Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatury obce - Literatura chorwacka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Erotyk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Fiuto Aleksandra: Erotyk konceptystyczny w literaturze polskiej i chorwackiej XVII wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 89-90 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Biograficzne konteksty przekładu. 2002 ( Bożena Tokarz: Osoba w przekładzie. - Tadeusz Szczerbowski: Interpret...) szczegóły 
3.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
5.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 138-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Języki i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja:] Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę...) szczegóły 
recenzja: Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Języki i tradycje Słowian. Masovia Mater 2003 nr 16 s. 5  szczegóły 
7.książka: Kornhauser Julian: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym. 1994 ([Analogie i odrębności oraz podstawowe informacje nt. literatury czes...) szczegóły 
8.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
9.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
10.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Kornhauser Julian: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym. 1994 ([Analogie i odrębności oraz podstawowe informacje nt. literatury czes...) szczegóły 
12.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
13.książka: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku. 1999 (Od redakcji. * [Zawiera m.in.:] Maria Dąbrowska-Partyka: Elementarz i ...) szczegóły 
recenzja: Bujwid-Hugosson Krystyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 272-275  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Mit narodu w postkomunistycznej pustyni. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 81-86  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kornhauser Julian: Proza autobiograficzna przełomu wieków. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 3-9 (dot. renesansu prozy autobiograficznej w latach 90. m.in. w Polsce, a ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
16.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 138-139  szczegóły 
17.książka: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. 1992 (Słowo wstępne. * Mity początku: Hanna Kowalska: Mit państwa w piśmienn...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 309-312  szczegóły 
18.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
20.książka: O literaturze chorwackiej. 1991 ([Zawiera wybór polskich przekładów poezji chorwackiej i prac historycz...) szczegóły 
21.książka: Pająk Patrycjusz: Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej. 2003 (1. Wstęp. 2. Przemiany struktury literackiej: Negacja struktury harmon...) szczegóły 
22.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
23.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
24.książka: Rapacka Joanna: Leksykon tradycji chorwackich. 1999 ([Zawiera m.in. hasła z dziedziny literatury, folkloru i mitologii; pon...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: O Chorwatach (prawie) wszystko. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 254-258  szczegóły 
recenzja: M.D.P: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
25.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
26.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Cichońska Maria: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 157-160 (rec. ks.: Mateo Zagar: Kako je tkan tekst "Basćanske ploce". Zagreb 19...) szczegóły 
28.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Jugosławiańskie aporie wczesnej awangardy chorwackiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
29.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
30.artykuł: Fiuto Aleksandra: Croatia - Slavia - Europa. Z problemów chorwackiej świadomości narodowej w literaturze okresu klasycyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 76-77 (streszcz. ref....) szczegóły 
31.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
32.artykuł: Glogović Marko Korneliusz: Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 532-533 (rec. ks.: Pavlinski zbornik 1644. T. 1-2. [Oprac.:] Koraljka Kos, Antu...) szczegóły 
33.artykuł: Kornhauser Julian: Literatura dialektalna i tożsamość chorwacka. x 2000 ([W ks. zb.:] Język a tożsamość narodowa. Slavica. Pod red. Marii Bobro...) szczegóły 
34.artykuł: Kornhauser Julian: Nowa historia literatury chorwackiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
35.artykuł: Kot Włodzimierz: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 119-134 (ze streszcz. w jęz. niemieckim...) szczegóły 
36.artykuł: Magnuszewski Józef: Tryptyk literacki wokół dobra i zła. Slavia 1995 z. 1/2 s. 95-101 (dotyczy twórczości pisarzy: Marko Marulić, Ivan Mazuranić i Ivo Andrić...) szczegóły 
37.artykuł: Oczkowa Barbara: Język "mieszany" jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 125-133  szczegóły 
38.artykuł: Rapacka Joanna: Centra i peryferie literatury starochorwackiej. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 15-29  szczegóły 
39.artykuł: Rapacka Joanna: Funkcje łaciny w regionalnych i ogólnonarodowych systemach kultury chorwackiej. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 5-28 (m.in. dot. literatury, z fot. Joanny Rapackiej s. 3...) szczegóły 
40.artykuł: Rapacka Joanna: Nowe prace o baroku w literaturze chorwackiej. Barok 1999 nr 2 s. 219-224  szczegóły 
41.artykuł: Rapacka Joanna: Poezja dubrownicka. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 320-324 (z not. o poetach, s. 339-341...) szczegóły 
42.artykuł: Rapacka Joanna: Popularne kodyfikacje tadycji rodzimej (Z problemów kształtowania się wizji przestrzeni narodowej). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 57-64 (dot. literatury popularnej...) szczegóły 
43.artykuł: Rapacka Joanna: Rola regionalizmu w kulturze chorwackiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
44.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Kajkawszczyzna w świadomości narodowej Chorwatów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 77-78 (streszcz. ref....) szczegóły 
45.artykuł: Szymańska Mirosława: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 206-209 ([rec. ks.:] Dunja Falisevac: Smijesno - ozbiljno. Zagreb 1995...) szczegóły 
46.artykuł: Szymańska Mirosława: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 210-212 ([rec. ks.:] Zoran Kravar: Nakon godine MDC. Zagreb 1993; nt. baroku ch...) szczegóły 
47.artykuł: Zhivanchevijc Ivana: Pocheci slavistike u khrvatskojj zhurnalistici. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 99-129 (dot. także literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Literatura współczesna (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Dziuba Jolanta: Chorwacka psychodrama. Dramaturgia pokolenia "Prologu". 1968-1995. 2000 (Wstęp. - I. Tendencje w dramaturgii lat sześćdziesiątych i siedemdzies...) szczegóły 
recenzja: Modelska Anna: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 74-77  szczegóły 
49.książka: Kornhauser Julian: Świadomość regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej. 2001 (I. Mity i stereotypy: Południowosłowiańska Kleinmitteleuropa i jej świ...) szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Świadomość odrębności. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 81-84  szczegóły 
50.książka: Kornhauser Julian: Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej. Rekonesans = Quaestiones selectae de rebus polonis litteris serbianis et croatis tractatis. 1993 ([Dot. twórczości autorów:] Ivo Andrić, Miodrag Bulatović, Milos Crnjan...) szczegóły 
recenzja: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 171-173  szczegóły 
51.książka: Łatuszyński Grzegorz: W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej. 1997 (Od Autora. Cz. 1: Są wędrówki, śmierci nie ma [nt. sumatraizmu w twórc...) szczegóły 
recenzja: Bukwalt Miłosz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 184-186  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Czapik Barbara: Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i w literaturze serbskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
53.artykuł: dcs: Trzy razy "post". Puls 1993 nr 4 (63) s. 104-108 (sytuacja pisarzy w niepodległej Chorwacji...) szczegóły 
54.artykuł: Drakulić Slavenka: Kultura widm. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 102-105 (nt. problemu kultury i literatury związanego z powstaniem niezawisłego...) szczegóły 
55.artykuł: Dyras Magdalena: Chorwackie ucieczki z Bałkanów. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 51-56 (nt. prozy nowohistorycznej...) szczegóły 
56.artykuł: Dyras Magdalena: Nurt autobiograficzny w najnowszej prozie chorwackiej. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 11-24 (dot. literatury tworzonej od lat 90. XX w....) szczegóły 
57.artykuł: jug: Wojna na pióra. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 206-207 (omówienie artykułu Darko Lukicia "Współczesne chorwackie sztuki wojenn...) szczegóły 
58.artykuł: Kornhauser Julian: Poezja "krugovców". Rozpoznanie wstępne. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
59.artykuł: Kornhauser Julian: Zagrożenie jako model literacki. Kresy 1994 nr 20 s. 226-229 (literatura wobec nowej sytuacji politycznej w krajach byłej Jugosławii...) szczegóły 
60.artykuł: Małczak Leszek: Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w dialekcie i standardzie. x 2002 ([w ks. zb.:] Biograficzne konteksty przekładu pod red. Piotra Fasta i ...) szczegóły 
61.artykuł: Małczak Leszek: Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
62.artykuł: Małczak Leszek: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90-tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 25-38  szczegóły 
63.artykuł: Pieniążek Krystyna: Młoda Chorwacja. Fa-Art 1996 nr 4 s. 99 (nt. młodej literatury chorwackiej...) szczegóły 
64.artykuł: Popović Nenad: Kultura widm. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 105-109 (nt. odbioru literatury chorwackiej w kraju i poza jego granicami; z no...) szczegóły 
65.artykuł: Srdoc-Konestra Ines: Motivika hrvatskoga krscanskogo pjesnistva 90-ih godina. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Literatura współczesna (chorwacka) / Życie literackie (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Gojer Gradimir: Zapiski teatralne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 175-178 (wrażenia z występów "Teatru Kameralnego '55" z Sarajewa w Mostarze; z ...) szczegóły 
67.artykuł: Grabowska Ewa: Kultura pod ostrzałem artyleryjskim. Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 4  szczegóły 
68.artykuł: Ugresić Dubravka: Dobranoc, chorwaccy pisarze, gdziekolwiek jesteście. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8 s. 75-77 (m.in. o roli pisarzy we współczesnej Chorwacji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Czasopiśmiennictwo (chorwacka)
    odwołania do (alfabet tytułów)
69.odwołanie: Feral Tribune (Split). x  szczegóły 
70.odwołanie: Pojmovnik Ruske Avangarde. x  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Borowiec Aleksandra: Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 9-16  szczegóły 
72.artykuł: Foretić Dalibor: Zagrzeb, miasto dramatyczne. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 110-117 (motyw Zagrzebia w twórczości dramatycznej od XVIII w.; szerzej o motyw...) szczegóły 
73.artykuł: Rapacka Joanna: Kolej, pociąg, dworzec. Z imaginarium chorwackiej moderny. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 85-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Utwory anonimowe (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Stolac Diana: Jazik starohrvatskoga molitvenika "Raj duse". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Antologie i zbiory (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Dubrownicka poezja miłosna. 1989 ([Wiersze autorów:] Ivan Bunić, Ilja Crijević, Ignjat Djurdjević, Stije...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 11 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: TIM 1989 nr 13 S. 10  szczegóły 
76.książka: Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni. 1996 ([Autorzy:] Ferida Duraković, Ivan Kordić, Josip Osti, Izet Saraljić, G...) szczegóły 
recenzja: Ciepliński Roman: Wojna na wiersze. Pogranicza 1997 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Poeci śpiewają o wojnie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Naga wyspa. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Siedmiu poetów z Bośni. Rzeczpospolita 1997 nr 22 s. 28  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Zerwane mosty Sarajewa. Literatura 1997 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Niemojewski Marcin: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
77.książka: Liryka chorwacka XX wieku. 2002  szczegóły 
78.książka: Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów. 1994 ([Wiersze i proza autorów:] Domentijan, Dore Drzić, Ivan Gundulić, Jdu...) szczegóły 
79.książka: O literaturze chorwackiej. 1991 ([Zawiera wybór polskich przekładów poezji chorwackiej i prac historycz...) szczegóły 
80.książka: W tej strasznej chwili. Antologia współczesnej wojennej liryki chorwackiej. 1996 ([Wiersze autorów:] Boris Biletić, Tito Bilopavlović, Vinko Bresić, Jev...) szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
polemika: Marinkowić Ilija: Wstrząsające wiersze i szowinistyczne Psalmy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 5  szczegóły 
81.książka: Żywe źródło. Antologia współczesnej poezji chorwackiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Chwile jaskrawe. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 207-208  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Poezja chorwacka. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 18 s. 21  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (sprost. dot. noty o pisarzach; not....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
82.antologia: Haiku z wojny. Opcje 1993 nr 2 s. 39 (wiersze aut.: Nedilijko Boban, Marijan Cekolj, Vladimir Devide, Enes K...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Andrić Stanko
    proza (alfabet tytułów)
83.proza: Andrić Stanko: Encyklopedia nicości. Fa-Art 1996 nr 4 s. 136-138 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bagić Kresimir
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Bagić Kresimir: Szczegóły, czyli: szumy, plamy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 134-135 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bajsić Tomica
    wiersze (alfabet tytułów)
85.wiersz: Bajsić Tomica: Kardynał Kuharić przy telefonie 9827. Fa-Art 2000 nr 1 s. 45  szczegóły 
86.wiersz: Bajsić Tomica: Pustelnik którego znałem. Fa-Art 2000 nr 1 s. 44 (z notą o aut....) szczegóły 
  Benesić Julije
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 172-173 ([rec. ks. zb.:] Julije Benesić, Tito Strozzi. Zbornik radova znanstven...) szczegóły 
  Bernardinus Gallellus z Zadaru *
    wiersze (alfabet tytułów)
88.wiersz: Bernardinus Gallellus z Zadaru: Hic iacet heu patria procul a regione sepultus.... Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 78 (tekst epitafium na śmierć Kallimacha napisanego wierszem...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
89.proza: Bernardinus Gallellus z Zadaru: Philippus Callimachus experiens nacione thuscus vir doctissimus.... Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 79 (tekst epitafium na śmierć Kallimacha napisanego prozą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Rapacka Joanna: Bernardinus Gallellus z Zadaru (? - 1517). Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 69-86 (nt. pobytu i działalności w Polsce (1488-1517)...) szczegóły 
  Blazević Neda Miranda
    wiersze (alfabet tytułów)
91.wiersz: Blazević Neda Miranda: Samotność. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 8 (z not....) szczegóły 
92.wiersz: Blazević Neda Miranda: Strona prawdy. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 8 (z not....) szczegóły 
93.wiersz: Blazević Neda Miranda: Wielki Słownik Przechodzenia. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 8 (z not....) szczegóły 
94.wiersz: Blazević Neda Miranda: Zagrzeb. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Bobaljević Misetić Sabo
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Bobaljević Sabo Misetić: Kwiat na śniegu. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 329-330 (z not., s. 340...) szczegóły 
  Bosković Ruder Josip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Dołęga Józef: Ruch a dynamizm. Uwagi na marginesie koncepcji Rudjera Josipa Boskovićia. Studia Philosophiae Christianae 1988 r. 24 nr 1 s. 36-46 (dot. filozofii...) szczegóły 
97.artykuł: Słotwiński Michał: Życiorys Rudjera Josipa Boskovićia. Studia Philosophiae Christianae 1988 r. 24 nr 1 s. 8-12  szczegóły 
98.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Maja Bosković-Stulli. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 97-100 (sylwetka...) szczegóły 
  Bresan Ivo
    proza (alfabet tytułów)
99.proza: Bresan Ivo: Diabelskie nasienie (Sztuka w ośmiu obrazach). Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 36-78 (z not. i fot....) szczegóły 
  Bresić Vinko
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Bresić Vinko: Contra historiae. Fa-Art 1996 nr 4 s. 187 (z not. o aut....) szczegóły 
101.wiersz: Bresić Vinko: Twój powrót, bliskość, niepokój. Fa-Art 1996 nr 4 s. 187 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bunić-Vucić Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
102.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Chwalę ową chwilę.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 335 (z not s. 341...) szczegóły 
103.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Jakąż bielą łabędzie.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 336  szczegóły 
104.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Moja dziewka płocha. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 335-337  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Szymańska Mirosława: Bunićeva intertekstualna igra s petrarkistickom konvencijom - deminutivi. x 1996 ([w czasopiśmie:] Umjetnost Rijeci (Zagreb) 1996 [nr] 1 s. 1-8 [...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
106.utwór: Bunić-Vucić Ivan: Gorstak.  szczegóły 
artykuł: Szymańska Mirosława: "Gorstak" Ivana Bunicia jako parodia gatunku sielanki i petrarkizmu. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 21-31  szczegóły 
  Cegec Branko
    wiersze (alfabet tytułów)
107.wiersz: Cegec Branko: Długi obraz dzieciństwa. Fa-Art 2000 nr 146 s.  szczegóły 
108.wiersz: Cegec Branko: Przyczynek do dziejów rezygnacji. Fa-Art 2000 nr 1 s. 47 (z not. o aut....) szczegóły 
109.wiersz: Cegec Branko: W Chorwacji znów wszyscy piszą Nokturn. Fa-Art 2000 nr 1 s. 46  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
110.wywiad: Simpraga Dalibor: Pozorowanie idylli nie ma sensu. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 3-4 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
  Cekolj Marijan
    proza (alfabet tytułów)
111.proza: Cekolj Marijan: Koncepcja piękna jako nicości. Topos 1996 nr 1 s. 10-13  szczegóły 
  Crijević Ilija
    wiersze (alfabet tytułów)
112.wiersz: Crijević Ilija: Ad regem ladislavum. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 335-336 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
113.wiersz: Crijević Ilija: Do króla Władysława. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 336-337 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
114.wiersz: Crijević Ilija: Elegia ad Flaviam - Elegia 7 [z tego cyklu:] Non ego fila... Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339-340 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
115.wiersz: Crijević Ilija: Elegie dla Flavii - Elegia 7 [z tego cyklu:] Nie przeklinam teraz... Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 340-341 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
116.wiersz: Crijević Ilija: Epitafium na Iliję. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
117.wiersz: Crijević Ilija: Epitaphium aeli. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
118.wiersz: Crijević Ilija: In bibliothecam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
119.wiersz: Crijević Ilija: In bombardam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
120.wiersz: Crijević Ilija: Na armatę. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
121.wiersz: Crijević Ilija: Na bibliotekę. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
122.wiersz: Crijević Ilija: Oda do Raguzy. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 334-335 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
123.wiersz: Crijević Ilija: Ode in Rhacusam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 334 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
124.wiersz: Crijević Ilija: Radujesz się, Hymeneju.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 328 (z not., s. 339...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Mitrović Miriana: Ilija Crijević - poeta laureatus. Wybór wierszy. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 333-341 (nota o autorze; zawiera tłumaczenia i oryginały jego wierszy...) szczegóły 
  Cujić Stjepan
    proza (alfabet tytułów)
126.proza: Cujić Stjepan: Order (Fragment powieści). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 108-120 (z not., s. 189...) szczegóły 
  Cvetnić Ratko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
127.książka twórcy: Cvetnić Ratko: Krótka wycieczka. Zapisy wojenne z lat 1992-1993. 2000  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 44/46 s. 250-251  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wojna, czyli normalność. Aneks Trybuny 2000 nr 104 s. 8  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Marek Antoni: Wojny chleb powszedni. Nasz Dziennik 2000 nr 185 s. 9  szczegóły 
  Desnica Vladan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Dziuba Jolanta: Śmierć jako przewodni motyw Desnicowskiej filozofii krzywdy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 89-99  szczegóły 
  Dizdar Mak
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Dizdar Mak: Most. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Domović Tomislav
    wiersze (alfabet tytułów)
130.wiersz: Domović Tomislav: Jak do bestselleru. Fa-Art 1996 nr 4 s. 115 (z not. o aut....) szczegóły 
131.wiersz: Domović Tomislav: Wyjście na scenę. Fa-Art 1996 nr 4 s. 115 (z not. o aut....) szczegóły 
  Donadini Ulderiko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Pająk Patrycjusz: Sobowtóry w prozie Frana Galovicia i Ulderika Donadiniego. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
  Drakulić Slavenka
    proza (alfabet tytułów)
133.proza: Drakulić Slavenka: Boski głód (Fragmenty). Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 83-95  szczegóły 
134.proza: Drakulić Slavenka: Inny świat (1954-1999). Kafka 2001 nr 1 s. 22-25 (z notą o autorce, s. 85...) szczegóły 
135.proza: Drakulić Slavenka: Jak zamienialiśmy wolność na buty. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 132-134  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
136.tekst paraliteracki: Drakulić Slavenka: Jeszcze tylko policjanci. Gazeta Wyborcza 2000 nr 20 s. 10  szczegóły 
137.tekst paraliteracki: Drakulić Slavenka: Zanim przyjdzie rewolucja. Gazeta Wyborcza 1999 nr 279 s. 10  szczegóły 
  Drzić Dzore
    wiersze (alfabet tytułów)
138.wiersz: Drzić Dzore: Panna co mną włada.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 339-340 (z not., s. 339-340...) szczegóły 
  Drzić Marin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Rapacka Joanna: Funkcje elementów ludowych w konstrukcji świata pastoralnego (Na przykładzie sielanek dramatycznych M. Drzicia). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 3-10  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
140.utwór: Dundo Maroje.  szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Edward: The thematic conflicts in Marin Drzić's "Dundo Maroje". AION - Slavistica 1995 [t.] 4 (1995) s. 129-151  szczegóły 
  Durdević Stjepo
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Durdević Stjepo: Rozkosze miłosne. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 333-334 (z not., s. 341...) szczegóły 
  Ferić Zoran
    proza (alfabet tytułów)
142.proza: Ferić Zoran: Hipochondryk. Opcje 2003 nr 3 s. 3-5  szczegóły 
143.proza: Ferić Zoran: Przegoń doktora. Opcje 2001 nr 5 s. 2-4  szczegóły 
144.proza: Ferić Zoran: Symetrie cudów. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 2-12 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Filipović Zlata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
145.książka twórcy: Filipović Zlata: Dziennik Zlaty. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Skradzione dzieciństwo. Guliwer 1995 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: (josz): Anna Frank pisze dziś z Sarajewa. Gazeta. Magazyn 1994 nr 48 s. 36  szczegóły 
  Gajin Igor
    proza (alfabet tytułów)
146.proza: Gajin Igor: Wczoraj wieczorem, z dymu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 106-113 (z not. o aut., s. 113...) szczegóły 
  Galović Alen
    wiersze (alfabet tytułów)
147.wiersz: Galović Alen: Deodorant spray for men. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143 (z not. o aut....) szczegóły 
148.wiersz: Galović Alen: Generał. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143 (z not. o aut....) szczegóły 
149.wiersz: Galović Alen: Piasek z dłoni. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143  szczegóły 
  Galović Fran
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Pająk Patrycjusz: Sobowtóry w prozie Frana Galovicia i Ulderika Donadiniego. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
151.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Między życiem a sztuką. Osobowość artystyczna Frana Galovicia. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 111-120  szczegóły 
  Gavran Miro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
152.książka twórcy: Gavran Miro: Antygona Kreona i inne dramaty. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
153.wiersz: Gavran Miro: Czuję się świetnie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
154.wiersz: Gavran Miro: Dom. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
155.wiersz: Gavran Miro: Jestem kubłem na śmieci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
156.wiersz: Gavran Miro: On chciał zasnąć.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 133  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
157.proza: Gavran Miro: Mój dobry ojciec. Fa-Art 1996 nr 4 s. 130-131 (z not. o aut....) szczegóły 
158.proza: Gavran Miro: Noc bogów. Fa-Art 1996 nr 4 s. 116-129  szczegóły 
  Gecić Anica
    wiersze (alfabet tytułów)
159.wiersz: Gecić Anica: [Haiku]. Topos 1996 nr 1 s. 10 (z not....) szczegóły 
  Gjalski Ksaver Sandor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Rapacka Joanna: Djalski i Polacy, albo przyczynek do semantyki przestrzeni artystycznej w chorwackiej literaturze XIX stulecia. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 75-84  szczegóły 
  Gjerek-Lovreković Maja
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Gjerek-Lovreković Maja: Szklane morze. Akant 2001 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Goldstein Slavko
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
162.tekst paraliteracki: Goldstein Slavko: List otwarty do Prezydenta. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 161 (list do prezydenta Chorwacji Franjo Tudjmana z 30 I 1996 w sprawie cme...) szczegóły 
  Gotovac Vlado
    wiersze (alfabet tytułów)
163.wiersz: Gotovac Vlado: Ars poetica III (Próbując potraktować wiersz...). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 93  szczegóły 
164.wiersz: Gotovac Vlado: By ziarno nie przepadło. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 91 (z not., s. 190...) szczegóły 
165.wiersz: Gotovac Vlado: Chwila wojenna (I-II). Ex Libris 1993 nr 40 s. 13  szczegóły 
166.wiersz: Gotovac Vlado: Dwa chorwackie wiersze (I-II). Ex Libris 1993 nr 40 s. 13  szczegóły 
167.wiersz: Gotovac Vlado: Jesień już. Fedra.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 98  szczegóły 
168.wiersz: Gotovac Vlado: Kwietny rękopis. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 94  szczegóły 
169.wiersz: Gotovac Vlado: Moja samotność nie.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 91  szczegóły 
170.wiersz: Gotovac Vlado: Notatki do pewnej autobiografii II (Był sobie raz...). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 96  szczegóły 
171.wiersz: Gotovac Vlado: Odnawianie opuszczonej świątyni. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 93  szczegóły 
172.wiersz: Gotovac Vlado: Poznaj (I-V). Ex Libris 1993 nr 40 s. 13  szczegóły 
173.wiersz: Gotovac Vlado: Surowość wyboru. Ex Libris 1993 nr 40 s. 13  szczegóły 
174.wiersz: Gotovac Vlado: Uciszcie poetę a będzie.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 95  szczegóły 
175.wiersz: Gotovac Vlado: W Lepoglavie. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 95  szczegóły 
176.wiersz: Gotovac Vlado: Więzienny przekrój 1982-1983. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 99  szczegóły 
177.wiersz: Gotovac Vlado: Wspomnienie o Brechcie. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
178.proza: Gotovac Vlado: Ojczyzna nie jest anegdotą. Gazeta Wyborcza 2000 nr 291 s. 18-19 (z not. o aut., z fot. poety...) szczegóły 
179.proza: Gotovac Vlado: Widzialna i niewidzialna Europa Środkowa. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 100-104 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Morderczy urok nowego. Ex Libris 1993 nr 40 s. 12 (o twórcz. poet....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
181.wywiad: Michnik Adam: Diabelska alternatywa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 232 s. 30  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
182.zgon: Gazeta Wyborcza 2000 nr 291 s. 19 (zmarł: 7 XII 2000; not....) szczegóły 
  Gundulić Ivan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
183.książka o twórcy: Dubrowski Piotr: O Janie Gunduliczu, poecie illiryjsko-dubrownickim XVII wieku. 1998  szczegóły 
  Hauptfeld Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
184.wiersz: Hauptfeld Vera: Moja ścieżka. Płomyczek 1990 nr 8 s. 3  szczegóły 
  Herceg Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
185.wiersz: Herceg Ivan: Astronauta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142  szczegóły 
186.wiersz: Herceg Ivan: Fotografia. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142  szczegóły 
187.wiersz: Herceg Ivan: Zmierzch. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142 (z not. o aut....) szczegóły 
  Hidza Duro
    wiersze (alfabet tytułów)
188.wiersz: Hidza Duro: Pieśń XL: Łono twoje białe.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 338 (z not., s. 341...) szczegóły 
  Horozović Irfam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Dyras Magdalena: Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka "borgesowców" na przykładzie wybranych utworów Irfama Horozovicia i Dubravka Jelacicia Buzimskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 81-92  szczegóły 
  Imamović Jasmin
    proza (alfabet tytułów)
190.proza: Imamović Jasmin: Rodzę się, żeby zabić śmierć. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 223-224 (z notą o autorze i fot....) szczegóły 
  Jelacić Buzimski Dubravko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Dyras Magdalena: Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka "borgesowców" na przykładzie wybranych utworów Irfama Horozovicia i Dubravka Jelacicia Buzimskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 81-92  szczegóły 
  Jergović Miljenko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
192.książka twórcy: Jergović Miljenko: Buick rivera. 2003  szczegóły 
recenzja: Schefs Milena: Kryzys tożsamości. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 65  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Jergović Miljenko: Amerykański sen. Ex Libris 1993 nr 33 s. 2 (z notą...) szczegóły 
194.wiersz: Jergović Miljenko: Obóz koncentracyjny. Ex Libris 1993 nr 33 s. 2 (z notą...) szczegóły 
195.wiersz: Jergović Miljenko: Ulicą chłopców, którzy padli. Ex Libris 1993 nr 33 s. 2 (z notą...) szczegóły 
196.wiersz: Jergović Miljenko: Wiersz napisany na komputerze. Ex Libris 1993 nr 33 s. 2 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
197.proza: Jergović Miljenko: Buick rivera (Fragment). Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 75-84  szczegóły 
198.proza: Jergović Miljenko: Diagnoza. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 214-215  szczegóły 
199.proza: Jergović Miljenko: Hanumica. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 215216-215  szczegóły 
200.proza: Jergović Miljenko: Ogrodnik. Fa-Art 1996 nr 4 s. 170-171 (z not. o aut....) szczegóły 
201.proza: Jergović Miljenko: Ogrodnik. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 205-207 (z notą o autorze...) szczegóły 
202.proza: Jergović Miljenko: Pierścień. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 211-212  szczegóły 
203.proza: Jergović Miljenko: Podróż. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 209-210  szczegóły 
204.proza: Jergović Miljenko: Saksofonista. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 207-208  szczegóły 
205.proza: Jergović Miljenko: Wycieczka. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 212-213  szczegóły 
  Karuza Senko
    proza (alfabet tytułów)
206.proza: Karuza Senko: Blues Radazina. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 19-20 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kasić Bartol
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
207.utwór: Venefrida tragedia. Trionfo od cistochiae.  szczegóły 
artykuł: Borowiec Aleksandra: "Theatrum angelorum" Bartola Kasicia. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 3-20  szczegóły 
  Kastelan Jure
    wiersze (alfabet tytułów)
208.wiersz: Kastelan Jure: Jaskółki. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Kastelan Lada
    proza (alfabet tytułów)
209.proza: Kastelan Lada: Ostatnie ogniwo. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 79-101 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
  Katunarić Drazen
    wiersze (alfabet tytułów)
210.wiersz: Katunarić Drazen: Psalm o mewie. Akant 2001 nr 5 s. 9  szczegóły 
  Kiseljak Zinka
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Kiseljak Zinka: Album fotografii rodzinnych. Fa-Art 1996 nr 4 s. 172-185 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kisević Enes
    wiersze (alfabet tytułów)
212.wiersz: Kisević Enes: Błaganie Havy. Kwartalnik Artystyczny 1993 nr 0 s. 101-102  szczegóły 
213.wiersz: Kisević Enes: Sercem delfina odchodzę... Akant 2001 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Klein Carmen
    proza (alfabet tytułów)
214.proza: Klein Carmen: Spowiedź paranoiczna. Fa-Art 1996 nr 4 s. 100-103  szczegóły 
  Knezević Zeljko
    wiersze (alfabet tytułów)
215.wiersz: Knezević Zeljko: Wakacje na wyspie. Akant 2001 nr 5 s. 9  szczegóły 
  Koroman Veselko
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Koroman Veselko: Droga ze snami pod koszulą. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
217.wiersz: Koroman Veselko: Na czczo. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
218.wiersz: Koroman Veselko: Pojednanie czyli mosty w płatkach róż. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z not....) szczegóły 
  Kovacic Ivan Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Kovacic Ivan Goran: Ryby. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4 (tłumaczenie z narzecza kajkawskiego...) szczegóły 
  Kovac Zvonko
    wiersze (alfabet tytułów)
220.wiersz: Kovac Zvonko: Długo się spieramy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 188 (z not. o aut....) szczegóły 
221.wiersz: Kovac Zvonko: Intensywny zapach fluoru i snu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 188 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kranjcević Silvij Strahimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Poezja Silvija Strahimira Kranjcevicia. Od romantyzmu do ekspresjonizmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 27-35  szczegóły 
  Krizanić Juraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Jedynak Stanisław: Myśl filozoficzno-społeczna Juraja Krizanicia. Sofia 2001 nr 1 s. 84-94  szczegóły 
nawiązanie: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 97-100 (omówienie zawartości czasopisma "Sofia" 2001 nr 1...) szczegóły 
224.artykuł: Moszyńska Danuta: Wiarogodność polskiego materiału egzemplifikacyjnego w gramatyce rosyjskiej Juraja Krizanića z r. 1666. x 1990 ([W ks. zb.:] Krizhanijcev doprinos slavesnskojh filologii. Zagreb 1990...) szczegóły 
225.artykuł: Moszyński Leszek: Funkcja poloników w gramatyce rosyjskiej Juraja Krizanića z r. 1666 - najstarszej kontrastywno-normatywnej gramatyce słowiańskiej. x 1990 ([W ks. zb.:] Krizhanijcev doprinos slavenskojh filologii. Zagreb 1990,...) szczegóły 
  Krleza Miroslav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
226.książka twórcy: Krleza Miroslav: Sztandary. 1990  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
227.wiersz: Krleza Miroslav: Odejście zimy. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Bundyk Zoran: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 174-176 ([rec. ks. zb.:] Krlezijana. T. 1: A-Lj. Zagreb 1993...) szczegóły 
229.artykuł: dcs: Stulecie Krlezy. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 345 (nota...) szczegóły 
230.artykuł: Kornhauser Julian: Polskie wątki w prozie Miroslava Krlezhy. Slavia 1992 z. 2 s. 167-175  szczegóły 
231.artykuł: Kornhauser Julian: Twórczość liryczna Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 27-37  szczegóły 
232.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
233.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Demontaż chorwackiej tradycji narodowej w eseistyce Krlezy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 110-117  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
234.utwór: Bankiet w Blitwie.  szczegóły 
artykuł: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: [Zieliński Jacek Antoni] Marena Jan: Szkice [Warszawa] 1988 nr 8 s. 60-62  szczegóły 
235.utwór: Davni dani.  szczegóły 
artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy: "Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
236.utwór: Dzienniki i eseje.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 526-527  szczegóły 
237.utwór: Izlet u Rusiju.  szczegóły 
artykuł: Flaker Aleksandar: Moskovskie zapakhi i musor 1925 goda. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 285-293 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Krmpotić Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
238.wiersz: Krmpotić Milan: Cisza serca. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
239.wiersz: Krmpotić Milan: Dziwny kwiat. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
240.wiersz: Krmpotić Milan: Kanaaneńska rzeka. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
  Lucić Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
241.artykuł: [Mishin Dmitrij] D. M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 312-313 (rec. ks.: Miroslav Kuralac: Ivan Lucić Lucius. Otac hrvatske istoriogr...) szczegóły 
  Lukić Darko
    proza (alfabet tytułów)
242.proza: Lukić Darko: Sarajewo - kwiecień 1992 - początek końca. Kwartalnik Artystyczny 1993 nr 0 s. 103-105 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Muzy w schronie. Rzeczpospolita 1993 nr 249 s. 4 (z not. i fot....) szczegóły 
  Maćesić Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
244.wiersz: Maćesić Milan: Ach ci poeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 105 (z not. o aut....) szczegóły 
245.wiersz: Maćesić Milan: Bogactwem serca przemawiają usta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 104 (z not. o aut., s. 105...) szczegóły 
246.wiersz: Maćesić Milan: Chorwackie westchnienie w chorwackiej piersi. Fa-Art 1996 nr 4 s. 105 (z not. o aut....) szczegóły 
247.wiersz: Maćesić Milan: Dlaczego nie jestem uzbrojony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 104 (z not. o aut., s. 105...) szczegóły 
  Malić Zdravko
    wiersze (alfabet tytułów)
248.wiersz: Malić Zdravko: Pisze mi jasna. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 48  szczegóły 
249.wiersz: Malić Zdravko: Zaduszki. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 45-47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
250.proza: Malić Zdravko: Cała dla mnie Bośnia. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 220-221 (z notą o autorze...) szczegóły 
251.proza: Malić Zdravko: W domu, którego już nie ma. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 222  szczegóły 
252.proza: Malić Zdravko: Zaduszki. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 221-222  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
253.zgon: Kornhauser Julian: Zdravko Malić (1933-1997). Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 899-900 (zmarł: IX 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
254.zgon: Rapacka Joanna: Zdravko Malić (10 X 1933 - 3 IX 1997). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 225-226 (zmarł: 3 IX 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Maretić Tomislav
    wiersze (alfabet tytułów)
255.wiersz: Maretić Tomislav: [Haiku]. Topos 1996 nr 1 s. 10 (z not....) szczegóły 
  Marijanović Stanislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
256.książka twórcy: Marijanović Stanislav: Mała encyklopedia domowych potworów. 1. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Marinković Ranko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
257.książka twórcy: Marinković Ranko: Wspólna kąpiel. 1988  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Życie Literackie 1988 nr 40 s. 13  szczegóły 
  Marjanović Mirko
    proza (alfabet tytułów)
258.proza: Marjanović Mirko: Sarajewski dziennik: Żyć w śmierci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 189-194 (z not. o aut....) szczegóły 
  Marković Dragan
    wiersze (alfabet tytułów)
259.wiersz: Marković Dragan: Wybacz łagodności mojego oka... Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 33  szczegóły 
  Marulić Marko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Rapacka Joanna: Fragmenty o Maruliciu. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 29-56 (nt. twórczości...) szczegóły 
261.artykuł: Rapacka Joanna: M. M. w Valle Surda, czyli antyk jako pokusa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 134-5 (streszcz. ref....) szczegóły 
262.artykuł: Wasilewski Marek Antoni: Ten sam strach i okrucieństwo. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 6  szczegóły 
  Maslać Mile
    wiersze (alfabet tytułów)
263.wiersz: Maslać Mile: Bezsenność. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 24  szczegóły 
264.wiersz: Maslać Mile: Dzisiaj. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 25  szczegóły 
265.wiersz: Maslać Mile: Moja ziemia. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 24  szczegóły 
266.wiersz: Maslać Mile: Roku Pańskiego 1991. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 24  szczegóły 
267.wiersz: Maslać Mile: Roznieć ogień. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 24  szczegóły 
268.wiersz: Maslać Mile: Zmierzaliśmy do swego domu. Okolica Poetów 2000 nr 7 s. 25  szczegóły 
  Matijević Katarina-Zrinka
    wiersze (alfabet tytułów)
269.wiersz: Matijević Katarina-Zrinka: Prawa górna dwójka. Fa-Art 1996 nr 4 s. 168 (z not. o aut....) szczegóły 
  Matos Antun Gustav
    wiersze (alfabet tytułów)
270.wiersz: Matos Antun Gustav: Notturno. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 4 (tekst równoległy polski i chorwacki...) szczegóły 
  Matutinović Ljerka Car
    wiersze (alfabet tytułów)
271.wiersz: Matutinović Ljerka Car: To ciemne porzucone morze. Akant 2001 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Matvejević Predrag
    książki twórcy (alfabet tytułów)
272.książka twórcy: Matvejević Predrag: Brewiarz śródziemnomorski. 2003  szczegóły 
recenzja: Bendyk Edwin: Zupa z kamienia. Polityka 2003 nr 17 s. 55  szczegóły 
recenzja: Huelle Paweł: Brewiarz Śródziemnomorski. Rzecz o Książkach 2003 nr 7 s. D3  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 166  szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Modlitwa za Śródziemnomorze. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 16  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
273.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Być dysydentem w innej Europie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 171 s. 14-15 (z notą, s. 15...) szczegóły 
274.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Do nowych dysydentów. Gazeta Wyborcza 2003 nr 124 s. 16  szczegóły 
275.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 42-44, 51-54 (do Dobricy Ćosicia (2 z 1984)...) szczegóły 
276.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Podróż do Mostaru. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 49-52  szczegóły 
277.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Słowiańscy muzułmanie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 286 s. 14 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Matvejević Predrag: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 105-107 (do Prezydium Sądu Okręgowego w Zagrzebiu (z 1981), do Republikańskiego...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
279.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Smutek Śródziemnomorza. Gazeta Wyborcza 2003 nr 124 s. 14-16 (m.in. nt. książki "Brewiarz śródziemnomorski"; z notą biogr....) szczegóły 
  Mazibradić Oracio
    wiersze (alfabet tytułów)
280.wiersz: Mazibradić Oracio: Co ci to, chusteczko.... Zwierciadło 1989 nr 14 s. 6 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Mencetić Sisko
    wiersze (alfabet tytułów)
281.wiersz: Mencetić Sisko: Błogosławiona niech będzie godzina.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 326 (z not., s. 339...) szczegóły 
  Mićanović Kresimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
282.książka twórcy: Mićanović Kresimir: Ogrodnik.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
283.proza: Mićanović Kresimir: El sentimiento tragico de la vida. Fa-Art 1996 nr 4 s. 144-149 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mićanović Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
284.wiersz: Mićanović Miroslav: Czuję jak poezja. Fa-Art 1996 nr 4 s. 161  szczegóły 
285.wiersz: Mićanović Miroslav: Pan Jacobson opuszcza Chorwacje. Fa-Art 1996 nr 4 s. 161 (z not. o aut....) szczegóły 
286.wiersz: Mićanović Miroslav: Wspomnienia (Szkic tramwaju). Fa-Art 1996 nr 4 s. 160 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mihalić Slavko
    wiersze (alfabet tytułów)
287.wiersz: Mihalić Slavko: Ach, tak nieskazitelnie czerwona suknia. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8 (z notą tłumacza o autorze...) szczegóły 
288.wiersz: Mihalić Slavko: Chleb na stole. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
289.wiersz: Mihalić Slavko: Czas rozpoznawania zapachów. Okolica Poetów 2001 nr 12 s. 29 (z notą o autorze...) szczegóły 
290.wiersz: Mihalić Slavko: Dla mnie gotuje się inną powagę. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
291.wiersz: Mihalić Slavko: Mistrzu, zgaś świecę. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
292.wiersz: Mihalić Slavko: Nowy jadłospis. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13  szczegóły 
293.wiersz: Mihalić Slavko: Pytania w związku z ptakami. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13  szczegóły 
294.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Anioł ze snu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 61 (z notą...) szczegóły 
295.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Duże słowo. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 62 (z notą...) szczegóły 
296.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Mgła. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 62-63 (z notą...) szczegóły 
297.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Próba zapomnienia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 63 (z notą...) szczegóły 
298.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Stabat Mater. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 63-64 (z notą...) szczegóły 
299.wiersz: Mihalić Slavko: Stabat Mater [z tego cyklu:] Uwięzieni w kręgu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 62 (z notą...) szczegóły 
300.wiersz: Mihalić Slavko: Ucieczka kochanków. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
301.wiersz: Mihalić Slavko: W nocy budzą mnie kroki. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13  szczegóły 
302.wiersz: Mihalić Slavko: Wahający się Adam. Okolica Poetów 2001 nr 12 s. 31  szczegóły 
303.wiersz: Mihalić Slavko: Wskazówka. Okolica Poetów 2001 nr 12 s. 30  szczegóły 
304.wiersz: Mihalić Slavko: Zaproszenie na piwo. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13  szczegóły 
305.wiersz: Mihalić Slavko: Złudzenia i widzenia senne. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
306.utwór: [Wiersze] (druk. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 13).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 5 s. 24 (sprost. od redakcji...) szczegóły 
  Mijović-Kocan Stijepo
    wiersze (alfabet tytułów)
307.wiersz: Mijović-Kocan Stijepo: Ballada o żeglowaniu. Akant 2001 nr 5 s. 9  szczegóły 
  Milicevic Nikola
    wiersze (alfabet tytułów)
308.wiersz: Milicevic Nikola: Gałąź. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Mraović Simo
    wiersze (alfabet tytułów)
309.wiersz: Mraović Simo: Jesteś jedyną niewinną dziewczyną.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 151  szczegóły 
310.wiersz: Mraović Simo: Na niebie, na ziemi.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 151 (z not. o aut....) szczegóły 
311.wiersz: Mraović Simo: Tutaj czeka na ciebie śmierć. Fa-Art 1996 nr 4 s. 151 (z not. o aut....) szczegóły 
  Novak Slobodan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
312.książka twórcy: Novak Slobodan: Już nie u siebie i 9 [dziewięć] opowiadań. 1990  szczegóły 
recenzja: A.G.: Nowe Książki 1990 nr 12 s. 24 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
313.wiersz: Novak Slobodan: Agawa, słońce i kamień. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 79  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
314.proza: Novak Slobodan: Nieman. Arkusz 1999 nr 7 s. 12-13 (z notą tłumaczki o autorze; podp. DCS...) szczegóły 
315.proza: Novak Slobodan: O sytuacji pisarza w małym narodzie (Pod koniec XX wieku). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 75-78  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
316.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Lusterko introspekcji (Rozmowa). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 81-90  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
317.utwór: Kiedy diabły lubiły chorwacki.  szczegóły 
artykuł: Rapacka Joanna: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 348-352 (rec. oryg....) szczegóły 
  Oraić-Tolić Dubravka
    wiersze (alfabet tytułów)
318.wiersz: Oraić-Tolić Dubravka: 1991. Rim i mir ili ono [fragm.]. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 234-249 (z koment.: Dubravka Oraić-Tolić: Vstupitel'noe slovo ili palindromnyjj...) szczegóły 
  Orhel Neven
    książki twórcy (alfabet tytułów)
319.książka twórcy: Orhel Neven: Alarm na oddziale onkologii. 1999  szczegóły 
  Osti Josip
    wiersze (alfabet tytułów)
320.wiersz: Osti Josip: Czyżbym został bez języka. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 269 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
321.wiersz: Osti Josip: Jeszcze jeden pożegnalny list. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 273 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
322.wiersz: Osti Josip: Labirynt. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 270 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
323.wiersz: Osti Josip: Łóżko pośrodku pola. Studium 2001 nr 1 s. 105 (z not. na s. 215...) szczegóły 
324.wiersz: Osti Josip: Miejsce straceń. Arkusz 1994 nr 28 s. 1 (z notą o aut....) szczegóły 
325.wiersz: Osti Josip: Mój brat, Fernando Pessoa. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 274 (z notą o poecie, s. 411; z fot. na s. 274...) szczegóły 
326.wiersz: Osti Josip: O świcie. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 272 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
327.wiersz: Osti Josip: Pierwszy wiersz. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 271-272 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
328.wiersz: Osti Josip: Sarajevo, i jeżeli go nie będzie, będzie to co było. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 6  szczegóły 
329.wiersz: Osti Josip: Wieczność chwili. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 270 (z notą o poecie, s. 411...) szczegóły 
330.wiersz: Osti Josip: Wieczność chwili. Studium 2001 nr 1 s. 105 (z not. na s. 215...) szczegóły 
331.wiersz: Osti Josip: Zwierz w człowieku. Studium 2001 nr 1 s. 104 (z not. na s. 215...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
332.proza: Osti Josip: Podróż z Peterem Handke do Sarajewa. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 227-231  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
333.tekst paraliteracki: Osti Josip: Ani razem, ani osobno. Polityka 1997 nr 51 s. 45  szczegóły 
  Pandzić Kornelija
    wiersze (alfabet tytułów)
334.wiersz: Pandzić Kornelija: Jestem ciemnością. Fa-Art 1996 nr 4 s. 169 (z not. o aut....) szczegóły 
335.wiersz: Pandzić Kornelija: Piękny kraj. Fa-Art 1996 nr 4 s. 169 (z not. o aut....) szczegóły 
  Parun Vesna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
336.książka twórcy: Parun Vesna: Morska róża. Wiersze. 1998  szczegóły 
337.książka twórcy: Parun Vesna: Niepokój miłości. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
338.wiersz: Parun Vesna: Balkon. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
339.wiersz: Parun Vesna: Brzeg. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
340.wiersz: Parun Vesna: Byłam chłopcem z procą, byłam ptakiem. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 73-74  szczegóły 
341.wiersz: Parun Vesna: Do Pana Edgara Poe. Metafora 1993 nr 8/10 s. 65-66 (z notą...) szczegóły 
342.wiersz: Parun Vesna: Gałąź omoriki. Metafora 1993 nr 8/10 s. 65 (z notą...) szczegóły 
343.wiersz: Parun Vesna: Gdyby nie było Twych oczu (Adnanowi Damasceńskiemu). Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
344.wiersz: Parun Vesna: Ja będę daleko. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
345.wiersz: Parun Vesna: Krzyk Isadory. Okolica Poetów 2001 nr 10 s. 27  szczegóły 
346.wiersz: Parun Vesna: Lato. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
347.wiersz: Parun Vesna: Miłosna pieśń wzburzonego morza. Akant 2001 nr 5 s. 8  szczegóły 
348.wiersz: Parun Vesna: Moja pracownia. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. podp. (lż)...) szczegóły 
349.wiersz: Parun Vesna: Mój dom. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 72  szczegóły 
350.wiersz: Parun Vesna: Na niebie kumulusy... Okolica Poetów 2001 nr 10 s. 26  szczegóły 
351.wiersz: Parun Vesna: Numer jedenaście. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 10  szczegóły 
352.wiersz: Parun Vesna: Numer jedenaście. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
353.wiersz: Parun Vesna: Odmowa posłuszeństwa: I Pustkowie. II Ciemnica (1-14). Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
354.wiersz: Parun Vesna: Poranek. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
355.wiersz: Parun Vesna: Pożegnanie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 1  szczegóły 
356.wiersz: Parun Vesna: Późny blask. Metafora 1993 nr 8/10 s. 64 (z notą...) szczegóły 
357.wiersz: Parun Vesna: Przypowieść. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
358.wiersz: Parun Vesna: Ręka. Metafora 1993 nr 8/10 s. 65 (z notą...) szczegóły 
359.wiersz: Parun Vesna: Słoneczny długi dzień. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 72-74  szczegóły 
360.wiersz: Parun Vesna: Szkielet. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 10  szczegóły 
361.wiersz: Parun Vesna: Szkielet. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
362.wiersz: Parun Vesna: Szumcie, ciemne drzewa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
363.wiersz: Parun Vesna: Ścięcie tysiąca kwiatów na Placu Niebiańskiego Spokoju. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 29  szczegóły 
364.wiersz: Parun Vesna: Śmierć krajobrazu. Okolica Poetów 2001 nr 10 s. 28  szczegóły 
365.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Dojrzewanie. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84-85  szczegóły 
366.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Może to powrót. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
367.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Niewierna żona. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
368.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Pornografia. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
369.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Rozbudzony nokturn. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
370.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Tak wygląda nieodwzajemniona miłość. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
371.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Zlecenie dla zakochanych. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
372.wiersz: Parun Vesna: W niełasce miłości. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
373.wiersz: Parun Vesna: Wiersze są zmęczone. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
374.wiersz: Parun Vesna: Zlarin. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 76  szczegóły 
375.wiersz: Parun Vesna: Zlarin. Metafora 1993 nr 8/10 s. 64 (z notą...) szczegóły 
376.wiersz: Parun Vesna: Złoty deszcz (fragmenty). Metafora 1999 nr 39/40 s. 75-76  szczegóły 
377.wiersz: Parun Vesna: Zmieniamy się jak liście. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
378.artykuł: Parun Vesna: Okolica Poetów 2001 nr 10 s. 25 (nota biograficzna...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
379.wywiad: Lazić Momir: Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 75 (z notą...) szczegóły 
  Pavlicić Pavao
    książki twórcy (alfabet tytułów)
380.książka twórcy: Pavlicić Pavao: Plac Wolności. 1999  szczegóły 
recenzja: D.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Plac, czyli życie. Aneks Trybuny 1999 nr 75 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (sprost. dot. noty o pisarzu; not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
381.proza: Pavlicić Pavao: Vukovarskie widokówki [z tego cyklu:] Ideologia zapomnienia. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 13 (z notą o aut....) szczegóły 
382.proza: Pavlicić Pavao: Vukovarskie widokówki [z tego cyklu:] Miejsce na mapie. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 12 (z notą o aut....) szczegóły 
383.proza: Pavlicić Pavao: Vukovarskie widokówki [z tego cyklu:] Ruchomy album. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 12 (z notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
384.utwór: Koralowe drzwi [Koraljna vrata].  szczegóły 
artykuł: Katnić-Bakarsić Marina: Utopijska vizija knjizevnosti u romanu "Koraljna vrat" P. Pavlicića (Intertekstualni aspekti). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 99-104  szczegóły 
385.utwór: Trg slobode ("Plac Wolności").  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Plac Wolności w Vukovarze. Tygodnik Powszechny 1991 nr 50 s. 7  szczegóły 
  Pejaković Hrvoje
    wiersze (alfabet tytułów)
386.wiersz: Pejaković Hrvoje: Inwentarz. Fa-Art 1996 nr 4 s. 150 (z not. o aut....) szczegóły 
387.wiersz: Pejaković Hrvoje: Niedokończone. Fa-Art 1996 nr 4 s. 150 (z not. o aut....) szczegóły 
  Perisić Robert
    proza (alfabet tytułów)
388.proza: Perisić Robert: Rekonwalescent. Fa-Art 1996 nr 4 s. 152-157 (z not. o aut....) szczegóły 
389.proza: Perisić Robert: Wymuszanie haraczu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 13-15 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Petković Nikola
    proza (alfabet tytułów)
390.proza: Petković Nikola: Wieża. Fa-Art 1996 nr 4 s. 139-141 (z not. o aut....) szczegóły 
  Petlevski Sibila
    proza (alfabet tytułów)
391.proza: Petlevski Sibila: Okno Leonarda. Fa-Art 1996 nr 4 s. 162-166 (z not. o aut....) szczegóły 
  Popović Edo
    proza (alfabet tytułów)
392.proza: Popović Edo: Czy seks nie wydaje wam się nieco przesadzony?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 16-18 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Preradović Petar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Rosić Ljubica: Zygmunt Krasiński i Petar Preradović. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
  Radaković Zorica
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Radaković Zorica: Śmierć jest w ziemi. Fa-Art 1996 nr 4 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
395.wiersz: Radaković Zorica: Za późno na zapomnienie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
  Radović Dusan (Dusko)
    proza (alfabet tytułów)
396.proza: Radović Dusan: Bajka o małpich ogonach. Świerszczyk 1990 nr 16 s. 9  szczegóły 
397.proza: Radović Dusan: O małpach. Miś 1989 nr 15 s. 5  szczegóły 
398.proza: Radović Dusan: Opowieść o głuchej myszce. Miś 1990 nr 10 s. 5  szczegóły 
399.proza: Radović Dusan: Sen nauczycielki. My 1989 nr 8 s. 4  szczegóły 
  Ranjina Dinko
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Ranjina Dinko: Dzisiaj, w święto umarłych.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 331 (z not., s. 340...) szczegóły 
  Rehnicer Raymond
    proza (alfabet tytułów)
401.proza: Rehnicer Raymond: Definitywne zakończenie średniowiecza. Krasnogruda 1996 nr 6 s. 67-72 (esej; z notą o autorze...) szczegóły 
402.proza: Rehnicer Raymond: Moje wspomnienia z Sarajewa. Krasnogruda 1996 nr 6 s. 112-121 (esej; z notą o tekście...) szczegóły 
403.proza: Rehnicer Raymond: Multiple Identity and Borders within Human Mind. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 9-12 (esej; z notą Krzysztofa Czyżewskiego...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
404.zgon: Czyżewski Krzysztof: Krasnogruda 1998 nr 8 s. 9-10 (zmarł: 2 II 1998; nota...) szczegóły 
  Resicki Delimir
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Resicki Delimir: List szczególnej wagi. Okolica Poetów 2002 nr 17 s. 33  szczegóły 
406.wiersz: Maria Magdalena. Okolica Poetów 2002 nr 17 s. 31 (z not. o aut....) szczegóły 
407.wiersz: Resicki Delimir: Zaraza. Okolica Poetów 2002 nr 17 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
408.proza: Resicki Delimir: Pies ze śniegu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 158-159 (z not. o aut....) szczegóły 
  Segedin Petar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
409.artykuł: Bacić-Karković Danijela: Svto i svetovno u djelu Andrzejewskogo i Segedina. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
  Sekulić Dara
    wiersze (alfabet tytułów)
410.wiersz: Sekulić Dara: Kiedy wypowie się dom brzmi jak pokój. Metafora 1993 nr 8/10 s. 62-63 (z notą...) szczegóły 
411.wiersz: Sekulić Dara: Piękna twarz miłości. Metafora 1993 nr 8/10 s. 61 (z notą...) szczegóły 
412.wiersz: Sekulić Dara: Sen jest małą śmiercią. Metafora 1993 nr 8/10 s. 62 (z notą...) szczegóły 
413.wiersz: Sekulić Dara: Staruszka, piękno. Metafora 1993 nr 8/10 s. 61 (z notą...) szczegóły 
414.wiersz: Sekulić Dara: Wrota. Metafora 1993 nr 8/10 s. 62 (z notą...) szczegóły 
  Shnajder Slobodan
    proza (alfabet tytułów)
415.proza: Shnajder Slobodan: Skóra węża. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 54-89 (tekst dram., z not. i fot....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
416.tekst paraliteracki: Shnajder Slobodan: Wąż, diabeł, Bośnia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 90-94 (wystąpienie na sympozjum "Dionysia" w Rzymie, VI 1997 poświęcone swoje...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Dziuba Jolanta: Dramat quasi-historyczny Slobodana Shnajdera. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 85-111  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
418.utwór: Skóra węża (druk. Dialog 1997 nr 9).  szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: Wąż w rzeźni. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 96-110  szczegóły 
  Simanić Marija
    wiersze (alfabet tytułów)
419.wiersz: Simanić Marija: Wybacz mi morze... Akant 2001 nr 5 s. 9  szczegóły 
  Simić Antun Branko
    książki o twórcy (alfabet autorów)
420.książka o twórcy: Pieniążek Krystyna: Pjesnicko stvaralastvo Antuna Branka Simicia. 2000  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 99-100  szczegóły 
421.książka o twórcy: Pieniążek Krystyna: Twórczość poetycka Antuna Branka Simicia. Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu. 2000  szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Próby tożsamości. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 145-148  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Pieniążek Krystyna: Misljenje A.B. Simića o pjesnickoj rijeci. x 2000 ([w czasopiśmie:] Knjizhevna Revija (Osijek) 2000 nr 1/2 s. 368-...) szczegóły 
423.artykuł: Pieniążek Krystyna: Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Simicia nad językiem poetyckim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 90-97  szczegóły 
424.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy:" Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
  Simpraga Dalibor
    proza (alfabet tytułów)
425.proza: Simpraga Dalibor: Zapasy wojenne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 21-22 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Slavicek Milivoj
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Slavicek Milivoj: Czas. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 103  szczegóły 
427.wiersz: Slavicek Milivoj: Dlaczego nie znam swojej władzy?. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 349-350  szczegóły 
428.wiersz: Slavicek Milivoj: Droga polska. Kurier Polski 1989 nr 229 s. 4 (z not....) szczegóły 
429.wiersz: Slavicek Milivoj: Dwuwiersz o nadziei. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5 (z not. o autorze...) szczegóły 
430.wiersz: Slavicek Milivoj: Dyktatura w sposób operetkowy. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 352  szczegóły 
431.wiersz: Slavicek Milivoj: Mała ballada o wróblu. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
432.wiersz: Slavicek Milivoj: Naturalnie, że zmierzamy ku katastrofie.... Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
433.wiersz: Slavicek Milivoj: Prastary Bóg/Ojciec. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 102  szczegóły 
434.wiersz: Slavicek Milivoj: Przypomnienie z epoki. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
435.wiersz: Slavicek Milivoj: Ten język. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 103  szczegóły 
436.wiersz: Slavicek Milivoj: Wiersz o mojej Natan. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 351  szczegóły 
437.wiersz: Slavicek Milivoj: Znoś swoje życie. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 102  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
438.tekst paraliteracki: Slavicek Milivoj: [Wypowiedź]. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 353-355 (fragm.; wygł. na zebraniu Sekcji Kult. i Szt. Komisji Republikańskiej ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
439.artykuł: Danielewska Łucja: Moja druga ojczyzna - Polska. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 101-102 (nt. twórczości; z fot. poety z Łucją Danielewską...) szczegóły 
440.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 128 (nota...) szczegóły 
441.artykuł: Veresh Sasha: Micek. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 356-357 (wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
442.wywiad: Danielewska Łucja: Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
443.utwór: Slavicek Milivoj: Izabrane pjesme.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Szkic do nowego portretu Slavika. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 347-348 (nota...) szczegóły 
  Sovagović Filip
    proza (alfabet tytułów)
444.proza: Sovagović Filip: Cegła. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9 s. 37-69 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: djć: Patriotyzm to ważna sprawa. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9 s. 188-190 (nt. twórczości aktorskiej i dramaturgicznej...) szczegóły 
  Spoljarić Josip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
446.książka twórcy: Spoljarić Josip: Ona patrzy. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
recenzja: Kociołek Remigiusz: Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 102-103  szczegóły 
  Spoljar Krsto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
447.książka twórcy: Spoljar Krsto: Ślub w Paryżu. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
448.utwór: Spoljar Krsto: Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modłę chorwacką.  szczegóły 
artykuł: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Termer Janusz: Nowe Książki 1988 nr 5 s. 76-77  szczegóły 
  Stamać Ante
    proza (alfabet tytułów)
449.proza: Stamać Ante: Notatka ze schronu. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 1, 4 (z not....) szczegóły 
  Stambuk Drago
    wiersze (alfabet tytułów)
450.wiersz: Stambuk Drago: Bielmo. Okolica Poetów 2000 nr 9 s. 27 (z not. i portr. Draga Stambuka, rys. Stanisław Chyczyński...) szczegóły 
451.wiersz: Stambuk Drago: Energia. Okolica Poetów 2000 nr 9 s. 27 (z not. i portr. Draga Stambuka, rys. Stanisław Chyczyński...) szczegóły 
452.wiersz: Stambuk Drago: Niewolnik, który był królem. Okolica Poetów 2000 nr 9 s. 28 (z not. i portr. Draga Stambuka, rys. Stanisław Chyczyński...) szczegóły 
453.wiersz: Stambuk Drago: Słowik. Okolica Poetów 2000 nr 9 s. 28 (z not. i portr. Draga Stambuka, rys. Stanisław Chyczyński...) szczegóły 
  Stojić Mile
    książki twórcy (alfabet tytułów)
454.książka twórcy: Stojić Mile: Strzała w popiele.  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Pochwała ciszy. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
455.wiersz: Stojić Mile: Libretto na flet i karabin maszynowy [fragm.]. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
456.proza: Stojić Mile: Cicha noc w Żitomisliciu. Gazeta Wyborcza 2001 nr 300 dod. s. 6 (z not. o aut....) szczegóły 
  Stojić Miljenko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
457.książka twórcy: Stojić Miljenko: Wybór poezji.  szczegóły 
  Strozzi Tito
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
458.artykuł: Misiorny Michał: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 6, 1  szczegóły 
  Susko Mario
    wiersze (alfabet tytułów)
459.wiersz: Susko Mario: Obrazy. Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
460.wiersz: Susko Mario: Powiadasz: młodość już.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
461.wiersz: Susko Mario: Ślepo między winem.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
462.wiersz: Susko Mario: Śpiew czwarty: Powroty. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
463.wiersz: Susko Mario: Wyrzeczenia. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26 (z notą tłumacza...) szczegóły 
464.wiersz: Susko Mario: XLIV (Mógłbym wiedzieć gdzie...). Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
  Tadijanović Dragutin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
465.książka twórcy: Tadijanović Dragutin: Rodzinne strony. Wiersze wybrane. 2000  szczegóły 
recenzja: Dragan Maria: "I każdemu na stole chleb". Obrzeża 2001 nr 14 s. 5  szczegóły 
recenzja: Dragan Maria: "I każdemu na stole chleb!". Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 87-90  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
466.wiersz: Tadijanović Dragutin: Ad honorem et gloriam (Cieniom Giacomo Leopardiego). Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 53 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
467.wiersz: Tadijanović Dragutin: Dom Pełen Tajemnic. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 57-58 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
468.wiersz: Tadijanović Dragutin: Kto wie?. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 54-55 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
469.wiersz: Tadijanović Dragutin: Majestat morza. Akant 2001 nr 5 s. 9  szczegóły 
470.wiersz: Tadijanović Dragutin: Na grobie przyjaciela (Pamięci Jure Kastelana). Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 4 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
471.wiersz: Tadijanović Dragutin: Na pożegnanie. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 58 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
472.wiersz: Tadijanović Dragutin: Nie ma mnie. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 5 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
473.wiersz: Tadijanović Dragutin: O słowach. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 56 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
474.wiersz: Tadijanović Dragutin: Ojcze nasz Lema Kamienia. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 55 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
475.wiersz: Tadijanović Dragutin: Padał drobny deszcz. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 3 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
476.wiersz: Tadijanović Dragutin: Po raz drugi przed Caffe degli Specchi. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 54 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
477.wiersz: Tadijanović Dragutin: Prośba do błyskawicy. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 56-57 (z notą s. 319-320...) szczegóły 
478.wiersz: Tadijanović Dragutin: Zgaszone światła. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Tribuson Goran
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Kaniecka Dominika: Kronika pewnej generacji: Goran Tribuson. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 39-48  szczegóły 
  Ugresić Dubravka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
480.książka twórcy: Ugresić Dubravka: Amerykański fikcjonarz. 2001  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2002 nr 3 s. 42 (nota...) szczegóły 
recenzja: Marczewski Paweł: Fikcja i tożsamość. Res Publica Nowa 2002 nr 8 s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Scalanie rozsypanych światów. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Sambor Aleksander: Amerykańska melancholia. Aneks Trybuny 2002 nr 193 s. B  szczegóły 
recenzja: Warszawski Dawid: Na cztery ręce. Gazeta Wyborcza 2002 nr 67 s. 12 (z notą i fot....) szczegóły 
481.książka twórcy: Ugresić Dubravka: Forsowanie powieści-rzeki. 1992  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Gabinet luster. Nowy Świat 1992 nr 287 s. 11  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Przeforsowanie powieści. Rzeczpospolita 1992 nr 237 s. 4  szczegóły 
482.książka twórcy: Ugresić Dubravka: Kultura kłamstwa. (Eseje antypolityczne). 1998  szczegóły 
recenzja: Bukwalt Miłosz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Żona Lota. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Wielkie kłamstwo. Tygodnik Powszechny 1998 nr 28 s. 12  szczegóły 
recenzja: M.D.P: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Pisarze w kamaszach. Gazeta Wyborcza 1998 nr 123 s. 16  szczegóły 
483.książka twórcy: Ugresić Dubravka: Muzeum bezwarunkowej kapitulacji.  szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Patchwork i autobiograficzna instalacja. Opcje 2003 nr 2 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Galant Arleta: Utrata. Pogranicza 2003 nr 1 s. 71-73  szczegóły 
recenzja: Górski Artur: BMW przez bazar. Polityka 2002 nr 48 s. 53  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Z albumu pamięci. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Układanki Dubravki. Przekrój 2002 nr 51/52 s. 78-79 (z fot. pisarki...) szczegóły 
recenzja: Warszawski Dawid: Fraktale. Gazeta Wyborcza 2003 nr 54 s. 12  szczegóły 
484.książka twórcy: Ugresić Dubravka: Stefcia Ćwiek w szponach życia. (Patchworkstory). 2002  szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Patchwork i autobiograficzna instalacja. Opcje 2003 nr 2 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Z albumu pamięci. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Pieniążek Agata: Notes Wydawniczy 2002 nr 12 s. 83  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Układanki Dubravki. Przekrój 2002 nr 51/52 s. 78-79 (z fot. pisarki...) szczegóły 
recenzja: Śmietana Urszula: Gadka-szmatka. Pogranicza 2003 nr 2 s. 100-102  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
485.proza: Ugresić Dubravka: Amerykański fikcjonarz [fragm.]. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 7-52 (z notą s. 320, fot. s. 6...) szczegóły 
486.proza: Ugresić Dubravka: Body. Arkusz 2001 nr 8 s. 1-2 (z not....) szczegóły 
487.proza: Ugresić Dubravka: Comforter. Gazeta Wyborcza 2001 nr 246 s. 14  szczegóły 
488.proza: Ugresić Dubravka: Cynicy, wracajcie, wszystko wam jest darowane. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 25-28 (z not. o Dubravce Ugresić...) szczegóły 
489.proza: Ugresić Dubravka: Czyste chorwackie powietrze. Gazeta Wyborcza 1996 nr 77 s. 8-9 (z not....) szczegóły 
490.proza: Ugresić Dubravka: Czytanie wzbronione [fragm.:] Jak mogłam zostać Ivanką Trump. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 6 s. 17-19 (z not. biogr....) szczegóły 
491.proza: Ugresić Dubravka: ID. Gazeta. Magazyn 1995 nr 8 s. 20-21  szczegóły 
492.proza: Ugresić Dubravka: Kultura kłamstwa. Tygodnik Powszechny 1994 nr 27 s. 8-9 (z not. o aut....) szczegóły 
493.proza: Ugresić Dubravka: Muzeum Bezwarunkowej Kapitulacji. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 111-115 (z not....) szczegóły 
494.proza: Ugresić Dubravka: Orestes w mieście zbiegów. Plus Minus 1995 nr 21 s. 15-16  szczegóły 
495.proza: Ugresić Dubravka: Refugee. Gazeta. Magazyn 1995 nr 8 s. 21-22  szczegóły 
496.proza: Ugreszić Dubravka: Stewcia Ćwiek w szponach życia [fragm.]. Wysokie Obcasy 2002 nr 45 s. 39-40, 42  szczegóły 
497.proza: Ugresić Dubravka: W dobrych domach o tym sie nie mówi. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 124-127, 129-132 (z notą...) szczegóły 
498.proza: Ugresić Dubravka: W dobrych domach o tym się nie mówi. Arkusz 1997 nr 12 s. 1-4 (esej...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
499.tekst paraliteracki: Ugresić Dubravka: Kultura piernikowego serca (Z Chorwacji). Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 60-62  szczegóły 
500.tekst paraliteracki: Ugresić Dubravka: Niech żyje socrealizm. Magazyn z Książkami 2001 nr 10 s. 33  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jakby świat był schronem. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 197 (o powieściach: "Amerykański fikcjonarz", "Kultura kłamstwa", "Muzeum b...) szczegóły 
502.artykuł: Gostomska Anita: Dyskurs autobiograficzny w najnowszej twórczości Dubravki Ugresić. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 49-61  szczegóły 
503.artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Cudzoziemka. Dubravka Ugresić. Wysokie Obcasy 1999 nr 17 s. 6-11 (biogr., z fot....) szczegóły 
504.artykuł: Kostić Stanislava: Post-Jugosłowianka, Cyganka albo "Jakiej narodowości jest Dubravka Urgesić?". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 103-110  szczegóły 
505.artykuł: Kraskowska Ewa: Dubravki Ugresić filologia antytotalitarna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 111-121  szczegóły 
506.artykuł: Warszawski Dawid: Przystanek nienawiść. Wysokie Obcasy 1999 nr 17 s. 4 (koment. artykułu pośw. Dubravce Ugresić na łamach bieżącego numeru ...) szczegóły 
507.artykuł: Ze świata. Tarniny 1996 nr 11 s. 26 (not. o przyznaniu Europejskiej Nagrody Eseju im. Ch. Veillona...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
508.wywiad: Cirlić Dorota Jovanka: Życie nie jest bajką. Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 62-69 (z fot. oraz not. o Dubravce Ugresić i Dorocie Jovance Cirlić...) szczegóły 
509.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Technika krawiecka. Wysokie Obcasy 2002 nr 45 s. 38  szczegóły 
510.wywiad: Warszawski Dawid: Wokół mnie jest milczenie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 96 s. 16 (z notą biogr.; z fot....) szczegóły 
  Ujević Tin
    wiersze (alfabet tytułów)
511.wiersz: Ujević Tin: Nevinost. Hydra 1993 nr 7 s. 48 (w języku oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
512.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Tin Ujević - język międzyprzestrzeni. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
  Vidović Veseljko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
513.książka twórcy: Vidović Veseljko: Spragnione ptaki. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
514.wiersz: Vidović Veseljko: Morze. Obrzeża 2001 nr 14 s. 4  szczegóły 
  Vojnović Ivo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
515.utwór: Smrt majke Jogovića.  szczegóły 
artykuł: Rapacka Joanna: "Smrt majke Jugovića" Ivo Vojnovicia, czyli o daremnej próbie wkroczenia do kosowskiej świątyni. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
  Vrancić Antun
    proza (alfabet tytułów)
516.proza: Vrancić Antoni: Antoni Vrancić swojemu Janowi Bonarowi pozdrowienie. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 5-12 (oprac. i not. Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Vrancić o zamku w Ogrodz...) szczegóły 
  Vukoja Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Vukoja Ivan: To nie jest wiersz. Fa-Art 1996 nr 4 s. 114 (z not. o aut....) szczegóły 
518.wiersz: Vukoja Ivan: Zmęczony rezygnowaniem. Fa-Art 1996 nr 4 s. 114 (z not. o aut....) szczegóły 
  Vuletić Andjelko
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Vuletić Andjelko: Czerwony płomień. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 55-57 (z biogramem na s. 52...) szczegóły 
520.wiersz: Vuletić Andjelko: Czy się kiedykolwiek czegoś nauczysz?... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 54-55 (z biogramem na s. 52...) szczegóły 
521.wiersz: Vuletić Andjelko: Nienasycony. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 53-54 (z biogramem na s. 52...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: W mocy żywiołów. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 57-60  szczegóły 
  Vuletijc Anjdelko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
523.książka twórcy: Vuletić Andjelko: Dusze na kiju klonowym. 1999  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (sprost. dot. błędów w tłumaczeniu wiersza "Będę budować jak ja chcę"; ...) szczegóły 
524.książka twórcy: Vuletić Andjelko: Żarliwość i gwałt. Ballada współczesna. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
525.wiersz: Vuletić Andjelko: Gdybym wiedział: jaką pieśń. Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
526.wiersz: Vuletić Andjelko: Lipy. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 32  szczegóły 
527.wiersz: Vuletić Andjelko: Między dwoma błękitami. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 33  szczegóły 
528.wiersz: Vuletić Andjelko: Morski wiatr. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 32  szczegóły 
529.wiersz: Vuletić Andjelko: To Sarajevo, ten czarny sen. Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Vuletić Andjelko: Między życiem a śmiercią. Podróże i Marzenia 1992 nr z 13/14 VI s. 6-7 (z notą Grzegorza Łatuszyńskiego...) szczegóły 
531.proza: Vuletić Andjelko: Sarajewo, Sarajewo. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 4 (z notą podp. dcs...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
532.artykuł: E.S.: Czarna ballada o Bośni. Rzeczpospolita 1994 nr 92 4 (sylwetka pisarza i zapow. spotkania 20 IV 1994 w Warszawie promującego...) szczegóły 
533.artykuł: Pałęcki Stanisław: Okrucieństwo na Bałkanach. Tydzień 1994 nr 28 s. 11 (z fragm. wypowiedzi pisarza podczas wizyty w Polsce w 1994 r....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
534.wywiad: Sawicka Elżbieta: Okrucieństwo na Bałkanach. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 1 VIII s. 11 (z not. o aut....) szczegóły 
535.wywiad: Sawicka Elżbieta: Okrucieństwo na Bałkanach. Rzeczpospolita 1994 nr 97 s. 4 (z not. biogr....) szczegóły 
  Zagar Anka
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Zagar Anka: Ballada na flet i ludzki głos. Fa-Art 1996 nr 4 s. 186 (z not. o aut....) szczegóły 
537.wiersz: Zagar Anka: Szło przez las.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 186 (z not. o aut....) szczegóły 
  Zlatarić Dinko (Dominko)
    wiersze (alfabet tytułów)
538.wiersz: Zlatarić Dinko: O czy jej pięknem żyją.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 332 (z not., s. 340-341...) szczegóły 
  Zoranić Petar
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
539.utwór: Planine.  szczegóły 
artykuł: Borowiec Aleksandra: O motywie raju ziemskiego w "Górach" Petara Zoranicia. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 21-36  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
540.recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
541.recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Nitschmann Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
542.artykuł: Cieśla Michał: Niemiecki słowianofil Henryk Nitschmann jako tłumacz serbochorwackiej poezji ludowej. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 33-124 (bibliografia s. 119-124...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
543.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
544.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
545.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
546.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
547.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
548.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
549.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    książki (alfabet autorów)
550.książka: Kornhauser Julian: Świadomość regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej. 2001 (I. Mity i stereotypy: Południowosłowiańska Kleinmitteleuropa i jej świ...) szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Świadomość odrębności. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 81-84  szczegóły 
551.książka: Kornhauser Julian: Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej. Rekonesans = Quaestiones selectae de rebus polonis litteris serbianis et croatis tractatis. 1993 ([Dot. twórczości autorów:] Ivo Andrić, Miodrag Bulatović, Milos Crnjan...) szczegóły 
recenzja: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 171-173  szczegóły 
552.książka: Łatuszyński Grzegorz: W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej. 1997 (Od Autora. Cz. 1: Są wędrówki, śmierci nie ma [nt. sumatraizmu w twórc...) szczegóły 
recenzja: Bukwalt Miłosz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 184-186  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
553.artykuł: Czapik Barbara: Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i w literaturze serbskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
554.artykuł: Magnuszewski Józef: Tryptyk literacki wokół dobra i zła. Slavia 1995 z. 1/2 s. 95-101 (dotyczy twórczości pisarzy: Marko Marulić, Ivan Mazuranić i Ivo Andrić...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska) / Życie literackie (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
555.artykuł: Gojer Gradimir: Zapiski teatralne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 175-178 (wrażenia z występów "Teatru Kameralnego '55" z Sarajewa w Mostarze; z ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Antologie i zbiory (serbska)
    książki (alfabet autorów)
556.książka: Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni. 1996 ([Autorzy:] Ferida Duraković, Ivan Kordić, Josip Osti, Izet Saraljić, G...) szczegóły 
recenzja: Ciepliński Roman: Wojna na wiersze. Pogranicza 1997 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Poeci śpiewają o wojnie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Naga wyspa. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Siedmiu poetów z Bośni. Rzeczpospolita 1997 nr 22 s. 28  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Zerwane mosty Sarajewa. Literatura 1997 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Niemojewski Marcin: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
557.książka: Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów. 1994 ([Wiersze i proza autorów:] Domentijan, Dore Drzić, Ivan Gundulić, Jdu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Literatura ludowa (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
558.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Dlaczego płonie miasto Travnik? (Wojenne pieśni Serbów i Chorwatów). Polityka 1993 nr 21 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Kish Danilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
559.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Osti Josip
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
561.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
562.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii) / Życie literackie (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
563.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
564.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły