Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Historia literatury polskiej - Literatura Młodej Polski
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
2.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 1997 (Przedmowa. * Rozdz. I. Kilka uwag o literackiej formacji modernistyczn...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Modernizm i inne czasy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 303-307  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 198-208  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 12 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Rzepecki Piotr: Późny modernista czy wczesny postmodernista?. Akant 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Modernizm odnowiony. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Modernizm polski z perspektywy postmodernizmu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Nowa koncepcja modernizmu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 171-174  szczegóły 
3.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 2002  szczegóły 
4.książka: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. 1992 (Wstęp. - Włodzimierz Galewicz: W kręgu aksjologicznych zagadnień estet...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Koncepcje impresjonizmu literackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 35-42 (główne założenia...) szczegóły 
6.artykuł: Zawadzki Andrzej: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 63-80 (dot. koncepcji Brzozowskiego jako filozofa i krytyka literackiego ocen...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
11.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
12.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
14.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
16.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Erotyk
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Czernianin Wiktor: Młodopolski erotyk hedonistyczny. Problemy poetyki. 2000 (Wstęp. * Część I. Fabuła liryczna i przestrzeń: 1. Liryczny model fabu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Szymańska Beata: Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX wieku. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 41-67 (na podstawie tekstów twórców okresu Młodej Polski, m.in.: Jan Kasprowi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Gemra Anna: "Kwiaty zła" na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp: 1. Czas powstawania i funkcjonowania powieści zeszytowej. 2. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dębek Piotr: Na tropach dziewiętnastowiecznej opery mydlanej. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Rudolf Edyta: Zalegalizowany nałóg. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
26.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Holmgren Beth: Sedno sprawy, czyli unarodowienie romansu. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 68-86 (dot. utworów: Helena Mniszek: Trędowata, Anastazja Werbicka: Klucze do...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sielanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Tatarowski Lesław: Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 37-91  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Głowiński Michał: Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 47-76  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Okoń Waldemar: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. 1992 ([Omówienie wątków i tematów literackich oraz gatunków epok romantyzmu ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
35.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
36.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Związki poezji Młodej Polski z malarstwem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 57-74  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Zawadzki Andrzej: Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. 2001 (Wstęp. * Część I. Geneza nowoczesnej eseistyki filozoficznej: 1. Tekst...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
40.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
41.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
42.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
43.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
44.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
45.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
46.książka: Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Eugenia Łoch: Słowo wstępne. - Roman A. Tokarczyk: Do...) szczegóły 
47.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
48.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
49.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999 (Słowo wstępne. * [Analizy i interpretacje wierszy:] Ireneusz Opacki: A...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 81  szczegóły 
50.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
51.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
52.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
53.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
54.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
55.książka: Szczucki Lech: Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku. Studia i szkice. 1993 (Heterodoksja XVI wieku wobec problemu tolerancji religijnej. Wokół "Sy...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Sprzeciw i wiara. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 7/8 s. 47-48  szczegóły 
56.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
57.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
59.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
60.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Pozytywizm i Młoda Polska w kontekście literackim Europy i Orientu. Polonistyka 1991 nr 9 s. 557-575  szczegóły 
61.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
62.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
63.artykuł: Rakoczy Eustachy: Jasnogórski rynograf jako znak ojczyzny w ikonografii i poezji polskiej. Studia Claromontana 2003 t. 21 s. 155-174 (dot. utworów poetów: Zdzisław Dębicki, Kazimierz Laskowski, Maria Kono...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Liricheskoje "Ja" v pol'skojj barochnojj i simbolistskojj poezii. x 1995 ([W ks. zb.:] Chelovek v kontekste kul'tury. Slavjanskijj mir. Moskva 1...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 1995 (Autor i... piszący. Poeta filozofem, czyli w kręgu wybranych idei, poj...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
66.książka: Gutowski Wojciech: Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. 1991 (Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mi...) szczegóły 
67.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
68.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Ihnatowicz Ewa: Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. 1999 (Wstęp. - Wyglądy bohaterów. Inteligent. Artysta i człowiek końca wieku...) szczegóły 
recenzja: Gryszkiewicz Bogusław: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
70.książka: Lektury polonistyczne.. 2001 (T. 2. 2001, 387 s. Józef Wróbel: Światło wśród mroku. "Meir Ezofowicz"...) szczegóły 
71.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polonistyczne serie Universitasu. Rzeczpospolita 1998 nr 39 s. 4 (not....) szczegóły 
72.książka: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej. 2000 ([Barbara Bobrowska: Antyk w twórczości Marii Konopnickiej. - Grzegorz ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 279-280  szczegóły 
73.książka: Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje. 1992 ([Na s. tyt. aut.: Janina Kulczycka-Saloni, Danuta Knysz-Rudzka, Ewa Pa...) szczegóły 
recenzja: Studziżba-Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 104-106  szczegóły 
74.książka: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. 1993 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: Poeta rozmawia z Bogie...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 374-377  szczegóły 
recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
76.artykuł: Epsztein Tadeusz: Życie intelektualne i kulturalne dworu ziemiańskiego na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku. x 1998 ([w ks.:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Ma...) szczegóły 
77.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
78.artykuł: Hołda Renata: Rola wierszy ku czci cesarza Franciszka Józefa I w powstaniu legendy dobrego króla. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 37-45  szczegóły 
79.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
80.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 272-277...) szczegóły 
81.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
82.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Procesy upowszechniania czytelnictwa na Górnym Śląsku (przełom XIX i XX wieku). Śląskie Miscellanea 1999 t. 12 s. 41-49  szczegóły 
83.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 331-359 (omówienie krytyczne prac nt. pozytywizmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
84.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
85.artykuł: Kurowicki Jan: Do czego ludziom biznesu potrzebni mogą być bohaterowie. Autograf 2000 nr 5 s. 8-10 (esej o "Lalce" Bolesława Prusa, "Chłopach" Władysława Reymonta i "Bary...) szczegóły 
86.artykuł: Paczoska Ewa: Termin "naturalizm" w krytyce literackiej epoki pozytywizmu i Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 27-47  szczegóły 
87.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
88.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 78-105 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
89.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
90.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
91.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
92.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Środowisko społeczno-kulturalne Częstochowy na przełomie XIX i XX wieku. Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia 1989 z. 2 s. 19-42 (m.in. o życiu literackim, teatralnym i czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
93.artykuł: Siuciak Mirosława: Zachowawczość polszczyzny śląskiej - na przykładzie fleksji tekstów scenicznych z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 162-172  szczegóły 
94.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dzieła pozytywistów i modernistów w twórczości operowej kompozytorów polskich do 1918 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
95.artykuł: Wysocka Barbara: Recepcja literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 61-69  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: "Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje" - ogólnopolska sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
97.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Bajda Justyna: Młoda Polska. 2003  szczegóły 
99.książka: Biliński Krzysztof: Książka modernistycznego przełomu. W 100-lecie Młodej Polski na Śląsku. 1998 ([M.in. nt. twórczości śląskich pisarzy okresu Młodej Polski: Franciszk...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Młoda Polska na Śląsku. Śląsk 1999 nr 2 s. 78  szczegóły 
recenzja: (tog): Edukacja regionalna. Śląsk 2001 nr 2 s. 66 (nota...) szczegóły 
100.książka: Biliński Krzysztof: Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha. 1994 (Jan Tuczyński: Wstęp. - Modernizm katolicki w Europie Zachodniej i w P...) szczegóły 
101.książka: Borzym Stanisław: Panorama polskiej myśli filozoficznej. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] "Przegląd Filozoficzny" wobec prądów moderni...) szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Z dziejów polskiej filozofii. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 33  szczegóły 
102.książka: Borzym Stanisław: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej. 2003 (Przedmowa. O tradycji w historii filozofii. Pojęcie "ducha" i "duszy" ...) szczegóły 
103.książka: Brzozowska Sabina: Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski. 2000 ([M. in. o twórczości autorów: Adam Asnyk, Stanisław Korab Brzozowski, ...) szczegóły 
recenzja: Obrusznik-Partyka Maria: Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 499-501  szczegóły 
104.książka: Brzozowski Stanisław: Eseje i studia o literaturze. 1990 (T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanis...)
 szczegóły 
recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
105.książka: Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski. 2, Wcześniejsze redakcje - redakcja pierwsza (fragment), redakcja druga rękopiśmienna. 2001  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 158 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
106.książka: Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. 1. 2001  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 158 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Powrót "Legendy". Tygodnik Powszechny 2001 nr 49 s. 13  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
107.książka: Brzozowski Stanisław: Wczesne prace krytyczne. 1988 ( A. Mencwel: Między "nową sztuką" a "społeczny ideałem" (Krytyczna mło...) szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1988 nr 199 s. 5 ( ...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Twórczość 1989 nr 3 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Portrety Brzozowskiego. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 37-39  szczegóły 
108.książka: Cywiński Bohdan: Rodowody niepokornych. 1985  szczegóły 
recenzja: Sieczkowski Grzegorz: Rodowody (dla) niepokornych. Ład 1990 nr 35 s. 7 (nota...) szczegóły 
109.książka: Cywiński Bohdan: Rodowody niepokornych. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Powroty. Tygodnik Powszechny 1996 nr 16 s. 13  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Rodowody teraźniejszości. Polityka 1996 nr 16 s. 50  szczegóły 
110.książka: Cywiński Bohdan: Rodowody niepokornych. 1971  szczegóły 
recenzja: Stecko Samanta: Rodowody "Rodowodów". Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 12-14 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
111.książka: Czabanowska-Wróbel Anna: Baśń w literaturze Młodej Polski. 1996 (I. Baśń w prozie młodopolskiej. 1. Wstęp. 2. Od zapisu folklorystyczne...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska baśnią podszyta. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 24  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 214-221  szczegóły 
recenzja: Wróblewska Violetta: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 747-749  szczegóły 
112.książka: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. 2003 (Historia dzieck i historia literatury. I. Z przemian tematu dziecka w ...) szczegóły 
113.książka: Czernianin Wiktor: Młodopolski erotyk hedonistyczny. Problemy poetyki. 2000 (Wstęp. * Część I. Fabuła liryczna i przestrzeń: 1. Liryczny model fabu...) szczegóły 
114.książka: Dramat biblijny Młodej Polski. 1993 (Stefan Kruk: Wprowadzenie. - Wojciech Kaczmarek: Między religijnym mis...) szczegóły 
115.książka: Dramat i teatr modernistyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Marek Bulanowski: Stan badań nad dramatem okresu...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 157-158  szczegóły 
116.książka: Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski na tle literatury polskiej i obcej XX wieku. 1988 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. * Część pierwsza: Erazm Kuźma: O tak zwan...) szczegóły 
117.książka: Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki. 2002  szczegóły 
recenzja: Bursztyńska Halina: Nowa Polszczyzna 2003 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Jagoda: Profesora Bolesława Farona peregrynacje w czasie i przestrzeni. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Dymowski Eligiusz: Jak zapach porannej kawy. Akant 2003 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 2 s.49  szczegóły 
recenzja: Szopa Agnieszka: Konspekt 2003 nr 14/15 s. 182 (nt. promocji książki w Krakowie, 3 II 2003...) szczegóły 
118.książka: Filipkowska Hanna: Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski. Rozprawa habilitacyjna. 1988 ([Zawiera rozdz.:] Teorie mitu na przełomie XIX i XX wieku [tu m.in. o ...) szczegóły 
119.książka: Głowala Wojciech: Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna. 1985  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 461-462  szczegóły 
120.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
121.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
122.książka: Gutowski Wojciech: Mit, Eros, sacrum. Sytuacje młodopolskie. 1999 (Od autora. Mit w czasoprzestrzeni powieści młodopolskiej. Egzotyzm mło...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: W lesie młodopolskich symboli. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
recenzja: Trzeciakowski Wiesław: O wysokiej sztuce interpretacji Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 3 s. 198-200  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 138 (not....) szczegóły 
123.książka: Gutowski Wojciech: Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. 2001 (Wstęp: Duchowa przygoda modernistów. I. Wyobraźnia religijna czy relig...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Danuta M.: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 128 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
124.książka: Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. 1987 (T. 2. 1991, 186 s. (Polono-Slavica Varsoviensia, 10). [Andrzej Mencwel...) szczegóły 
125.książka: Hoesick Ferdynand: Legendowe postacie zakopiańskie: Chałubiński, ks. Stolarczyk, Sabała. 2001  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Róg obfitości czyli krótki przegląd nowości książkowych. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 8-9 (m.in. rec. tej książki...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Przedstawiciele Brukseli w Tatrach. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 10  szczegóły 
126.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
127.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
128.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 2000  szczegóły 
129.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 2001  szczegóły 
130.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 2002  szczegóły 
131.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1996  szczegóły 
recenzja: Legutko Grażyna: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 116-118  szczegóły 
132.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1994 (Europejski modernizm i Młoda Polska: Teorie przełomów kulturowych. Tri...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Młoda Polska na nowo odczytana. Rzeczpospolita 1994 nr 236 s. 6  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Dzieło bez precedensu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Historia literatury Młodej Polski. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Historia literatury Młodej Polski. Twórczość 1995 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Młoda Polska według Hutnikiewicza. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 22 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Pryszczewska-Kozołub Adela: Kwartalnik Opolski 1995 nr 1 s. 126-131  szczegóły 
recenzja: Szynaka Robert: Jeszcze raz Młoda Polska. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 71  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Stara Młoda Polska. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
133.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1999  szczegóły 
134.książka: Filomata. Nr 421/422: Antyk w literaturze okresu Młodej Polski. 1994 (Ewa Miodońska Brookes: Wyspiański patrzy na Wawel - czyli o "Akropolis...) szczegóły 
135.książka: Ihnatowicz Ewa: Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. 1999 (Wstęp. - Wyglądy bohaterów. Inteligent. Artysta i człowiek końca wieku...) szczegóły 
recenzja: Gryszkiewicz Bogusław: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
136.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 1. 1897-1922. 1998 (Józef Klemensiewicz: "Poezje" [Kraków 1897]. Józef Stanisław Wierzbick...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
137.książka: Jakóbczyk Jan: O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku. 1992 (Wstęp. "Mała" i "duża" "Jaskółka", czyli stygmat rewolucji [dot.: Gust...) szczegóły 
recenzja: E.I.: Nowe Książki 1993 nr 10 s. 46 (nota...) szczegóły 
138.książka: Jazowski Andrzej: Złoty okres literatury podhalańskiej 1890-1918 (Próba monograficznego ujęcia tzw. "Podhalańskiej Szkoły Literackiej"). 1989 (Wstęp. - Podłoże polityczno-społeczne i kulturalno-oświatowe: 1. Pod z...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Dwie nowe prace o Tatrach i góralach w literaturze Młodej Polski. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 400-401  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Emil: Najnowsza praca o literaturze podhalańskiej. Podhalanka 1990 nr 1 s. 49-50  szczegóły 
139.książka: Kaczmarek Wojciech: Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski. 1999 (Wstęp. Część I. Biblie modernistów. I. Główne kierunki recepcji Biblii...) szczegóły 
recenzja: Kralkowska-Gątkowska Krystyna: Łamanie złamanych pieczęci. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
140.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
141.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
142.książka: Karasek Josef: Vzpominky. Jiri Karasek ze Lvovic. 1994 ([W ks. passim m.in. o:] Michał Bałucki, Karol Brzozowski, Aleksander F...) szczegóły 
143.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
144.książka: Kielak Dorota: Wielka wojna i świadomość przełomu. Literatura polska lat 1914-1918. 2001 (Wstęp. Problematyka przełomu w publicystyce i krytyce literackiej. 1. ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 128 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trawkowski Krzysztof: Notes Wydawniczy 2002 nr 2 s. 72 (nota...) szczegóły 
145.książka: Kłosiński Krzysztof: Eros, dekonstrukcja, polityka. 2000 (To nie bajka. Wstęp. Prolog. Przemiany prozy XX wieku. I. Eros. "Efebo...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 125-130  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 8 s. 78 (nota...) szczegóły 
146.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia. 1992 (I. Program naturalizmu otwartego. II. Naturalistyczni sojusznicy sztuk...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Nasz europejski naturalizm. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Suwała Halina: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 157-163  szczegóły 
147.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Młoda Polska. 1988  szczegóły 
148.książka: Kolbuszewski Jacek: W kręgu Młodej Polski. Motywy i tematy. 2000  szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: W kręgu młodopolskich tematów. Wierchy 2001 r. 66 (2000) s. 279-281  szczegóły 
149.książka: Krasuski Krzysztof: Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950). 1989 (Wstęp. - Wyobraźnia socjologiczna. Społeczne aspekty literatury w publ...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 386-387  szczegóły 
150.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki. 1994 (Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Zdzisław Janeczek: Wydarzenia polityczne ...) szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Śląsk Opolski 1995 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 4 s. 30  szczegóły 
151.książka: La Jeune-Belgique et la Jeune-Pologne. 1988 ([Mat. z kolokwium polsko-belgijskiego zorg. przez WSP w Kr. i l'Univer...) szczegóły 
152.książka: La Symbolisme en France et en Pologne (Mediateurs et resistances). Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut d'Etudes Romanes et la Centre d'Etudes Francaises de l'Universite de Varsovie. Varsovie, octobre 1985. 1989 ([Zawiera referaty:] P. Delsemme: Teodor de Wyzewa, eminence grise du ...) szczegóły 
recenzja: Jeune Simon: Revue de Litterature Comparee 1992 r. 66 nr 2 s. 258-260  szczegóły 
153.książka: Lajarrige Jean: La Jeune Pologne et les letters europeennes. 1890-1910. 1991 (La Pologne de 1890. - La Jeune Pologne se cherche (1890-1899): L'aube ...) szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 242-251  szczegóły 
recenzja: Miodunka Władysław: Przegląd Polonijny 1995 z. 2 s. 122-124  szczegóły 
154.książka: Lektury polonistyczne.. 2001 (T. 2. 2001, 387 s. Józef Wróbel: Światło wśród mroku. "Meir Ezofowicz"...) szczegóły 
155.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polonistyczne serie Universitasu. Rzeczpospolita 1998 nr 39 s. 4 (not....) szczegóły 
156.książka: Linkner Tadeusz: Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. 1991 (Wstęp. - I. XIX-wieczne zainteresowanie mitologią słowiańską: 1. Z his...) szczegóły 
157.książka: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej. 2000 ([Barbara Bobrowska: Antyk w twórczości Marii Konopnickiej. - Grzegorz ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 279-280  szczegóły 
158.książka: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem. 1998 (Między tekstami. Bogdan Mazan: Bowaryzm w transpozycjach polskich mod...) szczegóły 
recenzja: Pąkciński Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 205-210  szczegóły 
159.książka: Literatura polska. 1988 ([T. 3:] Młoda Polska. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Irena Maciejewsk...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska - kompendium historycznoliterackie. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 38  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 720-725  szczegóły 
160.książka: Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa. 2000 (Maria Jolanta Olszewska, Jadwiga Zacharska: Słowo wstępne. * Dorota Ki...) szczegóły 
161.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
162.książka: Łoch Eugenia: Wokół modernizmu. Studia o literaturze XIX i XX wieku. 1996 (Między poezją a prozą. Z badań nad teorią noweli w krytyce niemieckie...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 328-329 (not....) szczegóły 
163.książka: Maciejewska Irena: Rewolucja i niepodległość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920. 1991 (Literatura Młodej Polski a rewolucja lat 1905-1907. Listopad 1830 r. w...) szczegóły 
recenzja: Giermańska Małgorzata: Z dziejów "idealistów polskich". Polonistyka 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
164.książka: Mackiewicz Witold: Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski. 1989 (Cz. I: W obrębie myśli Nietzschego i reakcje na marksizm [m.in. o rece...) szczegóły 
recenzja: Lis Renata: Świat Książki 1989 nr 12 s. 33 (not....) szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 74-75  szczegóły 
165.książka: Matuszek Gabriela: Naturalistyczne dramaty. 2001 (Przedmowa. I. Naturalistyczny dramat europejski. Akt pierwszy. Francus...) szczegóły 
recenzja: M.: Odra 2001 nr 12 s. 118  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Naturalizm w siedmiu odsłonach. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sadkowska Katarzyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalistyczne dramaty. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 180-184  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalizm wielki i nieznany. Polonistyka 2003 nr 8 s. 505-507  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 282-283  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Pożyteczna monografia. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 438-440  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 71-72 (nota...) szczegóły 
166.książka: Mazur Aneta: Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku. 1993 (Wstęp. - Parnasse - geneza, istota, znaczenie: Fakty. Kłopoty z defini...) szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Parnasizm. Życie z Książkami 1998 nr z 26 VIII s. 12  szczegóły 
167.książka: Mencwel Andrzej: Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego. 1990 (Od autora. - Forpoczta i sumienie [Wacław Nałkowski]. Papież socjalizm...) szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Maciej: Z samotnością w tłum. Trybuna 1990 nr 180 s. 5  szczegóły 
recenzja: Drewnowski Jerzy (ur. 1941): Po lewej stronie Wisły. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1990 nr 1 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: O narodzinach kulturalizmu polskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Bliźnich obcowanie. Twórczość 1991 nr 2 s. 96-99  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Przed cudem trzecim... Dziś 1991 nr 2 s. 133-136  szczegóły 
recenzja: Olszewska Barbara: Narodziny lewicowego etosu. Dziś 1991 nr 4 s. 156-158  szczegóły 
recenzja: Podrez Ewa: Czy wciąż jeszcze ethos lewicy...?. Ethos 1992 nr 1 s. 209-213  szczegóły 
recenzja: Rapacki Marek: Wyznania lewicowca. Gazeta Wyborcza 1990 nr 250 s. 5  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Ty i ja, każdy z nas.... Nowe Książki 1991 nr 2 s. 59-60 (z fot. A. Mencwla...) szczegóły 
recenzja: Zych Daniel: Kultura jako zadanie. Regiony 1992 nr 2 s. 105-111  szczegóły 
168.książka: Micińska Magdalena: Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914). 1995 (Wstęp. - Sam wśród ludzi (Społeczne uwarunkowania obrazu bohatera). Pi...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 222-223 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111-112 (not....) szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Nie tylko historia. Więź 1996 nr 5 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Markuszewska Ewelina: "Między Królem Duchem a mieszczaninem". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
169.książka: Miscellanea z okresu Młodej Polski. 1995  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: "Wśród rzeczywiście współczesnych a urojonych możliwości". Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 114-119  szczegóły 
170.książka: Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historyczno-literackie. 2001 (Słowo wstępne. - I. Ars moriendi. Anna Kalinowska: "Śmierć oswojona" i...) szczegóły 
171.książka: Modernizm a literatury narodowe. 1999 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Lublin, Kaz...) szczegóły 
172.książka: Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Eugenia Łoch: Słowo wstępne. - Roman A. Tokarczyk: Do...) szczegóły 
173.książka: Mrozek Zdzisław, Piechowiak Irena: Literatura popularna Wielkopolski i Pomorza 1890-1918. Studia portretowe wybranych pisarzy. 1995 (Irena Piechowiak: Józef Kościelski. - Zdzisław Mrozek: Maciej Wierzbiń...) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 142 (notka...) szczegóły 
174.książka: Nałęcz Daria: Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. 1994 ([M.in. dot. pisarzy:] Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Stani...) szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Majaki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 18  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Czy tylko sen?. Dziś 1995 nr 10 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
175.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 2002  szczegóły 
176.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 1997 (Przedmowa. * Rozdz. I. Kilka uwag o literackiej formacji modernistyczn...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Modernizm i inne czasy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 303-307  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 198-208  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 12 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Rzepecki Piotr: Późny modernista czy wczesny postmodernista?. Akant 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Modernizm odnowiony. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Modernizm polski z perspektywy postmodernizmu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Nowa koncepcja modernizmu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 171-174  szczegóły 
177.książka: Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. 2003  szczegóły 
178.książka: Obrączka Piotr: W kręgu Młodej Polski. Szkice i materiały. 1994 (Od autora. - Zapomniany tekst Miriama [Zenona Przesmyckiego] (Prospekt...) szczegóły 
179.książka: Ochenduszko Bożenna: Osobliwości liryki Młodej Polski. Uwagi na podstawie analizy wierszy z antologii oprac. przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego pt. "Młoda Polska - wybór poezji". 1993 (Słowotwórcze znamiona poezji modenistycznej. Miejsce i funkcje deminut...) szczegóły 
180.książka: Oktabiński Krzysztof: W kręgu Żeromskiego i Witkiewiczów. Zapiski z malarskiego sztambucha Janiny z Górskich Szokalskiej. Cz. 1. Lata 1881-1994. 1995 ([M.in. dot. Stefana Żeromskiego i rodziny Stanisława i Stanisława Igna...) szczegóły 
181.książka: Olszewska Maria Jolanta: "Tragedia chłopska". Od W.L. Anczyca do K.H. Rostworowskiego: tematyka - kompozycja - idee. 2001 (Wstęp. Między gatunkami - refleksja genologiczna. Część. I: U progu tr...) szczegóły 
182.książka: Pankowski Marian: Leśmian, czyli Bunt poety przeciw granicom. 1999 (Od autora. Przedmowa. I. Młoda Polska. 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe ...) szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Donat: Książki o Leśmianie. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 2001 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
183.książka: Pisarze Młodej Polski i Warszawa. 1998 (Roman Taborski: Wstęp. - Danuta Knysz-Tomaszewska: Warszawa w życiu i ...) szczegóły 
184.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 1992  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
185.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 1992 (Wprowadzenie do epoki literackiej: Młoda Polska. - Czasopisma literack...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 202-207  szczegóły 
recenzja: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1994 t. 40 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska raz jeszcze. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Sztuka syntezy. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 97-104  szczegóły 
recenzja: Wierszyłowska Beata: Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 165-175  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 353-355  szczegóły 
186.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 1992  szczegóły 
187.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 2000  szczegóły 
188.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: W stulecie Młodej Polski. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 13 (nota...) szczegóły 
189.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. 2001  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
190.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. 2001 (Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich sy...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska - jedność przeciwieństw. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 66-71 (z not. o A. Czabanowskiej-Wróbel...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2002 nr 2 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Od początku tamtego stulecia. Plus Minus 2002 nr 12 s. D3  szczegóły 
polemika: Orska Joanna: Czy pójdę do piekła?. Arkusz 2002 nr 9 s. 6  szczegóły 
recenzja: Próchniak Paweł: Ruch Literacki 2002 z. 6 s. 637-639  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 130-131 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Zrozumieć Młodą Polskę. Wokół "Wolności i transcendencji" Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
191.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
192.książka: Popiel Magdalena: Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. 1999 (Wstęp. I. Wzniosłość czy patos? "De profundis" i "Krzyk" Stanisława Pr...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 390-392  szczegóły 
recenzja: Ratuszna Hanna: Wzniosłość młodopolska. Opcje 2000 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
193.książka: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. 1999  szczegóły 
194.książka: Pułka Leszek: Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1918. 1996 ([Na temat określeń używanych do nazywania zbiorowości: ciżba, masa, m...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38 (nota...) szczegóły 
195.książka: Ratajczak Józef: Umrzeć z miłości. Szkice o romansach młodopolskich. 1999 (Wejście w Młodą Polskę. Archicygan Przybyszewski. Miłość i śmierć [dot...) szczegóły 
196.książka: Rogacki Henryk Izydor: Mgła i zwierciadło. Obrazy teatru w prozie, liryce i dramacie okresu Młodej Polski. 2001 ([Z fragm. utworów]....) szczegóły 
recenzja: (JRK): Książki 2001 nr 5 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Młoda Polska - teatr święty, teatr egzaltowany. Życie 2001 nr 73 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Młodopolski gabinet luster. Teatr 2001 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Rembowska Aleksandra: Laurka dla Perofesora. Teatr 2001 nr 3 s. 71  szczegóły 
197.książka: Romanowski Andrzej: Młoda Polska wileńska. 1999 (Przedmowa. Część I. Przełom (1905-1906). Liberalizacja [nt. odwilży po...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 314-315 (not....) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 366-369  szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Irena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 185-193  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kresy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 17 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Florczak Zbigniew] Pelikan: Przebudzenie wileńskie 1905-1915. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 167-174  szczegóły 
recenzja: Hlebowicz Adam: Niewygasły świat. Więź 2000 nr 6 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 323-326 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Stomma Stanisław: Przedwiośnie czy babie lato?. Tygodnik Powszechny 1999 nr 30 s. 12  szczegóły 
recenzja: Werowska Danuta: Przełom nieznany?. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 2 s. 267-270  szczegóły 
198.książka: Romanowski Andrzej: "Przed złotym czasem". Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918. 1990 (Przedmowa. - Cz. 1. "Z trudu naszego i znoju...": Nowi przedburzowcy [...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Poezja niepodległościowa. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 7 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Irena: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 236-240  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Śpiewnik ocalony. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: "Tyle tych pieśni!". Nowe Książki 1991 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Stępnik Krzysztof: Wojna i filologia. Akcent 1991 nr 4 s. 162-166  szczegóły 
recenzja: Wójt: Legiony to.... Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 17 (nota...) szczegóły 
199.książka: Sikora Ireneusz: Łabędź i lira. Studia i szkice o literaturze Młodej Polski. 2001 (Od autora. I. Młodopolskie tematy. Z flory swojskiej. O motywach rośli...) szczegóły 
recenzja: Grochowa Agnieszka: Młoda Polska w ogrodzie. Pro Libris 2003 nr 1 s. 115-116  szczegóły 
200.książka: Sosnowski Jerzy: Śmierć czarownicy! Szkice o literaturze i wątpieniu. 1993 (Szkice dotyczące problemu dwoistości natury ludzkiej w literaturze, mo...) szczegóły 
recenzja: Domańska Aleksandra: W poszukiwaniu zwierciadła. Res Publica Nowa 1993 nr 10 s. 69  szczegóły 
recenzja: Giermańska Małgorzata: Studium zwatpienia. Czas Kultury 1993 nr 3 s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Michalski Maciej: Sabat czarownic. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 10  szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Przepaść i poznanie. Twórczość 1993 nr 11 s. 120-124  szczegóły 
201.książka: Sovremennoe pol'skoe iskusstvo i literatura. Ot simvolizma k avangardizmu. 1998 (Ot sostavitelejj. * [Zawiera m.in.:] Natalija Mironova: Krakov - stoli...) szczegóły 
202.książka: Sowiński Janusz: Sztuka typograficzna Młodej Polski. 1982  szczegóły 
recenzja: Brzezińska Halina: W świecie polskiej książki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 132-135  szczegóły 
203.książka: Stala Marian: Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. 1994 (Wstępne wyjaśnienia. - Ponad przepaścią (Pozaliterackie powinowactwa m...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Traktat o duszy?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 12 s. 20  szczegóły 
polemika: Pilch Jerzy: Epoka obca ideowo. Tygodnik Powszechny 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 364-366  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwie książki o modernizmie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Księżyk Karina: Czy pejzaż człowieka?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 244-247  szczegóły 
recenzja: Matuszek Gabriela: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
204.książka: Stępnik Krzysztof: Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej. 1997 ([Zawiera m.in:] Legenda kresowa Legionów [nt. legendy kresowej stworzo...) szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
205.książka: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. 1997 ([Wstęp]. - Anna Drabarek: Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii...) szczegóły 
omówienie: Gawor Leszek: Anthropos 1999 zb. 1 s. 154-156  szczegóły 
206.książka: Stulecie Młodej Polski. Studia. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Stulecie Młodej Polski", Kraków, 17-21 X 1...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Sabina: Pejzaż schyłku wieku. Odra 1996 nr 7/8 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Spojrzenie wstecz. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Wróbel Jolanta: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 355-358  szczegóły 
207.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
208.książka: Szocki Józef: Literatura popularna dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882-1920. 1994 (Wstęp. I. Problemy, źródła i metoda pracy. II. Literatura popularna dl...) szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Bibliotekarz 1995 nr 5 s. 32-34  szczegóły 
209.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
210.książka: Szymańska Beata: Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. 1991 (Od autora. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia - próby definicji [nt. róż...) szczegóły 
recenzja: Tyburski Włodzimierz: Ruch Filozoficzny 1992 t. 49 nr 3/4 s. 321-325  szczegóły 
recenzja: (W.J.): Koniec Wieku 1992 nr 5 s. 89  szczegóły 
211.książka: Tatarowski Lesław: Ludowość w literaturze Młodej Polski. 1991 (I. Wprowadzenie do analizy tekstów: Perspektywa semantyczno-kulturowa....) szczegóły 
212.książka: Tomicka Małgorzata: Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej (1886-1918). 1987 (Wstęp. - Symbolizm: znaczenie terminu. Symbolizm a tradycja literacka....) szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 204-206  szczegóły 
213.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
214.książka: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. 2001 (Marian Stala: Mistrzowie są potrzebni. Marii Podrazie-Kwiatkowskiej na...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Szeroki krąg. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 46  szczegóły 
215.książka: W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice. 1998 (Barbara Olech: W kręgu baśni i mitów Bronisławy Ostrowskiej. - Anna Wy...) szczegóły 
216.książka: Walas Teresa: Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. 1986  szczegóły 
recenzja: Trześniowski Dariusz: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1989 t. 21 s. 121-134  szczegóły 
217.książka: Waligóra Jerzy: Dramat historyczny w epoce Młodej Polski. 1993 (Wstęp. - W stronę genologii. Sytuacja dramatu historycznego na przełom...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: "Dramat historyczny w epoce Młodej Polski". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 49  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 843-844  szczegóły 
218.książka: Wirpsza Aleksander: Milczenie i krzyk. Pięć esejów z powodu Młodej Polski. 1997 (Wstęp. Dramat Młodej Polski [nt. potrzeby dokonania rewizji dokonań Mł...) szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Młodopolska genealogia współczesności. Odra 1999 nr 1 s. 118  szczegóły 
219.książka: Wyka Kazimierz: Młoda Polska. 2003  szczegóły 
220.książka: Wyka Marta: Światopoglądy młodopolskie. 1996 (Część I. Młoda Polska i my. Imperatywy współczesności w krytyce młodop...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 407-410  szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska i my. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 48  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół Młodej Polski. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 35  szczegóły 
221.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
222.książka: Zabawa Krystyna: "Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów" - młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą. 1999 (Wstęp. * I. O poemacie prozą. Historia i znaczenie terminu. II. Odmian...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 18 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Ruch Literacki 2000 z. 6 s. 732-735  szczegóły 
223.książka: Zacharska Jadwiga: Filister w prozie fabularnej Młodej Polski. 1996  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Pamiętnik Literacki 1998 nr 3 s. 215-218  szczegóły 
224.książka: Zacharska Jadwiga: Lektury młodopolskie. 1997 (Lektury szkolne. Wczesna liryka Tetmajera. Stefana Żeromskiego Promete...) szczegóły 
225.książka: Zacharska Jadwiga: O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp. * Początki emancypacji kobiet w literaturze polskiej. Kobieta s...) szczegóły 
226.książka: Ziejka Franciszek: Nasza rodzina w Europie. Studia i szkice. 1995 (Przedmowa. - Nasza rodzina w Europie. Młodopolscy Europejczycy. Nowoży...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 203-204 (not....) szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 80-86  szczegóły 
recenzja: Święch Zbigniew: Jak powstała Rzeczpospolita Trzech Narodów. Krynica 2002 nr 35 s. 11-15  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 227-228  szczegóły 
227.książka: Ziejka Franciszek: Paryż młodopolski. 1993 ([Zawiera m.in.:] Polska w Paryżu [dot. m.in. polskiego życia literacki...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska w Paryżu. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Koc Barbara: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 200-203  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 80-86  szczegóły 
recenzja: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Paryż młodopolski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 159-163  szczegóły 
recenzja: Śladkowski Wiesław: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 140-144  szczegóły 
nawiązanie: Grabska Elżbieta: Paryż z innej perspektywy. Twórczość 1994 nr 12 s. 98-105 (uwagi na marginesie książki Franciszka Ziejki...) szczegóły 
228.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918. 1990 (Wstęp. - I. Ludność Kijowa jako odbiorca kultury polskiej. - II. Prasa...) szczegóły 
229.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
230.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
231.książka: Żółkiewski Stefan: Społeczne konteksty kultury literackiej na ziemiach polskich. 1890-1939. 1995 (Od Redaktorów. - Wstęp: Prawidłowości i cechy swoiste kultury literack...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ostatnia książka Stefana Żółkiewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 112-115  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Ambrosewicz-Jacobs Jolanta: Satyryczno-humorystyczny autoportret Młodej Polski. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 30-36 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
233.artykuł: Andrzejewska Agnieszka: Artysta młodopolski: biały i czarny mag. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 17-40  szczegóły 
234.artykuł: Arendt Aleksandra: Młodopolskie odkrycie średniowiecza (1-2). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 9 s. 109-116, nr 12 s. 132-138 (esej...) szczegóły 
235.artykuł: Baer Joachim T.: Nietzsche and Polish Modernism. The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 69-84  szczegóły 
236.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
237.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
238.artykuł: Bobka Lesław: Franc Fiszer - metafizyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 174 s. 4 (sylwetka erudyty i filozofa...) szczegóły 
239.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Liricheskoje "Ja" v pol'skojj barochnojj i simbolistskojj poezii. x 1995 ([W ks. zb.:] Chelovek v kontekste kul'tury. Slavjanskijj mir. Moskva 1...) szczegóły 
240.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
241.artykuł: Bondaryk Danuta: Polskie Towarzystwo Artystyczne w latach 1899-1939. Kronika Warszawy 2000 nr 1/2 s. 161-167  szczegóły 
242.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
243.artykuł: Borzym Stanisław: Bergsonizm literacki. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 77-91 [...) szczegóły 
244.artykuł: [Brucz Stanisław] st.br.: Sokrates Warszawy. Pracownia 1990 nr 2 s. 42-43 (o Franciszku Fiszerze...) szczegóły 
245.artykuł: Brzozowska Sabina: Harmonia, intuicja, rozum... O narodzinach nowoczesnego klasycyzmu na łamach "Museionu". Strony 1998 nr 1/2 s. 50-54  szczegóły 
246.artykuł: Brzozowska Sabina: Przestrzeń fałszu - antyczne pejzaże w poezji Młodej Polski. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
247.artykuł: Bukowski Jerzy: Sto lat niezwykłej kawiarni. (Jubileusz "Jamy Michalika" i "Zielonego Balonika"). Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 28 XII s. 9  szczegóły 
248.artykuł: Ceccherelli Andrea: Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 133-152 (formy i rezultaty obecności twórczości poety w okresie Młodej Polski...) szczegóły 
249.artykuł: Chałubińska Aniela: Paderewski i Zakopane. Ruch Muzyczny 1997 nr 16 s. 31-33 (m.in. nt. kontaktów Ignacego Jana Paderewskiego m.in. z Heleną Modrze...) szczegóły 
250.artykuł: Corrsin Stephen: Language use in cultural and political change in pre-1914 Warsaw: Poles, Jews, and russification. The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 1 s. 69-90  szczegóły 
nawiązanie: Corrsin Stephen: [Letter to the Editor]. The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 119-122 (list do redakcji...) szczegóły 
251.artykuł: Cygielska-Guttman Elżbieta: Problem secesji literackiej w Polsce i na Węgrzech. Acta Philologica 1992 t. 20 s. 197-204 (porównanie...) szczegóły 
252.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Dwa miasta. Kraków i Lwów w epoce Młodej Polski. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 2-8  szczegóły 
253.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
254.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młodopolski portret dziecka. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 169-185 (m.in. dziecka jako artysty, świata dzieciństwa, dziecka i zła, macierz...) szczegóły 
255.artykuł: Daskalov Nikolaj: Za njakoi osobenosti na polskija istoricheski roman ot kraja XIX i nachaloto na XX vek. x 1993 ([W ks. zb.:] Slavistichni prouchvanija. Veliko Tahrnovo 1993 s. 172-18...) szczegóły 
256.artykuł: Delaperriere Maria: Esprit et poetique de la Jeune Pologne travers quelques paradoxes. Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 329-340 (nt. sprzecznych teorii Nietzsche - Schopenhauer...) szczegóły 
257.artykuł: Dobroński Adam: Ludzie pióra. Wydawnictwa. x 1993 ([w ks.:] Adam Dobroński: Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok 199...) szczegóły 
258.artykuł: Dominik Donata: Ta co nie zginęła. Niepodległość a literatura polska (1795-1918). Katolik 1991 nr 45 s. 6, 12  szczegóły 
259.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Życie kulturalne Warszawy w czasach pierwszej wojny światowej. x 1990 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1990, s. 113-139 [...) szczegóły 
260.artykuł: Drue Maria: Uwiedziona sielanką. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr s. (refleksje z pobytu w Rydlówce; także nt. biografii Józefy Singer...) szczegóły 
261.artykuł: Dutka Czesław P.: Status i role badacza - literaturoznawcy w okresie przełomu. "Szkoła polska" i wybrane strategie badawcze 1890-1918. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1988 z. 5 (27) s. 115-125 (charakterystyka literaturoznawstwa Młodej Polski, przemioty badań...) szczegóły 
262.artykuł: Dutka Czesław P.: W stulecie "przełomu antypozytywistycznego" - kilka nieoczywistych przypomnień. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 33-39  szczegóły 
263.artykuł: Dużyk Józef: Życie literackie. x 1997 ([w ks.:] Dzieje Krakowa. T. 4. Kraków w latach 19180-1939. Kraków 1997...) szczegóły 
264.artykuł: Dzisiów Łukasz: Pozytywizm w kulturze młodopolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 1995 nr 5 (145) s. 81-97 (dot. głównie zagadnień lit....) szczegóły 
265.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 250 s. 8 (m.in. noty dot. prelekcji N. Taylor Terleckiej nt. dramatu młodopolski...) szczegóły 
266.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
267.artykuł: Epsztein Tadeusz: Życie intelektualne i kulturalne dworu ziemiańskiego na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku. x 1998 ([w ks.:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Ma...) szczegóły 
268.artykuł: Faron Bolesław: Fałszerstwo czy pomyłka konserwatora. Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 749-750 (nt. treści obrazów Karola Frycza znajdujących się w Jamie Michalika...) szczegóły 
269.artykuł: Florczak Zbigniew: Ja vyshel iz "Zakhenty" potrjasennyjj. Novaja Pol'sha 2002 nr 4 s. 55-60 (omówienie wystawy sztuki polskiej przełomu lat 1880-1920 pt. "Przedwio...) szczegóły 
270.artykuł: Gawor Leszek: O rozpaczliwym hedonizmie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1993 t. 11 (1386) s. 141-150 (opis postawy moralnej charakterystycznej dla bohemy przełomu wieku XIX...) szczegóły 
271.artykuł: Głowiński Michał: Trzy młodopolskie manifesty literackie. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 87-104 (nt. manifestów: "Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego, "My młodzi" S...) szczegóły 
272.artykuł: Gutowski Wojciech: Młoda Polska wobec chrześcijańskiego sacrum. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1993 t. 46 (1992) s. 13-22 (religia w literaturze młodopolskiej...) szczegóły 
273.artykuł: Gutowski Wojciech: Młodopolskie inicjacje. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 121-133 (dot. literatury inicjacyjnej...) szczegóły 
274.artykuł: Gutowski Wojciech: Pod ciężarem Stwórcy. Autorytarne oblicze Boga w literaturze Młodej Polski. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 33-45  szczegóły 
275.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
276.artykuł: Hendzel Władysław: Stanisław Wasylewski a Młoda Polska. Uwagi ogólne. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 22-29  szczegóły 
277.artykuł: Heydenkorn Benedykt: Pieśń żołnierska - świadectwo historyczne. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 29 s. 3 (1908-1926...) szczegóły 
278.artykuł: Hlouskova Jasna: Ceske, polske a nemecke materialy na strankach moderni revue konce minuleho stoleti. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 177-184 [wypow...) szczegóły 
279.artykuł: Hlouskova Jasna: Karel Krejci a Mlada Polska. Slavia 1991 z. 1 s. 30-33  szczegóły 
280.artykuł: Hołda Renata: Rola wierszy ku czci cesarza Franciszka Józefa I w powstaniu legendy dobrego króla. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 37-45  szczegóły 
281.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Die Frauen in der oesterreichischen und polnischen Literatur um die Jahrhundertwende. x 1997 ([w ks.:] Die Frauen der Wiener Moderne. Wien, Muenchen 1997, s. 197-20...) szczegóły 
282.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Młoda Polska - Młody Wiedeń. Miejsce kobiety w kulturze i literaturze przełomu stulecia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 54-61 (biografie pisarek, wpływ kobiet na dzieła literackie wielkich pisarzy,...) szczegóły 
283.artykuł: Iwasiów Inga, Kuźma Erazm: Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 189-201  szczegóły 
284.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Vihl'nja jak asjarodak belaruskajj kul'tury ih lihtatatury paczatku XX st. na fone pol'skajj ih lihtouhskajj kul'tur. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka=Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 2. Mihnsk 1997 s....) szczegóły 
285.artykuł: Jakovenko Sergihjj: Frojjdizm do Frojjda (Psikhoanalihz u pol's'kihjj lihteraturnihjj kriticih rann'ogo modernihzmu). x 2001 ([w czasopiśmie:] Slovo ih Chas (Kijiv) 2001 nr 1 s. 58-63 [za: ...) szczegóły 
286.artykuł: Jakovenko Sergihjj: Ukrajins'ka ih pol's'ka lihteraturna kritika rann'ogo modernihzmu (Problema movnoji svihdomostih). x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovo ih Chas (Kijiv) 2000 nr 2 s. 16-20 [za: ...) szczegóły 
287.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
288.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
289.artykuł: Jakubowska Urszula: Udział lwowskich czasopism satyrycznych w tworzeniu mitu lwowskiego batiara. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
290.artykuł: Jazownik Maria: Czy w "Młodej Polsce" Artur Górski zerwał swe związki z modernizmem?. Almanach Historycznoliteracki 1998 t. 1 s. 193-206  szczegóły 
291.artykuł: Jerschina Jan: Polish culture of modernism and Malinowski's personality. x 1988 ([W ks. zb.:] Malinowski between two worlds. Cambridge 1988 s. 128-148...) szczegóły 
292.artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Bronowice - najważniejsza polska wieś. Łan 1994 nr 3 s. 1, 3 (nt. roli, jaką odegrała wieś Bronowice w życiu lierackim Młodej Polski...) szczegóły 
293.artykuł: Jurkowski Roman: Z życia kulturalnego Wilna w latach 1899-1914 (I. Towarzystwo Miłośników Starożytności i Ludoznawstwa 1899-1906; II. Towarzystwo "Muzeum Nauki i Sztuki" 1907-1914). Zapiski Historyczne 1990 z. 1 s. 59-88  szczegóły 
294.artykuł: Kałuski Marian: Polacy w rosyjskiej Mandżurii. Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 109-149 (m.in. nt. związków pisarzy polskich z Mandżurią: Ludwika Niemojowskieg...) szczegóły 
295.artykuł: Kempa Andrzej: Igraszki poetyckie. Odgłosy 1989 nr 41 s. 15 (fel. nt. "dysput poetyckich" krakowskiej bohemy w kawiarni Ferdynanda ...) szczegóły 
296.artykuł: Kęsikowa Urszula: Złożenia z pierwszym członem wszech- w poezji Młodej Polski. Gdańskie Studia Językoznawcze 1995 t. 6 s. 95-110  szczegóły 
297.artykuł: Kielak Dorota: Dekonstrukcja młodopolskiego projektu osobowości - w kręgu tematyki polskiej prozy lat 1914-1918. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 37-52  szczegóły 
298.artykuł: Kielak Dorota: Modlitwa polskiego Tyrteusza legionowego. Odpowiedzialność i Czyn 1989 nr 4 s. 70-76  szczegóły 
299.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 272-277...) szczegóły 
300.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 2 (not. o referacie Marii Podrazy-Kwiatkowskiej pt. "Symbolizm w liryce ...) szczegóły 
301.artykuł: Klary Beata: Oko młodej poetki sto lat później. Akant 2003 nr 5 s. 28 (nt. występowania motywu roślin w twórczości poetów i poetek Młodej Pol...) szczegóły 
302.artykuł: Klich Aleksandra: "Natura devorans" - bóg zła (Personifikacja natury w dekadenckim dyskursie literackim polskiego modernizmu). Universitas 1995 nr 14/15 s. 50-57  szczegóły 
303.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
304.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Kategoria impresjonizmu w badaniach nad literaturą Młodej Polski (1890-1918). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 1-8  szczegóły 
305.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Powieść popularna na przełomie XIX i XX wieku (Od "powieści dziennikarskiej" przez "grę miłości i śmierci" do historii w romans przemienionej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 97-110  szczegóły 
306.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Krytycy o "złej książce" na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 109-122 (charakterystyka krytyki literackiej regionu w tym okresie...) szczegóły 
307.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Procesy upowszechniania czytelnictwa na Górnym Śląsku (przełom XIX i XX wieku). Śląskie Miscellanea 1999 t. 12 s. 41-49  szczegóły 
308.artykuł: Kott Jan: Dagny [Juel], Lulu i Witkiewicz. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 11 I s. 5, 15  szczegóły 
309.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Młodopolskie życie artystyczno-literackie (zabór austriacki). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 79-102 (dot. m.in. ośrodków miejskich: Kraków, Lwów, Zakopane, życia literacki...) szczegóły 
310.artykuł: Kowalewska Jadwiga: Książka w społeczeństwie polskim przełomu XIX i XX wieku. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 133-147  szczegóły 
311.artykuł: Kowalewska Jadwiga: Młodopolskie życie literackie w Galicji. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 39-40  szczegóły 
312.artykuł: Kozłowski Józef: Krakowska grupa artystyczna "Naprzodu". Zdanie 1989 nr 4 s. 50-53 (nt. działalności...) szczegóły 
313.artykuł: Krakowski Piotr: Środowisko artystyczne Krakowa około roku 1900. Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 24-30 (dotyczy także lit....) szczegóły 
314.artykuł: Kramarz Henryka: Mecenat artystyczno-kulturalny samorządu miejskiego we Lwowie u schyłku czasów autonomicznych. x 1995 ([W ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
315.artykuł: Krassowski Maciej: Młodopolski portret artysty. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 14  szczegóły 
316.artykuł: Książyk Łukasz: Maski Prometeusza. x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
317.artykuł: Ksit Krzysztof, Wielechowska-Kędziak Katarzyna: Europejskie rozumienie sugestii a teoria dhvani (W świetle myśli teoretycznej i twórczości poetyckiej Młodej Polski). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 70 (932) s. 109-124 (na przykładzie wierszy Antoniego Langego, Bolesława Leśmiana, Tadeusza...) szczegóły 
318.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura pruska wobec prasy polskiej w Wielkopolsce w czasie I wojny światowej. Almanach Historyczny 2002 t. 4 s. 115-138 (dot. m.in. cenzurowania wierszy...) szczegóły 
319.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
320.artykuł: Lam Andrzej: Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu (Na przykładach wybranych motywów w literaturze niemieckiej i polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 15-22 (głównie na przykładzie twórcz. Georga Trakla, także Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
321.artykuł: Lewandowski Tomasz: The dilemmas of national identity and universalism in Polish literary criticism at the turn of the century. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1992 t. 33 nr 2 s. 199-214  szczegóły 
322.artykuł: Linkner Tadeusz: Literacka mitologia Pomorza w Młodej Polsce. Pomerania 1994 nr 1 s. 12-14 s. (m.in. w twórczości: Haliny Ceysinger, Ludwika Stasiaka, Artura Górskie...) szczegóły 
323.artykuł: Lovell Marek: Smutek wmoim sercu mieszka i tak gryzie mnj. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 24 IV s. 5, 15 (nt. dekandentyzmu w literaturze...) szczegóły 
324.artykuł: Łoch Eugenia: Pogranicza literackie w okresie Młodej Polski. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
325.artykuł: Łopuszański Piotr: Modernizm sto lat później. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 22-29  szczegóły 
326.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 100-108 (spojrzenie krytyka na poezję w świetle książek Mariana Stali: Metafora...) szczegóły 
327.artykuł: Magnuszewski Józef: Między Parnasem francuskiem, czeskim i polskim (Ze stosunków literackich u schyłku XIX wieku). x 1989 ([W ks. zb.]: Literackie i folklorystyczne sondaże. Warszawa 1989, s. 6...) szczegóły 
328.artykuł: Makowiecki Andrzej Z.: "Zielony Balonik" i "Słówka" [fragm.]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 233 s. 4  szczegóły 
329.artykuł: Małecki Jan Marian: Młoda Polska. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
330.artykuł: Markiewicz Henryk: Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 59-86 (rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na sesji naukowej "Stulecie M...) szczegóły 
331.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
332.artykuł: Matuszek Gabriela: Dojrzewanie i (czy) deprawacja. O "edukacyjnym" wątku w polskiej naturalistycznej dramaturgii. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 153-163 (dot. motywu dorastającej dziewczyny formowanej przez rodzinę i społecz...) szczegóły 
333.artykuł: Mazan Bogdan: Młodopolskie opisywanie formuły bowaryzmu. Miscellanea Łódzkie 1999 nr 16 s. 68-74  szczegóły 
334.artykuł: Mazur Aneta: Motyw antycznej Arkadii w poezji francuskich i polskich parnasistów - na przykładzie wybranych utworów. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 63-76  szczegóły 
335.artykuł: Mest'an Antonin: Rene Wellek a dedictvi ceske a polske moderny. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 163-166 [za: <...) szczegóły 
336.artykuł: Michalski Henryk: Naturalizm. Kultura [Warszawa] 1989 nr 18 s. 8  szczegóły 
337.artykuł: Młodzianowski Stanisław A.: Bronowice Małe w historii Polski i Kościoła. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2002 nr 15 s. 12-31 (kalendarium wydarzeń, m.in. o wydarzeniach z udziałem Włodzimierza Tet...) szczegóły 
338.artykuł: Moździerz Zbigniew: d. x nr s.  szczegóły 
339.artykuł: Moździerz Zbigniew: Mieszkańcy i goście domu w Kozińcu (1897-2002). x ([w ks.:] Zbigniew Moździerz: Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich. Zakopane...) szczegóły 
340.artykuł: Musielak Michał: Nazizm a polska międzywojenna myśl filozoficzna. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
341.artykuł: Nawrocki Witold: Polnische jaselki. Dziś 2002 nr 4 s. 71-76 (nt. patriotyzmu i parodii w literaturze polskiej w okresie zaborów; do...) szczegóły 
342.artykuł: Nowakowski Józef: Estetyka fascynacji w modernistycznej powieści popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 75-86  szczegóły 
343.artykuł: Nycz Ryszard: Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 205-220  szczegóły 
344.artykuł: Ochenduszko Bożenna: Przmiotniki złożone oraz formacje z cząstkami: -ość, bez-, poł- i wszech- w "Młoda Polska. Wybór poezji", opr. Tadeusz Żeleński (Boy). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 329-340 (nt. języka poetów młodopolskich...) szczegóły 
345.artykuł: Padoł Roman: Ethos narodowy a religia w filozofii polskiego modernizmu. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 2 s. 83-87  szczegóły 
346.artykuł: Panek Wacław: "Pierwsza Kadrowa" i inne. Za i przeciw 1989 nr 5 s. 21, nr 6 s. 21 (o pieśniach żołnierskich Legionów Polskich i formacji Wojska Polskiego...) szczegóły 
347.artykuł: Paszek Jerzy: Impresjonizm w Młodej Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 91-108  szczegóły 
348.artykuł: Paszek Jerzy: Impresjonizm w Młodej Polsce. Stylistyka 1993 nr 2 s. 69-85  szczegóły 
349.artykuł: Piątkowska Danuta: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 19 I s. 3, 15 (nt. amatorskiej twórczości literackiej ludności Śląska emigrującej do ...) szczegóły 
350.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
351.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Koniec wieku. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 25 IV s. 4, 15 (zagadnienie dekadentyzmu...) szczegóły 
352.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Ibsenowska "prawda" w literaturze Młodej Polski. Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 137-150  szczegóły 
353.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Ibsenowska "prawda" w literaturze Młodej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 13-14 (udział Henrika Ibsena w tworzeniu systemu aksjologicznego panującego w...) szczegóły 
354.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolska femina. Garść uwag. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 36-53 (nt. twórczości kobiet i problematyki ich utworów; obszerniej o autorka...) szczegóły 
355.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski (Na przykładzie poezji). Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 777-798 (m.in. w twórczości Tadeusza Micińskiego, Marii Komornickiej, Stanisław...) szczegóły 
356.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wyobraźnia katastroficzna w literaturze Młodej Polski. Zarys problematyki. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1990 t. 27 s. 61-72  szczegóły 
357.artykuł: Poklewski Józef: Życie kulturalne i artystyczne Wilna w latach 1899-1919. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 69-71 (dotyczy m.in. literatury i życia literackiego; streszczenie referatu w...) szczegóły 
358.artykuł: Popiel Magdalena: Dlaczego zło? (O nowym spojrzeniu na polską literaturę przełomu XIX i XX wieku). Kronika Rzymska 1994 nr 100 s. 22-23 (z not. o aut....) szczegóły 
359.artykuł: Potoczny Jerzy: Początki działalności kulturalno-oświatowej Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892-1914). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 417-429 (Towarzystwo zainicjowane przez Adama Asnyka w Krakowie w 1891 w celu z...) szczegóły 
360.artykuł: Powrót do "Rodowodów niepokornych". Arcana 1995 nr 6 s. 19-30 (dyskusja wokół ks. Bohdana Cywińskiego "Rodowody niepokornych"; wypow....) szczegóły 
361.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
362.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
363.artykuł: Pułka Leszek: Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1914. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 110-114  szczegóły 
364.artykuł: Pułka Leszek: Przedmieście jako przestrzeń i model kultury w zapoznanej liryce Młodej Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 51-65  szczegóły 
365.artykuł: Ratajczak Józef: Poeta i świat. Życie i Myśl 1989 nr 11/12 s. 66-78 (nt. głównego konfliktu literatury młodopolskiej...) szczegóły 
366.artykuł: Ratajczak Józef: Wejście w Młodą Polskę. Modernizm. Integracje 1992 nr 28 s. 86-92  szczegóły 
367.artykuł: Ritz German: Modernistyczna liryka kobieca. Od "nagiej duszy" do duszy kobiety. Kobieca liryka i świadomość feministyczna w polskim modernizmie. Twórczość 2000 nr 1 s. 57-80  szczegóły 
368.artykuł: Rokosz Mieczysław: Zakopane - stolicą polskiej irredenty. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 123-145  szczegóły 
369.artykuł: Romaniec Aleksandra: Początki młodopolskich fascynacji twórczością Williama Szekspira. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 49-79  szczegóły 
370.artykuł: Romanowski Andrzej: Banda - Żórawce. Z dziejów grup literacko-artystycznych w Wilnie okresu Młodej Polski. Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 713-728  szczegóły 
371.artykuł: Romanowski Andrzej: Feniks z popiołów. Odrodzenie kultury polskiej w b[yłym] Wielkim Księstwie Litewskim w 1905. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
372.artykuł: Romanowski Andrzej: Krajobraz przed bitwą. Znak 1989 nr 6 s. 88-108 (sytuacja polskiej kultury na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1905-1...) szczegóły 
373.artykuł: Rosner Edmund: Zapomniana antologia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 45 s. 4 (rec. ks.: Polnische Klaenge. Nachdichtungen polnischer Lyrik von Leo K...) szczegóły 
374.artykuł: Rossa Anna: Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 33-47  szczegóły 
375.artykuł: Rożek Michał: Zeitgenossen i Czarny Osioł. Alma Mater 1998 nr 9 s. 51-53 (nt. Koła Współczesnych skupiającego wokół osoby Wilhelma Creisenacha u...) szczegóły 
376.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
377.artykuł: Sadlik Magdalena: "W otchłani" miłości. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 183-198 (dot. obrazów miłości w prozie spowiedniczej z lat 1890-1914...) szczegóły 
378.artykuł: Salwińska Wioleta: Kalendarze wileńskie w latach 1905-1915. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 179-188 (dot. m.in. działu literackiego i teatralnego w kalendarzach...) szczegóły 
379.artykuł: Sawicka Anna: Els Quatre Gats de Barcelona y Jama Michalika de Cracovia. Dos focos de cultura modernista. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 75-86 (studium porównawcze modernistycznych kabaretów "Els Quatre Gats" (Barc...) szczegóły 
380.artykuł: Siedlar-Kołyszko Teresa: Bronowice. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 12 V s. 8-9 (reportaż z pobytu w Bronowicach...) szczegóły 
381.artykuł: Siekierski Stanisław: Literatura narodowa w piśmiennictwie chłopskim. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 89-101 (wpływ lit. narodowej na twórcz. pisarzy chłopskich początku XX w., m.i...) szczegóły 
382.artykuł: Skotnicka Gertruda: Ogrody młodopolskie w ilustracjach książek dla dzieci i młodzieży. W kręgu książki 1990 nr 15 s. 11-20  szczegóły 
383.artykuł: Sokół Lech: Ostatni fin de siecle po polsku: metafizyka płci. Odra 1995 nr 2 s. 51-55 (płeć w litearturze polskiej na przełomie XIX i XX w.; z reprod. obrazó...) szczegóły 
384.artykuł: Sosnowski Jerzy: Młoda Młoda Polska. Polityka - Kultura 1993 nr 12 s. V  szczegóły 
385.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pierwszy upadek Bunga. Kresy 1994 nr 19 s. 150-157 (sposób funkcjonowania Młodej Polski w późniejszych okresach literackic...) szczegóły 
386.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
387.artykuł: Stępień Halina: "Jednodniówka Monachijska" and the beginnings of Polish Modernism. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 53-60 (z reprodukcjami stron "Jednodniówki" z 1897 r....) szczegóły 
388.artykuł: Stępnik Krzysztof: Antigermanismen in der historischen Belletristik des Koenigreichs Polen unter russischer Herrschaft (1908 bis 1914). Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1992 [r. 3] (1991) s. 57-84 (z not....) szczegóły 
389.artykuł: Stępnik Krzysztof: Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1905-1914. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 59-82  szczegóły 
390.artykuł: Stępnik Krzysztof: Powieść antysemicka w ostatnich latach Kongresówki. Krytyka 1992 nr 39 s. 79-92  szczegóły 
391.artykuł: Suchomłynow Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. Fraza 1998 nr 21/22 s. 158-160 (nt. związków Młodej Polski z ukraińską grupą modernistów "Młoda Muza" ...) szczegóły 
392.artykuł: Szaruga Leszek: Dramat Młodej Polski. Kresy 1994 nr 19 s. 141-149  szczegóły 
393.artykuł: Szaruga Leszek: Peryskop kulturalny [z tego cyklu:] Raz jeszcze Młoda Polska. Forum Akademickie 1995 nr 10 s. 24 (fel....) szczegóły 
394.artykuł: Szewczyk Wilhelm: Odmiany patriotyzmu w piśmiennictwie śląskim. Przegląd Zachodni 1989 nr 5/6 s. 141-151 (w literaturze wysokoartystycznej, ludowej i poezji...) szczegóły 
395.artykuł: Szymańska Beata: Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX wieku. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 41-67 (na podstawie tekstów twórców okresu Młodej Polski, m.in.: Jan Kasprowi...) szczegóły 
396.artykuł: Taborski Roman: Dwujęzyczność jako cecha charakterystyczna literatury Młodej Polski. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 125-126 (na przykładzie polsko-niemieckiej twórczości Stanisława Przybyszewskie...) szczegóły 
397.artykuł: Taborski Roman: Z dziejów recepcji Ryszarda Wagnera w okresie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 45-53 (także w literaturze i teatrze tego okresu...) szczegóły 
398.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (o mających galicyjski rodowód pisarzach pochodzenia żydowskiego mieszk...) szczegóły 
399.artykuł: Truszkiewicz Ewa: Dekadentyzm nasz powszedni. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 7 s. 7 (program literacki modernizmu...) szczegóły 
400.artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Kwiaty zła i dzieci szatana (czyli o wątkach gnostyckich w XIX wieku). Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 6 s. 58-62 (m.in. w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Stefana Żeromskiego...) szczegóły 
401.artykuł: Trześniowski Dariusz: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze...". Modernistyczny wizerunek Salome. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 7-31 (dot. wizerunków Salome w literaturze Młodej Polski (u twórców: Jan Kas...) szczegóły 
402.artykuł: Wajda Kazimierz: Obraz Niemców w publicystyce polskiej 1871-1914. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 133-154  szczegóły 
403.artykuł: Waligóra Jerzy: Młodopolski dramat wewnętrzny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 161-177  szczegóły 
404.artykuł: Waligóra Jerzy: Naturalizm a dramat historyczny w epoce Młodej Polski.. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t. 26 s. 97-112  szczegóły 
405.artykuł: Walkusz Jan: Wpływ kontaktów ze środowiskiem literackim na twórczość pisarską polskiego duchowieństwa ziem zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Saeculum Christianum 2002 nr 1 s. 77-90 (dot. m.in. pisarzy polskich okresu Młodej Polski...) szczegóły 
406.artykuł: Wańka Danuta: Zagadnienia księgoznawcze na łamach ""Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (m.in. nt. czytelnictwa czasopism w Kaliszu, a także nt. życiorysów lud...) szczegóły 
407.artykuł: Wierszyłowska Beata: Wokół "konstrukcji dziwactw genialnych". Elementy prekursorskie w literaturze Młodej Polski (autotematyzm, groteska). Zarys problemu. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 34 s. 51-59  szczegóły 
408.artykuł: Wierzbowska Ewa M.: Kobieta fatalna wobec zła w prozie Młodej Polski (Zarys problematyki). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 65-72  szczegóły 
409.artykuł: Wilczek Wojciech: Drużyny Podhalańskie. Hale i Dziedziny 1994 nr 1/2 s. 10 (nt. zaangażowania pisarzy w odzyskanie niepodległości, m.in. Andrzej S...) szczegóły 
410.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Halo! Tu Jama Michalikowa. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
411.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Kraków w szopce. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
412.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Wokół "Zielonego Balonika". x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
413.artykuł: Wolsza Tadeusz: Pieśń legionowa i jej twórcy. Mówią Wieki 1990 nr 9 s. 27-32 (nt. piosenek polskich formacji wojskowych w latach 1914-1918...) szczegóły 
414.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
415.artykuł: Woźniak Franciszek: "-Zabiłem albatrosa!". Pracownia 1990 nr 2 s. 44-46 (o Franciszku Fiszerze...) szczegóły 
416.artykuł: Woźniakowski Jacek: Sekretarze rymowane. x 1990 ([W ks. zb.:] Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejo...) szczegóły 
417.artykuł: Wyka Marta: Epoka w natarciu. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 12  szczegóły 
418.artykuł: Wyka Marta: Kraków literacki na przełomie wieków. x 1998 ([w ks.:] Kraków przed stu laty. Materiały sesji naukowej odbytej 1 mar...) szczegóły 
419.artykuł: Wyka Marta: Kraków literacki na przełomie wieków. x 1998 ([W ks.:] Kraków przed stu laty. Materiały sesji naukowej odbytej 1 mar...) szczegóły 
420.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dzieła pozytywistów i modernistów w twórczości operowej kompozytorów polskich do 1918 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
421.artykuł: Wysocka Barbara: Recepcja literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 61-69  szczegóły 
422.artykuł: Wytrzens Guenther: Das Fin de siecle in der polnischen Literaturwissenschaft (Aus dem Nachlass). Wiener Slavistisches Jahrbuch 1993 t. 38 (1992) s. 279-285  szczegóły 
423.artykuł: Zawadzki Andrzej: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 63-80 (dot. koncepcji Brzozowskiego jako filozofa i krytyka literackiego ocen...) szczegóły 
424.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
425.artykuł: Zaworska Helena: "Zielony Balonik" w szarym Krakowie. Gazeta. Magazyn 1997 nr 4 s. 20-21 (życie literackie, teatralne i kulturalne w Krakowie XIX/XX wieku...) szczegóły 
426.artykuł: Zielińska Elżbieta: Franciszek Fiszer (1860-1937). Pracownia 1990 nr 2 s. 39-41 (artykuł biograficzny, m.in. o roli w środowisku literackim i artystycz...) szczegóły 
427.artykuł: Żarnowski Adam: Jan Apolinary Michalik. Cracovia Leopolis 1996 nr 1 s. 20-21 (sylwetka właściciela Jamy Michalikowej w Krakowie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
428.impreza: "Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje" - ogólnopolska sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
429.impreza: Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Budrowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem. Dzień "Kobiecy". Test 1997 nr 3 s. 191-192  szczegóły 
430.impreza: "Modernizm wobec tradycji i współczesności literackiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Guzek Krzysztof: Moderniści pod lupą. Na przykład [Lublin] 1996 nr 44 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
431.impreza: Orient w literaturze i kulturze modernizmu - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Orient w literaturze. Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1994 nr 271 s. 25 (not....) szczegóły 
432.impreza: "Paryż i artyści polscy 1900-1918. W kręgu E.A. Bourdelle'a" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Polakiewicz Mirosława: Artyści polscy w Paryżu (Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie). Sycyna 1997 nr 6 s. 2 (omów....) szczegóły 
artykuł: I.J.: Paryż i artyści polscy 1900-1918. Wokół E.-A. Bourdelle'a. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 67 (nota...) szczegóły 
artykuł: Brodzka-Bestry Maria: Polski Montparnasse. Tygodnik Solidarność 1997 nr 11 s. 17  szczegóły 
433.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze legionowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Kraków literacki w latach I wojny światowej. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
434.impreza: Sesja naukowa poświęcona sztuce Młodej Polski (1994).  szczegóły 
artykuł: Stulecie Młodej Polski. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
435.impreza: "Stulecie Młodej Polski" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Krakowskie sesje naukowe w stulecie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
artykuł: (pik): PAU. Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gutowski Wojciech: Stulecie Młodej Polski. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Stulecie Młodej Polski (Sesja naukowa w dniach 17-21 X 1994). Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 135-141  szczegóły 
artykuł: Klich Aleksandra: W stulecie Młodej Polski. Universitas 1994 nr 12 s. 71-73  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1994 nr 44 s. 12 (not. spraw....) szczegóły 
436.impreza: "Tematy młodopolskie ? wątki neoromantyczne w twórczości artystycznej i literackiej modernizmu" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Zdrojkowska Zofia: Młodopolskie nastroje. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 73 s. 12 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Na drogach duszy ("Tematy młodopolskie" w Muzeum Literatury). Rzeczpospolita 1996 nr 73 s. 25 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Zagórska Bożena: Tematy młodopolskie. Trybuna 1996 nr 89 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Polakiewicz Mirosława: W kręgu Młodej Polski (Wystawa w warszawskim Muzeum Literatury). Sycyna 1996 nr 8 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Rota 1996 nr 3/4 s. 123 (not....) szczegóły 
437.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
438.impreza: Wystawa poświęcona książkom wydanym w okresie Młodej Polski.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 23 XII s. 15 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
439.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
440.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
441.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 1. 1897-1922. 1998 (Józef Klemensiewicz: "Poezje" [Kraków 1897]. Józef Stanisław Wierzbick...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
442.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
443.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
444.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
445.książka: Nałęcz Daria: Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. 1994 ([M.in. dot. pisarzy:] Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Stani...) szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Majaki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 18  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Czy tylko sen?. Dziś 1995 nr 10 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
446.książka: Stępnik Krzysztof: Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej. 1997 ([Zawiera m.in:] Legenda kresowa Legionów [nt. legendy kresowej stworzo...) szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
447.książka: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. 1997 ([Wstęp]. - Anna Drabarek: Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii...) szczegóły 
omówienie: Gawor Leszek: Anthropos 1999 zb. 1 s. 154-156  szczegóły 
448.książka: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. 1990 (Wstęp. Rozczarowanie i sprzeciw [literatura wobec niepodległości]. Pod...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 283-285  szczegóły 
449.książka: Tradycje modernistyczne w literaturze polskiej okresu międzywojennego. 1991 (Eugenia Łoch: Wstęp. - Marian Rawiński: Oniryczny teatr wizjonerski od...) szczegóły 
450.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
451.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
452.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
453.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
454.artykuł: Jakubowska Urszula: Udział lwowskich czasopism satyrycznych w tworzeniu mitu lwowskiego batiara. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
455.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
456.artykuł: Moździerz Zbigniew: d. x nr s.  szczegóły 
457.artykuł: Moździerz Zbigniew: Mieszkańcy i goście domu w Kozińcu (1897-2002). x ([w ks.:] Zbigniew Moździerz: Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich. Zakopane...) szczegóły 
458.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
459.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Kraków w szopce. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: "Stulecie skamandrytów" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: "Skamander" - przedwojenny "Brulion"?. Rzeczpospolita 1994 nr 287 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Stulecie skamandrytów. Rzeczpospolita 1994 nr 285 s. 6 (art. przed sesją...) szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Stulecie skamandrytów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 6  szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: "Stulecie skamandrytów". Sesja naukowa w Krakowie (8-9 XII 1994). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 284-285  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
461.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
462.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
463.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
464.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
465.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
466.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
467.artykuł: Sosnowski Jerzy: "Dekadencka atmosfera zbliżającego się ponownie Fin de siecle'u...". Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 144-159 (m.in. porównanie literatury okresu Młodej Polski i literatury lat 90. ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
468.impreza: "Wyspiański, Kantor, Mrożek" - wystawa (2001). (Muzeum Literatury w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum Literatury poza granicami kraju = Exhibitions and Events organized abroad by the Museum of Literature. Polish Culture 2001 nr 1 s. 21 (nota; tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
469.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
470.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
471.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
472.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 100-108 (spojrzenie krytyka na poezję w świetle książek Mariana Stali: Metafora...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
473.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
474.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
475.książka: Koralowy jubileusz Unii. 2002 ([Materiały z XXXV-lecia Unii, Kościerzyn 4-6 X 2002]. Bożena Klejny: Z...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
476.książka: Gondek Elżbieta: Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918. 1992 (Zarys dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego do 1918 roku: Prasa nielegal...) szczegóły 
477.książka: Hendzel Władysław, Obrączka Piotr: Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski. W kręgu krakowskiego "Życia", "Krytyki" i "Chimery". 1988 (Słowo wstępne. - [Szkice:] Piotr Obrączka: Literatura niemiecka w krak...) szczegóły 
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: "Krytyka" a estetyka. Res Publica 1990 nr 4 s. 122-123  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kramarz Henryka: "Eleusis. Czasopismo Elsów" (1903-1911) a poszukiwanie wartości w dobie Młodej Polski. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabiszewska Iwona: Literatura piękna i publicystyka krytycznoliteracka na łamach "Gazety Radomskiej" (1884-1905). Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 167-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: Wańka Danuta: Zagadnienia księgoznawcze na łamach ""Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (m.in. nt. czytelnictwa czasopism w Kaliszu, a także nt. życiorysów lud...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: Łoch Eugenia: Pogranicza literackie w okresie Młodej Polski. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
483.książka: Polacy w Azerbejdżanie. 2003 ([Zawiera m.in.:] Rauf Farman Badirbejli: Początki stosunków azerbejdża...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
484.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pol'skihja vodgukih na belaruskae nacyjanal'nae adradzhehnne uh 1905-1922 gg.. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnska 1993 s. 76-8...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
485.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
486.książka: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja. Historia, kultura, literatura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Podział polityczny i kulturowe zbliżenie:...) szczegóły 
487.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
488.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Polonica na łamach "Slovanskiego Prehledu" w latach 1898-1914. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 85-99  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
489.artykuł: Fanti Silvano de: Recepcja literatury Młodej Polski we Włoszech (1945-1980). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 101-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
490.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
491.książka: Leszczyński Grzegorz: Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. 1990 (Wstęp. - I. Między weryzmem a kreacjonizmem (Pozytywistyczna racjonali...) szczegóły 
492.książka: Skotnicka Gertruda: Dzieje piórem malowane. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży z okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. 1987  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
493.książka: Sobieraj Sławomir: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. 2003 ([Dot. związków twórczości pisarzy polskich i niemieckich z Mazurami ja...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
494.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
495.książka: Kolbuszewski Jacek: W kręgu Młodej Polski. Motywy i tematy. 2000  szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: W kręgu młodopolskich tematów. Wierchy 2001 r. 66 (2000) s. 279-281  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
496.książka: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Tom 2. 2002 ([Materiały z sesji "Sztuczne raje? Używki w literaturze", Słupsk, 13-1...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
497.artykuł: Brzozowska Sabina: Przestrzeń fałszu - antyczne pejzaże w poezji Młodej Polski. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
498.artykuł: Andrzejewska Agnieszka: Artysta młodopolski: biały i czarny mag. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 17-40  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
499.książka: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. 1994 (Anna Martuszewska: Wprowadzenie. * Ryszard Handke: Fantastyka wobec tr...) szczegóły 
recenzja: Piasecka Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 520-511  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
500.książka: Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1999 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. * Zofia Mocarska-Tycowa: Motywy biblij...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 143-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
501.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Kto przeprosi chłopów. Dziś 2002 nr 11 s. 57-60 (dot. m.in. ujęcia chłopstwa w literaturze polskiej; nt. pisarzy: Maria...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
502.książka: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. 2001 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Między słowem a ciałem. * II. Słowo i ciał...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 141-142 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
503.artykuł: Stala Marian: Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała" (Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 3-36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
504.książka: Diabeł w literaturze polskiej. 1998 ([Artykuły i szkice stanowiące pokłosie konferencji naukowej zorganizow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
505.książka: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. 2003 (Historia dzieck i historia literatury. I. Z przemian tematu dziecka w ...) szczegóły 
506.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
507.książka: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. 1992 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Z. Makowiecki: Zamiast wstępu. * Ewa Ihnatowi...) szczegóły 
recenzja: Baluch Alicja: Dzieciństwo - wieczna teraźniejszość. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Kędziora Tomasz: Dzieciństwo i secesja. Guliwer 1993 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
508.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
509.książka: Majda Jan: Młodopolskie Tatry literackie. 1989  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Dwie nowe prace o Tatrach i góralach w literaturze Młodej Polski. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 400-401  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 375-377  szczegóły 
510.książka: Majda Jan: Młodopolskie Tatry literackie. 1999  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
511.impreza: "Młodopolskie Tatry literackie" - sesja popularnonaukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Wiącek Wiesław: Młodopolskie Tatry literackie w Nałęczowie. Wierchy 1993 r. 58 (1992) s. 128 (spraw....) szczegóły 
512.impreza: Tatry w młodopolskiej literaturze - seminarium (1997).  szczegóły 
artykuł: Maciocha Dorota, Noskiewicz Anna: Sprawozdanie z seminarium poświęconego Tatrom w młodopolskiej literaturze. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 196-200  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
513.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
514.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
515.artykuł: Stępnik Krzysztof: Opowiadania o Legionach. (1914-1917). Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 55-73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
516.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
517.książka: Zacharska Jadwiga: O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp. * Początki emancypacji kobiet w literaturze polskiej. Kobieta s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
518.artykuł: Ihnatowicz Ewa: Jak ważki i rajskie ptaki. Wiedza i Życie 2002 nr 1 s. 52-55 (o modzie kobiecej w epoce secesji m.in. z wyimkiem z "Oziminy" Wacława...) szczegóły 
519.artykuł: Matuszek Gabriela: Dojrzewanie i (czy) deprawacja. O "edukacyjnym" wątku w polskiej naturalistycznej dramaturgii. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 153-163 (dot. motywu dorastającej dziewczyny formowanej przez rodzinę i społecz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
520.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
521.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
522.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
523.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
524.artykuł: Nowakowski Józef: Problemy młodopolskiego antyurbanizmu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 63-96  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
525.książka: Gutowski Wojciech: Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. 1992 (Przedmowa. - kobieta fatalna czy fatum natury. Hedonizm, czyli absolut...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Maski kobiety i twarz mężczyzny. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 184-189  szczegóły 
recenzja: Klich Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 661-664  szczegóły 
526.książka: Gutowski Wojciech: Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. 1997  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 1 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Namiętności i schematy. Twórczość 1998 nr 11 s. 112-115  szczegóły 
recenzja: Trzeciakowski Wiesław: Młodopolskie mity miłości. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Trzeciakowski Wiesław: O młodopolskim erotyzmie: pierwsze całościowe ujęcie mitów miłości polskiego modernizmu. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 210-212  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Gutowski Wojciech: Hedonizm młodopolskiej erotyki. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 94-118  szczegóły 
528.artykuł: Sadlik Magdalena: "W otchłani" miłości. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 183-198 (dot. obrazów miłości w prozie spowiedniczej z lat 1890-1914...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
529.książka: Sikora Ireneusz: Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski. 1992  szczegóły 
530.książka: Sikora Ireneusz: Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski. 1987  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Odra 1989 nr 5 s. 101-102  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: Klary Beata: Oko młodej poetki sto lat później. Akant 2003 nr 5 s. 28 (nt. występowania motywu roślin w twórczości poetów i poetek Młodej Pol...) szczegóły 
532.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym. Polonistyka 1997 nr 1 s. 10-16 (motyw ogrodu w poezji Młodej Polski...) szczegóły 
533.artykuł: Sikora Ireneusz: Z flory swojskiej. O motywach roślinnych w poezji Młodej Polski. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 71-89  szczegóły 
534.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
535.artykuł: Książyk Łukasz: Maski Prometeusza. x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
536.artykuł: Trześniowski Dariusz: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze...". Modernistyczny wizerunek Salome. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 7-31 (dot. wizerunków Salome w literaturze Młodej Polski (u twórców: Jan Kas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
537.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
538.książka: Gutowski Wojciech: Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. 1994 (I. Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje. - II. Młodopolsk...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Inwersja w metodzie. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Parafrazy transcendencji. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 92-97  szczegóły 
recenzja: Rolirad Przemysław: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 268-271  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 211-221  szczegóły 
polemika: Gutowski Wojciech: Wściekłość i wrzask w marcowym felietonie. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 395-399 (dot. recenzji Doroty Heck...) szczegóły 
539.książka: Gutowski Wojciech: Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. 2001 (Wstęp: Duchowa przygoda modernistów. I. Wyobraźnia religijna czy relig...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Danuta M.: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 128 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
540.książka: Kasprzyk Małgorzata: Święty Franciszek w literaturze polskiej. 1993 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Źródła do poznania pierwotnego franciszkanizm...) szczegóły 
recenzja: Gniecki Czesław: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1994 t. 6 s. 362-365  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Gutowski Wojciech: Wobec "śmierci Boga". (Sytuacje młodopolskie). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 151-164 (motyw śmierci Boga w twórczości m.in. poetów: Maria Komornicka, Bolesł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
542.książka: Lubaszewska Antonina: Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Życie - śmierci doskonałość. 1995 ([Wstęp]. - "Meditatio mortis" i młodopoldkie przeżycie pokoleniowe. Śm...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 4 s. 75 (nota...) szczegóły 
543.książka: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku. 2002 (Ewa Paczoska: Słowo wstępne. * Joanna Jasińska: Śmierć ideału? - obraz...) szczegóły 
recenzja: Dymczyk Rafał: Fundamenta Europaea 2003 r. 2 s. 105-107  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
544.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolskie zaświaty. O sposobach kreacji "innego bytu" w poezji Młodej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ubiór, obuwie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
545.artykuł: Ihnatowicz Ewa: Jak ważki i rajskie ptaki. Wiedza i Życie 2002 nr 1 s. 52-55 (o modzie kobiecej w epoce secesji m.in. z wyimkiem z "Oziminy" Wacława...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa I (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
546.książka: Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa. 2000 (Maria Jolanta Olszewska, Jadwiga Zacharska: Słowo wstępne. * Dorota Ki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
547.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
548.artykuł: Grzeniewski Ludwik B.: Budzę was w kolorze seledynowym. Twórczość 1991 nr 9 s. 136-138 (kolor seledynowy w poezji młodopolskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
549.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
550.artykuł: Steinlauf Michael C.: Pan Geldhab i Sambo w pejsach. Ujęcia postaci Żyda na scenie polskiej w latach 1863-1905. Midrasz 2002 nr 11 s. 32-41 (dotyczy m. in. dzieł następujących twórców: Aleksander Fredro, Józef K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
551.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szałagan Alicja: Książki biograficzne poświęcone pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśnie" Wydawnictwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 255-263 (rec. książek poświęconych pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśn...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
553.książka: Jazownik Leszek: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. 2003 (Wstęp. Rozdz. I. Piotra Chmielowskiego pozytywistyczna wizja edukacji ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
554.książka: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. - Zenon Uryga: Funkcje dydaktyki liter...) szczegóły 
recenzja: Herman Wilga: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Edukacja polonistyczna w teorii i praktyce. Język Polski w Liceum 2003 nr 1 (2003/2004) s. 80-82  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
555.książka: Bonarek Aniela: Ściągi dla licealistów z literatury. 1993 (Z. 4: Pozytywizm, Młoda Polska...) szczegóły 
556.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1996  szczegóły 
557.książka: Pietrzyk Dariusz: Młoda Polska. 1994  szczegóły 
558.książka: Świderska Elżbieta: Literatura Młodej Polski. 1890-1918. 1994  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Młoda Polska - mój obraz epoki (Projekt lekcji do kl. III szkoły średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1988 z. 1 (1988/1989) s. 44-46  szczegóły 
560.artykuł: Mitek Maria: Metody aktywne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 473-476 (konspekt lekcji "Doświadczenia schyłku wieku w liryce Młodej Polski"...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
561.książka: Ihnatowicz Ewa: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). 2000  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Grela Agnieszka: Nowa książka o pozytywizmie i Młodej Polsce. Konspekt 2001 nr 6 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Klemm Waldemar: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 213-223  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Niewiarygodna książka. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 94-99  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (dot. błędu w tytule przywoływanego utworu...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: O pozytywizmie i Młodej Polsce inaczej. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 26  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 20 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
562.książka: Die literarische Avantgarde in Polen. Dichtungen - Manifeste - Theoretische Schriften. 1990 (Andrzej Lam: Einleitung. - [Wiersze aut.:] Tytus Czyżewski, Jarosław I...) szczegóły 
563.książka: Żywe ognie. Wiersze miłosne poetek Młodej Polski. 2001 (Maria Szyszkowska: Wstęp o miłości erotycznej. - [Wiersze poprzedzone ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
564.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Boy-Żeleński Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
565.książka o twórcy: Markiewicz Henryk: Boy-Żeleński. 2001 ([Monografia życia i twórczości literackiej, przekładowej i publicystyc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feldman Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: O tzw. sprawie Feldmana. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 293-311 (dot. kampanii antyfeldmanowskiej w kręgu pisarzy i krytyków Młodej Pol...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
567.książka o twórcy: Wiśniewska-Rutkowska Lucyna: Koncepcja człowieka twórczego w młodopolskim okresie twórczości Karola Irzykowskiego. 2002 (Wprowadzenie. * I. K. Irzykowski a młodopolska refleksja antropologicz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachimecka Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
568.artykuł: Kapera Jan Kazimierz: Jachimeccy - ostatnia młodopolska para Krakowa. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 22 VI s. 8-9 (z fot. Zofii i Zdzisława Jachimeckich...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kleiner Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Głowiński Michał: Juliusza Kleinera młodopolska historia literatury. Ruch Literacki 1988 z. 3 s. 157-171  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Mickiewicz i Fredro w jednym stoją domu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    proza (alfabet tytułów)
571.proza: Miłosz Czesław: "Warszawa środkiem ustali się świata". Tygodnik Powszechny 2002 nr 13 s. 10-11 (szkic nt. m.in. recepcji w Polsce po roku 1918 idei romantyzmu i Młode...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przesmycki Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
572.artykuł: Baer Joachim T.: Zenon Miriam-Przesmycki and Valerij Brjusov: Two theoreticians of modernism-symbolism in Poland and Russia. The Polish Review 1990 t. 35 nr 3/4 s. 231-240  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
573.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linkner Tadeusz: Zainteresowanie Młodej Polski epopeją a "Chłopi" Reymonta. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 87-109  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: Wójcik Tomasz: Tadeusza Różewicza romans z modernizmem. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 99-111 (odniesienia do lit. Młodej Polski w twórcz. T. Różewicza; z fragm. utw...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wywiady (alfabet autorów)
575.wywiad: Michalski Cezary: Hodujmy róże!. Życie 2001 nr 15 s. 13-14 (nt. literatury polskiej XX w....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Włodzimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
576.artykuł: Hausner Wojciech: Włodzimierz Przerwa-Tetmajer - o patronie szkoły. Notatka dla ucznia. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2003 nr 18 s. 3-5 (sylwetka Włodzimierza Tetmajera...) szczegóły 
577.artykuł: Janczewski Józef: O twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2003 nr 18 s. 22-28 (z fragmentami wierszy; z Bibliografią prac poświęconych osobie Włodzim...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
578.ikonografia: Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2003 nr 18 okł. (reprodukcja portretu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyspiański Stanisław
579.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pobiegły Elżbieta: Bronowice czasów "Wesela". Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2000 nr 12 s. 3-6  szczegóły 
580.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młodzianowski Stanisław A.: Mieszkańcy Bronowic Małych będący pierwowzorami postaci "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2000 nr 12 s. 22-26 (noty biograficzne mieszkańców Bronowic, gości wesela Lucjana Rydla i J...) szczegóły 
artykuł: Rydlowa Maria: Stanisław Wyspiański na weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2000 nr 12 s. 7-16 (z fot. rodziny Rydlów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
581.książka: [Czwarte] IV Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, Poznań, 15-16 X 1992. 1999 ([Zawiera m.in.:] Albena Khranova: Slavjansko i evropejjsko v prikljuch...) szczegóły 
582.książka: Matuszek Gabriela: Naturalistyczne dramaty. 2001 (Przedmowa. I. Naturalistyczny dramat europejski. Akt pierwszy. Francus...) szczegóły 
recenzja: M.: Odra 2001 nr 12 s. 118  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Naturalizm w siedmiu odsłonach. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sadkowska Katarzyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalistyczne dramaty. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 180-184  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalizm wielki i nieznany. Polonistyka 2003 nr 8 s. 505-507  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 282-283  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Pożyteczna monografia. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 438-440  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 71-72 (nota...) szczegóły 
583.książka: Modernizm a literatury narodowe. 1999 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Lublin, Kaz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
584.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
585.artykuł: Gawor Leszek: O rozpaczliwym hedonizmie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1993 t. 11 (1386) s. 141-150 (opis postawy moralnej charakterystycznej dla bohemy przełomu wieku XIX...) szczegóły 
586.artykuł: Kurowicki Jan: Do czego ludziom biznesu potrzebni mogą być bohaterowie. Autograf 2000 nr 5 s. 8-10 (esej o "Lalce" Bolesława Prusa, "Chłopach" Władysława Reymonta i "Bary...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
587.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
588.książka: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Tom 2. 2002 ([Materiały z sesji "Sztuczne raje? Używki w literaturze", Słupsk, 13-1...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
589.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
590.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
591.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Die Frauen in der oesterreichischen und polnischen Literatur um die Jahrhundertwende. x 1997 ([w ks.:] Die Frauen der Wiener Moderne. Wien, Muenchen 1997, s. 197-20...) szczegóły 
592.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Młoda Polska - Młody Wiedeń. Miejsce kobiety w kulturze i literaturze przełomu stulecia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 54-61 (biografie pisarek, wpływ kobiet na dzieła literackie wielkich pisarzy,...) szczegóły 
593.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (wywodzący się z Galicji pisarze pochodzenia żydowskiego, mieszkający w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
594.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
595.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bajda Justyna: "La Plume". Sztuka i literatura Młodej Polski w piśmie francuskich artystów. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 159-181 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
596.artykuł: Mazur Aneta: Motyw antycznej Arkadii w poezji francuskich i polskich parnasistów - na przykładzie wybranych utworów. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 63-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
597.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
598.artykuł: Lam Andrzej: Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu (Na przykładach wybranych motywów w literaturze niemieckiej i polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 15-22 (głównie na przykładzie twórcz. Georga Trakla, także Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
599.artykuł: Warzenica-Zalewska Ewa: Kilka uwag o recepcji literatury niemieckiej w II połowie XIX wieku na terenie Królestwa Polskiego. Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 443-450  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
600.książka: Sobieraj Sławomir: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. 2003 ([Dot. związków twórczości pisarzy polskich i niemieckich z Mazurami ja...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
601.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
602.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Remizov Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
603.artykuł: Tkaczyk Nadzieja: Aleksejj Remizov i pol'skaja literatura. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 5-13 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
604.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
605.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
606.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
607.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Franko Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Iwan Franko a literatura polska. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 420-424 (nt. wpływu polskiej literatury na twórczość Iwana Franki, także dot. k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Historia literatury (węgierska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
609.artykuł: Cygielska-Guttman Elżbieta: Problem secesji literackiej w Polsce i na Węgrzech. Acta Philologica 1992 t. 20 s. 197-204 (porównanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Franciszek z Asyżu święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
610.książka o twórcy: Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. 2001 (Mieczysław Ubysz: Słowo powitania ojca rektora. * Stanisław Celestyn N...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 72-73 (nota...) szczegóły 
  Leopardi Giacomo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
611.artykuł: Ceccherelli Andrea: Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 133-152 (formy i rezultaty obecności twórczości poety w okresie Młodej Polski ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
612.artykuł: Jurkowski Henryk: Niespełniona wielkość. Z dziejów recepcji Edwarda Gordona Craiga w Polsce. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 46-92 (dot. recepcji myśli teatralnej; od Młodej Polski do końca XX w.; z rys...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
613.książka: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej. 2003 (Od autora. Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Refleksja kryt...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
614.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
615.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
616.książka: Dramat i teatr modernistyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Marek Bulanowski: Stan badań nad dramatem okresu...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 157-158  szczegóły 
617.książka: Rogacki Henryk Izydor: Mgła i zwierciadło. Obrazy teatru w prozie, liryce i dramacie okresu Młodej Polski. 2001 ([Z fragm. utworów]....) szczegóły 
recenzja: (JRK): Książki 2001 nr 5 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Młoda Polska - teatr święty, teatr egzaltowany. Życie 2001 nr 73 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Młodopolski gabinet luster. Teatr 2001 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Rembowska Aleksandra: Laurka dla Perofesora. Teatr 2001 nr 3 s. 71  szczegóły 
618.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
    książki (alfabet autorów)
619.książka: Dramat biblijny Młodej Polski. 1993 (Stefan Kruk: Wprowadzenie. - Wojciech Kaczmarek: Między religijnym mis...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    imprezy (alfabet tytułów)
620.impreza: "Wyspiański, Kantor, Mrożek" - wystawa (2001). (Muzeum Literatury w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum Literatury poza granicami kraju = Exhibitions and Events organized abroad by the Museum of Literature. Polish Culture 2001 nr 1 s. 21 (nota; tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
621.audycja radiowa: Wieczór literatury i muzyki Koniec wieku w Krakowie.  szczegóły 
622.audycja radiowa: Wieczór muzyki i myśli W huk dział wplotła się pieśń.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
623.audycja radiowa: Modernizm.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
624.audycja radiowa: Secesja.  szczegóły