Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Historia literatury polskiej - Literatura pozytywizmu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
2.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Cysewski Kazimierz: Z zagadnień literaturoznawstwa polskiego doby pozytywizmu. 1860-1914. 1986  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Głowiński Michał: Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach. 1995 (Pismak 1863 [Józef Aleksander Miniszewski]. Mowa i zło [stereotyp Żyda...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
9.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
10.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Olkusz Wiesław: Ghazal, pantun i ruba'i w praktyce artystycznej poetów 2 poł. XIX wieku. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 123-133 (w polskiej poezji pozytywistycznej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Starnawski Jerzy: Do dziejów nowelistyki polskiej. O datę przyjęcia terminu "nowela" w polskiej nauce o literaturze. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 523-526  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Gemra Anna: "Kwiaty zła" na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp: 1. Czas powstawania i funkcjonowania powieści zeszytowej. 2. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dębek Piotr: Na tropach dziewiętnastowiecznej opery mydlanej. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Rudolf Edyta: Zalegalizowany nałóg. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
21.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Gorskijj I.: Zhanrovye osobennosti pol'skogo romana v gody razcveta klassicheskogo realizma. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Sztachelska Jolanta: "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont. 1997 (Sytuacja reportażu (Wstęp). * Cz. I. Do i od reportażu. Rozdz. 1. Prus...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Maciej: Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont). Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 351-359  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Okoń Waldemar: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. 1992 ([Omówienie wątków i tematów literackich oraz gatunków epok romantyzmu ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
29.książka: Janion Maria: Wobec zła. 1989 ([Wstęp]. - "Patriota-wariat" [motyw Rejtana i szaleństwa po klęsce nar...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: W obronie romantyzmu. Znak 1990 nr 12 s. 83-88  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kły Rejtana. Polityka 1990 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wobec zła trwa nadzieja. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Powściągliwość i Praca 1991 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kamiński Gabriel Leonard: Jaki mrok cię okrążył. Że 1990 nr 9/10 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Coś na ząb. Puls 1990 nr 44 s. 133-137  szczegóły 
recenzja: Katz-Hewetson Janina: Czytając "Wobec zła". Arka 1991 nr 34 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Prometeusz w Gułagu. Trybuna 1990 nr 54 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kieniewicz Stefan: Mroki romantyzmu. Przegląd Powszechny 1990 nr 5 s. 302-306  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Czy Prometeusz może być zbawiony?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 8-10 (sprost. red. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 65...) szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Historii już nie ma?. Odra 1990 nr 10 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Szaleństwo i śmierć. Brulion 1990 nr 14/15 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Olender-Dmowska Elżbieta: Mieszkanie Baal Zebuba. Społeczeństwo Otwarte 1990 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm, prometeizm i zło. Czas Kultury 1990 nr 18/19 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Rejtan i wampiry. Tygodnik Powszechny 1990 nr 28 s. 8  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Kompleks szatana. Twórczość 1990 nr 9 s. 98-101  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lektury obowiązkowe. Pogląd 1990 nr 3 s. 52  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Za co kocham Marię Janion. Teatr 1990 5 39  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 304-309  szczegóły 
recenzja: Wasiak Jadwiga: Aplauz i gwizdy. Trybuna 1990 nr 30 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Imperium Romantyzmu. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: My i zła Europa. Gazeta Wyborcza 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
30.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
31.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
32.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
33.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
34.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
35.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999 (Słowo wstępne. * [Analizy i interpretacje wierszy:] Ireneusz Opacki: A...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 81  szczegóły 
36.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
37.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
38.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
39.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
40.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
41.książka: Z dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. 1989 ([M.in. rozprawy pośw. literaturze i życiu lit.:] A. Wyczański: Odrodz...) szczegóły 
42.książka: Zawodziński Karol Wiktor: Pegaz to nie samochód bezkołowy (Szkice krytyczne). 1989 (A.Z. Makowiecki: Wstęp. - Studia o poezji: Poezja Polski Odrodzonej [o...) szczegóły 
recenzja: Abe: K.W.Z.. Twórczość 1990 nr 1 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Wartość formy. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 28-29 (z fot. K.W. Zawodzińskiego...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Formalizm i przywiązanie do tradycji. Twórczość 1990 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 43 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Pozytywizm i Młoda Polska w kontekście literackim Europy i Orientu. Polonistyka 1991 nr 9 s. 557-575  szczegóły 
44.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
45.artykuł: Rajch Marek: Zensur als Herrschaftsinstrument des preussischen Regierung gegen polnische Fuehrungseliten. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 155-168 (dot. m.in. cenzurowania polskiej prasy i literatury...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od baroku do pozytywizmu. Ziemia pisarzy /4/. Ikar 2001 nr 6 s. 6-7 (dot. pisarzy: Stanisław Dunin-Karwicki, Wincenty Reklewski, Jan Kanty ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
48.książka: W kręgu Oświecenia i teatru. Prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. 1989 (J. Tazbir: Paradoksy sarmackiego konserwatyzmu. - A.V. Lipatov: Prosve...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
50.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
51.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
52.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
53.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
55.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
56.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
57.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
58.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
59.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
60.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
61.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
62.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
63.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
64.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
65.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
66.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
67.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Borkowska Grażyna: [Cudzoziemki] Alienated women. A study on Polish women's fiction 1845-1918. 2001  szczegóły 
69.książka: Borkowska Grażyna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. 1996 (Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (Zamiast wstępu). ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Jarosiński Zbigniew: Nieśmiałe zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Prekursorki polskiej literatury kobiecej. Test 1997 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
70.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1996 ([M.in. nt.: sporów ideologicznych konserwatystów i pozytywistów, podej...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był?. Arcana 1996 nr 6 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
71.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
72.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
73.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
74.książka: Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. 1992 (1. Studia i rozprawy: Zygmunt Poznański: Stan badań nad dramatem polsk...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 156-157  szczegóły 
75.książka: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice. 1998 (Grzegorz Igliński: Wstęp. - Bożena Adamkowicz- Iglińska: Metempsychoz...) szczegóły 
76.książka: Filomata. Nr 419/420: Antyk w literaturze polskiej II połowy wieku XIX. 1994 (Jerzy Starnawski: Bolesław Prus jako przyjaciel i... nieprzyjaciel fil...) szczegóły 
77.książka: Ihnatowicz Ewa: Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. 1999 (Wstęp. - Wyglądy bohaterów. Inteligent. Artysta i człowiek końca wieku...) szczegóły 
recenzja: Gryszkiewicz Bogusław: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
78.książka: Ihnatowicz Ewa: Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej. 1995 (Słowo wstępne. - Pozy i gesty. O "Zygzakach" Kraszewskiego. "Emancypan...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pozytywistyczne "obroty rzeczy". Nowe Książki 1996 nr 1 s. 34  szczegóły 
recenzja: Mazan Bogdan: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 208-216  szczegóły 
recenzja: Sosnowski Jerzy: Szampan i ostrygi. Gazeta Wyborcza 1995 nr 227 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zacharska Jadwiga: Język rzeczy. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 159-162  szczegóły 
79.książka: Jasiakiewicz Wojciech: Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy. 2001  szczegóły 
recenzja: Kaźmierczak Janusz: Poland, Great Britain and the January Uprising: Polish Emigre Propaganda in the National Cause. Polish Anglosaxon Studies 2003 t. 10/11 s. 145-150  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 191 ( w jęz. angielskim...) szczegóły 
80.książka: Jaszczuk Andrzej: Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski. 1870-1903. Warszawa. 1986  szczegóły 
recenzja: Kita Jarosław: Rocznik Łódzki 1991 t. 39 (1989) s. 314-317  szczegóły 
81.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
82.książka: Kocójowa Maria: Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. Kształtowanie nowego modelu w latach 1867-1882. 1990 (Przedmowa. - Udział mieszkańców Krakowa w kształtowaniu świata książki...) szczegóły 
83.książka: Konarska-Pabiniak Barbara: Życie kulturalno-literackie Płocka w 2 połowie XIX w[ieku]. 1994 (I. Polityczno-społeczny rozwój Płocka. II. Czasopisma płockie. III. In...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Płocki 1995 nr 4 s. 24 (not. o promocji ks. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warsza...) szczegóły 
recenzja: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 43 (not. spraw. z promocji książki w Warszawie 22 II 1996...) szczegóły 
recenzja: M.M.: Bibliotekarz Płocki 1995 nr 1 s. 67 (nota...) szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 225-226  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Filografy, Gwiaździce, Koźlarze Mazowieccy.... Nowe Książki 1995 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Notatki Płockie 1995 nr 4 s. 53-54 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Płocki 1996 nr 1 s. 40, 44 (nota o promocji ks. w Płocku, 2 III 1995 i w Muzeum Litearatury w Wars...) szczegóły 
84.książka: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej. 1994 (Ewa Paczoska: Zamiast wstępu. - I: Stanisław Fita: Młodzieńcze lektury...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 493-495  szczegóły 
85.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
86.książka: Kulczycka-Saloni Janina: Wybrane zagadnienia literatury pozytywizmu. 1989  szczegóły 
87.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
88.książka: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. 1992 ([Zawiera referaty z konferencji nauk."W stulecie wielkich polskich pow...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
89.książka: Lektury polonistyczne.. 2001 (T. 2. 2001, 387 s. Józef Wróbel: Światło wśród mroku. "Meir Ezofowicz"...) szczegóły 
90.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polonistyczne serie Universitasu. Rzeczpospolita 1998 nr 39 s. 4 (not....) szczegóły 
91.książka: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej. 2000 ([Barbara Bobrowska: Antyk w twórczości Marii Konopnickiej. - Grzegorz ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 279-280  szczegóły 
92.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
93.książka: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu. 1992 (T. 1. 1992, 156 s. Janusz Maciejewski: Wstęp. - Krystyna Poklewska: Mi...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 223-228 (omówienie poszczególnych rozpraw zawartch w tomie...) szczegóły 
94.książka: Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu. 1989  szczegóły 
95.książka: Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu. 1997  szczegóły 
96.książka: Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu. 1997  szczegóły 
97.książka: Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu. 1999  szczegóły 
98.książka: Markiewicz Henryk: Pozytywizm. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (not....) szczegóły 
99.książka: Markiewicz Henryk: Pozytywizm. 2002  szczegóły 
100.książka: Markiewicz Henryk: Pozytywizm. 2000  szczegóły 
101.książka: Martuszewska Anna: Pozytywistyczne parabole. 1998  szczegóły 
recenzja: Kowalczuk Urszula: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 218-224  szczegóły 
102.książka: Mazan Bogdan: Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych. 2002 (Część I. Wprowadzenie do problematyki ogólnej i szczegółowej. Przybliż...) szczegóły 
103.książka: Mazur Aneta: Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. 2001 ([Analiza utworów realistycznych w kluczu koncepcji metafizyki Immanuel...) szczegóły 
recenzja: Krynicka Ewa: Convivium 2003 s. 372-375  szczegóły 
recenzja: Żabski Tadeusz: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 128-131  szczegóły 
104.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
105.książka: Naturalisme et antinaturalisme dans les litteratures europeennes des XIXe et XX siecles. Continuateurs et adversaires. Actes du colloque de Paris (16-17 avril 1991). 1992 (Danuta Knysz-Rudzka, Janina Kulczycka-Saloni: Presentation. - Michał T...) szczegóły 
recenzja: Gorilovics Tivadar: Revue de Litterature Comparee 1995 r. 69 nr 2 s. 256-257  szczegóły 
106.książka: Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje. 1992 ([Na s. tyt. aut.: Janina Kulczycka-Saloni, Danuta Knysz-Rudzka, Ewa Pa...) szczegóły 
recenzja: Studziżba-Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 104-106  szczegóły 
107.książka: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Praca zbiorowa. 1992 ([Zawiera referaty z sesji nauk. "Stulecie trójcy powieściopisarzy" poś...) szczegóły 
108.książka: Olkusz Wiesław: Poszukiwanie "nowej Golkondy piękna" i "prastarej mądrości Indii", czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu. 1992 (I. Uwagi wstępne. * II. Mechanizmy przenikania kultury Orientu w latac...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 674-675  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 83-85  szczegóły 
109.książka: Olkusz Wiesław: Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia i szkice. 1998 (Od autora. - Geneza i determinanty pozytywistycznych relacji między li...) szczegóły 
110.książka: Paczoska Ewa: Krytyka literacka pozytywistów. 1989 (Krytyka literacka pozytywistów? W poszukiwaniu zasady (pozytywistów kr...) szczegóły 
111.książka: Pąkciński Marek: Konserwatyzm na rozdrożu. "Młodzi konserwatyści" warszawscy wobec ideowych dylematów schyłku XIX wieku. 1994 ("Młodzi konserwatyści" a dylematy śwaitopoglądu konserwatywnego. Trady...) szczegóły 
recenzja: Skoczyński Jan: Konserwatyści warszawscy. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 22  szczegóły 
112.książka: Polanowski Edward: Życie literackie Kalisza. 1870-1907. 1987  szczegóły 
recenzja: Bieniecki Ryszard: Literatura i prowincja. Nurt [Poznań] 1989 nr 4 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Kosmanowa Bogumiła: Rocznik Kaliski 1990 t. 22 s. 228-233  szczegóły 
113.książka: Pozytywizm. 1999  szczegóły 
114.książka: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. 1993 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: Poeta rozmawia z Bogie...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 374-377  szczegóły 
recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
115.książka: Romanowski Andrzej: Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ruch księgarski i wydawniczy: Księgarnia Zawadzkich r...) szczegóły 
116.książka: Sadowski Lesław: Polska inteligencja prowincjonalna i jej dylematy na przełomie XIX i XX wieku (Na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku). 1988 ([Passim inf. o pisarzach epoki]....) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Res Publica 1989 nr 7 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: [Gawroński Bohdan] B.G.: Dydaktyka Szkoły Wyższej 1989 nr 2 s. 225-226  szczegóły 
recenzja: Kijowski Jerzy: Inteligencja prowincjonalna przed wiekiem. Pracownia 1991 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Szumski Jerzy: Białostocczyzna 1989 nr 3 s. 44  szczegóły 
117.książka: Sztachelska Jolanta: "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont. 1997 (Sytuacja reportażu (Wstęp). * Cz. I. Do i od reportażu. Rozdz. 1. Prus...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Maciej: Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont). Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 351-359  szczegóły 
118.książka: Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Prussak: Warszawscy cenzorzy [nt. działalności ...) szczegóły 
119.książka: Świętochowski i rówieśnicy - Kotarbiński, Urbanowska, Zalewska. Sesja w 150. rocznicę ich urodzin, Zakopane , 4-6 maja 1999. 2001 (Prolegomena. Od redaktorów tomu. Od współredaktora tomu. Leszek Konars...) szczegóły 
120.książka: Tomkowski Jan: Mój pozytywizm. 1993 (I. Pozytywizm i pozytywiści: Co to jest pozytywizm? Nie było miedzy na...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Jakiej historii pozytywizmu nam potrzeba?. Res Publica Nowa 1994 nr 12 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Pasjonujaca lektura i wyzwanie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 500-501  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Córka Emmy. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 37-39 (z fot. Jana Tomkowskiego...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 112 (not....) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (10) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1994 nr 20 s. 11  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1994 nr 3 s. VII (not....) szczegóły 
recenzja: Pieścikowski Edward: Nasz pozytywizm. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 86-91  szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O Izabeli inaczej. Strony 1994 nr 1 s. 81  szczegóły 
recenzja: Wojtal Renata: Pozytywizm widziany inaczej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 129-131  szczegóły 
121.książka: Tyburski Włodzimierz: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (Rozwój, metamorfozy, załamania). 1989 ([Passim inf. o poglądach filozoficznych pisarzy epoki]....) szczegóły 
recenzja: Chodakowska Janina: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 2/3 s. 401-407  szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 3/4 s. 270-272  szczegóły 
122.książka: Tynecki Jerzy: Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism. 1996 (Bogdan Mazan: Szkic do portretu badacza niepokornego [wstęp]. - Od org...) szczegóły 
123.książka: Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa. 1992 (Janina Kulczycka-Saloni, Ewa Ihnatowicz: Przedmowa. - Edward Polanowsk...) szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Warszawa namiętności. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
124.książka: Z badań nad literaturą i sztuką drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Studia i szkice. 1992 (Zdzisław Piasecki: Drugie pokolenie pozytywistów polskich. Rekonesans ...) szczegóły 
recenzja: Korepta Edyta: Kwartalnik Opolski 1994 nr 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 679-681  szczegóły 
125.książka: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. 1988 (J. Maciejewski: Wstęp. - A. Martuszewska: Pozytywistyczna mowa ezopowa...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 90-91  szczegóły 
126.książka: Zahorska Marta: Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu (Z rozważań nad rolą oświaty i wykształcenia w świadomości społecznej). 1989  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Anchimiuk Olga: Verbal'noe vyrazhenie frejjmov "obrashhenie", "vstrecha", "znakomstvo", "pros'ba", scenariev "konflikt" w proze XIX veka. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 23-32 (dot. problemów komunikacji w prozie XIX wieku na przykładzie dzieł aut...) szczegóły 
128.artykuł: Arczyńska Anna: Profesje Żydów na przykładzie prozy pozytywistycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 105-116 (m.in. w twórczości autorów: Michał Bałucki, Marian Gawalewicz, Eliza O...) szczegóły 
129.artykuł: Bibliotekarz Płocki 1996 nr 1 s. 40, 44 (nota o promocji ks. w Płocku, 2 III 1995 i w Muzeum Litearatury w Wars...) szczegóły 
130.artykuł: Borkowska Grażyna: Mówią Wieki 1990 nr 7 s. 45-46 (wywiad nt. twórczości powieściopisarek doby pozytywizmu jako przedmiot...) szczegóły 
131.artykuł: Borkowska Grażyna: Polska tożsamość narodowa - pozytywistyczne ścieżki. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 38-41 (tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polską tożsamość narodową" w...) szczegóły 
132.artykuł: Borkowska Grażyna: Pozytywizm - blaski i cienie. Znak 1996 nr 2 s.13-19  szczegóły 
133.artykuł: Borkowska Grażyna: Turbulent Times - Polish Women's Literature 1845-1918. International Studies 2000 t. 1 nr 1 s. 85-98 (m.in. o twórzości Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej i Narcyzy Żmich...) szczegóły 
134.artykuł: Bratkowski Stefan: Spadek. Plus Minus 2000 nr 33 s. D8 (felieton nt. warszawskiego pozytywizmu literackiego...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Spadek. Plus Minus 2000 nr 35 s. D8  szczegóły 
polemika: Bratkowski Stefan: W innej Polsce. Plus Minus 2000 nr 36 s. D8  szczegóły 
135.artykuł: Bryo Walentyna: Wilno literackie po powstaniu styczniowym. Kraj Rad 1989 nr 11 s. 22 (nt. almanachów literackich i noworoczników...) szczegóły 
136.artykuł: Bryo Walentyna: Wilno literackie po stłumieniu Powstania Styczniowego. Czerwony Sztandar 1989 nr 7 s. 3  szczegóły 
137.artykuł: Brzezina Maria: Stosunek Rosjan do języka polskiego (W świetle postyczniowych dzieł literackich). Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 28-41 (m.in.: Wiesław Gąsiorowski, Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, St...) szczegóły 
138.artykuł: Buttler Danuta: Podłoże zaniku niektórych wyrazów rodzimych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 51-59 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
139.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
140.artykuł: Chruściński Kazimierz: Pozytywiści i Krasicki. Z badań nad recepcją pisarza. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 77-83  szczegóły 
141.artykuł: Ciechanowicz Jan: Bełzowie. x 2002 ([w ks. id.:] Musica peregrina. (Artyści pochodzący z Litwy i Polski w ...) szczegóły 
142.artykuł: Dabertowa Eugenia Renia: Zapotrzebowanie na świętych. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 79-88 (dot. głównie żywotów świętych powstałych w Wielkopolsce w II połowie X...) szczegóły 
143.artykuł: Dąbrowa Marian: Kultura Galicji w latach 1867-1914. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Warszawa, Wiedeń 19...) szczegóły 
144.artykuł: Dąbrowska Alicja: Tajemnice pozytywistycznych lasów. Wokół wyobraźni sylwicznej realistów. Akant 2003 nr 7 s. 6-10 (motyw lasu w prozie pozytywistów...) szczegóły 
145.artykuł: Dobosz Artur: Pozytywizm i postpozytywizm. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne 1992 z. 39 s. 101-127  szczegóły 
146.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
147.artykuł: Epsztein Tadeusz: Życie intelektualne i kulturalne dworu ziemiańskiego na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku. x 1998 ([w ks.:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Ma...) szczegóły 
148.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
149.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
150.artykuł: Fedorowicz Małgorzata: "Polski Kalendarz Katolicki"... Ignacego Danielewskiego z lat 1862-1897. x 1999 ([W ks. zb.:] Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku....) szczegóły 
151.artykuł: Fita Stanisław: "Gromadki gońców z pochodniami". Rozmowa z prof. Stanisławem Fitą (KUL) o przedsiębiorczym pokoleniu polskich pozytywistów. Scriptores Scholarum 1996 nr 13 s. 8-14 (nt. pozytywistycznych idei programu ekonomicznej odbudowy Polski prop...) szczegóły 
152.artykuł: Fita Stanisław: Lublin pozytywistów. Akcent 1999 nr 2 s. 78-89 (o środowisku pozytywistów w Lublinie...) szczegóły 
153.artykuł: Fita Stanisław: Życie literackie w Lublinie w drugiej połowie XIX wieku. Bibliotekarz Lubelski 2000 r. 43 s. 13-22  szczegóły 
154.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Noc styczniowa. Nasz Dziennik 2001 nr 17 s. 10 (dot. m.in. udziału literatów w powstaniu styczniowym i motywu powstani...) szczegóły 
155.artykuł: Frycie Stanisław: Życie kulturalne i literackie Piotrkowa w drugiej połowie XIX w.. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1992 nr 1 s. 6-16  szczegóły 
156.artykuł: Gałdys Barbara: Dorobek kulturalny Towarzystwa Tatrzańskiego. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1992 t. 1 s. 199-207 (m.in. nt. związków pisarzy przełomu XIX/XX w. z Zakopanem...) szczegóły 
157.artykuł: Gałowicz Andrzej: Podbarwić pozytywizm. Polonistyka 2003 nr 8 s. 461-464 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
158.artykuł: Gloger Maciej: Jak czytać pozytywizm? Rekonesans. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 21-45  szczegóły 
159.artykuł: Gloger Maciej: Pozytywizm trudny i ciekawy. Polonistyka 2003 nr 8 s. 457-460  szczegóły 
160.artykuł: Goćkowski Janusz: Stać się społeczeństwem obywatelskim: "bogactwo narodów" i "postęp umysłowy". x ([w ks. zb.:] Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości. Pod r...) szczegóły 
161.artykuł: Gołębiowski Marek: The two acculturations: English culture in the Varsavian positivism. Anglica 2000 t. 10 s. 21-34 (dot. okresu 1865-1885...) szczegóły 
162.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
163.artykuł: Gustawski Olgierd: Salony literackie. ([w ks.:] Olgierd Gustawski: Echa minionej Warszawy. Warszawa, s. 8-26 ...) szczegóły 
164.artykuł: Guzik Barbara: Pozytywizm - ale jaki?. Polonistyka 2003 nr 8 s. 452-456 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
165.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
166.artykuł: Hendzel Władysław: Problem "beletrystyki ludowej" w wypowiedziach "głosowiczów". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 135-141  szczegóły 
167.artykuł: Hołda Renata: Rola wierszy ku czci cesarza Franciszka Józefa I w powstaniu legendy dobrego króla. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 37-45  szczegóły 
168.artykuł: Ihnatowicz Ewa: Listy autorów listowników drugiej połowy XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 135-142 (nt. listowników i ich autorów: Józefa Chociszewskiego, Władysława Sabo...) szczegóły 
169.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
170.artykuł: Januszkiewicz Michał: Między pozytywizmem a... "negatywizmem". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 159-176  szczegóły 
171.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: Publicystyka polska w Wielkiej Brytanii. x 2001 ([w ks. id.:] Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii dobie...) szczegóły 
172.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
173.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
174.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 272-277...) szczegóły 
175.artykuł: Kita Jarosław: Formy "wychowania i umoralniania" chłopów propagowane na łamach pism pozytywistów warszawskich (do 1886 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 59-69  szczegóły 
176.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
177.artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Poszukiwania nowych dróg literatury i sztuki poprzez doświadczenie naturalistyczne. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 13-21  szczegóły 
178.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Procesy upowszechniania czytelnictwa na Górnym Śląsku (przełom XIX i XX wieku). Śląskie Miscellanea 1999 t. 12 s. 41-49  szczegóły 
179.artykuł: Kracik Jan: Nie dokończony dialog. Pozytywizm a katolicyzm polski. Znak 1996 nr 2 s. 39-50 (szerzej o "Chorobie wieku" Józefa Ignacego Kraszewskiego i "Pracy u po...) szczegóły 
180.artykuł: Krajski Stanisław: Ubożenie języka. Nasz Dziennik 2002 nr 172 s. 12 (fel. nt. XIX-wiecznych opisów podróży, m.in. Henryka Sienkiewicza i Bo...) szczegóły 
181.artykuł: Krawczyk Antoni: The Reception of Darwin's Theory and English Social Darwinism on Polish Soil in the Second Half of 19th and the first Quarter of the 20th Century. x 2002 ([w ks. zb.:] Culture at global/local levels. British and Commonwealth ...) szczegóły 
182.artykuł: Kuczek Sławomir: Wojciech Sowiński (1805-1880). Szkic do portretu kompozytora. Ibidem 2003 t. 1 s. 55-81 (m.in. nt. związków Wojciecha Sowińskiego z Seweryną Duchińską i Leonar...) szczegóły 
183.artykuł: Kulak Teresa: Wizerunek Ślązaka w polskich opisach etnograficznych i relacjach z podróży po Śląsku w II połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 99-116  szczegóły 
184.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Die Figur des Fremden in polnischen Roman aus der Zeit nach den nationalen Aufstaenden. Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 1 s. 81-89  szczegóły 
185.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 331-359 (omówienie krytyczne prac nt. pozytywizmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
186.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
187.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Naturalizm w oczach badaczy polskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 1-25  szczegóły 
188.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Od niechęci do aprobaty: zawiłe drogi naturalizmu w literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 1-12  szczegóły 
189.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Wśród swoich czy wśród obcych? (Refleksje nad losami bohaterów powieściowych E. Orzeszkowej, B. Prusa, M. Rodziewiczówny, W. Sabowskiego i H. Sienkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 31-42  szczegóły 
190.artykuł: Kurowicki Jan: Do czego ludziom biznesu potrzebni mogą być bohaterowie. Autograf 2000 nr 5 s. 8-10 (esej o "Lalce" Bolesława Prusa, "Chłopach" Władysława Reymonta i "Bary...) szczegóły 
191.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Pozytywiści w świecie wyobraźni. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
192.artykuł: Małecki Jan Marian: Pod znakiem "Czasu" (Walka demokratów ze stańczykami). x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
193.artykuł: Marcinkowski Krzysztof: Ideologiczne racje pozytywizmu (Szkic problematyki). Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 237-241  szczegóły 
194.artykuł: Markiewicz Grzegorz: Pozytywiści warszawscy wobec tradycji. Stan badań, postulaty badawcze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 41-58  szczegóły 
195.artykuł: Markiewicz Henryk: Pozytywiści polscy wobec tradycji Oświecenia. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 259-272...) szczegóły 
196.artykuł: Markiewicz Henryk: Spór o przełom pozytywistyczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1990 t. 54 (1989/1990) s. 5-6 (streszcz. ref....) szczegóły 
197.artykuł: Markiewicz Henryk: Spór o przełom pozytywistyczny. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 62-79  szczegóły 
198.artykuł: Markiewicz Henryk: Stare i nowe w badaniach nad pozytywizmem. Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 661-667 (m.in. nt. prawidłowości obserwowanych w badaniach nad literaturą okres...) szczegóły 
199.artykuł: Martuszewska Anna: Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym). Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 143-156 (przegląd problemów zw. z pojęciem realizmu w literaturze...) szczegóły 
200.artykuł: Maternicki Jerzy: Rola historiografii w rozwoju polskiej myśli niepodległościowej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 45-63 (m.in. dot. prac historyków krakowskiej szkoły historycznej, szkoły war...) szczegóły 
201.artykuł: Mazan Bogdan: Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Prace Polonistyczne 1992 seria 47 (1991/1992) s. 129-165  szczegóły 
202.artykuł: Mazan Bogdan: Ultramontanie lwowscy o pozytywizmie warszawskim (Wprowadzenie do problematyki). Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 45-59  szczegóły 
203.artykuł: Mazur Aneta: Kosmologie polskich realistów. Kwartalnik Opolski 2001 nr 1 s. 13-31 (m.in.: Antoni Dygasiński, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sien...) szczegóły 
204.artykuł: Mazur Aneta, Tomkowski Jan: Zabijanie poetów. Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 317-333 (nt problemów poezji w dobie pozytywizmu...) szczegóły 
205.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Krajowe i europejskie konteksty biografistyki kobiecej Piotra Chmielowskiego. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
206.artykuł: Olaszek Barbara: O pozytywistycznym programie "pracy u podstaw" w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 161-167  szczegóły 
207.artykuł: Olkusz Jolanta: "My Polacy, ostatni synowie Ariów..." Pozytywistyczne kontynuacje romantycznego mitu. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 149-156 (dot. mitu Orienttraumu i zjawiska indianizmu w publicystyce i literatu...) szczegóły 
208.artykuł: Olkusz Wiesław: Echa warszawskiego sukcesu "Jana Husa przed sądem w Konstancji" Vaclava Brozika w literaturze polskiej. Przyczynek do dziejów polsko-czeskiej wzajemności w dobie pozytywizmu. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 125-133  szczegóły 
209.artykuł: Olkusz Wiesław: Orientalizm w poezji doby pozytywizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 17-59  szczegóły 
210.artykuł: Olkusz Wiesław: "Perły japońskie i chińskie" czyli pozytywistyczne zainteresowania Dalekim Wschodem. Rekonesans. Kwartalnik Opolski 1993 nr 1 s. 40-52 (cd. przypisów: nr 2(!) s. 53-59...) szczegóły 
211.artykuł: Paczoska Ewa: Powściągliwość i Praca 1991 nr 4 s. 12 (nt. życia religijnego w dobie pozytywizmu...) szczegóły 
212.artykuł: Paczoska Ewa: Termin "naturalizm" w krytyce literackiej epoki pozytywizmu i Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 27-47  szczegóły 
213.artykuł: Peterson Nadya: The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 105-106 ([rec. ks.:] Beth Holmgren: Rewriting Capitalism. Literature and Market...) szczegóły 
214.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
215.artykuł: Pieścikowski Edward: "Dramatyczna epoka, którą nazywamy pozytywizmem". Poglądy Zygmunta Szweykowskiego na pozytywizm polski. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 9-19  szczegóły 
216.artykuł: Pieścikowski Edward: Polskich pozytywistów "polityka własna". Życie i Myśl 1989 nr 1/2 s. 39-47  szczegóły 
217.artykuł: Pieścikowski Edward: Pułapki na komentatorów. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 141-145 (nt. niezbędnej znajomości realiów danej epoki przy interpretowaniu utw...) szczegóły 
218.artykuł: Pieścikowski Edward: Życie literackie Poznania w drugiej połowie XIX wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
219.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Pamiętniki polskich zesłańców. x 1998 (w ks.: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej ...) szczegóły 
220.artykuł: Płachecki Marian: Dekadentyzm południa wieku. Rekonesans. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 27-46 (nt. poezji lat 60. i 70. XIX wieku; dotyczy m.in. następujących twórcó...) szczegóły 
221.artykuł: Po co mi pozytywizm?. Znak 1996 nr 2 s. 74-111 (ankieta red., wypow. aut.: Krzysztof Biedrzycki, Stefan Bratkowski, He...) szczegóły 
222.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 78-105 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
223.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
224.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
225.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
226.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
227.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Środowisko społeczno-kulturalne Częstochowy na przełomie XIX i XX wieku. Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia 1989 z. 2 s. 19-42 (m.in. o życiu literackim, teatralnym i czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
228.artykuł: Ratajczak Michał: Pozytywizm? Pozytywizm!. Polonistyka 2003 nr 8 s. 451 (wstęp do numeru...) szczegóły 
229.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
230.artykuł: Romanowski Andrzej: Pozytywizm wileński. Znak 1996 nr 2 s. 29- (z not. o aut....) szczegóły 
231.artykuł: Roszko Grzegorz: Czy pozytywizm powraca?. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 103-106  szczegóły 
232.artykuł: Saganowska Ewa: Działalność społeczno-kulturalna Bronisława Szczepankiewicza. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 81-90 (m.in. nt. literatury pięknej promowanej przez księgarza...) szczegóły 
233.artykuł: Sieniawski Krzysztof: Romantycy i pozytywiści. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 14  szczegóły 
234.artykuł: Sieradzka Anna, Sieradzki Wojciech: Salon. Spotkania z Zabytkami 1997 nr 3 s. 4-8 (dot. m.in. biografii, działalności wydawniczej i salonie literackim Sa...) szczegóły 
235.artykuł: Siuciak Mirosława: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 na tle dramatu ludowego XIX w.. x 1997 (Polszczyzna śląska. Historia i współczesność. Opole 1997, s. 135-144 m...) szczegóły 
236.artykuł: Siuciak Mirosława: Zachowawczość polszczyzny śląskiej - na przykładzie fleksji tekstów scenicznych z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 162-172  szczegóły 
237.artykuł: Skonka Czesław: Powstańcy twierdzy Wisłoujście. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 1 s. 23-24 (dot. pisarzy uwięzionych w okresie Powstania Styczniowego; m.in. nt. t...) szczegóły 
238.artykuł: Skorupa Ewa: Krakowscy orędownicy spokoju. Kraków 1989 nr 1 s. 10-11 (o krakowskim stronnictwie Stańczyków...) szczegóły 
239.artykuł: Skorupa Ewa: Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych II połowy XIX stulecia. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 98-103 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
240.artykuł: Sobieraj Tomasz: Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 93-105  szczegóły 
241.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
242.artykuł: Stachurski Edward: Słownictwo w utworach naturalistów polskich na tle współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 243-250  szczegóły 
243.artykuł: Strycharz Krystyna: O tematycznych wskaźnikach nawiązania między akapitami w nowelach pozytywistycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 20 (72) s. 47-60  szczegóły 
244.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
245.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
246.artykuł: Szczepańska-Lange Elżbieta: Józef Sikorski - "matador świata umysłowego" XIX-wiecznej Warszawy. Ruch Muzyczny 1996 nr 19 s. 11-16 (m.in. nt. kontaktów redaktora czasopism muzycznych Józefa Sikorskiego ...) szczegóły 
247.artykuł: Szubarczyk Piotr: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 10-11 (dot. pieśni i wierszy towarzyszącym przełomowym wydarzeniom historyczn...) szczegóły 
248.artykuł: Tomkowski Jan: Odkrycie wielowymiarowego uniwersum. Z dziejów polskiej myśli pozytywistycznej (Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi). Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 34-58  szczegóły 
249.artykuł: Tomkowski Jan: Poeta rozmawia z Bogiem. Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 11 (nt. liryki religijnej poetów: Marii Bartusówny, M. Biernackiego, Wikto...) szczegóły 
250.artykuł: Tomkowski Jan: Żadnych szans na pozytywizm?. Znak 1996 nr 2 s. 5-12 (nt. rozumienia i współczesnego odbioru terminu pozytywizm...) szczegóły 
251.artykuł: Tyburski Włodzimierz: Myśl etyczna pozytywizmu polskiego. x 1989 ([W ks. zb.]: Człowiek i wartości moralne (Studia z dziejów polskiej ni...) szczegóły 
252.artykuł: Wiącek Tadeusz: Na przełomie wieków. Ziemia pisarzy /6/. Ikar 2001 nr 9 s. 6-7 (dot. pisarzy: Antoni Gustaw Bem, Zofia Bukowiecka, Bronisław Grabowski...) szczegóły 
253.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od baroku do pozytywizmu. Ziemia pisarzy /4/. Ikar 2001 nr 6 s. 6-7 (dot. pisarzy: Stanisław Dunin-Karwicki, Wincenty Reklewski, Jan Kanty ...) szczegóły 
254.artykuł: Wiącek Tadeusz: W czasach pozytywizmu. Ziemia pisarzy /5/. Ikar 2001 nr 7/8 s. 8-9 (dot. pisarzy: Wacław Karczewski, Kazimierz Laskowski, Stefan Krzywosze...) szczegóły 
255.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
256.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dzieła pozytywistów i modernistów w twórczości operowej kompozytorów polskich do 1918 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
257.artykuł: Wysocka Barbara: Miasta wielkopolskie jako ośrodki kultury w ostatnim pięćdziesięcioleciu zaborów. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1995 t. 5 s. 65-76  szczegóły 
258.artykuł: Wysocka Barbara: Recepcja literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 61-69  szczegóły 
259.artykuł: Ziejka Franciszek: Czy pójdziemy do Horodła?. Arka 1991 nr 34 s. 99-110 (idea unii horodelskiej z 1413 r. jednoczenia Polski i Litwy w aspekcie...) szczegóły 
260.artykuł: Ziemski Piotr: O przekraczaniu granic nauki (Szkic z historii polskiego pozytywizmu). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 1998 nr 7 (205) s. 51-62 (dot. m.in. poglądów filozoficznych Juliana Ochorowicza i Edwarda Abram...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
261.impreza: "Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje" - ogólnopolska sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
262.impreza: Ogólnopolska sesja naukowa z okazji urodzin Profesora Henryka Markiewicza.  szczegóły 
artykuł: M.L.: W sto lat po przełomie antypozytywistycznym. Z szuflad i biurek. Konferencja naukowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi w 70-lecie urodzin. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 350-351  szczegóły 
263.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
264.książka: Brzozowski Stanisław: Eseje i studia o literaturze. 1990 (T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanis...)
 szczegóły 
recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
265.książka: Ihnatowicz Ewa: Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. 1999 (Wstęp. - Wyglądy bohaterów. Inteligent. Artysta i człowiek końca wieku...) szczegóły 
recenzja: Gryszkiewicz Bogusław: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
266.książka: Lektury polonistyczne.. 2001 (T. 2. 2001, 387 s. Józef Wróbel: Światło wśród mroku. "Meir Ezofowicz"...) szczegóły 
267.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polonistyczne serie Universitasu. Rzeczpospolita 1998 nr 39 s. 4 (not....) szczegóły 
268.książka: Linkner Tadeusz: Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. 1991 (Wstęp. - I. XIX-wieczne zainteresowanie mitologią słowiańską: 1. Z his...) szczegóły 
269.książka: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej. 2000 ([Barbara Bobrowska: Antyk w twórczości Marii Konopnickiej. - Grzegorz ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 279-280  szczegóły 
270.książka: Zacharska Jadwiga: O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp. * Początki emancypacji kobiet w literaturze polskiej. Kobieta s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
272.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
273.artykuł: Epsztein Tadeusz: Życie intelektualne i kulturalne dworu ziemiańskiego na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku. x 1998 ([w ks.:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Ma...) szczegóły 
274.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
275.artykuł: Hołda Renata: Rola wierszy ku czci cesarza Franciszka Józefa I w powstaniu legendy dobrego króla. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 37-45  szczegóły 
276.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
277.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 272-277...) szczegóły 
278.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
279.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Procesy upowszechniania czytelnictwa na Górnym Śląsku (przełom XIX i XX wieku). Śląskie Miscellanea 1999 t. 12 s. 41-49  szczegóły 
280.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
281.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
282.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
283.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
284.artykuł: Wańka Danuta: Zagadnienia księgoznawcze na łamach ""Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (m.in. nt. czytelnictwa czasopism w Kaliszu, a także nt. życiorysów lud...) szczegóły 
285.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dzieła pozytywistów i modernistów w twórczości operowej kompozytorów polskich do 1918 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
286.artykuł: Wysocka Barbara: Recepcja literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 61-69  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
287.impreza: "Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje" - ogólnopolska sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
288.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
289.książka: Borkowska Grażyna: [Cudzoziemki] Alienated women. A study on Polish women's fiction 1845-1918. 2001  szczegóły 
290.książka: Borkowska Grażyna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. 1996 (Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (Zamiast wstępu). ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Jarosiński Zbigniew: Nieśmiałe zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Prekursorki polskiej literatury kobiecej. Test 1997 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
291.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
292.książka: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. 1990 (Wstęp. Rozczarowanie i sprzeciw [literatura wobec niepodległości]. Pod...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 283-285  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Borkowska Grażyna: Turbulent Times - Polish Women's Literature 1845-1918. International Studies 2000 t. 1 nr 1 s. 85-98 (m.in. o twórzości Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej i Narcyzy Żmich...) szczegóły 
294.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
295.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
296.książka: Dutka Czesław P.: Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje. 1999 (Wstęp. * I. Kultura literacka: Kultura literacka: regionalność i role ...) szczegóły 
recenzja: Mirkiewicz Beata: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 129-130  szczegóły 
297.książka: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. 2001 ([dedykacja:] Naszej Kochanej Profesor Alinie Brodzkiej w siedemdziesią...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
298.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Łomny Zygmunt: Doświadczenia XX wieku a perspektywy wychowania w "globalnej wiosce" w XXI stuleciu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 59-77 (m.in. nt. polskiej i rosyjskiej literatury marksistowskiej i realizmu ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
300.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
301.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
302.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
303.artykuł: Rajch Marek: Zensur als Herrschaftsinstrument des preussischen Regierung gegen polnische Fuehrungseliten. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 155-168 (dot. m.in. cenzurowania polskiej prasy i literatury...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
304.książka: Koralowy jubileusz Unii. 2002 ([Materiały z XXXV-lecia Unii, Kościerzyn 4-6 X 2002]. Bożena Klejny: Z...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabiszewska Iwona: Literatura piękna i publicystyka krytycznoliteracka na łamach "Gazety Radomskiej" (1884-1905). Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 167-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Hendzel Władysław: Problem "beletrystyki ludowej" w wypowiedziach "głosowiczów". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 135-141  szczegóły 
307.artykuł: Wańka Danuta: Zagadnienia księgoznawcze na łamach ""Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (m.in. nt. czytelnictwa czasopism w Kaliszu, a także nt. życiorysów lud...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
308.książka: Polacy w Azerbejdżanie. 2003 ([Zawiera m.in.:] Rauf Farman Badirbejli: Początki stosunków azerbejdża...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Olkusz Wiesław: Echa warszawskiego sukcesu "Jana Husa przed sądem w Konstancji" Vaclava Brozika w literaturze polskiej. Przyczynek do dziejów polsko-czeskiej wzajemności w dobie pozytywizmu. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 125-133  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
310.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
311.artykuł: Gołębiowski Marek: The two acculturations: English culture in the Varsavian positivism. Anglica 2000 t. 10 s. 21-34 (dot. okresu 1865-1885...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Przyjęcie literatury polskiej okresu pozytywizmu we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 65-70  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
313.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
314.książka: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. 1989 (B. Żurakowski: Przedmowa. - [Id.]: Problemy komunikacyjne literatury d...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
315.artykuł: Staniów Bogumiła: O polskiej książce literackiej dla dzieci i młodzieży tłumaczonej na języki obce w XIX wieku. Wybrane problemy. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 69-88 (m.in. na podstawie twórczości Władysława Bełzy, Klementyny z Tańskich ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
316.artykuł: Kuleczka Pola: Pozytywistyczne powieści o Tatrach dla dzieci i młodzieży. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 140-155 (dot. twórcz. autorów: Maria Julia Zaleska, Erazm Majewski, Stefan Gęba...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
317.książka: Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1999 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. * Zofia Mocarska-Tycowa: Motywy biblij...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 143-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
318.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Kto przeprosi chłopów. Dziś 2002 nr 11 s. 57-60 (dot. m.in. ujęcia chłopstwa w literaturze polskiej; nt. pisarzy: Maria...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
319.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
320.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
321.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Noc styczniowa. Nasz Dziennik 2001 nr 17 s. 10 (dot. m.in. udziału literatów w powstaniu styczniowym i motywu powstani...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
322.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
323.książka: Zacharska Jadwiga: O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp. * Początki emancypacji kobiet w literaturze polskiej. Kobieta s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
324.artykuł: Wierzbicka Maria: Rozwój samoświadomości kobiet na przełomie XVIII i XIX wieku. Początki imperatywu kształcenia. Katedra 2001 nr 1 s. 170-181 (dot. prozy, pamiętników, listów i wypowiedzi publicystycznych autorek:...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Mazur Aneta: Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863 (Przegląd problematyki na wybranych przykładach). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 25-53 (na przykł. lit. pozytywizmu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
327.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
328.książka: Kolbuszewski Jacek: Ochrona przyrody a kultura = Conservation of nature and culture. 1990 (Wstęp. Przyroda i kultura. Ochrona przyrody a tradycje romantyczne. Dz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
329.artykuł: Dąbrowska Alicja: Tajemnice pozytywistycznych lasów. Wokół wyobraźni sylwicznej realistów. Akant 2003 nr 7 s. 6-10 (motyw lasu w prozie pozytywistów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
330.artykuł: Szubarczyk Piotr: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 10-11 (dot. pieśni i wierszy towarzyszącym przełomowym wydarzeniom historyczn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
331.artykuł: Tracz Marek: Jerozolimska Wielkanoc A.D. 1872 w realcjach polskich pielgrzymów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 12-14 (dotyczy: Kazimierz Doroszewski: Zapiski i wrażenia z podróży do Ziemi ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
332.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
333.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: Chrystus w literaturze pozytywizmu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 40-55  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: Sobieraj Tomasz: Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 93-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
336.książka: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku. 2002 (Ewa Paczoska: Słowo wstępne. * Joanna Jasińska: Śmierć ideału? - obraz...) szczegóły 
recenzja: Dymczyk Rafał: Fundamenta Europaea 2003 r. 2 s. 105-107  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Tematyka społeczna, prawna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Wierzbicka Maria: Rozwój samoświadomości kobiet na przełomie XVIII i XIX wieku. Początki imperatywu kształcenia. Katedra 2001 nr 1 s. 170-181 (dot. prozy, pamiętników, listów i wypowiedzi publicystycznych autorek:...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
338.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
339.artykuł: Arczyńska Anna: Profesje Żydów na przykładzie prozy pozytywistycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 105-116 (m.in. w twórczości autorów: Michał Bałucki, Marian Gawalewicz, Eliza O...) szczegóły 
340.artykuł: Golczewski Frank: Anti-semitic literature in Poland before the first world war. Polin 1989 t. 4 s. 87-97 (dot. koncepcji pozytywistycznych i Narodowej Demokracji; m.in. poglądy...) szczegóły 
341.artykuł: Opalski Magdalena: Trends in the literary perception of Jews in modern Polish fiction. Polin 1989 t. 4 s. 70-86 (eklektyczny obraz Żyda w literaturze polskiej okresu romantyzmu, pozyt...) szczegóły 
342.artykuł: Steinlauf Michael C.: Pan Geldhab i Sambo w pejsach. Ujęcia postaci Żyda na scenie polskiej w latach 1863-1905. Midrasz 2002 nr 11 s. 32-41 (dotyczy m. in. dzieł następujących twórców: Aleksander Fredro, Józef K...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
343.książka: Jazownik Leszek: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. 2003 (Wstęp. Rozdz. I. Piotra Chmielowskiego pozytywistyczna wizja edukacji ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Bobrowska Barbara: Problemy szkolnej dydaktyki literatury pozytywizmu. Polonistyka 1989 nr 3 s. 188-197  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Bonarek Aniela: Ściągi dla licealistów z literatury. 1993 (Z. 4: Pozytywizm, Młoda Polska...) szczegóły 
346.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1996 ([M.in. nt.: sporów ideologicznych konserwatystów i pozytywistów, podej...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był?. Arcana 1996 nr 6 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
347.książka: Butkiewicz Maria: Literatura pozytywizmu. 1994  szczegóły 
348.książka: Kowalczyk Katarzyna: Pozytywizm. Opracowanie lektur. 1995  szczegóły 
349.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 1996  szczegóły 
350.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 1994  szczegóły 
351.książka: Pietrzyk Dariusz: Pozytywizm. 1994  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Gałowicz Andrzej: Podbarwić pozytywizm. Polonistyka 2003 nr 8 s. 461-464 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
353.książka: Bachórz Józef: Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1996  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Podręcznik, z którym warto się zaprzyjaźnić!. Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 67-68  szczegóły 
354.książka: Bachórz Józef: Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1995  szczegóły 
recenzja: Adamczyk Zdzisław J.: Podręcznik Józefa Bachórza o pozytywizmie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Pozytywizm według Józefa Bachórza. Polonistyka 1995 nr 10 s. 691-693  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Literatura powszechna a polski pozytywizm (W programie szkoły średniej). Polonistyka 1991 nr 9 s. 547-556  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
356.książka: Ihnatowicz Ewa: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). 2000  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Grela Agnieszka: Nowa książka o pozytywizmie i Młodej Polsce. Konspekt 2001 nr 6 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Klemm Waldemar: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 213-223  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Niewiarygodna książka. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 94-99  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (dot. błędu w tytule przywoływanego utworu...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: O pozytywizmie i Młodej Polsce inaczej. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 26  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 20 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
357.książka: Polnischer Realismus. Ein literrarisches Lesebuch. 1996 (Henryk Markiewicz: [Przedmowa]. - [Utwory aut.:] Adam Asnyk, Michał Ba...) szczegóły 
358.książka: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia. 2002 (Wstęp. - [Utwory aut.:] Piotr Chmielowski, Jan Dobrzański, Adolf Dygas...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
359.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bachórz Józef
    wywiady (alfabet autorów)
360.wywiad: Krawczyk Aneta, Lorkowski Piotr Wiktor: Topos 1998 nr 5/6 s. 7-18 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
361.książka o twórcy: Makowski Adam: Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. 2001 ([Z Aneksem: Monografia czy pamflet? Polemika wokół książki Józefa Tret...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Krytyk-pozytywista o krytykach-romantykach (Kartka z dziejów polskiej krytyki literackiej). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 6 s. 134-144 (o refleksji Piotra Chmielowskiego nad krytyką romantyczną...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gomulicki Wiktor
    książki o twórcy (alfabet autorów)
363.książka o twórcy: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (W 150. rocznicę urodzin). 1999 ([Materiały z sesji naukowej poświęconej Wiktorowi Gomulickiemu, Pułtus...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Chruściński Kazimierz: Pozytywiści i Krasicki. Z badań nad recepcją pisarza. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 77-83  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łętowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
365.artykuł: Olkusz Wiesław: O zainteresowaniach literaturami Wschodu wśród drugiej generacji pozytywistów. Juliana Łętowskiego "Firdusi", "Sonety i ghazele" oraz "Fata morgana". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 45-61  szczegóły 
  Łysiak Waldemar
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Bożena, Mikołajczak Stanisław: Porównania w "Statku" Waldemara Łysiaka. x 1998 ([W ks. zb.:] Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchma...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Trylogia" w kontekście dziewiętnastowiecznej powieści historycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 29-45 (miejsce Trylogii wśród pow. hist. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teodo...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
368.książka o twórcy: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzyst...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
369.książka: Naturalisme et antinaturalisme dans les litteratures europeennes des XIXe et XX siecles. Continuateurs et adversaires. Actes du colloque de Paris (16-17 avril 1991). 1992 (Danuta Knysz-Rudzka, Janina Kulczycka-Saloni: Presentation. - Michał T...) szczegóły 
recenzja: Gorilovics Tivadar: Revue de Litterature Comparee 1995 r. 69 nr 2 s. 256-257  szczegóły 
370.książka: Olkusz Wiesław: Poszukiwanie "nowej Golkondy piękna" i "prastarej mądrości Indii", czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu. 1992 (I. Uwagi wstępne. * II. Mechanizmy przenikania kultury Orientu w latac...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 674-675  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 83-85  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
371.artykuł: Kurowicki Jan: Do czego ludziom biznesu potrzebni mogą być bohaterowie. Autograf 2000 nr 5 s. 8-10 (esej o "Lalce" Bolesława Prusa, "Chłopach" Władysława Reymonta i "Bary...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
372.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
373.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
374.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
375.książka: Mazur Aneta: Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. 2001 ([Analiza utworów realistycznych w kluczu koncepcji metafizyki Immanuel...) szczegóły 
recenzja: Krynicka Ewa: Convivium 2003 s. 372-375  szczegóły 
recenzja: Żabski Tadeusz: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 128-131  szczegóły 
376.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
378.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
379.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
380.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
381.artykuł: Warzenica-Zalewska Ewa: Kilka uwag o recepcji literatury niemieckiej w II połowie XIX wieku na terenie Królestwa Polskiego. Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 443-450  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Olkusz Wiesław: Dziennikarska i artystyczna recepcja misteriów perskich /Ta'zije/ w Polsce w dobie pozytywizmu. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 29-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Anchimiuk Olga: Verbal'noe vyrazhenie frejjmov "obrashhenie", "vstrecha", "znakomstvo", "pros'ba", scenariev "konflikt" w proze XIX veka. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 23-32 (dot. problemów komunikacji w prozie XIX wieku na przykładzie dzieł aut...) szczegóły 
384.artykuł: Łomny Zygmunt: Doświadczenia XX wieku a perspektywy wychowania w "globalnej wiosce" w XXI stuleciu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 59-77 (m.in. nt. polskiej i rosyjskiej literatury marksistowskiej i realizmu ...) szczegóły 
385.artykuł: Olaszek Barbara: O pozytywistycznym programie "pracy u podstaw" w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 161-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Ciechanowicz Jan: Bełzowie. x 2002 ([w ks. id.:] Musica peregrina. (Artyści pochodzący z Litwy i Polski w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
387.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
388.książka: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej. 2003 (Od autora. Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Refleksja kryt...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
389.artykuł: Michalik Jan: "Ani kościół, ani wszechnica, ani nawet apteka". Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1990 t. 27 s. 31-44 (nt. krytyki teatralnej okresu pozytywizmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
390.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
391.książka: Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. 1992 (1. Studia i rozprawy: Zygmunt Poznański: Stan badań nad dramatem polsk...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 156-157  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
392.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
393.audycja radiowa: Co nam dałeś, pozytywizmie?.  szczegóły