([Kompendium informacyjne na temat zwojów dkrytych nad Morzem Martwym w...) szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 321-323  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 391: Rękopisy z Qumran. 1989 ( Z.J. Kapera: Dlaczego Qumran? - W. Chrostowski: Biblioteka qumrańska...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 395: Rękopisy z Qumran. 1990 ([Numer poświęcony rękopisom z Qumran i odkryciom archeologicznym nad M...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 410: Rękopisy znad Morza Martwego (Antologia). 1992 (Numer specjalny: Rękopisy z Qumran. III. Kronika odkryć i wybór tekstó...) szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 429/430: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumrańskie kontrowersje z lat 1991-1994. 1995 ([Z.J.K.] : Wprowadzenie. * Robert Sudół: Odkryć, by ukryć czyli o prym...) szczegóły 
książka o utworze: Folia Orientalia. T. 25: Revue des Etudes Orientales publiees par la Commission Orientaliste - Centre de Cracovie de l'Academie Polonaise des Sciences. 1989 ([Zawiera m.in. materiały z międzynarodowego kolokwium:] The first coll...) szczegóły 
książka o utworze: Lehmann Johannes: Tajemnica Rabbiego Jezusa. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Wiara wymyślona. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 72  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 1. 1993 ([Cz. 1:] General research on the Dead Sea scrolls. Qumran and the New ...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 238  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 2. 1991 ([Cz. 2:] The Teacher of Righteousness. Literary studies. 1991, 244 s. ...) szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1993. Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann. 1996  szczegóły 
recenzja: Molka Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Scrolls in Memory of Aleksy Klawek. 1998 ([M.in. zawiera:] Z.J. Kapera: The Fifth International Colloquium on th...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Hebrajski qumrański jako język mówiony. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 307-312  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 253-254  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba' at-Masada - Nachal Hewer. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 234-241  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Zwój miedziany (3Q 15) = Copper scroll 3Q 15). Implikacje spornych kwestii lingwistycznych = Implications of the controversial linguistic problems. 1994  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 239  szczegóły 
polemika: Muchowski Piotr: A letter to the editor. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 260  szczegóły 
książka o utworze: Qumran Cave IV and MMT. Special reports. 1991  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 2001  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba at-Masada. 1996  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: Pierwszy polski przekład tekstów Pustyni Judzkiej. Filomata 1996 nr 437/438 s. 239-246  szczegóły 
książka o utworze: Tantlevskij Igor R.: The two Wicked Priest in the Qumran commentary on Habakkuk. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Tronina Antoni: Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego. 2001  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 204-206  szczegóły 
książka o utworze: Tyloch Witold: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 1997 (Przedmowa. * Wstęp. Historia odkryć. Biblioteka qumrańska. Gmina z Qum...) szczegóły 
książka o utworze: VanderKam James C.: Manuskrypty znad Morza Martwego. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumra...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zagadka Qumran. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Muchowski Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 240  szczegóły 
recenzja: Zdun Paweł: Raport z Qumran. Midrasz 1997 nr 6 s. 48-50  szczegóły 
artykuł: Betz Otto: "Milki-Sedeq" and "Milki-Resha" in Qumran, and their importance for the theology of the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 66-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: The Temple Scroll (11Q Miqd 64, 7-13) and the trial of Jesus. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 275-277 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: The polemics of the Qumran phylacteries. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: 4 Q MMT: Versuch einer historisch begruendbaren Datierung. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 43-62  szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: John the Baptist was an Essene. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 280-281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Rettet den Pascher! (Remarks to the Qumran-Pesharim). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Wanted! - oder Ein Steckbrief. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 5-25 (nt. postaci "niegodziwego kapłana" w pismach qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Who was the "Wicked Priest"?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Charles Gilbert: Literatura 1991 nr 10 s. 61-62 (oprac. (jg) właśc. [Jan Guranowski]...) szczegóły 
artykuł: Charlesworth James H.: Qumran graphic concodance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Polskie qumranica (Przegląd). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 48-49 (przegląd polskich wydawnictw nt. wykopalisk znad Morza Martwego z lat ...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Sons of the Scrolls. Some reflections on the Dead Sea Scrolls from the viewpoint of communacation theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: The conscience of the Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 45 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 182-185 ([rec. ks. zb.:] Temple Scroll Studies. Papers presented at the Interna...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 226-229 ([rec. ks.:] Thord i Maria Thordson: Qumran and the Samaritans. Jerusal...) szczegóły 
artykuł: Cinal Stanisław: Nauczyciel Sprawiedliwości i początki wspólnoty esseńskiej z Qumran w świetle nowych dokumentów. Przegląd Religioznawczy 1995 nr 1 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Czapik Anna: Ostrożnie z litrem!. Przekrój 1993 nr 20 s. 26 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: 4QMMT and its proper setting. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Qumran and Apocalyptic. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Re-asking some hard questions about Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282-284 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davis Michael T., Stuckenbruck Loren T.: Notes on translation phenomena in the Palmyrene bilinguals. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 86-90 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delcor Mathias: La recherche qoumranienne pendant la derniere decennie 1976-1987. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 66-68 (streszczenie referatu w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Denis Albert-Marie: La place de la loi de a Qumran et dans le judaisme du deuxieme temple. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 284-287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 223-225 (omówienie książki: Aramic, Hebrew and Greek documentary texts from Nat...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: [Norman] Golb's hypothesis. Analysis and conclusions. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica I. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 211-238 (omówienie zawartości opracowań badaczy niemieckich i austriackich nt. ...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica II. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 165-182 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica III. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 183-199 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IV. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 197-208 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IX. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 205-220 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica V. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 209-222 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VI. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 183-202 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VII-VIII. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 207-223 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica X. Four Books of Virtual Importance for Studies in Matters Qumran. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 221-234 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: 'Jamesian' or 'Palestinian Christian' elements in MMT. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert, Walker Dennis: The 1990 survey of Qumran caves. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The James Ossuary - Is It Authentic?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 233-236  szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The Jerusalem community of James the Just and the community at Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Garcia-Martinez Florentino: Qumran origins and early history. A groningen hypothesis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 79-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gądecki Stanisław: Qumran. x 1994 ([W ks.:] Stanisław Gądecki: Archeologia biblijna. T. 1. Gniezno 1994, ...) szczegóły 
artykuł: Geller Mark J.: Qumran's Teacher of Righteousness - a suggested identification. Scripta Judaica Cracoviensia 2002 t. 1 s. 9-19  szczegóły 
artykuł: Gluskina N.L.: The life and work of Joseph Amussin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82-84 (dorobek naukowy rosyjskiego uczonego w zakresie badań pism qumrańskim;...) szczegóły 
artykuł: Gnilka Joachim: Das heilige Mahl der Essener. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Hypothesis of Jerusalem origin of DSS - Synopsis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287-290 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Kto napisał manuskrypty znad Morza Martwego?. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 294-312 (nt. rękopisów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: The hypothesis of Jerusalem origin of the Qumran scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Gropp Gerd: Iranische Parallelen zu Aspekten des kloesterlichen Lebens in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 75-76  szczegóły 
artykuł: JT: Tajemnica qumrańska. Gazeta Wyborcza 2001 nr 275 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: Kantorski Leon: W Ziemi Świętej.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 1 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: A review of excavations of the Qumran cemetery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: 1989: The third battle of the scrolls begins. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 (etapy badań nad zwojami z Qumran: I. 1940-1950 - odkrycie. II. 1955-19...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: A tribute to the memory of reverend Jean Carmignac. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988 t. 13 nr 49/52 pt. Memorial J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Bibliography of Norman Golb's hypothesis of the Jerusalem origin of Dead Sea scrolls. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 217-221 (bibliografia z lat 1980-1988...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 221-222 ([rec. ks.:] Geza Vermes: The Dead Sea Scrolls in English. Sheffield: J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: On the most recent developments in qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 55-64  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 27-53  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of Qumranology. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 290-292 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik the scrollery's fastes man with a fragment. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 5-20 (nt. dorobku uczonego w odkryciach tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
artykuł: Knohl Israel, Talmon Shemaryahu: A calendarical scroll from Qumran Cave IV - Mis Ba (4Q33). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 90-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Krzysztof: Żywe manuskrypty znad Morza Martwego. Plus Minus 2001 nr 49 s. D5 (nt. wydania pełnej wersji manuskryptów...) szczegóły 
artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Zagadki chrześcijaństwa. Przegląd 2002 nr 36 s. 44 (dot. hipotez związanych z publikacją i odkryciem rękopisów...) szczegóły 
artykuł: Lewi Baruch: Tajemnica pieczar nad Morzem Martwym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 18-19; nr 14 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Lichtenberger Hermann: Reflections on the history of John Baptist's communities. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Magness Jodi: Some observations on the Herodian period chronology of Qumran, Ein Feshkha and Ein el-Ghuweir. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113-114 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 134-143  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Tomasz, Urbanik Jakub: Babatha, Selampsione i ich greckie archiwa. Z greckich papirusów znad Morza Martwego. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 149-160 (z tekstami papirusów w tłumaczeniu na język polski: "Babatha" 18, 21-2...) szczegóły 
artykuł: McGrath James F.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 235-237 ([rec. ks.:] James C. VenderKam: The Dead Sea Scrolls Today. Michigan 1...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Biblioteka znad Morza Martwego (przegląd zawartości). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Le Quatrieme livre d'Esdras et les ecrits de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Obóz eseński w Jerozolimie w świetle współczesnych badań archeologicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 75-77 (nt. roli Jerozolimy w powstawaniu pism; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 267-276 ([rec. ks.:] E. Qimron, J. Strugnell: Qumran Cave 4. V. Miqsat Ma'aseh ...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Tajemniczy Mistrz Sprawiedliwości, twórca sekty qumrańskiej, ostatecznie zweryfikowany?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 29-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mickiewicz Franciszek: Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 4 s. 250-266  szczegóły 
artykuł: Mikucki Piotr: Święta religijne dawnej Palestyny w pismach żydowskich i esseńskich. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 239-247  szczegóły 
artykuł: Morawiecki Lesław: Miedziany zwój z Qumran. Rzeczywistość czy fikcja. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskwa Jacek: Zwoje z Qumran (Ostateczne świadectwa historyczności Ewangelii?). Życie Warszawy 1994 nr 218 s. 10  szczegóły 
artykuł: Moskwa J.: Zwoje z Qumran. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 111 s. 8  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Bibliography of the copper scroll (3 Q15). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 65-70  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 27-43  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219-220 ([rec. ks.:] Elisha Qimron: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls. Atlanta...) szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Język hebrajski qumrański, jego zasięg i status społeczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Zwój Miedziany z Qumran po trzydziestu pięciu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 49-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Niebuhr Karl-Wilhelm: 4Q 521, 2 II - an eschatological psalm. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 114-115 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: A liturgical genre of praising God in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 83-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: The "Pesher" and other methodes of preaching. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293-294 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Pneumatologia qumrańska. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur E.: 1 QpHab 5:8-12. The "Pillars", and Paul. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 125-137  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur: A new interpretation of the Nahum commentary. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 153-162  szczegóły 
artykuł: Piotrowska Anna: Zwoje z Qumran. Newsweek 2001 nr 15 s. 72-75 (historia odnalezienia zwojów i ich zawartość...) szczegóły 
artykuł: Puech Emile: Wywiad z ks. Emilem Puechem. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 3 s. 258-261 (nt. własnych studiów językoznawczych nad zwojami z Qumran z okazji 50....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 59 (not. o wykładzie Piotra Muchowskiego pt. "Zwój Miedziany z Qumran: Now...) szczegóły 
artykuł: Rohoziński Jerzy: Krajobraz po bitwie. 50 lat po odkryciach w Qumran. Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 259-269 (podsumowanie 50-letniego okresu badań nad tekstami...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The law of the Temple Scroll and its provenance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 77-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The New Halakhic Letter (4QMMT) and the origins of the Dead Sea sect. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295-296 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffmann Ilja S.: The Teacher of Righteousness in the Soviet Qumran studies. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schwank Benedykt: Qumran w świetle własnych doświadczeń z lat 1947-1967. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 317-330 (tekst referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum Biblijnym "Qu...) szczegóły 
artykuł: Schweitzer Frederick M.: The Teacher of Righteousness as exemplification of Messianism. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 296-298 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Segert Stanislas: Hebrew Essenes - Aramaic Christians. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 115-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran and Nag Hammadi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran in the Spanish research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 298-300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sievers Joseph: Second Temple Judaism and Nascent Christianity Seen Through Dead Dea Scrolls. Electrum 2003 t. 7 s. 9-24 (m.in. zawiera wykaz i charakterystkę odkrytych manuskryptów w Qumran...) szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Rękopisy znalezione w Qumran. Przekrój 1993 nr 14 s. 12-14  szczegóły 
artykuł: Starkova K.B.: The place and significance of the Temple Scroll (11QTS) in the conception of the Essene-Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 85-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sudół Robert: 2000 lat pod ziemią, 40 lat w szufladach. Gazeta. Magazyn 1994 nr 51 s. 32-34  szczegóły 
artykuł: Tantlevskij Igor R.: Etymology of "Essenes" in the Light of Qumran messianic expectations. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 93-95 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Thiering Barbara: Can the Hasmonean dating of the Teacher of Righteousness be sustained?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300-302 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Trever John C.: The Cave 1 manuscripts and archeology converge to reveal the Qumran story. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 302-303 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testarmentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 250-253 (dot. serii wydawnicznej "Biblioteka Zwojów"...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Półwiecze odkryć w Qumran. Przegląd polskich publikacji. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 91-100  szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Psałterz wśród rękopisów znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 174-179 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988, t. 13 : Memorial Jean Carmig...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Le Maitre de Justice dans les documents de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 303-304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Pochodzenie i data Zwoju Świątynnego oraz jego znaczenie dla identyfikacji gminy z Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Vermes Geza: Reflection on Jesus the Jew, His world and His religion. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 33-37 (w świetle tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Walker Dennis: Qumran cave 4 and the survey. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: "Silence in Heaven", Rev 8:1 and early Jewish thouguth. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: The Qumran scrolls: an alternative view. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 97-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: 4QMMT and the sadducees: a look at a recent theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: The Teacher of Righteousness and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 305 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Włodek Tomasz: Zwoje z Qumran. W drodze 1999 nr 1 s. 87-97, nr 2 s. 91-102, nr 3 s. 96-103  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Sensacje z pustyni Judzkiej, z miejsca zwanego Qumran. Życie Warszawy 1994 nr 252 dod. s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Mareta Adam: Peszer, czyli jak pani doktor poszukuje ukrytego sensu w rękopisach z Qumram [!]. Życie Warszawy 1994 nr 266 dod. s. 5 (dot. książki Barbary Thiering "Jesus the Man"...) szczegóły 
artykuł: Wojtasiński Zbigniew: Boje o zwoje. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 1 s. 16  szczegóły 
artykuł: Wolters Al: The cultic terminology of the Copper Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 306 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Zdun Paweł: Kilka uwag na temat bytów anielskich w rękopisach znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schreiner Stefan: Isaac of Troki's Studies of Rabbinic Literature. Polin 2002 t. 15 s. 65-76 (dot. m.in. Talmudu i Biblii w świetle pism Izaaka z Trok; z not. o aut...) szczegóły 
artykuł: Teter Magdalena: "Nie wolno mądrym mieszkać w mieście, w którym brak warzyw". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 7, 9 (o wskazówkach żywieniowych zawartych w Biblii i Talmudzie...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Święta Księga starszych braci. O Talmudzie z ks. Waldemamarem Chrostowskim z Akademii Teologii Katolickiej rozmawia Małgorzata Borczak. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 15-18 (wywiad; rozm. Małgorzata Borczak...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Antologie i zbiory (hebrajska)
    książki (alfabet tytułów)
1316.książka: Judaizm. [Wybór tekstów]. 1990 ([Zawiera m.in. teksty:] Mojżesz Ben Majmon-Majmonides: Miszna Tora [fr...) szczegóły 
1317.książka: Kwiaty wschodnie. Zbiór zasad moralnych, teologicznych przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści z Talmudu i pism współczesnych. 1990 ([Przedruk z wyd.: Warszawa: Drukarnia M. Chmielewskiego 1842; zawiera:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1318.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
1319.artykuł: G.S.: Biblijne odkrycie. Rzeczpospolita 2001 nr 8 s. A12 (nota o odkryciu w Bibliotece Narodowej w Wiedniu fragmentu manuskryptu...) szczegóły 
1320.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
1321.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
1322.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
1323.artykuł: Yerushalmi Yosef Hayim: Znaczenie w historii, pamięć i pisanie historii (Podstawy biblijne i rabiniczne). Konteksty 2003 nr 1/2 s. 55-67 (znaczenie pamięci w Boblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1324.książka: Aforyzmy biblijne. Sentencje teologiczne, zasady moralne i różne maksymy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
1325.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. [T. 2]. 1998 (T. 2: Księga Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego. Kielce 199...) szczegóły 
1326.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. [T. 3]. 2000 (T. 3: Księga Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska. Kielce 2000, 38...) szczegóły 
1327.książka: Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Cz. 1. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. 1997 ([Tytuł na okładce:] Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu pols...) szczegóły 
1328.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1994 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
1329.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1997 ([Tytuł na okładce: Pismo Święte]....) szczegóły 
1330.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1991 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
1331.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1996 ([Tytuł na grzbiecie książki:] Biblia Święta....) szczegóły 
1332.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
1333.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu z apokryfami. 1990  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45 (nota podkreślająca precedensowe dołączenie apokryfów...) szczegóły 
1334.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 2000  szczegóły 
1335.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 1999  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Biblia ks. Jakuba Wujka SJ. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 90-97  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Janusz: Nowe wydanie Biblii księdza Jakuba Wujka = A new edition of reverend Jakub Wujek's Bible. Polish Culture 1999 nr 1 s. 17 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z not. o Januszu Kaczmar...) szczegóły 
artykuł: Frankowski Janusz: Cztery wieki Biblii Wujka. Rozmowa z księdzem profesorem Januszem Frankowskim, autorem nowego opracowania tekstu Biblii Jakuba Wujka. Życie z Książkami 1999 nr z 9 IV s. 3 (wywiad; rozm. Paweł Ratyński...) szczegóły 
1336.książka: Biblia w rycinach Gustave'a Dore. Stary i Nowy Testament. 1991 ([Zawiera drzeworyty ze scenami biblijnymi wraz z odpowiednimi cytatami...) szczegóły 
1337.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami.. ([Tekst hebrajski i polski przekład Księgi Rodzaju, opatrzony wyborem k...) szczegóły 
1338.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księga Druga, Szemot. 2003  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: Tajemnice blasku menory. Midrasz 2003 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
nawiązanie: Pecaric Sacha: Midrasz 2003 nr 11 s. 6 (list...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
1339.książka: Dar przyjaźni. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
1340.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2003  szczegóły 
1341.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2000  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Nowe książki o tradycjach dziejowych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 75-80  szczegóły 
recenzja: Łuczak Arleta: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 256-259  szczegóły 
1342.książka: Knega psalmów. 1999  szczegóły 
recenzja: s.j.: Jest "Knega Psalmów". Pomerania 1999 nr 7/8 s. 114-115 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej zorganizowanej 25 VI 1999 r. Gdańsk...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Knega psalmów". Gdinsko Kleka 1999 nr 11/12 s. 8 (nota...) szczegóły 
1343.książka: Kobieta w mądrościach biblijnych. 1991 ([Wybór fragmentów Starego Testamentu dotyczących kobiet; cytaty wg Bib...) szczegóły 
recenzja: Jundziłł Juliusz: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1993 nr 2 s. 276-277  szczegóły 
1344.książka: Księga Daniela. 1995  szczegóły 
1345.książka: Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. 2000  szczegóły 
1346.książka: Księga Ezechiela. 1998  szczegóły 
1347.książka: Księga Hioba. 1998  szczegóły 
1348.książka: Księga Izajasza. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
1349.książka: Księga Izajasza II-III : 40-66. 1996  szczegóły 
1350.książka: Księga Jeremiasza. 1997  szczegóły 
1351.książka: Księga Jeremiasza. 1999  szczegóły 
1352.książka: Księga Mądrości. 1998  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Księga Mądrości. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 83  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 24 (not....) szczegóły 
1353.książka: Księga Mądrości. 1989  szczegóły 
1354.książka: Księga Psalmów. 1998  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Arcydzieło literatury religijnej. Rzeczpospolita 1998 nr 86 s. 27  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 7/8 s. 76 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
1355.książka: Księga Psalmów. 1982  szczegóły 
1356.książka: Księga Psalmów. 1993  szczegóły 
1357.książka: Księga Psalmów. 1994  szczegóły 
1358.książka: Księga Psalmów. W przekładzie z języków oryginalnych. 2001  szczegóły 
1359.książka: Księga Psalmów. [Wybór]. 1999 (Publikacja towarzysząca wystawie Devi Tuszyński - "Księga Psalmów" i i...) szczegóły 
1360.książka: Księga Psalmów. Z komentarzami i marginaliami z Biblii Jerozolimskiej. 1991 ([Tekst wg Biblii Tysiąclecia. Poznań, Warszawa 1983]...) szczegóły 
1361.książka: Księga Rodzaju. Hebrajsko-polski Stary Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni. 2000  szczegóły 
recenzja: Stiller Robert: Biblia w transliteracji. Midrasz 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
nawiązanie: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 4 (list do redakcji dot. zmian redakcyjnych w artykule i okoliczności jeg...) szczegóły 
recenzja: Piela Marek: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198 (nota...) szczegóły 
1362.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
1363.książka: Księgi Genesis to jest pierwsze Mojżeszowe w obrazach Jana Lebensteina, w tłumaczeniu Jakóba Wójka [!]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblia wedle Lebensteina. Tygodnik Powszechny 1996 nr 8 s. 13  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Między pięknem a brzydotą (Księgi Genezis w obrazach Jana Lebensteina). Plus Minus 1996 nr 15 s. 19 (nt. szaty graficznej książki...) szczegóły 
recenzja: Jordan Janusz: Nowe cykle. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Obrazy ze słów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 10 s. 18, 23  szczegóły 
1364.książka: Księgi pięciu megilot. 1998  szczegóły 
1365.książka: Mądrość króla Salomona. [Wybór tekstów]. 1999 ([Zawiera fragmenty Księgi Koheleta i Księgi Przysłów]...) szczegóły 
1366.książka: Mądrość psalmów. [Wybór tekstów]. 1997 ([Zawiera fragmenty Księgi Psalmów, przedstawione w 30 częściach]....) szczegóły 
1367.książka: Mądrość Salomona i innych mędrców izraelskich. 1990 ([Źródła tekstów:] Księga Przysłów, Księga Koheleta, Księga Hioba, Księ...) szczegóły 
1368.książka: Najpiękniejsze słowa Biblii. Stary Testament. [Album]. 2000 ([Z reprodukcjami malarstwa religijnego]...) szczegóły 
1369.książka: Największa jest miłość. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
1370.książka: Pierwsza i Druga Księga Kronik. 2001  szczegóły 
1371.książka: Pierwsza i Druga Księga Machabejska. 2001  szczegóły 
1372.książka: Pieśń nad Pieśniami czyli Najpiękniejszy poemat o miłości zaczerpnięty z Pisma Świętego. 1993  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 194-195  szczegóły 
1373.książka: Pięcioksiąg. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni.  szczegóły 
1374.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
1375.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
1376.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. "Biblia warszawsko-praska". 1997  szczegóły 
recenzja: Kronika wydarzeń ekumenicznych lipiec - grudzień 1997. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1998 nr 1 s. 137 (nota sprawozdawcza z uroczystej prezentacji nowego tłumaczenia Biblii ...) szczegóły 
recenzja: Pielachaty Marek: Uwagi o przekładzie ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu w "Biblii warszawsko-praskiej" ks. bpa K. Romaniuka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 2000 z. 120 (1241) s. 121-149  szczegóły 
1377.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1991 (Stary Testament
T. 1: Pięcioksiąg. Księga Jozuego. Księga Sędziów....)
 szczegóły 
1378.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1992 ( Stary Testament
T. 1: Księga Tobita. Księga Judyty. Księga Estery...)
 szczegóły 
1379.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1994 ([T. 4:] Nowy Testament. Poznań 1994, VI, 677 s. (Pismo Święte Starego ...) szczegóły 
1380.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 2000  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 113-123  szczegóły 
1381.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1996  szczegóły 
1382.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1989 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
1383.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane. 2000  szczegóły 
recenzja: (ł): Biblia w nowym wcieleniu. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Dymek ze słowami z Pisma (Nowe spojrzenia na Biblię: poprzez sztukę i komiks). Rzecz o Książkach 2000 nr 4 s. F3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Księga całej ludzkości (Jubileuszowe wydanie Biblii Tysiąclecia). Trybuna 2000 nr 119 s. 6  szczegóły 
recenzja: (AZ): Wprost 2000 nr 25 s. 96 (not....) szczegóły 
1384.książka: Pismo święte Starego Testamentu. 1991 (T. 7 cz. 2: Księga Psalmów. Wstęp, przekł., koment., ekskursy oprac. S...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 121-123 (dot. : T. 7 cz. 2: Księga Psalmów...) szczegóły 
1385.książka: Psałterz. 1990  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Nowy Psałterz. Literatura 1991 nr 4 s. 61  szczegóły 
1386.książka: Psałterz. 2003  szczegóły 
1387.książka: Psałterz. 1989  szczegóły 
recenzja: Klecel Jolanta: Świat Książki 1989 nr 10 s. 15  szczegóły 
1388.książka: Psałterz Biblii greckiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Psałterz grecki po polsku. Nasz Dziennik 1998 nr 20 s. 6  szczegóły 
1389.książka: Psałterz Dawidów w przekładzie Jakuba Wujka z 1594 roku. 1993  szczegóły 
recenzja: Ociepka Franciszek: Święty Dąb. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 101 s. 11  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Danuta: Język Polski 1993 r. 73 nr 4/5 s. 376-377 (z not. red. 377-378...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 193-194  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 839-840  szczegóły 
1390.książka: Psałterz. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. 2003  szczegóły 
1391.książka: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. 2001  szczegóły 
1392.książka: Słowa Proroków. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty ksiąg prorockich Starego Testamentu]....) szczegóły 
1393.książka: Stary Testament. T. 1: Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 Samuela, 2 Samuela, 1 Królewska, 2 Królewska, 1 Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1 Machabejska, 2 Machabejska. 2001  szczegóły 
1394.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2000  szczegóły 
1395.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2003  szczegóły 
1396.książka: Stary Testament. T. 2: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości. 2003  szczegóły 
1397.książka: Stary Testament. T. 2: Księgi Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Syracha, Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza. 2001  szczegóły 
1398.książka: Stary Testament. T. 3: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Psalm IV (Bóg, mój sędzia usłyszał...). Filomata 1992 nr 407 s. 19 (z koment., s. 21...) szczegóły 
1400.wiersz: Psalm V (Zechciej uslyszeć moje słowa, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 19-20 (z koment., s. 21...) szczegóły 
1401.wiersz: Psalm VI (Lękam się sądu Twego, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 20-21 (z koment., s. 21...) szczegóły 
1402.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 1. Zbrodnie Hasmoneuszy. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 67 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1403.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 2. Hańba Jerozolimy i koniec Pompejusza. Psalm Salomona o Jerozolimie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 68-70 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1404.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 3. O sprawiedliwych i bezbożnych. Psalm Salomona o sprawiedliwych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 70-71 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1405.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 4 Obłudnicy w Wysokiej Radzie. Rozważanie Salomona o pochlebcach. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 71-73 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1406.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 5. Modlitwa o życiodajny deszcz. Psalm Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 73-74 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1407.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 6. Modlitwa pobożnego. Psalm Salomona. W ufności. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 74-75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1408.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 7. Prośba o pomoc. Psalm Salomona. O przemianę. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1409.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 8. Sprawiedliwy sąd nad Pompejuszem. Psalm Salomona. O zwycięstwie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75-78 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1410.proza: Księga Rut. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 17-29 (wstęp i przypisy: Teresa Stanek: Ksiega Rut. Propozycja nowego przekła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1411.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
1412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipszyc Adam: Biblia i struktury. Midrasz 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
1413.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
1414.książka: Bednarz Michał: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. 1998 (Wstęp. * I. Biblia - księgą trudną. Dlaczego? 1. Biblia bestsellerem. ...) szczegóły 
1415.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
1416.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1995 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblijne who is who. Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166