Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Historia literatury polskiej - Literatura romantyzmu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
2.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. 1990 (Pierwotne założenia: Czym jest poetyka pragmatyczna? - Część I. W kręg...) szczegóły 
3.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
4.książka: Poszukiwania teoretycznoliterackie. 1989 (Wstęp: E. Czaplejewicz: Powroty i poszukiwania. * Cz. 1. Definicje syt...) szczegóły 
5.książka: Reflection on literature in Eastern and Western cultures. 1990 (Eugeniusz Czaplejewicz: A type of reflection and the literary genre. *...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 251-266  szczegóły 
7.artykuł: Siwicka Dorota: Pojęcie tonu w pracach Romana Ingardena o literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 37-47 (pojęcie tonu wypowiedzi dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena,...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Masłowski Michał: Tożsamość polska w kontekście europejskim. Nauka 2002 nr 2 s. 91-101 (dot. typów tożsamości w Polsce i Europie Środkowej wg koncpcji Erica E...) szczegóły 
9.artykuł: Różewicz Małgorzata: O Ingardenowskim rozumieniu kultury. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 87-93  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
13.artykuł: Lipatov A.: Nachala pol'skojj predromanticheskojj prozy XVIII veka. (Ehvoljucija khudozhestvennogo myshlenija i vnutrizhanrovye izmenenija v kontekste nacional'nogo i obshheevropejjskogo literaturnogo processa). x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
15.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
16.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
17.książka: Płuciennik Jarosław: Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej. ([Dot. obrazowania związanego z reprezentowaniem doświadczenia wzniosło...) szczegóły 
18.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
20.książka: Piechota Marek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. 1992 (Uwagi wstępne. - Tytuł od nazwy własnej do mikrokosmosu dzieła: Rozpoz...) szczegóły 
21.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
23.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
24.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
25.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Pretnar Anton: Mickiewicz i Presheren (Ze studiów nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 100-101 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ballada
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Skuczyński Janusz: Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. 1993 (Wstęp. - I. Klasyczna tragedia jako wzorzec dramatyzmu. II. Od "Mendog...) szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 231-238  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 796-797  szczegóły 
31.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Kowalczykowa Alina: Dramat. Poszukiwania modelowe polskich romantyków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 3-16  szczegóły 
33.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Łubieniewska Ewa: Wachlarz... i gęsie pióro. Wisełka 1990 nr 3 s. 8-12 (nt. listu romantycznego; głównie o korespondencji Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść poetycka
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Lasecka-Zielakowa Janina: Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu. 1990 (Wstęp. - W kręgu twórców i odbiorców powieści poetyckiej [o pow. poety...) szczegóły 
recenzja: J.L.: Romantyczna powieść poetycka. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Toast
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Stankowska Halina: Toasty romantyków. Opole 1992 nr 10/11/12 s. 46-51  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Szeląg Zdzisław: Literatura zabroniona 1832-1862 (Zjawisko, rynek, rozpowszechnianie). 1989 (Wstęp. - Ruchy społeczno-polityczne w Europie i nielegalne życie liter...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Bednarek Stefan: Kontakty 2002 nr 1 s. 30-31 (dot. wpływu literatury romantycznej na sytuację społeczną...) szczegóły 
42.artykuł: Bednarek Stefan: Współczesna kultura polska wobec wzorów romantycznych. Kontakty 2002 nr 1 s. 13-22 (nt. wpływu literatury romantycznej na sytuację społeczną w Polsce w la...) szczegóły 
43.artykuł: Molik Witold: Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 27-35  szczegóły 
44.artykuł: Rosiek Stanisław: Czy poeta powinien dać się portretować?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 181-188 (esej o roli ikonografii poetów oraz relacjach między tekstem a ciałem ...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Radość z tłumaczenia: o wzbogacaniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitanje poetike prevoda srpskih narodnih lirskih pesama u Poljskojj u doba romantizma. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
47.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
49.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
50.książka: Okoń Waldemar: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. 1992 ([Omówienie wątków i tematów literackich oraz gatunków epok romantyzmu ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
52.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
53.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
54.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
55.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
56.artykuł: Maliszewski Julian: Muzyka w liryce romantycznej. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 5-8 (streszcz. referatu...) szczegóły 
57.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. x nr s. ([w ks.:] Krzysztof Kopczyński: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. Kr...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Magia natury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Chwin Stefan: Romantyczna przestrzeń wyobraźni. 1989 ([Szkice o romantycznych toposach w lit. pol. XX w.]. - Literatura, his...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Romantyzm bez granic?". Twórczość 1990 nr 11 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Romantyzmu przestrzeń ogromna. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 111-116  szczegóły 
61.książka: Czapski Józef: Czytając. 1990 ( Jan Zieliński: Po co pisać? [wstęp]. - [Eseje Józefa Czapskiego:] Ści...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Eseistyka doświadczeń egzystencjalnych. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 9  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Józef Czapski - czytanie jako poznanie. Twórczość 1991 nr 2 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Bolewski Jacek: Czytając, patrząc, widząc.... Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 299-315  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Czapski świeci. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 32-34  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Czytając Czapskiego. Odra 1991 nr 7/8 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 743-744  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Nurt najcenniejszy". Życie Warszawy 1990 223 7  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Chwytać w słowa. Po prostu 1990 nr 45/46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Reflections of an emigre Pole. The Warsaw Voice 1990 nr 30 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: Odra 1990 nr 10 s. 112 (sprost. błędów druk., podp. Znak...) szczegóły 
sprostowanie: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 19 (dot. pominięcia na stronie tytułowej nazwiska Jana Zielińskiego, jako ...) szczegóły 
62.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
63.książka: Janion Maria: Wobec zła. 1989 ([Wstęp]. - "Patriota-wariat" [motyw Rejtana i szaleństwa po klęsce nar...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: W obronie romantyzmu. Znak 1990 nr 12 s. 83-88  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kły Rejtana. Polityka 1990 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wobec zła trwa nadzieja. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Powściągliwość i Praca 1991 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kamiński Gabriel Leonard: Jaki mrok cię okrążył. Że 1990 nr 9/10 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Coś na ząb. Puls 1990 nr 44 s. 133-137  szczegóły 
recenzja: Katz-Hewetson Janina: Czytając "Wobec zła". Arka 1991 nr 34 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Prometeusz w Gułagu. Trybuna 1990 nr 54 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kieniewicz Stefan: Mroki romantyzmu. Przegląd Powszechny 1990 nr 5 s. 302-306  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Czy Prometeusz może być zbawiony?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 8-10 (sprost. red. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 65...) szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Historii już nie ma?. Odra 1990 nr 10 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Szaleństwo i śmierć. Brulion 1990 nr 14/15 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Olender-Dmowska Elżbieta: Mieszkanie Baal Zebuba. Społeczeństwo Otwarte 1990 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm, prometeizm i zło. Czas Kultury 1990 nr 18/19 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Rejtan i wampiry. Tygodnik Powszechny 1990 nr 28 s. 8  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Kompleks szatana. Twórczość 1990 nr 9 s. 98-101  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lektury obowiązkowe. Pogląd 1990 nr 3 s. 52  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Za co kocham Marię Janion. Teatr 1990 5 39  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 304-309  szczegóły 
recenzja: Wasiak Jadwiga: Aplauz i gwizdy. Trybuna 1990 nr 30 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Imperium Romantyzmu. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: My i zła Europa. Gazeta Wyborcza 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
64.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
65.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
66.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
67.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
68.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
69.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
70.książka: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. 1990 (Ryszard Ocieczek: O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawnicz...) szczegóły 
recenzja: B.K.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 59 (nota...) szczegóły 
71.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
72.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
73.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999 (Słowo wstępne. * [Analizy i interpretacje wierszy:] Ireneusz Opacki: A...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 81  szczegóły 
74.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
75.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
76.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
77.książka: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. 2003 (Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu [dedykacja] * Anna Węgrzyniak, Tomas...) szczegóły 
78.książka: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. 1989 (T. 2. Lublin 1990, 291 s. Jerzy Jedlicki: Narodowość a cywilizacja. - ...) szczegóły 
recenzja: Odorowski Waldemar: "Co nasze, co wspólne". Nowe Książki 1991 nr 6 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Myśli różne o kulturze. Życie Warszawy 1990 272 7 (dot. t. 1, wyd. Lublin 1989...) szczegóły 
79.książka: Z dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. 1989 ([M.in. rozprawy pośw. literaturze i życiu lit.:] A. Wyczański: Odrodz...) szczegóły 
80.książka: Żelazny Jan: Motywy biblijne w twórczości wybitnych przedstawicieli literatury polskiej od Renesansu do Romantyzmu. 2002 (I. Renesans: Jan Dantyszek (1485-1548), Klemens Janicki (1516-1543), J...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Z.: Od oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska ok. 1800. Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Barok 1996 nr 1 s. 331-333  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
83.artykuł: Rajch Marek: Zensur als Herrschaftsinstrument des preussischen Regierung gegen polnische Fuehrungseliten. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 155-168 (dot. m.in. cenzurowania polskiej prasy i literatury...) szczegóły 
84.artykuł: Stępniewska-Holzer Barbara: Polacy w Oriencie. Z dziejów emigracji po powstaniu listopadowym. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 98-100 (m.in. nt. przebywających w Egipcie orientalistów...) szczegóły 
85.artykuł: Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław A.: O Muzeum UMK. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2002 nr 2 s. 14-15 (dot. m.in. rękopisów średniowiecznychh oraz rękopisów twórców: Cyprian...) szczegóły 
86.artykuł: Zajewski Władysław: Stan badań i osiągnięć historiografii polskiej nad wiekiem XIX. Universitas Gedanensis 1996 nr 14 s. 45-50  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Żurawska Jolanta: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. 2002 (I. Studia staropolskie. Średniowieczne konotacje pierwszych znanych "G...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 2003 nr 1 s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 224-226  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 224-225  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
89.artykuł: Potkowski Edward: Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu - pogrunwaldzkie dary Jagiełły. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Cesarz Elżbieta: Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych. 1999 ([Zawiera m.in.:] I. Spuścizna Polski Niepodległej. Adam Naruszewicz i ...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 2000 t. 84 s. 154-155  szczegóły 
92.książka: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. 1992 (I. Wprowadzenie: 1. Formacja oświeceniowa i jej badanie. 2. Chronologi...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
93.książka: Kurek Krzysztof: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. 1999 (I. "Geniusz, ten możny Pan, gustu jest hołdownikiem..." Wokół polskiej...) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski haletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
94.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1997 (T. 1. 1997, 335 s....) szczegóły 
95.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1996 (T. 1. 1996, 334 s. Julian Maślanka: Ignacy Krasicki - "Myszeida". - Zb...) szczegóły 
96.książka: Marek Edmond: La Constitution du 3 Mai 1791 dans la litterature polonaise et francaise (1791-1991). 1991 (I. Litterature politique [m.in. nt. Gazety Narodowej i Obcej i ...) szczegóły 
97.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
98.książka: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. 1999 (Wstęp. - Teresa Kostkiewiczowa: Notatki do syntezy historii literatury...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 217-218  szczegóły 
99.książka: O prosveshchenii i romantizme. Sovetskie i pol'skie issledovanija. 1989 ([M.in.:] T. Bieńkowski: Ideja progressa u pol'skich myslitelej epochi ...) szczegóły 
recenzja: Filatova N.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 111-113  szczegóły 
100.książka: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. 1997 ([Gustaw Ostasz: Słowo wstępne. - Alina Aleksandrowicz: Złoty gotyk, cz...) szczegóły 
101.książka: Piotrowski Wojciech: Studia historycznoliterackie (Z oświecenia i romantyzmu). 2000  szczegóły 
102.książka: Pusz Wiesław: Między Krasickim i Słowackim. Studia, eseje, opinie. 1992 ([Wstęp]. - I: Dobroć moralnej igraszki [nt. "Myszeis" Ignacego Krasick...) szczegóły 
103.książka: Pusz Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 2003 (W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wo...) szczegóły 
104.książka: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zbigniew Wójcik: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w r...) szczegóły 
105.książka: W kręgu Oświecenia i teatru. Prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. 1989 (J. Tazbir: Paradoksy sarmackiego konserwatyzmu. - A.V. Lipatov: Prosve...) szczegóły 
106.książka: Zgorzelski Czesław: "W Tobie jest światłość". Szkice o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu. 1993 ("Nigdy ten jeszcze praw swoich nie mazał..." (O poezji religijnej w ok...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 21 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 134-140  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: "W Tobie jest światłość". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 42  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
108.artykuł: Gawlik Stanisław: Idee pedagogiczne w pisarstwie kobiet polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1994 z. 4 (174) s. 77-88  szczegóły 
109.artykuł: Grzymała-Siedlecki Bohdan: Warszawskie salony XVIII i XIX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 188 s. 18 (nt. toczącego się w salonach życia literacko-artystycznego...) szczegóły 
110.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
111.artykuł: Kaleta Roman: Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 33-85  szczegóły 
112.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Życie literackie południowo-zachodniej Wielkopolski w 1. poł. XIX w. (Komunikat). Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 17-24  szczegóły 
113.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
114.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Słownik zaklętych słów do muzyki" (O librettach oper Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego). x ([w ks. zb.:] Opera polska w XVIII i XIX wieku. Pod red. Macieja Jabłoń...) szczegóły 
115.artykuł: Patro Magdalena: "Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 32-53 (nt. literatury...) szczegóły 
116.artykuł: Podgórska Joanna: Który życie strawił w Peterburku. Polityka 2003 nr 23 s. 80-84 (m.in. nt. związków polskich pisarzy z Sankt Petersburgiem...) szczegóły 
117.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
118.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
119.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Aneks bibliofilski do dziejów cenzorskich listów gończych za dziełami Adama Mickiewicza i innych autorów na Kielecczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. (Panu Czesławowi Miłoszowi). 1994 ([M.in. nt. działania cenzury wobec dzieła Maurycego Mochnackiego, Klem...) szczegóły 
121.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. - Konteksty europejskie. Hanna Voisin...) szczegóły 
122.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Słowo wstępne. Konteksty europejskie. Hana Voisine-Jechova: Antyk "zre...) szczegóły 
123.książka: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
124.książka: Axer Jerzy: Filolog w teatrze. 1991 (Wstęp. - Część pierwsza. Wśród scenariuszy greckich i łacińskich: Słow...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Teatr filologa. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 7  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 400-403  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: A philologist in the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 2 s. 43  szczegóły 
125.książka: Bachórz Józef: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. 2003 (O Emilii Plater i "Śmierci pułkownika". Narodziny i dzieje legendy. Ja...) szczegóły 
126.książka: Bittner Ireneusz: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. 1998 (I. Idea autoidentyfikacji. 1. "Odnajdywanie siebie". 2. "Uobecnianie s...) szczegóły 
127.książka: Błachnio Jan Ryszard: Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863. 1994 ([Dot. poglądów pisarzy: Ignacy Hołowiński, Feliks Kozłowski, Henryk Rz...) szczegóły 
128.książka: Bobrowska Barbara: Konopnicka na szlakach romantyków. 1997 (Wstęp. - I. Konrad, Anhelli, Irydion - Konopnicka o osobowościach wiel...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 372-373 (not....) szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Stachura Renata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
129.książka: Borejsza Jerzy Wojciech: Piękny wiek XIX. 1990  szczegóły 
130.książka: Borowczyk Jerzy: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. 2003  szczegóły 
recenzja: Radziwon Marek: Jak dziecię bagatelę napisało. Gazeta Wyborcza 2003 nr 191 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dzięki dociekliwości śledczych.... Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
131.książka: Brzozowski Jacek: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. 2002 (I. Notatki mickiewiczowskie. Szkic do historii diabłów i szatana. "Lit...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Zaczytywanie romantyków. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
132.książka: Bulgaryn Fadzej: Vybranae. 2003 ([M.in. dot. polskich pisarzy: Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz; zawie...) szczegóły 
133.książka: Burkot Stanisław: Polskie podróżopisarstwo romantyczne. 1988  szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 288-289 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: O podróżach. Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 118-129  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Życie Literackie 1989 nr 27 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Polskie podróżopisarstwo dokumentarne doby romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 153-159  szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 285-286  szczegóły 
134.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
135.książka: Cesarz Elżbieta: Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych. 1999 ([Zawiera m.in.:] I. Spuścizna Polski Niepodległej. Adam Naruszewicz i ...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 2000 t. 84 s. 154-155  szczegóły 
136.książka: Chojnacki Hieronim: Polska "poezja Północy". Maria, Irydion, Lilla Weneda. 1998  szczegóły 
137.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
138.książka: Chytrowski Wojciech: Filozofowie romantyczni o przyszłości Polski. 1993 ([Dotyczy pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Wojciech Gutko...) szczegóły 
139.książka: Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła, Kosman Marceli: Na wileńskiej Rossie. 1990 ([M.in.rozdz.:] W cieniu Juliusza [Euzebiusz Słowacki]. - Strażnik arch...) szczegóły 
140.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1997 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
141.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1992 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
142.książka: Cybenko Elena: Osobennosti pol'skojj i russkojj romanticheskojj prozy 30kh-40kh godov XIX veka. K probleme geroja i principov ego izobrazhenija. 1973  szczegóły 
143.książka: Dąbrowski Krzysztof: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. 1995 (Okres 1815-1830: Wyprawa na Górę Białą - Antoni Malczewski. Studia, po...) szczegóły 
recenzja: Domański Michał: Polacy nad Newą i Lemanem. Rota 2001 nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
144.książka: Dopart Bogusław: Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. 1999 (Wprowadzenie. I. "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i...) szczegóły 
recenzja: Biliński Krzysztof: Romantyczna synteza. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 296 (not....) szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Dryfująca komoda. Przekrój 1999 nr 32 s. 32  szczegóły 
145.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
146.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
147.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 1995 (Autor i... piszący. Poeta filozofem, czyli w kręgu wybranych idei, poj...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
148.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 2000  szczegóły 
149.książka: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii. 1988 (Przedmowa. * Część I: Idee: Stanisław Pieróg: Naród i filozofia (U źró...) szczegóły 
150.książka: Fabianowski Andrzej: Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. 1999 (Wykorzystanie związku intertekstualnego łączącego prozę Tadeusza Konwi...) szczegóły 
151.książka: Fabianowski Andrzej: Paryż romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Krasiński, Norwid. 1999 ([Zawiera m.in. noty o pobytach twórców w Paryżu, o miejscach w tym mie...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Nowe Książki 1999 nr 12 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: "Nowa Sodoma, to miasto ponure...". Tydzień 2000 nr 4 s. 15  szczegóły 
152.książka: Galster Bohdan: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
153.książka: Głombik Czesław: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. 1988 ([Zawiera także informacje passim o aut.:] F. Bentkowski, P. Chmielowsk...) szczegóły 
recenzja: Szotek Barbara: W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 196-200  szczegóły 
154.książka: Gutowski Wojciech: Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. 1991 (Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mi...) szczegóły 
155.książka: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. 2002 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. * Jacek Bartyzel: Antyk i dramat anty...) szczegóły 
156.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. 1991 ([M.in. o recepcji histiriozofii Georga Hegla przez przedstawicieli pol...) szczegóły 
recenzja: Łagowski Bronisław: Hegel w optyce polskiego romantyzmu. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 3 s. 146-149  szczegóły 
157.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Narodowe i uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu. 2002 (Wstęp. Narodowa, lecz inluzywna. Wobec tradycji filozofii liberalnej. ...) szczegóły 
158.książka: Janion Maria: Biografie romantyczne. 2002 (I. Portrety romantyków krajowych. Romantyk sarmacki (Wincenty Pol). Z ...) szczegóły 
159.książka: Janion Maria: Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi. 2000 (Misterium nieprzerwane. Forma i śmierć. Mówienie o tym. Zmierzch parad...) szczegóły 
recenzja: Bieńczyk Marek: Tytuł wszystkich Polaków. Gazeta Wyborcza 2001 nr 33 s. 12 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Uwrażliwiać i ostrzegać. Więź 2001 nr 9 s. 178-182  szczegóły 
recenzja: Droździk Irena: Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Faraon Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 64-66 (z not. biogr. autora na s. 66...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Gusła Marii Janion. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 78-81  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Nie unikniesz przeznaczenia. Rzeczpospolita 2001 nr 25 s. A10  szczegóły 
recenzja: Komar Michał: Komar [z tego cyklu:] Transport zwłok. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Kwiat w przeręblu. Polityka 2001 nr 5 s. 44-46 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Romantyzm raz jeszcze. Ha!art 2001 nr 2 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Bez pamięci o najbliższych - po co żyć?. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Osobna pamięć Polaków. O najnowszej książce Marii Janion. Tygodnik Powszechny 2001 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
160.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2000  szczegóły 
161.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Magia natury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
162.książka: Janion Maria: Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z histoii poezji i mentalności. 2001 (wznowienie rozprawy "Poezja w kraju. Próba syntezy" - wstęp do "Obrazu...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: W słońcu Mickiewicza. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zielińska Marta: O pożytkach z płaszcza. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 80-82  szczegóły 
163.książka: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyzm i historia. 2001  szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: Romantyzm: narodowe muzeum czy zapoznane źródło idei?. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 52-54 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
164.książka: Janion Maria: Romantyzm i jego media. 2001 (I. Studium o romantycznych ideach. Estetyka i natura. II. Studia o rom...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
165.książka: Janion Maria: Tragizm, historia, prywatność. 2000 (I. Tragizm. Tragizm "Konrada Wallenroda" [Adama Mickiewicza]. Czyn i k...) szczegóły 
166.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
167.książka: Kalembka Sławomir: Wielka Emigracja 1831-1863. 2003 (m.in. nt. pisarzy: Adama Mickiewicza, Joachima Lelelwela, Sewerya Gosz...) szczegóły 
168.książka: Kalembka Urszula: Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862. 2000 ([Wstęp. I. Czasopiśmiennictwo Wielkiej Emigracji (Zarys). II. Rządy ro...) szczegóły 
recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 2002 Z. 1 s. 106-108  szczegóły 
169.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
170.książka: Kalinowska Maria: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. 1989 ([O twórczości Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kam...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Czy nasz romantyzm ma samotność?". Twórczość 1990 nr 10 s. 101-104  szczegóły 
recenzja: Jarmocik Piotr: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 459-460  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Mowa - milczenie - samotność. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 307-313  szczegóły 
171.książka: Karpiński Wojciech, Król Marcin: Sylwetki polityczne XIX wieku. Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, Włodzimierz Spasowicz, Michał Bobrzyński, Aleksander Świętochowski, Jan Ludwik Popławski. 1974  szczegóły 
recenzja: Michalik Sebastian: Bohaterowie historii wobec opresji narodowej. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 30-32 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
172.książka: Kasperski Edward: Dyskursy romantyków: Norwid i inni. 2003 (Słowo wstępu. Część I. Dyskursy liryczne. I. O liryce Norwida. Autobio...) szczegóły 
173.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
174.książka: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. 2003 ([Zawiera m.in.] Wstęp [również w języku angielskim]. "Tyś niewolnik, ...) szczegóły 
175.książka: Kowalczykowa Alina: Czym był romantyzm?. 1990 (Słowo wstępne. - U źródeł nowego prądu. Zafascynowanie historią - czyl...) szczegóły 
recenzja: Korolczuk Włodzimierz: Czym był romantyzm?. Słowo Powszechne 1990 nr 242 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Romantyczne nieszczęście. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
176.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
177.książka: Kowalczykowa Alina: Warszawa romantyczna. 1987  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Akcent 1989 nr 4 s. 161-3  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Res Publica 1989 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Wokół przełomu romantycznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr postanisławowski. 1. Wrocław 1992, s. 267-...) szczegóły 
178.książka: Kraszewski Charles S.: The romantic hero and contemporary anti-hero in Polish and Czech literature. Great souls and grey man. 1998 (Rio Preisner: Preface. * Introduction. * I.: 1. Adam Mickiewicz - "Dzi...) szczegóły 
179.książka: Król Marcin: Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. 1985  szczegóły 
recenzja: Baran Zbigniew: Znak 1989 nr 2/3 s. 177-182  szczegóły 
180.książka: Król Marcin: Romantyzm - piekło i niebo Polaków. 1998 ([M.in. nt. żywotności idei romantycznych]...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 299 (not....) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Piekło i niebo Polaków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ani niebo, ani piekło. Gazeta Wyborcza 1999 nr 74 s. 18  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Niebo filozofa. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Wyznanie konserwatywnego radykała. Tygodnik Powszechny 1999 nr 11 s. 13  szczegóły 
181.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
182.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1999  szczegóły 
183.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1997 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Adam Mickiewicz. "Litwo! Ojczyzno moja!". Ju...) szczegóły 
recenzja: Ostowicz Halina: Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. Myśl Polska o Kresach 1998 nr 7 s. 2  szczegóły 
recenzja: (t.): Śląsk 1997 nr 12 s. 78 (nota...) szczegóły 
184.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 2003  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: Wilno w historii i na jawie. Kurier Wileński 2003 nr 138 s. 3  szczegóły 
185.książka: Kukiel Marian: Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne. 1994 ([Zawiera m.in.:] I. Rozprawy i studia: Polityka wschodnia księcia Adam...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: [Dwudziestowieczny] XX-wieczny wiek XIX. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Wielki posąg z jednej bryły. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
186.książka: Kuk Leszek: Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej): geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. 1996 (m.in. o poglądach Adama Mickiewicza i Adama Gurowskiego...) szczegóły 
187.książka: Kulecka Alicja: Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856. 1997 ([Na temat osób prowadzących badania dotyczące przeszłości słowiańskiej...) szczegóły 
recenzja: Zasztowt Leszek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 3/4 s. 147-151  szczegóły 
188.książka: Kurczak Justyna: Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie. 2000 (Wstęp. I. Utopia słowiańska. II. Tożsamość kulturowa Słowiańszczyzny. ...) szczegóły 
recenzja: Kola Adam: Lud 2001 t. 85 s. 356-358  szczegóły 
189.książka: Kurek Krzysztof: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. 1999 (I. "Geniusz, ten możny Pan, gustu jest hołdownikiem..." Wokół polskiej...) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski haletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
190.książka: Kurska Anna: Fragment romantyczny. 1989 (Wstęp. - Fragment romantyczny "pierwszym ogniwem nie skończonego szere...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Fragment romantyczny - po polsku". Twórczość 1990 nr 8 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Romantyczny kult fragmentu. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 67  szczegóły 
191.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
192.książka: Lacaussade Auguste: De la poesie polonaise. Article de la "Revue des Deux Mondes" t. 15, 1er aout 1846. 2002  szczegóły 
193.książka: Lasocka Barbara: Między klasycyzmem a romantyzmem. Trzy portrety. 1991 (Między klasycyzmem a romantyzmem. - Jan Maksymilian Fredro: 1. Dlaczeg...) szczegóły 
194.książka: Le Prophetisme et le Messianisme dans les lettres polonaises et francaises a l'epoque romantiques. Actes du Colloque organise par l'Institut de philologie romane et le Centre d'etudes francaises de l'Universite de Varsovie (septembre 1982). 1986  szczegóły 
recenzja: Jeune Somon: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 23-25  szczegóły 
195.książka: Lebioda Danuta M.: Romantycy i kapłani. Hierofania, teofania, świętość. 2003 (Romantyczna świętość. 1. Rodowód romantycznych hierofanii i teofanii. ...) szczegóły 
196.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Bryłka bursztynu. Literatura, regiony, pogranicza. 2001 (Wprowadzenie. - Literatura: Aurum poezji Zygmunta Krasińskiego. Męczeń...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romantyzm i wiek XX. Śląsk 2002 nr 9 s. 77  szczegóły 
197.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1996 (T. 1. 1996, 334 s. Julian Maślanka: Ignacy Krasicki - "Myszeida". - Zb...) szczegóły 
198.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1997 (T. 1. 1997, 335 s....) szczegóły 
199.książka: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1992 (Od redakcji. * Józef Bachórz: Poezja a powieść. Romantyzm a realizm. -...) szczegóły 
200.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
201.książka: Literatura romantyzmu. 2003  szczegóły 
202.książka: Lyszczyna Jacek: Literatura polskiego romantyzmu. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Słówko o romantyzmie. Śląsk 2002 nr 5 s. 76  szczegóły 
recenzja: Hajduk-Gawron Wioletta: Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach. Postscriptum 2002 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
203.książka: Ławski Jarosław: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz, Malczewski, Krasiński. 2003 (Od autora. I. Dziedzictwo - Przełom - Krytyka. Kobiety i literatura u ...) szczegóły 
204.książka: Makles Tadeusz Jacek: Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego. Z zagadnień mistycyzmu romantycznego. 1995 (Towianizm a poczatki mistycyzmu Słowackiego (Hipotezy). Potępienie mis...) szczegóły 
205.książka: Marx Jan: Wielcy romantycy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. 1999 ([Dedykacja:] Andrzejowi Święcickiemu. * [Zawiera wybrane utwory poetów...) szczegóły 
206.książka: Masłowski Michał: Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. 1998 (Wprowadzenie. - Romantyczna antropologia: Granice romantyzmu. Estetyka...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 112  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Ewa: Kosmiczny parlament. Apokryf 1998 nr 14 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 304-305 (not....) szczegóły 
recenzja: (el): "Fascynacje romantyczne". Przegląd Tygodniowy 1998 nr 41 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Przemiany bohatera Polaków. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 157-165  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 367-372  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2000 nr 6 s. 380-385  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Ryt romantyczny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Masłowski Michał: Święte błądzenie brata Adama [Mickiewicza]. Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 36-41 (wyw. z autorem ks.; rozm. Paweł Goźliński; z notą i fot....) szczegóły 
nawiązanie: Gołaszewska Katarzyna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 60  szczegóły 
recenzja: Regulski Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 197-203  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: W niewoli romantycznego paradygmatu. Didaskalia 1999 nr 30 s. 82-84  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
207.książka: Messianisme et Slavophilie. Colloque polono-francais, 2-7 octobre 1985, Cracovie, Universite Jagiellone. 1987  szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 235  szczegóły 
208.książka: Między krytyką a prozą artystyczną pozytywizmu i modernizmu. 1988 (Marek Piechota: W kręgu marzenia o eposie w drugiej połowie XIX wieku....) szczegóły 
209.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
210.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
211.książka: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. 1999 (Wstęp. - Teresa Kostkiewiczowa: Notatki do syntezy historii literatury...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 217-218  szczegóły 
212.książka: Nasze pojedynki o romantyzm. 1995 (Alina Witkowska: Przedmowa. - Romantyczna egzystencja: Maria Janion, M...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Romantyzm bliski i daleki. Twórczość 1997 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 4 s. 115  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
213.książka: Nawrocka Ewa (iberystka): W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny "homo politicus" w literaturze polskiej i argentyńskiej. 1998 (Studium o wzajemnych relacjach między jednostką i historią, oddziaływa...) szczegóły 
recenzja: Ziarkowska Justyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 156-160  szczegóły 
214.książka: Nie tylko o Norwidzie (Profesor Zofii Trojanowiczowej). 1997 (Część I. Współczesność i cokolwiek dalej. Edward Balcerzan: Zamieszkać...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 316-317 (not....) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rewia romantycznych dylematów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 344-354  szczegóły 
215.książka: Nowak Andrzej: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. 1994 ([Dot. koncepcji politycznych m.in. aut.: Adam Jerzy Czartoryski, Jan N...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Custine, Pipes i inni o Rosji. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 27 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Prokop Jan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 556-557  szczegóły 
216.książka: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Red. nacz. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska, S. Żółkiewski. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Zespół red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski. 1988 (M. Janion: Literatura romantyczna jako dokument spisków. - J. Maślanka...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 37 s. 15  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
217.książka: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. 1997 ([Gustaw Ostasz: Słowo wstępne. - Alina Aleksandrowicz: Złoty gotyk, cz...) szczegóły 
218.książka: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polonika zbierane po świecie. 1992 (Od autora. - Towianica w Turynie i Warszawie [w Muzeum Literatury im. ...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 235-238  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Tropiciel. Nowy Świat 1992 nr 84 s. 13  szczegóły 
recenzja: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 383-383 (nt. spotkania promującego książkę, zorganizowanego w Warszawie 6 III 1...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polonika. Tydzień 1993 nr 35 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 423-424  szczegóły 
recenzja: G.L.: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 144 (not....) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Ciekawostki, odkrycia, niedyskrecje (Prof. Odrowąż-Pieniążek nie tylko o Mickiewiczu). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Z Pieniążkiem po Paryżu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: Ratującemu polskie dziedzictwo - wdzięczność!. Ład 1992 nr 31 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zygmunt: Badacz poloników. Słowo Powszechne 1992 nr 102 s. 6  szczegóły 
219.książka: Opacka Anna: Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. 1998 (I. Punkt widzenia. II. Józefa Dunina-Borkowskiego imitowanie oralnej p...) szczegóły 
recenzja: Lyszczyna Jacek: Residuum oralne - ukryte oblicze romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 179-183  szczegóły 
220.książka: Opacki Ireneusz: W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. 1995 (Zamiast wstępu: Strofa z "Paryża" [o wierszu Juliusza Słowackiego]. "W...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Romantyzm w interpretacjach. Śląsk 1995 nr 1 s. 68  szczegóły 
221.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
222.książka: Owczarz Ewa: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym. 1993 (Wstęp. - I.: Niekonieczna konieczność. O początkowych partiach polskic...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 239-243  szczegóły 
223.książka: [Peterkiewicz Jerzy] [Pietrkiewicz Jerzy]: Proroctwo mesjanistyczne. Rzecz do ponownego rozważenia = Messianic Prophecy. A Case for Reappraisal. 1991 (na przykładzie twórczości pisarzy: William Blake, Adam Mickiewicz, Jul...) szczegóły 
224.książka: Piasecka Maria: Mistrzowie snu. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. 1992 (Wstęp: 1. Sen przed romantyzmem. 2. Sen i doświadczenie wewnętrzne w r...) szczegóły 
225.książka: Piotrowski Wojciech: Studia historycznoliterackie (Z oświecenia i romantyzmu). 2000  szczegóły 
226.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
227.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
228.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1996 (Od autorów. Alina Witkowska: Wstęp. - Część pierwsza. Ryszard Przybyls...) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Nareszcie jest!. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 95-102  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 324-325 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Współistnieć z romantyzmem. Rzeczpospolita 1997 nr 25 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: Romantyzm w nowym podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 179 (not. o prezentacji książki w Muzeum Literatury w Warszawie, 30 I 1997...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Krytyka literacka nowości książkowych. Bibliotekarz Płocki 1996 nr 2 s. 22 (nota...) szczegóły 
229.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2001  szczegóły 
230.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2000  szczegóły 
231.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Na półwiecze. Tygodnik Solidarność 1997 nr 13 s. 13  szczegóły 
recenzja: Duda Maria: "Romantyzm" Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Brakujące ogniwo. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Nowa synteza polskiego romantyzmu. Sycyna 1997 nr 10 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Dwoista synteza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Piechota Marek: Romantyzm klasycyzm podszyty. Śląsk 1998 nr 1 s. 82  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. (nt. promocji książki w Muzeum Literatury im.A. Mickiewicza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Romantyczna przygoda. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 6 (z fot. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
232.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1999  szczegóły 
233.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1998  szczegóły 
234.książka: Przychodniak Zbigniew: Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. 2001 ("Munimentum" Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. I. Romantyczny agon. P...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 273  szczegóły 
recenzja: Derlatka Anna: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 652-654  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Publicystyczne oblicze romantyzmu. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Mariusz: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 191-202  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Walka o rząd dusz. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
235.książka: Publicyści późniejszego romantyzmu wobec rządów zaborczych i spraw narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów. 1998 ([Zawiera m. in.:] Urszula Kalembka: Władanie Hohenzollernów na ziemiac...) szczegóły 
236.książka: Pusz Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 2003 (W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wo...) szczegóły 
237.książka: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. 1995 ([Wstęp]. - Marian Maciejewski: Biblie romantyków [Biblia jako źródło i...) szczegóły 
238.książka: Roguski Piotr: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
recenzja: Derecka Edyta: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
239.książka: Romantycy i Warszawa. 1996 (Stanisław Makowski: Wśród pisarzy romantycznej Warszawy. - Marek Kwapi...) szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Romantycy i Warszawa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 151-159  szczegóły 
240.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
241.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
242.książka: Romantyzm, Janion, fantazmaty. Prace ofiarowane profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. 1996 (Henryk Markiewicz: Notatki do historii motta w literaturze polskiej. -...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Obok Mistrzyni. Pogranicza 1997 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Czułe oddźwięku współbrzmienie. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 5 s. 110  szczegóły 
243.książka: Rudzki Edward: Delfina Potocka. 1990 ([Passim inf. o kontaktach Delfiny Potockiej z pisarzami: Zygmuntem Kra...) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Portret pięknej. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 39-41 (z fot. Delfiny Potockiej...) szczegóły 
244.książka: Ruszczyńska Marta: Ziewonia. Romantyczna grupa literacka. 2002 (Wprowadzenie. 1. Wokół modelu grupy literackiej [m.in. nt. poetów twor...) szczegóły 
245.książka: Rutkowski Krzysztof: Stos dla Adama, albo Kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami. 1994 ([Esej o religii i herezji w kręgu polskiej emigracji literackiej w Par...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Kilkanaście nie zanadto budujących scen z życia Wielkiej Emigracji. Twórczość 1995 nr 4 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Mickiewicz współczesny aż do bólu. Plus Minus 1995 nr 3 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kamela Małgorzata: Krzysztofa Rutkowskiego zmaganie z formą. Universitas 1996 nr 17 s. 77-81  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Klucz do spiżarni znaczeń. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Krupa Katarzyna: Jeszcze jeden niepotrzebnie ułożony stos. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1996 nr 2 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Apokatastaza z łazankami w tle. Ex Libris 1994 nr 63 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Narodowy horror w wielu odsłonach. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Sprawa o herezję Mickiewicza znowu na wokandzie. Res Publica Nowa 1995 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
246.książka: Sepkowski Andrzej: Utopie polskiego romantyzmu. Światopogląd a działanie. 1997 (I. Bunt romantycznych. 1. Narodziny pokolenia romantycznych. 2. Społec...) szczegóły 
247.książka: Sikora Adam: Myśliciele polskiego romantyzmu. 1992 (Słowo wstępne. Absolut i dzieje (Józef Maria Hoene-Wroński). W kręgu n...) szczegóły 
recenzja: Tanalski Dionizy: "Tworzę, więc jestem". Res Humana 1993 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
248.książka: Skubalanka Teresa: Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem. 1997 ([Wstęp. Styl romantyczny w języku poezji polskiej. Językowa kreacja Ja...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 323-324 (not....) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Studia nad językiem i stylem Norwida. Studia Norwidiana 1999 t. 15/16 (1997/1998) s. 168-181  szczegóły 
polemika: Skubalanka Teresa: Kilka uwag do recenzji moich prac o języku Norwida napisanej przez P. Henryka Dudę. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 375-376  szczegóły 
249.książka: Sofronova Ljudmila: Pol'skaja romanticheskaja drama. Mickievich, Krasin'skijj, Slovackijj. 1992 (Neskol'ko zamechanijj o kul'ture romantizma. "Dzjady" A. Mickevicha. M...) szczegóły 
recenzja: Bogomolova Natal'ja, Usakheva V.: Slavjanovedenie 1994 nr 1 s. 112-114  szczegóły 
250.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 2001  szczegóły 
251.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 1998 (1. Wstęp. 1.1. Stan badań słownictwa utworów romantycznych. 1.2. Przyd...) szczegóły 
recenzja: Lizisowa Maria Teresa: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. Konspekt 2000 nr 2 s. 101-104  szczegóły 
252.książka: Stachurski Lech: Heglizm polski. Elementy strukturalne. 1998 (I. Powstanie. 1. Józefa Kremera "Rys filozoficzny umiejętności". 2. Hi...) szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Heglizm polski. Res Humana 1999 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
253.książka: Stanisz Marek: Wczesnoromantyczne spory o poezję. 1998 (Wprowadzenie. I. Imitacja czy kreacja? Polemika z kategorią naśladowan...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 306-307 (not....) szczegóły 
recenzja: Nalepa Marek: Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 238  szczegóły 
254.książka: Stankiewicz Stanisław: Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Cz. I. Do roku 1830. Wilno 1936. 1936  szczegóły 
recenzja: Zgorzelski Czesław: Wśród wileńskich książek. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 121-123 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1937 nr 6...) szczegóły 
255.książka: Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. 1998 (I. 1. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Mickiewicza w środowisk...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
256.książka: Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). 1987  szczegóły 
recenzja: Aleksandravicius Egidijus: ("Literatura ir Menas" (Wilno)? [Gazeta Olsztyńska 1989 nr 157 ...) szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: O kulturze w Wilnie w latach międzypowstaniowych. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 315-320  szczegóły 
recenzja: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Małgorzata Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 1832-1863. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 243-248 (w języku francuskim...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Wers 1989 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Ewa: Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 131-134  szczegóły 
257.książka: Studia nad słownictwem XIX i XX wieku. 1993 ([Zawiera m.in.:] Władysław Kupiszewski: Wstęp. - Władysław Kupiszewski...) szczegóły 
258.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 3. Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościowych ...) szczegóły 
259.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 1. Ideologowie epoki Romantyzmu wobec współczesnych problemów Polsk...) szczegóły 
260.książka: Szeląg Zdzisław: Romantyzm i polityka. Materiały i szkice. 1996 (Mickiewicz w prasie powstania listopadowego [nt. wykorzystywania popul...) szczegóły 
261.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
262.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307 (not....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Znak 1999 nr 6 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (not....) szczegóły 
263.książka: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Egzystencjalistyczne królestwo albo romantyzm na wygnaniu. 1991 (I Egzystencjalistyczne przestrzenie jaźni: Założenia przedwstępne. Dla...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 233-236  szczegóły 
264.książka: Szymanis Eligiusz: Literatura polskiego romantyzmu. 1989  szczegóły 
265.książka: Śliwiński Marian: Człowiek-ryba. Szkice marynistyczne. 1991 (Krasińskiego podróż na Sycylię [Europa Południowa w twórczości poety]....) szczegóły 
266.książka: Śliwiński Marian: Czytając romantyków. 1997 (Romantyzm jako afirmacja heterogeniczności. Wokół opozycji "klasycyzm ...) szczegóły 
267.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
268.książka: Świderski Bronisław: Myth and scholarship. University students and political development in XIX century Poland. 1988 ([Studium o środowiskach studenckich Warszawy i Wilna w l. 1800-1830, m...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Inteligent pod presją. Res Publica 1990 nr 6 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 362-367  szczegóły 
recenzja: Neuger Leonard: Inteligencja jako ofiara losu. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Tomiak Janusz J.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 351-352  szczegóły 
269.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
270.książka: Trzynaście arcydzieł romantycznych. 1996 ([Wstęp]. * "Maria" Antoniego Malczewskiego: Marek Bieńczyk: Estetyka m...) szczegóły 
recenzja: Buś Marek: Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 908-912  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
271.książka: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
272.książka: Vasilenko Volodymyr: Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX w.. 1996 (Słowo od autora. J.[ózef] B.[ohdan] Zaleski, list na Ukrainę [do Micha...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 419-421  szczegóły 
recenzja: Makowski Stanisław: Pisarze polscy w archiwach ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
273.książka: Vilnius ir romantizmo kontekstal = Wileńskie konteksty roamntyczne. 1998 (Pratarme = Przedmowa. - Stanisław Burkot: O regionalizmie wileńskim w ...) szczegóły 
274.książka: W kręgu kultury litewskiej. 1991 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Andrzej Staniszewski: Twórczość J.I. K...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 137-138  szczegóły 
275.książka: W kręgu wielkich romantyków polskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Wstęp. - Barbara Kubicka-Czekaj: Mickiewicz w gronie rodzinnym. - Mar...) szczegóły 
276.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
277.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
278.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
recenzja: Śladecki Dariusz: Rota 1994 nr 3/4 s. 139 (nota...) szczegóły 
279.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem. 1993  szczegóły 
recenzja: Brzozowska Łucja: Czym więc jest ta polskość?. Kurier Wileński 1994 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Ty jesteś jak zdrowie. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 8  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Podróże sentymentalne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 30 s. 7  szczegóły 
artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
280.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1998  szczegóły 
recenzja: "Ja i Ojczyzna to jedno". Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 5 (nota z promocji książki i spotk. z Barbarą Wachowicz w Śródmiejskim Oś...) szczegóły 
recenzja: Zatorska Anna: Wprost 2000 nr 5 s. 84 (not....) szczegóły 
281.książka: Walicki Andrzej: Aleksander Hercen - kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. 1991 (Uwagi wstępne. I. Motywy słowianofilskie w myśli polskiej pierwszej po...) szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Hercen i "sprawa polska". Nowe Książki 1994 nr 5 s. 17-18 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
282.książka: Walicki Andrzej: Russia, Poland and universal regeneration. Studies on Russian and Polish thought of the romantic epoch. 1991 (Preface. I. Alexander Herzen's "Russian socialism" as a respause to Po...) szczegóły 
recenzja: Gleason Abbott: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 334-335  szczegóły 
recenzja: Grudzińska-Gross Irena: The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 110-112  szczegóły 
283.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 1995 (Część pierwsza: Polska szlachecka w świetle idei romantyzmu. Tło ideow...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 201-202 (not....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 253-254 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: "Czerep rubaszny" czy "złota czaszka"?. Tygodnik Solidarność 1996 nr 18 s. 16  szczegóły 
recenzja: E.N.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
recenzja: Ławski Jarosław: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 198-207  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marian: Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 146-150  szczegóły 
284.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 2001  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Sarmacja czy "sarmatyzm"?. Christianitas 2001 nr 8 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Krzemińska Magdalena: Romantyzm a dziedzictwo baroku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
285.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
286.książka: Witkowska Alina: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. 1997 (Obraz życia polskich emigrantów w okresie romantyzmu...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Wielkiej Emigracji portret własny. Twórczość 1997 nr 11 s. 100-104  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 325-326 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Codzienność Wielkiej Emigracji. Więź 1998 nr 7 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Emigracja jako forma życia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Pożyteczne ćwiczenie wyobraźni. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: J.Ł.: Odra 1998 nr 11 s. 119  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pustuła Edyta: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Na nie swoich schodach albo życie codzienne polskiej emigracji. Twórczość 1998 nr 2 s. 101-113  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Mała wielka emigracja?. Znak 1999 nr 3 s. 17-132  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Ci inni. Książki. Gazeta 1997 nr 9 s. 9 (Lektury nadobowązkowe, fel....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyn Iwona: Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 568-571  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Zofia: Bohaterowie bez koturnów. Pogranicza 1998 nr 3 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Universitas Gedanensis 1999 r. 11 nr 1/2 s. 289-291  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Emigracja od podszewki. Książki. Gazeta 1997 nr 7 s. 8 (sprost. autorki, Gazeta Wyborcza nr 168 s. 14...) szczegóły 
artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
287.książka: Witkowska Alina: Literatura romantyzmu. 1989  szczegóły 
288.książka: Witkowska Alina: Romantyzm. 2002  szczegóły 
289.książka: Witkowska Alina: Towiańczycy. 1989 (Dlaczego? Obraz człowieka. Miejsce Polski. Sekta. Mistrz [A. Towiański...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Adam, Wilno, wymówki, ekskuzy, mistrz Andrzej i my. Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Belusiak Bronisława: Magazyn Razem 1989 nr 11 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 463-465  szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 301-304  szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Kurier Polski 1989 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1561 s. 5  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Cienie towiańszczyzny. Ethos 1991 nr 1/2 s. 72-84  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 12 s. 111-4  szczegóły 
recenzja: Pyczek Wacław: Utopia towianinizmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 11-113  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Towianizm - próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 1, 4 (wywiad; rozm. Henryk Michalski...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
290.książka: Woźniczka-Paruzel Bronisława: "Dzieje ojczyste dla ludu" doby romantyzmu. 1990 (Wstęp. - Wśród autorów, wydawców i popularyzatorów "dziejów ojczystych...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Historia dla ludu. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
291.książka: Wójcicka Zofia: Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1831-1841. 1991 (Wstęp. Przedpowstaniowe relacje i sądy [nt. spuścizny Adama Jerzego Cz...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 715-717  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: W kręgu piśmiennictwa obozu Adama Jerzego Czartoryskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 1 (1992) s. 157-163  szczegóły 
292.książka: Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice. 1991 (Alina Aleksandrowicz: Odkrycie nowej natury i literatury (Nieznana pod...) szczegóły 
293.książka: Zaorska Barbara: Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle. 1988 ([Dot. pisarzy: Stefan Florian Garczyński, Henryk Kamiński, Zygmunt Kra...) szczegóły 
294.książka: Zaorska Barbara: Śladami lekarzy - polskich uchodźców popowstaniowych w XIX wieku. 1996 ([Zawiera m.in.:] "Znajduje zawsze siły na służenie innym" [sylwetka Kl...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: Po Powstaniu. Tydzień 2002 nr 38 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Choroby i lekarze Wielkiej Emigracji. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
295.książka: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. 1995 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "Na tropach sławy. Rysunki z...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
296.książka: Zgorzelski Czesław: Zarysy i szkice literackie. 1988 (I. Zarysy przebiegów historycznych: Liryczność poezji romantycznej. Ja...) szczegóły 
recenzja: Chachulska Bernadetta: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 98-102  szczegóły 
recenzja: Kłos Maria: Kultura [Warszawa] 1988 nr 39 s. 10  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: Tygodnik Powszechny 1989 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Za i przeciw 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 28 s. 10  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kto lubi historię literatury.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 43  szczegóły 
297.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
298.książka: Ziołowicz Agnieszka: Dramat i romantyczne "Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. 2002 (Uwagi wstępne. Dramat - synteza rodzajów literackich. Strefa lirycznoś...) szczegóły 
299.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
300.książka: Ziółek Jan: Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon I i Napoleon III. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kult Napoleona wśród polskich poetów emigracyjnych. M...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 226 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
301.książka: Żurawska Jolanta: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. 2002 (I. Studia staropolskie. Średniowieczne konotacje pierwszych znanych "G...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 2003 nr 1 s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 224-226  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 224-225  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Adamska Jolanta: Hrabianka i filomaci. Rzeczpospolita 1992 nr 221 dod. s. 6 (m.in. o zachowanych do obecnych czasów grobach Emilii Plater, Tomasza ...) szczegóły 
303.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
304.artykuł: Adrianek Mieczysława: Ingerencja cenzury w księgozbiory szkolne w r. 1853. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 61-68 (dot. akcji cenzury wobec bibliotek Królestwa Polskiego; z aneksem zawi...) szczegóły 
305.artykuł: Adrianek Mieczysława: O tropieniu książek przez carską cenzurę. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 34-39 (dot. działalności cenzury po 1831 w Lublinie i na Lubelszczyźnie; z an...) szczegóły 
306.artykuł: Akt założycielski Stowarzyszenia św. Stanisława. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 196-197 (z 1837; podpisali: Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Ignacy Domeyko, B...) szczegóły 
307.artykuł: Aleksiewicz Anna: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 7-36 (dot. także utworów i czasopism literackich; z licznymi przykładami ing...) szczegóły 
308.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Wątek ekologiczny w romantycznej filozofii języka. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1992 nr 107 cz. 1 (1991) s. 15-19  szczegóły 
309.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Folklor ukraiński w zainteresowaniach romantyków polskich. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 177-184  szczegóły 
310.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Romantyczny mit prasłowiańsko-narodowy a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 185-192 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
311.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Sielsko-rustykalny mit słowiański a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". (Na podstawie polskich czasopism literackich ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych XIX wieku). Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 491-501  szczegóły 
312.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Wokół noworoczników i almanachów literackich doby romantyzmu. Kultura duchowa ukraińskiego ludu w wileńskim "Bojanie". Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 381-390  szczegóły 
313.artykuł: Antyk Wariusz: Nieromantyczny... romantyzm. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5  szczegóły 
314.artykuł: Balcerak Joanna: Romantyczne itineraria krakowskie. Prace Polonistyczne 1994 seria 49 s. 171-185  szczegóły 
315.artykuł: Balcerzan Edward: Polska szkoła (nie tylko filmowa). Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 14 (fel. nt. współczesnego odbioru tradycji romantycznej...) szczegóły 
316.artykuł: Barseghian Bella: Pierwsi polscy osiedleńcy w Armenii w XIX w. i ich dorobek literacki. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
317.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
318.artykuł: Bednarek Antoni: Kaznodzieje romantyczni. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 237-242 (związek kaznodziejstwa z literaturą m.in.: Aleksy Prusinowski, Ludwik ...) szczegóły 
319.artykuł: Bieniarzówna Janina: Klasycyzm i romantyzm w literaturze pięknej. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
320.artykuł: Bieńczyk Marek: Zemsta Arymana. Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 73-75 (psychoanalityczne podejście do bohatera romantycznego...) szczegóły 
321.artykuł: Błaszczyk Leon Tadeusz: Antyk filomatów. Filomata 1993 nr 414 s. 99-114  szczegóły 
322.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
323.artykuł: Borkowska Alina: Przepych i przestroga. Wokół warszawskiej premiery "Roberta Diabła" [Giacomo] Meyerbeera. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 23-45 (dot. m.in. wrażenia, jakie wywarła paryska inscenizacja opery na Juliu...) szczegóły 
324.artykuł: Borowczyk Jerzy: Filomackie "credo". Franciszek Malewski przed komisją śledczą Nowosilcowa. Polonistyka 1999 nr 10 s. 602-608 (nt. Towarzystwa Filomatów, także o związkach z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
325.artykuł: Bułhak Andrzej: Romantyzm dzisiaj. Komunikaty 1996 nr 1 s. 3, 6 (idee romantyczne we współczesnym świecie...) szczegóły 
326.artykuł: Burkot Stanisław: Peregrinare necesse est.... Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 22 s. 103-124 (Sybir jako miejsce zesłania Polaków; na podstawie polskich relacji; fr...) szczegóły 
327.artykuł: Burkot Stanisław: Proza w okresie romantyzmu. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 97-110 (m.in. nt. koncepcji powieści historycznej w romantyzmie...) szczegóły 
328.artykuł: Burzywoda Urszula: Pisownia XIX-wiecznych druków górnośląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 23-39 (m.in. na podstawie utworów Józefa Lompy i Karola Miarki...) szczegóły 
329.artykuł: Charkiewicz Jarosław: Wybrane problemy stosunku starszych słowianofilów do spraw polskich. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 42-51 (poglądy Iwana Kirejewskiego i Aleksego Chomiakowa...) szczegóły 
330.artykuł: Chodubski Andrzej: Bezimienne kaukaskie strofy. Tygiel 2003 nr 3 s. 67-70 (nt. twórczości polskich zesłańców na Kaukaz...) szczegóły 
331.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
332.artykuł: Chojnacki Antoni: Sponsorzy romantycznej wyobraźni. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 16  szczegóły 
333.artykuł: Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej: Rzeźbiarz Wielkiej Emigracji. Spotkania z Zabytkami 1994 nr 10 s. 41-43 (o nagrobkach polskich pisarzy doby romantyzmu dłuta Władysława Oleszcz...) szczegóły 
334.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
335.artykuł: Chwin Stefan: Ciemna wrogość. Ex Libris 1993 nr 28 s. 1-2 (zjawisko "patriotycznej zdrady" wśród pisarzy epoki; fragm. ks.: "Lite...) szczegóły 
336.artykuł: Chwin Stefan: Pisarz i pokusy teologii. Plus Minus 2002 nr 10 s. D1-D2 (dot. m.in. stosunku twórców romantycznych do Boga oraz roli religii w ...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwowska Elżbieta: O "niedobrych sprawach" w sztuce. Plus Minus 2002 nr 14 s. A13 (list do redakcji...) szczegóły 
337.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
338.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O polskim bohaterze romantycznym po latach. Znak 1993 nr 12 s. 18-27 (m.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
339.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O romantycznym poznaniu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. 7-28 (refleksje o poznaniu w literaturze epoki...) szczegóły 
340.artykuł: Cygler Bogusław: Naród i religia w myśli politycznej Wielkiej Emigracji. x 1994 ([W ks. zb.:] Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tad...) szczegóły 
341.artykuł: Cysewski Kazimierz, Śliwiński Marian: Swedenborg w romantyzmie. Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 15-45 (nt. recepcji poglądów Emanuela Swedenborga w romantyzmie europejskim; ...) szczegóły 
342.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
343.artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Pierwsze pokolenie literatek polskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
344.artykuł: Dabertowa Eugenia R.: Modlitewniki pokolenia wielkopolskich "organiczników". Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 127-140 (dot. XIX w....) szczegóły 
345.artykuł: Danek Danuta: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm. Twórczość 2000 nr 9 s. 84-94  szczegóły 
346.artykuł: Demidowicz Tomasz: Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 229-259 (m.in. nt. ożywienia literackiego, naukowego, kulturalnego i teatralneg...) szczegóły 
347.artykuł: Dobosz Andrzej: Polskie wigilie poetów. Apokryf 1993 nr 4 s. 5 (m.in. o wigiliach Adama Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliu...) szczegóły 
348.artykuł: Domański Michał: Wizje trzech wieszczów Bolesława Biegasa. Rota 1998 nr 4 s. 70-72 (Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki w rzeźbie Bolesł...) szczegóły 
349.artykuł: Dopart Bogusław: Tworzenie bogactwa a więź narodowa w świetle literatury i filozofii doby romantyzmu. Universitas 1998 nr 21 [właśc. 22] s. 9-19  szczegóły 
350.artykuł: Dopart Bogusław: Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 193-211  szczegóły 
351.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
352.artykuł: Eisenbach Artur: The Polish Interfaith Alliance. Polin 1990 t. 5 s. 193-220 (działalność ugrupowań polskiej emigracji we Francji w latach 1842-1866...) szczegóły 
353.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
354.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
355.artykuł: Erber Czesław: Niebezpieczny Mickiewicz. Ikar 1995 nr 10 s. 36-37 (cenzura a dzieła Adama Mickiewicza...) szczegóły 
356.artykuł: Fert Józef: Towianizm i towiańszczyzna (Spór odnowiony). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 125-138 (szerzej nt. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
357.artykuł: Fiećko Jerzy: Buntownicy i solidaryści. O politycznych postawach Polaków na zesłaniu w epoce międzypowstaniowej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 267-277  szczegóły 
358.artykuł: Fiećko Jerzy: Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Polonistyka 1999 nr 10 s. 582 (wieloznaczność i nowatorstwo polskiego romantyzmu...) szczegóły 
359.artykuł: Frąckiewicz Joanna: Jan Nepomucen Leszczyński zapomniany warszawski dobrodziej pisarzy i artystów. Rocznik Warszawski 2002 t. 31 s. 89-111  szczegóły 
360.artykuł: Gach Piotr Paweł: Modlitwy za ojczyznę z lat 1861-1863. Rota 1996 nr 3/4 s. 88 (dot. pieśni patriotycznych w formie modlitw; z fot. aut....) szczegóły 
361.artykuł: Gawlik Stanisław: Idee pedagogiczne w pisarstwie kobiet polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1994 z. 4 (174) s. 77-88  szczegóły 
362.artykuł: Gierowski Józef Andrzej: Zwischen der polnischen Aufklaerung und Romantik. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
363.artykuł: Głosy o romantyzmie. Znak 1993 nr 12 s. 75-85 (wypow. aut.: Zygmunt Kubiak, Czesław Miłosz, Tadeusz Nyczek, Mieczysła...) szczegóły 
364.artykuł: Goldberg Halina: Chopin in Literary Salons and Warsaw's Romantic Awakening. The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 53-64 (m.in. wpływ atmosfery salonów literackich Warszawy i Puław oraz poezji...) szczegóły 
365.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
366.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 342-367 (omów. krytyczne prac nt. romantyzmu wydanych w roku 1983...) szczegóły 
367.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1991) s. 309-331 (omówienie krytyczne prac nt.romantyzmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
368.artykuł: Grabski Andrzej F.: Zjazd w Hambach a polska demokracja. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 51-61 (m.in. dot. Joachima Lelewela i założonego przez niego Lelewelowskiego ...) szczegóły 
369.artykuł: Grzęda Ewa: "Kaszel socyalny" a romantyczna narkomania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 76-86 (nt. zjawiska opiumowej narkomanii w dobie romantyzmu w środowisku roma...) szczegóły 
370.artykuł: Grzymała-Siedlecki Bohdan: Warszawskie salony XVIII i XIX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 188 s. 18 (nt. toczącego się w salonach życia literacko-artystycznego...) szczegóły 
371.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
372.artykuł: Grzywka Katarzyna: Stowarzyszenia w kręgu warszawskiego i berlińskiego salonu: warszawski Cech Głupców i berliński Kaffeter. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 169-177  szczegóły 
373.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
374.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
375.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
376.artykuł: Gumkowski Marek: Sprawa "Słowianina". Res Publica 1989 nr 2 s. 60-62 (nt. projektu założenia polskiego czasopisma w Kijowie w 1843 r. prze...) szczegóły 
377.artykuł: "Gwałtu, rety, co się dzieje", czyli "coś" poważnego o romantyzmie. Kresy 1994 nr 17 s. 6-16 (dyskusja nt. współczesnego odbioru romantyzmu; rozm.: Arkadiusz Bagłaj...) szczegóły 
artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
378.artykuł: Hawryszko Stanisław: Kultura polska między powstaniami - listopadowym 1831 i styczniowym 1863. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 46 s. 6 (także o literaturze...) szczegóły 
379.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 131-150  szczegóły 
380.artykuł: Hvisc Jozef: Ciągłość tradycji słowackiego i polskiego romantyzmu. Kontakty 2002 nr 1 s. 7-11 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
nawiązanie: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
nawiązanie: Michalek Jan: Kontakty 2002 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
381.artykuł: Inglot Mieczysław: Epoka Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 81-90  szczegóły 
382.artykuł: Inglot Mieczysław: Oblicza poetów (O romantycznym kulcie pisarzy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 17-28  szczegóły 
383.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 9-17  szczegóły 
384.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 100-106 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
385.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwspółcześnianie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34  szczegóły 
386.artykuł: Jacenko O.A.: Józef Oleszkiewicz w Petersburgu. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 265-280 (sylwetka mistyka i malarza, inspirującego polskich romantyków...) szczegóły 
387.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Szkoła białoruska" w polskiej literaturze romantycznej. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 113-121  szczegóły 
388.artykuł: Jacobson Matthew Frye: Martial art: Literarature and romantic militarism in turn-of-the-century Polonia. Polish American Studies 1994 t. 51nr 1 s. 5-19 (recepcja literatury romantycznej wśród Polonii amerykańskiej...) szczegóły 
389.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Początki Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski. Tydzień 1995 nr 49 s. 8 (nt. działalności założonego w 1832 r. w Londynie Literackiego Towarzys...) szczegóły 
390.artykuł: Jakubowski Marek N.: A język nasz dowodem naszej filozoficzności. Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 49-55 (dot. m.in. romantycznej "filozofii narodowej" ("filozofii czynu") w li...) szczegóły 
391.artykuł: Jakuszko Honorata: Czas przełomu (Novalis i wczesnoromantyczna filozofia dziejów). Akcent 1989 nr 1 s. 132-139  szczegóły 
392.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
393.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu. Rocznik Chopinowski 1990 t. 19 (1987) s. 33-48 (realizacja egzystencjalnego wzoru biografii artysty doby romantyzmu; n...) szczegóły 
394.artykuł: Janion Maria: Romanticism and the Beginning of the Modern World. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 45-66  szczegóły 
395.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyczne tematy egzystencji. Znak 1993 nr 12 s. 4-17 (wątki egzystencjalne w literaturze romantycznej, m.in. w "Kordianie" J...) szczegóły 
396.artykuł: Janion Maria: Romantyzm blaknący. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 146-154 (wykład inauguracyjny wygł. 1 X 1992 w Państwowej Wyższej Szkole Teatra...) szczegóły 
397.artykuł: Janion Maria: Skald as a romantic poet. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 1-10...) szczegóły 
398.artykuł: Janion Maria: "Szkoła białoruska" w poezji polskiej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 35-48 (m.in.: Jan Barszczewski, Tadeusz Łada-Zabłocki...) szczegóły 
399.artykuł: Janion Maria: Wallenrod reformy i Wallenrod spisku (Część druga). Znak 1989 nr 1 s. 3-23 (cd. z 1988...) szczegóły 
400.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie linii orenburskiej. Jan Witkiewicz. Zygmunt Sierakowski. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 315-327  szczegóły 
401.artykuł: Janion Maria: Wolny rynek marzeń. Życie Warszawy 1992 nr 131 s. 3 (wyw. nt.form istnienia romantyzmu we współczesności; rozm. Iwona D. Ba...) szczegóły 
402.artykuł: Jankowiak Stefan: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
403.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: Between reluctance and aversion: remarks on the negative attitudes of the British toward the November Uprising of 1830-1831 as reflected in contemporary memoirs and reports. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 87-113  szczegóły 
404.artykuł: Jaskuła Roman: Literatura historii Polski w wydawnictwach francuskich Karola Forstera w latach 1833-1879. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 59-81  szczegóły 
405.artykuł: Jaworski Wit: Czucie i wiara. Szkockie lekcje (Z dziejów polskiej recepcji ekonomii klasycznej i szkockiej filozofii zdrowego rozsądku). Koniec Wieku 1992 nr 4 s. 49-63, nr 5 s. 73-80 (gł. dot. Jana Śniadeckiego i Adama Mickiewicza...) szczegóły 
406.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
407.artykuł: Jedynak Stanisław: "Szkoła ukraińska" w polskim romantyzmie. Rota 1998 nr 2/3 s. 60-63 (dot. twórczości m.in. Michała Czajkowskiego, Zoriana Dołęgi-Chodakowsk...) szczegóły 
408.artykuł: Jędrychowska Barbara: Polscy zesłańcy polityczni w oświacie i kulturze Syberii XIX w.. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 36-39  szczegóły 
409.artykuł: Juchnowski Jerzy: O niektórych założeniach myśli politycznej głównych nurtów Wielkiej Emigracji. x 1997 ([W ks. zb.:] Studia historyczne i politologiczne. Wrocław 1997 s. 67-7...) szczegóły 
410.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
411.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 51 (not. o wykładzie Zbigniewa Sudolskiego "Filomaci na zesaniu" wygł. 16 ...) szczegóły 
412.artykuł: Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych w bibliotekach samorządowych województwa płockiego 1996 r.. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 65 (not. o prelekcji Zbigniewa Sudolskiego nt. "Filomaci na zesłaniu" w Si...) szczegóły 
413.artykuł: Kaleta Roman: Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 33-85  szczegóły 
414.artykuł: Kalla Barbara: Programma's van de romantiek in Nederland en in Polen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1995 nr 8 (1774) s. 25-33  szczegóły 
415.artykuł: Kamiński Antoni A.: Michaił Bakunin wśród członków Związku narodowego w Emigracji Polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 89-106  szczegóły 
416.artykuł: Kamiński Konstanty S.: Polacy w Szwajcarii (1832-1863). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1990 z. 92 s. 182-214 (dotyczy także pisarzy...) szczegóły 
417.artykuł: Kamionka-Straszak Janina: Warszawska odmiana wczesnego romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 9-22  szczegóły 
418.artykuł: Karpińska Małgorzata: Aganci tajnych policji w oczach satyry powstania listopadowego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 73-86 (poezja sat. pośw. tajnej policji; z fragm. utworów...) szczegóły 
419.artykuł: Kempa Andrzej: Były takie karnawały. Odgłosy 1989 nr 2 s. 15 (fel. o poezji 1. poł. XIX w., głównie anonimowej, nawiązanie do sytuac...) szczegóły 
420.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 158-162...) szczegóły 
421.artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
422.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o odczycie Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzecz...) szczegóły 
423.artykuł: Knapczyk Agata: Profetyzm romantyczny jako czynnik sprawczy teologii mariawickiej w latach 1922-1935 na podstawie twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 103-130 (mariawityzm jako oryginalne polskie wyznanie założone przez Magdalenę ...) szczegóły 
424.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cztery romantyczne wizje Sobotniej Góry. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 37-58 (góra Sobótka (Ślęża) w pismach Jerzego Samuela Bandtkie, Romana Zmorsk...) szczegóły 
425.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kresy jako kategoria aksjologiczna. x 1997 ([W ks.:] Kresy - pojęcie i rzeczywistość. Red. Kwiryna Handke. Warszaw...) szczegóły 
426.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
427.artykuł: Kolbuszewski Jacek: ...żeś Polak, mieszkaniec. Regiony 1992 nr 2 s. 71-79 (nt. pojmowania Europy przez romantyków słowiańskich...) szczegóły 
428.artykuł: Konarska Barbara: Emigranci polscy we Francji po powstaniu listopadowym, którzy otrzymali obywatelstwo francuskie. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1996 t. 3 s. 1-57 (m.in. pisarze: Władysław Chodźkiewicz, Aleksander Chodźko, Edmund Choj...) szczegóły 
429.artykuł: Konarska Barbara: Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 153-174 (m.in. nt. działaln. Towarzystwa Literackiego, Księgarni Polskiej i Bib...) szczegóły 
430.artykuł: Konopka Maria: Upowszechnianie tekstów literackich w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1822-1863 za pośrednictwem tanich edycji.. Studia o Książce 1989 t. 18 s. 139-172  szczegóły 
431.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. x nr s. ([w ks.:] Krzysztof Kopczyński: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. Kr...) szczegóły 
432.artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
433.artykuł: Kotlarski Grzegorz: Dydaktyzm historiozoficzny "romantyków wielkopolskich" filozoficzny protagonizm (B. Trentowski - K. Libelt - A. Cieszkowski). Zeszyty Filozoficzne 1995 z. 4 s. 5-48  szczegóły 
434.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne dziedzictwo i tradycja. x 1993 ([W ks. zb.:] Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 171-183...) szczegóły 
435.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne stylizacje autoportretu. Kilka uwag. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 11-18  szczegóły 
436.artykuł: Kowalczykowa Alina: Wartości niematerialne w literaturze polskiej. Spotkania z Zabytkami 2002 nr 5 s. 9-10  szczegóły 
437.artykuł: Kowalska Alina: Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
438.artykuł: Kozak Stefan: U źródeł romantycznego ukrainizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 118-139 (nt. tzw. szkoły ukraińskiej w polskiej literaturze romantycznej i pogl...) szczegóły 
439.artykuł: Kozikowska Anna: "...cała Polska młoda wydana w ręce Heroda..." Proces filomatów i filaretów w Wilnie 1823/24. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
440.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
441.artykuł: Krause Friedhilde: Zur preussischen Zensurpraxis nach 1833 und zum Pflichtexemplar aus dem Grossherzogtum Posen im Bestand der Koeniglichen Bibliothek zu Berlin. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 123-130  szczegóły 
442.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Z dziejów romantycznej idei narodu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 67-88 (m.in. poglądy: Maurycego Mochnackiego, Adama Mickiewicza, Joachima Lel...) szczegóły 
443.artykuł: Król Marcin: Romantyzm wysoki i postromantyzm usługowy. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 19-24 (m.in. cechy polskiego i europejskiego romantyzmu...) szczegóły 
444.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Aspekty działalności pruskiej cenzury w Wielkopolsce do 1848 roku. x 2002 ([w ks. zb.:] Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku. Materiały k...) szczegóły 
445.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura pruska wobec polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks.:] Grzegorz Kucharczyk: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach ...) szczegóły 
446.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura w Prusach Wschodnich (do 1848 roku). Ograniczenia i aspekty działania. Zapiski Historyczne 2001 t. 66, z. 1 s. 37-65  szczegóły 
447.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: "Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r.. Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 159-174  szczegóły 
448.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
449.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Philosophie und Politik in der polnischen Romantik. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1999 z. 13 s. 85-91  szczegóły 
450.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
451.artykuł: Kurczak Justyna: Antynomia: Polska - Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 151-168 (m.in.: Adam Gurowski, Józef Maria Hoene-Wroński, Zygmunt Krasiński, Ad...) szczegóły 
452.artykuł: Kurczak Justyna: Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 157-192  szczegóły 
453.artykuł: Kurek Jacek: Religijne dziedzictwo sarmatyzmu. Christianitas 2003 nr 15/16 s. 171-178 (m.in. nt. sarmatyzmu w okresie polskiego romantyzmu...) szczegóły 
454.artykuł: Legutko Ryszard: Polska szkoła i koniec romantyzmu. Życie 2001 nr 150 s. 16 (nt. współczesnej recepcji literatury romantycznej...) szczegóły 
455.artykuł: Lewandowski Franciszek: Kto wyda "Mistrza Andrzeja"?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 91 s. 10 (list do red. dot. poszukiwania wydawcy własnej książki o Andrzeju Towi...) szczegóły 
456.artykuł: Lewandowski Jan: Wielka Emigracja. Rota 1997 nr 2/3 s. 25-27 (z portr. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowack...) szczegóły 
457.artykuł: Lis Kazimiera: O romantycznym marzycielstwie, marzeniach i marzycielach (Z badań nad bohaterem romantycznym). Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 15-23  szczegóły 
458.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
459.artykuł: Lyszczyna Jacek: Romantycy - nasi współcześni?. Postscriptum 2002 nr 4 s. 6-14 (czy obecnie romantyzm jest postrzegany jako formacja kulturowa zawsze ...) szczegóły 
460.artykuł: Lyszczyna Jacek: Śląski romantyzm. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 51-64 (szerzej o twórczości Norberta Bonczyka...) szczegóły 
461.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
462.artykuł: Łucka Anna: 150. Pielgrzymka Polaków do Montmorency. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 12-13 (m.in. nt obecności polskich pisarzy emigrantów w Montmorency w XIX w.,...) szczegóły 
463.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
464.artykuł: Majewska Barbara: Misteria szyickie taazije w relacjach polskich z XIX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 251-263  szczegóły 
465.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Rola książki w kształtowaniu więzi międzyzaborowej w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr 19 (1726) s. 75-89 (w tym o roli bibliotek i towarzystw naukowych...) szczegóły 
466.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w przedlistopadowej Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "Narodziny romantyzmu w Warsz...) szczegóły 
467.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm warszawski - czyli debiut ukraińskiej szkoły poetów. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 154-164  szczegóły 
468.artykuł: Maksymowicz Wacław B.: Grzech jako królewska droga zbawienia. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 46-49 (dot. paradoksu grzechu w literaturze okresu romantyzmu i do romantyzmu...) szczegóły 
469.artykuł: Malicki Włodzimierz: Uczniowie i zwolennicy polskiej "filozofii narodowej" w Wielkim Księstwie Poznańskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica 1991 nr 8 (22) (1151) s. 217-227  szczegóły 
470.artykuł: Marciniak Ryszard: Miłosław za czasów Kościelskich. Kronika Wielkopolski 2002 nr 3 s. 36-54 (dot. m.in. znaczeniu dworku w Miłosławiu w życiu kulturalnym pod zabor...) szczegóły 
471.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
472.artykuł: Marsagiszwili Elgudża: "Polacy na drogach Gruzji...". Kraj Rad 1989 nr 25 s. 39 (m.in. nt. "grupy kaukaskiej"...) szczegóły 
473.artykuł: Masłoń Krzysztof: Łabędzi śpiew. Rzeczpospolita 2002 nr 43 s. A9 (dot. romantyczności polskiej kultury po 1989 roku; relacja z panelu zo...) szczegóły 
474.artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
475.artykuł: Masłowski Michał: Tożsamość polska w kontekście europejskim. Nauka 2002 nr 2 s. 91-101 (dot. typów tożsamości w Polsce i Europie Środkowej wg koncpcji Erica E...) szczegóły 
476.artykuł: Masłowski Michel: Le renversement copernicien du romantism polonais. Revue des Etudes Slaves 1994 t. 66 nr 2 s. 297-306  szczegóły 
477.artykuł: Maślanka Julian: W poszukiwaniu słowiańskiej "Iliady" w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 31-33 (o romantycznych poglądach na możliwość istnienia w pieśniach ludowych ...) szczegóły 
478.artykuł: Maternicki Jerzy: Wojny kozackie XVII wieku w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 209-224 (w świetle dzieł: Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje Królestwa Polskiego, Ka...) szczegóły 
479.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
480.artykuł: Matusik Przemysław: Chrześcijaństwo a początki narodu i państwa polskiego w wielkopolskich dyskusjach w XIX wieku (do 1861). Kronika Wielkopolski 2002 nr 4 s. 41-56 (dot. również udziału pisarzy...) szczegóły 
481.artykuł: Matusik Przemysław: Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego. Kronika Miasta Poznania 1996 nr 3 s. 66-84 (o poglądach pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Jan Koźmian...) szczegóły 
482.artykuł: Merdas Alina: Chrystus romantyków. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 7 s. 17-19 (stosunek do Jezusa Chrystusa w polskiej literaturze romantycznej...) szczegóły 
483.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 4 s. 79, 90, 97 (o staraniach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o zakupienie oryginałó...) szczegóły 
484.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 74 (not. o przekazaniu rękopisów trzech wieszczów w depozyt Książnicy Pomo...) szczegóły 
485.artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
486.artykuł: Molik Witold: Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 27-35  szczegóły 
487.artykuł: Morawski Stefan: Czy romantyzm jest dzisiaj żywy?. Principia 1991 t. 4 s. 53-66 (czym jest romantyzm z filozoficznego punktu widzenia...) szczegóły 
488.artykuł: Morcinek-Cudak Barbara: Lista lektur nieobowiązkowych. Postscriptum 2002 nr 4 s. 176-178 (propozycja najciekawszych tytułów opracowań o polskim romantyzmie...) szczegóły 
489.artykuł: M.S.: Rękopisy ozdobione akwarelą Słowackiego. Rzeczpospolita 2001 nr 275 s. A7 (not. nt. aukcji szczecińskiego antykwariatu We-el, na której wystawion...) szczegóły 
490.artykuł: Narbutt Jerzy: Filomackie tropy. Magazyn Wileński 1990 nr 18 s. 7 (m.in. o korespondencji Filomatów...) szczegóły 
491.artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] Pokazać czy przekazać. Ład 1995 nr 34 s. 8 (fel. nt. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicz...) szczegóły 
492.artykuł: Nasiłowska Anna: Płaszcz Konrada. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 1-4 (współczesna recepcja historycznoliteracka epoki romantyzmu; wstęp reda...) szczegóły 
493.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością (dokończenie:) Legenda i rzeczywistość konfederacji barskiej. Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 1, 6 (m.in. analogie do sytuacji w Polsce po 2000 r.; m.in. w opiniach Andrz...) szczegóły 
494.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością: Widmo Sarmacji; 1. Aneks Trybuny 2000 nr 91 s. 1, 6 (nt. współczesnego stosunku do tradycji romantycznej i o sarmackim anty...) szczegóły 
495.artykuł: Nowacka Teresa: Inteligenckie Wilno pierwszej ćwierci XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 49-54 (atmosfera intelektualna, kulturalna, literacka Uniwersytetu Wileńskieg...) szczegóły 
496.artykuł: Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium? Koncepcje polityczne i fantazje kręgu Adama Czartoryskiego 1832-1947. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 197-223  szczegóły 
497.artykuł: Nowak Andrzej: Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli wielkiej emigracji. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1992 t. 27 s. 7-28  szczegóły 
498.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
499.artykuł: Nowak Andrzej: The Conception of Panslavism in the Political Thought of the Great Emigration. Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 29-54  szczegóły 
500.artykuł: Nowicka Elżbieta: Kresy romantyków. Polonistyka 1997 nr 4 s. 201-206 (mit kresowy w literaturze romantycznej...) szczegóły 
501.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Słownik zaklętych słów do muzyki" (O librettach oper Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego). x ([w ks. zb.:] Opera polska w XVIII i XIX wieku. Pod red. Macieja Jabłoń...) szczegóły 
502.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
503.artykuł: Occheli Wiera: O "kaukaskiej grupie" polskich poetów (twórczość Ksawerego Pietraszkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 101-105 (także o Tadeuszu Ładzie Zabłockim, Władysławie Strzelnickim i Leonie J...) szczegóły 
504.artykuł: Olszański Grzegorz: Tajemnice nie-bycia albo cień niebieskiego fraka i żółtej kamizelki. Opcje 1995 nr 4 s. 21-23 (motyw samobójstwa w twórczości romantyków; z not. o Grzegorzu Olszańsk...) szczegóły 
505.artykuł: Olszewski Andrzej M.: Problems of the national consiousness in the capital of Galicia. x 1991 ([W ks. zb.:] Cultural institutions in the 19th century as an example o...) szczegóły 
506.artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyzm to walka o oddech. Śląsk 1995 nr 2 s. 18-21 (wyw. nt. badań nad literaturą romantyczną; rozm. Marian Kisiel; z fot....) szczegóły 
507.artykuł: Ossowska Danuta: O poezji kaukaskiego wygnania. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 23-41 (dot. twórczości poetów: Tadeusz Łada Zabłocki, Ksawery Pietraszkiewicz...) szczegóły 
508.artykuł: Ostrowski Witold: Social aspects of literary evoluation in England and in Poland. x 1989 ([W ks. zb.:] Literatura angielska i amerykańska (Problemy recepcji). L...) szczegóły 
509.artykuł: Owczarz Ewa: Trzy wersje mitu słowiańskiej dawności w prozie Dominika Magnuszewskiego, Julii Woykowskiej i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 59-74  szczegóły 
510.artykuł: Parulska Marta: Etiuda o pokoleniu Filomatów. Rota 2000 nr 1/2 s. 14-20  szczegóły 
511.artykuł: Patro Magdalena: "Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 32-53 (nt. literatury...) szczegóły 
512.artykuł: Piątkowski Leszek: Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna Polaków na Zakaukaziu w XIX i na początku XX wieku. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 ...) szczegóły 
513.artykuł: Piechota Marek: Romantyczne plotki i niedyskrecje. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr7 s. 11-12 (nt. badań biografii pisarzy romantycznych...) szczegóły 
514.artykuł: Pieróg Agata: Sądy o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim w dwu listach do Leonarda Niedźwieckiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 91-98 (z tekstami listów do Leonarda Niedźwieckiego: od Walentego Sewruka z 1...) szczegóły 
515.artykuł: Pieścikowski Edward: Dziewiętnastowieczny Poznań - kulturalna Beocja czy ostoja myśli polskiej?. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 37-50 (życie literackie Poznania w okresie zaborów...) szczegóły 
516.artykuł: Pieścikowski Edward: Życie literackie Poznania w pierwszej połowie XIX wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
517.artykuł: Pirie Donald: The agony in the garden: Polish Romanticism. x 1988 ([W ks. zb.:] Romanticism in national context. Cambridge 1988, s. 317-3...) szczegóły 
518.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
519.artykuł: Podgórska Joanna: Który życie strawił w Peterburku. Polityka 2003 nr 23 s. 80-84 (m.in. nt. związków polskich pisarzy z Sankt Petersburgiem...) szczegóły 
520.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Filomaci toruńscy (w 90. rocznicę procesu toruńskiego). Rocznik Toruński 1991 t. 20 s. 149-176  szczegóły 
521.artykuł: Poradowski Michał: Prekursorzy Polskiej Prawicy Narodowej. Myśl Polska z Książką 1994 nr 6 s. 1, 2 (dot. środowiska Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
522.artykuł: Pośpiech Jerzy: Epoka romantyzmu w pracach Stanisława Wasylewskiego. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 3-21  szczegóły 
523.artykuł: Potthoff Wilfried: Volkstumromantik und etnographische Prosa in der polnischen und cechischen Literatur der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts. ([W ks. zb.:] Slavische Studien zum X Internationalen Slavistenkongress...) szczegóły 
524.artykuł: Prokof'eva D.: Problemy ehpigonstva i literaturnye svjazi. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 2 s. 144-151 (na materiale poezji polskiej i rosyjskiej...) szczegóły 
525.artykuł: Przybylski Ryszard: Niebiańskie pustkowie. Twórczość 1998 nr 10 s. 52-72 (nt. pobytu polskich romantyków w Kampanii Rzymskiej...) szczegóły 
526.artykuł: Przybył Jan: Romantyzm, katolicyzm, antyklerykalizm. Katolicyzm jako ideał i rzeczywistość w myśli przedstawicieli romantyzmu polskiego. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 81-97 (dotyczy pisarzy: Zygmunt Szczęsny Feliński, Zygmunt Krasiński, Adam Mi...) szczegóły 
527.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm - kontynuacja i wyzwanie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 260-265 (o konieczności przemyślenia na nowo i przewartościowania polskiego rom...) szczegóły 
528.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm w czyśćcu. Arkusz 1992 nr 5 s. 3 (nt. toczącej się dyskusji o kształcie tradycji romantycznej...) szczegóły 
529.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
530.artykuł: Radziejowski Janusz: "Znienawidziłem ten potwór azjatycki". Kształtowanie się obrazu Rosjan w Polsce od powstania listopadowego do I wojny światowej. Krytyka 1993 nr 40 s. 94-115 (dot. m.in. poglądów Maurycego Mochanackiego, Joachima Lelewela, Adama ...) szczegóły 
531.artykuł: Rafiński Stefan: Działalność społeczno-narodowa absolwentów gimnazjum chełmińskiego - członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach zaboru. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 147-160  szczegóły 
532.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
533.artykuł: Rękopisy. Tydzień 2001 nr 48 s. 6 (not. o nabyciu przez anonimową osobę rękopisów Adama Mickiewicza, Zygm...) szczegóły 
534.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 251-266  szczegóły 
535.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische Versuchung Fausts: Goethes "Faust" und das Drama der polnischen Romantik. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 4 s. 601-609  szczegóły 
536.artykuł: Roguski Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 139-140 ([rec. ks.:] Rozka Stefanova, Niko Jez: Copovi galicijski dopisniki. Lu...) szczegóły 
537.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
538.artykuł: Roguski Piotr: Umrzeć w Dreźnie. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 44 s. 14 (nt. polskich grobów w Dreźnie m.in.: Kazimierza Brodzińskiego i Romana...) szczegóły 
539.artykuł: Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. Dyskusja okrągłego stołu. Rocznik Chopinowski 1992 t. 20 (1988) s. 125-147 ([wypowiedzi:] Władysław Stróżewski (prowadzący), Claudia Colombati, Ma...) szczegóły 
540.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 56-77 (informacje o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
541.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 40-58 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
542.artykuł: Rosiek Stanisław: Oko intruza (Wiek XIX - kult zwłok i grobów). Plus Minus 1997 nr 36 s. 13-16 (dot. także pisarzy i literatury...) szczegóły 
543.artykuł: Ruszczyńska Marta: Romantyczny krajobraz, czyli kartki z podróży po Galicji. Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 123-130 (nt. romantycznego krajobrazu wykreowanego przez galicyjskich poetów sp...) szczegóły 
544.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Odzyskać wroga. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 108-112 (esej nt. polskiej emigracji, głównie okresu romantyzmu; dot. m.in. Ada...) szczegóły 
545.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pan Cogito pijany, czyli alkohol i zmarnowana szansa. Res Publica Nowa 1994 nr 7/8 s. 12-16 (m.in. o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słwackim podczas uczty u Eustach...) szczegóły 
546.artykuł: Salamon Jadwiga: Mesjanizm polski XIX wieku na tle historycznych uwarunkowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1990 z. 23 (967) s. 49-69 (m.in. w literaturze romantycznej; ze streszczeniem w języku niemieckim...) szczegóły 
547.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
548.artykuł: Saydak P. Alexander: Rousseau's imprint on nineteenth century Poland: The impact of Jean-Jacques Rousseau's philosophy oj Józef Szaniawski, Joachim Lelewel and Cyprian Norwid. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 259-272  szczegóły 
549.artykuł: Schultze Brigitte: Polski dramat XIX i XX wieku: tworzenie sie tradycji w kontekście narodowym i ponadkulturowym. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
550.artykuł: Sepkowski Andrzej: Narodziny słowiańskiego mitu. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 29-51 (nt. rozwoju idei narodowo-słowiańskich wśród słowianoznawców i słowian...) szczegóły 
551.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Sztambuch - skarbnica romantyzmu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 100 s. 4  szczegóły 
552.artykuł: Siwicka Dorota: O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 9-19 (nt. dziedzictwa idei romantycznych...) szczegóły 
553.artykuł: Siwicka Dorota: Ojczyzna intymna (Spór o polski romantyzm). Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 70-72 (uczucia, płeć, ojczyzna i heroizm bohatera romantycznego...) szczegóły 
554.artykuł: Siwicka Dorota: Transformacja syberyjska. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 329-338 (nt. pamiętników syberyjskich m.in.autorów: Ewa Felińska, Agaton Giller...) szczegóły 
555.artykuł: Siwicka Dorota: Utopia muzyczna towiańczyków. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 116-121 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
556.artykuł: Skotarek Mariusz: Dorpat - kolebka polskiego akademickiego ruchu korporacyjnego. Goniec Staszowski 1999 nr 11 s. 8 (list do redakcji; m.in. nt. Towarzystwa Filomatów...) szczegóły 
557.artykuł: Skowronek Jerzy: W kręgu instytucji Wielkiej Emigracji (Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Skowronkiem naczelnym dyrektorem archiwów państwowych). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 20 s. 6-7 (rozm. Małgorzata Rutkowska; dot. polskich zbiorów archiwalnych w Paryż...) szczegóły 
558.artykuł: Skubalanka Teresa: Deleksykalizacja w poezji romantycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 249-260 (w twórczości: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwi...) szczegóły 
559.artykuł: Skuczyński Janusz: Konstruowanie obrazów przeszłości w nowej tragedii narodowej. "Jerzy Lubomirski" K. Szajnochy, A.E. Odyńca i J. Szujskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 37-57  szczegóły 
560.artykuł: Sluzhenko O.V.: Lekcii o romantizme v pol'skojj literature. x 1992 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
561.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
562.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
563.artykuł: Sosnowska Danuta: "Kartoflane życie" (Czyli miłość romantyczna "a rebours"). Znak 1995 nr 11 s. 53-60 (miłość w okresie romantyzmu, na podstawie utworów literackich i koresp...) szczegóły 
564.artykuł: Sosnowska Danuta: Pokochać Moskala. Kresy 1995 nr 24 s. 73-78 (stosunek pisarzy emigracyjnych do Rosji, szerzej nt. poglądów Seweryna...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: O! Rosjo! Póki ty duszę anielską.... Znak 1996 nr 5 s. 173-178  szczegóły 
565.artykuł: Sosnowska Danuta: Prawda i pluskwa. Znak 1993 nr 12 s. 28-35 (rozterki religijne i poszukiwanie prawdy w literaturze romantycznej; z...) szczegóły 
566.artykuł: Sosnowska Danuta: Przesłanie Wernyhory. O romantycznej fascynacji Ukrainą. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 4 s. 737-753  szczegóły 
567.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna przygoda z obrazem. Krytyka 1994 nr 43 s. 127-137 (związki kultury towiańczyków z obrazem...) szczegóły 
568.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna utopia języka. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 56-71  szczegóły 
569.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
570.artykuł: Stachurski Edward: Podobieństwo leksykalne wybranych poematów romantycznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 369-386 (dot. utworów: "Grażyna" Adama Mickiewicza, "Janusz Bieniawski" Józefa ...) szczegóły 
571.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
572.artykuł: Stańczyk Tomasz: ...i i słuch po nich zaginął?. Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 6 (nt. losów członków Towarzystwa Filomatów, m.in.: Jana Czeczota, Ignac...) szczegóły 
573.artykuł: Stepan Ludvik: Romantismus v ceske a polske literature. x 2000 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 1...) szczegóły 
574.artykuł: Stogowska Anna Maria: Aktywność intelektualna Polaków na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie Tobolska i Iszymia. Wrocławskie Studia Wschodnie 2003 t. 7 s. 69-83 (szerzej o literatach: Karol Baliński, Gustaw Ehrenberg, Adolf Januszki...) szczegóły 
575.artykuł: Sudolski Zbigniew: Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847. Napis 1997 seria 3 s. 131-167  szczegóły 
576.artykuł: Sudolski Zbigniew: La poesie romantique polonaise et la musique de Chopin. x 1991 ([W ks. zb.:] Frederic Chopin et les lettres. Varsovie 1991 s. 51-64 [p...) szczegóły 
577.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zagubione wartości moralno-wychowawcze, czyli o młodzieży filomacko-filareckiej i jej losach. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
578.artykuł: Surwiło Jerzy: Archiwum Filomatów - uratowane. Czerwony Sztandar 1990 nr 3 s. 4 (nt. losów archiwum Towarzystwa Filomatów w Wilnie i dzialalności Onufr...) szczegóły 
579.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
580.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
581.artykuł: Szarłat Aleksandra: Miłość i litość, czyli pasja życia. Za i przeciw 1989 nr 8 s. 17-18 (o pracach badawczych prof. Dory Kacnelson nad literaturą polskiego rom...) szczegóły 
582.artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
583.artykuł: Szczerbiński Jacek: Środowiska inteligencji lwowskiej w latach 1831-1867. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 120-129 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
584.artykuł: Szeląg Zdzisław: Literatura i badania literackie polskiego romantyzmu w nielegalnych wydawnictwach z lat 1980-1989. Szkic problematyki. Rocznik Świętokrzyski 1994 t. 21 s. 147-158  szczegóły 
585.artykuł: Szeląg Zdzisław: Przeciw balowemu serwilizmowi. Ustęp z dziejów okolicznościowej poezji politycznej I połowy XIX wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 103-119  szczegóły 
586.artykuł: Szews Jerzy: Filomaci grudziądzcy. Rocznik Grudziądzki 1994 t. 11 s. 49-54  szczegóły 
587.artykuł: Szmyd Jan: Wiosna Ludów na ziemiach polskich w refleksjach i postawach filozofów. x 1999 ([w ks.:] Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów. Pod red. Wła...) szczegóły 
588.artykuł: Szostakowski Stanisław: Instytucje kulturalne, naukowe i społeczne emigracji. Życie religijne. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
589.artykuł: Szotek Barbara: Marian Massonius o litewskich źródłach polskiego romantyzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1996 t. 14 (1565) s. 127-137 (wpływ poezji romantycznej (głównie twórczości Adama Mickiewicza) na po...) szczegóły 
590.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
591.artykuł: Szturc Włodzimierz: Jak czytali romantycy. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 25-43  szczegóły 
592.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
593.artykuł: Szybiak Irena: Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 15-30 (dot. zainteresowań pedagogicznych filomatów...) szczegóły 
594.artykuł: Szyszko Urszula: Miłość romantyczna a małżeństwo - fragmenty biograficzne. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 259-272  szczegóły 
595.artykuł: Śladkowski Wiesław: Wychodźstwo polskie - narodziny mitu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 201-208 (epoka romantyzmu jako czas narodzin mitu polskiego wychodźstwa; w świe...) szczegóły 
596.artykuł: Śliwiński Marian: Paralelizm prądów klasycznych i romantycznych w syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 185-197  szczegóły 
597.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Materiały do historii zesłańców syberyjskich (Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 149-177 (zawiera "Aneks" z utworami zesłańców...) szczegóły 
598.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 175-194 (m.in. nt. twórczości literackiej zesłanych na Syberię kobiet - Ewy Fel...) szczegóły 
599.artykuł: Ślusarczyk Janusz: Podróżnicy polscy w Beskidzie Żywieckim w pierwszej połowie XIX wieku. Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 6-7 (nt. opisów Babiej Góry w relacjach pisarzy, m.in. Ludwika Pietrusiński...) szczegóły 
600.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w prozie polskiej okresu międzypowstaniowego (Zarys problematyki). Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1995 t. 40 z. 1/4 s. 249-257  szczegóły 
601.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego. Prace Polonistyczne 1989 seria 45 s. 63-86 (m.in. w twórcz. autorów: Józef Symeon Bogucki, Wacław Szymanowski, Ant...) szczegóły 
602.artykuł: Tomkowski Jan: Bunt i wizja. Twórczość 1990 nr 5 s. 63-76 (poezja a mistycyzm, m.in. w poglądach i twórcz. Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
603.artykuł: Topolewski Jarosław: Historie magnetyczne. Gazeta. Magazyn 1998 nr 20 s. 52-56 (m.in. nt. wpływu twórcy teorii magnetyzmu zwierzęcego Antona Mesmera n...) szczegóły 
604.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Ciało obce. Wprost 1991 nr 23 s. 15 (dot. Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
605.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
606.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Świadectwo poezji zesłańczej. Przegląd Wschodni 1991 t.1 z. 2 s. 301-314 (m.in. twórcz.: Karola Balińskiego, Gustawa Ehrenberga, Gustawa Zielińs...) szczegóły 
607.artykuł: Trynkowski Jan, Woltanowski Andrzej: Etap konarszczyków. Miesięcznik Literacki 1989 nr 7 s. 106-118 (losy członków Stowarzyszenia Ludu Polskiego, skazanych na katorgę bądź...) szczegóły 
608.artykuł: Trynkowski Jan: Polskie krajobrazy Sybiru. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 365-373 (na podst. dzienników i wspomn. pisanych na Syberii m.in. autorów: Alek...) szczegóły 
609.artykuł: Trzynadlowski Jan: Godzina w antykwariacie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 103-107 (prywatne życie pisarzy i uczonych XIX w. oraz ich stosunek do własnej ...) szczegóły 
610.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
611.artykuł: TZZ: Dwa listy i jeden wiersz. Życie 2001 nr 209 s. 9 (nt. rękopisów listów Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego oraz wi...) szczegóły 
612.artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
613.artykuł: Walicki Andrzej: The idea of universalism in the Polish romantic tradition. Dialogue and Humanism 1993 nr 4 s. 19-38  szczegóły 
614.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
615.artykuł: Waśko Andrzej: Uwagi o romantycznej rehabilitacji Sarmatyzmu. Rekonesans. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t. 26 s. 3-23 (recepcja sarmatyzmu w literaturze romantycznej...) szczegóły 
616.artykuł: Wąsik Wiktor: Polska filozofia narodowa. Eidos 1996 nr 4 s. 16-19 (mesjanizm polski a romantyczne koncepcje filozoficzne...) szczegóły 
617.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
618.artykuł: Wierzbowska Ewa M.: Zło w romantycznej szkole ukraińskiej. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 158-165 (m.in. nt. twórczości Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego,...) szczegóły 
619.artykuł: Wilk Wiesław: Liryka modlitewna polskiego romantyzmu w kręgu tradycji i konwencji. Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 252-266  szczegóły 
620.artykuł: Winiarski Jerzy: Sytuacja młodego pokolenia w powieściowych fabułach doby przedlistopadowej. Kontekstualne tło utworów Elżbiety Jaraczewskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 9-23 (m.in.: Stanisław Bratkowski, Konstanty Gaszyński, Stanisław Jaszowski,...) szczegóły 
621.artykuł: Witek Ireneusz: Kilka uwag o przezwyciężeniu romantycznego pesymizmu. Ogród 1993 nr 1/4 s. 91-96 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
622.artykuł: Witkowska Alina: Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 20-30  szczegóły 
623.artykuł: Witkowska Alina: Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 49-58 (nt. roli m.in. "Pana Tadeusza" w ukształtowaniu wyobrażeń o przestrzen...) szczegóły 
624.artykuł: Witkowska Alina: Nie będziemy emigrować już nigdy? Z Aliną Witkowską , profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Literackich, rozmawia Ewa Berberyusz. Tygodnik Powszechny 1995 nr 46 s. 8 (wyw. nt. romantycznego i późniejszych doświadczeń emigracyjnych Polakó...) szczegóły 
nawiązanie: Karbowska Jadwiga: Nie będziemy emigrować już nigdy?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 51 s. 14 (list do red....) szczegóły 
625.artykuł: Witucka Barbara: Polityczne aspekty wolnościowe w twórczości poetów Romantyzmu. Akant 2002 nr 3 s. 22-23 (dot. poetów: Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki...) szczegóły 
626.artykuł: Wojciak Jerzy: Szkolnictwo i życie kulturalne Bydgoszczy w latach 1815-1850. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
627.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Dziedzictwo masońskie romantycznych konspiracji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 53-66 (w lit....) szczegóły 
628.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Wyznawca - romantyczny wzorzec codziennego patriotyzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 1-11  szczegóły 
629.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Z dziejów popularnych "historii dla ludu" doby romantyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1989 z. 22 (185) s. 93-106  szczegóły 
630.artykuł: Wójcik Zbigniew: Zesłańcze szlaki uczonych polskich w Rosji. Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 123-138 (m.in. pisarze: Ewa Felińska, Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Gustaw Zieli...) szczegóły 
631.artykuł: Wrzeciono Małgorzata: Książka naukowa w księgarniach polskich lat 1830-1864 (Na przykładzie wybranych katalogów księgarskich). Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 r. 2 s. 35-49 (dot. książek z zakresu historii i teorii literatury polskiej oraz pows...) szczegóły 
632.artykuł: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
633.artykuł: Zagałowa Maria Janina: Mój udział w przwożeniu go do Warszawy (Archiwum Filomatów w Wilnie). Kurier Wileński 1998 nr 247 s. 6 (nt. okoliczności odzyskania i przewiezienia archiwum z Wilna do Warsza...) szczegóły 
634.artykuł: Zarych Elżbieta: Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 52-77  szczegóły 
635.artykuł: Zaworska Helena: Lustracyjna historia literatury. Gazeta Wyborcza 1992 nr 138 s. 9 (nt. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszew...) szczegóły 
636.artykuł: Zdrada Jerzy: Głos o "Prawo zabezpieczające własność myślną i duchową Polaków". Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 15 (dot. okoliczności powstania listu otwartego poetów i wydawców romantyc...) szczegóły 
637.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
638.artykuł: Zgorzelski Czesław: Zarys linii rozwojowych polskiej poezji romantycznej. Universitas 1992 nr 3 s. 24-29  szczegóły 
639.artykuł: Ziejka Franciszek: Nieznani, zapomniani... O tłumaczach litratury polskiej we Francji w XIX wieku. Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 295-308 (m.in. nt. Burgauda des Marets, Konstantego Gaszyńskiego, Krystyna Józe...) szczegóły 
640.artykuł: Zielnica Krzysztof: Die Polen bei Hegel in Berlin. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 2 s. 68-76 (nt. fascynacji myślą Geroga Wilhelma Friedricha Hegla, Augusta Cieszko...) szczegóły 
641.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Czucie i wiara. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 14  szczegóły 
642.artykuł: Zięba Dariusz: Ile Syberii? W poszukiwaniu znaczeń romantycznego mitu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 54-67  szczegóły 
643.artykuł: Ziółek Jan: Ze studiów nad życiem religijnym Wielkiej Emigracji. Studia Polonijne 1995 t. 16 (1994) s. 99-120  szczegóły 
644.artykuł: Z.M.: Z życia Centre du Dialogue. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 12 s. 34 (not. o prelekcji Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzec...) szczegóły 
645.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o nabyciu przez osobę prywatną rękopisów Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
646.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
647.artykuł: Zymomrja Mikołai: Elementy kolorytu ukraińskiego w literaturze polskiej (epoka romantyzmu). Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 105-120 (m.in.: Seweryn Goszczyński, Michał Grabowski, Adam Mickiewicz, Maurycy...) szczegóły 
648.artykuł: Żaliński Henryk W.: Nauka w Akademii Pedagogicznej. Konspekt 2001 nr 8 s. 31-40 (wywiad z prorektorem; m.in. nt. przyczyn fascynacji autora Wielką Emig...) szczegóły 
649.artykuł: Żaliński Henryk: Zapomniane pamiętniki z powstania listopadowego. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
650.artykuł: Żbikowski Piotr: Początki romantyzmu w Polsce (Próba rekapitulacji stanu badań). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 311-324  szczegóły 
651.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław: Obraz życia religijnego na Wyspach Brytyjskich w oczach przedstawicieli Wielkiej Emigracji. Universitas Gedanensis 2002 nr 2 (26) s. 25-43 (dot. m.in. polskich pisarzy: Adam Jerzy Czartoryski, Stanisław Egbert ...) szczegóły 
652.artykuł: Żurek Piotr: Kontakty biskupa Strossmayera z polską emigracją w Paryżu w 1867 roku. Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 275-287 (nt. kontaktów Josipa Juraja Strossmayera m.in. z Zygmuntem Miłkowskim ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
653.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
654.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
655.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
656.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
657.impreza: "Biografie romantycznych poetów" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Banowska Lidia: Biografie romantycznych poetów (autokreacja - legenda - recepcja). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 35 (sprawozdanie...) szczegóły 
658.impreza: "Dwa literackie pokolenia romantyków polskich" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1994 nr 9 s. 28 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o otwarciu...) szczegóły 
659.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
660.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu (1999).  szczegóły 
artykuł: M.J.: Młodzi pasjonaci poezji romantycznej. Masovia Mater 1999 nr 17 s. 2 (spraw....) szczegóły 
661.impreza: "Książki epoki romantyzmu" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Filia 1996 nr 30 (1995/1996) s. 11  szczegóły 
662.impreza: "Literaci w kręgu sztuki XIX wieku" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Szponarowicz Małgorzata: W gościenie u Wincentego Pola. Magazyn Ezop 1994 nr 1 s. 3 (o wystawie inicjującej otwarcie po remoncie dworku Wincentego Pola w L...) szczegóły 
663.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
664.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
665.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
666.impreza: "Poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
667.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
668.impreza: "Salony i Cyganie - literatura warszawska 1832-1862" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Laury i buty. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 47 s. 14 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 24 X s. 7  szczegóły 
669.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
670.impreza: "Sybir polskich romantyków" - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 356  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 342  szczegóły 
671.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
672.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Kraina pusta, biała i otwarta... - kilka uwag o wystawie "Sybir romantyków w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Muzealnictwo 1992 t. 34 s. 54-56  szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: Sybir - romantyczne przekleństwo. Życie Warszawy 1990 nr 219 s. 7 (sprawozdanie ...) szczegóły 
artykuł: Sybir nie tylko romantyków. Trybuna 1990 nr 185 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Sybir romantyków. Życie Warszawy 1990 nr 184 s. 6 (artykuł przed otwarciem wystawy...) szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 334-337  szczegóły 
artykuł: Kultura i Życie 1990 nr 21 s. 2 (rep. z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
673.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 349-353  szczegóły 
674.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
675.impreza: "Tematy romantyczne" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jentys Maria: Dziewięć tematów romantycznych. Wystawa w warszawskim Muzeum Literatury. Sycyna 1995 nr 22 s. 2  szczegóły 
artykuł: K.M.: Portret Juliusza i komódka Salomei. Romantyczna wystawa w Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 1995 nr 217 s. 25  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Romantyczny cukierek narodowy. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 220-221  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Romantyzm nade wszystko.... Wiadomości Kulturalne 1995 nr 42 s. 21  szczegóły 
artykuł: Rota 1996 nr 1/2 s. 114 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika Warszawy 1995 nr 4 s. 202-203 (not. o otwarciu...) szczegóły 
676.impreza: "Towianizm w kulturze polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Łamanie się człowieka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 85 s. 19  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Naokoło towianizmu. Didaskalia 1998 nr 25/26 s. 121-122 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wokół Towiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 79 s. 25 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
677.impreza: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: "Wileńskie konteksty romantyczne". Kurier Wileński 1994 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileńskie konteksty romantyczne. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 286-289  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (jk): Zrozumienie i porozumienie. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 216-218  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
678.impreza: "Zapomniane wielkości Romantyzmu" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Romantycy w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 1 s. 8, 9 (wyw., rozm. Danuta Chodera...) szczegóły 
artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
679.impreza: "Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 1/2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 114-115 (sprawozdanie, z omówieniem referatów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
680.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
681.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
682.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
683.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
684.książka: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu. 1992 (T. 1. 1992, 156 s. Janusz Maciejewski: Wstęp. - Krystyna Poklewska: Mi...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 223-228 (omówienie poszczególnych rozpraw zawartch w tomie...) szczegóły 
685.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
686.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
687.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
688.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
689.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
690.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
691.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
692.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
693.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
694.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
695.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
696.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
697.książka: Brzozowski Stanisław: Eseje i studia o literaturze. 1990 (T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanis...)
 szczegóły 
recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
698.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
699.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
700.artykuł: Zgorzelski Czesław: O Wilnie, Lublinie i fascynacjach romantyzmem. Znak 1993 nr 12 s. 36-47 (wyw. nt. literatury dwudziestolecia wobec romantyzmu; rozm. Arkadiusz ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
701.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
702.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
703.książka: Dutka Czesław P.: Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje. 1999 (Wstęp. * I. Kultura literacka: Kultura literacka: regionalność i role ...) szczegóły 
recenzja: Mirkiewicz Beata: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 129-130  szczegóły 
704.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
705.książka: Kozmin Zdenek: Struktury. 1995 ([Passim o polskich pisarzach: Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białosz...) szczegóły 
706.książka: Kraszewski Charles S.: The romantic hero and contemporary anti-hero in Polish and Czech literature. Great souls and grey man. 1998 (Rio Preisner: Preface. * Introduction. * I.: 1. Adam Mickiewicz - "Dzi...) szczegóły 
707.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
708.książka: Neuger Leonard: Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu od z górą dwudziestu la...) szczegóły 
709.książka: New perspectives in twentieth-century Polish literature. Flight from martyrology. 1992 (Stanisław Eile: Introduction. * Adam Czerniawski: A poetical political...) szczegóły 
recenzja: Gomori George: The Slavonic and East European Review 1994 t. 72 nr 4 s. 730-731  szczegóły 
710.książka: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. 2003 (Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu [dedykacja] * Anna Węgrzyniak, Tomas...) szczegóły 
711.książka: Walc Jan: Wybierane. 1989 ([Zawiera m. in.:] Od Autora [wstęp]. - Mały lord [Hamilton, właśc. J. ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
712.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
714.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
715.artykuł: Schultze Brigitte: Polski dramat XIX i XX wieku: tworzenie sie tradycji w kontekście narodowym i ponadkulturowym. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
716.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Bryłka bursztynu. Literatura, regiony, pogranicza. 2001 (Wprowadzenie. - Literatura: Aurum poezji Zygmunta Krasińskiego. Męczeń...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romantyzm i wiek XX. Śląsk 2002 nr 9 s. 77  szczegóły 
717.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
718.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
719.artykuł: Rosiek Stanisław: Czy poeta powinien dać się portretować?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 181-188 (esej o roli ikonografii poetów oraz relacjach między tekstem a ciałem ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
720.artykuł: Masłoń Krzysztof: Łabędzi śpiew. Rzeczpospolita 2002 nr 43 s. A9 (dot. romantyczności polskiej kultury po 1989 roku; relacja z panelu zo...) szczegóły 
721.artykuł: Walas Teresa: Zmierzch paradygmatu - i co dalej?. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 50-73 (nt.twierdzenia Marii Janion o zmierzchu paradygmatu romantycznego we w...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
722.artykuł: Aleksiewicz Anna: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 7-36 (dot. także utworów i czasopism literackich; z licznymi przykładami ing...) szczegóły 
723.artykuł: Rajch Marek: Zensur als Herrschaftsinstrument des preussischen Regierung gegen polnische Fuehrungseliten. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 155-168 (dot. m.in. cenzurowania polskiej prasy i literatury...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
724.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
725.książka: Polacy w Azerbejdżanie. 2003 ([Zawiera m.in.:] Rauf Farman Badirbejli: Początki stosunków azerbejdża...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
726.książka: Parvi Jerzy: Revolution independance romantisme. Contribution a l'histoire des idees au XIXe siecle. 1992 (Lamennais et son groupe: Lamennais et la Pologne. Theologie et revolut...) szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 136-139  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Hiszpania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
727.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
728.książka: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja. Historia, kultura, literatura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Podział polityczny i kulturowe zbliżenie:...) szczegóły 
729.książka: Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur. Praca zbiorowa. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wiktoria Tichomirowa: Rzeczywistość językowa i pozaję...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
730.książka: Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku = Narodne vedomie v Pol'sku na Slovensku v XIX a XX storocí. 2003 ([Zawiera m.in.:] Krzysztof Krasuski: Świadomość narodowa w Polsce w XI...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
731.książka: Polish-Swedish literary contacts. A symposium in Warsaw september 22-26 1986. 1988 ([Zawiera:] Maria Janion: Skald as a romantic poet. - Janina Kamionka-S...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
732.impreza: "Litwa Mickiewiczowska a świat słowiański" - kolokwium (1998).  szczegóły 
artykuł: Neporożnia Nadija: Stowarzyszenie Ukrainistów. Tradycja promieniuje. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 4 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
733.artykuł: Bersano Begey Marina: Recepcja romantyzmu polskiego we Włoszech (1945-1986). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 84-100  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
734.książka: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. 1989 (B. Żurakowski: Przedmowa. - [Id.]: Problemy komunikacyjne literatury d...) szczegóły 
735.książka: Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce. 1989 (Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski: Przedmowa. * Część pierwsza: A. K...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
736.artykuł: Staniów Bogumiła: O polskiej książce literackiej dla dzieci i młodzieży tłumaczonej na języki obce w XIX wieku. Wybrane problemy. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 69-88 (m.in. na podstawie twórczości Władysława Bełzy, Klementyny z Tańskich ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
737.artykuł: Kapełuś Helena: Bracia Grimm i romantyczne ludoznawstwo polskie. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
738.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
739.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Słowo wstępne. Konteksty europejskie. Hana Voisine-Jechova: Antyk "zre...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
740.artykuł: Śliziński Jerzy: Motyw "O siedmiu krukach" u braci Grimm oraz w dwóch polskich wersjach z okresu romantyzmu. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
741.książka: Żelazny Jan: Motywy biblijne w twórczości wybitnych przedstawicieli literatury polskiej od Renesansu do Romantyzmu. 2002 (I. Renesans: Jan Dantyszek (1485-1548), Klemens Janicki (1516-1543), J...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
742.książka: Płaszczewska Olga: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. ([Dot. stosunku romantyzmu do tradycji błazeństwa w oparciu o refleksje...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
743.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
744.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
745.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
746.książka: Taniec i literatura. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * 1. Taneczność poezji: Eugeniu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
747.artykuł: Słoka Ewa: Góry i śmierć. Z dziejów literatury romantycznej. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 118-139  szczegóły 
748.artykuł: Słoka Ewa: "Hipnoza głębi". Motyw jaskini w literaturze romantycznej. Wierchy 1993 r. 58 (1992) s. 65-84  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
749.książka: Kłak Czesław: Romantyczne tematy i dylematy. Echa powstania listopadowego w literaturze, historiografii i publicystyce. 1992 (Wstęp. - "Wstąpiłem na działo..." - rozważania o istocie gatunkowej "R...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 184 (not....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 564-567  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
750.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Katastroficzna tematyka, koniec świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
751.artykuł: Włodarczyk Jarosław: Komety romantyczne. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 27 s. 11 (wzmianki o kometach w utworach i listach Zygmunta Krasińskiego, Adama ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
752.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
753.artykuł: Wierzbicka Maria: Rozwój samoświadomości kobiet na przełomie XVIII i XIX wieku. Początki imperatywu kształcenia. Katedra 2001 nr 1 s. 170-181 (dot. prozy, pamiętników, listów i wypowiedzi publicystycznych autorek:...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
754.impreza: "Litwa i Białoruś w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kiślak Elżbieta, Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 139-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
755.artykuł: Kempa Andrzej: Z rodowodu przyjaźni. Odgłosy 1989 nr 1 s. 15 (obraz Rosjanina w poezji 1. poł. XIX w....) szczegóły 
756.artykuł: Sosnowska Danuta: Ambiwalencje i sprzeczność: o dziwnych Kozakach w polskiej literaturze romantycznej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 165-171  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
757.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
758.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
759.artykuł: Lis Kazimiera: O romantycznym marzycielstwie, marzeniach i marzycielach (Z badań nad bohaterem romantycznym). Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 15-23  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
760.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
761.artykuł: Nowacka Teresa: O miłości romantycznej. Moda i szukanie "prawd żywych". Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 3 s. 72-74  szczegóły 
762.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
763.książka: Topika wód i żeglugi. 1991 ([Materiały z konferencji nauk. "Topika wód i żeglugi w literaturze i p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
764.artykuł: Śliwiński Marian: Żeglarz romantyczny. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 115-127 (topos żeglowania w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
765.książka: Kolbuszewski Jacek: Ochrona przyrody a kultura = Conservation of nature and culture. 1990 (Wstęp. Przyroda i kultura. Ochrona przyrody a tradycje romantyczne. Dz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
766.książka: Literatura o państwie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Dariusz Cezary Maleszyński: Alegorie Rzeczypospolitej...) szczegóły 
recenzja: Wełyczko Sylwia: Literatura a państwo. Życie i Myśl 1995 nr 3 s. 68-73  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
767.artykuł: Królikiewicz Grażyna: La nation, la nationalite. A la recherche d'une idee romantique. x 1991 ([W ks. zb.:] Cultural institutions in the 19th century as an example o...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
768.artykuł: Kowal Jolanta: Motyw zemsty i mściciela w polskiej liryce porozbiorowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 18-31  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
769.książka: Kamionka-Straszakowa Janina: Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romatycznej topiki. 1992 (Wstęp. - I. Romantyczne realizacje kanoniczne mitu wielkiej wędrówki (...) szczegóły 
770.książka: Kurska Anna: Polska romantyków. 1993 (Romantyczne krajoznawstwo oraz motyw podróży do różnych regionów ziem ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: Rocznik Świętokrzyski 1994 t. 21 s. 172-174  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Plebejusz (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
771.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w prozie polskiej okresu międzypowstaniowego (Zarys problematyki). Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1995 t. 40 z. 1/4 s. 249-257  szczegóły 
772.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego. Prace Polonistyczne 1989 seria 45 s. 63-86 (m.in. w twórcz. autorów: Józef Symeon Bogucki, Wacław Szymanowski, Ant...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
773.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
774.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
775.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
776.artykuł: Cetnarowicz Antoni: Metternich w oczach współczesnych Polaków i polskiej historiografii. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Wwa, Wiedeń 1989, s...) szczegóły 
777.artykuł: Janion Maria: Legenda Jana Witkiewicza - jedynego prawdziwego Wallenroda. Autograf 1989 nr 2 s. 7-21  szczegóły 
778.artykuł: Makowski Stanisław: Kazimierz Pułaski - bohater romantycznej legendy literackiej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 73-92 (dotyczy twórczości pisarzy: Stanisław Chołoniewski, Konstanty Gaszyńsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ruiny (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
779.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Ruiny romantyczne inaczej: ironia, żart, karykatura. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 1-16 (dot. przemian w przedstawianiu motywu ruin w obcej i polskiej literatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
780.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Tematyka społeczna, prawna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
781.artykuł: Wierzbicka Maria: Rozwój samoświadomości kobiet na przełomie XVIII i XIX wieku. Początki imperatywu kształcenia. Katedra 2001 nr 1 s. 170-181 (dot. prozy, pamiętników, listów i wypowiedzi publicystycznych autorek:...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
782.książka: Bieńczyk Marek: Oczy Duerera. O melancholii romantycznej. ("Dzień przed" (Uwagi wstępne). - Część I: "Wszystko w świecie tracić" ...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Wczoraj nie umiera nigdy. Przekrój 2002 nr 41 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Kłopoty z przemijaniem. Polityka 2002 nr 40 s. 61 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Nasza strata. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 94 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wallenrodyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
783.artykuł: Tazbir Janusz: Zdrajcy i bohaterowie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 20 s. 1, 8 (wątek zdrady i wallenrodyzmu m.in. w biografiach i twórczości pisarzy ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
784.książka: Dąbrowska Danuta: Romantyzm i wojna. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej. 1991 (Literatura współczesna wobec romantycznego paradygmatu kultury [wstęp]...) szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 242-246  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
785.artykuł: Żuławski Andrzej: Dzienniczek zdrajcy. x 2000 ([w ks.:] Andrzej Żuławski: Zaułek pokory. Warszawa 2000, s. 59-84 [dot...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
786.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
787.artykuł: Teleżyńska Ewa: Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 159-170  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
788.książka: Inglot Mieczysław: Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. 1999 (Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864: Rozważania wstępne. ...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krzywiec Grzegorz: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 545-551  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żyd - czyli obowiązujące stereotypy w polskiej literaturze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 20, 35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
789.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 12-17 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
791.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
792.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
793.artykuł: Gromadzka Beata: Miejsce tradycji romantycznej w nowoczesnej edukacji polonistycznej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności W kręgu historii i dydakt...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
794.książka: Krypiak Urszula: Romantyzm. Opracowanie lektur. 1995  szczegóły 
795.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1994  szczegóły 
796.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1994  szczegóły 
797.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1996  szczegóły 
798.książka: Pietrzyk Dariusz: Od Oświecenia do Romantyzmu. 1994  szczegóły 
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krysowski Olaf: O romantyzmie - inaczej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 141-146  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
800.artykuł: Kudła Joanna: Kilka uwag o lekcjach z literatury romantycznej. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 71-74  szczegóły 
801.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cz. II). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 64-76  szczegóły 
802.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cześć pierwsza). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 80-94  szczegóły 
803.artykuł: Welter Bożena: Kategorie romantyczne i ich realizacja w stylistyce utworów epoki (Propozycje syntezy dla kl. IV - 2 jednostki lekcyjne). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 67-70  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
804.książka: Kowalczykowa Alina: Romantyzm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1996  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
805.książka: Idee programowe romantyków polskich. Antologia. 1991 ( Alina Kowalczykowa: Wstęp. - [Teksty autorów:] Ryszard Berwiński, Kaz...) szczegóły 
806.książka: Korespondencja Filomatów (1817-1823). 1989 ([Wstęp]. - [Listy aut.:] Dionizy Chlewiński [do Onufrego Pietraszkiewi...) szczegóły 
807.książka: Listy z zesłania. Krąg Franciszka Malewskiego i Józefa Jeżowskiego. [T. 3]. 1999 (Zbigniew Sudolski: Informacje wstępne. * Krąg Franciszka Malewskiego: ...) szczegóły 
808.książka: Listy z zesłania. Krąg Onufrego Pietraszkiewicza i Cypriana Daszkiewicza. [T. 1]. 1997 (Zbigniew Sudolski: Informacje wstępne. - Filomaci na zesłaniu [wstęp]...) szczegóły 
809.książka: Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina. [T. 2]. 1999 (Zbigniew Sudolski: Informacje wstępne. - Tomasz Zan - "wygnaniec i pie...) szczegóły 
810.książka: Pachynal'nihkih. Z Gihstoryka-lihtaraturnykh matehryjalaju XIX st.. 2003 ([M.in. zawiera teksty pisarzy: Jan Barszczewski, Franciszek Bohuszewic...) szczegóły 
811.książka: Polski list romantyczny. Antologia. 1997 ( [Teksty 142. listów z lat 1800-1886, zebranych w działach: Rodzice i ...) szczegóły 
812.książka: Inglot Mieczysław: Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. 1999 (Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864: Rozważania wstępne. ...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krzywiec Grzegorz: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 545-551  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żyd - czyli obowiązujące stereotypy w polskiej literaturze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 20, 35  szczegóły 
813.książka: Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia. 1999 (Andrzej Waśko: Gawęda szlachecka w literaturze polskiej [wstęp]. - Ste...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
814.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bachórz Józef
    wywiady (alfabet autorów)
815.wywiad: Krawczyk Aneta, Lorkowski Piotr Wiktor: Topos 1998 nr 5/6 s. 7-18 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
816.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Krytyk-pozytywista o krytykach-romantykach (Kartka z dziejów polskiej krytyki literackiej). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 6 s. 134-144 (o refleksji Piotra Chmielowskiego nad krytyką romantyczną...) szczegóły 
  Chrzanowski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
817.artykuł: Łojek Mieczysław: Dramat marzeń Ignacego Chrzanowskiego. Metafora 1992 nr 6/7 (12/13) s. 46-52 (nt. badań Chrzanowskiego dot. polskiego romantyzmu...) szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
818.książka o twórcy: Żaliński Henryk: Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846). 1990 ([Głównie nt. roli ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w działalności Hote...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
819.książka o twórcy: Salamon Joanna: Latarka Gombrowicza albo Żurawie i kolibry. U źródeł ukrytego nurtu w literaturze polskiej. 1991 ([Aluzje lit. w twórcz. Witoda Gombrowicza, m.in. do Jana Kochanowskieg...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
820.artykuł: Walas Teresa: Zmierzch paradygmatu - i co dalej?. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 50-73 (nawiązanie do poglądów Marii Janion prezentowanych w jej ks. i art. (...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
821.artykuł: Nowaczyk Henryk F.: Chopin w pałacu arcybiskupów w Poznaniu. Ruch Muzyczny 1997 nr 19 s. 31-34 (nt. starań Juliana Ursyna Niemcewicza o sprowadzenie zwłok Ignacego Kr...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
822.książka o twórcy: Pochylmy się nad Józefem Ignacym Kraszewskim. 1992 ([Mieczysław Łojek] M.Ł.: Wstęp. - Lech Ludorowski: Późne powieści J.I....) szczegóły 
823.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dutka Czesław P.: Filiacje literackie. Michała Grabowskiego recenzja "Poety i świata" (1839) w świetle poglądów koterii petersburskiej na romantyzm. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 17-24 (dot. recenzji utworu opublikowanej w 1841 r. w "Atheneum"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
824.artykuł: Cygler Bogusław: Nurt lelewelowski w myśli politycznej wielkiej emigracji. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 7-49  szczegóły 
  Lompa Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
825.artykuł: Mężyk Andrzej: Idee oświeceniowe i narodowe w pismach śląskich organiczników w pierwszej połowie XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne 1990 nr 25 (1124) s. 9-32 (gł. w twórcz. Józefa Lompy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
826.artykuł: Gutowski Wojciech: Inspiracje i repetycja. Adam Mickiewicz w lekturze Tadeusza Micińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 53-68  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
827.książka o twórcy: Rutkowski Krzysztof: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym. 1988 (Cierpienia M. Rutkowskiej z domu Lemoine (Człowiek nowej epoki) [wpływ...) szczegóły 
828.książka o twórcy: Rymkiewicz Jarosław Marek: Baket. 1989 ([Esej literacki o śledztwie w sprawie tajnych stowarzyszeń młodzieży w...) szczegóły 
829.książka o twórcy: Wachowicz Barbara: Wigilie polskie. Adam Mickiewicz. 2001 ([Dot. życia i twórczości pisarza]....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
830.artykuł: Fabianowski Andrzej: "Powieść nie skończona" - pułapki romantycznego autobiografizmu. x 2001 ([w ks. zb.:] Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. Red. Hanna ...) szczegóły 
831.artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. elementów krytyki i teorii sztuki w pismach Mickiewicza ora...) szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowska Alina: Jak było, jak być powinno. Między historią a "Księgami pielgrzymstwa polskiego". Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 19-30 (terapeutyczna rola dzieła wobec popowstaniowej emigracji...) szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rostropowicz Clark Joanna: Było cymbalistów wielu. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 18 IV s. 3 (o postaci Jankiela w poemacie; fragm. pracy doktorskiej "Żydzi i judai...) szczegóły 
834.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maksymowicz Wacław B.: Dusza Karusi. O pewnym fragmencie krajobrazu romantycznego myślenia o egzystencji. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 126-135 (w kontekście romantyzmu polskiego...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Marian: Romantyczność jako manifest romantyzmu. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 8-12  szczegóły 
artykuł: Żak Stanisław: "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy romantyzmu. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 7-24  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
835.kult: Rosiek Stanisław: "Któż pieśń dośpiewa...". Poeci romantyczni wobec śmierci wieszcza. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 151-164 (przegląd utworów napisanych po śmierci Mickiewicza...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    proza (alfabet tytułów)
836.proza: Miłosz Czesław: "Warszawa środkiem ustali się świata". Tygodnik Powszechny 2002 nr 13 s. 10-11 (szkic nt. m.in. recepcji w Polsce po roku 1918 idei romantyzmu i Młode...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
837.artykuł: Matusik Przemysław: Pius IX błogosławiony czasów próby. Christianitas 2001 nr 7 s. 87-98 (m.in. dot. związków Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego z ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piwowarski Krystian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
838.artykuł: Gierymski Tadeusz: O romantyzmie - inaczej. Aleje 3 1998 nr 14 s. 14 (nt. spojrzenia Piwowarskiego na romantyzm...) szczegóły 
  Prus Bolesław
839.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilińska Magdalena: Romantyzm w "Omyłce" Bolesława Prusa. Polonistyka 2003 nr 8 s. 465-470  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
840.artykuł: Hertz Paweł: Alfabet. Teatr 1998 nr 6 s. 6-9 (wyw. nt. własnych badań nad twórczością Juliusza Słowackiego, także o ...) szczegóły 
841.artykuł: Przybylski Ryszard: Strój arystokraty ducha. Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 75-92 (esej o ubiorach poety w świetle romantycznej semiotyki ubioru; także o...) szczegóły 
842.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
843.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. utworu jako dramatu ekfrastycznego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wężyk Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
844.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Franciszek Wężyk wobec sporu klasyków i romantyków. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 87-115  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
845.książka o twórcy: Jankowiak Mieczysław: Misterium Dionizosa. Ironiczny dialog Wyspiańskiego z romantyzmem na tle zjawiska ironii w literaturze polskiej. 1991  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Tadeusz Łada
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
846.artykuł: Osuch Tadeusz: Vopros ssyl'nykh pol'skikh literatorov v "tjoplojj Sibiri" vo vtorojj polovine XIX veka. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 25-31  szczegóły 
  Zdziechowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
847.artykuł: Kostańczak Stefan: Kategoria duchowości w filozofii Mariana Zdziechowskiego. Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 81-96 (m.in. wobec mesjanizmu romatycznego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
848.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1992 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
849.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1997 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
850.książka: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. 2002 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. * Jacek Bartyzel: Antyk i dramat anty...) szczegóły 
851.książka: Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie. Międzyuczelniana Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ, Inst. Filologii Orientalnej UJ, Koło Łódzkie PTO, kwiecień 1986. 1989 ([Zawiera:] J. Trzynadlowski: Orientalizm jako stylizacja [w literaturz...) szczegóły 
852.książka: Reflection on literature in Eastern and Western cultures. 1990 (Eugeniusz Czaplejewicz: A type of reflection and the literary genre. *...) szczegóły 
853.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307 (not....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Znak 1999 nr 6 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (not....) szczegóły 
854.książka: Wrocław w Czechach. Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura.. 2003 ([Materiały z konferencji "Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Lit...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
855.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
856.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
857.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
858.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
859.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
860.impreza: "Jazyk. Tekst. Kul'tura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003). (m.in. referaty nt. literatury rosyjskiej w ujęciu komparatystycznym, a...) szczegóły 
artykuł: Burta Małgorzata, Kryszczuk Marzena: Sprawozdanie z konferencji nt. "Jazyk. Tekst. Kul'tura" (9-11 X 2003 r.) i pobytu w Smoleńsku. Do źródeł 2003 z. 1 s. 209-213  szczegóły 
861.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
862.artykuł: Sepkowski Andrzej: Narodziny słowiańskiego mitu. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 29-51 (nt. rozwoju idei narodowo-słowiańskich wśród słowianoznawców i słowian...) szczegóły 
863.artykuł: Topolewski Jarosław: Historie magnetyczne. Gazeta. Magazyn 1998 nr 20 s. 52-56 (m.in. nt. wpływu twórcy teorii magnetyzmu zwierzęcego Antona Mesmera n...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
864.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. - Konteksty europejskie. Hanna Voisin...) szczegóły 
865.książka: Bieńczyk Marek: Oczy Duerera. O melancholii romantycznej. ("Dzień przed" (Uwagi wstępne). - Część I: "Wszystko w świecie tracić" ...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Wczoraj nie umiera nigdy. Przekrój 2002 nr 41 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Kłopoty z przemijaniem. Polityka 2002 nr 40 s. 61 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Nasza strata. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 94 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
866.książka: Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Materiały z międzynarodowej konferencji (Warszawa, 18-19 XI 1985). 1989 ([Zawiera:] Jerzy Śliziński: Słowo wstępne. - Helena Kapełuś: Bracia Gr...) szczegóły 
recenzja: Suchoń Barbara: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 373-374  szczegóły 
867.książka: Płaszczewska Olga: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. ([Dot. stosunku romantyzmu do tradycji błazeństwa w oparciu o refleksje...) szczegóły 
868.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
869.książka: Taniec i literatura. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * 1. Taneczność poezji: Eugeniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
870.artykuł: Bosak Izabela: Motywy androgyniczne w literaturze romantycznej. Universitas 1996 nr 17 s. 55-64  szczegóły 
871.artykuł: Chwin Stefan: Pisarz i pokusy teologii. Plus Minus 2002 nr 10 s. D1-D2 (dot. m.in. stosunku twórców romantycznych do Boga oraz roli religii w ...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwowska Elżbieta: O "niedobrych sprawach" w sztuce. Plus Minus 2002 nr 14 s. A13 (list do redakcji...) szczegóły 
872.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
873.artykuł: Grzybowska Krystyna: Przyszłość w teraźniejszości. Wprost 2001 nr 1 s. 24-26 (dot. tematyki futurologicznej m.in. w twórczości pisarzy: Richard Cald...) szczegóły 
874.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Ruiny romantyczne inaczej: ironia, żart, karykatura. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 1-16 (dot. przemian w przedstawianiu motywu ruin w obcej i polskiej literatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    imprezy (alfabet tytułów)
875.impreza: "Biografie romantycznych poetów" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Banowska Lidia: Biografie romantycznych poetów (autokreacja - legenda - recepcja). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 35 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
876.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    książki (alfabet autorów)
877.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Historia literatury (argentyńska)
    książki (alfabet autorów)
878.książka: Nawrocka Ewa (iberystka): W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny "homo politicus" w literaturze polskiej i argentyńskiej. 1998 (Studium o wzajemnych relacjach między jednostką i historią, oddziaływa...) szczegóły 
recenzja: Ziarkowska Justyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 156-160  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
879.książka: Kopacki Andrzej: Spod oka. Eseje o literaturze niemieckiej i nie tylko. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od autora. - Nierównomierność, czyli: Polak Niemca ni...) szczegóły 
recenzja: Budrecki Lech: Błysk inteligencji i rozwinięta wyobraźnia. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 58  szczegóły 
recenzja: Jaskuła Zdzisław: Polak Niemca nie rozumie?. Res Publica Nowa 2003 nr 4 s. 88  szczegóły 
recenzja: KOG: Czujne oko. Gazeta Wyborcza 2003 nr 30 s. 2  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 173-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: Between reluctance and aversion: remarks on the negative attitudes of the British toward the November Uprising of 1830-1831 as reflected in contemporary memoirs and reports. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 87-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    książki (alfabet autorów)
881.książka: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli. 1999 ([Zawiera m.in.:] Julian Kornhauser: Zdzisław Niedziela. - Jan Sabol: N...) szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
recenzja: Malec Irena: x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 2000 t. 47 n...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2002 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
882.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Nerval Gerard de
    książki o twórcy (alfabet autorów)
883.książka o twórcy: Siwiec Magdalena: Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gerarda de Nerval w kontekście epoki. ([Dot. motywu Orfeusza oraz orfizmu jako postawy twórczej u romantyków ...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 57 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Historia literatury (holenderska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
884.artykuł: Kalla Barbara: Programma's van de romantiek in Nederland en in Polen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1995 nr 8 (1774) s. 25-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    książki (alfabet autorów)
885.książka: W kręgu kultury litewskiej. 1991 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Andrzej Staniszewski: Twórczość J.I. K...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 137-138  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
886.książka: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. 1992 (I. Wprowadzenie: 1. Formacja oświeceniowa i jej badanie. 2. Chronologi...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
887.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
888.książka: Roguski Piotr: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
recenzja: Derecka Edyta: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
889.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
890.artykuł: Grzywka Katarzyna: Stowarzyszenia w kręgu warszawskiego i berlińskiego salonu: warszawski Cech Głupców i berliński Kaffeter. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 169-177  szczegóły 
891.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
892.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
893.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
894.artykuł: Kapełuś Helena: Bracia Grimm i romantyczne ludoznawstwo polskie. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
895.książka: Kopacki Andrzej: Spod oka. Eseje o literaturze niemieckiej i nie tylko. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od autora. - Nierównomierność, czyli: Polak Niemca ni...) szczegóły 
recenzja: Budrecki Lech: Błysk inteligencji i rozwinięta wyobraźnia. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 58  szczegóły 
recenzja: Jaskuła Zdzisław: Polak Niemca nie rozumie?. Res Publica Nowa 2003 nr 4 s. 88  szczegóły 
recenzja: KOG: Czujne oko. Gazeta Wyborcza 2003 nr 30 s. 2  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 173-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
896.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Święty Syzyf Guentera Grassa. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 185-191 (sprost. S. Strerny-Wachowiaka dot. błędów korektorskich, nr 3 s. 204...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
897.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
898.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
899.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
900.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Szarlatan? Obłąkany? Mesjasz? Andrzej Towiański i jego doktryna w dziewiętnastowiecznej rosyjskiej opinii społeczno-literackiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 79-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Amfiteatrov Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Barański Zbigniew: Aleksander Amfitieatrow jako krytyk literatury polskiej. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
902.książka: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli. 1999 ([Zawiera m.in.:] Julian Kornhauser: Zdzisław Niedziela. - Jan Sabol: N...) szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
recenzja: Malec Irena: x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 2000 t. 47 n...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2002 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
903.artykuł: Hvisc Jozef: Ciągłość tradycji słowackiego i polskiego romantyzmu. Kontakty 2002 nr 1 s. 7-11 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
nawiązanie: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
nawiązanie: Michalek Jan: Kontakty 2002 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
904.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
905.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
906.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
907.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
908.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Franciszek z Asyżu święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
909.książka o twórcy: Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. 2001 (Mieczysław Ubysz: Słowo powitania ojca rektora. * Stanisław Celestyn N...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 72-73 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
910.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Horzyca Wilam*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
911.artykuł: Bartyzel Jacek: Mesjanizm romantyczny w interpretacji Wilama Horzycy. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 227-255  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
912.książka: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej. 2003 (Od autora. Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Refleksja kryt...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
913.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
914.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
915.książka: Przychodniak Zbigniew: U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815-1825. 1991 (Wstęp. - "Zimni znawcy" - paradoksy iksowskiej krytyki teatralnej: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 158-160  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
916.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
917.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
918.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
919.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
920.książka: Axer Jerzy: Filolog w teatrze. 1991 (Wstęp. - Część pierwsza. Wśród scenariuszy greckich i łacińskich: Słow...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Teatr filologa. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 7  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 400-403  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: A philologist in the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 2 s. 43  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
921.audycja radiowa: Wszechnica Nauki Polskiej Epistolografia polskich romantyków.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
922.audycja radiowa: Anegdoty o romantycznych.  szczegóły 
923.audycja radiowa: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polonika zbierane po świecie.  szczegóły 
924.audycja radiowa: Romantyczne autoportrety.  szczegóły 
925.audycja radiowa: Spór o romantyzm.  szczegóły 
926.audycja radiowa: Wokół idei romantyzmu.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
927.audycja radiowa: Inter arma....  szczegóły 
928.audycja radiowa: Niech zaczną Towiańczycy.  szczegóły 
929.audycja radiowa: Towiańczycy.  szczegóły 
recenzja: (D): Towiańczycy. Antena 1990 19 4  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o pisarzach (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
930.audycja radiowa: Autoportrety romantyków.  szczegóły