Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uniwersytety, szkoły wyższe i inne uczelnie polskie - Uniwersytet Warszawski w Warszawie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Filipiak Izabela: Zaufać procesowi. Ośka 1998 nr 4 s. 18 (dot. specyfiki podejmowania przez kobiety twórczego pisania, zwłaszcza...) szczegóły 
nawiązanie: Araszkiewicz Agata: Piszcie, bo jesteście kobietami. Ośka 1998 nr 4 s. 20-21 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
nawiązanie: Kondratowicz Ewa: Twórcze niepokoje wieku średniego. Ośka 1998 nr 4 s. 19-20 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
nawiązanie: Szpak Joanna: Złote jajko. Ośka 1998 nr 4 s. 19 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
2.artykuł: Skoczylas Joanna: Gender i płeć. Trybuna 2001 nr 128 dod. s. 14 (nt. problematyki feministycznej m.in. w literaturze podczas spotkania ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Polskie oblicza feminizmu" - ogólnopolska konferencja (1999). (m.in. nt. sesji literackiej dotyczącej feministycznej krytyki literatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Preis-Smith Agata: "Invention of Farewell" - American elegiac poetry from the Puritans to modern times. 1995 (Introduction. I. Elegy and the modern theory of genre. II. The New Eng...) szczegóły 
recenzja: Durczak Joanna: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 175-179  szczegóły 
recenzja: Lyra Franciszek: American Studies 1999 t. 17 s. 93-97  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XX siecle" - sesja naukowa.  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: "Czy Harry Potter uratuje czytelnictwo w Polsce?" - sesja naukowa poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży na progu XXI wieku (2001).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Wawrzyńczyk Jan: Rosyjsko-polskie relacje przekładowe w praktyce leksykograficznej i w dziełach tłumaczy. 1997  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Au carefour des lettres et des arts, du naturalisme au symbolisme = Na pograniczu literatury i sztuk. Od naturalizmu do symbolizmu" - międzynarodowa sesja naukowa.  szczegóły 
9.impreza: "Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych" - międzynarodowe sympozjum (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: "Książka przyszłością kultury?" - międzynarodowa sesja naukowa (2001).  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Filipiak Izabela: Twórcze pisanie dla młodych panien. 1999 ([Poradnik twórczego pisania dla kobiet - pokłosie prowadzonych przez I...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Filipiak Izabela: Zaufać procesowi. Ośka 1998 nr 4 s. 18 (dot. specyfiki podejmowania przez kobiety twórczego pisania, zwłaszcza...) szczegóły 
nawiązanie: Araszkiewicz Agata: Piszcie, bo jesteście kobietami. Ośka 1998 nr 4 s. 20-21 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
nawiązanie: Kondratowicz Ewa: Twórcze niepokoje wieku średniego. Ośka 1998 nr 4 s. 19-20 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
nawiązanie: Szpak Joanna: Złote jajko. Ośka 1998 nr 4 s. 19 (wypowiedź uczestniczki warsztatów kreatywnego pisania prowadzonych prz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Continuites et ruptures dans l'histoire et la litterature. Colloques franco-polonais, 9-14 fevrier 1987, Montpellier. 1988  szczegóły 
14.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
15.książka: Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. 2003 (Bibliografia prac naukowych Marii Cytowskiej za lata 1947-2003. Zestaw...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w Polsce w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie lat międzywojennych" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kusiak Alicja: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w Polsce w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie lat międzywojennych" Warszawa 26-27 IX 1995 r.. Nasze Historie 1995 t. 2 s. 109-110 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szwarc Andrzej: Womaen among the creators of intelectual and artistic culture in Poland (26-27 September 1995). Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 244-247 (spraw.; w języku angielskim...) szczegóły 
17.impreza: "Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939" - międzynarodowa konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939 (Międzynarodowa Konferencja w UW, 7-9 V 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 154-156 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 361-363 (omów.; jeden dzień konferecji poświęcono tematyce literackiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Lyszczyna Jacek: Po Ukrainie tropem historycznych pamiątek. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2002 nr 2 s. 39-40 (relacja ze zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski podróży po Ukr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Conley Thomas M.: Byzantine culture in Renaissance and Baroque Poland. 1994 (Debating "receptions" and "traditions". Byzantine culture in Renaissan...) szczegóły 
20.książka: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Konferencja naukowa. 1997 ([Materiały z sesji naukowej mediewistów, poświęconej badaniom nad czło...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Korzenie naszej tożsamości. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
21.książka: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. 1992 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. listu staropolskie...) szczegóły 
22.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
23.książka: Literatura polska. 1988 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fa...) szczegóły 
recenzja: [Kisielewski Stefan] Kisiel: Tygodnik Powszechny 1988 nr 41 s. 8  szczegóły 
24.książka: Ślaski Jan: Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce Renesansu. Szkice komparatystyczne. 1991  szczegóły 
recenzja: Eile Stanisław: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 333-334  szczegóły 
recenzja: Fiszman Samuel: Slavic and East European Journal 1995 t. 39 z. 1 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Europa Orientalis 1995 t. 14 nr 1 s. 373-377  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1992 z. 2 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Molnar Istvan D.: Slavica 1995 t. 27 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Snopek Jerzy: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 125-126  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: Il barocco in Polonia (1992).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Barok 1994 nr 1 s. 151-152 (spraw....) szczegóły 
26.impreza: "Jeszcze raz barok" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 1995 nr 1 s. 230-231 (spraw....) szczegóły 
27.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
28.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
29.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Skarby pilności - polski barok i okolice" - studencka konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Paweł, Kryszczuk Anna: Skarby pilności. Uniwersytet 2002 nr 5 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Wśród pisarzy oświecenia. Spotkania czytelników" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Nad oświeceniem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 298-305 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rejman Zofia: Sprawozdanie z sesji naukowej "Wśród pisarzy Oświecenia. Spotkania czytelników". Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 187-188  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Naturalisme et antinaturalisme dans les litteratures europeennes des XIXe et XX siecles. Continuateurs et adversaires. Actes du colloque de Paris (16-17 avril 1991). 1992 (Danuta Knysz-Rudzka, Janina Kulczycka-Saloni: Presentation. - Michał T...) szczegóły 
recenzja: Gorilovics Tivadar: Revue de Litterature Comparee 1995 r. 69 nr 2 s. 256-257  szczegóły 
34.książka: Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa. 1992 (Janina Kulczycka-Saloni, Ewa Ihnatowicz: Przedmowa. - Edward Polanowsk...) szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Warszawa namiętności. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia. 1992 (I. Program naturalizmu otwartego. II. Naturalistyczni sojusznicy sztuk...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Nasz europejski naturalizm. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Suwała Halina: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 157-163  szczegóły 
36.książka: Literatura polska. 1988 ([T. 3:] Młoda Polska. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Irena Maciejewsk...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska - kompendium historycznoliterackie. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 38  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 720-725  szczegóły 
37.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
38.impreza: Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Budrowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem. Dzień "Kobiecy". Test 1997 nr 3 s. 191-192  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Ethos literatury w niespokojnym świecie. 1989 (E. Feliksiak: Drogi do rozumienia [wstęp]. * I. Jak iść dzisiaj drogam...) szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Drogi niepokoju i nadziei. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 150-152  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa człowieka w literaturze współczesnej" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Brzozowski Tomasz, Piasecki Paweł: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
41.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
42.impreza: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (1989). (inny tytuł: Sesja o polskim stalinizmie w literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 198-204 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 8 (nt. działaln. Konfederacji Poetów Niezdecydowanych - koła artystyczneg...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
44.impreza: "O wyższości fantastyki naukowej nad fantasy (i vice versa)" - sesja naukowa. ( w ramach Dni Polonistyki...) szczegóły 
artykuł: Pokrzywnicka Sylwia: O wyższości SF nad fantasy. Nowa Fantastyka 2001 nr 7 s. 79 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    imprezy (alfabet tytułów)
45.impreza: "Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Michalski Bogdan: Czy cenzura jest potrzebna?. Tygodnik Polski 1989 nr 28 s. 1, 6 (wyw. z pracownikiem Inst. Dziennikarstwa UW; rozm. A. Szarłat...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Czajkowska-Dąbrowska Monika: Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce. [Rozprawa habilitacyjna]. 1991 (Wstęp. - I. Autorskie prawo obcych w perspektywie prawnoporównawczej. ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
48.konkurs: Konkurs na najlepszy przekład poezji z dowolnego języka (1995).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na najlepszy przekład poezji. Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 108  szczegóły 
49.konkurs: Konkurs na przekład literacki z języka węgierskiego dla początkujących tłumaczy (1989). (nagr.: D. Grycuk...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 58 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z III s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Młodych 1989 nr 50 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 46 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 70 s. 7 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
50.impreza: "(Nie) obecność autora w literaturze, krytyce, teorii" - panel.  szczegóły 
51.impreza: "Szał czytania" - impreza kulturalna zorganizowana z okazji Dnia Książki (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 176 (not. o spotkaniach literackich w ramach imprezy...) szczegóły 
52.impreza: Święto Uniwersytetu Warszawskiego (2002). (m.in. spotkania z pisarzami...) szczegóły 
artykuł: Święto Uniwerystetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (program...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Bogusławski Andrzej, Wawrzyńczyk Jan: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa. 1993  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Karaś Halina: Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów. 1996 ([Na podstawie prasy warszawskiej z lat 1975-1918, dot. m. in. czasopis...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kępa Marcin: "Palcami". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 312 (profil czasopisma założonego przez Koło Polonistów Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
56.impreza: "Prasa w latach pięćdziesiątych" - seminarium (1988).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
57.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 134-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: Wieczór poświęcony literaturze chińskiej i polsko-chińskim stosunkom literackim (1997).  szczegóły 
artykuł: Zdaniewska Anna: Polsko-chińskie związki literackie. Sycyna 1997 nr 22 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: Czesko-polskie kontakty literackie i językowe w XIX wieku - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Makowski Stanisław: O polsko-czeskich związkach literackich i językowych w wieku XIX. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 181 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zelenka Milos: x 1989 ([w czasopiśmie:] Rude Pravo (Praha) 1989 z 12 VII s. 5 [informa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Balowski Mieczysław: Uvodem. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 3 (nt. historii konferencji polsko-czeskich w Pradze org. przez Uniwersyt...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Tsuneo Okazaki: Żegnając profesora Shozo Yoshigami. Japonica 1996 nr 5 (1995) s. 107-108 (nt. kontaktów profesora Shozo Yoshigami z Uniwesytetem Warszawskim i P...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Gzylewska Agnieszka, Żakiewicz Aleksandra: Wilno, Vilnius, Wilna. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 165-166 (dot. wyprawy do Wilna studentów Uniwersytetu Warszawskiego; sprawozdan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Choryło Sylwia: Serbołużyczanie - szkic z wyprawy badawczej. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2000 nr 1 s. 147-150 (dotyczy wyprawy studentów Koła Naukowego Slawistów Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
64.impreza: "Trwałe wartości literatury w warunkach destabilizacji społecznych" - polsko-rosyjskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Cybenko Elena, Golubkov M.M.: Russko-pol'skijj simpozium v Varshavskom universitete. x 1995 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
artykuł: Siekierski Stanisław: Dyskusja metodologiczna. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 170-172  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Polsko-słowackie stosunki po roku 1918. 2002 (Halina Mieczkowska, Jozef Hvisc: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] I. Prob...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: "Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 109-111 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkanie naukowe. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 155 (not....) szczegóły 
67.impreza: "Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międzynarodowych uwarunkowań" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międynarodowych uwarunkowań (Warszawa, 23-25 października 1995). Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 448-450 (sprawozdanie; m.in. dot. literatury i życia literackiego ukraińskiego ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
68.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: P. B-P.: Spotkanie we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie poświęcone współpracy uczonych z Neapolu i Warszawy 5 lutego 1996 roku. Barok 1996 nr 1 s. 341-342 (sprawozdanie ze spotkania zorganizowanego 5 II 1996 we Włoskim Instytu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Leszczyński Grzegorz: Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. 1990 (Wstęp. - I. Między weryzmem a kreacjonizmem (Pozytywistyczna racjonali...) szczegóły 
71.książka: Sto lat baśni polskiej. 1995 ([Dedykacja:] [...] pamięci Krystyny Kuliczkowskiej [...]. * Joanna Pap...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: "Czy Harry Potter uratuje czytelnictwo w Polsce?" - sesja naukowa poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży na progu XXI wieku (2001).  szczegóły 
73.impreza: "Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" - interdyscyplinarna sesja literacka z cyklu "Zmierzch stulecia dziecka" (2000).  szczegóły 
74.impreza: "Sztuka książki dziecięcej w Polsce" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 11/12 s. 38  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: "Dzieciństwo i sacrum" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bolek Irena: Echa jesieni. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 75-76 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    imprezy (alfabet tytułów)
76.impreza: "Pamiętnikarstwo końca XX wieku" - sympozjum (1998).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Tematyka społeczna, prawna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
79.książka: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. 1994 ([Zbiór referatów z sympozjum naukowego "Kategoria dobra i zła w kultur...) szczegóły 
recenzja: Mroczka Katarzyna: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 160-161  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Bednarz Anna, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1816-1831, 1862-1869. Materiały bibliograficzne. 1993  szczegóły 
81.książka: Kopcińska Klara: Środowisko studenckie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939. Filologia klasyczna, historia starożytna, archeologia klasyczna. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Czapski Michał: Krakowskie Przedmieście 26/28. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 157-159 (wspomn. z l. 30. związane z wykładowcami UW...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa
    odwołania do (alfabet tytułów)
83.odwołanie: Pawłyczko Dmytro. x  szczegóły 
artykuł: Dmytro Pawłyczko doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 15 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
artykuł: (PAM): Doktorat h.c. Pawłyczki. Trybuna 2002 nr 114 dod. s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 22 s. 102 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 118 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 6 (uchwała w sprawie przyjęcia recenzji dorobku i nadania tytułu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
84.odwołanie: Andreotti Giulio. x  szczegóły 
artykuł: Axer Jerzy: Przemówienie promotora prof. Jerzego Axera (Giulio Andreotti doktorem honoris causa filologii klasycznej w Uniwersytecie Warszawskim). Eos 1992 t. 79 (1991) s. 150-151  szczegóły 
85.odwołanie: Barba Eugenio. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h. c. - Eugenio Barba. Forum Akademickie 2003 nr 7/8 s. 13 (nota nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warsz...) szczegóły 
artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 3 s. 11-12 (m.in. nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wars...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Eugenio Barba. Rzeczpospolita 2003 nr 123 s. A2 (nota nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warsz...) szczegóły 
artykuł: Kolankiewicz Leszek: Eugenio Barba: Życie przez teatr. Uniwersytet Kulturalny 2003 nr 35 s. 5-6 (recenzja dorobku Eugenia Barby w związku z wszczęciem przez Senat Uniw...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 14-15 (m.in. nt. przyjęcia przez Senat Uniwerystetu Wrocławskiego opinii Janu...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 6 VI s. 3 (not. o otrzymaniu; oprac. EK...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 210 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
86.odwołanie: Bartoszewski Władysław. x  szczegóły 
artykuł: F.G.: Honoris causa UW dla Bartoszewskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 273 s. A2 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika wydarzeń. Nowi Doktorzy Honorowi UW. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 5 s. 8 (m.in. nota o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 124 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: PRYM: Honorowy doktorat. Gazeta Wyborcza 2002 nr 272 s. 2 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
87.odwołanie: Beauvois Daniel. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Daniel Beauvois. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 6-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 156 (gratulacje red. Kultury z okazji przyznania tytułu 19 X 1999...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o otrzymaniu tytułu; 17 XI 1999...) szczegóły 
88.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Błachowicz Witold: Były student honorowym doktorem. Nauka i Przyszłość 1999 nr 1 s. 16-17 (relacja z uroczystości nadania honorowego doktoratu 14 XI 1998 r. w Bi...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego dla Jerzego Giedroyca. Tygodnik Powszechny 1998 nr 47 s. 3  szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 48 s. 100 (not....) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Szkoła pracy poltycznej. Gazeta Wyborcza 1998 nr 268 s. 6 (tekst przemówienia...) szczegóły 
sprostowanie: Mencwel Andrzej: Zasługi nie moje. Gazeta Wyborcza 1998 nr 270 s. 14 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 155 (not. o uroczystości nadania tytułu Jerzemu Giedroyciowi w Bibliotece P...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Jerzy Giedroyc doktorem h.c. Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 268 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. o odebraniu dyplomu w Bibliotece Polskiej w Paryżu; 14 XI 1998...) szczegóły 
artykuł: MAD: Giedroyc uhonorowany. Gazeta Wyborcza 1998 nr 267 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: MG: Ukraina przede wszystkim. Życie 1998 nr 268 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polish Kurier 1998 nr 131 s. 19 (nota spraw. z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1998 nr 46 s. 12 (not. o przyznaniu Jerzemu Giedroyciowi...) szczegóły 
artykuł: Puzynina Jadwiga: Wspólnota ludzi mądrych. Tygodnik Powszechny 1998 nr 48 s. 4 (laudacja wygłoszona 14 XI 1998 w Bibliotece Polskiej w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Reżyser literatury. Rzeczpospolita 1998 nr 243 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Wąchowska Małgorzata: Redaktor honoris causa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 268 s. 6  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 65 s. 179 (not. o nadaniu...) szczegóły 
89.odwołanie: Graciotti Sante. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty h.c. - prof. Stanisław Wellisz i prof. Sante Graciotti. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 5 (not....) szczegóły 
90.odwołanie: Lindgren Astrid. x  szczegóły 
artykuł: (akow): Doktorat h.c. dla A. Lindgren. Rzeczpospolita 1989 nr 104 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Autorka szczęśliwego dzieciństwa. Kobieta i Życie 1989 nr 23 s. 7 (not. o uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 nr 103 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Głos Nauczycielski 1989 nr 22 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 110 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 19 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Perspektywy 1989 nr 19 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 68-69 (not....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 7 s. 31  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 9 s. 33 (not. inf. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 64-65 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 23 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Szprynger Ewa: Emisariuszka radości. Słowo Powszechne 1989 nr 98 (z 20/22 V) s. 7 (2 V 1989...) szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 3 s. 62 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 20 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 19 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 103 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
91.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
artykuł: ARAD.: Doktorat dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uniwersytet 2001 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 12 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 104 s. 1 (notka przed wszczęciem procedury zmierzającej do przyznania doktoratu ...) szczegóły 
artykuł: Jan Nowak Jeziorański doktorem honoris causa UW. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 1 s. 19  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o wręczeniu; Warszawa 15 XI 2001...) szczegóły 
artykuł: Kurier doktorem. Gazeta Wyborcza 2001 nr 267 s. 2 (notka, z fot. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...) szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Przemówienie doktora honoris causa UW Pana Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: Trybuna 2001 nr 268 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
92.odwołanie: Pawłyczko Dmytro. x  szczegóły 
artykuł: Dmytro Pawłyczko doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 15 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
artykuł: (PAM): Doktorat h.c. Pawłyczki. Trybuna 2002 nr 114 dod. s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 22 s. 102 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 118 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 6 (uchwała w sprawie przyjęcia recenzji dorobku i nadania tytułu...) szczegóły 
93.odwołanie: Porębski Mieczysław. x  szczegóły 
artykuł: Jarecka Dorota: Mieczysław Porębski. Gazeta Wyborcza 2002 nr 254 s 2 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Mieczysławowi Porębskiemu; z...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 177 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
94.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Marcin: Tadeusz Różewicz. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego 2001. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 147 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Różewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 83 s. 8 (not. o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Drewnowski Tadeusz: Poeta rozmawia z każdym. Plus Minus 2001 nr 14 s. D1 (tekst laudacji wygłoszonej podczas uroczystości nadania doktoratu h.c...) szczegóły 
artykuł: Drewnowski Tadeusz: Różewicz zmienny - Różewicz ten sam. (Laudacja wygłoszona na uroczystości wręczenia Poecie dyplomu doktora honoris causa). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 9-14  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2001 nr 76 s. 14 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2001 nr 81 s. 17 (not. o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Tadeusz Różewicz. Forum Akademickie 2001 nr 5 s. 12 (not. nt. przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Wewnętrzna nuta człowieka. Rzeczpospolita 2001 nr 81 s. A11 (sprawozdanie z uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Kobak Paweł: Różewicz doktorem. Kurier Wileński 2001 nr 66 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: MOKA: Doktor Różewicz. Życie 2001 nr 76 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 5 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Polityka 2001 nr 15 s. 108 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 8 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Notatki o Norwidzie. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 11-13 (fragment przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości nadania doktor...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Przemówienie Tadeusza Różewicza na uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 kwietnia 2001 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem h.c. UW. Trybuna 2001 nr 81 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UW. Rzeczpospolita 2001 nr 76 s. A11 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UW. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 20-22 (nt. przyznania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu; zawiera przemówienie Tad...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 176 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie nadzwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 112 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Mieczysław Dąbrowski, Jakub L...) szczegóły 
96.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 123 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Józef Porayski-Pomsta, Elżbie...) szczegóły 
97.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 8 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Małgorzata Borowska...) szczegóły 
98.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 3 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 7 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Zbigniew Greń...) szczegóły 
99.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Hanna Gosk, Ewa Ihnatowicz, A...) szczegóły 
100.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 21 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Bożenny Chołuj...) szczegóły 
101.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 14 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Krzysztofa M. Byrskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie zwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 100 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 3 s. 2 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Markowskiego...) szczegóły 
103.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Weselińskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
104.nagroda: Nagroda im. Hanny Arendt za ważne innowacje w programach akademickich oraz wybitne osiągnięcia naukowe (1999). (nagr.: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną oraz Kolegium Międzywydział...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Bibliografia prac magisterskich. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 309-347 (prace magisterskie obronione w: Instytucie Filologii Klasycznej, Insty...) szczegóły 
106.artykuł: Bibliografia prac naukowych za rok 2000. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 351-382 (magisteria: Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Polskiego, I...) szczegóły 
107.artykuł: Bibliografia prac naukowych za rok 2001. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 171-239 (prace licencjackie: Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Poloniści w stolicy. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Poloniści ze świata w Warszawie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pragmatycznie czy klasycznie?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Południk Elżbieta: Dla filologów i biznesmenów. Rzeczpospolita 1999 nr 173 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Bednarz Anna, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1870-1915. Materiały bibliograficzne. 2002  szczegóły 
111.książka: Bednarz Anna, Błażejewicz Olena, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1980-1985. Materiały bibliograficzne. 1993  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: A.T.: Koło Naukowe Komparastyki Literackiej. Uniwersytet Kulturalny 2001 nr 5 (15) s. 5 (na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
113.artykuł: Mencwel Andrzej: Instytut Kultury Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 120-128 (nt. przekształcenia Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki U...) szczegóły 
114.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do Informatora Nauki Polskiej 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 158 (weryfikacja błędnych informacji dot. Instytutu Literatury Polskiej Uni...) szczegóły 
115.artykuł: Pakuła Martyna: Dni polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 3 s. 12-13 (nt. wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach "Dni Polonistyki" n...) szczegóły 
116.artykuł: Podgórska Joanna: Wieża Babel. Uniwersytet 1994 nr 6 s. 4-5 (nt. reformy wydziałów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Chołuj Bożena: Filologia nie jest "reliktem XIX-wiecznym". Uniwersytet 1995 nr 11 s. 6  szczegóły 
polemika: Uniwersytet 1995 nr 15 s. 7 (list do red. Jacka Sobolewskiego...) szczegóły 
117.artykuł: Radziszewska Anetta: Dni Polonistyki. Uniwersytet 2001 nr 5 s. 2 (nt. Dni Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 7-11 V 200...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Afrykańska
    książki (alfabet autorów)
118.książka: The Department of African languages and cultures in 1933 1994. 1995  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Białoruska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Głuszkowska Jadwiga: Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu trzydziestu lat jej działalności. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 167-170 (m.in. dot. badań historycznoliterackich...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Namowicz Tadeusz: Gruendung des Verbands polnischer Germanisten. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 276-277 (nt. powołania Związku Polskich Germanistów (XI 1990) w Instytucie Ling...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Hungarystyka
    imprezy (alfabet tytułów)
121.impreza: Obchody 50-lecia powstania Katedry Filologii Węgierskiej (Katedry Hungarystyki Wydziału Filologii) na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Iberystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
123.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Trzydziestolecie] 30-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 19-21  szczegóły 
124.artykuł: Rymwid-Mickiewicz Irena: La Biblioteca de la Catedra de Estudios Ibericos despues de 25 anos. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 293-300 (zbiory Bibloteki Katedry Studiów Iberystycznych Uniwersytet Warszawski...) szczegóły 
125.artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
126.impreza: Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 30. rocznicy powstania iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Japonistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Huszcza Romuald: Studia japonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 16-18 (dot. historii japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
128.artykuł: Japońska nagroda. Trybuna 2002 nr 230 s. 4 (not. o przyznaniu Zakładowi Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nag...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
129.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
130.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 2003 (
Cz. 2, 1862-1915....)
 szczegóły 
131.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 1995 (
Cz. 1: 1816-1861....)
 szczegóły 
132.książka: W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej. 1991 ([M.in.:] Plezia Marian: Tadeusz Stefan Zieliński 1859-1944. - Lidia Wi...) szczegóły 
recenzja: Kotula Tadeusz: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 2 s. 353-356  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Wielcy humaniści. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 51  szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 184-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stan badań, publikacje, perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 121-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
134.artykuł: Płóciennik Tomasz: Życie Warszawy 1989 nr 260 s. 7 (wywiad z prezesem Koła Naukowego Młodych Klasyków na Uniwersytecie War...) szczegóły 
135.artykuł: Wojtczak Jerzy: Studia nad literaturą wczesnochrześcijańską w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 81-83  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Nowogrecka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Borowska Małgorzata: Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim. Meander 2003 nr 2 s. 189-192 (nt. działalności Pracowni Studiów Helleńskich oraz utworzeniu filolog...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    książki (alfabet autorów)
137.książka: Album magistrów Instytutu Orientalistycznego (1951-1992). 1993 (Oprac. materiałów z lat 1951-1987: Krystyna Wojakowska, Ewa Siwierska;...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Arabic scholars still much in demand. Poland 1989 nr spec. s. 22, 53 (nt. działalności The Arabic and Islamic Centre of Warsaw University...) szczegóły 
139.artykuł: Konarska Iwona: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 47 s. 24 (reportaż nt. studentów arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Wrona Barbara: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 51 s. 66  szczegóły 
140.artykuł: Stasik Danuta: Indie w Warszawie. 50 lat powojennej indologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 22  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    imprezy (alfabet tytułów)
141.impreza: "[Siedemdziesiąt] 70 lat romanistyki warszawskiej" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz warszawskiej romanistyki. Życie Warszawy 1990 nr 14 s. 5 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Sieczkowski Andrzej: "Łużyckie akcenty" mojej biografii (Warszawa a Łużyce 1931-1945). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 35-51 (wspomn. dot. Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w l....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Nazaruk Bazyli: Uroczyste i pracowite świętowanie 50-lecia ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 26-29  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
144.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
    imprezy (alfabet tytułów)
145.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (2000).  szczegóły 
artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 148 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 9 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Kurs dla slawistów i polonistów. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 2 (not. o rozpoczęciu na Uniwersytecie Warszawskim XXXV Wakacyjnego Kursu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
147.książka: Pozytywizm. 1997  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    książki (alfabet autorów)
148.książka: Ścieżkami przez humanistykę. Projekty edukacyjne. 2001 ([Zawiera scenariusze zajęć i projekty edukacyjne programu "Prometeusz"...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: ASM: Wtajemniczenie. Życie 1997 nr 101 s. 8 (nt. "Szkoły pisania Świata Książki" - cyklu spotkań z wybitnymi pisarz...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
150.książka: Antologia 88. Papierz, Stawska, Tywonek, Szerepka, Saramonowicz, Mańczak, Dzięciołowski, Cichy. 1989 (Wstęp. - [Utwory studentów Uniwersytetu Warszawskiego; wiersze aut.:] ...) szczegóły 
151.książka: Romantyzm. 1992 (Wstęp. - [Utwory i fragm. utworów aut.:] Władysław Ludwik Anczyc, Rysz...) szczegóły 
152.książka: Średniowiecze, Renesans, Barok. 1998  szczegóły 
153.książka: Średniowiecze, Renesans, Barok. 2003  szczegóły 
154.książka: Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914. 1992 (Wstęp. - [M.in.:] Antologia [teksty 39 wspomn. i pam. pióra nieliterat...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bierezin Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 150 (not. o wieczorze aut. poety 5 XI 1989 na UW w Warszawie...) szczegóły 
  Borowy Wacław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
156.książka o twórcy: Wacław Borowy (1890-1950). W 100-lecie urodzin i w 40-lecie śmierci. Materiały z sesji naukowej 16-17 X 1990. 1993 (Program uroczystości związanych z setną rocznicą urodzin i czterdziest...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
157.impreza: Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Wacławowi Borowemu (1990).  szczegóły 
artykuł: Rzońca Wiesław: W czterdziestą rocznicę śmierci prof. Wacława Borowego. Polonistyka 1991 nr 2 s. 123-126 (omów....) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    imprezy (alfabet tytułów)
158.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Leopolda Buczkowskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Weretiuk Oksana: Leopold Buczkowski wrócił do Nakwaszy (Wspólna sesja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Pedagogiki w Tarnopolu). Gazeta Lwowska 1997 nr 5/6 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dantyszek Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
159.książka o twórcy: En torno a Dantisco. 2001 (Jan Kieniewicz, Josep Maria de Sagarra Angel: Introduccion. - Jerzy Ax...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Jakby z Conrada, jakby z Żeromskiego... Plus Minus 1998 nr 46 s. 15 (o dorobku intelektualnym; z okazji przyznaniu doktoratu honoris causa ...) szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Dąbrowski Marcin: Spotkanie z Profesorem Juliuszem Wiktorem Gomulickim w Uniwersytecie Warszawskim. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 277-278 (spotkanie odbyło się 20 X 1999...) szczegóły 
162.artykuł: Zawadzki Marek: Życiorys ułożony z książek. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 7 (m.in. nt. wystawy bibliofilskiej zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: CZAR: Pisarz metafizyczny. Gazeta Wyborcza 2003 nr 85 s. 14 (nt. wykładu Ewy Bieńkowskiej wygłoszonego na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Gałązka Ewa: Pani raczej dziękujemy. Niechciane seminarium. Gazeta Wyborcza 1998 nr 172 s. 14 (dot. prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
165.artykuł: Sobolewska Justyna, Szczuka Kazimiera: Seminarium jak rzeka. W Wigilię profesor Maria Janion skończyła 70 lat. Życie 1996 nr 74 s. 8 (nt. zajęć prowadzonych przez prof. Marię Janion dla studentów Uniwersy...) szczegóły 
  Janowicz Sokrat
    imprezy (alfabet tytułów)
166.impreza: Konferencja naukowa dla uczczenia 40-lecia pracy twórczej i 60. urodzin Sokrata Janowicza (1996).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaliński Jan Damascen
167.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
168.książka o twórcy: Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja. 1989 ([Zawiera mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jan Kochanowski ...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
169.książka o twórcy: Leszek Kołakowski - honorowy radomianin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Leszek Kołakowski: Po co Uniwersytet? - Jan Andrzej K...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Morawski Jerzy: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 1 s. 4-5 (spraw. ze spotk. na Uniwersytecie Warszawskim, 19 XII 1988...) szczegóły 
171.artykuł: Usunięcie Leszka Kołakowskiego z partii. Historia i Życie 1991 nr 21 s. 1-3 (treść notatki przygotowanej przez Komisję Ideologiczną Komitetu Centra...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
172.książka o twórcy: Fabianowski Andrzej: Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego. 1991 ([M.in. dot. "Nie-Boskiej komedii", "Irydiona", "Psalmów przyszłości" i...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
173.impreza: "Juliusz Słowacki - Zygmunt Krasiński 1809 - 1849 - 1859" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
174.impreza: "Kraszewski - pisarz współczesny" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
  Krokiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
175.książka o twórcy: Pamięci profesora Adama Krokiewicza. Materiały z sesji w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 marca 1997. 1997 (Biografia Adama Krokiewicza. - Oktawiusz Jurewicz: Otwarcie Sesji. - A...) szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
176.impreza: "Julian Krzyżanowski i polonistyka Uniwersytetu Warszawskiego" - wystawa (1992).  szczegóły 
177.impreza: Sesja poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu w setną rocznicę urodzin (1992).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
178.kult: DM: Julian Krzyżanowski wita na I piętrze polonistyki. Życie Warszawy 1994 nr 292 s. 12 (nota o odsłonięciu popiersia w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, 18 ...) szczegóły 
179.kult: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 166 (not. o urocz. związanych z 100. roczn. urodzin; org. Uniwersytet Warsz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Libera Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
180.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: Przemówienie na uroczystości odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 26 lutego 1998 r.. Rocznik Warszawski 1999 t. 28 s. 7-14  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
181.książka o twórcy: Etos inteligenta-humanisty pokolenia 1910. Osoba, działalność i twórczość profesora Zdzisława Libery. 2003 (Teresa Kostkiewiczowa: Słowo wstępne. - Andrzej Mencwel: Przymierze cz...) szczegóły 
  Lubomirski Jerzy Sebastian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
182.książka o twórcy: Nagielski Mirosław: Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Jan (1499-1560)
    imprezy (alfabet tytułów)
183.impreza: "Reformacja polska na tle reformacji europejskiej. W pięćsetlecie urodzin Jana Łaskiego (1499-1560)" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
184.impreza: "Adam Mickiewicz i kultura światowa" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: E.S.: Miłosz na uniwersytecie. Rzeczpospolita 1990 nr 115 s. 3 (spraw. ze spotkania na UW, 17 V 1990...) szczegóły 
186.artykuł: Z Miłoszem na Uniwersytecie. Gazeta Wyborcza 1990 nr 114 s. 8 (nota spraw. ze spotkania na UW...) szczegóły 
187.artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 114 s. 2 (not. o spotkaniu ze studentami, 17 V 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
188.książka o twórcy: Chojak Jolanta, Pawelec Radosław, Puzynina Jadwiga: Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida. 1994  szczegóły 
189.książka o twórcy: Kadyjewska Anna, Korpysz Tomasz, Puzynina Jadwiga: Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida. 2000 ([Słownictwo związane z następującymi pojęciami: chrześcijaństwo (z uwz...) szczegóły 
190.książka o twórcy: Korpysz Tomasz: Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida. 1998 (Wstęp. - Wolność: Wolność i bliskie jej pojęcia. Czynności zdobywania ...) szczegóły 
191.książka o twórcy: Słownik języka Cypriana Norwida. Zeszyt próbny. 1988  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obrębska-Jabłońska Antonina
    imprezy (alfabet tytułów)
192.impreza: "Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami" - konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej (1997).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Wacław Seweryn (Emir)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
193.książka o twórcy: Zielińska Zofia: Republikanizm spod znaku buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788-1790. Rozprawa habilitacyjna. 1988  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
194.impreza: Sesja Naukowa w 400-lecie urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1995).  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Dąbrowski Marcin: Juliusz Słowacki 1809-1849-1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 287-288 (nt. cyklu odczytów zorganizowanych przez Warszawski Oddział Towarzystw...) szczegóły 
196.artykuł: Głażewski Jacek: Z życia Uniwersytetu Warszawskiego (październik 2002 - kwiecień 2003). Barok 2003 nr 1 s. 227 (not. o wykładzie Michała Masłowskiego "Rola i maska w dramatach Słowac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
197.impreza: "Filozofia genezyjska Juliusza Słowackiego" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
  Sommerfeld Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
198.książka o twórcy: Mielczarski Cyprian: Między gramatyka scholastyczną a humanistczną. Komentarz Jana Sommerfelda Starszego do "Traktatu gramatycznego" Eberharda Hiszpańskiego (Strasburg 1499). 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
199.impreza: "Tuwim Współczesny" - Konferencja naukowa poświęcona Julianowi Tuwimowi z okazji 50. rocznicy śmierci (2003).  szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
200.artykuł: Rafalska Bożena: "Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki". Gazeta Lwowska 2000 nr 11/12 s. 10 (sprawozdanie ze spotkania z poetą oraz wydawcami i tłumaczami polsko-u...) szczegóły 
  Tyloch Witold
    imprezy (alfabet tytułów)
201.impreza: Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Witolda Tylocha (1991).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ustrzycki Andrzej Wincenty
202.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D2 (m.in. not. nt. wykładu "Moi mistrzowie" wygłoszonego przez Adama Zagaj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
204.książka: Dialogo intercultural - migracion de discursos. Domesticacion de lo descondocido. Memorias del Simposio International de la Catedra de Estudios Ibericos de la Universidad de Varsovia, Varsovia - Konstancin 15-19 de octubre de 1991 = Dialog międzykulturowy - migracja dyskursów. Oswajanie nieznanego. Materiały Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-Konstancin 15-19 października 1991. 1993 ([M.in. zawiera referaty:] Elżbieta Siarkiewicz: Un opusculo de Fr. And...) szczegóły 
205.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
206.książka: Naturalisme et antinaturalisme dans les litteratures europeennes des XIXe et XX siecles. Continuateurs et adversaires. Actes du colloque de Paris (16-17 avril 1991). 1992 (Danuta Knysz-Rudzka, Janina Kulczycka-Saloni: Presentation. - Michał T...) szczegóły 
recenzja: Gorilovics Tivadar: Revue de Litterature Comparee 1995 r. 69 nr 2 s. 256-257  szczegóły 
207.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
208.impreza: "Colloquium Prutenicum" - sesja poświęcona tematyce bałtyckiej i staropruskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Eckert Rainer: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 296-297  szczegóły 
209.impreza: "Człowiek - nauka - wiara" - sympozjum naukowe z okazji dwutysiąclecia chrześcijaństwa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bacia Bartosz, Ciecierski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum "Człowiek - Nauka - Wiara". Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 101-111  szczegóły 
artykuł: Baranowska Maria Małgorzata: Człowiek - Nauka - Wiara. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 179-184 (spraw...) szczegóły 
210.impreza: "Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Węcowski Piotr: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 4 s. 179-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
211.impreza: "Europa - Humanizm - Łacina między Wisłą a Dnieprem" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Grzesiowski Mieczysław: Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie. Meander 1994 nr 1/2 s. 106-107 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kossobudzka Wanda: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 229-230 (spraw....) szczegóły 
212.impreza: Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (2002).  szczegóły 
artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242-243 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
213.impreza: "Książki, biblioteki i kultura piśmienna kartuzów" - polsko-niemiecka konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Książka w kulturze kartuzów. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 164 (not....) szczegóły 
artykuł: Puchalski Jacek: Polsko-niemiecka konferencja "Książki, biblioteki i kultura piśmienna kartuzów". Bibliotekarz 1997 nr 3 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
214.impreza: "Kultura piśmienna kartuzów" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Oliński Piotr: Kultura piśmienna kartuzów. Kwartalnik Historyczny 1999 nr 4 s. 156-158 (sprawozdanie...) szczegóły 
215.impreza: "Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy" - międzynarodowe kolokwium (1991).  szczegóły 
artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 188-189  szczegóły 
216.impreza: "Orient i Egea" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Popko Maciej: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 138-140 (spraw....) szczegóły 
217.impreza: "Teatr, muzyka i sztuka na dworach europejskich renesansu i baroku" - międzynarodowy kongres (1996).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowy kongres "Teatr, muzyka i sztuka na dworach europejskich renesansu i baroku". Muzyka 1997 nr 1 s. 143-144 (not....) szczegóły 
artykuł: Sabik Kazimierz: Barok 1997 nr 1 s. 206-211 (omówienie...) szczegóły 
218.impreza: "Unia brzeska: uwarunkowania, konteksty i konsekwencje historyczno-kulturowe" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 505-507 (sprawozdanie...) szczegóły 
219.impreza: "W kręgu wielkich humanistów. Kultura Antyczna w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918-1945" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Bieżuńska-Małowist Iza: Meander 1989 nr 4/5 s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
220.impreza: "W kręgu wielkich humanistów. Kultura Antyczna w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918-1945" - wystawa (1987).  szczegóły 
artykuł: Bieżuńska-Małowist Iza: Meander 1989 nr 4/5 s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
221.impreza: "O wyższości fantastyki naukowej nad fantasy (i vice versa)" - sesja naukowa. ( w ramach Dni Polonistyki...) szczegóły 
artykuł: Pokrzywnicka Sylwia: O wyższości SF nad fantasy. Nowa Fantastyka 2001 nr 7 s. 79 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
222.impreza: Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Grygrowski Dariusz: Międzynarodowe Forum w Oświęcimiu. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 s. 7-8  szczegóły 
artykuł: Kurek-Kokocińska Stanisława: Informacja o literaturze dziecięcej. Bibliotekarz 1994 nr 7/8 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (pap): III Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich. Guliwer 1994 nr 4 s. 48-50 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 5 s. 39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
223.książka: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. 1994 ([Zbiór referatów z sympozjum naukowego "Kategoria dobra i zła w kultur...) szczegóły 
recenzja: Mroczka Katarzyna: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 160-161  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
224.impreza: "Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej" - sympozjum (2001).  szczegóły 
artykuł: Maciejewicz Dorota: Orfeusz od róznych stron. Ruch Muzyczny 2002 nr 18/19 s. 42-45 (mit o Orfeuszu jako temat pojawiający się w różnych dziedzinach sztuki...) szczegóły 
225.impreza: "Symbole w kulturach Azji i Afryki" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 140 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
226.impreza: "El hispanismo europeo a fin de siglo" - międzynarodowe sympozjum (1999).  szczegóły 
artykuł: Kulak Ewa: El hispanismo europeo a fin de siglo. Simposio Internacional, Varsovia, 2-3 de diciembre de 1999. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 235-236 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
227.książka: Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów. 1988 (T. 1: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
228.książka: Preis-Smith Agata: "Invention of Farewell" - American elegiac poetry from the Puritans to modern times. 1995 (Introduction. I. Elegy and the modern theory of genre. II. The New Eng...) szczegóły 
recenzja: Durczak Joanna: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 175-179  szczegóły 
recenzja: Lyra Franciszek: American Studies 1999 t. 17 s. 93-97  szczegóły 
229.książka: Wiśniewski Jacek: The Great Crusade. American literature of the First World War. 1995  szczegóły 
recenzja: Preis-Smith Agata: American Studies 1997 t. 15 s. 162-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    imprezy (alfabet tytułów)
230.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: The Conference of Polish Arabists. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 1 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrona Barbara: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 242-244  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: (es): Wieczór poezji arabskiej. Słowo Powszechne 1989 nr 31 s. 4 (sprawozdanie z Wieczoru Poezji Arabskiej "Mirbad" zorg. przez oddział ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Rilke Rainer Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
232.książka o twórcy: Surowska Barbara: Metamorfozy stylu w twórczości Rainera Marii Rilkego (Od lat najwcześniejszych po okres paryski). Rozprawa habilitacyjna. 1992  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Careme Maurice
    imprezy (alfabet tytułów)
233.impreza: Spotkanie na temat twórczości Maurice Careme'a (1990).  szczegóły 
artykuł: Wachowiak Regina: Spotkanie z twórczością Maurice Careme'a. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 39 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brazylijska / Hasła szczegółowe (brazylijska) / Hasła osobowe (brazylijska)
  Coelho Paulo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
234.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim, 18 V 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Literatura współczesna (chińska) / Życie literackie (chińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
235.impreza: Wieczór poświęcony literaturze chińskiej i polsko-chińskim stosunkom literackim (1997).  szczegóły 
artykuł: Zdaniewska Anna: Polsko-chińskie związki literackie. Sycyna 1997 nr 22 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
236.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
237.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
238.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
239.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
240.impreza: "Rewolucja francuska jako zespół mitów literackich" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Izabella: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 221-223  szczegóły 
241.impreza: "Słowo i rewolucje" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Izabella: "Słowo i rewolucje". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 179-180 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Cazin Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 15 II s. 3 (not. o przekazaniu przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Garcia Lorca Federico
    imprezy (alfabet tytułów)
243.impreza: "Federico Garcia Lorca en su centenario (1898-1998)" - kolokwium hiszpańsko-polskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Sawicka Anna: Federico Garcia Lorca en su centenario (1898-1998). Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    kult (alfabet autorów)
244.kult: A.P. : Nowa katedra. Uniwersytet 1995 nr 11 s. 3 (not. nt powstania na Uniwersytecie Warszawskim Katedry Erazma z Rotter...) szczegóły 
245.kult: EY : Katedra Erazma z Rotterdamu. Uniwersytet 1995 nr 13 s. 3 (not. nt powstania na Uniwersytecie Warszawskim Katedry Erazma z Rotter...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Hasła osobowe (japońska)
  Oe Kenzaburo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Japońscy wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Oe i Numano. Japonica 2000 [nr] 12 s. 122-124 (omówienie artykułu Mitsuyoshi Numano z 1997 roku poświęconego recepcji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
247.książka: Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994. To commemorate 75 years of the Japanese language teaching at Warsaw University. ([Zawiera m.in.:] Agnieszka Kozyra, Romuald Huszcza, Shigemasa Kukimoto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
248.tekst paraliteracki: Venclova Tomas: Osiem lat po upadku muru. Obóz 1997 [nr] 31/32 s. 27-43 (wykład wygł. podczas inauguracji sesji wileńskiej VI Wschodniej Szkoły...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: E.S.: Tomas Venclova: Mówię rzeczy gorzkie. Rzeczpospolita 1990 nr 130 s. 3 (spraw. ze spotkania na UW, 4 VI 1990...) szczegóły 
250.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dar optymizmu historycznego (Tomas Venclova na Uniwersytecie Warszawskim). Rzeczpospolita 1996 nr 152 s. 21 (sprawozdanie z wygłoszonego wykładu, 1 VII 1996...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska)
    imprezy (alfabet tytułów)
251.impreza: Tydzień Książki Litewskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Niemojewski Marcin: Tydzień Książki Litewskiej w Warszawie. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 133-136  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    książki (alfabet autorów)
252.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Lejnik Mjertyn
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Łużyckie 1992 nr 2 s. 116-117 (próbki przekładów pierwszej zwrotki wiersza przez studentów Filologii ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
254.książka: Literatur zwischen Rewolution und Restauration. Studien zu literarischen Wechselbeziehung in Europa zwischen 1789 und 1835. 1989 ([Zawiera m.in.:] K. Sauerland: Kann und darf das Volk herrschen? Bemer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o spotkaniu studentów z grupą pisarzy izraelskich, 19 V 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Keret Etgar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Kronika. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 139 (not. o wizycie w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego; War...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
257.książka: Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne. Materiały konferencji naukowych (10-11 czerwca, 17 grudnia 1992 r.). 1993 ([Zawiera ref. wygł. na konferencjach w Warszawie w dniach 10-11 VI, 17...) szczegóły 
258.książka: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. 2001 ([Dedykowane Antoniemu Semczukowi]. * Wstęp. * Część I. Profesorowi Ant...) szczegóły 
recenzja: Kopacz Katarzyna: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 312-314  szczegóły 
recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
259.impreza: "Literatura i słowo wczoraj i dziś. Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa i językoznawstwa rusycystycznego" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 101-102  szczegóły 
260.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. 2001 ([Dedykowane Antoniemu Semczukowi]. * Wstęp. * Część I. Profesorowi Ant...) szczegóły 
recenzja: Kopacz Katarzyna: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 312-314  szczegóły 
recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
262.impreza: "Literatura i słowo wczoraj i dziś. Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa i językoznawstwa rusycystycznego" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 101-102  szczegóły 
263.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Arsen'ev Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Samsonowicz-Górski Marcin: Dwa autografy W.K. Arsienjewa w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 183-193  szczegóły 
  Brjusov Valerijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Orłowski Jan: O pomocy okazanej Waleremu Briusowowi przez Uniwersytet Warszawski. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 19-23 (dot. m.in. relacji Briusowa z warszawskim środowiskiem naukowym, m.in....) szczegóły 
  Bukovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Maziarski Wojciech: Świat nie jest czarno-biały (Polemika z Władimirem Bukowskim). Obóz 1990 nr 19 s. 106-115 (dot. wypowiedzi pisarza na spotkaniu w sali Senatu Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
  Ratushinskaja Irina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
267.artykuł: Sadowski Marek: Za wiersze do łagru. Rzeczpospolita 1990 nr 242 s. 2 (spraw. z wieczoru aut. na UW, 15 X 1990...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Duerrenmatt Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Perspektywy 1990 nr 22 s. 3 (nota spraw. ze spotkania z F. Duerrenmattem na Uniwersytecie Warszawsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Historia literatury (turecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Majda Tadeusz: Modlitewnik turecki ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 17-19 (omówienie rękopisu osmańsko-tureckiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Grushevs'kijj Mikhajlo
    imprezy (alfabet tytułów)
270.impreza: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską" - międzynarodowa konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Hołyńska Tatiana: Sesja ku czci Mychajły Hruszewskiego. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 145-146 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską". Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 137-8  szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 1/2 s. 170-172  szczegóły 
artykuł: Przegląd Kresowy 1991 nr 5/6 s. 20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Historia literatury (węgierska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Barok 2003 nr 1 s. 230 (not. o wykładzie Jolanty Jastrzębskiej z Uniwersytetu w Groningen pośw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Leopardi Giacomo
    książki o twórcy (alfabet autorów)
272.książka o twórcy: Ugniewska Joanna: Elogio della poesia - saggi leopardiani. 1991  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
273.impreza: "Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939" - międzynarodowa konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939 (Międzynarodowa Konferencja w UW, 7-9 V 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 154-156 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 361-363 (omów.; jeden dzień konferecji poświęcono tematyce literackiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2 (not. o otwarciu Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    imprezy (alfabet tytułów)
275.impreza: "Rola elit w Czarnej Afryce" - Konferencja Afrykanistyczna (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 133-134 (nota...) szczegóły 
276.impreza: "Śladami ekspedycji Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej 1907-1909" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Bolimowska Wiesława: "Śladami ekspedycji Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej 1907-1909" - wystawa w galerii Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (maj 2000 r.). Afryka 2000 nr 11 s. 95-97  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Literatura współczesna (Afryki Subsaharyjskiej)
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Janas Krystyna: History of the Mass media in Ethiopia. 1991 (1. Introduction. 2. The Ethiopian press [charakterystyka czasopism od ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
278.impreza: "O rozumieniu obcych kultur" - Międzynarodowa Konferencja Indologiczna dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Schayera (1899-1941) ["On the Understanding Other Cultures" - the International Conference on Sanskrit and Related Studies to Commemorate the Centenary of the Birth of Stanisław Schayer (1899-1941)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Indologowie. Forum Akademickie 1999 nr 12 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Mejor Marek: Studia Indologiczne 1999 t. 6 s. 112-116 (zawiera także program konferencji...) szczegóły 
artykuł: "On the Understanding Other Cultures" - the International Conference on Sanskrit and Related Studies to Commemorate the Centenary of the Birth of Stanisław Schayer (1899-1941). Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 11-15 (lista uczestników i pragram konferencji...) szczegóły 
artykuł: Preface. Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 9-10 (przedmowa redaktorów Piotra Balcerowicza i Marka Mejora do t. 7 Stu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 156 (nota spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Grotowski Jerzy*
    imprezy (alfabet tytułów)
279.impreza: "Grotowski i co jest do zrobienia" - cykl imprez (1999).  szczegóły 
artykuł: KS: Tyle jeszcze do odkrycia. Spuścizna po Jerzym Grotowskim była tematem publicznej dyskusji w Warszawie. Życie 1999 nr 62 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Andzhejj Vajjda otvechaet na voprosy Iriny Zavishi i slushatelejj. Novaja Pol'sha 2000 nr 2 s. 9-12 (sprawozdanie ze spotkania na Uniwersytecie Warszawskim, z fragm. wypow...) szczegóły 
281.artykuł: Janion Maria: Podglądanie i zapatrzenie (Rozmowa podczas seminarium na Uniwersytecie Warszawskim 5 VI 1985). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 15/16 s. 104-107 (dot. filmu "Miłość w Niemczech"; ze wstępem: Dorota Roszkowska: Niezna...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Staniewski Włodzimierz: Zapiski do zajęć ze studentami w Katedrze Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (W ramach przygotowań do spektaklu "Metamorfozy"). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 34-39 (spektakl zrealizowany w Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Taborski Roman: O próbie utworzenia Katedry Historii Teatru na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 287-290  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Muzyka w teatrze
    imprezy (alfabet tytułów)
284.impreza: "Fonosfera w teatrze" - sympozjum (1995).  szczegóły 
artykuł: Augustyn Rafał: Fonosfera w teatrze. Ruch Muzyczny 1995 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Chwiłek Agnieszka: Muzyka 1995 nr 3 s. 119  szczegóły 
artykuł: "Fonosfera w teatrze". Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 183-184 (kalendarium przebiegu, not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gardzienice: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
    artykuły (alfabet autorów)
285.artykuł: Brenton Howard: W oślej skórze. Dialog [Warszawa] 1996 nr 8 s. 125-133 (nt. teatru oraz warsztatów prowadzonych wspólnie z Royal Shakespeary C...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
286.impreza: "Dwadzieścia lat okrywania Gardzienic" - sympozjon (1997).  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Cisza
    artykuły (alfabet autorów)
287.artykuł: Młynarczyk Magdalena: Teatr "Cisza". Uniwersytet 2003 nr 5 s. 5 (dot. studenckiego Teatru Cisza działającego przy Uniwersytecie Warszaw...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
288.impreza: Festiwal Teatrów Anglojęzycznych (1991).  szczegóły