Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Fundacje, fundusze kulturalne, stypendia - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 1997 (Słowo wstępne. * I. Średniowiecze. Wersyfikacja okresu przedpiśmienneg...) szczegóły 
2.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 2001  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000 (Wprowadzenie: Perspektywa badań muzyki w literaturze. Muzyczność - muz...) szczegóły 
7.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Żbikowski Piotr: ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce... Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805. 1998 (Wstęp. I. Początki romantyzmu w Polsce w badaniach historycznoliterack...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 291-292 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Micińska Magdalena: Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914). 1995 (Wstęp. - Sam wśród ludzi (Społeczne uwarunkowania obrazu bohatera). Pi...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 222-223 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111-112 (not....) szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Nie tylko historia. Więź 1996 nr 5 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Markuszewska Ewelina: "Między Królem Duchem a mieszczaninem". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Rodak Paweł: Wizje kultury pokolenia wojennego. 2000 ("My młodzi..." [wokół kategorii "pokolenia"]. Apokalipsa (Wyobraźnia p...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jeszcze raz o pokoleniu wojennym. Kresy 2001 nr 47 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Kultura jako projekt. Znak 2001 nr 8 s. 164-168 (z not. o autorze...) szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Książka czy pistolet. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Ludzka Księga Genesis. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Spuścizna "zgasłego czasu". Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 62  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Sporu o pokolenie wojenne ciąg dalszy. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 99-107  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Kultura na czas wojny. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 8  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Tomasik Wojciech: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". 1999 (Wprowadzenie. - Literatura bez literackości (O literaturze realizmu so...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: "Bezklasowo, bezpłciowo...". Pogranicza 2000 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Kubicki Roman: Socrealistyczny wariant Oświecenia. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 101-107  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 1999 nr 42 s. 161 (not....) szczegóły 
recenzja: Stobiecki Rafał: Uwagi o książce Wojciecha Tomasika. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (6). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: O mojej książce. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 112  szczegóły 
recenzja: Wołowiec Grzegorz: Totalna i totalitarna. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 159-165  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Wojciechowski Jacek: Pożytki z fundacji. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności fundacji wspierających piśmiennictwo i biblioteki, m....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grynberg Marian, Samsonowicz Henryk, Sławiński Janusz: Łowy na pogranicza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 29 s. 14 (wyw. nt. serii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt. "Monografie FNP"; ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program na rok 2000. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 23  szczegóły 
artykuł: Giedrys Iwona: Aby dobrzy byli lepsi. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 8-11 (dot. m.in. serii "Monografie humanistyczne FNP", programów Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Grabowska Maria: Nowy program FNP. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 8  szczegóły 
artykuł: Hanyga Krystyna: Twórcze drapieżnictwo i pasja poznania. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 14-17 (dot. przyznania nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia...) szczegóły 
artykuł: Kleiber Michał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program pomocy nauce w 2002 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 28-32 (dot. m.in. programu Monografie z zakresu nauk humanistycznych i społec...) szczegóły 
artykuł: M.G.: Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 1996. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 2 s. 7  szczegóły 
artykuł: Perkowski Tomasz: Rewolucyjnych zmian nie przewiduję. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 5-7 (wywiad; dot. działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; rozm. Iwon...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Alma Mater 2000 nr 19 s. 5-6 (z listą stypendystów z Krakowa...) szczegóły 
artykuł: Skawiński Janusz, Sławiński Janusz: Humanistyka jest jednym domem. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 24 s. 1, 4 (wywiad z członkiem rady wydawniczej serii monografii Fundacji na rzecz...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: List Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawy Nauki 1999 nr 6 s. 32 (dotyczy sytuacji ekonomicznej Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: U progu nowego 10-lecia. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 5-7 (wywiad; dot. programów mających na celu dofinansowywanie badań naukowy...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe FNP dla młodych naukowców - laureaci konkursu w 2001 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 28-29 (z listą stypendystów z dziedziny filologii...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1997 nr 4 s. 9 (not. o przyznaniu m.in. Andrzejowi Pitrusowi stypendium z Funduszu na ...) szczegóły 
20.artykuł: Stypendia F[undacja na rzecz] N[auki] P[olskiej] dla młodych. Rzeczpospolita 2001 nr 72 s. A12 (nota o przyznaniu stypendiów...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
21.konkurs: Konkurs na monografie z zakresu humanistyki (1995).  szczegóły 
22.konkurs: Konkurs na najlepsze oryginalne monografie z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (1996).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
23.nagroda: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (za 1995). (Teresa Michałowska (za książkę "Średniowiecze")...) szczegóły 
artykuł: Polskie Noble rozdane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 245 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zalewski Piotr: Nagrody FNP '95. Sprawy Nauki 1995 nr 6 s. 24-26 (spraw. z uroczystości wręczenia, Warszawa, 6 XII 1995; z notą biografi...) szczegóły 
24.nagroda: Nagroda im. Klemensa Szaniawskiego za najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk humanistycznych (1995). (m.in. Aleksandra Iwanowska ("Michał Abraham Troc (ok. 1703-1769). Edyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
    książki o twórcy (alfabet autorów)
25.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 2002  szczegóły 
26.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 1998  szczegóły 
  Kolbuszewski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Laureaci programów FNP z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 21 (not. o przyznaniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej tytułu "Mistr...) szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    książki o twórcy (alfabet autorów)
28.książka o twórcy: Fitas Adam: Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ługowska Jolanta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Laury i nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 5-6 (m.in. nt. uzyskania subsydium profesorskiego przyznanego przez Fundacj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
30.książka o twórcy: Zajączkowski Ryszard: "Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida. 1998 (Uwagi wstępne. - I. W czasie i w przestrzeni: 1. Kościół "wobec trady...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przyboś Julian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
31.książka o twórcy: Wołowiec Grzegorz: Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. 1999 (Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie miejsca, jakie w literaturze i...) szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
    książki o twórcy (alfabet autorów)
32.książka o twórcy: Wołowiec Grzegorz: Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. 1999 (Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie miejsce, jakie w literaturze i...) szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
  Sławiński Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Nowa Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawy Nauki 2000 nr 8 s. 30 (m.in. Janusz Sławiński; z notą...) szczegóły 
34.artykuł: Wykaz zespołów opiniodawczo-doradczych powołanych przez Komitet Badań Naukowych czwartej kadencji. Sprawy Nauki 2000 nr 6 s. 30 (nota o powołaniu na przewodniczącego Zespołu do spraw Polityki Wydawni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Migasiński Jacek: W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. 1997 (Słowo wstępne. Wprowadzenie: Francuskie tradycje. Recepcja fenomenolog...) szczegóły 
recenzja: Oko Dariusz: Francuski powrót do metafizyki. Logos i Ethos 2000 nr 1 s. 201-206  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    książki o twórcy (alfabet autorów)
37.książka o twórcy: Łojek Stanisław: Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności. 2002  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Doktór Jan: Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji. 1998  szczegóły 
recenzja: Cegielski Tadeusz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 293-298  szczegóły 
recenzja: Galas Michał: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 288-291  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Błędy i próby mesjanizmu żydowskiego. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 62  szczegóły