Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Historia literatury polskiej - Literatura dwudziestolecia międzywojennego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kuźma Erazm: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. 1994 (Od autora. Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
recenzja: Speina Jerzy: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 783-786  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Nic nie jest prawdą, wszystko wolno. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 125-128  szczegóły 
2.książka: Nycz Ryszard: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. 2001 (Wprowadzenie: Literatura jako trop rzeczywistości. * Część pierwsza: "...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Tramer Maciej: Skandalon - scandalum - skandal. Pro Libris 2003 nr 2 s. 25-33 (nt. zjawiska skamdalu oraz relacji między nim a literaturą; m.in. na p...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
6.artykuł: Kuźma Erazm: Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego. Na przykładzie historii ekspresjonizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 123-141  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Bolecki Włodzimierz: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. 1991 (1. Historyk literatury i cytaty [cytat jako problem w badaniach litera...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
9.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
10.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
11.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
14.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
15.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Sadowska Wanda: Wersyfikacja regularna skamandrytów. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 108-115 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Święte legiony. Rzecz o mechanizmach sakralizacji w dramacie popularnym lat dwudziestych. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
20.artykuł: Wójcikowa Sylwia: Realia w dramacie popularnym dwudziestolecia międzywojennego - rzeczy i rekwizyty. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 106-109 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 109-114  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Esej i kultura rozmowy. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 134-136 (nawiązanie do wstępu do antologii: Four decades of Polish essays. Evan...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kalendarz
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Część pierwsza: Rozwój, typologia i problematyka kalendarzy w dwudzies...) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Manifest
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 375-376 (not....) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Trudno nie pisać manifestu.... Śląsk 1998 nr 3 s. 75  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Tarnogórska Maria: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza: Teoretyczne ramy i historycznoliterackie kont...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 215-220  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 (na przykładach powieści Marii Kuncewiczowej "Dwa księżyce", Heleny Bog...) szczegóły 
27.artykuł: Jakowska Krystyna: Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Kalbarczyk Adam: U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego. 2001 ([filologiczna i filozoficzna rekonstrukcja aksjologicznych podstaw kry...) szczegóły 
32.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
34.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników nauki Wydziału Humanistycznego, Szczecin, 19-21 maja 1992. 1993 (Mirosława Kozłowska, Ewa Tierling: Przedmowa. * Grażyna Sawicka: Rola...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Osiecka Agnieszka: Zabawa całkowita czyli stoliki. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 III s. 11 (gawęda o zjawisku stolików literackich; obszerniej o stolikach literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
39.książka: Janowski Sławomir: Świat wartości. Problematyka aksjologiczna w eseistyce Bolesława Micińskiego, Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza. 2002 (Wstęp. - I. Wokół problemów genologii eseju. II. Bolesław Miciński - k...) szczegóły 
40.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
41.książka: Zawadzki Andrzej: Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. 2001 (Wstęp. * Część I. Geneza nowoczesnej eseistyki filozoficznej: 1. Tekst...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
45.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
46.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
47.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
48.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
49.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
50.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
51.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999 (Słowo wstępne. * [Analizy i interpretacje wierszy:] Ireneusz Opacki: A...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 81  szczegóły 
52.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
53.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
54.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
55.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
56.książka: Wierciński Adam: Przywracanie pamięci.. 1993 (Zawiera m. in.:] Księstwo Literackie [pisarze polscy XX-lecia międzywo...) szczegóły 
recenzja: D.P.: Przywracanie i dług pamięci. Znad Wilii 1993 nr 17 s. 6  szczegóły 
recenzja: Hlebowicz Adam: Powrót na kresy. Ład 1993 nr 30 dod. s. III  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (23) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1994 nr 50 s. 14  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (69) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 165  szczegóły 
recenzja: Surmacz Ryszard: Tam źródło, gdzie pamięć. Kresy Literackie 1993 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 48  szczegóły 
57.książka: Zawodziński Karol Wiktor: Pegaz to nie samochód bezkołowy (Szkice krytyczne). 1989 (A.Z. Makowiecki: Wstęp. - Studia o poezji: Poezja Polski Odrodzonej [o...) szczegóły 
recenzja: Abe: K.W.Z.. Twórczość 1990 nr 1 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Wartość formy. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 28-29 (z fot. K.W. Zawodzińskiego...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Formalizm i przywiązanie do tradycji. Twórczość 1990 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 43 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
59.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 69 s. 3 (nota o wykładzie Józefa Bujnowskiego pt. "Trzy główne wzorce poezji aw...) szczegóły 
60.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
61.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
62.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
63.artykuł: Rakoczy Eustachy: Jasnogórski rynograf jako znak ojczyzny w ikonografii i poezji polskiej. Studia Claromontana 2003 t. 21 s. 155-174 (dot. utworów poetów: Zdzisław Dębicki, Kazimierz Laskowski, Maria Kono...) szczegóły 
64.artykuł: Rybka Małgorzata: Dwudziestowieczny horacjanizm polski - zbliżenia i dialogi. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 87-111 (m.in. w twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Ginc...) szczegóły 
65.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Polskie środowisko literackie Białoruskiej SRR w latach 1919-1989 (Dzieje - dorobek - perspektywy). Przegląd Polonijny 1990 z. 3 5-32  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
66.książka: Borkowska Grażyna: [Cudzoziemki] Alienated women. A study on Polish women's fiction 1845-1918. 2001  szczegóły 
67.książka: Borkowska Grażyna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. 1996 (Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (Zamiast wstępu). ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Jarosiński Zbigniew: Nieśmiałe zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Prekursorki polskiej literatury kobiecej. Test 1997 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Borkowska Grażyna: Turbulent Times - Polish Women's Literature 1845-1918. International Studies 2000 t. 1 nr 1 s. 85-98 (m.in. o twórzości Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej i Narcyzy Żmich...) szczegóły 
69.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 1. 1897-1922. 1998 (Józef Klemensiewicz: "Poezje" [Kraków 1897]. Józef Stanisław Wierzbick...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
71.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
72.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
73.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
74.książka: Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa. 2000 (Maria Jolanta Olszewska, Jadwiga Zacharska: Słowo wstępne. * Dorota Ki...) szczegóły 
75.książka: Maciejewska Irena: Rewolucja i niepodległość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920. 1991 (Literatura Młodej Polski a rewolucja lat 1905-1907. Listopad 1830 r. w...) szczegóły 
recenzja: Giermańska Małgorzata: Z dziejów "idealistów polskich". Polonistyka 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
76.książka: Nałęcz Daria: Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. 1994 ([M.in. dot. pisarzy:] Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Stani...) szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Majaki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 18  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Czy tylko sen?. Dziś 1995 nr 10 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
77.książka: Stępnik Krzysztof: Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej. 1997 ([Zawiera m.in:] Legenda kresowa Legionów [nt. legendy kresowej stworzo...) szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
78.książka: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. 1997 ([Wstęp]. - Anna Drabarek: Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii...) szczegóły 
omówienie: Gawor Leszek: Anthropos 1999 zb. 1 s. 154-156  szczegóły 
79.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
80.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
81.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
82.książka: Żółkiewski Stefan: Społeczne konteksty kultury literackiej na ziemiach polskich. 1890-1939. 1995 (Od Redaktorów. - Wstęp: Prawidłowości i cechy swoiste kultury literack...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ostatnia książka Stefana Żółkiewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 112-115  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
84.artykuł: Heydenkorn Benedykt: Pieśń żołnierska - świadectwo historyczne. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 29 s. 3 (1908-1926...) szczegóły 
85.artykuł: Jakubowska Urszula: Udział lwowskich czasopism satyrycznych w tworzeniu mitu lwowskiego batiara. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
86.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
87.artykuł: Moździerz Zbigniew: d. x nr s.  szczegóły 
88.artykuł: Moździerz Zbigniew: Mieszkańcy i goście domu w Kozińcu (1897-2002). x ([w ks.:] Zbigniew Moździerz: Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich. Zakopane...) szczegóły 
89.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Kraków w szopce. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
90.książka: Bagdanovich Janka: Na zhccjovym shljakhu. Uspamjiny. 1992 ([Dot. życia kulturalnego Wilna w dwudziestoleciu miedzywojennym]....) szczegóły 
91.książka: Balcerzan Edward: [Futuryzm] Le futurisme polonaise. 1989 ([Ag. Aut.]...) szczegóły 
92.książka: Bereś Stanisław: Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. 1990 (Uwagi wstępne. - "Już nic, to tylko stoi obłok nad sekcją twórczości o...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 264-267  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Żagarystów portret własny. Tygodnik Powszechny 1991 nr 6 s. 8  szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Przegląd Powszechny 1991 nr 11 s. 362-365  szczegóły 
recenzja: Karwowska Bożena: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1993 t. 34 (1992) nr 3/4 s. 395  szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: O Miłoszu i o Żagarach. Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
93.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
94.książka: Biała Alina: W kręgu polskich mitów literackich. Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. 2000 ([O poetyce mitu]. * Wstęp. * Neomitologizm [jako metoda artystyczna wy...) szczegóły 
95.książka: Boćkowski Daniel, Szczygieł-Rogowska Jolanta: Zdarzyło się dnia... Kalendarium wydarzeń polityczno-gospodarczych i kulturalnych w Białymstoku w latach 1919-1939 na podstawie lokalnej prasy. 2001 ([M.in. dotyczy wydarzeń z życia literackiego i teatralnego]....) szczegóły 
96.książka: Bojtar Endre: East European avant-garde literature. 1992 ([W ks. passim o polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego; ...) szczegóły 
recenzja: Janecek Gerald J.: Slavic and East European Journal 1994 t. 38 z. 3 s. 532-533  szczegóły 
97.książka: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. 1999 (Wstęp. * Historia: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) [cechy post...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: (kg): Polowanie na myśliwych. Forum Akademickie 2000 nr 6 s. 62  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Włodzimierza Boleckiego "Dezynfekcja prądów europejskich". Pogranicza 2000 nr 5 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: Pogrzebaczem go!. Gazeta Wyborcza 2001 nr 99 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Polujący w sezonie ochronnym. Odra 2000 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
98.książka: Borkowska Grażyna: [Cudzoziemki] Alienated women. A study on Polish women's fiction 1845-1918. 2001  szczegóły 
99.książka: Borkowska Grażyna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. 1996 (Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (Zamiast wstępu). ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Jarosiński Zbigniew: Nieśmiałe zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Prekursorki polskiej literatury kobiecej. Test 1997 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
100.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
101.książka: Chruszczyński Andrzej: Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Część I. Na fali przyboju. 1998 (1. Ustalenia wstępne. 2. Harmonia discordantium [dotyczy twórczości po...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 158 (notka...) szczegóły 
102.książka: Chruszczyński Andrzej: U schyłku międzywojnia. Autentyzm literatury polskiej lat 1933-1939. 1987  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 167-169  szczegóły 
103.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 375-376 (not....) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Trudno nie pisać manifestu.... Śląsk 1998 nr 3 s. 75  szczegóły 
104.książka: Dąbrowski Mieczysław: Polska awangarda prozatorska. 1995 (I. Problemy prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: 1. Na "odzyskanym ...) szczegóły 
recenzja: Konkowski Andrzej: W potrzasku zwątpienia (O polskiej awangardzie prozatorskiej). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 170-175  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
105.książka: Delaperriere Maria: Les avant-gardes polonaises et la poesie europeene. Etude sur l'imagination poetique. 1991 (Avant-propos. Avant-garde ou avant-gardes? * Structures de transition:...) szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: The Slavonic and East European Review 1993 t. 71 nr 3 s. 534-535  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 557-558  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Helene: Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 3 s. 729-730  szczegóły 
106.książka: Der Mensch in den Dingen. Programmtexte und Gedichte der Krakauer Avangarde. 1986  szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Anzeiger fuer Slavische Philologie 1987 t. 18 s. 181-182  szczegóły 
107.książka: Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. 2000 (Wprowadzenie. I. Panorama powieści politycznej dwudziestolecia międzyw...) szczegóły 
108.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
109.książka: Eustachiewicz Lesław: Dwudziestolecie 1919-1939. 1990  szczegóły 
recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Kwiatkowski: dialektyka dwudziestolecia. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 3  szczegóły 
110.książka: Faron Bolesław: Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice o literaturze. 1995 (Od autora. * Orkan: "Dumac" z Poręby [charakterystyka twórczości]. Sta...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Zamiast autoportretu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: W księgarni. Polityka 1995 nr 32 s. 18 (not....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Głównie powroty. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Powroty do napotkanych źródeł. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
111.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
112.książka: Grydzewski Mieczysław: Szkice. 1994 ([Zawiera m.in.:] I: Z dziejów "Gazety Warszawskiej". III: Pan Ligocki ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Porządkowanie chaosu. Twórczość 1995 nr 7/8 s. 284-287  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Grydzewski. Sycyna 1995 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Grydzewski. Tydzień 1996 nr 44 s. 12  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Grydzewski publicysta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 21  szczegóły 
113.książka: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Igły w stogu siana. Szkice literackie. 1996 ([Wstęp]. I. Nieznany [Witold] Gombrowicz - odnaleziony [nt. powieści "...) szczegóły 
recenzja: Biernacki Andrzej: Czy pozwoli panna Krysia...?. Twórczość 1998 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Znaleźne. Regiony 1996 nr 4 s. 151  szczegóły 
recenzja: Kebut Piotr: Wśród varsavianów. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 21  szczegóły 
114.książka: Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie (1927-1939). 1998 ([Kronika spotkań pod nazwą Środy Literackie organizowanych w Wilnie w ...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: To więcej, niż kronika Śród Literackich. "60 lat temu skończyła się pewna epoka". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5, 8  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Co tydzień przez dwanaście lat. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 193-218  szczegóły 
recenzja: Srebrakowski Aleksander: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 220-223  szczegóły 
115.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1995  szczegóły 
recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1996 nr 9 s. 32  szczegóły 
116.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1988  szczegóły 
recenzja: Trybuna Opolska 1989 nr 1 s. 4 (not....) szczegóły 
117.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1995  szczegóły 
118.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1999  szczegóły 
119.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 1. 1897-1922. 1998 (Józef Klemensiewicz: "Poezje" [Kraków 1897]. Józef Stanisław Wierzbick...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
120.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 2. 1923-1931. 1999 ([Odpowiedź na ankietę: Jakimi torami i ku jakim celom iść może i powin...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
121.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 3. 1932-1935. [Część 1. opisu]. 2000 (Maria Dąbrowska: "Noce i dnie". Tom I. "Rosja się rozżarza, Europa sty...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
122.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 3. 1932-1935. [Część 2. opisu]. 2000 ("Błąd w rachunku życia" [L. Kruczkowski: Pawie pióra]. Olimpiada Szach...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
123.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 4. 1936-1939. Ze spuścizny rękopiśmiennej. 2000 (Dziki szczeruś i jego naplewatelny światopogląd [G. Puchalski: Na gran...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
124.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 5. Artykuły w językach obcych. Uzupełnienia. 2001 (Une bataille contre le romantisme = Batalia przeciw romantyzmowi. Tł. ...) szczegóły 
125.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Prasa polska. II. Środowisko literackie [dot. m.in...) szczegóły 
126.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
127.książka: Jakitowicz Maria: Dopełnianie obrazu. Szkice o autentyzmie. 1994 (Wstęp. - Autentyzm - grupa programowa czy sytuacyjna? Stanisława Czern...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Obrachunki z autentyzmem. Twórczość 1994 nr 8 s. 112-114  szczegóły 
128.książka: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść perswazyjna. 1992 (Wstęp. - I: Powieść międzywojenna z lotu ptaka. - II: Dawne i nowe śro...) szczegóły 
recenzja: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 207-214  szczegóły 
129.książka: Jan Błoński ...i literatura XX wieku. ([Zbiór studiów i szkiców dedykownych prof. Janowi Błońskiemu z okazji ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 173-174 (nota...) szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
130.książka: Jaworski Stanisław: Awangarda. 1992 (Charakterystyka ogólna: Dzieje terminu i pojęcia. Geneza awangardy. Gł...) szczegóły 
recenzja: Andres Zbigniew: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 487-489  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Odkopać mamuta awangardy!. Polonistyka 1993 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Rozmus Jacek: Linie i tła. O "Awangardzie" Stanisława Jaworskiego. Lektura 1992 nr 7-10 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Dla polonistów. Literatura 1992 nr 8/9 s. 59  szczegóły 
131.książka: Jazowska-Gumulska Maria: Gęśle z jawora. O regionalnych pisarzach Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym. 1990 (Przedmowa. * I. U źródeł regionalizmu podhalańskiego: Geneza "podhalan...) szczegóły 
recenzja: Bednarski Tadeusz Z.: Najnowszy ton gęśli z jawora. Hale i Dziedziny 1991 nr 1 s. 4  szczegóły 
recenzja: Remiszewski Ryszard M.: Gęśle z jawora. Podhalanka 1991 nr 1 s. 35  szczegóły 
132.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
133.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
134.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
135.książka: Kisilowska Małgorzata: Skamandryci w fotografii i fonografii. Problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych. Poradnik dla bibliotekarzy i polonistów = Photographies and records of of the Skamander group. Elaboration and usage of audiovisual documents. Guidelines for librarians teachers. . 1999 (nt. zbiorów ikonograficznych m.in. w: Muzeum Literatury im. A. Mickiew...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 2 s. 17  szczegóły 
recenzja: Łuk.: Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
136.książka: Kłak Tadeusz: Ogród świata. Studia i szkice literackie. 1995 (Od. autora. - I. Ogród świata. Proza Marii Kuncewiczowej. Na pogranicz...) szczegóły 
recenzja: Dziedzic Lidia: Ogród nie plewiony. Akcent 1997 nr 2 s. 154-155  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 366-368  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 349  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Ogród świata. Śląsk 1996 nr 2 s. 69  szczegóły 
137.książka: Kłak Tadeusz: Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. 1993 (Od autora. - Między Esplanadą a Salą Kopernika. Kawiarnie, salony, wie...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 585-587  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romans z awangardą. Twórczość 1996 nr 7 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strategie awangardy. Śląsk 1995 nr 2 s. 68  szczegóły 
138.książka: Koryl Janusz: Nowe oblicza poezji polskiej. Z. 1: U źródeł antytradycjonalizmu. 1993 ([Popularne omówienie awangardowych nurtów poezji XX-lecia - futuryzmu,...) szczegóły 
139.książka: Krajewska Anna: Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. 1989 ([Obszerniej o twórcz. komediowej i dramaturgicznej A. Cwojdzińskiego, ...) szczegóły 
recenzja: Gąssowski Szczepan: Komedia w perspektywie genologicznej. Teatr 1990 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
140.książka: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 1999 (Słowo wstępne. I. Pióra niewieście. Krytycy o prozie kobiecej międzywo...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Ogarną ludzki ród?. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Ciekawa innych kobiet. Arkusz 2000 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Płeć i pismo. Opcje 2000 nr 2/3 s. 78-80  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 275  szczegóły 
141.książka: Kryszak Janusz: Rzeczywistość trzecia. 1997 (Rzeczywistość trzecia [wstęp]. - Zmysł konstrukcji - zmysł koordynacji...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Rzeczywistość literatury. Rzeczpospolita 1997 nr 295 s. 28  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: "Rzeczywistość trzecia" Janusza Kryszaka. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: K.Ć.: Odra 1997 nr 9 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Literatura: nucleus bytu. Śląsk 1998 nr 8 s. 76  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 752-755  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 128 (notka...) szczegóły 
142.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
143.książka: Kukurowski Stanisław: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981. 1995  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
144.książka: Kultura międzywojennego Wilna. Materiały konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). 1994 ([Zawiera m.in.:] Anna Kieżuń: Słowo wstępne. - Elżbieta Feliksiak: Wil...) szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 215-218  szczegóły 
145.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1991 (T. 1.: Literatura polska od 1918. 1991, 339, [5] s., il., faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Felieton w ofensywie. Nowy Świat 1992 nr 179 s. 10  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Superpanorama. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 20 (rec. dot. także kolejnych tomów...) szczegóły 
recenzja: Cebo Elżbieta: Czas agonii i czas nadziei. Trybuna 1992 nr 51 s. 5 (nota spraw. ze spotkania z Piotrem Kuncewiczem w Klubie Księgarza w Wa...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Drewnowski Tadeusz: Dwudziestolecie jako wstęp. Polityka 1992 nr 21 s. 23  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: O literaturze drugiej Rzeczypospolitej. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 196-199  szczegóły 
recenzja: K.M.: Literacki baobab Kuncewicza. Rzeczpospolita 1991 nr 294 s. 2 (nt. promocji ks. w Domu Literatury w Warszawie, 16 XII 1991...) szczegóły 
recenzja: Kryska Sławomir: Na marginesie "Agonii i nadziei". Dziś 1992 nr 5 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Gawęda z premedytacją. Życie Warszawy 1992 nr 9 s. 11 (wyw. nt. pracy nad książką; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
recenzja: (Sm): Słowo polskie dobrze spełniło swoją powinność. Słowo Powszechne 1991 nr 274 s. 2 (spraw. z promocji ks. w Domu Literatury w Warszawie, XII 1991...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Po łebkach. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O literaturze Dwudziestolecia inaczej. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Opus vitae. Literatura 1992 nr 4 s. 63  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Szaleństwo krytyka. Wprost 1992 nr 5 s. 65  szczegóły 
146.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1993 (T. 1: Literatura polska od 1918. 1993, 339 s., il., faks., fot., portr...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Agonia i nadzieja. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 26 s. 16  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Żychowska Maria: Braun nie Kamiński. Przekrój 1993 nr 40 s. 26 (sprost. inf. zawartych w ks....) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
147.książka: Kuźma Erazm: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. 1994 (Od autora. Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
recenzja: Speina Jerzy: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 783-786  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Nic nie jest prawdą, wszystko wolno. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 125-128  szczegóły 
148.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2001  szczegóły 
149.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2000 ([Zawiera:] Wprowadzenie. * I. Programy literackie. * II. Poezja: A. 19...) szczegóły 
150.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2002  szczegóły 
151.książka: Kwiatkowski Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. 1990  szczegóły 
recenzja: Chruszczyński Andrzej: Testament naukowy profesora Kwiatkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 15 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Dwudziestolecie, czas zagęszczony. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Lektor: Synteza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycja Dwudziestolecia. Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 35 s. 8  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Synteza niekoturnowa. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 240-248  szczegóły 
recenzja: Vlasek Josef: Slavia 1992 z. 3 s. s. 324-326  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O literaturze Dwudziestolecia inaczej. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 41-42  szczegóły 
152.książka: La litterature polonaise du XXe siecle. Textes, styles et voix. 2000 ([Zawiera:] Hanna Konicka, Helene Włodarczyk: Preface. * I. Au-dela des...) szczegóły 
153.książka: Lam Andrzej: Mainzer Vorlesungen ueber die polnische Literatur seit 1918. 1983  szczegóły 
recenzja: Olschowsky Heinrich: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 167-168  szczegóły 
154.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne , II wojna światowa. 1997 (T. 1. 1997, 364 s. Włodzimierz Maciąg: "Przedwiośnie" Stefana Żeromski...) szczegóły 
155.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. 1999 (T. 2, 1999, 494 s. Edward Balcerzan: Bruno Jasieński i futurystyczne t...) szczegóły 
156.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Odra 2002 nr 5 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: O emigrantach. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura emigracyjna i sztuka krytyki. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 6  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Znakomity słuch do poezji. Undergrunt 2002 nr 7 s. 186-189 (z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
157.książka: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. 2003 (Marian Kisiel, Paweł Majerski: Słowo wstępne. * Włodzimierz Wójcik: [G...) szczegóły 
158.książka: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne. 1989 ([T.] 21: Avant-garde, 148 s. [Tom pośw. Awangardzie Krakowskiej; zawie...) szczegóły 
159.książka: Literatura polska 1918-1975. 1991 (T. 1: 1918-1932. 1991, 791 s. [T. 1a]: Dokumentacja bibliograficzna 19...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
160.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 2: 1933-1944. 1993 (Stefan Żółkiewski: Kultura literacka. - Krystyna Sierocka: Czasopisma ...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Twórczość 1995 nr 3 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Jakiej historii (literatury) Polacy potrzebują?. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 40  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
161.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
162.książka: Literatura polska w okresie międzywojennym. 1993 (T. 3, 594 s., [83] s. tabl.: faks., fot., portr. (Obraz literatury pol...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Obraz literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1994 nr 15 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Jak pisać o poezji w historii literatury?. Twórczość 1994 nr 9 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Literatura międzywojenna. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
163.książka: Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. 1984  szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Region Lubelski 1991 r. 3 (1988) s. 265-268  szczegóły 
164.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
165.książka: Majerski Paweł: Odmiany awangardy. 2001 (Marian Kisiel: Wstęp. - I. Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestr...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Awangardowe continuum. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
166.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
167.książka: Mencwel Andrzej: Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. 1997 (Czego potrzebują Polacy? [wstęp]. - I. Poza "weselem" i "snem o potędz...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: "Trzecie miejsce". Twórczość 1998 nr 9 s. 101  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Idee, postawy, anachronizmy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 41 s. 12  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Krzysztof: Więź 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 233  szczegóły 
recenzja: Lubczyński Krzysztof: Postawy Polaków. Dziś 2000 nr 1 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czy są Góry Świętokrzyskie. Plus Minus 1998 nr 14 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szacki Jerzy: Polski wiek XX. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Nowoczesność i wewnętrzna dojrzałość. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Wegrzyniak Rafał: Postęp bez snobizmu. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 147-159  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Sensy z potopu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 10  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Roztopy. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 52-55  szczegóły 
polemika: Mencwel Andrzej: Faul. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 42-43  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Są faule.... Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 43  szczegóły 
168.książka: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice pod redakcją Włodzimierza Wójcika. 1995 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Jan Jakóbczyk: Powieść, państwo i...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 256-257 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymutko Stefan: Powiedzieć "nie" przemijaniu. Śląsk 1996 nr 5 s. 69  szczegóły 
169.książka: Miłosz Czesław: Zaczynając od moich ulic. 1990  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Inny Miłosz. Nowy Świat 1992 nr 58 s. 10  szczegóły 
recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
recenzja: jpł: Odra 1990 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Księga serdecznych wspomnień. Twórczość 1990 nr 12 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Malinowska Justyna: Kategorie kultury pogranicza. Czas i przestrzeń w "Zaczynając od moich ulic" i "Do Tomasa Venclovy" Czesława Miłosza. Kresy 1991 nr 8 s. 155-157  szczegóły 
recenzja: Morski Mikołaj: Eseje Miłosza. Dziś 1991 nr 1 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Przestrzeń i język. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 23-24 (z fot. Cz. Miłosza...) szczegóły 
recenzja: Okolice literatury [z tego cyklu:] Lekcja Miłosza. Przekrój 1990 nr 2363 s. 11  szczegóły 
recenzja: Przybyłowska Roma: Smak mądrości. Gazeta Wyborcza 1990 nr 236 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 121 s. 6  szczegóły 
170.książka: Miłosz Czesław: [Zaczynając od moich ulic] Beginning with my streets. Essays and recollections. 1992  szczegóły 
recenzja: Eile Stanisław: The Slavonic and East European Review 1993 t. 71 nr 3 s. 535-536  szczegóły 
recenzja: Rostropowicz Clark Joanna: Drzewo wiadomości poety. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr 16 VII s. 3  szczegóły 
171.książka: Miłosz Czesław: [Zaczynając od moich ulic] De la Baltique au Pacifique. 1990  szczegóły 
172.książka: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998. 1998 (M.in. dokumenty dotyczące życia literackiego, wydawnictw, zagadnień te...) szczegóły 
173.książka: Mokranowska Zdzisława: Prozy poetów kręgu "Skamandra" wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury. 2002 (Wstęp. Prozy poetów [m.in. nt. twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Jer...) szczegóły 
174.książka: Musienko Svetlana: Realisticheskijj roman v pol'skojj literature mezhvoennogo dvadcatiletija. (20-30-gg. XX v.). Monografija. 2003  szczegóły 
175.książka: Nałęcz Daria: Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. 1994 ([M.in. dot. pisarzy:] Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Stani...) szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Majaki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 18  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Czy tylko sen?. Dziś 1995 nr 10 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
176.książka: Nasierowski Tadeusz: Żeromski, Strug, Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze. 1997 ([Zawiera m.in.:] Wielki Mistrz i wielki pisarz [nt. przyjaźni Stefana ...) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
177.książka: Nawarecki Aleksander: Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. 1993 (Wstęp. I. O rzeczach [przedmioty w poezji skamandrytów]. II. Łyżka zup...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: "Pieśń o rzeczach przemijających". Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 214-221  szczegóły 
recenzja: Sawicka Jadwiga: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 203-208  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Opcje 1994 nr 1 s. 124  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Postscriptum 1994 nr 8 s. 44-46  szczegóły 
178.książka: Odachowska-Zielińska Ewa: Wybrane problemy literatury międzywojnia. 1989  szczegóły 
179.książka: Opacki Ireneusz: Król-Duch, Herostrates i codzienność. Szkice. 1997 (Dramat narodowej wyobraźni. Wokół "Karmazynowego poematu" Jana Lechoni...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Mit, gest, człowiek. Śląsk 1998 nr 2 s. 73  szczegóły 
180.książka: Ostasz Gustaw: W cieniu "Herostratesa". O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939. 1993 (Uwagi wstępne. - 1. Od Tyrteuszy legionowych do "Herostratesa" [tradyc...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 560-561  szczegóły 
181.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
182.książka: Piechal Marian: O poezji i czymś więcej. Szkice literackie. 1988 ([Zawiera eseje z tomów "Propozycje poetyckie" (wyd. 1 - 1975) i "Poezj...) szczegóły 
recenzja: Borowa Anna: Kultura [Warszawa] 1988 nr 28 s. 11 ( ...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Życie Literackie 1988 nr 34 s. 10  szczegóły 
recenzja: Jodełka-Burzecki Tomasz: Kierunki 1988 nr 36 s. 10  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Nowe Książki 1988 nr 10 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Porządkowanie chaosu. Poezja 1989 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
183.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
184.książka: Pieszczachowicz Jan: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Poetyckie rodowody z dwudziestolecia. 1994 ("Pstro, pstrawo, pstrokato...", czyli antynomie futuryzmu polskiego. W...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Narodziny epoki. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 86 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Wędrówki po tematach. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: "Zawiośniało - latopędzi...". Twórczość 1994 nr 9 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Awangardowe rodowody. Opcje 1994 nr 4 s. 117  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Pieszczachowicza objaśnianie poezji. Nowy Nurt 1995 nr 4 s. 7  szczegóły 
185.książka: Piotrowiak Jan: W świetle... i w mroku... Studia o poezji dwudziestolecia międzywojennego. 2003 (Debiutanckie emploi poety. Wokół "Wiosny i wina" Kazimierza Wierzyński...) szczegóły 
186.książka: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 2003  szczegóły 
187.książka: Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta: Instytucje literackie w Łodzi międzywojennej i ich rola kulturotwórcza. 1996 (Wstęp. * I. Szkolnictwo. II. Biblioteki. III. Środowisko literackie: T...) szczegóły 
188.książka: Płauszewski Andrzej: a.r. Mit urzeczywistniony, dzieje i kolekcja. 1989  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Posłannictwo Nowej Sztuki. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 44  szczegóły 
189.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
190.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
191.książka: Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów krytycznoliterackich i opracowań naukowych. 1989 (Rozdz. 1: Ogólne prawidłowości w rozwoju prozy XX wieku: A. Hutnikiewi...) szczegóły 
192.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
193.książka: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. 1992 (Wprowadzenie. - Część I: Twórczość kulturowego pogranicza: I: Aspekt ż...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Między smutnym cedrem a wierzbą płaczącą. Polonistyka 1993 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Kisler-Goldstein Jolanta: Polin 1997 t. 10 s. 391-396  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
recenzja: Opalski Magdalena M.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Wczesne plony 1992 roku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 18 s. 13, 16  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Żydowska Atlantyda. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zyga Aleksander: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 113-116  szczegóły 
artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
194.książka: Prokop-Janiec Eugenia: Polish-Jewish literature in the interwar years. 2003  szczegóły 
195.książka: Prokop Jan: Parole partisane. Etudes litteraires. 1993 (Memoire amputee (Manuels scolaires de litterature en France). Intelige...) szczegóły 
196.książka: Rawiński Marian: Dramaturgia polska 1918-1939. 1993 (Wstęp. - Część 1. Europejski kontekst. - Część 2. Dramaturgia polska o...) szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 233-238  szczegóły 
recenzja: Wąchocka Ewa: Dramat między wojnami. Ogród 1994 nr 4 s. 373-375 (z notą o Ewie Wąchockiej...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 385-387  szczegóły 
197.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
198.książka: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. 1994 (Wstęp. - Inicjatywy literackie i wydawnicze Komitetu Zjednoczenia Górn...) szczegóły 
199.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
200.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
201.książka: Rzadkowolska Magdalena: Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej. 2003 (Wstęp. I. Kościół katolicki a lektura powieści i prasy w 20-leciu międ...) szczegóły 
202.książka: Sandauer Artur: Trójca nowoczesnych. 1991 (I. Bruno Schulz: Rzeczywistość zdegradowana. Bruno Schulz - pisarz pol...) szczegóły 
recenzja: Jot.: Metafora 1993 nr 8/10 s. 114  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Legenda nowoczesnych. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 14-16 (z fot. Artura Sandauera...) szczegóły 
recenzja: Nagalska Agnieszka: Nowy styl wydawniczy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 261 s. 11  szczegóły 
203.książka: Sawicka Jadwiga: Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej. 1999 ([Poezja polska lat 30.; dotyczy głównie twórczości poetów: Józef Czech...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Wołyń poetycki Jadwigi Sawickiej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Mazur-Fedak Jolanta: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Michalski Waldemar: O poetyckim Wołyniu po latach.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Rostocki Władysław: O kulturze literackiej i o polityce wołyńskiej w Drugiej Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 134-137  szczegóły 
204.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 2001 ([Wstęp]. * Tyrmand [Leopold]. Ojciec [Stefan Kisielewski]. Nursik ty m...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 8 s. 64-65 (nota...) szczegóły 
205.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 1996 (Od Autorki. Życie towarzyskie i uczuciowe - Leopold Tyrmand. Ojciec - ...) szczegóły 
recenzja: Dworak Tadeusz: Od Tyrmanda do Struga. Myśl Polska 1997 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: E.S.: Co nie jest biografią... Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 I s. 3  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Portrety w sepii. Śląsk 1997 nr 10 s. 76  szczegóły 
recenzja: J.R.K.: Literackie reportaże Joanny Siedleckiej. Rzeczpospolita 1997 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak było naprawdę?. Rzeczpospolita 1996 nr 303 s. 27  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
recenzja: Siedlecka Joanna: Pamięć jest formą miłości. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19 (Wyw. nt. bohaterów "Wypominków"; z fot. Joanny Siedleckiej; rozm. Kazi...) szczegóły 
recenzja: Szletyńska Maria: "Prywatność publiczna". Polityka 1997 nr 13 s. 50 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
206.książka: Siedlecka Joanna: Wypominków ciąg dalszy. 1999 (Przyjaciel wesołego diabła - Kornel Makuszyński. Dwa pogrzeby poety - ...) szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Zwis myśli. Polityka 2000 nr 7 s. 93  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czyściec niepamięci. Plus Minus 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
polemika: Chociłowski Jerzy: Plus Minus 2000 nr 5 s. D8 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Sprawić przyjemność cieniowi. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nowicki Maciej: Plotkarka. Życie 2000 nr 31 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wypominki. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Życie 2000 nr 8 s. 8  szczegóły 
207.książka: Sienkiewicz Barbara: Literackie "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (Między pojęciem a "naocznością" ("Pożegnanie jesieni" Stanisława Ignac...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Gabinet krzywych zwierciadeł. Czas Kultury 1993 nr 4 s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 363-366  szczegóły 
recenzja: Kurowska Monika: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Powieść i malarstwo. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 60-63  szczegóły 
recenzja: Żakiewicz Anna: Dlaczego historykowi sztuki trudno jest lubić polonistę?. Ogród 1994 nr 1 s. 379-382  szczegóły 
208.książka: Skamander. T. 10: Studia i szkice. 1995 (Ireneusz Opacki: Przemiany teraźniejszości. O poezji Stanisława Balińs...) szczegóły 
209.książka: Skamander. T. 8: Szkice i interpretacje. 1991 (I. Ireneusz Opacki: Lechoń i polskie "mity". - Stefan Szymutko: Histor...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Skamander 8. Postscriptum 1992 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
210.książka: Skiwski Jan Emil: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. 2001 (zawiera szkice z książek i czasopism z okresu dwudziestolecia międzywo...) szczegóły 
211.książka: Skiwski Jan Emil: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. 1999 (Maciej Urbanowski: Jan Emil Skiwski jako krytyk literacki. - Z tomu "P...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Kolaboranci. Gazeta Wyborcza 2000 nr 117 s. 16  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: Powrót Skiwskiego. Życie z Książkami 2000 nr z 16 III s.8  szczegóły 
polemika: Z.Ż.: Casus Skiwski. Myśl Polska 2000 nr 20 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zięba Jan: Człowiek, który ryzykował (Jana Emila Skiwskiego droga od modernizmu do faszyzmu). Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 153-162  szczegóły 
212.książka: Skórczewski Dariusz: Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym. 2002 (Pragmatyka i poetyka dyskusji metakrytycznych w latach 1918-1939. O wł...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: To ostatnia niedziela.... Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 191-196  szczegóły 
213.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
214.książka: Sławiński Janusz: Przypadki poezji. 2001 (Włodzimierz Bolecki: Wstęp. - I.: Semantyka poetycka Leśmiana [dot. re...) szczegóły 
215.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
216.książka: Sprachen und Kulturen. Vortraege zur Woche der polnischen Kultur und Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland 25. September bis 2. Oktober 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Vorwort. * Roman Taborski: Zweisprachige polnisch-deu...) szczegóły 
217.książka: Stabro Stanisław: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - Samotność intelektualisty: Samotność intelektualisty....) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Intelektualista po polsku. Odra 2003 nr 4 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
218.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
219.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
220.książka: Starowieyska-Morstinowa Zofia: Ci, których spotykałam. 1993 ([M.in. o życiu i twórczości pisarzy: Ludwik Hieronim Morstin, Maria Pa...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 40 s. 9  szczegóły 
221.książka: Stempowski Jerzy: Klimat życia i klimat literatury. 1948-1967. 2001 ([W stosunku do wyd. 1. poszerzone o:] Przeglądając słownik sowiecki. D...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: 007 krytyki polskiej. Przekrój 2002 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Czytelnik prawdziwy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 51/52 s. 29  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2002 nr 1 s. 55-56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sumienie literatury. Newsweek 2001 nr 14 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Timoszewicz Jerzy: Oddalić się od zgiełku. Przekrój 2002 nr 4 s. 63 (wyw.; rozm. K.T.; nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Literatura okresu chaosu. Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 167-171  szczegóły 
222.książka: Stempowski Jerzy: Szkice literackie. 1988 (T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. 1929-1941: Czytelnik o krytyce. ...) szczegóły 
223.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
224.książka: Stępnik Krzysztof: Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej. 1997 ([Zawiera m.in:] Legenda kresowa Legionów [nt. legendy kresowej stworzo...) szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
225.książka: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. 1997 ([Wstęp]. - Anna Drabarek: Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii...) szczegóły 
omówienie: Gawor Leszek: Anthropos 1999 zb. 1 s. 154-156  szczegóły 
226.książka: Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994. 1996 (Włodzimierz Maciąg: Słowo wstępne. - Jadwiga Zacharska:Młodopolskie źr...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: "Skamander" z dystansu. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 50  szczegóły 
227.książka: Szymański Wiesław Paweł: Moje dwudziestolecie 1918-1939. 1998 (Przedmowa. I. Od metafory do heroizmu. Osobowość a poetyka. Świadomość...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Osobowość Dwudziestolecia. Arcana 1999 nr 5 s. 106-115  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 398-401  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Sumowanie Dwudziestolecia. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
228.książka: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. 1990 (Wstęp. Rozczarowanie i sprzeciw [literatura wobec niepodległości]. Pod...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 283-285  szczegóły 
229.książka: Tarnogórska Maria: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza: Teoretyczne ramy i historycznoliterackie kont...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 215-220  szczegóły 
230.książka: Terlecki Tymon: Spotkania ze swoimi. 1999 ([Szkice biograficzne poświęcone pisarzom i ludziom teatru:] Jan Kaspro...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 149-158 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Tydzień 2001 nr 42 s. 1, 7, nr 43 s. 10-11 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: Wśród bliskich i znajomych. Akcent 2000 nr 1/2 s. 213-214  szczegóły 
recenzja: Taylor-Terlecka Nina: Mowa wygłoszona w Klubie Księgarza w Warszawie 19 listopada 1999 r. z okazji promocji książki Tymona Terleckiego "Spotkania ze swoimi". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 27  szczegóły 
231.książka: The slavic literatures and modernism. A Nobel Symposium August 5-8 1985, Konferenser 16. 1987  szczegóły 
recenzja: Bojtar Endre, Krastev Peter, Reves Agota: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1989 nr 3/4 s. 432-439  szczegóły 
232.książka: Tomkowski Jan: Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce. 2001 ([Nt. nowatorskiego charakteru twórczości Witolda Gombrowicza, Jerzego ...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 222-224  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Zamach na literaturę. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E6  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pokolenie pierwszej dekady. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Co się zdarzyło w prozie polskiej (lat 30. ubiegłego wieku). Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
233.książka: Tradycje modernistyczne w literaturze polskiej okresu międzywojennego. 1991 (Eugenia Łoch: Wstęp. - Marian Rawiński: Oniryczny teatr wizjonerski od...) szczegóły 
234.książka: Tramer Maciej: Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego. 2000 (Do Czytelnika. I. Wywoływanie skandalu. II. Literatura "nie do pomyśle...) szczegóły 
235.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
236.książka: Urbanowski Maciej: Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - I: Osobowość Dwudziestolecia [Wiesław Paweł Szymański...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Partyzant humanizmu. Topos 2003 nr 4/5 s. 239 (z notą o autorce recenzji, s. 260...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 3/4 s. 80  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Maciej Urbanowski "Oczyszczenie". Śląski Wawrzyn Literacki 2003 (2002) s. 61-69 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Macieja Urbanowskiego i Krzyszt...) szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Oczyszczenie jako kategoria krytycznoliteracka. Fraza 2003 nr 1/2 s. 277-280  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Potrzeba oczyszczania. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: Czystość literatury. Rzeczpospolita 2003 nr 200 s. A8  szczegóły 
237.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
238.książka: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze. 1993 (Zbigniew Andres: Od redaktora. - Bogusław Gryszkiewicz: Mimesis przeds...) szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: W stronę dwudziestolecia. Nowy Nurt 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
239.książka: Wajer Jakub: Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939. 1998 ([Zawiera m.in.:] Prasa. 1. Prasa jako czynnik rozwoju życia kulturalne...) szczegóły 
recenzja: Lenarczyk Zbigniew: Ziemia Kujawska 2001 t. 14 (2000/2001) s. 242-244  szczegóły 
240.książka: Walczak-Delanois Dorota: Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka. 2001 (Na temat mniej znanej międzywojennej twórczości poetyckiej Jana Brzęko...) szczegóły 
241.książka: Weintraub Wiktor: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. 1994 (O sobie: Szkic autobiografii. Siedem odpowiedzi na ankiety [dot. liter...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Portret pięknej plejady. Twórczość 1995 nr 10 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Portrety. Tygodnik Powszechny 1994 nr 37 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Zbiorowy portret twórców humanistyki lat międzywojennych. Kresy 1995 nr 22 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Weintraub wśród innych. Znak 1994 nr 11 s. 124-128 (z not. o Jacku Łukasiewiczu...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Chłopak z Zawiercia. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pożytki wspominania. Rzeczpospolita 1994 nr 180 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 580-581  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Testament profesora Weintrauba. Ogród 1994 nr 2 s. 312-315  szczegóły 
242.książka: Winczer Pavol: Suvislosti v case a priestore. Basnicka avantgarda, jej prekonavanie a dedicstvo. (Cechy, Slovensko, Polsko). 2001 ([Dot. nowatorskich dążeń poetów czeskich, słowackich i polskich na tle...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 529-531  szczegóły 
recenzja: Martinek Libor: Pavol Winczer i jego książka o środkowoeuropejskiej awangardzie. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Pustkowski Henryk: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 177-182  szczegóły 
243.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Część pierwsza: Rozwój, typologia i problematyka kalendarzy w dwudzies...) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
244.książka: Wójcik Włodzimierz: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie. 1995 (Przedmowa. - Paryskie przystanki Kazimierza Wierzyńskiego. Lechoń w Pa...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 514-515  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Z Paryżem w sercu i w literaturze.... Śląsk 1996 nr 3 s. 70  szczegóły 
245.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 1. opisu]. 2000 (I. Sprawy światopoglądowe: "Humanistyczna" mieszanka [rec. ks.: J. Hux...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Coś ze "Starej szuflady". Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 3-4 (dot. rozdziału o Stanisławie Brzozowskim, z not. o Cz. Miłoszu...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pojemna szuflada. Polityka 2001 nr 10 s. 51  szczegóły 
246.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 2. opisu]. 2000 (Powieść staroświecka [rec. ks.: Eliza Orzeszkowa: W klatce]. [Stanisła...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Krakowiak Małgorzata: Ze starej szuflady. Śląsk 2001 nr 9 s. 76  szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Staroświecka szuflada. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
247.książka: Wyka Marta: Punkty widzenia. Szkice krytyczne. 2000 (Wprowadzenie. * Legendy nowoczesności [Czesław Miłosz: Legendy nowocze...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z ery polodowcowej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 164 (nota...) szczegóły 
248.książka: Wysocka Barbara: Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939. 1990 (Wstęp. - Wprowadzenie. Dziedzictwo czasu zaborów. - Rozdział I. Społec...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 205 (not....) szczegóły 
249.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
250.książka: Zaleski Marek: Przygoda drugiej awangardy. 2000  szczegóły 
recenzja: Iwaszczuk Urszula: Awangarda czasu zagrożenia. Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
251.książka: Zaleski Marek: Przygoda drugiej awangardy. 1984  szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Ryszard: Integracje 1989 nr 25 s. 113  szczegóły 
252.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 1995 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Klimaty dwudziestolecia. Twórczość 1996 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Literatura w obrazach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Kira: Jak pokonać bryki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: (gf): Dwudziestolecie niepełne. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 27  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Jędras Marek: Pięknie i przyjemnie o miedzywojniu w literaturze polskiej. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 40  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bryk, czy nie bryk?. Życie Warszawy 1995 nr 176/177 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rudzki Grzegorz: "Dwudziestolecie L". Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: (Sm): Międzywojenna pigułka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 109 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Socha Natasza: Pauza w historii. Wprost 1995 nr 35 s. 67  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wokół dwudziestolecia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wiercinski Adam: O literaturze między wojnami. Strony 1995 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Jeszcze o "Dwudziestoleciu literackim". Odra 1996 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Noty [z tego cyklu:] Wmówienia historyczno-literackie. Strony 1996 nr 3/4 s. 75-76 (m.in. dot. Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, Kazimierza Przer...) szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Dwudziestolecie z felerami. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 91-95  szczegóły 
253.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Abel'gejjm I.E.: Psikhologicheskaja proza Pol'shi mezhvoennogo dvadcatiletija. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 4 s. 24-34 ...) szczegóły 
255.artykuł: Adel'gejjm Irina: Opyt pol'skojj psikhologicheskojj prozy mezhvoennogo dvadcatiletija v formirovanii psikhologicheskogo jazyka: mezhdu Zapadom i Rossiejj. (K postanovke voprosa). x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
256.artykuł: Aleksander Tadeusz: Życie umysłowe w międzywojennym Nowym Sączu. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 62-77 (dot. m.in. życia literackiego, szerzej o działalności Gromady Literack...) szczegóły 
257.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
258.artykuł: Andrysiak Ewa: Maksymilian Jasiński i jego działalność. Przyczynek do dziejów księgarstwa w Kaliszu. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 91-102 (m.in. nt. dzieł literatury pięknej sprzedawanych w księgarni...) szczegóły 
259.artykuł: Bagdanovich Irina: Belaruskij i polski paetychny avangard u mizhvaenny peryjad. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 29-34  szczegóły 
260.artykuł: Bajko Piotr: Kultura, oświata i sport w międzywojennej Białowieży. Białostocczyzna 1990 nr 2 s. 20-23 (m.in. o pisarzach odwiedzających Białowieżę i o amatorskim ruchu teatr...) szczegóły 
261.artykuł: Bakuła Bogusław: Świat naukowo-artstyczny lwowskiej "knajpy" lat 30.: "Szkocka", "Atlas", "Pod Gwiazdką". Polonistyka 2001 nr 9 s. 516-523  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 134 (nota...) szczegóły 
262.artykuł: Balcerzan Edward: Dwudziestolecie z lotu ptaka. Arkusz 1995 nr 11 s. 1-2 (ogólna charaktersytyka poezji okresu...) szczegóły 
263.artykuł: Balcerzan Edward: Stuletni skamandryta siadł przy klawikordzie. Arkusz 1994 nr 4 s. 8-9 (wartość twórczości skamandrytów, jej późniejszy odbiór; z reprodukcją ...) szczegóły 
264.artykuł: Balcerzan Edward: Wieszcz pisze. Gazeta Wyborcza 1998 nr 130 s. 12-13 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza w literaturze polskiej XX wieku,...) szczegóły 
265.artykuł: Balcerzan Edward: "Z chaosu ład się tworzy" (Poezja neoklasyczna w dwudziestoleciu międzywojennym). Odra 1994 nr 12 s. 61-70  szczegóły 
266.artykuł: Banaszak Dominik: Pragnienia, fascynacje i lęki w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Akant 2002 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
267.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
268.artykuł: Bar-Święch Irena: W dawnej Jagiellonce. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 243-275 (wspomnienie o Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie - jej pracownikach ...) szczegóły 
269.artykuł: Bartelski Lesław Marian: Pisarze polscy w Katyniu i getcie. Życie Literackie 1989 nr 44 s. 1, 8 (m.in. dotyczy Ferdynanda Goetla, Poli Gojawiczyńskiej, Józefa Mackiew...) szczegóły 
270.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
271.artykuł: Bełkot Jan: Salony literackie międzywojennego Torunia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 1 s. 1, 2, nr z VI s. 6-7  szczegóły 
272.artykuł: Biblioteka Dwudziestolecia. Puls 1989 nr 42/43 s. 99-105 (wypowiedź w ankiecie wydawn. Puls w sprawie wyboru książki do planowa...) szczegóły 
273.artykuł: Biesiada Jacek: O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. x 1998 ([W ks.:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenari...) szczegóły 
274.artykuł: Bocheński Tomasz: Stereotypy w literaturze międzywojnia. Wybrane przykłady. x 2003 ([w ks. zb.:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. Włodzimie...) szczegóły 
275.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Pol'skaja poehzija povsednevnosti (1920-1930-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Realizm v literaturach stran central'noj i jugo-vostochno...) szczegóły 
276.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
277.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Witkacy, Schulz, Gombrowicz. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 88-99 (nt. wzajemnych związków...) szczegóły 
278.artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
279.artykuł: Borkowska Grażyna: Turbulent Times - Polish Women's Literature 1845-1918. International Studies 2000 t. 1 nr 1 s. 85-98 (m.in. o twórzości Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej i Narcyzy Żmich...) szczegóły 
280.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
281.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
282.artykuł: Bronsztejn Szyja: Polish-Jewish relations as reflected in memoirs of the interwar period. Polin 1994 t. 8 s. 66-88 (esej nt. temat stosunków polsko-żydowskich w Polsce okresu międzywojen...) szczegóły 
283.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
284.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
285.artykuł: Bujnicki Tadeusz: O Maślińskim i Żagarach. Zdanie 2003 nr 89-92 s.  szczegóły 
286.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Regionalny pejzaż Żagarystów. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 115-125 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
287.artykuł: Bukowska Irena: Wycieczka literatów polskich do Litwy w 1939 r. (Wspomnienia Ireny z Dowgiłłowiczów Bukowskiej). Kurier Wileński 1997 nr 49, 52-56 (wspomnienia autorki o wizycie grupy polskich pisarzy na Litwie na zapr...) szczegóły 
288.artykuł: Byrska Irena, Byrski Tadeusz: Wileńskie Środy Literackie i - "Dziady...". Kurier Wileński 1992 nr 213 s. 7, nr 214 s. 5, nr 215 s. 5 (wypow. nt. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w latach 30. XX w...) szczegóły 
289.artykuł: Chłosta Jan: Poeci spod znaku Rodła. Kierunki 1990 nr 3 s. 12 (m.in. nt. twórczości poetów: Władysław Gębik, Franciszek Jankowski, Pa...) szczegóły 
290.artykuł: Chruszczyński Andrzej: Nie było nas, był las... (O prozie mimetycznej po roku 1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 60-78  szczegóły 
291.artykuł: Chruszczyński Andrzej: W kwestii tzw. Dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 19-32  szczegóły 
292.artykuł: Chudziński Edward: Regionalizm w międzywojennej refleksji o literaturze (Przegląd świadectw krytycznych). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1994 t. 29/30 s. 105-122  szczegóły 
293.artykuł: Chudziński Edward: Z dziejów regionalizmu wileńskiego. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 147-163 (spory w wileńskim środowisku literackim wokół regionalizmu...) szczegóły 
294.artykuł: Ciążyński Andrzej: Kultura Gniezna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na podstawie "Lecha" i innej prasy gnieźnieńskiej. Gniezno 1995 t. 4 s. 339-357  szczegóły 
295.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Od judaizmu ku apokalipsie (Poetycka nieświadomość "genetyczna" w surrealizmie "a la polonaise"). Albo albo 2001 nr 1 s. 113-117 (interferencja między snem a rzeczywistością w polskim surrealizmie na ...) szczegóły 
296.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Siła destrukcji: surrealizm a la polonaise. Arkusz 2000 nr 5 s. 2-3 (o surrealizmie w literaturze polskiej, szczególnie w twórczości Stefan...) szczegóły 
297.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Pokolenie Skamandra. Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 61-71 (próba zdefiniowania i charakterystyka (cechy wspólne i antynomie)...) szczegóły 
298.artykuł: Czapliński Przemysław: Bluźnierstwo awangardy. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 25-39 (konflikt między sztuką a religią w lit. awangardowej początku XX w., m...) szczegóły 
299.artykuł: Czubiński Antoni: Poznań II Rzeczypospolitej (Rozwój oświaty, nauki i kultury). x 1994 ([W ks. zb.:] Wielka księga miasta Poznania. Poznań 1994 s. 164-167...) szczegóły 
300.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Sokrates polski, pyszny Gargantua... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 7/8 s. 21 (szkic o Franciszku Fiszerze, postaci warszawskiego życia towarzyskiego...) szczegóły 
301.artykuł: Danek Danuta: Gustaw Bychowski zapoznana postać z dziejów kultury polskiej. Twórczość 2001 nr 7 s. 76-86 (nt. lekarza psychiatry zajmującego się psychoanalizą, piszącego równie...) szczegóły 
302.artykuł: Daszyński Ignacy: Czy nie więdnąca literatura?. Z pola walki 1989 nr 1 s. 110-116 (wypowiedzi w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr...) szczegóły 
303.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Stanowisko krytyki wobec prozy awangardowej dwudziestolecia. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 57-67  szczegóły 
304.artykuł: Derejczyk Stanisław, Piwowarska Krystyna: Teatry wojskowe. Kółka dramatyczne. x 1996 ([w ks.:] Stanisław Derejczyk, Krystyna Piwowarska: Kultura i oświata w...) szczegóły 
305.artykuł: Dobaczewska Wanda: Słowiki litewskie. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 105-109 (m.in. o twórcz. Kazimiery Iłłakowiczównej i Tadeusza Łopalewskiego; pr...) szczegóły 
306.artykuł: Domagalska Małgorzata: Pod lipą czarnoleską musi być czysto... Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 125-131 (dot. antysemityzmu w wypowiedziach publicystycystów Myśli Narodowej...) szczegóły 
307.artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
308.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. prężnej działalności Kazimierza Andrzeja Jaworskiego na rzec...) szczegóły 
309.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
310.artykuł: Dramaturgia Polska 1995 nr 1 s. 53-55 (ankieta czasopisma Świat nt. ówczesnej sytuacji dramaturgii, p...) szczegóły 
311.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Wybrane problemy dziejów kultury Warszawy międzywojennej. x 1990 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1990, s. 358-470 [...) szczegóły 
312.artykuł: Dworecki Zbigniew: Oświata, nauka i kultura. x 1994 ([W ks.: id.]: Poznań i Poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej. P...) szczegóły 
313.artykuł: Dybciak Krzysztof: Porównanie emigracji niemieckojęzycznej i polskiej po 1933 i 1939 roku. Przegląd Polonijny 1996 z. 2 s. 17-33 (także nt. pisarzy...) szczegóły 
314.artykuł: Dymek Stanisław: Porucznik Daniłowski, major Krzewski i generał Rostworowski. Nike 1989 nr 11 s. 8-9 (poczet polskich pisarzy - batalistów XX w.; z fot....) szczegóły 
315.artykuł: Dziewanowski M.K.: Kawiarnie literackie przedwojennej Warszawy. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 22 X s. 11 (m.in. nt. kawiarni "Pod Picadorem", "Mała Ziemiańska", "Sztuka i Moda"...) szczegóły 
316.artykuł: Dziewanowski M.K.: Szopka polityczno-obyczajowa w Polsce lat 1918-1939. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 14 I s. 10-11  szczegóły 
317.artykuł: Faron Bolesław: "Idące Wilno" O czasopiśmie i grupie poetyckiej Żagary. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 59-63 (w aneksie: (BF) właśc. Bolesław Faron: Noty o poetach Żagarów, s. 63-6...) szczegóły 
318.artykuł: Faron Bolesław: Siedem punktów. O Zespole Literackim Przedmieście. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 76-80 (z notą o Helenie Boguszewskiej i Jerzym Kornackim...) szczegóły 
319.artykuł: Ferliński Feliks: Ada to nie wypada. Z pożółkłych sześćdziesięcioletnich szpalt. Aleje 3 1996 nr 6 s. 17-18 (m.in. nt. życia literackiego i teatralnego Częstochowy w 1936 r....) szczegóły 
320.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Bez stonniczości [z tego cyklu:] Pisarz na koniu. Nasz Dziennik 1999 nr 195 s. 8 (o pisarstwie zainspirowanym wojną polsko-bolszewicką 1920 r. (Izaak Ba...) szczegóły 
321.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
322.artykuł: Gawin Magdalena: Liberalizm społeczno-obyczajowy, czyli rzecz o boyownikach. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 6 s. 22-29 (nt. przemian obyczajowych w twórczości m.in.: Tadeusz Boy-Żeleński, Pa...) szczegóły 
323.artykuł: Gawliński Stanisław: "Szkoła Czechowicza" - poeci awangardy?. x 2002 ([w ks.:] Stanisław Gawliński: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmod...) szczegóły 
324.artykuł: Gizella Jerzy: Literatura wobec wojny polsko-bolszewickiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 1, 9  szczegóły 
325.artykuł: Glazik Anna: Jędrzej Wowro (1864-1937) - inspirator. Akant 2002 nr 8 s. 36-37 (m.in. nt. kontaktów literatów z Jędrzejem Wowro; szerzej o Emilu Zegad...) szczegóły 
326.artykuł: Gładysz Antoni, Szaraniec Lech: Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1922-1996. Siedemdziesiąt pięć lat ciągłości i zmiany. Ziemia Śląska 1997 t. 4 s. 123-143 (m.in. nt. literatury i teatru...) szczegóły 
327.artykuł: Godlewski Grzegorz: Criticism of culture in Poland between the wars: Stefan Żeromski, Marian Zdziechowski, Florian Znaniecki. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 2...) szczegóły 
328.artykuł: Górywoda Anna: Formy muzyczne w liryce. Na przykładzie wybranych wierszy dwudziestowiecznych poetów polskich. Suplement 2002 nr 1 s. 4-12 (dot. m.in. utworów poetów: Jan Lechoń, Józef Czechowicz, Barbara Dziek...) szczegóły 
329.artykuł: Gradkowski Henryk: Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej - cz. II (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz). Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 5-15  szczegóły 
330.artykuł: Gradkowski Henryk: Ugrupowania poetyckie 20-lecia międzywojennego wobec tradycji romantycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1995/1995) s. 11-21  szczegóły 
331.artykuł: Gromadzki Wiesław: Kawiarni czar.... Jeszcze Jedna 1994 nr 6 s. 18 (o kawiarnianym życiu literackim; m.in. o warszawskiej kawiarni "Pikado...) szczegóły 
332.artykuł: Groński Ryszard Marek: Kartka z dziejów szmoncesu. Midrasz 2002 nr 6 s. 26-29 (nt. początków szmoncesu literackiego...) szczegóły 
333.artykuł: Gumuła Urszula: "Czartak" w kulturze regionu. Watra 1988 (1988) s. 71-90 (dzieje grupy i pisma; szerzej o pisarzach: Edwardzie Kozikowskim, Jan...) szczegóły 
334.artykuł: Heller Michał: Kultura Śląska Cieszyńskiego. Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 81-89 (m.in. o pisarzach związanych z regionem: Zofii Kossak, Gustawie Morcin...) szczegóły 
335.artykuł: Heller Michał: Kultura umysłowa Śląska Cieszyńskiego w okresie II Reczypospolitej. Wprowadzenie do problemu. x 1996 ([W ks.:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-...) szczegóły 
336.artykuł: Hempel Jan: Socjalizm i sztuka (Oboje zwiędli. Głos skrajnej lewicy). Z pola walki 1989 nr 1 s. 116-119 (wypowiedź w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr ...) szczegóły 
337.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie Środy Literackie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 348-352 (kalendarium - fakty, osoby...) szczegóły 
338.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 169-179 (o "Środach Literackich" org. przez Związek Zawodowy Literatów w Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
339.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kurier Wileński 1991 nr 191 s. 3 ( nr 192 s. 7, nr 195 s. 3, o imprezach org. w l. 1927-1939 przez Zw. Z...) szczegóły 
340.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Literaci na odzyskanym Śląsku. Śląsk 1998 nr 11 s. 42-44 (nt. osiedlania się pisarzy z róznych regionów Polski na Śląsku po odzy...) szczegóły 
341.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Widok orła białego. Literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922. Śląsk 2002 nr 6 s. 22-24 (dot. m.in. pisarzy: Wawrzyniec Hajda, Zofia Kossak, Kazimierz Ligoń, G...) szczegóły 
342.artykuł: Hryckowian Jarosław: Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce. Grupa "Logos". Rocznik Koszaliński 1994 nr 24 s. 7-19  szczegóły 
343.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Życie artystyczne Lwowa w latach miedzywojennych. Muzealnictwo 1993 t. 35 s. 1-5 (m. in. o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
344.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Życie artystyczne Lwowa w latach międzywojennych. Semper Fidelis 1994 nr 3 s. 16 (dot. m.in. życia literackiego, naukowego i teatralnego...) szczegóły 
345.artykuł: Iwanow Mikołaj: Między polskością a żydowskością. Polska autonomia kulturalna w Związku Sowieckim. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
346.artykuł: Iwanow Mikołaj: Polska literatura radziecka. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
347.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Jeszcze o Grydzu i innych Skamandrytach. Kultura i Życie 1992 nr 6 s. 10 (wspomn....) szczegóły 
348.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Skamandryci - jak ich pamiętam. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 18  szczegóły 
349.artykuł: Jachymiak-Miodunka Elżbieta: Książka i literatura w życiu nowotarżan w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Almanach Nowotarski 2003 nr 7 s. 170-180 (m.in. nt. życia literackiego w Nowym Targu...) szczegóły 
350.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 25 s. 6 (m.in. nt. Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Pochodnia", Towarzystwa ...) szczegóły 
351.artykuł: Jakubowska Urszula: Udział lwowskich czasopism satyrycznych w tworzeniu mitu lwowskiego batiara. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
352.artykuł: Janik Marta: Kronika "Śród Literackich". Suplement 1999 nr 1 s. 40-41; nr 2/3 s. 13 nr 4 s. 11-12; nr 5; nr 7, nr 8, nr 10 (oprac. na podstawie rubryki: "Kronika. Literacka" i "Kronika. Zebrania...) szczegóły 
353.artykuł: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie: Akademicy w Katowicach. Wawrzyny. Śląsk 1996 nr 11 s. 79 (nt. posiedzeniu członków Polskiej Akademii Literatury w Katowicach w 1...) szczegóły 
354.artykuł: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie: Krakowskie wiersze. Śląsk 1997 nr 5 s. 87 (o konkursie na wiersz "dający wyraz uczuciom naszego narodu w przeddzi...) szczegóły 
355.artykuł: Januszewski Tadeusz: Pikadorczycy. Rocznik Warszawski 1997 t. 26 (1996) s. 161-182 (o formowaniu się grupy poetyckiej skamandrytów...) szczegóły 
356.artykuł: Jasieński, Stande i Wandurski zostali rozstrzelani. Życie Warszawy 1994 nr 17 s. 3 (o uzyskaniu przez Archiwum Wschodnie dokumentów świadczących o zamordo...) szczegóły 
357.artykuł: Jażdżewski Stefan: Liryka marynistyczna w świetle sporów. Nautologia 1995 nr 1 s. 55  szczegóły 
358.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o literaturze...) szczegóły 
359.artykuł: Jekabsons Eriks: Życie kulturalne Polaków w Republice Łotewskiej (1918-1940). x 1994 ([W ks. zb.:] Kultura polska na Łotwie. Wersja polska. Ryga 1994 s. 188...) szczegóły 
360.artykuł: Juraszczyk Andrzej: Wpływ atmosfery miejskiej na tworzenie się awangard w dwudziestoleciu międzywojennym. Pomysł 2002 nr 2 s. 109-115  szczegóły 
361.artykuł: Kaczmarek Zygmunt: Wokół pierwszej nagrody literackiej miasta Poznania. O wydarzeniach sprzed 70 laty. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 3 s. 309-321 (kulisy przyznania nagrody Romanowi Dmowskiemu...) szczegóły 
362.artykuł: Kaganowicz Sigma: Wilno jako żydowskie centrum kulturalne. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
363.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
364.artykuł: Kalinowski Konstanty: Życie artystyczne: Instytut Krzewienia Sztuki i "Salon 35"; ożywienie życia rtystycznego. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
365.artykuł: Kaluta Izabela: Zestarzeć się wolno. Zadra 1999 nr 1 s. 37-40 (o kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncew...) szczegóły 
366.artykuł: Kamińska-Kwak Jolanta: Obrazy z życia kulturalnego i towarzyskiego międzywojennego Lwowa. Prace Historyczno-Archiwalne 2000 t. 9 s. 161-171 (dot. m.in. życia teatralnego i literackiego...) szczegóły 
367.artykuł: Kempa Andrzej: Poeci łódzcy o Marszałku. Odgłosy 1991 nr 30 s. 11  szczegóły 
368.artykuł: Kempa Andrzej: Wiosna poetów sprzed półwiecza. Odgłosy 1989 nr 26 s. 15 (fel. o poezji publikowanej na łamach prasy literackiej wiosną 1939...) szczegóły 
369.artykuł: Kirchner Hanna: O Zespole Literackim "Przedmieście" - z epilogiem. Odra 1992 nr 9 s. 29-36  szczegóły 
370.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Tartuffy. Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 52-53 (nt. twórczości pisarzy katolickich...) szczegóły 
371.artykuł: (KK): Zjazd na szybko. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich; Cieszyn, 4-6 III 193...) szczegóły 
372.artykuł: Kluz Monika: Powrót po złote runo awangardy. Poezja 1989 nr 3 s. 43-54 (nt. Awangardy Krakowskiej i Drugiej Awangardy; także o nawiązaniu u p...) szczegóły 
373.artykuł: Kłoskowska Antonina: Przełomy i kontynuacje w kulturze po 1918 r. i po 1989 r.. Nauka 1994 nr 1 s. 31-48 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
374.artykuł: Kochanowski Jerzy: Podróż do innego świata (Polskie reportaże z Rosji Radzieckiej 1922-1936). Borussia 2001 nr 24/25 s. 219-242 (z fragm. tekstów; z not....) szczegóły 
375.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literackie oblicza regionalizmu. x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
376.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowa pieśń o ziemi naszej (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 90 (1274) s. 107-127  szczegóły 
377.artykuł: Komar Michał: Europa wschodnia. Ex Libris 1990 nr 2 s. 1-3, 8 (m. in. o związkach Brunona Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza i ...) szczegóły 
378.artykuł: Kopeć Agnieszka: Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 43-60  szczegóły 
379.artykuł: Kosyl Czesław: Obce nazwy osobowe w polskiej literaturze pięknej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 149-156 (m.in. w twórcz.: Andrzej Strug, Ewa Szelburg-Zarembina, Julian Tuwim, ...) szczegóły 
380.artykuł: Koszutski Oskar: Handel dziełami sztuki oraz kawiarnia "Pod Pikadorem". Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 2 s. 14-15 (m.in. nt. działalności warszawskiej kawiarni poetów "Pod Pikadorem"...) szczegóły 
381.artykuł: Koszutski Oskar: Jeszcze o Pikadorze. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 3 s. 21 (m.in. regulamin i cennik Kawiarni Poetów "Pod Pikadorem"...) szczegóły 
382.artykuł: Kośmiński Zbigniew: Unizm w liryce. Akcent 1989 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
383.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Moskalożercy. O rusofobii w dwudziestoleciu. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 34-39  szczegóły 
polemika: Zajączkowski Wojciech: Osądzić czy zrozumieć?. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 44 (z odp.: Andrzej Stanisław Kowalczyk: Odpowiedź Wojciechowi Zajączkowsk...) szczegóły 
384.artykuł: Kozłowska Mirosława: "Scena Wileńska" i "Teatrzyk Wileński" (Uwagi o propozycjach repertuaru dla "tutejszych" teatrów amatorskich). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 79-104 (nt. dramatów dla teatrów amatorskich wydawanych w seriach "Scena Wileń...) szczegóły 
385.artykuł: Kramarz Henryka: Wojna i pieśń. x 1993 ([W ks.: Miasto i kultura polska doby przemysłowej.T. 3: Wartości. Wroc...) szczegóły 
386.artykuł: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Arkusz 1994 nr 29 s. 3 (o małej liczbie pisarek w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ws...) szczegóły 
387.artykuł: Krawczyk Iwona: Nuż w bżuchu, czyli poezja dwudziestolecia międzywojennego. Medyk 2000 nr 10 s. 12-13, nr 11 s. 18-19 (nazwisko autorki podane w nrze 11...) szczegóły 
388.artykuł: Kronika "Śród Literackich". Suplement 1998 nr 9-12 (kronika wydarzeń w cyklu imprez literackich pn. "Środy Literackie" za ...) szczegóły 
389.artykuł: Kronika "Śród Literackich". Suplement 2000 nr 2/3-6 (kronika wydarzeń w cyklu imprez literackich pn. "Środy Literackie" za ...) szczegóły 
390.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
391.artykuł: Krupiński Piotr: Poetyka grupy regionalnej "Wołyń" (1935-1939). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 5-40  szczegóły 
392.artykuł: Krupiński Piotr: Wołyńska przestrzeń idylliczna (W wierszach poetów grupy "Wołyń"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 63-79 (dot. twórczości poetów: Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Władysław ...) szczegóły 
393.artykuł: Kryński Stanisław: Pod znakiem Graala i "polskiej Chimery". Z dziejów powieści o artyście w dwudziestoleciu międzywojennym". Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 337-351 (m.in. nt. powieści Andrzeja Struga "Chimera", Wacława Berenta "Żywe ka...) szczegóły 
394.artykuł: Kubiak Zygmunt: Dary od przyjaciół. Tygodnik Powszechny 1991 nr 40 s. 6 (esej o autorach: Leopold Staff, Józef Wittlin, Konstandinos Kawafis...) szczegóły 
395.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (2). Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
396.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (3). Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
397.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
398.artykuł: Kucharski Allen: Poland's impossible avant-garde. Periphery 1996 nr 1/2 s. 86-88 (nt. twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Brunona Schulza, Witol...) szczegóły 
399.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 57-59 (streszcz. ref....) szczegóły 
400.artykuł: Kumaniecka Janina: Dyktatura poetariatu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 250 s. 24-25 (o grupie literackiej Skamander...) szczegóły 
401.artykuł: Kurowicki Jan: Odmiany prowincjonalizmu. Dziś 1993 nr 3 s. 93-99 (m.in. w literaturze; głównie na przykładzie utworów XX-lecia międzywoj...) szczegóły 
402.artykuł: Kwiatkowski Milan: Zapomniany salon artystów we Wronczynie. Kronika Wielkopolski 1992 nr 2 s. 17-30 (pałac Anny i Tadeusza Gustawa Jackowskich jako miejsce spotkań m.in. p...) szczegóły 
403.artykuł: Kwiek-Osiowska Janina: Gromada Artystyczno-Literacka "Łom". Rocznik Sądecki 1992 t. 20 s. 245-282 (działaln. i twórcz. literacka w latach 30-tych w Nowym Sączu...) szczegóły 
404.artykuł: Labyncev Iu.: Narodnaja literatura pravoslavnojj Pol'shi: 1918-1939. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 2 s. 63-73 ...) szczegóły 
405.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Pravoslavjanskaja literatura mezhvoennojj Pol'shi. x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
406.artykuł: Lam Andrzej: Środowisko "Żagarów". Znad Wilii 1993 nr 20 s. 6-7  szczegóły 
407.artykuł: Leinwand Aleksandra J.: Polski plakat propagandowy w okresie wojny polsko-sowieckiej (1919-1920). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 57-66 (m.in. o poezji drukowanej na plakatach...) szczegóły 
408.artykuł: Ligęza Wojciech: Ruiny w poezji emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 3 s. 30-33 (m.in. poetów Skamandra, Czesława Miłosza...) szczegóły 
409.artykuł: Liscar Anna: Listy pisarzy do Juliusza Zborowskiego (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Michał Choromański, Władysław Orkan). Rocznik Podhalański 1997 t. 7 s. 299-313 (z fragm. listów; z karyk. Juliusza Zborowskiego, rys. Edward Głowacki ...) szczegóły 
410.artykuł: Literatura współczesna. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 106-149 (inf. o pracach nauk. znajdujących sie w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
411.artykuł: Lizak Wojciech: Szkic o dziejach Polaków z ZSRR 1917-1939/1947. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w Związku Radzieckim 1919-1947. Warszawa 1990, s. ...) szczegóły 
412.artykuł: Łaszowski Alfred: W cieniu olbrzymów. Myśl Polska 1998 nr 45 s. 8 (sylwetki Bolesława Leśmiana, Zofii Nałkowskiej, Juliusza Kadena-Bandro...) szczegóły 
413.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Homo faber, homo ludens, homo militans. Obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 30-46 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej głównie z okresu dwudziestol...) szczegóły 
414.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Uczucie obcości jako forma świadomości jednostki. Separacja i wykorzenienie w prozie wspomnieniowej dwudziestolecia międzywojennego. Prace Polonistyczne 1995 seria 50 s. 217-229  szczegóły 
415.artykuł: Malczewski Krzysztof: "Zakopianina". Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1999 t. 8 s. 186-187 (wspomn. nt. wybitnych artystów przebywających lub mieszkających w Zak...) szczegóły 
416.artykuł: Mamuszka Franciszek: Życie polskie w Sopocie w okresie międzywojennym (Szkic historyczny). Rocznik Sopocki 1987 [t. 6] (1982/1984) s. 7-50 (m.in. dotyczy lit....) szczegóły 
417.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
418.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Pokłosie językowe kowieńskiego konkursu na nowelę. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 67-84 (nt. poziomu oraz osobliwości językowych utworów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
419.artykuł: Martuszewski Zbigniew: [Sławomir] Mrożek, [Witold] Gombrowicz, [Bogusław] Schaeffer - trzy granice, trzy przepaście. Undergrunt 2002 nr 5 s. 126-131  szczegóły 
420.artykuł: Masłoń Krzysztof: Futuryzm republikański. Plus Minus 1995 nr 6 s. 17 (nt. futuryzmu literackiego; m.in. o Jerzym Jankowskim...) szczegóły 
421.artykuł: Maśliński Józef: Ewolucje awangardy. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 98-101 (nt. grupy poetyckiej "Żagary"...) szczegóły 
422.artykuł: Matuszewski Ryszard: Stulecie skamandrytów. Polityka - Kultura 1994 nr 2 s. I  szczegóły 
423.artykuł: Mencwel Andrzej: Wobec Rosji - splot czy gwałt?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 23-35 (nt. kulturalnych i ideowych postaw wobec Rosji w literaturze polskiej;...) szczegóły 
424.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
425.artykuł: Międzyrzecki Artur: Płaszcz Konrada. Rzeczpospolita 1990 nr 262 s. 3 (poezja XX-lecia wobec odzyskania niepodległości...) szczegóły 
426.artykuł: Mikulska Zofia: Spotkanie z "Reflektorem" (Z prasy dawnego Lublina). Kurier Lubelski 1989 nr 112 s. 3 (o grupie poetyckiej "Reflektor"...) szczegóły 
427.artykuł: Milczarek Sylwester: Poezja Tatarów polskich. Życie Tatarskie 1998 nr 1 s. 25-28 (głównie o twórczości poetów: Selim Chazbijewicz, Józef Dębrowski, Adam...) szczegóły 
428.artykuł: Miller Jan Nepomucen: Uwiąd kulturalny PPS. Z pola walki 1989 nr 1 s. 105-110 (głos w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr 3; op...) szczegóły 
429.artykuł: Miller Jan Nepomucen: Za was - bez was. Replika I. Daszyńskiemu i J. Hemplowi. Z pola walki 1989 nr 1 s. 119-125 (wypowiedź w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 n...) szczegóły 
430.artykuł: Miłosz Czesław: Zadania polonistyki. Z Czesławem Miłoszem rozmawiają Aleksander Fiut i Jerzy Jarzębski. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 131-138 (wywiad m.in. nt. zaniedbania badań nad literaturą dwudziestolecia międ...) szczegóły 
431.artykuł: Moczydłowski Łukasz: Chorobliwa amnezja historyków literatury. Nasz Dziennik 1998 nr 108 s. 8 (nt. milczenia opracowaniach z historii literatury nt. wkładu narodowcó...) szczegóły 
432.artykuł: Moździerz Zbigniew: d. x nr s.  szczegóły 
433.artykuł: Moździerz Zbigniew: Mieszkańcy i goście domu w Kozińcu (1897-2002). x ([w ks.:] Zbigniew Moździerz: Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich. Zakopane...) szczegóły 
434.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939. x 1999 (nt. organizacji kulturalnych i naukowych, wydawnictw, teatru, środowis...) szczegóły 
435.artykuł: Mulczyński Jarosław: Życie artystyczne Poznania u progu dwudziestolecia międzywojennego. Kronika Wielkopolski 1997 nr 3 s. 54-68 (m.in. dotyczy życia literackiego...) szczegóły 
436.artykuł: Myrdek-Rak Kamila: Porażka awangardy? Klasyczne i romantyczne elementy w programach okresu międzywojennego - prolegomena. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 105-111  szczegóły 
437.artykuł: Nałęcz Daria: Literatura. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
438.artykuł: Nałęcz Daria: Na granicy epok. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
439.artykuł: Nałęcz Tomasz: Zaduch. Wprost 2003 nr 16 s. 40 (m.in. nt. odzyskania niepodległości przez Polskę opisanego w literatur...) szczegóły 
440.artykuł: Nasiłowska Anna: Granice współczesności. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice współczesności") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
441.artykuł: Nawrocki Witold: Literatura a polityka. Dziś 2003 nr 8 s. 52-59 (dot. odzwierciedlenia sytuacji politycznej w literaturze polskiej, m.i...) szczegóły 
442.artykuł: Nilsson Nils Ake: The reception of the European avantgarde in Sweden and Poland. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 105-11...) szczegóły 
443.artykuł: Nowak Jerzy Robert: Polscy patrioci a polakożerca. Nasz Dziennik 2003 nr 97 s. 10-11 (dot. wypowiedzi polskich twórców żydowskiego pochodzenia: Mieczysława ...) szczegóły 
444.artykuł: Nowakowski Tadeusz: O niektórych muszkieterach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 157 s. 2 (wspomnienia o Aleksandrze Bregmanie, Romanie Fajansie, Anatolu Krakowi...) szczegóły 
445.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
446.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Ziemiaństwo kreatorem kultury. Niepodległość i Pamięć 2002 nr 1 s. 119-124 (nt. pisarzy wywodzących się z ziemiaństwa...) szczegóły 
447.artykuł: Ojrzyński Zdzisław: Lwowskie piwnice. Semper Fidelis 1993 nr 4 s. 29-31 (nt. lwowskiej winiarni "Biblioteka Atlasowa" i jej gości ze świata lit...) szczegóły 
448.artykuł: Opoczyńska Iwona: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 27 IV s. 6 (nt. pisarzy polsko-żydowskich; m.in. Jakuba Appenszlakowa, Czesława Ro...) szczegóły 
449.artykuł: Osęka Piotr: Koncepcje rozwiązania "kwestii żydowskiej" w prasie narodowej w schyłku II Rzeczypospolitej. Historia 1997 nr 1 s. 81-106 (m.in. w dziedzinie literatury...) szczegóły 
450.artykuł: Ostasz Gustaw: Polemika z tradycją tyrtejską romantyzmu w poezji katastrofistów. x 1992 ([W ks. zb.:] Od Koźmiana do Czernika. Studia i szkice o literaturze po...) szczegóły 
451.artykuł: Ostrowski Janusz: Śmierć w katedrze, czyli pokolenie konserwatywno-rewolucyjnego nihilizmu. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 202-210 (nt. sytuacji polityczno-kulturowej w Polsce; m.in. dot. pisarzy: Tadeu...) szczegóły 
nawiązanie: Gniazdowski Andrzej: Cierpienia młodego Vadera. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 223-225  szczegóły 
polemika: Michalski Cezary: Ogólne zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 212-221 (dot. m.in. tekstu Andrzeja Horubały "Lustrowanie Gombrowicza", na któr...) szczegóły 
452.artykuł: Panas Władysław: Ja - polski poeta, hebrajski niemowa. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918-1939). Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 8-11 (ref. wygł. na międzynar. konferencji "Historia i kultura Żydów polskic...) szczegóły 
453.artykuł: Panas Władysław: Literatura polsko-żydowska: zamach pióra. Akcent 1990 nr 1/2 s. 69-90 (analiza zjawiska w okresie 1918-1939...) szczegóły 
454.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
455.artykuł: Passuth Krisztina: A lengyel konstruktivizmus. A Zwrotnica, a Blok es a Praesens.. x 1998 ([W ks.: id:] Avantgarde kapcsolatok pragatol bukarestig. 1907-1930. Bu...) szczegóły 
456.artykuł: Pawlak Antoni: Alfabet wartości. Gazeta Wyborcza 1993 nr 177 s. 9-11 (dot. ks. Mariana Pirożyńskiego: "Co czytać? Poradnik dla czytających k...) szczegóły 
457.artykuł: Pease Neal: The Polish Review 1992 t. 37 nr 1 s. 123-124 ([rec. ks. zb.:] Poland between the wars: 1918-1939. Red. Thimothy Wile...) szczegóły 
458.artykuł: Pieczara Marek: Homo viator w piekle XX wieku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
459.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Ajzyk Słonimsker i ataman Wasiutko. Gazeta Wyborcza 1998 nr 279 s. 24-25 (nt. pochodzenia pisarzy; z karyk. Juliana Tuwima i Antoniego Słonimski...) szczegóły 
460.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Gwałcenie etosu. Polityka 1992 nr 27 s. 8 (polityka w lit. okresu...) szczegóły 
461.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Jak płynął Skamander?. Metafora 1995 nr 20/21 s. 19-28 (esej nt. działalności grupy...) szczegóły 
462.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Koledzy Nikodema Dyzmy. Polityka 2003 nr 48 s. 58-61 (nt. postaci prostaków i chamów w literaturze i filmie...) szczegóły 
463.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Środowisko literackie Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Miscellanea Łódzkie 1995 nr 14 s. 5-25  szczegóły 
464.artykuł: Podgórska Ludmiła: "Kawiarnia Szkocka" w Warszawie przy Abrahama 10. Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 16-17 (dot. m.in. miejsca spotkań następujących twórców: Kazimierz Kuratowski...) szczegóły 
465.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Czy "Radion sam pierze"?. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 127-138 (dot. specyfiki poezji "Żagarystów" i ich współczesnej recepcji; z not....) szczegóły 
466.artykuł: Podgórzec Zbigniew: O łagrach przed wojną. Nowe Książki 1989 nr 7 s. 50 (nt. początków nurtu literatury łagrowej...) szczegóły 
467.artykuł: Pohlmann Lili: Tablice ku czci.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 133 s. 5 (uwagi nt. tablic pamiątkowych poświęconych artystom i twórcom kabaretu...) szczegóły 
468.artykuł: Polińska-Mackiewicz Ewa: Żydzi - Polacy. Litery 1996 nr 1 s. 17-18 (m.in. o uczestnictwe Żydów w polskim życiu kulturalnym dwudziestolecia...) szczegóły 
469.artykuł: Pomarańska Renata: O wizerunkach kobiet w powieściach i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 197-205 (m.in. w twórczości Michała Choromańskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskieg...) szczegóły 
470.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 99-109  szczegóły 
471.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Autobiografizm w prozie międzywojennej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 151-158 (m.in.: "Dziewczęta z Nowolipek" Pola Gojawiczyńska, "Zaklęte rewiry" H...) szczegóły 
472.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Bibliografia [!] jako tworzywo. O niektórych międzywojennych powieściach autobiograficznych. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
473.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Krytyka lat trzydziestych o piśmiennictwie polskim na Śląsku. Kwartalnik Opolski 1996 nr 3/4 s. 21-29  szczegóły 
474.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
475.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: O międzywojennej prozie kobiet. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 153-160 (nowe tematy i problemy w literaturze m.in.: Maria Dąbrowska, Pola Goja...) szczegóły 
476.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Przeciw arcydziełu, czyli ucieczka przed ojcobójstwem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 36-39  szczegóły 
477.artykuł: Przybyszewski Stanisław M.: Pławowickie zjazdy poetów. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 1 s. 102-106 (o zjazdach poetów organizowanych w Pławowicach w majątku Hieronima Lud...) szczegóły 
478.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
479.artykuł: Ptasińska Małgorzata: Spór o Akademię. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 61-69 (nt. projektów utworzenia Akademii bądź Izby Literackiej...) szczegóły 
480.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
481.artykuł: Radio w grodzie Orląt (z 1939). Semper Fidelis 1998 nr 1 s. 29-31 (m.in. o pisarzach współpracujących z Radiem Lwów w okresie międzywojen...) szczegóły 
482.artykuł: Radomski Grzegorz: Narodowa Demokracja wobec przejawów aktywności kulturalnej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej. Kultura i Edukacja 2001 nr 2 s. 54-67 (dot. m.in. stosunku do literatur i pisarzy mniejszości narodowych; głó...) szczegóły 
483.artykuł: Ratajczak Józef: I ty jesteś autentystą!. Integracje 1995 nr 30 s. 58-62 (nt. genezy, programu nurtu autentyzmu; szerzej o Stanisławie Czerniku...) szczegóły 
484.artykuł: Ratajczak Józef: Zapiski z Poznaniem w tle. Kronika Miasta Poznania 1995 nr 4 s. 7-26 (życie literackie miasta w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześni...) szczegóły 
485.artykuł: Rawiński Marian: Tradycja przeciw współczesności (Sytuacja polskiej dramaturgii międzywojennej). Akcent 1989 nr 2 s. 162-176  szczegóły 
486.artykuł: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Obchody Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego w krajobrazie życia kulturalnego i literackiego Warszawy okresu powstań i plebiscytu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 88-96  szczegóły 
487.artykuł: Reizes Jerzy: Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 169-181 (dot. lat 1919-1921...) szczegóły 
488.artykuł: Ritz German: Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci. Kresy 1997 nr 31 s. 11-26  szczegóły 
489.artykuł: Rogalska Zofia: Pierwsza polska akademia i encyklopedia literatury. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 60 s. 3, 7 (historia Polskiej Akademii Literatury w związku z zamiarem jej reaktyw...) szczegóły 
490.artykuł: Rosner Edmund: Literatura zaolziańska jako przedmiot badań. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
491.artykuł: Rosner Edmund: Z rozważań o literaturze zaolziańskiej. Śląsk 1997 nr 11 s. 46-47 (od 1920 do współczesności...) szczegóły 
492.artykuł: Rott Dariusz: Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Kronika Katowic 1996 t. 6 s. 139-144 (nt. działalności Instytutu obejmującej badanie dawnego piśmiennictwa ...) szczegóły 
493.artykuł: Rott Dariusz: Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Kwartalnik Opolski 1996 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
494.artykuł: Rusak Jarosław: Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Pomerania 1999 nr 6 s. 39-42 (nt. działalności powołanego do życia 14 V 1931 r. Związku Literatów Po...) szczegóły 
495.artykuł: Rusak Jarosław: Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Rocznik Gdyński 2003 nr 15 s. 123-128 (nt. założenia związku 14 V 1931...) szczegóły 
496.artykuł: Ruszkowski Marek: Odchylenia od norm składniowych w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 141-146  szczegóły 
497.artykuł: Ruszkowski Marek: Syntaktyczne ukształtowanie powieści popularnej (Na przykładzie literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego). Poradnik Językowy 1993 z. 3 s. 108-117  szczegóły 
498.artykuł: Ruszkowski Marek: Wypowiedzenia luźnie połączone w prozie polskiej (1918-1939). Poradnik Językowy 1996 z. 7 s. 53-58  szczegóły 
499.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
500.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Kościół katalicki a lektura w dwudziestoleciu międzywojennym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1999 z. 9 s. 85-104  szczegóły 
501.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Recenzje powieści w wybranych tytułach katolickich czasopism kulturalnych w okresie II Rzeczypospolitej. Zeszyty Prasoznawcze 2001 nr 3/4 s. 119-130 (dot. czasopism: Przegląd Powszechny, Kultura, Verbum<...) szczegóły 
502.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Z dyskusji nad zagadnieniem powieści katolickiej w II Rzeczypospolitej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 81-92  szczegóły 
503.artykuł: Sadlik Magdalena: Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego. Lechoń - Słonimski - Wierzyński. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 65-81  szczegóły 
504.artykuł: Sakowicz Kaja Natalia: "Jednym słowem - gułag". Historia i Życie 1991 nr 12 s. 3 (polska poezja łagrowa sprzed roku 1939...) szczegóły 
505.artykuł: Sandauer Artur: On the situation of the polish writer of jewish origin between the wars. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 1...) szczegóły 
506.artykuł: Sawicka Elżbieta: Czy wrócą Środy Literackie. Rzeczpospolita 1992 nr 131 s. 4 (dot. Śród Literackich w Wilnie; z fragm. wspomnienia Czesława Miłosza ...) szczegóły 
507.artykuł: (seb): Lwowskie poniedziałki literackie. Słowo Powszechne 1991 nr 107 s. 6 (o życiu literackim Lwowa w okresie międzywojennym...) szczegóły 
508.artykuł: Sielicki Franciszek: Międzywojenne opinie polskie na temat rosyjskich pisarzy emigracyjnych w powiązaniu z ich recepcją na Zachodzie. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 263-268  szczegóły 
509.artykuł: Sielicki Franciszek: Międzywojenne opinie polskie o powiązaniach dziewiętnastowiecznych pisarzy rosyjskich z literaturą zachodnią. Slavia Orientalis 1992 nr 3 s. 61-68  szczegóły 
510.artykuł: Sielicki Franciszek: Wypowiedzi polskiej krytyki międzywojennej na temat powiązań dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej z literaturą i rzeczywistością radziecką. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 83-90  szczegóły 
511.artykuł: Sieniawski Krzysztof: Tradycja i nowatorstwo. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
512.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Ikonosfera miasta futurystycznego. Opcje 2001 nr 3/4 s. 70-76 (m.in.: Bruno Jasieński, Anatol Stern...) szczegóły 
513.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Literackie "teorie widzenia" (na materiale prozy powieściowej dwudziestolecia międzywojennego). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 92-97 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
514.artykuł: Sikora Władysław: Pokoleniowe rytmy literackie. Śląsk 1997 nr 11 s. 47 (literatura na Zaolziu od 1920 do współczesności...) szczegóły 
515.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 69-80  szczegóły 
516.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
517.artykuł: Skórczewski Dariusz: "Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. recepcji pamfletu Karola Irzykowskiego "Beniaminek. Rzecz o Boyu ...) szczegóły 
518.artykuł: Skórczewski Dariusz: W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości. Ethos 2001 nr 4 s. 239-250 (nt. stanowiska estetyzującego i etyzującego w krytyce...) szczegóły 
519.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
520.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Skamander połyska wiślaną świetlący się falą". Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6-12 (dot. Skamandrytów i ich związków z Warszawą, z fragm. wierszy; tekst w...) szczegóły 
521.artykuł: Socha Irena: Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 111-120  szczegóły 
522.artykuł: Sokołowska Grażyna: Muza Żagarystów. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 6 s. 11 (nt. kontaktów Marii Abramowicz z grupą literacką "Żagary"...) szczegóły 
523.artykuł: Sowiński Janusz: Ilustracja drzeworytowa jako forma nobilitacji książki polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 67-79 (z reprodukcjami...) szczegóły 
524.artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
525.artykuł: Stanik Stanisław: Poezja sposobem na istnienie. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 7/8 s. 8 (o polskiej poezji egzystencjalnej...) szczegóły 
526.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 360-388 (omów. krytyczne publikacji nt. literatury dwudziestolecia międzywojenn...) szczegóły 
527.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 392-419 (omów. krytyczne prac nt. dwudziestolecia międzywojennego wyd. w roku 1...) szczegóły 
528.artykuł: Stępień Tomasz: Absurd, nonsens, poezja (casus Skamandra). Opcje 2002 nr 3 s. 5-9 (dot. nonsensu i absurdu w poezji skamandrytów; z not. o autorze art....) szczegóły 
omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
529.artykuł: Stępnik Krzysztof: Literatura polska roku 1920. Odra 1991 nr 11/12 s. 63-70  szczegóły 
530.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 69-79 (na podstawie twórczości pisarzy: Bogusław Adamowicz, Stefan Barszczews...) szczegóły 
531.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieściach "political fiction" (Okres dwudziestolecia międzywojennego). x 1997 ([w ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
532.artykuł: Stępnik Krzysztof: Sugestia i ugoda. Orientacja rosyjska w publicystyce i w literaturze polskiej (1914-1915). Akcent 1992 nr 2/3 s. 187-198  szczegóły 
533.artykuł: Suchanek Irena: Lwów i Kraków na antenie Polskiego Radia. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 1 s. 6-8 (m.in. nt. pisarzy i naukowców współpracujących z działem literackim kr...) szczegóły 
534.artykuł: Sucharska Anna: Rozwój kultury miasta Bydgoszczy w Polsce odrodzonej, czyli przyczynek do biografii kultury prowincji. Metafora 1990 nr 3/5 s. 213-221 (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
535.artykuł: Sudoł Józef: Życie kulturalne w Kolbuszowej w okresie międzywojennym (1918-1939). Rocznik Kolbuszowski 1994 nr 3 (1988/1993) s. 187-194  szczegóły 
536.artykuł: Surwiło Jerzy: Wileńscy żagaryści. Kurier Wileński 1997 nr 49 s. 3 (not. o grupie literackiej "Żagary" w Wilnie...) szczegóły 
537.artykuł: Szaraniec Lech: Od kultury ludowej do profesjonalnej. Śląsk 2002 nr 6 s. 46-49 (nt. rozwoju kultury regionu śląskiego w latach 20. i 30. XX wieku; m.i...) szczegóły 
538.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom Oberschlesischen Menschen und die Oberschlesische Frage im Deutschen und Polnischen Schriftum von 1919-1921. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 201-212  szczegóły 
539.artykuł: Szopa Edward: Depozyt myśli i uczuć. Katolik 1989 nr 2 s. 8 (spraw. ze spotkania Klubu Literatów "Krąg" w Warszawie poświęconego dy...) szczegóły 
540.artykuł: Szpakowska-Mądzik Irena: Utalentowani gimnazjaliści. Ikar 1996 nr 2 s. 35 (życie literackie Kielecczyzny w latach trzydziestych XX wieku...) szczegóły 
541.artykuł: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja chłpstwa w prozie międzywojennej. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 89-103  szczegóły 
542.artykuł: Śpiewak Paweł: Doświadczenie totalitaryzmu. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 112-125 (m.in. nt. doświadczenia zagrożenia totalitaryzmem w literaturze dwudzi...) szczegóły 
543.artykuł: Środy Literackie. Sprawozdania. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 128-130 (spraw. z imprez wileńskich; przedr. z czas. Środy Literackie (W...) szczegóły 
544.artykuł: Terekhina Vera: Avtografy pol'skikh pisatelejj v biblioteke Vladimira Majakovskogo. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 285-290 (nt. polskich książek w zbiorach prywatnej biblioteki Władimira Majkows...) szczegóły 
545.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 15 (rys. pt. "Karnawał literacki" z karykaturami pisarzy: Tadeusz Boy-Żele...) szczegóły 
546.artykuł: TOM: Antykwariat. Plus Minus 1996 nr 5 s. 19 (nt. bibliofilskich druków Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki...) szczegóły 
547.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Rola Towarzystwa "Dźwignia" w życiu kulturalnym Sieradza w latach 1916-1921. Siódma Prowincja 1995 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
548.artykuł: Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego. x ([w ks.:] Karol Szymanowski. Korespondencja. T. 4: 1932-1937. Kraków 20...) szczegóły 
549.artykuł: Tworek Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Polsce międzywojennej (w świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 291-298  szczegóły 
550.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
551.artykuł: Uliasz Stanisław: Fascynacje kresowo-ziemiańskie w popularnej powieści dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 87-103  szczegóły 
552.artykuł: Urbanek Mariusz: Rząd dusz. Wprost 1992 nr 21 s. 24-25  szczegóły 
553.artykuł: Urbankowski Bohdan: Literatura i legenda roku 1920. Biuletyn Literacki 2000 s. 19-29 (nt. poezji roku 1920...) szczegóły 
554.artykuł: Urbankowski Bohdan: Poezja i legenda wojny o niepodległość. Biuletyn Literacki 1996 nr 13 s. 3-11 (poezja roku 1920 - m.in. reportażowa, religijna...) szczegóły 
555.artykuł: Urbankowski Bohdan: Zbuntowani poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 13-17 (dot. poetów Kwadrygi, z fragm. wierszy; tekst wygł. na sesji "Warszawa...) szczegóły 
556.artykuł: Urbanowski Maciej: Poza "bebechowatością" (kilka uwag o "literaturze czystej"). Fronda 1998 nr 11/12 s. 232-239 (nt. nurtu tzw. literatury "czystości" w zakresie formy i przesłania id...) szczegóły 
557.artykuł: Walczak Dorota: Międzywojenna wieża Babel. Arkusz 1993 nr 18 s. 1 (język poezji dwudziestolecia...) szczegóły 
558.artykuł: Walkusz Jan: Działalność naukowo-literacka duchowieństwa diecezji chełmińskiej okresu międzywojennego. Rocznik Gdański 1994 t. 54 s. 55-77 (m.in. Bernard Sychta, Leon Heyke, Paweł Wojciech Nagórski...) szczegóły 
559.artykuł: Warzecha Izabela: Mickiewiczowskie Wilno (1919-1939). O obecności Adama Mickiewicza w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna. Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 73-88  szczegóły 
560.artykuł: Warzecha Izabela: Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 115-133  szczegóły 
561.artykuł: Waszczuk Witold: Poetae lauereati. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 123-130 (historia przyzn. Nagrody literackiej miasta Lwowa im. Kornela Ujejskie...) szczegóły 
562.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Poezja, wciąż dwudziestego wieku. O synchronii i diachronii. Nawias 2003 nr 2 s. 100-119 (nt. periodyzacji polskiej poezji XX wieku...) szczegóły 
563.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Pisarz, instytucje, państwo. Autograf 1990 nr 4/5 s. 67 (nt. związków twórczych, mecenatu państwa, statusu finansowego pisarzy...) szczegóły 
564.artykuł: Wiącek Tadeusz: W minionym stuleciu. Ziemia pisarzy /7/. Ikar 2001 nr 10 s. 4-5 (dot. pisarzy:...) szczegóły 
565.artykuł: Wiegandt Ewa: Arcydzieło trwałe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 40-43 (nt. zrodzonych z awangardy arcydzieł...) szczegóły 
566.artykuł: Wierciński Adam: Księstwo Literackie. Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 43 (szkic nt. pisarzy polskich tworzących i żyjących na Litwie...) szczegóły 
567.artykuł: Wierciński Adam: Księstwo Literackie. Tydzień 1992 nr 32 s. 16 (nt. pisarzy tworzących na Litwie...) szczegóły 
568.artykuł: Wierciński Adam: Od poezji społecznej do katastrofizmu. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 28 s. 115-142 (nt. "Żagarów"...) szczegóły 
569.artykuł: Wilczyński Leszek: Konkurs na powieść zorganizowany przez Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (1937-1939). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 65-72 (dot. przebiegu konkursu; przyznano wyłącznie drugą nagrodę, zaginionej...) szczegóły 
570.artykuł: Wilgusiewicz Władysław: VIII Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Semper Fidelis 2003 nr 1 s. 6-9 (m.in. nt. absolwentów i nauczycieli z pierwszych dziesięcioleci istnie...) szczegóły 
571.artykuł: Wilmański Jerzy: Wymioty Kościuszki (Arkadyjska wizja międzywojnia). Trybuna 1997 nr 45 s. 8 (felieton...) szczegóły 
572.artykuł: Winczer Pavel: Pol'skij vyskum domacej a europskej avantgardy. Slavia 1991 z. 1 s. 43-58  szczegóły 
573.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Kraków w szopce. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
574.artykuł: Wodecki Wiesław: Nikt nie wie, gdzie jest grób poety. Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z III s. 4 (nt. nieznanych miejsc pochówku poetów: Mieczysława Bronsztejna, Konsta...) szczegóły 
575.artykuł: Wójcik Maria: Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Mariówce Opoczyńskiej w latach 1921-1936. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 533-555 (m.in. nt. Grupy Literackiej powstałej w 1921 r. w celu rozwijania zdol...) szczegóły 
576.artykuł: Wójcik Tomasz: Skamandrycki "postój w Paryżu". Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 79-89 (nt. spotkania się Skamandrytów w Paryżu jesienią 1939 r., także nt. ob...) szczegóły 
577.artykuł: Wróbel Elżbieta: Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej. Rekonesans badawczy. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 195-217  szczegóły 
578.artykuł: Wrzesiński Wojciech: O kulturze Olsztyna w latach 1920-1939. x nr s. ([w ks. zb.:] Olsztyn 1353-2003. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Ac...) szczegóły 
579.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
580.artykuł: Wyka Marta: Projekt dwudziestolecia. Kresy 1995 nr 23 s. 49-53  szczegóły 
581.artykuł: Wysocka Barbara: "Duch publicystyki społecznej versus estetyka czysta". O krytyce literackiej Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 305-315  szczegóły 
582.artykuł: Wysocka Barbara: Działalność kulturalna stowarzyszeń społecznych w Wielkopolsce w latach 1919-1939. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1990 t. 17 z. 2 s. 31-54  szczegóły 
583.artykuł: Wysocka Barbara: Literatura i teatr: Życie literackie. Twórczość literacka. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
584.artykuł: Wysocka Barbara: Nagrody literackie miasta Poznania 1929-1938. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 3 s. 322-332 (o Nagrodzie Literackiej Miasta Poznania im. J. Kasprowicza...) szczegóły 
585.artykuł: Wysocka Barbara: "Wygnańcy", "napływowi autochtoni", "echt poznaniacy". Inteligencja w życiu kulturalnym Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 2 s. 107-119 (dotyczy m.in. środowiska literackiego...) szczegóły 
586.artykuł: Wzorek Anna: O międzywojennej prozie popularnej. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2001 nr 3 s. 117-136  szczegóły 
587.artykuł: Zachciał Iwona: Książka polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 52-70  szczegóły 
588.artykuł: Zagańczyk Marek: Domek w Kołominie. Scena 1989 nr 10 s. 34-36 (nt. działalności w Warszawie klubu literackiego "Domek w Kołominie"...) szczegóły 
589.artykuł: Zapert Tomasz Zbigniew: Pączki literackie. Życie 2002 nr 32 s. 2 (nota nt. cukierni Władysława Zagoździńskiego w Warszawie odwiedzanej p...) szczegóły 
590.artykuł: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie [fragm.:] O wydawcach i pisarzach. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 27  szczegóły 
591.artykuł: Zawada Andrzej: Literatura II Rzeczypospolitej. Odra 1999 nr 12 s. 76-83  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (nota...) szczegóły 
592.artykuł: Zawistowska Władysława: Kobieta żydowska w literaturze polskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 10 s. 24 (nt. prelekcji Bożeny Umińskiej "Kobieta żydowska w literaturze polskie...) szczegóły 
593.artykuł: Zawistowska Władysława: Wątki żydowskie u skamandrytów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 14 s. 25 (nt. prelekcji Aliny Molisak nt. działalności grupy literackiej "Skaman...) szczegóły 
594.artykuł: Zaworska Helena: Odzyskany śmietnik. Gazeta Wyborcza 1993 nr 3 s. 9 (polityka w literaturze 1918-1939...) szczegóły 
595.artykuł: Zbyszewski Wacław A.: Skamandryci. x 2000 ([w ks.:] Wacław A. Zbyszewski: Gawędy o ludziach i czasach przedwojenn...) szczegóły 
596.artykuł: Zgorzelski Czesław: O Wilnie, Lublinie i fascynacjach romantyzmem. Znak 1993 nr 12 s. 36-47 (wyw. nt. literatury dwudziestolecia wobec romantyzmu; rozm. Arkadiusz ...) szczegóły 
597.artykuł: Ziątek Zygmunt: SSSR v pol'skikh putevykh ocherkakh (1920-1942). Novaja Pol'sha 2002 nr 4 s. 9-13 (dot. następujących autorów: Jan Berson, Tadeusz Błeszyński, Henryk Kor...) szczegóły 
598.artykuł: Zielińska Elżbieta: Ludwik Zalewski. Pracownia 1989 nr 1 s. 51-53 (biogr., życie literackie i działalność wydawnicza...) szczegóły 
599.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Z badań nad polskim środowiskiem literackim na Ukrainie radzieckiej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 61-70  szczegóły 
600.artykuł: Zydler Mieczysław: "Niechciane" miasto. Pomerania 1999 nr 6 s. 46-47 (nt. stosunku pisarzy do Gdyni w okresie międzywojennym...) szczegóły 
601.artykuł: Żarnowski Janusz: Inteligencja polska 1918-1945. Wiadomości Historyczne 1997 nr 1 s. 8-18 (zawiera uwagi o literatach...) szczegóły 
602.artykuł: Żebrowska Krystyna: Skamandryci wobec romantyzmu. Życie Warszawy 1994 nr 91 s. 18  szczegóły 
603.artykuł: Żuliński Leszek: Trudna niepodległość. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 12 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
604.artykuł: Żurawska J.: Il futurismo italiano in Polonia negli anni venti. x 1986 ([w czasopiśmie:] Srumenti Critici (Torino) 1986 nr 1 s. 137-166...) szczegóły 
605.artykuł: Żylińska Jadwiga: Gdzie są panie z tamtych lat?. Zadra 1999 nr 1 s. 12-13 (wspomnienia osobiste dotyczące zapomnianych pisarek, m.in. związanych ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: "Literatura wobec Powstań Śląskich" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Literatura wobec powstań śląskich. Śląsk 2001 nr 7 s. 14 (omówienie referatów Tadeusza Kijonki, Mariana Kisiela, Jacka Lyszczyny...) szczegóły 
607.impreza: "Międzywojenna poezja wileńska. Środowisko i twórczość" - konferencja międzynarodowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 24-35 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Zięba Michał: Międzywojenna poezja wileńska. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 190-193 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiersze w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Ossowski Jerzy S.: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 748-751  szczegóły 
608.impreza: "Polacy w Rosji 1914-1921. Rekonesans" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 330-332 (sprawozdanie...) szczegóły 
609.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
610.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
611.impreza: "Skamander" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 78 (nota...) szczegóły 
612.impreza: "Stulecie skamandrytów" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: "Skamander" - przedwojenny "Brulion"?. Rzeczpospolita 1994 nr 287 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Stulecie skamandrytów. Rzeczpospolita 1994 nr 285 s. 6 (art. przed sesją...) szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Stulecie skamandrytów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 6  szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: "Stulecie skamandrytów". Sesja naukowa w Krakowie (8-9 XII 1994). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 284-285  szczegóły 
613.impreza: Tożsamość kulturowa wsi polskiej - sesja (1995).  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie kulturalne wsi sieradzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1995 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
614.impreza: "Życie kulturalne Wileńszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pod niebem prawd tak żywych, że aż legendarnym". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 141 s. 6 (spraw....) szczegóły 
recenzja: Piotrowicz Wojciech: Jako otwarty skarb.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 1  szczegóły 
615.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
616.impreza: "Żydzi Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym" - wystawa (1998). (m.in. twórczość literacka, teatralna, czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Siennicka Mariola: Żydzi Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 4 s. 397-401  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
617.artykuł: Kolińska Krystyna: Wojna pójdzie bokiem. Polityka 2003 nr 36 s. 68-69 (dot. ankiety przeprowadzonej przez redakcję w 1939 nt. kształtu Polski...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
618.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
619.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. 1999 (T. 2, 1999, 494 s. Edward Balcerzan: Bruno Jasieński i futurystyczne t...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
620.artykuł: Biernacki Andrzej: Erazm Jerzmanowski i jego fundacja. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 329-380 (historia fundacji i nagrody (w latach 1915-1938)...) szczegóły 
621.artykuł: Wilgusiewicz Władysław: VIII Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Semper Fidelis 2003 nr 1 s. 6-9 (m.in. nt. absolwentów i nauczycieli z pierwszych dziesięcioleci istnie...) szczegóły 
622.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wolność jak miłość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 117-120 (doświadczenie komunizmu m.in. biografiach Tadeusza Boya-Żeleńskiego, S...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
623.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 2001 ([Wstęp]. * Tyrmand [Leopold]. Ojciec [Stefan Kisielewski]. Nursik ty m...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 8 s. 64-65 (nota...) szczegóły 
624.książka: Stempowski Jerzy: Szkice literackie. 1988 (T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. 1929-1941: Czytelnik o krytyce. ...) szczegóły 
625.książka: Wyka Marta: Punkty widzenia. Szkice krytyczne. 2000 (Wprowadzenie. * Legendy nowoczesności [Czesław Miłosz: Legendy nowocze...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z ery polodowcowej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 164 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
626.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Ziemiaństwo kreatorem kultury. Niepodległość i Pamięć 2002 nr 1 s. 119-124 (nt. pisarzy wywodzących się z ziemiaństwa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
627.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
628.recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
629.recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
630.recenzja: Drzewucki Janusz: Idee, postawy, anachronizmy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 41 s. 12  szczegóły 
631.recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
632.recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
633.recenzja: Kosiński Krzysztof: Więź 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
634.recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 233  szczegóły 
635.recenzja: Lubczyński Krzysztof: Postawy Polaków. Dziś 2000 nr 1 s. 132-133  szczegóły 
636.recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
637.recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
638.recenzja: Masłoń Krzysztof: Czy są Góry Świętokrzyskie. Plus Minus 1998 nr 14 s. 15  szczegóły 
639.polemika: Mencwel Andrzej: Faul. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 42-43  szczegóły 
640.recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
641.recenzja: Szacki Jerzy: Polski wiek XX. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
642.recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
643.polemika: Szaruga Leszek: Roztopy. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 52-55  szczegóły 
644.polemika: Szaruga Leszek: Są faule.... Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 43  szczegóły 
645.recenzja: Śpiewak Paweł: Nowoczesność i wewnętrzna dojrzałość. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 94-98  szczegóły 
646.recenzja: Wegrzyniak Rafał: Postęp bez snobizmu. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 147-159  szczegóły 
647.recenzja: Zychowicz Jacek: Sensy z potopu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 10  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
648.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
649.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
650.książka: Biała Alina: W kręgu polskich mitów literackich. Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. 2000 ([O poetyce mitu]. * Wstęp. * Neomitologizm [jako metoda artystyczna wy...) szczegóły 
651.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
652.książka: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. 1999 (Wstęp. * Historia: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) [cechy post...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: (kg): Polowanie na myśliwych. Forum Akademickie 2000 nr 6 s. 62  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Włodzimierza Boleckiego "Dezynfekcja prądów europejskich". Pogranicza 2000 nr 5 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: Pogrzebaczem go!. Gazeta Wyborcza 2001 nr 99 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Polujący w sezonie ochronnym. Odra 2000 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
653.książka: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1994 (Jan Jakóbczyk: Sztuka i życie, czyli o naczelnej figurze krytycznolite...) szczegóły 
recenzja: Bondkowska Magdalena: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 39 (nota...) szczegóły 
654.książka: Dutka Czesław P.: Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje. 1999 (Wstęp. * I. Kultura literacka: Kultura literacka: regionalność i role ...) szczegóły 
recenzja: Mirkiewicz Beata: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 129-130  szczegóły 
655.książka: Gawliński Stanisław: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. (Od autora. - Wśród prozaików: Teoria powieści Witkacego [Stanisława Ig...) szczegóły 
656.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
657.książka: Jan Błoński ...i literatura XX wieku. ([Zbiór studiów i szkiców dedykownych prof. Janowi Błońskiemu z okazji ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 173-174 (nota...) szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
658.książka: Kozmin Zdenek: Struktury. 1995 ([Passim o polskich pisarzach: Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białosz...) szczegóły 
659.książka: Kukurowski Stanisław: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981. 1995  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
660.książka: La litterature polonaise du XXe siecle. Textes, styles et voix. 2000 ([Zawiera:] Hanna Konicka, Helene Włodarczyk: Preface. * I. Au-dela des...) szczegóły 
661.książka: Lam Andrzej: Lupus in fabula. Szkice literackie. 1988 (Role pisarza: Jak dzielić literaturę na okresy? [zag. periodyzacji lit...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Tadeusz: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 6 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Świat Książki 1989 nr 6 s. 5  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Wojciech: Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Kurier Polski 1989 nr 40 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Kurier Polski 1989 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 40-42  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Kultura [Warszawa] 1988 nr 50 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: O dialogu i jeszcze o czymś. Życie Literackie 1989 nr 15 s. 12 (z fot. A. Lama...) szczegóły 
662.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Ściągawka z polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 6  szczegóły 
recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Nowy leksykon literacki. Śląsk 2001 nr 6 s. 76  szczegóły 
663.książka: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. 2003 (Marian Kisiel, Paweł Majerski: Słowo wstępne. * Włodzimierz Wójcik: [G...) szczegóły 
664.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
665.książka: Łobodowski Józef: Worek Judaszów. 1995 ([Felietony drukowane w tygodniku Wiadomości w latach 1970-1980:...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: ...suchej nitki. Twórczość 1996 nr 6 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Archiwalia warte lektury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska-Ożóg Alicja: Być zawodowym "czepiradłem". Fraza 1995 nr 10 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Worek Judaszów. Życie z Książkami 1998 nr z 22 X s. 12  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Nazwiska i osoby. Strony 1995 nr 5 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Worek z dziurami. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Zbigniew: Utwory nieznane. Myśl Polska z Książką 1999 nr 1 s. 2  szczegóły 
666.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
667.książka: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. 2001 ([dedykacja:] Naszej Kochanej Profesor Alinie Brodzkiej w siedemdziesią...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
668.książka: Mencwel Andrzej: Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. 1997 (Czego potrzebują Polacy? [wstęp]. - I. Poza "weselem" i "snem o potędz...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: "Trzecie miejsce". Twórczość 1998 nr 9 s. 101  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Idee, postawy, anachronizmy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 41 s. 12  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Krzysztof: Więź 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 233  szczegóły 
recenzja: Lubczyński Krzysztof: Postawy Polaków. Dziś 2000 nr 1 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czy są Góry Świętokrzyskie. Plus Minus 1998 nr 14 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szacki Jerzy: Polski wiek XX. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Nowoczesność i wewnętrzna dojrzałość. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Wegrzyniak Rafał: Postęp bez snobizmu. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 147-159  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Sensy z potopu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 10  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Roztopy. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 52-55  szczegóły 
polemika: Mencwel Andrzej: Faul. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 42-43  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Są faule.... Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 43  szczegóły 
669.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
670.książka: New perspectives in twentieth-century Polish literature. Flight from martyrology. 1992 (Stanisław Eile: Introduction. * Adam Czerniawski: A poetical political...) szczegóły 
recenzja: Gomori George: The Slavonic and East European Review 1994 t. 72 nr 4 s. 730-731  szczegóły 
671.książka: Nycz Ryszard: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. 2001 (Wprowadzenie: Literatura jako trop rzeczywistości. * Część pierwsza: "...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły 
672.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
673.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
674.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
675.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
676.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 1996 (Od Autorki. Życie towarzyskie i uczuciowe - Leopold Tyrmand. Ojciec - ...) szczegóły 
recenzja: Dworak Tadeusz: Od Tyrmanda do Struga. Myśl Polska 1997 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: E.S.: Co nie jest biografią... Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 I s. 3  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Portrety w sepii. Śląsk 1997 nr 10 s. 76  szczegóły 
recenzja: J.R.K.: Literackie reportaże Joanny Siedleckiej. Rzeczpospolita 1997 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak było naprawdę?. Rzeczpospolita 1996 nr 303 s. 27  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
recenzja: Siedlecka Joanna: Pamięć jest formą miłości. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19 (Wyw. nt. bohaterów "Wypominków"; z fot. Joanny Siedleckiej; rozm. Kazi...) szczegóły 
recenzja: Szletyńska Maria: "Prywatność publiczna". Polityka 1997 nr 13 s. 50 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
677.książka: Siedlecka Joanna: Wypominków ciąg dalszy. 1999 (Przyjaciel wesołego diabła - Kornel Makuszyński. Dwa pogrzeby poety - ...) szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Zwis myśli. Polityka 2000 nr 7 s. 93  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czyściec niepamięci. Plus Minus 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
polemika: Chociłowski Jerzy: Plus Minus 2000 nr 5 s. D8 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Sprawić przyjemność cieniowi. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nowicki Maciej: Plotkarka. Życie 2000 nr 31 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wypominki. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Życie 2000 nr 8 s. 8  szczegóły 
678.książka: Stempowski Jerzy: Klimat życia i klimat literatury. 1948-1967. 2001 ([W stosunku do wyd. 1. poszerzone o:] Przeglądając słownik sowiecki. D...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: 007 krytyki polskiej. Przekrój 2002 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Czytelnik prawdziwy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 51/52 s. 29  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2002 nr 1 s. 55-56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sumienie literatury. Newsweek 2001 nr 14 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Timoszewicz Jerzy: Oddalić się od zgiełku. Przekrój 2002 nr 4 s. 63 (wyw.; rozm. K.T.; nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Literatura okresu chaosu. Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 167-171  szczegóły 
679.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
680.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
681.książka: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi... * Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380 (not....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
682.książka: Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach. 1997 ([Wstęp]. * [Zawiera referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z per...) szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Literatura pod koniec wieku. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 27 s. 2  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Między przełomem a tradycją. O literaturze w końcu wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 189-191  szczegóły 
683.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
684.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
685.artykuł: Balcerzan Edward: Wieszcz pisze. Gazeta Wyborcza 1998 nr 130 s. 12-13 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza w literaturze polskiej XX wieku,...) szczegóły 
686.artykuł: Gizella Jerzy: Literatura wobec wojny polsko-bolszewickiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 1, 9  szczegóły 
687.artykuł: Gładysz Antoni, Szaraniec Lech: Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1922-1996. Siedemdziesiąt pięć lat ciągłości i zmiany. Ziemia Śląska 1997 t. 4 s. 123-143 (m.in. nt. literatury i teatru...) szczegóły 
688.artykuł: Kłoskowska Antonina: Przełomy i kontynuacje w kulturze po 1918 r. i po 1989 r.. Nauka 1994 nr 1 s. 31-48 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
689.artykuł: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Arkusz 1994 nr 29 s. 3 (o małej liczbie pisarek w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ws...) szczegóły 
690.artykuł: Kurowicki Jan: Odmiany prowincjonalizmu. Dziś 1993 nr 3 s. 93-99 (m.in. w literaturze; głównie na przykładzie utworów XX-lecia międzywoj...) szczegóły 
691.artykuł: Mencwel Andrzej: Wobec Rosji - splot czy gwałt?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 23-35 (nt. kulturalnych i ideowych postaw wobec Rosji w literaturze polskiej;...) szczegóły 
692.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
693.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
694.artykuł: Ostrowski Janusz: Śmierć w katedrze, czyli pokolenie konserwatywno-rewolucyjnego nihilizmu. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 202-210 (nt. sytuacji polityczno-kulturowej w Polsce; m.in. dot. pisarzy: Tadeu...) szczegóły 
nawiązanie: Gniazdowski Andrzej: Cierpienia młodego Vadera. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 223-225  szczegóły 
polemika: Michalski Cezary: Ogólne zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 212-221 (dot. m.in. tekstu Andrzeja Horubały "Lustrowanie Gombrowicza", na któr...) szczegóły 
695.artykuł: Rosner Edmund: Z rozważań o literaturze zaolziańskiej. Śląsk 1997 nr 11 s. 46-47 (od 1920 do współczesności...) szczegóły 
696.artykuł: Sikora Władysław: Pokoleniowe rytmy literackie. Śląsk 1997 nr 11 s. 47 (literatura na Zaolziu od 1920 do współczesności...) szczegóły 
697.artykuł: Wiącek Tadeusz: W minionym stuleciu. Ziemia pisarzy /7/. Ikar 2001 nr 10 s. 4-5 (dot. pisarzy:...) szczegóły 
698.artykuł: Wittlin Halina: Skamandryci w Nowym Jorku. Z Haliną Wittlin rozmawia Anna Frajlich. Więź 1990 nr 11/12 s. 106-116 (dotyczy wojennych losów pisarzy: Stanisław Baliński, Jan Lechoń, Julia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
699.artykuł: Martuszewski Zbigniew: [Sławomir] Mrożek, [Witold] Gombrowicz, [Bogusław] Schaeffer - trzy granice, trzy przepaście. Undergrunt 2002 nr 5 s. 126-131  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
700.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
701.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
702.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
703.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
704.książka: Chruszczyński Andrzej: Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Część I. Na fali przyboju. 1998 (1. Ustalenia wstępne. 2. Harmonia discordantium [dotyczy twórczości po...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 158 (notka...) szczegóły 
705.książka: Koryl Janusz: Nowe oblicza poezji polskiej. 1996 (Słowo wstępne. - U źródeł antytradycjonalizmu [futuryzm, dadaizm, awan...) szczegóły 
706.książka: Kryszak Janusz: Rzeczywistość trzecia. 1997 (Rzeczywistość trzecia [wstęp]. - Zmysł konstrukcji - zmysł koordynacji...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Rzeczywistość literatury. Rzeczpospolita 1997 nr 295 s. 28  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: "Rzeczywistość trzecia" Janusza Kryszaka. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: K.Ć.: Odra 1997 nr 9 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Literatura: nucleus bytu. Śląsk 1998 nr 8 s. 76  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 752-755  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 128 (notka...) szczegóły 
707.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
708.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Odra 2002 nr 5 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: O emigrantach. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura emigracyjna i sztuka krytyki. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 6  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Znakomity słuch do poezji. Undergrunt 2002 nr 7 s. 186-189 (z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
709.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
710.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
711.książka: Sławiński Janusz: Przypadki poezji. 2001 (Włodzimierz Bolecki: Wstęp. - I.: Semantyka poetycka Leśmiana [dot. re...) szczegóły 
712.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
713.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
714.artykuł: Barańczak Stanisław: Skamander after Skamander (The postwar path of the prewar Polish pleiade). Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 331-362  szczegóły 
715.artykuł: Górywoda Anna: Formy muzyczne w liryce. Na przykładzie wybranych wierszy dwudziestowiecznych poetów polskich. Suplement 2002 nr 1 s. 4-12 (dot. m.in. utworów poetów: Jan Lechoń, Józef Czechowicz, Barbara Dziek...) szczegóły 
716.artykuł: Rybka Małgorzata: Dwudziestowieczny horacjanizm polski - zbliżenia i dialogi. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 87-111 (m.in. w twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Ginc...) szczegóły 
717.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Poezja, wciąż dwudziestego wieku. O synchronii i diachronii. Nawias 2003 nr 2 s. 100-119 (nt. periodyzacji polskiej poezji XX wieku...) szczegóły 
718.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
719.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
720.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
721.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
722.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
723.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
724.książka: Stabro Stanisław: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - Samotność intelektualisty: Samotność intelektualisty....) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Intelektualista po polsku. Odra 2003 nr 4 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
725.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
726.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy w prozie polskiej po 1939 roku (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 11-23 (m.in. w twórczości pisarzy: Leopold Buczkowski, Andrzej Chciuk, Tadeus...) szczegóły 
727.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 109-114  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Esej i kultura rozmowy. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 134-136 (nawiązanie do wstępu do antologii: Four decades of Polish essays. Evan...) szczegóły 
728.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
729.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
730.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
731.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
732.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
733.książka: Urbanowski Maciej: Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - I: Osobowość Dwudziestolecia [Wiesław Paweł Szymański...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Partyzant humanizmu. Topos 2003 nr 4/5 s. 239 (z notą o autorce recenzji, s. 260...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 3/4 s. 80  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Maciej Urbanowski "Oczyszczenie". Śląski Wawrzyn Literacki 2003 (2002) s. 61-69 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Macieja Urbanowskiego i Krzyszt...) szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Oczyszczenie jako kategoria krytycznoliteracka. Fraza 2003 nr 1/2 s. 277-280  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Potrzeba oczyszczania. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: Czystość literatury. Rzeczpospolita 2003 nr 200 s. A8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
734.artykuł: Nawrocki Witold: Literatura a polityka. Dziś 2003 nr 8 s. 52-59 (dot. odzwierciedlenia sytuacji politycznej w literaturze polskiej, m.i...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
735.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
736.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
737.książka: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998. 1998 (M.in. dokumenty dotyczące życia literackiego, wydawnictw, zagadnień te...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
738.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: Baszkowski Andrzej: Społeczny ruch kulturalny na Kujawach Zachodnich. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1993 t. 12 (1985/1986) s. 35-45 (m.in. nt. życia lit. i teatr. regionu oraz czasopiśmiennictwa, inf. ta...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowy Sącz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
740.artykuł: Aleksander Tadeusz: Życie umysłowe w międzywojennym Nowym Sączu. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 62-77 (dot. m.in. życia literackiego, szerzej o działalności Gromady Literack...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
741.artykuł: Ratajczak Józef: Zapiski z Poznaniem w tle. Kronika Miasta Poznania 1995 nr 4 s. 7-26 (życie literackie miasta w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześni...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
742.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
743.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Prasa polska. II. Środowisko literackie [dot. m.in...) szczegóły 
744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łoboz Małgorzata: Profetyzm i kaznodziejstwo - estetyczne wyznaczniki języka perswazji w "Głosie św. Franciszka". Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 37-54 (literatura dewocyjna - fabularne teksty narracyjne oraz publicystyczn...) szczegóły 
745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolińska Krystyna: Wojna pójdzie bokiem. Polityka 2003 nr 36 s. 68-69 (dot. ankiety przeprowadzonej przez redakcję w 1939 nt. kształtu Polski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w latach Drugiej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
747.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Pokłosie językowe kowieńskiego konkursu na nowelę. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 67-84 (nt. poziomu oraz osobliwości językowych utworów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
748.artykuł: Stroński Henryk: Wzlot i upadek. Krynica 1994 nr 2 s. 15-17 (dot. m. in. prasy w języku polskim wydawanej po utworzeniu na Ukrainie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
749.książka: Polacy w Azerbejdżanie. 2003 ([Zawiera m.in.:] Rauf Farman Badirbejli: Początki stosunków azerbejdża...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
750.książka: Kuczyński Krzysztof A.: Między Renem a Wisłą. Studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych. 2002 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Societas Jablonoviana [dot. historii i działal...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska-Nieborak Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 240-242  szczegóły 
recenzja: Obrączka Piotr: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
751.książka: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja. Historia, kultura, literatura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Podział polityczny i kulturowe zbliżenie:...) szczegóły 
752.książka: Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur. Praca zbiorowa. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wiktoria Tichomirowa: Rzeczywistość językowa i pozaję...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
753.książka: Polish-Swedish literary contacts. A symposium in Warsaw september 22-26 1986. 1988 ([Zawiera:] Maria Janion: Skald as a romantic poet. - Janina Kamionka-S...) szczegóły 
754.książka: Uggla Andrzej Nils: Sverige och polska skalder. Fran Mickiewicz till Miłosz. 1990 ([Recepcja w Szwecji twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza ora...) szczegóły 
recenzja: Attius Hakan: x 1990 ([w czasopiśmie:] Vasterbottens-Kuriren (Umea) 1990 z 21 VIII [i...) szczegóły 
recenzja: Bostrom Elsa: x 1990 ([w czasopiśmie:] Hufvudstadsbladet [Finlandia] 1990 z 29 XII [i...) szczegóły 
recenzja: Gruszczyńska Ewa: Polscy poeci w Szwecji. Ex Libris 1991 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: [Mamoń Bronisław] BM: "Szwecja a polscy poeci". Tygodnik Powszechny 1990 nr 30 s. 8  szczegóły 
recenzja: Nag Martin: x 1990 (Friheten (Oslo) 1990 z 7 VII [informacja własna]...) szczegóły 
recenzja: Olszewski Henryk: Od Mickiewicza do Miłosza czyli o recepcji poezji polskiej w Szwecji. Życie i Myśl 1994 nr 1 s. 76-78  szczegóły 
recenzja: Svensson Marianne: x 1990 ([w czasopiśmie:] Upsala Nya Tidning (Uppsala) 1990 z 17 VIII [i...) szczegóły 
recenzja: Szwecja a polscy poeci. Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego 1991 r. 5 (1989/1990) s. 85-86 (przedruk z: Tygodnik Powszechny 1990 nr 30...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Polska poezja w Szwecji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Virgin Ivar: x 1990 ([w czasopśmie:] Svensk - Polsk Revy (Stockholm) 1990 nr 3 s. 2 ...) szczegóły 
recenzja: Wistrand Sten: x 1991 ([w czasopiśmie:] Nya Dagligt Allehanda (Stockholm) 1991 z 16 II...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Dwaj poeci wileńscy. Res Publica 1990 nr 10 s. 125-126  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
755.książka: Polska - Ukraina: partnerstwo kultur. 2003 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Od redaktora. - Bogusław Bakuła: Wpr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
756.książka: Skotnicka Gertruda: Dzieje piórem malowane. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży z okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. 1987  szczegóły 
757.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Lektury Kolumbów. Rozważania o prozie dla młodzieży dwudziestolecia międzywojennego. 1989 (Wstęp. - Między eklektyzmem a nowatorstwem [gł. o twórczości M. Buyno-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
758.artykuł: Noskowicz Marta: Kobiece demony - kobiece monstra. Okolice [Toruń] 2003 nr 2/3 s. 102-122 (nt. motywu kobiety demonicznej w polskiej literaturze ludowej i fantas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
759.artykuł: Chudziński Edward: Regionalizm w międzywojennej refleksji o literaturze (Przegląd świadectw krytycznych). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1994 t. 29/30 s. 105-122  szczegóły 
760.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literackie oblicza regionalizmu. x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
761.artykuł: Heller Michał: Kultura Śląska Cieszyńskiego. Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 81-89 (m.in. o pisarzach związanych z regionem: Zofii Kossak, Gustawie Morcin...) szczegóły 
762.artykuł: Szaraniec Lech: Od kultury ludowej do profesjonalnej. Śląsk 2002 nr 6 s. 46-49 (nt. rozwoju kultury regionu śląskiego w latach 20. i 30. XX wieku; m.i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
763.książka: Sobieraj Sławomir: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. 2003 ([Dot. związków twórczości pisarzy polskich i niemieckich z Mazurami ja...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
764.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
765.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
766.książka: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Tom 2. 2002 ([Materiały z sesji "Sztuczne raje? Używki w literaturze", Słupsk, 13-1...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
767.artykuł: Gradkowski Henryk: Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 11-24  szczegóły 
768.artykuł: Pajdzińska Anna: "Po ojczyźnie-polszczyźnie z różdżką chodzę..." Poezja a magia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 13-26 (dot. nawiązań do magii, zaklęć oraz konsekwencji wiary w sprawczą siłę...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
769.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Kto przeprosi chłopów. Dziś 2002 nr 11 s. 57-60 (dot. m.in. ujęcia chłopstwa w literaturze polskiej; nt. pisarzy: Maria...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
770.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
771.książka: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. 2001 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Między słowem a ciałem. * II. Słowo i ciał...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 141-142 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
772.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
773.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Widok orła białego. Literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922. Śląsk 2002 nr 6 s. 22-24 (dot. m.in. pisarzy: Wawrzyniec Hajda, Zofia Kossak, Kazimierz Ligoń, G...) szczegóły 
774.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Dramat pomniejszenia granic (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Odra 1989 nr 11 s. 42-49  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 302  szczegóły 
775.artykuł: Polechoński Krzysztof: Egzotyczna rewolucja (Polskie świadectwa bolszewickiego przewrotu w Azji w literaturze międzywojennej). Kresy 1994 nr 18 s. 147-156  szczegóły 
776.artykuł: Smołka Agata: Trudny powrót. Motyw powstań śląskich w polskiej prozie międzywojennej. Śląsk 1996 nr 5 s. 33-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
777.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
778.artykuł: Kaluta Izabela: Zestarzeć się wolno. Zadra 1999 nr 1 s. 37-40 (o kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncew...) szczegóły 
779.artykuł: Noskowicz Marta: Kobiece demony - kobiece monstra. Okolice [Toruń] 2003 nr 2/3 s. 102-122 (nt. motywu kobiety demonicznej w polskiej literaturze ludowej i fantas...) szczegóły 
780.artykuł: Pomarańska Renata: O wizerunkach kobiet w powieściach i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 197-205 (m.in. w twórczości Michała Choromańskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskieg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
781.książka: Pogonowska Ewa: Dzikie biesy. Wizja Rosji sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932. 2002 (Wstęp. * I. Contra spem sperantes [polska, rosyjska i europejska myśl ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 12 s. 51 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
782.artykuł: Gondowicz Jan: Teatr w więzieniu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 23 s. 7 (obraz ZSRR w relacjach osób podróżujących do tego kraju w dwudziestole...) szczegóły 
783.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
784.książka: Hadaczek Bolesław: Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice. 1993 ([Dot. twórczości pisarzy dwudziestolecia międzywojennego:] Leopold Buc...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Panorama Kresów. Plus Minus 1995 nr 35 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Kresy w antologii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 237-238  szczegóły 
recenzja: Jarzębowski Zbigniew: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 230-237  szczegóły 
recenzja: Oleski Łukasz: Szkice Legnickie 1994 t. 15 s. 225-227  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Scalanie literatury kresowej. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 191-104  szczegóły 
recenzja: Uliasz Stanisław: Powroty Kresów w literaturze. Akcent 1994 nr 2 s. 13-17  szczegóły 
785.książka: Sapa Dorota: Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988. 1998 (Wstęp. * I. Między polskością a ukraińskością - tradycja literacka: 1....) szczegóły 
786.książka: Uliasz Stanisław: Literatura Kresów - kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. 1994 (Uwagi wstępne. - Kresy jako fenomen kulturowy. Aksjologia przestrzeni ...) szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy - fenomen kulturowy. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy - fenomen kulturowy. Ogród 1994 nr 4 s. 376-378 (z notą o Stanisławie Dłuskim...) szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy jako fenomen kulturowy. Akcent 1996 nr 1 s. 149-151  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
787.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Krajobraz poetycki (Wilno w poezji międzywojennej). Magazyn Wileński 1990 15/16 17-8  szczegóły 
788.artykuł: Hadaczek Bolesław: Liryka kresowa. Rota 2000 nr 1/2 s. 40-44 (w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
789.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Homo faber, homo ludens, homo militans. Obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 30-46 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej głównie z okresu dwudziestol...) szczegóły 
790.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
791.artykuł: Szaruga Leszek: Kresy i pogranicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 5-21 (redefinicje pojęcia Kresów w wyniku przemian granic Polski i zmian ust...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
792.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
793.artykuł: Uliasz Stanisław: W kręgu interpretacji międzywojennych opowiadań myśliwskich. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 157-182  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
794.artykuł: Pajdzińska Anna: "Po ojczyźnie-polszczyźnie z różdżką chodzę..." Poezja a magia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 13-26 (dot. nawiązań do magii, zaklęć oraz konsekwencji wiary w sprawczą siłę...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
795.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
796.artykuł: Podlaszewska Katarzyna: Gdańsk w literarurze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 165-195  szczegóły 
797.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
798.książka: Rybicka Elżbieta: Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. ([Dot. problematyki urbanistycznej w literaturze oraz piśmiennictwie po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
799.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Ikonosfera miasta futurystycznego. Opcje 2001 nr 3/4 s. 70-76 (m.in.: Bruno Jasieński, Anatol Stern...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
800.książka: Topika wód i żeglugi. 1991 ([Materiały z konferencji nauk. "Topika wód i żeglugi w literaturze i p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
801.artykuł: Turo Krystyna: Relacje z morskich podróży jachtowych w latach 1918-1939. Nautologia 1994 nr 2 s. 18-27 (szerzej nt. twórcz. Mariana Zaruskiego i Andrzeja Bohomolca...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
802.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
803.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
804.książka: Janowski Sławomir: Świat wartości. Problematyka aksjologiczna w eseistyce Bolesława Micińskiego, Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza. 2002 (Wstęp. - I. Wokół problemów genologii eseju. II. Bolesław Miciński - k...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polityka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
805.książka: Gawliński Stanisław: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. (Od autora. - Wśród prozaików: Teoria powieści Witkacego [Stanisława Ig...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
806.książka: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii. 2001 ([Zawiera M.in.:] Piotr Nowaczyński: Słowo wstępne. * Paweł Kłoczkowski...) szczegóły 
recenzja: Babuchowski Andrzej: Na tropach wiary. W drodze 2001 nr 10 s. 96-98  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Klucz do labiryntu. Przegląd Powszechny 2003 nr 5 s. 156-159  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
807.artykuł: Balcerzan Edward: Poeci i Pan Bóg. Arkusz 1995 nr 1 s. 10-11 (poezja antyreligijna, areligijna i religijna w XX-leciu międzywojennym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ruiny (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
808.artykuł: Ligęza Wojciech: Ruiny w poezji emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 3 s. 30-33 (m.in. poetów Skamandra, Czesława Miłosza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
809.książka: Czapliński Przemysław: Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. 2001 (Szczeliny śmierci. * Mikrologi poetyckie: Śmierć, czyli świat bez dna ...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Mikrokosmos i sprawy ostateczne. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mytych Beata: Mikrologia umierania?. Fa-Art 2002 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 284-285  szczegóły 
recenzja: Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 99 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sikora Marek: Reszta jest milczeniem... Studium 2002 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Na początku jest śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 38  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
810.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa I (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
811.książka: Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa. 2000 (Maria Jolanta Olszewska, Jadwiga Zacharska: Słowo wstępne. * Dorota Ki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
812.książka: Panas Władysław: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. 1996 (Sacer: święty - przeklęty (Obraz judaizmu w literaturze polskiej drugi...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Literatura a rana. Twórczość 1998 nr 3 s. 113-116  szczegóły 
recenzja: Mizińska Jadwiga: Egzorcyzmowanie Binariusa. Kresy 1997 nr 31 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 112 (nota wydawnicza...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żydzi jako podmiot w literaturze polskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 22 s. 17  szczegóły 
recenzja: Żurek Sławomir: Atlantyda literatury polskiej. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 s. 233-237  szczegóły 
813.książka: Umińska Bożena: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku do 1939. 2001 (Wstęp: Materiał. Gender - społeczna konstrukcja płci. Antysemityzm - z...) szczegóły 
recenzja: Chmielewska Katarzyna: Kaskaderka. Midrasz 2002 nr 1 s. 50  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Rozważna i nieromantyczna. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 68-75  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Perfekcyjne wchłanianie. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
814.artykuł: Shmeruk Chone: "Mayufes": A Window on Polish-Jewish Relations. Polin 1997 t. 10 s. 273-286 (m.in. pieśni Żydów (mayufes) w literaturze polskiej okresu międzywojen...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
815.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
816.artykuł: Krywak Piotr: Nieprofesjonalne edycje literatury popularnej z lat osiemdziesiątych - wstępne wyniki badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 105-118 (dot. amatorskich i profesjonalnych przekładów współczesnych, angielski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
817.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szałagan Alicja: Książki biograficzne poświęcone pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśnie" Wydawnictwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 255-263 (rec. książek poświęconych pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
818.artykuł: Krywak Piotr: Nieprofesjonalne edycje literatury popularnej z lat osiemdziesiątych - wstępne wyniki badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 105-118 (dot. amatorskich i profesjonalnych przekładów współczesnych, angielski...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
819.książka: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst, kontekst, znak, znaczenie. 2001 (Teresa Świętosławska: Przedmowa. * Teresa Świętosławska: Dzieło litera...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
820.artykuł: Gradkowski Henryk: Wprowadzenie do liryki dwudziestolecia międzywojennego. Polonistyka 1988 nr 3 s. 208-19  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smulski Jerzy: Konwicki czytany dzisiaj. Twórczość 1995 nr 3 s. 109-111  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
822.książka: Gręzak Janina: Literatura dwudziestolecia. 1918-1939. 1994  szczegóły 
823.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Ściągawka z polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 6  szczegóły 
recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Nowy leksykon literacki. Śląsk 2001 nr 6 s. 76  szczegóły 
824.książka: Nowacka Teresa: Dwudziestolecie międzywojenne. 1996  szczegóły 
825.książka: Pietrzyk Dariusz: Literatura okresu miedzywojennego. 1994  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
826.artykuł: Gradkowski Henryk: Międzywojenna poezja awangardowa - propozycje interpretacyjne wybranych wierszy J. Przybosia i J. Czechowicza w kl. IV liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 25-32  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
827.książka: Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Sztuka czytania poezji. Arkusz 1996 nr 10 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 346 (notka...) szczegóły 
recenzja: Korulska Ewa: Poezja polska w latach 1918-1939. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 55  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak czytać poezję? (Udany podręcznik Edwarda Balcerzana). Rzeczpospolita 1996 nr 67 s. 25  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 4 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Opacki Ireneusz: Książka o międzywojennej poezji. Polonistyka 1996 nr 8 s. 569-571  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Lekcja polskiego. Sycyna 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja między kabaretem i apokalipsą. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Waszkuć Elżbieta: Opowieść o międzywojennej liryce - "Poezja polska w latach 1918-1939" E. Balcerzana. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 105-107  szczegóły 
828.książka: Nasiłowska Anna: Trzydziestolecie 1914-1944. 1997  szczegóły 
829.książka: Nasiłowska Anna: Trzydziestolecie 1914-1944. 1995  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Literatura życiorysów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 264 s. 15  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Epoka w pigułce. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 21  szczegóły 
830.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1996  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
831.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 1995 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Klimaty dwudziestolecia. Twórczość 1996 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Literatura w obrazach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Kira: Jak pokonać bryki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: (gf): Dwudziestolecie niepełne. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 27  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Jędras Marek: Pięknie i przyjemnie o miedzywojniu w literaturze polskiej. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 40  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bryk, czy nie bryk?. Życie Warszawy 1995 nr 176/177 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rudzki Grzegorz: "Dwudziestolecie L". Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: (Sm): Międzywojenna pigułka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 109 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Socha Natasza: Pauza w historii. Wprost 1995 nr 35 s. 67  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wokół dwudziestolecia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wiercinski Adam: O literaturze między wojnami. Strony 1995 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Jeszcze o "Dwudziestoleciu literackim". Odra 1996 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Noty [z tego cyklu:] Wmówienia historyczno-literackie. Strony 1996 nr 3/4 s. 75-76 (m.in. dot. Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, Kazimierza Przer...) szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Dwudziestolecie z felerami. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 91-95  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Lyra Franciszek: In pursuit of identity: the Polish-American immigrant autobiography. British and American Studies in Toruń 1996 t. 2 s. 147-162  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
833.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
834.wiersz: Za późno... Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 7 (wiersz opublikowany w miesięczniku młodzieży gimnazjum w Staszowie, "M...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bednarski Tadeusz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
835.książka twórcy: Bednarski Tadeusz Z.: Niedawne i najnowsze spotkania w Szczawnicy. [Fel.]. 1995 ([Fel. pośw. znanym kuracjuszom Szczawnicy, m.in. dot.: Jan Adamski, El...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
836.książka o twórcy: Markiewicz Henryk: Boy-Żeleński. 2001 ([Monografia życia i twórczości literackiej, przekładowej i publicystyc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
837.artykuł: Błoński Jan: Gombrowicz a literatura dwudziestolecia. Teatr 1993 nr 9 s. 8-10 (tekst wygł. na sesji towarzyszącej I Międzynarodowemu Festiwalowi Gomb...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
838.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Marginalia (Irenie Szymańskiej). Twórczość 1991 nr 2 s. 30-61 (wspomn. o poetach, których wiersze umieszczone zostały w antologii "Po...) szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
839.książka twórcy: Iwaszkiewicz Anna: Dzienniki. 1993 ([Dot. m.in. życia i twócz. Jarosława Iwaszkiewicza oraz życia kultural...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasieński Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
840.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Czy dlatego, że my się par example nie kochamy? O erotyce futurystycznej na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
841.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Na odzyskanym śmietniku. Gazeta Wyborcza 2001 nr 263 s. 20-22 (nt. powieści politycznych napisanych po odzyskaniu niepodległości w 19...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
842.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytka Aleksander: Patriotyczne strofy Konopnickiej. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
  Kurek Jalu
843.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matlingiewicz Michał: Dwa oblicza historiozofii - o katastrofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr 3] s. 129-136 (dot. także powieści: Tadeusz Rittner "Między nocą a brzaskiem. Duchy w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
844.artykuł: Sawicka Elżbieta: Tajemnica czasu. Czesław Miłosz w "Celi Konrada". Rzeczpospolita 1992 nr 139 dod. s. 5 (spraw. z Środy Literackiej z Czesławem Miłoszem zorg. w Wilnie 3 VI 19...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Najmrodzki Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
845.artykuł: [Wójcik Jerzy] (jw): Zwierszowana prawda Zdzicha. Gazeta Wyborcza 1990 nr 237 s. 2 (nt. rozprawy sądowej Z. Najmrodzkiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piętak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
846.artykuł: Nowakowski Józef: Piętak, żagaryści i kwadryganci. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 5 s. 8-21 (z not. o Stanisławie Piętaku i o Józefie Nowakowskim na s. 285...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rittner Tadeusz
847.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matlingiewicz Michał: Dwa oblicza historiozofii - o katastrofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 129-136 (dot. także powieści: Jalu Kurek "S.O.S. (Zbaw nasze dusze!)"...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wywiady (alfabet autorów)
848.wywiad: Michalski Cezary: Hodujmy róże!. Życie 2001 nr 15 s. 13-14 (nt. literatury polskiej XX w....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    książki o twórcy (alfabet autorów)
849.książka o twórcy: Maszewski Zbigniew: William Faulkner and Bruno Schulz. A Comparative Study. 2003 ([spis treści:] Introduction. Chapter I: The Provicial and the Universa...) szczegóły 
  Stern Anatol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
850.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Czy dlatego, że my się par example nie kochamy? O erotyce futurystycznej na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
851.książka twórcy: Kabaretiana. 2002 ([Wybór tekstów kabaretowych Juliana Tuwima - piosenek, skeczów, monolo...) szczegóły 
  Tyrowicz Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
852.książka twórcy: Tyrowicz Marian: Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. 1991 (Julian Maślanka: Lwów i jego pamiętnikarz. - Przedsłowie autora. - Par...) szczegóły 
recenzja: Tolu z Łyczakowa : Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 277  szczegóły 
recenzja: (WM): ?. Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 204-205 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
853.książka o twórcy: Stanisław Vincenz - humanista XX wieku. 2002 ((Pamięci Profesora Ryszarda Łużnego wytrawnego oraz wiernego czytelnik...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieniawa-Długoszowski Bolesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
854.książka o twórcy: Grochowalski Wojciech: Ku chwale Wieniawy. W 120 rocznicę urodzin. 2001 ([Biografia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, także nt. jego twórczoś...) szczegóły 
  Wittlin Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
855.książka twórcy: Wittlin Tadeusz: Ostatnia cyganeria. [Wspomn.]. 1989 ([Dot. środowiska artyst., w tym teatr. i lit. Wwy w okresie dwudziesto...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagórski Jerzy
856.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niewiadomski Andrzej: "Śmierć Parysa" - "poezja czysta" i katastrofa. Kresy 1995 nr 23 s. 68-78 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Zbyszewski Wacław A.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
857.książka twórcy: Zbyszewski Wacław A.: Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych. [Szkice]. 2000 ([Dot. im. życia literackiego dwudziestolecia międzywojennego; zawiera ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
858.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Żeromski i jego współcześni. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 175-177  szczegóły 
859.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barszcz Leszek: Oblicza Joanny Podborskiej. Polonistyka 2001 nr 10 s. 595-600  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
860.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
861.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
862.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
863.książka: Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. 2000 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Wojna, pokój i dusza poety [m.in. nt. wo...) szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Pochwała miłości. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 19 X s. 5, 11  szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 XI s. 9 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Hardy imperatyw. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Autoportret Orfeusza. Więź 2001 nr 5 s. 177-181  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Plotki na poziomie. Polityka 2001 nr 16 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Józef Wittlin, w ćwierćwiecze śmierci. Tygodnik Powszechny 2001 nr 9 s. 13 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Mój Wittlin. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: Żarliwość i uczciwość. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Okłot Michał: Piekło, słowa i tamaryszki. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 16 VIII s. 10  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 164 (nota...) szczegóły 
artykuł: Hartwig Julia: Miejsce przy oknie [z tego cyklu:] Wygnanie. Więź 2001 nr 7 s. 195-198 (fel. nt. wrażeń z lektury Józefa Wittlina; także wspomnienia autorki o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
864.książka: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Tom 2. 2002 ([Materiały z sesji "Sztuczne raje? Używki w literaturze", Słupsk, 13-1...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
865.artykuł: Grzybowska Krystyna: Przyszłość w teraźniejszości. Wprost 2001 nr 1 s. 24-26 (dot. tematyki futurologicznej m.in. w twórczości pisarzy: Richard Cald...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Faulkner William Cuthbert
    książki o twórcy (alfabet autorów)
866.książka o twórcy: Maszewski Zbigniew: William Faulkner and Bruno Schulz. A Comparative Study. 2003 ([spis treści:] Introduction. Chapter I: The Provicial and the Universa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
867.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Kroh Antoni: O Szwejku i o nas. 2002 ([Dot. powieści m.in. w świetle historii Czech, relacji polsko-czeskich...) szczegóły 
recenzja: Dobry Szwejk. Wprost 2003 nr 3 s. 96 (not....) szczegóły 
recenzja: Festiwal Literatury w Ołomuńcu. Zwrot 2003 nr 6 s. 60 (nota o prezentacji książki podczas IX Festiwalu Literatury w Ołomuńcu...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przekrój 2002 nr 45 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kroh Antoni: Kredens byłby pański. Rzeczpospolita 2002 nr 278 s. A14 (wywiad z autorem książki "O Szwejku i o nas"; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Kroh Antoni: Mieć i nie mieć. Książki 2002 nr 12 s. 55 (wyw. z autorem książki; rozm. Krzysztof Masłoń ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Szczęście po czesku i polskie fiołki. Rzecz o Książkach 2002 nr 12 s. D4  szczegóły 
recenzja: "O Szwejku i o nas". Cinema 2003 nr 1 s. 91  szczegóły 
recenzja: Szczygieł Mariusz: Reportaż o powieści. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 1 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wach-Malicka Henryka: Encyklopedia wojaka. Głos Ludu 2003 nr 38 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Galicyjska twierdza mitu. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz: Książki 2002 nr 12 s. 55 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Lajnert Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
868.artykuł: Włodarz Konrad: Witalistyczna poezja Jana Lajnerta w kontekście poezji zachodniosłowiańskiej okresu międzywojennego. x 2002 ([w ks. zb.:] W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brezanie, literaturze, k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
869.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
870.książka: Sobieraj Sławomir: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. 2003 ([Dot. związków twórczości pisarzy polskich i niemieckich z Mazurami ja...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
871.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
872.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
873.artykuł: Stanisławski Wojciech: Russkaja emigracija v Varshave. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 17-22 (m.in. nt. kręgu rosyjskich imigrantów-literatów w Warszawie w dwudzies...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
874.książka: Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską. 1990 (Walenty Piłat: Wstęp. - [M. in.:] Literaturoznawstwo: Pavel Glinkin: R...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Filosofov Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
875.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Varshavskijj "Domik v Kolomne". Novaja Pol'sha 2003 nr 7/8 s. 62-63 (m.in. także nt. działalności klubu literackiego "Domek w Kołomnie" w W...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
876.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
877.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
878.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Franciszek z Asyżu święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
879.książka o twórcy: Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. 2001 (Mieczysław Ubysz: Słowo powitania ojca rektora. * Stanisław Celestyn N...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 72-73 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Panas Władysław: Literatura polsko-żydowska: zamach pióra. Akcent 1990 nr 1/2 s. 69-90 (analiza zjawiska w okresie 1918-1939...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
881.artykuł: Bronsztejn Szyja: Polish-Jewish relations as reflected in memoirs of the interwar period. Polin 1994 t. 8 s. 66-88 (esej nt. temat stosunków polsko-żydowskich w Polsce okresu międzywojen...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    książki (alfabet autorów)
882.książka: Terlecki Tymon: Spotkania ze swoimi. 1999 ([Szkice biograficzne poświęcone pisarzom i ludziom teatru:] Jan Kaspro...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 149-158 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Tydzień 2001 nr 42 s. 1, 7, nr 43 s. 10-11 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: Wśród bliskich i znajomych. Akcent 2000 nr 1/2 s. 213-214  szczegóły 
recenzja: Taylor-Terlecka Nina: Mowa wygłoszona w Klubie Księgarza w Warszawie 19 listopada 1999 r. z okazji promocji książki Tymona Terleckiego "Spotkania ze swoimi". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 27  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej. 2003 (Od autora. Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Refleksja kryt...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
884.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
885.książka: Barański Kamil: Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi... Rzecz o ziemi stanisławowsko-kołomyjsko-stryjskiej. 1988 ([Passim informacje o życiu teatr. w miejscowościach kresowych po 1919 ...) szczegóły 
recenzja: Choroszy Jan A.: Tygodnik Powszechny 1989 nr 14 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Polin 1990 t. 5 s. 426-427  szczegóły 
886.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
887.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
888.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1995 (T. 1: 1896-1926. Recenzje i felietony, artykuły, listy otwarte. 879 s....) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Krytyk artysta. Twórczość 1996 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Klerk heroiczny w teatrze. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Gigant krytyki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 21  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Pisma teatralne" Karola Irzykowskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 204 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Wesołe życie Karola. Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 14  szczegóły 
889.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
890.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
891.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
892.artykuł: Antoszkiewicz Teresa: Teatr i dramat pasyjny w okresie dwudziestolecia międzywojennego. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
893.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
894.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. działalności kół dramatycznych przy Państwowych Seminariach ...) szczegóły 
895.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
896.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Rodzaju żeńskiego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 150-158 (nt. dramatów napisanych przez kobiety w l. 30-tych XX w., ich realizac...) szczegóły 
897.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
898.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
899.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
900.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Koledzy Nikodema Dyzmy. Polityka 2003 nr 48 s. 58-61 (nt. postaci prostaków i chamów w literaturze i filmie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
901.audycja radiowa: Muzyka i literatura Prawie wszystko o awangardzie.  szczegóły 
recenzja: (es): Najpierw dla dwunastu potem dla dwunastu milionów. Antena 1991 nr 40 s. 14  szczegóły 
902.audycja radiowa: Repetytorium: odczytane na nowo Sen o Niepodległej - pisarze XX-lecia o rzeczywistości międzywojennej.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
903.audycja radiowa: Futuryzm.  szczegóły 
904.audycja radiowa: Lwów poetycki lat trzydziestych.  szczegóły 
905.audycja radiowa: Poezja legionowa.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o pisarzach (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
906.audycja radiowa: Skamandryci.  szczegóły