Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Kazimierz Dolny (Kazimierz nad Wisłą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Etos pisarza" - seminarium literackie (1991).  szczegóły 
2.impreza: Konferencja Aksjologiczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Brzóstowicz Monika: III Konferencja Aksjologiczna (7-9 XII 1994). Polonistyka 1995 nr 5 s. 381  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: Językowa kategoryzacja świata - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1994). (m.in.: Anna Pajdzińska: Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do poet...) szczegóły 
4.impreza: "Przeszłość w językowym obrazie świata" - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1997).  szczegóły 
5.impreza: "Tekst - dyskurs - obraz świata" - spotkanie w ramach konwersatorium "Język a kultura" (1996).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: "Dramat i teatr filozoficzny? - kosmiczny? - religijny?" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Derdowski Mirosław Adam: Gazeta Niedzielna 1988 nr 28 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekarska Wiesława: Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: Biesiada nt. "Dwór, Ratusz i Karczma na Kresach Zachodnich" (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 5 s. 29  szczegóły 
9.impreza: "Miejsce rzeczywiste - miejsce wyobrażone" - seminarium (1998). (m.in. referaty z dziedziny literatury...) szczegóły 
artykuł: Kudelska Dorota: W Kazimierzu o miejscach rzeczywistych i wyobrażonych. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 s. 327-330 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Braniecki Włodzimierz: ...A kiedy on znowu wstanie walczyć?. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 10-11 (rep. z Kazimierza Dolnego, nt. związków pisarzy z miastem; z fot....) szczegóły 
11.artykuł: Gałuszewska Bożena: Czar Kazimierza. Plama 2002 nr 1 s. 68-75 (dot. m.in. związków polskich pisarzy z Kazimierzem; nt. pisarzy: Jaros...) szczegóły 
12.artykuł: Marcińczak Łukasz: Helikon polski. Akcent 2003 nr 4 s. 29-37 (o twórcach związanych z Kazimierzem nad Wisłą m.in.: Wacław Berent, Ma...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: "Koncept w kulturze staropolskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 5 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 2 s. 250-252 (sprawozdanie...) szczegóły 
14.impreza: "Literatura barokowa w kręgu idei" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 219-222 (spraw....) szczegóły 
15.impreza: "Łzy w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Agnieszka: Lament staropolski. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzózka Radosław: Łzy w kulturze.... Nasz Dziennik 2001 nr 230 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 25-26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czechowicz Agnieszka: Barok 2001 nr 2 s. 174-177  szczegóły 
16.impreza: "Od Potockiego do Konarskiego" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wiesław: Barok 1999 nr 2 s. 253-255 (sprawozdanie...) szczegóły 
17.impreza: "Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVIII wieku" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1997).  szczegóły 
artykuł: Lasocińska Estera: Barok 1997 nr 2 s. 234-235 (omówienie...) szczegóły 
18.impreza: Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Górak Artur: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 227-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
19.impreza: "Śmiech w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2000).  szczegóły 
artykuł: PM: Z uśmiechem o śmiechu?. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (not. o referatach...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gurowska Anna: Barok 2000 nr 2 s. 272-274  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
20.recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
21.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
22.recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
23.recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993. 1995 (Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii pol...) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Sadowski Marek: Dialogi w Kazimierzu (Fundacja Kuncewiczów). Rzeczpospolita 1990 nr 274 s. 4 (o powstaniu Fundacji Kuncewiczów (The Kuncewicz Foundation) prowadzące...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Ogólnopolskie spotkanie pisarzy - członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 29  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Konferencja naukowa "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" . Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 100-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: Wieczór literacki "Polska - Włochy. Sąsiedztwo dalekie i bliskie" (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 6 s. 28  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: Spotkanie dyrektorów akredytowanych polonistyk uniwersyteckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 26 (nota spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: I Forum Rusycystyki Polskiej, Kazimierz Dolny, 21-22 września 2001 r.. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 114-123 (zawiera także wykaz polskich ośrodków rusycystycznych i podstawowe dan...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrzanowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Wolicka Elżbieta: Tadeusz Chrzanowski - jak go widzę lub widzieć mniemam. Znak 1996 nr 10 s. 216-220 (przemówienie wygłoszone w VI 1996 w Kazimierzu Dolnym z okazji uroczys...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Derecki Mirosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Michalski Waldemar: Nie tylko słowa... Akcent 2000 nr 1/2 s. 36-38 (dot. biografii i twórczości; zawiera relację z pogrzebu pisarza VI 199...) szczegóły 
  Dumin Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
37.wiersz: Dumin Henryk: Śnieg w Kazimierzu. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2002 s. 159  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grochowiak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
38.książka o twórcy: Lektury Grochowiaka. 1999 ([Materiały z konferencji "Która lektura? O poezji Stanisława Grochowia...) szczegóły 
  Grundboeck Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
39.książka twórcy: Grundboeck Marian: Szlakiem wspomnień 1925-1999. Dębica, Rawicz, Wrocław, Puławy, Paryż, USA, Moskwa, Hawana i Kazimierz nad Wisłą. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
    kult (alfabet autorów)
40.kult: Marszałek Anna: "NIE" ukryte za ukrytą kamerą. Rzeczpospolita 2000 nr 173 s. A2 (nt. ustalenia sprawcy w postaci tygodnika Nie makabrycznego żar...) szczegóły 
41.kult: Marszałek Anna: Nie wiadomo, kto wymyślił niesmaczny żart. Rzeczpospolita 2000 nr 172 s. A2 (nt. zbierania w Kazimierzu Dolnym podpisów pod kandydaturą nieżyjącego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karski Jan
    kult (alfabet autorów)
42.kult: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 217 (not. o odsłonięciu tablicy w Kazimierzu nad Wisłą, 2 XII 2000...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
43.książka o twórcy: Wespazjan Kochowski w kręgu kultury literackiej. Materiały z konferencji "Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka", Lublin - Kazimierz Dolny 13-14 listopada 2000 roku. 2003 (Stefan Nieznanowski: Słowo wstępne. * I. W świecie poetyckim: Stefan N...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
44.impreza: "Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka przełomu XVII i XVIII wieku w Europie" - konferencja (2000).  szczegóły 
  Kuncewicz Jerzy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
45.książka o twórcy: Jerzy Kuncewicz. Ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-5 grudnia 1992 r. 1993 (Edward Balawejder: Wstęp. - Jan Lewandowski: Jerzego Kuncewicza "Lubli...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Kuncewicz Witold: U Kuncewiczów w Kazimierzu. Forum Polonijne 1995 nr 3 s. 16-18 (wyw. z synem pisarza; rozm. Edward Balawejder; z fot....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: "Jerzy Kuncewicz ludowiec, polityk, publicystyka" sesja z okazji 10. rocznicy śmierci (1994).  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Kłak Tadeusz: Legenda Kazimierza w twórczości M.K.. Akcent 1988 nr 1 s. 80-93  szczegóły 
49.artykuł: Kochańczyk Alina: Kazimerz Marii Kuncewiczowej. Brulion Kazimierski 2001 nr 2 (Kazimierz nad Wisłą w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej...) szczegóły 
50.artykuł: Kochańczyk Alina: Kazimierz Marii Kuncewiczowej. Akcent 1997 nr 4 s. 23-30 (nt. roli związków z Kazimierzem nad Wisłą w życiu i twórczości pisarki...) szczegóły 
51.artykuł: Targosz Kazimierz: Jestem tu u siebie (W Kazimierzu nad Wisłą). Przekrój 1999 nr 44 s. 16-17 (reportaż z wizyty w domu pisarki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
52.impreza: Twórczość literacka Marii Kuncewiczowej na tle powieści psychologicznej dwudziestego wieku - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
53.impreza: "Twórczość Marii Kuncewiczowej - świadectwo wieku dwudziestego" - sesja z okazji 100-lecia urodzin pisarki (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 2 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
54.kult: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 9 s. D2 (wobec wyrażonej przez Witolda Kuncewicza - syna i spadkobiercę, chęci ...) szczegóły 
55.kult: Gazeta Wyborcza 2002 nr 91 s. 13 (o deklaracji ministra kultury Andrzeja Celińskiego dot. kupna przez pa...) szczegóły 
56.kult: Latawiec Bogusława: Żywy dom. Arkusz 1993 nr 26 s. 3 (rep. z domu Marii Kuncewiczowej w Kazimierzu Dolnym...) szczegóły 
57.kult: Sadowski Marek: Dialogi w Kazimierzu (Fundacja Kuncewiczów). Rzeczpospolita 1990 nr 274 s. 4 (o powstaniu fundacji...) szczegóły 
58.kult: Siemion Monika: Dom pisarki. Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 26 s. 6 (w Kazimierzu Dolnym...) szczegóły 
59.kult: Wójcik Jerzy: Kto ocali legendę. Słynna Kuncewiczówka w Kazimierzu może zostać sprzedana prywatnemu właścicielowi. Rzeczpospolita 2003 nr 197 s. A8  szczegóły 
60.kult: Wójcik Jerzy: Odroczony wyrok. Rzeczpospolita 2003 nr 224 s. A8 (obecna sytuacja domu pisarki w Kazimierzu nad Wisłą...) szczegóły 
61.kult: Zaworska Helena: Śmierć "Kuncewiczówki". Gazeta Wyborcza 1992 nr 61 s. 9 (nt. zaniedbania domu pisarki w Kazimierzu Dolnym...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maj Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Maj Witold: W Kazimierzu nad Wisłą... Akcent 1999 nr 2 s. 9  szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
63.impreza: "Tadeusz Miciński" - międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Poeci Młodej Polski" (2003).  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kelera Józef: Czy Rosja jest światem?. Dialog [Warszawa] 1994 nr 9 s. 102-109 (ref. wygł. na konferencji "Polski teatr monumentalny", Kazimierz Dolny...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
65.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 12/13: 1994/1995. (Artykuły i szkice: Wiktor Weintraub: Norwid wobec powstania styczniowe...) szczegóły 
66.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 9/10: 1991/1992. (Artykuły i szkice: Jadwiga Puzynina: "Prawda" w poematach Norwida. - G...) szczegóły 
nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Sławińska Irena: O "negatywnych" postaciach w dramatach Norwida. Studia Norwidiana 1999 t. 15/16 (1997/1998) s. 3-7 (referat wygłoszony jako zagajenie dyskusji na V Kolokwiach Norwidowski...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
68.impreza: Colloquia Norwidiana (1997).  szczegóły 
69.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Proza Norwida" - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
70.impreza: "Poematy Norwida" - sympozjum (1993).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Podsiadło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Podsiadło Jacek: Kazimierz Dolny. Wycieczka. Nowy Nurt 1996 nr 2 s. 6 (z not....) szczegóły 
  Potocki Wacław
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: "Wiersze Wacława Potockiego - interpretacje" - konferencja (1996).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Różewicz i Oz. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 35 (not. o spotkaniu autorskim w Kazimierzu nad Wisłą, VI 2000...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    imprezy (alfabet tytułów)
74.impreza: "Drohobycz bez Schulza" - wystawa (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świrszczyńska Anna
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: "Która lektura? - Anna Świrszczyńska" - sesja (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Woyna Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
76.wiersz: Woyna Rafał: Kazimierskie Zaduszki. Brulion Kazimierski 2003 nr 4 s. 55  szczegóły 
77.wiersz: Woyna Rafał: Światło Kazimierza. Brulion Kazimierski 2003 nr 4 s. 55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
78.impreza: "Modernizm a literatury narodowe" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Łoch Eugenia: Modernizm a literatury narodowe. Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 26  szczegóły 
79.impreza: "Tekst źródła - krytyka, interpretacja" - konferencja (2003). (dotyczy także literatury...) szczegóły 
artykuł: Gąssowska Maja, Kulecka Alicja: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 189-192  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
80.impreza: "Mowa i milczenie w literaturze i komunikacji językowej" - konferencja polsko-niemiecka (1998).  szczegóły 
artykuł: Golec Janusz: "Sprechen und Schweigen in Literatur und sprachlicher Kommunikation. Polnisch-deutsches Symposium. Kazimierz Dolny 10-13 V 1998. Convivium 1999 s. 353-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Mowa i milczenie. Forum Akademickie 1998 nr 6 s. 11 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
81.impreza: Spotkanie pisarzy Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski (1991).  szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 12 s. 2 (not. spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
82.impreza: "Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der oesterreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts" - polsko-austriacka konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Golec Izabella: "Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der oesterreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts". 13. Polnisch-Oesterreichisches Treffen, Kazimierz Dolny/ Lublin 17-20 IX 1998. Convivium 1999 s. 361-364  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Pisarze a państwo. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 8 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    imprezy (alfabet tytułów)
83.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Josephowi Conradowi (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 23  szczegóły 
artykuł: (Kuch.): Sesja Conradowska. Forum Polonijne 1996 nr 5 s. 23 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    imprezy (alfabet tytułów)
84.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (1995).  szczegóły 
artykuł: X jubileuszowe Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 295-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
85.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 22 (nota...) szczegóły 
86.impreza: Sympozjum Arystotelesowskie (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
artykuł: Robaczewski Arkadiusz: Arystoteles w oczach młodych filozofów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 6 s. 23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Oz Amos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Różewicz i Oz. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 35 (not. o spotkaniu autorskim w Kazimierzu nad Wisłą; VI 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
88.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
89.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Pavlichko Dmitro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Dąbrowski Tomasz: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 33 (not. nt. spotkania z pisarzem; Kazimierz Dolny, 2000...) szczegóły 
91.artykuł: Poeta o aktorze. NP Na przykład 2000 nr 5 s. 42 (nota sprawozdawcza ze spotkania autorskiego w Kuncewiczówce; Kazimierz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
92.impreza: "Argument and Reason in Indian Logic" - międzynarodowe seminarium naukowe (2001).  szczegóły 
artykuł: Balcerowicz Piotr, Mejor Marek: Studia Indologiczne 2001 t. 8 s. 87-88 (spraw. i program konferencji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Sulikowski Andrzej: Fenomen "artysty integralnego" (Na przykładzie Tadeusza Kantora). Fraza 1997 nr 15 s. 178-187 (odczyt wygłoszony na spotkaniu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pis...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
    imprezy (alfabet tytułów)
94.impreza: "Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku" - sesja międzynarodowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 24-28 (m.in. zapowiedź konferencji...) szczegóły 
artykuł: Lachman Michał: Obcy w Kazimierzu Dolnym. Tygiel Kultury 2002 nr 1/3 s. 201-203 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michalczuk Joanna: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25 września 2001. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 118-121 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michalczuk Joanna: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 46-49 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 25 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
95.impreza: Off Festiwal Teatralny (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe
96.artykuł: Kumaniecka Janina: Pol'skoe leto s kinofil'mami i prochie nacional'nye bljuda. Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 73-74 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
    imprezy (alfabet tytułów)
97.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Dybek Agnieszka: Film w Kazimierzu. Gazeta Wyborcza 1995 nr 190 s. 10 (nota zapow....) szczegóły 
98.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (1996).  szczegóły 
99.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (1997).  szczegóły 
artykuł: "III Lato Filmów" w Kazimierzu Dolnym... już minęło. Cinema 1997 nr 10 s. 16 (nota spraw....) szczegóły 
100.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (1998).  szczegóły 
artykuł: Afisz kulturalny "Życia". Życie 1998 nr 180 s. 9 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Skoczek Dominik: Lato z filmami tylko w Kazimierzu. Suplement 1998 nr 7/8 s. 38 (sprawozdanie...) szczegóły 
101.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (1999).  szczegóły 
artykuł: Cichoń Tomasz, Wakar Jacek: Poecie łatwo nie jest. Życie 1999 nr 184 s. 8 (nt. wieczoru poezji "Barbarzyńcy czy wrogowie literatury" zorganizowan...) szczegóły 
artykuł: Wakar Jacek: O tych, co nie potrafią kochać. Życie 1999 nr 181 s. 8 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
102.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (2000).  szczegóły 
artykuł: Filmy w Kazimierzu. Nasz Dziennik 2000 nr 182 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: KB: Stuhr i Almodovar. Gazeta Wyborcza 2000 nr 189 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Lato Filmów w Kazimierzu. Cinema 2000 nr 8 s. 10 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 18 VIII s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Sobolewski Tadeusz: Krokiem wielbłąda. Gazeta Wyborcza 2000 nr 183 s. 12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Taras Katarzyna: Filmowy Kazimierz: Stuhr, Zanussi, Krauze. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 9 s. 46-49 (omów. prezentowanych filmów...) szczegóły 
103.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (2001).  szczegóły 
artykuł: (ard): Kazimierz bez Gutka. Antena 2001 nr 36 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W sierpniu - VII Lato Filmów w Kazimierzu Dolnym. Kurier Wileński 2001 nr 142 s. 6 (zapowiedź...) szczegóły 
104.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (2002).  szczegóły 
artykuł: Jakubczyk Michał: Na wakacje z X Muzą. Festiwal filmowy w Kazimierzu. Głos Humanisty 2002 nr 2 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
105.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (2003).  szczegóły 
artykuł: Kumaniecka Janina: Pol'skoe leto s kinofil'mami i prochie nacional'nye bljuda. Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 73-74 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
106.impreza: "Lato Filmów" - Festiwal Filmowy i Artystyczny (materiały ogólne).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szyszka Małgorzata: Kazimierz w tle.... Antena 1995 nr 43 s. 5 (rep. z real....) szczegóły