Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uczelniane instytuty (wydziały, zakłady, ośrodki badawcze) polskie - Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Chlebowski Piotr: Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 6 s. 26-27 (nt. działalności Zakładu w KUL-u...) szczegóły 
2.artykuł: Z uchwał Senatu Akademickiego KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o objęciu stanowiska kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
3.książka o twórcy: Dąbrowicz Elżbieta: Cyprian Norwid. Osoby i listy. 1997 (Dotyczy epistolografii Cypriana Kamila Norwida: poetyka listów, obraz ...) szczegóły 
4.książka o twórcy: Feliksiak Elżbieta: Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. 2001 ([Dedykowane Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu]. - Wprowadzenie. - Czło...) szczegóły 
5.książka o twórcy: Ethos. Nr 4: Norwid dziś. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie 1992, 245 s.. ([Dedykowane:] Irenie Sławińskiej. [Zawiera m.in.:] Tadeusz Styczeń: "N...) szczegóły 
6.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 11: 1993. (Artykuły i szkice: Arent van Nieukerken: Norwid europejski [dot. przek...) szczegóły 
7.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 12/13: 1994/1995. (Artykuły i szkice: Wiktor Weintraub: Norwid wobec powstania styczniowe...) szczegóły 
8.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 17/18: 1999/2000. 2000 ([Artykuły, szkice i rec. zostały odnotowane w poszczególnych działach]...) szczegóły 
9.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 7: 1989. (Artykuły i szkice: Tomasz Tyczyński: Romantyczne zmagania ze słowem [t...) szczegóły 
10.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 9/10: 1991/1992. (Artykuły i szkice: Jadwiga Puzynina: "Prawda" w poematach Norwida. - G...) szczegóły 
nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły 
11.książka o twórcy: Liryka Cypriana Norwida. 2003 ([Piotr Chlebowski] P.Ch.: Wprowadzenie. - Marek Buś: Zagadnienie "trud...) szczegóły 
12.książka o twórcy: Norwid a chrześcijaństwo. 2002 ([Materiały z konferencji "Norwid a chrześcijaństwo", Lublin 13-15 paźd...) szczegóły 
13.książka o twórcy: Toruń Włodzimierz: Wokół Norwidowej koncepcji słowa. 2003 (Tytułem wstępu. - Myśl - słowo - czyn. -Socjologia słowa. - Słowo i l...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: (kd): Monopoliści norwidowscy. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 5 (nt. badań nad twórczością poety prowadzonych w Międzywydziałowym Zakła...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Colloquia Norwidiana (1997).  szczegóły 
16.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Liryka Cypriana Norwida" (2001).  szczegóły 
17.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Proza Norwida" - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Chlebowski Piotr: Cypriana Norwida "Rzecz o wolności słowa". Ku epopei chrześcijańskiej. 2000  szczegóły