Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uniwersytety, szkoły wyższe i inne uczelnie polskie - Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Stare i nowe literaturoznawstwo w Lublinie" - Tydzień Polonistów (1992).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Dramat i teatr filozoficzny? - kosmiczny? - religijny?" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Derdowski Mirosław Adam: Gazeta Niedzielna 1988 nr 28 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 2 (not. o wykładzie Stefana Nieznanowskiego: Z tradycji kolędy staropolsk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: "Arcydzielność i arcydzieło" - Tydzień Polonistów (1993).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
8.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Kowalczyk Stanisław: Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki. 1996 (Przedmowa. Wstęp. Cz. I: Pojęcie kultury. 1. Etymologiczno-historyczne...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1991 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Od Mikołaja z Wilkowiecka do Karola z Wadowic. Arka 1993 nr 44/45 s. 206-212  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. x 1994 ([w ks.:] Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994, s. 259-266...) szczegóły 
recenzja: Rupikowa Irena: Religia i teatr. Więź 1992 nr 7 s. 99-106  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Dramat i teatr religijny. Życie Warszawy 1992 nr 142/143 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staniszewska Maria: Dramat i teatr religijny w Polsce. Gazeta Niedzielna 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
recenzja: (St.): Książki KUL-u. Słowo Powszechne 1992 nr 128 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 558-563  szczegóły 
11.książka: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. 1990 (Irena Sławińska: Wstęp. - Jan Okoń: Barokowy dramat i teatr szkolny w ...) szczegóły 
recenzja: Homo Dei 1991 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 162-163  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Metafizyka w literaturze XX wieku" (1991).  szczegóły 
artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
13.impreza: "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w." - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Stawarz Andrzej: Sesja naukowa "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w.", Lublin, 21-22 XI 1988. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 231-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Dąbek Stanisław: Polska pieśń religijna w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych. Rezultaty badawcze prac powstałych w ramach seminarium ks. prof. dra hab. Karola Mrowca w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1970-1985. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 323-352 (obraz problematyki dotyczącej polskiej pieśni katolickiej dokumentowan...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Czerkawski Jan: Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. 1992 (Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. Hannibal Rosseli i renes...) szczegóły 
16.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
17.książka: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. 1994 (. Red.: Stefan Nieznanowski, Janusz Pelc. 1994, 411 s. Słowo wstępne. ...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
18.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim. 1991 (Wstęp. - Średniowieczne tłumaczenia na język polski tekstów biblijnych...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
19.książka: Wielgus Stanisław: Z badań nad średniowieczem. 1995 (Wprowadzenie. - O micie "ciemnego" średniowiecza i "światłej" nowożytn...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: Kropidłowski Zdzisław: Universitas Gedanensis 1995 nr 13 s. 180-184  szczegóły 
recenzja: Michalczyk Jadwiga: Średniowiecze: mity i teraźniejszość. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Michalczyk Jadwiga: Z naszej półki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1995 nr 6 s. 17  szczegóły 
recenzja: Przegląd Filozoficzny 1995 nr 4 s. 245-246 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Wiszewski Przemysław] P.W.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
recenzja: Z badań nad średniowieczem. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 207 s. 4 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Literatura barokowa w kręgu idei" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 219-222 (spraw....) szczegóły 
21.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
22.recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
23.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
24.recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
25.recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993. 1995 (Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii pol...) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Zgorzelski Czesław: "W Tobie jest światłość". Szkice o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu. 1993 ("Nigdy ten jeszcze praw swoich nie mazał..." (O poezji religijnej w ok...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 21 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 134-140  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: "W Tobie jest światłość". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. 1998 (I. 1. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Mickiewicza w środowisk...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. 1993 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: Poeta rozmawia z Bogie...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 374-377  szczegóły 
recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Filipkowska Hanna: Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski. Rozprawa habilitacyjna. 1988 ([Zawiera rozdz.:] Teorie mitu na przełomie XIX i XX wieku [tu m.in. o ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985. 1992 (Stanisław Vincenz: Arcydzieło a mit ludowy [podania i mity jako źródła...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Krytyka literacka na emigracji. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Wstęp do wiedzy o emigracyjnej krytyce literackiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Antologia krytyki emigracyjnej. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 29 s. 7  szczegóły 
recenzja: Z wydawnictw KUL-owskich. Słowo Powszechne 1992 nr 224 s. 5 (nota...) szczegóły 
35.książka: Dedecius Karl: Lebenslauf aus Buechern und Blaettern. 1990 (Szkice dot. literatury polskiej:] Lektion der Stille (Neue polnische L...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 3 s. 554-555  szczegóły 
36.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
38.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Leszek M.: Poloniści o kulturze. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 168-171  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
39.impreza: "Nowi Skamandryci?" - spotkanie na temat polskiej literatury współczesnej (2003). (z udziałem następujących twórców: Marcin Baran, Marcin Sendecki, Andrz...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Ruta Cezary, Tarnowska-Waszak Anna: Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 4 s. 7-8 (m.in. nt. spotkania z słuchaczami nastepujących twórców: Ryszard Kapuś...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
41.konkurs: Konkurs Poetycki (2000). (do 12 IV 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 4 s. 128 (ogłoszenie...) szczegóły 
42.konkurs: Kulturaliowy Konkurs Poetycki (1999). (konkurs w ramach "Dni Kultury Studenckiej - Kulturalia '99" w Katolick...) szczegóły 
artykuł: PM: Zaproszenie na Kulturalia. Nasz Dziennik 2000 nr 58 s. 9  szczegóły 
artykuł: PWL: Zapowiedzi Kulturaliów '99. Nasz Dziennik 1999 nr 51 s. 7  szczegóły 
43.konkurs: Kulturaliowy Konkurs Poetycki (2000; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Komunikat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 3 s. 99 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
44.nagroda: Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (za 1993; edycja XLVI). (m.in. nagr.: Jerzy Pietrkiewicz; nagr. specjalna: Katolicki Uniwersyte...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Religia a literatura. 1990 ([Za rok] 1977. Red. tomu: Maria Jasińska-Wojtkowska, Piotr Nowaczyński...) szczegóły 
46.książka: Religia a literatura. 1994 ([Za rok] 1978, 222 s. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Starnawski Jerzy: Biblioteka Uniwersytecka KUL jako warsztat pracy naukowej historyka literatury polskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Karolewicz Grażyna: Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. 1996  szczegóły 
49.książka: Karolewicz Grażyna: Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. Rozprawa habilitacyjna. 1994 ([Cz. ] 2: Biogramy. [M.in.:] Piotr Bańkowski, Jan Ignacy Niecisław Bau...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Biogramy pracowników naukowo-dydaktycznych [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana. Rozprawa doktorska. 1990  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: "Krytyka" a estetyka. Res Publica 1990 nr 4 s. 122-123  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Kowalik Jan: Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku = World index of Polish periodical published outside of Poland since September 1939. 1976 (I, 1973-1984; II, Suplement do tomów 1-4, 1988...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Hiszpania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Taracha Cezary: Asociacion Hispano-Polaca de la Universidad Catolica de Lublin. 15 anos para la promocion de la cultura y lengua espanola. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 313-314  szczegóły 
54.artykuł: Taracha Cezary: Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie. Bilans 5-lecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 19 (nt. działalności Towarzystwa Hiszpańsko-Polskiego utworzonego przy Kat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: Polacy na Łotwie - międzynarodowe sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Budakowska Elżbieta: Sympozjum "Polacy na Łotwie". Almanach Polonii 1992 (1993) s. 99-103  szczegóły 
artykuł: Koseski Adam: Polacy na Łotwie. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 193-194  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
56.impreza: "Dialog kultur w polskiej i ukraińskiej literaturze" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 4/5 s. 137 (not....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 21 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
57.impreza: "Folklor - sacrum - religia" - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Majer-Baranowska Urszula: Folklor - sacrum - religia. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 8 s. 19  szczegóły 
artykuł: Stykowa Barbara: Folklor - sacrum - religia. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 88-89  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof, Złatanowa Nadia: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 137-139  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Folklor - sacrum - religia (Streszczenia referatów). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 115-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości" - Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Dec Ignacy: Kongres Kultury Chrześcijańskiej - "Sacrum i kultura. Chrześijańskie korzenie przyszłości" 15-17 IX 2000 r.. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2000 nr 2 s. 187-190 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości". 15-17 IX i 6-7 XI 2000. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 186-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 124 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Pleszczyński Jan: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Biuletyn Informacyjny 2000 nr 5 s. 45-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: S. J.: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Rota 2000 nr 4 s. 94 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 192 (not. o wystawie...) szczegóły 
59.impreza: "Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Między ortodoksją a bluźnierstwem. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 134-136  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 182-183 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
60.impreza: Spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Styk Józef: Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
62.artykuł: Wiśniowska Kazimiera: Wydawnictwa uniwersyteckie w latach 1918-1985. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina. 2000 ([Zawiera m. in.:] Grażyna Karolewicz: Wkład Uniwersytetu Jana Kazimier...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
64.odwołanie: Fontaine Jacques. x  szczegóły 
artykuł: Fontaine Jacques: Przemówienie wygłoszone przez prof. Jacquesa Fontaine'a z okazji nadania mu doktoratu honoris causa KUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 33 (1990) nr 1/4 s. 204-206  szczegóły 
65.odwołanie: Janssens Marcel. x  szczegóły 
artykuł: 41. doktor honoris causa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 236 s. I (not. o uroczystości nadania tytułu; 27 XI 1995...) szczegóły 
artykuł: Janssens Marcel: Podziękowanie (Fragment przemówienia prof. Marcela Janssensa podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: J.M.: Najwyższe wyróżnienie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 2 (nota o uroczystości nadania tytułu; Lublin 27 XI 1995...) szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: W gronie naszych nieśmiertelnych (Przemówienie Rektora KUL podczas nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marcelowi Janssensowi). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
66.odwołanie: Reale Giovanni. x  szczegóły 
artykuł: (ab): Mądrość antyczna lekarstwem na współczesne zło. Doktorat Honoris Causa Profesora Givanniego Realego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 2 s. 22 (spraw. z uroczystości...) szczegóły 
67.odwołanie: Twardowski Jan. x  szczegóły 
artykuł: AB: Doktorat h.c. dla ks. Jana Twardowskiego. Życie 1999 nr 70 s. 9 (not. nt. przyznania tytułu doktora honoris causa...) szczegóły 
artykuł: AB: ks. Jan Twardowski. Życie 1999 nr 95 s. 2 (nota nt. przyznania ks. Janowi Twardowskiemu tytułu doktora honoris ca...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - ks. Jan Twardowski. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 99 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: I.M.: Ksiądz Jan Twardowski - doktorem Honoris Causa. Gazeta Lwowska 1999 nr 6/7 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu 22 IV 1999...) szczegóły 
artykuł: Ks. Jan Twardowski doktorem h.c. KUL. Rzeczpospolita 1999 nr 69 s. 27 (not....) szczegóły 
artykuł: Ksiądz poeta Doktorem. NP Na przykład 1999 nr 5 s. 29 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Janowi Twardowskiemu...) szczegóły 
artykuł: Kwiecień Agnieszka: Uśmiechnięty poeta (Doktorat honoris causa KUL dla księdza Jana Twardowskiego). Rzeczpospolita 1999 nr 95 s. 27  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ks. Twardowski - doktorem. Tygodnik Powszechny 1999 nr 15 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 36 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Poeta doktorem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 69 s. 2 (nota o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Twardowski Jan: Jestem księdzem szczęśliwym. (Mowa ks. Jana Twardowskiego podczas uroczystości odebrania doktoratu honoris causa). Biuletyn Informacyjny 1999 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
artykuł: Twardowski Jan: Zastąpić zmęczone słowa nowymi. Plus Minus 1999 nr 17 s. 14 (przemówienie wygłoszone z okazji przyznania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Twórczość ks. Jana Twardowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 121 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: W drodze 1999 nr 5 s. 97 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wrzeszcz Maria: Doktorat honoris causa dla poety ks. Jana Twardowskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 270-272 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu, Lublin 22 IV 1999...) szczegóły 
68.odwołanie: Wyczyński Paweł. x  szczegóły 
artykuł: Barańska Ewa: Laudacja ku czci profesora Pawła Wyczyńskiego z okazji nadania mu dokoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 18 września 1996 roku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 251-255  szczegóły 
artykuł: Michalczyk Jadwiga: Doktorat honoris causa. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 24 (z fragm. wykładu Prof. P. Wyczyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Drogowskaz ku dobru (Przemówienie Rektora KUL z okazji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. P. Wyczyńskiemu - 18 IX 1996. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 24  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina. 2000 ([Zawiera m. in.:] Grażyna Karolewicz: Wkład Uniwersytetu Jana Kazimier...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Fita Stanisław: Profesorowie KUL - członkowie PAU i PAN. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
72.artykuł: Obrona prac doktorskich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 25 (m.in. Wydziału Nauk Humanistycznych KUL...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy habilitowani
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24 (w zakresie literaturoznawstwa: Krzysztof Narecki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
74.nagroda: Nagroda im. Czesława Zgorzelskiego za najlepszą pracę magisterską (2002). (m.in. Dorota Jarząbek ("Rozmowa i obcowanie ludzi - wymiary konwersacj...) szczegóły 
75.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (1998). (za 1998: nagr.: Anna Świderkówna...) szczegóły 
76.nagroda: Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego (2000). (nagr.: Stefan Sawicki...) szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: O literaturze w kręgu wartości. Laudacja dla prof. dr. hab. Stefana Sawickiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 14-15 (o głównych nurtach badawczych Stefana Sawickiego; laudacja wygłoszona ...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 193-198 (m.in. sylwetka Stefana Sawickiego i sprawozdanie z wręczenia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 14 (nota o uroczystości wręczenia; Lublin, 23 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Sawicki Stefan: Religijny horyzont poezji. Wykład z okazji otrzymania Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
77.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (2002). (Włodzimierz Fijałkowski...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 22 (not....) szczegóły 
78.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (za 1989). (za 1989; nagr.: Tymon Terlecki...) szczegóły 
artykuł: Drzewieniecki W.M.: Zaszczytne wyróżnienia profesora Terleckiego. Gwiazda Polarna 1990 nr 10 s. 13  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 13 s. 8  szczegóły 
artykuł: Gazeta Niedzielna 1990 nr 5 s. 6  szczegóły 
artykuł: Grabania Anna Maria: Nagroda dla profesora Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 267 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142  szczegóły 
artykuł: Orzeł Biały 1990 nr 1453 s. 64 (not....) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1990 nr 2349 s. 2  szczegóły 
artykuł: The Polish Review 1990 t. 35 nr 1 s. 95  szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Na torze prawości. Tygodnik Powszechny 1990 nr 43 s. 5 (laudacja wygłoszona w Londynie 18 X 1990 z okazji wręczenia nagr....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 z. 31 s. 145 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 17 s. 8; nr 57 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 100 s. 8  szczegóły 
79.nagroda: Nagroda Naukowa im. Ireny Franciszka Skowyrów za prace poświęcone problematyce polonijnej i szeroko rozumianej chrześcijańskiej kulturze polskiej (2001). (nagr. za 2001 m.in: Andrzej Chodubski za książkę "Nauka, kultura i szt...) szczegóły 
80.nagroda: Nagroda Naukowa im. Ireny Franciszka Skowyrów za prace poświęcone problematyce polonijnej i szeroko rozumianej chrześcijańskiej kulturze polskiej (2002). (nagr. m.in: Artur Kijas ("Słownik biograficzny Polaków w Rosji")...) szczegóły 
artykuł: Stępień Maciej B.: Nagroda Naukowa im. Skowyrów za rok 2002. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 19 (laureat...) szczegóły 
81.nagroda: Nagroda Naukowa im. Ireny Franciszka Skowyrów za prace poświęcone problematyce polonijnej i szeroko rozumianej chrześcijańskiej kulturze polskiej (za 1982). (nagr. za 1982 m.in: Tadeusz Bańkowski za pracę magisterską "Teatr reli...) szczegóły 
82.nagroda: Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla pracowników naukowych (2001). (nagroda I stopnia: Krystyna Stawecka, nagrody II stopnia: indywidualne...) szczegóły 
83.nagroda: Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla pracowników naukowych (2002). (nagroda indywidualna II stopnia: m.in. Bożena Czarnecka, Józef Fert, D...) szczegóły 
84.nagroda: Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla pracowników naukowych (2003). (nagroda indywidualna I stopnia: m.in. Remigiusz Popowski...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Rektora KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 3 s. 18 (laureaci...) szczegóły 
85.nagroda: Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich (2000). (Nagrody indywidualne II stopnia, m.in.: Marian Lewko za ks. "Studia o ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
86.odznaczenie: Medal "Za zasługi dla KUL" (za 1990). (za 1990 odznaczony: Feliks Gryglewicz...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Odznaczenie ks. prof. Feliksa Gryglewicza (W osiemdziesięciolecie urodzin). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 162-164  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Gotfryd Jan, Kołtunowska Elżbieta, Kunowska-Porębna Maria, Nowaczyński Piotr: Religia a literatura w publikacjach KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] 1918-1993. 1996 (Piotr Nowaczyński: O badanich nad literaturą religijną w KUL [wstęp]. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Kanada (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Duda Henryk: Poloniści w Kanadzie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 16 (nt. współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Uniwersytetem O...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: A.P.: Język polski mniej obcy. Rzeczpospolita 1999 nr 178 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego organizowanych przez Uni...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Fita Stanisław: Sekcja Filologii Polskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
91.artykuł: Fita Stanisław: Wkład środowiska polonistycznego KUL w kulturę polską. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
92.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Instytut Filologii Polskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14-15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
93.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Tradycja i współczesność (Polonistyka KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 10-12  szczegóły 
94.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
95.artykuł: Karolewicz Grażyna: Osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym. Wydział Nauk Humanistycznych. x 1994 (M.in. dot. polonistyki. [W ks.:] Karolewicz Grażyna: Nauczyciele akade...) szczegóły 
96.artykuł: Lewko Marian: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Sekcja Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 183-187 (skład osobowy, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
97.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
98.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 223-270  szczegóły 
99.artykuł: Z uchwał Senatu Akademickiego KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o objęciu stanowiska kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań ...) szczegóły 
100.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (not. o objęciu przez Romana Doktóra stanowiska kierownika Podyplomoweg...) szczegóły 
101.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 16 (not. o utworzeniu Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na Katolick...) szczegóły 
102.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
103.artykuł: Ziółek Jan: Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Gotfryd Jan: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
105.artykuł: Literatura religijna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 32 (o formach działalności Zakładu Badań nad Literaturą Religijną na Katol...) szczegóły 
106.artykuł: Łużny Ryszard: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
107.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 26 (nota o zmianach na stanowiskach kierowników katedr na kilku wydziałach...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Kleparski Grzegorz A.: Katedra filologii angielskiej KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Gazeta Niedzielna 1991 nr 15 s. 4, 6  szczegóły 
109.artykuł: Szymanek Bogdan: Sekcja Filologii Angielskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Jeszke Jerzy: Germanistyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
111.artykuł: Jeszke Jerzy: Sekcja Filologii Germańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Eckmann Augustyn, Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
114.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 133-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Barańska Ewa: Sekcja Filologii Romańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
116.artykuł: Uszko Barbara: Romaniści postkulowscy. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 20 (dot. absolwentów romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
118.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
119.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
120.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
121.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 91-101 (m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośnik...) szczegóły 
123.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 49-69 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2; m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Ję...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - działalność i jej rezultaty. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 139-166  szczegóły 
126.artykuł: Noskowska Danuta, Sułowski Zygmunt: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
127.konkurs: Konkurs na prace metodyczne przeznaczone dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych do prowadzenia lekcji poświęconych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (2001).  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
128.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939. We wspomnieniach swoich pracowników i studentów. 1989 (Zygmunt Zieliński: Przedmowa. - Grażyna Karolewicz: [Wstęp]. - [27 wsp...) szczegóły 
129.książka: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje. 1999 (Jan Ziółek: Wstęp. - [19 wspomn. pióra nieliteratów]...) szczegóły 
130.książka: Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w.. 1999  szczegóły 
131.książka: Z powstańczych przeżyć. Konstantyna Baranowska, Teresa Ledóchowska, Teodozja Hoffmann. 1994  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
132.książka: Knapiński Ryszard: Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Kobielus Stanisław: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 2/3 s. 277-279  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Knapiński Ryszard: Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 1993  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Skrzyniarz Ryszard: Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku. 2001  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 592 (not....) szczegóły 
recenzja: (G.T.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2002 t. 7 s. 329-330  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 2003 t. 87 s. 185 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Mika Tomasz: Jak się Mojżesz palił w krzaku, czyli uwagi na marginesie książki R. Skrzyniarza. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Wojciechowska Beata: Almanach Historyczny 2002 t. 4 s. 265-269  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzej z Kokorzyna *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
135.książka twórcy: Andrzej z Kokorzyna : Questiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis secundum Andream de Kokorzynii (Editio critica). 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bałucki Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
136.impreza: "Michał Bałucki - czasy, twórczość, życie" - sesja (2001).  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki o twórcy (alfabet autorów)
137.książka o twórcy: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: "Niby ja". O poezji Białoszewskiego. 1997  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
138.impreza: "Literatura i życie - osoba i twórczość Andrzeja Bobkowskiego" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki o twórcy (alfabet autorów)
139.książka o twórcy: Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek. 2000 ([Materiały z sympozjum poświęconego życiu i działalności Edmunda Bojan...) szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
140.zgon: Kaczyński Andrzej: Całe życie na KUL (Tadeusz Brajerski 1913-1997). Rzeczpospolita 1997 nr 178 s. 24 (zmarł: 24 VII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Butnicki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
141.książka twórcy: Butnicki Stanisław: Wspomnienia Polaka z Łotwy. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechowicz Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
142.książka o twórcy: Czytanie Czechowicza. 2003 ([Dedykacja:] Pamięci Adama Makowskiego. * Adam Makowski: Seks, kłamstw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dłuska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Duda Henryk, Gałecki Zygmunt: Jubileusz profesor Marii Dłuskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1991 nr 2/3 s. 4 (spraw. z otwartego zebrania naukowego pośw. Marii Dłuskiej, Sekcja Fil...) szczegóły 
  Drużbicki Kasper
    książki o twórcy (alfabet autorów)
144.książka o twórcy: Popławski Jarosław M.: Kaspra Drużbickiego teologia krzyża. 1997 ([Teologia krzyża zawarta w pismach Kaspra Drużbickiego]....) szczegóły 
  Dunin-Horkawicz Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
145.książka twórcy: Dunin-Horkawicz Janusz: Przystanek na wyspie wolności. Pejzaż KUL-owski z partią i PAX-em na horyzoncie. [Pam.]. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
    książki o twórcy (alfabet autorów)
146.książka o twórcy: Deptuła Czesław: Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Rozprawa habilitacyjna. 1990  szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Ledwoń Sławomir: Doktorzy honoris causa KUL: Konrad Górski. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
148.książka o twórcy: Hanusiewicz Mirosława: Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego. 1994 (I. Teksty i konteksty. Główne kierunki refleksji naukowej nad poezją G...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Skrzypek Elżbieta: Niewręczony laur. Nasz Dziennik 1998 nr 254 s. 7 (nt. nieprzyznania poecie tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
150.impreza: "Która lektura? Zbigniew Herbert" - sesja (1998).  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
151.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: O emigracji, współczesnej literaturze i Polsce '91. Kresy 1991 nr 8 s. 142-145 (wypow. na spotkaniu w Lublinie, 27 V 1991; org. Koło Naukowe Polonistó...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
152.książka o twórcy: Kudelski Zdzisław: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość, recepcja, biografia. 1998 ([Szkice nt. prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - "Innego świata", "...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: J. P.: Przyjaźń ze światem (78 urodziny Gustawa Herlinga-Grudzinskiego). Życie 1997 nr 117 s. 8 (not. o spotkaniu pisarza ze społecznością akademicką na Katolickim Uni...) szczegóły 
154.artykuł: J.M.: Wizyta pisarza. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 28 (not. o spotkaniu autorskim 16 V 1997, na Katolickim Uniwersytecie Lube...) szczegóły 
155.artykuł: K.L.: Herling niepoprawny. Przegląd Tygodniowy 1997 nr 22 s. 30 (o wyrażeniu poparcia dla uchwalonej konstytucji podczas spotkania w Ka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1988).  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
157.wywiad: Wilczek Monika: "To jest mała chińska tortura - pisanie". Ponadto 1998 nr 2 s. 98-108 (wyw. podczas spotkania autorskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 16...) szczegóły 
  Hertz Amelia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
158.książka twórcy: Hertzówna Amelia: Dramaty zebrane. 2003 (Yseult o białych dłoniach. Zburzenie Tyru. Fleur-de-Lys. Pastorale. W...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ihnatowicz-Suszyńska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
159.książka twórcy: Ihnatowicz-Suszyńska Jadwiga: Z korzeniami wyrwiemy was z ziemi. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    książki twórcy (alfabet tytułów)
160.książka twórcy: Iłłakowiczówna Kazimiera: Poezje. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krukowski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
161.zgon: Szostek Andrzej: Wpisany na trwałe do wspólnoty KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 1 s. 13 (zmarł: XI 1993; homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
162.książka o twórcy: Kowalski Stanisław J.: Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim. 1996  szczegóły 
  Leszczyński Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Masalska Irena: Spóźniony jubileusz. Gazeta Lwowska 2003 nr 8 s. 5 (nt. obchodów 70-lecia urodzin, 35-lecia pracy na KUL, 50-lecia pracy n...) szczegóły 
  Liciński Ludwik Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
164.książka o twórcy: Próchniak Paweł: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego. 2001  szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
165.tekst paraliteracki: Lipski Jan Józef: [Wypowiedź]. Ethos 1991 nr 1/2 s. 163-224 (w dyskusji: Wokół prawnej ochrony dziecka poczętego. Dyskusja 2 II 199...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
166.tekst paraliteracki: Łużny Ryszard: Rola Jerzego Kłoczowskiego w powstaniu i ukształtowaniu się ośrodka słowianoznawczego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. x 1998 ([W ks. zb.:] Historiae peritus. Księga Jubileuszowa profesora Jerzego ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
167.impreza: "Józef Mackiewicz - pisarz kontrowersyjny" - sesja (1993).  szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
168.impreza: "Tadeusz Miciński" - międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Poeci Młodej Polski" (2003).  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
169.książka twórcy: Mickiewicz Adam: Gwiazda z gwiazdą. Wiersze, fragmenty, zdania Adama Mickiewicza. 1992  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 223-270  szczegóły 
  Milewski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Starnawski Jerzy: Profesor językoznawstwa ogólnego KUL Tadeusz Milewski. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 45-51  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Ledwoń Sławomir: Doktorzy honoris causa KUL: Czesław Miłosz. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
173.artykuł: Puls 1991 nr 1 s. 18-24 (relacja ze spotkania Czesława Miłosz z Lechem Wałęsą na KUL-u; oprac. ...) szczegóły 
  Mostwin Danuta
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
174.tekst paraliteracki: Mostwin Danuta: Spotkania z kulturą amerykańską. Przegląd Powszechny 1996 nr 3 s. 333-338 (wypowiedź na spotkaniu w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim], 10 ...) szczegóły 
  Mroczkowski Przemysław
175.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Przemecka Irena: Prof. Mroczkowski na KUL-u. Tygodnik Powszechny 2002 nr 38 s. 4 (list do red....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
176.książka o twórcy: Zarzycki Wacław: Biskup Adam Naruszewicz luminarz polskiego Oświecenia. 1999  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
177.książka twórcy: Norwid Cyprian Kamil: Wiersze. 1991  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
178.książka o twórcy: Dąbrowicz Elżbieta: Cyprian Norwid. Osoby i listy. 1997 (Dotyczy epistolografii Cypriana Kamila Norwida: poetyka listów, obraz ...) szczegóły 
179.książka o twórcy: Feliksiak Elżbieta: Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. 2001 ([Dedykowane Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu]. - Wprowadzenie. - Czło...) szczegóły 
180.książka o twórcy: Fert Józef: Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida. 1993 ([Problematyka etyczna w twórczości C.K. Norwida]....) szczegóły 
181.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 8: 1990. (Artykuły i szkice: Stefan Sawicki: Norwida wywyższenie tradycji. - An...) szczegóły 
182.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 3/4: 1985/1986 [wyd. 1988]. (H.R. Jauss: Przedmowa do pierwszego niemieckiego wydania "Vademecum" C...) szczegóły 
183.książka o twórcy: Jeżowski Marian: Słownik rymów Cypriana Norwida. 1998 (Wstęp: I. Podstawy tekstowe "Słownika rymów Cypriana Norwida", jego za...) szczegóły 
184.książka o twórcy: Kuczera-Chachulska Bernadetta: "Czas siły - zupełnej". O kategorii wysiłku w poezji Norwida. 1998 ([Wstęp] "Zawsze - zemści się na tobie: BRAK!..." - I. Pielgrzym, rycer...) szczegóły 
185.książka o twórcy: Liryka Cypriana Norwida. 2003 ([Piotr Chlebowski] P.Ch.: Wprowadzenie. - Marek Buś: Zagadnienie "trud...) szczegóły 
186.książka o twórcy: Żwirkowska Elżbieta: Tragedia kultur. Studium o tragedii historycznej C.K. Norwida "Kleopatra i Cezar". Rozprawa habilitacyjna. 1991  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Fert Józef: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
188.impreza: "Dialogowość Norwida" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
189.impreza: "Norwid wobec tradycji" - sympozjum (1990).  szczegóły 
190.impreza: "Poematy Norwida" - sympozjum (1993).  szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    książki o twórcy (alfabet autorów)
191.książka o twórcy: Malik Jakub A.: Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem. 2002 ([Dot. życia, twórczości i poglądów pisarza]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Ledwoń Sławomir: Doktorzy honoris causa KUL: Jan Parandowski. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
193.książka o twórcy: Borkowska Małgorzata: Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba. 2003  szczegóły 
  Pogonowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Zainteresowania slawistyczne Jerzego Pogonowskiego i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 95-101  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 2 (not. o wykładzie Stanisława Fity: Bolesław Prus a wiek XIX; Lublin, 5 ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
196.impreza: Sesja naukowa poświęcona Bolesławowi Prusowi jako pisarzowi, publicyście i myślicielowi (2001).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Roizjusz Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
197.książka o twórcy: Malinowska Jolanta: Twórczość poetycka Piotra Roizjusza 1506-1571. Studium historycznoliterackie. 2001  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
198.książka o twórcy: Stawecka Krystyna: Maciej Kazimierz Sarbiewski - prozaik i poeta. 1989  szczegóły 
  Sawicki Stefan
    wywiady (alfabet autorów)
199.wywiad: Frankiewicz Stefan: Jedyny w Europie środkowowschodniej. Więź 1994 nr 6 s. 65-73 (m.in. nt. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    imprezy (alfabet tytułów)
200.impreza: "Bruno Schulz - 40 rysunków" - wystawa (1990).  szczegóły 
201.impreza: Konferencja poświęcona twórczości Brunona Schulza (2002).  szczegóły 
artykuł: PM: Debatują o Schulzu. Nasz Dziennik 2002 nr 270 s. 9 (nota...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Bejze Bohdan: Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na szlaku mego życia umysłowego. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 427-429 (wspomn. m.in. wpływu twórczości Henryka Sienkiewicza na proces kształc...) szczegóły 
203.artykuł: Woroniecki Jacek: Pośmiertna misja Henryka Sienkiewicza. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 277-282 (trwałe wartości dzieła pisarza; tekst przemówienia wygłoszonego 22 VI ...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
204.książka o twórcy: Pyczek Wacław: Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego. 1999 (Wstęp. * I. "Wielkie rozwidnienie ducha" (Juliusza Słowackiego spotkan...) szczegóły 
  Styczeń Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Kruczek Adam: Jubileusz ks. prof. Tadeusza Stycznia. Nasz Dziennik 2001 nr 294 s. 4 (m.in. sylwetka uczonego z okazji uroczystości jubileuszu 70-lecia urod...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
206.tekst paraliteracki: Szczepański Jan Józef: [Wypowiedź]. Kresy Literackie 1990 nr 3/4 s. 31 (fragm. wypow....) szczegóły 
  Szramek Emil
    imprezy (alfabet tytułów)
207.impreza: Ksiądz doktor Emil Szramek a wielokulturowość Śląska (1991).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świetlicki Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 38 (not. o spotkaniu autorskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 19 I...) szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
    imprezy (alfabet tytułów)
209.impreza: "Która lektura? - Anna Świrszczyńska" - sesja (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    imprezy (alfabet tytułów)
210.impreza: "Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa Tetmajer" - konferencja (2001).  szczegóły 
  Twardowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
211.książka o twórcy: Iwanowska Aleksandra: Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony. Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników. 2000 ("Wiersze spokojne" księdza Jana Twardowskiego [o twórczości]. - Jan Tw...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Fert Józef: Rzecz ku uczczeniu Księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania poecie tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 22 kwietnia 1999 roku w auli imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 19-26  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
213.impreza: "Stanisław Vincenz - humanista XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 201 (not. o sesji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
214.książka twórcy: Wojtyła Karol: Promieniowanie ojcostwa. Misterium.. 2003 (Publikacja niniejsza wraz z płytą CD towarzyszy premierze spektaklu po...) szczegóły 
215.książka wywiad: Wojtyła Karol: Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. 1994 (Vittorio Messori: Zamiast wprowadzenia. - [Eseje]....) szczegóły 
recenzja: Michalczyk Jadwiga: Promocja po raz drugi. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 1 s. 17 (spraw. z promocji ks., Lublin 1995...) szczegóły 
  Woronicz Jan Paweł
    książki o twórcy (alfabet autorów)
216.książka o twórcy: Szczypa Józef: Jan Paweł Woronicz - kerygmat narodowy i patriotyczny. 1999 (Wstęp. I. Koncepcja narodu i sensu dziejów według pisarzy polskich XVI...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zgorzelski Czesław
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Kr): Biografia pokolenia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 98 s. 9 (sprawozdanie z promocji książki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: B.S.: Order Zakonu św. Grzegorza dla prof. dr. Czesława Zgorzelskiego. Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 1, 3 (sprawozdanie z wręczenia w KUL w Lublinie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
219.impreza: "Czesław Zgorzelski - uczony i wychowawca" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żbikowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
220.wiersz: Żbikowski Piotr: Po latach pięćdziesięciu (Moim niezapomnianym Koleżankom i Kolegom - polonistom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z lat 1951-1955...). Fraza 2001 nr 4 s. 299-300  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
221.książka: Kozera Marek: Ideały Ojców pustyni. Pathos i apatheia. 2000 (Wstep. * I. Definicja ogólna "pathos" i apateia". II. Historia ideałów...) szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 545-546  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 136-138  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 202 (not....) szczegóły 
222.książka: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. 2001 ([Dedykowane pamięci Ryszarda Łużnego]. * [Materiały z konferencji "Lit...) szczegóły 
recenzja: Budrecki Lech: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 19 (nota...) szczegóły 
223.książka: Łużny Ryszard: Pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa (988-1988) na ziemiach wschodniej Słowiańszczyzny od Rusi Kijowskiej do Rosji, Ukrainy i Białorusi. Kronika ważniejszych wydarzeń dziejowych. 1994 ([m.in. dot. literatury]...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
224.impreza: "Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie" - Kongres Teologów Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Częsz Bogdan: Sprawozdanie prezesa Sekcji Patrystycznej. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 979-982  szczegóły 
artykuł: Eckman Augustyn: Udział Sekcji Filologicznej w VI Kongresie Teologów Polskich w Lublinie. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 991-993  szczegóły 
artykuł: Jabłoński Andrzej: Protokół udziału Sekcji Patrystycznej w VI Kongresie Teologów Polskich w Lublinie. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 983-984  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Kongres Teologów Polskich w Lublinie. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 499-500  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich - Lublin 1989. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (T.W.): Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskie. Życie Katolickie 1990 nr 1 s. 165-170 (spraw....) szczegóły 
225.impreza: "Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Janik Joanna, Klęczar Aleksandra: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej". Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 389-391  szczegóły 
226.impreza: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Żurek Antoni: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 687-690 (spraw....) szczegóły 
227.impreza: Sesja naukowa poświęcona katechezie patrystycznej (1988).  szczegóły 
artykuł: Swoboda Antoni: Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1119-1124 (spraw....) szczegóły 
228.impreza: "Słowianie Wschodni. Sacrum - literatura - język. Problematyka słowianoznawcza w badaniach profesora Ryszarda Łużnego" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Słowianie Wschodni. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 3 s. 15 (nota...) szczegóły 
229.impreza: "Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła (Lublin, KUL, 27-28 XI 2000). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 741-744 (sprawozdanie...) szczegóły 
230.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
231.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 27 (not. o wykładach Hansa Richarda Brittnachera pt. "Kult ofiary w 'Elekt...) szczegóły 
233.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 2 s. 30 (not. nt. referatu Marka Starowieyskiego pt. "Autobiografia wczesnochrz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
234.książka: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. 2001 ([Dedykowane pamięci Ryszarda Łużnego]. * [Materiały z konferencji "Lit...) szczegóły 
recenzja: Budrecki Lech: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 19 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
235.impreza: "Literatura współczesna. Stan, perspektywy, oczekiwania" - dyskusja panelowa (2002). (z udziałem pisarzy: Paweł Huelle, Artur Szostarek...) szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 30 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
236.książka: Tajemnica snu. 1997 ([Zawiera prace studentów, uczestniczących w zajęciach z zakresu psycho...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
237.impreza: "Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 29-30 X 1991). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 639-644 (spraw....) szczegóły 
238.impreza: "Sacrum w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Religia a Literatura (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Merton Thomas
    książki o twórcy (alfabet autorów)
239.książka o twórcy: Studia Mertoniana. Kraków 2003 [t.] 2: Materiały I Konferencji Mertonowskiej w Polsce (Lublin, 24-27 X 2002). 2003 ([Zawiera materiały (w języku polskim i angielskim) z I Konferencji Mer...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Życiński Józef: Ekologia umysłu. Plus Minus 2002 nr 40 s. A9 (felieton; dot. życia i twórczości autora; z zapowiedzią sesji naukowej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
241.impreza: Konferencja Mertonowska (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: mj: Oblicza Mertona. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 28-29 (przebieg konferencji...) szczegóły 
artykuł: Wojtasik Andrzej: Thomas Merton w Polsce. Tygodnik Powszechny 2002 nr 32 s. 3 (program...) szczegóły 
artykuł: Znak 2002 nr 3 s. 119 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 28 (not. o wykładzie prof. Johanna Holznera poświęconym mizantropii w twór...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Anzelm z Canterbury święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
243.książka o twórcy: Saint Anselm. Bishop and thinker. Papers read at a conference held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996. 1999 (Roman Majeran, Edward Iwo Zieliński: Preface. * [M.in. zawiera rozpraw...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
244.impreza: "Święty Anzelm - Biskup i Myśliciel" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Kijewska Agnieszka: Ite ad Anselmum!. Ethos 1997 nr 1 s. 291-294 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Międzynarodowe Sympozjum Anzelmiańskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 19 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Św. Anzelm - Biskup i myśliciel. Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 258-261  szczegóły 
  Eriugena John Scotus
    książki o twórcy (alfabet autorów)
245.książka o twórcy: Kijewska Agnieszka: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 1 s. 153-154 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Filozoficzny 1995 nr 4 s. 245 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Hongliang Lin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Koss Agata: Gość z Chin. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 3 s. 15 (nota o wizycie na KUL-u, 23 III 1994...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernanos Georges
    imprezy (alfabet tytułów)
247.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Georgesowi Bernanosowi (1995). (może tytuł sympozjum "Georges Bernanos dzisiaj"?...) szczegóły 
artykuł: Barańska Ewa: Georges Bernanos dzisiaj. Ethos 1995 nr 4 s. 307-308 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
248.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
249.książka: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł koncepcji absolutu. Od Homera do Platona. 2003 ([Absolut w ujęciu filozofów przedplatońskich i u Platona, a także w m...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
250.książka o twórcy: Dłubacz Włodzimierz: Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Rozprawa doktorska. 1992  szczegóły 
recenzja: Klimski Tadeusz: Studia Philosophiae Christianae 1993 r. 29 nr 2 s. 146-148  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
251.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (1995).  szczegóły 
artykuł: X jubileuszowe Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 295-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
252.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 22 (nota...) szczegóły 
253.impreza: Sympozjum Arystotelesowskie (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
artykuł: Robaczewski Arkadiusz: Arystoteles w oczach młodych filozofów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 6 s. 23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
254.książka: Biblia o rodzinie. 1995 (Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Hugolin Langkammer: "Kościoły domow...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
255.książka: Szymik Stefan: Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 26 (not. nt. wykładu Andrzeja Frejlicha nt.: "Czy spokryficzne "Akta Jana"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
258.książka: Sojka Stanisław: Obowiązek czci Boga na podstawie Psalmu 104. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    książki (alfabet autorów)
259.książka: Jędrzejewski Sylwester: U korzeni zła. Rdz. 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej. 1997 (Wstęp. * Rozdział I. Rd 1-11: przymierze a początek zła: (Wąż. Kobieta...) szczegóły 
recenzja: Kondracki Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 226-227  szczegóły 
omówienie: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 309-310 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    imprezy (alfabet tytułów)
260.impreza: "Dlaczego warto studiować Torę" - otwarte konwersatorium teologów i filozofów (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Teresa z Avili święta *
    imprezy (alfabet tytułów)
261.impreza: Sympozjum z okazji 25-lecia nadania św. Katarzynie z Sieny i św. Teresie od Jezusa tytułu doktora Kościoła (1995).  szczegóły 
artykuł: Popławski Jarosław: Jubileuszowe sympozjum. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 12, 15 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Marsilius von Inghen *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
262.książka o twórcy: Marsilius von Inghen. Werk und Wirkung. Akten des Zweiten Internationalen Marsilius-von-Inghen-Kongresses. 1993 (Stanisław Wielgus: Eroeffnung des Kongresses [Vorwort]. - Mieczysław M...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
263.impreza: Międzynarodowe sympozjum z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Ambrożego (1997).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Sympozjum Ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 595-602 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: [Tysiącsześćsetlecie] 1600-lecie śmierci św. Ambrożego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 29 (sprawozdanie z listą referatów...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Święty Ambroży - 1600 rocznica śmierci. Przemówienie prorektora KUL ks. prof. A. Szostka na otwarcie sympozjum. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 32 (not. o wykładach prof. Bernda Balzera poświęconych twórczości Heinrich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Dedecius Karl
    książki o twórcy (alfabet autorów)
265.książka o twórcy: Karl Dedecius und das Deutsche Polen-Institut. Laudationes, Berichte, Interviews, Gedichte. Fuer Karl Dedecius zum 70. Geburtstag. 1991 ([Zawiera m.in.:] I. Laudationes: Marion Graefin Doenhoff: "... In viel...) szczegóły 
recenzja: Mack Manfred: Karl Dedecius zum Siebzigsten. Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 40-41 (z fot. Karla Dedeciusa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Ledwoń Sławomir: Doktorzy honoris causa KUL: Karl Dedecius. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
  Mann Thomas
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 27 (not. o wykładzie Ruprechta Wimmera poświęconym powieści; Lublin, 9 V 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
268.impreza: "Rosja i Rosjanie wobec chrześcijańskiej kultury Europy Zachodniej" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Woźniak Anna: Spojrzenie na Rosję. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 20 (sprawozdanie z wykładu Lucjana Suchanka na Katolickim Uniwersytecie Lu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bulgakov Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Hryniewicz Wacław: Ten, który przychodzi. Chrystus "Apokalipsy" w myśli Sergiusza Bułgakowa. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 2 s. 235-249  szczegóły 
  Remizov Aleksejj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
271.książka twórcy: Riemizow Aleksy: Opowieści apokryficzne. 2000  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 196 (not....) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 611-612  szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: "Szedł Chrystus z Mikołajem przez naszą ziemię". Nowe Książki 2000 nr 12 s. 70-71  szczegóły 
  Sinjavskijj Andrejj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
272.książka o twórcy: Woźniak Anna: Ułuda i cud. W świecie sztuki Andrieja Siniawskiego - Abrama Terca. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
273.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Kaustow Andrzej W.: IV Tydzień Kultury Ukraińskiej. Znak 1991 nr 8 s. 119-121  szczegóły 
artykuł: Kurpil Stepan: Sąsiadów się nie wybiera. Kresy 1992 nr 9/10 s. 236-137 (spraw; z notą o programie imprezy, podp. (red.)...) szczegóły 
274.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Kosiewski Piotr: Próba rozmowy. Znak 1992 nr 10 s. 137-141  szczegóły 
artykuł: Wacławek Marek: Nie tylko bandura.... Kresy 1993 nr 13 s. 235  szczegóły 
275.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej pod hasłem "Ukraina 1989-1993" (1993).  szczegóły 
artykuł: Górski Bogusław: Ukrainy dzień dzisiejszy. Kresy 1994 nr 17 s. 221-223  szczegóły 
artykuł: J.C.: Przeciw stereotypom (IV Tydzień Kultury Ukrainskiej w Lublinie). Rzeczpospolita 1993 nr 242 s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Stus Vasil'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Swerstiuk Jewhen: O Wasylu Stusie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 85-91 (tekst wygłoszony podczas IV Tygodnia Kultury Ukraińskiej na Katolickim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Raczyńska Barbara: Filozoficzna teoria człowieka w głównych traktatach salernitańskich ("Afforismi cum glosulis" Ursonis Salernitani; "Quaestiones Nicolai Peripatetici). 1997  szczegóły 
recenzja: J.M. : Acta Mediaevalia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Katarzyna ze Sieny święta *
    imprezy (alfabet tytułów)
278.impreza: Sympozjum z okazji 25-lecia nadania św. Katarzynie z Sieny i św. Teresie od Jezusa tytułu doktora Kościoła (1995).  szczegóły 
artykuł: Popławski Jarosław: Jubileuszowe sympozjum. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 12, 15  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Maryniarczyk Andrzej: Służba prawdzie w duchu św.Tomasza z Akwinu. Nasz Dziennik 1999 nr 25 s. 9 (wywiad z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, utworzon...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
280.nagroda: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000). (nagr.: Halina Gryglaszewska, Marcel Łoziński, Henryk Tomaszewski, Krzy...) szczegóły 
artykuł: C: Nagrody dla zasłużonych. Gazeta Wyborcza 2000 nr 270 s. 14 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 4 s. 7-8 (m.in. nt. spotkania następujących twórców z słuchaczami: Daniel Olbryc...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kieślowski Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Bodył Tomek: Co widział Kieślowski a czego nie dostrzeże nigdy Wielki Brat. Kino 2001 nr 6 s. 7 (omówienie wypowiedzi uczestników spotkania poświęconego Krzysztofowi K...) szczegóły 
  Mądzik Leszek*
    imprezy (alfabet tytułów)
283.impreza: Wystawa projektów graficznych Leszka Mądzika (1998).  szczegóły 
  Mikulski Kazimierz*
    imprezy (alfabet tytułów)
284.impreza: Wystawa obrazów, kolaży i rysunków Kazimierza Mikulskiego (2002).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
285.impreza: "Sztuka a cierpienie" - sesja naukowa w 20. rocznicę Sceny Plastycznej KUL (1990).  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Sztuka i cierpienie. Rzeczpospolita 1990 nr 103 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 17 s. 8 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Siwiec Barbara: Sztuka a cierpienie. Słowo Powszechne 1990 nr 97 s.4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skrodzki Wojciech: Wokół ekspresji i cierpienia. Więź 1990 nr 9 s. 149-152 (omów....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
286.impreza: "Jezuicka 18" - wystawa fotograficzna poświęcona Teatrowi Staremu w Lublinie (2001).  szczegóły 
287.impreza: Wystawa prac scenograficznych Krystyny Zachwatowicz (1991).  szczegóły 
artykuł: X: Świat przedstawiony. Wokanda 1991 nr 14 s. 9  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Sławińska Irena: O pracach nad teatrem religijnym w KUL-u. x 1988 ([W ks.:] Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Studia wiedzy o teatrze
    odwołania do (alfabet tytułów)
289.odwołanie: Katedra Dramatu i Teatru KUL (Lublin, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). x  szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 9-17 (zawiera wykaz pracowników i doktorantów, opis działalności merytoryczn...) szczegóły 
290.odwołanie: Podyplomowe Studium Teatrologiczne (Lublin, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). x  szczegóły 
artykuł: Podyplomowe Studium Teatrologiczne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 3 s. 17 (nt. założenia Podyplomowego Studium Teatrologicznego w Instytucie Filo...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
291.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1991 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Od Mikołaja z Wilkowiecka do Karola z Wadowic. Arka 1993 nr 44/45 s. 206-212  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. x 1994 ([w ks.:] Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994, s. 259-266...) szczegóły 
recenzja: Rupikowa Irena: Religia i teatr. Więź 1992 nr 7 s. 99-106  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Dramat i teatr religijny. Życie Warszawy 1992 nr 142/143 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staniszewska Maria: Dramat i teatr religijny w Polsce. Gazeta Niedzielna 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
recenzja: (St.): Książki KUL-u. Słowo Powszechne 1992 nr 128 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 558-563  szczegóły 
292.książka: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. 1990 (Irena Sławińska: Wstęp. - Jan Okoń: Barokowy dramat i teatr szkolny w ...) szczegóły 
recenzja: Homo Dei 1991 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 162-163  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
293.książka: Styk Maria Barbara: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918. Rozprawa habilitacyjna. 1997 ([Monografia amatorskiego teatru na Lubelszczyźnie - rys historyczny i ...) szczegóły 
recenzja: Kruk Stefan: Dzieje teatru amatorskiego ziemi lubelskiej. Akcent 1999 nr 3/4 s. 188-189  szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Zbyt wiele pułapek wątpliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 195-203  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
294.dotyczy innego zapisu:
-książka: Kaczmarek Wojciech: Claudel w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpretacji dramatu i teatru. Rozpawa doktorska. 1989 ([M.in. rozdz.:] Część druga. Przesłanie Claudela a teatr polski: Nowe ...) szczegóły 
recenzja: (S): Słowo Powszechne 1989 nr 199 s. 4 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
295.książka: Strzelecki Ryszard: Droga teatru. Działaność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce. 1948-1988. 1997 (Wprowadzenie: Źródła, kwerenda i zasady opracowania materiału. Struktu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    artykuły (alfabet autorów)
296.artykuł: Patelka Jerzy: Teatr Akademicki. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
297.artykuł: Sajkiewicz Violetta: Teatr w poszukiwaniu sacrum. O "Scenie Plastycznej" KUL. Akcent 1993 nr 4 s. 181-185  szczegóły 
298.artykuł: Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 5 s. 4-10 (m.in. nt. działalności w roku akademickim 2002/2003...) szczegóły 
299.artykuł: Zieliński Piotr: "Scena Plastyczna". x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
300.audycja radiowa: Zapiski ze współczesności Stefan Sawicki prof. KUL.  szczegóły